Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a https://muosz.hu címen.
Televízió | Rádió | Sajtó | Új média | muosz.hu || 2021. szeptember 19.


hirdetés
hirdetés

PARTNEREINK
Médiajogfigyelő

Metazin
Kulcsár István blogja
[fordított sorrend][összes bejegyzés]
adott napon:
január 4.
14:29Rőfre is mérhették volna…
„Ha igaz, 100 millió t o n n a földgázt csapoltak le az ukránok…” – vélekedik egyik napilapunk publicistája.
Hát nem igaz! Még akkor sem, ha a jóhiszemű szerző egy közszolgálati hírügynökség jelentéséből vette az adatot. Ez csaknem olyan, mintha a légnemű anyagot hüvelykre vagy négyzetlábra mérnék.
 
január 5.
10:14Hogyan legyünk következetlenek?
Kivételesen megnevezem a „tettest”, mivelhogy az nem más, mint kedvenc Masa online-unk. Mentségére szolgáljon, hogy az anyagot egy másik website-ról vette át.
Szóval, olvasunk itt egy Irina Lesznyevszkaja nevű hölgyről és fiáról, Dmitry Lesznevszkijról. Az még hagyján, hogy a fiú neve helyesen Dmitrij, de vajon miért gondolta a szerző, hogy ha a mama nevének közepén „ny” van, akkor a fiú nevéből kiesik az „y”?
Szerepel még az írában egy Alexander Ordzhonikidze is, amit magyarul helyesen Alekszandr Ordzsonikidzének kell írni. Az ok világos: a nevet angol szövegből vették át. Namármost: természetesen sokféleképpen lehet a cirill betűs orosz tulajdonfőnevet latin betűsre átültetni, a lényeg azonban mégiscsak az, hogy azt fonetikusan kell megtenni. A zeneszerző neve például az angol átírásban Tchaikovsky (régebben:Chaykovsky), a németben Tschaikowsky, a lengyelben Czajkowski (tudniillik az illető nyelveken így lehet a legjobban visszaadni az eredeti kiejtést), nálunk pedig, éppen ebből az elvből kiindulva: Csajkovszkij. Egyébként ezen az állásponton van az akadémiai helyesírási szabályzat is, amelyet ugyan kétségtelenül az átkosban fogadtak el, de amely attól még lehet politikamentes, sőt – uram bocsá! – tudományos igényű is.
Ugyanez okból következetlen az orosz vállalatok nevének olyasfajta magyar átírása is, mint például a sokat emlegetett Yukos. Jó, hogy a cég maga így írja, de a n g o l u l ! „Magyarul”: Jukosz. Egyébként hogy mekkora a következetlenség a nemzetközileg ismert orosz cégek átírása körül, azt jól mutatja, hogy az angolos transzkripcióért a fentiekben cincált internetes fórum alig néhány sorral a Severstal és a Surgutneftgaz (helyesen: Szeversztal, Szurgutnyeftygaz) után – helyesen – Rosznyefty-et és Transzpetrol-t ír.
Nem maradhatnánk a nem latin betűs tulajdonnevek magyar átírásának akadémai szabályainál?
 
január 6.
11:36Olvadt fotósok
Lehet-e fotósokat olvasztani?
Akit érdekel a válasz, az olvassa el figyelmesen egy hírügynökségi anyagból a következő mondatot: „1956 március 27-én a Minisztertanács rendelettel beolvasztotta a Magyar Fotó Állami vállalatot és több száz dolgozóját az MTI-be, amelynek következtében jelentősen bővült az MTI fotószolgáltatása.”
Egy vállalatot természetesen be lehet olvasztani egy másikba, ám a dolgozóit kissé körülményes lenne beolvasztani.
Egyébként pedig a vonatkozó névmás helytelen használata miatt a leírt mondatból az következik, hogy magának az MTI-nek a következtében bővült ugyanennek az MTI-nek a fotószolgálata. Az „amely” – főként az élő beszédben – helyettesíthető „ami”-vel, de fordítva nem. És ha mégis megpróbálják a kettőt így felcserélni, akkor olyan badarság jön ki, mint a fenti esetben.
 
január 7.
11:59A csillagokban meg van írva?
Egy kereskedelmi rádióban megszólaltattak 2006 várható eseményeiről és azok kimeneteléről egy jósnőt (civilben nyugdíjas vállalati jogtanácsos), aki a csillagok állása és egyéb hasonló tényezők alapján nyilatkozott az idén bekövetkező természeti csapásokról, a parlamenti választások eredményéről stb. Semmiképpen sem tartom helyesnek, hogy ilyen tudománytalan szamárságokkal etessék szegény rádióhallgatókat, dehát egye fene, egyszer, az újesztendő tiszteletére még egy jósnőt is meghallgathatunk! A műsorvezetőnő azonban nem így mutatta be a hölgyet (akit jogi következmények megelőzése végett nem kívánok ennek vagy annak nevezni), hanem futurológusként, jövőkutatóként. Lehetséges, hogy kolléganőnk nem tudja, mi a különbség a jós és a kutató között?
14:44Előre hozott pünkösd
XVI. Benedek pápa május 25-28. között utazik Lengyelországba – értesülhetünk egyik hírügynökségünk honlapjáról, amelyen a továbbiakban az olvasható, hogy „az utazás Krisztus mennybemenetele napján (pünkösdkor) Varsóban, a fővárosban kezdődik”. Május 25. azonban (leküzdöm magamban a vágyat, hogy ezen élcelődjek) történetesen Orbán napja. A pünkösdvasárnapot az idén május 28-án ünneplik. De legfőképpen: Krisztus mennybemenetelét áldozócsütörtökön ünneplik. A pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe.
 
január 9.
08:08Ki hitte volna?
„Pilótanélküli robotgép egy katonai hátizsákban” – adja tudtul már címében is a nagy szenzációt és technikai újdonságot egyik napilapunk. A pilóta természetesen nem férne el egy hátizsákban, de ha ő vezetné a repülőgépet, az már nem lenne robot. A pilótanélküli robotgép a tautológia klasszikus példája lehet.
08:11Sziget/2
Félszigetnek nevezi Manhattant egyik hírügynökségünk egyik jelentése. New York fő kerületét a Hudson, a Harlem River és az East River választja el a kontinenstől. Nagyjából tehát annyira lehet félszigetnek nevezni, mint mondjuk, a budapesti Margitszigetet.
17:52Ártatlanok (Dövényi Nagy Lajos után szabadon)
Az idei németországi labdarúgó-világbajnokságon a stadionokban csak azok dolgozhatnak, akiknek valamennyi adatát titkosszolgálati módszerekel is ellenőrizték és minden szempontból ártatlannak minôsülnek. Az iménti – nyelvtani szempontból sem éppen kifogástalan – mondatot a változatosság kedvéért megint csak egy hírügynökségi jelentésbôl idéztem. Távol álljon tôlem, hogy lebecsüljem a titkosszolgálati módszereket, mégis úgy gondolom, hogy az adott esetben, például a stadionokban dolgozó hostessek vagy perecárus kislányok ártatlanságának megállapítására hatékonyabbak lettek volna a nôgyógyázati módszerek. Amúgy szerintem teljesen elegendô, ha a személyzet megbízható .
 
január 10.
09:09Franciázunk?
A pápa előadást tartott a Vatikánban akkreditált diplomatáknak, mégpedig franciául, mert – magyarázza meg megint csak egy hírügynökség – az a diplomácia nyelve. A 19. században és a 20. század elején – bár akkor sem hivatalosan, hiszen semmiféle nemzetközi szerződés nem rendelkezett róla – valóban az volt, alighanem a versailles-i békekonferencián utoljára. De hol van az már! Az ENSZ-nek hat hivatalos nyelve van – ezekre tolmácsolnak a hivatalos üléseken. De például a Biztonsági Tanács zárt, nem-hivatalos ülésein, ahol az érdemi munka folyik, mindenki angolul szólal fel. Ugyanígy az angol a használt nyelv mindazokon a diplomáciai megbeszéléseken, ahol nincs fordítás. Megkockáztatom, hogy az európai és az ázsiai diplomatáknak (az amerikaikról nem is szólva!) még a fele sem beszél franciául. Ami a Vatikánt illeti, annak hivatalos nyelve a latin, nem-hivatalos, de leginkább használt nyelve az olasz, illetve mindinkább már ugyancsak az angol.
13:51Fülem, farkam
Megdicsér a médiablog.hvg.hu levelezője, hozzászólója, bedolgozó bloggere (nem kívánt törlendő), hogy aszongya, ezeknek a jegyzeteimnek is van füle, farka, csak azt nem érti, hogy miért nem nevezem meg azt a médiumot, amelyet kipécézek.
1. A dicséret jól esik. Pláne, hogy a mai médiavilágban ritka az ilyesmi, mint a fehér holló. Valaha megboldogult riporter úrfi koromban a jó írásért megdicsérték a szerzőt, a rosszért letolták. Később a szerkesztők már nem dicsértek, csak letoltak. Mára eljutottunk oda – és ez a legrosszabb – hogy sem nem dicsérnek, sem nem szidnak. Mert oda sem figyelnek.
2. A 70-80-as években az akkor még nyomdában készült Magyar Sajtó hasábjain létezett egy „Házunk táján” című rovat, amelyben a lap (hírügynökség, rádió, tv) pontos megnevezésével, dátummal szúrtuk ki a megjelenő marhaságokat. Ha addig nem tudtam volna, akkor rájöttem: az emberek túlnyomó többsége csak máson szeret röhögni, magán nem. Hihetetlen, hogy hányan sértődtek meg a rovat szerzőire, köztük rám! Kell ez nekem a mai acsarkodó világban?
3. Annál is inkább, minthogy a hangsúly tényleg nem azon van, hogy ki követett el, illetve nézett el műveletlenségből, jobbik esetben figyelmetlenségből tényhibát, ki nem ismeri a (magyar) szavak tényleges jelentését, ki nincs tisztában a magyar nyelvtan alapjaival, hanem magán a hibán, amit a szösszenetből okulva a jövőben (bár – mint bebizonyosodott – ez csak balga hiedelem) talán nem fognak többé elkövetni.
17:48Kertet vittek Afrikába és felállították.
„A Benyovszky Társaság központja a Budapesti Benyovszky Móric utca 8. sz. alatt található, amelynek kertjében felépült a Benyovszky-emlékkert. Ennek másolatát vitte el a társaság expedíciója Madagaszkárra, és azon a helyen állították fel, ahol a nagy magyar utazó tevékenykedett és meghalt.” Ezt olvashatjuk egyik napilapunkban, méghozzá az újság saját információjaként.
Mi következik mindebbôl? 1. A korrektor azt hitte, hogy Móricunknak kettôs neve volt (olyan mint pl. a Bajcsy-Zsilinszky): Budapesti Benyovszky, hiszen különben kis betűre javította volna a földrajzi jelző kezdőbetűjét. 2. Az emlékkertet egy számban, nevezetesen a 8. számban építették fel. 3. A kertet az expedíció bizonyára összecsomagolta, feltette a repülôgépre és magával vitte Madagaszkárra. 4. Ott a kertet felállították.
17:57A gyermekek
„Miközben az orvosok fokozatosan ébresztik Ariel Saron izraeli miniszterelnököt a mesterségesen elôidézett kómából, gyermekei Mozartot hallgattatnak vele...A miniszterelnök két gyermeke, Omri és Gilad Sharon az orvosok hozzájárulásával egy kisebb hanghordozóval játsszák le Mozart zenéjét. A gyermekek azt remélik...” Már-már szégyellem magam, de ezt is egy honi hírügynökség anyagából idéztem szó- és betűhűen. Kérdéseim: 1. Miért írják másképp az apa (Saron) és gyermekei (Sharon) családnevét? 2. Ha egyes számban van az alany (a két gyermek), miért van többesben az állítmány (játsszák)? És legfőképpen: attól, hogy valaki valakinek a gyermeke (minden ember az!), életkorától függetlenül gyermek? Merthogy az izraeli miniszterelnök fiai – egyíikük parlamenti képviselő – már jócskán túl vannak a gyermekkoron.
 
január 11.
08:55Fából fakarika
A Kína-barát Kuomintangról olvasok egyik napilapunkban. Ehhez megjegyzést sem lehet fűzni. Ez úgy értelmetlen és értelmezhetetlen, ahogy van.
09:03Elizélt riport
A Roosevelt téri Elizélt Palotáról beszélt egyik kereskedelmi rádiónk riportere. A gonoszkodó pestiek azonban az azóta lebontott Vörösmarty téri épületet nevezték így. A Roosevelt téren az azóta átpofozott Spenótház áll. Igaz, eredeti tervezője azt is elizélte.
Ugyanez a riporter néhány perccel később arról beszélt, hogy az egymást követő magyar kormáyok mind fenték a kardjukat a gyógyszeriparra. Nos, egy kardot természetesen ki lehet fenni, (bár az „élesíteni” szó szerencsésebb), amit azonban a gyógyszergyártókra a kormányok fentek, az minden bizonnyal a foguk volt.
 
január 12.
08:33Felkészült riporter
A kereskedelmi rádió műsorvezetője élőben beszélget a cirkuszigazgatóval, nyilván telefonon, mert az is megkérdi tőle, hogy hol tartózkodik. Aztán:
– Te artista is vagy?
– Jászai Mari-díjas és Monte Carlo-aranyérmes artista.
17:45Csak egy van belôle!
„A rendezvényre meghívót kaptak...és a diplomáciai testület e k képviselôi” - adja tudtul egy hírügynökségi anyag. Nagyon sokszor leírtam már, de Isten neki, fakareszt, még egyszer nekirugaszkodom: Budpesten csak e g y diplomáciai testület működik, amelynek tagjai a diplomáciai k é p v i s e l e – t e k (ehelyett írt a szerzô testületeket) diplomata státusú munkatársai.
 
január 13.
15:11Mikor kezdjünk balettezni?
Idős balett táncosnőt, balettintézeti tanárt köszöntöttek 90. születése napján. A művésznő életútjának megrajzolását a kerületi újság ezzel kezdi: „X. Y. már gyermekkorában elkötelezte magát a balettművészetnek.” Tehát nem 20, még csak nem is 18 éves korában kezdett balettezni. Ki hitte volna?
 
január 14.
17:35Bartók-évforduló
Jeles tudósunk nyilatkoztatát közli az egyik napilap arról, hogyan készülünk Bartók Béla születésének 100. évfordulójára. A zeneszerző centenáriumát – emlékezetem szerint – egyszer már megünnepeltük. 1981-ben. Mert hogy Bartók 1881-ben született.
15-i pótlólagos bejegyzés: Hála Istennek, a lapnál is észrevették, hogy nem a 100., hanem a 125. évfordulót ünnepeljük, és ilyen értelmű javítást tettek közzé. Jobb később, mint soha.
17:41Mr. Külügyminiszter
Az amerikai politikát érintő cikkében egyik napilapunk Dr. Rice-ként emlegeti Condoleezza (kis)asszonyt. Tulajdonképpen nem lehetne kifogásolni, hiszen az Egyesült Államok külügyminisztere valóban a doktori cím birtokosa. Csakhogy én sem ebben, sem más magyar újságban nem olvastam még dr. Kissingerről, dr. Brzezinskiről, dr. Albrightról, de akár dr. Jeszenszkyről, dr. Martonyiról vagy dr. Somogyiról sem. Pedig ők éppen úgy doktorok, mint amerikai kollégájuk. Fő a következetesség!
 
január 16.
08:54sugárhajtású Sugárhajtású
Azt olvasom egyik napilapunkban, hogy ama bizonyos májátültetéshez egy „sugárhajtású Jeten” hozták az átültetendő szervet Budapestre. A „jet” nem márkanév, ugyanúgy nem kell nagy kezdőbetűvel írni, mint, mindjuk, a „légcsavaros”-t. Tudniillik egyszerűen azt jelenti, hogy „sugárhajtású”. Eszerint tehát a szervet egy sugárhajtású Sugárhajtású hozta Budapestre.
09:01Elnök – elnök?
A Földre visszatérő űrszondát Utah állambeli leszállási helyéről helikopterrel szállítják a houstoni Kennedy űrközpontba – közölte egyik hírügynökségünk és nyomában az egyik hírportál. A Kennedy űrközpont azonban a flordiai Cape
Canaveralon található, míg a houstoni a következő amerikai elnök, Lyndon B. Johnson nevét viseli. A hír hazai megfogalmazója bizonyára a madár – madár mintájára úgy gondolta, hogy elnök – elnök. (A helikopterek hatótávolságából ítélve egyébként valószínűsíthető, hogy Utah-ból a Johnson űrközpontba viszik a szondát.)
09:14Király mint politikus
A kuvaiti emír temetésén jelen volt több külföldi politikus, köztük Abdallah jordániai király – számol be a jeles eseményről egyik hírügynökségünk. Csakhogy politikusnak jobbára az olyan személyt nevezik, aki választott tisztséget tölt be, vagy arra törekszik, vagy aki (bár ez lényegében megegyezik az előzővel) valamely politikai pártban tölt be tisztséget. Egy uralkodót lehet természetesen vezetőnek, esetleg államférfinek is nevezni, de politikusnak aligha.
(Nem ritka egyébként az sem, amikor a magyar lapokban diplomatákat, főtisztviselőket neveznek politikusnak, holott ők sem azok. Példának okáért sem az APEH elnöke, sem az országos rendőr-főkapitány, sem egy nagykövet, sem a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára nem politikus. Más kérdés, hogy az egymást követő magyar kormányok rendre leváltották e tisztségek betöltőit.).
 
január 17.
11:44Országunk szekere vulkán fölött hajózik
A Clemenceau repülőgép-hordozó nem l é p h e t India felségv i z e i r e – hallom egyik kereskedelmi rádiónkban. Kérdésem: vajon kapitánya hajózhat-e az indiai szárazföldön?
11:52Elárvult település
Mikor lehet értelemzavaró a helyesírási hiba? Ime egy szép példa.
Az Oravszka Leszna (helyesen: Oravska Lesna) szlovák faluból keltezett tudósításban egyik hírügynökségünk beszámol arról, hogy „az árva megyei településen minusz 21,7 Celsius fok volt vasárnap hajnalban”. A Celsius eleve fölösleges, hiszen a világnak ezen a felén a Fahrenheit-skálát nem használják, de ez legalább nem félrevezető. Hanem amikor az ember az elárvult szlovákiai megyében található településről hall, az már inkább. Pedig csak Árva megyéről van szó.
 
január 18.
11:56Kinek a bakija?
Az idei operabálra a páholyjegy ára 240.000 forint + 25 % áfa lesz – közli egyik hírügynökségünk. A 25 % nyilvánvalóan nem stimmel. Az operások tudatták hibásan a hírügynökséggel, amely „megette”, vagy ott írták le szórakozottan a 25-öt?
Ugyanebben az anyagban számolnak be arról is, hogy a bálra a borokat Zwack Izabella főborásza válogatta a menühöz. Most már csak azt tessék elárulni, hogy ki az a Zwack Izabella?
12:06Katonai szakértőnk jelenti...
Egy internetes hírportálnak az ukrajnai hadgyakorlatról szóló beszámolójában szó esik arról, hogy javítani kell a többi között a mesterlövész, a gránát- és aknavető egységek harci tevékenységén. Említenek az anyagban páncélozott harckocsikat is.
Mesterlövészekből álló egységet még soha senkinek a világon nem sikerült kiállítani. Ha egy alegységben egy-két mesterlövész van, az már szép eredmény. Gránátvetős egységekről még szintén nem hallott senki sem. Ami a harckocsit illeti, az a tank magyar neve. Aki látott már n e m páncélozott tankot, annak felajánlom a fele státusom és a legkisebb, még el nem kelt lányom kezét.
12:12Egyszer volt, hol nem volt...
Volt szovjet utódállamokról olvashatunk egyik napilapunkban. Eszerint akadnak olyan szovjet utódállamok, amelyek csak a múltban voltak utódállamok, de – lemosva a gyalázatot – ma már nem azok?
 
január 19.
11:12Hamis papírokkal a csomagtartóban
„A határsértők már nem a zöldhatárt választják, ahol ki vannak szolgáltatva az embercsempészeknek, hanem megpróbálnak hamis papírokkal a járművek csomagtartójában, vagy a vonatok tetejében megbújva átjutni a határátkelőkön” – véli tudni egyik hírügynökségünk. Én úgy gondolom, hogy egy vonatnak (helyesebben: vasúti kocsinak) nem annyira a tetejében, mint inkább a tetőterében lehet megbújni. Azt viszont kategorikusan nem értem, hogy aki erre (vagy a csomagtartóban való elrejtőzésre) szánja el magát, vagyis aki észrevétlenül akar a határon átjutni, mi szüksége van hamis papírokra?
11:20Hüjeség!
„Stohl András csak részben mutatja meg, milye van” – közli híre címében egyik internetes hírportálunk. Micsoda hüjeség!
11:29Már ha hinni lehet...
És megint csak egy internetes hírportál: „Desperado a szocikra szavaz. No meg Ricky Martin. Már ha hinni lehet a Magyar Szocialista Párt elnökének. Molnár Gyula ugyanis úgy vélte...” Nocsak! Leváltották Hillert? Ez a portál tud valamit.
 
január 20.
14:24Légierő
Az An-24 repülőgép-típusról azt mondta a riporterhölgy egy rádiónkban, hogy 1963-ban jelent meg „az Aeroflot Légierő kötelékében”. Csakhogy az Aeroflot (amelyet egyébként nálunk előszeretettel ejtenek éróflotnak, noha – lévén, hogy neve nem latin, hanem görög szóból van képezve – úgy kell ejteni, ahogyan le van írva, vagyis a-eroflotnak ) nem a fegyveres erők egy haderőneme, hanem egy polgári légitársaság neve.
A légierővel egyébként – történetesen ugyancsak ma – egyik napilapunknak is meggyűlt a baja. Ott ugyanis a veszprémi légierőről olvashatunk, holott szerény kis légierőnk – még ha a dunántúli városban van is a parancsnoksága – nem Veszprém, hanem a Magyar Köztársaság légiereje.
 
január 21.
11:59Forog, hát mindegy?
Egyik televíziónk munkatársa jelentette a szlovák katonai repülőgép katasztrófájának helyszínéről, hogy a becsapódáskor először a rotor tört ezer darabra. A légcsavar azonban, amelyre a közlés vonatkozik, bár az is forog, mégsem rotor. A rotor a helikopter forgószárnya.
12:07Izraeli ügyek
Móse Sarett izraeli miniszterelnök 1950-ben úgy vélekedett...–olvasom egyik napilapunkban. El kell keserítenem a szerzőt és a szerkesztőt: Sarett m i n i s z t e r e l n ö k 1950-ban sehogyan sem vélekedhetett, mivel akkor David Ben-Gurion volt Izrael miniszterelnöke. Móse Sarett később töltötte be ezt a tisztséget.
Mint ahogyan dr. Kis-Benedek József ezredes is bajosan lehetett izraeli véderőattasé – amint az egy katonai lapban egy cikk aláírásában olvasható. Feltételezem, hogy inkább magyar véderőattasé volt Izraelben. Ez pedig – mint Odesszában mondják – két nagy különbség.
12:13Egy gyakori, de nem tisztelendő hiba
„Egy kábítószert terjesztő és híveinek áruló papot vett őrizetbe a rendőrség Bulgáriában. A 63 éves tiszteletes...” – írja egyik napilapunk hírügynökségi jelentés nyomán. Az ortodox pópákat magyarul – legalábbis amennyire én Mohácson és Szentendrén hallottam – akárcsak a katolikus papokat, tisztelendőnek tisztelik. A tiszteletes megszólítás a protestáns lelkipásztoroknak dukál. Még akkor is, ha kollégáink ezt rendre összekeverik...
13:47Autók, akik...
Egy tekintélyesnek mondott rádiónk híreiben hangzott el a következő mondat (vagy legalábbis honlapján így szerepel): „Az ámokfutó üldözésébe két rendőrautó is bekapcsolódott, akik közül kettő össze is tört.” Egy nyelvész barátomtól hallottam, hogy emberek csoportját jelentő szavak (család, párt stb.) után az eddig egyedül helyesnek ítélt „amely” vonatkozó névmás helyett lassan-lassan utat tör magának az előbb vagy utóbb majd teljesen elfogadhatónak számító „aki”. Nem örülök neki, de elfogadom. A rendőrautó azonban még ebbe a kategóriába sem sorolható! Ezért már az általános iskolában is egyes jár. Ilyen alapon a rendőrautók utasaira meg azt mondhatjuk, hogy „amelyek”?
 
január 23.
09:41Naná, katolikus!
„Az orosz muftik tanácsának szóvivője, a muzulmán Gulnur Gazev...” – olvasható egy hírügynökségünk anyagában. Még szerencse, hogy külön megnevezték a szóvivő felekezeti hovatartozását, különben azt hihetnénk, hogy a muftik tanácsa, mondjuk, egy katolikus vagy egy mormon férfiút bíz meg azzal, hogy a szavát vigye.
09:52Munkácsyt szavalják vagy előadják?
A debreceni múzeumban látható Munkácsy-t r i l ó g i á t említi egyik napilapunk. Egyébként nem új, hogy a Krisztust ábrázoló három festményt azzal a szóval említik, amely a Magyar Értelmező Kéziszótár szerint „három önálló részből álló, de tárgyánál fogva egységes i r o d a l m i vagy s z í n p a d i mű”. Munkácsy három, összefüggő témájú alkotását lehet festmény- hármasnak, nagyon-nagyon feltételesen esetleg t r i p t i c h o n n a k is nevezni (bár az szintén három osztatú, de nem egyszerűen vallási tárgyú, hanem o l t á r k é p), ám mindaddig, amíg nem lehet elszavalni vagy színpadon előadni, trilógiának – nem.
10:11Házak
Újjáépítik, felújítják Bartók Bála alkotóházát Rákoshegyen – adta tudtul egyik rádiónk. Én eddig úgy tudtam, hogy alkotóháza csak az Irodalmi Alapnak és a Művészeti Alapnak volt, azoknak is csak az átkosban. Attól, hogy egy házban regényt írnak, zenét szereznek vagy képeket festenek, az még nem alkotóház, jóllehet természetesen nagyon megbecsülendő, ha felújítják vagy emléktáblát helyeznek el rajta.
Mikszáth Kálmán szklabonyai szülőházában ugyanakkor átadták a felújított emlékmúzeumot. Ezt egy hírügynökségünk közölte. A baj csak az, hogy ez a ház ugyan valóban a (Mikszáth) szülőké volt, de ez nem az a ház, amelyben az író született. Azt ugyanis már hosszú évtizedekkel ezelőtt lebontották. Ami persze nagyon szomorú, de akkor is tény.
 
január 24.
10:28Hányadika van ma?
„Magyarországon az év leghidegebb napja hagyományosan január második dekádjára, vagyis a mai nappal végződő dekádra esik” – olvasom ma, január 24-én egyik napilapunkban. Némileg kétlem, hogy egy meteorológiai megfigyelés (tény) csupán hagyomány lenne, de egye fene! Az viszont sehogyan sem megy a fejembe, hogy január második dekádja nem 20-án végződik, hanem 24-én. Tartok tőle, hogy a cikket a 20-i számba tervezték, aztán elfektették, de a fent idézett állítást elfelejtették kijavítani.
10:46Titkosszolgálati titkár
Moszkva, brit kémügy. Egy napilapunk tudósítása szerint „a követségi titkár valójában a titkosszolgálatnak dolgozott”. De olyan, hogy „a” követségi titkár, nem létezik. A diplomáciai szolgálat rangsorában a tanácsosok és az attasék között az első-, a másod- és a harmadosztályú titkárok állnak. Ez nem beosztás, hanem „rendfokozat”. Egy akkora nagykövetségen pedig, mint a briteké Moszkvában, akár egy tucat ilyen vagy olyan osztályú titkár (egyébként sem követségi, hanem nagykövetségi) is dolgozhat. Ennyit „a követségi titkár”-hoz...
 
január 25.
09:43GAZ van
A „GAZ, vagyis a Gorkijról elnevezett autógyárról” értekezik egyik napilapunk autós rovata. A Gorkij azonban csak annyiban stimmel, hogy a gyár az akkori Gorkij, azelőtt és ma: Nyizsnyij Novgorod városában található. Elnevezve viszont 1957-ig Molotovról volt, aztán pedig már senkiről sem.
09:48Ugyanúgy szenátor, mint Selmeczi Gabriella
Milliomos volnék, ha annyi forintom volna, ahányszor már a magyar sajtóban szenátornak nevezték Tom Lantost, az amerikai képviselőház tagját (aki tehát k é p v i s e l ő és nem a felsőház, a szenátus tagja.) Maga is nem egyszer igazította helyre ezt a tévedést. Most azonban egyik bulvárlapunkban ismét visszaköszön a magyar születésű amerikai politikus szenátorsága. Szél ellen nem lehet...?
09:57Vádol a hírszerzés
„Az orosz hírszerzés kémkedéssel vádolta meg a moszkvai brit nagykövetség egyik tisztségviselőjét” – állítja egyik bulvárlapunk. Tejszín a kocsiszínnel. Nemcsak azért, mert egy hírszerző szerv nem szokott vádolni, hanem meghagyja azt az ügyészségnek, de még diplomaták esetében és a szó átvitt értelmében is a külügyminisztériumnak, hanem főként azért, mert a kémek figyelése és leleplezése nem az ő, hanem a kémelhárítás hatáskörébe tartozik.
Ugyanebben a cikkben olvasható az is, hogy „az orosz titkosszolgálat, az FSB”.
Igen ám, de a szóban forgó „szerv” neve nem FSB, hanem FSZB és főként: az nem „az”, hanem az e g y i k orosz titkosszolgálat. Tudniillik abból több is van (például a polgári külső hírszerzés, a katonai felderítés stb.)
10:06Melyik birodalom?
Egy idegenforgalmi tanácskozásról beszámolva egyik hírügynökségünk hatalmas birodalomnak nevezi a mai Kínát. A Magyar Nagy Lexikon szerint a birodalom egyik ismérve az, hogy egy uralkodónak van alávetve. Mint amilyen például a hajdani brit vagy a kínai (a Központi, európai nevén a Mennyei) birodalom volt. Ám jó, az uralkodó fogalmát némileg tágíthatjuk. Elvégre a hitleri Németország a Harmadik Birodalom volt és a Sztálin uralta Szovjetuniót is lehet feltételesen szovjet birodalomként emlegetni. A Kínai Népköztársaságot azonban aligha lehet így nevezni...Most veszem észre, a hírügynökségi jelentés szerint a Kínai Köztársaságról van szó, mint Magyarország mind fontosabb gazdasági és turisztikai partneréről. Most már világos! Tajvan a birodalom.
10:11Leváltott emír
A kuvaiti parlament leváltotta a kuvaiti emírt – tudatja egyik hírügynökségünk. Egy uralkodót persze el lehet űzni, le lehet taszítani trónjáról, a legrosszabb esetben le lehet mondatni, sőt, meg is lehet ölni. Leváltani azonban jobbára csak korábban megválasztott politikusokat szoktak.
 
január 26.
09:23Új Trianon?
Vásárosnaményban mínusz 23 fok a hőmérséklet – hallom a reggeli rádióműsor vezetőjétől és beleborzongok. Aztán a közvetlenül ezt követő mondatába is: „Hazánkban mínusz 9 és mínusz 17 fok közötti hőmérsékleteket mérnek.” Lehet, hogy amíg aludtam, elcsatolták Magyarországtól Vásárosnaményt?
09:31Egy apróság kimaradt
Bűnügyi tudósítás egyik napilapunkban. Rendőrök megkíséreltek elfogni egy drogfutárt, aki erre nekik támadt, egyiküket elsodorta gépkocsijával, majd megkísérelt kitörni a rendőrautók gyűrűjéből. „Az előtte álló rendőr két célzott lövést adott le. Az egyik lövés felkaron, a másik a kulcscsont alatt találta el a fiatalembert, akinek a kocsijában később egy kiló kábítószert találtak.” A tudósításból mindössze egy apróság hiányzik: a lövések következtében a drogfutár meghalt.
 
január 27.
09:52Klasszikus tautológia
Egyik rádiónk programismertetése érdekes műsort helyez kilátásba, amely élő, egyenes adásban hangzik el.
Sajnos, kezdem megszokni, hogy a laikusok „élő, egyenes” adást emlegetnek, de hogy egy rádióban ne tudják azt, hogy az élő adás és az egyenes adás tökéletesen egy és ugyanaz, az azért még meglep.
10:02Biztos, hogy a kormánybiztos...?
Egyik hetilapunk szerint Kolosváry-Borcsa Mihály 1944 áprilisától 1945 decemberéig volt az MTI kormánybiztosa. Mivel a Szálasi kormány sajtócézárja 1945 májusától amerikai fogságban, majd az év második felében, miután az amerikaiak kiadták Magyarországnak, már az ÁVO foglya volt (1946-ban háborús bűnösként halálra ítélték és kivégezték), a fentiekből az következik, hogy 1945 végefelé az Andrássy út 60. pincezárkájából irányította a Magyar Távirati Irodát.
 
január 28.
12:43Kiskatonák az akadémián
Az öregkatonák kegyetlenkedtek egy kiskatonával egy cseljabinszki harckocsizó században – vezeti fel a hírt egyik televíziónk híradójának műsorvezetője. A riportban aztán már nem századról, hanem akadémiáról (egy magasabb fokú, a mesterképzésnek megfelelő szintet nyújtó katonai tanintézetről) van szó (amelyben természetesen nem kiskatonák, hanem tisztek tanulnak.) Ám sem ez, sem az nem stimmel. A nagy felháborodást kiváltó gaztett színhelye valójában egy páncélos iskola volt .
 
január 29.
10:38Hol volt a szerkesztő agya?
Nyilvánvalóan nem tudatlanság, hanem csak elgépelés, merő figyelmetlenség, ami bárkivel előfordulhat, mégsem tudom megállni, hogy ki ne szúrjam. Egyik hírügynökségünk a pápa és a görög államfő találkozójáról beszámolva a Szentagyát említi. Nem szentségtörés ez?
 
február 1.
10:19A diszkréció netovábbja
A képes hetilap már cikkének címében hírül adja, hogy „Lefülelték Kótai Mihály öccsét”. A szövegben viszont a lefülelt rablók között „K. János”-t említi. Mindenesetre nagyra becsülöm a lap diszkrécióját. Azóta is azon töprengek, mi lehet a profi bokszoló Kótai Mihály testvéröccsének a családi neve?
A K. János-féle banda tagjai egyébként egy fő kivételével lebuktak. A szökésben lévő rabló ellen körözést adtak ki, de – nyilvánvalóan azért, hogy megnehezítsék felismerését, elfogását, biztos, ami biztos – csak „B.Zsolt”-ként említik. Ez már a diszkréció netovábbja!
10:25Hanyatló bolsevikok
Karl Liebknechtnek és Rosa Luxemburgnak, Németország Kommunista Pártja alapítóinak meggyilkolásáról közöl cikket egyik képes hetilapunk, „dekadens személyeknek” nevezve őket. Namármost a két német forradalmárról az idők során már sokmindent – jót, rosszat – elmondtak. De hogy dekadensek lettek volna, az merőben új megállapításnak tűnik.
 
február 2.
09:52Tanuljunk könnyen, gyorsan apehül!
Több napilapból is értesülhetünk arról, hogy az APEH a magyar állampolgárságú gyermekeknek mindjárt a születésük után m e g k é p e z i az adóazonosító jelüket. Hát kérem, ez sajnos apehül van. Tartok tőle, hogy aki ilyesmit leír vagy közöl, annak hiányos a nyelvi megképzettsége.
09:58Lejárt földrajzi ismeretek
Nem a rádió saját munkatársainak vétke, de mégiscsak ebben a rádióban hangzik el „A Kárpát-medence időjárása” címszó után a többi között, hogy hány fokot mértek reggel Bécsben, Grazban, Ljubljanában. Úgy látszik, lemaradtam egy brosúrával, mert amikor én a középiskolában földrajzot tanultam (igaz, ez már nagyon régen volt), ezek a városok még a Kárpát-medencén kívül helyezkedtek el.
10:04Ex!
„A Jelcin 75. születésnapja tiszteletére adott Kreml-beli fogadás 250 meghívottja között volt Bill Clinton amerikai, Helmut Kohl német és Lonyid Kucsma ukrán exelnök” – jelenti egyik hírügynökségünk Moszkvából. (Leonyid) Kucsma nevét csak egy kicsit írták el, Kohl tisztségét viszont nagyon. Ő ugyanis kancellár (kormányfő) volt, de elnök sohasem.
10:11Egyedül, egyedül a bujdosók közül...
A „kanadai Mikes Kelemennek” nevezi egyik hírügynökségünk azt a kanadai férfit, aki egy bizonyos belga Sabine-nak írt leveleket, de mert nem tudta a hölgy családi nevét és címét, a brüsszeli telefonkönyvben fellelhető valamennyi Sabine-nak írt. A „kanadai Mikes Kelemen” természetesen majdnem olyan romantikusnak hangzik (pláne egy hírügynökségi jelentésben!), mint a „tenger habja fölött futószél zúgása”, de arról az apró különbségről azért ne feledkezzünk meg, hogy Mikes nénikéje kitalált személy volt, Sabine viszont olyannyira valódi, hogy maga jelentkezett.
 
február 3.
12:49Az ítélet felmentette az ítéletet?
„A román közvélemény megdöbbenéssel fogadta azt az amerikai bírósági ítéletet, amely felmentette a Teo Peter rockzenész halálát okozó amerikai katona felmentéséről szóló ítéletet” – olvasom egyik hírügynökségünk jelentésében. Ám minél többször olvasom, annál kevésbé értem. Hogy van ez?
13:20Túlélték az államot
J u g o s z l á v o k b ó l és magyarokból álló bűnszövetkezet tagjait ítélte el jogerősen a Vas megyei bíróság. A bandatagok koszovói albánok Ausztriába csempészésével foglalkoztak. Ezt tudatja egyik hírügynökségünk, két nap híján Jugoszlávia megszűnésének harmadik évfordulója előtt. Most aztán töprenghetünk, hogy kik is ezek az embercsempészek? Ha a nevük is szerepelt volna a tudósításban, abból talán rá lehetne jönni, hogy például szerbek (ámbár akár vajdasági ruszinok vagy magyarok is lehettek), vagy – ami valószínűbb – maguk is koszovói albánok. Csakhogy a tudósításból fölöttébb diszkrét módon kifelejtették a j o g e r ő s e n elítéltek nevét. Nyilván azért, hogy az érzékeny lelkű banditák ne vegyék nagyon a szívükre.

13:24Nem tiszta spiritiszta
Bűvész mutatja be tudományát egyik televíziónk ismeretterjesztő műsorában. Egyebek között asztalt táncoltat. Valóságos spiritualizmus – jegyzi meg a műsorvezető. Ha ráolvasnák, hogy nem tudja a különbséget a spiritizmus és a spiritualizmus között, alighanem szégyenkezve exhumálná magát...
 
február 4.
15:40Csak a nép biztos, a népbiztos – nem
Igor Mojszejev 1937-ben létrehozta néptánc-együttesét, amit személyesen Vjacseszlav Molotov külügyi népbiztos hagyott jóvá – értesülhetünk egyik napilapunknak a mester százéves születésnapjára írott cikkéből. De vajon mi köze lehetett a külügyi népbiztosnak (fiatalok kedvéért: a külügyminiszternek) egy táncegyütteshez? Természetesen semmi. 1937-ben Makszim Litvinov állt a szovjet külügyi tárca élén. Vjacseszlav Molotov volt viszont akkor a népbiztosok tanácsának (a kormánynak) az elnöke.
15:49Lévén, hogy nem tudja a különbséget...
Albert Brooks amerikai rendező zsidó létére nem forgathatott Szíriában, Szaúd-Arábiában vagy Iránban – olvasom egyik napilapunkban. A meglepő szerintem az lenne, ha zsidó létére Izraelben nem forgathatott volna. A szerző nyilván azt akarta mondani, hogy „zsidó lévén”... De nem azt mondta, hanem azt, hogy a n n a k e l l e n é r e nem forgathatott az említett muzulmán országokban, hogy zsidó. Ami nem egészen ugyanaz...
16:02A hóhért akasztják
Cikket írtam egy kollégával együtt egyik napilapunkba a nemrégiben megjelent Világpolitikai Lexikon slendriánságáról, a kézikönyvben előforduló nagy számú elírásról, pontatlanságról, tényhibáról. A cikk közepén a recenzált művet Világ i r o d a l m i Lexikonnak nevezzük. Igaz ugyan, hogy ez csak újságcikk, nem pedig egy különleges pontosságot igénylő, többek által lektorált lexikon, de azért őszintén szégyellem magam. Mondhatom persze, hogy a lónak négy lába van, mégis megbotlik. De más is mondhatja ezt...
 
február 5.
10:40Öreg(?)asszony nem vénasszony
Hány éves korában idős valaki? 80? 70? Isten neki fakereszt: 60? Egyik napilapunk riportjának szerzője ugyanis idősnek nevez egy hölgyet, akiről másutt ő maga mondja, hogy ötven körül jár. Az egyébként kiugróan jó, alapos, szemmelláthatóan sok munkát igénylő tényfeltáró riportot nyilván egy fiatal kolléganő írta, akinek már az 50 éves is idős. Persze még mindig jobb, mintha – ahogyan ugyancsak gyakran látom – néninek nevezte volna a riportalanyt. De vajon hány éves volt a kapitány, akarom mondani: a szerkesztő?
 
február 8.
09:25Szigorúan őrzött börtönök
(Nem először) „szigorúan őrzött börtönről” olvasok egyik napilapunk amerikai, nyilván angolból fordított hírében. A börtönöket azonban a tengeren túl is többnyire szigorúan őrzik. Amit viszont „high security prison”-nek neveznek, annak a magyar neve: fegyház.
És ha már az angolból fordított híreknél tartunk. Nem tűnt-e fel a nyájas olvasónak és a magyarra szinkronizált amerikai és angol filmek nézőinek, hogy az Egyesült Államokban minden rendőr – tiszt? Az is, akit tíz perccel korábban még őrmesternek szólítottak. A dolog nyitja: a rendőrt (a rendfokozat nélküli, tehát a közrendőrt is) mind az Egyesült Államokban, mind Nagy-Britanniában officer-nek szólítják.
 
február 9.
10:54Ahova a tűzoltó is autón jár
A belügyminiszter beszédét ismertetve egyik hírügynökségünk arról számol be, hogy a jövőben a tűzoltók gyorsabban érnek majd ki a félreeső helyekre. Ha a távolabbi falvakba, tanyákra gyorsabban érkezik a tűzoltó autó, az természetesen dicsérendő, ám a félreeső, vagyis az illemhelyekre, kivált ha a szükség nagyon úgy hozza, a tűzoltók ma is fölöttébb gyorsan érnek ki, de gyalog...
11:02Varsócska
Őszinte örömet szerzett nekem egyik hírügynökségünk, amikor anyagában a ljubljankai börtönről ír. Onnan az öröm, hogy már nagyon régen, legalább egy hónapja nem olvastam ezt a – magyar sajtóban berögződött – hibát. A Ljubljanka ugyanis nem más, mint Ljubljanának, a szlovén fővárosnak a becézett alakja, olyan, mint például a Belgrádka, a Párizska, a Bécsecske vagy a Varsócska. A KGB hírhedt moszkvai székháza és börtöne ugyanis a Lubjankán állt, fölösleges „j” és „l” nélkül. De borítékolom: egy, legfeljebb két hónapon belül ismét olvashatom valamelyik magyar sajtótermékben a Ljubljankát. Akkor majd Ljubljanka/II címmel számolok be róla.
 
február 10.
10:52Muzulmán atyafiság
Nem hiszem, hogy a muzulmán országokban működő magyar nagykövetségeket támadás érné azért, mert egy magyar hírügynökség és egy magyar rádió, de valószínűleg egyéb média-termékek is következetesen Mohamed próféta unokájának nevezik Huszeint (Huszájnt), a síiták vértanúját, de azért a pontosság kedvéért szögezzük le: Huszein (Huszájn) Mohamed unokatestvérének, s egyben vejének, Alinak a fia volt, tehát a prófétának semmiképpen sem az unokája, hanem a másodunokaöccse.
10:56Emberkereskedő rendőrök
Arról már régebben is olvastam talán, hogy Bulgáriában emberkereskedők működnek, ám hogy ennek elősegítésére a rendőrség külön osztályt tart fenn, arról most hallottam először. Egyik hírügynökségünk ugyanis a bolgár rendőrség emberkereskedelemmel foglalkozó részlegéről ír.
11:02Szír-szar
A sok nyelvet tudó munkatársakkal büszkélkedő hírügynökség immár egy új nyelvet is feltalált. Egy fotójához adott képaláírásból megtudhatjuk, hogy nyolc, kutyavezetést tanuló szír rendőr tanul Magyarországon és „gyakorolja be azokat a speciális feladatokat, amelyeket később hazájukban hasznosítanak a magyarul és szírül is értő kutyáikkal”. Várjuk a következő fényképeket már tunéziaiul, marokkóiul, irakiul, palesztinül is értő ebekről...
 
február 11.
12:07Koszovói zászlósúr
Koszovó új tartományi elnökéről írja egyik napilapunk, hogy „mintha egy főrendi házból származna, pedig egy falusi kisfiú volt...” Természetesen az is örvendetes, hogy e g y falusi kisfiú volt és nem kettő, de nekem mégis a főrendi ház ütött szöget a fejembe. A szerző nyilván azt akarta mondani, hogy Sejdiu olyan, mintha főrend (arisztokrata) családjából került volna ki, csakhogy a főrendi ház nálunk mást jelent. A Magyar Nagy Lexikon szerint: „A magyar országgyűlés felsőházának elnevezése 1867 és 1918 között...Tagjai között voltak örökös jogon a főrendi családok legalább évi 6000 korona földadót fizető felnőtt tagjai, méltóságuk, hivataluk alapján az ország zászlósurai, főbb egyházi méltóságviselők, a felsőbíróságok elnökei.”
 
február 13.
11:01Gyilkos – ürgebőrben
Beszélgetés egy reggeli tv-műsorban az atkári családirtásról. A műsorvezető egymás után többször is ürgeként emlegeti a gyilkost. Némileg bizarrnak érzem, hogy a fazon (hapsi, manusz, pacák, pók, pasas – nem kívánt törlendő) így aposztrofálja azt a személyt, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte saját tíz hónapos gyermekét és élettársa két kislányát.
11:06Olcsó olaj
A bulvárlap riportja a nemrégiben nyugdíjba ment megyei fővadászról, aki többek között Kádárt és az iráni sahot is vadásztatta. Soha Magyarorzágon nem volt olyan olcsó az olaj és a benzin, mint amikor a sah vadászott nálunk –
tudjuk meg az írásból. Színigaz, a 70-es években rekord olcsó volt nálunk az olaj és a benzin. De mi köze ehhez a sahnak? Magyarország kőolaj-importjának döntő hányadát akkor is, mint ma is, Oroszországból (a Szovjetunióból) szerezte be.
 
február 15.
11:58Zsidó ügy
A Holokauszt Emlékközpont megnyitásáról közöl előzetest egyik napilapunk. Az öthasábos cikk sarkába betördelve egy másik információ: megkezdte aláírásgyűjtó akcióját a Zsidó Kisebbség Népi Kezdeményezés nevű szervezet. Az egyik eseménynek a másikhoz természetesen az égvilágon semmi köze. A gondolattársítás óhatatlanul is a szokásos: a holokauszt zsidó ügy.
12:07Mikor volt az 1956-os forradalom?
A magyar külügyminiszternek amerikai kollégájához intézett üzenetét ismerteti egyik hírügynökségünk a külügyi szóvivő közleménye alapján: „Somogyi Ferenc külügyminiszter köszönetet mondott amerikai kollégájának azért, hogy hétfőn a washingtoni külügyminisztérium dísztermében megemlékezést tartottak az 1956-os forradalom 50. évfordulóján.” Én eddig úgy tudtam, hogy az 1956-os forradalom nem február 13-án, hanem október 23-án robbant ki. Február 13. persze szintén egy nevezetes évforduló, de egészen másik...
Egyik napilapunk egyébként úgy számolt be a washingtoni eseményről, hogy Condoleezza Rice az 56-os magyar forradalom „ötvenedik évfordulójából” meghírdetett amerikai emlékév nyitórendezvényén beszélt. Ez ugyan közelebb van az igazsághoz, ám az emlékévet akkor sem az évfordulóból, hanem az évforduló alkalmából rendezik.
12:13Tv-show a Szaknévsor alapján?
„Bodnár György, a Szaknévsor és a futballmérkőzések televíziós jogainak értékesítése kapcsán ismertté vált üzletember...” – olvasom egyik hírügynökségünk anyagában. Kár volt azt a ragot elspórolni, mert így arról van szó, hogy a Szaknévsornak is értékesíthető televíziós jogai vannak. Holott nyilvánvaló, hogy a Szaknévsorból majdnem olyan keserves lenne tv-műsort kerekíteni, mint operalibrettót írni a budapesti telefonkönyvből.
12:19Ez király!
Egyik kereskedelmi rádiónk műsorvezetője hivatkozott ismét arra, hogy amikor Dánia német megszállása idején elrendelték a zsidóknak a sárga csillag viselését, tiltakozásképpen a király is felvarrta a csillagot és úgy ment sétálni. A történet megható, de közönséges (városi) legenda. A magyar médiában eddig legalább ötször láttam, hallottam cáfolni abszolút egyértelmű, hiteles tények alapján. De úgy látszik – mint a legtöbb tetszetős szamárság – kiirthatatlan.
12:25A legcsúcsabb csúcs
Egyik hírügynökségünk beszámolója szerint az abháziai Hipszta-hegyen a lavina 7000 méteres magasságban betemette a barlangászok táborát. Addig is, amíg sikerül megbízhatóan tisztázni a Hipszta-hegy tényleges magasságát, a hír szerkesztőjének figyelmébe ajánlom, hogy Abházia legmagasabb pontja a 4046 méter magas Dombaj-Ulgen csúcs, míg az egész Kaukázus legmagasabb csúcsának, az Elbrusznak is csak 5642 méteres magasságot sikerült elérnie.
 
február 16.
11:14Hideg nyomon
„Majd 3 évvel Zoran Djindjic szerbiai miniszterelnök meggyilkolása után helyszínelést tartanak a merénylet színhelyén...” – jelenti egyik hírügynökségünk Belgrádból. Helyszínelni közvetlenül a bűncselekmény elkövetése után szoktak, hogy rögzítsék a nyomokat, vérmintákat vegyenek a DNS-vizsgálathoz stb. Három évvel később ez több, mint reménytelen. Mivel ezt a szerb hatóságok is kiválóan tudják, feltételeznünk kell, hogy most nem helyszínelést, hanem bizonyítási kísérletet tartottak a gyilkosság színhelyén.
11:25Magyar nyelvű újság Kínában?
A kommunista párt propagandahivatala betiltotta a Kínai Ifjúsági Napilap egyik heti kiadványát – adja tudtul egyik napilapunk. Ha magyar címe van egy újságnak (mint például az Élet és Irodalomnak, a Magyar Nemzetnek, az Új Szónak vagy az Új Keletnek), az értelemszerűen azt jelenti, hogy magyar nyelvű lapról van szó. Hiszen ha az újságok nevét lefordítanák magyarra, akkor például Kínában a Népi Napilapról, az Egyesült Államokban az Új Jorki Időkről, Franciaországban A Világról, Németországban a Délnémet Újságról, Horvátországban a Hírnökről beszélnénk.
11:28Rabatba érkezve...
„Rabatba érkezve eleredt az eső” – kezdi afganisztáni riportját egyik napilapunk riportere, aki feltehetően maga érkezett Rabatba. A magyar nyelvtan és a logika viszont azt sejteti, hogy az eső érkezett meg a rabati iskolába, majd azt követően esni kezdett.
12:12Erdő a tundrában
Magyar származású orosz operatőrrel készített interjút egyik napilapunk moszkvai tudósítója. Az interjúalany csukotkai élményeiről mesél, a többi között elmondja, hogy egyedül hagyták őket és ők nem mertek nekivágni a medvékkel teli erdőnek. A riporter vagy félreértette beszélgetőpartnerét vagy annakidején nem tanulta meg rendesen a földrajzot az iskolában. Csukotka ugyanis a tundraövezetben terül el, ahol nemhogy erdő nincs, de még a cserje is csak törpecserje.
 
február 17.
09:22Szokásos diszkréció és szokatlan pofonok
Ismét megörvendeztetett diszkréciójával egyik hírügynökségünk, amikor arról számolt be, hogy a neves fogathajtót, Taczman Eleket fia, a nagykorú ifj. T. Elek ölte meg, méghozzá brutális kegyetlenséggel. Az olvasók azóta is – öklüket harapdálva a kíváncsiságtól – találgatják, hogy ugyan ki húzódhat meg az ifj. T. Elek név mögött?
A hírügynökségnek legfeljebb az szolgálhat mentségére, hogy ezeket az adatokat a rendőrségtől kapta, pontosabban Házi Istvántól, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei főkapitánytól, aki sajtótájékoztatóján azt is elárulta az újságíróknak, hogy a most meggyilkolt apa maga is kegyetlenül bánt fiával: „makarenkói módszerekkel” nevelte őt.
Természetesen egy megyei főkapitánytól, de még egy hírügynökségi tudósítótól, sőt a tudósítást átvevő napilap szerkesztőjétől sem kell elvárnunk, hogy Makarenkót olvasson, de azt már inkább, hogy tartsa magát ahhoz a bölcs közmondáshoz, miszerint „aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul”. Anton Makarenkótól ugyanis, aki az 1920-as években az oroszországi polgárháborúban elárvult fiatalkorú bűnözők javítóintézetét vezette, mi sem állt távolabb, mint a kegyetlenkedés. Modern módszereket alkalmazó kiváló pedagógus volt, aki életében egyetlen egyszer elvesztette a fejét és lekent egy pofont egy lehetetlenül szemtelen növendékének, amit aztán maga szégyellt a legjobban. Ez volt a „makarenkói pofon”.
 
február 18.
12:56A kollekció állomásoznak
Tudósítás egyik napilapunkban arról, hogyan kerülnek haza Nyizsnyij Novgorodból a sárospataki könyvtár könyvei: „A kollekció hatszáz kilométert utazik szárazföldön a magyar nagykövetségre. Ideiglenesen ott állomásoznak, amíg...” Nem is tudom, minek örüljünk jobban? Annak, hogy a kollekció állomásoznak, annak, hogy ideiglenesen állomásoznak (ami, mint tudjuk, rossz ómen, néha negyven évig is eltart), vagy annak, hogy egyáltalán állomásoznak, amit kollekciók nemigen tesznek, lévén, hogy állomásozni – már ha hinni lehet az értelmező szótárnak – a katonaság szokott?
13:05Egy spermahajder nő avagy a rosszul használt vonatkozó névmás
Valaki panasszal élt az ORTT-nél – számol be róla egyik napilapunk – mert egy rádió beszámolt arról, „miszerint egy pornószínésznő fogyókúrázás címén egy ideig csak spermát fogyaszt, a m e l y sértette a közizlést”. Vagyis: nem az sértette a közizlést, hogy a rádió erről beszélt, nem is az, hogy a nő spermát fogyasztott, hanem maga a sperma. Ezennel tudatosítom a szerző (és a szerkesztő) felé, hogy a m i -t kellett volna használnia.
 
február 20.
09:26Különös karrier
Egyik bulvárlapunk ír egy munkanélküli hajléktalanról, aki fegyveres rablóvá avanzsált. Namármost, avanzsálni annyit tesz, mint előrelépni egy ranglétrán, magasabb kategóriába, beosztásba kerülni. Egy munkanélküli például úgy avanzsálhat, hogy állást és lakást talál. Egy piti tolvajnál akkor beszélhetünk avanzsálásról, ha fegyveres rablóvá válik. Az idegen szavakat ismerni természetesen nem állampolgári kötelesség. De ha valaki használja is őket, kivált a sajtóban, akkor nem árt...
 
február 21.
09:50A kibukott férfiú
Edmund Stoiber bajor miniszterelnök b u k o t t k i a legjobban egy Németországban bemutatott török filmen – közli jelentésében egyik hírügynökségünk. Ezt olvasva marha pipa lettem és megmondom a tutit: ebben a műfajban nem komálom a szlenget.
10:02Ri-billió
6,25 billió dollár veszteséget okoztak tavaly Iraknak a felkelők olajlétesítmények elleni támadásai – állítja egyik napilapunk. Kicsit sok lesz! Összehasonlításképpen: az Egyesült Államok GDP-je kb. 12 billió dollár. Az iraki olajtermelés okozta veszteség valójában 6,5 milliárd, ami természetesen szintén nagyon sok, de éppen az egyezrede annak, amiről a lap ír. A magyarázat (de hát hányszor figyelmeztettek már erre!) az, hogy az angol billion magyarul nem billió, hanem milliárd.
 
február 23.
07:41Amin mindig felbősülök
A madárkór kapcsán elkülönítettek egy zónát a magyar-szlovák határ térségében, Gabcikovónál – hallom egyik közszolgálati televíziónk híradójában. Gabcikovo? – töprengek. Persze, persze, ismerős község, ott van valahol Bőstől nem messze.
07:49Alma pontosság
Hópárduc szerepel a kazah főváros, Almati címerében – vezeti félre előfizetőit egyik hírügynökségünk. Kazahsztán fővárosa azonban immár nyolc esztendeje nem Almati, hanem Asztana. Ám szerencsére csak a fővárost költöztették át, a hópárducot nem.
 
február 24.
09:04És
A beomlott moszkvai piacról tudósítva egyik hírügynökségünk arról számol be, hogy a romok körül az árusok hozzátartozói: azeriek é s kaukázusiak csoportosultak. Kérdem én: mik az azeriek, ha nem kaukázusiak?
09:16A megszállás miatt?
„Izraeliek számára Jeruzsálem az ország fővárosa. Külhonban ezt nem ismerik el a megszállt területek miatt” – írja riportjában egyik hetilapunk szerzője. A fogalmazás nem túl világos (ki szállt meg mit?), de ha jól értem, a szerző azt akarja mondani, hogy a nemzetközi közösség azért nem ismeri el Jeruzsálemet Izrael fővárosának, mert Izrael palesztin területeket tart megszállva. Valójában arról van szó, hogy az ENSZ, amikor 1947-ben (még szó sem volt bármiféle megszállásról) Palesztina felosztásáról döntött, Jeruzsálemet nem ítélte sem a létrejövendő zsidó, sem a létrejövendő palesztin arab államnak, hanem úgy döntött, hogy a város – három világvallás szent helye – legyen önálló egység. Ezért nem lehet Izrael (vagy a palesztin állam) fővárosa. Egy-két jelentéktelen ország kivételével az államok többsége ehhez a döntéshez tartja magát.
 
február 25.
12:07Pacacsöppentők
„Nem vagyok nagyon kiművelt a témában, de úgy emlékszem, Rorschach-tesztnek hívják a pszichológusok, amikor tintapacákat cseppentenek egy papírra, s megkérdezik a vizsgált elme hordozóját, mi jut róla eszébe” – írja egy napilapban a jeles publicista. (Egyébként miről „róla”? A pacákról, amely helyesen „amelyek”, vagy arról, hogy csepegtetnek?) Egyetértek szerzőnkkel: valóban nem nagyon kiművelt a témában. Amikor ugyanis a szóban forgó módszerrel vizsgálnak valakit, nem a pszichológusok csöppentenek egyiejűleg tintapacákat a papírra, hanem azokat a táblákat helyezik az illető elé, amelyeknek eredetijére Hermann Rorschach svájci pszichológus már idestova egy évszázaddal ezelőtt rácsöppentette ama bizonyos színes tintapacákat.
12:38Mr. Afgán és Lubovics
„Mr. Zaulan”-al, a Kabulban élő egyetlen zsidóval készített interjút egyik napilapunk kiküldött tudósítója. Képtelen vagyok megérteni, hogy miért titulálja a szerző misternek az interjúalanyt. Ezt talán indokolt volna, ha az illető angolszász volna vagy legalábis, ha angolul beszélgettek volna. De nem, hősünk afganisztáni zsidó, akivel az újságíró tolmács segítségével beszélgetett. Ilyen alapon bátran nevezhette volna Zaulant monsieur-nek, pánnak vagy signornak is. Vagy – de ez túl egyszerű volna – úrnak. Sőt, abból ítélve, hogy Afganisztán egykori kommunista vezetőjének, Nadzsibullahnak az arcképe lóg Mr. Zaulan szobája falán, esetleg lehetne a szoba gazdája tovariscs is...De Nadzsibullah portréja mellett – mint a riporter beszámol róla – „a híres Lubovics rabbi” portréja is diszíti a lakást. Ilyen nevű híres rabbi azonban nincs és nem is volt. Élt viszont egykor a galíciai Lubavicsban egy Snéur Zálmán nevű bölcs rabbi, aki a haszid judaizmus egyik iskoláját alapította. A ma már alapvetően csak Brooklynban és Izraelben fellelhető szekta főnökségét férfi utódai örökölték és öröklik, akik a lubavicsi rebbe címet viselik, ugyanúgy, ahogyan (szintén Brooklynban) élnek egy másik haszid vallási csoport tagjai, akik az egykor Magyarországon élt satmarer (szatmári) rebbét tisztelik. Ilyen alapon talán Szatmár (netán Szathmár?) rabbiról is beszélhetünk?
12:43Pancser villa
A Torgyán-villa előtt 1998-ban elhelyezett robbanószerkezetről elmélkedik egyik napilapunk. Az Endrődi Sándor utcai épület fényképe akkor több újságban is megjelent, még emlékezhetünk rá. A kép azonban nem villát, hanem egy több lakásos társasházat ábrázolt.
 
február 26.
11:30Tankok és tankok
Az iraki kormány tankokat é s harckocsikat akar irányítani a felekezeti villongások színhelyére – hallom egyik rádiónk híradásában. Mivel a harckocsi a tank magyar neve, ezt nem érthetjük másként, minthogy két tank (harckocsi) oszlopot küldenek a helyszínre.
18:56Az istenhívő ateista
Egyik hetilapunk ír egy olasz amatőr vallástörténészről, aki szerint Jézus Krisztus nem létezett, de aki a Szentháromság két másik tagjában (vagyis az Atyában és a Szentlélekben) hisz. Elmélete (hite) ugyan kétségtelenül ütközik a keresztány felfogással, de hogyan lehet ateistának nevezni azt, aki hisz Istenben?
18:57Három fából négy vaskarika
Egyik kereskedelmi rádiónk ismertet egy trilógiát, amelynek most készül a negyedik része. Nem inkább tetralógiáról kellene beszélnünk?
20:36Egyetlen nap termése
Szerencsés nap (blogomnak) a mai vasárnap és szerencsétlen (amennyiben egyáltalán izgatja) annak a hírügynökségünknek, amelynek mai kiadásaiban csupán 17 óráig a következőket találtam:
1. A párizsi La Minotaure Galéria kiállítást rendezett Kádár Béla festményeiből a művész halálának 60. évfordulója alkalmából. Kádár Béla 1956-ban halt meg. Vagyis ez csak az 50. évforduló lehet.
2. Még rosszabbul áll a hírügynökség a történelmi dátumokkal, amikor Iszmáil Hanije Hamasz-vezető szájába adja a következő szavakat: „Ha véget ér az 1966-ban elfoglalt területek megszállása...” A Hamaszról különbözőképpen vélekedhetünk, de bizonyára senki sem feltételezi, hogy vezetője ne tudná, miszerint a hatnapos háború, amelyben Izrael palesztin területeket szállt meg, 1967-ben volt.
3. Egy magyar diplomata nyilatkozatát ismertetve a hírügynökség említi, hogy Magyarország MiG-19 mintájú vadászgépeket akar modernizál(tat)ni. Megint csak nem hiszem, hogy az e tárgyban valóban illetékes diplomata ne tudná, hogy MiG 19-esek Magyarországon évtizedek óta nincsenek hadrendben.
4. ... – „fogalmazott Gyurcsány Ferenc Az új Magyarország programjának kiállításaként megszervezett sajtóbemutatóján, amelyet azután a nagyközönségnek is megnyitottak.” Kérdésem: mivégett nyitottak meg egy sajtóbemutatót a nagyközönségnek?
5. És megint csak egy „szájba adás”, de a korábbiaknál is kínosabb. Eszerint ugyanis – mint a hírügynökség egy kereskedelmi rádióra hivatkozva tudtul adja – Medgyessy Péter elmesélte, hogy szemet vetett Silvio Berlusconi feleségére és lányára. Tehát nem arról van szó, hogy tetszett neki a két hölgy, hanem arról, hogy szemet vetett rájuk! Más szavakkal: fel akarta csípni őket. Kérdésem: mit szólt ehhez az olasz miniszterelnök, a magyar exkormányfő hitveséről, Katalin asszonyról nem is szólva?
6. 1973-ban 1,3 millió pulyka éldegélt vadon az USÁ-ban. Mostanra már a 7 millióhoz közelit p é l d á n yszámuk – közli a hírügynökség, amely bizonyára maga nyomtatja ki ennyi példányban a pulykákat.
7. Egy Atos nevű, Szerbiában élő orosz terrierről számol be a hírügynökség.
Ez az eb „olyan, amelyet az orosz állambiztonsági szerv, a KGB használ”. Nem tudom, hogy a jelzett szerv milyen kutyát használ, de azt tudom, hogy a/ az „olyan” után nem „amely”, hanem „amilyen” áll a magyar nyelvben; b/ KGB nevű szerv már másfél évtizede nem létezik Oroszországban. Nem zárom ki azonban, hogy a máig is erre a névre hallgató fehérorosz szerv valóban használ ilyen (fehér)orosz terriereket.
 
február 27.
09:17Hol csökken a piálás?
„Míg Európában csökken az egy főre jutó alkoholfogyasztás, a tinédzserek körében ellentétes folyamat figyelhető meg” – állítja egyik napilapunk. Oké, eszerint a „tinédzserek köre” egy másik földrész?
 
február 28.
09:29Pogány egy járat!
Március 26-án indul el az első menetrendszerű járat Pogány és Bécs között – számol be az örvendetes hírről egyik hírügynökségünk. Írhatta volna persze azt is, hogy Pécs és Schwechat között. Mert hogy attól tartok: még mindig többen tudják Magyarországon, hogy Bécs repülőtere Schwechat, mint azt, hogy Pécsé a Pogány névre hallgat.
09:32Mégis, hol kellene lakniuk?
A Putyin-látogatás előtt egyik hírügynökségünk címében tudatja, hogy „Ötcsillagos szállodákban lakik az orosz delegáció”. Naná, a Római-fürdői kempingben!
09:40Motornadász
Hogy mi az a motornadász? Gőzöm nincs! De ne engem tessék róla kérdezni! Az egyik hazai hírügynökség jelentésében olvastam egy orosz-török közös tengeri hadgyakorlatról, amelyben török részro˝l két fregatt és egy motornadász vesz részt. Addig rendben van, hogy a naszádot elgépelték, de én nem tudok róla, hogy létezne olyan hadihajó-kategória, hogy motornaszád. Ha csak persze nem azt akarják hangsúlyozni, hogy nem vitorla, hanem motor hajtja a 21. században rendezett tengeri hadgyakorlaton résztvevo˝ (gyors-?, ágyu-, torpedó-?) naszádot...
09:45A legkevesebbnél is kevesebb
Putyin látogatása idején igyekeznek a forgalomkorlátozást a legminimálisabb időtartamra korlátozni – árulja el egyik hírügynökségünk. A korlátozás korlátozása sem kutya, de a valódi (igaz, elég gyakori) gyöngyszem mégis a „legminimálisabb”. A minimálisnál ugyanis nem lehet valami kevesebb. Három melléknévnek nincs közép-és felső foka. Ezek: a minimális, a maximális és az optimális.
 
március 1.
10:00Egy kis földrajz
Tegnap Szverdlovszk és Cseljabinszk írt alá szerződést a magyar partnerrel – állítja egyik napilapunk. Szverdlovszk nevű város azonban nincs Oroszországban. Igaz, volt, de a 90-es években visszanevezték forradalomelőtti nevére: Jekatyerinburgra. Ott működik tavaly óta egy magyar kerekedelmi képviselet. (Persze azért nem ennyire egyszerű a dolog, mivel, bár ilyen nevű város nincsen, Szverdlovszk megye azért létezik. Az ok: a városi önkormányzatnak nem kellett Szverdlov – Szovjet-Oroszország első elnöke –, a megyei önkormányzat urainak, vagy valószínűleg inkább: elvtársainak azonban nem volt ellene kifogásuk, nem változtattak, és így a megye most a megyeszékhely volt nevét viseli. Hasonló a helyzet Szentpétervárral is, amely Leningrád megye székhelye.)
Egyik televíziónk híradójának műsorvezetőjétől hallottam említeni a távol-keleti transzszibériai vasutat. Ilyen sincs. A Távol-Keletet Kelet-Európával összekötő vasútvonalnak ugyanics csak egy kis töredéke húzódik a Távol-Keleten. Akkor már indokoltabb volna kelet-európainak nevezni, mivel a vonalnak az a szakasza jóval hosszabb, mint a távol-keleti.
10:04A 21. század szovjet űrhajósai
„Reiter lesz az Európai Űrügynökség első űrhajósa, aki a s z o v j e t és orosz asztronauták alkotta legénység tagjaként először vesz részt a 2000 novembere óta végrehajtott küldetésekben” – írja egyik napilapunk az egyik hírügynökség jelentését átvéve. Lehetséges, hogy a világűrben 2000 után is fennmaradt a Szovjetunió?
 
március 2.
09:06Villamossofőr
Egy villamos sofőrjét emlegették egyik kereskedelmi televíziónk híradójában, nem is egyszer. Felvillanyozott sofőrről talán már hallottam, de a villamossofőr nagyjából ugyanolyan, mint a metrópilóta.
09:17Fordítás-sorompó
Szaddám Husszein perében a vád sorompóba szólította utolsó két tanúját – számol be a bukott iraki elnök bírósági tárgyalásának egy epizódjáról egyik hírügynökségünk. Magyarul azonban csak sorompóba l é p n i vagy á l l í t a n i lehet (leszámítva természetesen a vasúti vagy az atomsorompót, amelyeket sajnos gyakran negligálnak). Az angol „bar” szó, noha a többi között valóban van „sorompó” jelentése is (jelent továbbá keresztvasat, bárt és még sokminden mást), itt nem más, mint a bírói pulpitus előtti hely, a tanúk padja, ahova a vád és a védelem képviselői beszólítják tanúikat.
09:20Mit szól ehhez Maga, Putyin úr?
A Gyurcsányék otthonában elfogyasztott ebéden a magyar miniszterelnök és az orosz elnök angolul beszélgetett, oldottan, de magázódva – tudósít egyik napilapunk. Milyen jó Schrödernek, aki hála annak, hogy a német nyelv – az angoltól eltérően – megkülönböztet tegezést és magázást, tegeződhet Putyinnal!
09:25Aktív matuzsálemek
Az Aldit családi vállalkozásként 1913-ban alapította két testvér – számol be a német plaza-lánc törénetéről egyik napilapunk, hogy aztán sietve közölje: az alapító testvérpár már visszavonult az operatív irányítástól. Nos, tegyük fel, hogy a két zseniális ifjú alíg 20 éves korában alapította a vállalkozást, ma már akkor is 113 évesek. És még így is csak néha szólnak bele a cég ügyeibe, amelynek csupán operatív irányításáról mondtak le. Ezt nevezem!
 
március 3.
09:40Felé
Nem lehet eleget szidni a „felé” helytelen, mind gyakoribb, sokmindent helyettesítő használatát. Amit azonban most olvastam egyik napilapunkban, az rekord! Eszerint egy szovjet utódállamnak kellene kifizetnie a tengizi adósságot a magyar állam felé. Ki tudja, hát ha már ki is fizette, csak a magyar állam nem tud róla, mert nem neki fizették ki ezt az adósságot, hanem csak felé. Eleresztették valahol Kazahsztánban vagy Oroszországban a magyar állam irányában, csak még nem érkezett meg a címzetthez.
09:51Hát nem emlékszik jól...
„Ha jól emlékszem, Ascher Oszkár előadóművésszel esett meg valamikor az ötvenes években, hogy...így kezdte önálló estjét: Most pedig elmondok nyolcvan rövid japán verset. Erre egy borízű hang a hátsó sorból: De nem nekem!” – adja elő egyik napilapunk szerzője. Sajnos, rosszul emlékszik. Legalábbis, ha hiszünk az ügyben legérdekeltebbnek, magának Ascher Oszkárnak, aki könyvében felidézve ezt az esetet, határozottan állította, hogy a beszólás Dinnyés Lajos miniszterelnöktől származott. A versek nem japánok, hanem kínaiak voltak, nem nyolcvan, hanem csak néhány elmondását jelentette be, és nem az ötvenes években történt, hanem 1947-ben. De hát az emberi memória esendő...
 
március 6.
09:24Szófiából jelentjük
Szófiából jelenti a Rompressre hivatkozva az egyik magyar hírügynökség, hogy Romániában a következő 3 évben 960 millió euró befektetés várható az egészségügyben. Ez OK, de miért jelenti ezt hírügynökségünk szófiai keltezéssel? Vagy talán lehetséges, hogy a bolgárok fektetnek be csaknem egymilliárd eurót a román egészségügybe?
 
március 7.
09:31Ki ölte meg Kennedyt?
Idézet egyik napilapunk publicisztikájából: „Ságvárit nem is ő (Kristóf László) lőtte meg...”
Idézet ugyanannak a napilapnak ugyanaznap, egy oldallal arrébb megjelent tudósításából: „Azt a Legfelsőbb Bíróság ítélete sem kérdőjelezte meg, hogy 1944-ben ő (Kristóf László) ölte meg a kommunista vezetőt”.
A formai logika szabályai szerint a két állítás kizárja egymást. Itt már csak egy Warren-bizottság ismerheti ki magát. (Vagy az sem?)
09:39Világháború lesz Székelyföldön?
A Székelyudvarhelyen március 15-re tervezett autonómia megmozdulás kapcsán egyik napilapunk azzal riogat, hogy nemcsak a székely szervezet készül erre a napra, hanem a helyi katonai alakulat éppen az elmúlt napokban kezdte el h a d á s z a t i eszközeinek cseréjét korszerűsítési akció keretében. Namármost, hadászati eszköz például az interkontinentális rakéta, a hadászati bombázó repülőgép, vagy a csapásmérő atomtengeralattjáró. Először hallom, hogy Románia rendelkezik ilyen eszközökkel. De ha netán mégis, ezek az eszközök nagy, leginkább világháborúk megvívására alkalmasak. Ilyen háborút azonban talán még Corneliu Vadim Tudor sem akar indítani...
 
március 9.
09:45Fogadjunk!
Egyik napilapunk fényképet közöl az afganisztáni békefenntartói küldetéséről hazatért könnyű gyalogszázad szolnoki visszafogadási ünnepségéről. Tudom, hogy ezt az elnevezést nem a szerkesztőségben, hanem alighanem a Honvédelmi Minisztériumban vagy a vezérkarban ötlötték ki, mégis úgy érzem: szóvá kell tennem. Ha a századot v i s s z afogadja ezrede, az magyarul azt jelenti, hogy eddig ki volt tagadva, taszítva, az állományból törölve. Különben nem kellene v i s s z afogadni. Ahelyett, hogy örülnének annak, hogy a század sikeresen teljesítette feladatát külföldön és most ismét elfoglalja helyét idehaza, saját egységénél, nagy kegyesen visszafogadják! A vezényszó ilyenkor bizonyára: visszafogadás jobbról, tisztelegj!
A fogadni ige új és nagyképű igével való ellátásának érzem azt is, hogy a bank b e fogadja a hiteligényt, a hivatal – a pályázatot stb. Magyarul ugyanis ez egyszerűen á t v e s z i vagy e l fogadja lenne.
09:52Hajdanában-danában
A szállodában „nőnapra minden szobába jár virág, mellé pedig a friss gyümölcsökkel megrakott tál, amely csak a VIP vendégeknek szóló kényeztetés része volt hajdanában” – adja hírül regyik hírügynökségünk. Mit jelenthet itt a h a j d a n á b a n ? Ferenc Jóska alatt? A Horthy-rendszerben? Az „átkosban”? Amennyire tudom, ötcsillagos szállodákban ez ma is minden vendégnek kijár. A VIP-vendégeknek pedig (ha netán nem ötcsillagosban szállnak meg) – ma is, mindenütt.
 
március 10.
11:11A madridi merénylő
Egyik bulvárlapunk tudósítása szerint Bouchar, a madridi robbantások résztvevője hamis papírokkal érkezett Magyarországra. Egy másik bulvárlapunk ugyanaznap azt írja, hogy a terrorista a zöldhatáron akart átszökni és nem voltak nála papírok. Most légy okos, Domokos!
11:16Felvillanyozott betörők
Egyik hírügynökségünk beszámolója szerint betörők egy osztrák elektromos szaküzletből laptopokat, számítógépeket és digitális kamerákat loptak. Elektromos szaküzletben azonban villanykörtéket, kábeleket, konnektorokat, szigetelőszalagot, esetleg vízforralót és hősugárzót árusítanak. Jóllehet a laptop és a digitális kamera sem működik áramforrás nélkül, azokat mégsem elektromos, hanem elektronikus cikkeket forgalmazó üzletben árusítják. Micsoda különbség!
11:27Gondoljunk a csillárra, amely leszakadhat!
Jobb újságíró iskolákban annak megtanításával kezdik az oktatást, hogy ha a kutya megharapja a postást, az csak mínuszos hírt érdemel. A szenzáció az, ha a postás harapja meg a kutyát. Rögtön ezután a következő posztulátum, amelyre a jövendő újdondászokat kioktatják, az a csillár. A történet úgy szól, hogy valamikor a boldog békeidőkben egy megyei lap munkatársát elküldték a megyebálra, hogy írjon tudósítást róla. A riporter el is ment, feljegyezte a megjelent előkelőségeket, a hölgyek toalettjét, aztán beballagott a redakcióba és még jóval lapzárta előtt leadta a részletes tudósítást, amely azzal végződött, hogy „így folytatódott a vigasság kivilágos virradatig”. Másnap reggel a lapban így is jelent meg. Csakhogy még éjfél előtt a bálteremben leszakadt a csillár és agyonütött három ott táncoló személyt.
Ez most onnan jutott eszembe, hogy egyik hírügynökségünk tegnap, csütörtökön világgá röpített egy hírt, amely szerint Hajdú-Bihar megyében „a 22 működő szivattyútelepen üzemelő szivattyúk csütörtökön 3,3 millió köbméter vizet emeltek át...” Az anyagot a hírügynökség 15 óra 32 perckor adta ki. A napnak még több mint az egyharmada hátra volt...
 
március 13.
09:40Természetesen...
John Profumo halála alkalmából egyik napilapunk londoni tudósítója felmelegíti a hajdani brit védelmi miniszter botrányát. Itt olvasható, hogy „Jevgeny Ivanovon, a londoni szovjet nagykövetség tengerészeti attaséján kívül, aki „természetesen” a KGB-nek is dolgozott...” Ivanov keresztneve, akárcsak jeles druszájáé, Anyeginé, Jevgenyij volt. (Jevgeny keresztnév nem is létezik.) Nem tengerészeti, hanem haditengerészeti attasé volt a fedő beosztása, ami nem egészen mindegy. És mint ilyen, természetesen nem a KGB-nek, vagyis a polgári hírszerzésnek dolgozott, hanem a katonainak, a GRU-nak.
 
március 16.
08:56Újraindítás
Most talán nem a hírügynökség a hibás, hanem az, akit idéz, de annál rosszabb! Eszerint a Szabad Sajtó Alapítvány elnöke a Szabad Sajtó Díjat Gömöri Endrének átadva laudációjában megállapította, hogy „1963-tól kulcsszerepet játszott a Magyarország című lap újraindításában”. Néhai Pálfy József és munkatársai (köztük Gömöri Endre, aki az alapvetően külpolitikai hetilap lelke volt) 1964-ben valóban indítottak egy Magyarország című lapot. De ú j r aindításról csak akkor lehetne beszélni, ha ezzel folytatták volna egy korábban valamilyen oknál fogva betiltott, megszűnt Magyarország kiadását. Itt azonban egyszerűen egy magától adódó címet adtak az új lapnak. Azt ugyanis sem Pálfyról, sem Gömöriről nincs okunk feltételezni, hogy a háború előtt és alatt kiadott Szvatkó Pál-féle kormánypárti Magyarországot tekintették volna demokratikus hetilapjuk elődjének és azt kívánták volna feltámasztani, újraindítani.
10:22Háromszorosára dagadt fej
A szerencsétlenül végződött angliai gyógyszerkísérletről beszámolva egyik napilapunk londoni tudósítója közli, hogy az egyik kísérleti alany „feje és nyaka a háromszorosára dagadt”. Ezt természetesen nem tudom tényszerűen cáfolni, csak egyszerűen nem hiszem el. Mint ahogyan azt sem hiszem, hogy van, aki ezt elhiszi.
 
március 17.
15:46Átírás
Nyikolaj Vasziljev bolgár minisztert idézi egyik hírügynökségünk. Két helyen is elírták, (eloroszosították?) a nevét, amely helyesen: Nikola Vaszilev (vagy esetleg: Vasziliev, de semmiképpen sem Vasziljev). Apróság, nem is tenném szóvá, ha a szóban forgó anyag történetesen nem a bolgár nevek helyes átírásával foglalkozna...
15:52Fegyvernem? Nem!
Az öt amerikai fegyvernem zászlait említi egyik napilapunk washingtoni tudósítása. Csakhogy az Egyesült Államok fegyveres erőinél ötnél jóval több fegyvernem van: a gyalogság, a tüzérség, a harckocsizók, a műszaki csapatok stb. Amire a szerző gondol (szárazföldi hadsereg, flotta stb.) azok a h a d e r ő nemek.
16:03Egy újdondásznak illenék tudnia, hogy mi fán terem az újdondász!
Egyik hetilapunk munkatársa mintegy a szájába adja az SZDSZ egyik vezetőjének, hogy „az újdondászok mind hangosabban követelik, hogy az SZDSZ mondjon le a szolidaritás eszméjéről, és áldozza fel magát az alacsony adók oltárán”. Nem tudom, hogy valóban a pártvezető használta ezt a szót „újoncok”, „újonnan jöttek”, esetleg „ifjútörökök” értelemben, de riporter kollégánknak nem ártana tudnia, hogy a nyelvújítók által képzett szó az ő foglalkozását jelöli. Az újdondász ugyanis nem más, mint riporter.
16:20Korlátolt pontosság
„Korlátolt sebesség” címen közöl cikket egyik hetilapunk Hruscsov úgynevezett titkos beszédének kiszivárogtatásáról. Magát a beszéd elmondóját a lap „szovjet pártfőtitkárként” említi. Holott Nyikita Hruscsov (noha ilyetén emlegetése a mai magyar sajtóban általánosan elterjedt) nem a Szovjetunió Kommunista Pártjának volt – és nem is a fő-, hanem – az első titkára, hanem a párt központi bizottságáé. Ez nem szőrszálhasogatás, hanem lényeges különség. Egy pártfőtitkárt ugyanis (ilyen volt például Ceausescu, vagy később Kádár is) a párt általában négyévenként összeülő kongresszusa választ és csak az is válthatja le. A Központi Bizottság első vagy főtitkárát a kb választja és válthatja le.
A cikkben a továbbiakban „az SZKP központi bizottságának égisze alatt működő, a kommunista pártokkal való kapcsolattartásért felelős osztályáról” olvashatunk. Hogy jön ide az égisz? Ez olyan, mintha, mondjuk, a magyar külügyminisztérium égisze alatt működő 3-as területi osztályról beszélnénk. A szóban forgó osztály ugyanis nem a központi bizottság égisze alatt működött, hanem magának a központi bizottságnak az egyik osztálya volt.
Ugyane cikk szerint 1956-ban a Daily Worker tudósítója levelet írt Mihail Szuszlovnak, aki akkor „nem mellesleg a Pravda főszerkesztője” volt. Szuszlov azonban valóban és nem mellesleg 1949-50-ben volt a Pravda főszerkesztője.
A cikk Ben Gurion á l l a m elnököt is említi. Az izraeli politikus azonban sohasem volt államfő. Miniszterelnök volt.
Végül, a cikkben még szó esik egy Lucia Baranowski nevű lengyel hölgyről is. Nem kell nyelvtudósnak, a szláv nyelvek szakértőjének lennünk ahhoz, hogy tudjuk: női név a lengyelben nem végződhet ski-re. A hölgy neve Baranowska volt.
 
március 18.
20:16Megint egy szabványhiba
Ramsey Clarkot, aki Johnson elnök idején az Egyesült Államok igazságügyi minisztere volt, á l l a m ü g y é s z n e k nevezte egyik televíziónk híradója. Gazdag ember volnék, ha ennyi ezresem lenne, ahányszor már ezzel a fordítási hibával találkoztam. E tisztség betöltője ugyanis az Egyesült Államokban a Department of Justice, azaz az igazságügyi minisztérium feje, ezért helyesen magyarra igazságügyi miniszternek kell fordítani. Ha valaki minden áron szó szerint akarja megmagyarítani az attorney generalt (attorney = ügyvéd, general = tábornok), bátran fordíthatja ügyvédtábornoknak is, legfeljebb nem lesz értelme.
 
március 21.
13:26Követelődző kobra
Guinness rekordkísérlet egyik hírügynökségünk előadásában: „Mindössze három perc leforgása alatt egy maláj férfinek 51 csókkal sikerült illetnie egy kobra kobakját, anélkül a kobra megmarta volna.” Értsd: a kobra ragaszkodott az 51 puszihoz, és ha abból a maláj akár csak eggyel is adósa maradt volna, a kígyó menthetetlenül megmarta volna. Hogy mik vannak és hogy kell vigyázni!
13:29Ejnye, János!
Egyik napilapunk publicisztikájából arról értesülhettünk, hogy Avar János a Vasárnap Újságban tevékenykedik. Ezt azért nem hittem volna! Vagy lehetséges, hogy jeles kollégánk mégsem a Magyar Rádió Vasárnapi Újság című műsorában, hanem a Vasárnapi H í r e k szerkesztőségében fejti ki áldásos tevékenységét?
 
március 23.
10:51Rakéta a művész kebelében
P e a c e makert ültettek a Nemzet Színészének mellkasába, pontosabban ezt adja a szájába egyik bulvárlapunk. Felteszem, hogy a művész tisztában van azzal, amivel a lap szerkesztőségében nincsenek, hogy t.i. p a c e makert, azaz szívritmus-szabályozót kapott, nem pedig békecsinálót, ami ugyebár – mint Odesszában mondják – két nagy különbség. Annak idején egyébként Reagan elnök – nem minden cinizmus nlkül – az MX interkontinentális rakétát nevzte el peacemakernek.
10:57Egy kis geometria
Budapesti vízcsőcserékről és forgalomkorlátozásokról beszámolva egyik napilapunk hírül adja, hogy a Kékgolyó utcában a Városmajor utca felől az Alkotás utca irányába tartóknak útszűkületre kell számítaniuk. A baj csak az, hogy a Kékgolyó és az Alkotás utca csaknem párhuzamos. Vagyis ez az a bizonyos eset, amikor a párhuzamosok már a végtelen előtt találkoznak.
 
március 24.
10:25Kivándorol a sűrű éjen át
A Passage című opera az 1940-ben a francia-spanyol határon keresztül kivándorolt zsidók sorsáról szól – értesülhetünk egyik hírügynökségünk jelentéséből. Ilyen alapon azt is írhatnánk, hogy az 1939-ben – ugyancsak a náci megszállás elől – menekülő lengyelek k i v á n d o r o l t a k Magyarországra. Még jó, hogy nem a franciaországi zsidók d i s s z i d á l á s á n a k nevezi a hírügynökség a történteket.
10:33Feltalálta a melegvizet
„Mint...jelenti a térségből, a koreai háború hivatalosan a mai napig nem ért véget: nincs békeszerződés Észak- és Dél-Korea között” – olvashatjuk egyik napilapunkban. Az persze dícséretes és az anyagot hitelesebbé teszi, ha tudósító jelent valamit a helyszínről. Amikor azonban olyan, évtizedek óta közismert tényről van szó, amely bármely kézikönyvben, sőt, tankönyvben elolvasható, talán nem egészen indokolt a helyszínen tartózkodó munkatársra való hivatkozás. Képzeljük csak el például a következő mondatot: „Mint tudósítónk jelenti Havannából, Fidel Castro forradalmárai 1959-ben átvették a hatalmat Kubában.”
 
március 26.
15:35Talán Arkhimédész sarka...
Egy politikusunk könnyelműen arról beszélt, hogy miben látja gazdaságunk arkhimédészi pontját. Könnyelműen, mert egyik kereskedelmi rádiók műsorvezetôje kijavította, hogy úgymond, a politikus természetesen az Achilles sarokra, vagyis a gazdaság sebezhetôségére gondolt. Gondolta a fene! A politikus ugyanis teljesen jól, a helyén használta az arkhimédészi pontot, vagyis azt, ahonnan ki lehet fordítani a sarkából a világot. Aki nem tud görögösül, ne beszéljen görögösül!
15:40Hogy kerültek a spanyolok az Egyesült Államokba?
Egyik kereskedelmi rádiónk híreiben hallottam arról, hogy spanyolok ezrei tiltakoznak az Egyesült Államokban az új bevándorlási törvény ellen. Úristen, hát honnan volnának ezerszámra spanyolok az Egyesült Államokban?! Természetesen h i s p a n i c okról, azaz Mexikóból és más latin-amerikai országokból bevándorolt spanyol a j kú a k r ó l van szó, akiknek ugyan a nyelve spanyol, de akik úgy spanyolok, ahogyan, mondjuk, az ausztrálok – angolok.
17:27Elfelejtették meggyanúsítani?
Súlyosan megsérült egy idôs nô, akire rablók támadtak otthonában, a nôt brutálisan megverték, a vélelmezhetô tetteseket a rendôrség elfogta – adja tudtul egyik hírügynökségünk. A tudósító ehhez még hozzáteszi, hogy az ôrizetbe vett gyanúsítottakat csoportosan elkövetett rablásért vonják felelôsségre. Kérdésem: ki felejtett el valamit? A rendôrségi szóvivô, aki elfelejtette közölni, hogy az elfogott személyeket súlyos testi sértésért is felelôsségre vonják, vagy a tudósító, aki kifelejtette ezt a tudósításából?
17:40Izraeli mindenféle
Helyszíni tudósítás egyik napilapunkban Jeruzsálembôl a parlamenti választások elôtt. Az írásból arról értesül az olvasó, hogy az orosz bevándorlók pártját, amelynek vezetôje Lieberman, úgy hívják, hogy Jiszrael Ba\'Alija. Nos, ilyen nevű párt valóban létezett, valóban az orosz bevándorlók pártja volt, csak éppen nem most, hanem hosszú évekkel ezelôtt, és nem Lieberman vezette, hanem Saranszki. Liebermanról egyébként azt is megtudjuk, hogy ki akarja toloncoltatni az izraeli arabokat. Valójában ez a pártvezér nem kitoloncolásról beszél, hanem területcserérôl, vagyis az izraeli arabokat a lakóhelyükkel együtt akarja Palesztinához csatolni. Ami ugyan szintén nem szép, de egészen más...
És ha már Izraelnél tartunk. Nem lévén hebrológus, nem mernék tanácsokat adni a héber nevek magyar átírására vonatkozóan. Azt viszont merem állítani, hogy – pláne egy cikken belül – nem lehet egyik nevet angol, a másikat magyar transzkripcióval leírni. Tehát ha nem Sharon, hanem Saron és nem Tsipi, hanem Cipi, akkor a Yishai Levy-t is következetesebb volna úgy írni, hogy Jisai Levi.
17:49A nagy repülôgéprablás
Errôl ír tudósítása címében, de szövegében is egyik hírügynökségünk, illetve ezzel a címmel számol be az eseményről egyik napilapunk is. Persze, hogy lecsaptam rá, hiszen már nagyon régen (talán 2001. szeptember 11-én utoljára?) raboltak el repülôgépet légikalózok. A szövegbôl aztán kiderül, hogy egészen más történt. A johannesburgi repülôtéren fegyveresek erôszakkal elvettek az ôröktôl repülôgépen érkezett bankjegyes zsákokat, majd sikeresen kereket oldottak. Persze ez sem kevés, de ez akkor sem repülôgép-, hanem zsákrablás.
 
március 27.
08:53Radnóti Attila (és József Miklós?)
A minszki J a k u b Kupala teret említi egyik napilapunk szerzője. A névadót, a 20. századi fehérorosz költészet egyik legnagyobb alakját azonban J a n k a Kupalának hívták. Akivel kollégánk feltehetően összetéveszti, a 20. századi fehérorosz költészete másik kiemelkedő személyiségének, Kolasznak a keresztneve azonban valóban Jakub volt. Hasonlóan kínos volna, ha egy fehérorosz újságíró Radnóti Attilát és József Miklóst emlegetné.
09:03A legenda
A „legendásan fukar skótokat” emlegeti egyik napilapunk tudósítója. A „legenda” alapja az, hogy a skótok valaha még szegényebbek voltak, mint az angolok, és mivel jól esik röhögni valakin, az angolok számára a röhej tárgyai a náluk is nyomorúságosabban élő skótok voltak. Az amerikai viccekben a „Polack” (a bevándorolt lengyel) a „legendásan” ostoba, kétbalkezes, az orosz viccekben a „csukcsa” stb. Ha azonban ma egy amerikai vagy orosz újság meg merné engedni magának ezeket az úgynevezett etnikai vicceket, minimum rápirítanának. Milyen jó, hogy nálunk sajtószabadság van!
 
március 29.
10:21Aszalt tudósítás
Ugyancsak dörzsölöm a szememet. Ma, az izraeli parlamenti választást követő napon, amikor már az eredmények is ismertek, ezt olvasom egyik napilapunkban a Jeruzsálembe küldött tudósító jelentésében: „Ez az izraeli állampolgárságú kisebbség (t.i. az arab) ma szintén az urnákhoz járulhat”. A tudósító természetesen tudta, tudja, hogy mikor tartják a választásokat – ezt a szerkesztő nem tudta, illetve nyilván tudta, de gondosan eltette és aztán sem javított bele a választás napjára időzített tudósításba. Aszalva azonban legfeljebb csak a gyümölcs jó, a napi tudósítás – nem.
 
március 31.
09:35Tömeges előfordulás
Egyik kereskedelmi rádiónk riportere szóba hozta, hogy egy év alatt Magyarországon 100 új HIV-fertőzöttet regisztráltak, és ennek kapcsán a terjedő j á r v á n y miatt aggódik. Az, hogy 100 ember HIV-fertőzött lett, természetesen szomorú tény. (Ha csak egy ember kapta volna el a betegséget, már az is szomorú volna.) De hol van ez a járványtól, amely – A magyar nyelv értelmező szótára szerint –„valamely fertőző betegség tömeges elterjedése”? Mit mondana akkor riporterünk Dél-Afrikáról, ahol az AIDS a szó szoros értelmében tizedeli a lakosságot?
09:41Analista
Analistának nevezi egyik napilapunk tudósítója a CIB munkatársát. Rögtön megijedtem, mert arra gondoltam, hoigy a nevezett úr a n á l i s szexszel foglalkozik (ami persze magánügy, de éppen ezért nem tartozik egy újság nyilvánossága elé), pedig bizonyára csak e l e m z ő.
09:51Irodalmi felfedezés
Shakespeare-ről sokat vitatkoznak az irodalomtörténészek, hogy t. i. valóban ő írta-e a valamennyi neki tulajdonított színművet? A többség azonban úgy véli, hogy igen, mi több, Vilmosunk szonetteket is írt, színjátszott, rendezett, igazgatott. Ám az, hogy b á r d is volt (azaz dalokat, balladákat adott elő lant vagy koboz kísérettel), az merőben új felfedezés: egyik hírügynökségünk érdeme, amely így aposztrofálja Shakespeare-t.
 
április 1.
18:46Egy test egy időben...
Örkény István 1945 május 25-én került a krasznogorszki Központi Antifasiszta Iskolába és 1946. szeptember 19-ig tartózkodott ott. Ekkor ismerkedett meg a Moszkvában élő magyar kommunista emigrációval, Rákosi Mátyással, Révai Józseffel, Lukács Györggyel, Háy Gyulával – olvashatjuk egyik napilapunkban. Ha azonban igaz a fizikának az a törvénye, hogy egy test egy időben csak egy helyen lehet, akkor a lap állítása nem igaz. 1945 május 25-én ugyanis Rákosi már régen itthon vezérelte a kommunista pártot, Révai a Szabad Népet stb.
 
április 2.
20:37Őshaza
Ugor nyelvrokonainknál, Hanti-Manysiföldön járt egyik közszolgálati televíziónk forgatócsoportja. A műsorvezető úgy konferálta fel az ott készült riportot, hogy munkatársuk az őshazában járt. A tudósok ugyan máig vitatkoznak azon, hogy hol volt a finn-ugor őshaza, azt azonban egyikük sem, még véletlenül sem állítja, hogy északról, a nyugat-szibériai tajgából – ahol most a hantik és a manysik élnek – indultak vona el őseink.
 
április 9.
18:24Megelőztük a Pentagont
A magyar rádiófelderítés előbb szerzett tudomást Kennedy meggyilkolásáról, mint a Pentagon tagjai – olvastam egyik napilapunkban. Előbb csak azon töprengtem el, hogy kik lehetnek az amerikai védelmi minisztérium t a g j a i? A főhatóság vezetői, vagy dolgozói, netán beleértve a takarítószemélyzetet is? Később viszont már azon morfondíroztam, hogyan lehet az, hogy a magyar rádiófelderítők Budapesten nézték az amerikai televíziók élő műsorát, a Pentagon „tagjai” azonban Washingtonban nem?. Mivel ugyanis Kennedy dallasi „bevonulását” az amerikai televíziók élőben közvetítették, az állítás csak abban az esetben lehet valós, ha Pesten nézték az amerikai tv-csatornákat, de a Pentagonban nem.
18:27Kölcsönös
A Centrál tulajdonosa kávéháza eladásakor „kölcsönös kompromisszumokon alapuló, különleges konstrukciót dolgozott ki” – tudatja olvasóival egyik napilapunk. Ez szerintem fölöttébb örvendetes, hiszen a kölcsönös kompromisszum nyilván sokkal magasabb rendű, mint az egyoldalú kompromisszum. Éljen sokáig!
 
április 11.
10:06Ez király!
A romániai színházi szervezet, az UNITER bukaresti gálájáról beszámolva egyik napilapunk a megjelentek sorában megemlíti II. Simon bolgár királyt és feleségét. Én eddig úgy tudtam, hogy Bulgária köztársaság, amelynek élén nem király, hanem elnök áll. Úgylátszik, tévedtem.
 
április 14.
09:46Kinek a nagykövetsége?
Bírósági tudósítás egyik napilapunkban az örmény tanfolyamtársát Magyarországon meggyilkoló azerbajdzsáni katonatiszt ítéletéről a Fővárosi Bíróságon. Az még hagyján, hogy az elítélt nevét két helyen is elírták (igaz, az ugyane hibát elkövető hírügynökség nyomán, vagy már az ítéletben is rosszul írták le a nevét?), de aztán azt is olvashatjuk, hogy az elítélt fejére Örményországban kitűzött vérdíjról a „magyar nagykövetség” értesítette a bíróságot. Vajon melyik magyar nagykövetség? A bakui? De hiszen ott nincs magyar diplomáciai képviselet! Vagy a jereváni? Ott sincs magyar nagykövetség. Marad a lehetőség, hogy a figyelmeztetés az Azerbajdzsáni Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletétől érkezett. Az viszont nem magyar, hanem azerbajdzsáni nagykövetség.
09:58Történelmi lecke fiúknak
Egyik kereskedelmi televíziónk a szovjet hadsereg által elkövetett katyni tömeggyilkosságról beszél. Noha ennek a gaztettnek a pontos hátterét minden részletében máig sem sikerült pontosan feltárni (Oroszország nem hajlandó feloldalni az idevonatkozó iratok titkosságát), az azonban az eddig publikált anyagokból is egyértelműen kiderül, hogy a lengyel tiszteket az NKVD emberei őrizték és Sztálin parancsára ők is végezték ki. Nem egészen ugyanaz!
Alig öt perccel később ugyanennek a televíziónak a riporterétől arról hallhattunk, hogy a Hegyi Karabahot 1994 után Örményországhoz csatolták. A BBC dokumentációjának anyaga így határozza meg a Hegyi Karabah státusát: „De jure az Azerbajdzsáni Köztársaság része, amely 1991-ben egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét.” És – tegyük hozzá – azóta is kezét-lábát töri azért, hogy a nemzetközi közösség szuverén államnak ismerje el.
10:02A jövőben a múlt, avagy így javítunk mi
Javítás egyik hírügynökségünk napi kiadásában: „Tájékoztatjuk előfizetőinket, hogy a ma 15.00 órára jelzett jubileumi ümnnepség a 125 éves Madách Gimnáziumban tévedésből került a Belpolitikai tükörbe. Az eseményre egy hónap múlva került sor.”
No comment.
10:06Örömlányok öröme
Húsvéti vakációra mentek Botosani város örömlányai, akik az ünnepre való tekintettel meggyónják vétkeiket és tartózkodnak a testi örömöktől – tudatja egyik hírügynökségünk. Én eddig úgy tudtam, hogy akik hivatásból „űzik az ipart”, azok kizárólag a pénzért teszik és semmiféle örömet nem találnak benne. Ellenkezőleg.
10:15Síita horthysták
„Síita keretlegényeknek” nevezi az egyik internetes hírportál az iraki szunnitákat gyilkoló miliciák (ha úgy tetszik: halálbrigádok) tagjait. Pedig ezek még csak nem is verőlegények (mert a verőlegény is jobbára csak ver, de nem gyilkol), de semmiképpen sem keretlegények. Az utóbbiak ugyanis csak egy meghatározott korban, egy meghatározott szerepben léteztek. Az értelmező szótár szerint a keretlegény „a Horthy-hadseregben a munkásszázadokat őrző, a munkaszolgálatosokkal embertelenül, kegyetlenül bánó, legénységi állományú katona”.
10:18Felújítják a Lánchidat?
„Miharabb át kell adni az autósoknak a felújítás alatt álló Lánchíd és a Dráva utca közötti rakparti szakaszt” – állítja egyik hírügynökségünk. Ez novum! Eddig ugyanis legfeljebb a Lánchíd és a Dráva utca közötti rakparti szakasz felújításának tervéről hallottunk, arról azonban, hogy a Lánchíd felújítás alatt áll, még nem.
15:02Nem egészen mindegy
Egyik havi folyóiratunk történész foglalkozású szerzője Lengyel József életművét elemezve arra a következtetésre jut, hogy Lengyel „Kádárban és Aczélben kereste a maga Baniczáit, majd öngyilkossága után Tömpe Istvánban vélte megtalálni őt”. Ez figyelemreméltó megállapítás. Még figyelemreméltóbb azonban, hogy Tömpe István, a Magyar Rádió és Televízió hajdani elnöke nem lett öngyilkos. Aki önkezével vetett véget életének, az hasonló életutat bejárt, de abból élete végére egészen más következtetéseket levonó testvére, Tömpe A n d r á s nagykövet volt.
 
április 15.
16:57Meglepő részlet
A nemrégiben előkerült apokrifnek, Júdás evangéliumának washingtoni prezentációjáról beszámolva egyik hírügynökségünk tudatja, hogy a papiruszra írt kopt nyelvű szöveg az i d ő s z á m í t á s u n k u t á n a III. vagy a IV. században keletkezett. Az időpont ilyetén való részletezése különösen örvendetes. Mert noha, mint tudjuk, a szóban forgó témakörben nem ritkák a csodák, az talán valamennyin túltenne, ha a Krisztus életéről szóló iromány a Krisztus e l ő t t i III. vagy IV. században keletkezett volna.
 
április 18.
08:58Minszk Moszkvában
„Fehérorosz tüntetés Moszkvában” cím alatt számol be egyik napilapunk arról, hogy „mintegy 100 fiatal tüntetett vasárnap este a minszki orosz nagykövetségnél”. Eszerint a minszki orosz nagykövetség Moszkvában működik?
 
április 19.
09:16A kultúra kultusza?
Bozóki András k u l t u s zminisztert emlegeti egyik hírügynökségünk. A kulturális ügyek (örökség) gazdáját már egy ideje divat így titulálni. Holott a kultusznak főként csak annyi köze van a kultúrához, hogy azonos az első szótagjuk. Más volt a helyzet a háború előtt, amikor a kultúra a vallás és közoktatásügyi minisztériumhoz tartozott, amelyet akkor jogosan emlegettek kultuszminisztériumként, mivel a v a l l á s i k u l t u s z o k főhatósága volt. De ma?
 
április 26.
11:47Dupla idézet szimpla hibával
Egyik hírügynökségünk a Spiegel Online-t idézve John F. Kennedynek az 1961-es választási győzelme után elhangzott mondatát idézi. Nem muszáj fejben tartani valamennyi amerikai elnök megválasztásának évét, azt azonban nem árt tudni, hogy az Egyesült Államokban a néggyel osztható számú években rendezik az elnökválasztást (ez egyébként a nyári olimpiai játékok évével is egybe esik). Kennedy-t 1960-ben választották elnökké.
11:50Összevethető adatok
„Nappal önkéntesek, éjszaka pedig háromszázan pakolják a homokzsákokat” – írja árvízi tudósításában egyik hírügynökségünk. Nekem ez óhatatlanul Vlagyimir Zsirinovszkij válaszát juttatja eszembe, amelyet arra a kérdésre adott, hogy szülei milyen nemzetiségűek: „Anyám orosz volt, apám jogász”.
11:54Tejszínt a kocsiszínnel...
A Golf-öblöt említi bécsi jelentésében egyik hírügynökségünk. Kérdés, hogy a Volkswagen Golfokat próbálják ki az öbölben vagy a labdát kergetik benne golfütővel? Vagy netán az angol szóhasználatban röviden Gulfnak (öbölnek) emlegetett Persian Gulfról van szó?
12:02A szerkesztő feledékenységének homálya
Szokatlanul hosszú mínuszos hír egyik napilapunkban: „Kisfiú gázolt autóval. A gyerek apja kocsiját vezette, az apa mellette ült a járműben. A fiú hátulról ütötte el az előtte haladó 81 éves kerékpáros férfit hétfőn este. A gyerek a gázolást követően blablabla...” A hírből legalább azt megtudjuk, hogy az áldozat egy 81 éves aggastyán volt. De hány éves volt a gázoló kisfiú? Ez homályban marad. És főként: hol történt mindez? Budapesten, a Nyírségben vagy Kenyában? Mert ez sem derül ki az anyagból!
12:10Kósa, a japán
Részlet egyik napilapunk sajtótájékoztatóról szóló tudósításából: „Kósa Bálint, a Japán külképviselet vezetője viszont azt emelte ki, hogy hazánk nemzetközi vonzerejét a földrajzi elhelyezkedése, kitünő ételei és a megbonthatatlan magyar-japán barátság jelenti.”
1. A j a p á n szót, ha nem az államot jelenti, hanem melléknév, kis kezdőbetűvel írják. 2. A k ü l k é p v i s e l e t , ha nem tüntetik fel speciális jellegét (idegenforgalmi iroda stb.) diplomáciai képviseletet jelent. Kósa Bálint urat pedig – nevéből ítélve – aligha akkreditálta a japán császár a Magyar Köztársaság elnöke mellé. 3. Közös magyar-japán határt!
 
április 27.
08:56Ki vett részt a felkelésben?
Az olasz partizánok 1945-ös náciellenes felkelése évfordulóját ünnepelték Milánóban – számol be róla egyik hírügynökségünk, hozzátéve, hogy „az ünneplő tömeg mellett egy kisebb csoport lábbal tiporta és elégette az izraeli állam és a felkelésben résztvevő olaszországi zsidó brigád zászlaját”. Nos, az eredeti AP/AFP jelentéseket idehaza kiszerelő kollégánk némileg figyelmetlen volt. Az eredeti jelentésben ugyanis nem a felkelésben résztvevő „olaszországi zsidó brigádról” volt szó (ilyen ugyanis nem létezett), hanem az Olaszországot felszabadító brit csapatok kötelékében harcoló reguláris (palesztinai) Zsidó Gyalogos Dandárról. Ami nem teljesen mindegy.
09:10A szerkesztő szabadsága
A Tengerek Szabadsága nevű luxushajó, amely elvette a Queen Mary 2-től a világ legnagyobb tengerjárója címet, útban van állomáshelyére, Miamiba – értesülhetünk egyik napilapunkból. Igen ám, de állomáshelye (kijelölt tartózkodási helye) katonai alakulatnak, köztisztviselőnek, képviseletnek van, hajók esetében anyakikötőről beszélünk. És különben is sántít az elnevezés következetessége: ha A Tengerek Szabadsága (és nem Freedom of the Seas), akkor miért nem Mária királynő 2?
 
május 4.
07:48Hát maga megbolondult, hogy mindent kétszer mond?
Részletes, több perces interjú egyik kereskedelmi rádiónk reggeli adásában az egyik közvéleménykutató intézet kutatásvezetőjével. Megtudjuk, hogy melyik korosztály rokonszenvezik nagyobb arányban a jobboldallal, melyik a baloldallal, hogyan változik mindez az utóbbi időben stb. Aztán újra felkonferálják az interjúalanyt és újra elkezdik sugározni ugyanazt az interjút. Várom, hogy megszakítják, de nem, ismét végig lemegy. Várom, hogy a műsorvezető utólag elnézést kér a technikai hibáért, de ez sem történik meg. Lehetséges, hogy ebben a rádióban nincs ügyeletes adásvezető, technikus? Vagy ha van, annyira nem figyel oda, hogy észre sem veszi a durva hibát?
07:52Cső!
Egyik kereskedelmi rádiónkban a lapszemle-készítő hölgy tudtul adja, hogy X. gazdasági lap n a g y í t ó c s ő alá vette Y. témát. Ez sajnos öszvér. Létezik ugyanis nagyító, létezik górcső, de olyan, hogy nagyítócső – olyan nincs.
 
május 5.
07:35Határsértő határőrök?
„A kelebiai határőrök április 10-én hét szerb-montenegrói személyt... fogtak el a tompai határátkelő melletti erdőben – tudatja egyik hírügynökségünk –, de négy határsértőnek sikerült Magyarország területére lépnie.” A józan paraszti logika szerint ebből az következik, hogy a Tompa melletti erdő, ahol a a magyar határőrök elfogták az említett személyeket, szerbiai területen van.
07:37Szép!
Szép Ernőtől Bartis Attiláig tucatnyi magyar író műveit fordítják amerikai, bolgár, észt, udmurt stb. nyelvre – számol be a nagyszerű tényről egyik napilapunk. Ugy gondolom, hogy az udmurt nyelvű fordításnál már csak az amerikai nyelvű lehet nagyobb szenzáció.
07:41A tizedes és a többiek
Egyik napilapunk karikatúrájának aláírásában egy rendőrtizedest szólítanak meg. Ha a művésznek nem is feltétlenül, de a szerkesztőnek azért nem ártott volna tisztában lennie azzal a – kétségtelenül illogikus, sőt, bolond – ténnyel, hogy a magyar rendőrségnél nem léteznek tizedesek, mert – nem vicc! – akit régen közrendőrnek neveztek, az ma őrmester. Ennél alacsonyabb rendfokozat nem létezik.
 
május 6.
11:34Európai kannibálok
Először ugyancsak meglepődtem, amikor egyik napilapunkban európai kannibálokról olvastam: „A fehér ember által behurcolt betegségek és kannibalizmus következtében a XX. században kihalt egy népcsoport Új-Zélandtól alig ezer kilométerre.” Aztán rájöttem, hogy a szerző szerint két tényező vezetett a népcsoport kihalásához: 1. a fehér ember által behurcolt betegségel, 2. a (fehér embertől független, tehát nem általa behurcolt) kannibalizmus. De akkor a „kannibalizmus” szó előtt nem kellett volna elspórolnia a névelőt.
 
május 7.
14:41Mikor támogatta a CIA a sahot?
A 80-as években a CIA olyanokat támogatott, mint Pinochet, az iráni sah vagy az afgán modzsahedek – hallom egyik kereskedelmi televíziónkban. Attól tartok, hogy a sahot, akit 1979 januárjában kergetett el a forradalom és aki rövidesen meghalt Egyiptomban, (mert az USÁ-ban már nemkívánatos volt a tartózkodása) a 80-as években már elég bajos lett volna a CIA-nak támogatnia.
14:45Mit nem kérnek a szocialisták?
Egyik közszolgálati televíziónk műsorvezetôje azt tudatta a közönséggel, hogy Kecskeméten nem lesz újabb szavazás, mert a szocialisták nem kérték a szavatok újraszámlálását. Igaz és mégsem igaz. A szocialisták ugyanis eleve nem kérték az újraszámlálást. Ők azért fordultak a választási bizottsághoz, hogy a szabálytalanságok miatt rendeljen el új szavazást.
14:52Lendvai ezt az igekötôt nem vállalná be!
Lead egyik közszolgálati televíziónk online portálján: „Lendvai Ildikó szerint a reformok érdekében még egy esetleges vereséget is be kell vállalniuk a szocialistáknak az önkormányzati választásokon.” Nem láttam, nem hallottam Lendvai Ildikó nyilkatkozatát, de látatlanban állítom, hogy ô, aki irodalmi magyar nyelven fogalmaz, nem használta a vállalni igéhez a „be” igekötôt.
 
május 9.
08:39Utazási szokások a fővárosban
„A budapestiek l e g g y a k r a b b a n a BKV-val mennek a munkahelyükre” – állítja egyik napilapunk. „A budapestiek c s a k n e m f e l e tömegközlekedéssel jár munkába” – olvasható viszont egyik napilapunkban. A baj csak az, hogy a két „egyik” napilap egy és ugyanaz. Mi több, a két, egymással feloldhatatlan ellentétben álló állítás nem két különböző lapszámban, mégcsak nem is két különböző cikkben jelent meg, hanem ugyanannak a cikknek az egymást követő bekezdéseiben. Az ilyesmiről írták valaha a Pravdában, hogy „a kommentár, mint mondani szokás, fölösleges”.
 
május 10.
08:35Közélet
Közéleti személyiségnek nevezi egyik napilapunk Klausmann Viktort. Nem túlzás? A tévés és a közéleti személyiség a legkevésbé sem ugyanaz. Vagy netán Claudia és Anettka is közéleti személyiség?
08:38Demszky Gábor nagyon alakított
Demszky Gábor egy francia dokumentumfilmben is helyet kapott – állítja egyik napilapunk munkatársa, majd eltűnődik azon, hogy „vajon ki alakíthatta az ifjú Demszkyt”? Nos, dokumentumfilmben az emberek többnyire magukat „alakítják”. Vagy netán mégsem dokumentumfilm volt?
08:42Atyavilág!
Funar 2003-ban városatya volt Kolozsváron – állítja egyik hírügynökségünk. Én eddig úgy tudtam, hogy a nevezett úr Kolozsvár polgármestere volt. Városatyának a városi tanács (közgyűlés, önkormányzat) tagját nevezik.
08:45Nem fogom be alperes számat!
Alperesnek titulálja egyik hírügynökségünk a srebrenicai tömeggyilkosságban való részvételért bíróság elé állított egyik személyt. Lehetséges, hogy a gyilkost polgári perben vonják felelősségre? Mert alperes csak polgári perben van, míg azt, akit gyilkosságért állítanak bíróság elé, büntetőperben, vádlottként kezelik.
09:05Kire emelte poharát Sztálin?
Egyik napilapunk moszkvai tudósítója, pontosabban az általa idézett Gennagyij Zjuganov szerint Sztálin pohárköszöntőjében „az orosz népre, az orosz szellemre, az orosz haderőre” ürítette poharát. Sztálin egyetlen publikált pohárköszöntőjében azonban csak az orosz népet említi, az orosz szellemet és az orosz hadakat nem. Ezek szerint két lehetőség van. Vagy Sztálin legjobb orosz tanítványa, Gennagyij Zjuganov, az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártjának elnöke „egészítette ki” nagy tanítóját, vagy a magyar újságíró – őt. Hajlok rá, hogy az előbbivel állunk szemben.
 
május 11.
09:08A hulla ellenállt
Morbid történetet ad elő egyik képes hetilapunk. Egy amerikai férfi megfojtott egy leányt, majd „miután meghalt, meg is erőszakolta a holttestet”. Úgy gondolom – de legjobb tudomásom szerint a jogászok is úgy gondolják –, hogy nemi erőszakről csak abban az esetben lehet beszélni, ha az áldozatot kényszerítették az aktusra, ha az fizikailag vagy legalább szóban ellenállt. Holttestek viszont vajmi ritkán tanúsítanak ellenállást. Vagyis nem erőszak, hanem hullagyalázás történt.
09:11A palesztinok nem arabok?
Egyik napilapunk arról számol be, hogy az izraeli vezetők „határidőt tűztek ki a palesztinoknak és az araboknak”. A logika szabályai szerint ez azt jelenti, hogy a palesztinok nem arabok.
09:15Amely
„A napi 203 buszjárat oly mértékben leterhelte a Városliget mellett húzódó Hermina utat, amely már az elviselhetetlenség határát súrolta” – olvasom egyik napilapunkban. Vagyis a Hermina út súrolta az elviselhetetlenség határát.
A vonatkozó névmások helyes használatát az általános iskolában oktatják.
12:08Zenei konzílium
A Megasztár egyik résztvevője nyilatkozik egyik bulvárlapunkban arról, hogy saját zenekart próbál toborozni. Az újságíró idézi: „Nekem nem olyan kell, aki konzíliumot végzett, hanem akinek lelkéből szól a zene.” Talán jobb lenne, ha orvosi konzervatóriumot végzett volna, nem? Ha én ennyire nem ismerném az idegen szavakat, legalább exhumálnám magam.
 
május 14.
20:35Megint a vonatkozó névmás!
A minap egyik napilapunkat tűztem tollhegyre, amelynek munkatársa (+korrektora, szerkesztője) nincs tisztában a vonatkozó névmások helyes használatával, noha azt az általános iskolában tanítják. Úgy látszik, egyik hírügynökségünknél ugyanez a helyzet. Különben nem állította volna a hírügynökség egyik anyagában, hogy „Saukat Aziz pakisztáni kormányfő felkérte a lakosságot, imádkozzon, hogy essen eső, szűnjön meg a hőhullám, a m i súlyos szárazságot idézhet elő”. Az anyag kiszerelője feltehetően azt akarta mondani, hogy a hőhullám szárazságot idézhet elő. Ténylegesen viszont azt mondta, hogy ha az imádság erdeményeképpen esni fog az eső és megszűnik a hőhullám, az idézhet elő súlyos szárazságot. Nem árt tudni, hogy az „amely” helyett esetleg, főként előbeszédben, lehet „ami”-t mondani, de fordítva nem. Illetve – mint a fenti példa mutatja – lehetni ugyan lehet, csak akkor más lesz a mondat értelme.
 
május 16.
08:27Elpanaszolta...
A Tolna megyei rendőrfőkapitányság – alighanem túlbuzgóságból – 72 órás őrizetbe vette az őcsényi repülőmodell-versenyen balesetet okozó modell német „pilótáját”. Ő azonban – olvasom egyik napilapunkban – e l p a n a s z o l t a az őrizetbe vételt (minek utána szabadlábra helyezték). Namármost az ilyen intézkedés ellen lehet panasszal élni, lehet azt – jogász nyelven szólva – m e g panaszolni, de e l a német érfi legfeljebb cellatársainak vagy később az anyukájának panaszolhatta volna, hogy milyen méltatlanul bántak vele.
09:59Szerelmes prostituált
Prostitúcióellenes razziát tartott a rendőrség Nyíregyházán, s az akció során tetten értek egy s z e r e l m e s k e d ő párt: egy örömlányt és a kuncsaftját – jelenti egyik hírügynökségünk.
Amennyire emlékszem, a szerelmeskedést még a pártállami diktatúra idején sem üldözték Magyarországon, és még olyat sem igen hallottam, hogy egy prostituált és a kuncsaftja szerelmeskedett volna. Nem lehet, hogy csak szeretkeztek?
 
május 22.
10:04Alexandriai oszlop Szentpéterváron
Rokonszenves riport egyik képes hetilapunkban Szentpétervárról. Rokonszenves, de a tényektől nem mindig hagyja magát befolyásolni. Az igazán csak apróság, hogy az egyik képaláírásban a Mariinszkij Színház nevéből kimaradt egy betű. Az az apróság talán már kevésbé, hogy a városban cölöpökre épültek a házak. Szentpétervárt ugyan valóban nevezik Észak Velencéjének, de nem ezért. Házai ugyanis a szárazföldön állnak, ezért nem kellett azokat cölöpökre építeni. A riporter a Nyevszkij proszpekten „fess tengerészgyalogos-növendékekkel” találkozott. Félő, hogy a fess fiúk egyszerűen tengerésztiszt-növendékek voltak, jóllehet valóban a Nyevszkijen gyalogoltak. A riporter ezek után felkereste a Csajkovszkij éttermet a „Folyócska part nyolc” alatt. Szentpéterváron persze számos folyó és folyócska van (Puskin például az egyik folyócska partján párbajozott és egy másik folyócska partján álló házban szenvedett ki), de éppen azért, mert sok folyócska van, ilyen cím természetesen nem létezik a folyócska megnevezése nélkül. Az írásból továbbá megtudjuk, hogy a nevezetes fehér éjszakák májusban és júniusban vannak. Hát májusban nemigen! Hanem júniusban, annak is inkább csak a második és harmadik dekádjában. Némileg, sőt, nemileg csodálkoztam azon is, hogy a városban „egy férfira nagyjából három nő jut, a háború óriási emberveszteségei óta még nem állt helyre az ivararány”. Mert hogy a háború óta éppen két emberöltő telt el és a mai fiatal férfiakat, de még apáikat sem tizedelte meg a háború. A riporter beszámol a Palota tér közepén álló „alexandriai oszlopról” is. Egy alexandriai oszlopnak – szerény nézetem szerint – az egyiptomi Alexandriában kell állnia. A szóban forgó oszlopot viszont I. Sándor (Alekszandr) cár emlékére emelték. És végül: a riporterhölgyet a kofák állítólag azzal hívogatták, hogy „gyévocska, gyévocska, igyi szudá!” Nem tudom, hogy a riportot jegyző hölgy hány esztendős, de felteszem, hogy a „gyevocska”-korból már alaposan kinőtt, (bár az iskolában már valószínűleg nem tanult oroszul) , különben tudná, hogy ez a szó gyermeklányt jelent oroszul. Alighanem azt mondták neki, hogy „gyevuska”. Az ugyanis egy felnőtt hölgy megszólítása.
 
május 23.
12:20Új sziget
Azt olvasom egyik napilapunkban, hogy egy cseh pár a Karibi-szigeten kötött házasságot. Ez olyan, mintha a Magyar megyében esküdtek volna egymásnak örök hűséget. Azzal a különbséggel, hogy magyar megye csak tizenkilenc van, karibi sziget viszoint – az apróbbakat is számítva – több száz.
 
május 24.
09:59Parlamenterek
Egyik napilapunk puiblicistája idéz egy urat, aki elvárná a parlamenterektől, hogy tűzzenek napirendre egy bizonyos kérdést és aztán hozzanak megfelelő törvényt. Nos, parlamenterek általában csak az ellenfélnél tűznek kérdéseket napirendre, azt is csak azután, hogy fehér zászlós integetésüket követően, rendszerint szemüket bekötve, a megfelelő parancsnokságra, parancsnok elé vezetik őket. Vagy lehetséges, hogy Steinmetz kapitány és az M1-M7 kiinduló pontjánál aknán felrobbant Osztapenko kapitány országgyűlési képviselő is volt? Merthogy a parlamenter sehogysem a parlament tagja.
10:05Mao Ce-tung szentelte fel?
Egyik napilapunk pekingi tudósítója beszámol a német kancellár és a sanghaji katolikus püspök találkozójáról. A főpapot a tudósító „a Kína által felszentelt püspöknek” nevezi. Namármost igaz, hogy ezt a püspököt, aki a kommunista hatóságok által elismert kínai katolikus egyház képviselője, nem a Vatikán nevezte ki, de hogy Kína (értsd: a pekingi kormányzat) s z e n t e l t e volna fel, abban azért kételkedem.
10:08Megtűrt mozgalmi dalok
Bob Dylan dalairól állítja egyik kereskedelmi rádiónk, hogy azokat a pártállami időkben Magyarországon éppen, hogy megtűrték, de a kiszesek mozgalmi dalokként énekelték őket. Tisztelettel jelentem: itt némi ellentmondást vélek felfedezni.
10:15Köszönet a bombáknak
Egyik napilapunkban olvasom, hogy az Iszlám Dzsihád Dahabban bombákat robbantott, „melyeknek köszönhetően huszonketten életüket vesztették”. Kérdés, hogy az áldozatok hozzátartozói is megköszönték-e a bombáknak, hogy megölték rokonaikat?
Ugyanennek a cikknek a szerzője írja a következőket is: „Mert néha igaz, hogy betyárból lesz a legjobb pandúr – mutatott rá Rostoványi Zsolt...” Nagy tisztelője vagyok Rostoványi professzornak, az arab világ és az iszlám kiváló kutatójának, de tartok tőle, hogy az idézett közmondás nem tőle származik. Mi több, bizonyos vagyok benne, hogy ezt ő sem állítja. Persze attól még rámutathatott...
 
május 25.
09:16Nagyon-nagyon
Egyik hírügynökségünk tudósítást közöl egy, a holokauszt oktatásáért síkra szálló szervezet budapesti tanácskozásáról és ebben ismerteti Jehuda Bauer professzornak, a Jad Vasem Intézet volt elnökének felszólalását. Eszerint a jeruzsálemi vendég azt mondta, hogy „a holokauszt egy faj, a zsidóság tudományos, előre kitervelt, iparszerű kiirtása volt”. Miután azonban nehéz feltételezni, hogy Bauer professzor – a zsidóságot fajnak nevezve – a náci fajelmélet hívéül szegődött volna, csak azt feltételezhetjük, hogy a tudósítás szerzője félrehallott, félreértett valamit. De nagyon!
09:20Temetetlen halott
Egyik napilapunk beszámol egy 34 éves brit hegymászónak a Csomolungma megmászása közben bekövetkezett haláláról. Az írásból megtudjuk, hogy David Sharp „egy 1997-ben ugyanott meghalt indiai mászó holtteste mellett halt meg”. Eszerint szegény indiai tetemét kilenc éve nem hozták le a csúcs tövéből, de még a helyszínen sem földelték el.
 
május 26.
09:53Rusztem maga volt ő
A Nemzeti Etnikai Hivatal elnöke kéri, hogy csak a kisebbségekhez tartozó állampolgárok vegyenek részt az októberi kisebbségi választásokon – adja hírül egyik hírügynökségük és ezt a következőkkel nyomatékosítja: „Ezt maga Heizer Antal jelentette be sajtótájékozatóján.” Naná, a szomszédasszony!
10:04Kitünő klíma
Eilat izraeli kikötő- és fürdővárosról közöl afféle kedvcsináló cikkecskét egyik programajánló magazinunk. A leadből megtudhatjuk, hogy „természeti kincsek tekintetében ez maga a Kánaán”. Ám hogy melyek ezek a természeti kincsek, azt az olvasó nem tudja meg: a szerző a korállok kivételével adós marad nemhogy leírásukkal, de még felsorolásukkal is. Viszont azzal biztatja a nyájas olvasót, hogy a térség klímája kitünő. Valójában Eilat térségében május végétől októberig a 40 fokot is meghaladja, sőt, nem ritkán 45-46 fok a hőmérséklet – legyen a szerzőé.
 
május 28.
12:32Hol itt az átszervezés?
A készülő közigazgatási reformról beszámolva egyik napilapunk hírül adja, hogy a titkosszolgálatokat a jövőben államtitkár felügyeli majd, ugyanis a tárca nélküli miniszteri poszt szintén megszűnik az elképzelések szerint. Amikor ezeket a sorokat írom, még nem tudjuk hitelesen, hogy milyen posztokat vonnak össze és melyek szűnnek meg, ahhoz azonban vajmi kevés kétség fér (legfeljebb, úgy látszik, ez a napilap kételkedik benne), hogy a titkosszolgálatokat jelenleg sem tárca nélküli miniszter, hanem államtitkár felügyeli.
 
május 29.
09:07Kalapács alatt
A Belvedere Galéria árverésén kalapács alá került néhány kisplasztika – jelentette egyik hírügynökségünk. Csak remélni merem, hogy nem nagyon törtek össze.
 
június 1.
09:00Vámház
Egyik napilapunk riportere szerint egy vállalkozó szeretné visszaépíteni a vámházakat a Margit-sziget Margit hídi bejáratának két oldalára. Vissza? Jól emlékszem rá, hogy amikor gyerekkoromban a nagymamámmal a Margitszigetre mentünk, a hídi bejáratnál jegyet kellett vennünk. De hogy ott vámoltak is volna, azt kötve hiszem. Minek és kivel tették volna?
09:07Tüzes pianisták
Megszerette egyik hírügynökségünk az idézőjeleket. Egyik anyagában arról olvashatunk, hogy Turkuban két alkoholtól „tüzes” menyecske (idézőjel az eredetiben K. I.) vitába keveredett egy taxisöfőrrel, majd amikor a szópárbaj végképp elfajult, a fiatalabbik „pianista” (idézőjel az eredetiben K. I.) „fejtájon harapta” (idézőjel az eredetiben K. I.) a sofőrt. Próbálom kitalálni, hogy mi lehet aza fejtáj, ám a pianista még akkor is zongoristát jelent, ha idézőjelbe teszik. Eszem a humorukat.
09:14Hogyan jönnek világra a madarak Szegeden?
„Vörös ásóludak születtek Szegeden” – tudatja jelentése címében egyik hírügynökségünk. Megvallom, ornitológiai ismereteim nemigen terjednek túl a kanárin, és fogalmam sincs arról, hogyan néznek ki az ásóludak. Mindamellett le merem fogadni, hogy az ásólúd-fiókák még Szegeden sem születnek, hanem a tojásból bujnak elő. Egyáltalán, hogy kerültek az ásóludak a szegedi Vadasparkba? A tudósítás szerint úgy, hogy „a tizenegy csibének életet adó madárpárt a hatóságok lefoglalták”. Még jó, hogy nem helyezték előzetesbe!
 
június 2.
11:05Szépen hangzik, de nem igaz
A jász világtalálkozóra k e r e k e n 5000 vendéget várnak – jelenti egyik hírügynökségünk. A „kereken” persze szebben hangzik, mint a „kb.” vagy a „mintegy”, vagy egyszerűen az 5000, de aligha igaz. Tehát nem 4900 és 5000 közötti, nem is 5050, hanem k e r e k e n 5000 vendégre számítanak?
21:56Analfabétizmus végett
Ki gondolná, hogy a népszerű táncdalénekes hiúsága v é g e t t több plasztikai műtéten is átesett? – kérdezi egyik bulvárlapunk. De hát ne csodálkozzunk ezen, hisz tudhassuk, hogy ahol ilyesmi megjelenhet, ott nem szerkesztenek.
 
június 3.
10:11Tartós tévedés
Egy Guantánamón állítólag ártatlanul fogva tartott brit állampolgár viszontagságairól számol be egyik napilapunk. A fickót Afganisztánban elkövetett cselekedettel gyanúsították, holott a szóban forgó időben ő még Nagy-Britanniában tartózkodott, ahol rendszeresen felkereste tartótisztjét. Így az újság. Eszerint a pasas a brit rendőrség vagy titkosszolgálat ügynöke volt? Merthogy tartótisztje annak van. A börtönből feltételesen szabadlábra helyezett személynek legfeljebb pártfogói felügyelője lehet. Ami azért nem egészen mindegy.
10:16Esernyős ügy
Georgi Markov disszidens bolgár ellenzékit 1978-ban a londoni metróban egy esernyő hegyébe rejtett méregkilövővel ölték meg – állítja egyik napilapunk. Nyilván azért ott, hogy minél több szemtanúja legyen a gyilkosságnak és hogy a tettest a zárt metrókocsiban rögtön el lehessen fogni. Markovot valójában a Temze hídján lőtte lábon a méreggel egy bolgár titkos ügynök. Ám kétségtelen: megölték.
10:23Nyújts feléje kárigényt!
Ha a szabálytalan gázfogyasztó nem rendelkezik közüzemi szerződéssel, akkor az ingatlan tulajdonosa f e l é nyújtják be a kárigényt – olvasom egyik napilapunkban. Valaki felé persze lehet valamit nyújtani (például védő kart), ám ha az illető nem kívánja ezt, akkor több, mint kockázatos, ugyanis kérdéses, hogy elfogadja-e, amit felé nyújtanak. Sokkal biztosabb nem f e l é , hanem n e k i benyújtani a kárigényt.
 
június 4.
09:00Dr. Lamperth a csatában
Azt olvasom egyik napilapunkban, hogy Lamperth Mónika „nevéhez fűződik a rendszerváltozást követő legbrutálisabb tömegoszlatás, az 1998 július 4-i Erzsébet hídi csata”. Csakhogy a jelzett időpontban Lamperth Mónika valószínűleg nem is álmodott arról, hogy egyszer még belügyminiszter lesz. Ám még ha álmodott is (mint tudjuk: anyám, az álmok nem hazudnak), mezei képviselő lévén, aligha adhatott utasítást a rendőrségnek bármiféle tömegoszlatásra. Arról az apróságról nem is szólva, hogy 1998-ban a Fidesz győzött a választásokon, tehát a jobboldali tüntetők aligha tiltakoztak volna az állítólagos választási csalások ellen.
 
június 6.
09:09Teve=squad?
„Tevéhez nem kell jogosítvány Egyiptomban” – állítja alcímében a sivatgi szafari szépségeit ecsetelő cikk egyik napilapunkban. Nem kétlem persze, hogy így van, csupán azon csodálkozom, hogy Egyiptomban nem kell. Miért, a Szaharában kérnek jogsit a tevéhez? És egyáltalán: milyen állaton való utazáshoz kell jogosítvány? Az elefánthoz Indiában? Vagy a lovagláshoz kies hazánkban? Ha aztán tovább olvassuk a cikket, akkor kiderül, hogy Egyiptomban a squad vezetéséhez nem szükséges jogosítvány. Így persze már más!
 
június 7.
09:04Államtitkár
„Fekszi Márta, a külügyi tárca eddigi közigazgatási és leendő politikai államtitkára” – olvasom egyik napilapunkban. Az a kisebbik baj, hogy a hölgy neve Horváthné Fekszi Márta, a nagyobbik, hogy az új kormányban nem lesznek politikai államtitkárok, csak államtitkárok.
09:16A más függetlenségét kiáltották ki?
A belgrádi parlament kikiáltotta Szerbia és Montenegró függetlenségét – értesülhetünk egyik napilapunkból. Én eddig naiv módon azt hittem, hogy Montenegró függetlenségét a podgoricai parlament kiáltotta ki. Az újság állítása majdnem olyan, mintha annak idején egy lap arról tudósított volna, hogy a magyar Országgyűlés kimondta Románia egyesülését Erdéllyel.
 
június 8.
09:06Példátlan? Példás!
Példátlan lépésnek nevezi egyik internetes újságunk azt a szándékot, hogy a Népszabadságot a hét mind a hét napján meg akarják jelentetni. A Lúdas Matyi annak idején azzal a mottóval közölte a szakállas vicceket, hogy „egy csecsemőnek minden vicc új”. Tartok tőle, hogy ilyen értelemben az a kollégánk, aki a „példátlan” jelzővel illette a tervezett lépést, ugyancsak csecsemő. Tudniillik volt már rá példa, hogy egy magyar újságot hetente hétszer jelentessenek meg, méghozzá éppen a Népszabadság elődje, a Szabad Nép volt ez az újság az 1956-ot megelőző években.
09:12Az izraeliek feldúlták a zsidó temetőt?
Nyugat-Jordániába helyezi Hebront egyik hírügynökségünk, holott e sorok írásakor az az izraeliek megszállta Ciszjordániában található. Ennél is cifrább azonban az, amit ugyanebben az anyagban olvashatunk, hogy tudniillik „amikor a hatnapos háborúban Hebront elfoglalták, a város zsidó negyedét és annak temetőjét porig rombolták”. A hatnapos háborúban (1967) ugyanis az izraeliek foglalták el Hebront. Ők rombolták volna le a város zsidó negyedét és annak temetőjét? Nem inkább az 1948-as palesztinai háborúban történt ez?
 
június 9.
10:28Hibákra felhatalmazva?
Egyik napilapunk közli a budapesti lengyel nagykövet levelét. Az aláírásban tisztét úgy adják meg, hogy „rendkívüli és f e l hatalmazott nagykövet”. A levél végén pedig a – helyesen: rendkívüli és m e g hatalmazott – nagykövet asszony nevéből még egy betű is hiányzik. Ezt a levelet adta volna ki kezéből a budapesti lengyel nagykövetség? És ha igen, a lap szerkesztőségében senki sem figyelt fel arra, hogy minek a közlésére hatalmazták f e l ?
10:34Szenátor
Úgy látszik, mindig baj van nálunk azzal a fránya szenátori címmel! Még jól emlékszünk arra az esetre, amikor magyar parlamenti képviselők szenátornak titulálták magukat. Még jobban elrugaszkodott viszont a valóságtól egyik napilapunk mellékletének tudósítója, aki Richard Holbrooke-ot nevezi szenátornak. Az említett úr ugyanis világéletében hivatalnok, diplomata volt és sohasem töltött be választott tisztséget.
 
június 10.
11:48 Helmut Kohl, a polgármester
Tv-műsor egyik napilapunkban. A Kancellárok c. sorozat ügyeletes adásának ismertetése fölött Helmut Kohl fényképe látható. És a szöveg alatta: „1917 és 1933 között Köln polgármestere lett. Nem volt hajlandó együttműködni a nácikkal...” Hogy van ez? De hiszen 1917-ben Kohl, aki 1930-ban született, még csak kéjes álom sem volt. A megfejtés: a kép Kohlt ábrázolja, de a szöveg Adenauerről szól.
11:51Trónörökössé előléptetve
William trónörököst említi egyik kereskedelmi rádiónk németországi tudósítója. E sorok írásakor azonban még Károly viseli ezt a címet. Igaz, az ő fia valóban a William névre hallgat, ám mivel királyi dinasztia tagja, nevét fordításban használjuk, tehát: Vilmos. A többi stimmel.
11:58A reklámért a közreadója nem felel, de mégis...
Egyik kereskedelmi rádiónkban hallgatom a Baromfitermék Tanács baromfi-fogyasztásra biztató (reklám)felhívását, amelyből az is kiviláglik, hogy március vége óta nem fordult elő madárinfluenza Magyarországon. Alig három perccel ezután ugyanebben a rádióban megszólal a főállatorvos és részletesen ecseteli – amiről már az újságok is beszámoltak – hogy a Kiskunmajsa-környéki fertőzések miatt hány libát kellett leölni és hogy a körzetben zárlatot rendeltek el. Mi következik ebből? Az, hogy ha megfizetik, akkor a tényekkel nyilvánvalóan nem egyező állításoknak is helyt lehet adni a médiában?
12:12Szilágyi Ákos, a soviniszta, avagy aki nem tud arabusul...
A Könyvhét pódiumán Szilágyi Ákos előadta egy versét a J i n g o Bell dallamára – jelenti a Vörösmarty térről egyik napilapunk tudósítója. A „jingo” angolul kizárólag dühödt sovinisztát jelent, ezért fölöttébb meglepőnek tarthatnánk, ha a közismerten galamblelkű, a nacionalizmust utáló Szilágyi egy ilyen dallamra adná elő Kakadudalait. Szerencsére azonban csak a J i n g l e Bellről van szó, amelynek első szava „csilingelőt” jelent. Micsoda különbség!
12:17Légicsapás ágyúból
„Izraeli őrnaszádok tüzet nyitottak egy partszakaszra a Gázai övezet északi részén. A légicsapásokban legalább hat palesztin civil halt meg” – olvasható egyik közszolgálati rádiónk online kiadásában. El kellene dönteni: tüzérségi vagy légicsapás volt?
 
június 13.
08:47Vak vezetne világtalant
Egyik napilapunk tudósítója Szekeres Imre HM-beli bemutatkozásáról beszámolva közli: szerette volna honvédelmi ismeretekből tesztelni az új minisztert: vajon mi a különbség az őrnagyi és a tábornoki vállap között? Hát igen, valóban nem tudjuk, milyen szinten sajátította el Szekeres a honvédelmi ismereteket. Ennek tesztelését azonban semmiképpen sem bíznám a szellemeskedő kollégára, aki nem tudja, hogy váll-lapok már régen nincsenek a hadseregben rendszeresítve.
 
június 14.
09:34Remete – földbe döngölve
A remete az erdőben félig a földbe beásva, villany és fűtés nélkül, kenyéren és vízen él – tudhatjuk meg egyik napilapunkból. Olyat már hallottam, hogy a remete k u n y h ó j a félig a földbe van ásva, de hogy ő maga is a földbe ásva éldegél (és vajon ki ásta be: egy másik remete?) – az határozottan nóvum.
 
június 15.
09:05Névváltoztatás
A gépjármű átírási illetékének növekedése miatt füstölög egyik napilapunk, hiszen „így egy ezerötös Suzukit ötezer forinttal drágábban vehetünk majd a nevünkre”. Vagyis, ha Kovács úr, aki ezúttal nem élete első Volkswagenjét, hanem Suzukiját vásárolja meg, kétszeresen elégedett lehet: gépkocsijának neve Suzukiról Kovácsra változik.
09:14Prof. Egyetemi Lapok
Eörsi István pályafutását ismerteti egyik hírügynökségünk születésének 75. évfordulója alkalmából. „1956-ig az Egyetemi Lapoknál, 1956-tól Lukács Györgynél volt aspiranturán.” Vagyis első tudományos vezetője egy újság – az Egyetemi Lapok – volt. (Az aspirantúra szót egyébként hosszú u-val írják.)
09:20Öszvér
Vedomosti című orosz újságot emleget egy jelentésében egyik hírügynökségünk Vedomosztyi helyett. A nem latin betűs tulajdonneveket azonban fonetikusan kell átírnunk. Illetve persze átírhatjuk őket magyarra az angol transzkripció szerint is (bár annak semmi értelme), akkor Pushkinról, Dostoyevskyről, Izvestiyáról és Komsomolskaya Pravdáról fogunk beszélni. De hol így, hol úgy – ezt öszvér-módszernek nevezik.
09:24Földrajzi felfedezés
„A Grúziához tartozó Szergej Bagaps abház és Eduard Kokojti dél-oszétiai vezető, valamint a Moldova részét képező Igor Szmirnov” közös nyilatkozatáról számol be egyik hírügynökségünk. Amiből világosan következik, hogy Szergej Bagaps abház Grúziához tartozik, Igor Szmirnov pedig Moldova részét képezi. Sej, abház, hogyha leszakad...
 
június 16.
09:35Miért nem mindjárt Magduska?
Kósáné Kovács Magdával készített interjút egyik kereskedelmi rádiónk riportere. A képviselő asszonyt könnyedén Magdának szólította, ahogyan feudális hagyományokkal terhelt, férfiközpontú társadalmunkban a vezérigazgató is lemancikázza a titkárnőt, aki őt természetesen vezérigazgató úrnak szólítja. Kíváncsi volnék, hogy ha az Európai Parlament valamelyik férfi tagjával, mondjuk Szájer Józseffel vagy Tabajdi Csabával beszélgetett volna a riporter, őket is Józsefnek vagy Csabának szólította-e volna?
09:39Kocsmatolvaj
Újságos b o d e g á k a t lopott magának daruval egy férfi az USÁ-ban – olvasható egyik hírügynökségünk anyagában. Daruval azonban legfeljebb egy b ó d é t lehet felemelni és elvinni, nem pedig eg bodegát, amely – ha hiszünk a Magyar Értelmező Kézisztórának – „(hideg) ételeket is árusító italmérés”.
09:41Anno új hullám
„Az amerikai anno új hullámban nagyon sok szeret volt” – olvasom egyik hetilapunk heti képes mellékletében. Na kérem, ezt a mondatot tessék értelmezni!
 
június 18.
11:20Legyünk kemények!
A közszolgálati televízió sportriportere (de sok mindenki más is) dubrovnyiknak ejti Dubrovnikot, tehát meglágyítja az n-t a közepén. Holott az „i” hang csak a keleti és a nyugati szláv nyelvekben (például az oroszban és a szlovákban) lágyítja az előtte álló mássalhangzót, a délszláv nyelvekben, köztük a horvátban és a szerbben nem. Ha a dubrovnyikot ejtők következetesek akarnának lenni (igaz, akkor sem lenne igazuk) tyitót és mlagyicsot is mondanának.
 
június 19.
09:17Katolikus szerbek?
Hitehagyottaknak nevezi egyik hírügynökségünk sporttudósítása a szerb-montenegrói labdarúgó-válogatott játékosait. Erről olvasván először azt hittem, hogy a szerb focisták az ortodox vallásról félidőben áttértek, mondjuk, a katolikusra, merthogy „hitehagyottnak” azt nevezik, aki vallását, felekezetét hagyja cserben. De aztán (szerencsére?) kiderült, hogy szó se róla, az argentinokkal játszó szerb labdarúgók csak a saját győzelmükbe vetett hitüket veszítették el.
09:25Gyanúsított vádlottak
Egy napilap természetesen nem jogi folyóirat. De azért egy lapszámon belül kettőt tévedni akkor is sok. Először ugyanis az olvasható, hogy a tiszaeszlári per gyanúsítottjait a biróság felmentette (holott bíróság elé azt állítják, aki ellen az ügyészség vádat emelt, vagyis a tiszaeszlári ügyben a vádlottakat mentették fel), majd egy Olaszországban még alig hogy megkezdődött rendőrségi eljárás vádlottjait (helyesen: gyanúsítottjait) említi a lap. Pont fordítva!
 
június 22.
09:12Szakértő
Szakértő nyilatkozik egyik rádiónkban arról, hogy miért nem októberben, hanem most jött Budapestre Bush elnök: „Úgynevezett időközi választásokat tartanak Amerikában pontosan októberben. Nem elnökválasztás lesz, hanem a szenátusba és a kongresszusba választanak új tagokat, és ebben a kampányban a mindenkori Egyesült Államok elnöke nagyon aktívan részt vesz.” Brávó! Az időközi választásokat nem októberben tartják, hanem novemberben, és ha már pontosan, akkor – az idén – november 7-én. (Az előírás szerint a választásokat mindig a november első hétfője utáni kedden kell tartani.) A „szenátusba é s a kongresszusba” szintén erősen sántít, mivel a szenátus a kongresszus felsőháza, tehát annak része. Amire a „szakértő” gondol (ha helyesen olvasok a gondolataiban) az a képviselőház. És ha még tovább olvashatok benne: bizonyára úgy gondolta, hogy az Egyesült Államok mindenkori elnöke. Merthogy az Egyesült Államok maga mindenkori.
09:15Abszolút fogalmazás
„A megállapodással véget ér a három hónapig tartó politikai bizonytalanság, amely a március 26-i parlamenti választásokat követte, és amelyben egyik párt sem kapott abszolút többséget” – magyarázza el az ukrajnai helyzetet egyik hírügynökségünk. Magyarra lefordítva: a politikai bizonytalanságban egyik párt sem kapott abszolút többséget.
12:28Hogy szaporodnak a rendőrök?
Én eddig naiv módon azt hittem, hogy természetes úton. De nem! Egyik kereskedelmi televíziónknak a Bush-látogatás biztonsági előkészületeiről szóló riportjában azt hallottam, hogy a rendőrök g o m b a m ó d r a szaporodnak Budapesten. Ugyanebben a műsorban állították azt is, hogy az elnök konvojában visznek a vércsoportjának meggfelelő szerveket. Tisztelettel jelentem: ez – amint Pesten mondják – helyből hülyeség. Orvos biztosan van az elnök konvojában, és feltehetőleg a vércsoportjának megfelelő vér is. De hogy átültethető, tehát frissen kioperált, csak néhány óráig „elálló” szívek, tüdők stb. is lapulnának az elnököt kísérő orvos(team?) táskájában, nos, ezt még a sokszoros túlbiztosítás ellenére sem hiszem el. Viszont öröm volt hallani egy másik televízió műsorvezetőjétől azt, hogy Bush elnököt Budapesten k ö r k ö r ö s védelemmel veszik közül. Valami hasonlót már hallottunk egyszer, ha más kontextusban is. De már akkor is röhögtek rajta...
 
június 23.
11:41Mit vesztett rajta?
Egyik napilapunk hírt ad a kokainkirályról, aki „most ismét rajtavesztett. Az utóbbi tíz évben négy eljárás indult ellene drogkereskedelem miatt, de máig nem sikerült elítélni”. Hol itt az i s m é t ? Hiszen maga a szerző mondja, hogy máig sem sikerült elítélni.
11:48Implicite
Az „implicite” szót használja egy cikkében egyik napilapunk. Kiváncsi volnék rá, hogy ha megkérdeznék az újságnak – a magyar átlagközönség ismeretanyagát pedig kétségtelenül felülmúló színtű – olvasóit, hogy hányan ismerik e latin szó jelentését, milyen eredményt kapnánk? 20 százalék, 25 százalék? Maximum. Megkockáztatom, hogy még a szóban forgó újságnak sem valamennyi munkatársa tudná pontosan megmondani, hogy mit jelent az implicite.
11:56A néni kritériumai
Most éppen egy marihuánaültetvényt fenntartó n é n i r ő l olvasok egyik lapunknak egyik hírügynökségünktől átvett anyagában. A hölgy 69 éves. Kérdésem: hány éves kortól nénizzen, bácsizzon valakit az újságíró? (A jelenség rendkívül elterjedt a magyar sajtóban.) Természetesen, ha a riporter 20 és az említett személy, mondjuk, 65 vagy pláne 69 éves, akkor n e k i néni és bácsi. Én viszont speciel a hetvennegyediket taposom, és a legkevésbé sem érzem magam bácsinak. Ha a – rendőri szóvivők szótárában, de az újságokban is – kialakult gyakorlat szerint a repedt sarkú prosti is h ö l g y, a rabló pedig ú r i e m b e r , nem maradhatnánk ennél a köznapi riportokban is?
12:02Bogaras tudósítás
Egy – a tudósítás szavai szerint – „bogaras” utazó lebukásáról számol be egy hírügynökségi anyagot átvéve egyik napilapunk. A lengyel férfi védett ízeltábúakat akart becsempészni Magyarországra, de lebukott a vámon, a rendőrség gyorsított eljárást folytatott le vele szemben, a bíróság pedig elítélte. Csak azt nem tudjuk, hogy ezer forint pénzbüntetésre vagy netán életfogytiglanra? A büntetés mértéke ugyanis hiányzik a tudósításból.
 
június 25.
13:56Puchkine
Egyik irodalmi folyóiratunk júniusi száma címlapján sorolja a belső oldalakon közölt szerzők nevét: Jacques Derrida, Nick Elsdorf, Halasi Zoltán stb., majd: Alexandre Puskin. Hadd hívjam fel a szerkesztőség szíves figyelmét következetlenségére. Ha ugyanis a költő keresztnevét nem Alekszandrnak, hanem franciásan írjuk, a vezetéknevét is úgy kell, vagyis Puchkine-nak.
 
június 26.
09:13A megtalált alkotmány
Azt olvasom egyik napilapunkban, hogy Bush elnök az 1837-es amerikai alkotmány eredeti, bőrkötésű változatát adta ajándékba Szili Katalinnak. Nem tudom elépzelni, hogy ki mit érthetett félre. Az Egyesült Államok alkotmánya ugyanis 1789-ben lépett hatályba, változatai nincsenek, legfeljebb kiegészítései, de 1837-ben még ilyen kiegészítés sem született hozzá.
09:16Nulla esély
Európában 1956-ban semmilyen hagyományos katonai erőnek nem lett volna esélye legyőzni a Vörös Hadsereget – állítja egyik napilapunk cikkírója. Megerősítem: abszolút semmi esélye sem lett volna, mivel 1956-ban nem létezett Vörös Hadsereg. 1946-tól ugyanis Szovjet Hadsereg volt a neve.
10:33Valaki tud valamit?
Tarlós Istán főpolgármesteri jelölése alkalmából egyik napilapunk ismerteti az óbudai polgármester életrajzát. Ebben a többi között az áll, hogy „1998-ban, 2002-ben és 2006-ban is nagy többséggel, jelentős baloldali voksot szerezve nyerte meg a polgármester-választást”. Már az ideit is? Vagy az újság a kívánt jövőt teszi múlt időbe? Wishful thinking?
 
június 27.
09:37Félreejtés
Nem először (és tartok tőle, hogy koránt sem utoljára) hallottam, amint egyik kereskedelmi rádiónk hírolvasója rosszul ejtette a magyarországi pápai nuncius nevét. A nagykövet ugyanis lengyel, és ebben a nyelvben – amit a hivatásos beszélők igazán megjegyezhetnének! – az „sz”-t magyar „s”-nak kell ejteni. Tehát Juliusz Janusz helyes ejtése: julius janus. Pláne nem ártana tudni, hogy a német „v” helyes kiejtése: „f”. Ez utóbbi, azt hittem, meglehetősen közismert, ám a múltkor az egyik rádiónk profi bemondója szájából voralbergnek hallottam ejteni az osztrák Vorarlberg (helyes ejtése – gyengébbek kedvéért – „forarlberg”) tartomány nevét.
09:50A legnagyobb törpe
A korabeli vicc szerint a szovjet törpe – óriási. Montenegró ugyan nem óriási, de azért mégiscsak jóval több lakója van, mint Luxemburgnak, Máltának vagy Izlandnak. Lapjaink azonban előszeretettel nevezik hol törpe-, hol miniállamnak, holott az említetteket nem emlegetik ezzel a jelzővel. Nem kellene ezt a törpét meghagyni Andorrának, Lichtensteinnek, Monacónak és San Marinónak?
09:58Melegrekord
A nagy hőség úgy látszik kollégáink fogalmazókészségének sem tett jót. Különben nem írta volna egyik hírügynökségünk és tőle függetlenül („munkatársunktól”) egyik napilapunk, hogy az elmúlt száz év melegrekordját 1938. június 26-án Szegeden mérték, amikor is 35,9 fok volt. Az elmúlt száz év melegrekordját ugyanis alig hat esztendeje, 2000 augusztus 21-én figyelték meg, mégpedig Békéscsabán. Valójában csak a június 26-án mért legnagyobb meleg a szegedi és nem az elmúlt száz évé.
10:03Jatty!
„Lada Toljatti” – olvasom egyik napilapunkban. Ha következetesek akarunk lenni az orosz városról elnevezett, mert abban működő gépkocsi-márka leírásánál, akkor „Toljattyi”–t kellene írnunk. Ám ha még következetesebbek akarunk lenni, akkor írjunk bátran „Togliatti”–t. A város névadója ugyanis, bár kommunista volt az istenadtra, mégsem orosz, hanem olasz volt. És úgy mellékesen: a második világháború utáni olasz, sőt, európai politika megkerülhetetlen alakja.
 
június 28.
09:31Országomat egy lóért!
Az értelemzavaró sajtóhiba klasszikus példáját láttam egyik napilapunkban, ahol a „Földért életjáradékot programról” esik szó. Vagyis nem a földért, hanem bolygónkért cserébe adnák a járadékot. Szép!
 
június 29.
10:29Helyszíni riport
Helyszíni riportot közöl egyik napilapunk a New York-i Columbia Egyetemről. Amit a tanintézetről és annak újságíró iskolájáról ír a szerző, az nagyon szép (bár némi hazaffyas túlzást érzek abban az állításában, hogy „az újságíróképzés magyar eredetű” – csak attól, hogy ezt az iskolát a makói születésű Jospeh Pulitzer alapította), azt viszont mindenképpen nagyon sajnálom, hogy a helyszínen nem vásárolt magának egy manhattani térképet. Akkor ugyanis nem állítaná, hogy az egyetemet „délre néhány utca választja el Manhattan felhőkarcolóitól, északra Harlem, keletre a Central Park, nyugatra kissé lejjebb a magyar negyed”. Tudniillik az egyetemet déli irányban nem néhány utca, hanem jó néhány mérföld választja el a felhőkarcoló-negyedtől, keletre az egyetemtől nem a Central Park terül el, hanem ugyancsak a Harlem, ami pedig azt illeti, hogy „n y u g a t r a egy k i c s i t lejjebb a magyar negyed”, senkinek sem ajánlanám, hogy a szerző útmutatásának megfelelően próbálja megtenni ezt az utat. A (volt) magyar negyed ugyanis nem nyugatra, hanem dél-keletre terül el a Columbiától és az oda vezető út legalább egyórás gyaloglást igényel.
 
június 30.
13:18Napi trend
Régi, divatos, ha úgy tetszik: trendi kedvencemet látom viszont egyik napilapunkban: a Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén, úgymond, több mint száz n a p i r e n d e t tárgyaltak meg. Meggyőződésem viszont , hogy csak egyetlenegy volt, mint ahogyan más értekezleteken is csak egy napirendet fogadnak el és visznek végig. Amiből száznál is több lehet, azok a napirendi p o n t o k.
 
július 8.
15:54Ez nem éppen valószínűsítés
DNS-szakértőt idéz egyik napilapunk. Szerinte (pontosabban az őt idéző kollégánk szerint) „eleinte csak egy a néhány ezerhez tudtuk valószínűsíteni az elkövető kilétét, ma viszont már ez az arány egy a több billióhoz”. Megnézném én magamnak azt a bíróságot, amely ilyen „valószínűség” alapján ítélne! Tudniillik a tudomány mai állása szerint – és erre támaszkodnak a bíróságok is – a DNS alapján történő azonosítás helyességének aránya több billió az egyhez. Ami azért nem teljesen mindegy.
16:03A -kezés nem -hozás!
Egyik napilapunk berlini tudósítója arról számol be, hogy a mostani német reformoknak köszönhetően felgyorsul a törvénykezés a Bundestagban. A reformoknak természetesen csak örülhetünk, ám még ennek az örömérzetnek a hatása alatt se keverjük össze a hatalmi ágak funkcióit! A parlament ugyanis törvényh o z á s s a l foglalkozik és a törvény k e z é s t meghagyja a bíróságoknak.
16:114163 szürke eminenciás
Egyik napilapunk szombati melléklete szerint a wimbledoni torna sikeréért 4163 szürke eminenciás dolgozott. Kissé sokallom. Szürke eminenciásnak ugyanis nem a szürke kis hangyákat, a szorgos dolgozókat nevezik, hanem azt az egyetlen személyt, aki a háttérben maradva a nominális főnökön (=királyon, elnökön, igazgatón stb.) keresztül ténylegesen irányítja, de legalábbis lényegesen befolyásolja az ügyeket. Mint tette azt a kifejezés „névadója”, Richelieu bíboros, XIII. Lajos francia király „éceszgébere”.
16:13Alaptalan rágalmak
Egyik napilapunk nekrológ-írója szerint az elhunyt politikust életében alaptalan rágalmak érték. Eszerint vannak megalapozott rágalmak is?
16:18Hadrend
Az A 380-as h a d r e n d b e állításáról, helyesebben annak csúszásáról ír egyik napilapunk. Aminek alapján a kevéssé tájékozott olvasó azt hiheti, hogy az új gépóriás valami szörnyűséges bombázó vagy egyéb katonai repülő. Holott a világ legnagyobb utasszállító gépének csak az üzembe helyezése, forgalomba állítása csúszik.
16:23Prepress
Egyik napilapunk impresszuma a főszerkesztő, helyettesei, a lapszerkesztők, a rovatvezetők neve után újabban azt is feltünteti (ámbár lehet, hogy már egy ideje, csak én nem vettem észre), hogy ki felel a prepressért. Bizonyára a saját tudatlanságom az oka, de én idestova hat évtizedes szerekesztőségi munkám során még nem találkoztam ezzel a kifejezéssel. Mint ahogyan a Bakos-féle Idegen Szavak és Kifejezések Szótárának legújabb kiadásában sem találtam. De fő, hogy az olvasó tudja!
16:27Hamasz a sitten
„A múlt héten letartóztatott Hamaszhoz tartozó miniszterek...” – olvasom némi csodálkozással egyik napilapunkban. Merthogy a szervezethez tartozó minisztereket az izraeliek valóban letartóztatták, de hogy magát a Hamaszt is?...
16:35Kódnév?
Riport egyik napilapunkban a budatétényi szoborparkról. „Illusztris a fogadóbizottság: balról Uljanov, jobbról Marx és Engels álldogál...” Nem tudom, hogy a szerző minek szánta ezt az Uljanovot? Dokumentális pontosságnak, humornak, leleplezésnek vagy minek? Ajánlok viszont egy fogadást a cikket közlő szerkesztőségnek. Ha olvasóik között (akiknek pedig az olvasottsága és tájékozottsága minden bizonnyal nagyobb, mint a lakosság átlagáé), egyszóval, ha olvasóik között 50 százaléknál többen tudják, hogy Uljanov Lenin családi neve volt, a népes szerkesztőség minden tagjának fizetek egy felest.
16:41Nem létező sziget létező lakója
Egyik napilapunk beszámol egy japán féfiről, aki több, mint hat évtized múltán térhetett csak haza. A világháború végéig – állítja a szerző – Dél-Szahalinszk szigetén élt. Megrázó a történet, de ilyen nevű sziget nem létezik. Van viszont Oroszországban egy Szahalin nevű sziget, amely egyben a Kurill szigeteket is magában foglaló megye (oblaszty) nagy részét teszi ki. Ennek a megyének a székhelye Juzsno-Szahalinszk városa. Néha nem árt kinyitni az atlaszt!
16:52Kiváltás
A PRT (tartományi újjáépítési csoport) Afganisztánba küldésével k i v á l t h a t j u k a NATO kritikáját – tudatja büszkén egyik napilapunk. Eleinte nem egészen értettem, hogy mi az öröm abban, ha a kötelezettségeink nem teljesítése miatt Magyarországra amúgy is ferde szemmel néző NATO újabb kritikáját akarjuk kiprovokálni? De aztán – erre én vagyok büszke! – megfejtettem, hogy mit akart a szerző valójában mondani. Azt, hogy a PRT odaküldésével semlegesíthetjük a NATO rosszallását, jóvá tehetjük azt, amiért az észak-atlanti szervezet korábban bírálta hazánkat. Félnék megkérdezni a szerzőt, hogyan értelmezné azt, hogy „...kiváltlak a nehéz rabságból”?
16:59Talmudisták
Egyik napilapunk idézi Ehud Olmert izraeli miniszterelnököt, pontosabban azt, ahogyan – állítólag – ő idézi a Talmudot: „Aki egyetlen lelket megment, megment egy egész népet”. Noha tudom, hogy Olmertet elsősorban jeles politikusként és nem jeles talmudistaként tartják számon, felteszem, hogy ezt a visszaköszönő talmudi bölcsességet ő úgy idézte, ahogyan a Talmudban áll, hogy tudniillik „aki egyetlen lelket megment, az egész v i l á g o t menti meg”. Vagy lehet, hogy a budapesti szerkesztőségben jobban tudják?
17:10Minek járt Fico Strasbourgban?
Egyik napilapunk első oldalán arról értesültem, higy Fico Canossát járt Strasbourgban. Vagyis, hogy megbánta, hogy Slota és Meciar pártjával akart kormányt alakítani és most bűnbocsánatért konyörögni ment az Európai Parlament székhelyére. Ezt jelentené ugyanis a Canossa-járás, mint ahogyan IV. Henrik azért gyalogolt Canossa várába VII. Gergely pápához, hogy bűnbocsánatot nyerjen tőle. Ezzel szemben Ficónak sajnos esze ágában sem volt megbánni, hogy kikkel állt össze, és ezért sok kellemetlent hallhatott Strasbourgban. Hogy a szemrehányások felértek-e számára egy k á l v á r i á v a l, vagyis a kínok útjával (amit szerzőnk mondani óhajtott), avagy fütyült a kritikákra, azt nem tudom. De – mint magából a cikkből is kitűnik – C a n o s s á t biztosan nem járt.
 
július 9.
09:43Japán partok
Azt olvasom egyik napilapunkban, hogy a Taepodong-2 észak-koreai rakéta „a Japán-tengerben, a japán partoktól mintegy 500-700 kilométernyire, de nem japán területen csapódott be”. Az ember mindig tanul valamit. Én ugyanis eddig azt hittem, hogy a japán partoktól 500-700 kilométernyire is japán terület található.
09:48Éppen az ellenkezője
Egyik napilapunk moszkvai tudósítója az SZVR-t (Szluzsba vnyesnyej razvedki) úgy fordítja magyarra, hogy „Külsőelhárítási Szolgálat”. Holott éppenséggel a külföldi hírszerzésről van szó, arról, amelynek tevékenységét a megfelelő szolgálatok e l h á r í t a n i szokták. Vagyis kollégánk a rablót tévesztette össze a pandúrral.
10:00Indiszkréció?
Egyik napilapunk a megfelelő (illetve, mint látni fogjuk, nem megfelelő) hivatalos tájékoztatás alapján arról számol be, hogy másfél milliárd forintos csempészés gyanújával Magyarországon nyomozás indult egy Z. A. Boriszov nevű orosz állampolgár ellen. Három eset lehetséges: 1. A tájékoztatást adó személy (és vele együtt a szerkesztő) azt hitte, hogy Boriszov a gyanúsított keresztneve. 2. Az informátor megfeledkezett arról, hogy Boriszov ügyében még nem született jogerős ítélet, tehát nem illik kiírni a vezetéknevét. 3. Azért írták ki a teljes nevét, mert Boriszov szökésben van és körözést adtak ki ellene. Ebben az esetben viszont igazán nem lett volna fölösleges ezt is feltüntetni, hogy aki véletlenül meglátja, ugyan szólna már a legközelebbi rendőrőrsnek.
10:04Segítség!
Egyik napilapunk mínuszos hírében olvasható a következő: „Rekord mélységbe – 270 méterre – merült Riczler Gusztáv magyar búvár, aki...megdöntötte a s e g í t s é g n é l k ü l i merülés világrekordját. A 37 éves Riczler Gusztáv hat biztosítóbúvár s e g í t s é g é v e l ereszkedett a mélységbe.” Segítség!
10:25President Palmer
Az Inconnu művészcsoport egyik tagjával közölt beszélgetést egyik napilapunk műsorújságja. Eszerint Mark Palmer e l n ö k annak idején magához rendelte a csoport tagjait stb. Persze, és Magyarországra küldte nagykövetnek idősebb Busht.
10:30Szorgos dolgozók
Az egyik bulvárlapból megtudhatjuk, milyen tragédia ért egy magyar színésznőt: elvesztette magzatát. De – jön a happy end (avagy vörös farok) – „ennek ellenére nem csüggednek és férjével már dolgoznak a következő babán”. A hogyannal a lap adós marad. Ha ez legalább akkor történt volna, amikor azt énekeltük, hogy „kényszer volt egykor a munka, ma hősi tett”...
 
július 10.
09:26Nemzetiséget váltott
„Ratko Mladic volt boszniai szerb” – így ír az agyonkeresett tábornokról egyik hírügynökségünk. A kérdés ezek után az, hogyha csak v o l t boszniai szerb, milyen nemzetiségű ma? Boszniai horvát, netán boszniai muzulmán (bosnyák)? Vagy sem nem muzulmán, sem nem horvát, egyáltalán nem is boszniai, hanem, mondjuk, etióp?
09:32A fő az, hogy fő
Német miniszterelnöknek nevezte a világbajnoki döntőt közvetítő tv-riporter a stadion páholyában helyet foglaló Horst Köhlert. Noha kollégánk kétségtelenül a sport- és nem a politikai újságírásban jeleskedik, azt azért esetleg tudhatná, hogy a német miniszterelnök címe (szövetségi) kancellár. Ezt a posztot pedig jelenleg egy Köhlertől meglehetősen eltérő külsejű személy tölti be: Angela Merkel. Igaz, a kancellár kormányfő, Köhler elnök pedig államfő. De azért nem minden fő egyforma.
09:37Gép
„Kézifegyvernek minősülnek az olyan hordozható eszközök, mint pisztolyok, géppisztolyok, gépfegyverek és páncélöklök” – tudatja egyik hírügynökségünk, amely oly takarékos, hogy a határozott névelőket is elspórolja. De ez csak a kisebbik baj. A nagyobbik a gépfegyverrel van. A szónak ugyanis két jelentése van: 1. automata (sorozatlövő) fegyver 2. a köznyelvben helytelenül a géppuskát nevezik így. Márpedig ha „automata fegyver” értelemben használjuk, akkor a géppisztoly is gépfegyver, tehát nem lehet mindkettőt felsorolni. Ha viszont géppuskára gondolt a szerző, még rosszabb. Az ugyanis nem számít kézifegyvernek.
09:56Nyári tudósítás
Feltehetően a hosszan tartó nagy meleg következtében sikerült olyanra egyik hírügynökségünk tudósítása, amilyenre (nem) sikerült. „52 évet csúszott gyorshajtási bírság befizetésével egy brit úriember...Az immár 54 éves John Gedge még 1954 júniusában hajtott sebesebben a megengedettnél az Egyesült Államokban, Philadelphiában. Szállodájában megígérte, hogy rendezni fogja tartozását az amerikai közlekedési rendőrség felé, ám mire hazautazott, elfeledte...” Eszerint, ha Gedge i m m á r 54 éves, akkor 1954-ben két éves korában kapták el gyorshajtásért. A tartozást – legalábbis az irodalmi magyar nyelvben – nem a rendőrség f e l é , hanem a rendőrség n e k fizetik be (ha ugyan annak). A tudósításból még arról is értesülhetünk, hogy a történtek kapcsán mit b ö l c s e l t a „rend amerikai őre”. És ha már az irodalmi magyar nyelvnél tartunk, abban – legalábbis az értelmező szótár szerint – nincs olyan ige, hogy „bölcsel”.
10:078 napon belül gyógyuló túlzás
Zambrotta brutálisan „beleszállt” Vieirába, mit sem törődve azzal, hogy klubtársa ellen követ el „nem is könnyű testi sértést” – olvasom egyik napilapunknak a foci vb. döntőjéről szóló tudósításában. A „nem is könnyű” testi sértés értelemszerűen súlyos, tehát 8 napon túl gyógyul, bűncselekmény. Ehhez képest Vieira néhány perc múlva felállt és tovább játszott, Zambrotta pedig változatlanul szabadlábon van.
 
július 11.
08:55Wallenberg, a hamisító
Raoul Wallenberg Budapesten több ezer üldözött magyar állampolgárt mentett meg h a m i s svéd diplomáciai papírokkal – olvasható egyik hírügynökségünk anyagában. Hogy az út- és védlevelek diplomáciai papírnak számítanak-e, nem tudom biztosan. De azt, hogy ezeket valódi svéd űrlapon, valódi követségi pecséttel és valóban a svéd követség bocsátotta ki, azt igen.
08:59Leendő új
„Leendő új kormányfőnek” nevezi egyik hírügynökségünk Jaroslaw Kaczynskit. Vajon létezik l e e n d ő régi is?
09:02Kikandikál a bugyi alól?
Interjút akart készíteni egyik napilapunk tudósítója egy palesztin női osztag harcosával. De az „nem nyilatkozhat – közli, csak a szeme látszik ki a katonai ruha mögül”. Azóta is azon töprengek: vajon mely testrészén viseli a hölgy a szemét?
09:46Tejszínt a kocsiszínnel...
Egy Tu-154-es repülőgép kényszerleszállást hajtott végre Irkutszkban, mert leállt az egyik m e g h a j t ó j a – jelentette egyik napilapunk moszkvai tudósítója. Igen ám, de meghajtója a s z á m í t ógépnek van, ami azonban az adott esetben a r e p ü l ő gépen leállt, az feltehetően az egyik hajtóműve volt..
 
július 14.
11:22Részeg koktél
Koktélreceptek közlésére adta a fejét egyik budapesti kerületi újságunk. Itt olvashatunk a „dairquiriről”, arról, hogy „a szesztilalom idején a kubai Estados Unidosban sokan oltották szomjukat és elkeseredésüket a koktélba”. Hát kérem: 1. az ital neve helyesen daiquiri. 2. Kubában nem volt szesztilalom. 3. Kubában csak úgy létezhetett Estados Unidos (Egyesült Államok), ahogyan az Egyesült Államoban – Republica Cuba. Ennél is szebb azonban a Manhattan koktél leírása, amely italt a lap szerint először Lady Randolph Churchill számára készítették 1874-ben. Ami ugyan nagyon régen volt, de Randolph (egyébként Sir Winston Churchill miniszterelnök édesapja) már akkor sem lehetett l a d y.
11:25A nyilvánosság kizárásával
Interjút közöl egy palesztin vezetővel egyik napilapunk tudósítója és azt adja a szájába, hogy a jelenlegi körülmények között a palesztin kormányüléseket – a korábbiaktól eltérően – a nyilvánosság kizárásával tartják. Én persze nem tudhatom, hogy pontosan hogyan fogalmazott a palesztin vezető, mindamellett erősen kétlem, hogy azelőtt a nagyközönség is látogathatta a kabinet üléseit.
11:30Hans
Liechtenstein élén II. Hans Adam herceg áll, aki Alajos trónörökösre ruházta át az államügyek intézését – tudhatjuk meg egyik hírügynökségünk anyagából. Igen ám, de ha a trónörököst – helyesen, mert uralkodó dinasztia tagja (v. ö. II. Erzsébet, I. János Károly, Vilmos herceg stb.) – magyarra fordított nevén említette a hírügynökség, akkor az uralkodót is II. János Ádámnak kellett volna neveznie.
15:56Ki ellenőrzi a szerkesztőt?
Egy libanoni diplomatával készített interjút egyik napilapunk. Vagy a diplomata, vagy a szerkesztő (az utóbbi biztosan) nem figyelt oda arra, hogy az egymást követő állítások tökéletesen kizárják egymást. Ime: 1.„Nem tudott a libanoni kormány a Hezbollah támadásáról, így nem vállalhatja a felelősséget azért...”
2. „Ezt a területet (Dél-Libanont) nem a Hezbollah ellenőrzi, katonáink a helyükön állnak, védik a határokat.”
 
július 15.
12:51Valamit elfelejtettek...
Egy autós 151 km/óra sebességel száguldott Miskolc területén – olvasom egyik rádiónk honlapján. – „A gyorshajtót traffipax mérte be, majd a rendőrök megállították és megbírságolták.” Itt valaki mulasztást követett el. Vagy a rendőrség, amelynek emberei nem vették el azonnal az őrült autós jogsiját, vagy a rádió hírszerkesztője, aki elfelejtette ezt a nem lényegtelen körülményt közölni.
14:27Még nincs jelzés
Jelzésértékűnek mondja egyik napilapunk cikkírója, hogy „Moszkvából Szentpétervárra költöztette központját a Gazprom óriásvállalat, amely legfőbb eszköze Putyin energiastratégiájának”. Nos, ezekben a percekben, amikor e sorokat írom, a Gazprom honlapján „Oroszországi Föderáció, Moszkva, ulica Namjotkina 16” van feltüntetve a Gazprom székhelyeként. Moszkvában, úgy látszik, még nem értesültek arról, hogy egy magyar újság Szentpétervárra költöztette őket. És akinek még ezek után is maradnának kétségei, az tekintse meg ugyanebben a lapszámban, alig néhány oldallal előbb a Gazprom moszkvai központjának képét. Legalábbis lapzártakor tehát az épület még biztosan nem Szentpéterváron, hanem Moszkvában állt. Viszont színigaz, vannak olyan nem közeli tervek, hogy Szentpéterváron építik fel a Gazprom új palotáját. amely háromszor olyan magas lesz, mint az Izsák Székesegyház, tiltakoznak is ellene a városvédők.
14:37Nyomás!
A Gázai övezet déli részén, Rafahban „gyűlt össze az izraeli hadsereg” – olvasom egyik napilapunk helyszíni riportjában. A továbbiakból azonban kiderül, hogy nem állománygyűlést tartott az izraeli hadsereg a településen, nem is a haderő zöme vonult be oda, hanem mindössze néhány harckocsi. Ez volna a z izraeli hadsereg? A riportból egy palesztin k a t o n a e j t ő akcióról is olvashatunk. Ám hogy hogyan és hova e j t e t t é k a katonát, az az írásból nem derül ki, és ha az olvasó korábbról nem tudná, hogy a tizedest f o g l y u l ejtették, nem is sejthetné, hogy miről van szó. A magyarázatot akkor kapjuk meg, amikor a tudósító közli, hogy fáj a füle egy „katyusarakéta által okozott n y o m á s t ó l ”. A nyomás nyilván akkora volt, hogy a szerző, de még a tőle sokszáz kilométernyire lévő szerkesztő is elfelejtette tőle a l é g nyomás szót.
16:21Nem elég fegyvernek látszani!
Egyik hírügynökségünk beszámol egy autós üldözésről. Egy civilben lévő rendőr látta, amint egy férfi gépkocsijával nekikoccan két gépkocsinak, de megállás nélkül továbbhajt. A nyomába eredt és megállította. „A menekülő autós gépkocsijának átvizsgálásakor fegyvernek látszó tárgyat is találtak a rendőrök.” Kérdésem: kinek a szakmai hozzáértését kellene ellenőrizni? A rendőrökét, akik egy á t v i z s g á l á s során képtenek megállapítani, hogy egy tárgy – fegyver, vagy csak annak látszik, vagy azét az újságíróét, aki ezt leírta?
 
július 17.
09:26Nevanincs sugárút
A Neva sugárúton szerzett szentpétervári élményeiről számol be egyik napilapunk tudósítója. Tisztelettel jelentem: a névadó folyamot legfeljebb angolul nevezik így. Oroszul ugyanis Nyeva, magyarul Néva a becsületes neve. Magát a patinás sugárutat pedig kizárólag Nyevszkij proszpektnek nevezzük magyarul. Ámbár ha valaki nagyon akarja, le is fordíthatja, de akkor legyen következetes, és berlini útjáról beszámolva az Unter den Linden helyett is írja azt, hogy a Hársfák Alatt. (Nem is szólva Párizs főútvonaláról, az Elíziumi mezőkről.)
09:44Légi marsallok
Amerikai légi marsallok kséretében utaztak vád alá helyezett amerikai bankárok Londonból haza, az Egyesült Államokba – jelentette egyik napilapunk londoni tudósítója. Az ember először nem is érti, hogy miért szükséges ezt külön megemlíteni, hiszen úgynevezett légi marsallok (bár tényleg csak úgynevezett, hiszen valódi légi marsall például a német Göring vagy a szovjet Zsigalin volt) minden amerikai repülőgépen ülnek egy esetleges géprablást megakadályozandó. Valószínű azonban, hogy mivel itt a bankárok szökésétől kellett tartani, az Egyesült Államokban marshalloknak nevezett, azaz – mondjuk feltételesen így – szövetségi rendőrök kísérték őket. Ám attól, hogy repülőre ültek, éppen úgy nem lettek légi marsallok, mint ahogyan a pesti zsaru sem lesz attól a légi rendészet munkatársa, hogy repülőgépen utazik.
09:47Kikötő a szárazföldön
Krími kikötővárosnak nevezi egyik napilapunk munkatársa az ukrajnai Szimferopolt. Én amikor legutóbb ott jártam (igaz, az elég régen volt), Szimferopol még a Krím-félsziget kellős közepén, a tengertől jókora távolságban feküdt, és jobbára csak vonatok, autóbuszok és repülőgépek kötöttek ki benne.
09:51G = X
Egyik kereskedelmi rádiónk műsorvezetője felvetette interjúalanyának: milyen igazságtalan dolog, hogy Oroszország tagja a G8-aknak, miközben Németország és India nem az! Hát hogy a fenébe ne volna az Németország?! Alapító tagja az iparilag fejlett országok – akkor még csak hatos – klubjának.
09:54Sittre az alperest!
Egyévi börtön várhat Ruckoj volt orosz alelnökre, volt kurszki kormányzóra becsületsértésért – tudatja egyik napilapunk és hozzáteszi: a felperes a jelenlegi kurszki kormányzó. Felperesek azonban csak polgári perekben vannak, azokban viszont a bíróság vajmi ritkán szokta börtönbe küldeni az alpereseket.
10:02Charta ’06
Tokió a békére és biztonságra vonatkozó ENSZ-charta 7. fejezetében foglaltak alapján akarja az ügyet (a legutóbbi koreai rakétakísérletről van szó) a Biztonsági Tanács elé terjeszteni – adja egy dél-koreai diplomata szájába egyik napilapunk. A diplomata azonban, akit feltehetően hibásan idéznek, nyilván tisztában van azzal, hogy egyszerűen nincs ilyen charta. Létezik viszont az ENSZ Alapokmánya (idegen szóval: chartája), s annak a 7. fejezete foglalkozik a béke veszélyeztetése, a béke megszegése és támadó cselekmények esetében alkalmazandó eljárással.
10:18Minden relatív?
A moszkvai vészhelyzet tárca hétfőn reggel útnak indít egy Il-62 óriásgépet Ammanba – jelentette egyik hírügynökségünk. A vészhelyzet tárca (rendes nevén: a rendkívüli helyzetek minisztériuma) sem hangzik rosszul, de különösen az óriásnak örültem. Mert igaz, hogy mondjuk, egy 48 személyes Fokkerhez képest a 170-180 személyt befogadó Il-62 valóban óriásinak tűnik, csakhogy majd tucatnyi utasszállító repülőgép van a világon, amelyik nagyobb ennél. Hogy csak ugyanannak az Iljusin-féle tervező irodának két gépét említsem, ott az Il-86 és az Il-96, amelyek csaknem kétszer annyi utast vihetnek, mint a mi óriásunk. De ne feledkezzünk meg a szép számú Airbus- és Boeing-típusról sem. Némelyikükhöz képest az Il-62 törpének tűnik.
 
július 18.
09:02Hm!
Belehalt sérüléseibe az a tizennégy hónapos kislány, akit saját édesanyja bántalmazott – jelenti egyik hírügynökségünk. Gusztus dolga. Én nem nevezném é d e s anyának.
 
július 19.
08:40Kinek a kötelességei?
„Járai Zsigmond utódlásáról Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy törvényes kötelességei vannak, de ezekkel később foglalkozik majd” – olvasom egyik hírügynökségünk anyagában. Isten látja lelkem, nem poénkodni akarok, de ha megszakadok, akkor sem értem, hogy kinek vannak törvényes kötelességei: Járainak vagy Gyurcsánynak?
08:50Lázadók
„Siíta lázadószervezetnek” nevezi egyik hírügynökségünk a Hezbollahot. Ha már minden áron szinonimát akarunk használni, ajánlhatom mindenekelőtt a terrorista szervezetet. (Az EU, amelynek tagjai vagyunk, hivatalosan annak minősítette.) Ám ha ez valamiért nem tetszik, nevezhető még gerilla-, fegyveres, militáns, szélsőséges, radikális iszlám stb. szervezetnek is. De mitől lázadó, hogyan lázad az a libanoni székhelyű szervezet, amelynek három tagja ül a libanoni kormányban?
08:59Aki ír, még nem biztos, hogy írül ír
Többnyelvű írók című cikkében egyik hetilapunk Janus Pannonius, Arthur Koestler, Dalos György, Csingiz Ajtmatov stb. mellett említi az angol nyelvű műveivel világhírűvé lett Bernard Shaw-t és Oscar Wilde-ot. Mért lett volna az utóbbi kettő több nyelvű? Igaz, hogy ír származásúak voltak, de legjobb tudomásom szerint nemcsak, hogy nem írtak, de nem is beszéltek ír nyelven. Ilyen alapon Petőfit is a többnyelvű költők közé lehetne sorolni, sőt, sokkal több joggal, mert ő, ha nem írt is, de legalább beszélt szlovákul.
 
július 20.
08:43Végre van hova állniuk a belgáknak!
Ha nem magam olvasom, nem hiszem el. Egyik napilapunk hasábjain megjelent hirdetésében az [email protected] bolgár, b e l g a és spanyol nyelven jól beszélő telefonos operátorokat keres. Ez sajnos nem nekem szól, mert én csak amerikaiul meg svájciul tudok.
08:47Kör.orvos?
Egy bizonyos fővárosi városrészben – számol be rólunk egyik napilapunk – magányos emberek rendre a körorvosukra hagyták otthonukat. Azt kell hinnem, a szerző azt hiszi, hogy a „körorvos” a „körzeti orvos” rövidítése.
08:50És akinek nincs mobilja?
„A mobiltelefonos fizetést nemrég tették kötelezővé” – olvasom egyik napilapunkban a parkolási társaságokról szóló cikket kísérő kép aláírásában. Tisztelettel jelentem: sokezer autós társammal együtt rendszeresen megszegem a k ö t e l e z ő szabályt: pénzbedobással fizetek a parkolásért.
Nem arról van szó, hogy kötelezték a parkolási társaságokat a mobiltelefonos fizetés bevezetésére i s ?
08:55Mennyire teljes a teljes?
A „Teljes csatornázottság 2010-re” című cikkben egyik napilapunkban arról olvashatunk, hogy „a háztartások néhány százalékát azonban 2010 után sem kötik rá a hálózatra”. Különös matematika. Eszerint 97 = 100?
08:58Export-import
Lengyelország Norvégiából akar gázt exportálni – adja tudtul egyik napilapunk. Szerintem a lengyeleknek semmi közük ahhoz, hogy Norvágia mit és hova exportál. Nem lehet, hogy Lengyelország i m portálni akar gázt Norvégiából?
20:03Harcias hadműveletek
Az Európai Parlament szerint a Közel-Keleten túlzott az egyik katonai hadművelet – hallottam egyik rádiónk műsorvezetőjétől. A jelzőből ítélve tehát létezik civil hadművelet is. Például amikor egy civil szervezet képviseletében két bikinis lány bemegy tüntetni egy gyorsétterembe, az egy civil hadművelet.
 
július 23.
11:28Válasz
A Hezbollah v á l a s z csapásairól számol be egyik napilapunk. Pesze. Az egész háború azzal kezdődött, hogy a Hezbollah visszalőtt.
 
július 24.
09:14Síita keresztény?
Egyik napilapunk cikkírója azt állítja, hogy Libanonban a Hezbollahé a köztársasági elnöki poszt. Ez elég meglepő ahhoz képest, hogy ebben az arab országban a köztársasági elnök mindig maronita keresztény, jelenleg Emil Lahud tölti be ezt a tisztséget. Lehetséges, hogy titokban áttért a muzulmán hitre és azon belül a síita irányzatot választotta?
09:14Itt a kormány, hol a kormány?
Egyik napilapunk a „tel-avivi kormányt” emlegeti. Igaz, hogy az ENSZ tagállamainak döntő többsége (köztük a Magyar Köztársaság is) formailag nem ismeri el Jeruzsálemet Izrael fővárosának és Tel-Avivban tart fenn nagykövetséget, de ettől függetlenül az izraeli kormány Jeruzsálemben székel.
09:21Mentén
Egyik kereskedelmi televíziónk híradójában hallottam, hogy a rendőrség razziát, kezdett az autópályák m e n t é n . Ezzel – szerintem – legfeljebb csak a füvet orvul kaszálókat fülelheti le. A gyorshajtókat, a szabálytalanul előzőket stb. tanácsosabb magukon az autópályákon keresni.
10:30Úszó kőrengeteg
Egyik napilapunk riportere beszámol arról, ahogyan a margitszigeti csónakház úszó mólójánál kikötnek az evezősök. A móló azonban a fenékre kőből, gyakran betonból épült műtárgy, vastag fal, járda, amely ily módon aligha képes úszni. Amit kollégánk látott, feltehetően s t é g volt.
 
július 25.
08:30A sötétben minden tehén fekete?
Afrikai tánccsoport bemutatója a Ferihegyi repülőtéren – ezzel az aláírással közölt fényképet egyik napilapunk. Ha nem lett volna ott a fénykép, el is hittem volna, hogy afrikaiak léptek fel a légiutasok előtt. A táncosok és zenészek azonban láthatók, és így csalhatatlanul megállapítható, hogy nem afrikaiak, hanem ausztrál őslakosok. De kétségtelenül feketék.
08:34Új angol újság?
A Times of London címűlap szerkesztőjének interjúját idézi egyik hetilapunk internetes kiadása. Az ám, de nincsen ilyen nevű újság. Itt egyszerűen a londoni (Londonban megjelenő) Times című napilapról van szó, amit azért a szakmában nem árt ismerni.
08:42Szuperdrága hamisítványok
Kétmilliárd forint értékű, hamisított márkajelzésű női táskákra bukkant a vámhatóság Budapesten – közli egyik hírügynökségünk. 8667 darab Louis Vuitton márkajellel ellátott táskáról van szó. Eszerint egy hamisított táska értéke 230 000 forint. Tartok tőle, hogy ez egy e r e d e t i Louis Vuitton táska ára.
08:48Mennyibe kerül egy kilowatt?
A lakossági kisfogyasztók az eddigi nettó 26,80 forint helyett 30,20 forintot fizetnek kilowattonként – olvasható egyik hírügynökségünk jelentésében. Lapzártakor az áramfogyasztást még kilowatt ó r á b an mérték.
08:57Desssssszánt
„Légidesszántosokról” ír egyik napilapunk. A „deszánt” szót két sz-szel írni ugyanolyan mánia, akárcsak az orosz „Larisza” nevet, amit még talán sohasem láttam magyarul helyesen, egy sz-szel leírni. Ehhez csak az „aszimetrikus” szót hasonlíthatom, amelyet viszont mindenki megkettőzött sz-szel ejt. És ha már a fölöslegesen megkettőzött mássalhangzóknál tartunk: az orosz „Ljudmila” nevet is egy l-lel kell helyesen írni, de azt is makacsul kettővel írják.
10:29Hol mondta?
Göncz Kinga külügyminiszter egy megnyilatkozásáról (reagál Slota magyarellenes kirohanására) számol be egyik hírügynökségünk meglehetős részletességgel. Az anyagból megtudjuk, hogy Budapesten és hétfőn a külügyminiszter „mondta”, de hogy ezt a parlament plénuma előtt, egy sajtóértekezleten, a hírügynökségnek nyilatkozva, vagy netán családi ebéden történt, nos, ez az apróság hiányzik az anyagból, pedig hát nem egészen mindegy...Vannak a tudósításnak alapvető szabályai, hogy milyen tényezőknek kell benne okvetlenül szerepelnie. Az újságíró iskolákon ezzel kezdik a műfaj oktatását.
10:34Hányan érkeztek Damaszkuszból?
Részletek egyik hírügynökségünk tudósításából: „Bármelyik órában szülhet a Damaszkuszból hazaérkezett terhes asszony...” „...a két várandós asszonyt a Ferihegyi repülőtérről a SOTE 1-es számú szülészeti és nőgyógyászati klinikájára szállította a Samaritanus Mentőszolgálat autója.” „...a 36. hétben levő (sic), ikreket váró kismama állapota a körülményekhez képest kielégítő. Mindkét magzat jól van...” „A két kismamát a felszállás előtt egy szíriai szakorvos vizsgálta meg...”
Beküldendő: hány szülés előtt álló asszony érkezett Damaszkuszból?
 
július 26.
10:02Minek nevezzelek?
Egy a f r o - a m e r i k a i katonát látott kihajolni egy harckocsi páncéltornyából egyik rádiónk Dél-Libanonban tartózkodó tudósítója. Ahhoz képest, hogy az Egyesült Államok a jövőre nézve is kizárta, hogy saját katonákat küldjön ebbe a térségbe – meglehetősen meglepő állítás. Az övezetben állomásozó ENSZ-erők kötelékében viszont szolgálnak többek között ghanaiak. Ha a political correctnessre törekvő kollégánknak nem a szeme káprázott, akkor alighanem egy ghanai katonát látott. Aki természetesen a f r o , de semmiképpen sem a m e r i k a i . Viszont vitathatatlanul fekete.
 
július 27.
09:19Képtelen képek
A magyar és a török elnök fog kezet azon a fényképen, amelynek helyszíneként egyik napilapunk képaláírásában a Sándor-palota udvara van megadva. Fölöttébb feltűnő azonban, hogy az u d v a r hátterében a pesti Dunapart látható. A magyarázat: a felvétel egész nyilvánvalóan a palota t e r a s z á n készült.
Egy másik napilapunkban megjelent lakonikus képaláírás ez: „Odessza kikötője”. A szerző iránti tiszteletből (de csak azért!) hajlandó vagyok elhinni, hogy a felvétel valóban Odesszában készült, abban a városban, ahol a Fekete-tenger legnagyobb, több tízezer tonnás teher- és kirándulóhajókat, tankereket fogadó kikötője működik. A képen ugyanis mindössze tucatnyi apró sportvitorlást és motorcsónakat láthatunk egy olyan kis jachtkikötőben, amelynél a siófoki néhányszor nagyobb.
09:23Hol székel a laptopos?
Egyik napilapunk hírül adja, hogy augusztustól munkába lép a külügyi tárca első utazó (laptopos) nagykövete. A „budapesti székhelyű diplomata” évente legalább kétszer fogja felkeresni Bolíviát, Perut, Venezuelát stb. A következő bekezdésből viszont arról értesülünk, hogy a „magyar diplomata székhelye Venezuela fővárosában, Caracasban lesz”.
A rejtvény megoldásáért jutalmat tűzök ki.
09:27Kitartás
Ne tessék félreérteni! Én annak a cégnek a kitartását szeretném itt megdícsérni, amely lankadatlan kitartással hirdeti egy napilapban, hogy b e l g a nyelven beszélő telefonos operátort keres. A hirdetőnek már többen szóltak (magam is szóvá tettem egy blogban néhány nappal ezelőtt), hogy belga nyelv, sajna, nem létezik, ám ő nem hagyja magát letéríteni a kiválasztott útról. A hirdetés az említett szöveggel immár harmadszor jelent meg.
09:57Következetesség
A hírügynökség és nyomában napilapjaink Szelivercovának írják az Úszó Eb-n résztvevő orosz versenyző, Natalja Szeliversztova nevét. Következetesen, de ettől még nem lesz jó. Aki nem hiszi, nézzen utána a Google kereső programban!
10:10Porhintés
Egyik hetilapunk egy új, allergiaellenes készítményről számol be, amelynek bejelentése „nagy port kavart az allergiával foglalkozó magyar szakemberek körében”. Attól tartok, hogy allergológusok körében p o r t kavarni nem a legjobb ómen.
 
július 28.
10:40Haditechnikai újítás
Az izraeli a k n atűz áldozatairól ad hírt egyik hírügynökségünk. A tuósításból kiderül, hogy erről az izraeli páncálosok tehetnek. Namármost egy tankon van ágyú, géppuska, lehet rakétavető is, de hogy aknavető is lenne rajta – ilyesmiről még nem hallottam.
10:44Üdüljön a kikötőben!
Az észak-izraeli ü d ü l ő városok között említi egyik napilapunk Haifát. A városnak jelentős kikötője és vegyipara van, ott működik az ország első műszaki egyeteme, híres a Bahai vallás híveinek ottani központja, de hogy üdülni is járnának oda, az kifejezetten nóvum.
10:48Kicsoda Jet-Lag?
Cím egyik napilapunkban: „A Jet-Lag megkeserítheti a messzire repülők pihenését”. A nagy kezdőbetűből ítélve Jet-Lag egy ember vagy egy intézmény. Aki véletlen elírásra gondol, az később rájön, hogy a szó ezután még háromszor szerepel a szövegben nagy kezdőbetűvel. Nekem ez egy egykori gépírónőnket juttatja eszembe, aki minden olyan idegen szót (pl. a szputnyikot) nagy tisztelettel, tehát nagy kezdőbetűvel írt le, amelyről nem tudta, hogy mit jelent,
 
július 31.
08:57Helyhez kötött bíboros
„Lisszaboni bíborosról” ír egyik napilapunk tudósítója. A szóban forgó főpap minden bizonnyal Lisszabon érseke, aki t ö r t é n e t e s e n, sőt, többé vagy kevésbé hagyományosan, ám nem törvényszerűen tagja a bíborosi kollégiumnak, ugyanúgy ahogyan például az esztergom-budapesti érsek is. De nem attól bíboros, hogy egy (fő)egyházmegye első embere, hanem attól, hogy a pápa azzá nevezte ki (kreálta).
 
augusztus 1.
08:58A szabadító
„Georgi Parvanov EU-szerte nagy tiszteletet vívott ki a Líbiában bebörtönzött bolgár orvosok diplomáciai úton történő kiszabadításával” – állítja egyik gazdasági napilapunk. Természetesen örvendetes, hogy a bolgár elnök ezt diplomáciai úton tette, nem pedig odavezényelt bolgár deszántosok szabadító akciója útján, annál szomorúbb viszont, hogy a líbiai gyermekek szándékos megfertőzésével vádolt – és a magyar újság szerint kiszabadított – bolgár egészségügyiek változatlanul líbiai börtönben ülnek.
 
augusztus 2.
09:08Villamos-vezető hír
„Villamosvezetőt ütött el egy személyautó kedden reggel röviddel hét óra után a Népszínház utcában” – számol be az eseményről egyik hírügynökségünk. Soha nem olvastam még ennek az ügynökségnek az anyagai között olyan hírt, amely egy magántisztviselő, egy katonatiszt, egy főiskolai hallgató vagy mondjuk, egy vízvezetékszerelő elütéséről szólt volna.
09:18Tökéletes papagáj
„Mama, mama!” – kiáltozta egy rémült hang (vagy hogy pontosan idézzem a hírügynökség drámai tudósítását: „hallatszott egy szívet tépő segélykiáltás”) Koblenzben. Utóbb kiderült, hogy nem egy gyermek kért segítséget, hanem egy „25 éves, az irodalmi németet tökéletesen beszélő papagáj” kiabált.
Itt szerintem két eset lehetséges: 1. Csak a „mama” szó hangzott fel irodalmi német nyelven. Ebben az esetben hadd emlékeztessek arra az esetre, amikor a 30-as évek elején a wales-i herceg Budapesten járt („báráck”) és egyik újság beszámolója szerint az étteremben megszólításával tüntette ki a főpincért, mondván „Hogy hívják önt, barátom?” „Vitéz Rohonczy – felelte a főpincér tökéletes angolsággal.” 2. A papagáj általában beszélte tökéletesen az irodalmi német nyelvet. Ha ez igaz, akkor lepipálta azoknak legalább a 95 százalékát, akiknek ugyan a német az anyanyelvük, de azért nem állítható róluk, hogy azt irodalmi szinten t ö k é l e t e s e n beszélik.
09:24Hírügynökségi gyalogkakukk
Tizenegy tagú német újságíró csoport látogatott el az Észak-Alföldre július 22-25. között – erről tudósított egyik hírügynökségünk július 31-én. Felteszem, hogy a tudósítás nem interneten, telefonon vagy faxon érkezett az Észak-Alföldről a budapesti szerkesztőségbe, hanem kengyelfutó vitte, de útközben az is számos alkalommal betért az útmenti kocsmákba és olyankor szüneteltette a kengyelfutást. Ámbár az is lehet, hogy ez a hírügynökség azt vallja, amit a régi Lúdas Matyi egyik mottója, hogy tudniillik egy csecsemőnek minden vicc új.
09:34Mi állt a táblán?
Egyik napilapunk képaláírásából arról értesülhet az olvasó, hogy „a New York-i ortodox zsidók is tiltakoznak az izraeli agresszió ellen”. Namármost, hogy valóban tiltakoznak-e a New York-i ortodox zsidók Izraelnek a libanoni légi és szárazföldi hadműveletei ellen, azt ugyan kétlem, de nem tudhatom biztosan. Az viszont egészen biztos, hogy a fényképen látható emberek nem az ellen tiltakoznak. A tüntetők kezében tartott táblán ugyanis feketén-fehéren saz olvasható, hogy „a Tóra tiltja a zsidó államot”. Vagyis annak az ultraortodox zsidó szektának a tagjai tüntetnek a fényképen, akik immár 58 éve törvénytelennek, egyenesen istenkáromlásnak tartják Izrael állam megalakulását, illetve létét, mivel, úgymond, Izrael állama csak a Messiás eljövetelével jöhet létre, márpedig a Messiás még nem jött el.
09:38Anyám, az ámok nem hazudnak!
Ámokfutó kerékpárost keres a rendőrség – jelenti egyik hírügynökségünk. A keresett személy – mint az írásból megtudjuk – összeütközött egy másik kerékpárossal, majd azt cserben hagyva, tovakerekezett. Az ámok mennyiségi mutatói ugyan nincsenek exakt módon meghatározva, mindamellett úgy gondolom, egymás után legalább öt-hat kerékpárossal kellett volna a tudósítás „hősének” összeütköznie ahhoz, hogy á m o k f u t á s r ó l beszéljünk.
 
augusztus 3.
08:53Bújj a gömbbe!
Kiderült, hogy Nagy-Britanniában akkreditált szaúd-arábiai diplomaták engedély nélkül fegyvert tartottak – olvasható egyik rádiónk honlapján, amely az illető rádióban elhangzott anyagok leírt változatát tartalmazza. „Ebbe a g ö m b b e amerikai, svájci és líbiai diplomaták is beleestek” – olvasható a továbbiakban. Gömbbe? Az elhangzott műsorban valójában az hangzott el, hogy „bűnbe”. Hogy honnan tudom ilyen biztosan? Onnan, hogy ez az én anyagom volt, amelyet magam olvastam fel.
09:15Háborúzunk, háborúzunk?
Táborfalván a katonák bemutatták a honvédelmi miniszternek és az újságíróknak az Afganisztánba készülő magyar kontingens lélektani hadműveleteiben felhasználandó egyik eszközt. Lélektani hadviselés, illetve lélektani hadművelet persze létezik – forró, vagy legalábbis hidegháborúban. Én viszont eddig naív módon azt hittem, hogy a magyar katonák nem háborúzni, hanem békét fenntartani, az újjáépítést segíteni mennek Afganisztánba.
 
augusztus 4.
11:25Szomorú kényszerűség
Az igények miatt a Malév a hagyományosan népszerű damaszkuszi járatainak sűrítésére k é n y s z e r ü l – közli egyik hírügynökségünk. És emiatt – ezt már én teszem hozzá – kénytelen szegény nagyobb profitot elkönyvelni.
 
augusztus 6.
13:18300+7=400
„Magyarország Koszovó tartós stabilitásában és európai fejlődésében érdekelt. Mintegy 300 békefenntartóval, hét rendőrrel...már hosszú ideje jelen vagyunk...” – olvasható egyik napilapunk helyszíni tudósításában. Öt sorral lejjebb fénykép mutatja a zöld sapkás magyar katonákat. Az aláírás: „Koszovóban 400 magyar katona és rendőr szolgál”. A háromjegyű számok összeadását, ha jól emlékszem, a második elemiben tanultuk. Vagy ha nem, a harmadikban biztosan.
13:21Álmos Merci
Baleset leírás egyik hírügynökségünk jelentésében: „Egy Mercedes tehergépkocsi Hantos felől tartott Sárosd irányába, amikor vélhetőleg elaludt a volánnál...” Hja kérem, benzin helyet feketekávéval kellett volna a teherautót megitatni.
 
augusztus 7.
09:21Ordító közhely
Cím egyik napilapunkban: „A MOB elnöke levelét megírta”. Csak egyszer, egyetlenegyszer szeretnék látni egy kollégát, aki kibírja, hogy cikkének, amelyben egy levélről esik szó, ne azt az egyszer vagy kétszer talán szellemes, de ma már csak agyoncsépeltnek nevezhető címet adja, hogy „X. Y. levelét megírta”!
09:25Még mindig sziget
Rövid idő alatt immár másodszor olvasok, ezúttal egyik napilapunkban Szahalin f é l szigetről. Vajon egymástól veszik kollégáink ezt a képtelenséget? Ilyen alapon előbb vagy utóbb Ciprusból vagy Máltából is félszigetet csinálnak.
 
augusztus 8.
08:12Szerkesztgetünk, szerkesztgetünk?
S z e g f ű Gyulának a Népszavában 1943 decemberében megjelent egyik írását idézi egyik napilapunk szerzője, aki cikkében Versen hajdani francia külügyminisztert is említi. Csakhogy a szegfű az egy virág, jeles történészünk neve Szekfű volt k-val a közepén. Nevezetes írása nem 1943-ban jelent meg, hanem a Népszava híres 1941. karácsonyi számában. XVI. Lajos külügyminiszterének neve pedig nem Versen, hanem Vergennes volt. A többi stimmel.
 
augusztus 9.
11:31Nem ült össze
Nyilvános ülést tart ma az ENSZ Biztonsági Tanácsa a Libanonban dúló harcok megfékezéséről szóló határozati javaslatokról – hallottam tegnap reggel egyik rádiónkban. A közléssel három baj van: 1. A BT ülései kötelezően nyilvánosak, tehát ezt fölösleges külön feltüntetni. (V. ö. a parlament ma nyilvános ülést tart.) A nagykövetek esetenként ugyan konzultálnak zárt ajtók mögött, de az nem számít ülésnek. 2. Alapszabály: sohasem szabad időpont megjelölésével előre bejelenteni a BT üléseit, mert az eseteknek legalább az egynegyedében, de inkább még többször, az ülést elhalasztják, esetleg több nappal is, mert valamelyik fél ezt kéri, vagy mert még dolgoznak egy mindenki számára elfogadható határozat tervezetén stb. Ez történt most is. A BT talán ma, de esetleg csak holnap, tehát a rádió által bejelentetett időpontnál két-három nappal később ül csak össze. Vagy még később...3. A magyar nyelv szabályai szerint legfeljebb valaminek az ügyében lehet ülést tartani, de valami r ő l nem.
11:40Földrajzi katyvasz
„Bulgáriában idén ősszel kezdődik annak a 19 kilométeres autópályának az építése, amely a bolgár fővárost megkerülve a román és a szerb haráron át Görögországba tart” – közli egyik hírügynökségünk. Ezt egyszerűen nem lehet értelmezni. Bulgáriából ugyanis csak közvetlenül (a bolgár-görög határon át) lehet eljutni Görögországba, a román és a szerb határon át semmiképpen sem, mivel az utóbbi két állam nem határos Görögországgal. És egyáltalán honnan indul az a 19 km-es autópálya, amely Görögországba tart?
 
augusztus 10.
10:32Ty
Azt hittem, manapság már nem emlegetik, ezért eddig nem írtam róla, de lám – mint egy hetilapunkban láttam – továbbra is szóba kerül a parlamenter Osztapenko, akinek nevét helytelenül Osztyapenkónak (ty-vel a közepén) írják és ejtik. Ez ugyanúgy makacsul beivódott a köztudatba, akárcsak az, hogy a kivégzett román diktátor Ceausescu nevét csaucseszkunak ejtik csauseszku helyett.
 
augusztus 11.
10:22Hol a haza?
Londonban leleplezték a légi terroristák összeesküvését. Magyarországi következményéről beszámolva egyik hírügynökségünk ezt írja: „Ferihegyről egyelőre nem indulhatott el a Malév 611-es járata, amelynek 12.45-kor kellett volna Londonba érkeznie. Azok a magyar utasok, akik erre a járatra váltottak jegyet, így egyelőre nem tudnak hazautazni.” Hogy van ez? A m a g y a r utasok nem tudnak h a z a utazni L o n d o n b a ?
10:35Vastag túlzás
A londoni repülőtéri zűrzavarhoz kapcsolódó eseményekről beszámolva egyik televíziónk műsorvezetője azt mondta, hogy „Európa valamennyi repülőterén jóformán leállt az élet”. Tehát például a keflaviki, a valettai és a szaratovi repülőtéren is? Vagy akár Ferihegyen is jóformán leállt az élet? Ahol aznap a londoni járatok egy részén kívül valamennyi más járatot elindították és fogadták?
10:40Jelkép
„A Hezbollah arab és vegyes lakosságú telepeket is lő, például az ország harmadik legnagyobb városát, az ipari központnak számító Haifát, ami zsidók és arabok békés együttélésének jelképe” – olvasható egyik hetilapunkban. A szerző bizonyára nem azt akarta mondani, hogy az arab és a vegyes lakosságú telepek bombázása a zsidók és az arabok békés együttélésének jelképe, de a vonatkozó névmás helytelen használata miatt mondata sajnos pontosan ezt jelenti.
 
augusztus 14.
09:59Középkor
A középkori orosz cárnők és nagyhercegnők múzeuma nyílik meg jövőre a Kremlben – adja tudtul egyik hírügynökségünk. Hát kérem: 1. mint a továbbiakból kiderül, a szerző a first ladyket nevezi cárnőknek. A magyar nyelv azonban – például az angoltól vagy az orosztól eltérően – megkülönbözteti a női uralkodót az uralkodó feleségétől.(Pl. Mária Terézia király n ő , Sissi király n é volt.) 2. Középkori cárnők vagy akár cárnék már csak azért sem léteztek, mert Oroszország első cárja, Rettegett Iván 1547-ben, azaz már javában az Amerika felfedezésével (1492) kezdődött újkorban lépett trónra.
10:04Milyen hangot ad egy ufó?
Manchester városközpontjában egy 171 méter magas torony szeles időben ufóleszállásra emlékeztető hangot kiadva fuvolázik – értesülhetünk egyik hírügynökségünk jelentéséből. Hogy milyen hangot ad egy repülőgép leszálláskor, azt tudjuk, de az ufó-leszállás hangjáról eddig még nem olvastam hiteles leírást. Ez engem arra az útikönyvre emlékeztet, amelyben azt olvastam (nem vicc!), hogy a szentpétervári Sándor-oszlop tetején egy angyal é l e t nagyságú szobra látható.
10:06Steril hír
Feloldotta az ÁNTSZ Tihanyban az ívóvíz-korlátozást, amelyre azért volt szükség, mert „baktérium került a rendszerbe” – jelentette egyik kereskedelmi rádiónk. Vagyis: addig az ivóvíz baktériummmentes, azaz steril volt.
10:09Lefokozott Hitler
Egyik napilapunk lapszemléje szerint az első világháború ideján Hitler őrvezető volt. Felteszem, hogy a szerző célja ezzel az állítással nem az volt, hogy visszamenőleges hatállyal lefokozza, de a történelmi hűség kedvéért idézzük fel, hogy Adolf Hitler a császár hadseregében a káplári, azaz a tizedesi rendfokozatig vitte.
 
augusztus 15.
08:45Furcsa kommüniké
Cím egyik napilapunkban: „Számon kérik a pápán az ö k u m e n i k é t”. Ez merőben újfajta összevonás. Eddig ugyanis csak ökumené és kommüniké létezett. Tejszínt a kocsiszínnel...
08:48Peches sziget
Nagyon rájár a rúd a magyar sajtóban a távol-keleti orosz szigetre, Szahalinra. Rövid idő leforgása alatt kétszer is szóvá tettem, hogy félszigetnek vélik. Most viszont egyik hírügynökségünk (talán a Kurillokra gondolt?) Szahalin-sziget e kr ől ír. Pedig Szahalin, akárcsak anya, csak egy van.
09:00Egy kis történelem
Egyik napilapunkban a hortobágyi utcaelnevezés kapcsán arról olvashatunk, hogy Kun Béláról a Rákosi-érában neveztek el utcát az alföldi községben. Valójában Rákosi regnálása idején Magyarországon még negatív formában sem volt szabad kiejteni, leírni Kun Béla nevét. Az 1938-ban a „sztálini személyi kultusz áldozatává” lett magyar kommunista vezető az 50-es években Magyarországon – az orwelli kifejezéssel élve non-person volt. Hasonlóképpen nem stimmel az sem, miszerint azzal biztatták az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság vezetőit, hogy a Kommünt megmentheti a Varsó elfoglalására indult szovjet Vörös Hadsereg. Az utóbbi – egyébként sikertelen – próbálkozás ugyanis egy évvel később, 1920-ban történt.
 
augusztus 16.
09:26Művészek
Képaláírásában egyik napilapunk művészeknek nevezi Mérai (helyesen: Méray) Tibort, Fejtő Ferencet és Nagy Pált. Nyilvánvaló, hogy mindhárman publicisták, irodalmárok, kiemelkedő értelmiségeiek, de művészek?...
09:30Kis lak áll a nagy Néva mentében
L a k nak nevezi egyik hetilapunk a mai Ermitázsnak helyet adó szentpétervári Téli Palotát. Az értelmező szótár szerint a „lak” „különálló lakóház, családi ház”. Bár kétségtelen, hogy ez az épület a cári család otthona volt, Európa egyik legnagyobb múzeumi épületét azért mégsem nevezném laknak.
09:32A béka feneke alatt
A volt szocialista országokban a fizetések vásárlóértéke mindenütt több, mint nálunk – állítja egyik napilapunk szerzője. Tehát például Albániában, Moldáviában vagy Ukrajnában több a fizetések vásárlóértéke, mint nálunk? Ugye, ezt nem tetszik komolyan gondolni?
09:36Robotosok
„Robotrepülőgépeket használnak a szendrői tűzoltók” – olvasható egyik hírügynökségünk anyagában. A robotrepülőgépet (egyébként valóban létezik olyan) azonban saját programja vezérli, a szendrői tűzoltók felderítésre használt repülőgép-modelljeit viszont ők maguk vezérlik távirányítással.
 
augusztus 17.
09:56Slotát a kormányba!
Egyik kereskedelmi televíziónk híradója Jan Slotát a szlovák kormány tagjaként említette. Noha a politikus pártja valóban tagja a pozsonyi kormánynak, ő maga nem az. Fico miniszterelnök és Kubis külügyminiszter pontosan arra hivatkozva szokta elutasítani a Slota magyarellenes kijelentései miatti bocsánatkérésekre irányuló követeléseket, hogy Slota nem tagja a kormánynak.
09:59Bujkálók
Egyik hírügynökségünk beszámol arról, hogy Izraelből gyerekcsapat érkezett magyarországi üdülésre. Tagjai „36 napon át óvóhelyen bujkáltak”. Attól tartok, hogy az egy másik háború és egy másik ország volt, amikor és ahol a zsidó gyerekek b u j k á l t a k.
10:02Fél beteg
A világon jelenleg mintegy 39 HIV-fertőzött ember él, akiknek a fele nő – közli olvasóival az egyik bulvárlap. A 39-et is keveslem némileg, azt meg kivált nem értem, mennyi lehet a 39 ember fele? 19,5? Vagy a nő, kivált ha HIV-fertőzött, csak félig ember?
10:28Állatorvosi ló
Régen láttam egyetlen hírügynökségi anyagban annyi szamárságot, mint abban, amely a velencei fesztiválon bemutatott Az orosz mozi titkos története című sorozatról szól. Hogy az ostobaságokból és hibákból mennyi terheli a magyar hírügynökség lelkét és mennyi az ő forrásaiét (köztük például a Corriere della Seráét), azt nem tudom pontosan megítélni.
Kezdődik azzal, hogy Sztálin nagyon kedvelte a Volga Volga című filmet, amely a volgai hajósokról szól. Lehet, hogy Sztálin szerette ezt a filmet, az azonban nem a volgai hajósokról, hanem egy hajó utasairól szól.
Grigorij Alekszandrov rendezőnek – tudjuk meg a továbbiakban – volt mit takargatnia, de „villája homlokzatán volt egy tábla, s rajta egy olyan felirat, amely kitünően illusztrálta kompromisszum-készségét: „A dal segít bennünket az építésben és abban, hogy jobban tudjunk élni”. Nem tudom, hogy jön ide a kompromisszum. A szóban forgó felirat Alekszandrov Vidám fickó című filmjének – hajdan nálunk is – visszaköszönő slágerdalából való, amely magyar fordításban úgy hangzott, hogy „Dalolva könnyebb az élet, az alkotás”.
A továbbiakban szó esik az anyagban Ivan Pirjev két filmjéről: „A traktoros” és „A kubányi kozákok” címűekről. Az első címe nálunk „Traktorosok”, a másodiké „Vidám vásár” volt.
Megtudjuk még, hogy Gerbert Rappaport „írta a Cserjomuski-dalokat arról az azonos nevű modern moszkvai városnegyedről, amelyet Sztálin építtetett. A generalisszimusz korábban Dmitrij Sosztakovicsot kérte fel ennek dicsőítésére, de a Leningrádi Szimfónia szerzőjének nem volt ihlete erre.” Ezzel szemben: 1. G. Rappaport filmrendező volt és nem írt dalokat. 2. Cserjomuski (hogy mennyire modern – arra jobb nem kitérni) építése évekkel Sztálin halála után keződött meg, ergo 3. Sztálin nem kérhette fel annak dicsőítésére Sosztakovicsot, aki ergo 4. nem is utasíthatta ezt el. 5. Már csak azért sem, mert neki éppenséggel volt rá ihlete. Ő ugyanis a szerzője a Moszkva-Cserjomuski című operettnek, amelynek akkoriban – külföldön is – sokat játszott betétdalai éppenséggel ezt a moszkvai negyedet „dicsőítik”.
 
augusztus 20.
09:31Létére
Egyik napilapunk cikkében egy olyan személyről olvashatunk, aki a 40-es évek elején kassai létére tudott arról, hogy a Tiso-féle Szlovákiából zsidókat deportálnak. Kassai l é t é r e ? Tehát annak ellenére, hogy nem például Zalaegerszegen élt, hanem a szlovák határ tőszomszédságában fekvő Kassán? Netán a szerző arra gondolt, hogy kassai l é v é n ? Akkor miért nem ezt írta?
 
augusztus 21.
10:34Hát maga megbolondult?
Részlet egyik napilapunk tudósításából: „A szertartás után a magyar bíboros átnyújtotta a pásztorbotot Krakkó érsekének, megkérve őt: vezesse az idei Szent Jobb-körmenetet. Az eseményen részt vett Sólyom László jelenlegi és Mádl Ferenc volt köztársasági elnök, jelen volt a politikai élet, a diplomáciai testület és az egyházak számos képviselője. A szertartás után a magyar bíboros átnyújtotta a pásztorbotot Stanislaw Dzivisz krakkói érseknek, megkérve őt: vezesse az idei Szent Jobb-körmenetet.”
Kérdezem Karinthyvel: Hát maga megbolondult, hát maga megbolondult, hogy mindent kétszer mond, kétszer mond?
És kérdezem még: olyan nehéz megjegyezni (szerkesztőknek, korrektoroknak), hogy a lengyel helyesírás nem ismer „v”, csak „w” betűt, tehát a krakkói érsek neve is helyesen: Dziwisz?
10:44Elvi fenntartások
Egyik napilapunk megbízta munkatársát, hogy írjon riportot a Szent István napi Budapestről. Kollégánk – mint írásából kitűnik – végigjárta a pesti Dunapartot, a Lánchidat, majd felment a Várba, hogy a Mesterségek Ünnepéről is beszámoljon, de ott megtorpant és visszafordult. „Ezúttal sajnos nem tudok további részletekkel szolgálni a jeles programról, ugyanis elvi fenntartásaim vannak az olyan utcabálokkal szemben, ahol kapuk vannak, hadosztálynyi őr, és pláne: 800 forintos belépő” – olvasható ezek után.
Drága kollégám! A 800 forintos belépőről persze lehet vitatkozni, de az olvasó a magasból kakál a te elvi fenntartásaidra. Őt az érdekelné, amivel a szerkesztőd is megbízott, hogy tudniillik meséld el: mit láttál a Mesterségek Ünnepén, amely – mellékesen szólva – nem is utcabál.
 
augusztus 22.
09:28Himnusz
Egy nemzetközi kézilabda-tornán a szovjet himnuszt vélte hallani egyik napilapunk mukatársa. Pedig amit hallott, az az Oroszországi Föderáció himnusza volt. Amelynek dallama valóban a régi szovjet himnuszé, de szövege vadonatúj. Akárcsak a Német Szövetrségi Köztársaság himnusza, amelynek dallama a régi Deutschland, Deutschland über alles-é, de szövege egészen más. (Az már csak külön pikantéria, hogy a Lenint-Sztálint dicsőítő régi és a Szent Oroszország hagyományait felemlegető mai orosz himnusz szövegét ugyanaz a személy írta: Szergej Mihalkov.)
09:28Kinek a háborúja?
Az Izrael és Libanon között kirobbant háborús konfliktusról ír egyik napilapunk. Eddig nem értesültem róla, hogy a két ország haderői között harcérintkezésre került volna sor. A háború az izraeli hadsereg és a Hezbollah között folyt, igaz, részben Libanon területén.
09:35Megemlékezés
Egyik hírügynökségünk és nyomában több újság is beszámolt arról, hogy a páneurópai piknik 17. évfordulójáról megemlékeztek Sopronban. Nem tudom, hogy érdemes-e egy évfordulóról megemlékezni, ám ha igen, akkor is csak később lehet tenni ezt, esetleg valamilyen apropóból, például a szóban forgó évforduló valamely évfordulóján. Most azonban Sopronban magáról a páneurópai piknikről emlékeztek meg annak 17. évfordulóján.
09:38Felé a négyzeten
Egyre gyakrabban élnek vissza mifelénk a „felé” szócskával, de ahogyan egyik kereskedelmi rádiónk tudósítója tette, az még ebből a mezőnyből is kimagaslik: „A miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozói f e l é .”
10:06Murray
Egy jeles műgyűjtőről szóló riportban azt olvashatjuk egyik napilapunkban, hogy a háború idején az illető „a rettegett Murray-századdal került Ukrajnába”. Murray, ha jól emlékszem, egy bányásztelepülés Kanadában. Az állítólagos század névadója – a háború után háborús bűnösként halálra ítélt – Muray Lipót alezredes volt, ő azonban nem egy század parancsnoka volt, hanem annak a nagykátai hadkiegészítő parancsnokságnak a feje, amely nem egy, hanem jó néhány, zsidókból, szociáldemokratákból, nemzetiségiekből álló büntetőszázadot küldött Ukrajnába meghalni. A keretet úgy igazította el, hogy „akkor jöhettek haza, amikor a századból már egyetlen zsidó vagy kommunista sem maradt életben”.
 
augusztus 23.
09:18Átkeresztelt piac
Egyik hírügynökségümnk újabb részleteket közölt a moszkvai C s e r n y i k ov s z k i j -piacon elkövetett robbantásról. Előző nap ugyanez a hírügynökség még a C s e r k i z o v o piacon elkövetett robbantásról írt. Úgy látszik, időközben átkeresztelték...
 
augusztus 25.
11:47Tapasztalt diplomata?
Tapasztalt diplomatának nevezi George W. Bush elnököt egy jeles írónk egy hetilap hasábjain. Ami a tapasztalatot illeti, arról persze hosszan lehetne vitatkozni. Ami viszont a diplomataságot, arra vonatkozóan álljon itt a Magyar Nyelv Értelmező Szótárának megfelelő szócikke: „1. Valamely kormány megbízásából külpolitikai ügyeket intéző, más állam ilyen megbízottaival diplomáciai tárgyalásokat folytató személy. 2. Olyan személy, aki az emberekel való érintkezésben tapintatosan, olykor szinte a ravaszságig ügyesen, finom érzékkel tud elintézni nehéz, kényes ügyeket, elsimítani ellenéteket.” Gondolom, nyilvánvaló, hogy az elnök, aki az Egyesült Államokban egyben kormányfő is, nem lehet a saját maga megbízottja. Igaz, George W. Bush tapintata, ügyessége, a kényes ügyek finom érzékkel való elintézésére vonatkozó képessége viszont közismert. Lásd például: iraki háború.
11:51A csillagjósok és a Plutó
Egyik kereskedelmi televíziónk híradós műsorvezetőjének szájából hallottam, hoigy a Nemzetközi Asztrológiai Egyesület kisbolygóvá minősítette át a Plutót. A Nemzetközi Csillagászati Unió természetesen nem egyesület és – még természetesebben – nem foglalkozik csillagjóslással. Nem árt tudni a különbséget az asztronómia és az asztrológia között!
11:54Kazánkovács és ékszerész
Elnézést, most az egyszer nem kollégáink bakijáról lesz szó. Hírügynökségeink és lapjaink hírt adnak a Magyar Honvédség Tűzszerész és Hadihajós Ezrede kutyás századának bemutatójáról. Tudom, hogy valóban ez a neve, és még azt is elhiszem, hogy ezeket a szakágakat helyes volt egy egységben tömöríteni. De ez akkor is olyan, mint a kazánkovács és ékszerész (avagy: Wendriner Piroska sakál és balerina).
12:31Nem egészen ugyanaz!
Egyik napilapunk írásának címében a n i g é r i a i sivatagban garázdálkodó banditákról van szó. A szövegből megtudjuk, hogy a Csád tónál, N i g e r szaharai területén olasz turistákat ejtettek foglyul. Ugye meg leszünk sértve, ha legközelebb a nigériai (vagy a nigeri) lapok arról a magyarországi tüzijátékról és következményeiről írnak majd, amelyeknek színhelye az ország fővárosa, B u k a r e s t volt ?
 
augusztus 26.
12:28BM
Ha csak egyszer hallottam volna a héten egyik közszolgálati televíziónk híradós műsorvezetőjének szájából, hogy „a belügyminisztérium” (nem a múltról volt szó), véletlen bakira gondoltam volna és nem is tenném szóvá. De két nappal később ugyanebben a híradóban megint csak a belügyminisztériumot emlegették. Olyan nehéz megjegyezni, hogy már nincs ilyen és funkcióit két másik minisztérium között osztották meg?
 
augusztus 28.
09:11Tizenhettő
A hét végén ismét t i z e n k e t t ő, illegális bevándorlókkal teli lélekvesztő bárka érkezett a Kanári-szigetek partjaihoz – írja egyik napilapunk. A szerkesztőség, úgy látszik, hangos felolvasásra szánta az anyagot és azért írt tizenkettőt, nehogy a hallgató véletlenül tizenhétnek értse.
Néhány sorral lejjebb egy gyönyörű sajtóhibát is talál az olvasó. Eszerint a bárkák utasai e s ő s e g é l y r e szorultak. Hacsak persze nem arról van szó, hogy ivóvízük sem volt.
09:29Tito Szentendrén
„Tito tudott élni – szalad ki a mondat Solymosi Bálint száján. És ez most nem nosztalgia, hanem elismerés. A hét végén első ízben megszervezett Szentendre éjjel-nappal elnevezésű fesztivál vendégeit ugyanis rezesbanda várja a parton” – olvasom egyik napilapunk riportjában, méghozzá meglehetősen értetlenséggel. Bár készséggel elhiszem, hogy Tito (mármint ha Joszip Brozra vonatkozik az állítás és nem például Tito Gobbira) tudott élni – ez kiderül például a külön bejáratú Brioni szigetéről szóló beszámolókból is. De hogy milyen apropóból jelentette ezt ki Solymosi, azt még találgatni sem nagyon tudom. Talán arról van szó, hogy Tito mindig rezesbandát igényelt magának, amikor a partra lépett Szentendrén? Vagy csupán arról, hogy a magyarázatot a szerkesztő kihúzta a cikkből?
 
augusztus 30.
11:50Pártfogolt?
„Carsten Hensel, Lékó menedzsere...bejelentette, hogy pártfogoltja....visszatér a magyar válogatottba” – állítja egyik hírügynökségünk. P á r t f o g o l t j a ? Ellenkezőleg: kenyéradó gazdája.
11:55Főkonzulttól a nagykövetig
A törökországi terrormerényletek kapcsán egyik rádiónk több híradásában is hivatkozott Blaumann Ferenc isztambuli főkonzulra? Most már csak az a kérdés, mit szólt „előléptetéséhez” B. F., a főkonzulátus munkatársa, továbbá Székelyné Németh Mária főkonzul? Egy internetes hírportál viszont egyenesen az isztambuli magyar nagykövetségre hivatkozott, holott nagykövetségek kizárólag fővárosokban működnek, Törökország fővárosa pedig Ankara.
11:58Hova utazott Gyurcsány?
Egyik közszolgálazti televíziónk esti híradójában előbb azt hallottam, hogy Gyurcsány Ferenc szerdán Luxemburgba utazik, majd két perccel később már ugyanott a miniszterelnök szerdai brüsszeli útjáról volt szó. Brüsszel – legalábbis a híradó elhangzása idején – még nem Luxemburgban volt.
12:08Felvidéki rasszisták
„A szlovák rendőrség szerint nem bizonyított (helyesen: nincs bizonyítva, K. I.), hogy a diószegi magyar fiatalemberre fajgyűlölebtől támadtak rá” – tudatta a nézőkkel egyik közszolgálati televíziónk esti híradójában. Nos, én bizonyos vagyok benne, hogy f a j g y űl ö l ő, r a s s z i s t a indítékot itt egyáltalán nem lehet kimutatni. Lehetséges ugyanis, hogy a szlovák huligánok valóban szélsőséges nacionalizmustól, sovinizmustól vezérelve verték meg a magyar nemzetiségű fiatalembert, de fajgyűlölők nem lehettek. Legalábbis addig biztosan nem, amíg a magyarok és a szlovákok egy rasszhoz tartoznak.
 
augusztus 31.
09:25Ku Mesu akadémikus
A Katalin Egri Ku Mesu akadémikussal szemben Skóciában elkövetett igazságtalanságról cikkezik egyik napilapunk. Nem kételkedem benne, hogy a kisdoktori disszertációját Debrecenben megvédő hölgy kiváló afrikanista, de aligha akadémikus. Viszont kétségtelenül academician, ám az az angol-amerikai nyelvhasználatban egyszerűen kutatót, tudományos dolgozót jelent.
Pótlólagos bejegyzés szeptember 6-án: E-mailt kaptam dr. Katalin Egri Ku Mesutól, amelyben szóvá teszi, hogy 1. ő soha sem nevezte magát akadémikusnak, nem tehet róla, hogy más így nevezte, 2. az academician az amerikai angolban sem jelent mást, mint akadémiai tagot.
Egy pillanatig sem hittem vagy állítottam, hogy dr. Katalin Egri Ku Mesu maga nevezte volna magát akadémikusnak, ellenkezőleg: a napilap őt így nevező munkatársának félreértését pécéztem ki. A hölgynek egyébként igaza van: az „academic” jelent „egyetemi embert, tanárt, kutatót” és én tévedtem, mert az „academician” az amerikai angolban is „akadémikus”, „akadémia tagja”. Pedig meg mertem volna esküdni rá, hogy jól tudom, és nekem jó a memóriám. Csakhogy jóformán mindenki jónak tartja a saját memóriáját. Ebből adódnak aztán a hibák. Tanulság: az égvilágon mindent ellenőrizni kell! Ezt én már régen prédikálom, de most megbuktam, mert íme, magam sem tartottam be. Mea culpa!
09:30Haderő
Montenegróban „a hivatásos haderő három fegyvernemből – szárazföldi hadseregből, légierőből és haditengerészetből – áll” – adja egyik hírügynökségünk Filip Vujanovics montenegrói elnök szájába. Ám ha a szárazföldi hadsereg fegyvernem, akkor mi például a tüzérség vagy a páncélos erők? A helyes válasz: az utóbbiak a f e g y v e r n e m e k . A szárazföldi hadsereg, a légierő és a haditengerészet pedig h a d e r ő n e m e k .
10:27A jó pap holtig pap
Azt olvasom egyik napilapunk kolozsvári tudósításában, hogy Andrei Andriescu gyulafehérvási ortodox érseket még pap korában szervezte be a Secu. Eszerint az érsek nem pap?
 
szeptember 1.
09:28Lót sorsa
„Ne jussunk Lót sorsára!” címmel közöl interjút Dusan Caplovic szlovák miniszterelnök-helyettessel egyik napilapunk. Az interjúban a szlovák politikus arra figyelmeztet, hogy „nehogy úgy járjunk, mint Lót, aki ugyebár visszatekintett és sóbálvánnyá változott”. Szekuláris államokban élünk, nem kötelező ismernünka Bibliát. Ám ha mégis arra hivatkozunk, nem árt tudnunk, hogy Lót, aki elmenekült Szodomából, mi több, aki azt az istentelenséget is elkövette, hogy gyermeket nemzett tulajdon lányainak, nem vált sóbálvánnyá. A felesége járt úgy.
09:35Betért egy zsinagógába
Egyik hírügynökségünk – és anyagát átvéve egyik napilapunk is – arról tudósít, hogy budapesti kampánykörútja során „Tarlós István...csütörökön Erzsébetvárosba látogatva betért egy Károly körúti zsinagógába”. Félő, hogy ha a polgármester-jelölt holnap a Belvárosba látogatva felkeresi a Bazilikát, a hírügynökség munkatársa úgy adja majd ezt tudtul, hogy „Tarlós betért egy Andrássy úti bazilikába”. A Károly körúton ugyanis ugyanúgy nincsenek zsinagógák, ahogyan az Andrássy úton sincsenek bazilikák.
09:47A helyzet fokozódik
Így kezdődik egyik hírügynökségünk tudósítójának rimaszombati riportja: „Hamu alatt továbbra is izzik a parázs, és azt most valaki vagy valakik hevítik. Csak nehogy fát dobjanak rá, és az lábra kapjon – így polemizált a szlovák-magyar helyzet kiéleződéséről egy rimaszombati kocsmában egy Gyula néven bemutatkozó férfi.” A szerző, úgy látszik, abból indult ki, hogy helyzet van. Ez ugyan igaz, sőt, ki is éleződhet, de az mégsem a magyar-szlovák h e l y z e t , hanem a magyar-szlovák v i s z o n y . Polemizálni (vitatkozni) pedig meglehetősen nehéz egyedül. Nagyritkán persze elképzelhető, hogy valaki mégis magával vitatkozik, vagyis ellentmond egy korábbi állításának. Gyula azonban a riportban még ezt sem tette. Csak kijelentett. Vagy ha mindenképpen idegen szót akarunk használni: m o n o l o g i z á l t.
 
szeptember 6.
09:29A hóhért akasztják
Addig prédikáltam, hogy az ember ne bízzék a memóriájában és mindent ellenőrizzen, amíg egyszer magam is ebbe a bűnbe estem. Augusztus 31-i blog-bejegyzésem „tárgya” (mert nem alanya) figyelmeztetett, hogy nincs igazam: az „academician” szó az amerikai-angolban is „akadémiai tagot” jelent, nem pedig „egyetemi, tudományos kutatót”, mint én állítottam. Utánanéztem több szótárban is. A megjegyzést tevőnek igaza van. Akit további részletek érdekelnek, az augusztus 31-i bloghoz fűzött önkritikus kiegészítésemben megtalálja.
10:10Sem boldog őse...
Willy Brandt kancellár elődei között említi egyik hetilapunk cikkírója Erhardot és Biedenkopfot. Erhard valóban volt az NSZK kancellárja, de Biedenkopf sajna nem. Ennyi.
10:44Ej uhnyem!
„A tolvajok emlékezetében valószínűleg megmaradt az iskolában tanultakból Rjepin Hajóvontatók című festménye, illetve az ehhez kapcsolódó dal, mert hárman is megpróbálták, hogyan lehet, akár szárazon is elvontatni öt egymáshoz kötött ladikot” – olvasható egyik hetilapunkban. A cikk fölött látható fénykép aláírása: „Nem sikerült elvontatni a ligeti tó ladikjait”. A szerző és a szerkesztőség élénk fantáziájáról a következő tények tanúskodnak: 1. Repin festményén nem a szárazföldön, hanem a vízen vontatnak egy uszályt. Ez elég nagy különbség. 2. A szóban forgó dal (ha az Ej uhnyem-ről van szó) nem kapcsolódik Repin festményéhez, nem az ihlette meg, mert annál sokkal régebbi. 3. A képen látható öt ladik nincs összekötve, 4. nem a szárazon, hanem a vízen ring, de 5. nem a ligeti tavon, hanem a Tisza-tavon. A többi stimmel.
 
szeptember 9.
10:53Túlkombinátor
„Nagy kombinátornak” kiáltja ki egyik napilapunk publicistája Schmitt Pált, mert „ügyesen keverte a kártyákat”. Csakhogy a kombinátor nem a kártyakeverésről nevezetes, hanem egyszerűen szélhámost jelent. Legalábbis Ilf és Petrov regényeiben biztosan, ahonnan a Nagy Kombinátor „cím” bevonult a köztudatba. Schmitt Pálról barátai és ellenségei sokmindent el tudnak mondani (ki tagadná például, hogy kiváló vívó volt?), de szélhámossággal eddig nem vádolták.
 
szeptember 11.
14:33Mit nem mondott Deák Ferenc?
Egyik napilapunk publicistája Deák Ferencet idézi, aki szerinte azt mondta Ferenc Józsefnek, hogy „a liberális magyar alkotmányt, amelyet Felséged édesapja aláírt, az ô elmozdítása után Felséged eltörölte”. Nos, egészen biztos, hogy Deák ezt nem mondta Ferenc Józsefnek, ô ugyanis tudta, amit a szerzô rosszul tud, hogy t. i. Ferdinánd, aki a liberális magyar alkotmányt aláírta, nem volt Ferenc József apja. Nem is lehetett, hiszen Ferdinándnak nem volt gyermeke: az udvar nem engedte, hogy legyen, nehogy az ô gyengeelméjüségét örökölje.
 
szeptember 13.
08:54Agy – kontroll nélkül
Egy magyar politikusnak egy washingtoni jobboldali a g y k ö z p o n t b a n kellett volna előadást tartania – olvasom egyik napilapunkban. Középagyról és jobb oldali agyféltekéről tud az orvostudomány, agytrösztről (think tank) a politológia, de a jobboldali agyközpont léte alighanem új felfedezés.
 
szeptember 15.
13:05Feltehetőleg
Egy szörnyű bűncselekményről ad hírt a rendőrségi szóvivő beszámolója alapján az egyik internetes portál. A bűncselekmény elkövetője aztán öngyilkosságot követett el és meghalt. A büntető eljárást „az elkövető halála miatt feltehetőleg megszüntetik” – olvasható a továbbiakban. Feltehetőleg? Vagyis esetleg mégsem? A halott ellen lefolytatják az eljárást, majd a rendőrség vádelemési javaslattal átadja az ügyet az üygyészségnek, amely vádat emel, a bíróság pedig posztumusz elítéli a halottat?
13:10Protestáns a pápa testvére?
Egyik hírügynökségünk jelentését átvéve egyik napilapunk hírül adja, hogy a Bajorországba látogató XVI. Benedek felkereste bátyját, Georg Ratzinger t i s z t e l e t e s t. Eszerint a pápa testvére református, netán baptista. A protestáns lelkipásztorokat nevezik ugyanis magyarul tiszteletesnek, míg a katolikus lelkész t i s z t e l e n d ő. Angolul ugyan mindkettő „reverend”, de hát ez egy magyar újságban jelent meg.
13:14Amelyek
„A tűzoltók, a m e l y e k részt vettek az oltásban...– hallom egyik kereskedelmi rádió műsorvezetőjének szájából. Szerintem az a műsorvezető, amely ennyire nincs tisztában anyanyelve alapvető szabályaival, bátran visszakérheti az iskolapénzét.
22:47Trilliomosok
Egyik hetilapunkban arról olvashatunk, hogy az európai áru- és személyszállítás éves bevétele az uniós GDP 10 százaléka, majdnem 1 trillió euró. Vagyis az egész uniós GDP a 10 trillió euróhoz közelít. Miközben – ez bármely kézikönyvben megtalálható – az USA GDP-je 2004-ben csak 11,7 billió dollár volt, azaz kevesebb – durván számolom – mint az EU GDP-jének az ezred része. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a cikk szerzője (vagy forrása, akitől az európai GDP-re vonatkozó adatot gondolkodás nélkül átvette) nem tudja azt, hogy amit angolul billion-nak neveznek (1 000 000 000) az magyarul nem billió, hanem milliárd, és hogy az, amit angolul trillion-nak neveznek, az magyarul nem trillió, hanem billió, vagyis ezer milliárd. Az EU GDP-je tehát nem 10 trillió, hanem 10 billió euró körül van. Egy kis nagyságrendi tévedésért nem megyünk a szomszédba, igaz?
 
szeptember 16.
10:36Györgyök
György P é t e r t nevezte az EU magyarországi képviselete vezetőjének egyik hírügynökségünk. Egy anyagon belül háromszor is. Gy. P. jó nevű esztéta, de ez a képviseletvezetés nyilván olyan messze van tőle, mint Makó Jeruzsálemtől. A rejtély kulcsa: a képviseletet György G á b o r volt rádiós menedzser, tömegkommunikációs szakember vezeti. Csak nehogy legközelebb Szilvásy G y ö r g y ö t tévesszék össze velük!
12:01A pacák
A „lélekelemzésben használatos Rorschach-féle tintapacákat” emlegeti egyik napilapunk vasárnapi mellékletének szerzője. Csakhogy a lélekelemzés (pszichoanalízis) alighanem egyetlen tárgyi eszköze az a dívány, amelyen a páciens fekszik. A Rorschach-teszt a klinikai pszichológia személyiségmeghatározó eszköze, amely – a MNL szerint – „a vizsgált szeméky intellektusát, érzelmi-indulati válaszkészségét, élménytípusait, alkalmazkodóképességét tárja fel”.
15:07Történelmi lecke fiúknak
Egyik országos napilapunk cikkéből arról értesülhet az olvasó, hogy Imrédy Bélát tekintették a nácik megbízható emberüknek, és így az ország német megszállása után őt nevezték ki a bábkormány élére. Valóban, nekem is dereng valami ilyesmi. Viszont, ha jól emlékszem, Sztójay Döme álnéven állt a bábkormány élén...
 
szeptember 18.
08:40Ébresztő!
„Megkezdődött a népszavazás a Moldovától elszakadni akaró Dnyesztermenti Köztársaságban” – hallom hétfőn reggel egyik kereskedelmi rádiónkban. Végeredményben igazat mond, hiszen valóban megkezdődött: vasárnap reggel. És vasárnap este – magyar idő szerint késő délután – be is fejeződött. Amikor hétfőn reggel a magyar rádió hírül adja a kezdetet, már a népszavazás csaknem végleges eredménye is ismeretes.
08:45Csökkenés emeléssel
Négyhasábos cím egyik napilapunkban: „Csökkent a svájci valuta alapkamata”. A cikk legelső mondatában viszont arról olvashatunk, hogy „a svájci frank irányadó kamatát 0,25 százalékponttal, 1,75 százalékra emelte az alpesi ország jegybankjának monetáris tanácsa”. El kellene valahogyan dönteni, hogy most csökkent vagy emelkedett-e az alapkamat?
 
szeptember 20.
10:04Anettka ugrál
Lehetséges, hogy a hírügynökség tudósítója híven jegyezte le és írta meg, amit Fehér Anettka mondott neki, de azért a leírtak valóságtartalmáról akkor sem ártott volna meggyőződnie. Anettka ugyanis egy MiG repülőgép fedélzetén űrugrást készül végrehajtani – „tudta meg” a hírügynökség munkatársa. Ez azonban lehetetlen. Űrugrásnak ugyanis azt a szuborbitális repülést nevezik, amelyet rakétahajtóműves űrhajón lehet végezni. Ilyen volt például az amerikai Shepard és Grissom űrugrása 1961-ben a Mercury űrhajóval. Egy parabolapályán szabadon repülő MiG vadászgépen legfeljebb a súlytalanság állapotát lehet előidézni egészen rövid időre, de nem a világűrben és nem „ugorva”.
 
szeptember 22.
17:15Magánember
Aya Admon Mayzels festményeinek kiállításairól számol be egyik budapesti kerületi újságunk. A festőnőről a lap a következőket közli: „Az izraeli művésznő magánemberként David Admon, Izrael magyarországi nagykövetének felesége.” És hivatalos minőségében? Nem a felesége?
17:23Tartózkodás
Ez a bejegyzés csak részben szól egy magyar hírügynökségről. „Tartózkodnak a szlovákiai politikusok attól, hogy elmondják véleményüket a magyarországi fejleményekről” – idézi a pozsonyi SME-t a hírügynökség. Utána ismerteti a SME emígy kezdődő összeállítását, amelyben Bugár Béla, továbbá Monika Benova Flasíkova, a Smer alelnöke és Milan Hort, Dzurinda pártjának alelnöke kommentálja a magyarországi fejleményeket, ugyancsak odamondogatva. Kérdezem én: a nevezettek nem szlovákiaiak vagy nem politikusok?
 
szeptember 23.
10:50Atyavilág!
A kecskeméti v á r o s a t y a valószínűleg nem tudja megőrizni hivatalát – jövendöli egyik hetilapunk. Szécsi Gáborról van szó, aki 1988 óta polgármestere a hírös városnak. Hát hogy megőrzi a hivatalát vagy elveszíti, azt én innen, Budapestről nem tudom megítélni. Ám hogy a „városatya” nem azt jelenti, hogy „polgármester”, hanem azt, hogy „önkormányzati képviselő”, az Budapesten is egyértelmű. Sőt, Kecskeméten is.
 
szeptember 26.
09:05Mary
A III. Sándor cár dán származású feleségének újratemetéséről beszámolva egyik hírügynökségünk tudósításában szerepelt többek között II. Miklós, III. Sándor, Frigyes dán trónörökös és M a r y hercegnő. Vagyis valamennyi uralkodót és családtagot a tudósítás magyarra fordított nevén említette, ahogyan ilyen esetben kell is (v. ö. Stuart Mária, Erzsébet királynő, János Károly király, Zsófia királyné, Fülöp trónörökös, Benedek pápa stb.) csak éppen a dán trónörökös neje maradt meg Marynek. Pedig a hírügynökség oly annyira tisztában van az említett követelménnyel, hogy az anyaghoz később külön kiadott javításban korrigálja: nem IX. Krisztán, hanem Keresztély. Mária hercegnő azonban még akkor is Mary maradt.
 
szeptember 29.
09:09Hiányérzet
Egyik napilapunk híréből arról értesülhetünk, hogy Daniel Ellsberg egykori katonai elemző megosztott alternatív Nobel-díjat kapott a Pentagon-iratok 1971. évi kiszivárogtatásért. Oké, de kivel megosztva?
Egy rádiónk viszont arról számolt be egy magyar hírügynökségi jelentés alapján, hogy Münchenben felszállás közben megrongálódott a Malév egyik repülőgépe, amelynek egy Airbus ütközött. Némileg hiányoltam a hírből, hogy 1. milyen típusú gép volt a Malévé, 2. milyen típusú az a gép, amely nekiütközött (t. i. az Airbus csak a gyártót jelöli, a géptípust nem) és főként, hogy 3. melyik légitársaságé volt az Airbus? Ami pedig azt illeti, hogy az ütközés f e l s z á l l ás k ö z b e n történt, arról jobb nem beszélni. Azt ugyanis aligha úszták volna meg sértetlenül az utasok. A baleset szerencsére a földön történt.
09:18Új magyar szó?
Japán győzelem született a bostoni homárrúdfalófaló világbajnokságon – jelenti egyik hírügynökségünk. Megengedem, hogy a „falófaló” csak elírás és nem egy kétszeres (netán trójai jellegű) falóról van szó. Hanem ami engem megdöbbentett, az a „homárrúd”. Isten látja lelkem, nem tudom, mi az?!
 
október 1.
08:21Delegáció
Egy hajdani amerikai diplomata budapesti előadását ismertetve egyik napilapunk azt állítja, hogy az illető 1953 és 1957 között az Egyesült Államok budapesti delegációján dolgozott. Vajon miféle küldöttség lehetett ez? – töprenghet el az olvasó, amíg rá nem jön, hogy az előadő nyilván m i s s i o n -t említett, ami viszont semmiképpen sem delegáció, hanem misszió, magyarul: k ö v e t s é g .
 
október 3.
09:54A trónkövetelő
Egyik napilapunkból arról értesülhetünk, hogy Erzsébet királynő unokája, Sarah a tizenegyedik a t r ó n k ö v e t e l ő k sorában. A középkorban a trónkövetelők gyakran a vérpadon találták magukat. Korunkban nem igen dívik ez a foglalatosság, ám ha Sarah hercegnő mégis a trón megszerzésére törne, abból alighanem iszonyú botrány támadna. De szerencsére szó sincs erről, csupán arról, hogy ha, mondjuk, pestis pusztítana a Windsor-ház tagjai között és az magával ragadná előbb a a királynőt, aztán elsőszülött fiát, Károly herceget, majd annak a fiait, Vilmost, utána Harryt stb. stb., akkor Sarah lenne a tizenegyedik a trón ö r ö k l é s sorrendjében. Ami azért, valljuk be, nem egészen mindegy.
09:58Sorozatlövő kéz
G é p p u s k a k e z ű fotósnak nevezi saját fotóriporterét egyik bulvárlapunk. Én persze nem kételkedem abban, hogy nevezett kollégánk villámgyorsan exponál (amiben a modern fotótechnika is nagyban segíti), ám a géppuskásnál akkor sem képes többet „lőni” percenként, pedig annak sem a keze, hanem a géppuskája a géppuska.
10:14Egy hír (utó)élete
Egyik napilapunkban olvastam a következő, nem egészen érthető hírt: „Teljesen elsötétült éjjel Izland, még a közvilágítást is kikapcsolták a fővárosban, és arra kérték a lakosságot, hogy kapcsolják le lámpáikat, ücsörögjenek a sötétben és hallgassák a rádiót. Egy csillagász élő műsorban kommentálta a történteket.” A történteket? Dehát mi történt a hír szerint? Megkérték a lakosságot, hogy kapcsolja le a lámpákat és hallgassa a rádiót. Mi van ezen kommentálni való?
Utánanéztem a hírügynökségi „nyersanyaganak”. Abból kiderül, hogy a csillagász nem a „történteket”, hanem az „éji égboltot” kommentálta. Így már inkább van értelme.
Csakhogy: az anyagot a hírügynökség csütörtökön délelőtt adta ki, de abban mindez jövő időben szerepel. Az újság szerkesztőségében azonban könnyedén túltették ezen magukat és a „történteket” a múltba transzponálták. A pénteki lapot már régen nyomták, amikor a hírben szereplő eseményeknek meg kellett történniük. Pedig, mint tudjuk, a csillár mindig leszakadhat. Példának okáért megtörténhetett volna (vagy talán meg is történt), hogy Reykjavik fölött felhős lesz az égbolt és a rádiós kommentálással egybekötött lámpaoltást el kell halasztani.
Ezt leszámítva a lap szerkesztősége nem tette igazán rosszul, hogy belenyúlt a hírügynökségi anyagba, ahol nemcsak az izlandi főváros nevét írták le helytelenül (Reykjavik helyett Rejkjaviknak), hanem még ezt a gyöngyszemet is benne hagyták, miszerint „teljesen elsötétül csütörtök éjjel Izland éjszakai égszomjoltás végett”.
 
október 9.
12:51Apró
A p r ó dél-kaukázusi államnak nevezi egyik hírügynökségünk Grúziát. Természetesen minden relatív, és csupán nézőpont kérdése. Oroszország számára például Grúzia valószínűleg valóban aprónak tűnhet. (Úgy is viselkedik vele szemben.) De azért nem árt tudni, hogy Grúzia területe Magyarország területének a kétharmada, és kétszer olyan nagy, mint például Belgiumé, lakossága pedig jóval több, mint, mondjuk, Norvégiáé. Azokra pedig senki sem mondja, hogy aprók.
12:55Duma
Az orosz állami duma alsóházát említette a minap egyik rádiónk műsorvezetője. Csakhogy a duma az orosz parlament alsóháza, és az alsóháznak nincs külön alsóháza. Úgyhogy ez is csak (felületes) duma.
12:59Dagályos fogalmazás
Zátonyra futott egy holland hajó a Dunán. Éjszaka megemelkedett a vízállás és így a hajó saját erejéből leúszott a zátonyról. Egyik hétvégi lapunk úgy fellelkesedett e vízállás-változás hallatán, hogy ezzel a címmel bocsátotta szárnyára a hírt: „A dagály szabadította ki a zátonyra futott hajót”. Hm, D a g á l y egy folyón, sokszáz kilométernyire a torkolattól? Ez valami új! A lap szerkesztősége tud valami olyat, amit mi nem tudunk.
 
október 10.
10:58Phenjan úr
„Phenjan atomszünetet tart” – közölte négyhasábos címében egyik napilapunk. Hát sajnos ez nem következett be, ellenkezőleg... Arról a napilap természetesen nem tehet, hogy Kim Dzsong Il nem hagyta lebeszélni magát a robbantásról. Arról viszont igen, hogy a „kedves vezető” igazán jól ismert nevét rosszul írta: a név második és harmadik tagja közé kötőjelet tett (Kim Dzsong-Il), ami koreai nevek magyar átírásában kizárt. A cikkből egyébként még arról is értesülhet az olvasó, hogy „a zavart háttérbe szorította Phenjan, a k i beígért atomkísérletével egész héten át lázban tartotta a világot”. Ha a politikában tájékozatlan, de a magyar nyelv alapjait az általános iskolában elsajátító olvasó azt hiszi, hogy Phenjan a Koreai Népi-Demokratikus Köztársaság vezére, akkor a szerkesztőség magára vessen!
11:02A helyi tudósító
Borbándi Gyuláról azt állítja egyik napilapunk, hogy annak idején a Szabad Európa müncheni tudósítója volt. A SZER-nek voltak tudósítói szerte Európában és Amerikában, de saját székhelyén, Münchenben természetesen nem voltak. Ez olyan, mintha a Kossuth Rádió budapesti tudósítóját emlegetné valaki.
 
október 11.
09:34Cenzúra
Megpróbáltam a MH online-on hozzászólni Máté T. Gyula kollégánk egyébként kiváló cikkéhez Politkovszkaja meggyilkolása ügyében. Az automata cenzor azonban nem továbbította hozzászólásomat, azzal, hogy moderálási szabályainak nem felel meg. Kíváncsi volnék, hogy melyik szó nem tetszett az automata moderátornak? A „farok”, amely csóválja a kutyát, a „bandita”, vagy a „Baszajev” szó? Gyanítom, hogy az utóbbi. Javaslom: utasítsa az automata cenzor a csecseneket, hogy válasszanak maguknak magyarul szebben hangzó nevet.
09:52Az ENSZ fejezetei
„A négyek felszólították az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy hozzon szigorú intézkedéseket az ENSZ VII. fejezete alapján...” – áll egyik hírügynökségünk jelentésében. Akármibe lefogadom: a négyek tudják azt, amit a hírügynökség a jelek szerint nem tud, hogy t. i. az ENSZ nem könyv, nem kiadvány és ilyképpen fejezetei sincsenek. Ezért a négyek nyilvánvalóan az ENSZ A l a p o k m á n y á n a k VII. fejezetére hivatkoztak.
09:55Robotok
Egyik rádiónk híreiben arról számolt be, hogy a tavaly lezuhant ciprusi repülőgép, miután a pilóták elveszítették eszméletüket, két órán át a robotpilót á k irányításával repült. Beküldendő: hány robotpilóta van egy repülőgépen?
10:00Sokáig fog élni
Azt mondják: akinek tévesen halálhírét költik, az sokáig fog élni. Valószínűleg az áll arra az azóta leszerelt rendőr főhadnagyra is, aki részt vett a Magyar Televízió székháza előtti randalírozásban és akit ezért első fokon 3 év 6 hónap letöltendő szabadságvesztéssel sújtott a bíróság. Legalábbis, ha hiszünk annak a képes hetilapunknak, amely a megtévedt zsarut n é h a i ügyeletes tisztnek nevezi.
 
október 13.
09:43De militarizált
ENSZ Biztonsági Tanácsa, figyelem! A két koreai országrészt elválasztó fegyvermentes övezetben dél-koreai katonák tartózkodnak golyószóróikkal. Vagyis megsértették a fegyverszüneti megállapodást. Legalábbis ez olvasható ki egyik napilapunk képaláírásából. A képen a két említett golyószórós látható, akik – az aláírás szerint – „éberen figyelnek a két ország közötti demilitarizált zónában”. Azt, hogy Észak- és Dél-Korea nem országok, legfeljebb országrészek, azt esetleg most felejtsük is el, de azt azért megérdezném: nem inkább a fegyvermentes övezet déli peremén, tehát a zónán kívül éberkednek azok a katonák?
10:09Kirúgta főnökét
„Szigeti László alezredes indoklás nélkül mentette fel a megyei rendőrfőkapitányt” – olvastam nem kis csodálattal egyik bulvárlapunkban. A megyei főkapitányt ugyanis csak az országos rendőrfőkapitány mentheti fel (indokolással vagy nélkül), ezzel szemben Szigeti alezredes Siófok rendőrkapitánya (volt), vagyis nemcsak, hogy nem a megyei főkapitány elöljárója, hanem egyértelműen az alárendeltje. Lásd:nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Valójában ugyanis Szigetit mentette fel a megyei főkapitány és helyezte őt alacsonyabb beosztásba.
10:19Egy kis földrajz
A Barents-tenger m e l l e t t i gázmezőt említi jelentésében egyik napilapunk tudósítója. Nyilván úgy gondolja, hogy egy mezőnek a parton a helye. Csakhogy a Stokman gázmező a tenger fenekén, még pontosabban a kontinentális talapzatban található. És hol? Stimmnel, hogy a Barents-tengerben. Nem stimmel viszont egyik gazdasági napilapunk állítása, miszerint a Stokman – szibériai gázmező. A Barents-tenger ugyanis Európában van.
Egy másik tudósító viszont az égtájakat tévesztette össze egyik napilapunkban, amikor azt írta, hogy a kisrepülőgép a Hudson folyó felett repülve, Manhattan keleti partja közelében csapódott egy felhőkarcolóba. Manhattan keleti partját ugyanis nem a Hudson, hanem – ugye meglepő? – az E a s t River hullámai mossák.
10:24Pre-kéjes gondolat
A tudomány már jó ideje kimutatta, hogy a magzat nevelését az anyaméhben kell megkezdeni: simogatni, zenélni neki stb. Egyik napilapunkban viszont már egy olyan párról olvashatunk, akik „immár 18 éve nevelik együtt nagy szeretetben közös kislányukat, a 14 éves Selinát”. Vagyis igazán nem lazsáltak, hanem már több, mint három évvel a fogamzás előtt megkeztdék jövendő gyermekük nevelését. Ezt nevezem!
10:30Joszip
Megértem, ha egyik hírügynökségünk nem igazán kedveli Sztálint. Ha kis kezdőbetűvel írnák le a nevét (copyright by Molnár Ferenc), talán meg is érteném. De hogy egy ennyire közismert nevet ne tudjanak helyesen leírni, az némileg meglepett. Náluk ugyanis Joszif helyett Joszip szerepel. Volt ugyan egy diktátor, akinek valóban ez volt a keresztneve, de az Tito volt. Avagy: madár – madár?
10:37Melyek
Egy hírügynökségnek illik pártatlannak lennie, és semmiképpen sem helyeselhető, ha politikusokat állatokként aposztrofál. Kedvenc hírügynökségünk viszont ezt tette, amikor azt írta, hogy egyik városunkban „három alpolgármestert választott a közgyűlés, m e l y e k közül kettő főállásban, egy pedig társadalmi megbízatásban látja el feladatát”. Én az általános iskolában még úgy tanultam, hogy az ember – „aki”, míg az állat – „mely” vagy „amely”. (Kivétel csak fordítva lehet: lovasember „aki”-nek emlegeti a lovát.)
 
október 14.
11:55Csak másfél évtizede?
Előrebocsátom: most következő bejegyzésem semmiképpen sem akar politikai állásfoglalás vagy kommentár lenni, pusztán a történelmi hűséget kéri számon.
Egyik hetilapunk szerint „másfél évtizede nem ütött meg olyan éles hangot egy államfő a hivatalban lévő miniszterelnökével szemben, mint Sólyom László Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban...” Csak másfél évtizede? Szerintem sohasem. Legalábbbis én nem emlékszem rá, hogy nyilvánosan hasonló hangnemben szólt volna Fock Jenőről Losonczi Pál, Kádár Jánosról vagy Rákosi Mátyásról Dobi István, gróf Teleki Pálról vagy gróf Bethlen Istvánról Horthy Miklós, gróf Tisza Istvánról vagy gróf Andrássy Gyuláról Ferenc József.
12:08Tárjuk fel a tényeket!
Örömmel olvastam egyik napilapunkban, hogy a Göbölyös Soma Alapítvány egymillió forintos díjat tűzött ki az év legjobb tényfeltáró újságírójának. Nemcsak azért örülök ennek, mert ezzel az alapítvány hozzájárul e műfaj művelőinek megbecsüléséhez, hanem azért is, mert végre valaki helyesen nevezte meg a műfajt, amelyet mind gyakrabban, sőt az utóbbi időben csaknem kizárólagosan oknyomozó újságírásnak neveznek. És szerintem helytelenül. Létezik oknyomozó történelem, amely a múlt történéseinek mélyebb okait, hátterét kutatja, nyomozza. A „leleplező” újságíró viszont (Bob Woodwardtól Rádi Antóniáig) nem az okokat nyomozza, hanem a nagyközönség számára addig ismeretlen tényeket hozza napvilágra, tárja fel, vagyis tényfeltáró zsurnalisztikát űz.
És ha már a nyelvnél tartunk. Egyik napilapunk szerzője azt írja valakiről, hogy „vej”. Márpedig ilyen szó nincs a magyar nyelvben. Nem véletlen, hogy az értelmező szótárak sem ismerik. Létezik viszont „vő”, aki apósának és anyósának a v e j e.
 
október 16.
08:49Beeee!
Besízőtúrákról, besízőprogramokról értesíti olvasóit egyik napilapunk. Bepasizásról már hallottam, de besízésről még nem, hát beszólok érte a szerkesztőnek.
08:53Történelmi lecke fiúknak és lányoknak
Egyik hírügynökségünk anyagában arról olvashatunk, hogy 1783-ban a Krímet v i s s z a csatolták Oroszországhoz. Igen ám, de a félsziget soha korábban nem tartozott Oroszországhoz, úgyhogy 1783-ban éppenséggel o d a csatolták.
 
október 17.
11:05Királyi ügyek
„Harry herceg brit trónörökösről”, pontosabban az ő barátnőjéről ír egyik hírügynökségünk. Ami egészen bizonyos (legalábbis e sorok írásakor feltétlenül): az Egyesült Királyság trónörökösét Károlynak (Charles-nak) hívják. Sőt: ha ez az úr egyszer megörökli a trónt és aztán netán lemond róla, vagy távozik az árnyékvilágból, a trónt akkor sem ifjabb fia, Harry, hanem az idősebb: Vilmos (William) herceg örökli.
Egyik napilapunkban arról olvashatunk, hogy az okt.23-i ünnepségekre három uralkodó, tizennyolc államfő stb. érkezik Budapestre. Hogyan? Az uralkodó talán nem államfő? Akkor ki az államfő például Spanyolországban, Norvégiában vagy Belgiumban?
11:12Három kicsi afgán
Három afgán fiatalenberrel beszélgetett egyik napilapunk tudósítója, aki, ha hazajön és elolvassa cikkét a lapjában, bizonyára velem együtt bosszankodik azon, amit szerkesztője, illetve a korrektor elnézett. De lássuk is, ki az a három? A lap szövege szerint „vezetőjük, Rahullah pastun nemzetiségű, Dzsamin Hazara és Madzsid Rahullah tádzsik”. Vagyis egy pastun, a két utóbbi pedig tádzsik. Valójában nem, csak a harmadik tádzsik. A másodiknak ugyanis nem a neve, hanem a nemzetisége hazara.
11:17Edison Sleeping Tamás
Hetvenöt éve halt meg Thomas Alva Edison. Életúját ismertetve egyik hírügynökségünk rámutat, hogy a feltaláló „nevére (Alva) rácáfolva szinte nem is aludt, ennek is tulajdonítható rengeteg találmánya”. Előbb-utóbb talán még az is kiderül, hogy magyar származású szülei kifejezetten azért adták neki az Alva nevet, hogy cáfoljon rá.
11:23Ütőt nekik!
Jelentős földrajzi felfedezés. Egyik hírügynökségünk szerint „az amerikaiak több mint a fele part menti területeken él, így a Golf-partja mentén...” Beküldendő: az amatőr vagy a profi golf partja mentén? Netán a Gulf of Mexico (a Mexikói-öböl) partja mentén?
11:27Túlélte saját halálát
Egy olyan férfiúról számol be egyik napilapunk tudósítója, akit 1956-ban egy rendőr „agyon csapott” a brüsszeli szovjet nagykövetség előtt. Az illető később külügyminiszter lett. Nem a túlvilágon. Belgiumban.
 
október 18.
12:22Magyar hungaricum
Magyar hungaricumok exportjáról hallottam egyik közszolgálati televíziónk híradójában. Ez megnyugtatott. Képzeljük csak el, mit szólna a világ, ha például magyar germanicumokat vagy magyar russicumokat szállítanánk külföldre?
 
október 19.
09:30Re: duma
Egyik hírügynökségünk jelentése alapján eddig arról értesülhetett a magyar közönség, hogy az okt. 23-i ünnepségekre Oroszországból Szergej Mironov, a parlament elnöke érkezik Budapestre. Ma már viszont azt hallottam egyik rádiónkban, hogy Mironov a duma elnöke. Melyik állítás az igaz? Egyik sem. Az orosz parlamentnek, mint olyannak, ugyanis nincs elnöke, csak a két kamarájának van, külön-külön. A duma (az alsó-, vagy képviselőház) elnöke azonban nem Mironov. Ő a felsőháznak, a szövetségi gyűlésnek az elnöke.
 
október 20.
10:48Megemlékezés a leánynevelő intézetben
Egyik hírügynökségünk beszámol arról, hogy az okt. 23-i évfordulóra emlékezve Szentpéterváron tudományos konferenciát rendeznek a Szmolnij Intézetben. Annyiban a dolog stimmel, hogy Szentpéterváron valóban volt egy Szmolnij Intézet nevű nemesi leánynevelő intézet, ám 1917-ben a bolsevikok kisajátították az épületét, hogy ott saját főhadiszállásukat állítsák fel, és azzal az intézet megszűnt létezni. Az épület persze azóta is megvan, a 90-es évek elejéig az SZKP leningrádi megyei és városi pártbizottsága működött benne, azóta a Leningrád megyei (mert csak a város nevét változtatták vissza, a megyéé megmaradt) kormányzó hivatala működik itt. Az épületben. De nem a 89 éve megszűnt intézetben.
10:51Ki jegyez mit?
Egyik napilapunk közli Szili Katalin cikkét. A lábjegyzetben ez olvasható: „A szerző az Országgyűlés elnöke. (Az írást a Le Monde jegyzi.).” Szerintem az írást Szili Katali jegyzi.
 
október 24.
08:56Aki nem tud latinusul...
Az elmúlt fél évszázadban már nem számítható műveletlennek az, aki nem konyít a latinhoz. De ha már latin mondást idéz (parafrazeál) valaki, akkor tegye jól! Egyik napilapunkban azt olvasom egy képviselő cikkében (más szájába adva), hogy „Ceterum censeo: MSZP delenda est MSZP”. Ennek se füle, se farka. A Karthágó elpusztítására felhívó cató-i mondás úgy szólt, hogy „Ceterum censeo Carhaginem esse delendam”.
09:05Fehérek és feketék
Egyik napilapunk tudósítója a magyar autóversenyzőket Szlovákiában ért atrocitás kapcsán azt írja, hogy a rendőrök „elővezették az agresszív szlovákiai személyeket”. Tessék figyelni az idézet elejére és végére is! Elővezetni ugyanis csak azt lehet, akit előzőleg letartóztattak, vagy legalábbis előállítottak. Itt azonban szó sincs erről. A szerző „előállítás” helyett írt „elővezetést”. És miért nem szlovák, hanem szlovákiai személyeket? Azért, mert szerinte öt roma férfiről van szó. Egyik hírügynökségünk ennél kevesebbről számolt be. Ott így nevezik meg a tetteseket: „négy szlovákul beszélő roma férfi és egy fehér társuk”. Értsd: Szlovákia lakossága romákból és fehérekből áll. Ezt érdemes hosszú időre megjegyeznünk, annál is inkább, minthogy – mint ismeretes – fehérember nem felejt!
09:14A herceg
Az okt. 23-i Kossuth Lajos téri zászlófelvonásról beszámolva egyik hírügynökségünk azt írja, hogy „Sólyom László díszszemlét tartott”. Egy díszszemlén katonai alakulatok, harckocsik, rakéták vonulnak fel. Elnökünk azonban se nem tank, se nem rakéta. A díszszemlét természetesen lehet fogadni vagy megszemlélni is. Sólyom azonban még ezt sem tehette, mivel a Kossuth Lajos téren semmiféle díszszemle sem volt!
A rendezvényen egyébként – világlik ki ugyanebből a tudósításból – 47 ország képviselői voltak jelen (apropó, hova lett kilenc?; az előző napon még 56 országból érkező résztvevőket harangozott be a hírügynökség), „köztük a norvég király, a luxemburgi nagyherceg, a belga herceg...” Lehetséges, hogy a Belga Királyságban mindössze csak egy herceg van?
09:18Reklám télen-nyáron
Egyik napilapunk könyves mellékletében Somogyváry Gyula könyveit reklámozza „Gyula vitéz újra a piacon” felcímmel. Igaz ugyan, hogy az írót első világháborús hősiességért a Vitézi Szék tagjává ütötték, ám ő „Gyula diák” néven szeretett szerepelni és a közönség így is ismerte. Az a Gyula, aki vitéz, az filmhős volt, méghozzá télen-nyáron.
09:23A hóhért akasztom
Azt hallottam egy rádiójegyzetben, hogy Bill Clinton 2000-ben távozott a Fehér Házból. Holott – mondhatnám: ez közismert – az elnökök mindig a választást követő év január 20-án mondanak búcsút a Fehér Háznak, és ez Clinton esetében sem volt másképpen, vagyis ő nem 2000-ben, hanem 2001 januárjában távozott tisztségéből. Aki ezt a jegyzetet írta és felolvasta, az én voltam. Aki elhangzásakor észrevette: az is én. Hogy a Van, aki forrón szereti c film zárómondatát idézzem: Nobody is perfect.
 
október 25.
09:28Miért bámult a koma?
Egy, az 1956. novemberi harcokban fegyveresen részt vett szerzetes visszaemlékezéseit közli egyik napilapunk. „Volt főhadiszállásom előtt szovjet katona állt őrt. Mutattam a barna ruhámat, mondtam neki: pópa, pópa, bámult is a koma.” Nem csodálom, hogy bámult. A „pópa” ugyanis oroszul nem „pópá”-t (ortodox papot) jelent, hanem „popsi”-t.
 
október 27.
10:09A hallgatag kisebbség
Kisebbségnek nevezte Moldávia román lakosait egyik kereskedelmi rádiónk műsorvezetője. Nos, a hivatalos adatok szerint a moldovánok (románok) az ország lakosságának 64,5 százalékéát alkotják. Ez ugyan talán nem elsöprő, de mindenesetre meggyőző többség.
10:17Tejszínt a kocsiszínnel
Egyik televíziónk híradója szerint Eörsi Mátyás az Európai Bizottság elé idézi Orbán Viktort strasbourgi beszédéért. Lehet, hogy ha módja volna rá, megtenné, de nincs. Ezt esetleg (de azt is csak nagyon esetleg!) José Manuel Barroso, e bizottság elnöke tehetné csak meg. Egyik napilapunk szerint viszont Eörsi Mátyás, a magyar parlament külügyi bizottságának elnöke ez elé a bizottság elé idézné Orbánt. Csakhogy ennek a bizottságnak az elnöke nem ő, hanem Németh Zsolt, aki aligha fogja tetemre hívni saját pártelnökét. Ami az igazság: Eörsi a parlament európai ügyek bizottságának elnöke, és oda szeretné megidézni Orbánt.
10:23Ikszek
Egyik napilapunk beszámol arról, hogyan ünnepelte egy neves hegedüművész azt, hogy betöltötte a hetedik ikszet. Nos, először is, egy bizonyos ikszet inkább csak átlépni, meghaladni lehet, nem betölteni. Másodszor: akkor sem a hetediket. A kifejezés ugyanis a római számokra utal, ahol a tizeket ikszek jelzik. De csak a harmadikig, vagyis a harmincig. A negyven ugyanis XL és még a hetedik is csak LXX, vagyis ott is maximálisan csak két iksz található. Maradjunk annyiban – az általánosan elterjedt, de akkor is helytelen gyakorlattal ellentétben – hogy a harmadik ikszet még át lehet lépni, de aztán slussz.
10:27Ír, de nem olvas
Brit sörnek nevezi egyik hírügynökségünk a Guinnesst. Azt hiszem, Dublinban ezért nagyon megsértődnének. A Guinness ugyanis közismerten ír sör. Aki ezt leírta, elolvashatta volna bármely kézikönyvben, hogy nemcsak az Ír Köztársaság, de még Észak-Írország sem része Nagy-Britanniának.
 
október 29.
09:37SZER-elés
Egyik hetilapunkban neves zenész emlékezik arra, hogy a 70-es években, amikor rendszerellenes (vagy annak vélt) magatartásáért bíróság elé állították, a hat napos tárgyalást a Szabad Európa Rádió is közvetítette. Egész pontosan emlékszem, hogy a Szabad Európa tudósítóját első ízben 1995-ben az EBEÉ Kulturális Fórumára engedték be Magyarországra. A cikk nyomán pedig úgy képzelheti el a mai olvasó, hogy a 70-es években (amikor a SZER-nek még a hallgatásáért sem dícsérték meg az állampolgárt), a budapesti bírósági tárgyaláson bíró, vádlott, ügyész és ügyvéd előtt ott állnak a mikrofonok az RFE-s (Radio Free Europe) emblémával.
 
október 30.
09:07Lezuhant a társaság
„A hatóságok bejelentése szerint a Sokotóból Abujába tartó ADC Légitársaság eddig ismeretken okból a Nigériai főváros, Abuja közelében lezuhant.” Szó szerint ez (és ilyen helyesírási hibákkal) olvasható egyik hírügynökségünk jelentésében. Hát igen, a légitársaságok jobban tennék, ha nem röpködnének.
 
október 31.
16:09Hamis teveszakértő
A szerbiai alkotmányról tartott népszavazáson a részvétel alig haladta meg az érvényességhez szükséges 50 százalékot. Egyik rádiónk on-line kiadása szerint „a két napon át tartó népszavazás után is csak a tű fokán ment át az új köztársasági alkotmány”. Az on-line szerkesztőjének természetesen magánügye, hogy hívő vagy nem hívő, de ha már egyszer a Bíbliát parafrazeálja, akkor elvárható tőle, hogy ismerje is a Szentírást. Jézus ugyanis a gazdag ifjúval történt találkozása után nem azt elemezte tanítványai előtt, hogy hol sikerül átmennie a tevének, hanem azt szögezte le, hogy „könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni”. (Máté 19, 24).
16:14Tótágas
Szabó G. László s z l o v á k újságírót említi egyik bulvárlapunk. Olyat én már hallottam (nem is ritkán), hogy szlovák embernek magyar vezetékneve legyen (és fordítva), de akkor egy szlovák Szabónak alkalmasint nem László, hanem Ladislav a keresztneve és a családi neve előtt viseli. Nem lehetséges, hogy egy szlovák i a i m a g y a r újságíróról van szó? Mert az nem egészen mindegy.
16:29Október 23-a novemberben
Egyik hírügynökségünk külön nyomtatott újsággal ünnepelte l956. október 23. ötvenedik évfordulóját. Vagy nem október 23-áét? Merthogy egy képaláírásban az 1956. n o v e m b e r 23-án ledöntött Sztálin-szoborról ír.
 
november 2.
10:17Alku?
Politikai alku részeként kaptunk vissza a centenáriumra a 48-as zászlókat az oroszoktól – értesülhetnek egy publicisztikai írásból egyik hetilapunk olvasói. Szögezzük le elöljáróban: a zászlókat kétszer kaptuk vissza (mert egyszer az oroszok ismét elvitték őket). Először valóban politikai alkuként: cserében Rákosi Mátyás és Vas Zoltán szabadon bocsátásáért. Ez azonban 1940-ben, azaz nyolc évvel az 1848-as forradalom és szabadságharc centenáriuma előtt történt. Másodszor valóban 1948-ban, a centenárium alkalmából, de akkor ez pusztán gesztus volt és nem politikai alku eredeménye.
 
november 3.
08:48Hajóval a kontinens közepére
A kínaiak már a Déli-sarkon vannak című anyagában egyik internetes hírportálunk arról számol be, hogy 2007 februárjában megérkezik a Déli-sarkra az első 24 fős kínai turistacsoport: a Drake átjárón keresztül hajón teszi meg az utat. Bizonyára kétéltű hajóval, – vélhetjük – amely a hóval, jéggel borított szárazföldön is képes haladni. A Déli-sark ugyanis sokszáz kilométernyire van a tengertől az Antarktisz kellős közepén. A kínai turisták természetesen az Antarktiszra érkeznek, vagyis a Déli-sark v i d é k r e és nem a sarkra! Mint Odesszában mondják: ez két nagy különbség.
08:57Elspórolt vessző
Losonczy Gézáról, a Kádár-rendszer börtönében tisztázatlan körülmények között meghalt politikusról ír egyik bulvárlapunk, majd látszólag témát változtat: „Révai József a népművelési miniszter államtitkáraként dolgozott, ám a Rajk-perben őt is elítélték.” Az olvasó joggal hökken meg, hiszen Révai nem a népművelési miniszter (helyesen: minisztér i u m) államtitkára volt, hanem maga a miniszter és nem ítélték el a Rajk-perben. Ha a mondatból nem spóroltak volna ki egy vesszőt, akkor azt jelentené (amit a szerző nyilvánvalóan akart is mondani), hogy Losonczy Révai József, a népművelési miniszter államtitkára volt stb. Még helyesebben: „Révai József n e k, a népművelési miniszter n e k stb.
 
november 4.
11:56És!
„Észak-Írország Nagy-Britannia része” – állítja egyik napilapunk hasábjain egy kiváló tudósunk (gyorsan hozzáteszem: nem földrajztudós), és állítását még a következő mondattal is igyekszik alátámasztani: „Tagjai Anglia, Skócia, Wales, Észak-Írország”. Sajnálom, de nem így van! Ha Észak-Írország Nagy-Britannia része volna, nem neveznék az államot úgy, hogy Nagy-Britannia é s Észak-Írország Egyesült Királyság.
 
november 6.
08:33Ismeretlen sír
Egyik kereskedelmi rádiónk a november 4-i megemlékezésekről beszámolva (mellékesen: 48 órával később, 6-án) hírül adja, hogy a Hősök terén megkoszorúzták az ismeretlen katona sírját. Ilyen sír azonban van Párizsban, Washingtonban, Moszkvában, bizonyára másutt is, de Budapesten nincs. A Hősök terén, a szóban forgó emlékmű alatt, amely a hősök emlékét őrzi, senkinek a hamvai sem nyugszanak.
08:37Annektál a gólkirály
„Ronaldo, a 2002-es világbajnokság gólkirálya 2005 májusában Izraelben – palesztin területen – volt tevékeny képviselője az ENSZ fejlesztési programjának” – olvasható egyik hírügynökségünk jelentésében. El kellene dönteni, hogy hol? Izraelben v a g y a palesztin területen? Mert „Izraelben, palesztin területen” csak akkor volna lehetséges, ha Izrael bekebelezné ezt a területet.
08:42Ítélkezik az EU?
Az EU új törvénykezés kidolgozásán munkálkodik a károsanyag-kibocsátás tárgykörében – értesülhetünk egyik hírügynökségünk jelentéséből. Az unió feltehetően új jogszabályokat akar kidolgozni a szóban forgó ügyben, amelyeknek alapján majd a megfelelő bíróságok, hatóságok törvénykezhetnek. A t ö r v é n y k e z é s ugyanis nem törvényhozás, hanem bírói jog gyakorlása, törvényes eljárás lefolytatása.
08:49Mikor szeretné?
„Robert Fico szlovák miniszterelnök a hét végén megerősítette, hogy kormánya 2009. január 1-től szeretné, ha Szlovákia az euróövezet tagja lenne” – jelenti egyik hírügynökségünk. Én viszont akármiben lefogadom, hogy Fico nemcsak 2009. január 1. után, hanem már most is szeretné, hogy országa 2009-ben bekerüljön az euróövezetbe.
Ugyanebben a hírügynökségi anyagban olvashatunk arról is, miről beszélt a szlovák rádió h é t v é g i Szombati párbeszéd című műsorában. Külön örültem a jelzőnek. Addig ugyanis azt hittem, hogy a Szombati párbeszédet a hét elején sugározzák.
 
november 7.
10:31Leváltás
Egyik napilapunk szerint az amerikai episzkopális (anglikán) egyház több konzervatív gyülekezete megtagadta, hogy elismerje egyházuk új vezetőjét, mert az nő, és a canterbury érsekhez fordult, hogy váltsa le tisztségéből Schori asszonyt. A hírt fogalmazó kollégánk nyilvánvalóan félreértett, félrefordított valamit. Tudniillik a nemzetközi anglikán közösség legalább olyan laza szerkezetű, mint például a Nemzetközösség. A női elnök ellen tiltakozó konzervatív gyülekezetek kiválóan tudják, hogy bár a nemzetközi közösség legtekintélyesebb személyisége, névleges feje az angol anglikán egyházfő, a canterbury érsek, a nemzeti egyházak teljesen függetlenek, és ezért a canterbury érsek ugyanúgy nem válthatja le vezetőiket, mint például (lásd: Nemzetközösség) a királynő a kanadai vagy a jamaicai miniszterelnököt.
 
november 8.
09:28Határidő előtt
Csehimindszentet „a szent szülőfalujának” nevezte egyik rádiónk. Kissé idő előtt. Mindszenty Józsefnek még a boldoggá avatási eljárása is csak éppen, hogy elkezdődött.
09:31Diszkrécióóóó!
Irigylésre méltó diszkrécióról tesz tanúbizonyságot egyik hetilapunk, amikor arról számol be, hogy apja, Taczmann Elek meggyilkolásával gyanúsítják ifjabb T. Eleket. A baj csak az, hogy amióta erről olvastam, egyre furdalja az oldalamat a kíváncsiság: vajon mi lehet a családi neve ifjabb T. Eleknek?
09:39Állam, állam, édes állam...
A Brazil Államszövetségtől kaptak engedélyt magyar tengeri régészek elsüllyedt hajók felkutatására – olvasom egyik napilapunkban. Igen ám, de nem járnánk sikerrel, ha ilyen nevű államot keresnénk a térképen vagy a lexikonban. A magyar búvárok valójában a Brazil Szövetségi Köztársaságba (República Federativa do Brasil) készülnek. Vagy az is lehet, hogy Frankfurtban, a Német Államszövetség nagyvárosában váltanak repülőgépet?
09:57Szoros eredmény
Három s z a v a z a t hiányzik még ahhoz, hogy a szenátusban is a demokraták szerezzék meg a többséget – hallottam reggel egyik kereskedelmi televíziónk amerikai tudósítójától. Szerintem már a három m a n d á t u mnyi különbség is meglehetősen szoros eredmény lenne, de a három s z a v a z a t n á l még ama elnökválasztásnál is több volt a különbség Floridában.
 
november 10.
09:51Maffia
Az Elmü vezetékeit lopó kábel m a f f i á r ól ír egyik napilapunk. Nem túl nagy nekik ez a megtiszteltetés? A maffia ugyanis szervezett bűnözői hálózat, véd- és dacszövetség, amely megöli ellenfeleit és saját árulóit, behatol a bűnüldöző szervekbe, kormányzatokba. Ezek viszont, bár kétségtelenül nagyon káros, de mégiscsak pitiáner szinesfém-tolvajok.
09:53Még egy pártfőtitkár
Egyik napilapunk egy politikussal készült interjú kopfjában „a veszprémi hóhérként is emlegetett Pap János pártfőtitkárról” ír. Én csak egy magyar pártfőtitkárról tudok, de azt Kádár Jánosnak hívták.
09:58Nagykövetek garmadában
„Borúlátók az afganisztáni magyar nagykövetek” – írja címében egyik napilapunk. Ami Afganisztánt illeti, őszintén szólva, magam is borúlátó vagyok. De hol vannak azok a magyar nagykövetek? A lap cikkében ugyanis csak egy tanácsadó és egy ideiglenes ügyvivő nyilatkozik. Ám hogy kétség ne legyen, két hasábbal odébb a lap munkatársa egy külön interjúban éppen az utóbbitól kérdezi: „Mikorra várható, hogy hazánk nagykövetet akkreditál Kabulba?”
10:00Szegény Petőfi!
„Szegény Petőfi, ha tizenkét pontja megfogalmazásakor tudta volna, hogy nem az a lényeges...” – sóhajt fel egyik napilapunk szerzője. Szegény Petőfi, ha tudta volna, hogy 157 évvel halála után neki tulajdonítják majd a 12 pont szerzőségét!
11:06Mint aki halkan belelépett...
Egyik napilapunkban olvashatunk egy gyermekrablós történetet, amelynek főhőse korábban „szerelemre lépett” egy asszonnyal. Namármost, lépni házasságra lehet, vagy ellenkezőleg: félre. Szerelembe esni szoktak, de szerelemre lépni – legalábbis magyarul – nemigen lehet.
 
november 13.
12:49Feltámadás nagyszombaton
Az egri bazilikában felavatott festmény – tudjuk meg egyik hírügynökségünk jelentéséből – „azt a pillanatot ábrázolja, amikor a Krisztus keresztre feszítését követő hajnalon az asszonyok, akik a testet szeretnék bebalzsamozni, üresen találják a sírt”. Igen ám, de az Evangélium szerint Krisztust (nagy)pénteken feszítették keresztre, vagyis a keresztre feszítést követő hajnal az a szombat hajnal. A Hiszekegy-ben viszont katolikusok, protestánsok, ortodoxok egyaránt azt imádkozzák, hogy (Krisztus) „h a r m a d n a p halottaiból feltámadt”, de Máté és Márk is egybehangzóan úgy írja le, hogy feltámadás a hét első napján, vagyis vasárnap (húsvétvasárnap) történt.
24 órával a hírügynökségi hír világra röppentése után egyik rádiónkban már kifejezetten azt hallom, hogy nagyszombati eseményt örökít meg a festmény. Tehát ismételten: nagyszombaton volt a feltámadás. Ami egyébként a tudósító „gyorsaságát” illeti, azon nem csodálkozom, mivel ugyanebben a rádióban hallottam a vasárnap esti híradásban tudósítást a veszprémi drogmaffia elítéléséről. Tekintve, hogy nálunk sem szombaton, sem vasárnap nem hirdet ítéletet a bíróság, ez a tudósítás legalább 48 órát késett. Persze, mint a korabeli Lúdas Matyi mottója is hirdette: egy csecsemőnek minden vicc új.
 
november 14.
09:39Ki dönt?
Január végén dönt az ENSZ koszovói megbízottja a tartomány jövőjéről – hallottam egyik kereskedelmi rádiónkban. Jól nézne ki a világ, ha egy ember – még oly köztiszteletben álló is, mint Ahtisaari volt finn elnök – döntene a tartomány jövőjéről. Arról van szó, hogy – jó esetben – január végén terjeszti majd elő javaslatát Koszovó jövőjéről. (Más kérdés, hogy – véleményem szerint – ebben a kérdésben nem lehet jól dönteni.)
09:46Fórum
„A Gergényi Péter vezette fórum” – így emlegeti egyik napilapunk a budapesti rendőr-főkapitányságot. Pedig az mindenképpen csak főkapitányság és nem médium vagy értekezlet.
09:52Embertelen szabású fogalmazás
A makákókról esik szó egyik hírügynökségünk tudósításában. A következő mondatban már mint „emberszabásúak” szerepelnek. Pedig, mint tudjuk jól: emberszabású majom a csimpánz, a gorilla és az orangután. Felteszem, hogy a hírügynökség hibája nem a zoológiai ismeretek hiányának következménye, hanem egyszerűen annak a szakmánkban rohamosan terjedő általános mániának, hogy jaj, csak ne legyen a szövegben szóismétlés, inkább bármilyen ostoba, vagy oda nem passzoló szinonimát használjon az ember. Például „majmok” helyett: „emberszabásúak”. (V.ö. „lánglovag” – „tűzoltó”, „hálóőr” – ”kapus”, a „diplomácia irányítója” – „külügyminiszter” helyett stb., stb.)
09:59Régies helyesírás
Ferencz Józsefet (cz-vel!) emlegeti egyik napilapunk. Élt ugyan egy ilyen nevű unitárius püspök, de az újságban félreérthetetlenül nem róla, hanem az utolsó előtti magyar királyról van szó. A 20. századi helyesírási reform óta a c-t c-nek kell írni, kivéve családi nevek (pl. Rákóczi) esetében. A szóban forgó úrnak azonban nem Ferenc volt a vezetékneve, hanem Habsburg.
 
november 15.
09:34Nem mese ez, gyermek!
Éppen tegnap tettem szóvá a hibás vagy éppenséggel ostoba szinonimahasználatot, és lám, most egy még szebb példányra bukkantam. Egyik hírügynökségünk a tasmániai rókairtásról beszámolva – a szóismétlést elkerülendő – a következő mondatban már „ravaszdiaknak” nevezik a rókákat. Ami persze helyén lenne egy mesében, vagy mondjuk, Móra Ferenc Csilacsala Csalavári Csalavérében, de nem egy hírügynökségi jelentésben.
09:3817 nap a vitorlán
Egy megszállott magyar kis vitorlásával világkörüli útra indult. Ennek során – mint egyik hírügynökségünk beszámol róla – kikötött az Ibériai félsziget „egyik legdélibb csücskén”. Ám mielőtt azt kérdezném a szerkesztőtől, hogy a félszigetnek hány legdélibb csücske van, hadd kérdezzem meg tőle illő tisztelettel: hogyan értsük azt, hogy hősünk 17 napot töltött a vitorlán? Mert azután már ezt is tartalmazza a tudósítás.
09:41Képes hadsereg
Egyik napilapunk képaláírásából megtudhatjuk, hogy „több pénz kellene az expedíciós képes hadseregre”. Én már hallottam képes újságról, képes beszédről, sőt, még emberek képes feléről is, de vajon milyen lehet egy képes hadsereg? Remélhetőleg nem egy mindenre képes hadseregre gondolt a szerkesztőség...
09:45Hol a Mall?
Egyik napilapunk tudósítója beszámol róla, hogy Martin Luther King emlékművet kap „a Capitolium és a Fehér Ház előtt elterülő nemzeti emlékparban, a washingtoni Mallon”. Néha már magam is attól tartok, hogy a kákán is csomót keresek, de akkor sem tudom megállni, hogy ne jegyezzem meg: a Mall nem a Fehér Ház e l ő t t , hanem a h á t a m ö g ö t t terül el.
09:49Besült közlések
Egyik napilapunkban arról olvasok, hogy a várpalotai lőtéren besültek az aknavetők, hogy két aknavető gránát meghibásodott. Azután arról olvasok, hogy egy vállról indítható páncéltörő rakéta tűnt el. A kettő természetesen nem ugyanaz, az újság azonban, amelyben ezt is, azt is olvastam (méghozzá két, egymás alatti cikkben) – ugyanaz.
 
november 16.
12:13Szinonimák és eufemizmusok
Mázlim van ezekkel a szóismétlést elkerülendő használt szinonimákkal. Harmadik, egymást követő napon bukkantam megint egy szép példányra. Egyik hírügynökségünk arról számol be, hogy a rendkívül enyhe időjárás miatt nem tudnak téli álomba merülni a medvék Szibériában, noha normális körülmények között a t e n y e r e s - t a l p a s o k ilyenkor már aludni szoktak. Tenyeres-talpasnak viszont embert, többnyire nőt szokás nevezni, a medve legfeljebb t á n y é r t a l p ú lehet. És az sem annyira egy hírügynökségi anyagban, mint inkább Sebők Zsigmond gyerekkönyveiben.
Az időjárás azonban nemcsak a medvékkel, hanem a nyulakkal is k i b á n t – olvasható ugyanebben a hírügynökségi anyagban. Namármost elbánni lehet valakivel, de kibánni – nem. Hacsak nem úgy érti a szerző, hogy kib...ak vele. Mert akkor esetleg elmegy viszonylag szellemes eufemizmusnak, olyannak, mint például a „kibabrál” vagy a „menj a pitvarba”. De megint csak nem egy hírügynökségi anyagban.
12:32Nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal...
Egyik közszolgálati televíziónk műsorvezetője az esti híradóban elmondja, hogy magyar családok utaztak Svédországba és politikai menedékjogot, valamint munkavállalási engedélyt akarnak ott kérni. A felvezetett anyagban aztán a svédországi tudósító világosan elmagyarázza, hogy bár politikai menedékjogot e családok valószínűleg nem kapnak, munkavállalási engedélyre magyar állampolgárnak eleve nincs szüksége Scédországban. A híradó végén a műsorvezető megismétli a főbb híreket és ismét elmondja, hogy a családok munkavállalási engedélyt akarnak kérni.
 
november 17.
08:09Örökös szenátor
Egyik napilapunk hírt ad egy konferenciáról, amelyen jelen volt Tom Lantos s z e n á t o r. A hiba visszaköszön, de nagyon! Gazdag ember volnék, ha annyi ezresem lenne (lehetőleg persze USA-dollárban), ahányszor azt láttam, hogy Lantos képviselőt szenátornak titulálja valamelyik magyar újság. Ez valamiért így került be a köztudatba, és onnan kiirthatatlan, vagyis nálunk Lantos örökös szenátor. Persze mit akarunk egy olyan országban, ahol némely képviselő is szenátornak írja alá magát?!
 
november 20.
09:11Erőszakmentes rabló
Egyik napilapunk címében egy olyan férfiről ír, aki „nappal bújt, éjszaka rabolt”. Izgalommal vártam a véres erőszakról szóló leírásokat (rabolni ugyanis annyit tesz, mint erőszakkal, fenyegetéssel elvenni valakitől értéktárgyait), ám kiderült, hogy az illető csak éppen gazda nélkül álló vikendházakat fosztogatott. Ami persze ugyancsak nem szép dolog, de azért nem rablás. A kettő között meglehetősen nagy a különbség. A büntetési tételekben is.
09:15A leghülyébb kérdés
Én már sok ostoba kérést hallottam pályatársaimtól, de mind között rekord lehet az, amelyet egyik közszolgálati televíziónk riportere tett fel a minap. Telefonon utolért egy, a jobb élet reményében, a munkanélküliség és a nyomor elől menekülve, néhány napja Svédországba érkezett középkorú magyar roma férfit és – némi rejtett kárörömmel – a következő kérdést szegezte neki: „Beszéli a nyelvet?”
09:34Távollétében bebörtönözték
„Támadják Horthy tisztjét” címmel számolt be egyik napilapunk a kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes rendfokozatának visszaállítása körüli ügyekről. Mindenekelőtt: Farkas Ferencnek a „kisbarnaki” a nemesi előneve volt, tehát kis kezdőbetűvel írandó. Nem egészen értem, miért nevezi az újság Horthy tisztjének, mert bár a tábornok eredetileg valóban Horthy Miklósra esküdött fel, de aztán Szálasi Ferenc nemzetvezetése idején léptették elő a vezérezredesi rendfokozatba, akkor (1944. október 23-án) nevezték ki elhelyezési (kitelepítési) kormánybiztossá, majd 1944-ben Szálasi honvédelmi minisztere, Beregfy Károly nevezte ki a Németországba kivont honvédség parancsnokává, vagyis vitathatatlanul a Horthy uralmát megdöntő nyilas uralom idején ért karrierje csúcsára. Az sem stimmel a rövidke írásban, hogy Farkasnak a HM RB (rehabilitációs bizottság) adta vissza vezérezredesi rendfokozatát. Erre a nevezett testületnek joga sem lett volna, ezt a köztársasági elnök tette a honvédelmi miniszter előterjesztése alapján. És végül: nem egészen felel meg a valóságnak az azt állítás, hogy a tábornok „később a kommunista rezsim üldözöttje, foglya volt”. A kommunista rezsim ugyanis Magyarországon ülte torát, kisbarnaki Farkas Ferenc viszont 1945 elejétől folyamatosan, megszakítás nélkül Nyugat-Németországban élt. És bár in contumatiam el lehet ítélni valakit, távollétében fogságban tartani meglehetősen körülményes dolog.
09:41A nagykövet asszony úr
Egy katonai hetilapunk fényképes tudósításban számolt be arról, hogy Tokovicz József ezredes, az USCENTCOM első magyar összekötő tisztje kitüntetést vett át a budapesti amerikai nagykövetségen April H. Foley úrtól. Az April ugyan lehetne akár férfinév is, de az Egyesült Államok új magyarországi nagykövetéről, April H. Foley asszonyról éppen eleget írtak az utóbbi időben a magyar újságok. Aki pedig még azokat sem olvasta, annak is elegendő lett volna a közölt fényképre pillantania, és számára is csalhatatlanul kiderült volna, hogy a kitüntetést átnyujtó személy – hölgy.
13:16Félelmetes Mercedes
Hadászati célokra kialakított Mercedes látható egy kiállításon – egyik hetilapunk szerint. Hadászati célokat elérni, azaz például egy egész hadművelet sorsát eldönteni, egész hadosztályokat, hadtesteket megsemmisíteni azonban – ha ehhez egyetlen eszköz áll csak rendelkezésre – jó esetben is csak egy hidrogénfegyverrel lehet, nem pedig egy személyautóval. A szóban forgó Mercedest nyilván k a t o n a i célokra alakították át. Ami távolról sem mindegy.
13:20Reflektoros aknamező
Egyik hetilapunk szerzője szerint Barlay István, a későbbi író 1956 végén egy reflektoros aknamezőn átbotorkálva jutott el Ausztriába. Hát hogy ki volt-e világítva akkoriban fényszórókkal a határ, azt nem tudom biztosan (bár kétlem), de hogy a tiltott határátlépést megakadályozni hivatott aknazárat 1956 nyarán felszedték, azt igen. Akit bővebben érdekel a téma, annak figyelmébe ajánlom Zalka Miklós Aknamező című művét.
13:23Nem ott hullik
Egyik hetilapunk szerzője idézi a – szerinte – hruscsovi mondást: „Ahol faragnak, hullik a forgács”. Majdnem. Az orosz közmondás ugyanis úgy szól, hogy „ahol irtják az erdőt, röpködnek a forgácsok”. Akinek pedig a kedvenc mondása volt, az nem Hruscsov, hanem közismerten Sztálin. A többi stimmel.
13:32Jogfosztott papok
„Rómában pap csak eskethet” – olvasom egyik napilapunk tudósításának címében. A szövegben aztán szó esik cölibátusról, egy megnősült püspökről, egy akupunkturista (figyelem, új magyar szó!) asszonyról, bizánci ritusú katolikus ukrán lelkészekről és még sokminden másról, de amit a cím ígér, arról nem. Mindamellett a címből egyértelműen az következik, hogy az olasz fővárosban egy pap nem misézhet, nem gyóntathat, nem temethet, csak eskethet.
 
november 21.
11:22Történelmi hitelesség
Szergej Hruscsov és David Eisenhower találkozójáról beszámolva egyik napilapunk tudósítója az előbbiről azt írja, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártja egykori főtitkárának fia. Valóban a fia, csakhogy a kedves papa – ellentétben azzal, ahogyan a magyar sajtó manapság rendszeresen „előlépteti” – nem fő-, hanem első titkára volt, és nem a Szovjetunió Kommunista Pártjának, hanem a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának. Ez nem szőrszálhasogatás, hanem számottevő különbség. Egy pártfőtitkárt ugyanis (amilyen pl. Ceausescu vagy később Kádár is volt), a pártkongresszus választ meg és válthat csak le, míg a központi bizottság titkárát a központi bizottság választja és – mint történt például Hruscsov esetében – ez a testület válthatja is le.
Ugyanennek a tudósítának a szerzője említi „a szovjet államfő szerepét betöltő Bulganyint”. E helyről üzenem: Bulganyin nemcsak, hogy nem töltötte be az államfő szerepét, de nem is volt az. Szovjet m i n i s z t e r e l n ö k volt.
11:31Nyakig a vagdalt húsban
India minden szomszédjával f as í r t b a n van – olvasom nem minden csodálkozás nélkül egyik napilapunk publicisztikájában. Ennek a szónak az ilyetén való (f a s é b a n van helyett) használatával az idegen szavak helytelen használatát szokták kigúnyolni. (V. ö. „nem akarom e x k u z á l n i magam” helyett: „nem akarom e x h u m á l n i magam”.) Miután azonban ilyesmire célzás sincs a cikkben, amely különben sem humoros írás, hanem – mint említettem – külpolitikai publicisztika, kényteken vagyok azt hinni: szerzője valóban arra utalt, hogy a dél-ázsai ország szomszédaival együtt nyakig ül a vagdalt húsban.
11:34Pont az ellenkezője, kérem tisztelettel!
Az FSZB-t (a Szövetségi Biztonsági Szolgálatot) az „orosz h í r s z e r z é s n e k” nevezi egyik napilapunk. Sokadszorra teszem szóvá: a hírszerzést az elhárítással összetéveszteni nem kisebb tévedés, mint a betyárt összetéveszteni a pandúrral.
11:46Elkésett főhajtás
„Károly herceg fejet hajtott \'56 emléke előtt” címmel közöl öt hasábos londoni tudósítást egyik napilapunk arról a megemlékezésről, amelyen többek között Károly herceg és Camilla hercegnő, Margaret Thatcher, Solti György özvegye stb. is részt vett, és amelyen Sebestyén Márta énekelt, Vásáry Tamás zongorázott stb. A tudósítás részletes, szakmai szempontból kifogástalan, csupán egyetlen baja van: erről az eseményről h a t nappal korábban már ugyanilyen részletességgel hírt adott egy másik napilapunk, továbbá az MTI, és az utóbbi anyagát átvéve a többi magyar lap is. Ezt a tudósítást – és ez az internet, a távbeszélő korában elég meglepő – nyilván kengyelfutó hozta a a távoli szigetről. Vagy esetleg galambposta, de akkor a galambot útközben eltérítették.
11:50Elvándorlási hivatal
A malmői e l v á n d o r l á s ü g y i hivatalban bizonyára negatív döntés születik a magyar romák svédországi jövőjét illetően – jelenti a helyszínről egyik napilapunk kiküldött tudósítója. Bár én nem jártam Malmőben, mégis megkockáztatom, hogy az ottani b e v á n d o r l á s ü g y i hivatal mutat ajtót a menedékjogot kérelmezőknek. Elvándorlási hivatalt legfeljebb Pécsett vagy Mohácson lehetne felállítani.
 
november 22.
10:21Még egy rendőri mulasztás?
Talán rosszallóan, talán helyeslően, talán csak a tényt közölve írja egyik napilapunk, hogy a Kertész Imre könyvét illegálisan nyomtató és terjesztő személyek ügyében „a rendőrség nem emelt vádat”. Elég különös lett volna, ha megteszi. Vádat ugyanis csak az ügyészség emelhet.
10:27Ki van(nak) zárva
Meglepő állítás egyik hírügynökségünk anyagában: „1945 januárjában Sopronban és Szombathelyen még zsidó fiatalokat zártak ki a középiskolából származásuk miatt.” Meglepő azért, mert a zsidó fiatalokat közvetlenül a német megszállás kezdete után, tehát 1944 tavaszán zárták ki Magyarország-szerte a középiskolákból. Arról nem szólva, hogy a szóban forgó zsidó fiatalok – ha egyáltalán még éltek – 1945 januárjában jobbára Auschwitzban tartózkodtak, nem pedig a nyilas uralom alatti Sopronban és Szombathelyen.
 
november 24.
08:57Idegen nyelvek
Egyik hírügynökségünk pályázatot hirdet moszkvai tudósítói állásra. Mint az erről az újságokban megjelent felhívásból kitűnik, a feltételek között szerepel két idegen nyelv tudása, amelyek közül az egyiknek világnyelvnek kell lennie. Tehát az is jelentkezhet, aki akár például spanyolul és norvégul (vagy: franciául és törökül) beszél. Sok éves tapasztalatom alapján állíthatom: Moszkvában az sem árt, ha a tudósító oroszul is tud.
08:59Hol az eleje?
Ercsi közelében egy gépkocsi „jobb első elejével elütött” egy asszonyt – jelenti egyik hírügynökségünk. Eszerint a szóban forgó gépkocsinak jobb h á t só e l e j e is volt, hiszen különben nem lett volna szükség a pontosításra.
 
november 26.
08:0715 millió
Azt mondja egyik vidéki tv-stúdió vezetője egyik közszolgálati televíziónkban, hogy a Kárpát-medencében 15 millió ember él. Ez sajnos nagyon nem stimmel. Hiszen a szlovákokkal, a románokkal, az ukránokkal (ruszinokkal), szerbekkel stb. együtt vagyunk vagy 25 millióan is. Vagy lehetséges, hogy kollégánk csak a Kárpát-medencében élő magyarokra gondolt? Akkor viszont még 13 millió is csak bajosan jön ki. Még lélekben is.
 
november 27.
08:32Középső és fertőzés
Egyik napilapunk londoni tudósítója beszámol arról, hogy egy angol bulvárlap azt állítja: tudja a merénylő (Litvinyenko gyilkosa) nevét, de jogi okokból középső neve alapján, csak Igorként emlegeti. Szomorú, de Igor nem lehet valakinek a középső neve, mert az keresztnév. Angolszászoknál, de inkább csak az ameriakaiknál szokás, hogy a szülők egy második keresztnevet (középső nevet – middle name) is adnak gyermekeiknek, amelyet azok rövidített formában használnak. Például Franklin D. (Delano) Roosevelt, vagy: John F. (Fitzgerald) Kennedy. Az oroszoknál kategorikusan nem létezik második keresztnév. Van viszont apai név (angolul: patronym), például – hogy perverz példákat használjak – Iljics vagy Visszarionovics. Ezt hívhajták, ha akarják, a maguk módján középső névnek (middle name) az angolszászok, ám az Igor akkor is csak keresztnév lehet.
A tudósítás egyébként Alekszandr Litvinyenko sugárf e r t ő z é s é v e l kezdődik. A fertőzést tudvalévőleg kórokozók terjesztik, viszik át egyik emberről a másikra. Ha morbid akarok lenni, azt mondhatom: Litvinyenkót bizonyára polónium baktériumokkal fertőzték meg. A disszidens volt állambiztonsági tiszt, ha egyáltalán igaz, sugárb e t e g s é g b e n halt meg.
 
november 28.
09:53Ügyes!
Egyik napilapunk egy könyvsorozatot hirdet. A szöveg – becsületszavamra! – a következő: „Akciós ár a teljes sorozatra: 14 kötet 16 könyv áráért!” Hogyan mondta a viccben Kohn bácsi? Ügyes!
És ha már a hirdetéseknél tartunk. Ugyanaz a napilap közli egy utazási iroda ajánlatait, de olyan takarékosan, mondhatnám, smucig módon kiporciózva a hirdetései felületet (erről természetesen nem a szerkesztőség tehet), olyan kicsiben, hogy a betűk még szemüveggel is csak nagyon bajosan olvashatók. Két lehetőség közül választhatunk: vagy nagyítóval olvassa az ember, vagy egy másik utazási iroda ajánlataival él.
10:08Dr. Ugyanaz
Az izraeli hadsereg operációs és hadműveleti részlegéről ír egyik hetilapunk. Nem kell katonai szakértőnek lennünk, hogy tudjuk: a kettő ugyanaz. Pontosabban, a Katonai lexikon szerint: „operáció – a hadművelet köznyelvben (helytelenül) használt megnevezése”.
10:22Milyen államtitkárok vannak?
Egyik napilapunk politikai államtitkárnak nevezi Horváth Ágnest. (Megjegyzem, alig néhány napja egyik rádiónkban meg közigazgatási államtitkárként hallottam emlegetni.) Ugyanebben a napilapban olvastam előző nap arról, hogy a kormányzat most mérlegeli: felülbírálva a nemrégiben kialakított, jelenleg érvényes helyzetet, amelyben egy-egy minisztériumban – a szakállamtitkárokat leszámítva – csak egy („az”) államtitkár van, visszaállítja a politikai és a közigazgatási államtitkári posztot. Talán hasznos lenne visszatérni ahhoz a valaha kötelezőnek tartott és betartott szabályhoz, amely szerint az újságíró azzal kezdte a napot, hogy figyelmesen elolvasta a saját újságját. (Azután – de ezt már a fiatal kollégák végképp nem fogják elhinni nekem – a többit is legalább átfutotta.) Akkor legalább az ilyesmi kiküszöbölhető lenne. Hát még ha nemcsak a riporterek, hanem a szerkesztők is olvasnák saját lapjukat...
10:27A levegőt szállítják?
Aranyos sajtóhiba: Nemzetközi Légszállítási Szövetségnek nevezi az IATÁ-t egyik hírügynökségünk. Vagyis tagjai a levegőt szállítják. De nem is tenném szóvá, ha négy bekezdéssel lejjebb az IATA Nemzetközi Légiszállítási Szövetségként szerepelne az anyagban. De nem, addigra a neve már Nemzetközi Légifuvarozók Szövetségére változik.
10:33Székhely
Budapestre teszi át székhelyét a FAO – tudatja cikke címében egyik napilapunk. Természetesen szép lenne, de sajnos nem igaz. A FAO (az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete) továbbra is Rómában marad. Ami Pestre jön, az a szervezet európai és közép-ázsiai egyik regionális központja, amely ugyanolyan, mint például a dél-kelet-ázsiai Bangkokban vagy a dél-amerikai Santiago de Chilében. Mindez egyébként magából a cikkből is kiderül.
 
november 29.
08:20Három a magyar igazság?
Még csodálkozunk azon, hogy nálunk egyetlen kérdésben sem lehet konszenzusra jutni? Tegnap tettem szóvá a blogomban, hogy egyik napilapunk az Egészségügyi Minisztérium politikai államtitkárának nevezi Horváth Ágnest, egy rádiónk pedig közigazgatásinak. Legújabban viszont egyik hírügynökségünk a tárca szakállamtitkárának nevezi őt. Holott a jelenlegi felállásban sem politikai, sem közigazgatási államtitkári poszt nem létezik. Szakállamtitkári ugyan létezik, de Horváth Ágnes nem az, hanem egyszerűen á l l a m t i t k á r. Várom a negyedik variánst.
13:41Hát maga megbolondult, hogy mindent kétszer mond?
„Egyéges hálózatba szerveződött és a Juventus Rádióval működik együtt a dél-aföldi térség hét rádiója” – jelentette egyik hírügynökségünk Békéscsabáról hétfőn. „Újabb nyolc helyi adót kapcsolt be hálózatába a Juventus Rádió” – jelentette ugyanez a hírügynökség budapesti forrás alapján kedden, 25 órával az első közlemény után. A második anyagot kiadó turnusvezető nyilván abból indult ki, hogy ismétlés a tudás anyja.
13:48Diszkrét hírügynökség
A Szegedi Ítélőtábla emberölés büntettének kísérlete miatt jogerősen elítélt egy férfit. Egyik hírügynökségünk erről szóló, szokatlanul hosszú, 9 (!) bekezdésből álló tudósításában egész részletesen szerepel minden apróság. Még a táblabíróság sajtótitkárának a nevét is megtudjuk belőle. Csak azt nem, hogy kit ítéltek el. Az ő nevét a jogerős ítélet ellenére a hírügynökség diszkréten elhallgatta.
Dehát nincs ezen mit csodálkoznunk, hiszen amikor ugyanaznap ugyanez a hírügynökség arról számolt be, hogy betörtek az APEH elnökének budapesti, II. kerülti lakásába, akkor az elnök nevét is elhallgatta. Nyilván a személyiségi jogaira való tekintettel...
 
november 30.
10:20Érték
„A legnagyobb érték az ember – idézte saját mottóját Markovics Béla”, olvasom egyik napilapunkban. Lehet, hogy M. B. összetéveszti magát J. V. Sztálinnal? A rengetegszer idézett (és a gyakorlatban a saját maga által milliószor semmibe vevő) szállóige ugyanis a néhai generalisszumusztól származik. Persze, legyünk igazságosak: azért másnak is az eszébe juthatott. Nagy szellemek, ha találkoznak...
19:59Egy biztos: szövetségi
A KGB feldarabolása után megalakult a Szövetségi Biztonsági Szolgálat és a Szövetségi Kémelhárító Szolgálat – magyarázza el olvasóinak egyik napilapunk. A baj csak az, hogy Szövetségi Kémelhárító Szolgálat nevű szervezet sohasem létezett, ma sem létezik Oroszországban. A kémelhárítással egyébként a Szövetségi Biztonsági Szolgálat foglalkozik.
20:07Furcsa hiánycikk
Egyik közszolgálati televíziónk híradójának műsorvezetője egy riport felvezetésében felháborító tényként adta elő, hogy Magyarországon e pillanatban nincs tetanusz, az alatta futó felirat pedig ugyancsak azt közölte, hogy tetanuszhiány van. Hála Istennek, ha így van! Ezt már én teszem hozzá. A tetanusz ugyanis súlyos betegség, és hiányának normális ember csak örülhet. Ha a műsorvezető netán a tetanusz o l t ó a n y a g hiányára gondolt, akkor azt kellett volna mondania. A kettő között csak annyi a különbség, mint például a gyermekbénulás és a Sabin-csepp (vagy – gyengébbek kedvéért – az influenza és az influenzaoltás) között.
 
december 1.
08:50Polihisztor
„Korunk modern polihisztora” – mondja Lindsay Lohanról egyik napilapunk képes mellékletének szerzője. A hölgy volt már modell, színész, énekes és dalszöveget is írt. Mindez nagyon dícséretes és valóban a művésznő sokoldalúságát tanúsítja. De polihisztornak, még korunkban és még modernnek is mégis csak az nevezhető, aki a t u d o m á n y o k (pl. a biológia, a fizika, a csillagászat, a matematika) számos ágának művelője.
10:12Világhír az utca közepén
„San Franciscóban a világhírű villamos az utca közepén áll meg” – véli egyik hetilapunk cikkírója. A Csendes-óceán parti nagyvárosban valóban jár villamos, de 1. a lehető legközönségesebb villamos és nem világhírű, 2. nem az utca közepén áll meg. A világhírű villamos (a Vágy villamosa) egy másik amerikai városban, New Orleansban jár. Ami pedig San Franciscóban valóban világhírű és valóban az utca közepén áll meg, az nem villamos, hanem cable car. Eltérően az előzőtől, amelyet saját villamos motorja hajt meg és amely áramszedőről kapja az áramot, a cable cart a kövezet alatt elhelyezett drótkötél húzza, ennél fogva nincs is saját motorja és áramszedője..
20:51Neve: A Szökött Rab
A Katonai Ügyészségről szökött rab históriájával kezdte híradóját egyik kereskedelmi televíziónk. Két riport is foglalkozott a szökés részleteivel, a szökevény felkutatását célzó akcióval, a budapesti közlekedés emiatti megbénulásával. Nyilatkozott fegyintézeti illetékes, gépkocsivezető, a helyszínről jelentkezett riporter. „Hősünket” azonban a televízió kizárólag „a szökött rab”-ként emlegette. Azaz, bocsánat, kétszer az is elhangzott, hogy „a férfi”. Ha nem néztem volna utána nevének a neten, máig is azt hihetném, hogy A Szökött Rab a neve.
Pótlólagos, dec. 2.-iki bejegyzés: Olyan ez a Tamás Imre Zoltán, mint a totemállat, amelynek nem szabad kimondani a nevét. Egyik kereskedelmi rádiónk híradásában elhangzott, hogy még mindig nem találták meg, de keresik. Kit? Hát természetesen név nélkül: „a szökött rabot”. Igaz, a változatosság kedvéért itt a „38 éves elítéltként ” és ”a fogolyként” is emlegették.
21:01Menetelés
Mao Ce-tung és a magyar kormányküldöttség 1959. évi találkozóját idézi fel egyik hetilapunk.
„Beijinget akkor még Pekingnek mondtuk” – emlékezik a szerző. Megnyugtathatom: még ma is Pekingnek mondjuk.
A magyar delegáció útjára egyébként – a szerző szerint – „tíz évvel a Nagy Menetelés után” került sor. Lehetséges, sőt, egészen bizonyos, hogy nagy volt az a menetelés, a történelem azonban mégiscsak H o s s z ú menetelésként tartja számon. És nem tíz, hanem huszonnégy évvel előzte meg az 1959. évi látogatást. A Hosszú menetelés 1935-ben ért véget.
21:09Szovjet vád
„Nem lehet fenntartás nélül nevetségesnek tartani azt a szovjet vádat, hogy Litvinyenkót valamelyik nyugati titkosszolgálat gyilkolta meg” – állítja egyik hetilapunk szerzője. Azt hiszem, még a tudományos előrelátás legvakbuzgóbb marxista-leninista hívei sem merték azt állítani, hogy egy vádat másfél évtizeddel magának a bűncselekménynek az elkövetése előtt előre lehet látni. A Szovjetunió pedig néhány hét híján éppen 15 esztendeje szűnt meg létezni. És azóta senki sem fogalmazhat meg s z o v j e t vádat.
 
december 2.
10:40A tilosban kakálnak?
Alcím egy kerületi újságunk első oldalán: „Sokan illegálisan vagy szabálytalanul ürítenek”. No comment.
10:43Szlogen
Egyik kereskedelmi rádiónk óránként vagy még gyakrabban kiáltja világgá a magát kaseroló szlogenjét: „Objektív és tárgyilagos”. Aztán tessék már megmondani, mi a különbség az objektív és a tárgyilagos között?!
 
december 3.
19:54Coitus non olet?
Azt kérdezi nézőitől a kereskedelmi televízió, hogy helyeselnék-e a dugóadó bevezetését. Úristen! Nem elég az ingatlanadó, még ez is? Vespasianus római császár az utcai illemhelyeket adóztatta meg, mondván: a pénznek nincs szaga, de hogy a dugást is az APEH ellenőrizze!...
 
december 4.
09:22Szigetek
Egyik napilapunk beszámolója szerint egy parlamenti képviselőnek azért nem jó a miniszterelnök által küldött meghívóban szereplő dátum, mert abban az időben hivatalos úton az Azovi-szigeteken lesz. Igen ám, de az Azovi-tengerben nincsenek szigetek. He leszámítjuk a raccsolást, mint hibalehetőséget, akkor nem marad más hátra: a képviselő az Azori-szigetekre utazik.
09:25A hajtó
Egyik bulvárlapunk tudatja, hogy Roger Moore megérkezett Budapestre és a repülőtérről a Hilton szállodába h a j t o t t. Hajtani azonban csak a kocsis, a sofőr és legfeljebb a Darmol szokott. Ha már ezzel a régies kifejezéssel élünk, akkor: h a j t a t o t t.
09:27Jé!
Som Lajos nem tudja végigkoncentrálni a próbákat – olvasom az egyik bulvárlapban. Jé, hát a „koncentrálni” újabban tárgyas ige lett?
09:33Bugyiügyek
Britney Spears bugyija, pontosabban éppen, hogy a fehérnemű hiánya sehogyan sem hagyja nyugodni egyik bulvárlapunkat, töbször is visszatér rá. De úgy látszik, nemcsak a lapot izgatja a téma, hanem a színésznő válófélben lévő férjét is, aki a hölgy extravagáns magatartására hivatkozva próbálja megkapni a felügyeletet közös gyermekeik felett. Britney Spears a hét végén számíthat rá, hogy a gyámhivatal emberei meglátogatják, úgyhogy nem árt – véli a bulvárnalp – ha kimossa a bugyiját. Nem értem az összefüggést. Lehet, hogy a gyámhivatal emberei szexelni jönnek a művésznőhöz?
 
december 5.
08:20Gyorsposta
November 30-án a BRFK felderítő osztályának munkatársai megállítottak egy gépkocsit, amelynek kesztyűtartójában több ezer extasy tablettát találtak – adta hírül egyik t á v i r a t i irodánk december 4-én délután. Mit mondjak, elég lassú távirat! Bár az is lehetséges, hogy négy napig tartott, amíg a rendőrök megszámolták a tablettákat.
13:17Némileg elavult adatok
A „kiszáradóban lévő” – ezt a jelző használja egyik napilapunk a Kaszpi-tengerre. Ennek pontosan az ellenkezője igaz. A Kaszpi-tenger vízszintje ugyan ingadozik, és három-négy évtizeddel ezelőtt valóban voltak olyanok, akik a kiszáradását jósolták, de 1977 óta éppen az ellenkező jelenség mutatkozik. Azóta a Kaszpi-tenger szintje 3 méterrel emelkedett, aminek következtében számos település és üzem került víz alá. Szakállas volt a forrás (vagy a szerző memóriája).
 
december 6.
09:00Száguldó madár
A jövő év decemberétől szabad madárként száguldhatunk egészen Sevilláig – lelkendezik egyik rádiónk hírmagyarázója a schengeni övezet bővítéséről szóló hír kapcsán. Nem ellenőriztem a Brehmben, de attól tartok, hogy a száguldó madár abba a kategóriába tartozik, amelyről azt mondja a költő, hogy „az oly madár igen ritka”. Ámbár kivétel talán akad azért. Például a strucc. Az azonban vajmi ritkán száguldozik Európában.
09:04Bankrablás után igyon viszkit!
Azt mondja egyik közszolgálati televíziónk riportere, hogy Ambrus Attila (nem a blogoló!) onnan kapta a Viszkis nevet, hogy sikeres akciói után, azokat megünneplendő mindig felhajtott egy pohárka viszkit. Nos, kolléganőnket (és a szerkesztőt) megcsalta a memóriája. Mint még vagy néhány százezren emlékszünk rá, Ambrus a bankrablások e l ő t t , mintegy erő- vagy bátorsággyüjtésként itta a nemes nedűt. De kétségtelenül mindig viszkit.
 
december 7.
08:13A lónak négy lába van, az ötödikkel botlik
A 168 óra c. hetilap Levélhullás rovatában jelent meg az alábbi levél. Mivel nincs szkennerem, ide másolom:
„Kulcsár István cikkében a következő mondatot olvasom: „És persze Hillary Clinton elsöprő győzelme New Yorkban nyilvánvalóan növeli a szenátor asszony esélyét arra, hogy másfél év múlva sikeresen szálljon harcba pártja elnökjelöltségéért, esetleg éppen a szenátus most megválasztott afrikai-amerikai tagjával, az illinoisi Barack Obamával szemben.” Nos, az egyébként kitünő cikkben Kulcsár István tévedett: Barack Obama illinoisi szenátor nem most nyert, hanem két évvel ezelőtt, amikor elnökválasztás is volt. Emlékszem is, ahogy ünnepelték, ugyanakkor Kerry hívei pedig búslakodtak. Illinois államban ugyanis az idén nem volt szenátusi választás. Mindez ellenőrizhető az alábbi linken: tpp:/www.cnn.com/ELECTION/2006/pages/results/Senate. Kiss Bálint, Szeged.”
Ellenőriztem. A levélírónak igaza van.
 
december 8.
09:18Talpak
Hat ló vontatta ágyútalp a k o n viszik Puskás Ferenc koporsóját – hangzott el egyik rádiónk hírműsorában. Baj van a számokkal! A ló ugyan valóban hat, de e g y koporsót csak e g y ágyútalpon lehet vinni.
09:23Temető
Alekszandr Litvinyenko utolsó útjáról beszámolva egyik napilapunkból arról értesülhet az olvasó, hogy az ex-biztonsági tisztet a Highgate-temetőben helyezték örök nyugalomra. „Itt van eltemetve egyébként Marx Károly is” – teszi hozzá a londoni tudósító. Csak volt. Hamvait ugyanis hosszú évtizedekkel ezelőtt átszállították az NDK-ba és ott temették újra.
19:40Baktérium a vérben
Négy csecsemő vérében találtak baktériumokat a Szent János Kórház koraszülött osztályán – riogatta nézőit egyik kereskedelmi televíziónk esti híradója. Szeretném látni azt a csecsemőt, vagy felnőttet, netán tv-riportert, akinek vérében nem nyüzsögnek a baktériumok.
19:46Csodaegyetemisták
Doktori disszertációjukon dolgozó egetemi hallgatókról mesélt egyik kereskedelmi televíziónk riportere az esti híradóban. Olyasmi már fordult elő, hogy egy csodagyerek 18, vagy akár 16 éves korára is elvégezze az egyetemet, és már 20-22 éves doktorról is hallott a világ. De diplomája már annak is volt. A riporter nyilván PhD-hallgatóra (régebbi nevén: aspiránsra) gondolt. De akkor miért nem azt mondta?
 
december 9.
10:49Sanda gyanú
Azt állítja egyik napilapunk tudósítója, hogy a moszkvai magyar kereskedelmi kirendeltség épülete 8-12 milliárd dollárt ér. Bár soha sem foglalkoztam ingatlanbecsléssel és lakóházakat meg szállodákat kizárólag a Capitaly (Monopoly) nevű játékban vettem és adtam el, mégis az a sanda gyanúm, hogy itt nem milliárdokról, hanem csak milliókról van szó. Ami alig ezerszeres nagyságrendbeli különbség.
Egyébként éppen ma olvastam a neten egy hírt arról, hogy New Yorkban az 5. (Fifth) Avenue és az 53. utca sarkán 1,8 milliárd dollárért cserélt gazdát egy 41 emeletes felhőkarcoló. Közismert persze, hogy Moszkva ma a világ egyik legdrágább városa. De ennyivel?
10:54Öntevékeny szomszédok
Bűncselekményről számol be egy hírügynökségi jelentés alapján egyik napilapunk. „Az esetről a rendőröket a szomszédok értesítették, akik forró nyomon megkezdték az adatgyűjtést és a tanúkutatást.” Nem értem, hogy egyáltalán mi szükség volt a rendőrség értesítésére, ha – mint a hírből kitűnik – maguk a szomszédok indultak el forró nyomon és kezdték meg az adatgyűjtést és a tanúkutatást?
 
december 10.
20:32Egyszer volt, sosem volt
„A múlt század nagy háborújában – állítja egyik napilapunk szerzője – a német katonai hírszerzés, az Abwerh tiszti hullát vetett a partra, hamis haditervekkel.”
Először is, nem Abwerh, hanem Abwehr, másodszor, nem a katonai hírszerzés vetette partra a tiszti hullát, hanem a tenger, harmadszor és legfőképpen: nem az Abwehr, hanem a brit katonai titkosszolgálat híres akciója volt ez, amint az Ewen Montagu A sosem volt ember című könyvében (Táncsics, Bp. 1969) is olvasható.
V. ö.: Moszkvában Volga autókat osztogatnak. Nem egészen, mert nem Moszkvában, hanem Leningrádban, nem Volgákat, hanem Zaporozseceket és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak.
 
december 12.
08:36Mérgezés
Azt hallom egyik kereskedelmi rádiónk műsorvezetőjétől, hogy a rendőrség felkérte a Földművelési Minisztériumot: a nyomozás érdekében ne adjon több információt az é t e l m é r g e z é s r ő l . Tehát a M.E.G.A. már nemcsak átcimkézi a lejárt szavatosságú termékeket, hanem – bizonyára elirigyelve Litvinyenko környezetének tagjait – meg is mérgezi a forgalomba kerülő ételt? Segítség!
08:40Átívelés
Negyven éven átívelő XIX-XXI. századi családregény, amely az első világháború idején fejeződik be – így jellemez egy magyar regényt egyik napilapunk szerzője. Én eddig úgy tudtam, hogy az első világháború már a XX. század elején befejeződött. Arról nem is szólva, hogy a XIX. századból a XXI.-be való átíveléshez nem negyven, hanem minimum 101 év szükségeltetik.
 
december 14.
08:56Rágalom
Nem akarom a napilap nyakába varrni, mert nem saját agyszüleménye: a h a z u g r á g a l m a t az Egészségügyi Minisztérium közleményéből idézi. Eszerint tehát a minisztériumot kevésbé bántotta volna, ha tevékenységét i g a z rágalommal illetik?
 
december 17.
10:59Lengyel technikai csoda?
Lech Kaczynski lengyel elnök egy, nem a nyilvánosságnak szánt kijelentését a mikrofon tudtán kívül rögzítette – értesülhet az olvasó egyik napilapunkból. Én, mint öreg rádiós, már sokféle mikrofonnal dolgoztam, de olyannal, amely hangrögzítésre is alkalmas, még nem találkoztam. A mikrofon ugyanis arra való, hogy a hangrezgéseket elektromos rezgésekké alakítsa át a hang nagy távolságra való továbbítása vagy erősítése céljából. A hangot viszont magnetofon vagy másfajta hangrögzítő rögzíti. Hacsak a lengyelek nem találtak fel valami minőségileg újat...
 
december 18.
07:48Ők már akkor tudták...
Száz esztendeje született Leonyid Iljics Brezsnyev, mégpedig – mint egyik hírügynökségünk anyagából megtudhatjuk – az ukrajnai Dnyeprodzerzsinszkben. Ezt nevezem! Az ukrajnai városatyák tehát már 1906-ben tudták, hogy 11 évvel később győz egy forradalom, amelynek egyik vezetője Feliksz Dzerzsinszkij lesz, és ennek megfelelően keresztelták át településüket. (A város neve egyébként egészen 1936-ig Kamenszkoje volt.)
07:53Élet a halál földjén
Elnézést, ha néhai Betlen Oszkár könyvének címét orozom el e szösszenet címeként. De mire gondoljon az ember, amikor az egyik bulvárlapban a „Még drágább a pestiek élete” cím alatt ezt az alcímet olvassa: „A temetésért is többet kell fizetniük”? Vagyis az élőket temetik el?
 
december 19.
09:22Magyarosan!
Angolosan távozott az ismert tévés műsorvezető egy tévéműsorból, ahol zsűrielnökként szerepelt és ahol kifigurázták – tudatja egy bulvárlapunk. A továbbiakban megtudjuk, hogy hősünk „csapot-papot maga mögött hagyva kivonult”. Aki azonban angolosan távozik, az éppenséggel csöndben, köszönés, de botrány nélkül hagyja el a terepet. Attól tartok, hogy H. H. távozása nagyonis magyar módi volt.
09:24Klasszikus példa
A Kalasnyikov-múzeumról szóló riportjában „automata gépfegyvernek” nevezi a szerző az AK-47-et. Ezen a példán lehetne tanítani, hogy mi az a tautológia. A gépfegyvert nevezik ugyanis idegen szóval automata fegyvernek.
 
december 20.
07:26Szolgálatok
Az amerikai katonai szolgálatok vezérkari főnökeit említi jelentésében egyik hírügynökségünk. Ezeket a „szolgálatokat” (szárazföldi hadsereg, légierő, haditengerészet, tengerészgyalogság) úgy hívják magyarul, hogy h a d e r ő n e m e k .
10:41Protestáns plébános
Plébánosnak nevezi egyik napilapunk levélírója Ted Haggardot, aki azonban a legkevésbé sem egy katolikus egyházközség élén álló lelkész, hanem az Amerikai Evangéliumi Keresztyének Szövetségének elnöki tisztét töltötte be, amikor erkölcsbotránya miatt lemondani kényszerült. Vitatható persze, hogy a szerkesztő belejavíthat-e egy olvasói levélébe, hiszen a vélemény szent. De a tények is azok.
 
december 22.
08:56Ki volt nagybányai?
Nem a művésztelepen élt festőkre gondolok, hanem Horthy Miklósra, teljes nevén vitéz nagybányai Horthy Miklósra. Akinek a „nagybányai” nemesi előneve volt, amelyet kis kezdőbetűvel kell írni és amelyen (per „nagybányai”) természetesen senki sem emlegeti. Mindez egy másik vitéz, nevezetesen kisbarnaki Farkas Ferenc apropóján jutott eszembe. Őt ugyanis a legfrissebb botrány, a nyilasokat kiszolgáló tábornok vezérezredesi rendfokozatának helyreállítása kapcsán az újságok, a rádiók eleinte következetesen „Kisbarnaki”-ként emlegették, mintha ez lett volna a vezetékneve. Aztán végre valaki figyelmeztethette az üggyel visszatérően foglalkozó hetilap szerkesztőit, hogy ez nem stimmel. A lap azonban csak annyit értett meg ebből, hogy az előnevet kis kezdőbetűvel kell írni, mert az újság legfrissebb számában már így írja, de változatlanul nem „Farkas”-nak, hanem „kisbarnaki”-nak nevezi. Mintegy családi névként tehát, de – íme a változás – kis kezdőbetűvel. Kis magyar abszurdum.
09:23A nevenincs főigazgató
Leváltották a hévízi gyógyfürdő és reumakórház főigazgatóját, Vancsura Miklóst. A nevét azonban csak egyik napilapunk tudósítójának írásából tudhatjuk meg. A leváltásról – egyébként meglehetős részletességgel – beszámoló hírügynökség ugyanis elfelejti megemlíteni a nevét, csupán a beosztását (pontosabban: a volt beosztását) nevezi meg. Namármost, azt talán még az újságíró iskolákon sem kell külön tanítani, hogy akiről írok, azt megnevezem, kivéve, ha neve elhallgatására különleges ok van: rendőrségi vagy bírósági eljárás folyik vele szemben, de még nincs jogerős ítélet, kiskorú, valamely ügyben sértett az illető stb. Az adott esetben azonban sem ez, sem az nem áll fenn, azt leszámítva, hogy a leváltott főigazgató vaószínűleg sértve érzi magát, de a szó jogi értelmében bizonyosan nem sértett. Tisztelem a személyiségi jogokat, de ilyen alapon egyetlen riportalanynak a nevét sem lehetne megemlíteni.
09:26Fegyvernem? Még mindig nem!
Éppen a napokban tettem szóvá, hogy egy kollégánk összetévesztette a katonai szolgálatokat a haderőnemekkel. Nos, most egy másik, az egyik hírügynökségénél dolgozó kollégánk akadt, akinek ezzel a terminológiával gyűlt meg a baja. Ő fegyvernemnek nevezi az amerikai légierőt, holott az sokkal több annál: h a d e r ő nem.
09:34Kézjegy
Magyar-román megállapodást írtak alá Bukarestben a határátlépés új rendjéről – tudósít egyik hírügynökségünk. A tudósítás következő mondata szerint a dokumentumot a román belügyminiszter és a bukaresti magyar nagykövet l á t t a e l k é z j e g y é v e l. Kérdésem: melyik állítás az igaz? Tudniillik az aláírt megállapodás hatályos (bizonyos szint fölött még ratifikálják), ám ha a felek képviselői csak kézjegyükkel látják azt el (vagyis nem aláírásukkal, csak a szignójukkal), az csupán azt jelenti, hogy a dokumentumot parafálták, vagyis hogy a továbbiakban hivatalos aláírásra váró szöveget lezártnak, véglegesnek ismerték el.
09:53A borostyánszoba titka
Kalinyingrádban (a volt Königsbergben) a régészek egy földalatti folyosóra bukkantak. Egyesek feltételezik, hogy ott, az állítólag egy kastélyba vezető folyosóban rejtőzhet a német csapatok által elhurcolt orosz borostyánszoba, amelynek a második világháború végén nyoma veszett és amelyet azóta is keresnek. Pontosabban – mint egyik hírügynökségünktől megtudhatjuk – lehetséges, hogy „a hatvan esztendeje fél Európa tucatnyi színhelyén keresett königsbergi borostyánszoba a kastély szakaszokra tagolt folyosóiban található elrejtve”. Igen ám, csakhogy mitől königsbergi a borostyánszobáról nevezetes Katalin-kastély, amelyet az orosz cárok – talán kifogásolható módon, de – nem Kelet-Poroszországban, hanem a Szentpétervár melletti Carszkoje Szelóban építtettek fel?
10:00Eisenhower
Egyik rádiónkban azt hallottam, hogy a Pentagon erődemonstrációja keretáben a Perzsa-öbölbe irányította „az Eisenhowerről elnevezett cirkálót”. Egy cirkáló azonban bizonyosan kevés az erő demonstrálásához. A rejtély nyitja: az Eisenhower hadihajó nem cirkáló, hanem repülőgép-hordozó. A kettő között alig kisebb a különbség, mint egy pisztoly és egy ágyú között.
10:06Tárgyilagos tudósítás
„A Tanácsköztársaság bukását követően a szociáldemokraták közutálatnak örvendtek.” A k ö z -t mindenképpen túlzásnak tartom, de ha egy történész – hiteles korabeli dokumentumok alapján – erre a következtetésre jut, talán elgondolkozom rajta. Ám amikor egy hírügynökség egy évfordulós anyagban bizonyításra nem szoruló, magától értetendő tényként jelenti ezt ki, akkor bizony a forrás pártatlanságán gondolkozom el.
10:14Szociálárulók Moszkvában
Joszip Broz (a későbbi Tito marsall) a 20-as években Moszkvában élt és a Szocialista Internacionáléban dolgozott. Ezt a megdöbbentő leleplezést egyik hírügynökségünk röpítette világgá. A Szovjetunióban ugyanis a 20-as években nemes egyszerűséggel „szociál-árulónak” bélyegeztéka szociáldemokratákat és nemzetközi tömörülésüket, a Szocialista Internacionálét. Hogyan kerülhetett hát volna a szovjet fővárosba a szervezet és hogyan dolgozhatott volna ott a jugoszláv kommunista? Itt csak egy magyarázat lehetséges: Tito a moszkvai székhelyű K o m m u n i s t a Internacionáléban dolgozott. Ami – ismerjük el – nem egészen ugyanaz.
10:19Kim Il Sung
A fentnevezett észak-koreai személyiségről olvashatunk egyik hírportálunkon. Szilárd meggyőződésem, hogy száz olvasóból jó esetben is legfeljebb ketten-hárman tudják, hogy a nálunk Kim Ir Szen néven ismert vezér neve angol átírásban Kim Il Sung. Bizonyos vagyok benne, hogy az anyag szerzője (fordítója) nem tartozik az említett kettő-három közé, és fogalma sem volt róla, hogy kiről van szó. Különben nem így írta volna le.
10:23Akinek a kokain és a speed volt az élete
Barátnőjének és tulajdon gyermekének gyilkosa egyik bulvárlapunk szerint emígy nyilatkozott: „Nagyon sok alkoholt ittam, kokaint és speedet is bevettem. Ők voltak az életem, nagyon szerettem őket.” Hát igen, ilyen az igazi drogos: a kokain és a speed az élete, nagyon szereti őket.
 
december 27.
10:114/3
Bizonyára kiváló újságíró, de matematikából –a szerkesztővel és a korrektorral együtt – alighanem megbukna egyik napilapunk tokiói tudósítója, akinek az alábbi tény(?)közlését olvashatjuk a lapban: „A lakosság kétharmada vallja buddhistának, míg másik kétharmada sintó vallásúnak magát.” Hja kérem, nagy ország, sokan laknak benne.
 
december 28.
08:28Szokás szerint leköszönt
Meglepő közlés egyik napilapunkban a most elhúnyt Gerald Ford elnökről: „Az amerikai szokások szerint, amikor leköszönt az elnökségből, maga szabályozta temetésének részleteit.” A bibi ott kezdődik, hogy az amerikai szokások szerint az elnök nem köszön le, hanem kitölti mandátumát. A bírósági eljárással fenyegett Richard Nixon esete kivételnek számított e szokás alól. Ő ugyanis még időben leköszönt, hogy el ne ítéljék. Éppen ennek köszönhetően lépett helyére alelnöke, Gerald Ford, aki 895 napig regnált a Fehér Házban, majd miután 1976-ban elveszítette az elnökválasztást Jimmy Carterrel szemben, 1977. január 20-án, a kötelező hatalomátadás időpontjában, egyetlen nappal sem előbb vagy később, annak rendje és módja szerint távozott a Fehér Házból. Tehát természetesen nem köszönt, vagyis nem mondott le. És ez a második, a fő bibi.
 
december 31.
09:34Éves összesítés
A most véget érő évben a következő orosz tulajdonneveket írták el legtöbbször a magyar sajtóban makacs következetességgel:
Alexander, Alekszander. Helyesen: Alekszandr.
Anasztaz. Helyesen: Anasztasz.
Dimitrij. Helyesen: Dmitrij.
Ljubljanka, Ljubjanka. Helyesen: Lubjanka.
Ludmilla. Helyesen: Ljudmila.
Osztyapenko. Helyesen: Osztapenko.

És hogy legyen egy spanyol szó is:
commandante. Helyesen: comandante.


 
január 3.
07:55Aki a jövőbe lát
A mentők számára ez volt az év legnehezebb éjszakája – hallottam egyik kereskedelmi rádiónkban január 2-án. Amiből az következik, hogy kollégánk már most tudja: 2007-ben egyetlen éjszaka sem lesz nehezebb ennél. Bravó!
07:59Kockázatos játék
A németországi játékfejlesztőkről adott ki terjedelmes anyagot egyik hírügynökségünk január 2-án. A sztori kétségtelenül érdekes, ám van egy apró baja: csaknem pontosan ugyanezt (előfordul benne, hogy három egymást követő mondat szó szerint megegyezik) már olvashattuk egyik – és nem is éppen kis példányszámú – napilapunk tavaly december 21-i számában.
09:13Rossz bemondás
Egy új rádió főszerkesztője a Vasárnapi Újság egykori bemondója lesz – értesülhet az olvasó egyik napilapunk publicisztikájából. Hát nem egészen! Az új főszerkesztő a Vasárnapi Újságnál is főszerkesztő volt, „annak ellenére”, hogy az rádióműsor, amelyben olykor „bemondanak”. Az állítás ugyan nem sértő, hiszen a bemondó sem akárki: a közrádió már jó ideje felsőfokú végzettséget és idegennyelv-tudást követel meg bemondóitól, mindamellett egy rádióműsor főszerkesztőjét bemondónak minősíteni kb. olyan, mint egy nyomtatott napilap főszerkesztőjét kiadóhivatali menedzsernek titulálni.
09:20Kis tévedés
Zsidó vallási szokásokat ismertet egy fényképalbum apropóján egyik napilapunk munkatársa. A többi között arról számol be, hogy szombat esténként a zsidó család egybegyűlik az ünnepi asztalnál. A tévedés mindössze 24 óra, mindenesetre kisebb, mintha valaki azt írná, hogy a karácsonyfa-gyertyákat december 26-án este gyújtják meg. A vallásos zsidó család ugyanis p é n t e k e n este, az ünnep kezdetekor ül a terített asztalhoz, nem pedig szombaton este, amikor az ünnep „kimegy”.
 
január 4.
07:18Nabucco
Hosszabb vitaműsor egyik kereskedelmi rádiónkban a Gazprom magyarországi hatásáról, politikai lehetőségeiről. A műsorvezető a többi között részletesen beszél a Nabucco nevű, az orosz földgázt majdan a Balkánon át szállító vezeték tervéről, szóvá teszi, kár érhet-e bennünket amiatt, hogy a vezetékrendszer elosztója nem Magyarországon, hanem Szerbiában lesz. Az állítólagos tények sorolásába csak egy egészen apró hiba csúszott: a Nabucco nem orosz, hanem közép-ázsiai földgázt fog szállítani, Oroszorság megkerülésével, Oroszország ellenére, a Gazprom konkurenciájaként. Szeretem a jól felkészült műsorvezetőket.
07:23Hova vezet a tárgyeset hiánya?
Egy ismert történész írja egyik napilapunkban: „Egy bonyolult történelmi helyzetben a modern korban istentelen emberek igen gyakran irtottak ki embereket tömegesen (örmények, ukrán parasztok, vajdasági és kárpátaljai magyarok, tuszik stb.)”. Természetesen a vajdasági és a kárpátaljai magyarok sem angyalok, természetesen az örmények és az ukrán parasztok között is vannak istentelen emberek, de hogy ők tömegesen irtottak ki embereket, méghozzá igen gyakran, arról eddig nem tudott a történelemtudomány.
07:27Melyek
Egy hírügynökségi jelentésből: „Hat súlyos sérültje van a balesetnek, melyek közül két személyt mentőhelikopterrel szállítottak Budapestre.” Hát akkor döntsük el: kik sérültek meg a balesetben? Ha ugyanis „személyek”, akkor feltehetőleg emberek, ha viszont ”melyek”, akkor bizonyára – nem.
 
január 5.
16:25Megdöntött cárizmus
Egyik napilapunk hétvégi mellékletében így kezdődik egy cikk: „Ha 1917-ben Lenin nem dönti meg a cárizmust...” Álljon meg a menet! Amikor a februári (polgári-demokratikus) forradalom megdöntötte a cárizmust, Lenin Svájcban szívta a jó hegyi levegőt. Ő is csinált ugyan egy forradalmat, de egy háromnegyed évvel később (októberben, sőt az új időszámítás szerint novemberben), amikor a cárizmusnak már nyoma sem volt. Vigasztalja viszont a szerzőt, hogy a cárizmust így vagy úgy, de vitathatatlanul megdöntötték. Ezt senki sem vonja kétségbe.
 
január 8.
08:39Állítólag
Dmitro Firtas, az egyik leggazdagabb ukrán üzletember irányítja állítólag a háttérből az Emfesz nevű magyarországi vállalatot – írja egyik napilapunk. Ugyanez a Firtas – megint csak állítólag – közel áll Ukrajna új elnökéhez, Viktor Janukovicshoz. Ezzel szemben Ukrajna elnöke nem új: több, mint két éve választották meg. És igaz ugyan, hogy Viktor, de nem Janukovics, hanem Juscsenko. Viszont nem állítólag, hanem bizonyíthatóan.
08:53Rövid ideig elnökjelölt
Wesley Clark nyugállományú tábornok „2004-ben egy rövid ideig demokrata párti elnökjelölt is volt” – röppenti világgá a szenzációt egyik hírügynökségünk. Ez azért szenzáció, mert eddig a világ úgy tudta, hogy a Demokrata Pártnak 2004-ben csak egyetlen elnökjelöltje volt: John Kerry, akit pártja július 29-én, bostoni kongresszusán választott meg elnökjelöltjének. Rajta kívül 2004-ben sem rövidebb, sem hosszabb ideig senki más nem volt a demokraták elnökjelöltje, mint ahogyan az Egyesült Államokban a két nagy pártnak máskor sincsenek rövidebb ideig elnökjelöltjei, hanem mindig csak egy van: pártkongresszusi jelöltté választásától az elnökválasztás napjáig. Az igaz, hogy 2004-ben Wesley Clark neve is felmerült, mint lehetséges demokrata elnökjelölté, meg is próbálkozott azzal, hogy pártja őt jelölje, de nem sikerült neki.
10:20Sziget csak egy van!
Rövid idő leforgása alatt már másodszor hallottam (ezúttal egyik közszolgálati televíziónk híradójában) a Szahalin-sziget e k -et emlegetni. Holott ez egyetlen, méghozzá jókora sziget: csaknem 1000 km hosszú, területe Magyarország területének a háromnegyede. Maradjunk ennyiben!
 
január 9.
11:40Ne essünk túlzásokba!
Az olajcsap elzárása apropóján egyik napilapunk arról értesíti olvasóit, hogy eddig napi 135 ezer tonna kőolaj érkezett a Barátság olajvezetéken Magyarországra. Tessék ezt összeszorozni 365-el és akkor kiderül, hogy Százhalombattán évente 50 millió tonna kőolajat finomítanak, ami a tényleges mennyiségnek – ha jól számolom – a jó hatszorosa. Lehet, hogy a szerkesztőségben a hordót (159 liter) tévesztették össze a tonnával?
11:50Óvakodjunk az emberiességtől!
Óvakodjunk bizony, mert az emberiesség bűn, aminek elkövetéséért bíróság elé állíthatnak bennünket. Legalább is ez következik egyik hírügynökségünk jelentéséből, amely arról számol be, hogy Szaddám Husszeint „emberiességi bűnök” miatt ítélték kötél általi halálra. A bűn, amelynek elkövetését a nemzetközi jog is büntetni rendeli, természetesen nem maga az emberiesség, hanem az, amit az e l l e n követnek el. Különben már valamennyi szeretetszolgálat ellen per folyna. (Egyébként szerintem jobb fordítás lenne az e m b e r i s é g elleni bűncselekmény.)
11:57Navigare necesse est
Lebukott egy ukrán teherszállító gép legénysége Norvégiában, mert ittasan akartak felszállni. „A hajózó tiszt és a rádiós tiszt is az őrizetbe vettek között van” – olvasható egyik hírügynökségünk jelentésében. A baj itt az „és”-sel van. Tudniillik a rádiós is hajózó tiszt, akárcsak például az első tiszt. A hajózó állománynak ugyanis tagjai mindazok, akik repülőgép-fedélzeten teljesítenek szolgálatot és közülük mindazok tisztek, akik a pilótafülkében dolgoznak. A „navigátor”-t (mert nyilván róla van szó) nem szabad szó szerint lefordítani, mert lám, ilyen félreértéshez vezet.
 
január 10.
08:03Ki hinné? A plébános katolikus!
„Lemondott egy krakkói katolikus plébános is” – közli címében egyik napilapunk. Ez az igazi lelkiismeretes tájékoztatás! Ha ugyanis nem tüntetnék fel külön az ügynökmúltja miatt önként távozó egyházi férfiú felekezeti hovatartozását, az olvasó még azt hihetné, hogy Krakkóban egy protestáns, netán egy muzulmán plébános mondott le.
08:14Célkeresztben
Meglepő szófordulat egyik napilapunkban: „A királyi pár legkisebb gyermekét nem először állítják a célkeresztbe, hogy helyes úton jár-e.” Kérem szépen, akit célkeresztbe állítanak, attól semmit sem kérdeznek, azt lelövik.
08:22Brutális cím
„Brutális ámokfutás RTL Klub módra” – olvasom egy hírportálon egy cikk címét. Aztán átfutom magát a cikket is, amelyból kiderül, hogy az RTL Klub nézettsége az elmúlt héten jócskán maga mögött hagyta a TV2-ét. A cím alapján azt hittem, hogy száguldása közepette az előbbi kereskedelmi csatorna brutális eszközökkel gyilkolta az útjába kerülőket, ám kiderül, hogy szó se róla! Egyszerűen arról van szó, hogy ez a csatorna jobb, vagy legalábbis nagyobb érdeklődést kiváltó műsorokat sugárzott, mint a másik. Már ez is ámok?
 
január 11.
07:55Tényváltozó legenda
Átváltozó legenda címmel ír egyik napilapunk egy bizonyos Vera von Lehndorffról, aki 1939-ben született és akinek, amikor ő hároméves volt, atyját kivégezték a Hitler-ellenes Stauffenberg-összeesküvésben való részvételéért. 1939+3=1942. Olyan éber azonban még a Gestapo sem volt, hogy már 1942-ben leleplezzen és kivégeztessen egy összeesküvőt azért, ami (a Stauffenberg-féle Hitler elleni merénylet) csak 1944 július 20-án fog megtörténni.
08:07Szjarhej, a fehérorosz
Forrástól és fordítótól függően, meglehetős következetlenséggel nevezi egyik hírügynökségünk (de a lapok többsége is) hol Szjarhejnek, hol Szergejnek Szidorszkij belorusz (belarusz, fehérorosz) miniszterelnök nevét, mint ahogyan az államfő is hol Aljakszandr Lukasenka, hol Alekszandr Lukasenko. El kellene döntenünk, hogy melyik átírást használjuk. Elvben kétségtelenül a Szjarhej, illetve az Aljakszandr, illetve a Lukasenka volna a helyes, mert fehérorosz nyelven ezt így írják, illetve ejtik ki, és nem latin betűs írásról lévén szó, a fonetikus transzkripció a helyénvaló. Viszont van két ellenérv: 1. Már megszoktuk az Alekszandr Lukasenko féle átírást. 2. Maga az említett, fehérorosz államfő létére nemigen beszéli az államnyelvet, a fehéroroszt, és a nemzeti televízióban, de mindenütt másutt is következetesen oroszul beszél. Akkor pedig miért ne írjuk át nevét úgy, mintha orosz lenne?
Elismerem, hogy vitatható a dolog. Szerintem csak az nem vitatható, hogy mindig egyformán kellene írnunk a nevét.
Egyébként pedig azt is el kellene döntenünk, hogy az állam neve magyarul Belarusz, Belorusszia vagy Fehéroroszország és lakója (meg nyelve) belarusz, belorusz vagy fehérorosz?
08:18Rusztem maga volt ő II.
Gémesi György gödöllői polgármester tiltakozott Demszky Gábor budapesti főpolgármesternél a HÉV-bérletek árának jelentős emelése ellen. Az utóbbinak más az elképzelése a dologról. „Ezt m a g a a főpolgármester közölte Gémesi György gödöllői polgármesterrel levélben...” – olvasható egyik hírügynökségünk anyagában. Vagyis: Gémesi verje a fenekét a padlóhoz, mert abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a megszólított nem egy beosztott tisztviselőt bízott meg azzal, hogy válaszoljon a neki címzett felvetésre, hanem m a g a válaszolt neki. Levélben.
08:33Nevenincs bűnözők
Vannak az újságírásnak elemi szabályai. Például, hogy megnevezzük azt, akiről egy írás szól. (Kivéve természetesen, ha ezt a törvény vagy az etikailag kötelező diszkréció tiltja, például, ha az illető egy bűnügy kiskorú elkövetője, vagy áldozata, vagy olyan személy, akinek ügyében még nem született jogerős ítélet.) Ezzel szemben egyik hírügynökségünk tegnap két különböző anyagában olyan, súlyos bűncselekményekért sokévi börtönre ítélt személyről is nevük említése nélkül számolt be, akiknek ügyében már jogerős ítélet született. Azt bezzeg nem felejtette el jelenteni a hírügynökség (méghozzá ugyanaznap), hogy nem Bács-Kiskun megyében, hanem Fort Campbellben (USA, Kentucky állam), nem nyolc évi fegyházra, hanem kilenc havi börtönre ítélték a 21 éves Juston R. Graber „specialistát” és közlegénnyé fokozták le. Nyilván nevelési célzattal, a hazai közönség okulására számolt be erről a magyar hírügynökség.
 
január 12.
08:52Ki ül a bársony(árnyék)székben?
Egyik hírügynökségünk, majd egyik napilapunk ismételten a konzervatív árnyékkormány védelmiminiszter-jelöltjeként emlegeti Liam Foxot, aki elégedetlen Magyarország katonai kiadásaival. Nemigen hiszem, hogy az úgynevezett árnyékkormánynak egyáltalán lennének miniszter-jelöltjei, ám ha vannak is, Fox képviselő nem az, hanem az árnyékkormány védelmi minisztere. Ez a jogi értelemben nem létező brit testület ugyanis nem más, mint a mindenkori ellenzék kvázi kabinetje, amelynek az egyes tárcák ügyeivel foglalkozó, azoknak jelenlegi vezetőit és tevékenységét opponáló tagjai, akik, ha pártjuk majdan kormányra kerül, beülhetnek a megfelelő bársonyszékbe. És csak ilyen értelemben miniszterjelöltek.
16:34Pápa mínusz 2
XIV. Benedekről ír egyik hetilapunk. Ám én úgy emlékszem, hogy miután a konklávé pápává választotta, Joseph Ratzinger a XVI. Benedek nevet vette fel. Lehet, hogy azóta lefokozták? Netán visszaminősítették?
 
január 15.
11:02Gróf Sarko, az arisztokrata
„Apja, Nagy-Bocsai Sárközy Pál magyar arisztokrata” – olvasom egyik napilapunkban a francia jobboldal immár hivatalos elnökjelöltjéről. Csakhogy: 1. Arisztokrata a főnemes, vagyis a báró, a gróf stb., ezzel szemben Nicolas Sarkozy apja nem volt az, hanem közönséges nemes. 2. Ennek a dzsentri apának (és fiának) a nemesi előneve a nagy-bocsai, és a nemesi előnevet kis kezdőbetűvel kell írni. Ugyanúgy, mint például – az utóbbi időben sokat emlegetett – néhai kisbarnaki Farkas Ferencnek is. Ma egyik napilapunk publicisztikájában végre így, kis kezdőbetűvel írja a szerző, aki viszont a jelek szerint nem tudja, hogy nem lehet valakit pusztán a nemesi előnevén emlegetni. Ez olyan, mintha például csupán udvardiként emlegetnénk Kossuth Lajost vagy nagybányaiként Horthy Miklóst.
11:06Síeljünk napokat!
Egyik hírügynökségünk beszámolója szerint a 2005-2006-os idényben hazánkban 95 volt a s í e l h e t ő napok száma. Napokat lehet enni (bár az is jobbára csak a múltban volt divatban), de hogy síelni is lehet őket, az számomra novum. Olyan hosszadalmas és nehéz lenne kiírni, hogy „síelésre alkalmas napok”?
11:10Fából csaknem vaskarika
Várható-e megközelítő konszenzus ebben? – teszi fel a kérdést a tőzsdei árak mai emelkedését prognosztizáló elemzőnek egyik kereskedelmi rádiónk munkatársa? Én úgy gondolom, hogy a konszenzus nem lehet sem többségi, sem megközelítő, sem elsöprő, csak egyszerűen: konszenzus. Vagyis 100 százalékos egyetértés. Különben nem beszélhetünk konszenzusról.
11:12A dicső baleset
Elhalasztják a hejcei szlovák repülőbalestnek emléket állító emlékmű felavatását – adta hírül egyik kereskedelmi rádiónk. Nem a baleset á l d o z a t a i n a k emelnek emlékművet?
 
január 17.
09:31Nem nyomoz, jósol
A fenti címmel olvastam interjút egy képes hetilapunkban egy jósnővel, aki kártyát vetett és abból nemcsak azt mondta meg, hogy az eltűnt és addig hiába keresett személyt megölték, hanem azt is, hogy a gyilkosságot anyagi érdekből követték el, a holttestet tóba dobták, tehát a rendőrségnek ott kell keresnie.
Ezek szerint a rendőrségnek eleve fölösleges olyan keserves és néha eredménytelen dologgal foglalkoznia, mint a nyomozás, hiszen a hölgy öt lapot húz a kártyából és a rejtély máris meg van oldva. Mellékesen szólva, a hulla hollétét „tudó” személyt legfeljebb l á t n o k n a k lehetne nevezni. A j ó s ugyanis azt mondja meg, hogy kit és hol f o g n a k megölni.
09:43Csekély értelmű megemlékezések
Részletes megemlékezést továbbított egyik hírügynökségünk Alexander Milne-ről, a csekély értelmű medvebocsról, Micimackóról szóló gyermekkönyv szerzőjéről születésének 125. évfordulóján 2006. január 15-én. Ám úgy látszik, a szerkesztőségben úgy vélték, hogy ez nem elég, mert másnap, január 16-án kiadtak ugyanebből az alkalomból egy még hosszabb méltatást a jeles angol íróról.
Hogy miért kellett két évfordulós anyag is Milne-ről, aki a tetejében nem január 15-én és nem is 16-án, hanem 18-án született?
Hogy mondta Micimackó? „Sohase lehessen tudni ezeknél a méheknél!”
 
január 18.
10:01Pont fordítva
Udmurtföldön járt egyik napilapunk munkatársa. Egyébként érdekes riportjában az „udmurt” után zárójelben megjegyzi: „a szovjet terminológiában votják”. Éppen ellenkezőleg: a szovjet időkben kezdték hivatalosan használni az udmurtokra azt a szót, amellyel maguk azonosítják magukat. Ajánlom a szerző figyelmébe a Nagy Szovjet Enciklopédiát, amelyben ez olvasható: „Votjákok – az udmurtok elnevezése a forradalom előtt”.
10:07Ó, én nem így képzeltem el a rendet
Az elmúlt években több százezer pap hagyta ott a r e n d e t – magyarázza egyik kereskedelmi rádiónk munkatársa, hogy miért fontolgatja a Vatikán a papi nőtlenség eltörlését. Aki egyházi ügyekben megnyilatkozik, annak nem árt tudnia, hogy miféle szerzetek is a világi papok (tudniillik ha eltörlik is a cölibátust, csak az ő számukra), és hogy aki nem szerzetes, mint ők, azok nem is tagjai valamely rendnek, tehát nem is hagyhatják ott.
10:13A majdnem-halál oka
Az ismert színész házaspár válásáról beszámolva egyik bulvárlapunk azt írja a férjről, hogy „még az évvégi ünnepek előtt csak annyit mondott: az ő hibájából felborult házasságukba egy kicsit mind a ketten belehaltak”. Hát ha ez igaz, akkor ezt a házasságot már régen fel kellett volna bontani, hogy nagyon ne haljanak bele. Nem inkább a házasság f e l b o r u l á s a az, amibe egy kicsit belehaltak?
10:20Apuska
Lukasenkóról, a fehérorosz diktátorról írja egyik napilapunk publicistája, hogy „bátyká”-nak emlegetik, és zárójelben közli az orosz szó magyar értelmét: „gazda”. Erre mondják azt, hogy aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul. Az orosz szó magyar jelentése ugyanis „papa”, „apuska”, esetleg „tata”. Volt ugyan egy diktátor, akit „Gazdá”–nak (oroszul: hozjain) emlegettek, de azt speciel nem Alekszandr Lukasenkónak, hanem Joszif Sztálinnak hívták.
10:28Vegyelemzés kémikus módra
A Magyar Honvédség kész egy k é m i a i vegyelemző labort küldeni a pekingi olimpiára – vezette elő egyik közszolgálati televíziónk híradójának műsorvezetője. Köszönjük szépen a magyarázó jelzőt! Anélkül még azt hihettük volna, hogy a magyar hadsereg például egy filológiai vagy netán egy jogfilozófiai vegyelemző laborral akarja meglepni a 2008-as olimpia rendezőit.
 
január 19.
09:39Hol van Európa?
A címben feltett kérdésre eddig úgy feleltem volna, hogy Eurázsiában, annak nyugati fertályán. Amióta azonban egyik gazdasági napilapunkban arról olvastam, hogy egy új magyar légitársaság európai é s eurázsiai célpontok felé akar járatoknak indítani, elbizonytalanodtam.
09:50A gróf előnevei
Az elmúlt napokban már többször értekeztem a nemesi előnevek helyesírása tárgyában. Mégis, úgy érzem, most vissza kell térnem erre a témára, mert egy olyan napilap cikkéről van szó, amely okvetlenül szükségesnek érezte, hogy Wass Albertet összes címeivel együtt emlegesse, így: „gróf Czegei és Szentegyedi Albert”. Hát kérem, ha már valaki annyira tiszteli a gróf predikátumait, tanulja meg, hogy a nemesi előnevet mindig kis kezdőbetűvel írják!
09:56Közleg
Egyik bulvárlapunkban olvastam, hogy „félelmetes erejű trópusi vihar közleg hazánk felé”. Alapvetően persze nem a „közleg”-gel van bajom, hiszen axióma, hogy nincsen újság sajtóhiba nélkül. Az viszont meglepett, hogy – nyilván a globális felmelegedés hatására – már a Brit-szigetek is a trópusokra csúsztak fel. A szóban forgó vihar (Kirill) ugyanis ott keletkezett.
10:05Választás '36
Merőben új tényre derített fényt egyik kereskedelmi televíziónk, amelynek egyik népszerű műsorából megtudhattuk, hogy II. Erzsébet atyját, VI. Györgyöt 1936-ban v á l a s z t o t t á k királlyá. A műsorvezető azonban adós maradt annak közlésével, hogy ki választotta meg az uralkodót? Esetleg a lakosság népszavazás útján, vagy netán a parlament alsóháza? Ámbár persze a történelemben arra is volt már példa, hogy valaki valóban választás eredményeképpen foglalja el a trónt. Csakhogy a nemes lordok nem vonultak a Temze jegére királyválasztási célzattal.
10:09Orvosi csoda
„Színes” (valójában nagyon is szomorú) hír egyik hírügynökségünk kiadásában. Egy brit iskolásfiú véletlenül lenyelt egy tollkupakot, az elzárta a légcsövét és a gyerek két nap múlva a kórházban meghalt. Vagyis két napig még lélegzés nélkül élt?
10:15A szivattyúzó malom
A rendkívüli viharra készülve Hollandiában felfűtötték a világ legnagyobb gőzmalmát, hogy „adott esetben segítsen kiszivattyúzni a vizet az alacsonyan fekvő földekről” – jelenti egyik hírügynökségünk. Attól tartok, hogy egy malom (hajtsa bár gőzgép, szél vagy villanymotor) legfeljebb őrölni, darálni, hántani képes. Azt pedig vízzel vajmi ritkán teszik.
10:19Tengerész a szívem, tengerész...
A nagy viharban léket kapott egy Antwerpenből Porugália felé haladó brit teherszállító hajó és oldalára dőlt. Erről a rossz hírről számol be egyik hírügynökségünk. De ne tessék elkeseredni, most jön a jó hír: a parti őrség helikopterrel kimentette a mentőcsónakkal menekülő 28 matrózt. Eszerint a kapitány, az első tiszt, a hajógépész, a fedélzetmester vagy vízbe fulladt vagy kiúszott? Ők ugyanis nem m a t r ó z o k , hanem – mint például a matrózok is – tengerészek.
 
január 20.
10:28Hát már mindent lehet csinálni az igekötőkkel?
Kóka b e t á m a d t a az áramiparban dolgozók kedvezményes tarifáját – írja egyik napilapunk publicistája. Szerintem ezt a szerkesztő csak azért engedhette át, mert éppen be volt b...va.
 
január 21.
09:43Madár – madár
Azt hallom az egyik kereskedelmi rádiónkban, hogy a környezetvédelmi miniszter felvilágosítást vár a berlini nagykövettől a szemétügyben. Elképzelhető persze, de furcsa. Mert igaz, a magyar kormány utasíthatja berlini nagykövetünket, hogy a helyszínen nézzen utána a dolognak, de az ilyesmit – mint belső, szolgálati utasítást – nem szokták nyilvánosságra hozni. Aztán kiderül, hogy Persányi valójában a budapesti német nagykövettől kér felvilágosítást. A különbség persze csekély. Az egyik személy a magyar kormány szolgálatában Berlinben székel, a másik a német kormány szolgálatában Budapesten. Viszont – és ebben a rádiónak vitathatatlanul igaza van – mind a kettő nagykövet.
 
január 24.
08:37Így szerkesztünk mi
Olvasom egyik hírügynökségünk jelentésében, hogy a Fővárosi Bíróság egy magyar állampolgárt „10 évi fiatalkorúak börtönbüntetésére...ítélte”. Vajon milyen börtönbüntetése van a 10 évi fiatalkorúaknak? Ugyanennek a mondatnak a végén már arról értesülhetünk, hogy egy másik vádlottat felbujtóként, jelentős értékre, csoportosan elkövetett rablás bűntett miatt 7 évi f o g h á z büntetésre” ítélt a bíróság. Az általános iskolában ugyan nem tanítják, hogy mi a különbség a fogház (ahova rendszerint nem szándékosan okozott bűncselekmény miatt küldenek valakit) és a fegyház (a legszigorúbb fokozat) között, de aki bírósági tudósításra adja a fejét, annak nem árt tudnia.
Az anyagból ezen kívül hiányzik még egy névelő és egy rag is. De ez már végképp a szerkesztő lelkén szárad.
08:45Űrügyek
Manapság több tucat kém- é s felderítő műhold kering az űrben Föld körüli pályán – közli a világgal egyik hírügynökségünk. Ugyan tessék már elárulni: mi a különbség a kém- és a felderítő műhold között?
Ugyanez a hírügynökség egy másik anyagában arról az orosz-indiai mű b o l y g ó r ó l számol be, amely a tervek szerint 10 évig marad Föld körüli pályán. Félő azonban, hogy ha 100 évig várnak rá, akkor sem fog Föld körüli pályán keringeni. Lapunk zártakor ugyanis a tudomány még azt vallotta, hogy egy (mű)bolygó sohasem egy másik bolygó (adott esetben a Föld), hanem mindig egy nap körül kering. Ami a bolygó körül kering, azt (mű)holdnak nevezik.
13:26Láttad már a kémet?
Kémsztoriként emlegeti egyik hetilapunk Alekszandr Litvinyenko meggyilkolását. Holott egy gyilkosság – bár kétségtelenül csúnya dolog – semmiképpen sem azonos idegen titkok kifürkészésével, tehát kémkedés kizárva. Elkövetője sem éppen az a kimondott gentleman, az utóbbiak ugyanis vajmi ritkán adják a fejüket bérgyilkolásra. Ám még így sem mutat semmi sem arra, hogy az illető kém lenne. Ami pedig az áldozatot illeti, ő az orosz belbiztonségi szolgálat szervezett bűnözés elleni részlegének tisztje volt, ami aztán végképp nem kém-munkakör. Viszont azt, hogy sztori, készséggel elismerem.
 
január 25.
08:32Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem...
Rendőrségi tudósítás egyik távirati irodánk „hírfolyamában”. Nyíregyházán a rendőrök egy felüljáró alatt in flagranti értek egy 40 éves férfit egy 38 éves, hét hónapos terhes prostituálttal. „A szerelmeskedő párt előállították.” Kapásból tudnék egy tucat hasonértelmű szót mondani arra, hogy mivel foglalkozott a pár, de a „szerelmeskedés” garantáltan nincs köztük.
 
január 26.
08:05Kedves Szabó úr
Természetesen a kötelező hittanoktatást megszüntető rendszer iskolája vétkének is lehet tulajdonítani a lakosság számottevő részének a felekezetekkel és a vallásokkal kapcsolatos tudatlanságát (amiből én legfőképpen azt hiányolom, hogy az európai kultúra egyik alappillérét, a Bibliát sem igen ismerik fiatalabb kortársaink), de ha valaki hivatásos tollforgató vagy a mikrofon mögé ül, vegye magának a fáradságot, és tanuljon meg néhány alapvető dolgot. Például azt, hogy egy plébánost lehet főtisztelendő úrnak szólítani, lehet plébános úrnak, vagy esetleg János atyának is. Egyik kereskedelmi rádiónk riporterétől viszont, aki műsorában egy plébánost kérdezett, azt hallottam, hogy riportalanyát „Kedves Szabó úr”-ak szólítja meg. Hát sokmindent lehet, de ezt nem!
Egyik hírügynökségünk minapi jelentésében pedig arról volt szó, hogy az Egyesült Államokban egy metodista lelkész odaadta a veséjét egy rabbinak, és most „mind a két egyházfi” jól van. A rabbi azonban nem egy egyház, hanem egy felekezet papja (bár ez utóbbi sem egészen pontos kifejezés), ám akit a szerző megnevezett, t.i. azt a személyt, aki a protestáns egyházközségekben működő egyházfi (azaz épületgondnok) megfelelője a zsinagógában, azt samesznek hívják. A lelkész és az egyházfi között pedig akkora a különbség, – hogy kollégáink számára világosabb legyen – mint mondjuk, a szerkesztő és a szerkesztőségi adminisztrátor között.
17:03Nem minden elnök egyforma
Martti Ahtisaarit volt finn miniszterelnökként emlegeti egyik hírügynökségünk. Nos, Ahtisaari sokminden volt már életében, a többi között az ENSZ főtitkár-helyettese és finn külügyi államtitkár. Miniszterelnök azonban történetesen nem volt. Viszont 1994 és 2000 között ő volt Finnország köztársasági elnöke.
 
január 30.
08:21Doyenek
A magyar beatzene e g y i k doyenje – írja Illés Lajosnak szentelt nekrológjában egik napilapunk. Nagy örege a beatzenének lehet több is, de doyenje (rangidős tagja) egy testületnek, közösségnek – akárcsak anya – csak egy van. Éppen ettől doyen.
08:26Pénz a széfben
Egy napilapunkban közölt városi legendában (szerzője viccnek nevezi) egy hölgy beállít a bankba azzal, hogy rengeteg pénzt szeretne elhelyezni a széfben. Ilyesmi azonban még egy viccben is csak agyalágyult személlyel történhet meg, aki ahelyett, hogy kamatoztatná a bankban a pénzét, még fizet is azért, hogy arra a páncélteremben vigyázzanak, ott, ahol pl. drága ékszereket, értékpapírokat őriznek.
 
január 31.
10:13Katonai vadászgépek
Cseh katonai vadászrepülőgépek kísértek Lengyelországba egy magyar polgári kisrepülőgépet – értesíti előfizetőit és azok olvasóit egyik hírügynökségeink. Tévedés, félreértés kizárva! K a t o n a i v a d á s z repülőgépek. A megkülönböztetés bizonyára azért szükséges, mert a nagyérdemű különben azt hiheti, hogy míg a polgári vadászgépeken vadászok ülnek, a katonai vadászgépeken határ- és hegyivadászok utaznak.
10:21Kollégák
„Megkérdezzük a meteorológus k o l l é g á t ...” – hallom egyik rádóink riporterétől. Nahát! És én még azt hittem, higy a rádiókban újságírók dolgoznak, nem pedig meteorológusok.
 
február 1.
08:10Akik előre látták a személyi kultuszt
Jevgenyij Halgyejről, a neves szovjet fotoriporterről közli egyik lapunk, hogy 1917-ben „Sztalinóban (ma Donyeck) látta meg a napvilágot”. Vagyis az ukrán település „városatyái” már az 1917-es forradalmak idején megsejtették, hoigy a bolsevikok egyik (nem is legfőbbek közül való) vezetője, Dzsugasvili olyan nagy ember lesz, hogy stande pityere el kell róla nevezni a várost. Egyébként: a települést 1924 előtt Juzovkának nevezték, 1924 és 1961 között volt Sztálino, azóta Donyeck. Halgyej viszont tagadhatatlanul ott született. És valóban 1917-ben.
11:24Johann Sebastian csomópontja
Igazán nem mondhatja senki sem, hogy nem becsülik meg Budapesten a zeneszerzőket. A Liszt Ferenc tér, a tucatnyi Erkel utca és tér, a Bartók Béla út, a Kodály körönd, a Weiner Leó utca után a XII. kerületben immár a második külföldi zeneszerzőről neveztek el közterületet. Az első a Beethoven utca, a második – legalábbis egy képes hetilapunk szerint – a Bach-csomópont. (Hacsak természetesen nem a magyarországi osztrák helytartó, Alexander Bach tiszteletére nevezték el.) Gratulálok!
 
február 2.
09:47Keresztyének
Egy rádiónk honlapján ismerteti a washingtoni tudósító jelentését, amely szerint „Szili Katalin házelnök egy amerikai magyar iskola felállításának lehetőségéről is tárgyalt az Egyesült Államokban élő magyar közösség keresztyén vezetőivel...A római katolikus Mustos István atya mellett Vásárhelyi József püspök-helyettes és Kocsis Attila, az amerikai magyar református egyház képviselője vett részt a találkozón.” Úgy gondolom: a római katolikus atya kevéssé örül annak, hogy k e r e s z t y é n n e k nevezik, vagyis hogy a rádió a protestánsok használta (egyébként, ha jól tudom, csak a magyar nyelvben létező) elnevezést használta rá.
 
február 3.
10:11Tanuljunk könnyen, gyorsan albánul!
Az új, nem egészen szuverén koszovói állam neve „albánul Kosova Köztársaság” – olvasom egyik napilapunkban. Eddig úgy tudtam, hogy az európai nyelvek túlnyomó többségében (angol, német, spanyol, francia, orosz stb.), ha ugyan nem valamennyiben, a latin „respublica” szó valamely változatát használják erre a fogalomra, és a mi magyar „köztársaság” szavunk üdítő kivétel. Nekünk még erre is van saját szavunk, akárcsak az „admirális”-ra a „tengernagy”. (Bezzeg a „szoftver”, a „hardver” és a „wellnessz”!) De nem, eszerint az albánok sem a latin szót használják, mi több, éppen tőlünk vették át a „köztársaság”-ot. Hurrá!
 
február 5.
08:08És II.
Egy készülő törvényjavaslat szerint a lengyelországi szükségállapot 1981-es bevezetésében részt vett katonatiszteket – tudatja egyik hírügynökségünk – lefokozzák közkatonává é s megfosztják minden katonai rendfokozatuktól. Esetleg még éjfélkor a vár fokán fel is lehet pofozni őket (copyright Péhovard).
 
február 6.
09:27A hitközség és a pátriárkátus
Ukrán pravoszláv hívek összekülönbözéséről ad hírt egyik távirati irodánk. Itt olvasom, hogy „a moszkvai pátriárkátushoz tartozó hitközség felháborodott hívei pópájuk vezetésével felutaztak Kijevbe”. Hát itt nagyon megkevertek valamit! Merthogy h i t k ö z s é g ü k jobbára csak a zsidóknak van, nekik viszont helyben nincs pópájuk, még kevésbé Moszkvában pátriárkátusuk, ott legfeljebb egy Adolf Sajevics nevű főrabbit találnak. Helyi vallási közösségüket (gyülekezetüket) egyébként még a baptisták nevezik hitközségnek, de II. Alekszijt, Moszkva és egész Oroszország pátriárkáját ők sem ismerik el egyházi elöljárójuknak.
 
február 7.
09:40A tékozló Kim fiú
Tékozló fiúnak nevezi egyik napilapunk Kim Dzsong Il észak-koreai vezető legidősebb fiát. Kim Dzsong Nam azelőtt Tokióban csapongott kifelé, most pedig Makaón hódol a dolce vitának (és ha minden jól megy – de ezt már én teszem hozzá – Gorcsev Ivánhoz hasonlóan Makaón vagy makaón elnyeri a Nobel-díjat.) És bár kétségtelenül tékozolja a vagyont (nem annyira atyjáét, mint inkább a koreai népét) mégsem nevezném tékozló fiúnak. A bibliai tékozló fiú fő jellemzője ugyanis nem az, hogy eltékozolja apai örökségét, hanem az, hogy megbánja ezt és vastag önkritika közepette megtér atyjához, aki megbocsát neki. Az ifjú Kimnél a katarzis – a jelek szerint – egyelőre még várat magára.
19:02Egyirányú közlekedés
Az Almásfüzitő közelében bekövetkezett vasúti baleset fejleményeit boncolgatja egyik kereskedelmi televíziónk riportere a helyszínen. „Mára sikerült helyreállítani az egyik vágányt, holnaptól pedig már m i n d k é t i r á n y b a n megindul a forgalom” – ismerteti a pillanatnyi helyzetet. Vagyis egy napig csak Budapest felől Bécs irányában közlekednek a szerelvények?
 
február 17.
10:58Átírás II.
Nem tudok szabadulni ettől a vesszőparipámtól: az, hogy angol vagy német szövegből veszünk át egy orosz nevet vagy elnevezést, még nem ok arra, hogy angolos vagy németes transzkripcióban írjuk le. Egyik napilapunkban olvasható előzetes egy kijevi orosz egyházi kórus magyarországi fellépéséseiről. Az énekkart eszerint a „Troitse-Sergijevoj Főkolostor” falai között hozták létre. Ezt helyesen Trojice-Szergijeva Lavrának (főkolostornak) kell magyarul leírni, nem is szólva Rahmanyinov orosz zeneszerzőről (aki nem hiszi: nézze meg a Magyar Nagylexikonban!) – az ő neve mint „Rachmaninov” szerepel a cikkben.
De nemcsak az orosz nevekkel van baj. Ugyanebben a napilapban a moszkvai tudósító ír arról, hogy Szaparmurat Nyijazov türkmén elnök halála után egy bizonyos Berdimukhammedovot választottajk utódjává. Ezt aztán az igazi öszvér! Az elhúnyt neve ugyanis orosz, míg az utód neve angol átírásban (az erős „h” – „kh”) szerepel itt a magyar szövegben. Amíg a türkmének a cirill ábécét használták, jogos volt a fonetikus (vagy azt megközelítő) magyar átírás. Csakhogy a türkmének még a 90-es években áttértek a latin betűs írásra, amit nem „magyarosíthatunk” meg (különben például a Churchillt is Csörcsilnek kellene írnunk), márpedig a két név a latin betűs türkmén írás szerint: Saparmurat Niyazov, illetve Berdimuhammedov.
És még egy pontatlanság az iménti cikkből. A szerző szerint az elhúnyt diktátor címe, a Türkménbasi magyarul annyit tesz, minzt a „türkök atyja”. Hát nem egészen. Az talán még neki is sok lett volna. Helyesen: a t ü r k m é n e k v e z é r e
11:04400 tökéletes házasság
Egy repülőgépen olvasható magyar folyóiratban olvastam interjút egy házasságközvetítővel, aki azt állítja: 20 év alatt közel 400 házasságot közvetített, és „a megkötött házasságok mindegyike jól működik, nem volt válás”. Erre mondják azt, hogy a papír mindent kibír. Ha a szerkesztő bizonyítani tudja, hogy interjúalanya igazat mondott, jelenlétében és az interjút készítő riporter jelenlétében ünnepélyesen megeszem a kalapomat.
11:15Főbelövés a sebesség túllépéséért
Egy repülőutasoknak szerkesztett magyar folyóirat azt a jó tanácsot adja olvasóinak, hogy Floridában autózva okvetlenül tartsák be a sebességkorlátozást, mert „szigorúan büntetnek a rendőrök, még be is vihetnek az őrszobára, sőt, r ö g t ö n í t é l ő bíróság elé is állítanak ilyen kihágásért”. Amely rögtönítélő (statáriális) bíróság nyilván könyörtelenül kimondja a halálos ítéletet és azt két órán belül végre is hajtják. A szerző bizonyára r e n d ő r bíróságra gondolt, amely valóban nem gatyázik és az előállítás után azonnal kiszabja a sebesség túllépéséért a pénzbüntetést.
11:47Spiritiszta négerek
Egy magyar-angol nyelvű folyóirat szerint „Rio lakossága nagyon vallásos. Keresztény, katolikus, protestáns és afro-amerikai spiritiszta vallások uralkodnak.” Ebből legalább két dolog következik: 1. A szerkesztő azt hiszi, hogy a katolikus és a protestáns nem keresztény. 2. A szerkesztő nem tudja, mi a különbség a s p i r i t i s z t a és a s p i r i t u á l i s között.
Ugyanitt olvastam arról is, hogy Miamiban még olasz reneszánsz építésű palotát is lehet látni. Vagyis alighanem még Kolumbusz építtette őket az inkáknak a 15. század végén. Nyilván, mert hiszen az első európai (angolszász) telepesek csak a 17. század derekán tették be a lábukat Észak-Amerikába, ahol még egy úgynevezett antebellum stílusú, tehát az amerikai polgárháború (1861-65) előtt épült ház is igen nagy becsben áll. Illetve van még egy megoldás: a szerző olasz reneszánsz s t í l u s ú palotára gondolt.
 
február 18.
11:07Makacs dolgok
Az eszperantó nyelvről, illetve mozgalomról szóló cikkében egyik hetilapunk azt írja, hogy „noha Lenin az eszperantót állítólag a proletariátus latinjának nevezte...” Még szerencse, hogy a szerző legalább az „állítólag” szót használja. A legenda ugyanis (tudniillik, hogy maga Vlagyimir Iljics értékelte íly magasra az eszperantót) az 50-70-es években nemcsak élt és virágzott a magyar lapok hasábjain, hanem döntő, lehengerlő érvként is próbált szolgálni az eszperantó kötelező iskolai bevezetését ellenzőkkel folytatott vitákban. A kijelentés azonban nem Lenintől, hanem August Bebeltől származik. Amivel nem az eszperantó fontosságát akarom leszólni, csupán az igazságot heyreállítani, merthogy „a tények makacs dolgok”. (Annak idején egyébként, amikor oly nagy divat volt őt idézni, ezt a mondást is szerették Leninnek tulajdonítani, holott szintén nem tőle származik.)
 
február 19.
09:12Ez csúcs!
Az Ehud Olmert izraeli miniszterelnök, Mahmud Abbasz palesztin elnök és Condoleezza Rice amerikai külügyminiszter csúcstalálkozójáról szóló tudósítást vezeti fel egyik rádiónk műsorvezetője. Csakhogy c s ú c stalálkozón c s ú c s politikusok szoktak részt venni, azaz állam- és kormányfők. Az amerikai külügyminiszter asszony azonban, bár lehetséges, hogy egyébként el szokott jutni a csúcsra, a Fehér Háznak nem gazdája.
09:17Kárpátalja?
A kárpátaljai Kamenyec-Podolszkijba 1941 nyarán Magyarországról deportált zsidókról ír egyik hetilapunk. Ha a nevezett város valóban Kárpátalján lenne, oda nem deportálhattak volna Magyarországról, lévén, hogy Kárpátalja akkoriban Magyarországhoz tartozott. Ellenkezőleg, 1941 nyarán éppen Kárpátaljáról deportálták a magyar állampolgárságukat igazoni nem tudó zsidókat a Kárpátoktól észak-keletre elterülő, akkor németek megszállta ukrajnai városba (ahol aztán meggyilkolták őket).
 
február 20.
10:35Bűnöző smasszerek
A postásgyilkosság, illetve a móri vérfürdőben való részvétel gyanújával letartóztatott egyik férfi börtönőr volt, a másik büntetlen előéletű – hallottam egyik közszolgálati televíziónk híradójának műsorvezetőjétől. Vagyis: egy börtönőr eleve büntetett előéletű?
10:43A Mount Everest Ausztráliában
„Hatalmas vihar repítette a Mount Everest fölé az ejtőernyősnőket” – olvasható egyik napilapunk cikkének háromhasábos alcímében. Az írásból kiderül, hogy egy német sportolónőt 9,15 km magasba emelt a szél, ami valóban a Mount Everestnél is magasabban van. De semmiképpen sem fölötte. A szokatlan ejtőernyős ugrás színhelye ugyanis az ausztráliai Új-Dél-Wales állam volt. Alig néhány ezer kilométernyire a Himalájától.
 
február 21.
09:38Házunk táján
Megalakult az Ország-Világ újjáteremtését célul tűző kör – adja hírül az Emasa, és részletekkel is szolgál: a kör elnöke Erdei Grünwald Mihály, aki a 168 óra és a Figyelő első kiadója, az MTI tel-avivi tudósítója volt. Az utóbbi nem stimmel. Erdei Grünwald nem az MTI-t, hanem a Magyar Rádiót és nem Tel-Avivból, hanem Jeruzsálemből tudósította.
09:50Szamuely a lovon
Némileg megkésett reagálás. Egyik hírügynökségünk számolt be egy magyar politikai párt vezetőjének arról a közléséről, miszerint kezdeményezik Károlyi Mihály és Szamuely Tibor a Parlament mellett lévő szobrainak eltávolítását. A hírügynökség nyilván csak hűen adta vissza a bejelentést, tehát ez a szösszenet nem róla szól. Viszont: Károlyin kívül még Rákóczinak és Kossuthnak van szoibra a Parlament közelében. Lehet, hogy a párt vezetője Szamuelyt vélte látni a Nagyságos Fejedelem ágaskodó lován? Merthogy Szamuelynek nincs ott szobra. Sőt: még a rendszerváltás előtt sem volt.
09:54A néma fogoly
Egyik napilapunk beszámol a bürokrácia áldozatáról: arról a magyar fiatalemberről, akit svájci elfogadtó parancs alapján őrizetbe vettek Szlovákiában, mert egy – az ő elvesztett irataival – szélhámoskodó ember bűncselekmények sorozatát követte el Svájcban. A lap beszámolója szerint a letartóztatott férfi annál kevésbé sem lehet a hunyó, minthogy „semmilyen nyelven sem beszél”. Vagyis néma. Így tényleg nem lehet szélhámoskodni.
10:00Expressz DNS
Amerikai bírói hibákról értekezve egyik napilapunk beszámol egy ártatlanul börtönbe került férfiről, aki azért járt pórul, mert „a helyszínelő rosszul elemezte a DNS-mintákat”. Lehetséges, sőt, bizonyos, hogy az amerikai jogszolgáltatás súlyos hibákat is szokott elkövetni, de a DNS-mintákat azért ott sem a helyszínelő elemzi (a helyszínen), ő csak összegyűjti, hogy azután az igazságügyi szakértő elemezze azokat a laboratóriumban.
 
február 22.
08:42Élő filmszalag
Az Egyesült Államokban közkinccsé tettek egy 8 mm-es amatőr filmfelvételt John F. Kennedy 1963-as dallasi útjáról, s ez a dokumentum új színben tüntetheti fel az ellene akkor elkövetett merényletet. Az erről szóló tudósítást egyik közszolgálati televíziónk híradós műsorvezetője így konferálta fel: „Gyilkosság élőben”. Éppen egy televízióban ne tudnák, hogy mi a különbség a filmfelvétel és az élő adás között?
 
február 24.
11:02Orvosi szenzáció
Britney Spears botrányaival szívesen foglalkoznak a bulvárlapok. Egyikükben ezt olvasom: „A paparazzók lencsevégre kapták, amint a bébiszitter orvoshoz viszi kisebbik fit, az öthónapos Jayden James-t, míg másik fiát, a lassan egyéves Sean Prestont valószínűleg szállodájában tartja bezárva.” Eszerint a két édestetvér között még hét hónap különbség sincsen. Úgy gondolom, hogy ezzel a biológiai szenzációval nem is annyira a bulvárlapoknak, mint inkább az orvosi szaklapoknak kellene foglalkozniuk.
16:08Túl hosszú menetelés
Egyik napilapunkban egy unokaöccs emlékezik Kínában hittérítőként tevékenykedett nagybátyjára: „A második világháború után azonban a kommunista Kína elüldözte a „fehérarcú” misszionáriusokat. Az atya a hosszú menetelés áldozataként ott halt meg.” Jó volna eldönteni, hogy az atya a hosszú menetelés áldopzataként avagy a második világháború után halt meg? Tudniillik a hosszú menetelés már 1936-ban véget ért, a második világháború azonban csak 1939-ben kezdődött és 1945-ig tartott.
16:13Vesd össze: „Hány hadosztálya van a pápának?” (I. V. Sztálin)
Rövid tanulmány egyik napilapunkban a magyar külpolitikáról. Szerzője szerint „a magyar (értsd: nemzeti) diplomácia mögül ugyanakkor hiányzik a katonai erő, ami érződik is a regionális és határon túli magyar politika teljes sikertelenségében”. Vajon hány hadosztályra lenne szüksége a Magyar Honvédségnek ahhoz, hogy Szlovákiában elfogják és elítéljék Malina Hedvig támadóit, Romániában pedig a parlament jóváhagyja a kisebbségi törvényt?
 
február 26.
08:39Kengyelfutó gyalogkakukk
„Orkán erejű szél rongálta meg a grúz főváros nemzetközi repülőterének tetőzetét” – jelentette egyik hírügynökségünk február 25-én 15.05 őrakor. Az még a kisebik baj, hogy nincsenek fedett repülőterek, tehát tetőzetük sem lehet (legfeljebb a repülőtér-épületnek), a nagyobbik az, hogy én az erről szóló tudósítást csaknem 24 órával előbb, 24-én 18 órakor láttam egy tv-híradóban. Lehet, hogy a szóban forgó hírügynökség nem műholdas összeköttetést, hanem postagalmbokat, netán kengyelfutókat használ a hírek továbbítására?
08:46Erődágyuk a levegőben
Nehéztüzérséggel lőtte az amerikai légierő az iraki főváros déli részét – közölte a hírt egyik rádiónk. Ez hamisítatlan katonai szenzáció. Már tudniillik az, hogy repülőgépről nehéztüzérségi eszközzel lőnek. Valójában, mint a rádiós hír alapjául szolgáló hírügynökségi tudósításból kiderül: 1. a légierő támadott egy objektumot Bagdadban, 2. és azt lőtte a földről a nehéztüzérség is. (Megjegyzem, még ebben is erősen kételkedem. Alighanem harckocsi-lövegek lehettek, bár erre persze nem esküszöm.)
 
február 27.
10:40Városi legenda
„A szovjet filozófiatörténet sokat idézett, komikus tétele szerint Kant német filozófus 1724-ben született Kalinyingrádban” – élcelődik egyik napilapunk szerzője. Lehet, hogy (nálunk) sokan idézték ezt a tételt, de az akkor is csak városi legenda marad. A szovjet történészek ugyan valóban nem mentek a szomszédba egy kis hamisításért, de hülyék nem voltak! A Nagy Szovjet Enciklopédia 1953-ban megjelent (tehát még a Sztálin életében szerkesztett) kötete így adja meg Kant születési helyét: „Königsberg (jelenleg: Kalinyingrád)”. Ugyanez az Encyclopaedia Britannicában: „Königsberg, East Prussia, modern Kaliningrad, Russian S. F. S. R.”
10:51Devecseri jr.
A Karinthy Ferenc halálának 15. évfordulója alkalmából közzé tett hírügynökségi anyagban az olvasható, hogy „a Nyugat legnagyobb alakjainak közelében nőtt fel, mindennapos vendég volt náluk Kosztolányi Dezsőtől Devecseri Gáborig, Somlyó Zoltántól Móricz Zsigmondig szinte mindenki”. A felsorolásban a kakukktojás a házat legfeljebb a Cini gyerek barátjaként látogató Devecseri Gábor, aki ugyan már tizenéves korában is ígéretes tehetség volt, de a jelzett időben Kosztolányival vagy Móriczcal természetesen nem volt egy sorba állítható. Viszont a szülei valóban gyakran voltak Karinthy Frigyesék vendégei.
Amúgy Karinthy Ferencről még az is olvasható a hírügynökségi anyagban, hogy 1944-ben „katonának nem vonult be, hamis papírokkal bujkált”. Ez ugyan színigaz, de a teljes igazság kedvéért tegyük hozzá: nem volt katonaszökevény, mert még ha akart volna, származása miatt akkor sem vonulhatott volna be katonának.
 
február 28.
08:21Serpa – öltönyben
Egy városi rendőrkapitány meséli egyik hetilapunk hasábjain: „A járőrök egyenruhában, a nyomozók civilben, jómagam öltönyben cipekedtünk, mint a serpák”. Látom lelki szemeimmel, amint az egyenruhás és az öltönyös serpák kapaszkodnak felfelé a Mount Everestre.
 
március 1.
08:42Ősvideó
60 év előtti házivideó került nyilvánosságra Marylin Monroe-ról – újságolta egyik kereskedelmi televíziónk műsorvezetője. Videó 1947-ben? Legközelebb bizonyára majd arról értesülünk, hogy a videót már a régi rómaiak is ismerték.
 
március 2.
10:15Elfogják-e a fogvatartottat?
Valószínűleg a címben szereplő kérdés izgatja manapság a rendőrség és a büntetés-végrehajtás munkatársait. Mint ugyanis egyik hírügynökségünk (nyilván a rendőrség tájékoztatása alapján és annak terminológiáját átvéve) beszámol róla, egy fogvatartott megszökött a bíróságról és az illetékesek intézkedést tettek az elfogására. A kérdés tehát az: elfogják-e a fogvatartottat? Bizarr!
10:19Kaka
Visszaemlékezés az átkosra egy havi folyóiratunkban. Eszerint egy koncertről hazatérőben hősünk mozgalmi dalokat énekelt a Hősök terén, táncra perdült és bemutatta, „milyen az igazi kakalin”. Hát ez bizony sajnos a Kalinka (amely egyébként n e m egy tánc neve, hanem egy dal) és a kankalin szagos keveréke.
 
március 3.
10:39Megalapozatlan rágalom
Már-már állandó közhely lett a magyar köznyelvben „a durva és megalapozatlan rágalom”. Most éppen egyik napilapunkban olvasom, hogy ilyesmivel illetett egy magyar diplomatát egy román újság. Hát kérem: van megalapozott rágalom is?
 
március 5.
08:07Szeplős fogantatás
Az év legszebb sajtóhibája: egyik napilapunk szerint a besúgó múlttal megvádolt A. A. lemezlovasról a bíróság kimondta, hogy k ö z s z e p l ő. Azt kell hinnem, hogy az ezt leíró ujjait maga Freud vezette a számítógép billentyűin.
08:11Kuna
Azt olvasom egyik napilapunkban, hogy tavaly óta a horvát kuna árfolyama 20 százalékkal erősödött a forinthoz képest. Egyszerűen el sem tudom képzelni, honnan vette azt a szerző. A kuna középárfolyama ugyanis tavaly és az idén (és már jó néhány esztendeje változatlanul) – jelentéktelen eltéréssel – 34 és 35 forint között mozog.
08:16Kelet-Oroszország
Egy hírügynökség és nyomában a napilapok beszámolnak arról, hogy egy olajvezeték szivárgása a Volga mentén fekvő kelet-oroszországi városok ivóvíz-ellátását veszélyezteti. Olyan földrajzi fogalom azonban, hogy „Kelet-Oroszország” nem használatos. Ám ha volna is ilyen fogalom, értelemszerűen Vlagyivosztok környékét, a Csendes-óceán orosz partvidékét jelentené. A Volga melléke viszont talán még közelebb is van az Atlanti-óceánhoz, mint a Csendeshez.
 
március 8.
09:27Milosevics bőröndjei
Egyik kereskedelmi rádiónkban hallottam, hogy Milosevicsék bőröndökben csempésztek ki 10 milliárd dollárt Ciprusra. Számoljunk egy kicsit! Figyelembe véve, hogy a 100 dolláros a legmagasabb címletű dollár-bankjegy, ez 100 millió darab bankót jelent. Ha a százdollárosokat keresztszalag alatt kötegelik, ez egymillió köteg. Egy bőröndbe, mondjuk, száz köteg fér. Vagyis a 10 milliárd dollár kicsempészéséhez nem kevesebb, mint 10 000 bőrönd szükségeltetett. Belgrádban persze össze lehetett volna szedni erre a célra 10 ezer koffert, de nem lett volna ez a csempészés egy kicsit feltűnő?
 
március 12.
08:45Csipkefehérke avagy Hórózsika
A Mindentudás Egyetemén elhangzott előadás hangfelvételét adja le egyik kereskedelmi rádiónk. Itt hallom a jeles tudóstól: ettől a beavatkozástól kelnek életre – akárcsak a Sleeping Beauty, vagyis Hófehérke – a sejtek. Akit azonban a herceg életrekeltési célzattal megcsókolt (igaz, előadónk nem e tárgykörben Tudor), az nem a törpékkel övezett Hófehérke, hanem Csipkerózsika (angolul: Sleeping Beauty) volt. De sebaj, van még Piroska és Hamupipőke is.
08:48Rossz közhely
Több mint ezeréves, k e r e k e n egymillió lakosú városnak nevezi egyik napilapunk ott járt munkatársa Kopppenhágát. Azt természetesen ő sem hiszi, hogy a dán fővárosban 1 000 000 ember lakik és véletlenül sem eggyel több vagy kevesebb. Akkor viszont miért mondja? Mert úgy szebben hangzik?
 
március 14.
09:01Brüszt
Ellopták Szécsi Margit költőnő mellszobrát Pestszentlőrinc egyik parkjából – tájékoztat egyik napilapunk és azt is hozzáteszi, hogy a b r ü s z t ö t lefeszítették a talapzatról. Megvallom, én eddig még csak büsztről hallottam. De talán nem kellene brüsztölnöm minden marhaság miatt.
09:58A cár a forradalomban
Az orosz ortodox egyháznak felajánlották, hogy vegye vissza a bari Szent Miklós templomot, amelyet „az október forradalom éveiben II. Miklós cár építtetett a szent szülővárosában” – tájékoztatja egyik napilapunk tudósítója az olvasókat. Csakhogy: az október forradalomnak nem voltak évei, csak egy éve: 1917. Ugyanannak az évnek a legelején azonban volt már Oroszországban egy polgári forradalom is, amely letaszította trónjáról II. Miklóst. Beküldendő: mikor épült tehát a bari ortodox templom?
 
március 20.
09:46Körözött
Itt van ismét visszaköszönő témám: a szökött rab, akit fölöttébb diszkréten köröznek. Egy hírügynökségünk beszámolója szerint ez a férfi (175 cm magas, vékony testalkatú, göndör hajú) a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetből szökött meg. A tudósításban név szerint szerepel a az országos parancsnokság parancsnokhelyettese, Biczó László, továbbá Horváth Nóra, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense, csak azt nem tudjuk meg, hogy hívják a szökött és körözött rabot. Az ok nyilvánvaló: hogy nehezebb legyen felismerni és kézre keríteni.
09:50Eredeti állapot
A Margit hidat – olvashatjuk egyik napilapunkban – eredeti, 1876-os állapotában kívánják helyreállítani. Csakhogy, én még emlékszem rá, az 1930-as évek végén a hidat kiszélesítették. Eredeti állapotában, amelyben Arany János is megénekelte, nagyon szűk volt, a villamossínek mellett csak egy-egy forgalmi sáv húzódott rajta. Vajon ismét ilyenné akarják tenni?
10:04Babette háborúba megy
Egyik napilapunk munkatársnője a helyszínről számol be az afganisztáni harcokról. Őszintén tisztelem, hogy elmerészkedett egy ilyen, valóban veszélyes körzetbe. Mindamellett nem ártott volna, hogy ha már haditudósításra adja a fejét, előbb minimális katonai ismeretekkel is felvértezte volna magát, illetve ha írását átnézte volna egy ilyen ismeretekkel rendelkező szerkesztő.
Különben nem írta volna például, hogy leszállás előtt a helikopteren mindenki kibiztosította fegyverét, hátha a leszállásnál szüksége lesz rá. Egy kézi lőfegyver kibiztosításához ugyanis – ha már rögtön a leszállás után valóban szükségessé válik – 2 másodperc is elegendő, viszont ha a pilóta egy kicsit is odacsapja a gépet, a kibiztosított fegyver elsülhet. Az utasok – hacsak nem a tudósító szintjén sajátították el ők is a katonai ismereteket – nyilván csak kézbe vették, a kezük ügyébe helyezték a fegyvereiket.
Továbbá: a tudósító egy helyen harckocsikat é s tankokat látott. És? A harckocsi a tank magyar neve.
Továbbá: „Az előretolt őrhelyen már az afgán harcterek csapataival együtt őrködnek a katonák.” Tessék mondani: mi az „az afgán harcterek csapatai”?
Továbbá: „a csapatot karrierkatonák vezetik”. Vajon kik lehetnek ezek? Karriert csinált katonák, tehát tábornokok? Vagy – mint a karrierdiplomaták (mert hiszen a szerző nyilván e szó analógiájaként alkotta ezt a szót) – hivatásos és nem politikai kinevezett katonák? Vagy mi a szösz?
 
március 21.
08:50Századparancsnok a szakasz élén
Egyik napilapunk Afganisztánba küldött tudósítója számol be egy Ghiaz nevű századparancsnokról, aki „az afgán hadsereg (ANA) ama szakaszának a vezetője...” Lefokozták?
08:59Schengen is van a világon!
Egyik napilapunk figyelmezteti a magyar autósokat: ha nyugat-európai utakon, kivált Luxemburgban, Norvégiában és Spanyolországban, ahol különösen magas a bírságok összege, megbírságolják őket, hazaérve okvetlenül fizessék be a büntetést, különben „ha évek múlva vonattal, repülővel utazik az országba, az adós, akit útlevele alapján szűrnek ki a határőrök, akik akár a beutazást is megtagadhatják”. A két „akit” egy mondatban csak stiláris hiba, a többi azonban tényhiba. Ezennel értesítem a cikk szerzőjét: ez évek múlva nem fordulhat elő. 2008 január 1-jétől a vasúton és 2008 tavaszától ugyanis a repülőgépen érkező magyar már egyáltalán nem fog határőrökkel találkozni az említett országok határán, illetve repülőterein.
 
március 22.
11:37Pikáns közlemény
Egyik hírügynökségünk beszámol arról, hogy egy pornográf felvétel miatt botrány robbant ki egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen. A p i k á n s felvételen – olvasható az anyagban – állítólag a falu általános iskolájának igazgatója látható. Most magyarázzam el, hogy mi a különbség a pornográf és a pikáns között?
 
március 23.
10:42A golyóálló nem állja a golyót
A golyó átütötte a golyóálló üveget – hallom egyik televíziónk híradójának műsorvezetőjétől, aki az M1-esen történt rablótámadási kísérletről beszél. Ez fából vaskarika. Az az üveg, amelyet kézi lőfegyver golyója átüt, nem golyóálló!
10:46Egy egész vadásztársaságot mozgósítottak
Fonyódon egy gépkocsi három szarvassal ütközött. Erről beszámolva egyik napilapunk idézi Tavasz Józsefet, „a balesetet követően a helyszínre hívott Csehi-imrédi Vadásztársaság elnökét”. Az rendben van, hogy szükség van szakértőre, de miért kell ehhez egy egész vadásztársaságot a helyszínre hívni?
10:50Falusi útlevelek
„Sátáninak vélt vonalkód miatt nem hajlandó átvenni új útleveleit egy egész falu Oroszországban” – jelentette egyik hírügynökségünk. Az olvasó meg eltöprenghet azon, miért igényelt egyszerre egy egész falú útlevelet Oroszországban? A rejtély nyitja: a hírügynökségi fordító nem tudja, hogy a „paszport” szó oroszul nem „útlevelet”, hanem „személyazonossági igazolványt” jelent.
10:55Űzekedő nekrofil–szodomista
„Döglött őzzel űzekedett egy 20 éves féfi az Egyesült Államokban” – továbbítja a gusztusosnak nem igazán mondható hírt egyik hírügyökségünk. A sztorinak azonban ezzel még nincs vége. Az őzekedőnek is nevezhető férfiről azt is megtudjuk, hogy visszaeső: „két éve egy lovat ölt meg, hogy közösüljön vele”. Kérem szépen, halottal nem lehet közösülni! Nemhogy döglött állattal, de még halott emberrel sem. Az még a legjobb (helyesebben: a legrosszabb) esetben is csak hullagyalázás lehet.
11:03Ember
„Halálra gázolt egy 70 éves embert csütörtök délben a Pest megyei Monorierdőn egy 30 éves férfi, majd segítségnyújtás nélkül elmenekült; a férfi ittas volt.” Így kezdődik egy hírügynökségünk bűnügyi tudósítása. Amelyből kiderül, hogy a tettes férfi volt. És az áldozata? Róla csak azt tudjuk, hogy 70 éves ember volt. Lehet, hogy a tudósító úgy gondolta, hogy az „ember” egyértelműen „férfit” jelent. Én nem gondolom úgy. A tudomány mai állása szerint a nő is ember.
A tudósításból még az is kiderül, hogy „a 30 éves gázoló ellen segítségnyújtás elmulasztása miatt megindították az eljárást”. A segítségnyújtás elmulasztása ugyan ül, de úgy vélem, hogy az eljárás mindenekelőtt a segítségnyújtás elmulasztásánál is súlyosabb bűncselekmény, nevezetesen halálos gázolás, továbbá ittas vezetés címén is indult.
11:15Méhészet
Egyik hírügynökségünk tudósítása azzal kezdődik, hogy a rendőrök tolvajok. Legalábbis a magyar nyelvtan szerint csak így értelmezhető a következő mondat: „Kemencetolvajokat fogtak el a rendőrök Makón, akik egy helyi, felújítás alatt lévő pékség kemencéjét szállították el, majd értékesítették”. Hogy még az értékesítés előtt történt vagy utána, az nem derül ki, de „a közterületen őrizetlenül tárolt 22 mázsa súlyú szerkezet feltűnt egy helyi férfinek, aki úgy ítélte meg, arról kisebb alkatrészeket leszerelve a méhtelepen pénzhez juthat”. Azt még csak érteném, ha az illető a MÉH átvevő helyen akart volna az alkatrészekért pénzhez jutni, a méhtelep azonban – szerény értelmezésem szerint – nem más, mint a méhkaptár és a méntelep elegye.
20:40Piros-fehér-zöld, Trieszt magyar föld!
Azt olvashatjuk egyik hetilapunkban Anton Zoller rabbiról, hogy „első állomáshelye 1920-ban az éppen Magyarországtól Olaszországhoz csatolt Trieszt volt”. Másnak is fáj Trianon, nemcsak a cikk szerzőjének, de speciel Trieszt Olaszországhoz csatolását ne mi rójuk fel az Antantnak! Ez a város ugyanis sohasem tartozott Magyarországhoz. Lehet, hogy a szerző Fiumére gondol? A cikkben egyébként szerepel Zoller egy kollégája is: „Köves Slomo z s i d ó rabbi”. Ki hitte volna? Vagy netán a jelző azért volt szükséges, nehogy a tájékozatlan olvasó katolikus, protestáns, esetleg muzulmán rabbinak vélje K. S.-t?
 
március 24.
11:11Nincs mese, meghalt Andersen?
Tulajdonképpen nem újságszöveg, csak egyik napilapunkban megjelent hirdetés szövege, mégsem tudom megállni, hogy kihagyjam. Ebben ugyanis a következő olvasható: „A király meztelen!” – a szállóige eredete Ránki György Pomádé király új ruhája című operája.” Nem szeretem azt a fordulatot, hogy „mint közismert”, de ha valami közismert, akkor az feltétlenül az, hogy ennek a szállóigének az eredete Andersen meséjéből való.
17:35Mibe való a magazin?
A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Egyik minapi blogomban azt tanácsoltam az illetékes szerkesztőnek, hogy jobban nézzék át Afganisztánba küldött munkatársnőjük – egyébként érdekes, tartalmas, jól megírt – tudósításait, mert a katonai ismeretek a jelek szerint nem tartoznak a hölgy erős oldalai közé. Nos, úgy látszik, nem kellett volna ezt tanácsolnom. A napilap mai számában megjelent afganisztáni tudósításban ugyanis egy kivételesen durva félreértés van, ám az – megesküszöm rá – nem a szerző, hanem az anyagába belenyúló szerkesztő lelkét terheli. Arról van szó, hogy afgán kormánykatonák tálibokat keresve egy faluban házkutatásokat tartanak. „Az egyik házban egy öreg AK-47-es Kalasnyikov gépkarabélyt, egy Kalasnyikovokról szóló magazint és két detonátor nélküli gránátot találnak.” Vajon milyen magazin (képes hetilap) lehet az, amely Kalasnyikovokról szól és amely egy gépkarabély és két gránát mellett fekszik? Egészen nyilvánvaló, hogy az eredeti kéziratban „egy Kalasnyikovok b a v a l ó magazinról” volt szó. Amely természetesen semmiről sem szól, viszont – tölténytár lévén – a gépkarabélyhoz tartozik és töltényeket tartalmaz.
A szerkesztő, sajnos, megfogadta a tanácsomat és belenyúlt a kéziratba. Mea culpa!
 
március 26.
08:27Szándékosan
Azt hallom egyik rádiónk londoni tudósítójától, hogy az irániak s z á n d é k o s a n fogták el az állítólag a területi vizeikre behatolt brit tengerészeket. Naná, véletlenül!
08:40Túl az Északi-sarkon
„Orosz főszponzoruknál, az Északi-sarkon túl jártak a Schalke 04 vezetői” – újságolja egyik hírügynökségünk. És hogy világos legyen, hogyan kerültek az Északi-sarkon túlra, a tudósítás szerzője azt is megmagyarázza: a német labdarúgó klub főszponzorának, a Gazpromnak a székhelye Szibériában van. Szomorú szívvel tudatom, hogy a Gazprom székhelye (központja) Moszkvában van, és Szibéria sincs az Északi-sarkon, legfeljebb a sarkkörön túl , de ott is Szibériának csak egy aránylag kis szelete található. Ami az Északi-sarkot illeti, azon persze túl lehet jutni (repülőgéppel, nagyon ritkán jégtörővel), de akkor már a Déli-sark felé repül, illetve hajózik az ember.
 
március 27.
09:04Szlogenek – örökbe fogadva
„A hazai médiában immár a mai viszonyokra adoptálva ismét elő-előkerülnek a Kádár-rendszerből ismert lejárató szlogenek” – olvasom egyik napilapunkban. Vagyis: a mai média ö r ö k b e f o g a d j a az átkosból visszamaradt szlogeneket. Nem inkább: a l k a l m a z z á k őket a mai viszonyokra? Akkor viszont nem adoptálják, hanem adaptálják őket. A kettő egy icicpicit különbözik egymástól. Legalább egy betűnyit.
 
március 28.
08:59Világfőváros
Dagadj, honfikebel! Mint egyik rádiónk beszámolt róla, „Magyarország lesz a világ agrárfővárosa”. Merthogy Budapestre költözik a FAO-nak, az ENSZ élelmezéssel és mezőgazdasággal foglalkozó szakosított szervezetének a központja. Valójában a FAO központja továbbra is Rómában marad. Hozzánk csak a kelet-európai és ázsiai részlege költözik. Ami természetesen szintén szép dolog, de a világfővárosságtól azért még messze vagyunk.
09:10A Cz-tábor
„Ferencz Jóska táborában...” – így idézi a hajdani katonadalt egyik rádiónk honlapja. Én azonban csak két Ferencz Józsefről tudok, de közülük egyiknek sem volt tábora, legfeljebb híveik voltak, lévén, hogy mindkét úr unitárius püspökként szolgálta egyházát. Az első a 19., a második (az unokája) a 20. században. A hatályos helyesírási szabályok értelmében a régi magyar családi nevekben előforduló „cz” ugyan valóban nem változik „c”-vé, csakhogy a szóban forgó „táborbirtokos” uralkodó családi neve, amennyire emlékszem, Habsburg volt és a Ferencet csak számos keresztneve egyikeként használta. Arra pedig a fenti szabály nem vonatkozik. (V.ö. Rákóczi – cz”-vel, de Ferenc – szimpla „c”-vel.)
20:44Tádzsik névadás
Nagyon meglepődtem egyik hírügynökségünknek azon a közlésén, miszerint Enomali Rahmon tádzsik elnök bejelentette, hogy az ő példáját követve (aki nemrégiben elhagyta vezetékneve végéről az oroszos „ov” toldalékot) ezentúl az újszülötteket csakis perzsa vezetéknévvel szabad anyakönyvezni. A nacionalizmust más posztszovjet közép-ázsiai vezetőkkel együtt felfedező dusanbei vezérről ugyanis nehezen tudtam volna elképzelni, hogy p e r z s a nevek adását javasolja polgártársainak. Még akkor is, ha a tádzsik nyelv a farszi (vagyis a perzsa) közeli rokona, sőt, egyesek szerint csak nyelvjárása. Dehát, mint tudjuk, Avicenna (arabul Abu al Husszein ibn Szina) is tádzsik volt. Hát még a most születő tádzsik állampolgárok! Megnéztem hát Rahmon saját különbejáratú honlapját, amelyen természetesen feketén-fehéren az áll, hogy az újszülötteknek szüleik adjanak t á d z s i k neveket.
20:53Speer miniszter
Régóta ismert, hogy „Albert Speer, Hitler építésze tudott a holokausztról, sőt, mint hadügyminiszter, a második világháború második felében ő maga is segítette Himmler SS birodalmi vezetőt a halálgépezet működtetésében. Ha ez előbb kiderül, Nürnbergben halálra ítélték volna, de csak 20 évet kapott” – olvasható egyik hírügynökségünk anyagában. Ezzel szemben Albert Speer fegyverkezési és hadianyag-gyártási miniszterként szolgálta Hitlert. Hogy megérdemelte-e volna a kötelet vagy sem, annak eldöntését a hírügynökségre bízom, ezen lehet vitatkozni. Ám azon, hogy nem volt a Harmadik Birodalom hadügyminisztere, azon nem érdemes. Nem volt az.
21:00Következetesség II.
Christian dán herceg, Frigyes koronaherceg fia, Margit királynő unokája megkezdte első napját a bölcsődében – ezzel a szívet melengető hírrel lepte meg egyik hírügynökségünk a magyar közvéleményt. De ha a papa Frigyes és a nagyi Margit, akkor a kis herceg miért nem Keresztély vagy legalábbis Krisztián? Elvégre például Erzsébet királynő fia is a Károly, unokája pedig a Vilmos névre hallgat mifelénk, (míg – hogy az uralkodói példákat folytassam – a spanyol királynak János Károly, hitvesének Zsófia, a fiúknak pedig Fülöp a becsületes „magyar” neve, hogy Őszentségére, XVI. Benedekre ne is hivatkozzam.)
 
március 29.
09:14Ki mit termel?
Azt írja egyik napilapunk, hogy Portugáliában felavatták a világ legnagyobb, napenergiát termelő erőművét. Gyanítom, hogy a napenergiát maga a Nap „termeli”, az erőmű dolga az, hogy azt elektromos árammá alakítsa.
 
március 31.
11:25A KSH, az APEH és a kurvák
P. Howardtól tudjuk, hogy nem lehet minden pofon mellé rendőrt állítani. Ugyanígy nyilván nem lehet minden örömlány mellé APEH-ellenőrt sem kihelyezni. Ennél fogva – mint ismeretes – a prostik, eléggé el nem ítélhető módon, nem adnak számlát és nem fizetnek adót. (Bár lehet, hogy szolgáltatásaik után inkább a pasikkal kellene fényűzési adót fizettetni...) Ha viszont ez igaz, hogyan hihetünk egyik napilapunk ama közlésének, hogy a bruttó hazai össztermék (GDP) alakulását összegző s t a t i s z t i k á k szerint a magyar férfiak 2005-ben csaknem 125 milliárd forintot hagytak a prostituáltaknál? Erősen tartok ugyanis attól, hogy ez nem statisztikai adat, hanem b e c s l é s. És a kettő – enyhén szólva – nem teljesen fedi egymást.
 
április 4.
10:14Csapások – ellen
Szerbia elveszíti Koszovót, „amelyet gyakorlatilag a Szlobodan Milosevics volt szerb elnök elleni NATO-légicsapások után már el is veszített” – jósolja egyik napilapunk. Hát kérem: 1. Légicsapást többnyire nem valaki ellen, hanem valakire mérnek. 2. A szóban forgó légicsapásokat, jóllehet valóban Milosevics megbuktatása érdekében mérték, de nem rá, hanem Szerbiára, szerbiai objektumokra és lakosokra. 3. És egyáltalán: mi a fenének mértek volna csapásokat egy v o l t elnökre? A légicsapások idején Milosevics még javában elnök volt.
 
április 6.
12:30Keresztneve: Lakatos
Egyik fővárosi kerületi újság beszámol a kerületben elkövetett bűncselekményekről, és mivel elkövetőik ügyében még nem született jogerős bírói ítélet – nagyon helyesen – csak vezetéknevük kezdőbetűjét és keresztnevét adja meg: M. Esztella, E. Zoltán stb. Ezzel szemben a Szent János kórház szarkája így szerepel a közleményben: K. Lakatos Roland. A szerkesztő bizonyára úgy vélte, hogy a tolvajnak a Lakatos a keresztneve.
12:33Lepsénynél még megvolt
Egyik napilapunk elküldte Pozsonyba Csáky Pálhoz, a szlovákiai MKP új elnökéhez – mint a leadben olvasható – két munkatársát. Az egész kolumnás interjú alatt azonban csak egy aláírás olvasható. Hová lett a másik interjúkészítő? Lehetséges, hogy idegenvezetni próbált Pozsonyban és ottfogták?
 
április 8.
09:09Öngyilkossággal játszó bírák
„Az orosz rulett folytatódik” – így vezeti be egyik hetilapunk azt a cikkét, ameyből kiderül, hogy a nemzetközi törvényszék összetétele (meghosszabbítják egy tucat bíró, köztük Baka András mandátumát avagy újakat választanak?) attól függ, hogy az orosz parlament ratifikálja-e „az európai alkotménybíróságként is emlegetett nemzetközi törvényszék áramvonalasítását elrendelő nemzetközi jogi dokumentumot”. Kissé nyakatekert, de egye fene! Viszont hol van itt az orosz rulett? Lehetséges, hogy a taláros urak hatlövetű revolvert szorítanak a halántékukhoz és merő mázli kérdése, hogy a ravasz elhúzásakor csak üresen kattan a fegyver vagy holtan esnek össze a lövéstől? Természetesen minden lehetséges, de erről a cikkben már nem esik szó.
 
április 10.
09:18Bilincsbe verve
Koltai Róbert egy étteremben találkozott az újságírókkal – tudósít az egyik bulvárlap. Eközben tilosban hagyta parkolni autóját, amelyet kis híján el is szállítottak, de a főpincér még időben figyelmeztette a veszélyre, és a színész már „a kerékbilincselők megérkezése előtt át tudott állni egy szabályos parkolóhelyre”. Vagyis az autó csaknem úgy járt, mint a tetten ért bűnözők, akiket a rendőrök megbilincselnek, azután elszállítanak (előállítanak). Az autó azonban nem bűnöző és ezért v a g y megbilincselik v a g y elszállítják.
09:21Ki – mire?
(Szokatlanul hosszú) cím egyik hírügynökségünk hírfolyamában: „Franciaországban megkezdődött a hivatalos elnökválasztási kampány, a többség Sarkozyre tenne.” Szerintem a kisebbség is. Tudniillik a szocialisták is tesznek rá. Ívben és a magasból.
 
április 11.
09:04Állítólag
Kisfaludy Stróbl Zsigmond 1942-ben állítólag a repülőgép balesetben elhunyt Horthy István kormányzóhelyettes emlékművéhez kezdte készíteni a (Szabadság)szobrot – olvasom egyik napilapunkban. Valaha minden tankönyvben az állt, hogy Petőfi Sándor a Nemzeti Múzeum lépcsőjéről szavalta el a Nemzeti Dalt, mégsem lenne képem ezt ma akárcsak az „állítólag” szócskát közbeiktatva is leírni, annyira egyértelmű, hogy nem igaz. A Szabadságszobor „horthysta” eredetét annyiszor és olyan meggyőzően cáfolták (köztük Bowden Ilona, a kormányzóhelyettes özvegye is), hogy ezt már az „állítólag” sem menti.
09:07Életében leváltották
„A még életében leváltott Hruscsovot” említi egyik hírügynökségünk. Halála után ugyan már sok embert piszkoltak le, de hogy le is váltottak volna – ilyesmiről még nem hallottam.
09:11Világűrömet egy lóért!
„Működő demokráciákban – fejti ki egyik napilapunk publicistája – legkevesebb egy lovas szobrot kapna Simonyi Károly, a nemzet Földön túli hírnöke”. Én speciel tudok még egy Földön túli hírnökről, aki a tetejében – hívei szerint – lovon utazott a Földön túlra, de legjobb tudomásom szerint még neki sem állítottak lovas szobrot. Az illetőt Mohamednek hívták. Igaz, azok az országok, ahol a lakosság többségét az ő hívei alkotják, nemigen nevezhetők működő demokráciának.
 
április 12.
10:02AkiK még a rendőröknél is butábbak
Az ember esendő, ezért szeret nevetni azokon, akik valamiben elmaradnak tőle, mondjuk, ostobábbak, mint ő. Vagy legalábbis akiket ő annak nyilvánít. Ez a lélektani alapja például a rendőrvicceknek. De mit tegyen szegény rendőr? Ő is keresi azt, aki nála ostobább. A rendőrségi hetilap nemrégiben olyan viccet közölt, amelyben a hülye gyerek a polgárőr volt. Az eheti számban a bunkó „az izomagyú biztinsági őr”. Legközelebb majd bizonyára a szőke közterület-felügyelőnőn fognak élcelődni.
 
április 14.
09:50Nem mind papsajt...
A Die Presse című n é m e t lapra hivatkozik egyik magyar napilap. A Die Presse ugyan valóban német nyelvű újság, csak éppen o s z t r á k. Nem minden papsajt, ami büdös!
09:54Rosszul akasztanak tengelyt
Egyik hetilapunk szerint Bush elnök a gonosz tengelyének nevezte Szíriát. Nem tartozom ugyan a George W. Bush szellemi képességeit különösebben nagyra tartók közé, mindamellett meggyőződésem, hogy még ő is tudja: egy tengely minimálisan két pontot (kereket) köt össze. Ezt csak az nem tudja, aki róla ezt írta. Szíria a legjobb (vagy inkább: a legrosszabb) esetben is csak r é s z e , egy összetevője lehet a „gonosz tengelyének”.
10:16A református lutheránus
A címben olvasható „református lutheránus” természetesen fából vaskarika. Ez azonban a jelek szerint kevéssé zavarta egyik hetilapunk munkatársát, aki azt írja, hogy Angela Merkel református lelkészcsaládba született, de néhány bekezdéssel később már a kancellár „lutheránus” merevségét emlegeti.
Szerzőnktől egyébként arról is értesülhetünk, hogy „Merkel fizikusi vénájának köszönhetően kiváló elemző- és taktikai képességekkel rendelkezik”. A kérdés csak az, hogy miért kell egy fizikusnak kiváló taktikai képességekkel rendelkeznie?
Merkel – állítja még a szerző – protestáns létére lett egy katolikus párt (a CDU) elnöke. El kell szomorítanom a szerzőt: a CDU egyszerűen k e r e s z t é n y párt, amelyet mind katolikusok, mind protestánsok támogatnak.
Végül: „a német vaslady, akiről még homoszexuális pletykák is keringtek férfiak viselkedése miatt, valójában meglehetősen konzervatív”. Hol itt az ellentét? Avagy a nemi orientáció egyben szükségszerűen politikai orientációt is jelent? Minden meleg férfi és leszbikus nő a priori szoclib, netán még trockista is?
 
április 16.
20:46Beszél ön askenáziul?
Egyik napilapunk publicistája szerint helyénvaló lett volna, hogy a holokauszt emléknapján a magyar parlamentben „elhangozhassék a kaddis ima akár askenzázi nyelven is”. Ehhez persze az is kellett volna, hogy létezzen ilyen nyelv. De nem létezik! Askenázinak a kelet-európai zsidókat nevezik, ők azonban (főként a múltban) vagy jiddisül vagy a befogadó ország nyelvén beszéltek. A kaddis azonban még csak jiddis nyelven sem képzelhető el, kizárólag héberül, amely nyelv szerkezete, nyelvtana, de alapvetően szókincse is egyébként körülbelül ugyanolyan távol van a jiddistől, mint a magyartól.
20:57Körülvéve
Gyurcsány családostól moziba ment, és – lelkendezik az egyik bulvárlap – mindössze egy testőr volt k ö r ü l ö t t e . Kérdésem: körülölelte a miniszterelnököt vagy körbetáncolta?
21:07Feltámadás
A korabeli vicc szerint a katolikus abban különbözik a kommunistától, hogy az előbbi a feltámadásban, az utóbbi a rehabilitációban hisz. Egy internetes hírportál (nem akarok ujjal mutogatni rá) azonban, úgy látszik, a kommunisták feltámadásában hisz. Egy tévétörténeti program előzetesében ugyanis a résztvevők sorában Takács Marika leánya, Horvát János, Horváth Szilárd ex-időjós és mások mellett Aczél G y ö r g y ö t említi (nyilván E n d r e helyett). Vagy csak a szellemét kívánják megidézni? Ajjaj!
Pótlólagos bejegyzés április 19-én: Végre tudom, hogy legalább egy ember olvassa a blogomat, ha nem is túl sűrűn. A szóban forgó hírportálon mára kijavították a „György”-öt „Endré”-re.
 
április 17.
08:30Csodagyerek
Javul a Kecelen mérgezést szenvedett testvérek állapota. A nagyobbik fiút levették a lélegeztetőgépről és már olvas is – újságolta egyik kereskedelmi televíziónk híradója. A hír természetesen örvendetes, sőt, szenzációs is. A nagyobik testvér ugyanis, aki eszerint olvas, mindössze két és fél éves.
10:29Legenda és valóság
A multkorjában már szóvá tettem egy (városi?) legendát majdnem tényként beállító cikket. Ime a következő példa. Egyik hetilapunk szerint „egy kis zempléni patakot, a Ronyvát mint hajózhatóvá tehető folyót kezeli a trianoni békeszerződés”. A Ronyva valóban egy kis patak. Nyáron, ha ügyesen ugrál az ember a köveken, akár száraz lábbal is átkelhet rajta. Ezt magam is megtapasztaltam. A trianoni békeszerződésben azonban célzás sincs a hajózhatóvá tételére. Ezt egyszer valaki kitalálta és azóta cikkről-cikkre vándorol. A trianoni békeszerződés attól nem már lesz „sárosabb”, hogy ezt rákenjük.
Ugyanebben a hetilapban olvastam viszont egy szovjet katonai egységről, „amely a szovjet történészek szerint 1945. május elsején elfoglalta a berlini Reichstagot”. Csak a szovjet történészek szerint? A szerkesztőség für alle fälle elhárítja magáról a felelősséget az állítás valóságát illetően. De miért? Állította valaki is, hogy a Reichstagot nem egy szovjet katonai egység foglalta el, hanem, mondjuk, amerikai ejtőernyősök vagy kínai népi önkéntesek?
 
április 18.
09:296 éves zebravadász
Egyik bulvárlapunk közlése szerint Széchenyi Zsigmond, a híres vadász dédunokája egy zebrát ejtett el Tanzániában 1964-ben. Csakhogy a jeles vadász és író 1898-ban született. Ha húsz éves korában született gyermeke, és az is húsz éves volt, amikor utódot nemzett/hozott a világra, majd ez az unoka is húsz éves korában lett apa/anya, 1964-ben a dédunoka még akkor is csak 6 éves volt. Szép teljesítmény ilyen zsenge korban zebrát lőni. Vagy inkább kacsát?
 
április 19.
08:29És III.
Elmeorvos é s pszichiáter is megvizsgálta W. Róbertet – hallottam egyik kereskedelmi televíziónk híradójának műsorvezetőjétől. Ha megmondja, mi a különbség a kettő között, veszek neki egy zacskó pattogatott kukoricát vagy popcornt.
 
április 24.
11:01Tejszín a kocsiszínnel
Szergyukov orosz védelmi miniszterről közli egyik hírügynökségünk, hogy szorgalmazta az új orosz-amerikai egyezmény kidolgozását a hadászati támadófegyverek ko r l á t o z á s á r ól 2009 végén lejáró START-2 szerződés helyett. Nem hiszem. Mert bármennyire is új fiú Szergyukov ezen a poszton, ő azért minden bizonnyal tudja azt, amit a hírügynökség – a jelek szerint – nem tud. Hogy tudniillik a nukleáris töltetek és a hordozóeszközök korlátozásán (SALT-egyezmények) szerencsére már jócskán túl van a világ. Arról az amerikaiak és a szovjetek még a 70-es években állapodtak meg. Az úgynevezett START-tárgyalások és megállapodások (Strategic Arms R e d u c t i o n Talks) az említett fegyverrendszerek számának c s ö k k e n t é s é r ő l szólnak.
11:09Bukás
A most elhunyt Borisz Jelcin életútját vázolva egyik napilapunk azt állítja, hogy 1987-ben a politikus „minden párttisztségétől megfosztva „felfelé bukott”, építésügyi miniszterré”. Ebben a rövid állításban mindössze három hiba van. 1. Jelcint nem fosztották meg minden párttisztségétől, mert az SZKP Központi Bizottságának tagja maradt. 2. Nem építésügyi miniszter lett, hanem az Építésügyi Állami Bizottság helyettes vezetője. 3. „Felfelé buktatni” azt jelenti, hogy valaki névleg magasabb beosztást kap, valójában azonban kevésbé befolyásos posztra állítják. Jelcint azonban, aki a párt Központi Bizottságának titkára volt (vagyis a nómenklatúra szerint több, mint miniszter) ténylegesen (lefelé!) buktatták, amikor miniszterhelyettest csináltak belőle.
 
április 26.
09:09Napirenden a napirendek
A kormány és az önkormányzatok egyeztető fórumán hat napirendet tárgyaltak – jelentette egy kereskedelmi rádiónk tudósítója. Nem lesz az egy kicsit sok? Egy ülésen ugyanis rendszerint csak egy napirendet fogadnak el. Igaz, annak számos p o n t j a lehet.
09:24Megdöbbentő állítás
Jelcin gyászszertartásáról beszámolva egyik rádiónk azt közölte, hogy a gyászbeszédet egy „pravoszláv metropolita főpap” tartotta. Ne tessék mondani! Ez a metropolita valóban főpap volt? Én meg eddig azt hittem, hogy metropoliták néha segédlelkészi beosztásban is szoktak szolgálni.
A szertartást egyébként a moszkvai Megváltó Krisztus Székesegyházban tartották, amelynek elődjét 1937-ben felrobbantották – ezt egy napilapban olvastam. Nem igazán nagy különbség, de a történelmi hűség kedvéért szögezzük le: 1931-ben robbantották fel.
Folytatva a szertartást-temetést: egyik kereskedelmi televíziónk szerint a Jelcin koporsóját vivő ágyútalpat egy harckocsi vontatta. Mindenképpen nehezen lenne hihető, de az adott esetben mindenki láthatta is, hogy az ágyútalpat nem tank, hanem egy páncélozott harcjármű vontatta. Amely ugyan kétségtelenül harci is, meg kocsi is, de akkor sem harckocsi, mert az a tank magyar neve.
És még mindig a temetés, ezúttal az előtörténet.. „Az egykori Szovjetunió vezetőit a Kreml falában helyezték végső nyugalomra” – állítja egyik hírügynökségünk. Ezt tisztelettel cáfolom. A Kreml falában a – mondjuk így – NB1/b osztályú jeles személyiségek hamvait tartalmazó urnákat helyezték csak el. Az első osztályú fejeseket (Sztálin, Brezsnyev, Andropov stb.) a Vörös téren kialakított sírkertben temették el. Nem is szólva Leninről, aki ugyancsak „az egykori Szovjetunió vezetője” volt, ám akinek bebalzsamozott tetemét, mint az több, mint ismeretes, egy mauzóleumban állították ki közszemlére.
09:29...benne kémet kémlel
„Kémtörténet” a címe egyik napilapunk publicisztikájának, amelyben az Egymásért, Egy–Másért Alapítvány kétes ügyeiről esik szó. Egyre valószínűbb ugyan, hogy az alapítvány egyes vezetői csempésztek, de k é m k e d é s s e l – legalábbis eddig – senki sem vádolta őket. Ha viszont a szerző arra próbál célozni, hogy az alapítvány kurátorai között volt a Nemzetbiztonsági Hivatal több munkatársa is, megint csak nem talál a céltáblába. Az NBH-nak ugyanis a legkevésbé sem feladata a kémkedés (hírszerzés). Éppen ellenkezőleg. A hivatal egyik fő feladata a kém e l h á r í t á s.
09:37Kit védünk?
„Szolgálunk és védünk” – ez a rendőrség jelmondata. De vajon kit szolgálnak és védenek? Az ember azt hinné, hogy az állampolgárokat. Ha azonban a rendőrségi hetilapot olvassuk, az a tévhitünk alakulhat ki, hogy a rendőrök a bűnözőket védik. Legalább harmadszor, de lehet, hogy még többedszer teszem most szóvá, hogy a körözött személyek teljes nevét a lap diszkréten elhallgatja, nyilván azért, hogy nehezebb legyen őket megtalálni. A „védenc” ez úttal egy bizonyos A. Orsolya, aki több millió forintos csalást követett el. Szerintem még következetesebb lenne a lap, ha egyszerűen csak a körözött bűnöző keresztnevét közölné, vagy még azt sem, hanem egyszerűen „egy illető” bűncselekményeiről tájékoztatná olvasóit.
17:07Főnökök
„Putyin elnök, aki pedig nem akárki, a KGB főnöke volt korábban” – olvasható egyik napilapunk publicisztikájában, amely egyébként így kezdődik: „Vlagyimir Putyin a minap kirúgta a moszkvai rohamrendőrség főnökét és több magas rangú vezetőjét.” Az első állításból annyi igaz, hogy Putyin valóban KGB-s volt, de semmiképpen sem volt a szovjet titkosszolgálat főnöke. A második állításból viszont egy büdös szó sem igaz. Legalábbis egyetlen orosz forrás sem adott hírt effajta leváltásról. Nyugati sem. Lehetséges persze, hogy régi jó szovjet szokás szerint az oroszok titkosan kezelik a dolgot, akkor viszont gratulálunk kollégánknak ahhoz, hogy a világon elsőnek ő szagolta ki és kürtölte világgá ezt a szenzációt.
 
április 27.
10:54Újabb napirend-rekord
Csak tegnap tettem szóvá, hogy egyik kereskedelmi televíziónk szerint 6 napirendet tárgyaltak egy egyeztető fórumon, mára már ez a rekord is megdőlt. Egyik napilapunk arról számol be, hogy a fővárosi közgyűlés szocialista frakciója 15 napirendet akart megtárgyaltatni. Én fenntartom: egy ülésen egynél több napirend ritkán akad.
11:47Nobody is perfect
Azt olvasom egyik hetilapunkban a „100 rubel” után zárójelben, hogy „kb. 7000 forint”. Ez nem stimmel. De ez még csak a kisebbik baj. A nagyobbik az, hogy nemcsak olvasom, hanem én is írtam le ezt. Merő figyelmetlenségből elírtam egy nullát. Hiszen pontosan tudom, hogy 1000 rubel felel meg kb. 7000 forintnak. Mentségem csak az, ami a Van, aki forrón szereti című film végén hangzik el: Nobody is perfect. (Senki sem tökéletes.) Még akkor sem, ha folyton másokat piszkál a pontatlanságaikért.
20:28Minek ne nevezzelek?
Azt hallom egyik kereskedelmi televíziónk kvíz-műsorvezetőjétől, hogy a „Tánya” nemcsak egy orosz keresztnév, hanem azt is jelenti oroszul, hogy „bálkirálynő”. (A „kvízmester” mentségére szolgáljon, hogy ezt nem ő ötlötte ki, hanem így jelent meg az elektronikus „puskáján”.) Hát én elég jól tudok oroszul, de ezt a bálkirálynőt még a büdös életben nem hallottam. Na jó, mindent én sem tudhatok. Felütöttem hát a kétkötetes Hadrovics-Gáldi nagyszótárt, a 19. századi, négykötetes Dal-féle és a 20. századi, ugyancsak négykötetes Usakov-féle orosz értelmező szótárt, sőt (hátha valami új, szleng-értelmezéssel állunk szemben) két friss kiadású orosz szlengszótárt is. Természetesen egyikben sem szerepelt a Tánya. Én itt két lehetőséget látok. Vagy 1. valaki nagyon félreértett valamit, vagy 2. az ujjából szopta.
 
május 2.
09:08Ábránd?
Szomorú baleset történt kedden Budapesten. Mint az újságok beszámolnak róla, a szél felkapott egy ugrálóvárat (egy másik napilap – ugyancsak helyesen – levegővel felfújt várnak nevezi) és egy kisfú életveszélyesen, többen kevésbé súlyosan megsérültek. Egyik televíziónk viszont, majd egyik hírügynökségünk is l é g v á r n a k nevezte az elszabadult alkotmányt. Namármost a légvár: hiú ábránd, az, ami valójában nem létezik. Ez a játékhely azonban sajnos nagyon is létezett. Ha valamit levegővel töltenek meg, attól még nem légvár. Avagy: maradt, mi volt, a puszta lég?
09:12Kikérem magamnak!
Kétoldalas hirdetésben közli egyik napilapunk hasábjain a Media Markt, hogy 10 éves, és hozzáteszi, hogy „hülye, aki nem ünnepel”. Tisztelettel jelentem: én nem ünnepelem az egyébként is ordenáré reklámokat közzétévő bolthálózatot. Tehát én hülye vagyok? Nem lehet, hogy inkább a cég píárosai azok?
 
május 4.
12:29Ám
Sarkozy papával kampányolt Rogán – közli címében egy bulvárlap. Rogánt sokan ismerik, kedvelik is a budapesti Belvárosban, sőt, Magyarországon másutt is, de hogy Franciaországban nyomna valamit latban az, hogy kit támogat az elnökválasztáson, nos, ez meglehetősen kétséges. Csakhogy – derül ki a továbbiakból – Rogánnak esze ágában sem volt kampányolni Nicolas mellett, egyszerűen arról van szó, hogy egy „élvezetes” nagygyűlésen Pal Sarkozyvel, az elnökjelölt atyjával együtt vett részt, aki – most tessék figyelni! – „már felnőtt korában hagyta el Magyarországot, á m magyarul ma is jól beszél”. Vagyis annak ellenére. Ezt nevezem!
12:39A hídmászó
Lezárták a Szabadság hidat, mert egy ember felmászott a hídra – hallom egyik kereskedelmi rádiónkban. Attól tartok, hogy naponta több száz, ha ugyan nem több ezer ember „mászik fel” a Szabadság hídra, de azért még nem zárják le. A szóban forgó pasas nyilván a turulra mászott fel, illetve próbált meg felmászni.
13:31Macho vélemény
Mitől jó egy szóvivő? – kérdezi egyik bulvárlapunk és azt feleli, hogy a szóvivő, ha férfi, legyen ápolt, ha nő, akkor csinos. Ez a szexizmus klasszikus megnyilvánulása! Az ápoltság természetesen követelmény – ha férfi, ha nő – de a csinibabaságot szerintem elegendő számon kérni azoktól a hiányos öltözetű hölgyikéktől, akiknek képét ez az újság a címlapján szokta közölni.
13:41Szent föld
Nem hívő, istenfélő ember firkálta fel a Fiumei úti sírkert munkásmozgalmi panteonjának falára a „Gyilkos és áruló szent földben nem nyughat” szavakat, mert a „szent” szó elválik a mondat többi részétől – idézi egyik bulvárlapunk egy grafológus véleményét. Azt hiszem, nem egy grafológust kellett volna a lapnak megkérdeznie, hanem olyasvalakit, aki tudja, hogy ennek semmi köze a hithez, legfeljebb a magyar helyesíráshoz és aki hallott már arról, hogy a „Szentföld”, ha egybe írják, Palesztinát jelenti.
13:52Miért jobb elkerülni este a Nyugati pályaudvart?
Tudniillik egyik bulvárlapunk cikke címében ezt ajánlja. De hogy miért jobb este elkerülni, az magából az írásból nem derül ki. Ellenkezőleg. A cikkben arról olvashatunk, hogy az állomás alapvetően tiszta, legfeljebb csikkek hevernek a földön, az aluljáróban található toalett „meglepően tiszta, felszereltégse ugyancsak kiváló”, továbbá a pályaudvaron ”éjjel hat vasútőr biztosítja a rendet, az épületet 60 térfigyelő kamera vizslatja, képüket a pályaudvar rendőrőrsén figyelik”. Hát akkor?
14:09Hogyan pörgött Szekeres Imre?
A honvédelmi miniszter ellátogatott az Afganisztánban szolgálatot teljesítő magyar katonákhoz. Egy őt elkísérő, ismert magyar rádiós egyik bulvárlapunknak azt nyilatkozta, hogy ”biztonsági okok miatt majdnem 7000 méter magasról kellett orsóban letennie a hatalmas gépet a pilótának”. Szekeres egy An 24-essel repült, amelyet enyhe túlzás hatalmas gépnek minősíteni, mivel csupán polgári utasszállító gépből legalább másfél, de inkább két tucat nagyobb létezik. Igaz, kétségtelenül hatalmas egy olyan sportgéphez képest, amelynek pilótája valóban képes az orsó nevű műrepülő figura végrehajtására, vagyis arra, hogy a gép hossztengelye körül pörögjön. Az AN-24 azonban természetesn egyetlen, hossztengelye körüli fordulásra sem képes. Szekeres Imre és az őt kísérő újságírók szerencséjére.
14:58Új főváros?
„A kantoni főváros, Kuangcsu...” – hangzott el egyik kereskedelmi(?) televíziónkban. Enyhe földrajzi meg(félre)vezetés. Tudniillik Kanton, Canton, Guangzhou, Kuangcsou és Kuangcsu egy és ugyanaz a kínai város, csak éppen más és más átírásban. Arról nem szólva, hogy maga is város lévén, nincs saját, külön bejáratú fővárosa.
20:12Az biztos!
Egy olyan hirtelen jött, zavaros információhiányos helyzetben, amilyen a Széna téri bankrablás perceiben kialakult, természetes, hogy a rádiós-tévés műsorvezetők nem lehetnek mindjárt mindennel tisztában. Ilyenkor – bizonyos határokon belül – megilleti őket a tévedés joga. Kivált, ha a nem 100 százalékosan ellenőrzött információt azzal vezetik be, hogy „úgy tudjuk” vagy „eddigi értesüléseink szerint” stb. Egyik kereskedelmi rádiónk műsorvezetőjétől viszont ezt hallottam: „az biztos, hogy a túszejtő egy Kalasnyikov géppisztollyal lépett be a bankba”. Pedig már akkor gyanúsnak kellett volna lennie, mert ugyan hová rejthette volna az „akció” előtt a meglehetősen nagy alakú fegyvert, hiszen nyilvánvalóan feltűnő, ha egy civil ilyesmivel a vállán, netán a hóna alatt sétálgat csúcsidőben a Széna téren. Később aztán ki is derült, hogy a szóban forgó fegyver egy parabellum, vagyis maroklőfegyver (magyarán: pisztoly) volt. Azt pedig, hogy a Kalasnyikov nem géppisztoly, hanem gépkarabély, már a bankrablás időpontjában is ismeretes volt. Sőt, már jó fél évszázada az.
 
május 5.
11:02Meglepetéssel olvasta...
Érdekes fordulattal kezdi egyik napilapunk munkatársa Breuer Marcellről szóló cikkét: a magyar születésű építész, akit hazájában nem becsültek meg, alighanem meglepetéssel olvasta 1970-ben amerikai otthonában a Budapesti Műszaki Egyetem táviratát, amelyben a tanintézet közölte vele, hogy díszdoktorává avatná és kérte, hogy erre az alkalomra látogasson haza. A cikkben azután nagy részletességgel olvashatunk Breuer egész életútjáról, arról, hogy amikor 1934-ben hazatért Németországból, nem vették fel a Mérnöki Kamarába stb. Csupán egy dologról nem értesülhet az olvasó, nevezetesen, hogy 1970-ben az építőművész eleget tett-e a hazai meghívásnak.
11:14Szexéhség
Hírügynökségi jelentés alapján arról számol be egyik napilapunk, hogy Kaposváron letartóztattak egy „szexre éhes tolvajt”. Mit csinált a fickó? Lopott több üzletből (például egy MP3-as lejátszót), köztük egy szexboltból. Az utóbbiból szexuális segédeszközöket vitt el. Azt hiszem, hogy a tolvaj nem a szexre, hanem a zsákmányra volt éhes. Különben másfajta bűncselekményeket követett volna el. Például nemi erőszakot.
11:28Megint csak: felé
Egyik hírügynökségünk beszámolója szerint (a hírügynökség mentségére szolgáljon, hogy csak egy hivatalos közleményt idéz) az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójának és a Fidesznek az elnöke üdvözli „a két testület közti szoros együttműködés néhány konkrét példáját: „többek között...a Fidesz-elnökség határozott támogatását Nicolas Sarkozy, az UMP francia köztársasági elnökjelöltje felé”. Tessék már elárulni: hogyan lehet valaki f e l é támogatni?
Egy másik hírügynökség viszont nem mást idézve, hanem saját honlapján a „Magunkról” című oldalon azt közli, hogy „híreinket a nyomtatott és az elektronikus média felé továbbítjuk”. Kérdésem: nem lenne célszerűbb, ha híreiket a médiá n a k továbbítanák? Merthogy félő, hogy ha csak a média f e l é továbbítják a híreket, azok útközben elakadnak valahol és nem érkeznek meg a címzetthez.
11:36Címkórság
Herczog László, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára bemutatta a sajtó képviselőinek azt a könyvet, amelyet a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége közreműködésével adtak ki a magyarországi munkaügyi közvetítésről és döntőbíráskodásról. Egyik hírügynökségünk erről beszámolva ismerteti a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat vezetőjének, továbbá az idézett szakállamtitkárnak, valamint a kötet szerkesztőjének a bemutatón elhangzott felszólalásait. Méghozzá meglehetős részletességgel. A 38 soros tudósításból csupán egy dolgot felejtett ki a hírügynökség: a könyv címét. Most aztán a tömegek itt állnak tudatlanul télvíz idején, és ha meg akarják ostromolni a kötetért a könyvesboltokat, azt sem tudják, hogy mit követeljenek az eladóktól.
19:37Az állam közelében
New Jersey közelében zuhant le 1937-ben a Hindenburg léghajó – hallom egyik kereskedelmi televíziónkban. De hiszen New Jersey nem egy helység, egy település, egy földrajzi pont, amelynek a közelében valami történhet, hanem egy 20 000 négyzetkilométer területű szövetségi állam! Ez olyan, mintha egy Pest megye közelében bekövetkezett eseményről beszélnénk, miközben az esemény még csak nem is, mondjuk, a Pest megyéhez közeli Szolnokon ment végbe, hanem a Pest megyei Cegléden. (Helyesen: a neves Zeppelint az egyesült államokbeli New Jersey állam Ocean megyéjében található Lakehurst légikikötőben érte a katasztrófa.)
19:42Most légy okos, Domokos!
Este fél hétkor azt hallom egyik kereskedelmi televíziónk híradójában, hogy lezuhant egy Kenyából Kamerunba tartó kenyai repülőgép.Hétkor egy másik tv-híradó arról számol be nézőinek, hogy a gép Kamerunból volt útban Kenyába. A két állítás kizárja egymást. Hát most kinek higyjen az az önsorsrontó magyar tv-néző, aki egymás után két híradót is megnéz? (A BBC és a CNN televízió szerencsére egyformán adta elő a történteket, hát higyjünk nekik: a gép Kamerunból tartott Kenyába.)
19:43Váltság
A Széna téri bankrabló 5 millió forintos váltságdíjat követelt – állítja egyik kereskedelmi televíziónk. Vajon kinek-minek a kiváltásáért?
 
május 6.
14:08Orosz zuhany
Azt olvasom egyik napilapunk publicistájának cikkében, hogy a budapesti orosz nagykövet tanúságot tett a „ruszkij dus” mibenlétéről. Ebben én nem kételkedem, mivel egy diplomata általában szokott tisztálkodni, tehát beáll a „ruszkij dus” (magyarul: orosz zuhany) alá. Csak abban kételkedem, hogy a szerző ezt akarta mondani. Az „orosz lélek” ugyanis, amire ő bizonyára gondolt, az oroszul „ruszkaja dusa”. Hja kérem, aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul!
 
május 7.
09:03Szülőfalu
Úgy véli valaki egyik napilapunk hasábjain, hogy bár gyakorlatilag mindenki elítéli, amit Kádár János és felesége maradványaival műveltek, Kádárt „szülőfalujába (sic) vagy felesége szülőhelyen kellett volna végső nyugalomra helyezni”. Ehhez csak két megjegyzés: 1. Kádár szülő f a l u j a egy Pécsnél is népesebb város, a mai Rijeka (Fiume), amely azonban 2. külföldön található, ezért feltehetőleg körülményes lett volna a – pláne még akkor – jugoszláv hatóságokkal megegyezni a „nemzetközi” temetésről.
14:24Források
Több napilapunk is beszámol arról, hogy a Széna térri túszejtő korábban hivatásos katona volt. Az egyik lap itt „egyes információkra”, egy másik Zsombok Györgyre, a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatóhelyettesére, egy harmadik „lapértesülésekre” hivatkozva közli ezt. Ezek után a Honvédelmi Minisztérium hivatalosan közli, hogy Cs. (ha úgy tetszik: Cseh) István sohasem volt hivatásos katona. Ehhez az álhírhez kár volt három különböző forrásra hivatkozni!
17:19Zavargás nem volt
Vajon mi számít egyik hírügynökségünk szerint zavargásnak? Azért kérdem, mert tudósítása címében azt állítja, hogy Sarkozy győzelmének bejelentését követően nem voltak zavargások Franciaországban. Ugyanebből az anyagból viszont kiderül, hogy 367 gépkocsit felgyujtott a csőcselék, szélsőbaloldali és anarchista csoportok összecsaptak a rendőrökkel, 28 rendőr és csendőr megsérült. Tehát? Vagy a zavargás Franciaországban ott kezdődik, hogy lerombolják a Bastille-t?
20:11Az egyetlen rokon, akiből több van
Egyik rádiónk beszélgetést sugárzott Nicolas Sarkozy unokanagynénjével, akit a műsorvezető úgy mutatott be, mint a megválasztott elnök e g y e t l e n magyarországi rokonát. Az idős hölgy elmondta, hogy fiával együtt lesték a francia elnökválasztás eredményéről szóló híreket. Kivel? A fiával? És az már nem rokon?
Egyik közszolgálati televíziónk műsorvezetője viszont, aki hazánk távolba szakadt fiának fiára legalább ennyire büszke volt, azt találta mondani, hogy Sarkozy arisztokrata származású. Tehát nemcsak francia köztársasági elnök, hanem magyar főnemes is? Báró? Gróf? Netán herceg? Az eddigi értesülések azonban azonban csak a nagybocsai Sárközy köznemesi családról szóltak.
20:27Őr
És ismét a túszügy. Miután a HM kivizsgálta és hivatalosan tudatta, hogy Cseh István, a Széna téri túszejtő nem volt sem szerződéses, sem hivatásos, csupán sorkatona, egyetlen csillagot viselő őrvezető, egyik kereskedelmi televíziónk a minisztérium közleményét úgy adta elő, hogy Cseh törzsőrmester volt. A riporternek még az sem tűnt fel, hogy az egyéves sorkatonai szolgálat alatt az újoncnak (amikor még egyáltalán létezett) kissé bajos volt a törzsőrmesterségig vinni. Kollégánk nyilván úgy gondolta, hogy a „vezető” és a „mester” között vajmi csekély a különbség, a lényeg az ő r. Ezért a pénzért akár őrnagyot is csinálhatott volna belőle. Az újságíró természetesen nem köteles katonai szakértőnek lenni, de ahhoz, hogy valaki tudja az őrvezető és a törzsőrmester közti különbséget, nem szükségeltetik katonai akadémiai végzettség. Sőt, az is elég, ha torzítás nélkül továbbítja a híreket.
 
május 8.
14:36Fránya franciák
Egy világ omlott össze bennem egyik rádiónk déli híreit hallgatva. Az hangzott el ugyanis, hogy Franciaországban a rendőrök könnyfakasztó gázzal oszlatták fel a Sarkozy-ellenes t ü n t e t é s t . Ennyit ér tehát a híres-nevezetes francia demokrácia? Rendben felvonuló, elnökellenes jelszavakat tartalmazó feliratokat vivő, de békésen tüntető állampolgárokra támadtak a zsaruk? Vagy netán arról van szó, hogy a rohamrendőrök őket utcakövekkel dobáló, autókat gyujtogató, kirakatokat bezúzó h u l i g á n o k k a l szemben vetettek be könnyfakasztó gázt? Én óvnék attól, hogy összemossuk a kettőt.
 
május 10.
08:57Tanuljunk könnyen, gyorsan afgánul!
Egyik napilapunk helyszíni riportjában olvashatunk Daudról, az Afganisztánban szolgálatot teljesítő magyar katonák fiatal és mosolygós tolmácsáról, aki afgánról angolra fordít. Legközelebb bizonyára majd a Nemzetközi (Svájci) Vöröskeresztnél munkálkodó svájci, vagy a belgiumi magyar kirendeltségeknél dolgozó és belga nyelvre fordító tolmácsokról olvashatunk. Afganisztánban ugyanis pastu, dari, hazara nyelven, üzbégül, tádzsikul és talán még más nyelveken is beszélnek a helyi lakosok. Tudniillik afgán állampolgárok vannak, sőt, afgán agarak is, de afgán nyelv ugyanúgy nem létezik, ahogyan például svájci vagy belga sem.
13:16Jóhiszeműség egy nullával
Egyik napilapunk munkatársa, úgy látszik, feltételezni sem tudta az orosz kormányról, hogy a Győzelem évfordulóján mindössze 1260 forinttal szúrja ki a háborús veteránok szemét. Tudniillik fejenként 180 rubelt kaptak kormányuktól a fasizmus fölött aratott diadal 62. évfordulóján – ezt „váltottra át” kollégánk egy nullával megtoldva 12 600 forintra. Pedig 1 rubel 7 forintot ér, tehát a „győzelmi prémium” bizony csak 1260 forintnak felel meg.
 
május 11.
15:49Repülőgép-hordozót a Dunára!
Azt olvasom egyik napilapunk tv-mellékletében, hogy az Eisenhower repülőgép-hordozó 2,5 millió dollárba került. Attól tartok, hogy a rajta bazírozó vadászgép-kötelék egy-egy darabja is többen került. Két és fél millió dollárért (nem egészen félmilliárd forintért) még mi is vehetnénk magunknak egy repülőgép-hordozót a Dunára, olcsóbb lenne azzal kiszúrni a NATO szemét, semmint a Gripenekkel. A baj csak az, hogy egy efajta hadihajó két és fél m i l l i á r d dollárba kerül, azaz a szerző mindössze három nagyságrenddel tévedett.
15:59Hol fenyegette a szovjet politbüró Dubceket?
1968 nyarán, a Varsói Szerződés csehszlovákiai katonai beavatkozását megelőzően a szovjetek megpróbálták lebeszélni a csehszlovák vezetést az „emberarcú szocializmusról”. Ennek érdekében nem is egy politikust vagy akár egy delegációt küldtek Prágába, hanem az egész szovjet vezetés megjelent a Csappal szembeni szovjet-csehszlovák határállomáson, a szlovákiai Ágcsernyőn és több napig tartó tárgyalásokon igyekezett ott nyomást gyakorolni az ugyancsak teljes létszámban odarendelt csehszlovák vezetésre. Erről a különös diplomáciai színjátékról akkor a magyar média is folyamatosan beszámolt. Ez persze történelem: ma már kevesen emlékeznek az ágcsernyői (Cierna nad Tisou-i) tárgyalásokra. Például egyik napilapunk pozsonyi tudósítója sem emlékszik rá, különben nem nevezné ezt a határállomást úgy, hogy Tiszacsernő.
16:04Sajtóhubák
Egy sajtóhuba (lásd még „sajtóliba” címszó alatt is) nem a világ, de egy anyagban kettő, méghozzá nevetséges melléütés, talán egy kicsit sok. Egyik hírügynökségünk jelentésében olvashatunk a „hatásőrségről”, majd néhány bekezdéssel lejjebb a „Köztársasági űrezred”-ről. Az orosz fegyveres erők kötelékében valóban léteznek úgynevezett kozmikus csapatok, ám hogy az ezredbontásban is működik-e, azt nem tudom. De most már lám, nálunk is van űrezred, amely majd meghódítja a kozmoszt.
16:07Kikapós tudósítás
Képes beszámolót közöl egyik bulvárlapunk a Nemzeti Színház Szigliget című bohózatáról, amelyben Udvaros Dorottya egy kikapós írónőt alakít. Az írásból megismerhetjük a színmű tartalmát, a színielőadás szereplőit, csak az hiányzik belőle, hogy ki írta a darabot. Talán maga Udvaros Dorottya, a kikapós írónő...
16:08Kalaplengetés a tévécsatornákon
Azt olvasom egyik katonai hetilapunkban, hogy a honvédelmi minisztert Afganisztánba elkísérő újságírók, médiaszemélyiségek nem fukarkodtak az elismerő szavakkal az ott szolgálatot teljesítő magyar katonák teljesítményéről: „jó volt látni és hallgatni m e g s ü v e g e l é s ü k e t a különböző tévécsatornákon, illetve más híradásokban”. Magam is láttam a helyszíni tv-tudósításokat, amelyeknek egyébként nem annyira a magyar katonák vagy Szekeres voltak a központi figuráik, mint inkább Palik és Bochkor, de hogy említett két kollégánk a kalapját is lengette volna, azt valahogy nem láttuk a tévében.
 
május 12.
09:55Kölcsönös tájékoztatás
Egy amerikai diplomata és a magyar külügyminisztérium illetékesei k ö l c s ö n ö s e n tájékoztatták egymást Washington, illetve Budapest Kuba-politikájáról – olvasom egyik napilapunkban, és már nem is csodálkozom, mivel a „kölcsönösen tájékoztatták egymást” immár sztereotip kifejezés a magyar médiában. Pedig a „kölcsönösen” teljesen fölösleges, ha egyszer „egymást”. Ha ugyanis nem lenne kölcsönös a tájékoztatás, akkor nem egymással tennék, hanem csak egyik fél tájékoztatná a másikat.
 
május 14.
14:08Kit hajtanak?
Hajtóvadászat három amerikai katona után – olvasom egyik napilapunk címében. Az iraki terroristák indítottak utánuk hajtóvadászatot? Avagy saját katonai hatóságaik, mert a három GI valami bűncselekményt követett el, netán dezertált? Szó se róla! A három amerikait elrabolták. A hajtóvadászat nem utánuk, hanem éppenséggel az ő elrablóik után folyik. A három katonát nem vadásszák, hanem keresik.
17:28Mindenesetre...
Miskolc és Nyékládháza között nem működik a vasúti jelző- és biztosítóberendezés – továbbította a MÁV közleményét egyik hírügynökségünk. A közlemény végén a vasúttársaság tudatta, miszerint „egyelőre nem ismert, hogy mi okozta a vasúti jelzőberendezés meghibásodását, a szakemberek mindenesetre megkezdték a 13 óra 15 perckor keletkezett hiba kijavítását”. Ez igen! Akárcsak némely autószerelő. Még nem tudja, mi romlott el, de már buzgón javítja.
 
május 15.
11:35Megint a MÁV
Egy hírügynökségi jelentés alapján a hétfő reggeli lapok beszámoltak arról, hogy július 1-től megállnak a MÁV elővárosi szerelvényei a Ferihegy I. terminálnál. Ám még meg sem száradt a nyomdafesték az újságoldalakon, amikor a hírügynökség már arról számolt be, hogy csak augusztus 1-től épül meg a vasútállomás, illetve állnak meg a vonatok Ferihegyen. Nyilvánvaló, hogy a hírügynökség mindkét esetben csak a MÁV közleményét továbbította, de én azért a helyükben megkérdeztem volna a vasúttársaság szóvivőjét: (és a választ is közöltem volna): mégis, mi történt, miért gondolták meg magukat kevesebb, mint 24 óra alatt? Enélkül ugyanis a hírügynökség hagyja, hogy a MÁV bohócot csináljon belőle.
11:39Vudu
A miniszterelnök és a legnagyobb ellenzéki párt vudu-gazdaságpolitikával vádolta meg egymást. Egyik napilapunk készséggel ,megmagyarázta olvasóinak a kifejezés eredetét: a szóban forgó gazdasági módszert George Bush v o l t amerikai elnök nevezte így. Majdnem stimmel, egy apró eltéréssel. Reagan elnök gazdaságpolitikáját a vele szemben a republikánus párt 1984. évi elnökjelöltségének megszerzésével akkor hiába próbálkozó George Bush l e e n d ő elnök vádolta meg szemfényvesztéssel.
11:46Marx után szabadon
Az oroszországi Orszkban felgyujtottak egy mulatót, amely porig égett, tíz ember meghalt. Az esetről beszámoló egyik közszolgálati televíziónk szerint az ügy mögött a „piacokért folyó harc” húzódik meg. A fogalom nem új, már Marxnál is találkozhatunk vele. Ám félő, hogy itt egészen másról van szó. A gyujtogatás leszámolás volt két rivális banda között, amely azért harcolt egymással, hogy melyik szedje a védelmi pénzt a város piacain működő kereskedőktől. Dehát persze végső soron ez is harc a piacokért.
11:55Potter asszony
„Potter asszony esdekel: őrizzük meg a titkot” – olvasható egyik rádiónk portálján egy anyag címében. Potter asszony természetesen nem más, mint J. K. Rowling, a Harry Potter-könyvek szerzője. Ilyen alapon viszont például Lev Tolsztojt Karenyin úrként, Jaroslav Haseket Svejk úrként vagy Molnár Ferencet Nemecsek úrként lehetne emlegetni.
13:47Egyeduralkodó
Borzasztóan szeretjük a harsány kifejezéseket. Egyik napilapunk címében azt állítja, hogy Kanada a hoki egyeduralkodója. Mert – derül ki a cikkből – az elmúlt öt évben harmadszor nyerte meg a jégkorong világbajnokságot. Ötből három – ez kétségtelenül szép eredmény, és félreérthetetlenül azt bizonyítja, hogy a kanadai válogatott az egyik legjobb a világon. De az e g y e d u r a l o m t ó l azért ez még messze van.
13:50Mennyi az annyi?
Meghökkentő állítást hallottam egyik rádiónk műsorvezetőjének szájából. Azt mondta, hogy „az I. negyedévben 3 százalék volt a GDP”. De vajon minek a 3 százaléka, vagy mihez képest? Netán 3 százalékkal több, mint a tavalyi első negyedévben, vagy 3 százalékkal kevesebb? Azóta is kétségek között gyötrődöm.
 
május 18.
08:02Jövő hét – most csütörtökön
„A biztonsági szervek a maguk módján készülnek a jövő héten Szamarában tartandó Oroszország-Európai Unió csúcsra” – hallhattuk csütörtök délután egyik rádiónkban. Alighanem a szerző is a maga módján készült a csúcsra, mert az az anyag elhangzása idején már folyt. Hja kérem, a jövő már megkezdődött.
08:14Nem ugyanaz
A 19. századi orosz festők élethűen festették le a T ü r k m e n i s z t á n b a n folytatott orosz hódítás borzalmait – állítja egyik hírügynökségünk. A hódítással és a borzalmakkal rendben is van, de a Türkmenisztánnal nem. A helyzet ugyanis az, hogy Türkmenisztán (oroszul: Türkménia) mint államalakulat, sőt egyszerűen, mint földrajzi-politikai fogalom is, csak a 20. században, már az októberi forradalom után keletkezett. Ahol a vidéket akkor meghódító cárizmus kegyetlenkedett, az T u r k e s z t á n , amely ugyan a mai Türkmenisztánt is magába foglalta, de azonkívül a jelenlegi Üzbegisztánt, Kirgzisztánt és Kazahsztánt is.
11:51Nem mind oroszok
Már régen kiderült: utópia volt a különleges „szovjet ember” kinevelése. Mindamellett „szovjet állampolgár” helyett mégsem mondhatunk egyszerűen „orosz”-t. Azt olvasom egyik hetilapunkban, hogy a háborúban az oroszok 27 milliós veszteséget szenvedtek. Akárhogy vesszük is, a s z o v j e t hadsereg és lakosság szenvedett el ilyen veszteséget. A hősi halottak és a polgári áldozatok között ugyanis az oroszok mellett millió számra voltak ukránok és fehéroroszok, százezer számra kazahok, üzbégek azeriek stb.
 
május 20.
11:50Sivatag Szibériában
Az ember nem hisz a szemének, amikor a napilap tv-mellékletében ezt olvassa: „A Kara-tenger partján, a Szibériai (nagy kezdőbetűvel az eredetiben!) sivatag hideg sztyeppéin mindössze néhány közösség maradt fenn: köztük a rénszarvastenyésztő nyenyecek.” Hogy hol van Szibériában siavatag? Ugyanott, ahol sztyeppe. A nyenyecek sarkkörön túli lakhelyétől több ezer kilométerre.
De olvassuk tovább a Tengerpartok különleges népei című írást, mert találunk benne még néhány gyöngyszemet. Például: „Az Andamán-szigetvilágon keresztül, Burma, Thaiföld és Malajzia között terül el a nomád mokenek lakhelye.” Hogy hogyan terül el egy lakhely valamin k e r e s z t ül , azt csak a szerző és a szerkesztő tudja, mint ahogyan azt is, mely ország található a három említett ország k ö z ö t t . (A válasz: semelyik.) A mokenek alighanem a három ország határvidékén élnek.
A cikkből még azt is megtudhatjuk, hogy „a Kanada északi részén élő őslakosok, az inuitok...Szibériából vándoroltak át Kanadába, ahol húsz év politikai üldöztetés után végül megalapították saját „országukat”, Nunavut.” Vagyis kb. tízezer (egyes újabb kutatások szerint negyvenezer) esztendővel ezelőtt átkeltek Szibériából az akkor földnyelvet képező, mai Bering-szoroson át, a kanadaiaik akkor húsz évig elnyomták őket, aztán feltámadt bennük a lelkiismeret, abbahagyták szegény inuitok elnyomását (avagy az inuitok fegyveres küzdelemben felszabadították magukat) és azóta van Nunavu ország.
 
május 21.
09:58Liaison
Liaisonnak nevezték egyik kereskedelmi televíziónk hétvégi műsorában azt, ami a rebiszesek és az általuk állítólag megerőszakolt 21 éves Zsanett között történt. Ez vajon pusztán cinizmus, tudatlanság vagy kifejezetten idiotizmus? Legközelebb majd könnyed flörtnek fogják nevezni a nemi erőszakot?
 
május 23.
09:15Tudnak valamit...
Szabadfi Árpád országos főkapitány keddi sajtótájékoztatójáról számol be egyik hírügynökségünk. Míg a többi hírforrás még javában találgatja, hogy ki lesz Bene László utódja, a hírügynökség, lám, már tudja.
14:14Elítélt gyanúsítottak
A Zoran Djindjics elleni merénylet ügyében a belgrádi törvényszék a két első számú g y a n ú s í t o t t a t 40 évi börtönre ítélte – hallom egyik rádiónk híradásában. Nem táplálok illúziókat a szerb igazságszolgáltgatás iránt, azt azonban mégsem hiszem, hogy az ottani bíróságok anélkül ítélnének el embereket, hogy az ügyészség v á d a t e m e l t volna ellenük.
 
május 24.
14:41Harcászati harcászat
Hogy a címben foglaltak több, mint ismétlés, egyszerűen marhaság? Természetesen az. Mégis: egyik kereskedelmi rádiónk híradásában arról hallhattunk, hogy Simonyi Ottó alezredes, mesterlövő világbajnok taktikai harcászatot tanít a rendőröknek. A harcászat azonban nem más, mint a taktika magyar fordítása. Tehát az alezredes harcászati harcászatot tanít? A tantárgy neve (pontosabban az, ahogyan a rádió azt tálalta) bizonyosan nerm állná ki az ellenőrzés kontrollját.
Későbbi bejegyzés: Pardon! Kiderült, hogy az „ősbűn” egyik hírügynökségünké, amelytől a hírt a rádió átvette. Ez azonban mit sem váltoaztat a lényegen.
 
május 25.
08:32Nem szpíker az, gyermek!
S z p í k e r n e k nevezi interjúalanyát, Somogyi Diát a napilap hétvégi tv-mellékletének munkatársa. Holott a hölgy nem b e m o n d ó (mert az inkább régebben használatos szó azt jelenti), hanem az MTV r i p o r t e r e. Elmagyarázzam, hogy mi a különbség a kettő között?
08:37Gyurcsány – lefokozva
„Gyurcsány Ferenc miniszter csütörtökön...” stb. – olvasom egyik hírügynökségünk anyagában. Ez természetesen még csak nem is félrevezető, hiszen ha Gy. F.-et miniszterré fokoznák le, azt másképpen közölnék. De mégis! A „legátkosabban” a hírügynökség turnusvezetőjét ilyesmiért minimum kirúgták volna, de járhatott volna még rosszabbul is. Hála istennek, hogy ma már fegyelmivel sem kell számolnia az ilyen figyelmetlenséget elkövetőnek. De azért legalább fenéken billentették?
08:48Előléptetett tábornok
„A jelenleg legmagasabb rangú rendőrtisztként” aposztrofálja egyik hírügynökségünk Szabadfi Árpádot. Az országos rendőr főkapitány helyetteseként az új országos főkapitány kinevezéséig valóban ő a legmagasabb beosztású személy a rendőrségen. De a legmagasabb rangú (rendfokozatú) csak akkor lehetne, ha rendőr vezérezredessé léptetnék elő. Ő ugyanis „csak” dandártábornok, miközben rangban fölötte áll két altábornagy (Bene László és Orbán Péter) és vagy egy tucatnyi vezérőrnagy.
08:55A spanyol Christopher
Egy spanyol tévécsatorna 3 ezer embert kérdezett meg arról, hogy kit tart minden idők legnagyszerűbb spanyoljának – tudatja egyik hírügynökségünk. Az első helyre János Károly király került, a másodikra Miguel Cervantes, míg a „bronzérem” Christopher Columbusnak jutott. Ez szöget ütött e fejembe. Vajon miért nevezik a spanyolok angol néven nagy honfitársukat, illetve miért teszi ezt a magyar hírügynökség? A spanyol megkérdezettek természetesen Cristóbal Colónt említették. A magyar hírügynökség persze bátran nevezhette volna őt Kolumbusz Kristófnak is. De Cristopher Columbusnak?! Legközelebb majd II. János Pált fogják John Paulként emlegetni? Mert angolul úgy hivják.
 
május 26.
10:01Burkában született
Koppenhágában b u r k á b a öltöztették a Kis hableányt – erről tudósít egyik napilapunk. Aztán megtudjuk, hogy a rendőrök gyorsan eltávolították a szoborról a f á t y l a t, amelyet egyébként egy bizonyos Abdol-Hamid is büszkén visel: ő az első hölgy, aki a dán tévében f e j k e n d ő b e n vezetett műsort. Ehhez csak annyit, hogy a burka az egész testet és a fejet takarja, a fátyol csak az arcot, míg a fejlendő csupán a hajat. Úgyhogy a három között van némi különbség.
10:08Ki egyesül miben?
A férjétől mostanában váló hannoveri lutheránus püspöknő „a lutheránusokat egyesítő Egyházak Világtanácsának a vezetésébe is beküzdötte magát” – tudhatja meg az olvasó egyik napilapunk berlini tudósítójától. Ezek után hasznos lenne tisztázni, hogy valójában hova küzdötte be magát a főtiszteletű asszony. Van tudniillik egy Lutheránus Világszövetség, amelynek a világ lutheránus egyházai a tagjai és van egy Egyházak Világtanácsa nevű ökumenikus tömörülés, amelynek protestáns (köztük kálvinista, lutheránus, baptista, anglikán stb.) egyházak a tagjai, és amelynek tevékenységében korábban még több ortodox egyház is aktívan részt vett.
10:18Parttól partig
Van egy amerikai kifejezés: from coast to coast (parttól partig). Arra mondják ezt, ami az egész országra kiterjed, vagyis az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig. Nyilván valami ilyesmi járhatott (de rosszul járt) az egyik napilapunk hétvégi mellékletében megjelent riport szerzőjének a fejében is, amikor arról írt, hogy Káldy Attila, a „pedálgép” ötezer kilométeren át „tekert” (azaz kerékpározott) a Csendes-óceántól az észak-amerikai kontinens n y u g a t i partjáig. Holott – ezt már én jegyzem meg – az említett távolságot 0 km végigbiciklizésével is le lehet küzdeni, lévén a kontinens nyugati partja történetesen a Csendes-óceán partja.
 
május 27.
10:10Gulágok
Egyik rádiónk műsorvezetője felvezet egy tudósítást, amelyben arról esik szó, hogy „mi zajlott a gulágokban”. A „gulágok”-at így, többes számban (pláne azzal a raggal, hogy a „gulágokon”) már nagyon sokadszor hallom, de attól még nem lesz kevésbé értelmetlen. A gulag ugyanis nem egy kényszermunkatábor volt, hanem azok összessége, tehát többes száma sincs. Hogy világos legyen: a „Gulag” a „Glavnoje upravlenyije lagerej” vagyis a KGB táborügyi főigazgatósága hivatalos elnevezésének bevett rövidítése volt. Alekszandr Szolzsenyicin, az író, abból kiindulva, hogy ezek a lágerek behálózzák az egész Szovjetuniót, amely tulajdonképpen maga egy óriási börtön, használta elsőként a „Gulag-szigetvilág” (Arhipelag Gulag) kifejezést nevezetes könyvének címében. Innen vált külföldön is ismertté, mi több, képletessé a „Gulag” betűrövidítés. A könyv első magyar, kalózkiadásának a címe – helytelenül – „Gulag-szigetcsoport” volt, jóllehet a görögből átvett orosz „arhipelag” szó félreérthetetlenül „szigetvilág”-ot és nem „szigetcsoport”-ot jelent. Tehát helyesen nem lehet többes számban gulagokról beszélni (mert csak egy volt) és azt sem lehet helyesen írni, mondani, akár egyes számban is – mint oly gyakran olvassuk, halljuk – hogy a „gulágra küldték”, mert a „szigetvilágra” nem lehetett küldeni valakit, legfeljebb a „szigetvilágba”.
 
május 29.
11:42Elárulok egy titkot
Egyik hírügynökségünk az izraeli Munkapárt lehetséges leendő elnökei között említi a „Belbiztonsági Szolgálat (Sin Bét)” és a „titkos szolgálat (Moszad)” volt vezetőit. Aztán tessék már mondani: ha a Belbiztonségi Szolgálat nem titkos szolgálat, akkor mi a túró?
Elárulok egy titkot: egyaránt titkos szolgálat a hírszerzés (az adott esetben a Moszad), valamint a kém- és terrorelhárítás (az adott esetbebn a Sin Bét). Ide számíthatók még a fentieket kiszolgáló vagy azokkal együttműködő technikai szolgálatok. És ami még terminológiai zavart okozhat, az a Secret Service az Egyesült Államokban. Bár ennek a neve magyar fordításban „titkos szolgálat”-ot jelent, ez nem a szó klasszikus értelmében vett titkos szolgálat, hanem elnöki testőrség. Továbbá ennek az ügynökségnek a hatáskörébe tartozik a pénzhamisítás elleni harc, ami más országokban aztán végképp tisztán rendőri feladat.
16:18Felkészült rádióriporter
A kereskedelmi rádió riportere terveiről kérdezi a lelépő budapesti rendőr főkapitányt és az iránt érdeklődik: igaz-e, hogy közös vállalkozást t e r v e z létrehozni Pintér Sándor volt belügyminiszterrel. Gergényi elmondja – amiről már ezerszer írtak újságban, beszéltek rádióban és televízióban – hogy már jó ideje részt vesz egy közös vállalkozásban Pintérrel. Hja kérem, ilyen az, amikor a riporter felkészül az interjúra...
 
május 30.
19:34Orosz lakosságú területek
Moszkva – állítja egyik napilapunk – szabadabb kezet akar kapni a moldovai és grúziai orosz lakosságú területek kezelésében. A moldovai (az úgynevezett Dnyesztermelléki Köztársaság) még csak-csak elmegy orosz lakosságúnak, bár ott is inkább ukrának élnek, ami azonban Dél-Oszétiát, de különösen Abháziát illeti, azokra ez kevéssé jellemző. Moszkva nem azért akarja ezeket de jure is elszakítani Grúziától (de facto már megtette), mert ott oroszok alkotják a lakosság többségét, hanem különböző politikai okokból, hogy azt ne mondjam: birodalmi késztetésből.
 
június 1.
21:00Az ártatlanság vélelme
A „megrontott lánynak” nevezi egyik hetilapunk E. Zsanettet. A megrontás, legalábbis ha hihetünk az értelmező szótárnak, annyit tesz, mint – többnyire kiskorúnak – a szüzességtől való megfosztása. És bár az ártatlanság vélelme jogrendünk egyik alaptétele, úgy gondolom, ez csak a vádlottra (gyanúsítottra) vonatkozik és az adott esetben nem feltétlenül helytálló az a vélelem, hogy a 21 éves sértett leány á r t a t l a n volt.
 
június 4.
08:25A közös menyasszony mint interjú
Egyik kereskedelmi televíziónk egészoldalas hirdetése egy napilapban: „Ma este: Várkonyi Andrea és Korda György eltitkolt menyasszonya az interjú”. Lehetséges, hogy hiányos a felfogó képességem, de én ezt csak úgy tudom értelmezni, hogy adva van egy interjú, amely nem más, mint Várkonyi Andrea és Korda György közös eltitkolt menyasszonya.
 
június 5.
09:11Kiszúrták a lárma szemét
Csak a címben olvasható kázus eshetett meg a lármával, különben nem írná egyik napilapunk, hogy vak lárma. (Így, két szóban.) Azt hihetnők, véletlen hiba. De sajnos nap nap után találkozhatunk hasonló csúnya helyesírási hibákkal e lap hasábjain. Tegnap például azt olvastam ott egy lelkészről – megint csak két szóba írva – hogy nagy tiszteletű. Ennyire ne ismernék a helyesírást az újság szerkesztői és korrektorai? Jó leszek hozzájuk: bizonyára csak ennyire figyelmetlenek.
09:19Szörnyhíd
„Száz méter hosszú hídelemszörny csorog felfelé a Dunán” – olvasom egyik napilapunkban egy bővített képaláírás címében. Az elem az M0-s híd első eleme, amelyet Csepelről szállítanak a Dunán felfelé a helyére. Nem tudom, hogy valami attól, hogy nagy, okvetlenül szörny-e, ugyanis más szörnyűséget a hídelemen nem voltam képes felfedezni. Azt viszont tudom, hogy csorogni (a szónak ebben, a hajós-evezős értelmében) csak sodródva lehet, vagyis a folyón lefelé. De lássuk tovább! „Ha elkészül, a hídon kétszer két sávban közlekedhetnek majd az autók, a gyalogosok és a kerékpárosok.” Kívánom a szerzőnek, hogy ő majd az autók kétszer két sávjában közlekedjen gyalogosan. Én mindenesetre a járdán fogok.
15:24Hova álljanak a belgák?
Francia vallonok települtek Magyarországra a 13. században – hallottuk egyik rádiónkban annak kapcsán, ki él abban a faluban, ahonnan a harangszót közvetítették. Örültem a részletekbe menő fogalmazásnak. Különben ugyanis abban a tévhitben ringathattam volna magam, hogy francia flamandok voltak.
15:24Ejtegető bírók
Két guantánamói fogollyal szemben a bírók elejtették a vádat – hallottam egyik rádiónk műsorvezetőjétől. Az ügyész pedig nyilván ezért nem ítélkezhetett fölöttük.
 
június 6.
10:38Egy újság, amelyet nem korrigálnak és nem szerkesztenek
Még mindig a „vak lármát” és a „nagy tiszteletűt” író napilap korrektorairól és szerkesztőiről lesz szó. Csupán a mai lapszámban tallózok.
1. oldal. „Salgótarjánba vitték a betegeket, ahol megállapították, hogy nem rendelkeznek azzal a speciális eszközökkel, amellyel...” Gondolom ez nem szorul kommentárra.
Ugyanazon az oldalon. „A két férfit oda küldték, ahova régebben ilyen helyzetekben szokták: Miskolcra. Ott félnapos késedelemmel megoperálták őket. Remélhetőleg meggyógyulnak. A tárca szerint azonban ennek szolgálatában Miskolc csak a kötelességét teljesítette.” Minek a szolgálatában?
8. oldal. Így kezdődik a tudósítás: „A csehországi villámlátogatáson tartózkodó amerikai elnök előzőleg a Hradzsinban tárgyalt Václav Klaus államfővel és Mirek Topolánek miniszterelnökkel.” Előzőleg? Mi előtt? A csehországi látogatását megelőzően tárgyalt a Hradzsinban?
10. oldal. „Ő adta ki a fedésben dolgozó, azaz titkos feladatot ellátó CIA-ügynököt.” A CIA ügynökei csaknem mindig titkos feladatot látnak el. A „fedésben dolgozás” viszont azt jelenti, hogy az ügynök – kóbor apácák megtévesztésére – például diplomataként, vagy tudósként, vagy újságíróként szerepel.
11. oldal. „Forgács Péter már készíti New Yorkban az államokba bevándorló magyarok sorsát feldolgozó dokumentumfilmjét.” Milyen államokról van szó. Véletlenül nem az Államokként is emlegetett USA-ról?
Még mindig 11. oldal. „A zongora mögé odaképzeli a csodagyerekként klampírozó Perényi Miklóst, a kajla kis írógép mögé pedig Kodályt, amint levelet fogalmaz. Az Opera igazgatójának például, aki Budapest ostroma alatt a zeneszínház ruhatárában mutatta be a békéért imádkozó miséjét, a Missa brevist.” Ez mellbevágóan új felfedezés. Én ugyanis eddig úgy tudtam, hogy a Missa brevist Kodály szerezte, nem pedig az Operaház igazgatója. Vagy lehetséges, hogy Kodály volt az igazgató?
A 17. oldalon Mexico Cityről olvashatunk. Csakhogy ez magyar újság és nem angol nyelvű. Tehát ha már nem normális magyar nevén említjük (ahogyan a magyar lexikonokban és térképeken is szerepel), hogy t. i. „Mexikóváros”, akkor legalább emlegessük eredeti nevén: „Ciudad de México”.
10:50A pszichiáter garantáltan hülye?
Szellemdús vicc egyik hetilapunkban: „A pszichiáter kirándulni megy a barátaival. Ő a felelős, hogy minden adott legyen a jó hangulathoz. Előszedi a hagymát, a szalonnát és a kenyeret, száraz gallyakat gyűjt, de a tűz csak nem akar meggyulladni. A pszichiáter szemlesütve megszólal: – Nem értem. A gyufa pedig biztos jó...Otthon mindegyik szálat kipróbáltam.” Csak azt tessék megmagyarázni, hogy miért éppen a pszichiáter hülye? Miért nem, teszem én azt, a vasutas, a nyelvtanár, a kőműves, esetleg a sebész, vagy – kivált, hogy rendőrségi hetilapról van szó – a rendőr?
11:09Hány éves a Nagy Vezér?
Egyik hetilapunk szerint „ismét híre ment: rosszabbodott az északi vezér, a 66 éves Kim Ir Szen állapota”. Kim Ir Szen azonban, ha élne, 95 éves lenne. De mert már régen meghalt, nem is betegeskedhet. Aki azt teszi, az a fia: Kim Dzsong Il.
 
június 8.
08:56A portugál
Kolumbusz Kristófról biztosan tudjuk, hogy Genovában született és spanyol szolgálatban állt. Származásáról vannak különféle, meg nem erősített feltevések. Egyik napilapunk tv-melléklete azonban magától értetődő természetességgel nevezi „portugál felfedezőnek”. Én nem tenném.
14:5351 csillag
Az USA ötvenegy tagállamáról olvasok egyik hetilapunkban. Miután lapzártakor az államok – és ennek megfelelően az amerikai lobogón a csillagok – száma még csak 50 volt, jónak tartanám, ha a szerző kijelölné a zászlón az 51. csillag helyét.i
 
június 10.
14:25Rosszmályú újság
Sajnos mind inkább bebizonyítottnak látom, hogy van egy napilap, amelyet nem korrigálnak. Most például azt olvasom benne, hogy egy rendőr véletlenül a társára lőtt és a golyó átfúrta annak a mályát. A kutyafályát! Sőt – azután, hogy a lap a minap vak lármát és nagy tiszteletűt írt – azt is mondhatom, hogy a kutya fályát!
 
június 11.
10:14Sajátos évforduló
Egyik rádiónk honlapján olvasható egy cikk Kis magyar évforduló címmel abból az alkalomból, hogy „27 évvel ezelőtt Farkas Bertalan elhagyta a Földet”. A honlapon a június 5-én elhangzott anyag június 11-én jelent meg. Farkas Bertalan 1980. május 27-én indult útnak a kozmoszba a Szojuz 36 űrhajó fedélzetén. „Nem éppen kerek évforduló” – mentegeti magát az anyag szerzője. Hát valóban nem kerek. Sőt, nem is évforduló.
 
június 12.
14:33Lekörözve
„Ukrán a leggazdagabb kelet-európai ember. Rinat Ahmetov vagyona egyre nő, a milliárdos lassan lekörözi Abramovicsot” – állítja egyik napilapunk. A második mondat ellentmond az elsőnek. A józan paraszti logika szerint ugyanis vagy Ahmetov nem lassan lekörözi, hanem már le is körözte Abramovicsot, vagy az orosz Roman Abramovics nem kelet-európai. Több lehetőség nincs.
 
június 13.
09:37Örökbe fogadott merénylet
Egy katonai hetilapban olvasom, hogy Afganisztánban az öngyilkos merényleteket Dádullah molla adoptálta a tálib harci arzenálba. Magyarra fordítva: örökbe fogadta őket. A szerző alighanem azt akarta mondani, hogy a merényleteket a molla adaptálta, de akkor ezt is kellett volna mondania. Vagy – ha nem ragaszkodik az idegen szóhoz, amelynek értelmezésébe, lám, beletört a bicskája – azt is írhatta volna, hogy az öngyilkos merényleteket Dádullaha a l k a l m a z ta vagy v e z e t t e be a harci arzenálba.
09:38Közel a kormányhoz
„A kormányhoz közeli körökből származó információkra” hivatkozva számol be egyik napilapunk arról, hogy Göncz Kinga lecserélése nincs napirenden. A külügyminiszter leváltásának hírét azonban maga Gyurcsány Ferenc cáfolta meg. Eszerint a miniszterelnök nem áll a kormány élén, nem tagja annak, csak közel van hozzá?
09:50Irán kontra Nabucco-terv?
„Amerika nyomul az energiaforrás-gazdag régióban, katonai támaszpontokkal, Nabucco-tervvel, segélyekkel. Két országnak elemi érdekei fűződnek hozzá, hogy ezt a folyamatot fékezzék: Iránnak és Oroszországnak” – állítja egyik napilapunk. Talán mégsem egészen. Teherán érdeke lenne a Nabucco-terv fékezése? De hiszen éppen Irán szeretne ezen a vezetéken földgázt szállítani Európába. (Aki nem hiszi, olvassa el ugyanennek a napilapnak ugyanazon az oldalán az iráni külügyminisztérium főigazgatójával készült interjút.)
 
június 14.
08:42A megtalált cirkáló
Putyin elnök bejelentette: különdíjat adományoz az Iszkander-M típusú cirkáló rakéta kifejlesztőinek – örvendezteti meg helyesírásával előfizetőit egyik hírügynökségünk. Merthogy két szóban írták a fegyver nevét, amely helyesen természetesen cirkálórakéta lenne. De csak helyesírásilag, tartalmilag nem, lévén, hogy nem cirkál és nem rakéta. Ezt a haditechnikai szakemberek már régen és számos alkalommal megmondták, de sok kollégánk valamiért nem hisz nekik és vonakodik használni a – kétségtelenül hosszadalmas, ám feltétlenül helyes és helytálló – szakkifejezést: manőverező robotrepülőgép.
08:48Szekták
Az értelmező szótár szerint „a szekta valamely egyháztól, felekezettől elszakadt (kisebb) közösség”. Ezzel szemben a síiták és a szunniták nem szakadtak el az iszlámtól, hanem azon belüli irányzatok, s mivel sok millió hívőt számlálnak, kicsiknek sem igen nevezhetők. Ha viszont így van, akkor vajon miért ír egyik napilapunk washingtoni tudósítója a szekták közötti ellentétekről Iránban?
09:03Flottatiszt a szárazföldön
A magyar történelem ismer neves flottatiszteket. Hogy ne menjünk messzire a példáért, itt van mindjárt Horthy Miklós, aki annyira ragaszkodott tengernagyi mivoltához, hogy még az osztrák-magyar flotta megszűnte után jó két évtizeddel is ünnepi alkalmakkor haditengerész egyrenruháját öltötte magára (ami, igaz, lóháton kissé furán hatott). De vajon hogyan lett egyik napilapunkban „egykori 1848-as flottatiszt” Czecz Jánosból, noha a magyar szabadságharcnak semmiféle flottája sem volt? Czecz az erdélyi hadsereg vezérkari főnöke, később ideiglenes parancsnoka volt. az emigrációban szervezett (szárazföldi) légiót, alapított földmérő irodát, vezetett térképészeti intézetet és katonai akadémiát, de tengerre csak mint hajóutas szállt. A napilapnak ez az állítása körülbelül ugyanannyira pontos, mint az az alig néhány sorral feljebb olvasható közlése, miszerint Remellay Gusztáv Kossuth Lajosnak 1948-as hadbírója volt.
13:57Nők szakszervezete
Nagyon sokminden létezett az átkosban, amiről a mai fiataloknak már fogalmuk sincs, de a szakszervezetek akkor sem nemek, hanem szakmák szerint szerveződtek. Ezért tűnik némileg, sőt, nemileg kissé furcsának az, amiről egy hetilapunkban olvashatunk, hogy t.i. 60 évvel ezelőtt éppen Szentgotthárdon tartózkodott a Magyar Nők Demokratikus Szakszervezetének az országjáró egészségügyi autója. Valójában nyilván a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége volt a gazdája ennek az autónak, amelyet a cikk a továbbiakban úgy említ, hogy „ők”. Ők, vagyis az autó mindenesetre telefonáltak Pestre, hogy küldjenek repülőgéppel Pasteur-szérumot, egy veszett kutya által megharapott kislány életét megmentendő.
14:10Előzetes – utólagosan
A Fővárosi Ügyészség szóvivője – egyik hírügynökségünk állítása szerint – azt mondta: az ügyészség péntek előtt semmiképpen sem indítványozza a Múzeum-körúti erőszakkkal meggyanúsított rendőrök előzetes letartóztatásátl. Én ugyan nem ismerem személyesen Morvai Attilát, mégis vakon hiszek abban, hogy ő – a tudósítás szerzőjétől és szerkesztőjétől eltérően – pontosan tudja, hogy az öt rendőr május 22. óta előzetes letartóztatásban van, és hogy az ügyészség csak annak esetleges m e g h o s s z a b b í t á s á r a tehet indítványt.
15:08Hét, Demszky, melyik út vezet itt Budára?
Egyik hírügynökségünk a főpolgármester szájába ad egy nyilatkozatot, amely szerint hétvégenkélnt biciklisávot alakítanak ki a Margit híd Budára vezető oldalán. Én viszont attól tartok, hogy akár hétköznapon, akár hétvégén, a Margit híd m i n d k é t oldala (Pestről) Budára vezet.
 
június 15.
02:36Kis mise, nagy mise, végül is semmi se
Egyik napilapunk hírül adja, hogy Washingtonban a kommunizmus áldozatai emlékművének felavatása alkalmából Tőkés László Királyhágó-melléki püspök hálaadó misét mondott. Ez azonban kizárólag akkor lehetne igaz, ha valahol Erdély és az Egyesült Államok között Tőkés Lászlót katolikus pappá szentelték volna. Református lelkészek ugyanis nem mondanak misét.
 
június 25.
11:52Madár – madár, avagy főnök – főnök
Interjúalanyához intézett kérdésében mintegy tényszerűen abból indul ki egyik napilapunk tudósítója, hogy a jelenlegi azerbajdzsáni elnök atyja, Heydar Aliyev a Szovjetunió KGB-főnöke volt. Erre csak annyit lehet mondani: nem volt az. Az Azerbajdzsáni Szovjet Köztársaságnak volt a KGB-főnöke. Ami azért igen nagy különbség! Vagy – mint Odesszában mondják – két nagy különbség.
 
június 26.
08:33Hiába, nincs korrektor...
Lehet, hogy fixa ideámmá vált, hogy ennél a napilapnál nem tartanak korrektorokat, de a tények sajnos ezt ismételten ezt igazolják.
Azt már megszokhattuk, hogy az újonnan előkerülő orosz neveket rosszul írják át magyarra, de mit mondjon az ember, amikor Szuhorov hadvezérről és Sztyepan Rjazinról olvas ebben az újságban? Szuvorovot és Razint már 100 évvel ezelőtt is ismerték Magyarországon.
Vagy: a napilap mai számában azt olvasom, hogy „Törökország EU-tagságáról Köhler annyit mondott: a több mint 70 millió muzulmán ország egy másik kultúrkörbe tartozik”. 70 millió muzulmán ország? Én legfeljebb csak két tucatról tudok. Vagy 70 millióst akart a lap írni? Akkor miért nem azt írta?
12:54Kutyakötelességük készültségben lenni, nem?
Azt hallom egyik rádiónkban, hogy a nagy hőség miatt Romániában készültségbe helyezték a mentősöket. Gondolom, Romániában sincs másképpen, mint nálunk: a mentőszolgálatnak mindig (hidegben, melegben, télen, nyáron) készültségben kell lennie, különben megette a fene. Tehát? Felteszem, fokozott vagy rendkívüli készültséget rendeltek el náluk.
12:58EBEÉ
Emlékszünk még az EBESZ régebbi – de már akkor is egy intézményesített tömörülés – nevére? EBEÉ, vagyis Európai Biztoinsági és Együttműködési Értekezlet. Amelynek voltak csúcstalálkozói, tematikus tanácskozásai stb. De európai biztonsági és együttműködési értekezletet tartani – mint ezt egy hetilapunkban olvasom – ugyanúgy nem lehetett, ahogyan manapság nem lehet, mondjuk, Fővárosi Közgyűlést tartani.
13:18Az okot nemigen kell nyomozni
Létezett valaha oknyomozó történelemtudomány. Aztán egyszer valaki elkezdte ezzel a jelzővel összekapcsolni a mélyre ásó újságírást is. Amelyet pedig sokkal helyesebb lenne t é n y f e l t á r ó újságírásnak nevezni, miután valóban az utóbbival foglalkozik. Gondoljuk csak el! Vajon Kármán Irén (hogy egy friss példát említsek) az olajszőkítés o k á t kívánta feltárni? Aligha, mert az a hülyegyereknek is világos: (tisztességtelen) haszonra akartak vele szert tenni. Hanem a disznóság mögött meghúzódó t é n y e k feltárása valóban a média feladata (is) lenne.
 
június 27.
09:29Mit nyitottatok meg?
Jókora fénykép egyik napilapunkban (de amit szóvá akarok tenni, természetesen nem a szerkesztőség vétke): új plázát ábrázol, rajta egy tábla ezzel a felirattal: „Megnyitottunk”. Az utóbbi években gyakran találkozhatunk ezzel a büszke bejelentéssel, ám én minden alkalommal szeretném megkérdezni: Mit nyitottatok meg? Tudnillik a „megnyitni” tárgyas vonzatú ige, használata csak akkor elfogadható, ha azt is közlik, hogy mit nyitottak meg. Magyarul ez úgy volna helyesen, hogy „Megnyíltunk”, vagy (ha már az új módihoz hasonlót akarunk írni): „Megnyittattunk”.
09:33Honatyai székekben
Újságírók szenderedtek el a honatyai székekben – számol be az egyik bulvárlap a szokatlan eseményről, amely, hála istennek, nem a budapesti, hanem a bukaresti parlamentben történt. Ahol is – a jelek szerint – nincs sajtópáholy, nincs külön helye az újságíróknak, akik ezért kénytelenek a képviselők helyéről követni az eseményeket.
14:54Külügyminiszterelnök
Egy, a Duna TV-ben bemutatott holland dokumentumfilmről számol be egyik napilapunk. A tárgy: a Litvinyenko-gyilkosság. Az egyik szereplő – a cikk szerzője szerint – Ahmed Zakajev, az emigrációban élő csecsen miniszterelnök. Nem tudhatom persze, hogy a filmben miként mutatták be, de felteszem, hogy nem ott tévedtek. Mindenesetre, ami biztos: Zakajev csecsen k ü l ü g y m i n i s z t e r n e k nevezi magát.
16:51Politikus királynő
Egy őrlőfog-darabkának köszönhetően a régészeknek sikerült azonosítaniuk Hatsepszut óegyiptomi királynő múmiáját. Ez természetesen örvendetes esemény, és a magát nő létére fáraónak nevező hölgy emlékét is tisztelem, mégsem tudom szó nélkül hagyni, hogy egyik rádiónk műsorvezetője Hatsepszutot a történelem legrégebbi női politikusának nevezte. Merthogy a politikus szerintem az, aki választott tisztséget tölt be vagy legalábbis arra törekszik. Például Golda Meir, Margaret Thatcher vagy Indira Gandhi, netán Dávid Ibolya. De Nagy Katalin cárnőt, Mária Terézia császár- és királynőt vagy Viktoria királynőt - minden nagyságuk ellernére - sem merném politikusoknak nevezni. A fáraóhölgyet sem.
 
június 28.
08:23Kasavubu lumumbája
Egyik napilapunk tudósítója arról ír, hogy a CIA meg akarta mérgez/tet/ni Patrice Lumumba kongói elnököt. Igen ám, de akkor ki volt Joseph Kasavubu? Elárulom: ő volt Kongó elnöke, míg Lumumba miniszterelnök volt. A korabeli vicc szerint akkor lesz béke a háborúskodó Kongóban, amikor csombét kötnek a Kasavubu lumumbájára.
08:30Félsziget
Azt hallom egyik rádiónkban, hogy áramkimaradás volt Manhattan félszigeten. Érdekes! Amikor én negyedszázaddal ezelőtt ott dolgoztam, még egészen sziget volt, amelyet a Hudson, a Harlem River és az East River vett körül. Úgylátszik azóta összekötötték a szárazfölddel.
 
július 1.
15:00Elment a dajerba
Inekciót emlegetett egyik televíziónk tudósítója. Ilyenkor szokták arra a kérdésre, hogy hova lett a „j”, azt felelni, hogy elment a dajerba,
15:05Kérje vissza az iskolapénzét!
„Dőljék el” – hallom egy televízióban közvetített szerencsejáték műsorvezetőjétől, ám mielőtt magamhoz térnék, már arra szólítja fel az egyik játékost, hogy „örvendezzék vala”. Ilyesmikért nem is a gimnáziumban, hanem már az általános iskolában buktatnak a magyartanárok. Vagy ha nem, hát az nagy baj, mert lám, az ilyen nyelvtangyilkosok szerencsésen leérettségiznek és még a televízóstúdiókba is eljutnak.
16:22Korea kettő van!
Egyik hírügynökségünk tudósítása szerint Kádár János sírjára halálának 18. évfordulóján virágot helyeztek el a kubai, a kínai, a vietnami és a koreai követségek képviselői. Azt most nem is teszem szóvá, hogy az említett országoknak Magyarországon nem követségei, hanem nagykövetségei vannak, de könyörgök: melyik Koreáról van szó? Bizonyára arról a Dél-Koreáról, amellyel Kádár uralma idején Magyarországnak még diplomáciai kapcsolata sem volt, nem igaz?
16:49Iszlám Dzsihád király
Egyik hírügynökségünk arról számol be, hogy egy izraeli légitámadásban életét vesztette az Iszlám Dzsihád ”legfőbb katonai vezetője és két helytartója”. Igen ám, de a helytartó „uralkodót vagy államfőt távollétében vagy távoli tartományban helyettesítő személy” (Magyar Értelmező Kéziszótár). Kérdésem: az Iszlám Dzsihád király vagy köztársasági elnök?
20:22Hármashatár
Brestet, a lengyel-fehérorosz-ukrán határon található várost említi egyik napilapunk. Szomorú szívvel jelenthetem: Brest Franciaországban van. Breszt pedig, amire a szerző nyilván gondolt, jókora távolságra van Ukrajnától. Viszont a többi stimmel.
20:26Lassan a testtel!
„Brit muzulmán összeesküvőkről” ír egyik napilapunk londoni tudósítója. Ilyen alapon az északír (katolikus) terroristákat „egyesült királyságbeli keresztény terroristákként” kellene emlegetnie. Ugye felháborodnánk rajta?
20:29Idézni csak pontosan, szépen...
1937-ben nyitotta meg Mussolini a Cinecittát az akkori Szovjetuniótól kölcsönzött „A filmgyártás a legerősebb fegyver” jelszóval – állítja egyik napilapunk római tudósítója. Lehet, hogy a Duce valóban kiadta ezt a jelszót – ezt a római tudósító nyilván jobban tudja, mint én. Azt viszont én tudom jobban, hogy ezt a jelszót nem a Szovjetuniótól kölcsönözte, mert ott egyszerűen nem volt ilyen jelszó. Hacsak nem arra gondol a cikk szerzője, amit Lenin jelentett ki 1922-ben, hogy tudniillik „számunkra valamennyi művészet közül a film a legfontosabb”.
 
július 2.
08:21Az autó berohant az ajtón
Kissé bizarrnak érzem egyik napilapunk londoni tudósítójának szóhasználatát. Szerinte a glasgow-i repülőtéren egy lángoló gépkocsi b e r o h a n t a főterminál egyik bejárati ajtaján. Biztosan nagyon szedte a lábát.
08:27Egy pont alatt 15 Magyarország
Az oroszok már a talpazaton vannak című cikkében egyik napilapunk beszámol arról, hogy Moszkva igényt tart egy Magyarországnál csaknem tizenötször nagyobb területre, amely az Északi-sark alatt húzódik. Először is, az nem talpazat, hanem (kontinentális) talapzat, másodszor pedig az Északi-sark, mint (úgylátszik nem mindenki előtt) ismeretes, csupán egy pont (annak is csak képzeletbeli), amely alatt egymillió négyzetkilométernél nagyobb területek aligha húzódnak. Amire a szerző gondol, az az Arktisz, magyarosabban: az Északi-sark v i d é k.
08:31Hang
A Voice of America értesüléseire hivatkozik egyik napilapunk. Nos, kétségtelen, hogy az amerikai kormánynak van egy ilyen nevű rádiója, ám az is kétségtelen, hogy az elmúlt jó fél évszázad alatt azt nálunk k i z á r ó l a g Amerika Hangjaként emlegették, úgy, ahogyan maga a rádióállomás is nevezte magát magyar nyelvű adásában, (amíg létezett ilyen).
08:40ppp
Következetesen Grippenekről ír egyik rádiónk honlapja. Úgylátszik, ez ott haladó hagyomány. Én ugyanis nagyon jól emlékszem arra, amikor ugyanebben a rádióban az egyik kommentátor legalább ilyen következetesen Jappán-t mondott.
19:35Hej, tulipán, tulipán!
Egy hetilapunk szerzője szerint Putyin kénytelen volt tudomásul venni Grúzia Nyugatbarát politikáját és a tulipános forradalom győzelmét Türkmenisztánban. Akárhogy is erőltetem a memóriámat, sehogyan sem tudok forradalmat felidézni Türkmenisztánban, ahol a szovjet uralom utolsó éveitől kezdve mindvégig Saparmurat Niyazov volt az első ember, tavalyi halála óta pedig hű tanítványa, Gurganguly Berdymuhammedov a köztársaság elnöke. Igaz viszont, hogy a Türkmenisztántól sok száz kilométeres távolságban elterülő Kirgizisztánban valóban volt egy tulipános forradalomnak elnevezett hatalomváltás, mint ahogyan az is igaz, hogy mind a két türk nyelvű ország neve „isztán”-ra végződik. Ugyanebben a cikkben azt is állítja szerzője, hogy „az Egyesült Államokban szinte biztosra vehető, hogy demokrata elnök váltja a jelenlegit”. Nos, szerintem is ez a jövő évi amerikai elnökválasztás valószínűbb kimenetele, dehogy biztosra vehető!? A jóslás és a külpolitikai újságírás két különböző szakma.
 
július 4.
08:06Kinek a micsodáján?
„A Ciprusi Köztársaság amerikai nagykövetségén” dolgozó katonai attasénak nevezi egyik napilapunk a rejtélyes körlmények között meghalt Thomas Mooneyt. Az igazság ennek éppen az ellenkezője. Az attasé az Egyesült államok ciprusi nagykövetségén dolgozott.
13:04Be vannak oltva helyes nyelvhasználat ellen
„Oltás vérnyomásra” – repíti világgá címében a szenzációs felfedezést az egyik bulvárlap. Kétlem, hogy létezik, illetve egyáltalán létezhet-e oltás vérnyomásra, de ha igen, akkor az nyilvánvalóan halálos, hiszen (magas vagy alacsony) vérnyomás nélkül az ember nem életképes. Amivel pedig netán szabályozni lehet a vérnyomást, az aligha a vérnyomással szembeni immunitás bejuttatása a szervezetbe (ezt jelenti ugyanis az „oltás” szó), legfeljebb injekció. Az oltást ugyan többnyire (bár nem feltétlenül) injekcióval juttatják be a szervezetbe, az injekciók nagy része azonban más célt szolgál.
14:44Sztálin-remake
Ezt a címet adta írásának egyik napilapunk munkatársa, valójában ő teremti újjá, helyesebben: teremt egy új Sztálint. Szerinte ugyanis Sztálin kedvelt szokása volt, hogy politikai ellenfeleit őrültnek nyilvánította, így az érveket felsorakoztató vitát megtakarította. Annak idején volt szerencsém (? ) az eredeti Sztálin műveit és munkásságát behatóan tanulmányozni, de egyetlen esetre sem emlékszem - s ilyen esetre azóta sem derült fény - amikor ellenfelét őrültnek nyilvánította volna. Voltak neki ennél sokkal alkalasabb eszközei arra, hogy megspórolja ellenfeleivel a vitát. Hacsak például Mercader jégcsákányát nem tartja a szerző vitának. Aki ellenfeleit őrültnek nyilváníttatta, azt a urat Nyikita Hruscsovnak, de még inkább Leonyid Brezsnyevnek hívták. Az ő ellenfelei közül valóban sokan kerültek elmegyógyintézetbe, de akkor sem kifejezetten a politikai vitát elkerülendő. (Akit egyébként érdekel ez a téma, annak figyelmébe ajánlom ugyanennek a napilapnak ugyanebben a számában, az említett írástól alig két oldalnyira megjelent cikket, amely tökéletesen alátámasztja azt, amiről fentebb írtam.)
14:49A sosem volt mauzóleum
Albániában járt egyik napilapunk munkatársa és a többi között abban az épületben is megfordult, amely szerinte korábban Enver Hodzsa mauzóleuma volt. Kissé elírta: az albán vezérnek ugyanis múzeuma volt. Mauzóleum-tulajdonosnak csupán Lenin, Sztálin, Dimitrov, Ho Si Minh és Csojbalszan mondhatta (volna) magát, Enver Hodzsa azonban – bár halála után Tirana fő terén kapott egy bazi nagy szobrot – különbejáratú mauzóleummal nem rendelkezett.
 
július 5.
15:02Korea szigete
Egyik napilapunk beszámol annak az EP-delegációnak az észak-koreai útjáról, amelynek tagja volt Szent-Iványi István. A lap tudósítója a szigetországban tett látogatásról ír. Hát persze! A KNDK Korea szigetének az északi részén terül el. Ellentétben például Japánnal, amely félsziget, nem is szólva a Fülöp-félszigetekről.
20:34Se füle, se farka, avagy hogyan (nem) szerkesztenek a hírügynökségnél
A tudósítás címe: „Újabb rasszista indítékú ellenes támadások Szlovákiában.”
Az első mondat „Ismét két rasszista indítékú bűncselekmény történt Szlovákiába.” Aztán megtudjuk, hogy a bűncselekmények elkövetői „áldozatuktól semmit vettek el”. És végül: „Az emberek a rasszizmus elleni irodájában száznál több ilyen támadásról érkezik panasz.” Nem kellene a szolgálatba lépéskor megszondáztatni a turnusvezetőt, akin mindez átmegy?
 
július 6.
08:38Ki kinek a férje?
Tévedések elkerülése végett sietek előrebocsátani, hogy a következőkben nem a melegeket akarom „cikizni”, hanem azt a napilapot, amelyben ezt olvastam: „Dániában a királynő az egészségügyi tárcáért felelős minisztert azonos nemű férjével együtt hívta meg egy protokolleseményre.” Ebből csak az nem derül ki, hogy férfi volt az egészségügyi miniszter vagy nő?
 
július 14.
22:17Új bálnafaj
Egyik napilapunk azt írja, hogy a Közraktárak helyére tervezett kulturális épület „az előzetes látványtervek alapján leginkább üvegbálnára hasonlít” majd. Kérdés: milyen bálnafajhoz tartoznak az üvegbálnák?
22:26Megint: egyházfi
„Felelős minden – zömében katolikus – egyházfi...” – írja egyik napilapunk. A mondat második fele az ügy szempontjából közömbös. Ami nem közömbös, az az, hogy az egyházfi sem zömmel, sem zöm nélkül nem lehet katolikus. Ha az lenne, sekrestyés volna a neve. Tudniillik a protestáns templomgondnokot nevezik egyházfinak. Szerzőnk azonban nem erre gondolt, hanem papra. Az azonban – áldjon meg benneteket a Jóisten, drága kollégám, jegyezzétek már meg egyszer! – nem egyházfi, hanem lelkész, pap és – ha történetesen zömében katolikus – akkor még tisztelendő is.
22:35Szemüveget a szerkesztőnek!
A Reuters hírszolgálat fotóriportere két nagy löveget látott egy ház tetején. Az egyik löveg légelhárító fegyvernek tűnt, a másik könnyű géppuskának – olvasható egyik napilapunkban. Nos, ha egy ágyút géppuskának, pláne könnyű géppuskának néz egy fotóriporter, akkor legjobban teszi, ha erősen rövidlátó lévén, sürgősen szemüveget kér magának. De rövidlátással, attól tartok, nem a fotóriportert verte meg az isten, hanem az újságírót, aki azt hiszi, hogy ami lő, az mind löveg. El kell szomorítanom: a löveg az nem más mint ágyú (és még csak nem is lövedék, aminek meg más alkalommal hiszik gyakran.) Nem kevesebb és nem több. Tehát: szemüveget a szerkesztőnek!
22:371 fő/1 egyház
A Román Ortodox Egyház f e j e i t említi egyik hetilapunk. Egy egyháznak azonban csak egy feje lehet. Aminek több van, az a kétfejű borjú.
22:42Fából vaskarika II.
„Robotrepülőket az amerikaiak immár rutinszerűen alkalmaznak, ám ezeket többnyire emberek irányítják a távolból” – véli egyik hetilapunk. A robotrepülőgépben azonban éppen az a pláne, hogy be van programozva, és nem kell, de nem is lehet (ha már egyszer elindították) a távolból irányítani. Vannak persze repülőgépek, amelyeket a távolból irányítanak, ezeket azonban – ki hinné? – úgy hívják, hogy távirányítású repülőgépek.
 
július 15.
08:20November 11.
Azt olvasom egy hírekre szakosodott portálon, hogy Jasszer Arafat tavaly november 11-én halt meg. Kissé elképedtem. Ennyire nem friss a palesztin vezető halálhíre. A november 11. ugyan stimmel, az év azonban nem. Aradat nem 2006, hanem 2004 november 11-én hunyt el.
08:32Dámák és szőrök
A Vanessa Redgrave-t egy magyar napilap számára interjúvoló újságíró elfogódottan kérdezi: „Hogyan szólítsam? Dame Redgrave?” A színésznő udvarias volt és nem oktatta ki a magyar riportert arról, hogy a „dame” cím, akárcsak ennek a férfi-megfelelője, a „sir” nem illeszthető a vezeték-, hanem csak a keresztnévhez, illetve illeszthető még a kereszt+vezetéknévhez is. (Pl. „Sir Winston” vagy „Sir Winston Churchill”.) Tehát ha már kolléganőnk mindenáron a kb. a magyar „kiváló művész”-nek megfelelő „lovagdámai” címén óhajtotta szólítani a színésznőt, akkor „Dame Vanessá”-t kellett volna mondania.
16:15Újvidékiek előnyben
A Szülőföld Alapból idén elosztható 2,2 milliárd forintból az újvidéki magyarok 22, a kárpátaljaiak pedig 19 százalékot kapnak. A külhoni kisebbségek ugyanis hozzájárultak ahhoz, hogy a kevésbé fejlett területek magyarságának szervezetei felülreprezentáltak legyenek – olvasom egyik napilapunkban. Az erdélyiek és a felvidékiek önzetlensége tiszteletre méltó, és nyilván a kivételezett újvidékiek is örülnek, de vajon mivel magyarázható, hogy például a szabadkai, a magyarkanizsai vagy a zombori magyarok egy ganyi krajcárt sem kapnak a Szülőföld Alapból? Vagy netán a szerző azt hiszi, hogy a Vajdaságban csak Újvidéken élnek magyarok?
16:37Kiadó jog
Ha kell, a Fidesz kiadja Lengyel mentelmi jogát – értesíti olvasóit egyik napilapunk. Ám legfeljebb a képviselőt lehet kiadni (az igazságszolgáltatásnak), vagy még inkább: fel lehet függeszteni a mentelmi jogát. Ki csak azt az újságot adják, amelyik ezt közölte. Sőt, az ember valakinek a járandóságát, a saját pénzét, a lenyelt ételt is kiadhatja, rendeletet, hangot, jelszót is lehet kiadni. De egyiket sem az ügyészségnek.
 
július 16.
15:16Kommunikációóó!
„Az igazgatóság a sajtó felé történő kommunikációban tudatta...” – hallom elborzadva egyik kereskedelmi rádió riportérétől. Én pedig a felé történő kommunikációban azt tanácsolnám neki, hogy tanuljion meg magyarul.
 
július 17.
05:18Bumm!
Baby boomnak nevezi a bulvárirodalom, amikor egyszerre több közismert sztárnak babája születik – vélekedik egy (nem bulvár) hetilapunk. Lehetséges, hogy a bulvárirodalom annak nevezi, az angol nyelv ismerői azonban azt nevezik baby boomnak, amikor egy országban valamilyen oknál fogva általában megnövekszik a szülési kedv, a születések száma, függetlenül attól, hogy hogyan vesznek ebben részt a sztárok. Ismert példa a második világháborút követő fél évtized az Egyesült Államokban, amikor a hazatérő katonák aktivitása, az emelkedő életszínvonal, a szuperhatalom lakosságának optimizmusa, és ki tudja, még milyen tényezők hatására ugrásszerűen megnőtt a születések száma; az akkor születetett amerikaiak nemzedékét baby boom-generációnak nevezik. Persze nem zárom ki, hogy a szülési hajlandóság akkoriban Hollywoodban is megugrott...
15:26Diplomáciai vihar egy pohár vízben
„Lapunk megpróbált utánajárni, hogy mi okozta a diplomáciai vihart kavaró téves információt...” – írja egyik napilapunk annak kapcsán, hogy a Külügyminisztérium szóvivője előbb arról adott ki közleményt, hogy Göncz Kingát merénylet fenyegette Afganisztánban, majd maga cáfolta meg a hírt. Az információs kavarodás valóban szembetűnő. De hol itt a diplomáciai vihar? Talán tiltakozó jegyzéket intéztünk az ügyben az afgán kormányhoz, vagy netán Kabul képviselője tette szóvá a magyar szóvivői bakit az ENSZ közgyűlésben?
 
július 18.
08:38Paranoia
Skizofrén gondolatokkal eltelve olvasom egyik (nem bulvár) napilapunk írását, amelynek szenzációs címe: „Paranoiás lett a kiszabadult BBC-tudósító”. A londoni tudósításból ugyanis éppen az ellenkezője derül ki: a brit rádiós mentálisan is jól van, abszolút logikus válaszokat ad, nincs semmiféle téveseszméje. Elmondja: fogsága idején (palesztin terroristák elrabolták, több hónapig fogva tartották és kivégzéssel fenyegették) egy nap kinyílt előtte egy ajtó, mire annyira megijedt, hogy összerázkódott. „Azt hiszem – mondja – egy kicsit paranoiás lettem.” Hát aki ezt a fordulatot szó szerint értelmezi és címbe kidobja, az vagy nem érti, miről van szó, vagy szenzációhajhász. Esetleg mind a kettő.
16:32Szép tó, tiszta tó...
Hatalmas tó föld alatti nyomaira bukkantak a vízhiány miatt polgárháború dúlta Szudán Dárfúr nevű régiójában – jelentette egyik hírügynökségünk. Fölöttébb rejtélyes. Merthogy a föld alatt csak a nyomaira bukkantak. De akkor hol van maga a tó?. Nem arról van szó, hogy egy föld alatti tó nyomaira bukkantak? Akkor viszont miért nem ezt írják?
 
július 19.
17:13Utazzon hajtóműben!
„A világűr milliomos szerelmeseinek mélyebben kell a zsebükbe nyúlni (helyesen egyébként: „nyúlniuk” – K. I.), ha rakétába akarnak szállni” – állítja egyik hírügynökségünk. Attól tartok, nem nyúlhatnak olyan mélyre a zsebükbe, hogy a tervezők helyet csináljanak nekik egy rakétában. A rakéta ugyanis nem jármű, hanem olyan szerkezet, amely az orrára szerelt járművet – az űrhajót – a világűrbe juttatja, eközben egyébként leválik róla és visszahull a Földre. Ezt pedig nemhogy a szerelmes milliomosoknak, de még a milliárdosoknak sem árt tudniuk. A hírügynökségekről nem is szólva...
 
július 20.
08:44Illetlen színhely
A finn-ugor csúcstalálkozó színhelyeként Scsaranszkot konferálta fel egyik rádiónk műsorvezetője. Nyilván a szovjet másként gondolkodóból izraeli miniszterré lett Scsaranszkij járt az eszében. Mordvinföld fővárosának azonban sokkal csúnyábban hangzó neve van. Nem Scsar-, hanem – bocsánat! – Szar-anszk.
 
július 23.
08:50Száraz lábbal
Ezután már száraz lábbal juthatnak át a folyón a dunavecseiek és a kisapostagiak is – lelkesedik egyik napilapunk a Pentele-híd birtokba vételéről szóló tudósításában. Nahát! Én meg azt hittem, hogy eddig kompon keltek át egymáshoz, most pedig kiderül, hogy úszva („vizes lábbal”) tették meg az utat a folyam két partja között.
 
július 24.
08:42Ki képviseli teljes joggal az ENSZ-t?
Először azt hittem, hogy csak a műsorvezető bakizott. De nem: a szóban forgó rádió honlapján is a következő olvasható: „Az ENSZ elutasította Tajvan kérelmét, hogy a világszervezet tagja legyen. A Világszervezet (itt már nagy kezdőbetűvel K. I.) illetékes hivatala megerősítette azt a korábbi állásfoglalását, hogy a Kínai Népköztársaságot ismeri el, mint a világszervezet teljes jogú képviselőjét.” Ezt nevezem! Tehát nem az ENSZ Közgyűlés, csak egy ENSZ-hivatal (egy adminisztrativ szerv) foglalt úgy állást, hogy nem Tajpejt, hanem Pekinget ismeri el. És minek ismeri el a Kínai Népköztársaságot? Nem Kína, hanem maga a világszervezet (tehát saját maga) teljes jogú képviselőjének. Aki tehát akar valamit az ENSZ-től, az a jövőben fordulhat teljes jogú képviselőjéhez, a Kínai Népköztársasághoz is.

Ugyanaznap délután. Ismételten bebizonyosodott az a régi tétel, hogy csak egyszer kell leírni valami hülyeséget, aztán mindenki átsiklik felette. A rádió ugyanis egyik hírügynökségünk jelentését adta le szó szerint. A hírügynökségnél azonban legalább hat órával később észrevették a hibát és javították. A rádió honlapján azóta sem.
14:59Koronád legszebb gyémántja Wales
Egyik napilapunk napi sajtószemléjében olvasom, hogy bebörtönözték (méghozzá másodszor) a Walesi Nyelv Társasága nevű radikális érdekcsoport egy tagját. „Az ifjú hölgy bűne az volt, hogy a DEDDF IATH NEWYDD szavakat (Új nyelvtörvényt!) mázolta egy csak egynyelvű – angol – felirattal ellátott bolt kirtakatüvegére.” Nem ártana tisztázni, hogy Nagy-Britannia nem Románia (ld. kolozsvári egyetem magyar nyelvű feliratai), és hogy a hölgy bűne nem az volt, hogy walesi nyelvű követelést mázolt a kirakatüvegre, hanem az, hogy mázolt a kirakatüvegre.
 
július 26.
15:36Csodagyerekek
Csodagyerekekről számol be egyik hírügynökségünk egy zalaegerszegi kongresszuson elhangzottak alapján. Nem a kongresszus vagy a hírügynökség minősíti így a zseniális lurkókat, hanem én. De remélem joggal, hiszen olyan gyermekekről van szó, akik 1 éves korukban már beszélnek, méghozzá eszperantóul. Saluto!
17:461 alma=1 körte
Pakisztán sikeres kísérletet hajtott végre egy atomtöltet hordozására is alkalmas rakétával – közli egyik hírügynökségük, amely azonban a továbbiakban robotrepülőgépnek nevezi a szóban forgó tárgyat. Nem ártana eldönteni, hogy melyikről van szó. Anélkül ugyanis, hogy irányítási, ballisztikai, és hajtómű-problémákba most belemennék, tisztelettel közlöm: a rakétában, illetve a robotrepülőgépben csak annyi a közös, hogy mindkettő fegyver, vagy legfeljebb annyi, amennyi a tejszínben és a kocsiszínben.
 
július 28.
09:44Aránytévesztés
Háromhasábos, már-már szabályos nekrológban búcsúztatja egyik napilapunk Johnnyt, a budapesti állatkert rétisasát, „aki” a napokban kimúlt. Nem lévén ornitológus, nem tudom megállapítani, hogy Johnny halálával mekkora veszteség érte a magyar madárbarát társadalmat, de azt mindenesetre kissé furcsának tartom, hogy egy Weiner Leó-díjas magyar zeneszerző haláláról egyharmad akkora terjedelemben, mínuszos hírben számol be ugyanez az újság. És hogy még szembetűnőbb legyen: ugyanazon az oldalán.
 
július 30.
14:38Amíg ön durmol, dolgozik a Darmol
A mai fiatalok már nem is tudják, hogy a Darmol hashajtó volt – véli egy idős publicista egyik napilapunk hasábjain. A mai fiatalok közül azok nem tudják (igaz, ők a többség), akiknek nincs székrekedésük. Akik ugyanis attól szenvednek, azok bemennek a legközelebbi patikába, Darmolt kérnek és kapnak. Tudniillik ezt a hashajtó-márkát ma is árusítják.
 
július 31.
14:28Hírügynökségek
„Ha a BBC és a CNN értesülései jók, elvégre két ilyen hírügynökség ritkán téved...” – olvasom egyik napilapunkban. Nos, én tudnék mesélni arról, hogy mennyit tévedhet egy hírügynökség, most azonban csak azt kérdezem: mióta hírügynökség a BBC és a CNN? Az első közszolgálati rádió-televízió, a második kereskedelmi hírtelevízió.
14:30Jogi ismeretek
A gyulai b í r ó s á g vádat emelt egy adatkezelési visszaélés ügyében – hallottam egyik rádiónkban. Nagyszerű! Az ügyben bizonyára az ügyészség fog ítélkezni.
14:48Közpolitika
A Külügyminisztérium k ö z p o l i t i k a i államtikárának nevezi egyik napilapunk Horváthné dr. Fekszi Mártát A nagy büdös helyzet azonban az, hogy ilyen tisztség nem létezik. Létezik „sima” államtitkár (ilyen a nevezett hölgy is) és létezik szakállamtitkár. Azelőtt egy minisztériumban volt politikai és közigazgatási államtitkár, de közpolitikait akkor sem ismertek.
 
augusztus 1.
08:57Leszerelés
„Leszerel a brit hadsereg Észak-Írországban” – hírdeti elsőoldalas főcímében egyik napilapunk. Holott szó sincs a hadsereg leszereléséről, csupán arról, hogy – néhány ezer katona kivételével – kivonják Észak-Írországból. Magából a tudósításból kiderül, hogy „Észak-Írországban tegnap éjféltől az északír rendőrség gyakorolja a katonai funkciókat”. Ami értelemszerűen azt jelenti, hogy ha Észak-Írországot, ha ott holnap partra száll az ellenség, nem a katonaság, hanem a rendőrség fogja megvédeni. Még szerencse, hogy senki sem akar partra szállni Észak-Írországban, különben szegény rendőröknek bizonyára gumibottal és könnyfakasztó gázzal kellene felvenniük a harcot a harckocsikkal és a nehéztüzérséggel szemben.
15:08Szószaporítás
Egyik hírügynökségünk közli a Magyar Rádió kuratóriumi elnökének nyilatkozatát, amelyet az r á d i ótelefonon adott a hírügynökségnek. Vajon milyen pluszt hordoz az az információ, hogy a nyilatkozatot a hírügynökség nem vonalas, hanem rádiótelefonon (nyilván mobilon) kapta?
16:38Szenvedélyes szerelők
„Szerda hajnalban érkezett a bejelentés, miszerint Környe és Vértessomló közötti útszakaszon telefonkábeleket próbálnak ellopni” – olvasható egyik hírügynökségünk jelentésében, amely így folytatódik: „A kábelek védelmére kiépített riasztórendszert felügyelő biztonságtechnikai cég munkatársai megzavarták az elkövetőket nagy munkájuk(sic!) közben, így a közel 33 méternyi kábelt nem tudták magukkal vinni. Az éjszakai kábelszerelőket keresi a rendőrség.” Hát nem tolvajok, hanem szerelők próbáltak lopni?
17:03Négyet egy csapásra
Részlet egy hírügynökségi tudósításból: „A személy és a vele együtt utazó két fiatalkorú személy...a határellenőrzéskor hamisított brit nemzetközösséghez tartozó útleveleket adtak át az útlevélkezelő részére.” Amiből négy dolog következik: 1. hamisították a Brit Nemzetközösséget, 2. egyáltalán létezik még Brit Nemzetközösség, 3. az útlevelek a nemzetközösséghez tartoztak, 4. és azokat nem az útlevélkezelőnek, hanem az útlevélkezelő részére adták át.
 
augusztus 2.
07:30Belügyek
Jeles tudósunk, egyben publicistánk az egyik napilap hasábjain a budakeszi árpádsávos zászlós história kapcsán azt követeli, hogy a belügyminisztérium tartassa be a saját rendeleteit és az ország törvényeit. A szerző a jelek szerint megfeledkezett arról az apróságról, hogy a Magyar Köztársaságnak jelenleg nincs belügyminisztériuma. Ha a blogíró hozzáfűzheti saját véleményét: sajnos.
14:27Kiemelkedő árok
Oroszország igényt formál a sarkvidék jelentős részére azon a címen, hogy a Jeges-tenger fenekén húzódó Lomonoszov-árok közvetlenül a szárazföldhöz kapcsolja – írja egyik napilapunk. Majdnem. Azzal az apró különbséggel, hogy nem árok, hanem ellenkezőleg: egy 3700 méterrel a tengerfenékből kiemelkedő, vízszint alatti hegygerinc húzódik a szóban forgó térségben. Arról állítják az oroszok, hogy a kontinentális talapzat folytatása.
14:51Békehadtest – katonákból
John F. Kennedy elnöksége idején szervezte meg az Egyesült Államok a Peace Corps-t, magyarul Békehadtestet. Annak keretében amerikai fiatalok utaztak a világ különféle országaiba, hogy ott önkéntesként szociális munkát végezzenek, tanítsnak stb. A Békehadtest tehát nem általában egy hadtest, hanem kifejezetten ennek a szervezetnek (kezdeményezésnek) a neve. Ezért furcsa kissé, amikor egyik napilapunk „ENSZ-békehadtest Darfúrban” címmel számol be arról, hogy a világszervezet katonákat küld Szudánba békefenntartó feladattal. A csapatok létszáma egyébként mintegy 20 000 fő lesz. Ez még a szó katonai értelmében sem tesz ki egy hadtestet.
 
augusztus 3.
09:0740 perc
40 perc alatt futottam át egyik napilapunk mai számát. Sok cikkbe éppen csak, hogy belepillantottam, még többe pedig egyáltalán nem. A röpke 40 perc alatt azonban így is sikerült a következőkbe botlanom:
1. „Az új kormányzati negyednek 2009-ben el kell készülnie. A kivitelezőt a napokban kiírandó pályázaton választják ki. (A miniszterelnökségen kívül, amely a Parlamenttel szemközti Földművelésügyi Minisztérium épületébe költözik.)” Vagyis: a miniszterelnökség nem lehet kivitelező.
2. „A moszkvai Kreml az orosz kormányzati szervek otthona.” Vajon mely szerveké? A miniszterelnökségé, a minisztériumoké? Ezek egyike sincs ugyanis a Kremlben, kizárólag az elnöki hivatal, amely egymagában aligha nevezhető szerveknek.
3. Tatár Csaba, az MSZKP munkástagozatának elnöke a többi között azért mondott le tisztségéről, mert „elfogadhatatlannak tartja, hogy az MSZP megválik a tagság téglajegyeiből épített székházától”. Nos, a Köztársaság téri épületet nem az MSZP, nem az MSZMP, nem az Magyar Dolgozók Pártja, de még csak nem is a Magyar Kommunista Párt tagjainak téglajegyeiből építették. Arra nem esküszöm, hogy nem a Volksbund tagjainak a gyüjtéséből építették-e, de arra igen, hogy a második világháború végéig (a felszabadulásig, megszabadulásig, szovjet megszállásig – nem kívánt törlendő) az épület a Volksbundnak (a náci érzelmű magyarországi svábok szervezetének) volt a székháza.
4. „Politikai vihart kavart Prágában Jirí Sedivynek, az észak-amerikai katonai szövetség főtitkára leendő helyettesének...” Jé, hát már nemcsak észak-atlanti, hanem észak-amerikai katonai szövetség is van? És egyáltalán: hogy kerül oda egy cseh?
5.Cím: „Határeset az Inda Galériában”. A hír teljes szövege: „Az Inda Galériában finn, lengyel, svéd, magyar képzőművészek munkái láthatók mától a hónap végéig. A kiállítást Jari Vilén, Finnország magyarorszégi nagykövete nyitja meg.” Oké, de hol itt a határeset?
6. Ezekhez képest csak apró figyelmetlenség a következő: „A férfi autójának hátsó kerekeit szétlőtték, ám ő ellenére sem adta meg magát.” Minek az ellenére?
Megáll az ész!
20:15Repedt sarkú hölgyek
Igaz, nem maga a média (műsorvezető, riporter), hanem a médiában (egy tv-híradóban) mondták, mégis ide kívánkozik. A Forma-1 mogyoródi előkészületeiről szólva egy rendőr ezredes előadta, hogy tiltott kéjelgés szabálysértésért „három hölgyet” állítottak elő. Én elhiszem, hogy a „repedt sarkú kurva” politically non correct, de a rendőrtiszt azért esetleg mondhatott volna „nőt” is.
20:56Következetlen szerző
Egyik hetilapunk szerzője írásában visszaemlékszik arra, hogy tíz évvel ezelőtt lemaradt a Beijing-Moszkva járatról. Mifelénk azonban jobbára Pekingként emlegetik a kínai fővárost. Lehet persze Beijingnek is nevezni, ám akkor azt is elvárja az olvasó a szerzőtől, hogy Moszkva helyett Moscow-t írjon.
 
augusztus 5.
08:12A nagykövetség férje
Minden elismerésem az új francia elnöké, aki valóban nem mindennapi ügyességgel és politikai rutinnal biciklizte be magát az Elisée palotába. De hogy Sarkozy a szó szoros értelmében is űzi a kerékpározást, méghozzá versenyszinten, arról csak egyik hetilapunkból értesültem. Ott ugyanis arról írnak, hogy „az elnöknek volt érkezése arra, hogy részt vegyen a Tour de France kerékpáros verseny egyik alpesi szakaszán”. A magyar lapok eddig elhallgatták, hogy Sarkozy ott tekert a bolyban, és csak arról adtak hírt, hogy megtekintette a verseny egyik szakaszát.
No de ez semmi ahhoz képest, hogy a francia elnök felesége egy nagykövetség! Ugyanennek a hetilapnak ugyanebben a cikkében ugyanis arról is szó esik, hogy Cécilia asszonynak immár saját irodája és saját sajtóattaséja is van. Egy First Ladynek persze lehet szóvivője, sajtóreferense, sajtótitkára, de sajtó a t t a s é v a l csak diplomáciai képviseletek rendelkeznek.
14:38Szovjet honvédtiszt
A hosszútávúszás története példaadó személyiségként tartja számon Fajzulin Iszkander honvédőrnagyot, aki a második világháború befejeződése feletti örömében Dunaalmástól Budapestig úszott – írja egyik napilapunk. Az említett sporteredmény valóban tiszteletre méltó, de azért halkan jegyezzük meg: Fajzulin Iszkander sporttárs nem a Magyar Honvédség, hanem a szovjet Vörös Hadsereg őrnagya volt.
 
augusztus 6.
16:33Az áramlat színe
Egy (magyar) hírügynökség anyagában szerepelt az az orosz terv, amely szerint a Gazprom a Kék Áramlat nevű alternativ vezetéken kívánja eljuttatni a Kaszpi-tenger térségéből a földgázt Európába. Alig fél órával később a hírügynökség javítást adott ki előző anyagához és ebben felhívja előfizetői figyelmét arra, hogy a tervezett orosz vezeték neve helyesen: Dél Áramlat. De vajon nem kell-e majd a javítást is javítani? A legilletékesebb, a „névgazda” Gazprom ugyanis nem tud Dél Áramlatról. Az ő honlapján változatlanul Blue Stream szerepel. Vagy a „blue” újabban „dél”-t jelent? Most légy okos, Domokos!
 
augusztus 7.
09:24Haditengerészeti szakértő
Öthasábos cikkben számol be egyik napilapunk a Fekete-tengeri orosz hadiflotta terjeszkedési szándékairól. Szerzője a többi között az orosz csatahajók kikötési lehetőségeiről ír. Nem szívesen ábrándítom ki a haditengerészeti szakértőt, de tény: Oroszországnak ma nincsenek csatahajói. Sőt, más államoknak sem nagyon. A c s a t a hajó ugyanis nem azonos a h a d i hajóval, hanem csak annak egy „műfaja”, ugyanúgy, ahogyan hadihajó például a fregatt vagy a vadász-tengeralattjáró, azzal a különbséggel, hogy a csatahajó (korábbi nevén: sorhajó) már elavult, helyét, funkcióit a korszerű flottákban a rakétacirálók, repülőgép-hordozók vették át.
Kissé bizarrnak tűnő kifejezés ugyanebben a cikkben az, miszerint Irán és Szíria feszült viszonyt á p o l az Egyesült Államokkal. Ápolni jó kapcsolatokat szokás, feszült viszonyt legfeljebb fenntartanak.
14:23Németüldözés a Horthy-rendszerben
Egy olyan emberről ír egyik napilapunk, akit „a német édesapa miatt a frontra vittek” . ????? Akinek az apja magyar volt, azt nem vitték a frontra?
15:06Kanadáé az Északi-sark
Napok óta cikkezik arról a világsajtó, hogy egy tengerszint alatti geológiai sajátosságra hivatkozva Oroszország a maga gazdasági övezetének szeretné látni az Északi-sark környéki tengeri térséget. Folyik a vita arról: tehetik-e? De most egyik hírügynökségünk megmondta a frankót: az Északi-sark kanadai területen található és ott az Egyesült Államok és Kanada már az 50-es években radarállomásokat épített. Csakhogy: 1. Az Északi-sark sohasem tartozott Kanadához (ahogyan más ország felségterületéhez, illetve felségvizeihez sem). 2. Az Északi-sarkon nem lehet(ett) radarállomást építeni, mert a Földnek ezen a képzeletbeli pontján tenger, még pontosabban jég található, s azon, mint ismeretes, nem lehet radarállomásokat építeni. 3. A hírügynökség anyagából aztán a továbbiakban kiderül, hogy a radarállomások a 70. szélességi kör mentén épültek. Az Északi-sark viszont maga a 90. fok. A többi stimmel.
 
augusztus 8.
14:36Georgia
A georgiai kormányzat szerint orosz rakéta csapódott be az ország területén - adja hírül egyik napilapunk. De ne tessék megijedni, nem tör ki a világháború! Az orosz rakéta ugyanis nem az Egyesült Államok Georgia nevű déli államában ért földet, hanem abban a kaukázusi országban, amelyet nálunk valaha valóban Georgiának neveztek, ám amelyet az elmúlt bő fél évszázad alatt Grúziának ismert meg és nevezett a magyar közönség. (Saját népe nyelvén egyébként: Szokartvelo.) Igaz, a Grúzia az ország orosz neve, tehát esetleg vitatható, hogyan nevezzük.(Lapzártakor a magyar atlaszokban, a Magyar Nagylexikonban és a magyar külügyminisztérium honlapján még Grúzia szerepel.) Ami viszont nem vitatható, az az, hogy a grúzok (georgiaiak) nem latin betükkel írnak, tehát neveiket, elnevezéseiket át kell írnunk magyarra, de természetesen nem az angol transzkripcióval, hanem fonetikusan. (Ahogyan például nem Rostropovichot, hanem Rosztropovicsot, nem Shimon Perest, hanem Simon Pereszt íruk, vagy – hogy egy még idevágóbb példát említsek – nem Shota Rustavelinek írjuk a Tigrisbőrös lovag szerzőjének nevét, hanem Sota Rusztavelinek.) Akkor viszont a napilap cikkében említett Tsitelubani falu helyesen Citelubani, az állítólag SU-típusú orosz vadászgép valójában SZU-típusú (a rövidítés Szuhoj tervező nevéből származik), a grúz (georgiai) belügyminisztérium szóvivője nem Shota Ustaishvili, hanem Sota Usztiasvili, a grúz (georgiai) külügyminiszter családi neve pedig nem Rezhuashvili, hanem Rezsuasvili.
 
augusztus 9.
14:36Egy 75 éves blogger füstölgései
Régen visszatérő problémám, hogy hány éves korától kell (ha ugyan egyáltalán kell) bácsizni, nénizni valakit a médiában. Ha a riporter, mondjuk, 20 éves, neki már az 50 éves hölgy (pláne, ha nagymama) már javában néni. És ha 60 éves a riporter? Vagy – horribile dictu – 70? Na mindegy, lássunk két példát. Egyik hírügynökségünk arról számol be, hogy „ötvenméternyi zuhanást élt túl egy 71 esztendős néni az Egyesült Államokban”. Ugyanennek a hírügynökségnek egy tíz perccel később kiadott híranyaga viszont arról tudósít, hogy „Luciano Pavarottit szerda este beszállították a modenai kórházba. Az északolasz városban élő 71 éves operaénekest megfigyelés alatt tartják.” Hogy van ez? Ha következetes lenne a hírügynökség, akkor Luciano Pavarotti bácsiról szólna a híre. Vagy aki énekel, az nem bácsi?
 
augusztus 13.
09:13Kellemetlen!
L. Z.-t „a FIDESZ prügelknabéjának” nevezi egyik napilapunk szerzője, és hogy a németben kevéssé járatos olvasó is megértse, zárójelben lefordítja a szót, eképp: „kellemetlen gyermek”. Félő azonban, hogy nem az olvasó, hanem a cikk szerzője járatlan a német nyelvben, a szó jelentése ugyanis „bűnbak”. Az összetétel (verés+fiú) arra utal, hogy a középkorban, ha egy főúri család gyermeke rossz fát tett a tűzre, nem hagyták megtorlatlanul, de nem őt, hanem egy hasonló korú jobbágygyermeket vagy szolgát büntettek meg helyette.
14:44A bombázók már a spájzban vannak
„Az oroszok már Guamnál is röpködnek a bombázóikkal” – riogatja olvasóit egyik napilapunk cikkének címében.” Az első mondat: „Nem jártak orosz bombázók a guami amerikai támaszpont ötszáz kilométeres körzetében.” Könyörgök, döntsük el: jártak, röpködtek ott vagy sem? De bolonddá ne tegyék az olvasót!
15:07Sajnos
Tallinn, az észt főváros többsége orosz – állítja egyik napilapunk ott járt munkatársa. Észtországban valóban sok az etnikai orosz, de hogy a fővárosban ők tennék ki a többséget, abban kételkedem. Nem kételkedem viszont abban, hogy ha a villamoson ott rálép valaki utitársa lábára, nem mondja azt – mint a szerző állítja – hogy „kszozsalenyiju”. Az ugyanis (egyébként két szóban írják: k szozsalenyiju) azt jelenti, hogy „sajnos”. És akinek a pesti Combinón a lábára lépnek, az sem ezt mondja, hanem azt, hogy „bocsánat” vagy „pardon”, esetleg „elnézést”. Szerzőnk – k szozsalenyiju – téved.
 
augusztus 16.
08:46Még egy néni
A minap tettem szóvá, hogy divatba jött a médiában nem is túl idős embereket nénizni, bácsizni. (Ami egyébként szerintem akkor sem nagyon indokolt, ha a szóban forgó személy akár 100 éves.) Ime, a legújabb példa. Egyik hetilapunkban immár egy 51 éves asszony lett néni. Kíváncsiságból utánanéztem a szerző életkorának. 32 éves. Igaz, hogy riportalanya egy leépült nő, de kérdezem: mennyire kell leépülnie valakinek ahhoz, hogy nénivé vagy bácsivá kiáltsák ki? Amúgy pedig (ha megérném) 19 esztendő elmúltával szívesen megkérdezném a riportert: mit szólna ahhoz, ha néninek neveznék egy újság hasábjain?
08:50Szobáztatók
Ki hinné, hogy honfitársaink a prostitúció melegágyai, pontosabban: prostituáltaknak adnak ki meleg ágyakat az Adrián? Egyik közszolgálati televíziónk riportere ugyanis következetesen illegális szobáztatásnak nevezte azt a tevékenységet, amikor egy magyar apartman-tulajdonos kiadja dalmáciai tulajdonát nyaralóknak, és ez után nem fizet adót. Ez azonban legfeljebb szabálysértés, míg a szobáztatás (ami valójában nem más, mint szoba kiadása fél-egy órára az ipart űző rosszlányoknak) bűncselekmény. Legalábbis Magyarországon. De gondolom, Horvátországban sincs másképp.
 
augusztus 20.
10:16Guam
Vajon mi történne, ha orosz katonai repülőgépek megpróbálnának átrepülni az Egyesült Államok egyik legnagyobb haditengerészeti bázisa fölött? Az amerikaiak – a következményekre való tekintet nélkül – minden bizonnyal lelőnék őket. (Az izraeliek annak idején saját szövetségesük, legfőbb segélyezőjük, az Egyesült Államok egyik gépét lőtték le, amikor az átepült egy különösen kényes objektumuk fölött.) És mi történt most, amikor egyik hetilapunk szerint átrepültek a guami bázis fölött? Semmi. A magyarázat néhány sorral lejjebb olvasható: az orosz gépek még csak annyira sem közelítették meg a bázist, hogy amerikai vadászgépek szálljanak fel és kíséreljék meg „elterelni” őket, mielőtt túlságosan közel érnek a tiltott légtérethez. Vagyis az oroszok nem a támaszpont fölött repültek el, hanem csak több száz kilométernyire közelítették meg azt. Apropó, milyen rendeltetésű gépek voltak ezek? Mint a hetilapban olvasható: Tu-95 mintájú vadászgépek. A Tu-95 természetesen nem vadászgép, hanem hadászati bombázó. Aki nem hiszi el nekem, olvassa el a cikk leadjét. Ott ugyanis a szerző még maga is bombázókról ír.
16:32Fedőszerv
Úgy látszik, kémek vaqy terroroisták kerítették hatalmukba a Magyar Olimpiai Bizottságot. A közönség úgy tudja: a bizottság a magyar sportolók olimpiai felkészítését, szereplését szervezi, de nem! Ez valójában csak a látszat, mondhatnánk, kamu. A MOB ugyanis – mint egyik kereskedelmi rádiónk sportriporterétől hallhattuk – f e d ő s z e r v. Vagy lehetséges, hogy kollégánk egyesítő, központi, ernyőszervre vagy valami hasonlóra gondolt? Akkor miért nem azt mondta?
16:39Az Egy Kína-elv a gyakorlatban
Egyik hírügynökségünk a jelek szerint jó pontot akar szerezni Pekingben. A China Airlines gépének szerencsétlen leszállásáról tudósítva ugyanis k í n a i repülőgépről ír. Mint tudjuk: Kína csak egy van, és annak egyedüli jogos képviselője a Kínai Népköztársaság. Mindamellett tény, hogy a China Airlines székhelye Tajpejben, azaz a Kínai Köztársaság (Tajvan) fővárosában található. Gépeinek személyzete természetesen kínaiul beszél. De vajon a kigyulladt Boeing 737-esük is etnikai kínai gép?
18:06Őrzik a menekülteket.
A guantánamói amerikai bázison ő r z ö t t kubai menekültek egy csoportját menekültként befogadja Magyarország – közölte egyik hírügynökségünk. A „tartózkodó” helyett az „őrzött” itt egészen megható fordulat, hiszen nyilvánvaló ugyebár, hogyha nem őriznék őket az amerikaiak, visszaszöknének Kubába, ahol jó néhány évi börtön várna rájuk a disszidálásért.
 
augusztus 21.
09:11Szlovák=szlovákiai?
A Tatabánya új edzője a s z l o v á k Borbély László – olvasom egyik napilapunk sportrovatában? Pedig milyen szép magyar neve van! Nem lehet, hogy a tréner magyar, csak éppen szlovák i a i ? Vagy az mindegy?
14:36Nyelvértő riporter
„Litvánia és Lettország nyelve nagyon hasonlít egymásra, az észteké pedig talán a miénkre” – fedezi fel egyik napilapunknak a balti köztársaságokban járt munkatársa. Nos, a lett és a litván nyelv ugyan valóban egy tőről ered, de n a g y o n (mint például a szerb és a horvát vagy a cseh és a szlovák) semmiképpen sem hasonlít egymásra. Miként az észt nyelv sem hasonlít nagyon a magyarra, még talán sem, annak ellenére, hogy szintén egy nyelvcsaládhoz tartoznak. Szeretném én látni azt az embert, aki magyarul megérteti magát Észtországban!
A Baltikumban járt kolléganő szerint egyébként a lettek „valamit nagyon jól csináltak a Szovjetunióból való kiválás óta”. Ezt két dologgal támasztja alá: 1. „a lat 380 forintot ér”, 2. „fővárosuk belvárosa lényegében teljesen fel lett újítva”. Ez tévesen lett megírva, mivel egy valuta nominális értékének jóformán semmi köze az ország gazdasági szintjéhez. Ha ez így lenne, Lettország éppen kétszeresen múlná felül az Egyesült Államokat.
16:34Megdöbbentő lengés
Egy hírügynökségünk jelentéséből: „Szent István intelmei lengték be a Bács-Kiskun megyei megemlékezést. A Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke, Bányai Gábor megdöbbentő megemlékező beszédében...” No comment.
 
augusztus 22.
08:30Nem tudnak tízzel osztani
A minap egyik hírügynökségünk jóvoltából arról értesülhettünk, hogy Guantánamón az amerikaiak kubai disszidenseket ő r i z n e k ; közülük fogad be Magyarország néhányat. Most egyik napilapunk új verzióval állt elő: „Akiket az amerikai parti őrség a tengeren szed össze, azokat visszatoloncolják. Mostanság évente mintegy kétezer kubai kalandja ér így véget. Közülük kerültek ki azok, akiknek befogadását a magyar diplomécia most felajánlotta.” Világos beszéd: Magyarország tehát nem Guantánamón tartózkodó kubai disszidenseknek ajánlotta fel a befogadást, hanem olyanoknak, akiket az amerikai parti őrség már visszatoloncolt Kubába.
A napilapnak ugyanebből a cikkéből megtudhatjuk még, hogy „napjainkban másfél millió kubai él az Egyesült Államokban”, továbbá, hogy „Florida államban a lakosság kétharmada kubai-amerikai”. A baj csak az, hogy még ha valamennyi (másfél millió) kubai-amerikai Flordiában él is, akkor sem a lakosság kétharmadát, hanem kevesebb mint az egytizedét teszik ki csupán, mivel Florida lakossága 16 millió fő.
15:06Robbanó kártyák
”Az elfogadókedv (milyen szép szó! K. I.) élénkülésében nagy szerepet játszott a hitelkártyák robbanásszerű növekedése...” – írja egyik gazdasági napilapunk. Hát az én hitelkártyám nem növekedett, sem lassan, sem robbanásszerűen, de mástól sem hallottam még arról, hogy a hitelkártyája úgy megnőtt, hogy már nem fér el a tárcájában vagy pláne, hogy kilóg a zsebéből.
 
augusztus 23.
10:41Álruhás művész
„Élő alkotóként bekerülni a New York-i Modern Művészetek Múzeumába, a párizsi Louvre-ba vagy a londoni British Múzeumba szinte lehetetlen” – jelenti ki egyik napilapunk cikkírója. Némileg módosítanám ezt az állítását: a British Múzeumba élő alkotóként bekerülni nemcsak s z i n t e, hanem t e l j e s e n lehetetlen, annál az egyszerű oknál fogva, hogy ennek a múzeumnak nincs modern művészeti részlege.
Ugyanebben a cikkben olvashatunk arról is, hogy egy Robert Banks (Banksy) nevű művész egy ízben á l r u h á b a n sétált be a New York-i Modern Művészetek Múzeumába (amelynek neve egyébként a magyarországi közhiedelemmel ellentétben a Modern Művészet Múzeuma – Museum of Modern Art – egyes szám!). Vajon minek álcázhatta magát a művész? Mandarinnak, dervisnek, jóginak, kanadai lovas csendőrnek? Vagy esetleg egy múzeumi látogató álruháját öltötte magára?
10:45Bálnahalászok?
Dél-Koreában „a természetvédelmi szervezetek úgy vélik, hogy a helyi halászok közreműködésével sokkal több bálna pusztul el...” – olvasom egyik napilapunkban. Én viszont úgy vélem, hogy a bálnákat vajmi ritkán csalják hálóba: akik pusztítják őket, azok nem halászok, hanem szigonnyal, illetve ma már rendszerint szigonyágyúval dolgozó bálnav a d á s z o k.
14:37Újraegyesültek?
„Elhúznak a csehszlovákok” – ez a címe egyik napilapunk mai vezércikkének. Kérdésem: mit szól ehhez a Szovjetunió és Csehszlovákia, az NDK-ról nem is szólva?
17:24Amikor a hírügynökség konfabulál
Oroszországban lezuhant egy Szu-24 mintájú hadszíntéri (vadász)bombázó. Egyik hírügynökségünk azonban kinevezi hadászati bombázónak. Az utóbbiak óceánok fölött repülnek sok-sok ezer kilométereket, míg a Szu-24 hatósugara mindössze 2500 km. Ez utóbbit ugyan a hírügynökségi anyagot gyártó munkatárs nem köteles fejből tudni, de ez az adat – sajna – a saját anyagában szerepel, alig néhány sorral lejjebb. Ép ésszel fel nem érem, hogy honnan vette a ”hadászati”-t? Az eredeti (orosz vagy angol) hírügynökségi anyagban ugyanis ez biztosan nem szerepelt. Mondjuk tehát így: konfabulált a kolléga.
 
augusztus 24.
11:06Szektás vezetők
Carl Levin amerikai szenátort idézve egyik napilapunk washingtoni tudósítója arról számol be, hogy a Maliki-kormány nem működik, a miniszterelnökkel együtt túlságosan is a szektás vezetők befolyása alá került. A „szektás” szónak ez a használata kezd általánossá, elfogadottá válni a magyar médiában, pedig helytelen, mert nem más, mint egy angol szó(használat) szolgai fordítása. Szektásnak a magyar nyelvben elsősorban a vallási szekták tagjait nevezik. (Más kérdés, hogy a történelmi egyházak, illetve a köznyelv gyakran sok százezer vagy éppen több millió tagot számláló felekezetek tagjait nevezi így lekicsinylően). A „szektás” (vagy „szektáns”) másik értelme a magyar nyelvben: a bolsevik vallás egyik főbűnének számító elhajlásban vétkes személy. Amit az idézett példában az angol politikai sajtónyelv szektásnak (sectarian) nevez, az az iszlám fő áramlatainak számító síita és szunnita csoportok tagjainak egymással szembeni – gyakran nem is pusztán vallási, hanem fegyveres – küzdelmét jellemző magatartás. Márpedig 1. a síiták és a szunniták nem apró, zárt közösségeket alkotnak (tehát semmiképpen sem szekták), hanem sok millió hívőt felsorakoztató áramlatok; 2. a szó divatos értelme nem egyszerűen ezekhez az áramlatokhoz (irányzatokhoz) való tartozásra vonatkozik, hanem azoknak a jellemzője, akik – mint említettem – készek akár gyilkolni is a másik „szekta” tagjait.
 
augusztus 26.
15:30Gépkocsival érnek földet
A Guantánamórói érkező kubaiak - írja egyik bulvárlapunk -„különböző időpontokban landolnak nálunk, repülővel, autóval és hajóval”. Már látom is lelki szemeimmel, amint a menekültek gépkocsija földet ér Ferihegyen, vagy amint a Karib-térségből érkező hajójuk kiköt a Dunán a Lánchíd és az Erzsébet hid között.
15:39Idő előtt ejtegetnek
Újabb vádemelés előtt áll Zalatnay Sarolta. Az énekesnő és ügyvédje nyugodt, abban bíznak, hogy az ügyészség ejti a vádat – írja egyik bulvárlapunk. Ezt nevezem! Még a vádemelés előtt ejtik azt a vádat, amit eddig még senki sem emelt. V.ö.: felbontás előtt elégetendő!
 
augusztus 27.
08:41Gőze sincs a fizikáról
Egyik napilapunk Izlandon járt munkatársa figyelmeztet: „a huszonhat kráterben fortyogó vízhez nyúlni nem tanácsos, hőfokuk forráspont feletti”. Én is úgy gondolom, hogy nem tanácsos, mert a g ő z megégeti az óvatlan turistát. Tudniillik ami a forráspont fölött van (függetlenül attól, hogy az adott helyen vagy fizikai körülmények között hány fok a forráspont) az nem víz, hanem gőz.
16:09Kinek a feje?
Az ortodox keresztények fejének nevezi egyik hírügynökségünk I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárkát. Az ortodox egyházak azonban – a katolikustól eltérően – nincsenek egy központnak alárendelve, hanem autokefálok (önállóak). Így aztán a konstantinápolyi pátriárka nem feje például az orosz, a szerb, a román, a bolgár stb. ortodoxoknak, de még a görögöknek sem, csak a törökországiaknak. Igaz viszont, hogy az ortodox egyházfők közöttt hagyományosan, de nem ténylegesen, ő a primus inter pares, azaz az első az egyenlők klözött.
 
augusztus 28.
12:33És IV.
Papokat é s lelkészeket emlegetett egyik rádiónk műsorvezetője a Magyar Gárda zászlajának megáldása kapcsán. A pap és a lelkész azonban (aki egyaránt lehet katolikus, protestáns vagy más felekezet embere) tökéletesen egy és ugyanaz. Aki nem hiszi, nézze meg az értelmező szótárban. (A rádió műsorvezetője sajnos elmulasztotta ezt.)
12:40Fátyolfelhő borult az értelmezésre
Egy nyugati zenekar iráni fellépéséről tudósítva egyik rádiónk beszámolt arról a részletről, hogy a zenekar nőtagjainak kötelező volt fátylat viselniük. Megpróbálom elképzelni, amint a fúvós hangszereken játszó hölgyek a fátyollal az arcuk előtt játszanak, de sehogyan sem sikerül. Két lehetőség van: 1. A zenekar fúvós hangszerein nem játszottak nők. 2. Kilyukasztották a fátylat és a lyukon keresztül emelték ajkukhoz a hangszert. Ezen kívül már csak egy lehetőséget látok: a hölgyeknek nem f á t y l a t , hanem f e j k e n d ő t kellett viselniük. A kettő között csak annyi az apró különbség, hogy az egyik az arcot, a másik a hajat takarja.
 
augusztus 30.
14:57Kinek van kitettsége?
Az OTP Banknak az egyesült államokbeli jelzálogpiaci válsággal kapcsolatban nincs k i t e t t s é g e - idézi egyik hírügynökségünk a pénzintézet egyik vezetőjét. Hurrá! Új szavunk született. Lehetséges, hogy a vezérigazgató-helyettes azt akarta mondani, hogy az OTP Bank nincs kitéve az egyesült államokbeli jelzálogpiaci válság hatásának (régebbi hazai zsargon szerint: a jelzálogpiaci válság nem gyűrűzik be hozzánk), de lehet, hogy egyáltalán nem erről van szó. Hasznos lett volna, ha a hírügynökség lefordította volna magyarra a közlést.
 
augusztus 31.
10:13Kötelező ajánlások avagy kizárhatják Magyarországot az ENSZ-ből
Egyik hírügynökségünk nyilatkozatot közöl a a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség képviselőjétől. A hölgy elmondja, hogy az ENSZ nőjogi bizottsága húsz konkrét ajánlást fogalmazott meg a nők diszkriminációjának felszámolása érdekében a magyar kormány számára. A nyilatkozó a továbbiakban tudtul adja, hogy „az ajánlások nem irányelvek, hanem Magyarország számára kötelező érvényűek”. De vajon mi lesz akkor – ezt már én kérdezem – ha a magyar kormány nem teljesíti ezeket a kötelező irányelveket? Hadat üzen nekünk az ENSZ, és kéksisakosok szállnak partra a Lágymányosi öbölben?? Vagy legalábbis kizárják Magyarországot a világszervezetből? Elhiszem, hogy a hírügynökség munkatársa pontosan jegyezte le és továbbította a nyilatkozó szavait, de arra azért már a szerkesztőségben felfigyelhettek volna, hogy 1. ha valami ajánlás csupán, az nem lehet kötelező erejű (lásd még „fából vaskarika” címen); 2. az ENSZ-nek csupán egyetlen szerve hozhat kötelező erejű határozatokat, az pedig nem a nőjogi bizottság, hanem a Biztonsági Tanács.
 
szeptember 2.
16:10Hol ürítettek?
„Kiürítették tegnap az ENSZ New York-i székházát, mert az épületben egy mérges gázzal teli ampullát találtak” – írja egyik napilapunk a CNN-re hivatkozva. Csakhogy a CNN honlapján nem ez szerepel. Először is, nem egy, hanem több ampullát találtak. Másodszor – és ez a lényeg – nem az ENSZ East River parti székházában találták, hanem onnan néhány háztömbnyire (”several blocks away from the U. N. Secretariat building along the East River”). Ennél fogva a székházat (a titkárság épületét) természetesen nem kellett kiüríteni.
 
szeptember 7.
11:00Marinetti és Majakovszkij vasútállomása
A Eurostar vasút londoni pályaudvarát „futurista Waterloo állomásnak” nevezi egyik napilapunk. A futurizmus annak idején jelentkezett az irodalomban, a képzőművészetben, de hogy építészeti alkotásokat is terveztek volna ebben a stílusban, az őszintén meglepne. A viktoriánus stílusban épült Waterloo pályaudvarnak a gyorsvasút szerelvényeit fogadó új részlegét az 1990-es évek első felében adták át. Lehetséges, hogy tervezőjét háromnegyed századdal a futurizmus virágzása után ihlette meg Marinetti és Majakovszkij szelleme? Vagy esetleg a cikk szerzője nem tudja, mi az a futurista.
 
szeptember 8.
09:04Le is út, fel is út!
Egyik napilapunk szerzője szerint Szerbia polgárainak többsége ugyan már nem hiszi, hogy Koszovó Szerbia része marad, de a tévékamerák előtt „szinte senki sem meri kiejteni a száján, hogy Koszovó előtt le is út, fel is út”. Persze, hogy nem, az ugyanis azt jelentené, hogy a szerbek nemcsak hogy beletörődtek Koszovó kényszerű elvesztésébe, hanem maguk akarják kivetni országukból a tartományt. „Fel is út, le is út” – ezt annak mondják, akit el akarnak űzni, akit látni sem akarnak. Legalábbis magyarul. Hogy szerbül vagy albánul hogy van ez, azt nem tudom.
 
szeptember 10.
14:58Csak az ő számára furcsa
„Már az is furcsa volt számomra - írja egyik napilapunk publicistája - amikor az alkoholt körömszakadtáig tiltó Gorbacsovról vodkát neveztek el az oroszok.” A cikk szerzője számára azonban ez csak azért lehetett furcsa, mert nem tudta, hogy a Wodka Gorbatschowot nem az oroszok, hanem a németek kezdték gyártani, mégpedig 1921-ben, tehát pontosan tíz esztendővel Mihail Szergejevics Gorbacsov születése előtt.
 
szeptember 12.
14:04Rágalom-műfajok
A l a p t a l a n rágalomról rendszeresen olvashatunk a médiában. Most egyik hírügynökségünk képviselőket ért i g a z t a l a n rágalmakról tudósíit. Eszerint tehát nemcsak megalapozott, hanem igaz rágalmak is léteznek.
14:46Minek ne nevezzelek?
A Rosszijszkaja Gazeta magyar melléklettel jelent meg. Ezt – mint egyik hírügynökségünk beszámol róla - Moszkvában, Szentpéterváron, Kazanyban, Jekatyerinburgban és Szverdlovszkban terjesztik. Ezért a pénzért azt is írhatták volna, hogy Szentpéterváron és Leningrádban. Tudniillik Jekatyerinburgot nevezték 1991-ig Szverdlovszknak, ugyanúgy, ahogyan Szentpétervárt Leningrádnak.
 
szeptember 13.
10:59Törvénytelen rendőrség
Egyik napilapunkból arról értesülhetünk, hogy „a rendőrség őrizetbe vette a jármű vezetőjét, mert nem az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel hajtott”. Ha ez igaz volna, a rendőrség naponta tucatjával vehetne őrizetbe gépjárművezetőket, de természetesen törvénytelenül. Egyszerűen sebesség túllépésért (pláne relatív túllépésért) ugyanis senkit sem lehet őrizetbe venni. Még azt az őrült autóst sem vette őrizetbe a magyar rendőrség (helyesen), aki 256 km-es sebességgel hajtott egy autópályán. Őrizetbe annak a bűncselekménynek az alaposan gyanúsítható elkövetőjét kell és lehet venni, akinek szökésétől vagy bűnismétlésétől tartanak, illetve ahol feltételezhető az összebeszélés, a bizonyítékok eltüntetése.
11:03Egykori?
Mihail Fradkov e g y k o r i kormányfő lemondása nem volt meglepetés – olvashatjuk egyik napilapunk moszkvai jelentésében. Fradkov azonban nem egykori, hanem a k t í v kormányfő volt. Különben nem mondhatott volna le.
 
szeptember 16.
16:58Meg kell-e állnia a menetnek?
„A férfi fütyi nyílt színi lobogtatása se kötelező” – véli egyik napilapunk szerzője az újság hétvégi mellékletében. Engedtessék meg nekem, hogy a jelzőt mindaddig szükségtelen szószaporításnak minősítsem, amíg nem mutat nekem valaki egy női fütyit. Amikor viszont ez utóbbi megtörténik, akkor valóban lesz értelme annak a felkiáltásnak, hogy „álljon meg a menet, f...a van a menyasszonynak!”
 
szeptember 17.
09:39Új tárgyas ige?
„Mindkét rakpartot lehet közlekedni” – hallottam egyik kereskedelmi rádiónkban. Többször is, tehát nem baki. Ezek után már csak azt kérdezem: lehet-e Fekete Pákó színvonalán magyart beszélni rádióban?
09:43A jóságos kenyéradó gazda
Az amerikai érdekeltségű Sykes Közép-Európai Kft. egymaga kétezer telefonos ügyintézőt tart el – szó szerint ez olvasható egyik napilapunkban. Eszerint ez a call-centereket üzemeltető kft. nem is kapitalista vállalat, hanem jótékonysági szervezet. Nem lehetséges mégis, hogy éppen fordítva áll a dolog, hogy tudniillik az ügyintézők tartják el a kft.-t?
09:48Etnikai kérdés
Egy iráni újságírónőre hivatkozva arra figyelmeztet egy női magazinunk, hogy ne becsüljük le a tetszeni vágyás olyan apró jeleit, melyeket egyre több a r a b nő alkalmaz Teheránban. És vajon milyen apró jeleket alkalmaznak a p e r z s a nők Kairóban?
 
szeptember 18.
10:33Hírügynökségi tájkép
Londonból Syndneybe autóbuszjárat indul, amely útba ejti a többi között Malájziát és Tájföldet (sic) is – jelentette egyik hírügynökségünk. Arról azonban már elfelejtett beszámolni, hogy a busz utasai Tájföldön részt vesznek egy tájfutásban és megtekintik egy tájszínház előadását is.
 
szeptember 19.
14:08Fenséges születés
„Állítólag a vízszintes szülés a Napkirály idejében vált szokássá, a fenség így kísérhette figyelemmel, kényelmesen kedvese szülését” – állítja egy szüléstörténeti szakértő egyik napilapunk hasábjain. Félő azonban, hogy a fenség nem a szülés nézője, legfeljebb az alanya lehetett. A Napkirály (akárcsak bármely más király) címe, illetve megszólítása ugyanis „felség” volt, és a családtagjiait illette meg a „fenség” cím.
 
szeptember 21.
10:39Az ikszek
Egy, a hatodik x-et jövőre betöltő énekes-fuvolásról értekezik egyik napilapunk tv-melléklete. A szerző igazán nem elsőként (és – tartok tőle – nem is utolsóként) követi el ezt a hibát, de az akkor is hiba. Tudnillik a tizeket jelző x-ek a római számokra utalnak. Az egy x értelemszerűen tíz, a két x = húsz, a három x = harminc, de aztán nincs tovább, ugyanis a negyven római számban való megjelenítése XL, az ötvené L, a hatvané LX, a hetvené LXX, a nyolcvané LXXX, a kilencvené, ha nem csalódom, XC; a kilencedik x-en túl pedig vajmi ritkán élnek az emberek. Egyszóval, legfeljebb a harmadik x-en lehet túl valaki, aztán az ikszek már fuccsba mennek.
10:43A seholsincs sziget
Marcos, a bukott fülöp-szigeteki elnök – egyik napilapunk szerint – Haiti szigetére távozott. Nos, szeretném én azt az atlaszt látni, amelyben szerepel ilyen nevű sziget! Pontosabban: egészen biztos, hogy ilyen atlasz nem létezik. Haiti állam ugyanis Hispaniola szigetén terül el, amely szigeten osztozik a Dominikai Köztársasággal.
10:49Egy kis zavarkáért nem megyünk a szomszédba
„Ha Oroszországban „zavarkával” kínálnak, ezentúl nem jövök zavarba, hanem örömmel elfogadom az emlegetett fekete teát” – világosítaná fel a nyájas olvasót a zavarka mibenlétéről egyik napilapunk munkatársa. Csakhogy zavarkával senkit sem kínálnak az oroszok, mivel az – lévén sűrű eszencia – magában ihatatlan. Felöntik „kipjatokkal” (forró vízzel), amivel a mienkkel lényegében egyező, csak másképpen elkészített teafőzetet kapnak, és úgy isszák.
10:55A rokon nyelv nem nyelvrokon
Egyik napilapunk idéz egy tudóst (meggyőződésem szerint pontatlanul), és azt mondatja vele, hogy „nyelvrokonaink egy részét a kipusztulás fenyegeti”. A továbbiakból aztán kiderül, hogy ebben az évszázadban kihal az enyec, a nganaszan, az izsór és a vepsze nyelv. Természetesen a vepszék asszimilációját sem üdvözölhetjük, de azért mégis csak más, ha a nyelvüket fenyegeti a kihalás veszélye, mintha ők maguk pusztulnának ki fizikai valójukban.
 
szeptember 22.
13:20Elbulcsúzás
A kormánynegyed építésének terveit vázolva egyik napilapunk beszámol arról, hogy „a Bulcsú utca vonalában aluljáró kötné össze Terézvárost Újlipótvárossal”. Itt több dolog sem stimmel. Tudniillik a Bulcsú utca nem Újlipótvárosban, hanem Angyalföldön található, a vonalában pedig az aluljáró nem kötné, hanem a jelenben is köti össze Terézvárost – mint láttuk – Angyalfölddel. Méghozzá elég régen. Legalábbis jómagam már 60 évvel ezelőtt ezen az aluljárón közlekedtem iskolába menet minden áldott nap.
 
szeptember 24.
09:03Nemigen
Kolumnás cikk egyik budapesti városrész lapjában Gross Arnoldról. „Munkáival a magyar nagyközönség egészen a kilecvenes évekig nemigen találkozhatott” – adja meg az alaphangot a szerző. Hát kérem, hogy csak az ebben a cikkben említett tényekre szorítkozzunk: Gross „már a főiskola elvégzésétől kezdve (1953) népszerű művésznek számított”. (Hogyan lehetett népszerű, ha a nagyközönség nem ismerte?) „Nemcsak itthon, de a nemzetközi szinten is sikert aratott”. (Tehát itthon is.) Még a 90-es évek előtt két Munkácsy-díjjal is jutalmazták. „Munkái népszerűségét csak fokozzák megjelent albumai. 1973-ban naptára készült. 1979-ben jelent meg Adamis Annával közös kötete, a Versek és képek. 1985-ben...önálló albumával aratott nagy sikert.” Ezek után döntsük el: a nagyközönség nemigen találkozhatott műveivel? Nem vagy igen?
09:11Robinson focistái
Robinson Péntekje után a Hétfő, pontosabban a Hétfők is megjelentek. Legalábbis egyik napilapunk szerint, amely a győri ETO múltjáról szóló cikkében megállapítja, hogy „a Rába gyár kimutatásai szerint a sikereknek köszönhetően hétfőként a dolgozók is jobban teljesítettek a vállalatnál”. Tehát hétfők voltak a dolgozók, hétfői minőségükben teljesítettek. Ha az olvasó úgy véli, hogy egy véletlen sajtóhibába kötök bele (helyesen ugyanis értelmszerűen: „hétfőnként” lenne), az olvassa tovább a cikket, és néhány bekezdéssel később már azzal találkozhat, miszerint Horváth Ede „azt hangoztatta: hétfőként mindig jobb volt a teljesítmény”.
Dehát mit akarjon az ember attól az újságtól, amelynek ugyanebben a számában azt is olvashatja, hogy „csak néhány lobbista veszi magának a fáradtságot...”?! Szegény lobbisták: veszik maguknak és bizonyára eladják másoknak a fáradtságot. Korrigálják egyáltalán ezt a lapot?
09:20Manhattan és 40 km sugarú körzete
„Manhattanbe kapott vízumot Ahmadinezsád” – állítja cikke címében egyik napilapunk. Aztán a tudósításból kiderül, hogy az iráni elnök amerikai vízuma „a Manhattan középpontjának tekintett Columbus Circle negyven kilométeres körzetére vonatkozik”. Ez a 40 kilométeres körzet pedig Manhattanen kívül New York négy másik kerületét – Bronxot, Brooklynt, Queenst és Staten Islandet – is magába foglalja, mi több, még New Jersey állam számos települését is.
17:18Dorogi illetőségű motor
„A baleset során a 43 éves dorogi lakosú motorkerékpár vezetője nyolc napon túl gyógyuló súlyos, maradandó sérülést szenvedett” – számol be egy balesetről egy hírügynökségünk. Az rendben van, hogy a 43 éves motor dorogi lakos, de hova való a vezetője?
 
szeptember 25.
10:50Nemcsak a suhancok nem tudják...
Vajon tudják-e a Kossuth téren „Fegyverbe! Fegyverbe!” jelszót kiabáló suhancok, hogy „a felhangzott felszólítás nem máskor, mint 1919-ben, a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének toborzásakor született?” – teszi fel a kérdést egyik napilapunk cikkírója. A szóban forgó suhancok valószínűleg nem ismerik a Magyar Tanácsköztársaság történetét és Berény Róbert ilyen szövegű, 1919-ben született, valóban a Vörös Hadseregbe tobozó plakátját. Ettől függetlenül azonban a „felszólítás” nem akkor született, mert az egy katonai vezényszó, amely a hadseregben azelőtt is, azóta is „rendszeresítve” volt. Éppen ezt a közismert vezényszót használtak fel toborzásra, illetve az e célt szolgáló plakáton 1919-ben.
 
szeptember 26.
08:42A Közgyűlés ideje
„A New York-i ENSZ-közgyűlés ideje alatt ülnek le először egymással szemben pénteken a szerb és az albán tárgyalók...” – olvasom a visszaköszönő hibát egyik napilapunkban. Az ENSZ Közgyűlésének ugyanis nincs ideje, mert az nem egy esemény, hanem egy testület. (A szerző nyilván a Közgyűlés ülésszakára gondolt.) A Közgyűlés olyan, mint az iskola, amely mindig létezik, ellentétben a tanítással, amelynek időkerete van.
14:39Nem maradt munka nélkül
„Lemondott védelmi miniszteri tisztségéről az új kormányfő veje, Anatolij Szergyukov... ”- írja egyik napilapunk szerzője és hozzáteszi:„A 45 éves Szergyukov nem sokáig marad munka nélkül.” Hát tényleg nem maradt munka nélkül. Tudniillik változatlanul ő Oroszország védelmi minisztere. Lemondását ugyanis Putyin elnök nem fogadta el. Ez két nappal a magyar cikk megjelenése előtt történt.
 
szeptember 27.
10:08Szégyenletes állapot
Egyik napilapunk cikkírója szerint az orosz nép jobban járna, ha az olajjövedelmeket kormánya nem fegyverkezésre, hanem „a szégyenletes állapotban lévő Moszkva-Petrográd autópálya építésére fordítaná”. A szerző elkésett javaslatával. Azt ugyanis nem Putyin, hanem II. Miklós cár, illetve Vlagyimir Lenin rendszerének kellett volna megtennie. Az 1703-ban alapított Szankt-Petyerburgot (Szentpétervárt) ugyanis 1914 és 1924 között nevezték csak Petrográdnak, aztán 1991-ig Leningrádnak és azóta újra Szankt-Petyerburg a neve.
 
szeptember 28.
10:49Boldog szülinapot!
Megdörzsölöm a szememet, aztán újra elolvasom a mondatot egyik napilapunkban: „Kossuth ehhez képest ott van leszarva, ahol van, a maga 250. születésnapjával!” Azt, hogy Kossuth Lajos – ehhez vagy máshoz képest – le van-e szarva, és ha igen, hogyan, azt döntse el a szerző és a szerkesztő. De hogy jön ide az 1802-ben született K. L. 250. születésnapja?
19:21Kiejtés
Egyetlen tv-híradóban három – két idegen és egy magyar – nevet ejtett rosszul a műsorvezető. Chavez venezuelai elnök nevét csavez helyett saveznek, a grúz államfő Szaakasvili nevét szákásvilinek ejtette, (mind a két rövid á-t ki kell mondani), a budapesti kórház neve pedig nála Schöpf-Mérei lett Merei helyett. (Ez az é-s ejtésmód egyébként az utóbbi időben járványként terjed az egész magyar elektronikus médiában.) És mert nem mindig 3, hanem néha 3+1 a magyar igazság, ugyaneben a híradóban a riporter bőing-nek ejtette a Boeingot (helyesen: bóing). Egyébként ez az utóbbi, helytelen ejtésmód is visszaköszönő hiba a magyar rádiókban és televíziókban.
 
október 1.
08:31Még mindig a kiejtés, avagy mondják meg annak a spinének
Eggyiptom – hallom egyik rádiónk műsorvezetőjétől, így, két gy-vel. De rendszeresen kettőzik az elektronikus média hivatásos megszólalói a grippent is, az asszinkronról nem is szólva. Nekem ilyenkor mindig az a jó néhány évtizeddel ezelőtti eset jut eszembe, amikor egy nagyon vékonyka hangú kommentátorunk (amúgy három gyermek atyja) jegyzetének elhangzása idején egy hallgató betelefonált a stúdióba a következő indulatos felszólítással: „Mondják meg annak a spinének, hogy ha még egyszer azt mondja, hogy jappán, én p...án rúgom!” Maradjunk ennyiben.
14:47Egy illető
Mint egyik hírügynökségünk beszámol róla: „Hétszáz méter zuhanás után csapódott szántóföldbe egy olasz ejtőernyős Horvátországban, de megúszta karcolás nélkül. Az 53 éves illetőnek nem nyílt ki sem a rendes ernyője, sem a vészernyője” stb. Most már csak az a kérdés, hogy az illető férfi vagy nő.
 
október 2.
08:50Gyertek, lányok, öltözzetek vörösbe!
Egyik napilapunk Kínában járt munkatársa azzal az értesüléssel örvendezteti meg az olvasókat, hogy a pekingi rádió magyar nyelvű adása annak idején a „Vöröslik az égbolt, keleten felkel a nap...” kezdetű, közismert kínai népdallal indult. A közismertséggel nincs is baj, de – amennyire tudom – a dal így folytatódik: „...Kínában megszületett Mao Ce-tung”. Márpedig ez legfeljebb csak úgy népdal, mint az a Hét évszázad magyar versei első kiadásában népdalnak feltüntetett csasztuska, hogy „Gyertek, lányok, öltözzetek fehérbe / Szórjatok rózsát Rákosi Mátyás elébe...”
08:54Eunuch-kvóta
Ha a parlament megszavazza a női kvótát – írja egyik napilapunk – akkor „a miniszterek és államtitkárok között legalább egyharmad-egyharmad arányban kellene nőket, illetve férfiakat kinevezni a jövőben”. És a harmadik harmad? Ha agyonütnek, sem tudom ezt másképpen értelmezni, mint hogy akkor a miniszterek és az államtitkárok egyharmada nem lesz sem nő, sem férfi. Tehát? Eunuch?
 
október 4.
09:54Dél-Kelet-Észak-Korea
Olyan országban járt egyik napilapunk munkatársa, ahol a madár sem jár: Észak-Koreában, vagy amint ő nevezi: a „kommunizmus szigetén”. Nagy szerencse azonban, hogy nem ő navigálta a repülőgépet, amely a Koreai Barátság Egyesülete szervezte látogatócsoportot vitte, mert akkor valahol Mianmarban köthettek volna ki, hiszen a szerző szerint Észak-Korea délkelet-ázsiai ország. Szerzőnk azonban nemcsak a térben, hanem az időben is hajlamos eltévedni. Észak-Koreában ugyanis – szerinte – „az 1974 óta hivatalosan „kimdozsongilizmus”-nak nevezett eszme állami szintű megvalósítása” folyik. Vagyis Kim Ir Szen halála előtt már két évtizeddel az esetleg már akkor is Kedves, de minden bizonnyal még nem Vezetőről elnevezett eszmét valósították meg.
09:55Csurig
A gáztározók c s u r i g teltek – jelenti egyik napilapunk. Vagyis ha még egyetlen csöpp gázt is töltenek beléjük, akkor a gáz kicsurran a tározóból..
15:38Vagy - vagy
Tavasztól hatalmas felfordulás kezdődik a ferihegyi repülőtér egész területén – tudhatjuk meg egyik gazdasági napilapunkból. A cikkben a továbbiakban arról olvashatunk, hogy az első ütemben, mintegy másfél év alatt főleg az utasok komfortérzetén akarnak javítani. Felfordulással?
17:41A parton
Az ITDH idei amerikai programját egy üzleti fórum zárja a nyugati parton, Tucsonban - jelenti Washingtonból egyik hírügynökségünk. Tucsont azonban jócskán odébb kellene taszítani, hogy a nyugati partra kerüljön, mivel az arizonai város kb. annyira van a Csendes-óceántól, mint München Budapesttől. A tudósító egyben államtitkárrá lépteti elő Várkonyi Lászlót, a Külügyminisztérium szakállamtitkárát és két bekezdésben nem kevesebb, mint öt vesszővel marad adós az olvasónak (vagy ha úgy tetszik: a központozásnak).
 
október 5.
10:16Minden szabálytalankodó?
A jövőben minden szabálytalankodó autós fizetni fog – jelenti ki könnyedén egyik napilapunk munkatársa. Minden? Ugyan már! Az is, aki átsuhan a kezdődő piroson, aki a dugót megelőzendő a villamossínen halad, aki megfordul a záróvonalon? Ezt kollégánk sem gondolja komolyan! A legjobb esetben is csak az fog fizetni, akit lefényképez a traffipax vagy akit megállít a rendőr.
10:32Partra vetett cirkáló
„A Téli Palotát ágyuzó Auróra ma is büszkén pózol a Néva partján” – számol be egy hetilapunkban a Szentpéterváron járt újságírónő. Az hagyján, hogy az Auróra még a hivatalos szovjet legendárium szerint sem ágyuzta a Téli Palotát, hanem csak egy vaktölténnyel leadott lövéssel adott jelt az ostromára, de hogyan kerül a csizma az asztalra, a hadihajó a partra? Az Auróra természetesen ma is a vízen látható és látogatható.
A cikk szerzője egyébként egész nyilvánvalóan ahhoz a korosztályhoz tartozik, amely már nem tanult oroszul, mert olyan nyeltrani abszurdumot, amilyent ő leír, még az sem követne el, aki annak idején büszkén mulasztotta az oroszórákat. Ő ugyanis így idézi a metró hangosbemondójának közlését: „Vhoda Balticsszkaja vokzal”. 1. Baltyijszkij; 2. A hímnemű főnév jelzője nála nőnemben áll; 3. „Vhoda” nem egyszerűen nem létezik, hanem még csak kispekulálni sem tudom, hogy mit torzíthat így a kolléganő. Mondhatják persze: szegény, nem tud oroszul. De aki Párizsról ír, attól akkor is elvárják, hogy helyesen írja le pl. a Saint-Germain-l’Auxerrois temlpomot vagy a Musée d’Orsay-t, ha nem tud franciául.
 
október 6.
11:33Robbantgatunk, robbantgatunk?
Nem minden meglepetés nélkül értesültem egyik kereskedelmi televíziónk esti híradójából arról, hogy a Rózsadombon egy második világháborús aknavetőt találtak, és azt a tűzszerészek felrobbantották. Tudnillik az ilyesmit a múzeumba vagy még inkább: az ócskavastelepre kell vinni. Egy elrozsdásodott aknavető ugyanis a kutyát sem veszélyezteti. Legfeljebb egy olyan döglött a k n a g r á n á t , amilyent a képen is láthattunk.
 
október 7.
13:32Csak feljebb, csak feljebb!
Példátlan diplomáciai mutatványról számol be egyik hetilapunk, amely azt prognosztizálja, hogy a magyar kormány rövidesen magasabb szintre emeli a diplomáciai kapcsolatokat Fehéroroszországgal. Ez azért páratlan mutatvány, mivel Magyarország már hosszú évek óta nagyköveti szintű diplomáciai kapcsolatokat tart fenn Belarusszal és ezt a szintet – a diplomáciai jog szerint – nem lehet überolni. Még akkor sem, ha jelenleg nincs is rezidens magyar nagykövet Minszkben, ám a jövőben a tervek szerint lesz.
A cikkíró egyébként említi még a Vilnában műkdő emigráns fehérorosz egyetemet. Ha ránéz a térképre vagy belekukkant egy lexikonba, vagy egyszerűen egy általános iskolai földrajzkönyvbe, akkor viszont látnia kell, hogy a litván fővárost idestova hét évtizede Vilniusnak hívják, azelőtt pedig Wilno volt.
 
október 8.
09:25Nyolcvan százalékunk?
Nyolcvan százalékunk fél a repükőgépen – állítja kategorikusan, anélkül, hogy bármiféle felmérésre hivakozna, egyik napilapunk. Honnan veszi ezt a szerző? Én sem végeztem ilyen jellegű felmérést, viszont meglehetősen sokat utaztam repülőgépen és határozottan állítom: sokkal, de sokkal kisebb azoknak az aránya, akik félnek a repülőgépen.
09:37Együnk dizit!
A teheráni Váli Ászr a maga közel húsz kilométerével a világ leghosszabb utcája– állítja egyik napilapunk Iránban járt munkatársa. Azt hiszem, jó néhány ennél hosszabb utca is van a világon, de amiben biztos vagyok: a Manhattant hosszában átlósan ketté szelő Broadway hossza meghaladja a 20 km-t. Szerzőnk egyébként az olvasó lelkére köti, hogy „ha pedig még nem ettünk dizit, akkor gyorsabn pótoljuk be lemaradásunkat”. Örömmel tennék eleget a felszólításnak, de előbb azért szeretném tudni, hogy mi is az a dizi. Olyasmi, mint a zizi, vagy netán mint a rizibizi? Vagy valami más? Mert én például sem a halétkeket, sem a baklava-édességfokú cukrászati termékeket nem szeretem, és hátha a dizi éppen ilyesmi. De ez sajnos nem derül ki a lap teheráni „étvágygerjesztőjéből”.
 
október 11.
09:02Örökös teljhatalom
Elnézést, hosszú idézettel kell kezdenem egyik napilapunkból: „Chávez örökös teljhatalomra tör, hiszen a reformmal az elnök korlátlanul újraválasztható lesz. (Ez Latin-Amerikában nem jellemző, Kubát kivévre, elfogadott viszont egy sor európai országban, így lehetett Kohl kancellár 14, Chirac elnök pedig 12 évig a hatalom csúcsán.)” A szerző nagyszerűen (össze)keveri a tényeket. 1. Kohl nem (állam)elnök, hanem kormányfő volt, akit – ha jól tudom – bármely parlamentáris demokráciában korlátlan számú alkalommal lehet újraválasztani, csak legyen meg a parlamenti többsége. 2. Chirac nem volt korlátlanul újraválasztható. Egyszer választották újra. A többi stimmel.
09:04Arányok
Mi a hír és melyiknek mennyi a hírértéke mostanában? Egyik napilapunk mínuszos hírei között egymás után számol be arról, hogy egy asszony megölte gyermekét és hogy egy férfi agyonverte kutyáját. A második hír terjedelme több, mint a kétszerese az elsőének.
09:08Törődjünk bele!
Felteszem a kezem és megígérem: soha többet nem fogom szóvá tenni, hogy Tom Lantos képviselőt szenátorként emlegetik! (Most egyik napilapunkban olvasom ezt.) Ahogy Selmeczi Gabriella sajátmagát, a magyar sajtó Lantost nevezte ki szenátorrá. Kénytelen-kelletlen beletörődöm, hogy ez tévesen (de kitörölhetetlenül) már így vésődött bele a hazai köztudatba.
09:13Moderálja magát a szerző!
„A pályáját sportriporterként kezdő, s futballközvetítéseket most is moderáló Kernerről” ír egyik napilapunk tudósítója. Moderálni azonban legfeljebb magát tudja az ember, illetve lehet moderálni egy kerekasztal-beszélgetést is. Vagy netán: két, esetleg több sportriporter meccsközvetítését, bár ez utóbbbi elég valószínűtlen.
 
október 12.
08:02Ki irányítja az elnök ügyeit?
A címben felett kérdésre logikus a válasz: maga az elnök. De nem! Egyik hírügynökségünk szerint Oroszországban egy bizonyos Vlagyimir Kozsin az, aki „hivatalos címe szerint az elnöki ügyek irányítója”. Holott csak le kellene tudni fordítani Kozsin úr funkcióját, amely kb. „az elnöki hivatal gazdasági részlegének főnöke”. De hát mit várjon el az ember egy olyan hírügynökségtől, amelynek egy másik anyagában ugyanazon a napon egy Nyizsegorod nevű orosz nagyváros szerepel (ilyen nem létezik; alighanem Nyizsnyij Novgorodról van szó), vagy amely szerint – egy ugyancsak aznap kiadott harmadik anyagban – a raszkol (az egyházszakadás) Nagy Péter cár idején, az ő reformjai nyomán következett be?! Valójában Nagy Péter még a világon sem volt, amikor 1653-ban, Alekszej Mihajlovics cár idején, Nyikon pátriárka reformjai nyomán a régi dogmákhoz ragaszkodó óhitűek szembefordultak a hivatalos ortdodox egyházzal.
 
október 15.
10:20Felbontás előtt elégetendő!
„Megdöbbentő képek következnek, jobb, ha nem nézik” – ijesztgette a nézőket egyik közszolgálati televíziónk híradójának műsorvezetője. Hát ha jobb nem nézni, akkor minek mutatják őket?
 
október 17.
08:11Szexista megközelítés
Lukács Manuéla találmányait ismertetve egyik napilapunk azt is elárulja, hogy „a csinos lány...tizenöt éves korában belépett a Magyar Feltalálók Egyesületébe...” Miután a riport mellett látható a riportalany fényképe is, tanúsíthatom, hogy a hölgy valóban csinos. De vajon ha történetesen Lukács Emánuelnek hívnák a fiatal feltalálót, megemlítené-e a riporter, hogy hőse jóképű?
08:46Édes
É d e s anya – így emlegette egyik televíziónk híradójának műsorvezetője Takács Dominik anyját, akinek gyermekét az ő gondatlansága miatt a kutyák széttépték, és aki ezután az erdőben részt vett a holttest elkaparásában, majd dajkamesével etette a rendőrséget a kisfiú eltűnése kapcsán. Ez é d e s anya? Gusztus dolga!
 
október 19.
16:15Laza keletnémetek
Egy világjáró házaspár szájába adja egyik budapesti kerületi újság munkatársa azt a megállapítást, hogy az „ossiek” természetesek, lazák. Ha a házaspár Németorszégról beszélne, még csak érteném, bár akkor is csodálkoznék rajta, hogy éppen az ossik (a volt NDK lakói) lazák és nem inkább a wessik (a nyugatnémetek), de hát ezen lehet vitatkozni. A házaspár azonban éppen Ausztráliával kapcsolatban jutott a fenti megállapíztásra. Nyilván tehát az aussie-kra gondoltak. Micsoda különbség!
16:19Csecsen hadúr posztumusz előléptetése
Én is csaknem meghatódtam, amikor egyik hírügynökségünknek a Putyin elnök tv-jelenését ismertető anyagában arról olvastam , hoigy „az államfő egészen meghatódott, amikor a dagesztáni Botlih falut kapcsolták a képernyőre: akkor járt ott, amikor 1999-ben Samil Bászájev volt csecsen elnökkel az élen 1200 vahabita fegyveres lépte át a határt”. Még szerencse, hogy Putyin jobban ismeri a történelmet, mint a magyar hírügynökség és ezért ő – a tudósítótól eltérően – nem nevezte Bászájevet volt elnöknek. Tudnillik Bászájev soha nem volt az.
 
október 21.
09:13Áltudományos műsor
Egyik kereskedelmi tévénk állítólag tudományos-ismeretterjesztő műsorának műsorvezetője azzal próbálta félrevezetni fiatal hallgatóit, hogy a 70-es években, ha egy külföldről hazatérő magyar turistánál egy második farmert találtak, azt elkobozták, illetve ezért még börtönbe is lehetett kerülni. Vajon valóban ennyire tájékozatlan az „ismereteket terjesztő” tévés kolléga vagy hülyének nézi a nézőket?
 
október 23.
15:20Ki kúrt el és mit?
Egyik rádiónk hölgyriportere finom volt és nőies. A Parlament előtti október 23-i zászlófelvonásról közvetítve, azt mondta, hogy az Alkotmány utcában összegyűlt tüntetők közben „az öszödi beszéd sokat idézett mondatát kiabálták egyes szám e l s ő személyben”. Dekódolva: e l k ú r t a m . Tartok tőle, hogy aki elkúrta a mondókáját, az a kolléganőnk.
 
október 24.
10:13Berta, az iraki külügyminiszter
A török külügyminiszter iraki kollégáját említi egyik napilapunk tudósítója. Ez a kolléga t ü r k n e m z e t i s é g ű . A türk azonban nem nemzetiség, hanem egy régen kihalt nyelv, illetve régebben így emlegették a török népeket. Vagyis ez a legjobb esetben is olyan, mintha egy magyar politikust finn-ugor nemzetiségűnek neveznének. A szóban forgó miniszter talán türkmén. Én egyetlen emberről tudok, aki magát Türknek (de ő sem türknek) nevezte: a 40-es évek népszerű budapesti dizőze, Türk Berta.
14:59Micsoda különbség!
Egyik hírügynökségünk beszámolója szerint Jeruzsálemben felgyujtottak egy keresztény templomot, amelyen több felekezet is osztozik, köztük baptisták és „messiásváró zsidók”. Csakhogy ezt nem lenne érdemes így kiemelni, mivel minden (vallásos) zsidó várja a Messiást, továbbá kevéssé feltételezhető, hogy akár neológ zsidók is osztozzanak egy templomon (zsinagógán) keresztény felekezetekkel. A hírben szereplő hívők (angolul: Messianic Jews) helyes meghatározása: Jézusban hívő zsidók.
 
október 25.
09:42Szerelemgyerek
„I. Károly nem volt szerelemgyerek” – osztja meg olvasóival a csaknem négy évszázados tényt egyik hetilapunk. Oké, de minek ezt hangsúlyozni? Ki állítja, hogy az volt? Bármely kézikönyvben elolvasható, hogy I. Károly VI. Jakabnak, Anglia és Skócia királyának törvényes leszármazottja volt. De olvassuk tovább, talán abból kiderül! „A satnya koraszülöttről senki sem gondolta, hogy életben marad.” Nem lettem okosabb. Lehetséges, hogy a szerző azt hiszi: szerelemgyereknek nem a szerelemben fogant, törvénytelen gyereket, hanem a satnya koraszülöttet nevezik?
 
október 27.
12:15Pil
Második napja hallok egyik rádiónkban arról, hogy a tűzoltók lehozták a tüntetőket a hídpillérről, illetve, hogy kötelesek-e a pillérekről való lehozásért a tüntetők fizetni a tűzoltóknak. Az én műszaki ismereteim – enyhén szólva – fölöttébb hiányosak, mégis megkockáztatom: a pillérek a hídszerkezet alatt vannak (azok tartják az utóbbit), és ahova a tüntetők és az öngyilkosok fel szoktak mászni (a Szabadság hídon például, már amikor amikor éppen üzemel: a turulra) az a pilon. Csak a „ pil” stimmel.
 
október 31.
20:17Rasszista cím, avagy szerva itt, csere ott?
A napilapban megjelent írás címe ez: „Döglött afrikai szervál Zalában”. Bár felteszem, hogy az olvasók nem értették félre, de azért szögezzük le: ennek a mondatnak pontosan két értelme van.
 
november 1.
08:58Apró hiányérzet
Apró hiányérzetem támadt, amikor elolvastam egyik hetilapunk kétoldalas cikkét Andrej Csikatyilóról, a „rosztovi rémről”, aki az 1980-as években 53 gyilkosságot követett el. A szerző a többi között elmondja, hogy a sorozatgyilkosságok ügyében nyomozó rendőrök elfogtak egy férfit, akit a bűncselekmények elkövetésével gyanúsítottak, ám kis idő után kénytelenek voltak elengedni, mert a gyilkosságsorozat folytatódott, vagyis értelemszerűen nem ő volt a tettes. Ami a cikkből hiányzik, pedig csaknem akkora szenzáció, mint maga a sorozatgyilkosság-rekord, az az, hogy közben a bűntettek elkövetésével gyanúsítva egy másik férfit is elfogtak a rendőrök, az ügyészség vádat emelt ellene, a bíróság halálra ítélte, majd kivégezték. Azokért a gyilkosságokért, amelyeket – mint később bebizonyosodott – nem ő, hanem Csikatyilo követett el.
 
november 6.
08:08Tiráni átok
Az ember mindig tanul valami újat. Én például eddig úgy tudtam, hogy az 1967-es izraeli-arab (a hatnapos) háború azzal kezdődött, hogy az izraeli légierő meglepetésszerű támadással a földön megsemmisítette az egyiptomi légierőt. Ezzel szemben egy folyóiratunkból most arról értesülök, hogy a háború azzal kezdődött, hogy az egyiptomiak bombázták Izraelt. Hiába, a jó pap holtig tanul.
A háború előzménye ugyane folyóirat szerint az volt, hogy az egyiptomiak lezárták a Turáni-szorost. Turáninak én eddig többnyire csak az átkot hallottam emlegetni, míg az Akabai-öböl bejáratát inkább Tirán-szoros néven ismeri a középiskolai földrajzkönyv. Az utóbbit ajánlom a szerző és a szerkesztő figyelmébe.
 
november 7.
11:28És!!!
Megint földrajz. Azt olvasom egyik hetilapunkban, hogy „Nagy-Britanniában mostantól Anglia után Skóciában és Észak-Írországban is büntetik azokat, akik autóval járják az utcákat, és így szednek fel prostituáltakat.” Ebből két dolog következik: 1. a jelzett országrészekben nem tanácsos autóval vadászni az örömlányokra. 2. Észak-Írország is Nagy-Britanniában van. Az utóbbi azonban nem stimmel. Különben nem volna az az ország hivatalos neve, hogy Nagy-Britannia é s Észak-Írország Egyesült Királyság.
 
november 12.
08:37Szentpétervár keze
„Moszkva részt vett az 1849-es magyar szabadságharc leverésében” – olvasom egyik hetilapunkban. Ez azonban csak akkor stimmelne, ha az 1956-osról volna szó. 1849-ben ugyanis az a k k o r i orosz fővárosban, Szentpéterváron hozták meg a döntést az intervencióról.
17:43Volt egy Anschluss
1943. októberében 25 belga hadifogoly lépte át Sopronnál az osztrák-magyar határt – emlékeztet a történtekre egy francia nyelvű magyar újság cikke nyomán egyik napilapunk. Ebből csak az átlépés stimmel. A magyar határ túlsó oldalán ugyanis akkor, öt évvel az Anschluss után már régen nem Ausztria, hanem a Német Birodalom terült el.
 
november 13.
12:24Impex
Azt hallom egyik kereskedelmi rádiónkban, hogy Kína beszüntette a mérgezést okozó játékgyöngyök importját. Először hírolvasói bakinak véltem, de ugyanabban a hírben másodszor is ugyanígy hangzott el. Marad tehát a következő két lehetőség: 1. a rádiónál azt hiszik, hogy a kifogásolható játékokat, mondjuk, az Egyesült Államokban gyártják, és onnan hozza be őket Kína. 2. A szóban forgó rádiónál azt hiszik, hogy import = kivitel.
15:59Nyugati, de nem pu
El kellene már egyszer dönteni, hogy ki, illetve mi számít nyugatinak. Amikor még az úgynevezett keleti blokk tagjai voltunk, nemcsak Izrael, de még Japán is Nyugatnak minősült nálunk. Most viszont, hogy már mi is Nyugat (EU-tag) vagyunk, a nyugat (így, kis kezdőbetűvel) szerintem már csak egy földrajzi irányt jelöl. Tehát, amikor arról számol be egyik hírügynökségünk, hogy az Európa Parlamentben leszavazták Hegyi Gyula javaslatait a nyugati képviselők, én úgy értelmezem, hogy például a franciák, az írek, az angolok szavaztak nemmel, de semmiképpen sem a déli spanypolok, portugálok vagy görögök, az északi finnekről és svédekről nem is szólva. Vajon a hírügynökség is ezt akarta mondani?
 
november 14.
15:02Alacsony part
A repülőgépek vajmi ritkán landolnak alacsony partokon, akkor már inkább hegyeken. (Lásd: Ferihegy.) Egyik napilapunk mégis low coastnak (alacsony partúnak) titulálja a nálunk fapadosnak becézett légi társaságokat. A szerzők ugyan nyilván low costra, vagyis alacsony költségűre gondoltak, mindamellett angolul többnyire discount (diszkont) társaság a nevük.
 
november 15.
14:35Mi volt látható a rádióhallgatók képernyőin?
Egyik napilapunk úgy tájékoztatja olvasóit, hogy dr. K. R. R. „a Magyar Rádió riportereként a Föld hat kontinensén, a világ 150 országában forgatott útifilmeket”. Én csaknem fél évszázadon át voltam az akkor még nem emeregy, hanem egyszerűen csak a Kossuth (Magyar) Rádió munkatársa, de meg kell vallanom: egyetlen olyan esetre sem emlékszem, amikor útifilmeket forgattunk volna a Magyar Rádió riportereiként. Akkoriban ugyanis a Rádió sajnálatos módon még nem volt képes útifilmeket közvetíteni. Sőt, másféléket sem.
16:53Egy fontos tudósítói kérdés
Drámai történet egyik hírügynökségünk előadásában. A Szabadság-hídnál kábelfektetést végző négy munkás egy megbillent csónakból a hideg, novemberi Dunába esett. Társaiknak, illetve a vízirendészet munkatársainak szerencsére sikerült kimenteniük őket. A hírügynökség tudtul adja továbbá, hogy senki sem sérült meg a balesetben majd ezt írja: „Arra a kérdésre, hogy mi lesz az elsüllyedt csónakkal, egyelőre nem tudott választ adni az ügyeletes.” Hogy az ismert vicc poénját idézzem: irigylem a hírügynökség gondjait.
17:01Nem mind arany...
A Jobboldali Erők Szövetsége nevű orosz ellenzéki párt kezdeményezéséről beszámoló tudósításának címében egyik hírügynökségünk „egy orosz jobboldali pártról” ír. A párt nevét természetesen maga a párt határozza meg, de Oroszországban más a jobb és a bal, mint Európában. E párt jellegét (nagy kezdőbetű nélkül, jelző híján) magyarul semmiképpen sem lehet ugyanígy jellemezni. Ez tudnillik liberális párt, és valójában ugyanúgy nem jobboldali, ahogyan Hitler pártja sem volt szocialista, vagy hogy egy közelebbi példát említsünk: Vlagyimir Zsirinovszkij hírhedten populista Liberális-Demokrata Pártját sem lehet sem liberálisnak, sem demokratának nevezni.
 
november 16.
21:24Maori arisztokrata
Azt olvasom egyik napilapunkban, hogy Budapestre látogat Kiri Te Kanawa, és hogy „az új-zélandi, maori származású énekesnő felmenőiról keveset tudunk elmondani, mivel örökbe fogadta őt az ír anya és a maori apa”. Aki azonban ugyanebben az újságban mindössze egyetlen egy oldalnyit visszalapoz (amit a cikk szerzője – a jelek szerint – elmulasztott megtenni), az elolvashatja ott, hogy a művésznő „festői megjelenésű új-zélandi maori arisztokrata”. Eszerint úgy látszik, mégiscsak lehet tudni valamit a felmenőiről. Feltéve persze, ha egyáltalán léteznek maori arisztokraták...
 
november 20.
08:45Kóros memória- és logikahiány
Amit Jurij Ljubimovról ír egyik napilapunk, abból kiderül, hogy a szerzőnek és a szerkesztőnek nemcsak az emlékezőtehetsége, hanem a logikája is fölöttébb hiányos. Azt írja ugyanis, hogy az orosz rendező, miután a 80-es évek közepén egy londoni nyilatkozata miatt megfosztották szovjet állampolgárságától, Magyarországon telepedett le. Ljubimov, miután hazájában nem kívánatos személynek nyilvánították, Nyugat-Európában élt, időnként rendezett az Egyesült Államokban és ha jól emlékszem, Izraelben. Az úgynevezett szocialista táborba a rendszerváltásig nem tehette be a lábát. Akinek valamelyes fogalma is van a korabeli állapotokról, annak a józan esze világosan megsúgná, hogy egy szovjet disszidensnek Magyarország (még ha különbözött is kulturális politikája a szovjettől) nem adhatott módot és jogot a letelepedésre. A szovjet nagykövetség még amiatt is tiltakozott, hogy Ljubimov magyar állampolgárságú, magyar útlevéllel rendelkező felesége abban az időben egyszer-kétszer rövid időre hazalátogathatott.
 
november 21.
15:04Csak szlovákul
Szlovákiában vita folyik arról, hogy a tankönyvekben lehessen-e csak magyarul feltüntetni szlovákiai városok nevét, vagy kötelező legyen zárójelben a szlovák elnevezést is feltüntetni. Netán fordítva. Egyik hírügynökségünk most egy harmadik variánssal élt: egy villamos és egy barna medve karamboljáról szóló híre szerint a ritka baleset Stary Smokovecben történt. A magyar hírügynökségi jelentésben még zárójelben sem szerepel a helység magyar neve: Ótátrafüred.
 
november 22.
09:54Nyugdíjas kurva
Egy „nyugdíjba vonult prostituáltról” olvashatunk egyik napilapunkban, aki megbízást adott egy bérgyilkosnak négy ember megölésére Németországban. Ezt nevezem! Németországban tehát nyugdíjban részesülnek a prostik. És tessék mondani, minek az alapján állapítják meg a nyugdíjukat?
09:59Fasizmus 1948-ig
AÍ 104 éves korában elhunyt Tabák Lajos fotóművészről búcsúzik mínuszos hírben egyik napilapunk. Ebben a rövid nekrológban a többi között arról olvashatunk, hogy a mestert „munkaszolgálatra küldték, ahonnan 1948-ban tért haza”. Nahát, hogy mik vannak! 1948-ig tartott a munkaszolgálat és addig kínozták áldozatukat a keretlegények? Nem lehet, hogy Tabák hadifogságba került és onnan tért haza 1948-ban?
10:04Egy biztos: keverék
„Meszticnek (indián és néger keveréknek)” tartja magát Hugo Chávez – ezzel a merészen újszerű állítással lepi meg olvasóit egyik napilapunk. Amely ugyanis ezzel azt állítja, hogy a venezuelai elnök nem tudja, hogy a mesztic fehér és indián leszármazottja, míg az indián-néger keveréket zambónak nevezik.
 
november 23.
10:00Alá?
Egyik napilapunk azt szerette volna megtudni Gaskó István szakszervezeti vezetőtől: „hogyan eshetett meg, hogy több tízezerrel alábecsülte a demonstráción részt vevők számát”? A szóban forgó, Kossuth Lajos téri demonstráción sajtójelentések szerint ötezer ember vett részt. Vagyis: aki több tízezerrel a l á becsülte a részt vevők számát, az úgy becsülte meg, hogy mínusz több tízezer ember gyűlt (gyűlik) össze a Parlament előtt?
13:26Kinek a tábornoka?
A Tolna megyei Rendőr-főkapitányság dandártábornokára hivatkozik egyik kereskedelmi televíziónk műsorvezetője. Ilyen azonban nem létezik! Egy főkapitányságnak lehet pl. bűnügyi osztályvezetője, szóvivője, ügyeletese, akár portása is, de dandártábornoka csak a Magyar Köztársaságnak van.
 
november 25.
08:30Ki képviseli Erdélyt?
Erdélyben jártak egyik hetilapunk munkatársai. Riportjuk elején az ottani úthálózat rémisztő állapotára panaszkodnak és előadják, hogy „az utak mentén nagy számban bukkannak föl kivilágítatlan lovasszekerek”. Igazán nem tudom, mi bajuk ezzel. A rossz állapotban lévő utakat persze én sem szeretem, mint ahogyan azt sem, ha az úton váratlan akadályok bukkannak fel. De hogy mi van az utak m e n t é n, engem speciel teljesen hidegen hagy.
A kollégák arról is beszámolnak, hogy az Európai Parlamentbe való bejutásért folyó RMDSZ-Tőkés küzdelemnek – mint ők neveik: csiki-csukinak – szomorú következménye lehet, nevezetesen: „Erdély uniós képviselet nélkül marad”. Ez azonban lehetetlen. Ha ugyanis jól számolom: legalább egy tucat képviselő jut be az Európai Parlamentbe Erdélyből. Ott tudniillik – lehetséges, hogy hetilapunk munkatársai még nem értesültek róla? – románok is élnek, akik elmennek szavazni és szintén küldenek képviselőket az EP-ba.
 
november 26.
08:19Patthelyzet
Patthelyzettben a Kenedi-bizottság címmel számol be egyik napilapunk arról, hogy az egykori pártállami iratok kezelésének mikéntjét kutató bizottsággal, úgymond, készségesen együttműködnek a katonai titkosszolgálatok, a polgári hírszerzés, de a Nemzetbiztonági Szakszolgálat alig. A cikk alcímében a munkát akadályozókat elhárítóknak nevezi. Ahhoz már hozzászokhattunk, hogy az emberek rendre összekeverik a hírszerzőket az elhárítókkal (a betyárokat a pandúrokkal!), de azért aki cikket ír e tárgyban, attól talán elvárható lenne annak a tudása, hogy nem a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat foglalkozik (kém- és terror)elhárítással, hanem a Nemzetbiztonsági Hivatal. Az előbbi valóban szakszolgálat, amely a titkosszolgálatok, de akár a rendőrség munkájához is csupán technikai segítséget nyújt.
 
november 28.
09:34Katonai halászat
Katonai tárgyalások a két Korea között – ez a címe egy hírnek egyik napilapunkban. Gondoltam: a KNDK és a Koreai Köztársaság hadseregei közös hadgyakorlatot tartanak, vagy megállapodtak a kölcsönös csapatcsökkentésben, vagy valami más hasonlóban. De nem. A hírből magából kitűnik, hogy „a formálisan még mindig hadban álló Észak- és Dél-Korea egy közös halászati övezet létrehozásáról tanácskozik”. Aztán tessék már megmondani:a halászat az egy új fegyvernem?
 
november 29.
09:54Dzerzsinszkij, a rendőr
Egyik hetilapunk az első szovjet államrendőrség megalapítójának nevezi Feliksz Dzerzsinszkijt. Csakhogy a „Vas Feliksz” sohasem volt zsaru: ő a nem csekély eufemizmussal (ha úgy tetszik: cinizmussal) Állami Politikai Hivatalnak (GPU) elkeresztelt titkosszolgálat (politikai rendészet, hírszerzés, kémelhárítás) atyja volt. Az államrendőrséget a titkosszolgálattal összetéveszteni olyan, mint pl. – angol viszonylatban – a Scotland Yardot a Secret Intelligence Service-szel. A szerzőt alighanem a szervek nevében szereplő „állam” tévesztette meg. (Államrendőrség – állambiztonság).
 
november 30.
10:53Ösztöndíjon
Egy magyar tévészemélyiségről az olvasható egy budapesti ingyenes lapban, hogy Ausztráliában ő volt „az első szocialista országból érkező diák a Rotary Klub ösztöndíján 1993-ban”. Három szerény megjegyzés: 1. Az első szocialista ország nem Magyarorsztág, hanem a Szovjetunió volt. 2. Ha az „első” szó után a szerző kitette volna a vesszőt, amit elmulasztott, ez akkor sem lenne igaz, mivel l993-ban, Antall József miniszterelnöksége idején Magyarország már nem volt szocialista ország. 3. Hősünk aligha érkezett Ausztráliába a Rotary Klub ösztöndíján (feltehetően inkább repülőgépen), legfeljebb a klub ösztöndíjá v a l .
12:09Túl az állatorvosi lovon
Ne követeljünk túl sokat a bulvárlapoktól! De azért annyi sületlenséget, szamárságot, tényhibát, elírást, amennyit egy ilyen – tisztesség ne szólván – újság elkövetett „Én öltem meg az igazi James Bondot” című cikkében, még talán sohasem láttam. Ez a cikk még az újságírás állatorvosi lovánál is több nyavalyával dicsekedhet.
Eszerint egy Eduard Kolcsov nevű szovjet kém levágta Lionel Crabb, a legendás MI6-os ügynök, „a britek valaha élt legnépszerűbb ügynöke” („akiről Ian Fleming James Bondot megmintázta”) fejét, miközben az Portsmouth kikötőjében fel akarta deríteni annak az Ordzsonikidze nevű szovjet naszádnak a fenekét („tisztán kivehető volt, hogy a tat magasságában ügyködik”), amelyen „a pártfőtitkári kinevezés előtt álló Szergej Hruscsov” érkezett 1956-ban Angliába.
Lássuk sorjában! 1. Eduárd családi neve nem Kolcsov, hanem Kolcov. 2. Soha életében nem volt kém, hanem búvár. 3. Akárcsak Lionel Crabb, aki ugyan valóban a brit hírszerzés feladatát hajtotta végre, de aki 4. hivatásos búvár volt, nem pedig a britek valaha élt legnépszerűbb ügynöke, 5. és akiről (egy búvárról?!) Fleming nem mintázhatta James Bondot. 6. Az Ordzsonikidze nem naszád volt, hanem cirkáló (nagy különbség!). 7. Hruscsovnak, aki e hadihajón érkezett Angliába, nem Szergej, hanem Nyikita volt a keresztneve, továbbá 8. nem állhatott 1956-ban a pártfőitkári kinevezés előtt, mert 9. nem fő- hanem első titkár volt, 10. az első (fő)titkárt nem kinevezik, hanem választják, de legfőképpen: 11. mert ezt már három évvel angliai útja előtt, 1953-ban megtették vele. 12. Egy hajó tatja a hátsó része, a fara, ergo, aki a vízben (pláne a víz alatt) tartózkodik, az nem ügyködhet a tat m a g a s s á g á b an . A többi azonban stimmel.
15:12Mozgástér bábák között
A sok bába közt nem sok mozgásterük maradt az izraeli és palesztin vezetőknek – írja egyik hetilapunk az annapolisi konferencia kapcsán. Eddig azt hittem, hogy sok bába között nem annyira a mozgásteret, mint inkább a gyereket szokták keresni, ha ugyan...Merthogy az elvész. Pedig nem ártana, ha valaki mozgásteret teremtene a bábás otthon szülés és a kórházi szülés hívei között...
 
december 1.
19:04Túl jól értesült televízió
Egyik kereskedelmi televíziónk esti híradójában befejezett tényként közölte az imént a műsorvezető, hogy a december 2-i oroszországi elnökválasztáson Vlagyimir Putyin az Egységes Oroszország Párt miniszterelnök-jelöltje. Erről sürgősen értesíteni kellene Moszkvát! Ott ugyanis még nem tudnak erről. Annál kevésbé sem tudnak, minthogy Oroszországban – prezidenciális rendszer lévén – nem a pártok (akár a hatalom pártja) jelölnek miniszterelnököt, hanem azt az elnök nevezi ki az állami duma jóváhagyásával.
 
december 3.
15:33Még egy szakértő
Egyik napilapunk publicistája azt állítja, hogy Putyin a KGB-főiskolán szerzett jogi diplomát, továbbá, hogy megszüntette a pártok választási listáit, „csak direkt mandátumok vannak”. Hát nem ártott volna előbb tájékozódni. Vlagyimir Putyin ugyanis az 1819-ben alapított Leningrádi Állami (korábban: Szentpétervári Cári) Egyetem jogi karán szerzett diplomát, és pont fordítva, mint ahogyan a szerző írja: az egyéni választókerületeket szüntette meg, és a mostani parlamenti választáson csak a pártok állíthattak listát. A többi néma csönd.
19:23A mackó, akit Mohamednek hívtak
Szudánban megkegyelmeztek annak az angol tanárnőnek, aki engedte, hogy osztrályában a gyerekek Mohamed prófétától nevezzenek el egy plüssmacit – lepi meg a jó hírrel nézőit egyik kereskedelmi televíziónk híradójának műsorvezetője. Csakhogy ezt a szentségtörést még a muzulmán ország hatóságai sem rótták fel a tanárnőnek. A macinak ugyanis egyszerűen nevet kellett adni. Az osztályban nyüzsögtek a kis Alik, Abdullahok, Mohamedek, Husszeinek; bármelyikük nevét kaphatta a mackó, végül történetesen a Mohamednél maradtak. Tehát nem a prófétáról nevezték el a mackót. Az előbbi szakállára esküszöm, hogy így volt.
 
december 4.
15:19Medvének született, boccsá fejlődött
„A tavaly december 5-én világra jött berlini jegesmedve, Knut egyéves korára derék medveboccsá kamaszodott - jelenti Berlinből egyik napilapunk tudósítója. De vajon mi volt Knut azelőtt, mielőtt medveboccsá kamaszodott? Világos: jegesmedve.
 
december 5.
15:04Transzatlanti vacsora
Mint egyik hírügynökségünk beszámol róla, a NATO-külügyminiszterek kétnapos brüsszeli megbeszélésén először a NATO- és az EU-tagországok tárgyalnak informális transzatlanti vacsora keretében. Vajon milyen lehet egy transzatlanti vacsora? Tallinnban kezdik és Vancouverben fejezik be? Avagy Brüsszelben van a vacsoraasztal egyik vége és Washingtonban a másik?
15:10Likvidálják mint osztályt
A VPOP lebuktatott egy szélvédőmosó folyadékból szeszesitalt készítő társaságot. Az erről tudósító hírügynökség jelentéséből az is kitűnik, hogy az elkövetők a koncentrátumot „egy felszámolás alatt lévő gazdálkodó adatait felhasználva szereztek be”. Nofene! Kísért a múlt? Merthogy gazdálkodókat (kulákokat) mifelénk utoljára Rákosi idején számoltak fel. De – legalább is elvben – akkor sem személyükben, csak mint osztályt.
15:24Azonban
Eltűnt az alsóörsi postásnő, akit – mint egyik hírügynökségünk elmeséli – „megbízható, kedves közvetlen embernek ismernek. Azonban nem zárható ki, hogy a munkáját megfelelően ellátó kézbesítőnő bűncselekmény áldozata lett”. Azonban? Vagyis aki kedves, közvetlen ember, az nem szokott bűncselekmény áldozatává válni?
15:40Demokratikus diktatúra?
Hugo Chávez népszavazási veresége azt mutatja, hogy nem nőnek a fák az égig, még diktatúrákban sem. Szó szerint ezt állítja egyik napilapunk publicistája. Nem igen hiszem, hogy diktatúrákban népszavazásokat tartanának, vagy ha mégis, azokat a diktátorok – így vagy úgy – 98-99 százalékos eredménnyel nyerik meg. Készségesen elhiszem, hogy Chávez diktatúrára törekszik, de hogy Venezuelában egyelőre nincs diktatúra, azt éppen veresége bizonyítja.
 
december 7.
21:14Leningrád 2008
Azt hallottam egyik televíziónk esti híradójában, hogy egy székesfehérvári kft jövőre 50 buszt szállít a l e n i n g r á d i térségbe. Talán még hozzá kellett volna tenni, hogy Székesfehérvár ugyanabban a megyében van, amelyben Sztálinváros is.
21:33Szerencse fel!
Naponta átlagosan 13 vájár hal meg a kínai bányaszerencsétlenségekben – hallottam egyik televíziónk esti híradójában. A minap, amikor a donyecki Zaszjagyko bányában bekövetkezett szerencsétlenségről volt szó, ugyancsak kizárólag a mélyben veszett v á j á r o k tragikus haláláról számolt be a hazai média. Szerencsésebb és pontosabb lett volna b á n y á s z o k r ó l írni, beszélni, hiszen a föld alatt dolgozik a vájáron kívül például a csillés, a robbantómester, a bányamentő is. Tehát minden vájár bányász, de nem minden bányász vájár.
 
december 10.
10:08Őseinket felhozád a Jeges-tenger partjára
Eddig nem tudtam, hogy őseink rénszarvastenyésztéssel vagy -vadászattal foglalkoztak. Tudniillik a kelet-szibériai Léna folyó torkolatánál, a Jeges-tenger partvidékén másból nem lehet megélni. Márpedig egy hírportálunk azt ajánlja, hogy keressük fel azt a vidéket, „őseink földjét”.
A portál szolgál egyéb meglepetésekkel is. Példának okáért az orosz pravoszláv egyház központjának nevezi Zagorszkot. Az még a kisebbik baj, hogy 1991-ben a Moszkva közelében fekvő város visszakapta korábbi nevét (Szergijev Poszad), a nagyobbik, hogy bár valóban ott található a nevezetes Trojice-Szergijeva Lavra kolostoregyüttes (amelyet feltétlenül érdemes felkeresnünk, ha arra járunk), ám az semmiképpen sem az orosz ortodox egyház központja. Az utóbbi, az egyházfő (akinek teljes hivatalos címe: Moszkva és egész Oroszország pátriárkája) rezidenciája, a Szent Szinódus székhelye ugyanis – ki hinné? – Moszkvában van.
15:11Kelet-Ázsia
Egy hírügynökségünk beszámolója szerint Horváth József dandártábornok azt közölte az Országgyűlés egyik albizottságában, hogy a NATO Pápán bazírozó Boeing C 17-esei főként Afrikába és Kelet-Ázsiába szállítanak majd katonai felszerelést. Három lehetőség van: 1. A hírügynökség pontatlanul adta vissza a tábornok szavait. 2. A tábornok azt hiszi, hogy Irak és Afganisztán Kelet-Ázsiában van. 3. A NATO valahol Japánban vagy Kínában készül hadműveletet indítani.
16:25Felsővezető
„Noha a nők Nagy-Britanniában a munkaerő csaknem felét adják, hat-hét nőből átlagban mindössze egy akad, aki felsővezető” - állítja egyik hírügynökségük. Én viszont attól tartok, hogy még hat-hét férfi között sem akad egy felsővezető. Még akkor sem, ha nem a bankigazgatót, a főosztályvezetőt vagy a főmérnököt tartjuk felsővezetőnek, hanem a csoportvezetőt. Különben tudniillik túl sok beosztott jutna egy felsővezetőre. Akár Nagy-Britanniában, akár nálunk. Gyanítom, a szerző azt akarta írni, hogy hat-hét felsővezető közül átlagosan legfeljebb egy a nő. De akkor miért nem ezt írta?
 
december 11.
08:21Orosz-amerikai keringő
Ha igaz, amit egyik napilapunk ír, akkor az orosz és a magyar diplomaták nem tárgyalni, hanem táncolni jönnek Budapestre. Az újságban ugyanis az olvasható, hogy „a Szergej Kiszljak külügyminiszter-helyettes és amerikai kollégája, John Rood által vezetett delegációk budapesti fordulóján nem várható megegyezés”. Dehát érthető: megegyezni legfeljebb tárgyaláson lehet, fordulón fölöttébb nehéz.
08:26Ki súgott befelé?
Egyik rádiónk beszámolója szerint Tőkés László kiderítette: kik „dolgoztak rá” a Securitate részéről. „Egy Rettegen, Désaknán, majd Újszentesen szolgáló lelkész 1983 és 1988 között jelentett az egyházfőről.” Csakhogy Tőkés László akkor nem volt egyházfő. Sőt, ma sem az.
 
december 12.
14:05Alán stricik
Az olasz rendőrség Jaguár fedőnevű akciójában lebuktatott egy olasz-alán állampolgárokból álló bűnszövetkezetet, amely többek között magyar lányokat futtatott - írja egyik napilapunk. Ezek a derék alán állampolgárok nyilván még a korai középkorból maradtak vissza a Római Birodalom (Olaszország) területén. És a tetejében még kettős állampolgárok is.
14:55Vesszek meg, ha értem!
Bonyolult históriát vezet elő egyik hírügynökségünk. A magyar hatóságok elkaptak egy töbszörösen körözött férfit, aki Andrej Trampus névre szóló szlovén okmánnyal igazolta magát. A magyar hatóságok a szlovén hatóságoktól „azt a felvilágosítást kapták, hogy a szlovéniai személynyilvántartásban ilyen nevű személy nem szerepel, illetve az erre a névre kiállított útlevél tulajdonosa valójában egy nő”. Most légy okos, Domokos, de nem fog sikerülni! Némileg ugyan már az is különös, hogy egy nőt Andrejnek hívnak, de ki tudja, hátha Szlovéniában van ilyen. Viszont hogy lehet az, hogy a szlovén hatóságok elismerik: kiálítottak útlevelet erre a névre, de személynyilvántartásukban nem szerepel ilyen nevű személy? Itt valamit nagyon összekavartak. És tartok tőle, hogy nem Ljubljanában.
 
december 14.
08:56Alma=körte?
A svéd evangélikus egyház nem zárkózik el az együtt élő homoszexuális párok kapcsolatának szentesítésétől – közli egyik hírügynökségünk, amely ugyane tudósításának következő mondatában már arról számol be, hogy ezzel a döntéssel a svéd r e f o r m á t u s vezetés szentesítette azt a gyakorlatot, amely templomi esküvőt biztosít a meleg pároknak. Azért, hogy Ádámot összetévesztik Ábrahámmal, még talán lehet hibáztatni az iskolai hitoktatás négy évtizedes háttérbe szorítását, de hogy valaki, sőt, két valaki (egy szerző-fordító és egy szerkesztő-turnusvezető) azt higgye, hogy az evangélikus és a református egy és ugyanaz, és egymás helyett szinonimaként használható, azt nem lehet a Biblia nemismeretével magyarázni. Az evangélikus egyébként a svéd államegyház, míg reformátusok – legjobb tudomásom szerint – (jóformán) nem élnek Svédországban.


 
december 15.
14:56Az Ardennektől a Földközi-tengerig
A Maginot-vonalról elmélkedik egyik hetilapunk. Arról a – németek elől védő – francia erődrendszerről, amely a cikk szerzője szerint „a svájci Alpoktól észak felé egészen az Ardennekig, illetve le, a Földközi-tengerig ért”. Tehát végig a svájci határ mentén, majdnem Genfet is érintve, a Riviéráig, az olasz Sanremo térségét Monacótól és Nizzától elválasztva? Az erődrendszernek ez a vonalvezetése, úgy látszik, olyan tökéletesen őrzött szupertitkos hadititok volt, hogy arra egészen e cikk megjelenéséig nem derült fény.
15:08Hídavatás
A Margit hidat legutóbb 1978-ban építették újjá – állítja egyik napilapunk. Akkor vajon min közeledtünk 1948, a második világháborúban felrobbantott híd újjáépítése és 1978 között? Lehetséges persze, hogy a szerző arra gondolt, hogy legutóbb 1978-ban ú j í t o t t á k f e l a Margit hidat. Akkor viszont ezt is kellett volna írnia, merthogy a kettő nem ugyanaz. De szerzőnk amúgy is botladozik, amikor a híd történetéről értekezik. Elmondja ugyanis, hogy a jövőre kezdődő felújításába a műemlékvédelmi hivatalt is be kell vonni, mivel „a Világörökség részét képező hidat a múlt század fordulójának meggfelelő, korhű állapotban állítják helyre”. Szerencsére nem így lesz, mert akkor a két oldalon egy-egy sávnyit le kellene belőle vágni. Tudniillik ama századforduló idején a Margit híd még sokkal keskenyebb volt, és csak az 1935-37-es felújításakor szélesítették ki.
15:16Én nem fogadnám le
Egyik napilapunkban az olvasható, hogy „először és utoljára utazott Vlagyimir Putyin hivatalos látogatásra Minszkbe”. A tudósítás szerzője, úgy látszik, nem ismeri a diplomaták, politikusok, de újságírók számára is közelező alapigazságot, hogy „never say never!” Én mindenesetre két fillérbe se fogadnám le, hogy Putyin hivatalos minőségben nem utazik többé Minszkbe. És ha jövő májustól miniszterelnök lesz, ami a dolgok jelenlegi állása szerint fölöttébb valószínű? Vagy ha 2012-ben, vagy akár előbb is (amikor az alkotmány már lehetővé teszi számára) újra elnökké választják? Vagy akkor is magánemberként, egy Inturiszt-társasutazással látogat majd csak el a fehérorosz fővárosba?
 
december 17.
15:32Valóban nehéz
„Manapság nehéz nem írni szatírát. Ezt a nagy római költő és író Horatius mondta kora irodalmáról” – ezzel a felütéssel kezdi cikkét egy méltán tisztelt publicista egyik napilapunk hasábjain. Horatius nagyságát balgaság volna vitatni, ám az idézett – és azóta közmondássá vált – megállapítás sajnos mégsem tőle, hanem Juvenalistól származik. Mit mondhatunk erre? Igen, bizonyos esetekben valóban nehéz nem írni szatírát...
 
december 18.
09:40A szókimondó bemondó
Nemes egyszerűséggel „tévébemondónak” titulálja Pálffy Istvánt egyik napilapunk. A szerző bizonyára nincs tisztában e szó, illetve e foglalkozás jelentésével. A bemondó ugyanis csupán felkonferálja a műsorokat, híreket olvas. Ezzel szemben Pálffy műsort vezet, interjúkat készít, kommentál. Viszont kétségtelen: alkalmanként – többnyire nem a képernyőn – vannak jó bemondásai.
 
december 19.
14:11Konty
Julija Timosenko „sajátos kontyát” említi egyik napilapunk cikkírója. Hát bizony nagyon sajátos egy konty ez! A cikkhez mellékelt fényképen is kitünően látszik – ami egyébként viszonylag jól ismert – hogy az ukrán miniszterelnök hajkoszorút visel. Ezért a pénzért akár fru-frunak is nevezhette volna a szerző.
14:27Ötszörös bigámia
Bíróság elé állítják azt az amerikai bigámista nőt, akinek egyszerre tíz férje volt - olvasom egy hírportálon. A nő bizonyára rászolgál a szigorú ítéletre, annál is inkább, minthogy amivel őt vádolják, az több, mint bigámia. A „bi”-ből ugyanis az következne, hogy egyidejűleg k é t férfivel él „törvényes” házasságban. Neki viszont t í z férje van egyszerre. Ajánlanám talán, hogy nevezzük multigámistának, vagy még pontosabban: d e k a g á m i s t á n a k .
16:54A Windsorok a Borgiák nyomában?
Egyik hírügynökségünk jelenti, hogy Vilmos herceg, a királynő unokája összeköltözött barátnőjével, Kate-tel, de legalábbis a Clarence House személyzete ukázba kapta, hogy „korlátozás nélkül engedjék be a palotába a trónörökösi kedvest”. Eszerint Kate nemcsak Vilmosnak, hanem atyjának, Károly trónörökösnek is a kedvese? Finom kis család, mondhatom! Legalábbis ez a kép alakul ki róluk, ha hiszünk a hírügynökségnek.
 
december 20.
14:37Autó, mint csapattest
Ludovic Orban román közlekedési miniszter – közli egyik hírügynökségünk – Bukarestben szolgálati kocsijával vasárnap nekiütközött „egy állomásozó gépkocsinak”. Most már csupán az a kérdés, vajon a szóban forgó autó ideiglenesen állomásozott-e a román fővárosban?
15:15Publicisztika lóugrásban
„Orosz vezércsel” – ez a címe egy Putyinról szóló publicisztikának egyik napilapunkban. Szerzője, aki azt állítja, hogy „a távozó elnök kimagasló képességű sakkozó”, a továbbiakban is ezt az állítását tovább csavarva írja, hogy „ha Putyin nála jobb sakkozóval kerül szembe...”, meg hogy „a sakkozó Putyin táviratban köszöntötte Oscar Niemeyert” stb. Namármost elődei közül Lenin valóban jól, Trockij (ha ugyan egyáltalán elismeri őt elődjének, ami kétséges) kiválóan sakkozott, ezzel szemben Putyinról inkább az ismeretes, hogy hírszerző volt, hogy folyékonyan beszél németül. hogy gondos családapa, hogy máig is dzsúdózik, de hogy kimagasló képességű sakkozó volna, azt alighanem ebben a cikkben írták le első ízben. Hacsak persze a szerző nem arra gondol, hogy Putyin a kőolajjal és a földgázzal s a k k ban tartja Európát, továbbá, hogy egy-kettőre m a t t o t adott a rendőrség és a Központi Választási Bizottság segítségével az államelnökségért indulni kívánó exsakkvilágbajnoknak, Garri Kaszparovnak. Színigaz viszont, hogy ha így folytatja, hamarosan még a világ sakkozói nagy barátjának is kikiálthatják.
 
december 21.
08:40Nem minden Schengen, ami annak látszik
„Múzeumi tárgyak” – ezzel az alárással jelent meg kép egyik napilapunkban schengeni csatlakozásunk másnapján. A képen tucatnyi magyar útlevél látható. Egy közülük még a „Magyar Népköztársaság” feliratot viseli, a többi hatályos. Én nem tanácsolnám az olvasóknak, hogy adják be a múzeumba az útlevelüket, ha egyszer még az Egyesült Államokba, Egyiptomba vagy akár például csak Szabadkára akarnak utazni.
 
december 27.
08:22Hogyan ne magánozzunk?
A magánzó nem magán-zoo, de nem is magándetektív. Pedig egyik napilapunk munkatársa bizonyára ez utóbbit hiszi, különben nem fejtegetné azt, hogyan működnek együtt a rendőrnyomozókkal a magánzók. Ennek a szónak annyi köze van a „magán”-hoz, hogy m a g á nvagyonából élő embert jelent, de semmiképpen sem maszeket. Az ember magán kívül van, amikor ilyesmit olvas.
08:27Áldott karácsony Oroszországban
Azon sopánkodott az este egyik televíziónk híradójának műsorvezetője, hogy milyen sokan maradtak karácsonykor Oroszországban a négy fal között. Sokan? Hiszen az oroszoknak csak elenyészően kis hányada katolikus vagy protestáns, aki december 25-26-án ünnepli a karácsonyt. A döntő többség, mint ez meglehetősen ismert, ortodox keresztény vallású és az egyházi ünnepeket a Julianus-naptár szerint tartja. Vagyis például a karácsonyt január 7-én. Akkor tessék kérem sajnálkozni!
 
december 28.
14:17Megint Putyin, avagy bizonyára összetévesztik Berijával
A Putyinka vodka ürügyén, a tömény italokról írva egyik hetilapunk moszkvai tudsósítója „egykori KGB-főnöknek” nevezi Oroszország jelenlegi elnökét. Kérem a szerzőt, ha van az én értesüléseimtől eltérő tényről tudomása, közölje velem. Amíg azonban ez meg nem történik, én kitartok amellett, hogy Vlagyimir Putyin kágébés korában nem főnök, hanem mezei (ha úgy tetszik: talpas) hírszerző volt Drezdában.
 
december 29.
20:21Drámai bejelentés
Katona József Bánk bánjának dallamára levonták a határőrség zászlaját – hallottam az imént az egyik televízióban. Hát persze, Katona dallamai felejthetetlenek. De azért ismerjük el: Erkel Ferencnek az opera alapjául szolgáló drámája sem kutya! Katona József Hunyadi Jánosáról nem is szólva.
 
december 31.
10:56Az utolsó előtti mohikán
Meglepő állítás egyik napilapunkban: „Benazirral a család utolsó sarja távozott az élők világából.” Ahhoz képest, hogy a fiát választották az utódjává...
 
január 3.
11:53Nem tudja a egyik bal kéz, hogy mit csinál a másik
Egyik televíziónkban hallottam, hogy a rendőrség megint „diszkrét” volt: a legkeresettebb bűnözők listáját (Top 21) úgy tette közzé honlapján, hogy bár a nevüket és a fényképüket közlik, ám azt, hogy mivel gyanúsítják őket (gyilkosság, rablás, csalás stb.), adatvédelmi okokból elhallgatják. Ellenőriztem, valóban igy szerepelnek a honlapon a jómadarak. (Bocsánat, ha megsértettem őket, ügyükben még valóban nem született a jómadárságukat kimondó jogerős bírói ítélet.) Ma reggel kézhez kaptam annak a magazinnak a legfrissebb számát, amelynek impresszumában az olvasható, hogy „az Országos Rendőrfőkapitányság képes hetilapja”. Ott azonban a Toplista szereplőinek neve és fényképe mellett az is elolvasható, hogy miért körözik az illetőket. Akkor tehát...?
14:47Peches ember ne menjen a jégre
„A jégen való tartózkodás veszélyeire figyelmeztet a rendőrség” címmel közöl valóságos jótanács-gyüjteményt egyik hírügynökségünk. Itt olvasható a többi között, hogy „télen is veszélyes folyóvizekben, állóvizekben, csatornák vízében fürdeni”. Télen i s ? Tehát például nyáron is veszélyes állóvízekben fürdeni? Zárjuk be a Balatont!
15:16Hova visznek?
„A Szépművészeti mindenkit visz” – olvastam egy címben egyik napilapunk első oldalán...és megijedtem. Merthogy a mindenkibe magam is beletartoznék, ha igaz, de eddig nem szereztem arról tudomást, hogy a Szépművészeti visz engem. Kivált, hogy halvány fogalmam sincs róla, hogy hova visz? Vagy lehet, hogy az adott esetben a Szépművészeti nem egy múzeum, hanem egy tömegközlekedési vállalat? Erre viszont a cikkben még utalás sincs.
 
január 4.
10:40Már nemcsak szenátor
Ahhoz már hozzászokhattunk, hogy Tom Lantos amerikai (alsóházi) képviselőt a magyar média szenátornak nevezi. Most viszont arról hallottam egyik televíziónk esti híradójának műsorvezetőjétől, hogy a betegsége miatt a politikai pályától hamarosan búcsúzó politikus milyen érdemeket szerzett d i p l o m a t a k é n t. Valójában mielőtt politikai pályára adta a fejét, Lantos tanított az egyetemen, volt kongresszusi tanácsadó, de a State Department szolgálatában soha sem állt, a Foreign Service-nek nem volt tagja. Ha valaki – például honatyaként – külpolitikai tevékenységet folytat (Lantos a képviselőház külügyi bizottságának volt tagja hosszú időn át, jelenleg elnöke), attól még nem diplomata. Az egy másik foglalkozás, amelyet választott (párt)politikusok egyidejűleg nem űzhetnek. Sem az Egyesült Államokban, sem másutt.
10:45Szült a férjes lány
Az Ürömön eltemetett Alekszandra Pavlovna orosz nagyhercegnőre, József nádor hitvesére emlékezik egyik hetilapunk. A cikkben a többi között szó esik arról, hogy a nagyhercegnő 1801-ben leánygyermeknek adott életet, de a csecsemő meghalt. „A fiatal lány is csak egy héttel élte túl a szülést” – folytatódik az írás. Fiatal lány, aki férjnél volt és szült? Ez meglepő, bár kétségtelen: már máskor is olvashattunk ilyesmiről, igaz, nem egy magyar hetilapban, hanem az Újszövetségben.
 
január 5.
11:16Mértékegység a Holdban
Afrikában egy holdon 178 dollár értékű mezőgazdasági terméket állítanak elő – állítja egyik hetilapunk. Az hagyján, hogy az immár hektárhoz szokott mai olvasók nagy részének fogalma sincs arról, hogy mekkora egy hold, de csaknem bizonyos vagyok benne, hogy nem holdról, pontosabban: nem kataszteri, hanem úgynevezett magyar holdról van szó, amiről már végképp nem tudja a hazai olvasó, hogy mennyi. Hogy világos legyen: 1 kataszteri hold=0,57 ha=1600 négyszögöl. Az eredeti forrásban alighanem az angolszász országokban használatos acre szerepel, amely csaknem pontosan (bár azért nem teljesen) a magyar holddal (1200 négyszögöl) egyenlő. A jövőben tessék hektárra átszámítani, vagy – a legrosszabb esetben – acre-t írni!
11:23Ügyész a bíróság élén
„Távozik a Nemzetközi Törvényszék éléről Carla del Ponte főügyész” – írja egyik hetilapunk szerzője, aki a továbbiakban is kitart amellett, hogy „az NT-t nyolc évig vezető egykori főügyész...” Namármost ha egy főügyész állna egy bíróság élén vagy vezetné azt, az nagyjából olyan abszurd lenne, mint A tanú-ban az a melléfogás, amikor a tanúnak a tárgyalás előtt a saját vallomása helyett az ítéletet adják a kezébe. A jugoszláviai háborús bűnösök fölött ítélkező hágai Nemzetközi Tövényszék élén egyébként Fausto Pocar, a Törvényszék e l n ö k e áll.
20:58Prímás, hercegség nélkül!
A Szent Korona 30 esztendővel ezelőtti visszaadására emlékezve egyik hetilapunk az ünnepélyes ceremóniára meghívottak között említi Lékai László hercegprímást. A bíboros érsek valóban ott volt az átadáson, de ő volt az, aki az esztergomi érsekek közül elsőként lemondott a h e r c e g prímási címről, azzal, hogy egy modern Magyarországon (bár lehet, hogy más jelzőt használt) anakronizmus lenne ez a cím. 1976 óta a magyar katolikus egyház feje egyszerűen p r í m á s.
 
január 7.
15:14A hírügynökség rosszul tudja
Az utazásszervezők szövetségének szóvivője elmondta egyik hírügynökségünknek, hogy a magyar utasok most Kenya helyett elsősorban Tanzániát választják. Az anyag folytatása: a hírügynökség „úgy tudja, hogy sokan utaznak Zanzibárba is”. A hírügynökség jól tenné, ha kinyitna egy iskolai földrajzkönyvet vagy atlaszt. Akkor megtudná, hogy Zanzibár a T a n ganyika és Z a n zibár egyesüléséből létrejött állam része. (V. ö. Az utasok elsősorban Romániát választják. A hírügynökség úgy tudja, sokan utaznak Erdélybe is.)
15:52Félig
Félig amerikainak nevezi egyik napilapunk Barack Obamát. Igaz, a demokrata szenátor és elnökjelölt-aspiráns atyja kenyai volt, és csak édesanyja született az Egyesült Államokban. No de ilyen alapon például Arnold Schwarzenegger kaliforniai kormányzó, Henry Kissinger és Madeleine Albright volt külügyminiszter, George Tenet, a CIA volt igazgatója (és folytathatnám még sokáig) egyáltalán nem amerikai, mert nekik mindkét szülőjük külföldön született, mi több – Tenet kivételével – maguk sem az USA-ban jöttek a világra. Sőt, George Washington felmenői sem Amerika földjén látták meg a napvilágot, hanem Angliában. Az Egyesült Államok a bevándorlók országa. Ha a szerző következetes akar lenni, akkor legfeljebb csak Ülő Bikát vagy Őrült Lovat nevezheti amerikainak.
 
január 8.
15:30Mi történt a sajtóértekezletet követően?
Sarkozy párizsi sajtóértekezletéről számol be egyik hírügynökségünk. A tudósítás zárómondata: „A sajtóértekezletet követően kérdésekre válaszolva több külpolitikai témára is kitért a francia államfő.” Vagyis: a sajtóértekezlet merő monológ volt. De később, befejezése után (bizonyára már a folyosón) az újságírók kérdéseket is feltettek, amelyekre az elnök válaszolt. Nem inkább magán a több mint két óra hosszat tartó sajtóértekezleten kérdeztek és kaptak válaszokat az újságírók?
16:26Felzárkózás, avagy ismét a protestánsok
Jeles publicistánk elmélkedik az egyik hetilapban az evangélikus egyház püspök-elnökének egy kijelentéséről: „Itzés püspököt kizárólag az a vágy motiválta e szavak megfogalmazásakor, hogy az evangélikus egyház is végre felzárkózzék a katolikus és a protestáns egyház szokásos ünnepi színvonalához...” Hogy mi motiválta a püspököt, azt – a cikk szerzőjétől eltérően – nem tudom, de azt igen, hogy egy evangélikus egyház semmiképpen sem zárkózhat fel a protestáns egyház színvonalához. Tudniillik maga is protestáns egyház. E g y i k e a protestáns egyházaknak, amelyekhez a többi között a reformátust (amelyre a szerző bizonyára gondolt), továbbá az evangélikust, az unitáriust, a baptistát is sorolják.
 
január 10.
08:52Válogatós vírus
Azt hallom egyik rádiónkban, hogy az influenzajárvány főként a 17 és 34 éveseket fenyegeti. Ezt csak úgy lehet értelmezni, hogy a vírus pontosan ismeri a megtámadandók életkorát, tehát a 18, a 19 vagy a 32 és a 33 évesekbe nem száll bele, kizárólag csak a 17 és 34 évesekbe. Holott a hír fogalmazója azt akarta mondani, hogy a járvány elsősorban a 17 és 34 év k ö z ö t t i e k e t fenyegeti. Megjegyzem, azt is gyakran hallom a rádióban, hogy a hőmérséklet holnap mínusz 1 és mínusz 5 fok lesz, holott logikus, hogy itt is a két határérték k ö z ö t t i hőmérsékleti értékekről van szó.
09:00Mi Izrael fővárosa?
A kérdés nem teljesen új, mivel az ENSZ-tagállamok túlnyomó többsége (köztük Magyarország) nem ismer(het) el Jeruzsálemet a zsidó állam fővárosának, hiszen a Palesztina felosztását kimondó 1947. évi ENSZ-határozat Jeruzsálemet önálló entitásként nevezi meg. Ennek ellenére teljesen nyilvánvaló, hogy Izrael fővárosa az a város, amelyet maga az állam annak tart, s amely a parlament, a kormány és a legfelső bíróság székhelye. Mindezt azért említem itt fel, mert az imént arról hallottam egyik rádiónkban, hogy Bush elnök megérkezett az izraeli főváros, Tel-Aviv repülőterére. Utoljára akkor hallottam Tel-Avivot fővárosként emlegetni, amikor ebben a rádióban az „Izrael” szó előtt még csaknem kötelező volt az „imperialista” jelzőt használni.
15:00God save the President!
Egy (magát függetlennek nevező) hírportál közlése szerint Bush látogatása előtt o r v lövészek lepték el Jeruzsálem utcáit. Szó, ami szó, ezek után nem irigylem az izraeli biztonsági szolgálat és rendőrség embereit, köztük a m e s t e r lövészeket.
15:10Gyurcsány Ferenc újabb dobása
Egyik hírügynökségünk arról értesíti a magyar közvéleményt, hogy Kati Marton magyar származású amerikai írónőt díszvacsorán köszöntötték új könyvének magyarországi kiadása alkalmából. „A vacsorát megelőző pohárköszöntőn megjelent Gyurcsány Ferenc miniszterelnök” – olvasható a tudósításban. Ha hihetünk a tudósítónak, akkor a miniszterelnök ezt is elkúrta. Mert csak a pohárköszöntőn jelent meg, aztán még a díszvacsora megkezdése előtt angolosan(?) távozott. Akárcsak a többi vendég: Vizi E. Szilveszter, Lady Valerie Solti, Göncz Kinga, Habsburg György, Vásári Tamás stb. Nahát, hogy ezek a celebek milyen neveletlenek!


15:41Az ötvenegyedik
„Egy államban győzni siker, ötvenegy államért eredményesen megküzdeni rendkívüli teljesítmény” – vélekedik az amerikai elnöki intézmény kapcsán egyik napilapunk publicistája. Magam is úgy gondolom, hogy ez rendkívüli teljesítmény. Ehhez ugyanis az illetőnek előbb azért kellene megküzdenie, hogy egy ötvenegyedik államot is vegyenek fel az Unióba, amelynek egyelőre – eléggé el nem ítélhető mdon – csak ötven tagállama van.
 
január 12.
09:29Messze van az még!
Hillary Clinton e l n ö k j e l ö l t is szót emelt bizonyos festmények visszaszolgáltatásáért – állítja egyik napilapunk. Ugyanez az újság számol be nap nap után arról, hogyan igyekszik megszerezni Hillary Clinton az elnökjelöltséget, amire – ha egyáltalán sikerül neki, ami kétséges – csak pártjának nyári kongresszusán kerülhet sor. Lehetséges tehát, hogy egyelőre mégsem elnökjelölt?
09:37Megölték a halottat
1977 áprilisában a német Vörös Hadsereg Frakció tagjai halálos végű merényletet követtek el az NSZK n é h a i főügyésze ellen – olvasható egyik napilapunkban. A főügyész azonban csak a merénylet után lett néhai: halottat nem lehet megölni.
09:45Heil kicsoda?
„Egyesek szerint elmarad a nácizmus, ha Hitler nem változtat nevet. Hiszen ki kiabálta volna: „Heil Schikelhuber?” – szellemeskedik egyik napilapunk szerzője. Nem tudom, mi több, erősen kétlem, hogy akkor „elmaradt” volna a nácizmus, de ugyan miért (nem) kiabálták volna, hogy „Heil Schikelhuber”? Adolf anyjától örökölt családi neve ugyanis Schiklgruber volt.
 
január 13.
15:42Bizakodik a nagykövet
„Bizakodik a budapesti palesztin nagykövet” címmel közöl cikket egyik napilapunk. Bizakodjunk mi is, hogy a jövőben a szerkesztőség megtalálja a budapesti palesztin nagykövetet. A fenti cím alatt ugyanis kizárólag a Rijád al-Malki palesztin külügyminiszterrel készült interjú olvasható.
21:03A legmegrázóbb
Egyik televíziónk egyik műsora visszatért egy korábbi korábbi riportjára, amelyben bemutatták, hogy egy filmfelvétel kedvéért hogyan fojtanak premier plánban a vízbe egy kismacskát. A műsorvezető felvezetésképpen kijelentette, hogy ez volt a legmegrázóbb riport, amit valaha is látott. Nos, ugyanebben a műsorban azelőtt mutattak már járni, beszélni képtelen kisgyerekeket, leukémiától haldokló kisfiút, autóbalesetben mindkét lábát elveszítő fiatal leányt; közvetlenül a mostani riport után mutatták, amint a kómában fekvő Toller Lászlóhoz beszélni próbál a legjobb barátja, és mutatták Toller kisfiát, aki másfél éves volt, amikor apját autóbaleset érte. Valószínű, hogy a fiú sohasem fog már emlékezni az apjára, vagy legalábbis arra az időre, amikor az még egészséges volt. És ezek után a kismacska – kétségtelenül szomorú, sőt, felháborító – vízbefojtása rázta meg legjobban a műsorvezetőt?
 
január 14.
15:12Egy tanácskozás
Bla-bla-bla-bla – „hangoztatta a Duna Televízió gazdasgi alelnöke egy hétői budapesti tanácskozáson”. Aztán: „Zöldi László médiakutató arra hívta fel a figyelmet a tanácskozáson...” A hírügynökségi tudósítás csupán azzal marad adós, hogy elárulja: hol volt ez a tanácskozás, ki hívta össze, kiknek a számára és milyen céllal. A tudósításírásnak ezeket az elengedhetetlen kritériumait az újságíró-iskola első évfolyamán, a bevezető foglalkozáson oktatják, még a postás-kutya-harapást is megelőzve.
 
január 15.
16:57Magyar-török nevú albán hős
Majdnem kerek évfordulóról ad hírt egyik hírügynökségünk: ”Ötszáznegyven éve halt meg Kasztrióta György, ismertebb török nevén Szkander bég, Albánia legnagyobb hőse”. Ha már albán volt az istenadta, nem lehetne magyar és török neve után legalább zárójelben megemlíteni a valódi (albán) nevét? (Gjergj Kastrioti).
 
január 17.
16:46Földrajzi gixer
Szokatlanul hideg van Oroszország számos vidékén, Tbilisziben éjszaka mínusz 15 fokra süllyed a hőmérséklet – írja egyik hírügynökségümk. Örülnék, ha feltüntetnék, hogy Oroszország számos vidéke közül melyikben fekszik Grúzia fővárosa.
 
január 18.
08:56Magyar Televízió, hol késel az éji homályban?
Egymillió forint kötbér megfizetésére kötelezte a médiahatóság a Magyar Televíziót a burkolt reklámot tiltó szabály megsértése miatt – közli egyik hírügynökségünk, majd nyomában a többi között az Emasa honlap is. Bírságot természetesen lehet fizettetni ezért, de a k ö t b é r az egészen más, mégpedig az az összeg, amelyet egy szerződést késve teljesítő fél köteles a másik szerződő félnek fizetni. Elkésett volna a burkolt reklám?
 
január 19.
10:29Másodrendű frissesség
Létezett a háború előtt (sőt, rövid ideig utána is) egy magyar napilap, amely a Friss Újság névre hallgatott. Aligha nevezhetné azonban így magát az az országos napilap, amely mai, szombati számában – egy rádió információjára hivatkozva – arról számol be, hogy S. E.-t nevezik ki hazánk berlini nagykövetévé. Erről a hírről ugyanis már múlt csütörtöki (kilenc nappal ezelőtti) számában beszámolt egy hetilapunk, méghozzá nem holmi eldugott, kevesek által olvasott hetilap. A „friss” információjára természetesen büszke lehet az informálást alapvető céljának tekintő rádió is. Vajon létezik-e a hírekben – mint a halak esetében – másodrendű frissesség? Wolandtól (Bulgakov: A Mester és Margarita) tudjuk, hogy frissesség csak elsőrendű van.
 
január 20.
15:38Lefokozott tárgyalópartner
Egyik hírügynökségünk a kormányszóvivő közleményét ismertetve előadja, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Svájcba készül, és ott többek között Ilham Alijev azeri miniszterelnökkel fog találkozni. Mivel Ilham Alijev Azerbajdzsán elnöke (államfője), csupán az kérdéses, hogy ki fokozta le: a magyar kormányszóvivő vagy a hírügynökség?
15:42Zuhé a hajókra
Egyik hírügynökségünk hírt ad arról, hogy három mesterséges vízesést építenek New Yorkban, ezek közül az egyik a New York-i kikötőbe fog ömleni hatalmas állványokról. Szinte látom lelki szemeimmel, amint az amerikai nagyváros kikötőjébe érkező hajókra zúdul a vízoszlop. Ha már ez a furcsaság nem tűnt fel a szerkesztőnek, legalább a szótárba belepillanthatott volna, hogy rájöjjön: a h a r b o r szó elsődlegesen nem is kikötőt, hanem csaknem zárt öblöt jelent. Vagyis a víz a New York-i Öbölre zúdul.
15:48Ő sem volt kivétel
Egyik hírügynökségünk cikket szentel Szergej Eizensteinnek, születése 110. évfordulója alkalmából. Itt olvasható, hogy a rendező A jégmezők lovagja (Alekszandr Nyevszkij) című filjméért, amelyet 1938-ban forgatott, Lenin-díjat kapott. A baj csak az, hogy ezt a díjat 1935 és 1956 között nerm adták ki. Egyetlenegyszer sem. Még ő sem volt kivétel. Valójában Eizenstein Lenin- r e n d e t kapott, ami a maga idejében persze szintén nem volt kutya, mindamellett állami kitüntetés volt és nem művészeti díj. Igaz, két évvel később Eizenstein a legmagasabb művészeti díjat is megkapta ezért a filmért. Az azonban a S z t á l i n - díj volt.
16:46Hány „köztévé” van Magyarországon?
Egyik napilapunk fényképén egy szónokoló (nyilatkozó) férfiú előtti állványon kilenc mikrofon látható. A kép aláírása: „Ha összevonják a köztévéket, ritkulhat a mikroroferdő”. Igen ám, de a képen látható emblémás mikrofonok közül csak kettő tartozik egy-egy köztévéhez: az egyik Magyar Televízióé, a másik a Duna TV-é. Tegyük hozzá: több köztévé nem is létezik Magyarországon. Úgyhogy a kilenc tagból álló mikrofonerdőből az összevonás esetén is csak egy tűnhet el. Nem valami nagy ritkulás.
 
január 21.
09:09Pertuban a gyilkossal
Egyik kereskedelmi televíziónk az este két riportot is sugárzott Tánczos Gábor hazatéréséről, egy rövidet és egy hosszút. Mindkettőből kiderült, hogy a riporter pertuban van a gyilkossal, de egyikben sem tette fel azt a kézenfekvőnél is kézenfekvőbb kérdést, hogy honnan van a koldusszegény édesanya koldusszegényen szabaduló fiának pénze (avagy: ki adott pénzt) az őt Budapestről Körmendre hazakísérő nyolc testőr bérére és az őket szállító két luxusautóra? Ezt a kérdést egyébként a hazatérésről beszámoló ma reggeli lapok is elfelejtették feltenni.
16:57Bizonyító levél
Egyik napilapunk a címoldalán állítja: „Valóban Neményi Pál magyar tudós fia volt Bobby Fischer – előkerült egy bizonyító levél, 15. oldal”. Maga a tény, hogy Fischer Neményi fia volt, többé vagy kevésbé eddig is ismert volt. A novum a bizonyító levél (lenne). Ha ugyan létezik ilyen... Mert a lap 15. oldalán megjelent cikkben még csak utalás sincs rá.
19:18Nyomozók
Felfegyverzett kínai emberrablók Budapesten elrabolták egy honfitársukat, és a nyomozók lecsaptak rájuk – hallottam egyik kereskedelmi televíziónk esti híradójában. A rajtaütésre nyilván azt követően került sor, hogy a kommandósok felderítették a túsz fogvatartásának helyét és körülményeit.
 
január 22.
14:43Ezután minden másként volt?
Egyik hetilapunk, sőt, nem is egyszerűen az egyik, hanem Magyarország legnagyobb hetilapja cikket közöl „Hegyek-völgyek között 60 éve zakatol” címmel. De vajon mi zakatol 60 éve? A Gyermekvasút. Amelyet ma valóban így hívnak, a cikk viszont azzal az állítással keződik, hogy „a Gyermekvasút 1948-50 között három szakaszban épült”. Természetesen nem kötelező szeretettel visszaemlékezni az úttörő mozgalomra, de akkor is tény, hogy ezt a kisvasútat az említett időszakban Úttörő Vasútnak hívták.
 
január 23.
19:27Őfensége, az orvostanhallgató
A sztori fantasztikus, filmre kívánkozik: egy magyar cigánylegény szaúdi hercegnek adta ki magát, de olyan, a maga nemében rendkívüli tehetséggel hogy meséjével sorozatosan profi szállodásokat is átvert. Egyik hetilapunk ezt a szélhámost „külföldi orvostanhallgatónak kinéző, inget és vászonnadrágot viselő, kreol bőrű férfinek” írja le. Most már csak az a kérdés, mi szükséges ahhoz, hogy valaki pont külföldi orvostanhallgatónak nézzen ki?
 
január 24.
15:18Hatnapos hír
Egyik napilapunk c s ü t ö r t ö k i számában ungvári tudósítója tollából beszámol arról, hogy p é n t e k e n Kijevben összeverekedett az ukrán belügyminiszter a kijevi polgármesterrel. A történetre nem most derült fény, hanem azonnyomban beszámoltak róla a kijevi hírforrások. Két lehetőség van: 1. Az ungvári tudósító elaludt, 2. Hat napig tartott, amig a tudósítás (gyalogkakukk hozta?) Kárpátaljáról Pestre ért. A harmadik lehetőségre, hgy t.i. a tudósító – időben leadott és egyáltalán nem érdektelen – anyagát a budapesti szerkesztőségben hat napig aszalták, gondolni sem merek.
 
január 25.
08:46Misebor a református templomban
Állami illetékes nyilatkozik egyik kereskedelmi televíziónk híradójában a katolikus püspöki karnak azzal a kérésével kapcsolatban, hogy a misebort fogyasztó papoknak ne vegyék el a jogosítvényát, ha elszíneződik a szonda. Vágókép: egy református templomban úrvacsorához sorakoznak fel a hívek. Ámen.
09:01Irányított határ
Izrael a mai napig irányítása alatt tartja a Gázai övezet határait, légterét és vízi határát – írja egyik napilapunk. Nem tudom, hogyan lehet egy határt i r á n y í t a n i. Netán kézi, vagy távirányítással? (Szerintem ugyanis legfeljebb csak ellenőrizni lehet.) Sőt azt sem tudom, hogyan lehet l e d ö n t e n i egy határt, hacsak képletesen nem. A lap szerint ugyanis ez történt a Gázai övezet és Egyiptom közötti határral. A berlini falat persze ledöntötték, akárcsak a Gázai övezet és az Egyiptom határán felépített falat is. De maga a határ az egy képzeletbeli vonal, azt elég bajos ledönteni.
 
január 27.
09:17Hold az űrben
Amerikai ű r hold csapódhat a Földbe – ijesztgeti olvasóit egy magyar hírportál. Én eddig úgy tudtam, hogy a holdak – legyenek bár természetes vagy műholdak – a Földön kívül találhatók a világűrben. Kivéve persze, ha földterület mérőegységeként használjuk őket. Akkor viszont fel kell tüntetni, hogy magyar avagy kataszteri holdról van-e szó.
 
január 28.
15:57Vízi cápa
Hangzatosan kezdi tudósítását egyik hírügynökségünk: „Nem a szárazföldön, de nem is a vízben, hanem a csónakban ért cápatámadás egy halászt Ausztrália közelében.” Isten tudja, lehet, hogy elfelejtettem csak, de sehogyan sem tudok felidézni olyan esetet, amikor egy cápa a szárazföldön támadt volna rá egy halászra.
 
január 29.
10:34A rakéta visszatér
A Lengyelországba tervezett amerikai rakétapajzs kapcsán egyik napilapunk rajzos grafikonon mutatja be „a feltételezett támadó országok főbb rakétáinak hatósugarát”. A hatósugár azonban – ha hihetünk a Katonai Lexikonnak – „a harci technikai eszközök egyik jellemző teljesítményadata, amely azt mutatja, hogy mekkora az a legnagyobb távolság, melyről az adott technikai eszköz egyszeri üzem- vagy tüzelőanyag-feltöltéssel még vissza tud térni a kiinduló helyére”. Namármost ha ez nem repülőgép, hanem rakéta, akkor gyászos lesz az eredmény: a rakéta eszerint eljut az ellenséges célpont fölé, esetleg köröz felette egy kicsit, azután visszatér a kiindulási helyére és becsapódik a saját indítóallásba, lehetőleg megsemmísítve azt. A rakétának azonban – a repülőgéptől eltérően – ható t á v o l s á g a van.
17:03Fejek után nyomoznak
„A Budapesti Katonai Ügyészség nyomozást rendelt el tizenegy fővel szemben, amelyek közül egy fő...” – idéz – hogy majdnem stílszerű legyek – egy fejest egyik hírügynökségünk. Ez egyértelmű. Ha a „fő” – „amely”, akkor természetesen fejekről van szó, hiszen különben „aki” szerepelne a szövegben. Mintha némi fejetlenség uralkodna a szerkesztőségben.
 
január 31.
09:02Megfellebbezi a megfellebbezhetetlent?
Duray Miklóst egy nyilatkozata miatt pénzbüntetésre ítélte a bíróság. Egyik hírügynökségünk ennek nyomán azt adja Duray szájába, hogy mihelyt az ítélet jogerőre lép, megfellebbezi az ítéletet. A szlovákiai magyar politikus természetesen tud magyarul, így azt is tudja, hogy egy ítélet nem jogerőre l é p , hanem e m e l k e d i k , továbbá, bár nem jogász – a hírügynökségtől eltérően – alapvető jogi ismeretekkel azért rendelkezik, s így tisztában van azzal, hogy jogerős ítéletet nem lehet megfellebbezni. (Duray – mint egy másik forrás tudatja – valójában azt mondta, hogy mihelyt kézhez kapja az elsőfokú ítélet indoklását, megfellebbezi azt a megyei bíróságon.)
20:06100 milliós takarítás
Azt mondta egyik televíziónk híradójának a riportere, hogy a mostani vasutassztrájk egymilliárd forintba kerül, és hogy ebből az összegből tíz vasúti kocsit lehetne kitakarítani. Nos, ha egy vasúti kocsi kitakarítsa 100 millió forintba kerül, én megeszem a kalapom.
 
február 2.
11:48Éljen Isten!
Egyik televíziónk híradója szerint Mauritániában ismeretlen támadók „Allahot éltetve” géppisztolyokkal támadták meg az izraeli nagykövetséget. Ez eleve gyanúsnak tűnt, elvégre Istent nem szokták éltetni, még muzulmán fanatikusok sem. Aztán kiderült, hogy a támadók azt kiabálták: „Allah akbar”, vagyis hogy „Isten nagy”. Én ezt nem nevezném éltetésnek.
16:33Géza=Pál
Egyik napilapunk színháztörténeti cikkének szerzője szerint 1945-ben gróf Teleki Pál volt az Ideiglenes Kormány vallás- és kultuszminisztere. A vallás- és kultusz (t.i. vallási kultusz)miniszter klasszikus tautológia lenne; a tárca neve akkoriban vallás- és közoktatásügyi minisztérium volt. Ami pedig gróf Teleki Pált illeti, jóllehet ő két ízben is volt Magyarország miniszterelnöke, de az 1945-ös Ideiglenes Kormány tagja sehogyan sem lehetett, tekintve, hogy 1941-ben önkezével vetett véget életének. A szóbanforgó miniszter a fia, gróf Teleki G é z a volt.
 
február 3.
10:25Vízum, mint igazolás?
Egyik hetilapunk szerint egy magyar vállalkozó a kínai vízumával igazolta, hogy a neki tulajdonított bűncselekményt a megjelölt időpontban nem követhette el, mivel akkor Kínában tartózkodott. Csakhogy: egy vízumból csupán azt tűnik ki, hogy gazdája mely időponttól mely időpontig tartózkod h a t o t t az adott országban, de hogy egyáltalán beutazott-e, és ha igen, mikor, és meddig tartózkodott ott, azt már nem. A tényleges ott tartózkodást csak a fogadó ország határőrsége (bevándorlási hatósága) által beütött, dátumos be- és kiutazási pecsét igazolhatja.
15:01Precíz tudósítás
Kavalesz Imrének, a MÁV szóvivőjének tájékoztatásra hivatkozva továbbít egy hírt egyik hírügynökségünk. Innen üzenem: Imre neve nem Kavalesz, hanem Kavalecz, és immár három hónapja nem szóvivője, hanem sajtófőnöke a MÁV-nak. Ezt egyébként nálam jobban tudja a hírügynökség, amely szinte naponta idézi egyrészt Kavaleczet, másrészt a MÁV szóvivőjét, Sigulinszki Tibort.
 
február 4.
09:20A jelenben a múlthoz tartozik
„A KGB-hez tartozó polgári hírszerző hivatalnak” nevezi egyik hetilapunk a SZVR-t. A KGB-hez azonban manapság elég nehéz tartozni, különös tekintettel arra, hogy ez a szerv több mint másfél évtizeddel ezelőtt megszűnt létezni. Ezt egyébként az is bizonyítja, hogy csak utódszervei vannak. Az egyik például a SZVR.
 
február 5.
08:26Jászberény főpolgármestere
Öngyilkos merénylet történt Izraelben, mégpedig – mint egyik napilapunk írja – „egy Eilat nevű üdülőhelyen”. Ez egy 70 ezer lakosú kikötő- és üdülőváros a Vörös-tenger partján, és igen, valóban Eilat a neve. Mégis: mit szólnánk például egy olyan összetételhez, hogy „egy Veszprém nevű egyetemi központ”? Ugyanebben a cikkben történik említés Dimona főpolgármesteréről. Dimona alig 30 000 lakosú városka a Negev-sivatagban. Nagyon-nagyon sokat kellene még nőnie ahhoz, hogy f ő polgármestere legyen. Egyelőre még Jeruzsálemnek és Tel-Avivnak is csak polgármestere van, akárcsak például New Yorknak vagy Moszkvának. Dimona főpolgármesere – ez nagyjából úgy hangzik, mintha Jászberény főpolgármesterét emlegetnénk.
 
február 6.
13:19A magyar iskolaügyról – Szófiában
Magyarországon közvetlenül a második világháború után gyökeresen átalakították az iskolai rendszert. Megszűnt a nyolcosztályos elemi és a négyosztályos polgári iskola, s helyettük megjelent a nyolcosztályos általános iskola. És most, jó hat évtized múltán mégis előkerült ismét a magyar polgári iskola ügye. Méghozzá elég szokatlannak mondható helyen: Szófiában. Ha hihetünk egyik napilapunk kiküldött tudósítójának, a Budapesti Polgári Iskola finanszírozásáról tárgyalt a magyar köztársasági elnök a bolgár vezetőkkel. Van egy sanda gyanúm: kollégánk telefonon adta le tudósítását és a gyors (gép-, beíró)írónő elhallotta, a szerkesztő pedig nem vette észre, hogy Szófiában nyilván a budapesti b o l g á r iskoláról volt szó.
16:38Ki hitte volna?
Örvendetes hírt továbbít egy hírügynökségünk: „A magyar nemzeti légitársaság római vonalán a business utasok száma 11 százalékkal volt magasabb 2007-ben az előző évihez képest.” Ehhez járul a következő kiegészítés: „A járaton az utasok többsége a két főváros között utazik.” Vagyis a Budapest-Róma járaton utazók többsége Budapestről Rómába utazik, és nem például Reykjavikból Jakartába. Hát ezt álmomban sem hittem volna!
 
február 8.
10:51Lyukas memória
Egyik hetilapunk cikkének szerzője szerint büszkélkedhetünk azzal, hogy Kálmán E. Rudolf megkapta a Nobel-díjnak megfelelő Draper-díjat , „de azért tudnunk kell, hogy az elismerést ő sem magyarként kapta”. „Ahogyan – teszi hozzá a szerző – Szent-Györgyi kivételével a Nobel-díjasok egyike sem.” Nekem mégis úgy dereng, hogy volt egyszer egy Kertész Imre nevű író is, aki magyar állampolgárként kapott Nobel-díjat.(Nem is szólva Gorcsev Ivánról, aki bár nevéből ítélve bolgár volt, de mégiscsak egy magyar író – Rejtő Jenő – fejéből pattant ki, és aki, mint ismeretes, ugyancsak elnyerte a Nobel-díjat. Igaz, makaón.)
 
február 9.
10:19Margit néni
Egyik napilapunk riportere egy olyan, távolba szakadt hazánkfiáról ír, aki gyermekkorában a portugáliai Estorilban többször is találkozott az ott élő (Horthy) „Miki bácsival” és feleségével, „Margit nénivel”. Őszintén szólva, a „Miki bácsi” is meglepett (ebben a formában a kormányzót csak a felettébb illetlen illeg. kommunista ifik emlegették: „Bethlen Pista, Horthy Miki, lesz még itten prolidiki” – énekelték), de hogy hogyan lett „Margit néni” a kormányzó hitveséből, született Purgly Magdolnából, akit a családban Magdának neveztek, azt már végképp nem értem. Talán a riportalany rosszul emlékszik. Vagy – amit valószínűbbnek tartok – az újságíró rosszul jegyezte le szavait.
14:35Fedett nyomozó
Egyik rádiónkból arról értesülhettünk, hogy a szocialista képviselőket ért fenyegetések miatt „fedett nyomozókat” állítanak melléjük, hogy vigyázzanak rájuk. A hír szerkesztője alighanem azt hiszi, hogy egy civilruhás rendőr az feltétlenül fedett nyomozó. A fedett nyomozó azonban az adott esetben olyan rendőr lehet(ne), aki beépül a fenyegető (terror)szervezetbe. Aki viszont a fenyegett képviselőkre vigyáz, az egyszerűen polgári ruhás rendőr.
 
február 10.
14:52Megvadlovasított határőrség
Egyik hírügynökségünk szerint az amerikai határőrség a kanadai határ biztosítására nemrég vadlovakat kezdett alkalmazni. A tudósítás csak azzal maradt adós, hogy honnan szerzi az amerikai határőrség ezeket az állatokat. Az amerikai földrészen ugyanis régen kivesztek a vadlovak (még pontosabban: az Európából bevitt háziasított lovak elvadult utódai), de gyakorltilag már Eurázsiában is csak állatkertben található meg az úgynevezett Przewalski lova. Ez tehát nem annyir vadló, mint amennyire vadkacsa.
14:56Világegyház
Az anglikán világegyház vallási vezetőjének nyilatkozatát követő visszhangokról ad hírt egyik távirati irodánk. Az még hagyján, hogy meg sem említi az illető nevét (Rowan Williams) vagy rangját (canterbury érsek), de azt sem tudja a hírügynökség, hogy – a katolikustól eltérően – nem létezik anglikán világegyház. Szomorú!
15:17A legújabb Stirlitz-vicc
„A kórházban ünnepelte 80. születésnapját Stirlitz kapitány – James Bond orosz pendantja –, vagyis Vjacseszlav Tyihonov változatlanul népszerű orosz színész” – olvasható egyik hírügynökségünk jelentésében. A 80. születésnap és a népszerűség stimmel, de a többi... Stirlitz ugyanis – mint később ugyanebből az anyagból is kiderül – Standartenführer volt, ami az ezredesnek felel meg, vagyis éppen három rendfokozattal magasabb, mint a kapitány (százados). James Bond a második világháború idején nem szolgálta még Őfelsége megfelelő kémszolgálatát, nem épült be az ellenséges titkosszolgálatba, viszont – a nejéhez hű Iszajev őrnagytól (ez Stitlitz „valódi” neve) eltérően – eszi a nőket. Attól, hogy egy szakmában tevékenykedik Stirlitzcel (akire semmilyen más szempontból sem hasonlít) még aligha nevezhető a „pendantjának”. Helyesen jegyzi meg viszont a tudósítás szerzője, hogy sok Stirlitz-vicc volt forgalomban, f ő k é n t a szocialista országokban. Tartok tőle, hogy k i z á r ó l a g azokban. Különös is lett volna, ha például a svédek, a kanadaiak vagy a thaiföldiek Stirlitz-vicceket meséltek volna, amikor A tavasz 17 pillanatát országaikban nem játszotta a televízió, tehát sohasem hallottak tóla. Ez a tudósítás viszont bátran besorolható a Stirlitz-viccek közé. Egyébként mind az Idegen Szavak Akadémiai Helyesírási Szótára, mind az Osiris általánosan elfogadott Helyesírása fonetikusan írja le a francia eredetű „pendant” szót. Így: pandan.
15:46Uralkodó kormányfő
Szingapúrban 1959-1990 között u r a l k o d o t t miniszterelnökként Li Kuan Ju – írja egyik napilapunkban egy tudós. Dehát Szingapúr demokratikus ország! Li Kuan Ju annak valóban miniszterelnöke volt. U r a l k o d n i viszont csak uralkodók (császárok, királyok, nagyhecegek, emírek, szultánok stb.) szoktak. Még Horthy kormányzó is csak országolt.
 
február 11.
14:49Kedvenc ukrán költőnk: Taras Shevchenko?
„Vasárnap O l e k s a n d r T u r c h y n o v, az ukrán miniszterelnök első helyettese azt mondta, hoigy Ukrajna hajlandó kifizetni a tartozását” – számol be a jeles eseményről egyik hírügynökségünk. Kérdés: mit szól ehhez – hogy hasonlóan írjak át egy, az eredetiben cirillbetüs nevet – V i c t o r Y u s h c h e n k o elnök?
15:22Egy csecsemőnek minden hír új?
Ma 13 óra 12 perckor jelentette egyik hírügynökségünk, hogy egy félreértés, illetve vicc következtében egy horvát napilap a miniszterelnök interjújaként adta közre egy 23 éves fiatalember válaszait. Én tegnap 18 óra után hallottam egy (magyar) rádióban ezt a sztorit, amely egy (magyar) hírportálon már tegnap délben olvasható volt. Erre mondják, hogy jobb későn, mint soha.

 
február 12.
15:13Jogtudós napilap
A Parlament előtti újabb demonstrációról, illetve rendbontásról beszámolva egyik napilapunk arról tudósít, hogy „egy demonstrálót, aki megpróbált egy rendőrautót megdobni, azonnal letartóztattak”. Vagyis nemcsak rendőrök voltak a téren, hanem bírák is, akik stande pityere letartóztatták a rendbontókat. A Magyar Köztársaságban ugyanis letartóztatni valakit (akár előzetesen is) csak a bíróságnak van joga.
17:20Megint gróf Teleki
Agglegény volt és maradt – egyik hetilapunk szerzője szerint – gróf Teleki Pál. De vajon ha nem volt felesége, ki szülte neki fiát, Gézát, az 1945-ös Ideiglenes Nemzeti kormány vallás- és közoktatásügyi miniszterét? Egy arisztokratának persze lehetett balkézről is fia, de az ilyen zabigyerekek nem örökölték apjuk nevét és grófi címét.
 
február 13.
16:59Bugyikurázsi
A budapesti Intercontinentalban volt egy tolvaj (még az átkosban), aki bugyikat és melltartókat emelt el a vendégek szobáiból, míg aztán „egy nőben volt annyi civil kurázsi, hogy odaforduljon a recepcióshoz és jelentse: márpedig ellopták a melltartómat”. Így emlékezik a múltra egyik napilapunk publicisztikai írásának szerzője. Attól tartok: nagyon különbözőképpen értelmezzük a civil kurázsi fogalmát. Szerintem civil kurázsi ahhoz kellett, hogy valaki szamizdatot írjon, terjesszen, szemináriumokat szervezzen a lakásán, a legrosszabb esetben: Erdős Pétert szidalmazó dalokat adjon elő egy koncerten. De ahhoz, hogy szóvá tegye a melltartója ellopását, még egészen közönséges kurázsira sem igen volt szüksége, nemhogy civilre....
 
február 14.
11:07Förmedvény
Isten ments, hogy förmedvénynek minősítsem egyik napilapunk Szemétleves az óceánon című cikkét. Természetesen nem az, hanem érdekes ismeretterjesztő írás. De hogy szerzője nem tudja, mi az a förmedvény, az biztos. Ő ugyanis a Csendes-óceán vízében úszó, jelentős kiterjedésű szemétszigeteket illeti ezzel a szóval, holott e szigetek legfeljebb szörnyedvények lehetnének, ha volna ilyen szó. A förmedvény ugyanis „durva, kíméletlen, elfogult támadást tartalmazó cikk, röpirat, levél vagy más írás(mű)”. (A Magyar nyelv értelmező szótára).
15:19Különös sziget
Az Angyali-sziget a szárazföldön nem közelíthető meg – állítja egyik hetilapunk a Ráckevei Duna-ágban történt csónakos tragédia nyomán. Hát igen, egy sziget jobbára csak hídon vagy vízi járművön közelíthető meg. Azt a szigetet, amely szárazföldön is megközelíhető, f é lszigetnek nevezik.
17:08Nagyon-nagyon kish sziget
„Tájleírás” egyik fényes női magazinunkban: „Kedvelt üdülőhely Kish szigete. 90 négyzetméternyi paradicsom a Perzsa-öböl kellős közepén. Ha valaki el akarja kerülni a rendőrség haragját, nyugodt lélekkel veheti az irányt ide, a Kaszpi-tenger partjára egy rövid vakációra. A nők itt biciklizhetnek, vásárolgathatnak a Dubai-beliekhez hasonló plázákban...” Vajon mekkora lehet Dubajban egy pláza, ha úgy fér el 90 négyzetméteren (ez egy háromszobás lakás alapterülete), hogy még kerékpározgatásra is marad hely? Dehát a keleti mesék földjén minden lehetséges, még az is, hogy a Perzsa-öböl a Kaszpi-tenger öble legyen.
 
február 29.
16:18Becsületcsorbító testmozdulat
Egyik napilapunk így értelmezi a gyűlöletbeszéd büntethetőségét kimondó törvény egyik passzusát: „A jóváhagyott javaslat a náci karlendítést is bünteti, pontosabban a sértő, becsületcsorbító testmozdulatokat, különösen az önkényuralmi rendszerre utalókat.” Háromszor is elolvastam, de akkor is csak arra jutottam, hogy ha becsületcsorbító testmozdulatot végzek, például lóf...t mutatok úgy, hogy az egy önkényuralmi rendszerre például a Szálasi- vagy a Rákosi-rendszerre utal, akkor a törvény értelmében büntethető vagyok. Hát már „beinteni” sem szabad? Kénytelen vagyok azt hinni, hogy ez csak az újság interpretációja, mert bár – magunk között szólva – nem vagyok túl nagy véleménnyel honatyáinkról, de azért ilyen törvényt talán még ők sem hoznak.
16:26Ha rövid a memóriád, toldd meg egy google-lal!
„Krisztofiasz: Ciprus első baloldali elnöke” – ezzel a címmel számol be a ciprusi elnökválasztás eredményéről egyik napilapunk. Hát kérem, egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer Jorgosz Vasziliosz nevű úriember, aki a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen doktori címet szerzett. 1988-ban ezt a férfiút a ciprusi baloldali pártok, köztük a kommunista AKEL (amelynek egyébként nem volt tagja) támogatásával megválasztották Ciprus elnökévé. Akinek rövid a memóriája (vagy akinek a feje nem káptalan) forduljon bizalommal szerkesztősége archivumához vagy valamelyik internetes kereső szolgálathoz.
16:31Sólyom László is hadvezér?
„Fidel Castro hivatalosan lemondott elnöki és hadvezéri posztjáról” – olvasom egyik hetilapunk lead-jében. A comandante (egy m-mel és nem kettővel, mint egyébként a lap írja) ugyan valóban a kubai fegveres erők főparancsnoka volt, a Batista-rendszer elleni polgárháborúban talán hadvezér is, de ilyen poszt hivatalosan természetesen nem létezik. Ilyen alapon Sólyom Lászlót a Magyar Honvédség hadvezérének lehetne nevezni.
16:36Szeretem az ilyen mondatok
Egyik napilapunk Utazás rovatában ezt írja a szentgotthárdi fürdőről: „Érdekesség, hogy a pálma, fikusz, banán, vitorlavirág és más, meleget és párát szerető növényt negyvenmillió forintért Belgiumban vásárolták.” Tisztelt Szerkesztőség! El tetszett felejteni a tárgyeset!
16:44Hol teljesít szolgálatot a hivatal?
„A csehek beleegyeztek abba, hogy az amerikai repülőtéren szolgálatot teljesítő migrációs hivatal munkatársai indokolt esetben ezentúl is visszafordíthatják a cseh utast” – közli egyik napilapunk. Vagyis 1. a bevándorlási hivatal – más normális hivataloktól eltérően – nem működik, hanem szolgálatot teljesít; 2. az Egyesült Államok bevándorlási hivatalának székhelye nem Washington, hanem az amerikai repülőtér.
17:03Vigyázó szemetek az értelemre vessétek!
„Vigyázó szemetek Kínára vessétek, írhatnánk át a jól ismert intelmet” – kezdi cikkét egyik napilapunk kulturális ügyekről író munkatársa. Még szerencse, hogy csak írhat n á k és nem írják át, mert ez a végletekig elcsépelt közhely. Hasonlóan ahhoz, hogy szinte minden alkalommal, amikor egy cikkben egy valaki által írt levélről esik szó, a cím feltétlenül az lesz, hogy „X. Y. levelét megírta”. Valamennyire is igényes szerkesztő piros ceruzával húzná át az ilyen elcsépelt közhelyet. És hogy a „vigyázó szemetek” mennyire elcsépelt közhely, azt akár azzal is alátámaszthatom, hogy ugyanez a napilap alig két nappal azelőtt tanácsolta olvasóinak, hogy vigyázó szemüket az Andrássy út 47. szám alatti palota perére szegezzék. (Pláne: s z e g e z z é k. Ez már olyan, mint a c s e c s s z o p ó behelyettesítése a c s e c s e m ő v e l.) Ami azonban ennél is nagyobb baj: Batsányi János, akit a szerző parafrazeál, azért tanácsolja a nép barátainak és ellenségeinek, hogy vessék vigyázó szemüket Párizsra, mert ott győzött a forradalom, ami, ugyebár nálunk is bekövetkezhet. A cikk szerzője bizonyára azt akarta mondani, hogy fordítsunk nagyon figyelmet a kínai irodalomra, ehelyett azonban a Batsányit valóban ismerőknek arra utalt: nálunk is győzhet az immár kapitalista színezetű, de mégiscsak kommunista diktatúra. Hát ennyit a szellemesnek vélt parafrázisról.
17:11Átvészelte...
Tom Lantos a h á b o r ú t egy Raoul Wallenberg által védettnek nyilvánított házban vészelte át – állítja egyik hetilapunk. Magyarország 1941 júniusában (három évvel Wallenberg Magyarországra érkezése előtt) lépett ténylegesen hadba, és területén 1945 áprilisáig folytatódott a háború. Sem az elhunyt amerikai politikus, sem az embermentő svéd diplomata érdemeit nem csorbítva szögezzük le: Lantos csak a háromhónapos n y i l a s u r a l m a t vészelte át a védett házban.
 
március 1.
08:20Kirúgás
Egyik televíziónk híradójából értesülhettünk arról az örömteli tényről, hogy az egri kórházat átvevő HospInvest cég egyetlen dolgozót sem szándékozik k i r ú g n i . Holott, még ha csökkentenék is a létszámot, akkor is legfeljebb f e l m o n d a n á n a k nekik, esetleg e l b o c s á t a n á k, netán m e n e s z t e n ék őket, mint ahogyan vannak olyan tisztségviselők is, akiket l e v á l t a n a k. A mai médiában azonban jobbára csak azt hallani, hogy k i r ú g n a k embereket, akkor is, ha nem követtek el semmiféle disznóságot, csak egyszerűen fölöslegessé váltak, netán az elvártnál gyengébben végezték munkájukat.
09:09Harry avagy hiba hiba hátán
Harry herceg, a brit trónra harmadikként esélyes (fér)fiú – mint kiderült – Afganisztánban teljesített szolgálatot a brit haderő kötelékében. Ebből az alkalomból egyik kereskedelmi televíziónk híradója elmondta, hogy az államfő megdícsérte a fiatalembert. Ha nem láttam volna a képernyőn, hogy ezt Brown miniszterelnök (a k o r m á n yfő) tette, elképzeltem volna magamnak, amint a jóságos nagyi, II. Erzsébet királynő, vagyis az á l la mfő megsimogatja derék unokája fejét. Egy másik televíziónk híradója sietett tudatni, hogy Harrynak már az atyja is példamutató módon viselkedett, amikor helikopterpilótaként harcolt a seregben. Azonban, sajna, ez nem apja, Károly herceg, hanem nagybátyja, András herceg volt. Hasonló pontossággal számolt be ugyanez a híradó arról is, hogy a már említett felséges nagymama még leánykorában, a második világháború e l ő t t ugyancsak a hadseregben teljesített szolgálatot teherautó-szerelőként. A második világháború előtti békeidőben nő a seregben? Természetesen nem. Az éppenséggel a háború a l a t t történt. Mindez azonban mit sem von le Harry Windsor hadnagy érdemeiből.
 
március 2.
12:42Egyenes görbe (de nem fakerék)
Nem kell ballisztikai szakértőnek lennünk ahhoz, hogy tudjuk: minden röppálya szükségszerűen görbe. Ezért az az egyik hetilapunkban olvasható „szellemesség”, hogy X. Y. katonatiszt karrierje „nyílegyenes röppályán” haladt, cifra képzavar. Sőt, fából vaskarika.
 
március 4.
15:26Malackacsa
A tiltakozók egy malacot adtak át a Heves megyei önkormányzat elnökének – hallhattuk egyik televíziónk híradójában. A közben futó híradófelvételen egyértelműen az volt látható, hogy az elnök nem veszi át a malacot és az állat elszalad. Ugye, mennyivel jobb a nyomtatott sajtó és a rádió munkatársainak? Ők nem buknak le ilyen látványosan, ha – fogalmazzunk finoman – nem az igazat mondják.
15:39Két elnök egy bizottságban
Az Országgyűlés külügyi bizottságának üléséről beszámoló hírügynökség tudósítója előbb „Németh Zsoltot, a testület fideszes elnökét”, aztán „Kozma Józsefet, a bizottság szocialista elnökét” idézi. Na jó, mondjuk, apró elírás, lemaradt az „al”. Ezzel szemben érdemi hiba azt állítani, ami ugyancsak szerepel az anyagban, hogy L. J. korábban a pozsonyi magyar nagykövetség ügyvivője volt. A pozsonyi magyar nagykövetség élén ugyanis az első pillanattól kezdve nagykövet állt. Akit, ha ideiglenesen távol volt állomáshelyéről, ennek megfelelően i d e i g l e n e s ügyvivő helyettesített. Ez a nemzetközi kapcsolatokban, illetve a diplomáciai jogban lényeges különbségnek számít. Ügyvivő (az „ideiglenes” jelző nélkül) rendszerint akkor áll egy nagykövetség élén, ha a küldő ország a nagykövet hazarendelésével és tartós vissza nem küldésével vagy új nagykövet ki nem nevezésével kívánja kifejezni rosszallását a fogadó országgal szemben, vagyis amikor vészesen megromlik a két ország viszonya. És itt. szerencsére, még nem tart a magyar-szlovák viszony.
 
március 7.
15:43Nem békaperspektívából
„Két kis állam” – így hivatkozik Wyomingra és Mississippire egyik napilapunk tudósítója. Nos, az előbbi területe – lekerekítve – 253 000, az utóbbié 123 000 négyzetkilométer. Hát ha ezek kis államok, akkor Magyarország a maga 93 000 négyzetkilométerével végképp a béka feneke alatt van.
21:46Vitéz nagy kezdőbetü
Egy havi szakmagazinban olvasok „Vitéz Nagybányai Horthy Istvánról”. Nemigen kérném számon egy gimnazistától, hogy tudja (bár az sem árt), hogy mind a vitézi címet, mind a nemesi előnevet kis kezdőbetüvel kell(ett) írni. A cikk szerzőjénak azonban – saját szavai szerint – „az élete fűződik hozzá”, és büszke rá, hogy apja egy időben Horthy István környezetéhez tartozott. Ha viszont így áll a dolog, akkor szerintem illenék tudnia helyesen leírni a nevét.
 
március 9.
11:53Amikor a szerkesztő csak az egyik cikket olvassa el
A legtóbbi jeruzsálemi terrormerénylet elkövetője – írja egyik napilapunk – izraeli állampolgárként szabadon mozoghatott Jeruzsálem zsidó részében is, eképpen bőven volt ideje feltérképezni a célpontot (a jesivát). Nem másutt, mint ugyanezen az oldalon, közvetlenül az említett cikk fölött megjelent másik írásban viszont arról olvashatunk, hogy a merénylő alkalmanként a jesivában dolgozott, mint sofőr. Vagyis: teljesen közömbös az állampolgársága és a szabad mozgási lehetősége, hiszen ha abban az iskolában dolgozott, eleve volt lehetősége feltérképezni a célpontot. Erre mondják, hogy nem tudja a jobb kéz, hogy mit ír a bal kéz.
15:37Mindössze egyszer???
Ernest Hemingway Az ötödik hadoszlop című drámáját bemutatta a New York-i Mint Theater. A hírhez egyik hírügynökségünk hozzáfűzi, hogy „a darabot eddig mindössze egyszer mutatták be, akkor is a Broadway-n, 1940-ben.” Ez egyszerűen nem igaz. Legalább kétszer és nemcsak a Broadway-n. A 40-es évek második felében magam is láttam ezt a szinművet a budapesti Nemzeti Színházban. Nem emlékszem ugyan jól a darab tartalmára, de akkor is kijelenthetem: értelmetlenség azt állítani, hogy a darab „főszereplője egy riporter, az amerikai önkénteseket tömörítő Lincoln Brigád tagja, a köztársaságiak ügynöke”. A Lincoln Brigád ugyanis éppenséggel a köztársaságiak hadseregének egysége volt, tehát a hírügynökség állítása olyan, mintha azt írnák valakiről, hogy az orosz polgárháborúban a Vörös Hadseregben harcolt és a szovjetek ügynöke volt. A Lincoln brigád egy tagja legfeljebb a Franco-féle hadseregben lehetett volna a köztársaságiak ügynöke.
 
március 12.
15:35Ki a politikus?
Lemondott a GKM szakállamtitkára – adja hírül egyik kereskedelmi rádiónk, majd a következő mondatban p o l i t i k u s k é n t említi (szinonimaként) a hír alanyát. Csakhogy ha a szakállamtitkár politikus, akkor a főosztályvezető, az osztályvezető, a csoportvezető, a beosztott tisztviselő is az lehet. Vagy nem? Akkor hol kezdődik a politikus? Maradjunk annyiban, hogy a szakállamtitkár köztisztviselő és ha – hivatalos munkája során – politikusként jár el, megsérti köztisztviselői esküjét.
16:03Herceg, de nem nagy
Március 14-én lesz ötvenéves II Albert monacói nagyherceg – közli egyik hírügynökségünk. Isten éltesse! Ez biztosan nagy ünnep a számára, de ő maga akkor sem nagy, csak herceg. Nagyhercegség csak egy van Európában (és ha jól tudom, az egész világon): Luxemburg. 
március 13.
16:35Angolul elegánsabb?
„Ez az életkép lehetne az ENSZ Security Counciljának menetrend szerinti ülésén is...” – véli egyik napilapunk cikkírója. És a Biztonsági Tanács ülésén?
 
március 14.
17:06Leváltották-e a bűnrossz elnököt?
Egyik hetilapunk szerzője a jelenleg folyó amerikai primarik (sic) kapcsán most azt állítja, hogy Jimmy Cartert „négy év után leváltották”. Az Egyesült Államok alkotmánya azonban nem ismeri az elnök leváltásának vagy visszahívásának fogalmát. Ha az elnök (vagy más kormánytisztség-viselő) a képviselőház tagjainak többsége szerint súlyos bűncselekményt követett el, a szenátus átalakul bírósággá, és bírói eljárást folytat le ellene. Ha kétharmados többséggel bűnösnek találja, akkor az ítélettel együtt hivatalától is megfosztja. Ezt nevezik impeachmentnek. Cartert azonban senki nem vádolta semmivel, vagy a legrosszabb esetben is csak azzal, amit a cikk szerzője úgy említ, hogy „bűnrossz elnök” volt. Ez viszont nem büntetőjogi kategória, hanem politikai értékelés. Éppen ezért Carter ellen nem is emeltek vádat, senkinek eszébe sem jutott ilyesmi. Egyszerűen, amikor lejárt a négyéves mandátuma – akárcsak számos elődjét is – nem választották meg újra.
17:15A menekült özvegye vagy a menekült özvegy?
Egyik napilapunk szerint „a szerb igazságszolgáltatás elől Oroszországba menekült volt diktátor özvegye telefonon biztosította támogatásáról Milutin Mrkonjics pártvezetőt”. Nem tudom biztosan, hogy ki tudnám-e helyesen ejteni ennek a szocialista pártvezetőnek a nevét, azt viszont egész biztosan tudom, hogy a szóban forgó volt szerb (jugoszláv) diktátor, Szlobodan Milosevics nem menekült Oroszországba, hanem Hágában fejezte be életét fogolyként, mialatt a nemzetközi törvényszéken eljárás folyt ellene. Mrkonjicsot legfeljebb a volt diktátor Oroszországba menekült özvegye, Mirjana Markovics biztosíthatta támogatásáról. Lám, lám, milyen különbségek adódhatnak, ha rossz sorrendbe tesszük a szavakat.
 
március 16.
16:12Segítség! Hallucinálok!
A Kossuth-díjak átadási ünnepségéről beszámolva egyik hírügynökségünk azt állítja, hogy „Blaskó Péter pénteken nyílt levélben közölte, hogy Gyurcsány Ferenc elleni tiltakozása jeléül nem fogadja el a Kossuth-díjat, nevét az ünnepségen nem olvasták fel.” Én most rettenetes kétségek között vergődöm, minek higgyek jobban: a tekintélyes hírügynökségnek, vagy a saját szememnek és fülemnek? Lehet, hogy hallucinálok? A tv-közvetítésben ugyanis magam láttam, hallottam, amint a „műsorközlő” felolvassa, hogy Blaskó Péter nem veszi át a Kossuth-díjat.
 
március 17.
20:04Földrajzi abszurdum
Azt írja New York állam új kormányzójának életrajzát ismertetve egyik napilapunk, hogy annak idején szülei kiköltöztek Brooklynból Long Islandre. Ez elég nehéz lehetett. Brooklyn ugyanis Long Islanden terül el. Az állítás kb. olyan, mintha azt írnák valakiről, hogy a Margitszigetről elköltözött Budapestre.
 
március 18.
09:10Három az amerikai igazság
„A három elnökjelölt” – így említi egyik napilapunk Barack Obamát, Hillary Clintont és John McCaint. Csakhogy még McCaint sem nyilvánították hivatalosan elnökjelöltnek (ezt majd csak a republikánusok szeptemberben összeülő elnökjelölt-állító kongresszusa teheti meg), Obama és Clinton közül pedig garantáltan csak az egyikük lehet majd elnökjelölt, de egyelőre természetesen egyikük sem az.
19:11Elevenek és holtak
Sas József bírósági elítélése, Kossuth-díjának vissza(ki nem)adása nagy visszhangot keltett a médiában. Olyannyira, hogy egyik bulvárlapunk első oldalas főcímben jelentette: „Sast Kossuth-díjasként ünnepelte közönsége”. A cím alatti fényképen a művészt ünneplő nézők soraiban többek között ott látható Forgács László hajdani országos rendőr főkapitány, aki 2000-ben és Vezda János újságíró, a Börtönújság főszerkesztője, aki tavaly halt meg. Társaságukban foglal helyet az első sorban a jó egy évtizedet megfiatalodott Berta Attila nyugalmazott budapesti főkapitány és Bleszity János tűzoltó tábornok. Elevenek és holtak együtt ünneplik Kossuth-díjasként Sas Józsefet.
 
március 19.
08:52A televízió és a reinkarnáció
A dalai láma közölte: ha a kínai hatóságok folytatják az erőszakot, ő lemond – adta tudtul egyik televíziónk híradója és hozzátette: ebben az esetben a köveztkező reinkarnációig dalai láma nélkül maradnak a tibetiek. Attól tartok, hogy ez a televízió összetéveszti a tejszínt a kocsiszínnel. A dalai láma ugyanis – mint munkatársa, Tenzin Takhla külön is hangsúlyozta – legfeljebb mint államfő és politikai vezető mond le. Magáról a dalai lámaságról tudniillik – ellentétben például a pápasággal – nem lehet lemondani. A dalai láma mindig egy és ugyanaz, csak különböző testekben materializálódik, vagyis az előző dalai láma halála után egy másik testben, egy gyermek testében reinkarnálódik, születik újjá. Ily módon a tibetieknek nem kell várniuk a reinkarnációra, már csak azért sem, mert Őszentsége, a XIV. dalai láma él és jó egészségnek örvend.
15:38Az igyekvő Horthy
1944 március 19-re emlékezve egyik napilapunk szerzője azt állítja, hogy „a korlátok közé szorított kormányzó igyekezete ellenére megkezdődött a zsidók jogfosztása, deportálása”. Ismeretes, hogy néhány hónappal később, amikor a szövetségesek már megfenyegették azzal, hogy háborús bűnösként fogják kezelni, a kormányzó valóban megakadályozta a budapesti zsidóság deportálását. Azt azonban, hogy Horthy március és május között bármiféle igyekezetet is kifejtett volna a jogfosztások, a deportálás megakadályozására, a szerző fantáziáján kívül semmi sem támasztja alá.
 
március 20.
17:40Református áldozás
A reformátusok Szilvásváradon húsvét előtt áldozni mennek a templomba – írja egyik napilapunkban a húsvéti szokásokról és népszokásokról szóló, egyébként rendkívül érdekes és tanuilságos cikk szerzője. Csak remélni tudom, hogy Szilvásváradon a reformátuson kívül van katolikus templom is, mert különben a szomszéd falu katolikus templomába kell menniük a református híveknek, ha az a szokatlan ötletük támad, hogy áldozzanak. Református templomban ugyanis erre nincs mód, ott legfeljebb úrvacsorát lehet venni.
 
március 21.
20:05Nagylelkű ajándék
Egyik kereskedelmi televíziónk kvízében azt a kérdést tette fel a játékosoknak, hogy melyik mai ország területén található Betlehem. A „helyes” válasz így hangzott: Izraelben. Ezzel szemben Betlehem az Izrael megszállta Ciszjordániában található, amely közismerten nem része Izraelnek, csak ez a magyar televízió ajándékozta neki. A kibicnek, mint tudjuk, semmi sem drága.
 
március 24.
10:01Lelkész
Egyik kereskedelmi televíziónk híradója a húsvét vallási jellegű eseményeiről beszámolvaidézte a többi között „Bölcskei Gusztáv református lelkész” prédikációját. Szó se róla, Bölcskei természetesen lelkész, különben nem lehetne a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és egyháza zsinatának lelkészi elnöke. Mégis, így emlegetni őt olyan, mintha Erdő Péter bíboros primást, esztergom-budapesti érseket egyszerűen úgy neveznénk, hogy „katolikus lelkész”. Vagy még néhány analóg példa: Bencze József rendőr, Vizi E. Szilveszter orvos, Sólyom László jogász.
 
március 25.
08:45A nagy újítás
Március 30-tól nem kell útlevél annak, aki repülőgéppel utazik schengeni országba – hallottam egyik televíziónk híradójában. Megsúgom: eddig sem kellett.
15:39Születés és halál
Egyik hírügynökségünk szerint sikerült megállapodásra jutni a Joseph Haydn születése kétszázadik évfordulójának 2009-es méltó megünneplésével kapcsolatos felújítások megvalósításáról. Ez fölöttébb örvendetes, ám az már sokkal kevésbé, hogy a zeneszerző valójában 1732-ben, azaz 276 éve született. Viszont valóban jövőben lesz kétszáz eszteneje, hogy meghalt. Nem egészen mindegy.
 
március 26.
08:50Fentesztikus!
Már régen piszkálja a csőröm, amikor azt hallom (mind gyakrabban) az elektronikus médiában, hogy „greffiti”. Ma reggel egyik rádiónk bemondója azt is mondta, hogy „Mehdi”. Kérem, nem minden idegen szó vagy név angol! A graffiti például olasz, a Mahdi arab (vagy perzsa? de mindenesetre nem angol). Az előkelősködésnek (és a tudatlanságnak) is van határa. Az jut eszembre, amikor a háború után a Jointot (Joint Distribution Committee) sokan franciásan „zsoen”-nek ejtették.
08:55Jaj de magas!
Egy spanyol néppárti képviselő szerint egy bizonyos merényletet az arab terroristák csak „egy magas spanyol tisztviselő” közreműködésével hajthatták végre – állítja egyik napilapunk cikkírója. Bizonyára a kosárlabdában akartak merényletet elkövetni, ezért volt szükségük a magas hivatalnokra, aki – műszóval élve – „zsákolni” tud. Vagy lehetséges, hogy csak egy magas á l l á s ú tisztviselő kellett a terroristáknak?
15:04Moszkvai egyetem
„Moszkvai egyetemi végzettségűnek” nevezte egyik rádiónk tudósítója Hoszni Mubarakot. Az egyiptomi elnök kétségtelenül végzett a Szovjetunióban, de nem Moszkvában, hanem a kirgiziai Frunzéban, és nem egyetemet, hanem pilóta-tanfolyamot. Viszont igaz, hogy nem fosztogatott, hanem osztogatott.
 
március 27.
15:25Canossa
Lehetséges, hogy Pokorni Zoltán ruháját megszaggatva járul Demszky Gábor elé bűnbocsánatért? Egyik napilapunk tudósításának első mondatából ugyanis ez következne. E cikk szerint ugyanis „a főpolgármesternél és a fővárosi közgyűlés frakcióvezetőinél jár Canossát a következő hetekben a XII. kerület fideszes polgármestere”. Mármint az engedély nélkül felépített turulszobor miatt. Már-már látnám lelki szemeimmel, hogy – mint annak idején a pápát detronizáló IV. Henrik, a küzdelemben alulmaradva, bűnbocsánatért esedezett VII. Gergely pápához – most Pokorni járulna ruháját megtépve, megalázkodva, térden csúszva Demszky színe elé. De olvassuk tovább, és akkor kiderül, hogy ellenkezőleg: Pokorni éppenséggel a turulszobor fennmaradását akarja, és ezt szeretné kierőszakolni Demszkynél és a frakcióvezetőknél. Vagyis majdhogynem Demszky járhat Canossát Pokorni előtt. Tanulatlan kollégáim eddig (sajnos elég gyakran) csak a „kálváriát jár”-t tévesztették össze azzal, hogy „Canossát jár”. Az említett példa elkövetője viszont már ezen is túltesz.
 
március 28.
11:56Durvulunk
Néhány hete tettem szóvá, hogy a média szerint ma már senkit sem bocsátanak el, senkinek sem mondanak fel, senkit sem zárnak ki a munkahelyéről vagy az iskolából, ma már mindenkit k i r ú g n a k. Úgy látszik, kollégáink a szinonimák közül okvetlenül a legdurvábbat részesítik előnyben. Íme egy friss példa. Egyik napilapunk munkatársa találkozott André Balázs magyar származású ingatlanbefektetővel, aki megvásárolta a Magyar Televízió épületét és „türelmesen várja, mikor költözik ki a Magyar Televízió a Szabadság térről”. Tetszik érteni, kérem? T ü r e l m e s e n v á r j a. A lap első oldalán viszont a szerkesztő már ezzel a címmel utal az utolsó oldalon olvasható riportra: „André Balázs arra vár, hogy a köztévé elhúzzon a Szabadság téri palotából”. Ami nem egészen mindegy. E l h ú z n i ugyanis – mint Horn Gábortól is tudjuk – a p...ába szokás.
20:13A furfangos lengyel kiejtés
Úgy látszik, megállíthatatlanul terjed nálunk az idegen, de nem angol szavak és nevek angolos ejtése. Ma például Tusk lengyel miniszterelnök neve hangzott úgy el az egyik tv-híradóban, hogy t á s z k. Pedig ha hiszik, ha nem, az u betüt a lengyelek is u-nak ejtik. Ki hitte volna?
 
március 30.
15:22Készületlen törvény
„A Balaton törvény április közepén a parlament elé kerül, júniusra pedig eikészül.” Ezt a kijelentést adja egyik hírügynökégünk a Balaton Fejlesztési Tanács elnökének szájába. Lehet, hogy e tanács elnöke ne tudná, hogy nem törvényeket, hanem törvény t e r v e z e t e k e t szoktak terjeszteni a parlament elé? És hogy készületlenül kerül a parlament elé, mert hiszen csak két hónapra rá készül el? És végül még egy kérdés: nem lehet inkább, hogy a hírügynökség – enyhén szólva – pontatlanul adta vissza a nyilatkozó szavait? A Balaton-törvényt egyébként kötőjellel kell írni.
15:33Időgép
Az a képaláírás, amelyet egyik napilapunkban olvashatunk, csak akkor lehetne igaz, ha a NATO, avagy a bolsevik ármáda rendelkezne (rendelkezett volna) időgéppel. Az Alekszandrov-kórus minapi brüsszeli fellépését ábrázoló fénykép aláírása szerint ugyanis a Vörös Hadsereg kórusa lépett fel a brüsszeli NATO-központban. A NATO – mint ismeretes – 1949-ben jött létre. A Vörös Hadsereget – ez már kevésbé ismeretes, de attól még tény marad –1946-tól már nem úgy nevezték, hanem Szovjet Hadseregnek. Ám ami a legfontosabb: ez utóbbi talán csak szeretett volna Nyugat-Európáig eljutni, de a NATO az útját állta. Az a kórus, amelynek tagjai 2008-ban Brüsszelben énekeltek, a NATO-val közös grémiumot fenntartó orosz hadseregé.
15:40Csak egy fordulóra kérem
Kínai lőszerek Romániában és Albániában fordultak csak meg az egykori keleti tömb országai közül – állítja egyik napilapunk az Afganisztánba került, állítólag kínai eredetű, de Magyarországnak tulajdonított lőszerszállítmány kapcsán. Nem kell ballisztikai szakértőnek lenni, hogy tudjuk: ha egy lőszer m e gfordul, akkor nagy baj van, mert azt találja el, aki kilőtte. De nyelvészeti szakértőnek sem kell lenni ahhoz, hogy tudjuk: ezek a lőszerek nem meg-, legfeljebb e l ő fordultak Romániában és Albániában.
15:55GDP
A világon az Egyesült Államokban a legmagasabb az egy főre eső GDP – jelenti ki kategorikusan egyik napilapunk. A CIA-féle Factbook (Tények könyve) idei adatai szerint az egy főre jutő GDP terén az USÁ-t hat állam is megelőzi, nevezetesen: Luxemburg, Kuvait, Katar, az Egyesült Arab Emirségek, Szingapur és Norvégia. Igaz, a CIA már sokszor mondott csődöt. Egyebek között a Szovjetunió felbomlását sem tudta előre jelezni. De ezt talán még tudja. Ellentétben a szerzővel.
16:21A Hang
A Voice of America rádiót idézi egyik hírügynökségünk. Nofene, annak idején még Amerika Hangjának gyalázták! Újabban „angolosított”?
 
március 31.
16:21Passz!
Karsai József képviselőt, aki az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvényre – a frakciófegyelmet megsértve – nemmel szavazott, pénzbüntetésre ítélte az MSZP-frakció. Egyik távirati iroda beszámolója szerint „Karsai József azt mondta, hogy a százezer forintos pénzbüntetést nem vitatja, és jótékony célra kívánja fordítani”. Nagyon kérem, aki érti ezt, magyarázza meg nekem. Mert szerintem ebből a közlésből egyértelműen az derül ki, hogy a frakció fizet büntetést Karsainak.
17:39Három a magyar igaztalanság
Egy internetes enciklopédia magyar „kiadása” szerint a Mahatma Gandhi iránt „érzett mélységes tiszteletből Dzsavaharlal Nehru, az első indiai elnök lánya, nevét Indira Gandhira változtatta”. Ezzel szemben 1. Dzsavaharlal Nehru nem volt az első indiai elnök lánya. 2. Mégcsak az első indiai elnök sem volt, csak az első miniszterelnök. 3. Leánya, Indira (akiről valójában szó van), bár kétségtelenül tisztelte a Mahatmát, nem ettől lett Gandhi, hanem attól, hogy férjhez ment egy Gandhi családnevű, ám a Mahatmával még csak rokoni kapcsolatban sem álló férfihez.
 
április 2.
10:57Április tizenötről szóljon az ének
Valaha, amikor egyik rádiónknál dolgoztam, beszédtanárunk, a boldog emlékű Fischer Sándor elmagyarázta, hogy a dátumokat helyesen úgy kell kimondani, hogy „április elseje” (és nem „április egy”), „április másodika” (és nem „április kettő”) stb. Ezt egyébként nem az ő úri szeszélye, hanem a magyar nyelvtan diktálta így. Ehhez az elvhez szigorúan tartották is magukat az említett rádió „hivatásos beszélői” (bemondók, riporterek, tudósítók), és mindig fájdalmasan érintett bennünket, ha a műsorban megszólaló riportalany (tehát nem rádiós) például „április négyet” emlegette. De mikor volt már az! Ma reggel egy rádiós hirdetésben, amelyet természetesen bemondó olvasott fel és amelyben tudósítót kerestek, azt hallhattuk, hogy „jelentkezési határidő április tizenőt”. Romlásnak indult...
13:40Kiment a ház az ablakon
Mint közismert, a szovjet törpe volt a világon legnagyobb. Ám úgy látszik, nemcsak a szovjet kabin, hanem az orosz is az. Egyik hírügynökségünk beszámolója szerint ugyanis Roman Abramovics csukotkai kormányzó most elkészült jachtján a tengernagyi kabinban van a többi között színpad, kiállítóterem, három ebédlő, úszómedence. Nem tudom, hogy ki a tengernagy (Abramovics, netán a jacht kapitánya?), de hogy az a helyiség, amelyben három kiállító t e r e m és úszómedence stb. van, nem k a b i n – arra megesküszöm. Attól tartok, még l a k o s z t á l y n a k sem lehet nevezni.
14:12Bux
Szuperrövid glossza egyik napilapunk 17. oldalán: „A budapesti tőzsdeindex azt mutatja: bux, Fletó!”. Alcím ugyanennek a lapszámnak a 12. oldalán: „Erősödött tegnap az index”.
14:29Aggastyán akrobaták
Egyik napilapunk azt állítja egy fénykép fölötti címben, hogy „Kilencvenévesek lettek a Vörös Nyilak”. Meglepő volna, ha igaz volna, hiszen a Vörös Nyilak a brit Királyi Légierő (RAF) repülős akrobatacsoportja, márpedig 90 éve a pilóták még örültek, hgy lyuk van a fenekükön, nemhogy akrobatikával foglalkozzanak. Megoldás (magából a képszövegből is kiderül): csak a RAF 90 éves.
 
április 3.
09:07És
Egy hazai tanácskozásról tudósítva egyik napilapunk beszámolt arról, hogy azon több száz pap é s lelkész vett részt. Az irószövetségi összejövetelen pedig költők és poéták, a múzeumin régészek és archeológusok, a MÚOSZ értekezletén pedig újságírók, hírlapírók és zsurnaliszták?
 
április 5.
10:21A jó kiállású államfő
Az interjú műfajában kissé szokatlan eljárással él egyik napilapunk munkatársa, amikor a Hamid Karzaival készített beszélgetése közepén „a magas, jó kiállású pastu államfőként” említi interjúalanyát. Az újságíró(nő)nek természetesen lehet véleménye az interjúalany külsejéről, de azért ismerjük el: némileg meglepő lenne, ha a George Bush-sal készült interjúban, mondjuk, a „pofára is undorító texasi államfőt” emlegetné.
 
április 7.
09:59Disznó félreértés
Rosszul jár az olvasó, ha az egyik napilapunk külön Adria-mellékletében foglaltaknak megfelelően próbál pulykát rendelni Horvátországban. Aszerint ugyanis a pulyka neve horvátul svinjski. Az utazó viszont ne csodálkozzon, ha így kéri, ám pulyka helyett sertést kap. A svinjski ugyanis azt jelenti.
10:11Földrajzból elégtelen
Bomba robbant Szocsiban, nem sokkal Bush elnök távozása után – olvasható egyik hírportálunk cikkében. A portál céloz rá, hogy a terrorakciónak csecsen vonatkozása is lehet, hiszen Szocsi alig néhány órányira van Csecsenföldtől. Igen, repülőgéppel.
15:58Én nem vagyok civil?
Májusban két civilt utaztat ki a Honvédelmi Minisztérium Afganisztánba, hogy „hiteles képet tudjanak közvetíteni az ott folyó magyar újjáépítési csoport munkájáról” – tudatja egyik hírügynökségünk, majd közli: ”Szekeres Imre úgy tudja, ez az első alkalom, hogy civilek látogathatnak el egy afgán katonai táborba”. Kétlem, hogy Szekeres úgy tudná. Nincs még egy fél éve sem, hogy az ő kíséretében, több más újságíró és civil biztonságpolitikai szakértő kíséretében magam is jártam Afganisztánban, egyebek között egy katonai táborban. Igaz, páncélsisakot és repeszálló mellényt adtak ránk, de attól még civilek maradtunk. Vagy nem?
 
április 9.
16:16Tejszín a négyzeten=kocsiszín a négyzeten
Egy fogtechnikusnőről írja egy önkormányzati újság, hogy „Szabadszálláson nevelkedett, amelyet irodalmi vonatkozásai tettek ismertté. A faluban ma is áll Petőfi Sándor édesanyjának, Pőcze Borbálának emlékháza”. Ebben az állításban mindent összekevertek, amit csak lehet, sőt, amit nem lehet, azt is. 1. Petőfi Sándor anyját nem Pőcze Borbálának, hanem Hruz Máriának hívták. (Általános iskolai tananyag).2. Pőcze Borbálának (József Attila édesanyjának) a családja ugyan valóban szabadszállási, de a faluban nincs emlékháza. 3. Viszont: megvan a költő nagyapjának, Pőcze Imrének a csőszháza. 4. A Petrovics-családnak pláne nincs emlékháza Szabadszálláson, mert azt a házat, amelyben laktak, 1835-ben elvitte a dunai árvíz. Mindmellett semmi kétségem aziránt, hogy a fogtechnikusnő valóban Szabadszálláson nevelkedett.
 
április 10.
14:37Szolgáltatás
Azt hallom egyik rádiónkban, hogy eljárás indult egy férfi ellen, aki lányokat beszélt rá, hogy pénzért teljesítsenek szexuális szolgáltatást. Különösen annak örültem, hogy p é n z é r t . Anélkül ugyanis többnyire szerelemből teszik, de mindenesetre nem szolgáltatás.
 
április 11.
09:25Futótűz
Folytatja ámokfutását a láng – ez a címe egyik napilapunkban annak az összeállításnak, amelyben az olimpiai láng útját kísérő akciókról van szó. Tartok tőle, hogy a címadó nem gondolta végig, milyen az ámokfutás. A cím ugyanis akkor volna helyénvaló, ha az olimpiai láng útja közben hol itt, hol ott kapna bele épületekbe, égetne halálra embereket. Ennek viszont éppen az ellenkezője történik (ez nem értékítélet, csak ténymegállapítás): a lángot igyekeznek elfújni, legázolni. Hja kérem, már Karinthy is megmondta: anyám, az ámok nem hazudnak.
 
április 12.
17:06A nyomorgók Újlipótvárosa
„Újlipótvárost több területtel együtt 1950-ben csatolták a XIII. kerülethez, korábban munkásairól, szegényégéről és rossz közbiztonságáról volt híres” – állítja egyik hetilapunk. Az Újlipótvárosban azonban alig egy-két olyan ház létezett, ahol munkások, szegények éltek (pl. a helyi köznyelvben bagolyvárnak csúfolt Visegrádi utca 18-20-22). Ezt a környéket éppenséggel jómódú polgári lakosságáról, jó közbiztonságáról ismerték. Ha a szerző a „XIII. kerület” szó után nem spórolt volna ki egy „amely”-t, akkor volna igaza. Tudniillik munkásairól, szegénységéről és rossz közbiztonságáról Angyalföld, vagyis a korábbi XIII. kerület volt – talán nem is annyira híres, mint inkább – hírhedt.
 
április 13.
17:20Szupergyors orosz Boeing
Technikai szenzációról ad hírt egyik hírportálunk, méghozzá úgy, hogy észre sem veszi. Arról számol be ugyanis, hogy az amerikai Delta leszállni készülő és az orosz Don-Avia légitársaság éppen, hogy felszállt gépe majdnem összeütközött Moszkva közelében, amikor az orosz légitársaság Boeing 737-ese 1100 km/órás sebességgel repült. Az említett Boeing maximális sebessége azonban csak kb. 900 km/óra, tehát, ha hinni lehet a közleménynek, az oroszoknak valamilyen rejtélyes módon sikerült a gépet úgy átalakítaniuk, hogy az 1100 km/óra sebességgel repüljön. Külön szenzáció, hogy ezt a sebességet a gép közvetlenül a felszállás után érte el. Valójában az összeütközéstől a diszpécser által megmentett két gépnek az e g y ü t t e s sebessége volt 1100 km/óra, vagyis ilyen sebességgel, erővel csapódtak volna egymásnak, ha a légiirányító közbe nem lép...
 
április 14.
08:23Madár – madár?
Ezt a bejegyzést kénytelen vagyok nevesíteni. A Népszabadság azt ígéri első oldalán, hogy „római tudósítónk, Sárközi Júlia beszámol róla, hogyan voksolt az Örök Városban mint olasz állampolgár”. Néhány oldallal odébb valóban olvasható ez a beszámoló, de Sz. J. szignóval. A monogramot
a tudósítás alá biggyesztő szerkesztőnek nyilván Szászi Júlia járt az eszében. Aki szintén a lap tudósítója. Csak éppen nem Rómában, hanem Bécsben.
15:03Csak következetesen!
Egyik hírügynökségünk, ha Kárpátalja szerepel valamelyik anyagában, a régió magyar neve után újabban zárójelben mindig feltünteti: Zakarpattya. Ugyanígy Ungvár után zárójelben elolvasható, hogy Uzshorod, Munkács után: Mukacseve. Nyilván azért szükséges ezeket az elnevezéseket ukránul is feltüntetni, hogy a magyar olvasó is megértse. Nekem egyébként nem volna különösebb bajom ezzel a gyakorlattal, de akkor mivel magyarázható , hogy ugyanez a hírügynökség – hogy csak az elmúlt 24 órában kiadott jelentéseire hivatkozzam - a Vajdaság után nem írta félreértések elkerülése végett, hogy Vojvodina, egy másik jelentésében Nagyvárad után sem olvasható, hogy Oradea stb.?
 
április 16.
15:01Elítélt foglyok a rendőrségi fogdában
Egyik hírügynökségünk meglepő hírt közöl: a Krónika című erdélyi újság szerint Románia egyik legkorszerűbb rendőrségi fogdája a sepsiszentgyörgyi, amely népszerű az elítéltek körében. Nem állhat valami magas fokon a törvényesség ott, ahol elítélteket tartanak fogva a rendőrségen. Vagy: a fogalmak ismerete nem állhat magas fokon abban a szerkesztőségben, ahol nem tuják, mi a különbség a gyanúsítottak és az elítéltek között.
 
április 18.
08:46Megjegyzés egy napilap felé
Lassan-lassan már hozzászokom, hogy fél tucatnyi rag, kötőszó helyét kizárólagosan a f e l é veszi át, de azért mindennek van határa! Egyik napilapunkban ma az olvasható, hogy az erőműveket a f e l é j ü k kifizetett állami támogatás visszafizetésére kötelezik. Ha volna ennek az újságnak olvasószerkesztője, elbújhatna szégyenében. De nincsen.
10:21Saját magából vált ki
Egyik hetilapunk hosszú sztorit közöl a texasi poligám központról. Ezt szerinte „az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krsztus Egyháza üzemelteti, amely a mormon vallásból vált ki mintegy száz éve”. A fentnevezett egyház azonban maga a hivatalos mormon egyház, amely ilymódon kivált sajátmagából. A többnejűség mellett kitartó texasi szakadárok egyházának neve valójában az Utolsó Napok Szentjeinek F u n d a m e n t a l i s t a Jézus Krisztus Egyháza. A különbség persze csak egy szó, ám ez legalább akkora különbség, mint mondjuk az egymást ugyancsak kiátkozó II. és a III. Internacionálé közötti (ha ugyan valaki még emlékszik rájuk).
10:42Különös eljárás
Egyik hetilapunk munkatársa Madridban kubai „másként gondolkodókkal” találkozott, akik hazájukban „2003-ban 20-25 éves börtönbüntetést kaptak”, ám nemrégiben kiengedték őket a börtönből, sőt, az országból is. „Felmentő ítéletet azonban máig sem kaptak, mint ahogy annak idején elmarasztalót sem”. Eszerint a 20-25 évi börtön nem elmarasztaló ítélet?
11:26Angol-amerikai
Amerikai hetilapnak titulálja egyik napilapunk online kiadása az Economistot. Nem volna égbekiáltó a hiba (a hetilap valójában angol), de sajna, ez a napilap g a z d a s á g i napilap. És ott azért illene tudni...
 
április 19.
09:40Magas rangú főhadnagyok
A „Világ igazairól” szóló cikkében egyik napilapunk megemlékezik „magas rangú” magyar katonatisztekről, köztük Thassy Jenőről és Görgey Guidóról, akik a vészkorszakban üldözötteket mentettek. A minap elhunyt Thassy Jenő, valamint Görgey Guidó rendfokozata 1944-ben főhadnagy volt. Ami természetesen mit sem von le érdemeikből, de magas rangnak akkor sem nevezhető.
20:54Ki késel az éji homályban?
Újabb késelés történt Szabadkán. Mint egyik hírügynökségünk beszámol róla: „egy fiatal párba belekötött két másik férfi”. Ebből szerintem az következik, hogy a megkéselt pár is két férfi volt, különben nem állna ott a m á s i k szó. Eszerint homofóbok kötöttek bele egy meleg párba. Vagy lehet, hogy a tudósító nem ezt akarta mondani?
 
április 21.
14:46Teherűrhajó
A Szojuz TMA-11 teherűrhajó szabálytalan leszállásáról számol be egyik hírügynökségümk. T e h e r űrhajó? Persze. Hiszen rakománya 1 db. orosz kozmonautából, 1 db. amerikai és 1 db. dél-koreai űrhajósnőből állt. De ha még pontosabbak akarunk lenni: nem is az űrhajó ért földet, hanem annak a leszálló egysége.
20:54Lassított galambposta
Ideiglenesen szünetel a Putyin válásáról hírt adó orosz újság megjelenése – jelentette ma este egyik hírügynökségünk. Mint annak idején a Lúdas Matyi című szatirikus lap fennen hirdette: egy csecsemőnek minden vicc új. Igen, de egy hírügynökségnek is? Merthogy ez a hír több mint két napja, egész pontosan tegnapelőtt délelőtt már szerepelt egy magyar honlapon. A hírügynökséget annak idején azért nevezték el t á v i r a t i irodának, mert tudósítói távíró útján továbbították a szerkesztőségbe a híreket. Később telefonon, esetleg légipostával, telexen, emailben. De ezt a hírt, úgy látszik, vonaton hozták Moszkvából Budapestre. Ámbár másfél nap alatt az is ideér. Sebaj, fogjuk a vasutas sztrájkra!
20:57Személyesen
Egy debreceni kiállításon annyira vigyáznak a festményekre – tudhattuk meg egyik televíziónk híradójából – hogy a teremben „a biztonsági őrnek személyesen ott kell lennie”. De jó, hogy ezt megtudtam! Én ugyanis eddig úgy képzeltem, hogy a képek őrzését alvállalkozásban őrkutyának is kiadhatják.
21:06Városi legenda – felmelegítve
Lehet, hogy már írtam erről a marhaságról, de nem tudom megállni, hogy ismét ne tegyem szóvá. Kivált, hogy most az egyik legismertebb, ha nem is feltétlenül a legnépszerűbb televíziós műsorvezető szájából hallottam. Azt tudniillik, hogy a Ratkó-korszakban hivatalos jelszó volt az, hogy „Lánynak szülni dicsőség, asszonynak szülni kötelesség”. Szó se róla, Rákosi Mátyás országlása idején sok hülye jelszó született, de ez a városi legenda (valaki kitalálta,a többiek gondolkodás nélkül átveszik és szajkózzák) klasszikus példája lehet. A „megesett” lányokat azokban a szuperpuritán években hivatalosan ugyanúgy megvetették, akár a Horthy-rendszer idején. De legalábbis a pártból, az ifjúsági szövetségből feltétlenül kizárták. Méghogy dicsőség! Ne tessék visszaélni azzal, hogy a mai lakosság túlnyomó hányada később született, és ezért az azzal a korral kapcsolatos szamárságokat viszonylag könnyen lehet neki beadni!
 
április 22.
16:31Sokadszor: és
A magyar külügyminisztérium államtitkára állítólag azt nyilatkozta egyik hírügynökségünknek, hogy a terrorizmust megelőző óvintézkedések szigorításáról szóló törvényt az Egyesült Államokban a szenátus é s a kongresszus is nagy többséggel fogadta el. Vajon a külügyi államtitkár vagy a hírügynökség nem tudja, hogy a szenátus a kongresszus része: két háza közül az egyik (a felső)?
16:35Négyet egy csapásra!
Egyik hírügynökségünk egyetlen jelentésében szerepel Georgij Dimitrov bolgár, Sztálin orosz, Gottvald cseh és Lindon Burnham guyanai vezető. Az első helyesen: Georgi, Sztálin szovjet (esetleg grúz, de semmiképpen sem orosz), a cseh államfő családi neve helyesen: Gottwald, a guyanai elnök kevéssé használt keresztneve helyesen: Linden, de általában Forbes Burnhamként emlegették. Ez szép teljesítmény!
 
április 23.
09:29Understatement
Az angolokra oly jellemző, jó magyar fordítással nem bíró fogalom, az understatement szép példát fedeztem fel egyik napilapunkban. A szerző egy öreg, hárommillió kilométert futott, farmotoros 66-os Ikarus buszról azt írja, hogy t ö b b s z ö r is megtette a Berlin-Moszkva távolságot. Ha a két főváros közti távolságot durván 2000 kilométernek számítjuk, akkor a busz ezt 1500-szor tette meg. Ami egynél kétségtelenül több, tehát valóban többször tette meg.
14:46Nem atyánk
Felelős városatyának nevezi egyik hetilapunk szerzője Ipkovich Györgyöt. Ami a felelősséget illeti, abban én nem kételkdem, de a városatyaságban annál inkább. Ipkovich ugyanis Szombathely p o l g á r m e s t e r e . A v á r o s a t y a viszont valamely önkormányzat, törvényhatósági bizottság t a g j a .
15:48Tiszteletes atya
Olyan, hogy „tiszteletes atya” természetesen nem létezik. A „tiszteletes” ugyanis protestáns, míg az ”atya” katolikus lelkész. Mégis ez a fából vaskarika szerepel egyik hírügynökségünk jelentésében, amely tiszteletesnek nevezi a brazil Antonio di Carli atyát, a „lufizó papot”.
 
április 24.
10:24Megbánta
„Rabolt – megbánta” – ez az inzert volt olvasható egyik kereskedelmi televíziónkban egy betörő elfogásáról szóló riport alatt. Isten látja lelkem, nem akarom védeni a tettest, hiszen betörni is fölöttébb csúnya dolog, de azért tényként szögezzük le: nem rabolt. A rablás ugyanis – amelynek a büntetési tétele is sokkal magasabb – azt jelenti, hogy a bűnöző zsákmányát erőszakkal szerzi meg. Itt pedig erről nem volt szó. A bűnügyi riporternek nem kell jogvégzett személynek lennie, de azért nem árt, ha a büntetőjognak legalább az alapfogalmaival tisztában van.
14:29Díjazom a költőt, az újságot – nem
A 95 esztendeje született Jékely Zoltán költő 1939-ben B a u m g a r t n e r -díjat kapott – ezzel örvendezteti meg olvasóit egyik napilapunk. Ha ez igaz, akkor én meg bizonyára a kőbányai B a u m g a r t e n n é l vásároltam a gépkocsimat.
17:05Földrajzból megint elégtelen
A Don-medencét nevezi meg egy cselekmény színhelyeként egyik hírügynökségünk. Csakhogy Ukrajnában nincs ilyen földrajzi egység. Másutt sem. Van viszont Donyec-medence. Igaz, a két folyó neve között mindössze három betű a különbség, dehát a Dunát sem illik a Dunajeccel összetéveszteni.
 
április 25.
10:15Nemcsak kéjelgett – jelentett is
Nagy sajtóvisszhangot kapott annak a prostituáltnak az ügye, akit a bíró megakadályozott abban, hogy elvetethesse magzatát. Egyik napilapunk riportjából kiderül, hogy a nő, akit harminc napi elzárásra ítéltek tiltott kéjelgésért, többek között a tartótisztjének is jelezte, hogy abortuszra készül. Nem lehet, hogy a fegyintézet n e v e l ő tisztjének szólt? Merthogy t a r t ó tisztjük csak az ügynököknek van.
10:18Az utód
„Elültették a „Sissi-pálma” utódját. Névadója nem királyi fenség ugyan...” Kár tovább olvasni. Ha Sissiről nevezték is el, bizonyosan nem Erzsébetről, mert egy császár- és királyné nem fenség, hanem felség.
13:42Dzsina nyomozó törzszászlós és a szexpartik
Divatos mondás (felkiáltás) volt valaha: „Hogy mik vannak és hogy kell vigyázni!” Ez jutott eszembe egyik képes hetilapunkat forgatva. A Szexpartik Dzsinával című cikkben a többi között ez olvasható: „Többféle drogot, köztük marihuánát, valamint feltehetően úgynevezett folyékony Ecstasyt találtunk orrcseppes üvegekben a férfi lakásán és a kocsijában – tudtuk meg a felderítésben részt vevő Sztancsik András törzszászlóstól, a bűnügyi osztály nyomozójától. Utóbbit a lányok nemes egyszerűséggel Dzsinának hivtak.” Természetesen a z utóbbit, és nem h i v t a k , hanem h í v t á k. De ne akadjunk fenn nyelvtani hibákon! Mi ez ahhoz képest, hogy a Sztancsik András törzszászlóst a lányok Dzsinának hívták, és – mint a cikk címéből is kiderül – szexpartikat tartottak vele? Mielőtt azonban a rendőrség belső ellenőrzése nyomozásba kezdene a nyomozóval szemben, mert az szexpartikba bonyolódott drogos lányokkal, megfejtem a rejtélyt: az „utóbbi” nem rá vonatkozik, hanem a folyékony Ecstasyra. Fő a gondos szerkesztés!
20:12Dehogynem tett vallomást!
Vicc az átkosból. Évtizedek után hazajön látogatóba a disszidens és megkérdi itthon maradt barátját: „Milyen itt az élet?” „Jó” – hangzik a tömör válasz. „És valamivel részletesebben?” „Nem jó.” Ez jutott eszembe egyik kereskedelmi televíziónk híradóját hallgatva, amelyben egy hosszabb külföldi tartózkodás után hazatért férfi önként jelentkezett a rendőrségen, mert úgy hallotta, hogy egy tíz évvel ezelőtti gyilkosság „megrendelésével” gyanúsítják. A rendőrségen nem tett vallomást – folytatja a riporter, hogy két mondattal később már az derüljön ki: a gyanúsított tagadja a vádat. Valamivel részletesebben: nem tett b e i s m e r ő vallomást.
 
április 26.
10:51A tiszteletes káplán
Alig néhány napja olvastam egyik napilapunkban egy tiszteletes atyáról. A mai számban egy káplán lett tiszteletes. Szerintem az effajta következetes tudatlanság kevéssé tisztelendő.
11:00Időgépes tudósítónk jelenti
Katonai díszzenekar vonul a napilapban közölt fényképen. Aláírása szerint ez „albán ünnep a NATO-csatlakozáskor”. A fotóriporter nyilván időgéppel repült a jövőbe és úgy örökítette meg az Albánia NATO-csatlakozásakor végbemenő jelenetet. Merthogy a balkáni országot ugyan a szervezet már valóban meghívta tagjai közé, de a csatlakozás csak valamikor a jövőben következik be.
11:09Sötétség a fejekben
Egyik napilapunk Arthur Koestler magyar monográfusára hivatkozva azt írja, hogy az író műveit csak néhány százan ismerik szülőhazájában. Nem hiszem, hogy Márton László ezt mondta volna, de ha mégis, néhány nullával tévedett. A könyvek példányszáma ugyan ma nálunk sokkal kisebb, mint néhány évtizede volt, de azt azért ne tessék állítani, hogy – a teljesség igénye nélkül – a Sötétség délben-t (magyarul megjelent 1988-ban), A tizenharmadik törzset (magyarul megjelent 1990-ben), a Mint éjjeli tolvaj-t (magyarul megjelent 1992-ben), A jógi és a komisszárt (magyarul megjelent 1994-ben) Az érkezés és indulást (magyarul megjelent 2000-ben) Magyarországon csak néhány száz ember olvasta!
11:17Egy égitesttel odébb
Egyik napilapunk munkatársa 1968-ról írva azt mondja, hogy akkor állították Föld körüli pályára az Apolló-8 űrhajót. A „ nagy pláne” azonban éppen az volt ebben az amerikai űrhajóban, hogy H o l d körüli pályára állították. A szerző ugyan azzal kezdi írását, hogy ő még nem élt akkor, ám ez nem mentség. A mai történészek sem éltek még i. e. 44-ben, mégsem hivatkozhatnának erre, ha például azt állítanák, hogy március idusán Julius Ceasar ölte meg Brutust.
11:23Haragos hóhérok
A brit Börtönfelügyelők Szövetségének főtitkárhelyettese egy állításával magára haragította az ítéletvégrehajtás vezetését – írja egyik napilapunk tudósítója. Nofene! Nagy-Britanniában visszaállították a halálbüntést? Az í t é l e tvégrehajtó ugyanis a hóhér. A börtönök a b ü n t e t é svégrehajtás intézményei.
11:33Nem lesznek ott a kitalált eseményen
Két pletykalapunk is elcsámcsog Putyin elnök válásán és egy nála 30 évvel fiatalabb tornászbajnoknő (akit a tetejében egy harmadik hetilapunk divának titulál) tervezett esküvőjén. De azért a hirlapi kacsában is lehet igazság. Az egyik pletykalap ugyanis azt írja, hogy „Putyin lányai, a huszonhárom éves Mása és egy évvel fiatalabb húga, Kátya nem lesz jelen a június 15-re tervezett esküvőn”. (A „lányai” után használt „lesz”-t külön is ajánlom az olvasó figyelmébe.) Ezt viszont nehéz kétségbe vonni. Ha ugyanis nem lesz esküvő (márpedig nem lesz), akkor az elnök lányai valóban nem lesznek ott.
 
április 27.
07:57Lehet, hogy anya mégsem csak egy van?
Egyik napilapunk riportjában szerepel egy leány, aki K. faluban „él anyjával, nevelőapjával és húgával”. Arra a kérdésre, hogy szokott-e imádkozni, ezt feleli: „Csak akkor imádkozom, ha mélyponton vagyok. Sokat imádkoztam, amikor meghalt a mamám.” A magyarázat megtalálója jutalomban részesül.
 
április 28.
09:24Modern kor
Nem tudom, mit tart modern kornak egyik napilapunk szerzője. Ő ugyanis azt állítja, hogy a modern kori történelemben szinte példa nélküli, hogy az egyház szolgájából politikus, netán államfő legyen. Ha a 20. század a modern korhoz tartozik, akkor hadd említsem meg például a második világháborús szlovák bábállam fejét, Jozef Tiso pátert, Kir kanonokot, Dijon polgármesterét, francia parlamenti képviselőt, vagy a hazaiak közül – a teljesség igénye nélkül – Vas József katolikus lelkészt, népjóléti minisztert, Balogh István szegedi plébánost, miniszterelnökségi államtitkárt, Tildy Zoltán református lelkészt, köztársasági elnököt. Ha csak a múlt század második fele modern, akkor hadd hivatkozzam Péter János református püspökre, külügyminiszterre. Ha modern koron szerzőnk csak a 21. századot érti, akkor e feladat már nehezebb, hiszen ebből a századból még csak nem egészen hét és fél év telt el, de kapásból akkor is megnevezhetek néhány példát: Mike Huckabee baptista lelkészt, Arkansas állam (USA) volt kormányzóját, aki 2008-ban indult a Republikánus Párt elnökjelöltségéért, Tőkés Lászó református püspököt, az Európai Parlament képviselőjét, ifj. Hegedüs Lóránt református lelkészt, a MIÉP alelnökét, volt országgyűlési képviselőt, Balog Zoltán református lelkészt, az Országgyűlés emberi jogi bizottságának elnökét. Elég?
09:33Kiűzés
Egyik kereskedelmi televíziónk híradója, egy kabuli katonai díszszemle képeit sugározva, amelyen merényletet kíséreltek meg Hamid Karzai elnök ellen, azt mondta, hogy a parádét „a szovjet csapatok kiűzése 16. évfordulója” alkalmából rendezték. (Vagy mint egyik napilapunk publicistáka írja: „± szovjetek elleni győzelem évfordulóján”.) Minthogy azonban Borisz Gromov tábornokkal az élén 1989. február 15-án távozott Afganisztánból az utolsó szovjet katona is, ez a 16. évforduló természetesen sem stimmel. 16 évvel ezelőtt, 1992 áprilisában más esemény történt Afganisztánban. A modzsahedek akkor foglalták el Kabult.
15:10Uram! Az idézetemért jöttem
„Ki ne emlékeznék P. Howard egyik klasszikus regényének kezdő soraira? Arra a bizonyos kérdő mondatra, hogy uram, nem látta a késem? A válasz, de igen, itt van a hátamban” – kezdődik egy publicisztika egyik napilapunkban. Nos, ha a regény klasszikus, akkor az is elvárható, hogy pontosan idézzék.A regény első mondata azonban nem kérdő, hanem kijelentő. Így szól: „Uram, a késemért jöttem.” A válasz pedig ez: ”Hol hagyta?” Az hogy „a hátamban” csak a regény tizenötödik mondatában hangzik el, ám ott is „de igen, itt van” nélkül.
 
április 29.
11:43Sorozatosan elfelejtik névelőt
„Miniszterelnök úr megértő volt ebben a kérdésben” – nyilatkozta egyik új miniszterünk. Az ügy szempontjából mindegy, hogy melyik kérdésben. Ami nem mindegy: ha nem megszólításképpen, nem az illetővel szemben, hanem harmadik személyben említenek egy tisztségviselőt, akkor a magyar nyelvben tisztsége előtt határozott névelőt kell használni. (Gyengébbek kedvéért: „a miniszterelnök úr”.) Hozzá kell tennem: a most idézett miniszter nem áll egyedül ezzel a névelőtlen szerkezettel, az sajnos kezd tömeges méreteket ölteni a hivatalos beszédben és a médiában. Ennek a szervilizmusnak kiemelkedő fokozása, amikor az illető tisztségviselőnek még a címét is (megintcsak nem megszólításban) nagy kezdőbetűvel írják. („A Köztársasági Elnök Úr”.)
11:46Náci repülőtér
Népszavazást tartottak Berlinben a tempelhofi repülőtér fennmaradásáról. Egyik napilapunk tudósítója ezzel kapcsolaztban elmondja, hogy a repteret a náci időkben építették. Hát nem. 1923-ban, vagyis éppen tíz évvel Hitler hatalomra jutása előtt avatták fel.
11:56Magyarország a Közép-Keleten
Ideje volna egységes álláspontra jutni arról, hogy hazánk Kelet-Közép-Európában vagy Közép-Kelet-Eurpában van-e. Szerintem egyértelmű, hogy az első a helyes, mivel Magyarország nem Kelet-Európa közepén terül el (Kelet-Európa közepe, ha nem tévedek, valahol Kijev környékén vagy még keletebbre van), hanem Közép-Európa keleti peremén. (A Közép-Kelet-Európa azért sem szerencsés, mert Közép-Kelettel kezdődik, ami ugyebár egészen más.) Az azonban végképp furcsa, amikor – mint egyik napilapunk tudósítója teszi a mai lapszámban – egy cikken belül hol ez, hol az szerepel. Egyébként mindegy. Mert mi írhatunk, amit akarunk: a Lajtától nyugatra bennünket akkor is Kelet-Európához fognak sorolni.
 
április 30.
09:09Éljen május elseje!
Egyik napilapunk értesíti kedves olvasóit, hopgy következő száma (az ünnep miatt) május másodikán, csütörtökön jelenik meg. Nos, el kellene dönteni, hogy május másodikán vagy csütörtökön. Május másodika ugyanis az idén péntekre esik.
 
május 2.
21:33Geller, a hős
Uri Geller kétszer is megsebesült az 1968. évi háborúban – írja az izraeli kanálhajlítgató parafenomén életrajzát ismertetve egyik pletykamagazinunk. Ha ez igaz, akkor azt kell hinnem, hogy első sebét Geller talán a párizsi diáklázadás barrikádjain szerezte, míg a másodikat alighanem a Varsói Szerződés csapatainak csehszlovákiai bevonulásakor. Ezek az események zajlottak ugyanis 1968-ban. Izrael azonban ekkor már egy évvel túl volt a hatnapos háborún.
 
május 4.
16:20Aprócska elírás
Egyik frissen gründolt hírportálunk szerint Kim Dzsong Il „apja a szovjet hadsereg katonája volt Szerbiában, amikor a rác lankákon felsírt az újszülött vezér”. Hát ha valóban Szerbiában lett volna Kim Ir Szen a szovjet hadsereg katonája, akkor még talán igaz is lehetne a „Kedves Vezető” születési helye. A baj (nagy baj!) csak az, hogy valaki valamit elírt vgy elhallott. Kim Ir Szen ugyanis valóban a szovjet hadsereg tisztje volt, de nem S z e r b i á b a n, hanem S z i b é r i á b a n. Ami, ismerjük el, a hasonló hangzás ellenére sem teljesen ugyanaz.
 
május 6.
16:35Ki erőszakolt meg kit?
Kétéves szabadságveszésre ítélték az USA-ban egy börtön papját, mert két elítélttel is nemi viszonyt folytatott – közli egyik hírügynökégünk. Érthető, hiszen ez a börtönfegyelem durva megsértése (A dolog erkölcsi oldalára most nem térünk ki.) Igen ám, de két bekezdéssel odébb már arról olvashatunk, hogy a pap k é trendbeli nemi e r ő s z a k b a n vallotta magát bűnösnek. Eszerint meg is erőszakolta a rabnőket? Még egy bekezdéssel lejjebb már arról olvashatunk, hoigy az egyik elítélt nő 2004-ben ismerkedett meg a pappal, eljárt miséire, tagja lett a börtön énekkarának. A másik pedig néhány hónappal később k e z d e t t v i s z o n y t v e l e. Ennyi idő alatt és két nővel összesen csak kétszer?...(K é trendbeli). És e r ő s z a k az, ha a fogolynő kezdett vele viszonyt?
16:49Sajnos: megint nemi erőszak
Szegeden lebukott egy férfi: a rendőrök elkapták, amikor éppen egy nőt próbált megerőszakolni. Mint egyik hírügynökségünk elmondja: a rendőrség kiderítette, hogy a pasas korábban már két nőt erőszakolt meg. És most jön a java! „Vallomása szerint tettét szexuális indíték motíválta.” Hát erre magamtól sohasem jöttem volna rá.
 
május 7.
12:47És még mindig erőszak
Kiskorúak e l l e n i nemi erőszakkal gyanúsítanak egy férfit – hallottam egyik televíziónk híradójában. Lehet, hogy jogászul ezt így hívják, de akkor is majdnem olyan értelmetlen, mint amilyen a kiskorúak m e l l e t t i erőszak lenne.
12:55Koszorús László, a javaslat
„Koszorús László, a Fidesz szakpolitikusának javaslata ma kerül az egészségügyi bizottság elé” – jelentette egyik napilapunk. A cikk szerzője nyilván Koszorús László n a k, a Fidesz szakpolitikusának javaslatára gondolt, de – és ez sajnos nagyon elterjedt hiba – a név után következő ragot kispórolta. Így viszont azt közölte, hogy K. L. egy javaslat.
13:00Betyárt a pandúrral...
Az új orosz kormányban külön miniszterelnök-helyettes fogja felügyelni a Szövetségi Biztonsági Szolgálatot és a külső elhárítást – állítja egyik napilapunk. De vajon mit hárítanak el külföldön a kágébések utódai? Merthogy a kémeket jobbára odahaza hárítják el. Gyanítom, sőt bizonyos vagyok benne, hogy a szerző a külső hírszerzésre gondolt. Vagyis – ez is gyakran ismétlődő hiba a hazai sajtóban – a lap összekeveri a betyárt a pandúrral.
13:12Felemelt zárlat
Vizsgálják az izraeli miniszterelnök állítólagos viselt dolgait, de az ügyet titokzatosság lengi körül. Jövő héten azonban – vélekedik egyik napilapunk – „a bíróság felemeli a nyomozást fedő hírzárlatot”. Felemelni sok mindent lehet: fedőt, lobogót, fizetést, életszínvonalat, de zárlatot azt nem. A zárlatot magyarul (ellentétben az angollal, amelyben az idevágó ige valóban a to raise, szó szerint felemel) f e l o l d j á k , esetleg f e l f ü g g e s z t i k, vagy egyszerűen m e g s z ü n t e t i k .
 
május 8.
14:51Az ellenkezője legalább igaz
A sah időnként tekintettel volt bizonyos „iszlám érdekekre”, ez nem gátolta meg abban, hogy élénk diplomáciai viszonyt tartson fenn Izraellel – ezt állítja egyik hírügynökségünk, méghozzá, hogy még durvább legyen a hiba, nem is holmi kis tudósításban, hanem egy elemzésben. Az „elemző” a jelek szerint nincs tisztában azzal, hogy a sah rendszere éppenséggel a diplomáciai kapcsolatok felvételéig nem ment el Izraellel (éppen ama „iszlám érdekekre” való tekintettel), tehát az állításnak pontosan az ellenkezője az igaz.
14:56Elgondolkoztató...
Egyik napilapunk riportalanya elgondolkoztatónak mondja, hogy Babel, Majakovszkij és Gorkij vagy öngyilkos lett, vagy gulágra került. Ami az első kettőt illeti: Babel valóban büntetőtáborban végezte, Majakovszkij pedig főbe lőtte magát (a korabeli vicc szerint utolsó szavai ezek voltak: „Elvtársak, ne lőjetek!”), Gorkij azonban ágyban, párnák között hunyt el. Halála körül voltak bizonyos találgatások, de ezek között az öngyilkosság vagy a büntetőtábor nem fordult elő.
15:56Burmán
Egyik televíziónk híradójának riportere két ízben is arról beszélt, hogy mi a helyzet Burm á n . Nagy érdeklődéssel várom beszámolóját arról, hogy mi a helyzet másutt Dél-Kelet-Ázsián, például indonézián vagy Vietnamon.
 
május 10.
17:26Díszszemle, vigyázz!
Azt közölte nézőivel az egyik kereskedelmi televízió híradója az idei május 9-i moszkvai díszszemle kapcsán, hogy az első katonai díszszemlét 1945-ben tartották a Vörös téren. A helyzet azonban az, valósággal visszaköszönnek a korabeli, technikailag primitív filmhíradó azóta ezerszer újra lejátszott kockái, amelyek a polgárháborús Vörös Hadsereg díszszemléjét mutatják, ahol Lenin ott áll – ha nem is a saját mauzóleumának mellvédjén, de mindenesetre – az emelvényen. Az 1941. november 7-i díszszemle pedig, amelyről a résztvevő csapatok egyenesen a frontra indultak (gyalog, mert olyan közel volt a front Moszkvához) közismert történelmi esemény.
 
május 12.
16:22Megint: betyár és pandúr
Új kémfőnök Putyin kormányában címmel közöl tudósítást az egyik új magyar hírportál. Az anyagban szó esik az új orosz kormány összetételében végbement változásokról , de még csak utalás sincs arra, hogy az SZVR (a Külső Hírszerző Szolgálat) új főnököt kapott volna. Sőt, magáról az SZVR-ről sem esik szó az anyagban, csak az FSZB-ről, amelynek azonban csak annyi köze vanm a kémkedéshez, hogy feladatai közé tartozik a külföldi kémkedés elhárítása. (Lásd: összetévesztik a betyárt a pandúrral.)
20:07Kérjék vissza az iskolapénzüket!
Kérdés az egyik hazai televízió kvízműsorában: a következő tíz ország közül melyikben feszítteti keresztre magát minden évben egy férfi? A felsoroltak: Brazília, Haiti, Fülöp-szigetek, San Juan stb. Egy baj van csak. De az nagy. Nem létezik a világon San Juan nevű állam.
 
május 13.
09:44Végzett, de hol és mivel?
Egy független dokumentumfilm-rendezőről és operatőrről írja egyik napilapunk, hogy Fulbright-ösztöndíjjal végzett a kaliforniai Berkeley Egyetemen. Az első probléma itt az, hogy ebből az elnevezésből erősen űgy tűnhet, mintha az egyetem Berkeley-ről volna elnevezve. (V.ö. Humboldt Egyetem stb.) Holott az egyetem a kaliforniai Berkeley városában található, tehát, ha már, akkor: Berkeley-i Egyetem. (Hiszen Szeged Tudományegyetemről sem beszélünk.) Valójában a Kaliforniai Egyetem Berkeley-i Tagozata (campusa). A második probléma az, hogy Fulbright-ösztöndíjat lehet kapni, azzal lehet egy egyetemen tanulmányokat folytatni (még pontosabban: továbbfolytatni), de egy egyetemet elvégezni vele ugyanúgy nem lehet, mint például köztársasági ösztöndíjjal. Egyetemet csak kitüntetéssel, vörös diplomával, summa cum laude stb. lehet(ett) elvégezni.
16:34Lefokozták
Egyik hírügynökségünk jászberényi tudósításában arról olvashatunk, hogí felújították a helyi szovjet katonai temetőt, és az eseményen többek között Kijev főpolgármestere is részt vett. Négy bekezdéssel lejjebb Vitalij Zsuravszkijt már csak Kijev főpolgármester-helyettesének nevezik. Szó ami szó: gyorsan, alig négy bekezdés alatt lefokozták.
 
május 14.
08:22Irigylésre méltó pontosság
Egyik napilapunkból megtudhatjuk, hogy annak idején nyolc moziplakát-grafikus dolgozott a mai Kamra Színház helyén, a Kecseméti és a Reáltanoda utca sarkán. Nos: 1. A Kecskeméti és a Reáltanoda utca nem keresztezi egymást, tehát közös sarkuk sincs. 2. A Kamra Színház a Ferenciek terén található, 3. ám ha mégis egy közeli utcasarkot akarunk megnevezni, akkor a Károlyi Mihály és az Irányi utca sarkához közel. Viszont tény: a színháznak valóban Kamra a neve.
15:11Konkrét betörők
Egy debreceni ajándékboltot kétszer is kifosztottak a betörők, ezért tulajdonosa egy éjszaka bent maradt az üzletben és várta a tolvajokat – számol be a krimibe illő históriáról egyik képes hetilapunk. A tulajdonos „azt vette észre, hogy egészen konkrétan be akarják feszíteni az üzlete ajtaját” – folytatódik a cikk. Vagyis nem általánosságban akartak betörni és nem is elvontan, hanem e g é s z e n k o n k r é t a n. Hát ez nagyszerű!
15:17Tekintet
Politikai pályára adja a fejét egy lübecki asszony, aki nagyon hasonlít Angela Merkelre, még úgy is öltözik, mint a kancellár. „Eddig beérte azzal, hogy kancellári tekintete miatt óriási sajtónyilvánosságot kapott”. Tekintet nélkül arra, hogy erről a fejleményről egyik hírügynökségünk számolt be, lefordítom magyarra: a hölgy k ü l s e j e emlékeztet a kancelláréra.
15:25Gyilkosság + vérfertőzés + hullagyalázás
13 évi börtönre ítéltek egy fiatalkorút, aki a többi között agyonverte saját, 65 éves nagyanyját, majd a halottal közösült – jelenti egyik hírügynökségünk. Ennél borzalmasabb és gusztustalanabb hírt (legalábbis hazait) már régen olvastam. Mindamellett hadd szögezzem le: halottal nem lehet közösülni. A holttestet csak m e g g y a l á z n i lehet.
16:05Frissen sem foglalta el
1945 februárjában az Andrássy út 101-be költöztette be a fővárost frissen elfoglalt Vorosilov marsall a Vörös Hadsereg főhadiszállását – állítja egyik napilapunk publicistája. A Vörös Hadserehg főhadiszállása azonban Moszkvában volt, Budapestet pedig Malinovszkij és Tolbuhin marsall csapatai foglalták el. 1941/42-es elképesztő hadászati balfogásai miatt ettől fogva Vorosilov marsallra nem bíztak katonai feladatot.
16:48Puccsra készül a Baptista Szeretetszolgálat?
Nem akarok Valki László fogadatlan prókátora lenni, mégis kétségbe vonom, hogy a neves nemzetközi jogász valóban azt nyilatkozta, amit egyik hírügynökségünk ad a szájába. Hogy tudniillik Mianmarban „a katonai junta azért nem akarja beengedni a segélyszervezeteket az országba, mert attól tart, hogy megdöntik a hatalmát”. Vagyis a jelentős hadsereget vezénylő junta a Baptista Szeretetszolgálat, netán az Ökumenikus Segélyszervezet vagy a Nemzetközi Vöröskereszt hadaitól fél? Na ne tessék mondani!
 
május 16.
09:01Sztrájk az egészségügyben?
A 22 egészségbiztosító pénztár vezetői nem vették fel a munkát, mégis megkapták a fizetésüket – vezeti fel a témát egyik kereskedelmi televíziónk műsorvezetője. Hogy jogosan vagy jogtalanul kapták ezt a fizetést, azt nem az én tisztem eldönteni. De arról, hogy a vezetők sztrájkba léptek, arról mindenesetre most hallok elősör. Valójban ugyanis az történt, hogy az illetők még el sem kezdtek dolgozni, mert kiderült, hogy mégsem hozzák létre a 22 egészségbiztosító pénztárt. A munkát viszont az n e m v es z i f e l , aki sztrájkol.
09:08Si vis pacem, para bellum!
Ha békét akarasz, készülj a háborúra! Kimondatlanul is ez állt annak idején a szocialista tábor erőltetett fegyverkezése közepette dúló békeharc mögött, amikor a hivatalos propaganda azt sugallta, hogy az imperialisták ugyancsak fenekednek ellenünk. De hogy valaki 2008-ban is ezt vallja!... Egy rendőrségi folyóirat első száma a vezércikkben így ad programot: „Lapunkkal a rendfenntartás új kihívásaira adandó hiteles válaszhoz már békeidőben szeretnénk hozzájárulni...” Már békeidőben? Vagyis: előbb vagy utóbb kitör a háború? És vajon ki ellen? Mi üzenünk hadat Oroszországnak vagy Irán nekünk? Netán a mianmari katonai junta akarja a betonba döngölni a NATO-t?
09:18Minden közhivatal
Őszintén szólva elképedtem Gémesi Ferenc MEH-szakállamtitkár állítólagos kijelentésén, amely egyik hírügynökségünk előadásában így hangzott: „Öt éven belül az összes magyarországi közintézményben lennie kell olyan munkatársnak, aki beszéli a beás és a romani nyelvet.” Tehát az ö s s z e s közintézményben, lennie k e l l..., és a tetejében m i n d k é t cigány nyelvet beszélőnek. Én Gémesit okos embernek ismertem meg, ekkora, szükségtelen és gyakorlatilag megvalósíthatatlan marhaság indítványozását sehogyan sem vártam tőle. Aztán egyik napilapunk saját tudósításában olvastam a nyilatkozatot, amely így szól: „A kormány s z e r e t n é elérni, hogy mindazokban a közintézményekben, ahol e r r e i g é n y m u t a t k o z i k, legyen olyan munkatárs, aki beszéli a beás v a g y a romani nyelvet.” Így már egészen más, ezzel tökéletesen egyet lehet érteni. A két idézet – enyhén szólva – különbözik egymástól. Az egyik hamisít.
 
május 25.
10:18Rezgések
Kétszer is hallottam (tehát nem bemondói baki) egyik rádiónkban, hogy Szecsuan tartományban utórezgések voltak a földrengést követően. Rezegni azonban a nyárfa levele szokott, a föld, sajnos, inkább reng.
15:37Hol konzul a konzul?
Űrturista lesz – egyik napilapunk szerint – „hazánk tiszteletbeli luxemburgi főkonzulja”. Ez érthető. Jean Ries úr hazánkat képviseli tiszteletbeli konzulként Luxemburgban, ahol nincs rezidens magyar nagykövetség és konzulátus. Két mondattal később azonban az újság már arról ír, hogy Ries úr „hazánkban tiszteletbeli főkonzuli tisztséget lát el”. Vagyis egy másik ország (az adott esetben: Luxemburg) főkonzulja Magyarországon. A két állítás kizárja egymást. El kellene dönteni, hogy melyik az igaz. Mert különben még azt is megérjük, hogy a főkonzul Magyarországot é s Luxemburgot képviselje a világűrben, ahova készül.
 
május 26.
11:44Védelmezik a terroristákat
Az új libanoni elnöknek „őrködnie kell a palesztin menekülttáborokban teret nyerő szélsőségesség felett” – jelöli ki Michel Szulejman feladatát egyik napilapunk. Amelynek szerzője nyilván azt akarta mondani, hogy az új államfőnek résen kell lennie, mert a táborokban terjed a szélsőségesség, más szavakkal: ellenőriznie kell a helyzetet. De az ellen ő r z é s és az ő r k ö d é s valami felett két különböző tevékenység. Őrködni valami felett annyit tesz, mint őrizni, vigyázni, védelmezni azt. Az adott esetben a terrorista tevékenységet.
11:52Kiutasítva és elhagyatva
Alexander Gorlov amerikai feltaláló eredetileg szovjet állampolgár volt, ám a hetvenes években a szovjet hatóságok ellenzékieskedése miatt kiutasították hazájából – tudhatjuk meg egyik napilapunkból. Ez sajnos nem igaz. A szovjet „ellenzékieskedők” kizárólag úgy kerülhettek Nyugatra, ha sikerült oda útlevelet kapniuk és aztán kint maradtak. Valakit a saját hazájából kiutasítani nonszensz. Erre a jogi abszurdumra még a szovjet hatóságok is csak egyetlen egyszer vetemedtek, amikor egy személyt felültettek egy különrepülőgépre és Genfben tették ki onnan. Ezt az embert azonban nem Alexander Gorlovnak, hanem Alekszandr Szolzsenyicinnek hívták.
14:24Állítólag...
A kaposvári diákgyilkossági ügynek állítólag két gyanúsítottja van – hallottam egyik rádiónk műsorvezetőjétől. A két fiú beismerte a tett elkövetését, a rendőrségnek tárgyi bizonyítékai is vannak, de igaz: ennek ellenére is csak akkor lehetünk biztosak abban, hogy a két fiú megölte társát, ha a bíróság ezt jogerős ítéletben mondja ki. Ám hogy két gyanúsítottja van az ügynek, az nem á l l í t ó l a g o s vélekedés, hanem a lehető legkeményebb tény.
 
május 27.
09:53Az út mentén
A szlovákiai Körmöcbánya közelében felborult egy magyar kamion az út mentén – hallottam egyik televíziónk híradójában. Érthető: nem az ú t m e n t é n , hanem az ú t o n kell közlekedni.
 
május 29.
14:47Ősök
Találkozott egymással a Kínai Kommunista Párt és a (tajvani) Kuomintang képviselője. Két olyan párté, amelyek – egyik napilapunk szerint – ősellenségek. Az ő s azonban nem állja meg a helyét. Mert igaz ugyan, hogy fennállásuk idejének nagyobbik szakaszában ellenségek voltak, de éppen az ősidőkben, alakulásuk után nagyon is barátkoztak és együttműködtek egymással. (Csak emlékeztetésül egy apróság: a Kuomintang vezérének, Csang Kajseknek a fia a Szovjetunióban tanult és nősült.)
 
május 30.
08:05Honvéd-egyenruha Hegyi-Karabahban
Ejnye! Nem elég, hogy annak idején a Szerbiával háborúzó Horvátországnak szállítottunk géppisztolyokat, most az ugyancsak katonai konfliktusban álló Hegyi-Karabahnak küldünk ugyancsak katonai felszerelésnek számító egyenruhákat? Vagy mégsem? Egyik napilapunk helyszíni tudósításában egy fiatal karabahi katonáról olvashatunk, akit zavar, hogy „egy szélesebb honvédra szabott” egyenruhát visel. Honvédra szabott egyenruhát pedig nyilván csak Magyarország szállíthat(na), hiszen a h o n v é d – tartok tőle, hogy szerzőnk ezt nem tudja – nem egyszerűen közlegény vagy katona, hanem kifejezetten m a g y a r katona.
 
június 1.
14:39Ezt a kerek Marsot járom én?
A vörös bolygón leszállt m a r s j á r ó műszaki hibájáról tájékoztatta nézőit egyik televíziónk híradója. Sajnálom, de a „marsjáró” egyáltalán nem jár. És nem azért, mert a járókája hibásodott meg, hanem mert nem ez a feladata, hanem az, hogy egy helyben állva ásson le a bolygófelszín alá, és az ott észlelteket továbbítsa a földi tudósoknak.
15:14Atyavilág!
Obama kilépett a Krisztus Egyesült Szentháromság Egyháza nevű chicagói gyülekezetből, mert lelkészéről, Jeremiah Wright a t y á r ó l kiderült, hogy felháborító kijelentéseket tett – közli egyik hírügynökségünk. Atyának a katolikus, az ortodox és legfeljebb még az anglikán egyházban nevezik a papokat, a szóban forgó gyülekezet azonban baptista, ahol a lelkészi tisztet betöltő személyt (angolul) pastor-nak vagy minister-nek nevezik. Atya persze attól még lehet, de legfeljebb a saját gyermekeié.
 
június 2.
16:40Recece, nem vagyok én kapitány...
Egy hollywoodi tűzesetről számolt be egyik rádiónk, forrásként a helyi tűzoltó kapitányt megnevezve. Namármost létezik rendőrkapitány, hajóskapitány, bányakapitány, révkapitány, még a Tenkesnek is volt kapitánya, de a tűzoltóknak parancsnokuk van.
 
június 4.
08:12A férjezett leány
Az elsikkasztott pénzzel Ausztriába szökott postás l á n y szerepel egyik képes hetilapunk képaláírásában. A cikkből aztán kiderül, hogy a leányt Cs. Zoltánnének hívják. Sajátos!
08:32Hős vértől pirosult?...
Egyik képes hetilapunkban olvashatunk egy dühöngő őrültről, aki „vallásos téveszméket skandált”. Ez persze nem zárható ki teljesen, de csak akkor volt lehetséges, ha e téveszméket előzetesen időmértékes versbe szedték. Skandálni ugyanis – legalábbis ha hiszünk az értelmező szótáraknak – kizárólag azt lehet.
15:50Újdondász
”Újdondász szociális miniszternek” és „kormányzati Erikának” nevezi egyik napilapunk szerzője a kormány új tagját, Szűcs Erikát. Hogy mennyire szellemes, netán kacagtató a „kormányzati Erika”, azt kollégánk lelkiismeretére hagyom. De hogy mi köze a szociális miniszternek azt újdondászsághoz, azt fel nem foghatom. Szűcs Erika végzettségét tekintve közgazdász, dolgozott a pártapparátusban, pénzügyi és közigazgatási területen, de hogy riporter is lett volna, arról életrajzai nem tesznek említést. Bármíly szomorú is, de tény: az „újdondász” nem „újdonsültet” jelent, (mint nyilván a szerző hiszi), hanem a „riporter” nem egészen sikerült magyarítása.
 
június 5.
09:32Öreg rotorosok
Öreg magyar kommandósok – afféle vén motorosok – hajdani tetteiről szóló beszámoló egyik hetilapunkban. A magyar zsaruk egy bérelt bolgár Il-18 mintájú gépen kitoloncolt nigériaikat kísérnek vissza hazájukba. A légi járműről megtudjuk, hogy az egy „külső rotoros” gép volt. Ami meglepő, hiszen eddig úgy tudtuk, hogy az Il-18 merevszárnyú gép, nem pedig helikopter. Rotorja (forgószárnya) pedig csak az utóbbinak van, az Il-18-nak legfeljebb légcsavarja. Külön öröm, hogy a rotor külső, mert anélkül azt hihettük volna, hogy valahol belül, mondjuk, a pilótafülkében forog, például a tartalékpilóta ölében. Ennek a gépnek ugyanis nem másod-, hanem tartalékpilótája volt. A gép másik fő sajátossága, hogy fedélzete magyar felségterület. Ami pedig, valljuk meg, fölöttébb szokatlan egy Bulgáriától bérelt, Bulgáriában lajstromozott repülőgép esetében. De hogy még cifrább legyen: a cikkhez mellékelt fényképen egy Malév-gép látható, a biztonság kedvéért nem is egy Il-18, hanem egy Tu-134.
 
június 6.
12:59Biztos pletykálkodtak
Barack Obama és Hillary Clinton csütörtökön magánjellegű találkozót bonyolított le – jelentette egyik hírügynökségünk. El is képzelném magamnak, miről esik szó egy ilyen m a g á n j e l l e g ű beszélgetésen. A felek szépen elpletykálkodtak egymás között. Például arról, mi igaz Bush elnök állítólagos nőügyeiből? Vagy: Obama Bill egészségi állapota, Chelsea férjhez menési tervei felől érdeklődik, Clinton pedig azt tudakolja, kínozza-e még Barackot a régi aranyere, és főzési recepteket küld Michelle asszonynak. Csakhogy. A hírt angolból fordító kollégánk sajnos nem ismerte fel, hogy a „private” itt „nem-hivatalos”-t, „négyszemközti”-t jelent. Honnan tudom ilyen bizonyosan, hogy most valóban erről van szó? Onnan, hogy a két politikus – mint a találkozóról kiadott közleményből ugyancsak kiderül – a Demokrata Párt egységének megszilárdításáról cserélt eszmét. Ami, akárhogyan is tekintsük, nem minősíthető kettejük magánügyének.
 
június 7.
14:41Fiókújságíró
Egyik hetilapunk szerzője elmeséli, milyen kicsi és barátságos az a postafiók, ahova ő jár. Hogy kicsi, abban nem kételkedem, de hogy ő oda járna? Hiszen kollégánk nem Kököjszi, nem Bobojsza, nem tartozik a Hófehérke-féle törpegaleribe sem, dehát akkor hogyan fér bele egy postafiókba, amely 30-40, jó esetben 50 centiméter magas? Gyanítom, hogy ez a szerző a bankfiókra gondolt, amely egy pénzintézet kirendeltsége, fiókja, ellentétben a postafiókkal, amely egy csupán rekesz, ahova bérlője leveleit beteszik.
 
június 8.
15:54Ádáz tusa napja
Nem árt elgondolkodni, mielőtt közhelyet használunk (pl. ”hermetikusan lezárták a teret”), hogy miféle értelmetlenség sülhet ki a dologból. Most éppen azt olvastam egy hírügynökségi jelentésben, hogy Klagenfurtban a német és a lengyel szurkolók ”szabályos kézitusát” vívtak egymással. Hogy azonban mi számít s z a b á l y o s kézitusának, azt nem tudom. A kézitusa szabályait ugyanis – legjobb tudomásom szerint – egyetlen nemzetközi egyezményben sem rögzítették, és az ENSZ dokumentumai sem térnek ki rájuk. A gyakorlatban – ez vonatkozik mind az első, mind a második világháborúra – a kézitusát a katonák szuronnyal, rohamkéssel, puskatussal vívták. Az Eb szurkolói viszont minden bizonnyal csak az öklüket használták. Netán sörös packokat is bevetettek. Ami ugyancsak nem tréfa, de aligha szabályos kézitusa.
16:53Irgalmatlan baki!
Elnöki i r g a l m a t kapott Ecuadorban egy magyar drogfutár és hazatérhet - állítja egy hírügynökségünk. Irgalmat azonban az irgalmasok gyakorolnak. A drogfutár alighanem k e g y e l m e t kapott.
 
június 9.
08:37EU=Schengen?
Az osztrák-magyar határon mindenkit visszaküldenek, akinek nincs útlevele – állította egyik kereskedelmi televíziónk műsorvezetője. aki nem tudja, mi a különbség az Európai Unió tagállamai és a schengeni megállapodásban részes államok között. Tudniillik az EU-ban mindenütt (például a Schengenhez nem csatlakozott Nagy-Britanniában vagy a majdani schengeni csatlakozásra váró Bulgáriában) is elegendő, ha egy másik EU-tagállam polgára bármilyen, az állampolgárságát igazoló okmányt mutat fel belépéskor. Így aztán, amikor a labdarúgó Eb idejére Ausztria schengeni határain visszaállította a határellenőrzést, a magyar, a szlovák, a román stb. állampolgárok esetében továbbra sem ragaszkodik az útlevélhez.
08:42A mennyország
Egy tv-műsor vezetője meséli, hogy munkatársuk korábban bejutott Észak-Koreába, „hivatalos nevén a Kommunista Mennyországba”. Ha a műsorvezető valóban azt hiszi, hogy a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság hivatalos neve Kommunista Mennyország, akkor baj van a szellemi képességeivel. Ha viszont csak azt hiszi, hogy a tv-nézők szellemi képességeivel van baj (különben aligha hinnék el ezt a baromságot), akkor jobban teszi, ha nem vezet műsort.
 
június 10.
08:43Kár a benzinért!
A francia és a spanyol kamionosok tiltakoznak a magas benzinárak ellen – hallhattuk egyik televíziónk esti híradójában. Én azonban nem hiszem, hogy a kamionosokat különösebben izgatná a benzin magas ára. Az ő járműveiket ugyanis dízelmotor hajtja, amelynek üzemanyaga nem a benzin, hanem a gázolaj. Benzin az üzemanyaga viszont az amerikai polgárok személyautóinak, és annak az ára – ha hihetünk egyik napilapunk képaláírásának – az egekben jár: „Aki júliusban megy nyaralni, már 4,5 dolláros benzinárral találkozhat Amerikában.” Ami persze igaz, de azzal az apró korrekcióval, hogy nem 1 liter, hanem 1 gallon (3,78 liter) benzin kerül ennyibe. Az amerikaiak ugyan így is drágállják, de azért nekünk legyen mondva! Ez tudniillik még mindig csak nagyjából a fele az európai árnak.
08:47Tolvajhölgyek
„Egy kizárólag hölgyekből álló zsebtolvajbandáról” ír egyik napilapunk. Ahhoz már hozzászokhattunk, hogy a nyilatkozó rendőr nem tud különbséget tenni rokonértelmű szavak között és a repedtsarkú ribancot is hölgynek nevezi, de hogy egy profi újságíró, a toll avatott mestere is ezt teszi, az szomorú. Vagy talán nem is olyan avatott a tolla...
15:24Dr. Ugyanaz
A fenti címmel Karinthy Frigyes írt humoreszket. Attól tartok, az ihlette meg egyik hírügynökségünket, amely beszámolt arról, hogy az Egyesült Államokban egy 29 éves férfi 3 km magasban kiugrott – ejtőernyő nélkül – egy ejtőernyősöket szállító repülőgépből (és természetesen meghalt). Két nappal ezelőtt azonban a hírügynökség már jelentette ezt a különös öngyilkosságot, azzal az eltéréssel, hogy akor a férfi 3500 méteres magasságban ugrott ki a gépből. Továbbá: az első jelentésben a férfi videofelvételeket készített az ejtőrnyős ugrókról. A második jelentésből ez a részlet hiányzik. Mindamellett egyértelmű, hogy ugyanarról a férfiről és ugyanarról az esetről van szó. Ismétlés a tudás anyja.
16:29A szóvivő
Mire figyeljenek a külföldre utazók a határokon? – Erre a kérdésre kért és kapott választ három illetékestől egyik napilapunk. A harmadik közülük ”Polgár Viktor külügyminisztériumi szóvivő”. Nem kétlem, hogy Polgár Viktor, akinek a fényképét is közli az újság, tudja, hogy mire kell ügyelnie a külföldre utazóknak, hiszen már vagy esztendeje ő New Yorkban a magyar főkonzul, aki ebben a minőségében bizonyára nem egy olyan honfitársunkkal találkozott, aki nem ügyelt kellően arra, amire kellett volna. A Külügyminisztérium szóvivőjét egyébként Szelestey Lajosnak hívják.
 
június 11.
14:23Beosztása ismeretlen
Az Afganisztánban hősi halált halt tűzszerész főtörzsőrmesternek, a posztumusz hadnaggyá előléptetett Kovács Gyulának sajnos már mindegy, hogy milyen beosztásban szolgált. Félő azonban, hjogy a média fejetlensége és hozzá nem értése következtében a nagyközönség ezt már soha nem fogja megtudni. A hírügynökség szerint századparancsnok volt. (Egy tiszthelyettes?) A bulvárlap lead-je szerint rajvezető. (Ilyen beosztás csak az úttörőknél létezett, a seregben legfeljebb rajparancsnok van.) Ugyane bulvárlap a következő oldalán szakaszparancsnoknak nevezi. Hogy is írta a költő? „Ahol nevemet hibátlanul írják fölébem.” Úgy látszik, képtelenek rá...
14:28Volt utódok
V o l t szovjet u t ó d államokról beszélt egyik rádiónk tudósítója. Miért csak volt? Ma már nem utódállamok?
14:32Sajó
Érettségi tantárgy lesz a Sajó és nyilvánosság – olvasom kedvenc honlapunkon egy tudósítás címében. És tessék mondani, a Hacsek hol marad?
U. i. Másnapra a honlapon kijavították a Sajót. Úgy látszik, mégsem teljesen falrahányt borsó, amit itt a blogomon összeirkálok. Különben is csak egy apró huba (lásd még „liba” címszó alatt) volt. De annak azért aranyos, nem?
 
június 12.
10:36Elsült
Egy napilapunk írja egy rádióra hivatkozva, hogy egy rendőri elfogás közben a tettes megsebesült, mert „az egyik kommandós véletlenül meghúzta a csőre töltött fegyverét”. Igen ám, de ha meghúznak egy fegyvert, attól még nem sül el: ahhoz a fegyver elsütő billentyűjét kell meghúzni. Ám a fegyver még így sem sül el, ha biztosítva van. Tehát vagy a kommandós hibázott, vagy a krónikás. De alighanem mind a kettő.
11:30Disszidáltak?
Egyik bulvárlap tv-magazinja szerint Kim Catrall szülei d i s z i d á l t a k Angliából Kanadába. Netán a Brit Szocialista Köztársaságból az imperialista Kanadába mentek? Merthogy a disszidálás nem azonos a kivándorlással. A korabeli magyar szóhasználatban azok disszidáltak, akik a szocialista táborból Nyugatra szöktek, hogy ott harminc ezüstpénzért árulják a hazájukat..
14:50Megzápult hír
Hallottam egy tudósítást egyik rádiónkban egy ön-bankrablásról. Aztán pontosan 24 órával később újra hallottam ugyanebben a rádióban ugyanezt a tudósítást. Egy kulturális műsort vagy egy nem napi aktualitású interjút természetesen akár egy hét múlva, vagy még később is meg lehet ismételni, de egy napi h í r t tartalmazó anyagot? Egy olyan rádióban, amely arra büszke, hogy h í r rádió?
 
június 15.
14:58Megelőzte korát
A Nagy Imrét és társait halálra ítélő Vida Ferenc életrajzát ismertetve egyik hírügynökségünk azt állítja, hogy Vida 1945 júliusában a Magyar Dolgozók Pártja budapesti V. kerületi pártbizottságának titkára lett. Bármely kézikönyvben, lexikonban elolvasható azonban, hogy a Magyar Dolgozók Pártja 1948 július 22-én alakult meg. Lehetséges, hogy a később vérbíróként elhíresült Vida három évvel megelőzte korát?
15:20Még megzápultabb hír
Hat nappal ezelőtt, hétfőn Ferihegyen sajtóértekezleten tudatták, hogy a repülőtéren új, az eddiginél korszerűbb biztonsági berendezéseket helyeznek üzember. Erről aznap a rádiók, másnap a napilapok beszámoltak. Egy csak vasárnaponként megjelenő lap azonban csak vasárnap írta meg a nagy újságot. Előbb természetesen nem tehette, más kérdés, hogy érdekes volt-e még ez a korábban már az egész média által közölt hír hat napos késéssel. Egyik zenés rádiónk aztán vasárnap délelőtt, a vasárnapi újságra hivatkozva tálalta a bejelentést. Őszinte gratulációm!
 
június 16.
14:55Ahol a Kelet és a Nyugat találkozik
80 éve halt meg Amundsen – emlékezik egyik hírügynökségünk, amely a nagy utazó tevékenységét ismertetve elmondja, hogy 1903-ban fedezte fel az Észak n y u g a t i Átjárót, amikor is Grönland nyugati részéről indulva három év után, 1906 nyarán a Bering-szorosan át kijutott a Csendes-óceánra. Ha a hírügynökség szerkesztőségében volna egy iránytű, akkor csalhatatanul rájönnének, hogy a Bering-szoros éppen az ellenkező irányban van. Amundsen ugyan valóban áthaladt rajta, de nem akkor, és nem abból az irányból, hanem 1918-ban, amikor a szibériai partok mentén végighajózva az Észak k e l e t i Átjárót fedezte fel.
16:01T.
Ingatlancsalási ügybe keveredett Torgyán József fia – írja egyik bulvárlap, T. Attilának nevezve a szóban forgó személyt. Most aztán fúrhatja oldalunkat a kíváncsiság: vajon milyen nevet is takar a T., akinek nevét az újság tapintatosan nem írja ki?
 
június 18.
10:15Blaszfémia
Józsefvárost nem II. Józsefről, hanem Jézus apjáról nevezték el. Ezt állítja egyik napilapunk szerzője. Ha egy teológiai vagy vallástörténeti folyóirat kétségbe vonja, hogy Jézus Krisztus Isten fia volt – teheti, legalábbis egy demokratikus társadalomban, ahol nem kövezik meg azért sem, ha, mondjuk, Mohamedről közöl karikatúrát. Ha azonban egy napilap tagadja csak így, en passant, a kereszténység alaptanítását („fogantaték Szentlélektől”), az már klasszikus blaszfémia, amit kevéssé ment, hogy a szerző esetleg nem járt hittanra, vagy egyszerűen csak, hogy a szerkesztő figyelmetlen volt.
15:34Különös feltétel
Magyar rendőrök is segítenek nyáron az Adrián, akiket – mint egyik hírügynökségünk beszámol róla – pályázaton választottak ki. Ennek során előírás volt a zászlósi vagy tiszthelyettesi rendfokozat. Ezt csak úgy lehet érteni. hogy őrvezetők, tizedesek és szakaszvezetők, vagyis tisztesek nem jelentkezhettek. A rendőrségnél azonban tudják, csak úgy látszik, a hírügynökségnél nem értesültek még róla, hogy a magyar rendőrségnél a „közrendőrt” őrmesternek hívják, vagyis a tiszthelyettesinél alacsonyabb rendfokozat egyáltalán nem létezik. Ezt egyébként nem csak a hírügynökségnél nem tudják. Egyik napilapunkban is olvashatunk ma arról, miként vallott egy „közrendőr” a bíróság előtt.
16:20Ki akarta a népet leváltani?
„Sztálin egyszer állítólag azt mondta: ha a nép ellenáll akaratának, akkor a népet le kell cserélni” – írja egyik napilapunk publicistája. Á l l í t ó l a g persze sok mindent lehet mondani, de azért szögezzük le: bár Sztálin minden idők egyik legkegyetlenebb zsarnoka volt, de hülye nem, tehát ilyet még állítólag sem mondhatott. Annál is kevésbé, minthogy a mondás Bertolt Brechttől származik, aki – természetesen szarkasztikusan – az NDK-vezetés szájába adta azt a kijelentést, hogy ha a nép nem paríroz a vezetésnek, akkor le kell váltani.
 
június 19.
09:39Elszakadók
Egyik televíziónk esti híradójából arról értesülhetett a közönség, hogy a Xingjiang tartományban élő ujgurok 1. törökül beszélnek; 2. el akarnak szakadni Kínától, ugyanúgy, mint a tibetiek. Nos, ha az ujgurok törökül beszélnek, akkor mi finn-ugorul. T.i. az ujgur valóban a türk (török) nyelvek turkesztáni ágához tartozik, de nem azonos a Törökországban beszélt (oszmán-)törökkel. 2. Nem tudom, milyen felmérést végeztetett a szóban forgó magyar televízió Tibetben. Feltételezem, hogy valóban vannak olyan tibetiek is, akik el akarnak szakadni Kínától, de azért óvakodnék az általánosításról. Példának okáért a dalai láma, aki a tibetiek elvitathatatlan vallási és állami elöljárója, még sohasem nyilatkozott úgy, hogy el szeretné szakítani Tibetet Kínától.
16:04Rendben mentek a dolgok
„Fecseg a felszín, hallgat a mély – mélázott József Attila a rakodóparton, mert akkor még alapjában véve rendben mentek a dolgok, nem állt a feje tetejére a világ.” Ezt írja egyik napilapunk szerzője. Tehát alapjában véve rendben mentek a dolgok, miközben a legnagyobb akkor élő magyar költőt perbe fogták egy verséért, s miközben ez a költő csaknem éhen halt? Természetesen ezt is lehet rendnek nevezni... Ugyanennek a cikknek a szerzője idézi Danilo Kist, „a bosnyák származású írót”. Tagadhatatlanul igaz persze, hogy Kis író volt és az is, hogy származott. Csak éppen magyar zsidó apától és montenegrói anyától.
16:16Országnyi város
„Asztana a közép-ázsiai térség legdrágább országa” – olvasható egy napilapunk egyébként nagyon érdekes cikkében. Nahát! Én eddig úgy tudtam, hogy Asztana nem ország, hanem város: Kazahsztán fővárosa.
 
június 22.
17:23300 milliárd
Ha hinni lehet egyik napilapunknak, akkor Obama arra számít, hogy 300 m i l l i á r d dollárt kalapoz össze honfitársaitól választási alapjára. Számoljunk csak utána! Az Egyesült Államok lakossága kb. 300 millió fő. Tehát Obama arra számít, hogy minden állampolgártól (beleszámolva a republikánusokat, az aggokat, a csecsemőket, a szociális segélyen tengődőket is) átlagosan ezer dollárt kasszíroz? Ha hinni lehet...De nem lehet. Tartok tőle ugyanis, hogy napilapunk bajban van a nagyságrendekkel. Itt nyilvánvalóan h á r o m nagyságrenddel kisebb összegről, 300 m i l l i ó r ó l lehet szó. És higgyék el, még az sem kevés egy kampányhoz.
20:27Helyszíntévesztés
Azt írja egyik napilapunk tv-melléklete, hogy Krizsó Szilvia akár napokon át beszélgethetne dr. Pléh Csabával a képernyő előtt, akkor sem fogyna ki a kérdésekből, és dr. Pléh Csaba is bírná szusszal. Bizonyára így van, de akkor a tv-néző mit sem látna-hallana ebből. Én is szoktam a feleségemmel beszélgetni a képernyő előtt, de ezek a beszélgetések szigorúan köztünk maradnak. Ahhoz ugyanis, hogy a Krizsó-dr. Pléh féle pompás beszélgetés a köz üdvét szolgálja, azt nem a k é p e r n y ő, hanem a k a m e r a előtt kellene folytatni.
 
június 23.
08:20Helyettes?
Egyik rádiónk tudósítója azt ismertette, milyen találgatások vannak az Egyesült Államokban Obama leendő alelnök-jelöltjére vonatkozóan. A műsorvezető szerint most keresik a jövendő elnökhelyettest. Csakhogy: az alelnök az Egyesült Államokban nem az elnök helyettese. Az alkotmány egyáltalán nem tér ki az alelnök kötelességeire, feladataira (mindig az elnöktől függ, hogy ad-e egyáltalán valamiféle munkát az alelnöknek; jellemző, hogy Truman csak Roosevelt halála után értesült arról, hogy országának tudósai atomfegyver kifejlesztésén munkálkodnak). Az alelnök feladata az alkotmány szerint az, hogy az elnök halála esetén automatikusan a helyére lépjen, illetve ha az elnök átmenetileg működésképtelen (például műtétre elaltatják), arra az időre ő töltse be az elnöki jogkört. De nem a helyettese!
08:21Pörgés
„Felpörögnek a szaúdi olajkutak” – olvasható egyik napilapunk cikkének címében. Elképzelem magamnak, milyen lehet az, amikor pörögnek a kutak.
15:13Szószaporítás II.
„Kiskorú utcagyerekek felelősek a besztercei templomtorony leégéséért” – így hírügynökségünk egyik mai híre. Egy másik: „Teáskannát csináltatott apjából egy férfi Nagy-Britanniában, mármint apja halotti hamvaiból.” Kérdéseim: ha nem kiskorú, akkor mi: utcafelnőtt? És: milyen hamvai vannak valakinek, ha nem halottiak?
16:02Vigyázz, a kalauz harap!
Nagyon haragszik a MÁV-ra egyik napilapunk munkatársa, aki beszámol egy olyan esetről, amikor a kalauz c e r b e r u s i ítéletet hozott. Nos, a Cerberus (vagy Kerberosz) a görög mitológiában a pokol, a Hádesz kapuját vigyázó kutya. Netán vicsorgott a jegyvizsgáló? Vagy lehet, hogy kollégánk d r á k ó i ítéletre gondolt? Akkor miért nem azt írta?
 
június 24.
13:23A gyermekprostitúció engedélyezett?
„2007 óta az is bűncselekmény, ha valaki 18 évesnél fiatalabb, de 14 évesnél idősebb kamasztól szexuális szolgáltatást vesz” – olvasom egyik napilapunkban. A „szexuális szolgáltatást vesz” kifejezés maga sem kutya, de nekem még inkább a korhatár tetszik, hogy tudniillik immár a 14 és 18 közötti kamaszokkal is büntetendő. És 14 alatt? Gyermekkorúakkal szabad?
16:39A lánynevű fiú
Hátborzongató sztori egyik hírportálunkon: láncon tartotta Ondrej Mauerova nevű hétéves fiát, majd evett is belőle egy cseh anya. Nem kell a cseh nyelv tudorának lenni ahhoz, hogy tudja valaki: egy fiú neve legfeljebb Mauer lehet. Ha az egész történet úgy igaz, mint a kisfiú családneve, akkor kacsa a hír.
 
június 25.
15:40Jobb kétszer, mint egyszer sem
S z e r d a délelőtt jelenti a Heves Megyei Hírlap k e d d i számára hivatkozva egyik hírügynökségünk, hopgy Budapestről Egerbe kerülhet a svájci kulturális központ. Szó, ami szó, nem kapkodta el a dolgát az ügyeletes szerkesztő! Sőt, még csak ahhoz sem vette magának a fáradságot, hogy átnézze saját hírügynöksége előző napi kiadásait. Ott ugyanis – valamivel frissebben – már beszámoltak ugyanarra az újságcikkre hivatkozva ugyanarról.
16:27Nyomott hír
Egy közép-szlovákiai pénzverdében már n y o m j á k a szlovák eurócenteket – közli egyik hírügynökségünk. Nyomni azonban csak a bankókat lehet: az érméket v e r i k .
Meglepő módon a pénz v e r d é b e n.
 
június 26.
12:45Kitüntető aláírás
Egyik hetilapunk fényképet közöl, amelyen – az aláírás szerint – 1952. március 15-én Nagy Gábor átveszi Kossuth-díját Rónai Rudolftól. Az ember elkezd töprengeni. 1952-ben Rónai Rudolf, a későbbi helsinki magyar nagykövet, ha jól emlékszem, a Malévnél dolgozott. Vajon miért bízták volna meg éppen őt egy Kossuth-díj átadásával? A magyarázat egyszerű: a díjat a képen (felismerhetően) nem ő, hanem apja, Rónai S á n d o r adja át, aki akkoriban az Elnöki Tanács elnöke volt.
15:58Kávézacc
Kávézaccjóslásra vállalkozott a Budapesti Rendőr-főkapitányság – ezzel vádolja a BRFK-t egyik napilapunk publicistája. A BRFK szerint ugyanis mindennél hevesebb, kegyetlenebb támadásoktól kell tartani a jövő szombatra meghirdetett budapesti melegtüntetésen. Nem én állítom, hanem néhány sorral lejjebb ugyanennek a cikknek a szerzője, hogy alighanem így is lesz. De hát akkor hol van a kávézaccjóslás? Jósolni akár kávézaccból, akár kártyából (gömbből, füstből stb.) abszolút tudománytalan, megkockáztatom: közönséges csalás. Itt viszont az előzetes tényeken alapuló, valószínű forgatókönyvet látunk. Hát akkor?
 
június 27.
21:12Levert tégla
A főpolgármester ünnepélyesen leverte az átalakításra váró közraktárak első tégláját – hallottam egy kereskedelmi rádiónk riporterétől. Leverni – szerintem – lehet cöveket, felkelést, poharat az asztalról, meg lehet fenyegetni a tolvajt azzal, hogy legközelebb leverik a kezét, a lehető legrosszabb esetben még egy alapkövet is le lehet verni (bár azt is inkább lerakják), ha viszont a téglát (le)verik, az összetörik, ezért nem ajánlatos.
 
június 28.
10:00Frunze
Az új orosz vezérkari főnök életrajzát ismertetve egyik katonai folyóiratunk azt állítja, hogy Nyikolaj Makarov 1979-ben fejezte be tanulmányait Frunzéban. Az orosz források viszont említést sem tesznek arról, hogy a tábornok valaha is járt volna a kirgiz fővárosban, Frunzéban, mai nevén Biskekben. Ezzel szemben: Moszkvában végzett a Frunze Akadémián. Tejszín a kocsiszinnel...
19:18Történelmi lecke fiúknak és lányoknak
Az utóbbi évek egyik legjelentősebb történelmi szenzációjával állt elő egyik hetilapunk szerzője, aki azt állítja (de magától értetődő, jól ismert tényként), hogy az Egyesült Államok annak idején megállapodott Brezsnyev Szovjetuniójával, hogy gazdasági támogatás fejében engedik a szovjet zsidókat emigrálni. Ez azért szenzáció, mert eddig még sehol senki sem hallott ilyen megállapodásról, amely ha létezett volna, a szovjet zsidóknak nem kellett volna a szovjet hatalom utolsó éveiig (a 80-as évek legvégéig, a 90-es évek elejéig, vagyis a peresztrojka időszakáig) várniuk arra, hogy elhagyhassák a Szovjetuniót. Addig ugyanis csak jelentéktelen számú zsidó távozhatott a Szovjetunióból. És tessék mondani, mennyi volt az a gazdasági támogatás? Mert még erről sem hallott a világ.
 
június 30.
12:38Veszélyeztetett példányok
Japán százával öli le a bálnákat, köztük a veszélyeztetett példányokat is – hallottam egyik rádiónk hírműsorában. Naná, hogy veszélyeztetve van az a példány, amelyet le akarnak ölni. Nem inkább arról van szó, hogy a japánok a veszélyeztetett bálnafajok egyedeit ölik le?
15:44Morbid kérdés
Egy pakisztáni származású férfi Torontóban egy veszekedés után szemrebbenés nélkül szíven szúrta magyar feleségét, megfojtotta magyar anyósát, majd öngyilkos lett, szemtanú nincs – írja egyik magyar bulvárlap. Vajon hogyan állapította meg a halottkém (vagy az esetről beszámoló újságíró), hogy a gyilkosnak a szeme sem rebbent?
15:51Lefokozva
Mahmud Ahmadinedzsad iráni miniszterelnökről ír egyik bulvárlapunk, továbbá nejéről, akinek még a keresztneve sem ismert. Az iráni politikus nem miniszterelnök, hanem államfő, nevében csak egy „d” betű van (helyesen: Ahmadinezsád), ami pedig muzulmán vallású hitvesének az utónevét illeti, az meglepő volna, ha k e r e s z t név lenne.
 
július 1.
15:26Pártkormánypárt
A Mongol Népi Forradalmi Pártkormánypárt székháza előtti tüntetésekről tudósít egyik hírügynökségünk. Hallottam már kormánypártról, pártállamról, állampártról, de a pártkormánypárt valamenyin túltesz. Ehhez valószínűleg valóban népinek és forradalminak kell lenni.
15:34Csecse(n) hír
Szívünk repeshet a nagyszerű hírtől: Naomi Campbellnek – mint egyik hírügynökségünk beszámol róla – újra orosz barátja van, Vlagyiszlav Doronyin személyében. Az előző orosz barát – állítja még mindig ugyanez a forrás – a csecsen Umar Dzsabrailov volt. Ez az úr kétségtelenül orosz állampolgár, ám ha orosznak nevezzük, akkor orosz volt Dudajev, Maszhadov, sőt Samil imám is, míg Duray Miklós szlovák, Tőkés László pedig román.
 
július 2.
08:45Hibacsinálók
„Angyalcsinálók”. Ezzel a címmel jelent meg riport egyik hetilapunkban. Vártam volna, hogy mikor lesz benne szó tiltott magzatelhajtással foglalkozó asszonyokról (merthogy a szó ezt jelenti), de csak csecsemőgyilkos anyákról szólt az írás. Mindkettő bűncselekmény persze, de különböző. Az egyik egyébként súlyosabb, mint a másik. Ezt nem árt tudni. Pláne egy rendőrségi hetilapnak.
15:39Az Idegen Légió atombombája
Egyik rádiónkban hallottam, hiogy az illetékes maqyar szervek olyan high-tech hadászati eszközöket foglaltak le, amelyek a francia Idegen Légióból származnak és amelyeket idehaza vadászatnál akartak felhasználni. Őszintén szólva, nehezen tudnám elképzelni, hogyan lehet interkontinentális rakétával, távolsági bombázóval, atomtöltettel szarvasra vadászni. Ezek tudniillik valóban h a d á s z a t i eszközök, igaz, a francia Idegen Légió fegyvertárában nincsenek ilyenek. A lefoglalt tárgyak (éjjellátó készülékek, mesterlövész távcsövek stb.) viszont olyan k a t o n a i eszközök,(mert a „hadászati” nem azt jelenti, hogy „katonai”), amelyek legfeljebb h a r c á s z a t i célokra használhatók.
 
július 3.
15:30Sarkos fogalmazás
Kétoldalas összeállítást közöl az Északi-sarkról egyik bulvárlapunk. Ebből kiderül, hogy 1. az Északi-sark egy kontinens, 2. amelyet meg akarjnak kaparintani azok, akik bármit hajlandók megtenni egy darabka földterületért, és 3. hogy a Déli-sarkot (ezt a képzeletbeli pontot!) felparcellázták egykoron (kik és hogyan?) Egy bulvárlap természetesen nem akadémiai közlöny. De azért nem is analfabétáknak készítik. Csak úgy látszik, azok írják és szerkesztik.
 
július 6.
12:19Kiskorú gyermekek
Több médium is felháborodva ír, illetve beszél arról, hogy egy autópálya építkezésén kiskorúak is dolgoztak. Holott ezt semmiféle törvény nem tiltja. A törvény azt mondja ki, hogy 15 év alattiakat nem lehet munkavégzésen foglalkoztatni. Csakhogy 15 éves kor fölött is kiskorú a kiskorú, mindaddog, amíg be nem töltötte a 18. életévét. Különösen szép, amit egy polgármester nyilatkozott egyik napilapunknak (ha ugyan pontosan idézték szavait). Ő azon háborodott fel, hogy az építkezésen k i s k o r ú g y e r m e k e k dolgoztak. Tapasztalataim szerint a n a g y k o r ú gyermekek fölöttébb ritkák.
12:21Még mindig az életkor
Egyik kereskedelmi televíziónk műsorvezetője szerint régebben, ha egy leány 30 éves koráig nem esett teherbe, az szégyennek számított. Amennyire én emlékszem, ha régebben egy l e á n y teherbe esett, az az életkorától függetlenül szégyennek számított.
14:50Véres idők gyakornoka
Charles Gatiról írja egyik napilapunk publicistája, hogy „a legvéresebb kommunista időkben a mai Népszabadság elődlapjánál, a Szabad Népnél dolgozott”. Gati 1953 és 1955 között, Nagy Imre miniszerelnöksége idején volt gyakornok, ami ha nem is volt a demokrácia diadalának időszaka, de azért talán a legvéresebb kommunista időnek sem minősíthető. Egyébként pedig – és erre ennél a napilapnál nem ártana odafigyelni! – nem a Szabad Népnél, hanem éppen a szóban forgó napilapnál dolgozott gyakornokként.
20:01A városi legenda örök és kiirthatatlan
Almásy g r ó f o t, Az angol beteg című film „ihletőjét” emlegeti egyik napilapunk tv-műsor mellékletének szerzője. Ha nem is annyi fontsterlingem, de legalább annyi forintom volna, ahányszor a magyar sajtóban már megírták, hogy Almásy László a családnak nem a grófi, hanem a köznemesi ágából származott, akkor Bill Gates nyomorúságos koldus lenne hozám képest. Egyszerűen hihetetlen, hogy vannak emberek, akik csak írnak, de nem olvasnak! A napokban került a kezembe egy történész kandidátus könyve, aki a névmutató függelékben e l l e n tengernagyként emlegeti Horthy Miklós a l tengernagyot. A „gróf” és az „ellen”, úgy látszik, ugyanolyan kitörölhetetlen a köztudatból, mint néhai Tom Lantos amerikai képviselő szenátori címe.(Történészünk ezenkívül – tartok tőle, hogy már ezen sem lehet segíteni – Horthy nemesi előnevét, a „nagybányai”-t nagy kezdőbetűvel írja.)
 
július 8.
09:19Szabadság
Azt hallottam egyik kereskedelmi rádiónk műsorvezetőjétől, hogy Sólyom László szabadságát megszakítva visszatér Budapestre, hogy részt vehessen a legfőbb közjogi méltóságoknak Gyurcsány Ferenc által összehívott értekezletén. Szabadságát azonban már csak azért sem szakíthatja meg, mivel hivatalos látogatáson tartózkodik Kijevben, és nem a szabadságot választotta az ukrán fővárosban.
09:21isztán
Egyik napilapunk szerint a magyar miniszterelnök a következő évtized első felére datálta, amikor reményei szerint Afganisztánból is érkezhet már földgáz hazánkba. Kérdésem: véletlenül nem Türkmenisztánt említette a kormányfő? Vagy isztán=isztán?
09:26Bliccelők
Egyik napilapunk hathasábos cikkének alcíme szerint a BKV járművein utazók harmada bliccel. Gyanúsan sok! Nem arról van szó, amiről aztán magában a cikkben is szó esik, hogy t. i. az utasok 30 százaléka nem fizet az utazásért. Az utóbbiaknak azonban nem kis része 65 éven felüli, akik viszont aligha sorolhatók a bliccelők közé.
 
július 9.
15:16A közhely visszaüt
A berlini Tussaud-panoptikumban szabályosan „lefejezett” Hitler-viaszfiguráról ír egyik hírügynökségünk. Amelynek szerkesztői bizonyára tudják azt, amit a nagyközönség többsége nem tud, nevezetesen. hogy hogyan kell valakit (vagy akár egy viaszfigurát is) s z ab á l y o s a n lefejezni. Vagyis, hogy a XX. században melyek a lefejezés szabályai. Legfeljebb annyiban tudok segíteni, hogy az utolsóelőtti európai államban, ahol volt lefejezés – történetesen a hitleri Németországban – frakkba öltözött bakó ütötte le a hazaárulók fejét. Amennyire azonban tudom, a berlini Hitler-bábu „merénylője” nem öltött frakkot.
 
július 10.
10:41Televíziós bomba
Bomba robbant Isztambulban, az USA konzulátusa előtt. Egyik televíziónk híradójának műsorvezetője azonban az Egyesült Államok isztambuli k ö v e t s é g é r ő l beszélt. Minthogy követséget a küldő állam vagy abban a városban működtet, amelyet a fogadó ország a fővárosának tart (Hollandiában például Hágában), vagy abban, amelyet a küldő ország annak elismer (Izraelben például – néhány állam kivételével – Tel-Avivban), két lehetőség van: 1. A műsorvezető azt hitte, hogy Törökország fővárosa Isztambul, vagy 2. azt, hogy az Egyesült Államok Isztambult ismeri el Törökország fővárosának. Van persze egy harmadik lehetőség is: kollégánk nem tudja a különbséget a konzulátus és a követség (sőt, az adott esetben: nagykövetség) között.
14:54Szokatlan módon
Barack Obama amerikai elnökjelölttől szokatlan módon európai körútra készül – vezetett fel egy hosszabb hírt egyik rádiónk műsorvezetője. Szokatlan módon? Oh, szent tudatlanság! Az elmúlt legalább négy, de alighanem még több évtizedben nem volt olyan amerikai elnökjelölt, aki ilyen minőségében a választás előtt ne járta volna be Európát, ne kereste volna fel az amerikai választók tetemes része számára nem közömbös, i-vel kezdődő országokat (Itáliát, Írországot és Izraelt).
15:50A memória elsárkányosodása
Egy új könyv olvasása közben egyik napilapunk recenzensének „felrémlett H. Barta Lajos Kézikönyv a nők elsárkányosodásáról” című műve, amelyet még ifjan olvasott. Nekem viszont, aki ismeri H. Barta Lajos munkásságát, egyáltalán nem rémlett, hogy az író (aki, mellékesen szólva, évtizedekig volt annak a lapnak a munkatársa, amelyben a recenzció most megjelent) tolla alól került volna ki ilyen című mű. Úgy látszik, a recenzens ifjúkora már nagyon régen volt. A Kézikönyv a nők elsárkányosodásáról-t ugyanis dr. Bartha Antal írta.
16:30Olaszországból át akart szökni Olaszországba
Magyarból lett horvátról szól egyik bulvárlapunk sztorija. Hőse annak idején úgy disszidált, hogy Jugoszláviába utazott és Triesztből átúszott az olaszországi Anconába, de(?) az olasz parti őrség elkapta. Csak az nem érthető, hogy ha már egyszer Triesztben volt, miért akart átúszni Anconába? (Gyöngébbek és a földrajzban járatlan szerző kedvéért: Trieszt – jóllehet a második világháború után a jugoszlávok megpróbálták megszerezni, de sikertelenül – Olaszországban van.)
 
július 11.
13:47Egy folyóval odébb
A népszerű tv-riporter munkásságát méltatva egyik napilapunk tv-mellékletének szerzője felemlíti azt a riportját, amelyet a makói komptragédiról készített, amikor két kisgyerek lelte halálát a folyóba merült autóban. A hely megnevezése majdnem olyan messze van a valóságostól, mint a Maros a Dunától. Az említett tragédia ugyanis Mohácson történt.
13:49Ki?
A Szabad Európa fehérorosz nyelvű kiadására hivatkozik egyik napilapunk. A Szabad Európa azonban nem újság, amelyet k i adnak, hanem rádió, amelynek egyszerűen a d á s a van.
 
július 13.
14:41Európai újságírók
Egy újságírói honlap hírt ad az Európai Újságírók Szövetségének berlini tanácskozásáról, amelyen a MÚOSZ alelnöke is részt vett. Lehet,. hogy Acsay Judit nem tudta, hogy kinek a tanácskozásán vett részt? (Vagy csak a honlap szerkesztője nem tudja?) Merthogy nem az Európai Újságírók Szövetségének (AEJ) a tanácskozásán volt ott kolléganőnk, az biztos! Lehet, hogy az Európai Újságíró Szövetségéén (EFJ)? A kettő között kb. akkora a különbség, mint az Európa Tanács és az Európai Tanács között. Vagyis: nagy.
14:48Shakespeare-i tudósítás
Egyik rádiónk tudósítója szerint Moszkva haragszik, mert a csehek hozzájárultak az amerikai radar telepítéséhez közel az orosz határhoz. A baj csak az, hogy a cseh-orosz határ ugyanott található, ahol a Cseh tenger. Nem a térképen, hanem talán Shakespeare-nél. Csehország és Oroszország