Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a https://muosz.hu címen.
Televízió | Rádió | Sajtó | Új média | muosz.hu || 2021. október 27.


hirdetés
hirdetés

PARTNEREINK
Médiajogfigyelő

Metazin
Kulcsár István blogja
[fordított sorrend][összes bejegyzés]
adott napon:
április 5.
16:35Az ombudsman és a Nobel-díj
Van egy napilapunk, amely saját különbejáratú ombudsmant tart. Nyilvánvalóan azért, hogy rámutasson a mások hibáira. Én ugyan nem vagyok ombudsman, de azért hadd jegyezzem meg: a fent említett ombudsman állításával ellentétben Koestler Arthur nem volt Nobel-díjas. A Koppenhágai Egyetem Sonning-díját ugyan valóban elnyerte, mi több, a Brit Birodalmi Rend parancsnoka volt, és műveit az egész világon olvasták, olvassák, de Nobel-díjra speciel nem érdemesítették.
15:26Amely
„Ott látta a televízióban azt a gazdát, amely árammal védte uborkáját a tolvajoktól” - olvasható egyik hírügynökségünk jelentésében. Én azt az újságírót, illetve azt a szerkesztőt, a m e l y ezt leírta és átengedte, már az általános iskolában megbuktattam volna magyarból.
 
március 26.
09:29Kanyargó sugárút
A Kálvin tér és a Vecsés határa között húzódó, illetve kiépítendő ferihegyi folyosó tervét ismertetve egyik napilapunk sugárútnak nevezi a 15 km hosszú útvonalat. Félek, hogy azt az útvonalat, amely először a Határ útnál fordul el jó 90 fokos szögben, majd a Kőbánya-Kispest metróállomás előtt, azután után hajlik különböző, részben S-kanyarokba, nem fogják kiegyenesíteni. Márpedig egy sugárút (például a budapesti Andrássy út, a párizsi Champs Élysées vagy a szentpétervári Nyevszkij proszpekt) éppen attól s u g á r út, hogy nyílegyenes, mint a fénysugár.
 
március 25.
08:27Új szó
Egyik napilapunk riportalanyát a 60-as években nem akarták felvenni az egyetemre, mert osztályellenes származásúnak számított. A szerző új szót alkotott. Lehetett ugyanis valaki osztály i d e g e n, lehetett osztály e l l e n s é g, de olyan, hogy osztály e l l e n e s , olyan nem létezett.
 
március 24.
08:50Csak ma!
„Még ma, a tbc világnapján is ez a legveszélyesebb betegség” – írja a tuberkulózisról egyik napilapunk. És holnap, mondjuk, a víz világnapján? Akkor már az AIDS, vagy netán a vízkór lesz a legveszedelmesebb?
 
március 23.
09:45Politikusi coitus
Az SZDSZ két vezető testületének k ö z ö s ü l é s é r ő l beszélt egyik kereskedelmi televíziónk riportere. Márpedig e g y ü t t e s ülés helyett közös ülést – hacsak nem akarjuk csesztetni a résztvevőket – még írásban sem tanácsos emlegetni, nemhogy szóban!
 
március 22.
16:33A rendőrtiszt, aki őrmester volt
Három rendőrtisztet megölt egy férfi a kaliforniai Oaklandben - jelentette egyik hírügynökségünk. A CNN honlapján szerepel az áldozatok neve és rendfokozata is: őrmesterek. És az őrmester, ugye, csak tiszthelyettes. Honnan hát az ellentmondás? Onnan, hogy a hírügynökség munkatársa - istenem, hányadszor! - „rendőrtiszt”-nek fordította a „police officer”-t. Pedig az - officer ide, officer oda - egyszerűen „rendőr”-t jelent angolul.
 
március 21.
10:31...de ellenőrizd!
Egyik hetilapunk interjúalanya, a több, mint fél évszázada külföldön élő, idős publicista így idézi a Szondi két apródját: „eb a hite kölykei, meddig daloljátok dicséretét a gyaurnak?” Ezzel szemben Arany János balladájában az olvasható, hogy „...kifogytok-e már / Dicséretiből az otromba gyaurnak? / Eb a hite kölykei!...” Ronald Reagan szerette idézni (méghozzá oroszul) azt a közmondást, hogy „doverjaj, no proverjaj” (bízzál benne, de ellenőrizd). Mit is jó szívvel ajánlok minden kollégának, a szerkesztőknek pedig kétszeresen.
 
március 20.
18:25Nem egy sikerült fordítás
„Németország nem egy szabad állam” – idézi egyik napilapunk a „német származású, neves libertariánus közgazdászt”, Hans-Hermann Hoppét. Rendben, de azért mert német származású, még nem kötelező, hogy megállapítása magyar fordításában egy hétmérföldes germanizmus legyen.
17:16Földünk lakói
A Föld lakossága 6 és fél milliárd fő. Jóformán tegnap még úgy mondtuk: 6 milliárd. Ezzel szemben mit olvashatunk egyik napilapunkban? „A Földön élő másfél milliárd lakosból már 23 százalék jut hozzá az internethez”. Ezt a napilap munkatársa egy brit tudós szájába adja. Ilyen tudatlan lenne egy tudós? Mindössze másfél milliárdnak hinné a Föld lakosságát? Vagy ennyire értette félre a neki angolul nyilatkozó tudóst kollégánk? Tartok tőle, hogy az utóbbi. A tudós ugyanis egész nyilvánvalóan azt mondta (ez sem teljesen pontos, de azért megközelítőleg az), hogy a Föld lakosainak 23 százaléka, másfél milliárd ember jut hozzá az internethez. Ismerjük el: a kettő között van egy kis különbség!
 
március 19.
20:08A halott lélegzett
Egyik közszolgálati televíziónk híradójában volt olvasható ez az inzert: „A halott csecsemőnek légzési zavarai voltak”. Csaknem 77 megélt évem alatt még egyszer sem olvastam vagy olyasmiről, hogy egy halott lélegezzen. Ez mindenesetre elég korán - már csecsemő korában - képes volt rá.
17:26Előállítás
„Észak-koreai katonák előállítottak két amerikai újságírónőt” - jelenti egyik hírügynökségünk. Nofene! Előállítani (szabálysértőt) nem annyira a katonaság, mint inkább a rendőrség szokott. De lássuk tovább! A két amerikai újságírónő az észak-koreai-kínai határfolyó, a Jalu kínai oldaláról fényképezett észak-koreai területet, mire az észak-koreai katonák átgázoltak a határfolyón és kínai területről magukkal vitték a két amerikai nőt. Ezt mifelénk nem annyira e l ő á l l í t á s n a k, mint inkább e m b e r r a b l á s n a k nevezik.
17:19Nem tudja a jobb kéz...
Egyik hírügynökségünk jelentette, hogy az orosz v é d e l m i minisztérium elküldte képviselőit Magyarországra „hadisírok gondozása érdekében”. Nem egészen precíz fogalmazás, de jó, érthető. Igen ám, de alig 24 perccel később ugyanez a hírügynökség már arról adott hírt, hogy oroszországi hadisírgondozók érkeztek Magyarországra „k ü l ü g y i státusszal”. Lehet, hogy Csap és Záhony között gazdát és státust váltottak?
 
március 18.
10:15Nem a tolmács, hanem a műsorvezető tévedett
Egyik rádiónk hírműsorának műsorvezetője szerint a tolmács hibája (összekeverte az autonómiát és az önkormányzatot) okozta azt a félreértést a magyar és a román fél között, amelynek következtében nem engedték Sólyom László gépét leszállni Marosvásárhelyen. Csakhogy: írott jegyzékben fordult elő a hiba, amelyet f o r d í t ó fordított (illetve az adott esetben: ferdített), míg a t o l m á c s élőszóban ülteti át az egyik nyelven elhangzottakat a másik nyelvre.
 
március 17.
16:20Nincs mire!
„Van mire dicsekedni a magyar katonai rádiófelderítésnek” - állítja alcímében egyik napilapunk. Valami r e azonban legfeljebb felvágni lehet, dicsekedni valami v e l szoktak. Mondjuk, a gondos szerkesztéssel.
11:01Nobel-díjat nekik!
Nem igaz persze, de közismert, jó duma, hogy az első férfinak, aki gyermeket szül, Nobel-díj van kitűzve. Nos, most egyik hetilapunkban azt olvasom, hogy „négy 11 éves angol kisfiúról derült ki, hogy gyermekáldás elé néz”. Bár a díj csak az elsőnek jár, úgy gondolom, hogy ha tekintettel zsenge korukra, mind a négy, gyermekáldás elé néző kis f i únak oda kell ítélni a Nobel-díjat.
10:56Szuperkövér Berta
Egyik hetilapunk szerint Észak-Koreában Alaszkát is elérő l ö v e g e t tesztelnek. Nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogy valaki ismerje a különbséget a löveg (ágyú, tarack), vagyis egy l ő f e g y v e r és a r a k é t a (amelyet a belsejében elhelyezett hajtóanyag elégése folyamán keletkezett, nagy sebességgel kiáramló gázhalmazállapotú égéstermék reaktív hatása hoz mozgásba;MNL) között. Jóllehet az első világháborúban a németek Kövér Berta nevű tarackjával akár 14 km-es távolságra is lehetett lőni, ahhoz, hogy Észak-Koreából Alaszkára robbanótöltetet juttassanak el, a rakéta némileg célravezetőbb eszköz.
 
március 16.
16:44Anyanyelv
Egyik hírügynökségünk jelentése szerint a kárpátaljai Rahón „a vegyes házasságokban született gyermekek többsége nem sajátította el magyar nyelvet”. És e cikk szerzője? Tartok tőle, hogy ő nem tudja használni határozott névelőt.
16:40Apró különbség
Egyik napilapunk szerint Sólyom László gépét nem engedték leszállni, ám „ő mégsem gyalog megy Romániába, ahol nemrég Dévaványára kirándult”. El kell szomorítanom a szerzőt: Dévaványa nem Romániában, hanem Békés megyében található. Amire ő (feltehetően) gondol, az az a bizonyos helység, amelynek várát a tizenkét kőműves nem tudta felépíteni: Déva. Ványa (bácsi) nélkül.
 
március 13.
20:06Zászlóshajó, akárcsak anya, csak egy van
A magyar acélipar legnagyobb zászlóshajójának nevezte egyik közszolgálati televíziónk híradójának riportere a Dunaferrt. Sajnos, ha így megy tovább, a Dunaferr hovatovább a magyar kohászat egyetlen hajója lesz...De addig sem árt megjegyezni, hogy egy flottában nincsenek sem kisebb, sem nagyobb zászlóshajók: egy flottának csak egy zászlóshajója van.
 
március 11.
20:42A vezeték valóban nem hülye, de...
Van egy orosz mondás: „guba nye dura”. Szó szerinti fordításban: „az ajak nem ostoba”. A Hadrovics-Gáldi féle szótár úgy adja vissza, hogy „nincs rossz ízlése”. Kissé szabadabb fordításban esetleg úgy is hangozhat, hogy „tudnak élni!” A „gubá”-hoz hasonló „truba” szó csövet, csővezetéket jelent. Ezért kétségtelenül szellemes volt a Déli Áramlat gázvezeték felépítésével foglalkozó magyar-orosz miniszterelnöki tárgyalás után a Kommerszant szójátéka. A megállapodásról szóló cikknek ugyanis a moszkvai lap ezt a címet adta: „Truba nye dura”. Egyik hírügynökségünk lapszemléje szerint a tárgyalásokról a Kommerszant „A vezeték nem hülye” címmel számolt be. Vagyis: lefordította a lefordíthatatlant. Ez az évszázad leiterjakabja! Figyelemre méltó, hogy a hírügynökségi anyagot több lap is átvette és sehol sem akadtak fenn azon, hogy mi értelme van annak, hogy a vezeték nem hülye.
 
március 10.
20:17Kereskedelmi és közszolgálati
Ma tovább erősödött a forint.
A MNB elnöke bírálta a kormányt.
Moszkvában a két kormányfő jelenlétében egyezményt írtak alá a Déli Áramlat gázvezeték építéséről és egy jelentős magyarországi gáztározó építéséről.
Az MDF-frakciónak valószínűleg annyi, a Dávid-Bokros ügy miatt forrong a párt.
Írországban folytatódik az erőszak: most egy rendőrt öltek meg.
És ezen a napon mi az első, a vezető hír egyik kereskedelmi tévénk esti híradójában? Az, hogy egy magyar faluban egy férfi állítólag molesztált egy 9 éves siket kislányt, de szerencsére ez sem bizonyos, mert állítás áll szemben állítással, és a kislányon nincsenek nyomai erőszaknak.
És hogy még szebb legyen: a moszkvai aláírásokat, Gyurcsány és Putyin találkozóját a híradóban egyetlen szóval sem említették. Nem szoktam itt ilyen szubjektív megjegyzéseket tenni, de ,most nem tudom megállni: én szégyellem magam a híradó szerkesztője helyett. De azért ő is szégyellheti magát!
A közszolgálati tévé szerkesztői viszont alapfogalmakkal nincsenek tisztában. Híradójuk a Gyurcsány-Putyin megbeszélést közös kormányülésnek aposztrofálja, majd közli, hogy vasárnap az EU pénzügyminiszterei c s ú c s értekezletet tartanak. Értsd: nem a tagországok pénzügyminisztériumainak portásai ülnek össze Brüsszelben, hanem maguk a tárcavezetők. De ha ez csúcs, akkor mi lesz az EU állam- és kormányfőinek hamarosan ugyancsak összeülő tanácskozása? Csúcs a csúcson?
16:51Borítsunk fátylat a focira!
Az íráni női labdarúgó-válogatott tagjai fátyolban és tréningnadrágban lépnek pályára Németországban - közli egyik hírügynökségünk. Nem tartom magam szakértőnek a futballban, de akkor sem tudom elképzelni, hogy valaki lefátyolozott arccal kezelje le a labdát, passzolja vagy rúgja kapura. Gondolom, ezt az iráni focista nők sem tudnák maguknak elképzelni. Éppen elég gondot okoz nekik a fátyolnak „fordított” csador (a hajat szigorúan borító fejkendő), amelyet a pályán viselnek.
12:43Áramlatok
Egyik rádiónk déli hírműsorát azzal vezették fel, hogy ezekben a percekben írja alá Moszkvában a magyar és az orosz miniszterelnök a Kék Áramlat gázvezeték létrehozásáról szóló megállapodást. Idejében szólok: ne tessék rá várni! A Kék Áramlat vezetéket ugyanis már meg is építették, mégpedig Oroszország és Törökország között. Ehhez fölösleges a magyar részvétel. Amiről a magyar és az orosz miniszterelnök most tárgyalt Moszkvában, az annak az esetleges meghosszabbításáról szól. Amely ugyan szintén áramlat lesz, ha lesz, de nem K é k , hanem D é l i.
10:08Felségjel
Egyik kereskedelmi televíziónk reggeli híradója arról számol be, hogy a japán partok közelében összeütközött egy dél-koreai és egy panamai felségjelű hajó, az utóbbinak a matrózai eltűntek. F e l s é g j e l e azonban repülőgépnek van, egy hajó valamely állam l o b o g ó j a a l a t t hajózik. És a visszatérő félreértés: nemcsak a m a t r ó z o k n a k veszett nyomuk, hanem a hajón szolgáló t i s z t e k n e k is. Ők ugyanis nem matrózok (mert azok a „munkások” egy kereskedelmi hajón), hanem - bármilyen hihetetlen! - tisztek! Borzasztó egyszerű: minden matróz tengerész, de nem minden tengerész matróz.
10:02Hadiállapot
1953 óta hadiállapot van Észak- és Dél-Korea között - hallottam egyik közszolgálati televíziónk híradójában. Csak 1953 óta? És akkor mi volt 1950 és 1953 között? Idilli béke?
09:54A katona-csodagyerek
A Hitler-ellenes merénylet végrehajtójáról, von Stauffenbergről írja egyik magazinunk, hogy 1917. november 15-én született, szolgálatát 1926-ban a bambergi 17. lovasezrednél kezdte hadapródként, a tiszti vizsgát három esztendővel később, 1929-ben tette le, 1930. január elsején léptették elő hadnaggyá. Vagyis 12 éves korában. Afrikában ma gyakorta visznek el katonának tizenéves gyerekeket. Ám 12 éves korukban még ők sem szoktak hadnagyi rendfokozatot kapni.
09:49Karinthy után szabadon
Mínuszos hír egyik napilapunkból: „Hasba rúgta a vonatkalauzt egy 15 éves fiú a tiborszállási vasútállomáson, mert a jegyvizsgáló szólt neki, hogy rossz vonatra szállt - tájékoztatott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság sajtóreferense hétfőn. Az eset vasárnapra virradóra történt; a könnyű sérülést szenvedő jegyvizsgáló elmondása szerint a társaságban lévő ittas fiú azért rúgta meg, mert szólt nekik, hogy rossz vonatra szálltak – mondta Fülöp Gergely.” Hát maga megbolondult, hát maga megbolondult, hogy mindent kétszer mond, kétszer mond?
 
március 7.
11:25Nagykövetek
Mauritánia kiutasította az izraeli nagykövetség személyzetét. Ez egyik hírportálunk alcímében úgy szerepel hogy „Az izraeli nagyköveteknek 48 órájuk van, higy elhagyják Mauritániát”. Vajon hány izraeli nagykövet lehetett eddig Mauritániában?
10:01Komintern
Egy Rajk Lászlóra születésének századik évfordulóján emlékező cikk szerzője azt írja egyik napilapunkban, hogy Rákosinak a Jugoszlávia elleni támadás jeladásul szóló cikke 1949 június 1-én jelent meg a Komintern lapjában. Aligha. A Kom i n t e r n (a Harmadik vagy Kommunista Internacionálé) ugyanis 1943. május 15-én feloszlatta magát. A szóban forgó lap, a Tartós Békéért, Népi Demokráciáért – mint ez magából a cikkből is következik – az 1947-ben létrejött Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának, az úgynevezett Kom i n f o r m nak az orgánuma volt.
Ugyane cikk szerint a lefogott Rajkot Péter Gábor és Kádár János után a „szovjet hírszerzés vette kezelésbe”. Valójában ehhez az ügyhöz a szovjet h í r s z e r z é s n e k semmi köze sem lehetett. A Rajk-ügy „felgöngyölítéséhez” segítséget nyújtó szovjet tanácsadók nyilvánvalóan az ezen a téren odahaza bőséges tapasztalatokat szerzett szovjet b e l s ő e l h á r í t á s emberei voltak.
09:48Aranytoll
Garamvölgyi Lászó felmentéséről beszámolva egyik internetes hírportál emlékeztet rá, hogy a szóvivő-dandártábornokot korábban az országos rendőr-főkapitány Aranytollal jutalmazta. Ez bizonyosan nincs így. Egy arany (töltő?)tollal ugyanis jutalmazhatta a főrendőr a szóvivőt, de az Aranytollat nem rendőri elöljáró, hanem a MÚOSZ Elnöksége ítéli oda.
 
március 5.
17:07Grafikai rajz
Székesfehérváron a rendőrség egy g r a f i k a i rajz alapján keres egy gyerekmolesztáló férfit - írja egyik hírügynökségünk. Vajon milyen lehet az a r a j z, amely nem grafikai?
09:43A szerzetes unokája
Vjacseszlav Nyikonov orosz történészről közöl riportot egyik napilapunk. A riportalany családja nem mindennapi: atyai nagyapja ortodox püspök volt, míg anyai ágon Vjacseszlav Molotov volt a nagyapja. Maga Nyikonov „1956-ban született, épp abban az évben, amikor nagyapja, immár a szovjet pártellenzék vezető figurájaként, Hruscsov ellenlábasaként egyszer s mindenkorra kiesik a szovjet vezető elit legfelső köreiből”. Az első állítás nyilván félreértésen alapul, mivel az ortodox egyházban püspöki tisztséget csak szerzetes tölthet be, ergo nincsenek gyermekei és unokái. A második állítás viszont egyszerűen pontatlan. A Molotov-vezette „pártellenes csoport” ugyanis 1957-ben lépett fel Hruscsov ellen és az 1957. júniusi plénum távolította el tagjait a legfelső vezetésből.
 
március 3.
16:47A fütyülő majom
Lány létére megtanult fütyülni egy orangután a washingtoni állatkertben - adja hírül egyik hírügynökségünk. Szerintem az a csoda, hogy m a j o m létére tanult meg fütyülni. A hírből egyébként már csak az hiányzik, hogy az orángután s z ő k e nő volt. És ennek ellenére tanult meg fütyülni.
16:42Már életében örvegy volt
Sztálini megsértette Krupszkaját. „Lenin ekkor felelősségre vonta Sztálint, aki kénytelen volt megkövetni később Lenin özvegyét” - írja egyik napilapunk szerzője. Sztálin azonban nem később, hanem csaknem azonnal bocsánatot kért Krupszkajától, aki következésképpen akkor még nem lehetett Lenin ö z v e g y e .
 
február 25.
13:12Nahát! Ki hitte volna?
Egyik rádiónk híradásában arról számol be, hogy Bölcskei Gusztáv református püspököt újraválasztották a református egyház lelkészi elnökévé. Különösen fontosnak tartom, hogy Bölcskeiről közölték, miszerint ő r e f o r m á t u s püspök. Különben ugyanis azóta is kételyek között hánykolódhatnék, hogy nem egy katolikus vagy netán mormon püspököt választott-e lelkészi elnökévé a református zsinat.
 
február 22.
16:10Ezután minden másképp volt, avagy történelmietlen lecke fiúknak
Gábor Áronról közismert, hogy a rézágyúja fel van virágozva. Az már kevésbé, hogy cigány volt - amint ezt egyik vasárnapi lapunk állítja. Igaz, ez száz százalékos bizonyossággal nem cáfolható, mivel az etnikai hovatartozásról akkor sem vezettek hivatalos nyilvántartást. Figyelembe véve azonban, hogy az ágyúöntő felmenői határőrök, édesapja, Gábor István főjegyző volt, ő maga gimnáziumban érettségizett a csíksomlyói ferencrendieknél, majd Bécsben hallgatott katonai műszaki tanulmányokat...nos, félő, hogy a 19. század első felében a roma integráció még nem tartott itt Erdélyben.
Ugyanebben a cikkben szerepel az az állítás is, hogy Francisco Franco y Bahamonde spanyol tábornok és fasiszta diktátor idején négyezer katolikus papot gyilkoltak meg. Ez a szám nagyságrendileg abszolút eltúlzottnak tűnik, erősen propagandaszaga van (vajon hány pap lehetett összesen Spanyolországban?), de egy bizonyos: a papgyilkosságok nem Francóék lelkén száradnak. Vagy lehetséges, hogy az a Caudillo, akinek a Köztársaság elleni harcát a spanyol püspöki kar 1937. július 1-jén kiadott pásztorlevelében kommunistaellenes kereszteshadjáratnak minősítette, majd államvallássá nyilvánította a katolicizmust, 4000 pap legyilkolásával viszonozta az egyház támogatását?
 
február 20.
15:20Színpiszkos
A megosztott Ukrajnáról írva egyik hetilapunk szerzője odanyilatkozik, hogy a Krím-félsziget lakossága „színorosz”. Ami sajnos nem stimmel. Igaz, hogy ebben az ukrajnai autonómiában a lakosság nagy többsége orosz, de azért élnek ott például ukránok is, a törzsökös lakosság képviselőiről, a sztálini száműzetésből visszatért krími tatárokról nem is szólva.
Ugyanebben a cikkben olvashatunk egy ukrán nacionalista vezérről is. Egyszer mint Petrjulja szerepel a cikkben, egyszer mint Petrulja. A történelmi hűség kedvéért szögezzük le: a hetman neve nem ez és nem is az volt, hanem P e t l j u r a.
15:01Időzavar
Egyik hetilapunk, visszaemlékezve Kéri Kálmánnak az 1990-ben választott Országgyűlés első ülésén elhangzott beszédére, úgy ismerteti a később tábornokká előléptetett főtiszt beszédét, hoigy „abban nagyrészt hadi pályafutására fókuszált. E szerint Ferenc József katonája is volt, aztán Stromfeld Aurélé a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregében, majd IV. Károlyé...továbbá Horthy Miklósé”. Majd? Nincs ez egy kicsit időben felcserélve? IV. Károlynak ugyanis valaki legfeljebb csak közvetlenül Ferenc Józsefet követően, mindenesetre a Tanácsköztársaság e l ő t t lehetett a katonája.
14:37Valaki rosszul emlékszik
Egy hetilapunknak adott interjúban egy történész azt állítja, hogy Major Ákos népfőügyész volt. Nos, vagy a történész emlékszik rosszul, vagy az újságíró az interjúalany szavaira. Tény ugyanis, hogy Majos Ákos volt hadbíró, népbírósági tanácselnök, a Népbíróságok Országos Tanácsának elnöke, a budapesti ítélőtábla, majd a Legfelső Bíróság bírája, sőt, művelődési ház kultúrosa, majd ügyvéd is, de népfőügyész nem volt sohasem.
14:29Ítélet
Háy Gyulát – állítja egyik hetilapunk – 1956 után halálra ítélték. Anélkül, hogy nagyobbítani vagy kisebbíteni akarnám az író érdemeit, a tények kedvéért szögezzük le: az írót h a t é v i szabadságvesztésre ítélte a bíróság.
 
február 19.
10:41Mitagadás: nem kitagadás!
A Nobel-békedíjas Elie Wiesel szájába adta egyik hírügynökségük azt a véleményt, miszerint nem elegendő, hogy XVI. Benedek pápa elítélte az antiszemitizmust, újra ki kellene tagadnia a holokauszttagadó Richard Williamson püspököt. Elie Wiesel azonban – ezt bármibe lefogadom! – tudja, hogy k i t a g a d n i (majdani örökséghez aló jogától megfosztani) egy apa tékozló, a szülő szeretetre nem méltó fiát szokta, a Szentatya, illetve az egyház viszont k i k ö z ö s í t i (exkommunikálja, rossz fordításban: kiátkozza) azt, aki rászolgál a kitaszításra.
 
február 18.
09:17Majd
Robert Capáról ezt írja egyik napilapunk: „1931-ben elhagyta Magyarországot, hogy aztán Párizsban kössön ki és hivatásos fotóriporter legyen, hadifotográfusként részt vegyen öt háborúban, majd a spanyol polgárháborúban elkészítse A milicista halála című világhírű felvételét”. Vajon mely öt háborúban vehetett részt Capa a 30-as években, hogy a z o k a t k ö v e t ő e n ott legyen a spanyol polgárháborúban? Az igazság az, hogy éppen a spanyol polgárháború volt az első, amelyben dolgozott, m a j d azt követően még négyben.
 
február 17.
11:04A sír ismeretlen
Egyik napilapunk beszámol egy olyan eseményről, amely, úgymond, a budapesti Hősök terén, az Ismeretlen katona emlékművénél ért véget. A bökkenő csak az, hogy hozzánk legközelebb, ha jól tudom, Belgrádban található ismeretlen katona sírja, távolabb pedig például Párizsban és Moszkvában. A Hősök terén nem nyugszik senki, ergo ott nem lehet sír. Amire a szerző gondol, azt nem is annak építették, hanem h ő s i e m l é k m ű n e k.
 
február 7.
17:44Fordítva!
Bizonyos S. Anita megfojtotta csecsemőjét, ezért – mint egy hetilap hírül adja – „a szolnoki bíróság tavaly nyáron hat év börtönbüntetésre ítélte. Ezen a táblabíróság nem változtatott, ám az elítéltnek ezt egy alacsonyabb büntetési fokozatban, fegyházban kell letöltenie.” Tehát az elítéltnek nem alacsonyabb, hanem magasabb büntetési fokozatban kell letöltenie a hat évet, a fegyház ugyanis közismerten szigorúbb fokozat, mint a börtön. Külön öröm, hogy ez nem egy butácska pletykalapban, hanem egy jóformán szaklapban jelent meg.
11:03Egybehangzó állítások
Moszkvában „Barroso kijelentette: az EU nem ellenzi az Északi és a Déli Áramlatok megépítését” – jelenti egyik napilapunk tudósítója a helyszínről. Ugyanezt a napilap elsőoldalas összefoglalója így fogalmazza meg: „Az EU egyébként megerősítette érdekeltségét az Északi és a Déli Áramlat gázvezetékek megépítésében”. Ha azt mondom, hogy a két megállapítás némileg eltér egymástól, az erős understatement.
10:56A jó Róbert bácsi
Róbert bácsira, a szélhámosra emlékezik egyik képes hetilapunk publicistája. A török állampolgárságú szélhámos áldozatai között említ a szerző „olyan színész nagyságokat”, mint például Jávor Pál, Muráti Lili,Gózon Gyula, Dayka Margit, akiket „kisebb vagyonokkal ” rövidített meg. De Latabár Kálmán is fizetett egy ízben a szélhámosnak, amikor „öccse, Árpád egy szerelmi csalódást követően mérgezéses tünetekkel kórházba került”. A tények viszont azt bizonyítják, hogy Feinschilbert Róbertet már 1930-ban kiutasították Magyarországról. Abban az évben a „színésznagyság” Dayka Margit még szegény vidéki, Jávor Pál és Muráti Lili ugyancsak kezdő színész volt. nagyság még semmiképpen, és vagyonuk sem volt. míg Latabár Kálmán akkor már hosszabb ideje külföldön élt. Árpád pedig nem az öccse, hanem a bátyja volt. A többi talán stimmel.
10:44Főrendőr
Ki a főrendőr? Hivatalosan nincs ilyen fogalom, a köz-(a sajtó?)nyelv az országos, a megyei főkapitányokat, rendőr tábornokokat emlegeti így, esetleg még egy városi rendőrkapitányt is. Egy cikkben viszont egy alezredest, az ORFK egyik főigazgatóságáénak egyik osztályvezetőjét tisztelik meg ezzel a címmel. Na jó, talán túl sokat akarunk civil kollégáinktól, ők sem tudhatnak mindent. Az osztályvezető ezredest viszont az ORFK hetilapjának cikkírója említi így. Nahát!
 
február 6.
16:27Férfias asszony?
Jeles publicistánk felsorol 41 olyan nőt, akik „a jelenben és a múltban sokat tettek a nők egyenjogúságáért, esélyegyenlőségük előmozdításáért, valamint olyan területen alkottak maradandót, amelyet a társadalom korábban egyértelműen férfi-tevékenységként tartott számon.” A 41-ek között szerepel Wallis Simpson is, az az amerikai hölgy, akinek kedvéért VIII. Edward angol király lemondott a trónról. Mrs. Simpson iránti minden tiszteletünk ellenére szögezzük le: 1. a hölgy nem volt feminista; 2. volt viszont menyasszony, férjezett asszony, elvált asszony, ismét férjezett asszony, özvegyasszony, szépség, elragadó háziasszony, szellemes csevegő. Valóban lehetséges, hogy ezeket a tulajdonságokat (státusokat) korábban férfi-tevékenységként tartottak számon?
 
február 5.
15:17Purizmus
A kijevi Gazeta Pu-Ukrajinszki című napilap vonali kiadását idézi egyik hírügynökségünk. Vonalas kiadásról már hallottunk, de v o n a l i t még az öregapám sem látott. Hacsak nem az on-line-t próbálja így megmagyarítani az anyag szerzője...
09:13Ellentmondás
„A The Times egyházi tudósítója rámutatott arra az ellentmondásra, hogy a leplezetlenül antiszemita Williamson úrvacsorát vehet, míg...” – olvasható egyik napilapunkban. Nos én kategorikusan nem hiszem el, hogy brit kollégánk ezt írta volna. A The Times egyházi tudósítójáról ugyanis nem feltételezhető, hogy ne tudná – amit a cikk szerzője nyilvánvalóan nem tud – hogy ú r v a c s o r á t a protestánsok vesznek, míg Williamson katolikus.
 
február 2.
15:24Nem frászt, nem hülyét - lovagrendet kapott
Hiába dörzsölgetem a szememet, az egyik internetes hírportálon akkor is feketén-fehéren ez olvasható: „Máltal Lovagrendet kapott J. L.” Mivel a Máltai Lovagrend - ellentétben például a Térdszalagrenddel vagy a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével - nem kitüntetés, hanem jogalany, mi több, egy (terület nélküli) szuverén állam, amellyel többek között a Magyar Köztársaság diplomáciai kapcsolatot tart fenn, a fentiekből az következik, hogy tévés kollégánk kapott egy államot. Holott feltehetőleg csak arról van szó, hogy a Máltai Lovagrendtől kapott valamilyen elismerést, kitüntetést, netán a Máltai Lovagrend tagja, vagyis máltai lovag lett. Amiből persze még az sem következik, hogy ő gáncs nélküli lovag.
15:12Szibériából Afrikába
„Dús Ferenc antropológus felfedezőútja a szibéiriai fogolytáborból Katanga vidékére”- olvasható a cím egyik napilapunk hétvégi mellékletében, amelyből még azt is megtudhatjuk, hogy a felfedező 1921. május 18-án érkezett meg Katangába. Szegény antropológus, nagyon messzire kellett mennie Szibériából! Katanga ugyanis Afrikában található: Kongó egyik tartománya. (Idősebbek számára: Csombe fatornyos hazája.) Ahova a fogolytáborból el lehetett jutni, az Hatanga, amely egy folyó, illetve egy település neve Szibériában.
 
január 29.
16:06Gyurcsány ritkán találkozik önmagával?
„A miniszterelnök és a kormányfő meglehetősen ritka találkozóinak egyikét rendezték meg tegnap” - írja első oldalán, vezető anyagában egyik napilapunk. Én azt hiszem, nem is olyan ritka az ilyen találkozó, hiszen a miniszterelnök minden áldott nap találkozik önmagával borotválkozás közben a tükörben.
10:10Tamás Pál vallat
Cikk egyik napilapunkban: „Mi a külföldi magyar kulturális intézetek szerepe? Erről faggatta Derdák András párizsi, Dávid Gyula tallinni, Fónagy Zoltán bécsi és Masát András volt berlini intézményigazgatót egy minapi beszélgetésen az MTA Szociológiai Kutatóintézetének igazgatója, Tamás Pál.” Namármost, ha hiszünk az értelmező szótárnak, („faggat – hosszasan, kitartóan , erőszakosan kérdezget vkit vmiről; vallomásara ösztökél, folytonos kérdésekkel ostromol, zaklat vkit”), akkor nem hihetünk a szerzőnek. Mert aki ismeri Tamás Pált, az tudja, hogy ő hadarva esetleg kérdezhet valakit, de erőszakosan, zaklatva biztosan nem. Egyszerűen csak arról van szó, hogy a cikk szerzője – nem először és bizonyára nem utoljára – a „kérdez” helyett, mintegy annak szinonimájaként, egy itt értelmetlen és sajnos nagyon elterjedt sajtónyelvi divatszót használt.
10:00Állati házaspár
Egyik kereskedelmi televíziónk riportműsorában arról beszélt a riporter, hogyan vetették alá különleges orvosi vizsgálatnak a budapesti állatkertben élő medve h á z a s párt. Vajon Persányi doktor eskette volt össze a derék medvéket, vagy kívülről hoztak nászukhoz anyakönyvvezetőt?
09:56Széncsata
„Miközben 1951-ben vívtuk az ádáz széncsatát...” – kezdi írását egyik napilapunk munkatársa. A fejedelmi többes erősen vitatható, ugyanis kollégánk életkoránál fogva még nem lehetett a széncsata részese. Ha az lett volna, bizonyára nem tévedett volna öt évet. Hogy egy történelmi tanulmányból idézzek: „1946. február 8-án a tatabányai bányászok a széntermelés biztosítása érdekében versenyre szólították az ország bányászait. A „száncsata” néven ismert mozgalom elérte célját: a napi 500 vagonos széntermelés, amelyet májusra sikerült teljesíteni, megmentette az országot a válságtól.”
 
január 27.
16:47Felmentett gyilkos
Nincs többé igazság: a magyar bíróság felmentett egy gyilkost. Erre a következtetésre juthat az, aki elolvassa egyik hírügynökségünk tudósításának címét: „Önvédelemből gyilkolt”. A probléma ott van, hogy aki önmagát védelmezve és e védelem elengedhetetlenül szükséges mértékét túl nem lépve véletlenül megöl valakit (amiért egyébként jogosanl mentik fel), az nem g y i l k o l.
15:13Meg kell szakadni a röhögéstől!
„Újj-jujj, műanyag késsel vágta le ujját egy rab” - ez a címe egyik hírügynökségünk tudósításának. Micsoda humor! Vágod?
15:09
Hamza István New York-i kálvinista püspökről olvasok egyik napilapunkban, aki vállalta egy bizonyos könyv kiadását. Én személyesen ismertem a New Jersey államban élő, könyvek kiadásával is foglalkozó, magyar nyomdát fenntartó Hamza tiszteletes urat (1920-1983), méghozzá elég közelről: tegező viszonyban voltunk. Viszont nem István, hanem András névre keresztelték, és nem volt püspök. De korábban néhány évig valóban New Yorkban élt. Ez stimmel.
 
január 26.
10:05Lefokozott, egyben előléptetett főherceg
Habsburg Ottó Ő m é l t ó s á g á r ó l ír egyik hetilapunk cikkírója, hogy azután alig néhány sorral lejjebb, már Habsburg Ottó f e l s é g e s kezűleg írott cikkét említse. Pedig a preátkosban már egy közönséges kis miniszteri tanácsos vagy egy őrnagy is méltóságos volt, nemhogy egy főherceg! Aki azonban mindazonáltal nem volt felséges, mert ez a cím csak az uralkodónak járt ki. Ha már nem jó szerzőnknek az Elnök úr (Habsburg Ottó beéri ennyivel), vagy csak ironizálni akar, akkor írjon f e n s é g e s t. A legitimisták is így tisztelik IV. Károly fiát.
 
január 25.
09:38Vak ember vak fia az USA elnöke
Egyik hetilapunk Obama életrajzát ismerteti. Ebből kitűnik, hogy amikor a kis Barry kétéves lett, apját felvették a Harvardra, de a családját nem vihette magával, majd később, amikor a fiú már ötödikes volt, az idősebb Barack Hussein egyszer felkereste gyermekét. „Ez volt az első és az utolsó alkalom, hogy látták egymást.” Ebből értelemszerűen következik, hogy mind az apa, mind a fiú világtalan volt, legalábbis a fiú kétéves koráig, de mire a leendő elnök az ötödik osztályba lépett, mindkettejük látása rendbe jött.
 
január 22.
16:28Férjhez adják a repülőteret
Egyik hírügynökségünk arról számol be, hogy „az eladósorba került londoni Gatwick légikikötőre ajánlatot tett a ferihegyi reptér tulajdonosa is”. A Ferihegyi repülőteret természetesen nagy kezdőbetűvel kell írni, mert ez a (tulajdon)neve. De ez csak a kisebbik baj. A nagyobbik az, hogy ha egy tárgyat, intézményt el szándékoznak adni, azzal nem kerül eladósorba. Ez a szó kifejezetten, sőt kizárólag csak a férjhez adandó leány(ok)ra vonatkoztatható.
 
január 21.
16:36A titkosszolgálat
A Hamasz utánpótlási vonalainak ellenőrzésére az amerikaiak bevonják a hadsereget és a titkosszolgálatot – közli egyik hírügynökségünk. Most már csak az a kérdés, hogy melyik titkosszolgálatot vagy mely titkosszolgálatokat? Merthogy az Egyesült Államoknak legalább eg tucat (polgári és katonai, hírszerző, elhárító stb.) titkosszolgálata van, nem is szólva a nagy kezdőbetűvel írandó Titkosszolgálatról (Sercet Service), amely az elnök biztonságáról gondoskodik és a pénzhamisítás ellen küzd.
14:54Vágott szemű azeri?
Második világháborús történet egyik napilapunk publicisztikájában. Egyik hőse egy vágott szemű szovjet katona. „Ki tudja, Kazahsztánból, Üzbegisztánból, Azerbajdzsánból jött-e.” Ezt több, mint hat évtizde múltán bajos lenne kideríteni. De egy biztos: nem Azerbajdzsánból jött. Az azeriek ugyanis nem „vágott szeműek”.
Ugyanennek a cikknek a szerzője említi, hogy Gorbacsov megkövette a magyar népet 1956-ért. Megtehette volna, de nem tette. Akire a szerző gondol, az Borisz Jelcin.
 
január 19.
15:25De feljegyeztek!
A Hudson folyóra a csodával határos, mesteri módon letett repülőgép históriájáról írva egyik napilapunk megállapítja, hogy eddig még egyetlen ilyen, sikeres, vízen való landolást nem jegyeztek fel. Attól, hogy a szerző nem tud róla, még jegyezhettek és jegyeztek is fel kísértetiesen hasonló esetet. Csaknem ötven évvel ezelőtt Leningrádban, a Névára tett le egy olyan TU 104-est a pilótája, amelynek mindkét hajtóműve leállt. A gép ott sem süllyedt el, a hajók ott is azonnal az utasok segítségére siettek, és ott sem esett baja egyetéen utasnak, illetve a gép személyzetéhez tartozó egyetlen személynek sem.
14:47A hírügynökségnél tudnak valamit...
Vlgyimir Putyin és Julija Timosenko á l l a m f ő megállapodásáról ad hírt egyik hírügynökségünk. Sokan állítják, hogy Medvegyev négy elnöki éve után Putyin miniszterelnök ismét maga akar államfő lenni, míg a jelenlegi ukrán miniszterelnök, Timosenko asszony ugyancsak az államfői tisztre pályázik 2010-ben. A magyar hírügynökség viszont, úgy látszik, már meg is előlegezte nekik az államfőséget.
10:07Laplánya
A fenti címmel adja közre egyik bulvárlapunk online-kiadása egy felül semmi–alul valami öltözéket viselő hölgyemény fényképét, azzal, hogy aki rákattint, több, feltehetően a meztelen igazságot még inkább hangsúlyozó képére bukkanhat. Igen ám, de van még erkölcs és tisztesség! A lap semmiképpen sem venné a lelkére, ha kiskorúak a csupasz kebleken meg ami még következik, élvezkednének. Ezért mielőtt a további képekhez az olvasó (online-oló?) hozzájuthatna, a következő ravasz kérdést szegezik neki: „Elmúltál már 18 éves?” Ha igen, gyönyörködhetsz a további képekben, ha nem, akkor coki. Kérdésem: elképzelhető-e olyan tinédzser srác, aki megretten a kérdéstől, illetve becsületesen bevallja gépének, hogy ő még nem nagykorú és ezzel lemond a bájait mutogató ribancot ábrázoló további fényképek megtekintéséről? Az online-kiadás szerkesztőinek azonban nyugodt lehet a lelkiismeretük: ők figyelmeztettek.
09:47Sziget közepén fekszik a folyó
Ha nem saját fülemmel hallom, nem hiszem el! Egyik kereskedelmi televíziónk híradója szerint a New York-i kényszerleszállást követően a repülőgépet „a Manhattan közepén fekvő Hudson folyóból” emelték ki. Vagyis a folyó fekszik, méghozzá egy sziget közepén. Gratulálok!
 
január 18.
17:04Mert hülyék azért nem voltak...
A budapesti getó felszabadulásának évfordulóján rendezett istentiszteletről beszámolva egyik hírügynökségünk emlékeztet arra, hogy hol helyezkedett el a gettó: „A VII. kerületi Dohány utca, a mai Kertész utca, a Király utca és a Károly körút által határolt területen...” Nem nagy hiba Károly körútat emlegetni, noha akkor Károly király út volt a neve. Viszont bármilyen aljasok voltak is a főváros nyilas vezetői, teljesen hülyék azért nem voltak. Ahhoz ugyanis, hogy a gettó nyugati határaként egy főútvonalat (a Károly király utat) jelöljék ki, azoknak kellett volna lenniük. Még csak az hiányzott volna nekik, hogy a főváros egyik legforgalmasabb útvonalának egyik oldalán, a legmodernebb budapesti házak ablakaiból (beleértve, a Madách Imre út elejét, például a mai Örkény Színház épületét) zsidók integessenek ki a járókelőknek! Ahogyan a gettó keleti oldalának sem a Nagykörutat, hanem a vele párhuzamos Kertész utcát, déli oldalának nem a Rákóczi utat, hanem az azzal párhuzamos Dohány utcát, ugyanígy nyugati oldalának sem a Kiskörutat (Károly király utat), hanem az azzal párhuzamos, de attól beljebb húzódó Rumbach Sebestyén utcát jelölték ki.
14:51700 millió
Egyik napilapunk szerint Amerikában mind a demokraták, mind a republikánusok körében jelentős az ellenállás a hétszázmillió dolláros gazdaságélénkítő csomaggal szemben. Az ő helyükben én sem venném komolyan. 700 millió dollár (kb. 150 milliárd forint) ugyanis nemhogy az amerikai, de még a magyar gazdaság élénkítésére is kevés lenne. Nem az ezerszereséről, 700 m i l l i á r d r ó l volt szó véletlenül?
09:36Magyar Tarzan
Egyik kereskedelmi televíziónk összeállítást sugárzott azokról a magyar sportolókról, akik nem magyar színekben lettek olimpikonok.Köztük szerepelt Johnny Weismüller is. Kérdésem: mitől volt magyar a Nagy Tarzan, aki ugyan valóban Magyarországról került el 3 éves korában, de akinek apja bánáti sváb, anyja osztrák volt? De persze azért büszkék lehetünk rá.
 
január 16.
10:41Csodatelefon
Ha hinni lehet egyik napilapunknak, feltalálták azt a telefont, amely energiaforrás nélkül is működik. Azt írja ugyanis az újság, hogy Gázában a Hamasz fegyveresei a beszélgetés idejére mobiltelefonjukból kiveszik az akkumulátort és a SIM kártyát, mert izraeli rakétatámadástól tartanak. Kétségtelen, hogy a működő mobiltelefonról (még ha éppen nem beszélnek is rajta, elegendő, ha csak be van kapcsolva) meg lehet állapítani gazdája tartózkodási helyét. Ezen veszített rajta például Dzsohar Dudajev csecsen vezér, akit mobilja alapján lőttek be és le az oroszok. Akkumulátor nélkül azonban még a hamaszosok mobiltelefonja sem működik!
10:34Ellenére
A Hitler végóráiról szóló A bukás című filmet „a nagy nemzetközi kritikai és közönségsiker ellenére a világ legnevezetesebb díjaira jelölték” – olvasom egyik napilapunk tv-mellékletében, és egyre csak a szememet dörzsölöm, hogy valóban ez áll-e az újságban. Hiszen nem a bukás ellenére jelölték A bukást a díjakra, hanem éppen azért, mert kitünő film, amit az is bizonyít, hogy a kritikusok és a közönség is nagy elismeréssel fogadta. Hol itt az e l l e n é r e ?
 
január 15.
16:20Klasszikus vicc
Egyik napilapunk publicistája felidézi azt ”a klasszikus iskolai olvasmányt a humanista Leninről, aki joviális mosollyal visszadobja a gyerekeknek a labdát, holott közéjük is lövethetett volna”. Kollégánkat megcsalja a memóriája. Nem kicsit. Nagyon. A labdát visszadobó humanista Lenin ugyanis nem iskolai olvasmányban szerepelt, hanem egy úgynevezett „reakciós” viccben.
10:18Döntésképtelenség
Cím egyik napilapunk 1. oldalán: „John Emese még nem döntött”. Cím ugyannak a napilapnak a 3. oldalán (természetesen ugyanabban a lapszámban): „John Emese visszalép”. Eszerint mialatt túljutott két újságoldalon (a politikus? az újságíró?), megváltoztatta szándékát.
 
január 14.
12:50A pofon, mint epitheton ornans
Az utóbbi időben már elég ritkán látom magában leírva a „pofon” szót. Kollégáink ugyanis szinte kényszeresen odaírják elé a „makarenkói” jelzőt. A jelek szerint anélkül, hogy tudnák, hogy ki volt a névadó és hogy milyen is volt az az általa lekevert nyakleves. Most például arról olvastam egyik hetilapunkban, hogy a rendőrség lebuktatott egy középiskolásokból álló bandát, és amikor a zsaruk csemetéik tetteit a szülők elé tárták, azok „néhány makarenkói pofonnal igyekeztek behozni nevelésbeli restanciáikat”. Anton Makarenko orosz pedagógust az 1920-as években megbízták egy fiatalkorú bűnözők átnevelésére hivatott intézmény (gyakorlatilag: javítóintézet) vezetésével. Makarenko önkormányzatot vezetett be növendékeinél, jó szóval igyekezett öntudatra nevelni őket. Egyszer aztán egy hírhedten pimasz fiú felesésére reagálva kiszaladt a tenyeréből egy pofon. Ezt később sem igyekezett mentegetni, ellenkezőleg: mélységesen elítélte magát azért, hogy olyen eszközhöz folyamodott, ami mélységesen ütközött pedagógiai elveivel. Makarenko könyve magyarul több kiadásban is megjelent, előbb Az új ember kovácsa, később Pedagógiai hősköltemény címmel. Természetesen sem szerzőjét, sem magát a könyvet nem kötelező ismerni, de aki makarenkói pofonról ír, annak azért nem ártana tudnia, hogy mi fán is terem az.
12:48Amerikázunk?
Az USA-beli Columbia államot említi egyik hetilapunk szerzője. Neki is csak azt tudom tanácsolni, amit korábban másoknak: mielőtt leírna valamit, amiben nem biztos, kukkantson bele a Google-ba vagy egy lexikonba, vessen egy pillantást a térképre és győződjön meg – az adott esetben – arról, hogy az USA Észak-, Columbia (Kolumbia) állam viszont Dél-Amerikában található. Az Egyesült Államokban ugyan vagy egy fél tucat v á r o s viseli ezt a nevet, sőt, egy ilyen nevű k ö r z e t (a főváros, Washington) is van, de állam nincs.
 
január 13.
17:19Ördögi körök
A pusztulás ördögi köre indult el a nyulak betelepítésével az Antarktisz közelében fekvő Macquarie-szigeten – írja egyik hírügynökségünk, amely az anyag címében azt állítja, hogy „Nyulak okoztak természeti katasztrófát egy szigeten a Déli-óceánon”. A sziget nagyjából annyira fekszik a „közeli” Antarktisztól, mint Norvégia Olaszországtól, de legalább nem is a Déli-óceánon. A többi azonban alighanem stimmel.
16:07Karambol
Egybilliárdért zakatolunk – írja címében egyik napilapunk, és részletesen elmagyarázza a nyájas olvasónak, hogy „2000 óta több, mint egybilliárd adóforintot füstölt el az állami vasúttársaság”. És tessék mondani: dákóval füstölte el a MÁV a billiárdot vagy anélkül?
 
január 12.
16:09Gyökeresen ismeretlen részletek
Eddig ismeretlen részletek Mussoliniről című anyagában egyik hírügynökségünk a többi között idéz valakit, aki szerint „Mussolini el akarta hagyni az elnöki bársonyszéket...” Hát ez tényleg ismeretlen részlet, hacsak visszamenőleg nem detronizálják a Savoyai-házat. A diktátor ugyanis nem lehetett elnök akkor, amikor II. Viktor Emánuel ült a királyi trónon.
16:05Csorgó nyállal
Egyik bulvárlapunk nyálcsorogva értesíti olvasóit arról hogy „majdnem kiesett Richard Gere szeme, amikor tengerparti nyaralásán két igencsak szemrevaló hölgy az orra előtt dobta le melltartó fölsőjét”. A hölgyek szemrevalóságát illetően ugyanúgy nincsenek kétségeim, akár azt illetően, hogy a melltartónak csak fölsője van. Illetve van alsója is, de azt bugyinak hívják.
 
január 11.
17:37Családi ügy
Egy humorista feleségének, aki történetesen egy miniszternek a lánya, a depresszióján csámcsog egyik bulvárlapunk. A négyhasábos, sok-sok részletet kiteregető cikk közepébe a miniszter szavait tördelték kiemelve: „Családi ügyről van szó, nem tartozik másra.” Egyetértünk. A szerkesztőségre és az olvasókra sem tartozik.
17:27Nem telt nekik térképre
Egyiptomból éppen Izraelbe tartott Joshi Bharat, amikor a bombázások kezdődtek – vázolja az újabban tv-műsorvezetéssel is foglalkozó férfiú kalandjait egyik bulvárlapunk, és így folytatja: „Joshi a palesztin határtól pár száz méterre található Taba nevű üdülőhelyen pihent, ahonnan december 25-én kirándulni indult Betlehembe.” A szerkesztőségben, úgy látszik, nincs térkép, vagy ha van, akkor a cikk szerzője elfelejtette megnézni. Ha ugyanis ezt megteszi, akkor rájön, hogy Taba száznál jóval több, de nem is méterre, hanem kilométerre van a „palesztin határtól” (ha ezen a harcok színhelyéül szolgáló Gázai övezet határát értjük), viszont ha Joshi Betlehembe tartott, akkor nem Izraelbe tartott, lévén, hogy ez a város a Palesztin Autonómia területén található, amely sohasem volt Izrael része.
15:35Az egyik
Hóvihar dühöngött New Yorkban, ”az egyik legnagyobb amerikai városban” - számol be róla egyik hírügynökségünk. Az óvatos fogalmazás rendszerint nem fölösleges, de hogy New York nem az EGYIK, hanem A legnagyobb amerikai város, azt még a félanalfabéták is tudják.
 
január 9.
09:47Alibi
A csepeli iskola igazgatójának gyilkosa átlőtte a saját kezét, hogy ezzel igazoljon alibit – közölte egyik kereskedelmi televíziónk riportere. Ez azonban legfeljebb csak arra lehetett volna jó, hogy elterelje magáról a gyanút. Az a l i b i ugyanis arra vonatkozó bizonyíték, hogy a gyanúsított a bűncselekmény elkövetése idején annak színhelyétől távol tartózkodott.
 
január 8.
11:08Földrajzbajnokok
Egyik közszolgálati televziónk esti híradójában azt hallottam a műsorvezetőtől, hogy Oroszország elzárta a gázcsapot, és emiatt 11 közép-európai ország szenved.. Hogyne, például olyan k ö z é p - e u r ó p a i országok, mint Finnország Észak-Európában vagy Bulgária Dél-Kelet Európában.
10:19Fegyverszakértő magazin
Nem akárhol, egyik f e g y v e r e s testületünk lapjában írnak arról, hogyan jutott éles, sorozatlövő gépkarabélyhoz három alföldi vadász. Ilyen szerkesztőségben különösen nem árt tudni, hogy a g é p karabély éppen azt jelenti, hogy s o r o z a t l ö v ő . De azt sem árt tudni (amit, mint a továbbiakból kiderül – szintén nem tudnak), hogy a gép p i s z t o l y és a gép k a r a b é l y nem ugyanaz.
10:15Kovács tizedes
Egyik napilapunk publicistája azt latolgatja: jó lenne-e az, ha a garázda házastárs távoltartása ügyében nem bíróság, hanem Kovács tizedes döntene. A szerző nyilván Kovács r e n d ő r tizedesre gondol, de ilyen csak a Magyar Hovédségben létezhetne. A magyar rendőrségnél ugyanis nem létezik „közrendőr”, ott a rendfokozatok – némileg meglepő módon – az őrmesternél kezdődnek.
 
január 7.
16:19Hipis EB-módra
Egyik hírügynökségünk arról számol be, hogy „az árak összehangolásának gyanúja miatt az Európai Bizottság még októberben házkutatást tartott több európai chipgyártónál”. Látom lelki szemeimmel, amint José Manuel Barroso személyesen kutakodik a gyanús gyárosok kéjlakaiban.
15:27Informális csúcs
Egyik hírügynökségünk, úgy látszik, ezentúl már mnden nemzetközi miniszteri értekezletet csúcsnak fog nevezni. Ez alkalommal az EU külügyéreinek prágai találkozóját nevezi külügyminiszteri csúcsnak. Ezzel kapcsolatban csak két kérdésem lenne: 1. Amikor az állam- és kormányfők találkoznak, azt hogyan kell nevezni? Szupercsúcsnak? 2. Ha ez a mostani prágai találkozó valóban csúcs, miért említi ugyanezt a találkozót ugyanez a hírügynökség egy másik anyagában informális találkozónak?
10:31Sok neve volt, de az nem
A Nyugati Teátrum, pontosabban az a hely, ahol most működik, korábban UFA Színház, Scala Metro, Szikra mozi, Ruttkai Éva Színház néven futott – állítja egyik napilapunk. Scala mozi valóban volt valaha, de Scala Metro sohasem. Csak a szomszédságában létezett egy Skála Metro, de ott nem színi- vagy mozielőadásokat tartottak, hanem például kiárusításokat. Lévén, hogy ez egy áruház volt. Lásd: tejszínt a kocsiszínnel...
10:26Mit igért Obama?
Egyik napilapunk tudósítója szerint a guantánamói támaszpont bezárását. Ami persze több, mint félreértés. Ilyen, az amerikai védelmi politikában forradalminak nevezhető változást azért Obamától se tessék elvárni! A politikus a támaszponton törvénytelenül működő b ö r t ö n bezárását helyezte kilátásba. Apró különbség!
Néhány sorral lejjebb ugyanebben a tudósításban arról olvashatunk, hogy „a CIA apparátusa nemigen szereti az ejtőernyősöket”. Vajon mi kifogása lehet az amerikai hírszerzőknek éppen a légideszant-csapatok harcosai ellen? Nyilván csak azt nem szeretik, ha kivülről hoznak hozzájuk főnököket (ámbár már ehhez is hozzászokhattak). Az ilyen kívülről hozott embereket nevezik a magyar szlengben „ejtőernyősöknek”. Csakhogy, ha ezt a szót ebben az esetben nem teszik idézőjelbe, az nem egyszerűen helyesírási, hanem egyben értelemzavaró hiba is.
10:18Megeszem a kalapom, ha...
Egyik napilapunk hivatkozik egy magyar futurológus professzorra, aki valószínűnek tartja, hogy „Kínában a jelenlegi gazdasági eredmények 2015-2020-ig lesznek jellemzőek”. Megeszem a kalapom, ha a tudós ezt mondta, mert ez azt jelentené, hogy 12 évig változatlan marad például a GDP vagy az ipari termelés Kínában. Talán a kínai gazdaságnak a világgazdaságban elfogalt helyéről, arányáról lehetett szó.
 
január 6.
14:53120=88
A 120 éves amerikai-iraki diplomáciai kapcsolatokról elmélkedik egyik napilapunk a bagdadi amerikai nagykövtség új épületének felavatása alkalmából. A dolog csak ott hibázik, hgy Irak, mint állam csak 1921., tehát mindössze 88 éve létezik.
14:30Haditengerészeti tankok
„Izraeli tankok, repülők és szárazföldi alakulatok folytatták tegnap a harcot Gázában” – állítja egyik napilapunk. Eszerint a tankok nem a szárazföldi alakulatokhoz tartoznak, és nem is repülők. Tehát? A haditengerészet részei?
 
január 5.
15:55Olasz specifikum
Olaszországba illegálisan érkezett észak-afrikaiakról ír egyik napilapunk. A cikk szerzője úgy említi őket, hogy „olaszul illegálisnak nevezett bevándorlók”. Miért pont olaszul? Tartok tőle, hogy az illegális bevándorlókat az Egyesült Államoktól Magyarországig a világ alighanem minden nyelvén illegális bevándorlóknak nevezik.
 
december 31.
17:21A nyakazás ezúttal elmaradt
Egyik napilapunk tudós szerzői szerint Sztolipin orosz miniszterelnök sok ezer forradalmárt nyakaztatott le. Erős kétségeim vannak a nagyságrendet illetően, de hát ők a történészek, bizonyára jobban tudják, mint én. Azt viszont mégis én tudom jobban, hogy a 20. század elején Oroszországban az a k a s z t á s volt a kivégzés módja, (mellékesen, vagy talán nem is olyan mellékesen: a kivégzést Oroszországban akkoriban sztolipini n y a k k e n d ő n e k „becézték”), úgyhogy jobb, ha a nyakazásról (a szó szerinti fejvételről) megfeledkezünk.
 
december 22.
15:26Ki az ember és mi a rekord?
Egy ember segédeszközök nélkül legfeljebb 1,5–2 percig bírja a víz alatt – írja egyik bulvárlapunk annak kapcsán hogy az ausztrál vízitündér, Hannah Fraser „három percig is vissza tudja tartani a levegőt”. Három megjegyzés: 1. Eszerint Hannah kisasszony nem ember. 2. Ugyancsak eszerint a hölgy nem a lélegzetét, hanem a levegőt tartja vissza. 3. A lélegzet-visszatartás világrekordja egyébként 17 perc 4 másodperc. (2008 május 1-jén állította fel az amerikai David Blaine.)
 
december 18.
10:50Szabad-e közölni nyilvánvaló szamárságot?
A címben feltett kérdésre, hogy t.i. akár egy interjúban hagyhat-e megjegyzés nélkül egy újság olyan tényállítást, ami eleve és nyilvánvalóan képtelenség, a jelek szerint pozitívan felelne egyik napilapunk szerkesztője. Ebben a napilapban ugyanis azt állítja egyik országgyűlési biztosunk, hogy „a 80-as évek elején az NSZK-ban például néhány tüntető betört az atomsilókba, ahol kalapácssal verték az atomfejes rakétákat”. Az ombudsman bizonyára kiváló jogász, de ebben az interjúban eszméletlen szamárságot állít. Tudniillik 1. az NSZK-ban eleve soha sem voltak rakétasilók, mert ott az amerikaiak nem tároltak interkontinentális, csak középhatótávolságú Pershing-rakétákat, amelyeket nem silóból,hanem mobil állványról indítanak. 2. Ám még ha lettek is volna ilyen silók, illetve ha a tüntetők (vagy bárki más) megpróbálták volna megközelíteni a nukleáris robbanófejeket, az őrség már a „kalapálás” előtt szitává lőtte volna őket. Ahhoz, hogy valaki erre rájöjjön, fölösleges a konkrét tényeket ismernie, mert ha legalább valami egészen halvány fogalma van biztonságról és politikáról, akkor ez számára 2x2.
 
december 17.
17:30Vétó
A háború előtti időkben azzal reklámozták a nemi betegséggel való megfertőzést megelőző Vétó nevű szert, hogy Ne legénykedj Vétó nélkül! Egyik napilapunk felveti annak lehetőségét, hogy a magyar köztársasági elnök vétóval akar legénykedni, ámbár az Országgyűlés által megszavazott költségvetés ügyében „aligha lesz államfői vétó”. Megnyugtathatom a szerkesztőket: egészen biztosan nem lesz, mivel a magyar jog – ellentében az amerikaival – nem ismeri az államfői vétó intézményét. A köztársaság elnöke visszaküldheti a parlamentnek megfontolásra azt a törvényt, amelyet illetően az államfőnek kétségei vannak, de az nem vétó, mint az USÁ-ban, ahol annak hatálytalanításához minősített többség szükséges. Ha a megfontolásra visszaküldött törvényt az Országgyűlés (akár egyetlen szavazattöbséggel is) változatlan formában ismét megszavazza, az államfő köteles azt aláírni.
17:22Fegyveres incidens
„Vasúti patthelyzet fegyveres incidenssel” - írja címében egyik napilapunk. Az olvasó megijed: lehet, hogy az utasok és a sztrájkolók tűzharcot vívtak egymással a Keleti pályaudvaron? Netán a sztrájkolók Molotov-koktélt dobtak a MÁV vezetőire, vagy azok rájuk? Szó se róla! Egy állomásfőnök f e g y v e r e s biztonsági őrökkel távolíttatott el az állomásról két sztrájkolót. Ami lehet, hogy csúnya dolog, de annyira van a fegyveres incidenstől, mint Makó Jeruzsálemtől. Ilyen alapon ha gyorshajtásért megbírságol valakit egy rendőr (akinek természetesen van fegyvere), az is fegyveres incidens.
 
december 16.
14:53Trónörökös
Georgij Romanov (emigráns) orosz nagyherceg elszegődött egy orosz magáncéghez – számol be egy újsághír alapján egyik hírügynökségünk, majd a Nornikkel új tanácsadóját t r ó n ö r ö k ö s n e k titulálja. A baj csak az, hogy örökölni csupán azt lehet, ami van. Cári trón azonban nincs. Oroszország köztársaság, és ha esetében – némileg átvitt értelemben – esetleg mégis beszélhetünk trónörökösről, az nem más, mint Vlagyimir Putyin. Georgij Romanov a legjobb esetben is csak trón k ö v e t e l ő lehetne, de még arról sem tudunk, hogy valóban igényt tart-e az orosz trónra.
10:33A regnáló jelölt
Öt napig tartott Theodor Stolojan kormányfőjelölti regnálása – írja egyik napilapunk. Regnálni annyit tesz, mint hatalmon lenni. Eszerint tehát a román politikus már kormányfő j e l ö l t k é n t is kormányon volt.
 
december 14.
15:54Gravitációóóó!
Egy gépkezelőről ír és közöl fényképet egy bulvárlapunk. A férfi „úgy farolgat és kétkerekezik a közel tíztonnás járművel, mintha a gravitáció nem is lenne” – állítja a lap. Szerintem, ha nem lenne gravitáció, akkor nem farolgatna és kétkerekezgetne, hanem repülne a járművével a „markolók zsonglőre”.
 
december 13.
11:16Fontos esemény!
Brüsszelben a következő két-három év, illetve évtizedek legaggasztóbb, mindnyájunk húsába vágó problémáiról – a gazdaságot élénkítő pénzügyi csomagról, illetve a globális felmelegedés elleni lépésekről – döntött az EU csúcsértekezlete. Egyik országos televíziónk híradójában azonban ez csak a nagyon sokadik hír volt, kb. a 20. percben, azt a riportot követően, hogy egy falusi gazdaságból elloptak néhány tucat malacot (ami szerintem még egy megyei újságban is csak mínuszos anyag lehetne). Úgy látszik, hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy a kereskedelmi televíziókban így súlyoznak.
 
december 12.
20:29Pánhellén
1983-ban a budapesti Szépművészeti Múzeumból elloptak több képet, köztük Raffaello Esterházy Madonnáját. A lopások mögött - emlékezik vissza egyik hetilapunk - egy h e l l é n g ö r ö g milliárdos állt. Nagyon örülök a pontosításnak. Különben az olvasót kétségek gyötörhetnék a tekintetben, hogy a hellén véletlenül nem paraguayi vagy etióp volt-e. Vagy esetleg egy germán német, netán egy iráni perzsa.
10:03Gyalogol a harckocsi
Egyik napilapunk úgy véli, hogy a Budapesten m a s í r o z ó tank árthat hazánk hírnevének. Úgy gondolom, egy harckocsi gurulhat, düböröghet és valószínűleg még mást is tehet, de semmiképpen sem masírozhat. Hacsak természetesen nem nőtt lába.
10:00Logikának látszó illogika
Ha valakire fegyvernek látszó tárgyat fognak, az a pillanat tört része alatt és a halálos fenyegetés okozta sokk közepette természeten nem vizsgálhatja meg, hogy valódi vagy játékpisztolyt fognak rá, és jól teszi, ha odaadja a pénzét. Az viszont több, mint különös, ha a rendőrség – mint egyik hetilapunkban olvasom – lefoglal több fegyvernek látszó tárgyat. Lehet, hogy a rendőrök nem tudják megkülönböztetni a fegyvernek látszó tárgyat a fegyvertől, vagy netán a riporter nem tudja, hogy nem minden fegyver, ami fénylik?
 
december 10.
17:25Nem kapkodták el
„Délután 3 és 4 óra között elindul néhány járat Ferihegyről” – jelentette a sztrájk okozta zűrzavar közepén egyik hírügynökségünk. Ilyenkor valóban nehéz jósolni, ám ezt a „jóslatot” 16 óra 46 perckor repítette világgá a hírügynökség.
17:01Szimpátia?
November 17. óta vízum nélkül utazhatunk Amerikába, – írja egyik bulvárlapunk és hozzáteszi: „ám a bevándorlási hivatal emberei ettől függetlenül szimpátia alapján bárkit visszafordíthatnak a határról”. Ez magyarul azt jelenti, hogy aki szimpatikus a határőröknek, azt visszafordítják. Nahát, ezek az amerikaiak!
 
december 8.
17:40Saját ujjból szopva
Egyik napilapunk közlése szerint II. Alekszij pátriárka egy müncheni klinikán halt meg. Az orosz sajtóban felbukkant egy olyan értesülés. hogy az egyházfő autóbalesetben vesztette életét, de ezt azután határozottan cáfolták és közölték, hogy II. Alekszij peregyelkinói rezidenciáján hunyt el. A müncheni klinikás verzió azonban sehol másutt nem bukkant fel. Ezt a magyar napilap abszolút a saját ujjából szopta.
És azt vajon honnan vette egyik rádiónk műsorvezetője, hogy a pátriárka v á r a t l a n u l hunyt el? Őszentsége ugyanis két hónappal nyolcvanadik születésnapja előtt, hosszas betegség, többszöri külföldi gyógykezelés után halt meg.
16:54Gyárcsuk a húst
Az ír kormány elrendelte az Írországban g y á r t o t t hús visszahívását, mert dioxint tartalmazhat. Egyik hírügynökségünk bocsátotta így szárnyára a hírt (de sajnos nem hívta vissza!), majd egyik televíziónk híradója is így tálalta. Vajon egyetlen szerkesztő sem figyelt fel arra, hogy húst lehet termelni, feldolgozni, de gyártani aligha?
09:09Szenzáció: 3 ember könnyebben megsérült
12 ember halt meg a hétvégén Magyarországon közlekedési balesetben. És mivel indította egyik kereskedelmi televíziónk vasárnap esti híradóját? Azzal, hogy három ember könnyebben megsebesült, amikor a szentgotthárdi vasútállomáson egy mozdony a szükségesnél gyorabban tolatott rá egy szerelvényre. Ha azt mondom erre, hogy aránytévesztés, az understatement lesz.
 
december 6.
10:41Kazany
A minap elhúnyt Alekszij pátriárkának – olvasom egyik napilapunkban – „többször szembe kellett mennie a szovjet vezetéssel az észtországi templomok védelmében. Így menekült meg a kazanyi templom faépülete a pusztítástól”. Fölöttébb örvendetes, hogy megmenekült, de Kazany sajnos akkor sem Észtországban, hanem az attól több ezer kilométernyire fekvő Tatarsztánban van.
10:36Felcsendülő müezzinek
„Felcsendülnek a müezzinek” – olvasható egyik napilapunk afganisztáni riportjában. Felcsendülni azonban jobbára csak énekek, dalok szoktak, és nem azok, akik előadják őket. De a müezzinek még csak nem is dalolnak, hanem a minaretből ordítva (hangszórón felerősítve) imára szólítják a híveket.
10:31A mauzóleum tribünje
A szovjet vezetők az ünnepeken a Lenin Mauzóleum tribünjén sorakoztak fel – véli egyik napilapunk tudósítója. Pedig ugye a mauzóleumnak nincs, nem lehet tribünje. Mellvédje van – az helyettesítette a vezetőknek a tribünt.
10:28Megint trillió
Az orosz állam 5 t r i l l i ó rubelt adott a bankszektornak – állítja egyik napilapunk tudósítója. Sem neki, sem a szerkesztőknek nem tűnt fel, hogy ennyi pénze (140 ezer milliárd eurója) még Krőzusnak sincsen, nemhogy az orosz államnak. Valójában természetesen 5 b i l l i ó rubelről (140 milliárd euróról) van szó, azaz kollégánk három nagyságrenddel (ezerszeresen!) tévedett.
10:23Katona
A szocialista Katona Tamás nem kívánja magát ismét jelöltetni a képviselőségre – adja tudtul egyik napilapunk az első oldalán. Már éppen elcsodálkoztam volna, hiszen Katona Tamás már régen nem képviselő, és amikor az volt, azt sem az MSZP, hanem az MDF színeiben tette, de aztán a lap következő olaláról kiderült, hogy Katona B é l a kívánja beadni az obsitot.
 
december 5.
17:18Baj van az uralkodókkal
Őfelségének titulálja egyik napilapunk tudósítója a dalai lámát. Vajon XVI. Benedek és a most elhúnyt II. Alekszij is őfelsége (volt)? Vagy „csak” Őszentsége? Merthogy felségezni csupán az uralkodókat kell, azokat is csak királytól felfelé. A világegyházak vezetői – ha híveik is így tartják – csupán a szentségességre tartanak igényt.
Ugyanez a napilap számol be arról is, hogy Bhumibol Adulyadej thaiföldi király betegsége miatt nem tudta megtartani hagyományos születésnapi beszédét. „Uralkodásának 62 esztendeje alatt – mely a leghosszabb uralkodói ciklus a világon – először fordult elő, hogy az ünnepség elmaradjon.” A forrás: a lap saját információja. Hát sajnos téves ez az információ. Kapásból mondok egy uralkodót, aki tovább, 68 évig ült a trónon. És nem is kell hozzá messzire mennünk, mert nem valamelyik távoli ázsiai ország trónján ült, hanem részben a magyar trónon. Ferenc Józsefnek hívták az istenadtát.
 
december 4.
16:54Makacs tények
A Jobbik európai parlamenti képviselőjének nevezte egyik közszolgálati rádiónk déli híradásában Morvai Krisztinát. Én természetesen nem látok a jövőbe, de hogy jelenleg a Jobbik nincs képviselve az EP-ban, továbbá, hogy az utóbbinak Morvai Krisztina nem tagja, az tény. A tények pedig – attól függetlenül, hogy e frappáns megállapítást több személynek is tulajdonítják – makacs dolgok.
 
december 3.
10:02BM
Egerben – jelenti egyik hírügynökségünk – a falfirkák elleni harc céljaira éjjellátó kamerákat készülnek felszerelni, amihez anyagi támogatást pályázaton próbálnak szerezni. A Belügyminisztériumhoz fordultak, amely ötmillió forinttal támogatja a kezdeményezést – az egri polgármester szerint. És a hírügynökség közlése szerint. Úgy gondolom, mind az egri polgármesternek, mind a hírügynökségnek hasznos lenne tudnia – amit a jelek szerint egyikük vagy mindkettejük nem tud – hogy a Belügyminisztérium már évekkel ezelőtt megszűnt létezni. Hogy pontosan mikor, azt a netről nem sikerült megtudnom. Annál is kevésbé, minthogy ott még javában virít a nem létező Belügyminisztérium honlapja.
 
december 2.
16:34Hiányzik egy kereke
Hernádi Judit gépkocsijának nekiment egy másik gépkocsi – számol be a nagy eseményről egyik napilapunk. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de „Hernádinak az első kereke sérülhetett”. Hogy szokták mondani? Ha a nagymamámnak kereke volna, trolibusznak hívnák.
15:35Az ártalmasság vélelme
Jogerősen tizennyolc év fegyházbüntetésre ítélt a bíróság egy mezőcsokonyai férfit, aki zsineggel megfojotta háromgyermekes szomszédasszonyát, mert az nem akart közösülni vele – jelentette egyik hírügynökségünk. És mint ennél a hírügynökségnél az utóbbi időben szinte szabállyá vált: a jogerősen elítélt gyilkos nevét nem közlik. Még csak a kezdőbetűit sem, ahogyan nem joerős ítélet esetében szokás. Ez, úgy látszik, az ártalmasság vélelme, avagy a hírügynökség állampolgáribb és adatvédelmibb biztosa a jogoknak, mint maguk az állampolgári és az adatvédelmi jogok biztosai együttvéve.
 
december 1.
16:47Üzlet
Meglepő dolgot állít cikke címében egyik bulvárlapunk: „Üzleti érdekből erőszakolta a lányait”. Aztán kiderül, hogy azért (is?) tette a gaz apa, mert munkanélküli segélyét a lányaitól született gyerekek után járó állami támogatással egészítette ki. Hát lehet, hogy ez a n y a g i érdek, de hol itt az üzlet?
16:21Kodelkáné?
Egy napilapunk tárcájának mottója: „Kodelkáné, mi van a kosárba / Kodelkának keze, feje, lába”. Tartok tőle, hogy a szerző némileg el van tájolva. Kodelkánétól ugyanis senki nem kérte számon férje testrészeit, mivel nem ő tette el láb alól és tüntette el férjét. A kuplé megszólítottja: Lédererné.
 
november 30.
16:31A f őpap nem ugyanaz, mint az egyház f ő
Nagyon nem stimmel össze egyik napilapunk egyházi vonatkozású híreinek címe és tartalma. Cím „Ismét közszereplők az egyházfők”. Magában a hírben viszont csak egyházi vezetőkról van szó, például püspökökről, azaz főpapokról, de semmiképpen sem egyházfőkről, mert abból minden egyházban csak egy van. Cím: „Egyháza felmentette ifjabb Hegedűst”. Valójában – mint magából a hírből kiviláglik – az egyik református egyházmegye bírósági tanácsa mentette fel a lelkészt, aki ellen éppenséggel egyháza (a zsinat elnöksége) indított eljárást olyan címen, illetőleg indokolással, amely súlyos vádakat és éppenséggel nem felmentést tartalmaz.
 
november 29.
20:15Újra soroznak Magyarországon?
A tábori lelkészek feladata – állítja egyik hetilapunk – a honvédség és a h a t á r ő r s é g hivatásos és s o r állományú tagjainak lelki gondozása. Aki ezt egy régi szabályzatból mechanikusan kimásolta, az nem vette észre, hogy 2008-at írunk, amikor a honvédségben már évek óta csak hivatásos és szerződéses katonák szolgálnak, mert a sorozás megszűnt, továbbá, hogy határőrség, mint olyan már ugyancsak nem létezik: beolvasztották a rendőrségbe.
20:14Ipszilon
Egyik hetilapunk Kaczinsky-nek írja a lengyel elnök nevét. Ez nem véletlen elírás, mert kétszer is így fordul elő egy rövid írásban. Természetesen felcserélték az i-t az y-nal. Még ez is elcsúszna, de van egy egyszerű és 100 százalékos szabály. Könyörgök, drága kollégák, újságírók, szerkesztők, korrektorok, tessék megjegyezni: s o h a nem végződhet lengyel családnév sky-re, mindig csak ski-re. (Más kérdés, hogy kezdik írni ezt a nevet, ha gazdája külföldre szakad, de amíg lengyel, addig ez alól a szabály alól nincs kivétel.)
20:01Piros-kék
Egyik hetilapunk ábráján mutatta be az amerikai elnökválasztás eredményét, miszerint a kék államokban a republikánusok győztek, a piros színnel ábrázoltakban a demokraták. Elég meglepő volt a kép. Csaknem az egész Dél piros volt, ezzel szemben New York és Kalifornia kék. Az Egyesült Államok azonban nem Ausztria, nem Európa, ahol a piros (a vörös?) hagyományosan a szociáldemokraták, a baloldal színe. (Egyébként Obama sem szocialista, nem is szociál-, egyszerűen csak demokrata.) Mindenesetre tényként szögezzük le: az amerikaiaknál a republikánusok színe a piros és a demokratáké a kék.
19:55Legvéresebb
Minden idők legvéresebb terrorista akciójának nevezte egyik közszolgálati televíziónk esti híradója a mumbai akciót. A mintegy 200 halott valóban borzalmas, mindamellett a New York-i ikertornyok elleni akcióban életüket vesztettek száma egy nagyságrenddel volt több.
19:52Egy különleges rabbi
Egy Kanadában élő, török születésű, z s i d ó rabbiról olvashatunk egyik napilapunkban. Ez a pleonazmus gyönyörű példája. Merthogy távolról sem minden rabbi született Törökországban, viszont minden rabbi zsidó. Szóljon, aki már találkozott katolikus vagy muzulmán rabbival!

12:47Zsidó vitéz
Egy zsidó származású, zsidó vallású férfiút – egyik napilapunk szerint – az első világháború után vitézzé ütöttek. Ki van zárva. Zsidó származású, pláne vallású személy kategorikusan nem lehetett a Vitézi Szék tagja. Az illető valószínűleg vitézségi érdemrendeket szerzett az első világháborúban, ez azonban az ő esetében kevés volt az üdvösséghez, vagyis ahhoz, hogy Horthy Miklós vitézzé üsse.
12:43Letartóztatásuk óta szabadlábon
Egy gyöngyszem egyik napilapunkból: „Köztük volt az a két labdarúgó is, akiket előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság. Azóta szabadlábon védekezhettek”. Mióta? Azóta, hogy előzetes letartóztatásba helyezték őket?
 
november 27.
15:45Vezető
„A fiatal nemzedék vezetője” – írja egyik napilapunk az új vezérkari főnökről. A továbbiakból megtudhatjuk, hogy Tömböl László korábban milyen beosztásokban szolgált, hol tanult és milyen kitüntetéseket kapott. Előlegezzük meg neki, hogy a vezérkart jól fogja vezetni, de a fiatal nemzedékkel vajon hol, hogyan teszi (tette) ezt?
11:07Kicsoda Ródler Norbert?
Ne tessék tőlem a választ várni a címben feltett kérdésre, mert azt én sem tudom. Egyik napilapunk cikkében ugyanis csak annyi olvasható róla, hogy az ő tájékoztatása szerint a BRFK kábítószer-ellenes szolgálata stb. De hogy ő a szolgálat vezetője, munkatársa, a BRFK szóvivője, netán a cikk szerzőjének a haverja – nos, ez a továbbiakból sem derül ki. Feszült izgalommal várom a választ.
11:03Igen, de mire?
„Igent mondtak Grönland függetlenségére”– olvasható egyik napilapunk címében. Ha nem olvasom el magát a cikket is, várhatnám, hogy az ENSZ hamarosan felveszi tagjai közé az új, független államot. Ezzel szemben: „Grönland egy lépéssel közelebb került a teljes önállósághoz”, „A teljes önállóság akkor jöhet szóba, ha Grönland már nem szorul dán támogatásra”, „Messze még azonban a sziget teljes függetlensége”. Hát akkor? Aki címet ad, legalább ahhoz vegye magának a fáradságot, hogy elolvassa a cikket.
10:59Einstein örülne
Cím egyik napilapunkban: „Peru és Chile vetélkedése egy parányi területért”. Vajon mekkora az a p a r á n y i ? Egy magyar kistérségnyi? Egy megyényi? Nem kérem: 35 000 négyzetkilométer, azaz csaknem másfélszer akkora, mint a Vajdaság. Természetesen minden relatív, de mégis...
 
november 25.
10:07Hej, hejesírás!
„A kislányt megfolytották” – olvasható egyik közszolgálati televíziónk híradójában a kép alatt. Egy barátom szeretett azzal tréfálkozni, hogy soha sem nevezné a fiát Mihálynak, mert akkor a a gyerek esetleg j-vel írná le a nevét. Hát ez a fordított eset. Igaz, hogy nem egy gyerekkel fordult elő.
 
november 24.
16:10A képernyő közelében
Egyik napilapunk cikkírója szerint V. I.-t a képernyő közelébe se szabadna engedni. Arról, hogy V. I. hogyan vezet műsort, valóban lehet vitatkozni. Azt viszont nem hiszem, hogy túl gyakran lenne a k é p e r n y ő közelében. Ő ugyanis, akárcsak kollégái, a k a m e r a előtt (közelében) vezet műsort és a képernyő közelében csak akkor tartózkodik, amikor maga nézi más műsorait.
 
november 23.
15:43Mese habbal
„Nagy a tolongás a budapesti nagyköveti posztra, a jelöltek egytől egyig magyar gyökerűek – osztja meg olvasóival állítólagos értesüléseit egyik bulvárlapunk. – Szóba jött esélyesként Annette Lantos Tillemann-Dick, Tom Lantos nemrégiben elhunyt demokrata szenátor lánya és Richard Holbrooke volt boszniai főtárgyaló magyar származású felesége, Kati Marton. A legvalószínűbb befutó Charles Gati politológus.” A lap információi nagyjából annyira hitelesek, mint az, hogy Tom Lantos szenátor volt. Tudniillik képviselő volt.
 
november 22.
11:05Megszólítása: Ézer
Egyik napilapunk riportot közöl a Megyeri híd hídmesteréről, Eser Attiláról, akinek ősei „ragaszkodtak az Ézer megszólításhoz”. Csakhogy az Ézer legfeljebb a név helyes kiejtése, az ősök m e g s z ó l í t á s a viszont „Mester úr”, „Tekintetes úr”, a legrosszabb esetben „Hé, maga” lehetett.
 
november 21.
09:39Anakronizmus
A Városligettel szembeni, hajdani katolikus leányiskola épületében működött 1950-től az MSZMP pártfőiskolája – állítja egyik napilapunk. 1950-től? Hol volt még akkor az MSZMP! (1956-ban alakult.)
 
november 20.
17:11A rendőrség Sólyom László szerepében
Egy bátor fiatalember, Raffael József a hideg Tiszába beúszva kimentett onnan egy csecsemőt, akit anyja dobott be oda. Egyik bulvárlapunk „úgy tudja”, hogy „a rendőrség érdemrendet ad Józsefnek”. Rosszul tudja. Raffael valóban minden dícséretet megérdemel, és ha a rendőrség például érdemjelet ad neki vagy pénzjutalomban részesíti, azt is. Érdem r e n d e t (állami kitüntetést) azonban csak a köztársasági elnök adományozhat.
15:57Csapi csempészek
Kápátaljai városokat ábrázoló a n t i k képeslapokat próbáltak becsempészni Csapon Ukrajnába – adja hírül egyik hírügynökségünk. Hja kérem, a kárpátaljai képeslapokat már a régi rómaiak is ismerték.
08:53Prágai bevonulás
„Prága alatt ütjük fel a sejhaj-tábori tanyánkat” – így énekelték a Horthy-hadseregebn. Talán annak a kollégánknak is ez motoszkált a memóriájában, aki egyik hetilapunk vezércikkében „1968-as prágai, harckocsis bevonulásunkat” emlegette. Holott akkor Érsekújvárig is alig jutottak el a magyar harckocsik, nemhogy Prágáig.
 
november 19.
15:42Szenzációs meglepetés
„Átkutatták Karsai József velencei házát Velencén” – olvasható egyik hírügynökségünk jelentésében. Ennél nagyobb meglepetést már igazán nem okozhattak volna nekem. Valóban, Karsai velencei háza Velencén van? Nem Battonyán vagy Los Angelesben? Nahát!
11:15Megfékezett zsaruk
Rendőrök és cigányok összecsapásáról szóló tudósítói jelentést közöl egyik napilapunk. „Az időközben az eset helyszínére összecsődült, csaknem százfős tömeg a rendőröket körülvette, akiket a szátoki cigány kisebbségi önkormányzati vezető közreműködésével sikerült megfékezni.” Csínján kell ám bánni az effajta, megfékezésre szoruló rendőrökkel! De a vonatkozó névmás helyes használatát nem ismerő újságírókkal is.
11:11Képtelen hír
Netre megy a világ leghíresebb képes magazinja – jelenti egyik internetes hírportálunk. Kérdésem: van k é p t e l e n magazin is?
 
november 18.
20:06Washington megér egy misét?
Egyik televíziónk esti híradójában hallottam, hogy Washingtonban három egyházközösség versenyez azért, hogy melyiknek a templomába fog járni misére az új elnök. Teljes bizonyossággal állíthatom: Obama egyáltalán nem fog misére járni. Nem azért, mert ateista, hanem mert misét csak katolikus templomban tartanak, ő pedig protestáns.
17:04Diplomáciai finomságok
A diplomáciai testület vezetőjének nevezi egyik napilapunk April H. Foley nagykövetet. Holott nem ő az. A diplomáciai t e s t ü l e t kvázi vezetője a doyen, aki az adott országban legrégebben akkreditált, legmagasabb rangú diplomata, egyes országokban a mindenkori pápai nuncius. Foley asszony az amerikai nagykövetség, azaz diplomáciai k é p v is e l e t vezetője. A diplomáciai képviselet és a diplomáciai testület két különböző fogalom.
 
november 17.
09:4390-es évek
Jeles fotósunk a kilencvenes években beleszeretett Kelet-Berlinbe. Évekig fotózta, majd az így és akkor készült fényképeket 1990. október 3-án bemutatta egy kiállításon. Ezt mondja az illető egy interjúban, illetve alighanem csak ezt adja szájába egyik napilapunk. Alapvető matematikai ismeretek nélkül is nyilvánvaló azonban, hogy a kilencvenes évek eleje + évek után nem következhet 1990 október 3.
09:22Előtérben a háttér
Egyik napilapunk külföldi tudósítója részletesen beszámol arról, amit egy ottani politikus egy – szerinte – h á t t é r beszélgetésen elmondott, szó szerint idézve a nevén nevezett politikust. Ha ez valóban háttérbeszélgetés volt, akkor kollégánk súlyos etikai vétségben marasztalható el. A háttér (background) beszélgetés ugyanis azt jelenti, hogy az ott elhangzottakat nem szabad szó szerint idézni, legfőképpen pedig úgy nem, hogy megnevezik a nyilatkozót. Az adott esetben kollégánk nyilván egy s a j t ó beszélgetésen vett részt, ami gyakorlatilag csaknem egyenlő a sajtótájékoztatóval. Legalábbis remélem, hogy így történt.
 
november 15.
17:18Beavatatlanul
Egyik hetilapunk publicistája szerint egy tv-műsor résztvevője kifogásolta, hogy a „kormányfő, mielőtt az IMF-hitel felvételéért folyamodott volna, nem kért személyes találkozót Orbán Viktortól, beavatandó őt a Világbankkal tervezett megállapodásba”. Mielőtt azonban bárki bármit is kifogásolna, s mielőtt őt ezért bírálnánk, nem árt tisztában lenni azzal, hogy Gyurcsány semmiféle megállapodást nem tervezett a Világbankkal. Legfeljebb az IMF-el. A kettő (az International Monetary Fund és a World Bank) ugyanis nem azonos.
 
november 12.
19:10A dékáni kar (amely nem azonos a dékán karjával)
Saját szavai szerint „a dékáni kar hivatalának vezetőjét” szólaltatta meg egyik kereskedelmi televíziónk munkatársnője Pécsett. Kérdésem: mit szólt ehhez a rektori kar hivatalvezetője?
17:13Árpád apánk vízilovai
A minap elmélkedtem ezen a blogon arról, hogy melyik embert nevezhetjük magyarnak és melyiket magyar s z á r m a z á s ú n a k . Bár egyik hírügynökségünk nyilván nem az én blogomhoz kívánt hozzászólni, egyik mai tudósításának címe mégiscsak ezt a dilemmát gondolja tovább. Ime: „Magyar származású vízilovak Európában”. Töredelmesen be kell vallanom: ezt a variánst figyelmen kívül hagytam.
10:53Vica
Vica verza – olvasom egyik képes hetilapunk publicisztikai írásában. Szerzője nyilván nem tanult latint és – mint ma az emberek 95, de talán még több százaléka – rosszul használja ezt a latin kifejezést. Ugyanis – most tessék meglepődni! – a latinban nincs olyan szó, hogy „vica”. (Ha lenne, akkor vikának ejtenék.) A kifejezés helyesen: v i c e v e r s a . Egyébként létezik Vica is. Csakhogy azt nagy kezdőbetűvel kell írni, mivel tulajdonfőnév: az Éva becézett alakja. Mondják Vicuskának is.
 
november 11.
17:12Sztálin elnök
„Egykori szovjet elnöknek” nevezi egyik bulvárlapunk Sztálint. A megboldogult ugyan, mint ismeretes, a párt központi bizottságának főtitkára, kormányfő, generalisszimusz volt, továbbá a népek nagy vezére, a magyar nép legjobb barátja, Lenin ügyének hű folytatója stb., stb., de elnök speciel nem.
16:55Öngyilkos lett, levágta fejét-lábát, majd bebújt egy hordóba.
Egy szőlősgazda a telkén egy olajoshordóban egy fej és láb nélküli törzset talált – írja egyik bulvárlapunk, majd idéz egy megyei rendőrségi szóvivőt, aki azt mondja: „Nem tartjuk kizártnak, hogy bűncselekmény áldozata lett az ismeretlen személy.” Ha valóban ezt mondta a szóvivő (amiben némileg kételkedem), nem kellett volna az újságírónak megkérdeznie tőle, hogy ugyan, honnan támadt ilyen különös sejtése?
10:11Hogy szolgál a nagyságos asszony egészsége?
Egyik napilapunk tudósítója beszámol arról, hogy Barack Obama felkereste George Busht a Fehér Házban és m a g á n j e l l e g ű megbeszélést folytatott vele. Lelki füleimmel már-már hallani véltem, hogy a megválasztott elnök Laura asszony egészségi állapota felől érdeklődik utódjától, míg az a két Obama-kislány tanulmányi előmeneteléről tudakozódik elődjétől. Ilyen témák kerülhetnek ugyanis szóba egy magánjellegű beszélgetésen. Ezzel szemben – mint a tudósításból kitűnik – a két politikus abszolút közügyekről tárgyalt, nevezetesen a gazdasági válságról és a hamarosan a kongresszus elé kerülő élénkítő csomagról. Tartok tőle, hogy a szerző az eredeti közlemény „private” szavát fordította le „magánjellegűnek”. Holott ez a szó nem feltétlenül jelent az angolban „magán”-t, hanem egyes esetekben például azt jelenti, hogy „tilos a bemenet”, itt pedig azt, hogy „négyszemközti”.
 
november 10.
10:52Származás
Magyar s z á r m a z á s ú k é n t említették egyik kereskedelmi televíziónk riportműsorában Malina Hedviget. Szerintem magyar származású például Uri Geller, vagy – részben – Nicolas Sarkozy. De kérdezem én: Malina Hedvig miért csak származású? Azért mert szlovák állampolgár? De hiszen magyarok a szülei, magyar az anyanyelve, alapetően magyar közegben nőtt fel. Mitől nem magyar hát? Ilyen alapon akár Rúzsa Magdit, de Tőkés Lászlót is lehetne magyar származásúnak nevezni.
10:46Szabályos
Szabályos kivégzés – így jellemezte egyik kereskedelmi televíziónk riportere a nagycsécsi kettős emberölést. Ha nagyon bele akarnék kötni, azt mondhatnám: a s z a b á l y o s kivégzést állami szerv (ítéletvégrehajtó vagy katonai egység) hajtja végre, azt követően, hogy a halálraítélt előtt felolvassák a kegyelmi kérvény elutasítását, a kivégzésen jelen van ügyész vagy bíró stb. Az adott esetben azonban – bár ez természetesen így is szörnyű büntett – még az emberölés szándéka sem bizonyítható, ellenkezőleg: a szakértő szerint nem célzott lövést adtak le a ház ablakára és véletlenül találták el az áldozatokat.
 
november 8.
10:52Hawaii
Barack Obama Hawaii szigetén született – szögezi le tényként egyik hetilapunk. Holott a megválasztott amerikai elnök Honoluluban született, amely – ez bármilyen térképről leolvasható – Oahu szigetén található. A gyakran előforduló tévedés oka: a névadó Hawaii szigete csak egyik tagja a Hawaii-szigetcsoportnak, igaz, a legnagyobbikja (elterjedt neve még: Big Island), de nem a legjelentősebbje. Hawaii állam fővárosa, Honolulu például (lásd mint fent) a csaknem egymillió lakosú Oahu szigetén fekszik.
 
november 6.
09:35Yuriy
Mit szólnánk ehhez az átíráshoz: Yuriy Lyubimoff? Ugye furcsállnánk? Akkor viszont nem kellett volna egyik napilapunkban Yuriy és Nataliya Lyashcenkónak nevezni a Roxy Rádió ukrán tulajdonosait, akiknek nevét magyarul helysen Jurij és Natalija Ljascsenkónak kell írni.
09:28Nem Tóték, hanem: tótok
Kíváncsian várom, mikor kezdenek el publicistáink oláhokat, cselákokat, muszkákat, rácokat emlegetni. Egyik napilapunk ugyanis a dunaszerdahelyi balhé után már „tót políciáról” írt.
 
november 5.
15:46Ez a város születésem helye
Egyik rádiónk egyik politikai műsorában említették, milyen ujjongás fogadta Obama megválasztását a demokrata politikus kenyai szülőfalujában, Kogelóban. Természetesen nem kötelező tudni, (bár nem is árt), hogy az Egyesült Államok 44. elnöke Honoluluban (Hawaii, USA) látta meg a napvilágot, az viszont kifejezetten hasznos volna, ha egy poilitikai műsor szerkesztői tisztában lennének azzal, hogy az amerikai alkotmány értelmében csak az lehet elnök, aki az Egyesült Államok területén született.
10:00Bölény vagy máriafű
Lengyelország egy gyönyörű, idehaza kevéssé ismert vidékére kalauzolja el olvasóit egyik képes hetilapunk. Az írás érdekes, szerzőjét csak dícsérhetem, de lengyelül ne tanuljunk tőle! Ő ugyanis azt állítja, hogy a bölény lengyelül zubrówka. Ez azonban nem egy állat, hanem egy növény – a máriafű –, továbbá a felhasználásával készült szeszes ital neve. A bölényt a lengyelek zubr-nak nevezik. A magyar királylányból lengyel királynévá lett Jagello Ulászlónét viszont Jadwigának. Mi viszont Hedvignek ismerjük. Kivéve a hetilap írásának szerzőjét.
 
november 4.
16:41Az első hó
Megbolondult az időjárás Európában: Görögoszágban lehet strandolni, az északi országokban és Svájcban viszont leesett az első hó – panaszkodik az egyik bulvárlap. Hogy mennyire ritkaság a novemberi strandolás Görögországban, arról lehet vitatkozni. Arról viszont, hogy Európában, méghozzá nem is kifejezetten északon, hanem tőszomszédságunkban, a szlovákiai Magas-Tátrában már szeptemberben leesett az idén az első hó – arról aligha. Az ugyanis tény.
16:30Élete végéig bűnöző
Egyik hírügynökségünk bírósági tudósításában olvasható, hogy a „tanácsvezető bíró felhívta a vádlott figyemét arra, hogy többszörös minősítésű élefogytiglani bűncselekmény elkövetésével vádolják...” Vagyis: többször is minősítették a bűncselekményt, amelyet a vádlott életfogytiglan követ el.
15:50Példa nélküli ötlet
„Európában mindeddig példa nélküli ötlettel álltak elő egy belgiumi mecset elöljárói: nőt választanának imámnak” – írja egyik napilapunk. Tartok túle, hogy az ötlet nemcsak Európában egyedülálló. Legalábbis én még nem hallottam olyanról, hogy a Közel-Keleten, Ázsiában vagy Afrikában nőt választottak volna imámnak.
15:45Szakszolgálat tisztek nélkül
Lehet, hogy a húszesztendős Ivanics Enikő lesz a Magyar Honvédség első tűzszerész tisztja? – teszi fel a kérdést egyik napilapunk riportere. Aki feltehetően úgy véli, hogy ennél a szakszolgálatnál jelenleg csak tiszthelyettesek és zászlósok szolgálnak, tiszt azonban egyetlen egy sem. Vagy lehet, hogy Enikő az erlső n ő i tűzszerész tiszt akar lennij? Ez derék szándék, de akkor a cikkben is ezt kellett volna írni, annál is inkább, minthogy annak megjelenését „a Honvédelmi Minisztérium támogatta”.
08:58Bunkó
A Farkas testvérek kisétáltak (megszöktek) arról a bírósági tárgyaláról, amelyen súlyos fegyházbüntetésre ítélték őket. Egyik napilapunk szerint „mindkettejük nyomát a rendőrséggel ütné most az igazságszolgáltatás”. Amivel valakinek a nyomát szokás ütni, az a bot. Más szóval: bunkó. Vajon így vélekednek a lap szerkesztőségében a rendőrségről?
08:53Alig zsebkendőnyi repülőtér
„A norvégiai Narvickban az egész repülőtér volt vagy hatvan négyzetméter.” Ezt állítja egyik napilapunk. Kétszeresen is tévesen. Először, mert a helység neve helyesen Narvik, másodszor, mert egy hatvan négyzetméteres repülőtéren még egy helikopter is csak bajosan tudni landolni, nemhogy egy repülőgép. Egy repülőtér ugyanis nemcsak forgalmi épületből áll (mint a szerző bizonyára hiszi), hanem a többi között gurulóutakból és futó (fel-, illetve leszálló)pályákból is. Az írásban szó esik még egy nyolcas evezős csónakról is. Ezen az evezősök mélységesen megsértődnének. A nyolcas ugyanis h a j ó. Csónak a ladik!
 
november 3.
17:31A férjezett lány
Todor Dragov bolgár katona 1945 márciusában Budapesten szerelembe esett egy magyar lánnyal - így keződik egyik bulvárlapunk hasábjain egy romantikus história. A leány nevét hiába keressük a cikkben, az viszont már a második bekezdésből kiderül, hogy a leányzó, aki nemcsak szerelembe, hanem teherbe is esett, Petzkó Gábor egyetemi tanár felesége volt. Lehet, hogy mégsem volt lány?
16:05Címet robbantottak
Amikor elolvastam egyik hírügynökségünk anyagának címét („Bankot robbantottak, mégis pénz nélkül maradtak”), először azt hittem, hogy Monte Carlo-i vagy Las Vegas-i tudósítás került elém. Bankot ugyanis – a magyar nyelvben – csak szerencsejátékban lehet robbantani. Még aki betör egy bankba, az sem magát a bankot robbantja, legfeljebb a páncélterem ajtaját. Az adott esetben azonban csak egy Firenze közeli kisváros (két sorral lejjebb már apró település, a kettő nem egészen ugyanaz!) élelmiszerboltjának páncélszekrényét robbantották fel. A bankot nyilván a hírügynökség adta.
 
október 31.
08:21Aki hatig sem tud számolni
Zsombolya vidékén öt nemzetiség él együtt békességben – írja egyik napilapunk riportere, és meg is nevezi őket: a magyar, a román, a szerb, a horvát, a bolgár és a német. Ez persze testvérek között is hat. A szerző és a szerkesztő visszakérheti az iskolapénzét, de az egészet! Húszig ugyanis már az első elemiben megtanítottak számolni. Már akit...
 
október 30.
16:46Nyíilt parancs
Egy programigazgatót idézve egyik napilapunk azt állítja, hogy a Katynban fogva tartott 22 ezer lengyel katonatiszt lemészárlására a szovjet állambiztonság Sztálintól, illetve Berijától kapott n y í l t parancsot. Ha így lett volna, a parancsot nyilván a Pravda első oldalán közölték volna, mivel a nyílt parancs éppen abban különbözik minden más parancstól, hogy közzéteszik, mert nyilvános, mert aki a zsebében hordja, az bármikor, ha szükséges, felmutathatja. Ezzel szemben a lengyel katonatisztek legyilkolásáról szóló parancsot Sztálin még a korabeli, a titkot jól őrző KGB-s rendszerben sem akarta írásba adni: ez s z ó b e l i parancs volt. Egyébként pedig, noha nyilván a történelem legaljasabb gyilkosságai közé tartozik, azt azért mégsem állítanám róla, ami ugyanebben a cikkben olvasható, hogy t. i. „alig van lengyel család, amelyet ne érintene ez a tragédia”. Ez jól hangzik, de aligha igaz. A lengyelség lélekszáma Katyn idején kb. 40 millió volt. Kb. 22 ezer lengyel esett áldozatul a tömeggyilkosságnak, vagyis minden ötezredik. Mondjuk, hogy minden ezredik, de akár minden századik családot érintette. Így is borzasztó. De nem „alig van olyan lengyel család”.
09:04Hogyan zavarjuk össze a tv-nézőt?
A címben feltett kérdésre egyik televíziónk híradójának műsorvezetője adott tökéletes választ, illetve receptet, amikor arról tájékoztatta a közönséget, hogy az Egyesült Államokban már egy héttel az elnökválasztás előtt tömegesen vesznek részt az emberek e l ő v á l a s z t á s o k o n. A bonyolult amerikai választási rendszert már-már ismerni kezdő magyar tv-nézők nagy nehezen megtanulták, hogy az előválasztás (primary) az, amikor a két nagy párt tagjai, illetve hívei fél-háromnegyed évvel az elnökválasztás előtt szavaznak arra, hogy ki legyen pártjuk elnökjelöltje. Erre nesze neked: egy héttel az elnökválasztás előtt megint előválasztásokat tartanak. Holott ez e l ő r e h o z o t t s z a v a z á s. Találhatunk jobb magyar kifejezést is az early voting-ra, de semmiképpen sem nevezhetjük előválasztásnak. Ez a kifejezés ugyanis már foglalt.
 
október 29.
16:24VOA
Ki tudja Magyarországon, hogy mi az a VOA rádió? Merthogy egyik hírügynökségünk idézi Gates amerikai védelmi miniszter kijelentését, amely a VOA rádióban hangzott el. Ha azt írja a hírügynökség, hogy a Voice of America rádióban, mindjárt többen tudták volna, mi fán terem ez a rádió. Hát még ha azt írta volna, hogy az Amerika Hangja!
 
október 28.
17:12Fegyverátalakítás
Egy nyolcéves kisfiú egy massachusettsi fegyverkiállításon véletlenül főbe lőtte magát egy Uzi géppisztollyal – jelenti egyik hírügynökségünk,majd idézi egy helyi szervezet vezetőjét, aki szerint ”egy AK-47-esnek semmi keresnivalója egy nyolcéves kisfiú kezében”. Valóban: sem az izraeli gyártmányú géppisztolynak, sem a szovjet tervezésű gépkarabélynak nincs helye egy kisgyerek kezében. Most már csak azt kellene eldönteni, hogy a kettő közül melyik fegyverrel okozta a tragédiát a gyerek.
 
október 27.
16:24A híd neve
”Tildy Zoltán egykori miniszterelnök nevét kapta a tahitótfalui Duna-híd” – írja egyik bulvárlapunk. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a hidat egyszer már újjáépítése után is Tildyről nevezték el, tehát ez most másodszor történt meg. A teljes igazsághoz viszont még az is hozzátartozik, hogy miniszterelnökségét követően Tildy Zoltán a Magyar Köztársaság elnöke volt.
 
október 26.
13:12Lövedék, amelyet nem lehet kilőni
Egyik rádiónk riportere azt fejtegeti, hogy működőképesek voltak-e azok a l ö v e d é k e k, amelyeket a rendőrség talált egy férfi gépkocsijának a csomagtartójában. Nem kell katonai szakértőnek lennünk ahhoz, hogy megkülönböztessük a lövedéket, amelyet ki l ő n e k , a csomagtartóban talált, házilag barkácsolt b o m b á t ó l , amelyet (nem feltétlenül ezt, általában a b o m b á t ) viszont robbantanak.
 
október 24.
09:27Csecsemő-megközelítés
„Oleg Gyeripaszka, a leggazdagabb oroszként számon tartott oligarcha mindeddig sikeresen elkerülte a sajtónyilvánosságot” – állítja egy Londonból keltezett tudósításában egyik napilapunk. Az még megbocsátható, hogy már nem Gyeripaszkát tartják számon a leggazdabb oroszként, hiszen manapság, amikor oly hektikusan változik a részvények ára, ez a lista is gyorsan változik. A nagyobbik baj, hogy Oleg Gyeripaszka a legkevésbé sem kerülte el a sajtónyilvánosságot. Az orosz sajtóban például naponta bukkan fel a neve, de idehaza is szerepel az újságokban. Lehet, hogy az angol lapokban eddig nem szerepelt. Mint a megboldogult Lúdas Matyi szlogenje hangoztatta: egy csecsemőnek minden vicc új. De csak neki.
 
október 22.
14:32Katyvasz
Itt valamit összekevertek! Vagy maga a történész, aki egyik napilapunk hasábjain Bibó Istvánra emlékezik, vagy az újságíró, aki lejegyezte szavait. A lapban megjelent szöveg szerint a történész a háború utáni években a Szabó Zoltán szerkesztette, a Magyar Dolgozó Ifjúsági Szövetség kiadásában megjelent Valóság című folyóiratban olvasta Bibó tanulmányait. Csakhogy: Magyar Dolgozó Ifjúsági Szövetség sohasem létezett. Volt viszont egy Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség 1944 és 1948, valamint egy Dolgozó Ifjúság Szövetsége 1950 és 1956 között. És még hogy egy műhelytitkot is eláruljak: a Magyar Nagy Lexikon, amelyben ellenőrizni próbáltam, nem tud az 1945 és 1948 között létezett és Szabó Zoltán szerkesztette Valóságról, csak arról az ugyane cím alatt megjelent folyóiratról, amelyet 1958-ban alapítottak. Pedig valóban volt ilyen című folyóirat. Tanulság: mindent több forrásból kell ellenőrizni. Itt a másik (a helyes) forrás az Új Magyar Lexikon volt, továbbá az Akadémiai Kislexikon, amelyből még az is kiderül, hogy a Valóságot 1945 és 1947 között a Madisz (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség), utolsó évében pedig a NÉKOSZ adta ki.
 
október 21.
09:48Csúcsmánia
Most már tényleg nem ártana tisztázni, hogy mi az a csúcsértekezlet. Tudniillik, mint már szóvá tettem, a védelmi miniszterek budapesti – a tetejében nem is hivatalos – találkozóját több hazai újság, televízió makacs következetességgel csúcsértekezletnek nevezte. Holott a csúcs (summit) az állam- és kormányfők tanácskozása. A következetes következetlenségben még tovább ment egyik televíziónk tudósítója, aki tegnap már az EU pénzügyminisztereinek hamarosan összeülő csúcsértekezletéről beszélt. Ha már ez is csúcs, akkor vajon ki vesz részt a pénzügyminiszterek n e m csúcsjellegű értekezletén? A pénzügyminisztériumi hivatalsegédek?
 
október 20.
17:16A világ legerősebb valutája
Egyik napilapunk Utazás melléklete szerint 1 mauritiusi rúpia 5787 forintot ér. Vagyis durván számolva 30 dollárt. Ha ez igaz volna, a dollárt, az eurót, de még a fontot is messze maga mögött hagyva, a mauritiusi rúpia lenne a világ – legalábbis nominálisan - legerősebb valutája, én pedig a magyar nábob. Mauritiuson járva ugyanis többször adtam 40-50 rúpia (250 ezer forintnál is több?) borravalót. De én nem szórtam a pénzt. Tudniillik 1 dollár = kb. 30 rúpia.
 
október 19.
09:11Másfél hordó
Azt hallottam egyik kereskedelmi rádiónk híradásában (de három perc alatt kétszer is, tehát nem bemondói baki), hogy az OPEC-országok elhatározták: napi egy-másfél hordóval csökkentik a kőolaj kitermelését. Másfél hordó az kb. 260 kilogramm. Nem lesz az egy kicsit kevés ahhoz, hogy ennek következtében hiány támadjon a világpiacon és ismét emelkedjen a kőolaj ára?
 
október 17.
20:51Befejezetlen tanulmányok
Ádám Ottóról, a most 80 éves rendezőről egyik napilapunk elárulja, hogy „kolozsvári pszichiátriai és orvosi tanulmányai után 1948-ban érkezett Budapestre”. Nos, nem árt tudni, hogy a pszichiáter (még Romániában is!) orvos. Előbb orvosi diplomát szerez valaki, utána szakosodhat például belgyógyászatra, sebészetre, pszichiátriára. Abból viszont, hogy Ádám most 80 éves, könnyű kiszámítani, hogy 1948-ban 20 éves volt, és ilyen korban ugyan a Nobel-díjat el lehet nyerni (igaz, csak hazárdjátékon, mint tette Gorcsev Iván), de orvosi diplomát fölöttébb bajos szerezni (még Romániában is!)
20:28Sajátos megközelítés
A prágai kiállítási csarnok félig leégett – meséli egyik kereskedelmi televíziónk híradójának műsorvezetője, és ezt a következőkkel egészíti ki: „A tűzvészben senki sem sérült meg, de két tűzoltó könnyebben megsérült“. Vagyis a tűzoltó mégcsak nem is valaki.
 
október 16.
15:22Ombudsmanabb az ombudsmannál
Egy hír megírásának kritériumai közé tartozik annak feltüntetése, hogy kivel, mikor, hol stb. esett meg, ami megesett. A legelső tehát az, hogy kivel történt. Kivétel lehet, ha a hír „hősét” az ártatlanság vélelme szellemében nem nevezhetjük meg. A kiskorún kívül nem nevezhetjük meg teljes nevén például egy bűncselekmény áldozatát, de a jogerős ítéletig az elkövetőjét sem. Mit kezdjünk viszont egyik hírügynökségünk részletes, öt bekezdésre kiterjedő tudósításával, amelyben arról van szó, hogy egy zsarolót jogrősen három évi börtönnel sújtott a Szegedi Ítélőtábla? Az illetőnek ezúttal még a kezdőbetűi sem szerepelnek az anyagban. Diszkréciójával a tudósító, úgy látszik, még az adatvédelmi ombudsmannál is ombudsmanabb akart lenni.
Ám még ennél is diszkrétebb egyik napilapunk, amely címlapján, majd egy négyhasábos cikkben azt teszi szóvá, hogy „az egyik nagy kereskedelmi lánc egyik áruházában” fehérneműre vetkőztetik a pénztárosokat, ha 5000 forintnál nagyobb hiány mutatkozik. Ezt nevezem tényfeltáró cikknek! Az érthető, ha azért nem neveznek meg egy vállalkozást, mert nem akarnak neki ingyenreklámot csinálni. De attól, hogy megnevezték volna ezt a szégyenteljes gyakorlatot űző kereskedelmi láncot, még senki sem rohant volna az áruházukba vásárolni.
 
október 15.
16:08Eltérített tudósítás
„Eltérítettek egy török repülőgépet” – közli tudósítása címében egyik hírügynökségünk. Magában a tudósításban az olvasható, hogy „hatalmába akart keríteni egy gépeltérítő szerdán egy török repülőgépet, de az utasok ártalmatlanná tették a légi kalózt, és a gép rendben földet ért célállomásán”. Tehát a géprabó csak hatalmába a k a r t a keríteni a gépet, ebben azonban megakadályozták. OK, de akkor ki térítette el a szóban forgó repülőt?
 
október 10.
15:41A történelemkönyvek ismerik a történelmet
A történelemkönyvek ismerik a történelmet. Egyik napilapunk műsormellékletének szerzője viszont nem ismeri sem a történelmet, sem a törénelemkönyveket. Azt állítja ugyanis, hogy „a történelemkönyvek szerint Adolf Hitler menyasszonyával együtt öngyilkos lett egy berlini bunkerben”. Ezzel szemben – mint az közismert, és mint az minden ezzel foglalkozó történelemkönyvben elolvasható – az öngyilkosságuk előtt Hitler előtt nőül vette Eva Braunt. Aki eszerint a végzetes pillanatban már nem a menyasszonya, hanem a felesége volt.
 
október 9.
16:04Gondolkodás nélkül leírt mondat
Royról, a rendőrkutyáról egyik bulvárlapunkból megtudhatjuk, hogy „gondolkodás nélkül szembefut a torkolattűzzel”. A rendőrkutya gondolkodik, tehát van?
16:00Diplomata hadügyér?
„Az amerikai delegációvezető, Robert Gates saját testőröket is hoz magával, ám a diplomata testi épségét magyar testőrök is óvják” – írja a NATO védelmi minisztereinek budapesti tanácskozása előtt az egyik bulvárlap. Eszerint aki miniszter, vagy delegációvezető, vagy egyszerűen, aki tárgyal, az mindjárt diplomata is?
 
október 8.
13:50Csúcs!
Megbénul a belváros a NATO-csúcs miatt – írja címében egyik napilapunk. A kérdés csak az, hogy melyik belváros és mikor? Mert, hogy nem a budapesti belváros és nem a közeli hetekben-hónapokban, az bizonyos, mivel a magyar fővárosba nem terveznek olyan NATO-(csúcs)értekezletet, amelyen az állam- és kormányfők vennének részt. Lesz ugyan egy védelmi miniszteri tanácskozás Budapesten, még a forgalmi dugók is megjósolhatók, de c s ú c sról szó sincsen.
 
október 7.
15:48Kit várt Jefimov?
Borisz Jefimov, a 107 éves korában a minap elhúnyt orosz karikaturista – állítja egyik napilapunk – rettegett Sztálintól és sokszor várta a fekete Csajka érkezését. Itt csak annyi a difi, hogy Joszif Visszarionovics 1953-ben tette le a kanalat, a Csajkát viszont hat évvel később, 1959-ban kezdték gyártani a Gorkiji Autógyárban, de a KGB-ben akkor is talán csak az elnöknek vagy helyetteseinek volt ilyen autójuk, és nem a letartóztató legényeknek. Ugyanez áll a Csajka elődjére, a ZIM-re is. Ettől függetlenül persze Jefimov várhatta a Csajka érkezését, mondjuk, 1975-ben vagy 1985-ben, amikor az idős mestert gyakran keresték fel otthonában az elitnek ilyen márkájú gépkocsikon közlekedő tagjai.
15:27Dürrögő kormányfő
Egyik napilapunk publicistája szerint Gyurcsány Ferenc a Tarka Magyar felvonuláson „dürrögött kicsit”. Sajnos, ilyen magyar ige nincsen. Lehet durrogni és lehet dürögni. Az utóbbit (mert hiszen a szerző nyilván nem petárdák robbantgatásával vádolja Gyurcsányt) – az értelmező szótár szerint – a párzási időszakában lévő fajdkakas teszi, vagyis párosodik. Az, hogy a miniszterelnököt fajdkakashoz hasonlítják, az egy demokráciában belefér egy újságcikkbe. De azt állítani, hogy egy nyilvános tüntetésen párosodott, az már a jó izlésbe sem fér bele.
 
október 6.
09:14A kiirthatatlan legenda
Igen, ez a legenda is kiirthatatlan, méghozzá városi legenda, annak is fővárosi (budapesti!). Arról ír egyik napilapunk, hogy 1917-ben az Auróra cirkáló lőtte a Téli Palotát. Az Aurórának megvan a maga legendáriuma, de ezt az alkotórészét nálunk fantáziálták bele, orosz forrásban egyetlen egyszer sem szerepelt. A valóságban – legalábbis az orosz legendárium szerint – az Auróra oromlövegének v a k tölténnyel leadott lövése volt a jeladás a Téli Palota ostromára.
 
október 5.
08:41Megint Erzsébet, de az, aki nem volt ott
Egyik televíziónk esti híradója beszámolt a francia, a brit, német és az olasz á l l a m fő hirtelenében összehívott tanácskozásáról. A képernyőn valóban ott láthattuk Sarkozy francia elnököt, ám akárhogyan meresztgettük is a szemünket, sem Erzsébet királynőt, sem a német elnököt, Köhlert, sem olasz kollégáját, Napolitanót nem sikerült felfedeznünk. Pedig hát az utóbb említett három ország államfői ők. Hasznos tudni a különbséget az állam-, illetve a kormányfő között.
 
október 2.
14:34Őfelsége, de melyik?
„Több vádpontban is beismerte bűnösségét II. Erzsébet pedofiliával vádolt lakája. Paul Kidd korábban az anyakirálynő szolgálója volt...” – olvasható egy internetes hírportálon. Hát lássuk! 1. A pasas nem a mai királynőt, II. Erzsébetet szolgálta, hanem édesanyját, aki ugyancsak Erzsébet volt. Ezt a névazonosság ellenére sem volt érdemes összekeverni.2. Az utóbbi azonban maga nem uralkodott, hanem VI., György király hitvese (és a jelenlegi királynő éldesanyja) volt, ergo nem anyakirálynő, hanem anyakirályné. (A magyar nyelv ebben különbséget tesz.) 3. A szolgáló – ha hinni lehet az értelmező szótárnak – minden esetben nőnemű. Ellentétben a pedofil lakájjal, aki férfi volt. A többi stimmel.
 
október 1.
14:46Mi a csoda?!
Elnézést kérek, de elejétől végéig idéznem kell egyik hetilapunk Csoda című jegyzetét: „Heves megyében, a 21-es számú főútvonalon, a 8-as kilométerszelvény közelében eddig tisztázatlan körülmények között egy személygépkocsi és egy kamion ütközött össze. Két sérültet a tűzoltók mentettek ki a roncsok közül. A rendőrség szakértők bevonásával folytatja a vizsgálatot.” Beküldendő: mi itt a csoda? Az, hogy egy személygépkocsi ütközött egy kamionnal? Vagy az, hogy két sérültet a tűzoltók mentettek ki a roncsok közül? Netán az, hogy a rendőrség szakértők bevonásával folytatja a vizsgálatot? Becsületes eltaláló jutalomban részesül.
 
szeptember 29.
13:30A test és az altest nem mindegy!
Szinonímaként, félig gúnyos éllel testi munkásoknak nevezi a prostituáltakat egyik hetlapunk. Holott a „szexmunkás” k e r e s k e d i k a testével. Testi munkás viszont például a szövőnő, a takarítónő, a konzervgyári szalag mellett dolgozó munkás(nő). Amire a szerző alighanem gondol, az – valóban gúnyos éllel – az a l testi munkás. Csakhogy aki ír, annak nem elég gondolnia. Annak í r n i a kell.
 
szeptember 28.
15:29Pálca nélkül vezényelt
David Ojsztrah születésének 100. évfordulóján egyik hírügynökségünk összeállítást tett közzé a hegedűvirtuóz életéről. Itt olvashatjuk, hogy 1942 telén Leningrádban v e z é n y e l t e Csajkovszkij D-dúr hegedűversenyét, de azt is, hogy „1959-től a karmesteri pálcát is kezébe vette”. Ezek szerint 1942-ben pálca nélkül vezényelt. A cikkből még arról is értesülhetünk, hogy 1937-ben Brüsszelben Ojsztrah megnyerte az Erzsébet királyné zenei versenyt, majd arról, hogy a mester első nyugati koncertjét Helsinkiben adta 1949-ben. Lehet, hogy 1937-ben Brüsszel még Keletnek számított?
 
szeptember 25.
16:10Erőszakos lopás
Húsz évi börtönre ítéltek Belgiumban „halált okozó erőszakos lopásért” egy fiatalembert – számol be a bűnügyről egyik napilapunk. Így is lehet persze mondani. De az erőszakos lopást mifelénk azért inkább r a b l á s k é n t emlegetik.
16:04Mari
Az oroszországi Mariföldön, Joskar-Olában tartott finnugor kongresszusról beszámolva egyik napilapunk szóvá teszi, hogy „a városban még a mari nyelvű utcaneveket is cirill betűkkel írják ki”. A magyarázat pofonegyszerű: másként nem is lehetne. A mari (és még számos nem szláv) nyelv írása ugyanúgy a cirill abécén alapszik, ahogyan például a magyar, a finn vagy az észt nyelvé a latinon.
 
szeptember 24.
20:50Angolok, wales-iek, dánok
Egyik televíziónk híradójának műsorvezetője közölte, hogy Angliában egy magyar orvost töröltek a praktizáló dokorok listájáról. Az illető, úgymond, egy wales-i kórházban számos hibás diagnózist állított fel. Feltehető, hogy az Egyesült Királyság, de legalábbis Nagy-Britannia orvosi listájáról törölték: Anglia és Wales ugyanis az utóbbiaknak a k ü l ö n b ö z ő részei. De vigasztalódjon, aki ezt a hibát elkövette! Mi ez ahhoz képest, ami a legnagyobb példányszámban megjelenő amerikai újság, a USA Today mai számának első oldalán jelent meg (s ami tegnap óta vezető hír az egész nemzetközi médiában), hogy t. i. egy d á n diák lelőtte tíz társát! (Merthogy valójában finn volt az istenadta, dehát Amerikából nézve ez úgylátszik mindegy.)
15:51Ki rendezte a regényt?
Karinthy Frigyes zseniális paródiájában („Azon az éjjel”) Gyóni Géza olvasott és írt egy Kosztolányi-verset. Hasonló teljesítménnyel dicsekedhet Petr Zelenka, pontosabban egyik hírügynökségünk, amely szerint a cseh-lengyel koprodukcióban készült Karamazov-testvérek a „Petr Zelenka által rendezett Dosztojevszkij-regény sajátos értelmezése”, vagyis Zelenka rendezett egy Dosztojevszkij-regényt. Ezt sem mindenki mondhatja el magáról!
08:58Ökumené
A Vatikán és a zsidóság kapcsolatait építő, magyar születésű, brit állampolgárságú, zsidó vallású Sir Sigmund Sternberg érdemeit méltatja egyik napilapunk riportja, amelynek szerzője a riportalany „ökumenikus pályafutásáról” ír. Semmi kétség: Sir Sigmundnak nagyok az érdemei a vallásközi béke építésében, ennek azonban semmi köze az ökumenéhez. Az ugyanis a keresztény/keresztyén vallások együttműködését, a Krisztus-hívők egységét szorgalmazó mozgalom.
 
szeptember 23.
17:10Senki földje
Az elrabolt turisták az egyiptomi-szudáni-líbiai határ közelében lévő senki földjén tartózkodnak – közölte egy szudáni tisztviselőre hivatkozva egyik hírügynökségünk. Kétlem ugyan, hogy a forrás valóban senki földjéről beszélt, a hírügynökségünknél azonban akkor sem ártana tudni, hogy ez nemzetközi jogi nonszensz. Az Antarktiszt leszámítva ugyanis nincsen földünkön egy négyzetméternyi szárazföldi terület sem, amely ne lenne valamely állam felségterületének része. Ez alól még a hármas határok környéke sem kivétel. Senki földje (de akkor is csak de facto) háborúban létezhet csupán, amikor az egymástól bizonyos távolságban húzódó arcvonalak közötti térséget egyik hadviselő fél sem ellenőrzi.
 
szeptember 22.
16:07A holtak visszajárnak?
Ha hinni lehet – de nem lehet! – egyik hírügynökségünknek, a kultúra hét kimagasló személyiségének adták át a hét végén a Magyar Örökség-díjat a Magyar Tudomámyos Akadémia dísztermében. A díj átvevői között van ugyanis többek között Rónay György költő, műfordító és Nemes Nagy Ágnes költő, esszéíró. Ők azonban biztosan nem vehették át a díjat, mert már évtizedek óta nincsenek az élők sorában. A tudósítás szerzőjének figyelmébe ajánlom a „posztumusz” szót.
 
szeptember 20.
09:19Engels és a bombázók
Az orosz légierő két TU-16o mintájú távolsági bombázója „vendégszerepelt” a közelmúltban Venezuelában, majd visszatért onnan. Hova? Egyik napilapunk szerint az Engels támaszpontra, egy másik szerint a szaratovi támaszpontra. Két mellétrafálás. A bázis ugyanis nem Engelsről van elnevezve, hanem az ő nevét viselő városban található (amíg Sztálin meg nem szüntette, ez volt a Volgai Németek Köztársaságának a székhelye), és az ugyan Szaratov megyében található, de Szeged nagyságú város és viszonylag távol fekszik magától Szaratovtól. Tehát: az engelsi (Szaratov megye) katonai repülőtérről van szó.
 
szeptember 18.
15:44Az első ember, aki meglátta...
„230 éve született az első ember, aki meglátta a Déli sarkot” – ez a címe egyik hírügynökségünk anyagának, amelyből kitűnik, hogy ez az első ember a svéd származású orosz felfedező, Fabian Gottlieb, orosz nevén Fagyej (helyesen: Faggyej) Bellinghausen volt, aki 1770. szeptember 20-án, vagyis éppen 230 éve született. (Éljen a kerek évforduló!) A Déli sarkot – ezt a képzeletbeli pontot – persze meglehetősen nehéz meglátni. Ám ha valakinek ez mégiscsak sikerült elsőként, az minden bizonnyal (még az orosz lexikonok szerint is) a norvég Roald Amundsen volt, aki – az angol Robert Scottot néhány héttel megelőzve – elsőnek jutott el bolygónk legdélibb pontjára, és aki 1872. július 16-án született. Ennek azonban még százötven esztendeje sincsen.
 
szeptember 17.
16:44Felfedezték a spanyolviaszt
A hét címe (egy buvárlapban): „Felfedeztek egy idegen égitestet”. Ezt nevezem! De még érdekesebb lett volna, ha egy i s m e r ő s égitestet fedeznek fel.
16:39Szekeres Imre matrózai
Egyik bulvárlap szerint „hősi halált halt matrózainak állít emléket a Honvédelmi Minisztérium”. Eddig még nem hallottam arról, hogy a ma Szekeres Imre (korábban Für Lajos, Keleti György stb.) által vezetett HM-nek matrózai vannak (voltak). De a lap még diszkriminativ is, mivel a 90 éve elsüllyesztett Szent István csatahajón nemcsak matrózok (a matróz rendfokozat nélküli tengerész, olyan, mint szárazföldön a közlegény), hanem altisztek és tisztek is szolgáltak, és a tenger fenekén elhelyezendő tábla az ő emléküket is őrzi majd.
 
szeptember 15.
15:06Visszatetsző
„Rendkívül visszatetsző, hogy Gönczöl Katalin rendészeti államtitkár...” – így kezdődik egy cikk egyik napilapunkban. Gönczöl Katalin azonban nem rendészeti, hanem büntetőpolitikai, és nem államtitkár, hanem szakállamtitkár. Rendkívül visszatetsző...
09:15Kamilla lesz az angol királynő?
Károly herceg – ha hinni lehet az egyik magyar hírügynökségnek – társuralkodót akar csinálni nejéből. Így szól ugyanis a tudósítás: „Az eddigi hivatalos álláspont látványos feladásával királynői rangot szeretne feleségének, Kamilla cornwalli hercegnőnek Károly brit trónörökös, amikor ő lesz Nagy-Britannia uralkodója.” A királynő a magyar nyelvben nőnemű királyt, uralkodót jelent, tehát ha Károly azt kívánja, hogy amikor ő király lesz, Kamilla legyen a királynő, csak úgy értelmezhető, hogy vele együtt fog uralkodni, mint annak idején például Spanyolországban a katolikus királyok: Fülöp és Izabella. De lássuk tovább: „A törvényerejű monarchikus szokásjog alapján a mindenkori királyi feleséget a „Queen”, vagyis a „királynő” megszólítás illeti meg.” Aha! Szóval csak arról van szó, hogy a tudósítás szerzője nem tudja, hogy a magyar nyelv megkülönböztet „királynőt” és „királynét”. Ami természetesen nem mindegy. II. Erzsébet például királynő, mert ő az uralkodó, míg például névrokona, a néhai „magyar” Erzsébet (Sissi) – lévén a király, Ferenc József felesége – királyné volt. Angolul – akárcsak a legtöbb más európai nyelvben – nincs a két fogalomra külön szó. Egyébként pedig a királynőt nem a „Queen” megszólítás illeti meg. Jóllehet a brit angol nyelvben a címhez – az amerikaitól eltérően: („Mr. President”, „Madame Ambassador” stb.) – nem teszik hozzá az „urat” vagy „úrhölgyet” (például a miniszterelnök megszólítása egyszerűen „Prime Minister”), a királynőt természetesen nem úgy kell megszólítani, hogy „Queen”, hanem úgy, hogy „Your Majesty”. Az újabb félreértés forrása: a szerző nem tudja, hogy mi a különbség a cím és a megszólítás között. Ha pedig egészen pontosak akarunk lenni, akkor Károly nem Nagy-Britannia királya lesz (ha lesz), hanem az Egyesült Királyságé (mert ne feledkezzünk meg Észak-Írországról), továbbá Kanadáé, Ausztráliáé és még több mint egy tucat független karibi és óceániai államé.
 
szeptember 13.
12:18Szivárgás
Az ülésről hivatalosan nem szivárgott ki semmi – közli egyik rádiónk élő hírműsorában, egy párttanácskozás színhelyéről a tudósító. Nagyszerű! Csakhogy ami kiszivárog, az nem hivatalos, ami pedig hivatalos, az nem kiszivárgás.
12:16Leköszön
„Az ENSZ-közgyűlés 62. ülésszaka hétfőn ér véget. A következő hetekben Bushtól Ahmadinezsádig New Yorkba érkeznek a világ vezetői, hogy megtartsák éves beszédeiket.” Ezzel vezeti be egyik napilapunk azt az interjút, amelyet „Srgjan Kerim”, az ENSZ-közgyűlés leköszönő elnöke adott az újságnak. Az olvasó pedig törheti a fejét, hogy ha hétfőn véget ér a 62. ülésszak, akkor a következő hetekben miért csődülnek a világ vezetői New Yorkba. Nem ártott volna megemlíteni, hogy azért, mert az e hétfőt követő napon nyílik meg a Közgyűlés 63. ülésszaka. Az sem ártott volna, ha a leköszönő elnök nevét helyesen írták volna le, így: „Szrgjan”, mivel a nem latin betűs ábécével író nemzetek nyelvéből átvett neveket, szavakat (márpedig a macedónok a cirill írást használják) nem az angol transzkripció szerint vesszük át (még akkor sem, ha tulajdon – angol nyelvterületre szánt – névjegyükön is ez áll), hanem fonetikusan írjuk át magyarra. (Ha nem így volna, akkor például Solzhenitsynt, Shostakovichot vagy Saxokoburggotsky-t írnánk.) Végül: a leköszönő elnök valószínűleg tudja, hogy az ENSZ az Egyesült Nemzetek Szervezete, nem pedig Szövetsége, mint a lap hiszi (vagy legalábbis írja).
09:47Reverenda
Egy gyűlésről beszámolva egyik hetilapunk riportere azt a metaforát kockáztatja meg, hogy „reverendaként veszi fel a zakót az evangélikus Donáth László”. Ez még így sem stimmel, éppen azért, mert Donáth László valóban evangélikus lelkész. Reverendájuk viszont csak a katolikus papoknak van.
 
szeptember 11.
19:10Egyben
Oszétia elnökének nyilatkozatát idézték egyik rádiónk esti hírműsorában. Hogy Észak-, vagy Dél-Oszétia első embere-e az idézett politikus, azt a műsorvezető elfelejtette részletezni. Aztán alig néhány perccel később már egy orosz urat idézett, aki a földgáz árának emeléséről nyilatkozott. Az illető Alekszandr Medvegyev, orosz elnök és – mint a műsorvezető szükségesnek tartotta hozzátenni – „egyben a Gazprom igazgatótanácsának helyettes elnöke”. Ha már az nem tűnt fel kollégánknak, hogy ezt a nyilatkozót nem Dmitrij, hanem Alekszandr Medvegyevnek hívják, az talán mégis szöget üthetett volna a fejébe, hogy egy államfő e g y b e n egy vállalat vezetőségében is helyet foglal, méghozzá másodhegedűsi szerepben. De nem ütött szöget a fejébe.
15:38Óriási hatalom
„Az angol királynőnek óriási hatalma van” – olvasható egy bulvárlapunk képaláírásában. Óriási hatalma? Nofene! Aztán mi áll őfelsége hatalmában?
 
szeptember 10.
15:41Szabad ember
„Szellemes, szabad ember” – így jellemez egy tévés műsorvezetőt egyik napilapunk publicistája. Isten látja lelkemet, de nem tudom, mit akar mondani azzal, hogy „szabad”. Magyarország szabad, demokratikus ország, amelynek – a jogerősen elítélteken kívül – minden állampolgára szabad. Értelmetlenségeket írni viszont nem szabad!
12:49Meddig tart még a béna kacsaság?
Bush elnöknek már csak néhány hete van a Fehár Házban – jelenti ki egyik rádiónk hírműsorának műsorvezetője. Számoljunk csak! A műsorvezető talán arra gondolt, hogy az idén november 4-én tartják az Egyesült Államokban az elnökválasztást. Addig még nyolc hét van hátra. Szerintem határeset, hogy lehet-e nyolcat néhánynak nevezni. Csakhogy George W. Bush nem aznap, hanem 2009. január 20-án költözik ki a Fehér Házból. Addig pedig még 19 hét van hátra, ami viszont bizonyosan nem néhány.
 
szeptember 8.
17:16Aki olvasta...
„Aki olvasta Franz Werfel német író A Musza Dag negyven napja című regényét...” Így kezdődik egy mondat egyik napilapunk cikkében. Tovább kár idézni, mert ezt a n é m e t írót senki sem olvasta. Franz Werfel nem német, hanem osztrák író volt.
09:24Lefelé meredek?
Az ausztriai Lavamündnél oly meredek volt az út, hogy füstölt a kísérő autó fékpofája – írja egyik napilapunk. Szerintem, ha meredek az út, a gázpedált kell nyomni, nem a fékpedált. Lehet persze, hogy a riport hőse a lejtős úton lefelé jövet füstöltette a fékpofákat, de meredek csak felfelé van.
 
szeptember 7.
15:16Muszka vas
Az ukrán határ közelében portyázó magyar határrendészekről közöl riportot egyik napilapunk. Itt olvasom, hogy „a muszka vas egy olyan magas bozótoson vágott át, ahol a mi terepjárónk ki sem látszott”. A muszka vas valami olyaféle lehet, mint a ruszki acél, de hátha mégsem. Félretéve a tréfát: tényleg nincs fogalmam, hogy mire gondolt, mit írt el a szerző és mi fölött siklott át a szerkesztő.
 
szeptember 5.
10:19Magas rangú diplomata
„Ma Tripoliba várják Condoleezza Rice amerikai külügyminisztert, aki 50 éve az első magas rangú diplomataként utazik az észak-afrikai országba.” Ez az – egyik napilapunkban megjelent – nem túl hosszú mondat több sebből is vérzik. Legalább háromból. 1. Egy külügyminiszter nem d i p l o m a t a : több is, más is, mint a diplomaták. Ő politikus, a külpolitika irányítója. 2. Sok más magas rangú politikus járt az elmúlt 50 évben Tripoliban (legutóbb a francia elnök), Rice legfeljebb az első magas rangú a m e r i k a i lehet. 3. De legfőképpen: Tripoliban ma is tucatszám tartózkodnak magas, sőt, legmagasabb rangú diplomaták: az egyes országok nagykövetei. A n a g y k ö v e t n é l magasabb rangú diplomata ugyanis egyáltalán nem létezik.
 
szeptember 4.
16:11Blikkfangos cím
Rafael Nadal lett Asztúria hercege – ez a cím olvasható nem is egy, hanem mindjárt két napilapunkban. Hangzatos cím, de ugyanilyen alapon azt is lehetett volna írni, hogy Kertész Imre lett Alfred Nobel. Tudniillik a díj, amellyel a teniszezőt kitüntették, Asztúria hercegéről (Príncipe de Asturias) van elnevezve, ugyanúgy ahogyan a Nobel-díj Alfred Nobelről. Annyi különbséggel, hogy az Asztúria hercege címet a mindenkori spanyol trónörökös viseli (ugyanúgy, ahogyan a brit trón várományosa a wales-i herceg), a Nobel-díjat viszont csak a dinamit feltalálójának halála után, végrendelete értelmében alapították és nevezték el a névadóról.
15:19Csigatávirat
Egyik távirati irodánk jelenti ma délután „a BBC brit sajtóorgánumra hivatkozva”, hogy túlélte az ugrást egy Jamie Robertson nevű ejtőernyős, aki a gépből való kiugrása után beverte a fejét a gép farkába és eszméletenül zuhant, illetve ért földet. Én, mondjuk, nem sajtóorgánumnak nevezném a BBC-t, de fogjuk rá, hogy ez gusztus dolga, elvégre a rádió és a televízió is sajtó, csak éppen elektronikus. Ha viszont én t á v i r a t i iroda volnék, nem adnék ki ma délben egy olyan sztorit, amely az egyik legnagyobb példányszámú magyar újságban tegnapelőtt (60 órával ezelőtt) már megjelent. Persze a táviratot is viheti csigapostás.
 
szeptember 2.
15:42Tévelygés az időben
A budapesti szerb nagykövetségen 1956-ban hátrahagyott dokumentumokat adtak át Belgrádban Göncz Kinga külügyminiszternek – jelenti a szerb fővárosból egyik hírügynökségünk. Tito idejében azonban a tagköztársaságoknak nem voltak saját külképviseleteik. A szóban forgó nagykövetség a j u g o s z l á v államé volt.
 
szeptember 1.
15:32Palesztinok Izraelben
Negyven éven át pincébe zárva tartotta két szellemi fogyatékos gyermekét egy palesztin házaspár Izraelben. A testvérek a Palesztin Hatóság razziájának köszönhetik szabadulásukat. Ezt a hírt egy bulvárlapban olvastam és őszintén elcsodálkoztam rajta. Olyasmiről ugyanis már hallottam, hogy izraeli hatóságok palesztin területen razziáznak, de hogy a palesztin hatóságok razziáznak izraeli területen – olyanról még nem.
 
augusztus 31.
17:58Egy kis új-zélandi demográfia
Egyik hetilapunk úgy véli, hogy Új-Zéland legnépesebb városa, a másfél millió lakosú Auckland után Sydney-ben található a világ legnagyobb, 80 ezres új-zélandi közössége. Nos, annak fényében, hogy az ország fővárosában, Wallingtonban – a 2002-es népszámlálás adatai szerint – 423 ezren, a déli szigeten található Christchurch városában pedig 130 ezren élnek, ez az adat aligha fogadható el valósnak.
16:10Elsőbbség
„A zebrán akkor is a gyalogosnak van elsőbbsége, ha nincs forgalomirányító lámpa” – állítja egyik vasárnapi lapunk. Mielőtt az ezt az állítást komolyan vevő olvasó autó alá kerülne, nem árt tisztázni: a gyalogosnak c s a k akkor van előnye, ha nincs forgalomirányító lámpa a gyalogos átkelőnél. Ha ugyanis van, akkor annak a jelzése az irányadó, és ha a lámpa történetesen pirosan világít a zebra előtt a gyalogosan átkelők felé, akkor természeten nem nekik van előnyük.
15:37Nemet és vallást váltott
Egyik hírügynökségük beszámol a XI. Zsidó Nyári fesztiválról, amelyet – szerinte – Ali Bin-Noun, Izraei állam budapesti nagykövete nyitott meg. Ha ez így igaz, akkor Aliza Bin-Noun asszony nemet váltott és áttért a muzulmán hitre.
 
augusztus 28.
15:33Kondásból lett Francisco
Az utolsó inka uralkodó „végzetét a kondáslegényből lett Francisco Pizarro jelentette” – olvasható egy hírügynökségünk anyagában. Szó, ami szó, nem akármilyen karrier kondáslegényből Franciscóvá lenni! Kérdésem most már csak az, kondás korában a konkvisztador még nem volt Francisco Pizarro?
15:27Édesapa
„Öt gyermekét bántalmazta egy ittas édesapa Salgótarjában” – jelenti egyik hírügynökségünk tudósítója. Én jó ember vagyok, ezért nem kívánok a tudósítás szerzőjének ilyen é d e s apát.
 
augusztus 27.
20:14A magyar hadsereg felvonul az Adrián
Egyik kereskedelmi televíziónk esti híradójában hegyeshalomi(!) riportot láttunk azokról a búvárokról, akik a hajdani „magyar hadsereg legnagyobb csatahajójának, a Szent Istvánnak” a roncsait kutatják az Adrián. A hadseregek azonban jobbára megmaradnak a szárazföldön, a tengereken a haditengerészet tart fenn egységeket. S jóllehet a hajó tagadhatatlanul az első magyar király, Szent István nevét viselte, Magyarország mégiscsak egy dualista államképződmény része volt, ily módon a Szent István az osztrák-magyar császári és királyi haditengerészet legnagyobb csatahajója volt.
08:50Abbázia
Abbázia és Abházia között mindössze egy betű a különbség. S ami mindkettőben közös: remekül lehet ott nyaralni, élvezni a tengert. Minden egyébben viszont különböznek. Legalábbis annak, aki tisztában van ezzel. Amikor egyik televíziónk híradójában a műsorvezetőnő Abházia helyett Abbáziát mondott, először természetesen azt hittem, hogy egyszerű nyelvbotlásról van szó. Amikor azonban másodszor is a szakadár Abbáziáról beszélt, már nem hihettem ezt.
Egyébként egyik hírügynökségünk tegnapi anyagában „Abbáziát és Fiumét (Rijekát)” emlegette. Azon lehet vitatkozni, hogy a horvát kikötőváros nevének olasz formáját használjuk-e, zárójelben a horvát nevével, vagy fordítva. De azon, hogy ha már Abbáziát írunk, akkor legalább zárójelben ki kell tenni utána is a horvát nevét (Opatija) – azon már nehéz.
 
augusztus 26.
14:33Vérfertőzés
Egyik kereskedelmi rádiónk tudósítója szerint Szerbiában arra való hivatkozással nem engedik, hogy szerb állampolgár külföldi állampolgártól vért kapjon, mert ha így vérfertőzés következne be, a külföldinek bottal üthetnék a nyomát. Igen, főként, ha a szerb állampolgár például horvát állampolgárságú húgával lépne nemi kapcsolatra.
10:42Titkosszolgák
Irígylésreméltóan blickfangos cím egyik nem is bulvár-, hanem nívós hetilapunkban: „Titkosszolgák a női vécében”. A cikk szerzője azt meséli el, hogyan törték magukat titkosszolgák az átkosban annak felderítésére, ki firkált rendszerellenes feliratokat nyilvános vécék falára. A cikkben négy ilyen helyszín szerepel: az orosházi vasútállomás váróterme melletti férfi vécé, a nagyszénási Partizán mozi férfi vécéje, a nagyszénási tanácsháza udvarán lévő férfi vécé és az orosházi Alföld szálló földszinti, meg nem nevezett „nemű” vécéje. Az utóbbi esetben a hatóság 190 cm feletti egyént keresett. Ezek után két eset lehetséges: 1. A titkosszolgák nem női vécében kutakodtak. 2. Orosházán a kosárlabdás lányok vécéjében esett meg a kínos história.
10:33Újabb Boeing
Újabb Boeing zuhant le – ezzel adta elő egyik televíziónk híradója a kirgizisztáni repülőbalesetet. A Biskek mellett szerencsétlenül járt gép valóban egy Boeing volt. De miért újabb? Nem is emlékszem rá, mikor zuhant le előzőleg egy Boeing. Hacsak a szerkesztők nem a Madridban balesetet szenvedő gépre gondoltak. Az tudniillik nem Boeing, hanem McDonell Douglas gyártmányú volt. Viszont lezuhanásának okáról ugyanabból a tv-híradóból megtudhattuk, hogy azért következett be, mert az egyik turbina előre fújta a levegőt. Csakhogy a gázturbina, mint neve is mutatja, gázsugarat lövell ki. Ellenkező esetben levegőturbina volna.
 
augusztus 25.
16:58Ein(sen)stein
A Spinozában sorra kerülő Zsidó Hetek keretében bemutatják a többi között Kathrine Kressmann Taylor Címzett című drámáát – számol be a tervekről egyik hírügynökségünk. A tudósításból kiderül, hogy a műben két barát 1932 és 1934 közötti levélváltásáról van szó, a néző szeme előtt az akkori Németország eseményei elevendnek meg. Eisenstein szerepében – folytatja a hírügynökség – Kulka János lép fel. Az előadást pedig bizonyára Szergej Einstein rendezi.
15:59Újra?
Észak-Amerikában túlságosan elszaporodtak a musztángok, ezért néhány ezret közülük helikopterekkel egy zárt karámba hajtanak, ahol lelövik őket – írja az egyik bulvárlap., amely az agyonlőtt lovak további sorsáról is beszámol: „Húsuk ujra felhasználása kerül”. Hogy-hogy újra? Az agyonlövésük előtt egyszer már felhasználta valaki a húsukat?
08:50Bedekker
Nem tudom, úgy kell-e írni, amint itt a címben olvasható. Az egyik napilapban megjelent cikk szerzője ugyanis írása elején kifejti: a baedekkert, amely Karl Baedekkeről kapta nevét, így is lehet írni. Oké. Cikke utolsó mondatában azonban már bédekkernek írja ékezettel. Ez azonban még a legkisebb hiba, fogjuk rá a korrektorra! Az már némileg furcsább, hogy a Bedekker Albániába című 52 soros „recenzióban” 36 sor foglalkozik a bedekker(?), mint műfaj mibenlétével és csak 16 magával az albániai útikönyvvel. Ami azonban végképp különös, az az, hogy a cikk írója, aki pedig a többi között megállapítja, hogy „a szerző valódi szakértője az országnak”, adós marad a szerző nevével. Még jó, hogy a könyv kiadóját elárulja.
08:42Fidesz Artúr
Én azt hittem, hogy már soha semmin nem fogok csodálkozni. Tévedtem. Egyik televíziónk híradójában bemutatták, amint Szerencsen csokoládéból kifaragják Gombóc Artúr szobrát. A kép alatti inzerten ez volt olvasható: „Ekker Róbert szobrász (Fidesz)”. Az teljesen rendben van, hogy egy képviselő vagy egy polgármeser neve után zárójelben feltüntetik a pártállását. De egy szobrászművészét? Talán mégiscsak a magánügye vagy nem? Ezután már csak az következhet, hogy a színházi plakátokon a szereposztást részletezve az is elolvasható lesz, hogy melyik párt tagja alakítja Rómeót és melyiké Júliát.
 
augusztus 24.
11:37Átverő emberek
„Most verőember, jövőre talán alelnök” címmel olvastam egy cikket egyik napilapunkban. Nagyon figyelmesen olvastam, kétszer is átrágtam magam rajta, de nemcsak, hogy a „verőember”szó nem fordul benne elő, de még valami hasonló fogalomról sincs szó a cikkben. Úgyhogy adott esetben legfeljebb az olvasókat á t verő emberekről (szerkesztőkről) beszélhetünk.
 
augusztus 22.
09:46Első tiszt és főpilóta
A madridi légi katasztrófa okait elemezte egy magyar pilóta egyik televíziónk esti híradójában. Az illetőt úgy mutatták be, mint első tisztet és főpilótát. Márpedig aligha lehet főpilóta az, aki csak első tiszt (másodpilóta) és nem repülőgép-kapitány.
09:42Bomlik az MSZP parlamenti frakciója?
„Hárs Gábor volt szocialista képviselő, aki márciusban huszonhárom frakciótársával együtt lépett át az MSZDP-be...” Ezt egy napilapunkban olvastam. Csakhogy hogy nem Hárs parlamenti frakciótársai közül hagyták ott huszonhárman az MSZP-t, hanem különböző helyi önkormányzatok szocialista képviselői. Az MSZP-nak nyilván így is kínos, de azért talán mégiscsak van egy kis különbség...
 
augusztus 21.
09:25Mitológiák
A görög mitológia talán legismertebb alakjaként emlegeti egy képes folyóiratunk Herkulest. A legismertebbről persze lehetne vitatkozni (a lap is csak a t a l á n legismertebbnek nevezi), arról azonban, hogy Herkules nem a görög, hanem a római mitológiában szerepel, arról aligha. Az ugyanis tény. A görög mitológiában elődje-mása: Héraklész.
 
augusztus 20.
19:17Mellett
A madridi repülőgép-katasztrófáról beszámolva egyik kereskedelmi televíziónk műsorvezetője azt találta mondani, hogy egymás után érkeztek a mentőhelikopterek a repülőtér melletti felszállópályára. Most már csak azt nem értem, mi szükség van felszállópályára egy repülőtér m e l l e t t ?
15:13A legkisebb óriás
Óriásgépnek titulálja az egyik bulvárlap a Boeing-737-600-at. Ez a repülőgép természetesen nagyobb, mint például az ugyancsak a Malév színeiben repülő Bombardier, ám ha a 737-es óriás, akkor minek nevezné az újság, mondjuk, az – egyelőre – ugyancsak a Malév gépparkjához tartozó Boeing 767-et, vagy más, szintén sokkal nagyobb masinákat, például a Boeing 747-et, vagy a Boeing 777-et, vagy az Airbus 340-et, vagy az Il 96-ot?
 
augusztus 18.
16:15Sajtóetika, avagy újságírói tapintatlanság
Előzmény: autóbalesetben életét vesztette a miniszter 15 éves fia. A bulvárlap magát bizonyára rámenősnrk vélő munkatársa megpróbálja kideríteni, mit szól a történtekhez az apa: „A családi tragédiáról a miniszter nem kíván nyilatkozni – hárította el kérésünket Olt Boglárka, a minisztérium szóvivője. A ...(a lap neve) utolérte telefonon a minisztert, ám Szabó Imre nem akart beszélni a tragédiáról.”
08:45Az év bakija, avagy hogyan kell motort szaporítani?
Egyik rádiónk tudósítója arról számolt be Egerből, hogy az úgynevezett kórházvédők demonstrációján a Gój Motorosok b ú g a t t á k a motorjaikat. Búgatni (pároztatni) a kocákat szokták szaporítási szándékkal. Eszerint tehát a Gój Motorosoknal az volt a céljuk, hogy Harley-Davidsonjaik kis 125 köbcentiméteres motorokat fialjanak? Vagy csak b ő g e t t ék a motorjaikat?
 
augusztus 17.
12:41Kína nem ismeri el
Azt írja egyik hetilapunk Tajvanról, hogy „függetlenségét Kína nem ismeri el, valójában mégis önálló államként működik”. Ez persze igaz, azzal az apró kiegészítéssel, hogy Tajvan (a Kínai Köztársaság) függetlenségét az ENSZ sem ismeri el. Sőt, hazánk sem. Sőt, még az Egyesült Államok sem. Sőt gyakorlatilag az egész úgynevezett nemzetközi közösség sem, leszámítva néhány apró óceániai szigetállamot és latin-amerikai banánköztársaságot.
11:43Korea, sajna, megosztott
Ri Mjong Bak koreai miniszterelnököt említi cikkében egyik napilapunk. Vajon melyik koreai állam kormányfőjére gondol a szerző? Mert aki eddig nem tudta, az akár ugyanennek a cikknek az előző mondatából is értesülhetett arról, hogy Japán nem akarja magára haragítani a k é t Koreát.
11:40Szószaporítás – sokadszorra
Svoboda tábornok a második világháború idején a Szovjetunióban alakult csehszlovák katonai hadtest parancsnoka volt – tudhatjuk meg egyik napilapunk cikkéből. A k a t o n a i itt különösen fontos, különben az olvasó még, mondjuk, egy tűzoltó hadtestre, netán a Kennedy-féle Békehadtestre gondol.
 
augusztus 14.
15:26Külpolitikai jártasság
Egyik magyar bulvárlap elmagyarázza olvasóinak, hogy Oroszország ellenzi, hogy Ukrajna a NATO-hoz csatlakozzon és „ugyancsak ellenzi a balti államok szövetséghez való csatlakozását, mvel az szerinte orosz területeket fenyegetne”. Tartok tőle, hogy az újság szerkesztői számára a reveláció erejével fog hatni, amit most a tudomásukra hozok: a balti államok már 2004-ben csatlakoztak a NATO-hoz.
08:41Légicsapással az olimpia ellen
A fő sportlétestményt precíziós levegő-föld rakétával is védik most Pekingben – írja egyik hetilapunk. A szándék nemes, a baj csupán az, hogy levegő-föld rakétával (tehát amelyet a levegőből – repülőgépről – indítanak földi célpontra) védeni nem, legfeljebb csak támadni lehet egy földi objektumot. Ha pedig precíziós is, akkor jó eséllyel le is rombolják azt. Kár a Madárfészekért!
 
augusztus 13.
15:55Szuper-multimilliárdos
500 millió euróért vásárolt meg egy villát a francia Riviérán egy orosz milliárdos, sőt – szellemeskedik egyik bulvárlapunk – egy százmilliárdos. Csakhogy olyan nem létezik. Már tudniillik, ha a szerző nem arra gondolt, hogy száz milliárdos, hanem egy olyan emberre, akinek százmilliárdjai vannak. A világ leggazdagabb emberének, Warren Buffettnek a vagyona is csak mintegy 62 milliárd dollárt ér. Hacsak persze a szerző nem rubelben számol...
15:36A gömbölyú autó
Az első Moszkvicsom egy gömbölyű 403-as típus volt – osztja meg emlékeit egy autós veterán a bulvárlap olvasóival. A gömbölyű fő kritériuma ugyan az, hogy gurul, és a Moszkvics, ha ép még, valóban gurul. Mindamellett: öreganyám sem látott még gömbölyű autót.
 
augusztus 10.
17:06Az átkos Ej uhnyem
„Zúg a Volga! Zúg a Volga. Mostantól ismét énekelhető az átkos egyik kedvenc orosz népdala” – írja egyik napilapunk. Átkosnak ugyebár – mint időszakot – a Rákosi-Kádár korszakot nevezik tréfásan, félig tréfásan, gúnyosan. (Nem kívánt törlendő.) De vajon honnan sejthették a dalt éneklő volgai hajóvontatók a 18-19. században, hogy száz-kétszáz év múlva a távoli Vengriában lesz egy olyan időszak, amelyet később átkosnak fognak nevezni?. Avagy: a cikk szerzője összetévesztette a Magyarországon is legalább száz esztendeje ismert Ej Uhnyemet a Lenin-gyászindulóval?
16:51Inkubátorba a drogosokat!
A keceli diszkóban drogtúladagoló fiatalokat inkubálni kellett – állítja egyik kereskedelmi rádiónk. Nofene! Inkubátorba dugták őket, mint a koraszülött csecsemőket? Nem inkább intubálták őket, azaz gégemetszést hajtottak végre rajtuk, hogy levegőt kapjanak? Hogy szól az alapvicc? Micsoda különbség!
15:27Oszét nyelvlecke fiúknak
Szemben azzal, ami különböző hazai rádiókban és televíziókban elhangzott: Chinvali az nem csinvali, mert a a város neve nem angol, és a szó elején a ch nem is erős h-hang, mert a város nem is német, hanem oszét, ezért a ch-t – bármily hihetetlen is! – cé-há-nak kell ejteni. Továbbá: az Oszétia nem osszétia, ahogyan egyik jeles szakértő ejtette, noha angolul valóban két s-sel írják, de nem is Oszécia, ahogyan ugyancsak hallottam egyik rádiónkban, mert az elnevezés nemcsak hogy nem angol, de mégcsak nem is latin.
11:32Állampuccs
Állampuccs előkészítésével vádolt meg egy csoportot Evo Morales bolíviai elnök – tudhatjuk meg egyik napilapunk kommentárjából. Csakhogy á l l a m puccs nem létezik, a puccs magában is az államhatalom erőszakos megdöntése egy kisebb csoport által. Azt is mondhatjuk helyette magyar szóval, hogy á l l a m c s í n y, és ebben az esetben az á l l a m valóban nem fölösleges, hiszen csíny még ezernyi fajta más is elképzelhető.
 
augusztus 7.
17:15Cseles sofőrök
Romániában – közli egyik hírügynökségünk – „a közúti közlekedés sokszor ellehetetlenül a hatalmas forgalmi dugók miatt. A gépkocsivezetők közül így sokan elvesztik türelmüket és kevésbé tartják tiszteletben a megengedett sebességkorlátokat”. Száguldanak a dugóban?
15:19Játszok és szabálytalankodok
Valkay Ezsébet, az olasz női vízilabda válogatott tagja nyilatkozott egyik hírügynökségünknek arról, milyen az, amikor nővérével, a magyar válogatott oszlopos tagjával, Valkay Ágnessel kerül szembe a medencében. „Nem gondolok arra, hogy ő a testvérem, csak játszok. Néha szabálytalankodok vele...” Sajnos azonban a nyelvtannal is szabálytalankodik, amikor rosszul használja az ikes igéket. Idézni persze csak pontosan szabad, de azért talán vannak kivételek...
11:31Titkosrendőrség
Szolzsenyicinről szóló cikkében azt írja egyik hetilapunk, hogy Putyin a szovjet titkosrendőrség tisztje volt. Ez azonban tévedés. A KGB-nek számos funkciója volt – külföldi hírszerzés, kormányőrség, sajtócenzúra, büntetőtábor-igazgatás stb., stb. – amelyek természetesen szintén a szovjet diktatúra fennmaradását szolgálták, de amelyeknek nem sok közük volt ahhoz, amit köznapi nyelven titkosrendőrségnek nevezünk. Putyin pedig a hírszerzés tisztje volt. Ezzel szemben éppen a titkosrendőrség, az általa és nem – mint a hetilap írja – a hírszerzés által működtetett levélcenzúra volt az a szerv, amelyen fennakadt Szolzsenyicinnek a barátjához írt és Gulágot eredményező levele.
09:39Kis mise, nagy mise, végülis semmise
Azt állítja egyik napilapunk, hogy „ha valaki bemegy egy svédországi vagy finnországi lutheránus templomba, nem tudja megállapítani, hogy katolikus vagy lutheránus misét lát-e”. Én innen, már Magyarországról, anélkül, hogy bemennék a templomba, csalhatatlanul meg tudom állapítani, hogy lutheránus mise nem létezik. Az evangélikusok istentiszteletet tartanak.
 
augusztus 6.
17:12Egyenruhában nyaraltak?
Rendőrök is részt vetttek egy tiszapüspöki tömegverekedésben. Nem voltak szolgálatban, úgy kerültek a településre, hogy történetesen ott nyaraltak. Ez derül ki egyik hírügynökségünk tudósításából, továbbá, hogy „az ügyben az egyenruhások érintettsége miatt a Szolnoki Nyomozó Üyészség folytatja le a nyomozást.” Egyenruhások? Hát ha ezek a zsaruk nyaralás közben is egyenruhát viseltek, én megeszem a kalapom.
08:35Törökül beszélő ujgurok
Magától értetődő tényként tálalja egyik napilapunk cikkírója, hogy a Kínában élő ujgur kisebbség tagjai törökül beszélnek. Nagyon remélem, hogy a szerző nem dob egy hátast, ha megtudja, hogy az ujgurok ujgurul beszélnek. Igaz, az ujgur a török nyelvek családjába tartozik, ugyanúgy, ahogyan például a spanyol vagy a román (új)latin nyelv. Mégsem állítja senki sem, hogy a spanyolok vagy a románok latinul beszélnek.
08:30Vigyázat, leiterjakab!
Egyik napilapunk fényképén Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök egy plecsnit akaszt venezuelai kollégája, Hugo Chavez nyakába. Az érdemrend – a képaláírás szerint – az „emberek barátsága” nevű kitüntetés. Meglepő elnevezés, hiszen – ha leszámítjuk a kutya-macska barátságot, amely, mint tudjuk, éppenséggel az ellenkezőjéről szól – barátkozni csak az emberek szoktak. Dehát nem is ez a kitüntetés neve. A szöveget nyilván angolból fordították. Méghozzá: mellé, de nagyon! A people szó ugyanis nemcsak embereket, hanem népet is jelent. A kitüntetés tehát a n é p e k barátságát – az adományozó szerint – elősegítő államférfinek jár.
 
augusztus 5.
16:59Azért nem mindenki Alijev
Lelőtték a kirgiz rendőrség kábítószer-ellenes főosztályának vezetőjét Biskekben – jelenti egyik hírügynökségünk és elmagyarázza: több hasonló merényletet követtek már el a közép-ázsiai országban a 2005. évi népfelkelés óta, amely elűzte Aszkar Alijev elnököt. Nos, én kapásból két Alijev (Aliyev) elnököt is tudok mondani: Azerbajdzsán mai államfőjét, Ilham Aliyevet és atyját, Heydar Aliyevet. A hírben szereplő kirgiz rendőrezredes neve is Alijev. Ezzel szemben az elűzött kirgiz államfőt Aszkar A k a j e v n e k hívták.
14:36Hány kilométer a terület?
638 ezer 400 kilométer Amerika és Kanada területéből a préri – világosítja fel olvasóit az egyik bulvárlap. Ezért a pénzért hektoliter is lehetne.
 
augusztus 4.
17:43Nemeztáruló
Egyik napilapunk idézi a Magyar Gárda Jász-Nagykun-Szolnok megyei kapitányának levelét, amelyből kitűnik, hogy rendezvényüket mégsem abban az étteremben tartják, ahol eredetileg tervezték, mert semmiféle közösséget sem tudnak és akarnak vállalni „az SZDSZ nemeztáruló politikájával és az ezt a politikát kiszolgáló személyekkel.” Azt értem, hogy az étterem tulajdonosa szadeszes, csak azt nem, hogy egy étteremben miért árulnak nemezt.
16:11Minek nevezzelek?
Kétoldalas tanulmány egyik napilapunk hétvégi mellékletében Grúzia – vagy ahogyan a szerző nevezi: Georgia – történetéről. Az írás végén a szerkesztőség közli, hogy a szerző Londonban élő történész, kartográfus, neves kiadók számára készít történelmi térképeket. Ha egyszer ilyen jeles férfiú (de ha nem az, akkor is) annyit mindenképpen megérdemelt volna, hogy a tanulmány fölött vagy alatt a szerkesztőség a n e v é t is feltüntesse.
15:17Hány percet kell futni egy brassói ledolgozásáért?
A jegyzetem címében olvasható kérdést teszi fel egyik anyaga címében egyik hírügynökségünk. Az írásból megtudhatjuk, hogy egy bécsi szeletért petrezselymes burgonyával 43 percet kell futni, méghozzá élénk tempóban. A mozzarellagolyók paradicsommal nevű divatos előételt 53 perc alatt tehetjük „meg nem evetté”. Ám az alapkérdés megválaszolásával, azzal tudniillik, hogy hány percet kell futni egy brassói (aprópecsenye?) ledolgozásért, a hírügynökség adós marad. Lehet, hogy ez rejtvény, amelynek megoldását a jutalomra éhes olvasó beküldheti a hírügynökségnek?i
09:19Tejszín a kocsiszínnel
Az Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara vezérigazgatójával készült rövid interjút közöl egyik napilapunk. Nem tudom, hogy Amerikában van-e Magyar Kereskedelmi Kamara (kétlem), de hogy itt a (magyarországi) Amerikai Kereskedelmi Kamaráról (AmCham) van szó, az bizonyos.
 
augusztus 3.
09:05Magyar és lengyel ügyek
A roma holokausztról való auschwitz-birkenaui megemlékezésről beszámolva egyik hírügynökségünk a *magyarországi Gyurcsány-kormányról” és „Kiss Róbert lengyel nagykövetről” ír. 1. Őszintén örülök a „magyarországi” jelzőnek. Különben még azt hihetném, hogy a/ másutt, például Patagóniában vagy Kamcsatkán is működik egy Gyurcsány-kormány, vagy: b/ ez a kormány nem magyar érdekeket képvisel (idegenszívű), tehát nem magyar, csak a székhelye van Magyarországon. 2. Ha az a diplomata valóban lengyel nagykövet volna, akkor inkább Robert Kiszewicznek hívnák.
 
augusztus 2.
10:41Idézet
Még egy hír ugyanebből a napilapból: „Az egymással belharcban álló határon túli magyar szervezetek nem annyira politikai, vagy gazdasági, mint inkább morális válságba sodorják az érintett magyar közösségeket – állapítja meg esszégyűjteményében Balla D. Károly, az Ungváron élő író, akinek kötete – öt más művel együtt – az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítványnál látott napvilágot. (Munkatársunktól)”. Hát kérem. Az újságíró iskolákon úgy tanítanák, hogy először is: ennek a hírnek (ha egyszer hír) azzal kellene kezdődnie, hogy hat könyv jelent meg az Európai stb.Közalapítványnál, aztán jönne minden más. Másodszor: felhívnák az újságírótanonc figyelmét arra, hogy ha egy könyvről – akár röviden is – ír, ne felejtse el megemlíteni annak a címét. Végül: a zsurnalisztikát oktató kolléga ellenőrizné az idézet pontosságát, és akkor kiderülne, hogy az „idézett” mondat a könyvben egyáltalán nem szerepel. Az legfeljebb a könyv summázata. A hírben található két központozási hibára már ki sem térek.
10:26Elítélték
Hír egy hírügynökségi jelentés alapján egyik napilapunkban: „Bérgyilkosságok és gyilkossági kísérletek megszervezésében találta bűnösnek tegnap egy moszkvai bíróság Leonyid Nyevzlint, a felszámolt Yukos olajipari óriáscég egyik főrészvényesét. A bíróság szerint Nyevzlin szervezte többek közt egy polgármester meggyilkolását.” A hírből csak a következő, talán nem teljesen jelentéktelen apróságok hiányoznak: 1. Nyevzlin teljességgel kitaláltnak tartja az ellene felhozott vádakat. 2. Mire ítélte őt a moszkvai bíróság? (Életfogytiglanra. K. I.). De legfőképpen: 3. Nyevzlint t á v o l l é t é b e n ítélték el. Nevezett úr ugyanis hoszzú évek óta Izraelben, illetve az Egyesült Államokban él, amelyeknek eszük ágában sincs kiadni őt az orosz igazságszolgáltatásnak, és ezért az állítólagos felbujtó magasból kakálja le az ítéletet.
 
augusztus 1.
10:29Csendes demonstráció éktelen zajjal
A mentőszolgálatok, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem munkatársai elhunyt kollégájukra emlékezve gyertyát gyújtottak kora este az Alkotás utcai mentőállomáson, később a spontán megmozdulás részeként szirénázva tiszteletkört írt le több tucat jármű a Moszkva tér körül. Ez egyik napilapunkban olvasható. Nagyjából igaz is.Nagyjából csak azért, mert a „kora este” 3/4 9 körül volt. Mi, akik az Alkotás utcához közel lakunk, tíz-tizenöt percen keresztül hallgathattuk a tűzoltó- a mentő- és ki tudja, még milyen autók vijjogását, szirénáit. Azt hittük: repülőgép zuhant le vagy más hasonló tömegszerencsétlenség történhetett, ha ennyi különleges rendeltetésű járműnek kell kivonulnia. Mindamellett, úgy gondolom, megbocsátható a rettenetes zaj, amit az alvásra készülő városban csaptak: ennyit megérdemel a helikopter balesetben hősi halált halt légi mentős emléke. Csak azt nem értem, honnan vette egyik kereskedelmi televíziónk reggeli híradója azt, hogy a különleges rendeltetésű gépkocsik c s ö n d ben vonultak végig az Alkotás utcán?
10:19Miről beszélték le Verrasztót?
Egyik hírügynökségünk szerint Verrasztó Dávid úszó nem utazott Pekingbe a magyar olimpiai csapattal: „nem változtatott korábbi elhatározásán és lemondta részvételét, amelyről még édesapja, a volt világhírú versenyező sem tudta lebeszélni”. Most már csak az nem világos, hogy apja a részvételről vagy a rész nem vételről akarta-e lebeszélni fiát. Ha ugyanis az „amelyről” vonatkozó névmást a szerző jól használja, vagyis a névmás a részvételre vonatkozik, (amiben a dolgok logikája szerint erősen kételkedem), akkor a papa azt akarta, hogy Dávid ne utazzon Pekingbe, és lám, lebeszélése eredményes volt. Ha viszont atyja arról akarta lebeszélni, hogy n e mondja le részvételét, akkor az „amiről” névmást kellett volna használni. Vagyis félő, hogy a tudósítás szerzője éppen az ellenkezőjét állította annak, amit akart.
 
július 30.
17:01Veszélyben az olimpia?
„Görbicz leforrázta magát. Veszélyben az olimpia.” Cím és alcím az egyik bulvárlapban. Görbicz Anita pekingi szereplése, sőt, emiatt akár az egész magyar női kézilabda-válogatott jó játéka valóan kérdéses, de innen és most szeretnék mindenkit megnyugtatni: az olimpia nincs veszélyben.
16:27Nem semmi!
Tábor a semmi közepén – ez a képalárás olvasható egyik napilapunkban az afganisztáni Pol-i Kumriban telepített magyar katonai tábort madátávlatból mgörökítő fénykép alatt. A fényképen a tábor közvetlen közelében egy zöldellő fák között meghúzódó város sűrűn épült földszintes és emeletes lakóházai láthatók. Ha ez a semmi, akkor mi a valami?
16:20Nem volt veszélyes, de véletlen, hogy nem robbant
Nem volt veszélyes az óriásbomba - teljes oldal szélességű címben tudatja ezt egyik napilapunk a 9. oldalán. A 7. oldalon viszont feketén-fehéren az áll, hogy véletlen, hogy a szerkezet nem robbant. Hát ha nem volt veszélyes, hogyan robbanhatott volna? Vagy ha véletlen csupán, hogy nem robbant, akkor hogy-hogy nem volt veszélyes?
14:59„Nagyvonalúság”
Kiváló tudós kiváló cikke egyik hetilapunkban. De éppen azért, mert valóban kiváló tudós, nem szabadna olyan „nagyvonalúan” bánnia a tényekkel, számokkal, mint ahogyan teszi. Előbb azt írja, hogy a spanyolnátha 1919-1922 között csaknem 22 millió áldozatot követelt, „többet, mint a két világháború együtt”. Holott elég közimert adat, hogy az I. Világháború áldozatainak száma 18 millió volt, míg a II. Világháború áldozatanak számát 60 ás 100 millió közé teszik. Később a szerző azt állítja, hogy százezer ezerszerese egymlliárd. Holott egy nagyságrenddel kisebb: csak százmillió.
09:49Ügyeletes szószaporítás
„A fegyveres erők katonái felügyelik augusztus 4-től az olasz városokat” – közli egyik napilapunk. Hát kinek vannak még katonái a fegyveres erőkön kívül? Talán csak anyámasszonynak és a kárónak. (Lásd: kárókatona.)
09:46Belügyek
Draskovics Tibor b e l ü g y miniszter is felkereste a színhelyet, ahol tűzszerészekre várt a feladat, hogy hatástalanítsák a „ferencvárosi bombát” – írja egyik napilapunk. Gyurcsány Ferenc már jó ideje megszüntette a belügyminisztériumot. E lépés helyessége azóta is sok vitát vált ki. De azt, hogy ez a minisztérium nem létezik és hogy Draskovics Tibor igazságügyi és rendészéti miniszter, azt senki sem vitatja.
 
július 29.
19:24Óvóhely a bomba ellen
Még mindig a „ferencvárosi” kéttonnás bomba. Egyik rádiónk munkatársa azt jelentette, hogy a közeli iskolákban még három óvóhelyet nyitottak a lakásukból átmenetileg kitelepített embereknek. A kedves hallgató aztán törheti a fejét, hogy ha a bomb potenciális robbanásának lehetséges hatóköréből kitelepítették a lakókat, akkor vajon miért kell azokat ó v ó h e l y e n elhelyezni? A magyarázat: a riporter bizonyára nem tudja, hogy az óvóhely az bunker, mely éppenséggel a robbanástól, bombáktól véd, hanem bizonyára azt hiszi, hogy az óvóhely olyan hely, ahol az idős emberekről gondoskodnak, ó v j á k őket.
15:44Kéttonnás töltény
Ferencvárosból tudósított egyik rádiónk riportere. „A tűzszerészek nem tudják, hogy éles volt-e a töltény” - hangzott el a riportban. Hát hogy mennyire volt éles, annak megvitatásába most nem megyek bele, de ha ez töltény volt, akkor én vagyok a dalai láma.
15:41Maga tudatta
„Sátoraljaújhely polgármestere, Szamosvölgyi Péter szerint a hétfői roma demonstráció szervezői félrevezették a médiát – ezt maga a polgármester tudatta közleményben az ...-vel (a hírügynökséggel K. I.) kedden” - jelenti egyik hírügynökségünk. Tehát nem megbízottai útján tudatta, hanem maga. Mint Rusztem. („Rusztem maga volt ő” - Arany János.)
15:19Szintén
Eltűnt egy érdi család – tudatja egyik hírügynökségünk, és hírét a következőkkel egészíti ki: „egyik gépkocsijukat zárt, sértetlen állapotban megtalálták...de a másiknak szintén nyoma veszett”. Szintén? Tehát amelyiket megtaláltak, annak is nyoma veszett?
08:57Például
A „ferencvárosi” óriásbomba apropóján egyik napilapunk elmeséli, hogy a háború alatt Budapestre ledobott bombák között „voltak igen nagy, négy, sőt öt és fél tonnás szerkezetek is. Például az Északi vasúti összekötő híd közelében eddig hét ötszáz kilós szerkezetet hatástalanították a tűzszerészek”. Minden tiszteletem a tűzszerészeké, de nem a szerkesztőé, aki a több tonnás szerkezetek közé hagyta sorolni a féltonnást.
08:49A lapátolás vitaminhiányt okoz?
Egy szabóról ír egyik napilapunk, aki „később előadóként dolgozott, majd szenet lapátolt, az ekkor szerzett skorbuttól pedig az összes foga kihullott”. Ez persze nem zárható ki, ha szénlapátolós időszakában az illető nem fogyasztott friss gyümölcsöt, de hogy a skorbutot nem a szénlapátolás okozta, az bizonyos. Lehetséges persze, hogy a jelzett úr egy hajón lapátolta a szenet, és a hosszú tengeri úton nem jutott friss gyümölcshöz, zöldséghez, aminek következtében C-vitamin hiány, skorbut lépett fel nála. Akkor viszont hasznos lett volna ezt az apróságot is megemlíteni.
 
július 28.
11:10Öszvér átírás
Az MTI a szerbeknél ugyancsak használatos latin betűs átírással használja a szerb tulajdonneveket, azzal a különbséggel, hogy a c-re, s-re stb. nem tud „hacseket”, a családi nevek végén (de másutt is) lévő c-re vesszőt tenni. A magyar újságok többsége a fonetikus átírást használja, ami ugyancsak elfogadható, hiszen a szerb írás nagyrészt még mindig cirill betűs. A szomorú csak az, amikor ezeket úgy keverik, mint teszi egyik napilapunk, amely ugyanabban a cikkben, ahol Karadzsics és Mladics áll (tehát nem Karadzic és Mladic), a továbbiakban Vukcevic, Glas Jasnosti, Dilparic és Bosic olvasható. Fő a következetesség, ugyebár?
 
július 27.
16:17Tanuljunk könnyen, gyorsan magyarul!
Egy hírügynökségi tudósításból megtudhatjuk, hogy „több mint kétmlliárd forintba kerül azon Herrnád menti településeken a körtöltések megépítése, ahol még nincs ilyen, és amely megléte estén viszonylagos biztonságban lehetnének a községek árvíz esetén”. Az a z o n Hernád menti települések Beszkárt- (vagy ha jobban tetszik: MÁV-) nyelven vannak, ezt élő beszédben bárki úgy mondaná, hogy a z o k o n a Hernád menti településeken. De vajon mire vonatkozik az „amely”? A többes számban álló körtöltésekre, vagy netán a megépítés meglétére? Különben is, ha megépülnének, nemcsak estén, hanem nappal is biztonságban lehetnének a községek. A továbbiakból megtudjuk, hogy még nem épült ki az árvízvédelmi védvonal a települések b e védésére, továbbá, hogy csak részlegesen épült ki egy helyen a körtöltés, ezért e z e n (megint!) települések mély fekvésű szélterületeit a levonuló árhullám évek óta v e s z é l y e z i. Csakhogy az irodalmi magyar nyelvben legfeljebb feszélyezni vagy veszélyeztetni lehet valakit vagy valamit (például egy hírügynökség munkájának színvonalát), a két igét összevonni nem tanácsos.
 
július 26.
11:21Visszaesett és potyogot
A Quantas légitársaság jumbójának szerencsés végű balesetéről szóló beszámolójában egyik napilapunk a többi között ezt írja: „A keletkezett lyuk miatt az utastérben a légnyomás drámaian csökkent, a gép hirtelen 12 000 méterről 7500-ra esett vissza. A beszámolók szerint hatalmas zajt hallottak, mindenféle törmelék potyogot(sic) rájuk, süvöltött a szél, kioldódtak az oxigénmaszkok...Az utasoknak felfordult a gyomra a légnyomáskülönbségtől és az izgalomtól. de volt annyi lélekjelenlétük, hogy megtapsolják a lyukas gépet épségben letevő gép kapitányát.”
1. A tudósításból hiányzik az az apróság, hogy a gép utastere dehermetizálódott, és ezért volt szükség az oxigénmaszkokra. 2. Erre azonban nem azt követően került sor, hogy a gép „visszaesett”, hanem szinte a dehermetizálódás pillanatában, míg a több ezer méteres süllyedés legalább egy percig tartott. 3. Mi több, a a gép nem „esett vissza”, hanem az történt, hogy a pilóták, az instrukciónak megfelelően, végrehajtották azt a szimulátoron korábban sokszorosan lepróbált manővert, hogy a gép dehermetizálódása esetén a normális süllyedési sebességnél sokkal gyorsabban elviselhető magasságra ereszkednek le a géppel. 4. Végül: miért kell ahhoz lélekjelenlét, hogy valaki a földet érés u t á n megtapsolja – az adott esetben ezt valóban kiérdemlő – pilótákat (amit egyébként manapság a legnormálisabb leszállás után is meg szoktak tenni az utasok)? Lélekjelenlét legfeljebb ahhoz kellhetett, hogy a dehermetizálódás pillanatában a hirtelen rá tört légnyomáskülönbség és a „potyogás” pillanataiban valaki ne essen pánikba, hanem gyorsan vegye fel az oxigénmaszkot.
11:01Jövő a múltban
Nagyon érdekes, félig ismeretterjesztő, félig riportfilmet sugárzott egyik televíziónk az amerikai jogrendszerről. Itt hangzott el, hogy az otthoni pisztolytartás ügyében, amellyel washingtoniak fordultak a Legfelsőbb Bírósághoz, júliusban születik ítélet. Ezzel szemben már június 26-án, pontosan egy hónappoal a film sugárzása előtt megszületett ez az ítélet. Ha már nem akarták újra felvenni a film végét, legalább a sugárzást követően, egyetlen mondat erejéig közölhették volna, hogy az ítélet megszületett, mégpedig a kereset washingtoni beadóira nézve kedvezően. Ennyira azért talán mégsem illik leszarni a közönséget.
 
július 24.
13:59Döntés
„Nem vonják ki a magyar katonai missziót Afganisztánból – döntött a honvédelmi bizottság.” Ez a felcím olvasható egyik napilapunkban. A döntéshez viszont az kellett volna, hogy valaki a bizottság ülésén ezzel kapcsolatban pozitív vagy negatív javaslatot (vonják ki, illetve ne vonják ki) terjesszen be. De ilyen javaslatról, arról, hogy a magyar kontingens kivonása egyáltalán szóba került volna az ülésen, egyetlen újság sem számolt be. Az sem, amelynek felcímében az állítólagos döntésről szó esik. Hát akkor?
09:19Hangrobbanás
Tudósítást hallhattunk egyik rádiónk hírműsorában a leendő Balatonring motorkerékpár-versenypályáról. Hangulataláfestési elemként a tudósító bejátszott némi motoros zajt (talán éppen versenyről) és közölte, hogy ilyen hangrobbanásoktól lesz majd zajos az új pálya is. Kétlem. Nem a zajt, abban biztosak lehetünk, mivel a motorkerékpár nem csöndes jószág. A hangrobbanás azonban a hangsebesség feletti repülést kísérő zaj. A hangsebesség 1200 km/óra. Ilyen sebességet pedig még Talmácsi is csak akkor képes elérni, ha a 125 kc-es motorkerékpárról átnyergel a sugárhajtású repülőgépre.
 
július 23.
10:38Tábornok úr, sej-haj!
Nyugállományú hadseregtábornoknak nevezi egyik képes hetilapunk Sárközy Tamás egyetemi tanárt. Ehhez csak két dolgot: 1. A hadseregtábornok a legmagasabb táboroki rendfokozat. A magyar hadsereg történetében csupán két hadseregtábornok volt: Farkas Mihály és Czinege Lajos, mindkettő honvédelmi miniszter. 2. Sárközy Tamás nem volt sem hivatásos katona, sem rendőr. Viszont valóban egyetemi tanár. Az is valami, nem?
 
július 21.
15:24Lyuk az életrajzon
Egyik napilapunk napi sajtószemléjében ismerteti az Emirátusokban megjelenő Gulfnews életrajzát az izraeli hatóságok által nemrégiben szabadon bocsátott (holttestekért kicserélt) Szamir al-Kuntarról. Ebből kiderül, hogy a libanoni férfi, akit Izraelben 541 évre ítéltek, asztmás, még mindig golyó van a jobb tüdejében, és az izraeli börtönben, ahol 30 évet töltött, diplomázott. Az élettörténetből csupán egy apróság hiányzik: 1979 április 22-én az izraeli Naharija városában al-Kuntar előbb megölt egy rendőrt, majd betört a Hanan-család otthonába és meggyilkolta a családfőt, valamint 4 éves kisfiát.
10:50Ulysses
Egyik hetilapunk állítása szerint Szentkuthy Miklós Swift, Dickens és Howard Fast művei mellett „az 1974-ben megjelent James Joyce-opust, az Ulyssest is átültette magyarra”. Ezzel szemben: az Ulysses 1922-ben jelent meg Párizsban. Maga az író 1941-ben meghalt.
10:42Ortodox
Azt olvasom egyik hetilapunkban, hogy Gáspár Sándor, aki a Kádár-korszakban a Szakszervezetek Orszégos Tanácsának az elnöki tisztét töltötte be, ortodox marxista volt. Hát kérem, köpjenek szembe, ha nincs igazam, de én kijelentem, hogy Gáspár Sándor még A tőkét sem olvasta el és vajmi kevéssé ismerte ki magát a marxista tanokban, tehát a teoretikusnak kijáró ortodox marxista meghatározás az ő esetében – mondjuk így – nem teljesen helytálló. Gondolom, a cikk szerzője azt akarta mondani, hogy Gáspár merev volt politikai kérdésekben. Akkor viszont ezt is kellett volna mondania.
Ugyanennek a cikknek a szerzője állítja, hogy a kádári időszakban Románia kivételével a szomszédos országokban működő magyar nyelvű iskolákat el lehetett látni magyarországi tankönyvekkel. De nem igy volt: a Szovjetunióban (Kárpátalján) sem engedélyezték a magyarországi kiadású tankönyveket a magyar nyelvű iskolákban, ezért működött Ungváron külön tankönyvkiadó. Annak a magyar irodalmi szöveggyüjteményeiben például csak orosz és ukrán szerzők magyarra fordított művei szerepeltek. Négy kivétellel. Ezek: Petőfi Sándor, Zalka Máté, Hidas Antal és Illés Béla.
10:26Kommunikáció
Jó tanácsot ad egyik napilapunk utazási melléklete az utazni szándékozóknak: „Angolul lehet a leginkább kommunikálni a helybeliekkel Horvátországban”. Nahát! És én még azt hittem, hogy horvátul!
10:25Vallomás
Interjút készített egy kanadai miniszterrel egyik napilapunk. A miniszter asszony – mint az interjúban olvasható – b e v a l l o t t a , hogy férje felmenői bevándoroltak Kanadába. Az interjú készítője nyilván sokáig faggatta a hölgyet erről a szégyenteljes tényről, mire az végül, irulva-pirulva bevallotta, hogy igen, férje ősei nem inuitok, indiánok, hanem csak bevándoroltak Kanadába.
 
július 20.
09:39Rohamosztagosok
Egyik napilapunk publicistája azt állítja, hogy a magyarországi instabil demokrácia egyik jellegzetessége éppen a kiszámíthatatlanság. Ezt azzal támasztja alá, hogy „soha sem lehet tudni, hogy a rohamosztagosok (betegesen ragaszkodva a törvény betűjéhez) mikor verik véresre azt a randalírozót, aki az előző csetepatéban még bántatlanul dobálózhatott ezzel-azzal”. Háromszor olvastam el ezt a mondatot, amire nagy nehezen rájöttem, hogy nyelvtani alanyai a Készenléti Rendőrség emberei. Őket ugyanis valóban így hívják: a Készenléti Rendőrség bevetési csoportja tagjainak, esetleg csapaterőnek, esetleg roham r e n d ő r ö k n e k. A roham o s z t a g o s o k r ó l olvasva viszont a magyar olvasó leginkább a Jobbik Magyar Gárdájára vagy más hasonló csoportra, szervezetre asszociál, tekintve, hogy a magyar nyelvhasználatban ez a szó egyértelműen a hajdani náci párt tulajdon karhatalmi egységének, az SA-nak a tagjait jelenti. Tartok tőle, hogy nemcsak a magyar instabil demokrácia kiszámíthatatlan, hanem egy kissé a szerző is.
 
július 19.
13:31Üzbégek – élesben
A kialakult helyzetben az üzbég kormányszervek azzal vehették volna élét a rémhireknek, ha megfelelő tájékoztatást adnak a történtekről – állítja egy üzbegisztáni robbanás kapcsán egyik napilapunk. Én úgy vélem, jobban tették volna a kormányszervek, ha inkább e l e j é t veszik a rémhírek terjedésének, mert aki é l é t veszi valaminek, az könnyen megvághatja magát.
13:27Búr ügyek
Búr Gábor Afrika-szakértőre (nomen est omen!) hivatkozva egyik napilapunk azt írja, hogy Mandelát „amikor 1990 februárjában kilépett a börtön kapuján, abban a pillanatban a dél-afrikaiak elnöküknek választották”. Megesküszöm rá, hogy Búr Gábor ezt nem mondta, mert ő, mint Afrika-szakértő pontosan tudja, hogy Mandelát nem szabadulása pillanatában, hanem négy évvel később, 1994-ben választották elnökükké Dél-Afrika lakói.
13:20Hawaii és mégsem
Egyik hírügynökségünk szerint Hawaii szigetén, a schofieldi helyőrségen élő disznókra lődöznek az amerikai katonák, s ez ellen az állatvédők kampányt indítottak. A hír ebben a formában a következők miatt nem stimmel: 1. Nem a helyőrségen, hanem a helyőrségben. 2. De még csak ott sem, mert a hely neve nem Schofield, hanem Schofield Barracks. Az utóbbi szó angolul laktanyát jelent (ebben az esetben azonban földrajzi név a Schofield-del együtt) – ezt fordította a hírügynökség helyőrségnek. 3. De legfőképpen: Schofield Barracks nem Hawaii, hanem Oahu szigetén van. A féleértés oka: a tucatnyi szigetből álló szigetcsoport nevét valóban az egyik szigetről, Hawaii-ról kapta, ám a fő sziget, ahol a többi között Schofield Barracks, továbbá Honolulu városa, Pearl Harbour és Waikiki Beach található, az Oahu nevet viseli.
 
július 17.
16:27Faludy, a kommunista
Egyik napilapunk szerint a második világháborút követően „szélsőséges kommunisták” rombolták le a Károlyi-kertben Prohászka Ottokár emlékművét. Nem tudom, álltak-e az akció mögött szélsőséges maóisták vagy trockisták is, de hogy a szobrot Faludy György és szociáldemokrata barátai rombolták le saját kezűleg, az tény.
 
július 16.
16:55Kereken
„Kereken 64 óra, 35 perc és 25 másodperc hosszan improvizált” egy stockholmi dzsesszzenész - számol be róla egyik hírügynökségünk. Ennél kerekebb számot már el sem lehet képzelni! Még szerencse, hogy a zenélés időtartama nem 64 óra, 35 perc, 25 és fél másodperc volt, mert akkor a fél másodperc elrontotta volna a kerekséget.
16:01Duma
Jevgenyij Jevtusenkót - ismerteti életrajzát 75. születésnapja alkalmából egyik hírügynökségünk - 1989-ben az Állami Duma képviselőjévé választották. A képviselőség stimmel, de a testület neve nem. A Szovjetunió legfőbb államhatalmi szervét Legfelső Tanácsnak nevezték, Állami Dumáról akkor még szó sem volt.
 
július 14.
14:49A palota
Egyik hírügynökségünk a cári család kivégzésének 80. évfordulóján elmeséli, hogyan is történt a kivégzés. Ebben az anyagban szó esik a Carszkoje Szelo palotáról, a jekatyerinburgi Ipatyejev-házról és a Péter-Pál erődről, ahol a a cári család állítólagos maradványait a Szovjetunió széthullása után örök nyugalomra helyezték. Carszkoje Szelo azonban nem egy palota neve volt, hanem azé a helységé, (később: Puskin városa), ahol a cári család nyári palotája áll(t). A ház Ipatyjev és nem Ipatyejev kereskedőé volt, a hamvakat pedig a Szent Péter-Pál katedrális altemplomában helyezték örök nyugovóra.
 
július 13.
16:46Egy kis szlavisztika
Szergej Sztanyisev bolgár miniszterelnökről ír egyik napilapunk, S(z)rebrenyicát ejt egyik tévés műsorvezetőnk és Dubrovnyikot jóformán mindenki. Pedig...Pedig az „i” hang csak a keleti (orosz, ukrán, fehérorosz) és a nyugati szláv (lengyel, cseh, szlovák) nyelvekben lágyítja az előtte álló mássalhangzót, a déli szláv nyelvekben (bolgár, szerbv, horvát stb.) soha, Tehát, ejtsd: sztanisev, szrebrenica, dubrovnik.
16:38Füstös tódulat
Nápolyban összedőlt egy lakatlan ház, nagy füst lepte el a környéket és hatalmas tódulat támadt - hallottam egyik televíziónk híradójában. Ha egy ház összedől (de nem tűztől), ott nincs minek füstölnie. Legfeljebb p o r felhő keletkezhet. T ó d u l a t r ó l pedig még öreganyám sem hallott, legfeljebb arról, hogy sok nápolyi tódult a helyszínre.
14:48Shakespeare-i tudósítás
Egyik rádiónk tudósítója szerint Moszkva haragszik, mert a csehek hozzájárultak az amerikai radar telepítéséhez közel az orosz határhoz. A baj csak az, hogy a cseh-orosz határ ugyanott található, ahol a Cseh tenger. Nem a térképen, hanem talán Shakespeare-nél. Csehország és Oroszország között ugyanis újabban egy Ukrajna nevű miniállam található. Az ugyancsak köztük lévő Szlovákiáról nem is szólva.
14:41Európai újságírók
Egy újságírói honlap hírt ad az Európai Újságírók Szövetségének berlini tanácskozásáról, amelyen a MÚOSZ alelnöke is részt vett. Lehet,. hogy Acsay Judit nem tudta, hogy kinek a tanácskozásán vett részt? (Vagy csak a honlap szerkesztője nem tudja?) Merthogy nem az Európai Újságírók Szövetségének (AEJ) a tanácskozásán volt ott kolléganőnk, az biztos! Lehet, hogy az Európai Újságíró Szövetségéén (EFJ)? A kettő között kb. akkora a különbség, mint az Európa Tanács és az Európai Tanács között. Vagyis: nagy.
 
július 11.
13:49Ki?
A Szabad Európa fehérorosz nyelvű kiadására hivatkozik egyik napilapunk. A Szabad Európa azonban nem újság, amelyet k i adnak, hanem rádió, amelynek egyszerűen a d á s a van.
13:47Egy folyóval odébb
A népszerű tv-riporter munkásságát méltatva egyik napilapunk tv-mellékletének szerzője felemlíti azt a riportját, amelyet a makói komptragédiról készített, amikor két kisgyerek lelte halálát a folyóba merült autóban. A hely megnevezése majdnem olyan messze van a valóságostól, mint a Maros a Dunától. Az említett tragédia ugyanis Mohácson történt.
 
július 10.
16:30Olaszországból át akart szökni Olaszországba
Magyarból lett horvátról szól egyik bulvárlapunk sztorija. Hőse annak idején úgy disszidált, hogy Jugoszláviába utazott és Triesztből átúszott az olaszországi Anconába, de(?) az olasz parti őrség elkapta. Csak az nem érthető, hogy ha már egyszer Triesztben volt, miért akart átúszni Anconába? (Gyöngébbek és a földrajzban járatlan szerző kedvéért: Trieszt – jóllehet a második világháború után a jugoszlávok megpróbálták megszerezni, de sikertelenül – Olaszországban van.)
15:50A memória elsárkányosodása
Egy új könyv olvasása közben egyik napilapunk recenzensének „felrémlett H. Barta Lajos Kézikönyv a nők elsárkányosodásáról” című műve, amelyet még ifjan olvasott. Nekem viszont, aki ismeri H. Barta Lajos munkásságát, egyáltalán nem rémlett, hogy az író (aki, mellékesen szólva, évtizedekig volt annak a lapnak a munkatársa, amelyben a recenzció most megjelent) tolla alól került volna ki ilyen című mű. Úgy látszik, a recenzens ifjúkora már nagyon régen volt. A Kézikönyv a nők elsárkányosodásáról-t ugyanis dr. Bartha Antal írta.
14:54Szokatlan módon
Barack Obama amerikai elnökjelölttől szokatlan módon európai körútra készül – vezetett fel egy hosszabb hírt egyik rádiónk műsorvezetője. Szokatlan módon? Oh, szent tudatlanság! Az elmúlt legalább négy, de alighanem még több évtizedben nem volt olyan amerikai elnökjelölt, aki ilyen minőségében a választás előtt ne járta volna be Európát, ne kereste volna fel az amerikai választók tetemes része számára nem közömbös, i-vel kezdődő országokat (Itáliát, Írországot és Izraelt).
10:41Televíziós bomba
Bomba robbant Isztambulban, az USA konzulátusa előtt. Egyik televíziónk híradójának műsorvezetője azonban az Egyesült Államok isztambuli k ö v e t s é g é r ő l beszélt. Minthogy követséget a küldő állam vagy abban a városban működtet, amelyet a fogadó ország a fővárosának tart (Hollandiában például Hágában), vagy abban, amelyet a küldő ország annak elismer (Izraelben például – néhány állam kivételével – Tel-Avivban), két lehetőség van: 1. A műsorvezető azt hitte, hogy Törökország fővárosa Isztambul, vagy 2. azt, hogy az Egyesült Államok Isztambult ismeri el Törökország fővárosának. Van persze egy harmadik lehetőség is: kollégánk nem tudja a különbséget a konzulátus és a követség (sőt, az adott esetben: nagykövetség) között.
 
július 9.
15:16A közhely visszaüt
A berlini Tussaud-panoptikumban szabályosan „lefejezett” Hitler-viaszfiguráról ír egyik hírügynökségünk. Amelynek szerkesztői bizonyára tudják azt, amit a nagyközönség többsége nem tud, nevezetesen. hogy hogyan kell valakit (vagy akár egy viaszfigurát is) s z ab á l y o s a n lefejezni. Vagyis, hogy a XX. században melyek a lefejezés szabályai. Legfeljebb annyiban tudok segíteni, hogy az utolsóelőtti európai államban, ahol volt lefejezés – történetesen a hitleri Németországban – frakkba öltözött bakó ütötte le a hazaárulók fejét. Amennyire azonban tudom, a berlini Hitler-bábu „merénylője” nem öltött frakkot.
 
július 8.
09:26Bliccelők
Egyik napilapunk hathasábos cikkének alcíme szerint a BKV járművein utazók harmada bliccel. Gyanúsan sok! Nem arról van szó, amiről aztán magában a cikkben is szó esik, hogy t. i. az utasok 30 százaléka nem fizet az utazásért. Az utóbbiaknak azonban nem kis része 65 éven felüli, akik viszont aligha sorolhatók a bliccelők közé.
09:21isztán
Egyik napilapunk szerint a magyar miniszterelnök a következő évtized első felére datálta, amikor reményei szerint Afganisztánból is érkezhet már földgáz hazánkba. Kérdésem: véletlenül nem Türkmenisztánt említette a kormányfő? Vagy isztán=isztán?
09:19Szabadság
Azt hallottam egyik kereskedelmi rádiónk műsorvezetőjétől, hogy Sólyom László szabadságát megszakítva visszatér Budapestre, hogy részt vehessen a legfőbb közjogi méltóságoknak Gyurcsány Ferenc által összehívott értekezletén. Szabadságát azonban már csak azért sem szakíthatja meg, mivel hivatalos látogatáson tartózkodik Kijevben, és nem a szabadságot választotta az ukrán fővárosban.
 
július 6.
20:01A városi legenda örök és kiirthatatlan
Almásy g r ó f o t, Az angol beteg című film „ihletőjét” emlegeti egyik napilapunk tv-műsor mellékletének szerzője. Ha nem is annyi fontsterlingem, de legalább annyi forintom volna, ahányszor a magyar sajtóban már megírták, hogy Almásy László a családnak nem a grófi, hanem a köznemesi ágából származott, akkor Bill Gates nyomorúságos koldus lenne hozám képest. Egyszerűen hihetetlen, hogy vannak emberek, akik csak írnak, de nem olvasnak! A napokban került a kezembe egy történész kandidátus könyve, aki a névmutató függelékben e l l e n tengernagyként emlegeti Horthy Miklós a l tengernagyot. A „gróf” és az „ellen”, úgy látszik, ugyanolyan kitörölhetetlen a köztudatból, mint néhai Tom Lantos amerikai képviselő szenátori címe.(Történészünk ezenkívül – tartok tőle, hogy már ezen sem lehet segíteni – Horthy nemesi előnevét, a „nagybányai”-t nagy kezdőbetűvel írja.)
14:50Véres idők gyakornoka
Charles Gatiról írja egyik napilapunk publicistája, hogy „a legvéresebb kommunista időkben a mai Népszabadság elődlapjánál, a Szabad Népnél dolgozott”. Gati 1953 és 1955 között, Nagy Imre miniszerelnöksége idején volt gyakornok, ami ha nem is volt a demokrácia diadalának időszaka, de azért talán a legvéresebb kommunista időnek sem minősíthető. Egyébként pedig – és erre ennél a napilapnál nem ártana odafigyelni! – nem a Szabad Népnél, hanem éppen a szóban forgó napilapnál dolgozott gyakornokként.
12:21Még mindig az életkor
Egyik kereskedelmi televíziónk műsorvezetője szerint régebben, ha egy leány 30 éves koráig nem esett teherbe, az szégyennek számított. Amennyire én emlékszem, ha régebben egy l e á n y teherbe esett, az az életkorától függetlenül szégyennek számított.
12:19Kiskorú gyermekek
Több médium is felháborodva ír, illetve beszél arról, hogy egy autópálya építkezésén kiskorúak is dolgoztak. Holott ezt semmiféle törvény nem tiltja. A törvény azt mondja ki, hogy 15 év alattiakat nem lehet munkavégzésen foglalkoztatni. Csakhogy 15 éves kor fölött is kiskorú a kiskorú, mindaddog, amíg be nem töltötte a 18. életévét. Különösen szép, amit egy polgármester nyilatkozott egyik napilapunknak (ha ugyan pontosan idézték szavait). Ő azon háborodott fel, hogy az építkezésen k i s k o r ú g y e r m e k e k dolgoztak. Tapasztalataim szerint a n a g y k o r ú gyermekek fölöttébb ritkák.
 
július 3.
15:30Sarkos fogalmazás
Kétoldalas összeállítást közöl az Északi-sarkról egyik bulvárlapunk. Ebből kiderül, hogy 1. az Északi-sark egy kontinens, 2. amelyet meg akarjnak kaparintani azok, akik bármit hajlandók megtenni egy darabka földterületért, és 3. hogy a Déli-sarkot (ezt a képzeletbeli pontot!) felparcellázták egykoron (kik és hogyan?) Egy bulvárlap természetesen nem akadémiai közlöny. De azért nem is analfabétáknak készítik. Csak úgy látszik, azok írják és szerkesztik.
 
július 2.
15:39Az Idegen Légió atombombája
Egyik rádiónkban hallottam, hiogy az illetékes maqyar szervek olyan high-tech hadászati eszközöket foglaltak le, amelyek a francia Idegen Légióból származnak és amelyeket idehaza vadászatnál akartak felhasználni. Őszintén szólva, nehezen tudnám elképzelni, hogyan lehet interkontinentális rakétával, távolsági bombázóval, atomtöltettel szarvasra vadászni. Ezek tudniillik valóban h a d á s z a t i eszközök, igaz, a francia Idegen Légió fegyvertárában nincsenek ilyenek. A lefoglalt tárgyak (éjjellátó készülékek, mesterlövész távcsövek stb.) viszont olyan k a t o n a i eszközök,(mert a „hadászati” nem azt jelenti, hogy „katonai”), amelyek legfeljebb h a r c á s z a t i célokra használhatók.
08:45Hibacsinálók
„Angyalcsinálók”. Ezzel a címmel jelent meg riport egyik hetilapunkban. Vártam volna, hogy mikor lesz benne szó tiltott magzatelhajtással foglalkozó asszonyokról (merthogy a szó ezt jelenti), de csak csecsemőgyilkos anyákról szólt az írás. Mindkettő bűncselekmény persze, de különböző. Az egyik egyébként súlyosabb, mint a másik. Ezt nem árt tudni. Pláne egy rendőrségi hetilapnak.
 
július 1.
15:34Csecse(n) hír
Szívünk repeshet a nagyszerű hírtől: Naomi Campbellnek – mint egyik hírügynökségünk beszámol róla – újra orosz barátja van, Vlagyiszlav Doronyin személyében. Az előző orosz barát – állítja még mindig ugyanez a forrás – a csecsen Umar Dzsabrailov volt. Ez az úr kétségtelenül orosz állampolgár, ám ha orosznak nevezzük, akkor orosz volt Dudajev, Maszhadov, sőt Samil imám is, míg Duray Miklós szlovák, Tőkés László pedig román.
15:26Pártkormánypárt
A Mongol Népi Forradalmi Pártkormánypárt székháza előtti tüntetésekről tudósít egyik hírügynökségünk. Hallottam már kormánypártról, pártállamról, állampártról, de a pártkormánypárt valamenyin túltesz. Ehhez valószínűleg valóban népinek és forradalminak kell lenni.
 
június 30.
15:51Lefokozva
Mahmud Ahmadinedzsad iráni miniszterelnökről ír egyik bulvárlapunk, továbbá nejéről, akinek még a keresztneve sem ismert. Az iráni politikus nem miniszterelnök, hanem államfő, nevében csak egy „d” betű van (helyesen: Ahmadinezsád), ami pedig muzulmán vallású hitvesének az utónevét illeti, az meglepő volna, ha k e r e s z t név lenne.
15:44Morbid kérdés
Egy pakisztáni származású férfi Torontóban egy veszekedés után szemrebbenés nélkül szíven szúrta magyar feleségét, megfojtotta magyar anyósát, majd öngyilkos lett, szemtanú nincs – írja egyik magyar bulvárlap. Vajon hogyan állapította meg a halottkém (vagy az esetről beszámoló újságíró), hogy a gyilkosnak a szeme sem rebbent?
12:38Veszélyeztetett példányok
Japán százával öli le a bálnákat, köztük a veszélyeztetett példányokat is – hallottam egyik rádiónk hírműsorában. Naná, hogy veszélyeztetve van az a példány, amelyet le akarnak ölni. Nem inkább arról van szó, hogy a japánok a veszélyeztetett bálnafajok egyedeit ölik le?
 
június 28.
19:18Történelmi lecke fiúknak és lányoknak
Az utóbbi évek egyik legjelentősebb történelmi szenzációjával állt elő egyik hetilapunk szerzője, aki azt állítja (de magától értetődő, jól ismert tényként), hogy az Egyesült Államok annak idején megállapodott Brezsnyev Szovjetuniójával, hogy gazdasági támogatás fejében engedik a szovjet zsidókat emigrálni. Ez azért szenzáció, mert eddig még sehol senki sem hallott ilyen megállapodásról, amely ha létezett volna, a szovjet zsidóknak nem kellett volna a szovjet hatalom utolsó éveiig (a 80-as évek legvégéig, a 90-es évek elejéig, vagyis a peresztrojka időszakáig) várniuk arra, hogy elhagyhassák a Szovjetuniót. Addig ugyanis csak jelentéktelen számú zsidó távozhatott a Szovjetunióból. És tessék mondani, mennyi volt az a gazdasági támogatás? Mert még erről sem hallott a világ.
10:00Frunze
Az új orosz vezérkari főnök életrajzát ismertetve egyik katonai folyóiratunk azt állítja, hogy Nyikolaj Makarov 1979-ben fejezte be tanulmányait Frunzéban. Az orosz források viszont említést sem tesznek arról, hogy a tábornok valaha is járt volna a kirgiz fővárosban, Frunzéban, mai nevén Biskekben. Ezzel szemben: Moszkvában végzett a Frunze Akadémián. Tejszín a kocsiszinnel...
 
június 27.
21:12Levert tégla
A főpolgármester ünnepélyesen leverte az átalakításra váró közraktárak első tégláját – hallottam egy kereskedelmi rádiónk riporterétől. Leverni – szerintem – lehet cöveket, felkelést, poharat az asztalról, meg lehet fenyegetni a tolvajt azzal, hogy legközelebb leverik a kezét, a lehető legrosszabb esetben még egy alapkövet is le lehet verni (bár azt is inkább lerakják), ha viszont a téglát (le)verik, az összetörik, ezért nem ajánlatos.
 
június 26.
15:58Kávézacc
Kávézaccjóslásra vállalkozott a Budapesti Rendőr-főkapitányság – ezzel vádolja a BRFK-t egyik napilapunk publicistája. A BRFK szerint ugyanis mindennél hevesebb, kegyetlenebb támadásoktól kell tartani a jövő szombatra meghirdetett budapesti melegtüntetésen. Nem én állítom, hanem néhány sorral lejjebb ugyanennek a cikknek a szerzője, hogy alighanem így is lesz. De hát akkor hol van a kávézaccjóslás? Jósolni akár kávézaccból, akár kártyából (gömbből, füstből stb.) abszolút tudománytalan, megkockáztatom: közönséges csalás. Itt viszont az előzetes tényeken alapuló, valószínű forgatókönyvet látunk. Hát akkor?
12:45Kitüntető aláírás
Egyik hetilapunk fényképet közöl, amelyen – az aláírás szerint – 1952. március 15-én Nagy Gábor átveszi Kossuth-díját Rónai Rudolftól. Az ember elkezd töprengeni. 1952-ben Rónai Rudolf, a későbbi helsinki magyar nagykövet, ha jól emlékszem, a Malévnél dolgozott. Vajon miért bízták volna meg éppen őt egy Kossuth-díj átadásával? A magyarázat egyszerű: a díjat a képen (felismerhetően) nem ő, hanem apja, Rónai S á n d o r adja át, aki akkoriban az Elnöki Tanács elnöke volt.
 
június 25.
16:27Nyomott hír
Egy közép-szlovákiai pénzverdében már n y o m j á k a szlovák eurócenteket – közli egyik hírügynökségünk. Nyomni azonban csak a bankókat lehet: az érméket v e r i k .
Meglepő módon a pénz v e r d é b e n.
15:40Jobb kétszer, mint egyszer sem
S z e r d a délelőtt jelenti a Heves Megyei Hírlap k e d d i számára hivatkozva egyik hírügynökségünk, hopgy Budapestről Egerbe kerülhet a svájci kulturális központ. Szó, ami szó, nem kapkodta el a dolgát az ügyeletes szerkesztő! Sőt, még csak ahhoz sem vette magának a fáradságot, hogy átnézze saját hírügynöksége előző napi kiadásait. Ott ugyanis – valamivel frissebben – már beszámoltak ugyanarra az újságcikkre hivatkozva ugyanarról.
 
június 24.
16:39A lánynevű fiú
Hátborzongató sztori egyik hírportálunkon: láncon tartotta Ondrej Mauerova nevű hétéves fiát, majd evett is belőle egy cseh anya. Nem kell a cseh nyelv tudorának lenni ahhoz, hogy tudja valaki: egy fiú neve legfeljebb Mauer lehet. Ha az egész történet úgy igaz, mint a kisfiú családneve, akkor kacsa a hír.
13:23A gyermekprostitúció engedélyezett?
„2007 óta az is bűncselekmény, ha valaki 18 évesnél fiatalabb, de 14 évesnél idősebb kamasztól szexuális szolgáltatást vesz” – olvasom egyik napilapunkban. A „szexuális szolgáltatást vesz” kifejezés maga sem kutya, de nekem még inkább a korhatár tetszik, hogy tudniillik immár a 14 és 18 közötti kamaszokkal is büntetendő. És 14 alatt? Gyermekkorúakkal szabad?
 
június 23.
16:02Vigyázz, a kalauz harap!
Nagyon haragszik a MÁV-ra egyik napilapunk munkatársa, aki beszámol egy olyan esetről, amikor a kalauz c e r b e r u s i ítéletet hozott. Nos, a Cerberus (vagy Kerberosz) a görög mitológiában a pokol, a Hádesz kapuját vigyázó kutya. Netán vicsorgott a jegyvizsgáló? Vagy lehet, hogy kollégánk d r á k ó i ítéletre gondolt? Akkor miért nem azt írta?
15:13Szószaporítás II.
„Kiskorú utcagyerekek felelősek a besztercei templomtorony leégéséért” – így hírügynökségünk egyik mai híre. Egy másik: „Teáskannát csináltatott apjából egy férfi Nagy-Britanniában, mármint apja halotti hamvaiból.” Kérdéseim: ha nem kiskorú, akkor mi: utcafelnőtt? És: milyen hamvai vannak valakinek, ha nem halottiak?
08:21Pörgés
„Felpörögnek a szaúdi olajkutak” – olvasható egyik napilapunk cikkének címében. Elképzelem magamnak, milyen lehet az, amikor pörögnek a kutak.
08:20Helyettes?
Egyik rádiónk tudósítója azt ismertette, milyen találgatások vannak az Egyesült Államokban Obama leendő alelnök-jelöltjére vonatkozóan. A műsorvezető szerint most keresik a jövendő elnökhelyettest. Csakhogy: az alelnök az Egyesült Államokban nem az elnök helyettese. Az alkotmány egyáltalán nem tér ki az alelnök kötelességeire, feladataira (mindig az elnöktől függ, hogy ad-e egyáltalán valamiféle munkát az alelnöknek; jellemző, hogy Truman csak Roosevelt halála után értesült arról, hogy országának tudósai atomfegyver kifejlesztésén munkálkodnak). Az alelnök feladata az alkotmány szerint az, hogy az elnök halála esetén automatikusan a helyére lépjen, illetve ha az elnök átmenetileg működésképtelen (például műtétre elaltatják), arra az időre ő töltse be az elnöki jogkört. De nem a helyettese!
 
június 22.
20:27Helyszíntévesztés
Azt írja egyik napilapunk tv-melléklete, hogy Krizsó Szilvia akár napokon át beszélgethetne dr. Pléh Csabával a képernyő előtt, akkor sem fogyna ki a kérdésekből, és dr. Pléh Csaba is bírná szusszal. Bizonyára így van, de akkor a tv-néző mit sem látna-hallana ebből. Én is szoktam a feleségemmel beszélgetni a képernyő előtt, de ezek a beszélgetések szigorúan köztünk maradnak. Ahhoz ugyanis, hogy a Krizsó-dr. Pléh féle pompás beszélgetés a köz üdvét szolgálja, azt nem a k é p e r n y ő, hanem a k a m e r a előtt kellene folytatni.
17:23300 milliárd
Ha hinni lehet egyik napilapunknak, akkor Obama arra számít, hogy 300 m i l l i á r d dollárt kalapoz össze honfitársaitól választási alapjára. Számoljunk csak utána! Az Egyesült Államok lakossága kb. 300 millió fő. Tehát Obama arra számít, hogy minden állampolgártól (beleszámolva a republikánusokat, az aggokat, a csecsemőket, a szociális segélyen tengődőket is) átlagosan ezer dollárt kasszíroz? Ha hinni lehet...De nem lehet. Tartok tőle ugyanis, hogy napilapunk bajban van a nagyságrendekkel. Itt nyilvánvalóan h á r o m nagyságrenddel kisebb összegről, 300 m i l l i ó r ó l lehet szó. És higgyék el, még az sem kevés egy kampányhoz.
 
június 19.
16:16Országnyi város
„Asztana a közép-ázsiai térség legdrágább országa” – olvasható egy napilapunk egyébként nagyon érdekes cikkében. Nahát! Én eddig úgy tudtam, hogy Asztana nem ország, hanem város: Kazahsztán fővárosa.
16:04Rendben mentek a dolgok
„Fecseg a felszín, hallgat a mély – mélázott József Attila a rakodóparton, mert akkor még alapjában véve rendben mentek a dolgok, nem állt a feje tetejére a világ.” Ezt írja egyik napilapunk szerzője. Tehát alapjában véve rendben mentek a dolgok, miközben a legnagyobb akkor élő magyar költőt perbe fogták egy verséért, s miközben ez a költő csaknem éhen halt? Természetesen ezt is lehet rendnek nevezni... Ugyanennek a cikknek a szerzője idézi Danilo Kist, „a bosnyák származású írót”. Tagadhatatlanul igaz persze, hogy Kis író volt és az is, hogy származott. Csak éppen magyar zsidó apától és montenegrói anyától.
09:39Elszakadók
Egyik televíziónk esti híradójából arról értesülhetett a közönség, hogy a Xingjiang tartományban élő ujgurok 1. törökül beszélnek; 2. el akarnak szakadni Kínától, ugyanúgy, mint a tibetiek. Nos, ha az ujgurok törökül beszélnek, akkor mi finn-ugorul. T.i. az ujgur valóban a türk (török) nyelvek turkesztáni ágához tartozik, de nem azonos a Törökországban beszélt (oszmán-)törökkel. 2. Nem tudom, milyen felmérést végeztetett a szóban forgó magyar televízió Tibetben. Feltételezem, hogy valóban vannak olyan tibetiek is, akik el akarnak szakadni Kínától, de azért óvakodnék az általánosításról. Példának okáért a dalai láma, aki a tibetiek elvitathatatlan vallási és állami elöljárója, még sohasem nyilatkozott úgy, hogy el szeretné szakítani Tibetet Kínától.
 
június 18.
16:20Ki akarta a népet leváltani?
„Sztálin egyszer állítólag azt mondta: ha a nép ellenáll akaratának, akkor a népet le kell cserélni” – írja egyik napilapunk publicistája. Á l l í t ó l a g persze sok mindent lehet mondani, de azért szögezzük le: bár Sztálin minden idők egyik legkegyetlenebb zsarnoka volt, de hülye nem, tehát ilyet még állítólag sem mondhatott. Annál is kevésbé, minthogy a mondás Bertolt Brechttől származik, aki – természetesen szarkasztikusan – az NDK-vezetés szájába adta azt a kijelentést, hogy ha a nép nem paríroz a vezetésnek, akkor le kell váltani.
15:34Különös feltétel
Magyar rendőrök is segítenek nyáron az Adrián, akiket – mint egyik hírügynökségünk beszámol róla – pályázaton választottak ki. Ennek során előírás volt a zászlósi vagy tiszthelyettesi rendfokozat. Ezt csak úgy lehet érteni. hogy őrvezetők, tizedesek és szakaszvezetők, vagyis tisztesek nem jelentkezhettek. A rendőrségnél azonban tudják, csak úgy látszik, a hírügynökségnél nem értesültek még róla, hogy a magyar rendőrségnél a „közrendőrt” őrmesternek hívják, vagyis a tiszthelyettesinél alacsonyabb rendfokozat egyáltalán nem létezik. Ezt egyébként nem csak a hírügynökségnél nem tudják. Egyik napilapunkban is olvashatunk ma arról, miként vallott egy „közrendőr” a bíróság előtt.
10:15Blaszfémia
Józsefvárost nem II. Józsefről, hanem Jézus apjáról nevezték el. Ezt állítja egyik napilapunk szerzője. Ha egy teológiai vagy vallástörténeti folyóirat kétségbe vonja, hogy Jézus Krisztus Isten fia volt – teheti, legalábbis egy demokratikus társadalomban, ahol nem kövezik meg azért sem, ha, mondjuk, Mohamedről közöl karikatúrát. Ha azonban egy napilap tagadja csak így, en passant, a kereszténység alaptanítását („fogantaték Szentlélektől”), az már klasszikus blaszfémia, amit kevéssé ment, hogy a szerző esetleg nem járt hittanra, vagy egyszerűen csak, hogy a szerkesztő figyelmetlen volt.
 
június 16.
16:01T.
Ingatlancsalási ügybe keveredett Torgyán József fia – írja egyik bulvárlap, T. Attilának nevezve a szóban forgó személyt. Most aztán fúrhatja oldalunkat a kíváncsiság: vajon milyen nevet is takar a T., akinek nevét az újság tapintatosan nem írja ki?
14:55Ahol a Kelet és a Nyugat találkozik
80 éve halt meg Amundsen – emlékezik egyik hírügynökségünk, amely a nagy utazó tevékenységét ismertetve elmondja, hogy 1903-ban fedezte fel az Észak n y u g a t i Átjárót, amikor is Grönland nyugati részéről indulva három év után, 1906 nyarán a Bering-szorosan át kijutott a Csendes-óceánra. Ha a hírügynökség szerkesztőségében volna egy iránytű, akkor csalhatatanul rájönnének, hogy a Bering-szoros éppen az ellenkező irányban van. Amundsen ugyan valóban áthaladt rajta, de nem akkor, és nem abból az irányból, hanem 1918-ban, amikor a szibériai partok mentén végighajózva az Észak k e l e t i Átjárót fedezte fel.
 
június 15.
15:20Még megzápultabb hír
Hat nappal ezelőtt, hétfőn Ferihegyen sajtóértekezleten tudatták, hogy a repülőtéren új, az eddiginél korszerűbb biztonsági berendezéseket helyeznek üzember. Erről aznap a rádiók, másnap a napilapok beszámoltak. Egy csak vasárnaponként megjelenő lap azonban csak vasárnap írta meg a nagy újságot. Előbb természetesen nem tehette, más kérdés, hogy érdekes volt-e még ez a korábban már az egész média által közölt hír hat napos késéssel. Egyik zenés rádiónk aztán vasárnap délelőtt, a vasárnapi újságra hivatkozva tálalta a bejelentést. Őszinte gratulációm!
14:58Megelőzte korát
A Nagy Imrét és társait halálra ítélő Vida Ferenc életrajzát ismertetve egyik hírügynökségünk azt állítja, hogy Vida 1945 júliusában a Magyar Dolgozók Pártja budapesti V. kerületi pártbizottságának titkára lett. Bármely kézikönyvben, lexikonban elolvasható azonban, hogy a Magyar Dolgozók Pártja 1948 július 22-én alakult meg. Lehetséges, hogy a később vérbíróként elhíresült Vida három évvel megelőzte korát?
 
június 12.
14:50Megzápult hír
Hallottam egy tudósítást egyik rádiónkban egy ön-bankrablásról. Aztán pontosan 24 órával később újra hallottam ugyanebben a rádióban ugyanezt a tudósítást. Egy kulturális műsort vagy egy nem napi aktualitású interjút természetesen akár egy hét múlva, vagy még később is meg lehet ismételni, de egy napi h í r t tartalmazó anyagot? Egy olyan rádióban, amely arra büszke, hogy h í r rádió?
11:30Disszidáltak?
Egyik bulvárlap tv-magazinja szerint Kim Catrall szülei d i s z i d á l t a k Angliából Kanadába. Netán a Brit Szocialista Köztársaságból az imperialista Kanadába mentek? Merthogy a disszidálás nem azonos a kivándorlással. A korabeli magyar szóhasználatban azok disszidáltak, akik a szocialista táborból Nyugatra szöktek, hogy ott harminc ezüstpénzért árulják a hazájukat..
10:36Elsült
Egy napilapunk írja egy rádióra hivatkozva, hogy egy rendőri elfogás közben a tettes megsebesült, mert „az egyik kommandós véletlenül meghúzta a csőre töltött fegyverét”. Igen ám, de ha meghúznak egy fegyvert, attól még nem sül el: ahhoz a fegyver elsütő billentyűjét kell meghúzni. Ám a fegyver még így sem sül el, ha biztosítva van. Tehát vagy a kommandós hibázott, vagy a krónikás. De alighanem mind a kettő.
 
június 11.
14:32Sajó
Érettségi tantárgy lesz a Sajó és nyilvánosság – olvasom kedvenc honlapunkon egy tudósítás címében. És tessék mondani, a Hacsek hol marad?
U. i. Másnapra a honlapon kijavították a Sajót. Úgy látszik, mégsem teljesen falrahányt borsó, amit itt a blogomon összeirkálok. Különben is csak egy apró huba (lásd még „liba” címszó alatt) volt. De annak azért aranyos, nem?
14:28Volt utódok
V o l t szovjet u t ó d államokról beszélt egyik rádiónk tudósítója. Miért csak volt? Ma már nem utódállamok?
14:23Beosztása ismeretlen
Az Afganisztánban hősi halált halt tűzszerész főtörzsőrmesternek, a posztumusz hadnaggyá előléptetett Kovács Gyulának sajnos már mindegy, hogy milyen beosztásban szolgált. Félő azonban, hjogy a média fejetlensége és hozzá nem értése következtében a nagyközönség ezt már soha nem fogja megtudni. A hírügynökség szerint századparancsnok volt. (Egy tiszthelyettes?) A bulvárlap lead-je szerint rajvezető. (Ilyen beosztás csak az úttörőknél létezett, a seregben legfeljebb rajparancsnok van.) Ugyane bulvárlap a következő oldalán szakaszparancsnoknak nevezi. Hogy is írta a költő? „Ahol nevemet hibátlanul írják fölébem.” Úgy látszik, képtelenek rá...
 
június 10.
16:29A szóvivő
Mire figyeljenek a külföldre utazók a határokon? – Erre a kérdésre kért és kapott választ három illetékestől egyik napilapunk. A harmadik közülük ”Polgár Viktor külügyminisztériumi szóvivő”. Nem kétlem, hogy Polgár Viktor, akinek a fényképét is közli az újság, tudja, hogy mire kell ügyelnie a külföldre utazóknak, hiszen már vagy esztendeje ő New Yorkban a magyar főkonzul, aki ebben a minőségében bizonyára nem egy olyan honfitársunkkal találkozott, aki nem ügyelt kellően arra, amire kellett volna. A Külügyminisztérium szóvivőjét egyébként Szelestey Lajosnak hívják.
15:24Dr. Ugyanaz
A fenti címmel Karinthy Frigyes írt humoreszket. Attól tartok, az ihlette meg egyik hírügynökségünket, amely beszámolt arról, hogy az Egyesült Államokban egy 29 éves férfi 3 km magasban kiugrott – ejtőernyő nélkül – egy ejtőernyősöket szállító repülőgépből (és természetesen meghalt). Két nappal ezelőtt azonban a hírügynökség már jelentette ezt a különös öngyilkosságot, azzal az eltéréssel, hogy akor a férfi 3500 méteres magasságban ugrott ki a gépből. Továbbá: az első jelentésben a férfi videofelvételeket készített az ejtőrnyős ugrókról. A második jelentésből ez a részlet hiányzik. Mindamellett egyértelmű, hogy ugyanarról a férfiről és ugyanarról az esetről van szó. Ismétlés a tudás anyja.
08:47Tolvajhölgyek
„Egy kizárólag hölgyekből álló zsebtolvajbandáról” ír egyik napilapunk. Ahhoz már hozzászokhattunk, hogy a nyilatkozó rendőr nem tud különbséget tenni rokonértelmű szavak között és a repedtsarkú ribancot is hölgynek nevezi, de hogy egy profi újságíró, a toll avatott mestere is ezt teszi, az szomorú. Vagy talán nem is olyan avatott a tolla...
08:43Kár a benzinért!
A francia és a spanyol kamionosok tiltakoznak a magas benzinárak ellen – hallhattuk egyik televíziónk esti híradójában. Én azonban nem hiszem, hogy a kamionosokat különösebben izgatná a benzin magas ára. Az ő járműveiket ugyanis dízelmotor hajtja, amelynek üzemanyaga nem a benzin, hanem a gázolaj. Benzin az üzemanyaga viszont az amerikai polgárok személyautóinak, és annak az ára – ha hihetünk egyik napilapunk képaláírásának – az egekben jár: „Aki júliusban megy nyaralni, már 4,5 dolláros benzinárral találkozhat Amerikában.” Ami persze igaz, de azzal az apró korrekcióval, hogy nem 1 liter, hanem 1 gallon (3,78 liter) benzin kerül ennyibe. Az amerikaiak ugyan így is drágállják, de azért nekünk legyen mondva! Ez tudniillik még mindig csak nagyjából a fele az európai árnak.
 
június 9.
08:42A mennyország
Egy tv-műsor vezetője meséli, hogy munkatársuk korábban bejutott Észak-Koreába, „hivatalos nevén a Kommunista Mennyországba”. Ha a műsorvezető valóban azt hiszi, hogy a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság hivatalos neve Kommunista Mennyország, akkor baj van a szellemi képességeivel. Ha viszont csak azt hiszi, hogy a tv-nézők szellemi képességeivel van baj (különben aligha hinnék el ezt a baromságot), akkor jobban teszi, ha nem vezet műsort.
08:37EU=Schengen?
Az osztrák-magyar határon mindenkit visszaküldenek, akinek nincs útlevele – állította egyik kereskedelmi televíziónk műsorvezetője. aki nem tudja, mi a különbség az Európai Unió tagállamai és a schengeni megállapodásban részes államok között. Tudniillik az EU-ban mindenütt (például a Schengenhez nem csatlakozott Nagy-Britanniában vagy a majdani schengeni csatlakozásra váró Bulgáriában) is elegendő, ha egy másik EU-tagállam polgára bármilyen, az állampolgárságát igazoló okmányt mutat fel belépéskor. Így aztán, amikor a labdarúgó Eb idejére Ausztria schengeni határain visszaállította a határellenőrzést, a magyar, a szlovák, a román stb. állampolgárok esetében továbbra sem ragaszkodik az útlevélhez.
 
június 8.
16:53Irgalmatlan baki!
Elnöki i r g a l m a t kapott Ecuadorban egy magyar drogfutár és hazatérhet - állítja egy hírügynökségünk. Irgalmat azonban az irgalmasok gyakorolnak. A drogfutár alighanem k e g y e l m e t kapott.
15:54Ádáz tusa napja
Nem árt elgondolkodni, mielőtt közhelyet használunk (pl. ”hermetikusan lezárták a teret”), hogy miféle értelmetlenség sülhet ki a dologból. Most éppen azt olvastam egy hírügynökségi jelentésben, hogy Klagenfurtban a német és a lengyel szurkolók ”szabályos kézitusát” vívtak egymással. Hogy azonban mi számít s z a b á l y o s kézitusának, azt nem tudom. A kézitusa szabályait ugyanis – legjobb tudomásom szerint – egyetlen nemzetközi egyezményben sem rögzítették, és az ENSZ dokumentumai sem térnek ki rájuk. A gyakorlatban – ez vonatkozik mind az első, mind a második világháborúra – a kézitusát a katonák szuronnyal, rohamkéssel, puskatussal vívták. Az Eb szurkolói viszont minden bizonnyal csak az öklüket használták. Netán sörös packokat is bevetettek. Ami ugyancsak nem tréfa, de aligha szabályos kézitusa.
 
június 7.
14:41Fiókújságíró
Egyik hetilapunk szerzője elmeséli, milyen kicsi és barátságos az a postafiók, ahova ő jár. Hogy kicsi, abban nem kételkedem, de hogy ő oda járna? Hiszen kollégánk nem Kököjszi, nem Bobojsza, nem tartozik a Hófehérke-féle törpegaleribe sem, dehát akkor hogyan fér bele egy postafiókba, amely 30-40, jó esetben 50 centiméter magas? Gyanítom, hogy ez a szerző a bankfiókra gondolt, amely egy pénzintézet kirendeltsége, fiókja, ellentétben a postafiókkal, amely egy csupán rekesz, ahova bérlője leveleit beteszik.
 
június 6.
12:59Biztos pletykálkodtak
Barack Obama és Hillary Clinton csütörtökön magánjellegű találkozót bonyolított le – jelentette egyik hírügynökségünk. El is képzelném magamnak, miről esik szó egy ilyen m a g á n j e l l e g ű beszélgetésen. A felek szépen elpletykálkodtak egymás között. Például arról, mi igaz Bush elnök állítólagos nőügyeiből? Vagy: Obama Bill egészségi állapota, Chelsea férjhez menési tervei felől érdeklődik, Clinton pedig azt tudakolja, kínozza-e még Barackot a régi aranyere, és főzési recepteket küld Michelle asszonynak. Csakhogy. A hírt angolból fordító kollégánk sajnos nem ismerte fel, hogy a „private” itt „nem-hivatalos”-t, „négyszemközti”-t jelent. Honnan tudom ilyen bizonyosan, hogy most valóban erről van szó? Onnan, hogy a két politikus – mint a találkozóról kiadott közleményből ugyancsak kiderül – a Demokrata Párt egységének megszilárdításáról cserélt eszmét. Ami, akárhogyan is tekintsük, nem minősíthető kettejük magánügyének.
 
június 5.
09:32Öreg rotorosok
Öreg magyar kommandósok – afféle vén motorosok – hajdani tetteiről szóló beszámoló egyik hetilapunkban. A magyar zsaruk egy bérelt bolgár Il-18 mintájú gépen kitoloncolt nigériaikat kísérnek vissza hazájukba. A légi járműről megtudjuk, hogy az egy „külső rotoros” gép volt. Ami meglepő, hiszen eddig úgy tudtuk, hogy az Il-18 merevszárnyú gép, nem pedig helikopter. Rotorja (forgószárnya) pedig csak az utóbbinak van, az Il-18-nak legfeljebb légcsavarja. Külön öröm, hogy a rotor külső, mert anélkül azt hihettük volna, hogy valahol belül, mondjuk, a pilótafülkében forog, például a tartalékpilóta ölében. Ennek a gépnek ugyanis nem másod-, hanem tartalékpilótája volt. A gép másik fő sajátossága, hogy fedélzete magyar felségterület. Ami pedig, valljuk meg, fölöttébb szokatlan egy Bulgáriától bérelt, Bulgáriában lajstromozott repülőgép esetében. De hogy még cifrább legyen: a cikkhez mellékelt fényképen egy Malév-gép látható, a biztonság kedvéért nem is egy Il-18, hanem egy Tu-134.
 
június 4.
15:50Újdondász
”Újdondász szociális miniszternek” és „kormányzati Erikának” nevezi egyik napilapunk szerzője a kormány új tagját, Szűcs Erikát. Hogy mennyire szellemes, netán kacagtató a „kormányzati Erika”, azt kollégánk lelkiismeretére hagyom. De hogy mi köze a szociális miniszternek azt újdondászsághoz, azt fel nem foghatom. Szűcs Erika végzettségét tekintve közgazdász, dolgozott a pártapparátusban, pénzügyi és közigazgatási területen, de hogy riporter is lett volna, arról életrajzai nem tesznek említést. Bármíly szomorú is, de tény: az „újdondász” nem „újdonsültet” jelent, (mint nyilván a szerző hiszi), hanem a „riporter” nem egészen sikerült magyarítása.
08:32Hős vértől pirosult?...
Egyik képes hetilapunkban olvashatunk egy dühöngő őrültről, aki „vallásos téveszméket skandált”. Ez persze nem zárható ki teljesen, de csak akkor volt lehetséges, ha e téveszméket előzetesen időmértékes versbe szedték. Skandálni ugyanis – legalábbis ha hiszünk az értelmező szótáraknak – kizárólag azt lehet.
08:12A férjezett leány
Az elsikkasztott pénzzel Ausztriába szökott postás l á n y szerepel egyik képes hetilapunk képaláírásában. A cikkből aztán kiderül, hogy a leányt Cs. Zoltánnének hívják. Sajátos!
 
június 2.
16:40Recece, nem vagyok én kapitány...
Egy hollywoodi tűzesetről számolt be egyik rádiónk, forrásként a helyi tűzoltó kapitányt megnevezve. Namármost létezik rendőrkapitány, hajóskapitány, bányakapitány, révkapitány, még a Tenkesnek is volt kapitánya, de a tűzoltóknak parancsnokuk van.
 
június 1.
15:14Atyavilág!
Obama kilépett a Krisztus Egyesült Szentháromság Egyháza nevű chicagói gyülekezetből, mert lelkészéről, Jeremiah Wright a t y á r ó l kiderült, hogy felháborító kijelentéseket tett – közli egyik hírügynökségünk. Atyának a katolikus, az ortodox és legfeljebb még az anglikán egyházban nevezik a papokat, a szóban forgó gyülekezet azonban baptista, ahol a lelkészi tisztet betöltő személyt (angolul) pastor-nak vagy minister-nek nevezik. Atya persze attól még lehet, de legfeljebb a saját gyermekeié.
14:39Ezt a kerek Marsot járom én?
A vörös bolygón leszállt m a r s j á r ó műszaki hibájáról tájékoztatta nézőit egyik televíziónk híradója. Sajnálom, de a „marsjáró” egyáltalán nem jár. És nem azért, mert a járókája hibásodott meg, hanem mert nem ez a feladata, hanem az, hogy egy helyben állva ásson le a bolygófelszín alá, és az ott észlelteket továbbítsa a földi tudósoknak.
 
május 30.
08:05Honvéd-egyenruha Hegyi-Karabahban
Ejnye! Nem elég, hogy annak idején a Szerbiával háborúzó Horvátországnak szállítottunk géppisztolyokat, most az ugyancsak katonai konfliktusban álló Hegyi-Karabahnak küldünk ugyancsak katonai felszerelésnek számító egyenruhákat? Vagy mégsem? Egyik napilapunk helyszíni tudósításában egy fiatal karabahi katonáról olvashatunk, akit zavar, hogy „egy szélesebb honvédra szabott” egyenruhát visel. Honvédra szabott egyenruhát pedig nyilván csak Magyarország szállíthat(na), hiszen a h o n v é d – tartok tőle, hogy szerzőnk ezt nem tudja – nem egyszerűen közlegény vagy katona, hanem kifejezetten m a g y a r katona.
 
május 29.
14:47Ősök
Találkozott egymással a Kínai Kommunista Párt és a (tajvani) Kuomintang képviselője. Két olyan párté, amelyek – egyik napilapunk szerint – ősellenségek. Az ő s azonban nem állja meg a helyét. Mert igaz ugyan, hogy fennállásuk idejének nagyobbik szakaszában ellenségek voltak, de éppen az ősidőkben, alakulásuk után nagyon is barátkoztak és együttműködtek egymással. (Csak emlékeztetésül egy apróság: a Kuomintang vezérének, Csang Kajseknek a fia a Szovjetunióban tanult és nősült.)
 
május 27.
09:53Az út mentén
A szlovákiai Körmöcbánya közelében felborult egy magyar kamion az út mentén – hallottam egyik televíziónk híradójában. Érthető: nem az ú t m e n t é n , hanem az ú t o n kell közlekedni.
 
május 26.
14:24Állítólag...
A kaposvári diákgyilkossági ügynek állítólag két gyanúsítottja van – hallottam egyik rádiónk műsorvezetőjétől. A két fiú beismerte a tett elkövetését, a rendőrségnek tárgyi bizonyítékai is vannak, de igaz: ennek ellenére is csak akkor lehetünk biztosak abban, hogy a két fiú megölte társát, ha a bíróság ezt jogerős ítéletben mondja ki. Ám hogy két gyanúsítottja van az ügynek, az nem á l l í t ó l a g o s vélekedés, hanem a lehető legkeményebb tény.
11:52Kiutasítva és elhagyatva
Alexander Gorlov amerikai feltaláló eredetileg szovjet állampolgár volt, ám a hetvenes években a szovjet hatóságok ellenzékieskedése miatt kiutasították hazájából – tudhatjuk meg egyik napilapunkból. Ez sajnos nem igaz. A szovjet „ellenzékieskedők” kizárólag úgy kerülhettek Nyugatra, ha sikerült oda útlevelet kapniuk és aztán kint maradtak. Valakit a saját hazájából kiutasítani nonszensz. Erre a jogi abszurdumra még a szovjet hatóságok is csak egyetlen egyszer vetemedtek, amikor egy személyt felültettek egy különrepülőgépre és Genfben tették ki onnan. Ezt az embert azonban nem Alexander Gorlovnak, hanem Alekszandr Szolzsenyicinnek hívták.
11:44Védelmezik a terroristákat
Az új libanoni elnöknek „őrködnie kell a palesztin menekülttáborokban teret nyerő szélsőségesség felett” – jelöli ki Michel Szulejman feladatát egyik napilapunk. Amelynek szerzője nyilván azt akarta mondani, hogy az új államfőnek résen kell lennie, mert a táborokban terjed a szélsőségesség, más szavakkal: ellenőriznie kell a helyzetet. De az ellen ő r z é s és az ő r k ö d é s valami felett két különböző tevékenység. Őrködni valami felett annyit tesz, mint őrizni, vigyázni, védelmezni azt. Az adott esetben a terrorista tevékenységet.
 
május 25.
15:37Hol konzul a konzul?
Űrturista lesz – egyik napilapunk szerint – „hazánk tiszteletbeli luxemburgi főkonzulja”. Ez érthető. Jean Ries úr hazánkat képviseli tiszteletbeli konzulként Luxemburgban, ahol nincs rezidens magyar nagykövetség és konzulátus. Két mondattal később azonban az újság már arról ír, hogy Ries úr „hazánkban tiszteletbeli főkonzuli tisztséget lát el”. Vagyis egy másik ország (az adott esetben: Luxemburg) főkonzulja Magyarországon. A két állítás kizárja egymást. El kellene dönteni, hogy melyik az igaz. Mert különben még azt is megérjük, hogy a főkonzul Magyarországot é s Luxemburgot képviselje a világűrben, ahova készül.
10:18Rezgések
Kétszer is hallottam (tehát nem bemondói baki) egyik rádiónkban, hogy Szecsuan tartományban utórezgések voltak a földrengést követően. Rezegni azonban a nyárfa levele szokott, a föld, sajnos, inkább reng.
 
május 16.
09:18Minden közhivatal
Őszintén szólva elképedtem Gémesi Ferenc MEH-szakállamtitkár állítólagos kijelentésén, amely egyik hírügynökségünk előadásában így hangzott: „Öt éven belül az összes magyarországi közintézményben lennie kell olyan munkatársnak, aki beszéli a beás és a romani nyelvet.” Tehát az ö s s z e s közintézményben, lennie k e l l..., és a tetejében m i n d k é t cigány nyelvet beszélőnek. Én Gémesit okos embernek ismertem meg, ekkora, szükségtelen és gyakorlatilag megvalósíthatatlan marhaság indítványozását sehogyan sem vártam tőle. Aztán egyik napilapunk saját tudósításában olvastam a nyilatkozatot, amely így szól: „A kormány s z e r e t n é elérni, hogy mindazokban a közintézményekben, ahol e r r e i g é n y m u t a t k o z i k, legyen olyan munkatárs, aki beszéli a beás v a g y a romani nyelvet.” Így már egészen más, ezzel tökéletesen egyet lehet érteni. A két idézet – enyhén szólva – különbözik egymástól. Az egyik hamisít.
09:08Si vis pacem, para bellum!
Ha békét akarasz, készülj a háborúra! Kimondatlanul is ez állt annak idején a szocialista tábor erőltetett fegyverkezése közepette dúló békeharc mögött, amikor a hivatalos propaganda azt sugallta, hogy az imperialisták ugyancsak fenekednek ellenünk. De hogy valaki 2008-ban is ezt vallja!... Egy rendőrségi folyóirat első száma a vezércikkben így ad programot: „Lapunkkal a rendfenntartás új kihívásaira adandó hiteles válaszhoz már békeidőben szeretnénk hozzájárulni...” Már békeidőben? Vagyis: előbb vagy utóbb kitör a háború? És vajon ki ellen? Mi üzenünk hadat Oroszországnak vagy Irán nekünk? Netán a mianmari katonai junta akarja a betonba döngölni a NATO-t?
09:01Sztrájk az egészségügyben?
A 22 egészségbiztosító pénztár vezetői nem vették fel a munkát, mégis megkapták a fizetésüket – vezeti fel a témát egyik kereskedelmi televíziónk műsorvezetője. Hogy jogosan vagy jogtalanul kapták ezt a fizetést, azt nem az én tisztem eldönteni. De arról, hogy a vezetők sztrájkba léptek, arról mindenesetre most hallok elősör. Valójban ugyanis az történt, hogy az illetők még el sem kezdtek dolgozni, mert kiderült, hogy mégsem hozzák létre a 22 egészségbiztosító pénztárt. A munkát viszont az n e m v es z i f e l , aki sztrájkol.
 
május 14.
16:48Puccsra készül a Baptista Szeretetszolgálat?
Nem akarok Valki László fogadatlan prókátora lenni, mégis kétségbe vonom, hogy a neves nemzetközi jogász valóban azt nyilatkozta, amit egyik hírügynökségünk ad a szájába. Hogy tudniillik Mianmarban „a katonai junta azért nem akarja beengedni a segélyszervezeteket az országba, mert attól tart, hogy megdöntik a hatalmát”. Vagyis a jelentős hadsereget vezénylő junta a Baptista Szeretetszolgálat, netán az Ökumenikus Segélyszervezet vagy a Nemzetközi Vöröskereszt hadaitól fél? Na ne tessék mondani!
16:05Frissen sem foglalta el
1945 februárjában az Andrássy út 101-be költöztette be a fővárost frissen elfoglalt Vorosilov marsall a Vörös Hadsereg főhadiszállását – állítja egyik napilapunk publicistája. A Vörös Hadserehg főhadiszállása azonban Moszkvában volt, Budapestet pedig Malinovszkij és Tolbuhin marsall csapatai foglalták el. 1941/42-es elképesztő hadászati balfogásai miatt ettől fogva Vorosilov marsallra nem bíztak katonai feladatot.
15:25Gyilkosság + vérfertőzés + hullagyalázás
13 évi börtönre ítéltek egy fiatalkorút, aki a többi között agyonverte saját, 65 éves nagyanyját, majd a halottal közösült – jelenti egyik hírügynökségünk. Ennél borzalmasabb és gusztustalanabb hírt (legalábbis hazait) már régen olvastam. Mindamellett hadd szögezzem le: halottal nem lehet közösülni. A holttestet csak m e g g y a l á z n i lehet.
15:17Tekintet
Politikai pályára adja a fejét egy lübecki asszony, aki nagyon hasonlít Angela Merkelre, még úgy is öltözik, mint a kancellár. „Eddig beérte azzal, hogy kancellári tekintete miatt óriási sajtónyilvánosságot kapott”. Tekintet nélkül arra, hogy erről a fejleményről egyik hírügynökségünk számolt be, lefordítom magyarra: a hölgy k ü l s e j e emlékeztet a kancelláréra.
15:11Konkrét betörők
Egy debreceni ajándékboltot kétszer is kifosztottak a betörők, ezért tulajdonosa egy éjszaka bent maradt az üzletben és várta a tolvajokat – számol be a krimibe illő históriáról egyik képes hetilapunk. A tulajdonos „azt vette észre, hogy egészen konkrétan be akarják feszíteni az üzlete ajtaját” – folytatódik a cikk. Vagyis nem általánosságban akartak betörni és nem is elvontan, hanem e g é s z e n k o n k r é t a n. Hát ez nagyszerű!
08:22Irigylésre méltó pontosság
Egyik napilapunkból megtudhatjuk, hogy annak idején nyolc moziplakát-grafikus dolgozott a mai Kamra Színház helyén, a Kecseméti és a Reáltanoda utca sarkán. Nos: 1. A Kecskeméti és a Reáltanoda utca nem keresztezi egymást, tehát közös sarkuk sincs. 2. A Kamra Színház a Ferenciek terén található, 3. ám ha mégis egy közeli utcasarkot akarunk megnevezni, akkor a Károlyi Mihály és az Irányi utca sarkához közel. Viszont tény: a színháznak valóban Kamra a neve.
 
május 13.
16:34Lefokozták
Egyik hírügynökségünk jászberényi tudósításában arról olvashatunk, hogí felújították a helyi szovjet katonai temetőt, és az eseményen többek között Kijev főpolgármestere is részt vett. Négy bekezdéssel lejjebb Vitalij Zsuravszkijt már csak Kijev főpolgármester-helyettesének nevezik. Szó ami szó: gyorsan, alig négy bekezdés alatt lefokozták.
09:44Végzett, de hol és mivel?
Egy független dokumentumfilm-rendezőről és operatőrről írja egyik napilapunk, hogy Fulbright-ösztöndíjjal végzett a kaliforniai Berkeley Egyetemen. Az első probléma itt az, hogy ebből az elnevezésből erősen űgy tűnhet, mintha az egyetem Berkeley-ről volna elnevezve. (V.ö. Humboldt Egyetem stb.) Holott az egyetem a kaliforniai Berkeley városában található, tehát, ha már, akkor: Berkeley-i Egyetem. (Hiszen Szeged Tudományegyetemről sem beszélünk.) Valójában a Kaliforniai Egyetem Berkeley-i Tagozata (campusa). A második probléma az, hogy Fulbright-ösztöndíjat lehet kapni, azzal lehet egy egyetemen tanulmányokat folytatni (még pontosabban: továbbfolytatni), de egy egyetemet elvégezni vele ugyanúgy nem lehet, mint például köztársasági ösztöndíjjal. Egyetemet csak kitüntetéssel, vörös diplomával, summa cum laude stb. lehet(ett) elvégezni.
 
május 12.
20:07Kérjék vissza az iskolapénzüket!
Kérdés az egyik hazai televízió kvízműsorában: a következő tíz ország közül melyikben feszítteti keresztre magát minden évben egy férfi? A felsoroltak: Brazília, Haiti, Fülöp-szigetek, San Juan stb. Egy baj van csak. De az nagy. Nem létezik a világon San Juan nevű állam.
16:22Megint: betyár és pandúr
Új kémfőnök Putyin kormányában címmel közöl tudósítást az egyik új magyar hírportál. Az anyagban szó esik az új orosz kormány összetételében végbement változásokról , de még csak utalás sincs arra, hogy az SZVR (a Külső Hírszerző Szolgálat) új főnököt kapott volna. Sőt, magáról az SZVR-ről sem esik szó az anyagban, csak az FSZB-ről, amelynek azonban csak annyi köze vanm a kémkedéshez, hogy feladatai közé tartozik a külföldi kémkedés elhárítása. (Lásd: összetévesztik a betyárt a pandúrral.)
 
május 10.
17:26Díszszemle, vigyázz!
Azt közölte nézőivel az egyik kereskedelmi televízió híradója az idei május 9-i moszkvai díszszemle kapcsán, hogy az első katonai díszszemlét 1945-ben tartották a Vörös téren. A helyzet azonban az, valósággal visszaköszönnek a korabeli, technikailag primitív filmhíradó azóta ezerszer újra lejátszott kockái, amelyek a polgárháborús Vörös Hadsereg díszszemléjét mutatják, ahol Lenin ott áll – ha nem is a saját mauzóleumának mellvédjén, de mindenesetre – az emelvényen. Az 1941. november 7-i díszszemle pedig, amelyről a résztvevő csapatok egyenesen a frontra indultak (gyalog, mert olyan közel volt a front Moszkvához) közismert történelmi esemény.
 
május 8.
15:56Burmán
Egyik televíziónk híradójának riportere két ízben is arról beszélt, hogy mi a helyzet Burm á n . Nagy érdeklődéssel várom beszámolóját arról, hogy mi a helyzet másutt Dél-Kelet-Ázsián, például indonézián vagy Vietnamon.
14:56Elgondolkoztató...
Egyik napilapunk riportalanya elgondolkoztatónak mondja, hogy Babel, Majakovszkij és Gorkij vagy öngyilkos lett, vagy gulágra került. Ami az első kettőt illeti: Babel valóban büntetőtáborban végezte, Majakovszkij pedig főbe lőtte magát (a korabeli vicc szerint utolsó szavai ezek voltak: „Elvtársak, ne lőjetek!”), Gorkij azonban ágyban, párnák között hunyt el. Halála körül voltak bizonyos találgatások, de ezek között az öngyilkosság vagy a büntetőtábor nem fordult elő.
14:51Az ellenkezője legalább igaz
A sah időnként tekintettel volt bizonyos „iszlám érdekekre”, ez nem gátolta meg abban, hogy élénk diplomáciai viszonyt tartson fenn Izraellel – ezt állítja egyik hírügynökségünk, méghozzá, hogy még durvább legyen a hiba, nem is holmi kis tudósításban, hanem egy elemzésben. Az „elemző” a jelek szerint nincs tisztában azzal, hogy a sah rendszere éppenséggel a diplomáciai kapcsolatok felvételéig nem ment el Izraellel (éppen ama „iszlám érdekekre” való tekintettel), tehát az állításnak pontosan az ellenkezője az igaz.
 
május 7.
13:12Felemelt zárlat
Vizsgálják az izraeli miniszterelnök állítólagos viselt dolgait, de az ügyet titokzatosság lengi körül. Jövő héten azonban – vélekedik egyik napilapunk – „a bíróság felemeli a nyomozást fedő hírzárlatot”. Felemelni sok mindent lehet: fedőt, lobogót, fizetést, életszínvonalat, de zárlatot azt nem. A zárlatot magyarul (ellentétben az angollal, amelyben az idevágó ige valóban a to raise, szó szerint felemel) f e l o l d j á k , esetleg f e l f ü g g e s z t i k, vagy egyszerűen m e g s z ü n t e t i k .
13:00Betyárt a pandúrral...
Az új orosz kormányban külön miniszterelnök-helyettes fogja felügyelni a Szövetségi Biztonsági Szolgálatot és a külső elhárítást – állítja egyik napilapunk. De vajon mit hárítanak el külföldön a kágébések utódai? Merthogy a kémeket jobbára odahaza hárítják el. Gyanítom, sőt bizonyos vagyok benne, hogy a szerző a külső hírszerzésre gondolt. Vagyis – ez is gyakran ismétlődő hiba a hazai sajtóban – a lap összekeveri a betyárt a pandúrral.
12:55Koszorús László, a javaslat
„Koszorús László, a Fidesz szakpolitikusának javaslata ma kerül az egészségügyi bizottság elé” – jelentette egyik napilapunk. A cikk szerzője nyilván Koszorús László n a k, a Fidesz szakpolitikusának javaslatára gondolt, de – és ez sajnos nagyon elterjedt hiba – a név után következő ragot kispórolta. Így viszont azt közölte, hogy K. L. egy javaslat.
12:47És még mindig erőszak
Kiskorúak e l l e n i nemi erőszakkal gyanúsítanak egy férfit – hallottam egyik televíziónk híradójában. Lehet, hogy jogászul ezt így hívják, de akkor is majdnem olyan értelmetlen, mint amilyen a kiskorúak m e l l e t t i erőszak lenne.
 
május 6.
16:49Sajnos: megint nemi erőszak
Szegeden lebukott egy férfi: a rendőrök elkapták, amikor éppen egy nőt próbált megerőszakolni. Mint egyik hírügynökségünk elmondja: a rendőrség kiderítette, hogy a pasas korábban már két nőt erőszakolt meg. És most jön a java! „Vallomása szerint tettét szexuális indíték motíválta.” Hát erre magamtól sohasem jöttem volna rá.
16:35Ki erőszakolt meg kit?
Kétéves szabadságveszésre ítélték az USA-ban egy börtön papját, mert két elítélttel is nemi viszonyt folytatott – közli egyik hírügynökégünk. Érthető, hiszen ez a börtönfegyelem durva megsértése (A dolog erkölcsi oldalára most nem térünk ki.) Igen ám, de két bekezdéssel odébb már arról olvashatunk, hogy a pap k é trendbeli nemi e r ő s z a k b a n vallotta magát bűnösnek. Eszerint meg is erőszakolta a rabnőket? Még egy bekezdéssel lejjebb már arról olvashatunk, hoigy az egyik elítélt nő 2004-ben ismerkedett meg a pappal, eljárt miséire, tagja lett a börtön énekkarának. A másik pedig néhány hónappal később k e z d e t t v i s z o n y t v e l e. Ennyi idő alatt és két nővel összesen csak kétszer?...(K é trendbeli). És e r ő s z a k az, ha a fogolynő kezdett vele viszonyt?
 
május 4.
16:20Aprócska elírás
Egyik frissen gründolt hírportálunk szerint Kim Dzsong Il „apja a szovjet hadsereg katonája volt Szerbiában, amikor a rác lankákon felsírt az újszülött vezér”. Hát ha valóban Szerbiában lett volna Kim Ir Szen a szovjet hadsereg katonája, akkor még talán igaz is lehetne a „Kedves Vezető” születési helye. A baj (nagy baj!) csak az, hogy valaki valamit elírt vgy elhallott. Kim Ir Szen ugyanis valóban a szovjet hadsereg tisztje volt, de nem S z e r b i á b a n, hanem S z i b é r i á b a n. Ami, ismerjük el, a hasonló hangzás ellenére sem teljesen ugyanaz.
 
május 2.
21:33Geller, a hős
Uri Geller kétszer is megsebesült az 1968. évi háborúban – írja az izraeli kanálhajlítgató parafenomén életrajzát ismertetve egyik pletykamagazinunk. Ha ez igaz, akkor azt kell hinnem, hogy első sebét Geller talán a párizsi diáklázadás barrikádjain szerezte, míg a másodikat alighanem a Varsói Szerződés csapatainak csehszlovákiai bevonulásakor. Ezek az események zajlottak ugyanis 1968-ban. Izrael azonban ekkor már egy évvel túl volt a hatnapos háborún.
 
április 30.
09:09Éljen május elseje!
Egyik napilapunk értesíti kedves olvasóit, hopgy következő száma (az ünnep miatt) május másodikán, csütörtökön jelenik meg. Nos, el kellene dönteni, hogy május másodikán vagy csütörtökön. Május másodika ugyanis az idén péntekre esik.
 
április 29.
11:56Magyarország a Közép-Keleten
Ideje volna egységes álláspontra jutni arról, hogy hazánk Kelet-Közép-Európában vagy Közép-Kelet-Eurpában van-e. Szerintem egyértelmű, hogy az első a helyes, mivel Magyarország nem Kelet-Európa közepén terül el (Kelet-Európa közepe, ha nem tévedek, valahol Kijev környékén vagy még keletebbre van), hanem Közép-Európa keleti peremén. (A Közép-Kelet-Európa azért sem szerencsés, mert Közép-Kelettel kezdődik, ami ugyebár egészen más.) Az azonban végképp furcsa, amikor – mint egyik napilapunk tudósítója teszi a mai lapszámban – egy cikken belül hol ez, hol az szerepel. Egyébként mindegy. Mert mi írhatunk, amit akarunk: a Lajtától nyugatra bennünket akkor is Kelet-Európához fognak sorolni.
11:46Náci repülőtér
Népszavazást tartottak Berlinben a tempelhofi repülőtér fennmaradásáról. Egyik napilapunk tudósítója ezzel kapcsolaztban elmondja, hogy a repteret a náci időkben építették. Hát nem. 1923-ban, vagyis éppen tíz évvel Hitler hatalomra jutása előtt avatták fel.
11:43Sorozatosan elfelejtik névelőt
„Miniszterelnök úr megértő volt ebben a kérdésben” – nyilatkozta egyik új miniszterünk. Az ügy szempontjából mindegy, hogy melyik kérdésben. Ami nem mindegy: ha nem megszólításképpen, nem az illetővel szemben, hanem harmadik személyben említenek egy tisztségviselőt, akkor a magyar nyelvben tisztsége előtt határozott névelőt kell használni. (Gyengébbek kedvéért: „a miniszterelnök úr”.) Hozzá kell tennem: a most idézett miniszter nem áll egyedül ezzel a névelőtlen szerkezettel, az sajnos kezd tömeges méreteket ölteni a hivatalos beszédben és a médiában. Ennek a szervilizmusnak kiemelkedő fokozása, amikor az illető tisztségviselőnek még a címét is (megintcsak nem megszólításban) nagy kezdőbetűvel írják. („A Köztársasági Elnök Úr”.)
 
április 28.
15:10Uram! Az idézetemért jöttem
„Ki ne emlékeznék P. Howard egyik klasszikus regényének kezdő soraira? Arra a bizonyos kérdő mondatra, hogy uram, nem látta a késem? A válasz, de igen, itt van a hátamban” – kezdődik egy publicisztika egyik napilapunkban. Nos, ha a regény klasszikus, akkor az is elvárható, hogy pontosan idézzék.A regény első mondata azonban nem kérdő, hanem kijelentő. Így szól: „Uram, a késemért jöttem.” A válasz pedig ez: ”Hol hagyta?” Az hogy „a hátamban” csak a regény tizenötödik mondatában hangzik el, ám ott is „de igen, itt van” nélkül.
09:33Kiűzés
Egyik kereskedelmi televíziónk híradója, egy kabuli katonai díszszemle képeit sugározva, amelyen merényletet kíséreltek meg Hamid Karzai elnök ellen, azt mondta, hogy a parádét „a szovjet csapatok kiűzése 16. évfordulója” alkalmából rendezték. (Vagy mint egyik napilapunk publicistáka írja: „± szovjetek elleni győzelem évfordulóján”.) Minthogy azonban Borisz Gromov tábornokkal az élén 1989. február 15-án távozott Afganisztánból az utolsó szovjet katona is, ez a 16. évforduló természetesen sem stimmel. 16 évvel ezelőtt, 1992 áprilisában más esemény történt Afganisztánban. A modzsahedek akkor foglalták el Kabult.
09:24Modern kor
Nem tudom, mit tart modern kornak egyik napilapunk szerzője. Ő ugyanis azt állítja, hogy a modern kori történelemben szinte példa nélküli, hogy az egyház szolgájából politikus, netán államfő legyen. Ha a 20. század a modern korhoz tartozik, akkor hadd említsem meg például a második világháborús szlovák bábállam fejét, Jozef Tiso pátert, Kir kanonokot, Dijon polgármesterét, francia parlamenti képviselőt, vagy a hazaiak közül – a teljesség igénye nélkül – Vas József katolikus lelkészt, népjóléti minisztert, Balogh István szegedi plébánost, miniszterelnökségi államtitkárt, Tildy Zoltán református lelkészt, köztársasági elnököt. Ha csak a múlt század második fele modern, akkor hadd hivatkozzam Péter János református püspökre, külügyminiszterre. Ha modern koron szerzőnk csak a 21. századot érti, akkor e feladat már nehezebb, hiszen ebből a századból még csak nem egészen hét és fél év telt el, de kapásból akkor is megnevezhetek néhány példát: Mike Huckabee baptista lelkészt, Arkansas állam (USA) volt kormányzóját, aki 2008-ban indult a Republikánus Párt elnökjelöltségéért, Tőkés Lászó református püspököt, az Európai Parlament képviselőjét, ifj. Hegedüs Lóránt református lelkészt, a MIÉP alelnökét, volt országgyűlési képviselőt, Balog Zoltán református lelkészt, az Országgyűlés emberi jogi bizottságának elnökét. Elég?
 
április 27.
07:57Lehet, hogy anya mégsem csak egy van?
Egyik napilapunk riportjában szerepel egy leány, aki K. faluban „él anyjával, nevelőapjával és húgával”. Arra a kérdésre, hogy szokott-e imádkozni, ezt feleli: „Csak akkor imádkozom, ha mélyponton vagyok. Sokat imádkoztam, amikor meghalt a mamám.” A magyarázat megtalálója jutalomban részesül.
 
április 26.
11:33Nem lesznek ott a kitalált eseményen
Két pletykalapunk is elcsámcsog Putyin elnök válásán és egy nála 30 évvel fiatalabb tornászbajnoknő (akit a tetejében egy harmadik hetilapunk divának titulál) tervezett esküvőjén. De azért a hirlapi kacsában is lehet igazság. Az egyik pletykalap ugyanis azt írja, hogy „Putyin lányai, a huszonhárom éves Mása és egy évvel fiatalabb húga, Kátya nem lesz jelen a június 15-re tervezett esküvőn”. (A „lányai” után használt „lesz”-t külön is ajánlom az olvasó figyelmébe.) Ezt viszont nehéz kétségbe vonni. Ha ugyanis nem lesz esküvő (márpedig nem lesz), akkor az elnök lányai valóban nem lesznek ott.
11:23Haragos hóhérok
A brit Börtönfelügyelők Szövetségének főtitkárhelyettese egy állításával magára haragította az ítéletvégrehajtás vezetését – írja egyik napilapunk tudósítója. Nofene! Nagy-Britanniában visszaállították a halálbüntést? Az í t é l e tvégrehajtó ugyanis a hóhér. A börtönök a b ü n t e t é svégrehajtás intézményei.
11:17Egy égitesttel odébb
Egyik napilapunk munkatársa 1968-ról írva azt mondja, hogy akkor állították Föld körüli pályára az Apolló-8 űrhajót. A „ nagy pláne” azonban éppen az volt ebben az amerikai űrhajóban, hogy H o l d körüli pályára állították. A szerző ugyan azzal kezdi írását, hogy ő még nem élt akkor, ám ez nem mentség. A mai történészek sem éltek még i. e. 44-ben, mégsem hivatkozhatnának erre, ha például azt állítanák, hogy március idusán Julius Ceasar ölte meg Brutust.
11:09Sötétség a fejekben
Egyik napilapunk Arthur Koestler magyar monográfusára hivatkozva azt írja, hogy az író műveit csak néhány százan ismerik szülőhazájában. Nem hiszem, hogy Márton László ezt mondta volna, de ha mégis, néhány nullával tévedett. A könyvek példányszáma ugyan ma nálunk sokkal kisebb, mint néhány évtizede volt, de azt azért ne tessék állítani, hogy – a teljesség igénye nélkül – a Sötétség délben-t (magyarul megjelent 1988-ban), A tizenharmadik törzset (magyarul megjelent 1990-ben), a Mint éjjeli tolvaj-t (magyarul megjelent 1992-ben), A jógi és a komisszárt (magyarul megjelent 1994-ben) Az érkezés és indulást (magyarul megjelent 2000-ben) Magyarországon csak néhány száz ember olvasta!
11:00Időgépes tudósítónk jelenti
Katonai díszzenekar vonul a napilapban közölt fényképen. Aláírása szerint ez „albán ünnep a NATO-csatlakozáskor”. A fotóriporter nyilván időgéppel repült a jövőbe és úgy örökítette meg az Albánia NATO-csatlakozásakor végbemenő jelenetet. Merthogy a balkáni országot ugyan a szervezet már valóban meghívta tagjai közé, de a csatlakozás csak valamikor a jövőben következik be.
10:51A tiszteletes káplán
Alig néhány napja olvastam egyik napilapunkban egy tiszteletes atyáról. A mai számban egy káplán lett tiszteletes. Szerintem az effajta következetes tudatlanság kevéssé tisztelendő.
 
április 25.
20:12Dehogynem tett vallomást!
Vicc az átkosból. Évtizedek után hazajön látogatóba a disszidens és megkérdi itthon maradt barátját: „Milyen itt az élet?” „Jó” – hangzik a tömör válasz. „És valamivel részletesebben?” „Nem jó.” Ez jutott eszembe egyik kereskedelmi televíziónk híradóját hallgatva, amelyben egy hosszabb külföldi tartózkodás után hazatért férfi önként jelentkezett a rendőrségen, mert úgy hallotta, hogy egy tíz évvel ezelőtti gyilkosság „megrendelésével” gyanúsítják. A rendőrségen nem tett vallomást – folytatja a riporter, hogy két mondattal később már az derüljön ki: a gyanúsított tagadja a vádat. Valamivel részletesebben: nem tett b e i s m e r ő vallomást.
13:42Dzsina nyomozó törzszászlós és a szexpartik
Divatos mondás (felkiáltás) volt valaha: „Hogy mik vannak és hogy kell vigyázni!” Ez jutott eszembe egyik képes hetilapunkat forgatva. A Szexpartik Dzsinával című cikkben a többi között ez olvasható: „Többféle drogot, köztük marihuánát, valamint feltehetően úgynevezett folyékony Ecstasyt találtunk orrcseppes üvegekben a férfi lakásán és a kocsijában – tudtuk meg a felderítésben részt vevő Sztancsik András törzszászlóstól, a bűnügyi osztály nyomozójától. Utóbbit a lányok nemes egyszerűséggel Dzsinának hivtak.” Természetesen a z utóbbit, és nem h i v t a k , hanem h í v t á k. De ne akadjunk fenn nyelvtani hibákon! Mi ez ahhoz képest, hogy a Sztancsik András törzszászlóst a lányok Dzsinának hívták, és – mint a cikk címéből is kiderül – szexpartikat tartottak vele? Mielőtt azonban a rendőrség belső ellenőrzése nyomozásba kezdene a nyomozóval szemben, mert az szexpartikba bonyolódott drogos lányokkal, megfejtem a rejtélyt: az „utóbbi” nem rá vonatkozik, hanem a folyékony Ecstasyra. Fő a gondos szerkesztés!
10:18Az utód
„Elültették a „Sissi-pálma” utódját. Névadója nem királyi fenség ugyan...” Kár tovább olvasni. Ha Sissiről nevezték is el, bizonyosan nem Erzsébetről, mert egy császár- és királyné nem fenség, hanem felség.
10:15Nemcsak kéjelgett – jelentett is
Nagy sajtóvisszhangot kapott annak a prostituáltnak az ügye, akit a bíró megakadályozott abban, hogy elvetethesse magzatát. Egyik napilapunk riportjából kiderül, hogy a nő, akit harminc napi elzárásra ítéltek tiltott kéjelgésért, többek között a tartótisztjének is jelezte, hogy abortuszra készül. Nem lehet, hogy a fegyintézet n e v e l ő tisztjének szólt? Merthogy t a r t ó tisztjük csak az ügynököknek van.
 
április 24.
17:05Földrajzból megint elégtelen
A Don-medencét nevezi meg egy cselekmény színhelyeként egyik hírügynökségünk. Csakhogy Ukrajnában nincs ilyen földrajzi egység. Másutt sem. Van viszont Donyec-medence. Igaz, a két folyó neve között mindössze három betű a különbség, dehát a Dunát sem illik a Dunajeccel összetéveszteni.
14:29Díjazom a költőt, az újságot – nem
A 95 esztendeje született Jékely Zoltán költő 1939-ben B a u m g a r t n e r -díjat kapott – ezzel örvendezteti meg olvasóit egyik napilapunk. Ha ez igaz, akkor én meg bizonyára a kőbányai B a u m g a r t e n n é l vásároltam a gépkocsimat.
10:24Megbánta
„Rabolt – megbánta” – ez az inzert volt olvasható egyik kereskedelmi televíziónkban egy betörő elfogásáról szóló riport alatt. Isten látja lelkem, nem akarom védeni a tettest, hiszen betörni is fölöttébb csúnya dolog, de azért tényként szögezzük le: nem rabolt. A rablás ugyanis – amelynek a büntetési tétele is sokkal magasabb – azt jelenti, hogy a bűnöző zsákmányát erőszakkal szerzi meg. Itt pedig erről nem volt szó. A bűnügyi riporternek nem kell jogvégzett személynek lennie, de azért nem árt, ha a büntetőjognak legalább az alapfogalmaival tisztában van.
 
április 23.
15:48Tiszteletes atya
Olyan, hogy „tiszteletes atya” természetesen nem létezik. A „tiszteletes” ugyanis protestáns, míg az ”atya” katolikus lelkész. Mégis ez a fából vaskarika szerepel egyik hírügynökségünk jelentésében, amely tiszteletesnek nevezi a brazil Antonio di Carli atyát, a „lufizó papot”.
14:46Nem atyánk
Felelős városatyának nevezi egyik hetilapunk szerzője Ipkovich Györgyöt. Ami a felelősséget illeti, abban én nem kételkdem, de a városatyaságban annál inkább. Ipkovich ugyanis Szombathely p o l g á r m e s t e r e . A v á r o s a t y a viszont valamely önkormányzat, törvényhatósági bizottság t a g j a .
09:29Understatement
Az angolokra oly jellemző, jó magyar fordítással nem bíró fogalom, az understatement szép példát fedeztem fel egyik napilapunkban. A szerző egy öreg, hárommillió kilométert futott, farmotoros 66-os Ikarus buszról azt írja, hogy t ö b b s z ö r is megtette a Berlin-Moszkva távolságot. Ha a két főváros közti távolságot durván 2000 kilométernek számítjuk, akkor a busz ezt 1500-szor tette meg. Ami egynél kétségtelenül több, tehát valóban többször tette meg.
 
április 22.
16:35Négyet egy csapásra!
Egyik hírügynökségünk egyetlen jelentésében szerepel Georgij Dimitrov bolgár, Sztálin orosz, Gottvald cseh és Lindon Burnham guyanai vezető. Az első helyesen: Georgi, Sztálin szovjet (esetleg grúz, de semmiképpen sem orosz), a cseh államfő családi neve helyesen: Gottwald, a guyanai elnök kevéssé használt keresztneve helyesen: Linden, de általában Forbes Burnhamként emlegették. Ez szép teljesítmény!
16:31Sokadszor: és
A magyar külügyminisztérium államtitkára állítólag azt nyilatkozta egyik hírügynökségünknek, hogy a terrorizmust megelőző óvintézkedések szigorításáról szóló törvényt az Egyesült Államokban a szenátus é s a kongresszus is nagy többséggel fogadta el. Vajon a külügyi államtitkár vagy a hírügynökség nem tudja, hogy a szenátus a kongresszus része: két háza közül az egyik (a felső)?
 
április 21.
21:06Városi legenda – felmelegítve
Lehet, hogy már írtam erről a marhaságról, de nem tudom megállni, hogy ismét ne tegyem szóvá. Kivált, hogy most az egyik legismertebb, ha nem is feltétlenül a legnépszerűbb televíziós műsorvezető szájából hallottam. Azt tudniillik, hogy a Ratkó-korszakban hivatalos jelszó volt az, hogy „Lánynak szülni dicsőség, asszonynak szülni kötelesség”. Szó se róla, Rákosi Mátyás országlása idején sok hülye jelszó született, de ez a városi legenda (valaki kitalálta,a többiek gondolkodás nélkül átveszik és szajkózzák) klasszikus példája lehet. A „megesett” lányokat azokban a szuperpuritán években hivatalosan ugyanúgy megvetették, akár a Horthy-rendszer idején. De legalábbis a pártból, az ifjúsági szövetségből feltétlenül kizárták. Méghogy dicsőség! Ne tessék visszaélni azzal, hogy a mai lakosság túlnyomó hányada később született, és ezért az azzal a korral kapcsolatos szamárságokat viszonylag könnyen lehet neki beadni!
20:57Személyesen
Egy debreceni kiállításon annyira vigyáznak a festményekre – tudhattuk meg egyik televíziónk híradójából – hogy a teremben „a biztonsági őrnek személyesen ott kell lennie”. De jó, hogy ezt megtudtam! Én ugyanis eddig úgy képzeltem, hogy a képek őrzését alvállalkozásban őrkutyának is kiadhatják.
20:54Lassított galambposta
Ideiglenesen szünetel a Putyin válásáról hírt adó orosz újság megjelenése – jelentette ma este egyik hírügynökségünk. Mint annak idején a Lúdas Matyi című szatirikus lap fennen hirdette: egy csecsemőnek minden vicc új. Igen, de egy hírügynökségnek is? Merthogy ez a hír több mint két napja, egész pontosan tegnapelőtt délelőtt már szerepelt egy magyar honlapon. A hírügynökséget annak idején azért nevezték el t á v i r a t i irodának, mert tudósítói távíró útján továbbították a szerkesztőségbe a híreket. Később telefonon, esetleg légipostával, telexen, emailben. De ezt a hírt, úgy látszik, vonaton hozták Moszkvából Budapestre. Ámbár másfél nap alatt az is ideér. Sebaj, fogjuk a vasutas sztrájkra!
14:46Teherűrhajó
A Szojuz TMA-11 teherűrhajó szabálytalan leszállásáról számol be egyik hírügynökségümk. T e h e r űrhajó? Persze. Hiszen rakománya 1 db. orosz kozmonautából, 1 db. amerikai és 1 db. dél-koreai űrhajósnőből állt. De ha még pontosabbak akarunk lenni: nem is az űrhajó ért földet, hanem annak a leszálló egysége.
 
április 19.
20:54Ki késel az éji homályban?
Újabb késelés történt Szabadkán. Mint egyik hírügynökségünk beszámol róla: „egy fiatal párba belekötött két másik férfi”. Ebből szerintem az következik, hogy a megkéselt pár is két férfi volt, különben nem állna ott a m á s i k szó. Eszerint homofóbok kötöttek bele egy meleg párba. Vagy lehet, hogy a tudósító nem ezt akarta mondani?
09:40Magas rangú főhadnagyok
A „Világ igazairól” szóló cikkében egyik napilapunk megemlékezik „magas rangú” magyar katonatisztekről, köztük Thassy Jenőről és Görgey Guidóról, akik a vészkorszakban üldözötteket mentettek. A minap elhunyt Thassy Jenő, valamint Görgey Guidó rendfokozata 1944-ben főhadnagy volt. Ami természetesen mit sem von le érdemeikből, de magas rangnak akkor sem nevezhető.
 
április 18.
11:26Angol-amerikai
Amerikai hetilapnak titulálja egyik napilapunk online kiadása az Economistot. Nem volna égbekiáltó a hiba (a hetilap valójában angol), de sajna, ez a napilap g a z d a s á g i napilap. És ott azért illene tudni...
10:42Különös eljárás
Egyik hetilapunk munkatársa Madridban kubai „másként gondolkodókkal” találkozott, akik hazájukban „2003-ban 20-25 éves börtönbüntetést kaptak”, ám nemrégiben kiengedték őket a börtönből, sőt, az országból is. „Felmentő ítéletet azonban máig sem kaptak, mint ahogy annak idején elmarasztalót sem”. Eszerint a 20-25 évi börtön nem elmarasztaló ítélet?
10:21Saját magából vált ki
Egyik hetilapunk hosszú sztorit közöl a texasi poligám központról. Ezt szerinte „az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krsztus Egyháza üzemelteti, amely a mormon vallásból vált ki mintegy száz éve”. A fentnevezett egyház azonban maga a hivatalos mormon egyház, amely ilymódon kivált sajátmagából. A többnejűség mellett kitartó texasi szakadárok egyházának neve valójában az Utolsó Napok Szentjeinek F u n d a m e n t a l i s t a Jézus Krisztus Egyháza. A különbség persze csak egy szó, ám ez legalább akkora különbség, mint mondjuk az egymást ugyancsak kiátkozó II. és a III. Internacionálé közötti (ha ugyan valaki még emlékszik rájuk).
08:46Megjegyzés egy napilap felé
Lassan-lassan már hozzászokom, hogy fél tucatnyi rag, kötőszó helyét kizárólagosan a f e l é veszi át, de azért mindennek van határa! Egyik napilapunkban ma az olvasható, hogy az erőműveket a f e l é j ü k kifizetett állami támogatás visszafizetésére kötelezik. Ha volna ennek az újságnak olvasószerkesztője, elbújhatna szégyenében. De nincsen.
 
április 16.
15:01Elítélt foglyok a rendőrségi fogdában
Egyik hírügynökségünk meglepő hírt közöl: a Krónika című erdélyi újság szerint Románia egyik legkorszerűbb rendőrségi fogdája a sepsiszentgyörgyi, amely népszerű az elítéltek körében. Nem állhat valami magas fokon a törvényesség ott, ahol elítélteket tartanak fogva a rendőrségen. Vagy: a fogalmak ismerete nem állhat magas fokon abban a szerkesztőségben, ahol nem tuják, mi a különbség a gyanúsítottak és az elítéltek között.
 
április 14.
15:03Csak következetesen!
Egyik hírügynökségünk, ha Kárpátalja szerepel valamelyik anyagában, a régió magyar neve után újabban zárójelben mindig feltünteti: Zakarpattya. Ugyanígy Ungvár után zárójelben elolvasható, hogy Uzshorod, Munkács után: Mukacseve. Nyilván azért szükséges ezeket az elnevezéseket ukránul is feltüntetni, hogy a magyar olvasó is megértse. Nekem egyébként nem volna különösebb bajom ezzel a gyakorlattal, de akkor mivel magyarázható , hogy ugyanez a hírügynökség – hogy csak az elmúlt 24 órában kiadott jelentéseire hivatkozzam - a Vajdaság után nem írta félreértések elkerülése végett, hogy Vojvodina, egy másik jelentésében Nagyvárad után sem olvasható, hogy Oradea stb.?
08:23Madár – madár?
Ezt a bejegyzést kénytelen vagyok nevesíteni. A Népszabadság azt ígéri első oldalán, hogy „római tudósítónk, Sárközi Júlia beszámol róla, hogyan voksolt az Örök Városban mint olasz állampolgár”. Néhány oldallal odébb valóban olvasható ez a beszámoló, de Sz. J. szignóval. A monogramot
a tudósítás alá biggyesztő szerkesztőnek nyilván Szászi Júlia járt az eszében. Aki szintén a lap tudósítója. Csak éppen nem Rómában, hanem Bécsben.
 
április 13.
17:20Szupergyors orosz Boeing
Technikai szenzációról ad hírt egyik hírportálunk, méghozzá úgy, hogy észre sem veszi. Arról számol be ugyanis, hogy az amerikai Delta leszállni készülő és az orosz Don-Avia légitársaság éppen, hogy felszállt gépe majdnem összeütközött Moszkva közelében, amikor az orosz légitársaság Boeing 737-ese 1100 km/órás sebességgel repült. Az említett Boeing maximális sebessége azonban csak kb. 900 km/óra, tehát, ha hinni lehet a közleménynek, az oroszoknak valamilyen rejtélyes módon sikerült a gépet úgy átalakítaniuk, hogy az 1100 km/óra sebességgel repüljön. Külön szenzáció, hogy ezt a sebességet a gép közvetlenül a felszállás után érte el. Valójában az összeütközéstől a diszpécser által megmentett két gépnek az e g y ü t t e s sebessége volt 1100 km/óra, vagyis ilyen sebességgel, erővel csapódtak volna egymásnak, ha a légiirányító közbe nem lép...
 
április 12.
17:06A nyomorgók Újlipótvárosa
„Újlipótvárost több területtel együtt 1950-ben csatolták a XIII. kerülethez, korábban munkásairól, szegényégéről és rossz közbiztonságáról volt híres” – állítja egyik hetilapunk. Az Újlipótvárosban azonban alig egy-két olyan ház létezett, ahol munkások, szegények éltek (pl. a helyi köznyelvben bagolyvárnak csúfolt Visegrádi utca 18-20-22). Ezt a környéket éppenséggel jómódú polgári lakosságáról, jó közbiztonságáról ismerték. Ha a szerző a „XIII. kerület” szó után nem spórolt volna ki egy „amely”-t, akkor volna igaza. Tudniillik munkásairól, szegénységéről és rossz közbiztonságáról Angyalföld, vagyis a korábbi XIII. kerület volt – talán nem is annyira híres, mint inkább – hírhedt.
 
április 11.
09:25Futótűz
Folytatja ámokfutását a láng – ez a címe egyik napilapunkban annak az összeállításnak, amelyben az olimpiai láng útját kísérő akciókról van szó. Tartok tőle, hogy a címadó nem gondolta végig, milyen az ámokfutás. A cím ugyanis akkor volna helyénvaló, ha az olimpiai láng útja közben hol itt, hol ott kapna bele épületekbe, égetne halálra embereket. Ennek viszont éppen az ellenkezője történik (ez nem értékítélet, csak ténymegállapítás): a lángot igyekeznek elfújni, legázolni. Hja kérem, már Karinthy is megmondta: anyám, az ámok nem hazudnak.
 
április 10.
14:37Szolgáltatás
Azt hallom egyik rádiónkban, hogy eljárás indult egy férfi ellen, aki lányokat beszélt rá, hogy pénzért teljesítsenek szexuális szolgáltatást. Különösen annak örültem, hogy p é n z é r t . Anélkül ugyanis többnyire szerelemből teszik, de mindenesetre nem szolgáltatás.
 
április 9.
16:16Tejszín a négyzeten=kocsiszín a négyzeten
Egy fogtechnikusnőről írja egy önkormányzati újság, hogy „Szabadszálláson nevelkedett, amelyet irodalmi vonatkozásai tettek ismertté. A faluban ma is áll Petőfi Sándor édesanyjának, Pőcze Borbálának emlékháza”. Ebben az állításban mindent összekevertek, amit csak lehet, sőt, amit nem lehet, azt is. 1. Petőfi Sándor anyját nem Pőcze Borbálának, hanem Hruz Máriának hívták. (Általános iskolai tananyag).2. Pőcze Borbálának (József Attila édesanyjának) a családja ugyan valóban szabadszállási, de a faluban nincs emlékháza. 3. Viszont: megvan a költő nagyapjának, Pőcze Imrének a csőszháza. 4. A Petrovics-családnak pláne nincs emlékháza Szabadszálláson, mert azt a házat, amelyben laktak, 1835-ben elvitte a dunai árvíz. Mindmellett semmi kétségem aziránt, hogy a fogtechnikusnő valóban Szabadszálláson nevelkedett.
 
április 7.
15:58Én nem vagyok civil?
Májusban két civilt utaztat ki a Honvédelmi Minisztérium Afganisztánba, hogy „hiteles képet tudjanak közvetíteni az ott folyó magyar újjáépítési csoport munkájáról” – tudatja egyik hírügynökségünk, majd közli: ”Szekeres Imre úgy tudja, ez az első alkalom, hogy civilek látogathatnak el egy afgán katonai táborba”. Kétlem, hogy Szekeres úgy tudná. Nincs még egy fél éve sem, hogy az ő kíséretében, több más újságíró és civil biztonságpolitikai szakértő kíséretében magam is jártam Afganisztánban, egyebek között egy katonai táborban. Igaz, páncélsisakot és repeszálló mellényt adtak ránk, de attól még civilek maradtunk. Vagy nem?
10:11Földrajzból elégtelen
Bomba robbant Szocsiban, nem sokkal Bush elnök távozása után – olvasható egyik hírportálunk cikkében. A portál céloz rá, hogy a terrorakciónak csecsen vonatkozása is lehet, hiszen Szocsi alig néhány órányira van Csecsenföldtől. Igen, repülőgéppel.
09:59Disznó félreértés
Rosszul jár az olvasó, ha az egyik napilapunk külön Adria-mellékletében foglaltaknak megfelelően próbál pulykát rendelni Horvátországban. Aszerint ugyanis a pulyka neve horvátul svinjski. Az utazó viszont ne csodálkozzon, ha így kéri, ám pulyka helyett sertést kap. A svinjski ugyanis azt jelenti.
 
április 5.
10:21A jó kiállású államfő
Az interjú műfajában kissé szokatlan eljárással él egyik napilapunk munkatársa, amikor a Hamid Karzaival készített beszélgetése közepén „a magas, jó kiállású pastu államfőként” említi interjúalanyát. Az újságíró(nő)nek természetesen lehet véleménye az interjúalany külsejéről, de azért ismerjük el: némileg meglepő lenne, ha a George Bush-sal készült interjúban, mondjuk, a „pofára is undorító texasi államfőt” emlegetné.
 
április 3.
09:07És
Egy hazai tanácskozásról tudósítva egyik napilapunk beszámolt arról, hogy azon több száz pap é s lelkész vett részt. Az irószövetségi összejövetelen pedig költők és poéták, a múzeumin régészek és archeológusok, a MÚOSZ értekezletén pedig újságírók, hírlapírók és zsurnaliszták?
 
április 2.
14:29Aggastyán akrobaták
Egyik napilapunk azt állítja egy fénykép fölötti címben, hogy „Kilencvenévesek lettek a Vörös Nyilak”. Meglepő volna, ha igaz volna, hiszen a Vörös Nyilak a brit Királyi Légierő (RAF) repülős akrobatacsoportja, márpedig 90 éve a pilóták még örültek, hgy lyuk van a fenekükön, nemhogy akrobatikával foglalkozzanak. Megoldás (magából a képszövegből is kiderül): csak a RAF 90 éves.
14:12Bux
Szuperrövid glossza egyik napilapunk 17. oldalán: „A budapesti tőzsdeindex azt mutatja: bux, Fletó!”. Alcím ugyanennek a lapszámnak a 12. oldalán: „Erősödött tegnap az index”.
13:40Kiment a ház az ablakon
Mint közismert, a szovjet törpe volt a világon legnagyobb. Ám úgy látszik, nemcsak a szovjet kabin, hanem az orosz is az. Egyik hírügynökségünk beszámolója szerint ugyanis Roman Abramovics csukotkai kormányzó most elkészült jachtján a tengernagyi kabinban van a többi között színpad, kiállítóterem, három ebédlő, úszómedence. Nem tudom, hogy ki a tengernagy (Abramovics, netán a jacht kapitánya?), de hogy az a helyiség, amelyben három kiállító t e r e m és úszómedence stb. van, nem k a b i n – arra megesküszöm. Attól tartok, még l a k o s z t á l y n a k sem lehet nevezni.
10:57Április tizenötről szóljon az ének
Valaha, amikor egyik rádiónknál dolgoztam, beszédtanárunk, a boldog emlékű Fischer Sándor elmagyarázta, hogy a dátumokat helyesen úgy kell kimondani, hogy „április elseje” (és nem „április egy”), „április másodika” (és nem „április kettő”) stb. Ezt egyébként nem az ő úri szeszélye, hanem a magyar nyelvtan diktálta így. Ehhez az elvhez szigorúan tartották is magukat az említett rádió „hivatásos beszélői” (bemondók, riporterek, tudósítók), és mindig fájdalmasan érintett bennünket, ha a műsorban megszólaló riportalany (tehát nem rádiós) például „április négyet” emlegette. De mikor volt már az! Ma reggel egy rádiós hirdetésben, amelyet természetesen bemondó olvasott fel és amelyben tudósítót kerestek, azt hallhattuk, hogy „jelentkezési határidő április tizenőt”. Romlásnak indult...
 
március 31.
17:39Három a magyar igaztalanság
Egy internetes enciklopédia magyar „kiadása” szerint a Mahatma Gandhi iránt „érzett mélységes tiszteletből Dzsavaharlal Nehru, az első indiai elnök lánya, nevét Indira Gandhira változtatta”. Ezzel szemben 1. Dzsavaharlal Nehru nem volt az első indiai elnök lánya. 2. Mégcsak az első indiai elnök sem volt, csak az első miniszterelnök. 3. Leánya, Indira (akiről valójában szó van), bár kétségtelenül tisztelte a Mahatmát, nem ettől lett Gandhi, hanem attól, hogy férjhez ment egy Gandhi családnevű, ám a Mahatmával még csak rokoni kapcsolatban sem álló férfihez.
16:21Passz!
Karsai József képviselőt, aki az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvényre – a frakciófegyelmet megsértve – nemmel szavazott, pénzbüntetésre ítélte az MSZP-frakció. Egyik távirati iroda beszámolója szerint „Karsai József azt mondta, hogy a százezer forintos pénzbüntetést nem vitatja, és jótékony célra kívánja fordítani”. Nagyon kérem, aki érti ezt, magyarázza meg nekem. Mert szerintem ebből a közlésből egyértelműen az derül ki, hogy a frakció fizet büntetést Karsainak.
 
március 30.
16:21A Hang
A Voice of America rádiót idézi egyik hírügynökségünk. Nofene, annak idején még Amerika Hangjának gyalázták! Újabban „angolosított”?
15:55GDP
A világon az Egyesült Államokban a legmagasabb az egy főre eső GDP – jelenti ki kategorikusan egyik napilapunk. A CIA-féle Factbook (Tények könyve) idei adatai szerint az egy főre jutő GDP terén az USÁ-t hat állam is megelőzi, nevezetesen: Luxemburg, Kuvait, Katar, az Egyesült Arab Emirségek, Szingapur és Norvégia. Igaz, a CIA már sokszor mondott csődöt. Egyebek között a Szovjetunió felbomlását sem tudta előre jelezni. De ezt talán még tudja. Ellentétben a szerzővel.
15:40Csak egy fordulóra kérem
Kínai lőszerek Romániában és Albániában fordultak csak meg az egykori keleti tömb országai közül – állítja egyik napilapunk az Afganisztánba került, állítólag kínai eredetű, de Magyarországnak tulajdonított lőszerszállítmány kapcsán. Nem kell ballisztikai szakértőnek lenni, hogy tudjuk: ha egy lőszer m e gfordul, akkor nagy baj van, mert azt találja el, aki kilőtte. De nyelvészeti szakértőnek sem kell lenni ahhoz, hogy tudjuk: ezek a lőszerek nem meg-, legfeljebb e l ő fordultak Romániában és Albániában.
15:33Időgép
Az a képaláírás, amelyet egyik napilapunkban olvashatunk, csak akkor lehetne igaz, ha a NATO, avagy a bolsevik ármáda rendelkezne (rendelkezett volna) időgéppel. Az Alekszandrov-kórus minapi brüsszeli fellépését ábrázoló fénykép aláírása szerint ugyanis a Vörös Hadsereg kórusa lépett fel a brüsszeli NATO-központban. A NATO – mint ismeretes – 1949-ben jött létre. A Vörös Hadsereget – ez már kevésbé ismeretes, de attól még tény marad –1946-tól már nem úgy nevezték, hanem Szovjet Hadseregnek. Ám ami a legfontosabb: ez utóbbi talán csak szeretett volna Nyugat-Európáig eljutni, de a NATO az útját állta. Az a kórus, amelynek tagjai 2008-ban Brüsszelben énekeltek, a NATO-val közös grémiumot fenntartó orosz hadseregé.
15:22Készületlen törvény
„A Balaton törvény április közepén a parlament elé kerül, júniusra pedig eikészül.” Ezt a kijelentést adja egyik hírügynökégünk a Balaton Fejlesztési Tanács elnökének szájába. Lehet, hogy e tanács elnöke ne tudná, hogy nem törvényeket, hanem törvény t e r v e z e t e k e t szoktak terjeszteni a parlament elé? És hogy készületlenül kerül a parlament elé, mert hiszen csak két hónapra rá készül el? És végül még egy kérdés: nem lehet inkább, hogy a hírügynökség – enyhén szólva – pontatlanul adta vissza a nyilatkozó szavait? A Balaton-törvényt egyébként kötőjellel kell írni.
 
március 28.
20:13A furfangos lengyel kiejtés
Úgy látszik, megállíthatatlanul terjed nálunk az idegen, de nem angol szavak és nevek angolos ejtése. Ma például Tusk lengyel miniszterelnök neve hangzott úgy el az egyik tv-híradóban, hogy t á s z k. Pedig ha hiszik, ha nem, az u betüt a lengyelek is u-nak ejtik. Ki hitte volna?
11:56Durvulunk
Néhány hete tettem szóvá, hogy a média szerint ma már senkit sem bocsátanak el, senkinek sem mondanak fel, senkit sem zárnak ki a munkahelyéről vagy az iskolából, ma már mindenkit k i r ú g n a k. Úgy látszik, kollégáink a szinonimák közül okvetlenül a legdurvábbat részesítik előnyben. Íme egy friss példa. Egyik napilapunk munkatársa találkozott André Balázs magyar származású ingatlanbefektetővel, aki megvásárolta a Magyar Televízió épületét és „türelmesen várja, mikor költözik ki a Magyar Televízió a Szabadság térről”. Tetszik érteni, kérem? T ü r e l m e s e n v á r j a. A lap első oldalán viszont a szerkesztő már ezzel a címmel utal az utolsó oldalon olvasható riportra: „André Balázs arra vár, hogy a köztévé elhúzzon a Szabadság téri palotából”. Ami nem egészen mindegy. E l h ú z n i ugyanis – mint Horn Gábortól is tudjuk – a p...ába szokás.
 
március 27.
15:25Canossa
Lehetséges, hogy Pokorni Zoltán ruháját megszaggatva járul Demszky Gábor elé bűnbocsánatért? Egyik napilapunk tudósításának első mondatából ugyanis ez következne. E cikk szerint ugyanis „a főpolgármesternél és a fővárosi közgyűlés frakcióvezetőinél jár Canossát a következő hetekben a XII. kerület fideszes polgármestere”. Mármint az engedély nélkül felépített turulszobor miatt. Már-már látnám lelki szemeimmel, hogy – mint annak idején a pápát detronizáló IV. Henrik, a küzdelemben alulmaradva, bűnbocsánatért esedezett VII. Gergely pápához – most Pokorni járulna ruháját megtépve, megalázkodva, térden csúszva Demszky színe elé. De olvassuk tovább, és akkor kiderül, hogy ellenkezőleg: Pokorni éppenséggel a turulszobor fennmaradását akarja, és ezt szeretné kierőszakolni Demszkynél és a frakcióvezetőknél. Vagyis majdhogynem Demszky járhat Canossát Pokorni előtt. Tanulatlan kollégáim eddig (sajnos elég gyakran) csak a „kálváriát jár”-t tévesztették össze azzal, hogy „Canossát jár”. Az említett példa elkövetője viszont már ezen is túltesz.
 
március 26.
15:04Moszkvai egyetem
„Moszkvai egyetemi végzettségűnek” nevezte egyik rádiónk tudósítója Hoszni Mubarakot. Az egyiptomi elnök kétségtelenül végzett a Szovjetunióban, de nem Moszkvában, hanem a kirgiziai Frunzéban, és nem egyetemet, hanem pilóta-tanfolyamot. Viszont igaz, hogy nem fosztogatott, hanem osztogatott.
08:55Jaj de magas!
Egy spanyol néppárti képviselő szerint egy bizonyos merényletet az arab terroristák csak „egy magas spanyol tisztviselő” közreműködésével hajthatták végre – állítja egyik napilapunk cikkírója. Bizonyára a kosárlabdában akartak merényletet elkövetni, ezért volt szükségük a magas hivatalnokra, aki – műszóval élve – „zsákolni” tud. Vagy lehetséges, hogy csak egy magas á l l á s ú tisztviselő kellett a terroristáknak?
08:50Fentesztikus!
Már régen piszkálja a csőröm, amikor azt hallom (mind gyakrabban) az elektronikus médiában, hogy „greffiti”. Ma reggel egyik rádiónk bemondója azt is mondta, hogy „Mehdi”. Kérem, nem minden idegen szó vagy név angol! A graffiti például olasz, a Mahdi arab (vagy perzsa? de mindenesetre nem angol). Az előkelősködésnek (és a tudatlanságnak) is van határa. Az jut eszembre, amikor a háború után a Jointot (Joint Distribution Committee) sokan franciásan „zsoen”-nek ejtették.
 
március 25.
15:39Születés és halál
Egyik hírügynökségünk szerint sikerült megállapodásra jutni a Joseph Haydn születése kétszázadik évfordulójának 2009-es méltó megünneplésével kapcsolatos felújítások megvalósításáról. Ez fölöttébb örvendetes, ám az már sokkal kevésbé, hogy a zeneszerző valójában 1732-ben, azaz 276 éve született. Viszont valóban jövőben lesz kétszáz eszteneje, hogy meghalt. Nem egészen mindegy.
08:45A nagy újítás
Március 30-tól nem kell útlevél annak, aki repülőgéppel utazik schengeni országba – hallottam egyik televíziónk híradójában. Megsúgom: eddig sem kellett.
 
március 24.
10:01Lelkész
Egyik kereskedelmi televíziónk híradója a húsvét vallási jellegű eseményeiről beszámolvaidézte a többi között „Bölcskei Gusztáv református lelkész” prédikációját. Szó se róla, Bölcskei természetesen lelkész, különben nem lehetne a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és egyháza zsinatának lelkészi elnöke. Mégis, így emlegetni őt olyan, mintha Erdő Péter bíboros primást, esztergom-budapesti érseket egyszerűen úgy neveznénk, hogy „katolikus lelkész”. Vagy még néhány analóg példa: Bencze József rendőr, Vizi E. Szilveszter orvos, Sólyom László jogász.
 
március 21.
20:05Nagylelkű ajándék
Egyik kereskedelmi televíziónk kvízében azt a kérdést tette fel a játékosoknak, hogy melyik mai ország területén található Betlehem. A „helyes” válasz így hangzott: Izraelben. Ezzel szemben Betlehem az Izrael megszállta Ciszjordániában található, amely közismerten nem része Izraelnek, csak ez a magyar televízió ajándékozta neki. A kibicnek, mint tudjuk, semmi sem drága.
 
március 20.
17:40Református áldozás
A reformátusok Szilvásváradon húsvét előtt áldozni mennek a templomba – írja egyik napilapunkban a húsvéti szokásokról és népszokásokról szóló, egyébként rendkívül érdekes és tanuilságos cikk szerzője. Csak remélni tudom, hogy Szilvásváradon a reformátuson kívül van katolikus templom is, mert különben a szomszéd falu katolikus templomába kell menniük a református híveknek, ha az a szokatlan ötletük támad, hogy áldozzanak. Református templomban ugyanis erre nincs mód, ott legfeljebb úrvacsorát lehet venni.
 
március 19.
15:38Az igyekvő Horthy
1944 március 19-re emlékezve egyik napilapunk szerzője azt állítja, hogy „a korlátok közé szorított kormányzó igyekezete ellenére megkezdődött a zsidók jogfosztása, deportálása”. Ismeretes, hogy néhány hónappal később, amikor a szövetségesek már megfenyegették azzal, hogy háborús bűnösként fogják kezelni, a kormányzó valóban megakadályozta a budapesti zsidóság deportálását. Azt azonban, hogy Horthy március és május között bármiféle igyekezetet is kifejtett volna a jogfosztások, a deportálás megakadályozására, a szerző fantáziáján kívül semmi sem támasztja alá.
08:52A televízió és a reinkarnáció
A dalai láma közölte: ha a kínai hatóságok folytatják az erőszakot, ő lemond – adta tudtul egyik televíziónk híradója és hozzátette: ebben az esetben a köveztkező reinkarnációig dalai láma nélkül maradnak a tibetiek. Attól tartok, hogy ez a televízió összetéveszti a tejszínt a kocsiszínnel. A dalai láma ugyanis – mint munkatársa, Tenzin Takhla külön is hangsúlyozta – legfeljebb mint államfő és politikai vezető mond le. Magáról a dalai lámaságról tudniillik – ellentétben például a pápasággal – nem lehet lemondani. A dalai láma mindig egy és ugyanaz, csak különböző testekben materializálódik, vagyis az előző dalai láma halála után egy másik testben, egy gyermek testében reinkarnálódik, születik újjá. Ily módon a tibetieknek nem kell várniuk a reinkarnációra, már csak azért sem, mert Őszentsége, a XIV. dalai láma él és jó egészségnek örvend.
 
március 18.
19:11Elevenek és holtak
Sas József bírósági elítélése, Kossuth-díjának vissza(ki nem)adása nagy visszhangot keltett a médiában. Olyannyira, hogy egyik bulvárlapunk első oldalas főcímben jelentette: „Sast Kossuth-díjasként ünnepelte közönsége”. A cím alatti fényképen a művészt ünneplő nézők soraiban többek között ott látható Forgács László hajdani országos rendőr főkapitány, aki 2000-ben és Vezda János újságíró, a Börtönújság főszerkesztője, aki tavaly halt meg. Társaságukban foglal helyet az első sorban a jó egy évtizedet megfiatalodott Berta Attila nyugalmazott budapesti főkapitány és Bleszity János tűzoltó tábornok. Elevenek és holtak együtt ünneplik Kossuth-díjasként Sas Józsefet.
09:10Három az amerikai igazság
„A három elnökjelölt” – így említi egyik napilapunk Barack Obamát, Hillary Clintont és John McCaint. Csakhogy még McCaint sem nyilvánították hivatalosan elnökjelöltnek (ezt majd csak a republikánusok szeptemberben összeülő elnökjelölt-állító kongresszusa teheti meg), Obama és Clinton közül pedig garantáltan csak az egyikük lehet majd elnökjelölt, de egyelőre természetesen egyikük sem az.
 
március 17.
20:04Földrajzi abszurdum
Azt írja New York állam új kormányzójának életrajzát ismertetve egyik napilapunk, hogy annak idején szülei kiköltöztek Brooklynból Long Islandre. Ez elég nehéz lehetett. Brooklyn ugyanis Long Islanden terül el. Az állítás kb. olyan, mintha azt írnák valakiről, hogy a Margitszigetről elköltözött Budapestre.
 
március 16.
16:12Segítség! Hallucinálok!
A Kossuth-díjak átadási ünnepségéről beszámolva egyik hírügynökségünk azt állítja, hogy „Blaskó Péter pénteken nyílt levélben közölte, hogy Gyurcsány Ferenc elleni tiltakozása jeléül nem fogadja el a Kossuth-díjat, nevét az ünnepségen nem olvasták fel.” Én most rettenetes kétségek között vergődöm, minek higgyek jobban: a tekintélyes hírügynökségnek, vagy a saját szememnek és fülemnek? Lehet, hogy hallucinálok? A tv-közvetítésben ugyanis magam láttam, hallottam, amint a „műsorközlő” felolvassa, hogy Blaskó Péter nem veszi át a Kossuth-díjat.
 
március 14.
17:15A menekült özvegye vagy a menekült özvegy?
Egyik napilapunk szerint „a szerb igazságszolgáltatás elől Oroszországba menekült volt diktátor özvegye telefonon biztosította támogatásáról Milutin Mrkonjics pártvezetőt”. Nem tudom biztosan, hogy ki tudnám-e helyesen ejteni ennek a szocialista pártvezetőnek a nevét, azt viszont egész biztosan tudom, hogy a szóban forgó volt szerb (jugoszláv) diktátor, Szlobodan Milosevics nem menekült Oroszországba, hanem Hágában fejezte be életét fogolyként, mialatt a nemzetközi törvényszéken eljárás folyt ellene. Mrkonjicsot legfeljebb a volt diktátor Oroszországba menekült özvegye, Mirjana Markovics biztosíthatta támogatásáról. Lám, lám, milyen különbségek adódhatnak, ha rossz sorrendbe tesszük a szavakat.
17:06Leváltották-e a bűnrossz elnököt?
Egyik hetilapunk szerzője a jelenleg folyó amerikai primarik (sic) kapcsán most azt állítja, hogy Jimmy Cartert „négy év után leváltották”. Az Egyesült Államok alkotmánya azonban nem ismeri az elnök leváltásának vagy visszahívásának fogalmát. Ha az elnök (vagy más kormánytisztség-viselő) a képviselőház tagjainak többsége szerint súlyos bűncselekményt követett el, a szenátus átalakul bírósággá, és bírói eljárást folytat le ellene. Ha kétharmados többséggel bűnösnek találja, akkor az ítélettel együtt hivatalától is megfosztja. Ezt nevezik impeachmentnek. Cartert azonban senki nem vádolta semmivel, vagy a legrosszabb esetben is csak azzal, amit a cikk szerzője úgy említ, hogy „bűnrossz elnök” volt. Ez viszont nem büntetőjogi kategória, hanem politikai értékelés. Éppen ezért Carter ellen nem is emeltek vádat, senkinek eszébe sem jutott ilyesmi. Egyszerűen, amikor lejárt a négyéves mandátuma – akárcsak számos elődjét is – nem választották meg újra.
 
március 13.
16:35Angolul elegánsabb?
„Ez az életkép lehetne az ENSZ Security Counciljának menetrend szerinti ülésén is...” – véli egyik napilapunk cikkírója. És a Biztonsági Tanács ülésén?
 
március 12.
16:03Herceg, de nem nagy
Március 14-én lesz ötvenéves II Albert monacói nagyherceg – közli egyik hírügynökségünk. Isten éltesse! Ez biztosan nagy ünnep a számára, de ő maga akkor sem nagy, csak herceg. Nagyhercegség csak egy van Európában (és ha jól tudom, az egész világon): Luxemburg.15:35Ki a politikus?
Lemondott a GKM szakállamtitkára – adja hírül egyik kereskedelmi rádiónk, majd a következő mondatban p o l i t i k u s k é n t említi (szinonimaként) a hír alanyát. Csakhogy ha a szakállamtitkár politikus, akkor a főosztályvezető, az osztályvezető, a csoportvezető, a beosztott tisztviselő is az lehet. Vagy nem? Akkor hol kezdődik a politikus? Maradjunk annyiban, hogy a szakállamtitkár köztisztviselő és ha – hivatalos munkája során – politikusként jár el, megsérti köztisztviselői esküjét.
 
március 9.
15:37Mindössze egyszer???
Ernest Hemingway Az ötödik hadoszlop című drámáját bemutatta a New York-i Mint Theater. A hírhez egyik hírügynökségünk hozzáfűzi, hogy „a darabot eddig mindössze egyszer mutatták be, akkor is a Broadway-n, 1940-ben.” Ez egyszerűen nem igaz. Legalább kétszer és nemcsak a Broadway-n. A 40-es évek második felében magam is láttam ezt a szinművet a budapesti Nemzeti Színházban. Nem emlékszem ugyan jól a darab tartalmára, de akkor is kijelenthetem: értelmetlenség azt állítani, hogy a darab „főszereplője egy riporter, az amerikai önkénteseket tömörítő Lincoln Brigád tagja, a köztársaságiak ügynöke”. A Lincoln Brigád ugyanis éppenséggel a köztársaságiak hadseregének egysége volt, tehát a hírügynökség állítása olyan, mintha azt írnák valakiről, hogy az orosz polgárháborúban a Vörös Hadseregben harcolt és a szovjetek ügynöke volt. A Lincoln brigád egy tagja legfeljebb a Franco-féle hadseregben lehetett volna a köztársaságiak ügynöke.
11:53Amikor a szerkesztő csak az egyik cikket olvassa el
A legtóbbi jeruzsálemi terrormerénylet elkövetője – írja egyik napilapunk – izraeli állampolgárként szabadon mozoghatott Jeruzsálem zsidó részében is, eképpen bőven volt ideje feltérképezni a célpontot (a jesivát). Nem másutt, mint ugyanezen az oldalon, közvetlenül az említett cikk fölött megjelent másik írásban viszont arról olvashatunk, hogy a merénylő alkalmanként a jesivában dolgozott, mint sofőr. Vagyis: teljesen közömbös az állampolgársága és a szabad mozgási lehetősége, hiszen ha abban az iskolában dolgozott, eleve volt lehetősége feltérképezni a célpontot. Erre mondják, hogy nem tudja a jobb kéz, hogy mit ír a bal kéz.
 
március 7.
21:46Vitéz nagy kezdőbetü
Egy havi szakmagazinban olvasok „Vitéz Nagybányai Horthy Istvánról”. Nemigen kérném számon egy gimnazistától, hogy tudja (bár az sem árt), hogy mind a vitézi címet, mind a nemesi előnevet kis kezdőbetüvel kell(ett) írni. A cikk szerzőjénak azonban – saját szavai szerint – „az élete fűződik hozzá”, és büszke rá, hogy apja egy időben Horthy István környezetéhez tartozott. Ha viszont így áll a dolog, akkor szerintem illenék tudnia helyesen leírni a nevét.
15:43Nem békaperspektívából
„Két kis állam” – így hivatkozik Wyomingra és Mississippire egyik napilapunk tudósítója. Nos, az előbbi területe – lekerekítve – 253 000, az utóbbié 123 000 négyzetkilométer. Hát ha ezek kis államok, akkor Magyarország a maga 93 000 négyzetkilométerével végképp a béka feneke alatt van.
 
március 4.
15:39Két elnök egy bizottságban
Az Országgyűlés külügyi bizottságának üléséről beszámoló hírügynökség tudósítója előbb „Németh Zsoltot, a testület fideszes elnökét”, aztán „Kozma Józsefet, a bizottság szocialista elnökét” idézi. Na jó, mondjuk, apró elírás, lemaradt az „al”. Ezzel szemben érdemi hiba azt állítani, ami ugyancsak szerepel az anyagban, hogy L. J. korábban a pozsonyi magyar nagykövetség ügyvivője volt. A pozsonyi magyar nagykövetség élén ugyanis az első pillanattól kezdve nagykövet állt. Akit, ha ideiglenesen távol volt állomáshelyéről, ennek megfelelően i d e i g l e n e s ügyvivő helyettesített. Ez a nemzetközi kapcsolatokban, illetve a diplomáciai jogban lényeges különbségnek számít. Ügyvivő (az „ideiglenes” jelző nélkül) rendszerint akkor áll egy nagykövetség élén, ha a küldő ország a nagykövet hazarendelésével és tartós vissza nem küldésével vagy új nagykövet ki nem nevezésével kívánja kifejezni rosszallását a fogadó országgal szemben, vagyis amikor vészesen megromlik a két ország viszonya. És itt. szerencsére, még nem tart a magyar-szlovák viszony.
15:26Malackacsa
A tiltakozók egy malacot adtak át a Heves megyei önkormányzat elnökének – hallhattuk egyik televíziónk híradójában. A közben futó híradófelvételen egyértelműen az volt látható, hogy az elnök nem veszi át a malacot és az állat elszalad. Ugye, mennyivel jobb a nyomtatott sajtó és a rádió munkatársainak? Ők nem buknak le ilyen látványosan, ha – fogalmazzunk finoman – nem az igazat mondják.
 
március 2.
12:42Egyenes görbe (de nem fakerék)
Nem kell ballisztikai szakértőnek lennünk ahhoz, hogy tudjuk: minden röppálya szükségszerűen görbe. Ezért az az egyik hetilapunkban olvasható „szellemesség”, hogy X. Y. katonatiszt karrierje „nyílegyenes röppályán” haladt, cifra képzavar. Sőt, fából vaskarika.
 
március 1.
09:09Harry avagy hiba hiba hátán
Harry herceg, a brit trónra harmadikként esélyes (fér)fiú – mint kiderült – Afganisztánban teljesített szolgálatot a brit haderő kötelékében. Ebből az alkalomból egyik kereskedelmi televíziónk híradója elmondta, hogy az államfő megdícsérte a fiatalembert. Ha nem láttam volna a képernyőn, hogy ezt Brown miniszterelnök (a k o r m á n yfő) tette, elképzeltem volna magamnak, amint a jóságos nagyi, II. Erzsébet királynő, vagyis az á l la mfő megsimogatja derék unokája fejét. Egy másik televíziónk híradója sietett tudatni, hogy Harrynak már az atyja is példamutató módon viselkedett, amikor helikopterpilótaként harcolt a seregben. Azonban, sajna, ez nem apja, Károly herceg, hanem nagybátyja, András herceg volt. Hasonló pontossággal számolt be ugyanez a híradó arról is, hogy a már említett felséges nagymama még leánykorában, a második világháború e l ő t t ugyancsak a hadseregben teljesített szolgálatot teherautó-szerelőként. A második világháború előtti békeidőben nő a seregben? Természetesen nem. Az éppenséggel a háború a l a t t történt. Mindez azonban mit sem von le Harry Windsor hadnagy érdemeiből.
08:20Kirúgás
Egyik televíziónk híradójából értesülhettünk arról az örömteli tényről, hogy az egri kórházat átvevő HospInvest cég egyetlen dolgozót sem szándékozik k i r ú g n i . Holott, még ha csökkentenék is a létszámot, akkor is legfeljebb f e l m o n d a n á n a k nekik, esetleg e l b o c s á t a n á k, netán m e n e s z t e n ék őket, mint ahogyan vannak olyan tisztségviselők is, akiket l e v á l t a n a k. A mai médiában azonban jobbára csak azt hallani, hogy k i r ú g n a k embereket, akkor is, ha nem követtek el semmiféle disznóságot, csak egyszerűen fölöslegessé váltak, netán az elvártnál gyengébben végezték munkájukat.
 
február 29.
17:11Átvészelte...
Tom Lantos a h á b o r ú t egy Raoul Wallenberg által védettnek nyilvánított házban vészelte át – állítja egyik hetilapunk. Magyarország 1941 júniusában (három évvel Wallenberg Magyarországra érkezése előtt) lépett ténylegesen hadba, és területén 1945 áprilisáig folytatódott a háború. Sem az elhunyt amerikai politikus, sem az embermentő svéd diplomata érdemeit nem csorbítva szögezzük le: Lantos csak a háromhónapos n y i l a s u r a l m a t vészelte át a védett házban.
17:03Vigyázó szemetek az értelemre vessétek!
„Vigyázó szemetek Kínára vessétek, írhatnánk át a jól ismert intelmet” – kezdi cikkét egyik napilapunk kulturális ügyekről író munkatársa. Még szerencse, hogy csak írhat n á k és nem írják át, mert ez a végletekig elcsépelt közhely. Hasonlóan ahhoz, hogy szinte minden alkalommal, amikor egy cikkben egy valaki által írt levélről esik szó, a cím feltétlenül az lesz, hogy „X. Y. levelét megírta”. Valamennyire is igényes szerkesztő piros ceruzával húzná át az ilyen elcsépelt közhelyet. És hogy a „vigyázó szemetek” mennyire elcsépelt közhely, azt akár azzal is alátámaszthatom, hogy ugyanez a napilap alig két nappal azelőtt tanácsolta olvasóinak, hogy vigyázó szemüket az Andrássy út 47. szám alatti palota perére szegezzék. (Pláne: s z e g e z z é k. Ez már olyan, mint a c s e c s s z o p ó behelyettesítése a c s e c s e m ő v e l.) Ami azonban ennél is nagyobb baj: Batsányi János, akit a szerző parafrazeál, azért tanácsolja a nép barátainak és ellenségeinek, hogy vessék vigyázó szemüket Párizsra, mert ott győzött a forradalom, ami, ugyebár nálunk is bekövetkezhet. A cikk szerzője bizonyára azt akarta mondani, hogy fordítsunk nagyon figyelmet a kínai irodalomra, ehelyett azonban a Batsányit valóban ismerőknek arra utalt: nálunk is győzhet az immár kapitalista színezetű, de mégiscsak kommunista diktatúra. Hát ennyit a szellemesnek vélt parafrázisról.
16:44Hol teljesít szolgálatot a hivatal?
„A csehek beleegyeztek abba, hogy az amerikai repülőtéren szolgálatot teljesítő migrációs hivatal munkatársai indokolt esetben ezentúl is visszafordíthatják a cseh utast” – közli egyik napilapunk. Vagyis 1. a bevándorlási hivatal – más normális hivataloktól eltérően – nem működik, hanem szolgálatot teljesít; 2. az Egyesült Államok bevándorlási hivatalának székhelye nem Washington, hanem az amerikai repülőtér.
16:36Szeretem az ilyen mondatok
Egyik napilapunk Utazás rovatában ezt írja a szentgotthárdi fürdőről: „Érdekesség, hogy a pálma, fikusz, banán, vitorlavirág és más, meleget és párát szerető növényt negyvenmillió forintért Belgiumban vásárolták.” Tisztelt Szerkesztőség! El tetszett felejteni a tárgyeset!
16:31Sólyom László is hadvezér?
„Fidel Castro hivatalosan lemondott elnöki és hadvezéri posztjáról” – olvasom egyik hetilapunk lead-jében. A comandante (egy m-mel és nem kettővel, mint egyébként a lap írja) ugyan valóban a kubai fegveres erők főparancsnoka volt, a Batista-rendszer elleni polgárháborúban talán hadvezér is, de ilyen poszt hivatalosan természetesen nem létezik. Ilyen alapon Sólyom Lászlót a Magyar Honvédség hadvezérének lehetne nevezni.
16:26Ha rövid a memóriád, toldd meg egy google-lal!
„Krisztofiasz: Ciprus első baloldali elnöke” – ezzel a címmel számol be a ciprusi elnökválasztás eredményéről egyik napilapunk. Hát kérem, egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer Jorgosz Vasziliosz nevű úriember, aki a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen doktori címet szerzett. 1988-ban ezt a férfiút a ciprusi baloldali pártok, köztük a kommunista AKEL (amelynek egyébként nem volt tagja) támogatásával megválasztották Ciprus elnökévé. Akinek rövid a memóriája (vagy akinek a feje nem káptalan) forduljon bizalommal szerkesztősége archivumához vagy valamelyik internetes kereső szolgálathoz.
16:18Becsületcsorbító testmozdulat
Egyik napilapunk így értelmezi a gyűlöletbeszéd büntethetőségét kimondó törvény egyik passzusát: „A jóváhagyott javaslat a náci karlendítést is bünteti, pontosabban a sértő, becsületcsorbító testmozdulatokat, különösen az önkényuralmi rendszerre utalókat.” Háromszor is elolvastam, de akkor is csak arra jutottam, hogy ha becsületcsorbító testmozdulatot végzek, például lóf...t mutatok úgy, hogy az egy önkényuralmi rendszerre például a Szálasi- vagy a Rákosi-rendszerre utal, akkor a törvény értelmében büntethető vagyok. Hát már „beinteni” sem szabad? Kénytelen vagyok azt hinni, hogy ez csak az újság interpretációja, mert bár – magunk között szólva – nem vagyok túl nagy véleménnyel honatyáinkról, de azért ilyen törvényt talán még ők sem hoznak.
 
február 14.
17:08Nagyon-nagyon kish sziget
„Tájleírás” egyik fényes női magazinunkban: „Kedvelt üdülőhely Kish szigete. 90 négyzetméternyi paradicsom a Perzsa-öböl kellős közepén. Ha valaki el akarja kerülni a rendőrség haragját, nyugodt lélekkel veheti az irányt ide, a Kaszpi-tenger partjára egy rövid vakációra. A nők itt biciklizhetnek, vásárolgathatnak a Dubai-beliekhez hasonló plázákban...” Vajon mekkora lehet Dubajban egy pláza, ha úgy fér el 90 négyzetméteren (ez egy háromszobás lakás alapterülete), hogy még kerékpározgatásra is marad hely? Dehát a keleti mesék földjén minden lehetséges, még az is, hogy a Perzsa-öböl a Kaszpi-tenger öble legyen.
15:19Különös sziget
Az Angyali-sziget a szárazföldön nem közelíthető meg – állítja egyik hetilapunk a Ráckevei Duna-ágban történt csónakos tragédia nyomán. Hát igen, egy sziget jobbára csak hídon vagy vízi járművön közelíthető meg. Azt a szigetet, amely szárazföldön is megközelíhető, f é lszigetnek nevezik.
11:07Förmedvény
Isten ments, hogy förmedvénynek minősítsem egyik napilapunk Szemétleves az óceánon című cikkét. Természetesen nem az, hanem érdekes ismeretterjesztő írás. De hogy szerzője nem tudja, mi az a förmedvény, az biztos. Ő ugyanis a Csendes-óceán vízében úszó, jelentős kiterjedésű szemétszigeteket illeti ezzel a szóval, holott e szigetek legfeljebb szörnyedvények lehetnének, ha volna ilyen szó. A förmedvény ugyanis „durva, kíméletlen, elfogult támadást tartalmazó cikk, röpirat, levél vagy más írás(mű)”. (A Magyar nyelv értelmező szótára).
 
február 13.
16:59Bugyikurázsi
A budapesti Intercontinentalban volt egy tolvaj (még az átkosban), aki bugyikat és melltartókat emelt el a vendégek szobáiból, míg aztán „egy nőben volt annyi civil kurázsi, hogy odaforduljon a recepcióshoz és jelentse: márpedig ellopták a melltartómat”. Így emlékezik a múltra egyik napilapunk publicisztikai írásának szerzője. Attól tartok: nagyon különbözőképpen értelmezzük a civil kurázsi fogalmát. Szerintem civil kurázsi ahhoz kellett, hogy valaki szamizdatot írjon, terjesszen, szemináriumokat szervezzen a lakásán, a legrosszabb esetben: Erdős Pétert szidalmazó dalokat adjon elő egy koncerten. De ahhoz, hogy szóvá tegye a melltartója ellopását, még egészen közönséges kurázsira sem igen volt szüksége, nemhogy civilre....
 
február 12.
17:20Megint gróf Teleki
Agglegény volt és maradt – egyik hetilapunk szerzője szerint – gróf Teleki Pál. De vajon ha nem volt felesége, ki szülte neki fiát, Gézát, az 1945-ös Ideiglenes Nemzeti kormány vallás- és közoktatásügyi miniszterét? Egy arisztokratának persze lehetett balkézről is fia, de az ilyen zabigyerekek nem örökölték apjuk nevét és grófi címét.
15:13Jogtudós napilap
A Parlament előtti újabb demonstrációról, illetve rendbontásról beszámolva egyik napilapunk arról tudósít, hogy „egy demonstrálót, aki megpróbált egy rendőrautót megdobni, azonnal letartóztattak”. Vagyis nemcsak rendőrök voltak a téren, hanem bírák is, akik stande pityere letartóztatták a rendbontókat. A Magyar Köztársaságban ugyanis letartóztatni valakit (akár előzetesen is) csak a bíróságnak van joga.
 
február 11.
15:22Egy csecsemőnek minden hír új?
Ma 13 óra 12 perckor jelentette egyik hírügynökségünk, hogy egy félreértés, illetve vicc következtében egy horvát napilap a miniszterelnök interjújaként adta közre egy 23 éves fiatalember válaszait. Én tegnap 18 óra után hallottam egy (magyar) rádióban ezt a sztorit, amely egy (magyar) hírportálon már tegnap délben olvasható volt. Erre mondják, hogy jobb későn, mint soha.

14:49Kedvenc ukrán költőnk: Taras Shevchenko?
„Vasárnap O l e k s a n d r T u r c h y n o v, az ukrán miniszterelnök első helyettese azt mondta, hoigy Ukrajna hajlandó kifizetni a tartozását” – számol be a jeles eseményről egyik hírügynökségünk. Kérdés: mit szól ehhez – hogy hasonlóan írjak át egy, az eredetiben cirillbetüs nevet – V i c t o r Y u s h c h e n k o elnök?
 
február 10.
15:46Uralkodó kormányfő
Szingapúrban 1959-1990 között u r a l k o d o t t miniszterelnökként Li Kuan Ju – írja egyik napilapunkban egy tudós. Dehát Szingapúr demokratikus ország! Li Kuan Ju annak valóban miniszterelnöke volt. U r a l k o d n i viszont csak uralkodók (császárok, királyok, nagyhecegek, emírek, szultánok stb.) szoktak. Még Horthy kormányzó is csak országolt.
15:17A legújabb Stirlitz-vicc
„A kórházban ünnepelte 80. születésnapját Stirlitz kapitány – James Bond orosz pendantja –, vagyis Vjacseszlav Tyihonov változatlanul népszerű orosz színész” – olvasható egyik hírügynökségünk jelentésében. A 80. születésnap és a népszerűség stimmel, de a többi... Stirlitz ugyanis – mint később ugyanebből az anyagból is kiderül – Standartenführer volt, ami az ezredesnek felel meg, vagyis éppen három rendfokozattal magasabb, mint a kapitány (százados). James Bond a második világháború idején nem szolgálta még Őfelsége megfelelő kémszolgálatát, nem épült be az ellenséges titkosszolgálatba, viszont – a nejéhez hű Iszajev őrnagytól (ez Stitlitz „valódi” neve) eltérően – eszi a nőket. Attól, hogy egy szakmában tevékenykedik Stirlitzcel (akire semmilyen más szempontból sem hasonlít) még aligha nevezhető a „pendantjának”. Helyesen jegyzi meg viszont a tudósítás szerzője, hogy sok Stirlitz-vicc volt forgalomban, f ő k é n t a szocialista országokban. Tartok tőle, hogy k i z á r ó l a g azokban. Különös is lett volna, ha például a svédek, a kanadaiak vagy a thaiföldiek Stirlitz-vicceket meséltek volna, amikor A tavasz 17 pillanatát országaikban nem játszotta a televízió, tehát sohasem hallottak tóla. Ez a tudósítás viszont bátran besorolható a Stirlitz-viccek közé. Egyébként mind az Idegen Szavak Akadémiai Helyesírási Szótára, mind az Osiris általánosan elfogadott Helyesírása fonetikusan írja le a francia eredetű „pendant” szót. Így: pandan.
14:56Világegyház
Az anglikán világegyház vallási vezetőjének nyilatkozatát követő visszhangokról ad hírt egyik távirati irodánk. Az még hagyján, hogy meg sem említi az illető nevét (Rowan Williams) vagy rangját (canterbury érsek), de azt sem tudja a hírügynökség, hogy – a katolikustól eltérően – nem létezik anglikán világegyház. Szomorú!
14:52Megvadlovasított határőrség
Egyik hírügynökségünk szerint az amerikai határőrség a kanadai határ biztosítására nemrég vadlovakat kezdett alkalmazni. A tudósítás csak azzal maradt adós, hogy honnan szerzi az amerikai határőrség ezeket az állatokat. Az amerikai földrészen ugyanis régen kivesztek a vadlovak (még pontosabban: az Európából bevitt háziasított lovak elvadult utódai), de gyakorltilag már Eurázsiában is csak állatkertben található meg az úgynevezett Przewalski lova. Ez tehát nem annyir vadló, mint amennyire vadkacsa.
 
február 9.
14:35Fedett nyomozó
Egyik rádiónkból arról értesülhettünk, hogy a szocialista képviselőket ért fenyegetések miatt „fedett nyomozókat” állítanak melléjük, hogy vigyázzanak rájuk. A hír szerkesztője alighanem azt hiszi, hogy egy civilruhás rendőr az feltétlenül fedett nyomozó. A fedett nyomozó azonban az adott esetben olyan rendőr lehet(ne), aki beépül a fenyegető (terror)szervezetbe. Aki viszont a fenyegett képviselőkre vigyáz, az egyszerűen polgári ruhás rendőr.
10:19Margit néni
Egyik napilapunk riportere egy olyan, távolba szakadt hazánkfiáról ír, aki gyermekkorában a portugáliai Estorilban többször is találkozott az ott élő (Horthy) „Miki bácsival” és feleségével, „Margit nénivel”. Őszintén szólva, a „Miki bácsi” is meglepett (ebben a formában a kormányzót csak a felettébb illetlen illeg. kommunista ifik emlegették: „Bethlen Pista, Horthy Miki, lesz még itten prolidiki” – énekelték), de hogy hogyan lett „Margit néni” a kormányzó hitveséből, született Purgly Magdolnából, akit a családban Magdának neveztek, azt már végképp nem értem. Talán a riportalany rosszul emlékszik. Vagy – amit valószínűbbnek tartok – az újságíró rosszul jegyezte le szavait.
 
február 8.
10:51Lyukas memória
Egyik hetilapunk cikkének szerzője szerint büszkélkedhetünk azzal, hogy Kálmán E. Rudolf megkapta a Nobel-díjnak megfelelő Draper-díjat , „de azért tudnunk kell, hogy az elismerést ő sem magyarként kapta”. „Ahogyan – teszi hozzá a szerző – Szent-Györgyi kivételével a Nobel-díjasok egyike sem.” Nekem mégis úgy dereng, hogy volt egyszer egy Kertész Imre nevű író is, aki magyar állampolgárként kapott Nobel-díjat.(Nem is szólva Gorcsev Ivánról, aki bár nevéből ítélve bolgár volt, de mégiscsak egy magyar író – Rejtő Jenő – fejéből pattant ki, és aki, mint ismeretes, ugyancsak elnyerte a Nobel-díjat. Igaz, makaón.)
 
február 6.
16:38Ki hitte volna?
Örvendetes hírt továbbít egy hírügynökségünk: „A magyar nemzeti légitársaság római vonalán a business utasok száma 11 százalékkal volt magasabb 2007-ben az előző évihez képest.” Ehhez járul a következő kiegészítés: „A járaton az utasok többsége a két főváros között utazik.” Vagyis a Budapest-Róma járaton utazók többsége Budapestről Rómába utazik, és nem például Reykjavikból Jakartába. Hát ezt álmomban sem hittem volna!
13:19A magyar iskolaügyról – Szófiában
Magyarországon közvetlenül a második világháború után gyökeresen átalakították az iskolai rendszert. Megszűnt a nyolcosztályos elemi és a négyosztályos polgári iskola, s helyettük megjelent a nyolcosztályos általános iskola. És most, jó hat évtized múltán mégis előkerült ismét a magyar polgári iskola ügye. Méghozzá elég szokatlannak mondható helyen: Szófiában. Ha hihetünk egyik napilapunk kiküldött tudósítójának, a Budapesti Polgári Iskola finanszírozásáról tárgyalt a magyar köztársasági elnök a bolgár vezetőkkel. Van egy sanda gyanúm: kollégánk telefonon adta le tudósítását és a gyors (gép-, beíró)írónő elhallotta, a szerkesztő pedig nem vette észre, hogy Szófiában nyilván a budapesti b o l g á r iskoláról volt szó.
 
február 5.
08:26Jászberény főpolgármestere
Öngyilkos merénylet történt Izraelben, mégpedig – mint egyik napilapunk írja – „egy Eilat nevű üdülőhelyen”. Ez egy 70 ezer lakosú kikötő- és üdülőváros a Vörös-tenger partján, és igen, valóban Eilat a neve. Mégis: mit szólnánk például egy olyan összetételhez, hogy „egy Veszprém nevű egyetemi központ”? Ugyanebben a cikkben történik említés Dimona főpolgármesteréről. Dimona alig 30 000 lakosú városka a Negev-sivatagban. Nagyon-nagyon sokat kellene még nőnie ahhoz, hogy f ő polgármestere legyen. Egyelőre még Jeruzsálemnek és Tel-Avivnak is csak polgármestere van, akárcsak például New Yorknak vagy Moszkvának. Dimona főpolgármesere – ez nagyjából úgy hangzik, mintha Jászberény főpolgármesterét emlegetnénk.
 
február 4.
09:20A jelenben a múlthoz tartozik
„A KGB-hez tartozó polgári hírszerző hivatalnak” nevezi egyik hetilapunk a SZVR-t. A KGB-hez azonban manapság elég nehéz tartozni, különös tekintettel arra, hogy ez a szerv több mint másfél évtizeddel ezelőtt megszűnt létezni. Ezt egyébként az is bizonyítja, hogy csak utódszervei vannak. Az egyik például a SZVR.
 
február 3.
15:01Precíz tudósítás
Kavalesz Imrének, a MÁV szóvivőjének tájékoztatásra hivatkozva továbbít egy hírt egyik hírügynökségünk. Innen üzenem: Imre neve nem Kavalesz, hanem Kavalecz, és immár három hónapja nem szóvivője, hanem sajtófőnöke a MÁV-nak. Ezt egyébként nálam jobban tudja a hírügynökség, amely szinte naponta idézi egyrészt Kavaleczet, másrészt a MÁV szóvivőjét, Sigulinszki Tibort.
10:25Vízum, mint igazolás?
Egyik hetilapunk szerint egy magyar vállalkozó a kínai vízumával igazolta, hogy a neki tulajdonított bűncselekményt a megjelölt időpontban nem követhette el, mivel akkor Kínában tartózkodott. Csakhogy: egy vízumból csupán azt tűnik ki, hogy gazdája mely időponttól mely időpontig tartózkod h a t o t t az adott országban, de hogy egyáltalán beutazott-e, és ha igen, mikor, és meddig tartózkodott ott, azt már nem. A tényleges ott tartózkodást csak a fogadó ország határőrsége (bevándorlási hatósága) által beütött, dátumos be- és kiutazási pecsét igazolhatja.
 
február 2.
16:33Géza=Pál
Egyik napilapunk színháztörténeti cikkének szerzője szerint 1945-ben gróf Teleki Pál volt az Ideiglenes Kormány vallás- és kultuszminisztere. A vallás- és kultusz (t.i. vallási kultusz)miniszter klasszikus tautológia lenne; a tárca neve akkoriban vallás- és közoktatásügyi minisztérium volt. Ami pedig gróf Teleki Pált illeti, jóllehet ő két ízben is volt Magyarország miniszterelnöke, de az 1945-ös Ideiglenes Kormány tagja sehogyan sem lehetett, tekintve, hogy 1941-ben önkezével vetett véget életének. A szóbanforgó miniszter a fia, gróf Teleki G é z a volt.
11:48Éljen Isten!
Egyik televíziónk híradója szerint Mauritániában ismeretlen támadók „Allahot éltetve” géppisztolyokkal támadták meg az izraeli nagykövetséget. Ez eleve gyanúsnak tűnt, elvégre Istent nem szokták éltetni, még muzulmán fanatikusok sem. Aztán kiderült, hogy a támadók azt kiabálták: „Allah akbar”, vagyis hogy „Isten nagy”. Én ezt nem nevezném éltetésnek.
 
január 31.
20:06100 milliós takarítás
Azt mondta egyik televíziónk híradójának a riportere, hogy a mostani vasutassztrájk egymilliárd forintba kerül, és hogy ebből az összegből tíz vasúti kocsit lehetne kitakarítani. Nos, ha egy vasúti kocsi kitakarítsa 100 millió forintba kerül, én megeszem a kalapom.
09:02Megfellebbezi a megfellebbezhetetlent?
Duray Miklóst egy nyilatkozata miatt pénzbüntetésre ítélte a bíróság. Egyik hírügynökségünk ennek nyomán azt adja Duray szájába, hogy mihelyt az ítélet jogerőre lép, megfellebbezi az ítéletet. A szlovákiai magyar politikus természetesen tud magyarul, így azt is tudja, hogy egy ítélet nem jogerőre l é p , hanem e m e l k e d i k , továbbá, bár nem jogász – a hírügynökségtől eltérően – alapvető jogi ismeretekkel azért rendelkezik, s így tisztában van azzal, hogy jogerős ítéletet nem lehet megfellebbezni. (Duray – mint egy másik forrás tudatja – valójában azt mondta, hogy mihelyt kézhez kapja az elsőfokú ítélet indoklását, megfellebbezi azt a megyei bíróságon.)
 
január 29.
17:03Fejek után nyomoznak
„A Budapesti Katonai Ügyészség nyomozást rendelt el tizenegy fővel szemben, amelyek közül egy fő...” – idéz – hogy majdnem stílszerű legyek – egy fejest egyik hírügynökségünk. Ez egyértelmű. Ha a „fő” – „amely”, akkor természetesen fejekről van szó, hiszen különben „aki” szerepelne a szövegben. Mintha némi fejetlenség uralkodna a szerkesztőségben.
10:34A rakéta visszatér
A Lengyelországba tervezett amerikai rakétapajzs kapcsán egyik napilapunk rajzos grafikonon mutatja be „a feltételezett támadó országok főbb rakétáinak hatósugarát”. A hatósugár azonban – ha hihetünk a Katonai Lexikonnak – „a harci technikai eszközök egyik jellemző teljesítményadata, amely azt mutatja, hogy mekkora az a legnagyobb távolság, melyről az adott technikai eszköz egyszeri üzem- vagy tüzelőanyag-feltöltéssel még vissza tud térni a kiinduló helyére”. Namármost ha ez nem repülőgép, hanem rakéta, akkor gyászos lesz az eredmény: a rakéta eszerint eljut az ellenséges célpont fölé, esetleg köröz felette egy kicsit, azután visszatér a kiindulási helyére és becsapódik a saját indítóallásba, lehetőleg megsemmísítve azt. A rakétának azonban – a repülőgéptől eltérően – ható t á v o l s á g a van.
 
január 28.
15:57Vízi cápa
Hangzatosan kezdi tudósítását egyik hírügynökségünk: „Nem a szárazföldön, de nem is a vízben, hanem a csónakban ért cápatámadás egy halászt Ausztrália közelében.” Isten tudja, lehet, hogy elfelejtettem csak, de sehogyan sem tudok felidézni olyan esetet, amikor egy cápa a szárazföldön támadt volna rá egy halászra.
 
január 27.
09:17Hold az űrben
Amerikai ű r hold csapódhat a Földbe – ijesztgeti olvasóit egy magyar hírportál. Én eddig úgy tudtam, hogy a holdak – legyenek bár természetes vagy műholdak – a Földön kívül találhatók a világűrben. Kivéve persze, ha földterület mérőegységeként használjuk őket. Akkor viszont fel kell tüntetni, hogy magyar avagy kataszteri holdról van-e szó.
 
január 25.
09:01Irányított határ
Izrael a mai napig irányítása alatt tartja a Gázai övezet határait, légterét és vízi határát – írja egyik napilapunk. Nem tudom, hogyan lehet egy határt i r á n y í t a n i. Netán kézi, vagy távirányítással? (Szerintem ugyanis legfeljebb csak ellenőrizni lehet.) Sőt azt sem tudom, hogyan lehet l e d ö n t e n i egy határt, hacsak képletesen nem. A lap szerint ugyanis ez történt a Gázai övezet és Egyiptom közötti határral. A berlini falat persze ledöntötték, akárcsak a Gázai övezet és az Egyiptom határán felépített falat is. De maga a határ az egy képzeletbeli vonal, azt elég bajos ledönteni.
08:46Misebor a református templomban
Állami illetékes nyilatkozik egyik kereskedelmi televíziónk híradójában a katolikus püspöki karnak azzal a kérésével kapcsolatban, hogy a misebort fogyasztó papoknak ne vegyék el a jogosítvényát, ha elszíneződik a szonda. Vágókép: egy református templomban úrvacsorához sorakoznak fel a hívek. Ámen.
 
január 24.
15:18Hatnapos hír
Egyik napilapunk c s ü t ö r t ö k i számában ungvári tudósítója tollából beszámol arról, hogy p é n t e k e n Kijevben összeverekedett az ukrán belügyminiszter a kijevi polgármesterrel. A történetre nem most derült fény, hanem azonnyomban beszámoltak róla a kijevi hírforrások. Két lehetőség van: 1. Az ungvári tudósító elaludt, 2. Hat napig tartott, amig a tudósítás (gyalogkakukk hozta?) Kárpátaljáról Pestre ért. A harmadik lehetőségre, hgy t.i. a tudósító – időben leadott és egyáltalán nem érdektelen – anyagát a budapesti szerkesztőségben hat napig aszalták, gondolni sem merek.
 
január 23.
19:27Őfensége, az orvostanhallgató
A sztori fantasztikus, filmre kívánkozik: egy magyar cigánylegény szaúdi hercegnek adta ki magát, de olyan, a maga nemében rendkívüli tehetséggel hogy meséjével sorozatosan profi szállodásokat is átvert. Egyik hetilapunk ezt a szélhámost „külföldi orvostanhallgatónak kinéző, inget és vászonnadrágot viselő, kreol bőrű férfinek” írja le. Most már csak az a kérdés, mi szükséges ahhoz, hogy valaki pont külföldi orvostanhallgatónak nézzen ki?
 
január 22.
14:43Ezután minden másként volt?
Egyik hetilapunk, sőt, nem is egyszerűen az egyik, hanem Magyarország legnagyobb hetilapja cikket közöl „Hegyek-völgyek között 60 éve zakatol” címmel. De vajon mi zakatol 60 éve? A Gyermekvasút. Amelyet ma valóban így hívnak, a cikk viszont azzal az állítással keződik, hogy „a Gyermekvasút 1948-50 között három szakaszban épült”. Természetesen nem kötelező szeretettel visszaemlékezni az úttörő mozgalomra, de akkor is tény, hogy ezt a kisvasútat az említett időszakban Úttörő Vasútnak hívták.
 
január 21.
19:18Nyomozók
Felfegyverzett kínai emberrablók Budapesten elrabolták egy honfitársukat, és a nyomozók lecsaptak rájuk – hallottam egyik kereskedelmi televíziónk esti híradójában. A rajtaütésre nyilván azt követően került sor, hogy a kommandósok felderítették a túsz fogvatartásának helyét és körülményeit.
16:57Bizonyító levél
Egyik napilapunk a címoldalán állítja: „Valóban Neményi Pál magyar tudós fia volt Bobby Fischer – előkerült egy bizonyító levél, 15. oldal”. Maga a tény, hogy Fischer Neményi fia volt, többé vagy kevésbé eddig is ismert volt. A novum a bizonyító levél (lenne). Ha ugyan létezik ilyen... Mert a lap 15. oldalán megjelent cikkben még csak utalás sincs rá.
09:09Pertuban a gyilkossal
Egyik kereskedelmi televíziónk az este két riportot is sugárzott Tánczos Gábor hazatéréséről, egy rövidet és egy hosszút. Mindkettőből kiderült, hogy a riporter pertuban van a gyilkossal, de egyikben sem tette fel azt a kézenfekvőnél is kézenfekvőbb kérdést, hogy honnan van a koldusszegény édesanya koldusszegényen szabaduló fiának pénze (avagy: ki adott pénzt) az őt Budapestről Körmendre hazakísérő nyolc testőr bérére és az őket szállító két luxusautóra? Ezt a kérdést egyébként a hazatérésről beszámoló ma reggeli lapok is elfelejtették feltenni.
 
január 20.
16:46Hány „köztévé” van Magyarországon?
Egyik napilapunk fényképén egy szónokoló (nyilatkozó) férfiú előtti állványon kilenc mikrofon látható. A kép aláírása: „Ha összevonják a köztévéket, ritkulhat a mikroroferdő”. Igen ám, de a képen látható emblémás mikrofonok közül csak kettő tartozik egy-egy köztévéhez: az egyik Magyar Televízióé, a másik a Duna TV-é. Tegyük hozzá: több köztévé nem is létezik Magyarországon. Úgyhogy a kilenc tagból álló mikrofonerdőből az összevonás esetén is csak egy tűnhet el. Nem valami nagy ritkulás.
15:48Ő sem volt kivétel
Egyik hírügynökségünk cikket szentel Szergej Eizensteinnek, születése 110. évfordulója alkalmából. Itt olvasható, hogy a rendező A jégmezők lovagja (Alekszandr Nyevszkij) című filjméért, amelyet 1938-ban forgatott, Lenin-díjat kapott. A baj csak az, hogy ezt a díjat 1935 és 1956 között nerm adták ki. Egyetlenegyszer sem. Még ő sem volt kivétel. Valójában Eizenstein Lenin- r e n d e t kapott, ami a maga idejében persze szintén nem volt kutya, mindamellett állami kitüntetés volt és nem művészeti díj. Igaz, két évvel később Eizenstein a legmagasabb művészeti díjat is megkapta ezért a filmért. Az azonban a S z t á l i n - díj volt.
15:42Zuhé a hajókra
Egyik hírügynökségünk hírt ad arról, hogy három mesterséges vízesést építenek New Yorkban, ezek közül az egyik a New York-i kikötőbe fog ömleni hatalmas állványokról. Szinte látom lelki szemeimmel, amint az amerikai nagyváros kikötőjébe érkező hajókra zúdul a vízoszlop. Ha már ez a furcsaság nem tűnt fel a szerkesztőnek, legalább a szótárba belepillanthatott volna, hogy rájöjjön: a h a r b o r szó elsődlegesen nem is kikötőt, hanem csaknem zárt öblöt jelent. Vagyis a víz a New York-i Öbölre zúdul.
15:38Lefokozott tárgyalópartner
Egyik hírügynökségünk a kormányszóvivő közleményét ismertetve előadja, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Svájcba készül, és ott többek között Ilham Alijev azeri miniszterelnökkel fog találkozni. Mivel Ilham Alijev Azerbajdzsán elnöke (államfője), csupán az kérdéses, hogy ki fokozta le: a magyar kormányszóvivő vagy a hírügynökség?
 
január 19.
10:29Másodrendű frissesség
Létezett a háború előtt (sőt, rövid ideig utána is) egy magyar napilap, amely a Friss Újság névre hallgatott. Aligha nevezhetné azonban így magát az az országos napilap, amely mai, szombati számában – egy rádió információjára hivatkozva – arról számol be, hogy S. E.-t nevezik ki hazánk berlini nagykövetévé. Erről a hírről ugyanis már múlt csütörtöki (kilenc nappal ezelőtti) számában beszámolt egy hetilapunk, méghozzá nem holmi eldugott, kevesek által olvasott hetilap. A „friss” információjára természetesen büszke lehet az informálást alapvető céljának tekintő rádió is. Vajon létezik-e a hírekben – mint a halak esetében – másodrendű frissesség? Wolandtól (Bulgakov: A Mester és Margarita) tudjuk, hogy frissesség csak elsőrendű van.
 
január 18.
08:56Magyar Televízió, hol késel az éji homályban?
Egymillió forint kötbér megfizetésére kötelezte a médiahatóság a Magyar Televíziót a burkolt reklámot tiltó szabály megsértése miatt – közli egyik hírügynökségünk, majd nyomában a többi között az Emasa honlap is. Bírságot természetesen lehet fizettetni ezért, de a k ö t b é r az egészen más, mégpedig az az összeg, amelyet egy szerződést késve teljesítő fél köteles a másik szerződő félnek fizetni. Elkésett volna a burkolt reklám?
 
január 17.
16:46Földrajzi gixer
Szokatlanul hideg van Oroszország számos vidékén, Tbilisziben éjszaka mínusz 15 fokra süllyed a hőmérséklet – írja egyik hírügynökségümk. Örülnék, ha feltüntetnék, hogy Oroszország számos vidéke közül melyikben fekszik Grúzia fővárosa.
 
január 15.
16:57Magyar-török nevú albán hős
Majdnem kerek évfordulóról ad hírt egyik hírügynökségünk: ”Ötszáznegyven éve halt meg Kasztrióta György, ismertebb török nevén Szkander bég, Albánia legnagyobb hőse”. Ha már albán volt az istenadta, nem lehetne magyar és török neve után legalább zárójelben megemlíteni a valódi (albán) nevét? (Gjergj Kastrioti).
 
január 14.
15:12Egy tanácskozás
Bla-bla-bla-bla – „hangoztatta a Duna Televízió gazdasgi alelnöke egy hétői budapesti tanácskozáson”. Aztán: „Zöldi László médiakutató arra hívta fel a figyelmet a tanácskozáson...” A hírügynökségi tudósítás csupán azzal marad adós, hogy elárulja: hol volt ez a tanácskozás, ki hívta össze, kiknek a számára és milyen céllal. A tudósításírásnak ezeket az elengedhetetlen kritériumait az újságíró-iskola első évfolyamán, a bevezető foglalkozáson oktatják, még a postás-kutya-harapást is megelőzve.
 
január 13.
21:03A legmegrázóbb
Egyik televíziónk egyik műsora visszatért egy korábbi korábbi riportjára, amelyben bemutatták, hogy egy filmfelvétel kedvéért hogyan fojtanak premier plánban a vízbe egy kismacskát. A műsorvezető felvezetésképpen kijelentette, hogy ez volt a legmegrázóbb riport, amit valaha is látott. Nos, ugyanebben a műsorban azelőtt mutattak már járni, beszélni képtelen kisgyerekeket, leukémiától haldokló kisfiút, autóbalesetben mindkét lábát elveszítő fiatal leányt; közvetlenül a mostani riport után mutatták, amint a kómában fekvő Toller Lászlóhoz beszélni próbál a legjobb barátja, és mutatták Toller kisfiát, aki másfél éves volt, amikor apját autóbaleset érte. Valószínű, hogy a fiú sohasem fog már emlékezni az apjára, vagy legalábbis arra az időre, amikor az még egészséges volt. És ezek után a kismacska – kétségtelenül szomorú, sőt, felháborító – vízbefojtása rázta meg legjobban a műsorvezetőt?
15:42Bizakodik a nagykövet
„Bizakodik a budapesti palesztin nagykövet” címmel közöl cikket egyik napilapunk. Bizakodjunk mi is, hogy a jövőben a szerkesztőség megtalálja a budapesti palesztin nagykövetet. A fenti cím alatt ugyanis kizárólag a Rijád al-Malki palesztin külügyminiszterrel készült interjú olvasható.
 
január 12.
09:45Heil kicsoda?
„Egyesek szerint elmarad a nácizmus, ha Hitler nem változtat nevet. Hiszen ki kiabálta volna: „Heil Schikelhuber?” – szellemeskedik egyik napilapunk szerzője. Nem tudom, mi több, erősen kétlem, hogy akkor „elmaradt” volna a nácizmus, de ugyan miért (nem) kiabálták volna, hogy „Heil Schikelhuber”? Adolf anyjától örökölt családi neve ugyanis Schiklgruber volt.
09:37Megölték a halottat
1977 áprilisában a német Vörös Hadsereg Frakció tagjai halálos végű merényletet követtek el az NSZK n é h a i főügyésze ellen – olvasható egyik napilapunkban. A főügyész azonban csak a merénylet után lett néhai: halottat nem lehet megölni.
09:29Messze van az még!
Hillary Clinton e l n ö k j e l ö l t is szót emelt bizonyos festmények visszaszolgáltatásáért – állítja egyik napilapunk. Ugyanez az újság számol be nap nap után arról, hogyan igyekszik megszerezni Hillary Clinton az elnökjelöltséget, amire – ha egyáltalán sikerül neki, ami kétséges – csak pártjának nyári kongresszusán kerülhet sor. Lehetséges tehát, hogy egyelőre mégsem elnökjelölt?
 
január 10.
15:41Az ötvenegyedik
„Egy államban győzni siker, ötvenegy államért eredményesen megküzdeni rendkívüli teljesítmény” – vélekedik az amerikai elnöki intézmény kapcsán egyik napilapunk publicistája. Magam is úgy gondolom, hogy ez rendkívüli teljesítmény. Ehhez ugyanis az illetőnek előbb azért kellene megküzdenie, hogy egy ötvenegyedik államot is vegyenek fel az Unióba, amelynek egyelőre – eléggé el nem ítélhető mdon – csak ötven tagállama van.
15:10Gyurcsány Ferenc újabb dobása
Egyik hírügynökségünk arról értesíti a magyar közvéleményt, hogy Kati Marton magyar származású amerikai írónőt díszvacsorán köszöntötték új könyvének magyarországi kiadása alkalmából. „A vacsorát megelőző pohárköszöntőn megjelent Gyurcsány Ferenc miniszterelnök” – olvasható a tudósításban. Ha hihetünk a tudósítónak, akkor a miniszterelnök ezt is elkúrta. Mert csak a pohárköszöntőn jelent meg, aztán még a díszvacsora megkezdése előtt angolosan(?) távozott. Akárcsak a többi vendég: Vizi E. Szilveszter, Lady Valerie Solti, Göncz Kinga, Habsburg György, Vásári Tamás stb. Nahát, hogy ezek a celebek milyen neveletlenek!


15:00God save the President!
Egy (magát függetlennek nevező) hírportál közlése szerint Bush látogatása előtt o r v lövészek lepték el Jeruzsálem utcáit. Szó, ami szó, ezek után nem irigylem az izraeli biztonsági szolgálat és rendőrség embereit, köztük a m e s t e r lövészeket.
09:00Mi Izrael fővárosa?
A kérdés nem teljesen új, mivel az ENSZ-tagállamok túlnyomó többsége (köztük Magyarország) nem ismer(het) el Jeruzsálemet a zsidó állam fővárosának, hiszen a Palesztina felosztását kimondó 1947. évi ENSZ-határozat Jeruzsálemet önálló entitásként nevezi meg. Ennek ellenére teljesen nyilvánvaló, hogy Izrael fővárosa az a város, amelyet maga az állam annak tart, s amely a parlament, a kormány és a legfelső bíróság székhelye. Mindezt azért említem itt fel, mert az imént arról hallottam egyik rádiónkban, hogy Bush elnök megérkezett az izraeli főváros, Tel-Aviv repülőterére. Utoljára akkor hallottam Tel-Avivot fővárosként emlegetni, amikor ebben a rádióban az „Izrael” szó előtt még csaknem kötelező volt az „imperialista” jelzőt használni.
08:52Válogatós vírus
Azt hallom egyik rádiónkban, hogy az influenzajárvány főként a 17 és 34 éveseket fenyegeti. Ezt csak úgy lehet értelmezni, hogy a vírus pontosan ismeri a megtámadandók életkorát, tehát a 18, a 19 vagy a 32 és a 33 évesekbe nem száll bele, kizárólag csak a 17 és 34 évesekbe. Holott a hír fogalmazója azt akarta mondani, hogy a járvány elsősorban a 17 és 34 év k ö z ö t t i e k e t fenyegeti. Megjegyzem, azt is gyakran hallom a rádióban, hogy a hőmérséklet holnap mínusz 1 és mínusz 5 fok lesz, holott logikus, hogy itt is a két határérték k ö z ö t t i hőmérsékleti értékekről van szó.
 
január 8.
16:26Felzárkózás, avagy ismét a protestánsok
Jeles publicistánk elmélkedik az egyik hetilapban az evangélikus egyház püspök-elnökének egy kijelentéséről: „Itzés püspököt kizárólag az a vágy motiválta e szavak megfogalmazásakor, hogy az evangélikus egyház is végre felzárkózzék a katolikus és a protestáns egyház szokásos ünnepi színvonalához...” Hogy mi motiválta a püspököt, azt – a cikk szerzőjétől eltérően – nem tudom, de azt igen, hogy egy evangélikus egyház semmiképpen sem zárkózhat fel a protestáns egyház színvonalához. Tudniillik maga is protestáns egyház. E g y i k e a protestáns egyházaknak, amelyekhez a többi között a reformátust (amelyre a szerző bizonyára gondolt), továbbá az evangélikust, az unitáriust, a baptistát is sorolják.
15:30Mi történt a sajtóértekezletet követően?
Sarkozy párizsi sajtóértekezletéről számol be egyik hírügynökségünk. A tudósítás zárómondata: „A sajtóértekezletet követően kérdésekre válaszolva több külpolitikai témára is kitért a francia államfő.” Vagyis: a sajtóértekezlet merő monológ volt. De később, befejezése után (bizonyára már a folyosón) az újságírók kérdéseket is feltettek, amelyekre az elnök válaszolt. Nem inkább magán a több mint két óra hosszat tartó sajtóértekezleten kérdeztek és kaptak válaszokat az újságírók?
 
január 7.
15:52Félig
Félig amerikainak nevezi egyik napilapunk Barack Obamát. Igaz, a demokrata szenátor és elnökjelölt-aspiráns atyja kenyai volt, és csak édesanyja született az Egyesült Államokban. No de ilyen alapon például Arnold Schwarzenegger kaliforniai kormányzó, Henry Kissinger és Madeleine Albright volt külügyminiszter, George Tenet, a CIA volt igazgatója (és folytathatnám még sokáig) egyáltalán nem amerikai, mert nekik mindkét szülőjük külföldön született, mi több – Tenet kivételével – maguk sem az USA-ban jöttek a világra. Sőt, George Washington felmenői sem Amerika földjén látták meg a napvilágot, hanem Angliában. Az Egyesült Államok a bevándorlók országa. Ha a szerző következetes akar lenni, akkor legfeljebb csak Ülő Bikát vagy Őrült Lovat nevezheti amerikainak.
15:14A hírügynökség rosszul tudja
Az utazásszervezők szövetségének szóvivője elmondta egyik hírügynökségünknek, hogy a magyar utasok most Kenya helyett elsősorban Tanzániát választják. Az anyag folytatása: a hírügynökség „úgy tudja, hogy sokan utaznak Zanzibárba is”. A hírügynökség jól tenné, ha kinyitna egy iskolai földrajzkönyvet vagy atlaszt. Akkor megtudná, hogy Zanzibár a T a n ganyika és Z a n zibár egyesüléséből létrejött állam része. (V. ö. Az utasok elsősorban Romániát választják. A hírügynökség úgy tudja, sokan utaznak Erdélybe is.)
 
január 5.
20:58Prímás, hercegség nélkül!
A Szent Korona 30 esztendővel ezelőtti visszaadására emlékezve egyik hetilapunk az ünnepélyes ceremóniára meghívottak között említi Lékai László hercegprímást. A bíboros érsek valóban ott volt az átadáson, de ő volt az, aki az esztergomi érsekek közül elsőként lemondott a h e r c e g prímási címről, azzal, hogy egy modern Magyarországon (bár lehet, hogy más jelzőt használt) anakronizmus lenne ez a cím. 1976 óta a magyar katolikus egyház feje egyszerűen p r í m á s.
11:23Ügyész a bíróság élén
„Távozik a Nemzetközi Törvényszék éléről Carla del Ponte főügyész” – írja egyik hetilapunk szerzője, aki a továbbiakban is kitart amellett, hogy „az NT-t nyolc évig vezető egykori főügyész...” Namármost ha egy főügyész állna egy bíróság élén vagy vezetné azt, az nagyjából olyan abszurd lenne, mint A tanú-ban az a melléfogás, amikor a tanúnak a tárgyalás előtt a saját vallomása helyett az ítéletet adják a kezébe. A jugoszláviai háborús bűnösök fölött ítélkező hágai Nemzetközi Tövényszék élén egyébként Fausto Pocar, a Törvényszék e l n ö k e áll.
11:16Mértékegység a Holdban
Afrikában egy holdon 178 dollár értékű mezőgazdasági terméket állítanak elő – állítja egyik hetilapunk. Az hagyján, hogy az immár hektárhoz szokott mai olvasók nagy részének fogalma sincs arról, hogy mekkora egy hold, de csaknem bizonyos vagyok benne, hogy nem holdról, pontosabban: nem kataszteri, hanem úgynevezett magyar holdról van szó, amiről már végképp nem tudja a hazai olvasó, hogy mennyi. Hogy világos legyen: 1 kataszteri hold=0,57 ha=1600 négyszögöl. Az eredeti forrásban alighanem az angolszász országokban használatos acre szerepel, amely csaknem pontosan (bár azért nem teljesen) a magyar holddal (1200 négyszögöl) egyenlő. A jövőben tessék hektárra átszámítani, vagy – a legrosszabb esetben – acre-t írni!
 
január 4.
10:45Szült a férjes lány
Az Ürömön eltemetett Alekszandra Pavlovna orosz nagyhercegnőre, József nádor hitvesére emlékezik egyik hetilapunk. A cikkben a többi között szó esik arról, hogy a nagyhercegnő 1801-ben leánygyermeknek adott életet, de a csecsemő meghalt. „A fiatal lány is csak egy héttel élte túl a szülést” – folytatódik az írás. Fiatal lány, aki férjnél volt és szült? Ez meglepő, bár kétségtelen: már máskor is olvashattunk ilyesmiről, igaz, nem egy magyar hetilapban, hanem az Újszövetségben.
10:40Már nemcsak szenátor
Ahhoz már hozzászokhattunk, hogy Tom Lantos amerikai (alsóházi) képviselőt a magyar média szenátornak nevezi. Most viszont arról hallottam egyik televíziónk esti híradójának műsorvezetőjétől, hogy a betegsége miatt a politikai pályától hamarosan búcsúzó politikus milyen érdemeket szerzett d i p l o m a t a k é n t. Valójában mielőtt politikai pályára adta a fejét, Lantos tanított az egyetemen, volt kongresszusi tanácsadó, de a State Department szolgálatában soha sem állt, a Foreign Service-nek nem volt tagja. Ha valaki – például honatyaként – külpolitikai tevékenységet folytat (Lantos a képviselőház külügyi bizottságának volt tagja hosszú időn át, jelenleg elnöke), attól még nem diplomata. Az egy másik foglalkozás, amelyet választott (párt)politikusok egyidejűleg nem űzhetnek. Sem az Egyesült Államokban, sem másutt.
 
január 3.
15:16Hova visznek?
„A Szépművészeti mindenkit visz” – olvastam egy címben egyik napilapunk első oldalán...és megijedtem. Merthogy a mindenkibe magam is beletartoznék, ha igaz, de eddig nem szereztem arról tudomást, hogy a Szépművészeti visz engem. Kivált, hogy halvány fogalmam sincs róla, hogy hova visz? Vagy lehet, hogy az adott esetben a Szépművészeti nem egy múzeum, hanem egy tömegközlekedési vállalat? Erre viszont a cikkben még utalás sincs.
14:47Peches ember ne menjen a jégre
„A jégen való tartózkodás veszélyeire figyelmeztet a rendőrség” címmel közöl valóságos jótanács-gyüjteményt egyik hírügynökségünk. Itt olvasható a többi között, hogy „télen is veszélyes folyóvizekben, állóvizekben, csatornák vízében fürdeni”. Télen i s ? Tehát például nyáron is veszélyes állóvízekben fürdeni? Zárjuk be a Balatont!
11:53Nem tudja a egyik bal kéz, hogy mit csinál a másik
Egyik televíziónkban hallottam, hogy a rendőrség megint „diszkrét” volt: a legkeresettebb bűnözők listáját (Top 21) úgy tette közzé honlapján, hogy bár a nevüket és a fényképüket közlik, ám azt, hogy mivel gyanúsítják őket (gyilkosság, rablás, csalás stb.), adatvédelmi okokból elhallgatják. Ellenőriztem, valóban igy szerepelnek a honlapon a jómadarak. (Bocsánat, ha megsértettem őket, ügyükben még valóban nem született a jómadárságukat kimondó jogerős bírói ítélet.) Ma reggel kézhez kaptam annak a magazinnak a legfrissebb számát, amelynek impresszumában az olvasható, hogy „az Országos Rendőrfőkapitányság képes hetilapja”. Ott azonban a Toplista szereplőinek neve és fényképe mellett az is elolvasható, hogy miért körözik az illetőket. Akkor tehát...?
 
december 31.
10:56Az utolsó előtti mohikán
Meglepő állítás egyik napilapunkban: „Benazirral a család utolsó sarja távozott az élők világából.” Ahhoz képest, hogy a fiát választották az utódjává...
 
december 29.
20:21Drámai bejelentés
Katona József Bánk bánjának dallamára levonták a határőrség zászlaját – hallottam az imént az egyik televízióban. Hát persze, Katona dallamai felejthetetlenek. De azért ismerjük el: Erkel Ferencnek az opera alapjául szolgáló drámája sem kutya! Katona József Hunyadi Jánosáról nem is szólva.
 
december 28.
14:17Megint Putyin, avagy bizonyára összetévesztik Berijával
A Putyinka vodka ürügyén, a tömény italokról írva egyik hetilapunk moszkvai tudsósítója „egykori KGB-főnöknek” nevezi Oroszország jelenlegi elnökét. Kérem a szerzőt, ha van az én értesüléseimtől eltérő tényről tudomása, közölje velem. Amíg azonban ez meg nem történik, én kitartok amellett, hogy Vlagyimir Putyin kágébés korában nem főnök, hanem mezei (ha úgy tetszik: talpas) hírszerző volt Drezdában.
 
december 27.
08:27Áldott karácsony Oroszországban
Azon sopánkodott az este egyik televíziónk híradójának műsorvezetője, hogy milyen sokan maradtak karácsonykor Oroszországban a négy fal között. Sokan? Hiszen az oroszoknak csak elenyészően kis hányada katolikus vagy protestáns, aki december 25-26-án ünnepli a karácsonyt. A döntő többség, mint ez meglehetősen ismert, ortodox keresztény vallású és az egyházi ünnepeket a Julianus-naptár szerint tartja. Vagyis például a karácsonyt január 7-én. Akkor tessék kérem sajnálkozni!
08:22Hogyan ne magánozzunk?
A magánzó nem magán-zoo, de nem is magándetektív. Pedig egyik napilapunk munkatársa bizonyára ez utóbbit hiszi, különben nem fejtegetné azt, hogyan működnek együtt a rendőrnyomozókkal a magánzók. Ennek a szónak annyi köze van a „magán”-hoz, hogy m a g á nvagyonából élő embert jelent, de semmiképpen sem maszeket. Az ember magán kívül van, amikor ilyesmit olvas.
 
december 21.
08:40Nem minden Schengen, ami annak látszik
„Múzeumi tárgyak” – ezzel az alárással jelent meg kép egyik napilapunkban schengeni csatlakozásunk másnapján. A képen tucatnyi magyar útlevél látható. Egy közülük még a „Magyar Népköztársaság” feliratot viseli, a többi hatályos. Én nem tanácsolnám az olvasóknak, hogy adják be a múzeumba az útlevelüket, ha egyszer még az Egyesült Államokba, Egyiptomba vagy akár például csak Szabadkára akarnak utazni.
 
december 20.
15:15Publicisztika lóugrásban
„Orosz vezércsel” – ez a címe egy Putyinról szóló publicisztikának egyik napilapunkban. Szerzője, aki azt állítja, hogy „a távozó elnök kimagasló képességű sakkozó”, a továbbiakban is ezt az állítását tovább csavarva írja, hogy „ha Putyin nála jobb sakkozóval kerül szembe...”, meg hogy „a sakkozó Putyin táviratban köszöntötte Oscar Niemeyert” stb. Namármost elődei közül Lenin valóban jól, Trockij (ha ugyan egyáltalán elismeri őt elődjének, ami kétséges) kiválóan sakkozott, ezzel szemben Putyinról inkább az ismeretes, hogy hírszerző volt, hogy folyékonyan beszél németül. hogy gondos családapa, hogy máig is dzsúdózik, de hogy kimagasló képességű sakkozó volna, azt alighanem ebben a cikkben írták le első ízben. Hacsak persze a szerző nem arra gondol, hogy Putyin a kőolajjal és a földgázzal s a k k ban tartja Európát, továbbá, hogy egy-kettőre m a t t o t adott a rendőrség és a Központi Választási Bizottság segítségével az államelnökségért indulni kívánó exsakkvilágbajnoknak, Garri Kaszparovnak. Színigaz viszont, hogy ha így folytatja, hamarosan még a világ sakkozói nagy barátjának is kikiálthatják.
14:37Autó, mint csapattest
Ludovic Orban román közlekedési miniszter – közli egyik hírügynökségünk – Bukarestben szolgálati kocsijával vasárnap nekiütközött „egy állomásozó gépkocsinak”. Most már csupán az a kérdés, vajon a szóban forgó autó ideiglenesen állomásozott-e a román fővárosban?
 
december 19.
16:54A Windsorok a Borgiák nyomában?
Egyik hírügynökségünk jelenti, hogy Vilmos herceg, a királynő unokája összeköltözött barátnőjével, Kate-tel, de legalábbis a Clarence House személyzete ukázba kapta, hogy „korlátozás nélkül engedjék be a palotába a trónörökösi kedvest”. Eszerint Kate nemcsak Vilmosnak, hanem atyjának, Károly trónörökösnek is a kedvese? Finom kis család, mondhatom! Legalábbis ez a kép alakul ki róluk, ha hiszünk a hírügynökségnek.
14:27Ötszörös bigámia
Bíróság elé állítják azt az amerikai bigámista nőt, akinek egyszerre tíz férje volt - olvasom egy hírportálon. A nő bizonyára rászolgál a szigorú ítéletre, annál is inkább, minthogy amivel őt vádolják, az több, mint bigámia. A „bi”-ből ugyanis az következne, hogy egyidejűleg k é t férfivel él „törvényes” házasságban. Neki viszont t í z férje van egyszerre. Ajánlanám talán, hogy nevezzük multigámistának, vagy még pontosabban: d e k a g á m i s t á n a k .
14:11Konty
Julija Timosenko „sajátos kontyát” említi egyik napilapunk cikkírója. Hát bizony nagyon sajátos egy konty ez! A cikkhez mellékelt fényképen is kitünően látszik – ami egyébként viszonylag jól ismert – hogy az ukrán miniszterelnök hajkoszorút visel. Ezért a pénzért akár fru-frunak is nevezhette volna a szerző.
 
december 18.
09:40A szókimondó bemondó
Nemes egyszerűséggel „tévébemondónak” titulálja Pálffy Istvánt egyik napilapunk. A szerző bizonyára nincs tisztában e szó, illetve e foglalkozás jelentésével. A bemondó ugyanis csupán felkonferálja a műsorokat, híreket olvas. Ezzel szemben Pálffy műsort vezet, interjúkat készít, kommentál. Viszont kétségtelen: alkalmanként – többnyire nem a képernyőn – vannak jó bemondásai.
 
december 17.
15:32Valóban nehéz
„Manapság nehéz nem írni szatírát. Ezt a nagy római költő és író Horatius mondta kora irodalmáról” – ezzel a felütéssel kezdi cikkét egy méltán tisztelt publicista egyik napilapunk hasábjain. Horatius nagyságát balgaság volna vitatni, ám az idézett – és azóta közmondássá vált – megállapítás sajnos mégsem tőle, hanem Juvenalistól származik. Mit mondhatunk erre? Igen, bizonyos esetekben valóban nehéz nem írni szatírát...
 
december 15.
15:16Én nem fogadnám le
Egyik napilapunkban az olvasható, hogy „először és utoljára utazott Vlagyimir Putyin hivatalos látogatásra Minszkbe”. A tudósítás szerzője, úgy látszik, nem ismeri a diplomaták, politikusok, de újságírók számára is közelező alapigazságot, hogy „never say never!” Én mindenesetre két fillérbe se fogadnám le, hogy Putyin hivatalos minőségben nem utazik többé Minszkbe. És ha jövő májustól miniszterelnök lesz, ami a dolgok jelenlegi állása szerint fölöttébb valószínű? Vagy ha 2012-ben, vagy akár előbb is (amikor az alkotmány már lehetővé teszi számára) újra elnökké választják? Vagy akkor is magánemberként, egy Inturiszt-társasutazással látogat majd csak el a fehérorosz fővárosba?
15:08Hídavatás
A Margit hidat legutóbb 1978-ban építették újjá – állítja egyik napilapunk. Akkor vajon min közeledtünk 1948, a második világháborúban felrobbantott híd újjáépítése és 1978 között? Lehetséges persze, hogy a szerző arra gondolt, hogy legutóbb 1978-ban ú j í t o t t á k f e l a Margit hidat. Akkor viszont ezt is kellett volna írnia, merthogy a kettő nem ugyanaz. De szerzőnk amúgy is botladozik, amikor a híd történetéről értekezik. Elmondja ugyanis, hogy a jövőre kezdődő felújításába a műemlékvédelmi hivatalt is be kell vonni, mivel „a Világörökség részét képező hidat a múlt század fordulójának meggfelelő, korhű állapotban állítják helyre”. Szerencsére nem így lesz, mert akkor a két oldalon egy-egy sávnyit le kellene belőle vágni. Tudniillik ama századforduló idején a Margit híd még sokkal keskenyebb volt, és csak az 1935-37-es felújításakor szélesítették ki.
14:56Az Ardennektől a Földközi-tengerig
A Maginot-vonalról elmélkedik egyik hetilapunk. Arról a – németek elől védő – francia erődrendszerről, amely a cikk szerzője szerint „a svájci Alpoktól észak felé egészen az Ardennekig, illetve le, a Földközi-tengerig ért”. Tehát végig a svájci határ mentén, majdnem Genfet is érintve, a Riviéráig, az olasz Sanremo térségét Monacótól és Nizzától elválasztva? Az erődrendszernek ez a vonalvezetése, úgy látszik, olyan tökéletesen őrzött szupertitkos hadititok volt, hogy arra egészen e cikk megjelenéséig nem derült fény.
 
december 14.
08:56Alma=körte?
A svéd evangélikus egyház nem zárkózik el az együtt élő homoszexuális párok kapcsolatának szentesítésétől – közli egyik hírügynökségünk, amely ugyane tudósításának következő mondatában már arról számol be, hogy ezzel a döntéssel a svéd r e f o r m á t u s vezetés szentesítette azt a gyakorlatot, amely templomi esküvőt biztosít a meleg pároknak. Azért, hogy Ádámot összetévesztik Ábrahámmal, még talán lehet hibáztatni az iskolai hitoktatás négy évtizedes háttérbe szorítását, de hogy valaki, sőt, két valaki (egy szerző-fordító és egy szerkesztő-turnusvezető) azt higgye, hogy az evangélikus és a református egy és ugyanaz, és egymás helyett szinonimaként használható, azt nem lehet a Biblia nemismeretével magyarázni. Az evangélikus egyébként a svéd államegyház, míg reformátusok – legjobb tudomásom szerint – (jóformán) nem élnek Svédországban.


 
december 12.
14:55Vesszek meg, ha értem!
Bonyolult históriát vezet elő egyik hírügynökségünk. A magyar hatóságok elkaptak egy töbszörösen körözött férfit, aki Andrej Trampus névre szóló szlovén okmánnyal igazolta magát. A magyar hatóságok a szlovén hatóságoktól „azt a felvilágosítást kapták, hogy a szlovéniai személynyilvántartásban ilyen nevű személy nem szerepel, illetve az erre a névre kiállított útlevél tulajdonosa valójában egy nő”. Most légy okos, Domokos, de nem fog sikerülni! Némileg ugyan már az is különös, hogy egy nőt Andrejnek hívnak, de ki tudja, hátha Szlovéniában van ilyen. Viszont hogy lehet az, hogy a szlovén hatóságok elismerik: kiálítottak útlevelet erre a névre, de személynyilvántartásukban nem szerepel ilyen nevű személy? Itt valamit nagyon összekavartak. És tartok tőle, hogy nem Ljubljanában.
14:05Alán stricik
Az olasz rendőrség Jaguár fedőnevű akciójában lebuktatott egy olasz-alán állampolgárokból álló bűnszövetkezetet, amely többek között magyar lányokat futtatott - írja egyik napilapunk. Ezek a derék alán állampolgárok nyilván még a korai középkorból maradtak vissza a Római Birodalom (Olaszország) területén. És a tetejében még kettős állampolgárok is.
 
december 11.
08:26Ki súgott befelé?
Egyik rádiónk beszámolója szerint Tőkés László kiderítette: kik „dolgoztak rá” a Securitate részéről. „Egy Rettegen, Désaknán, majd Újszentesen szolgáló lelkész 1983 és 1988 között jelentett az egyházfőről.” Csakhogy Tőkés László akkor nem volt egyházfő. Sőt, ma sem az.
08:21Orosz-amerikai keringő
Ha igaz, amit egyik napilapunk ír, akkor az orosz és a magyar diplomaták nem tárgyalni, hanem táncolni jönnek Budapestre. Az újságban ugyanis az olvasható, hogy „a Szergej Kiszljak külügyminiszter-helyettes és amerikai kollégája, John Rood által vezetett delegációk budapesti fordulóján nem várható megegyezés”. Dehát érthető: megegyezni legfeljebb tárgyaláson lehet, fordulón fölöttébb nehéz.
 
december 10.
16:25Felsővezető
„Noha a nők Nagy-Britanniában a munkaerő csaknem felét adják, hat-hét nőből átlagban mindössze egy akad, aki felsővezető” - állítja egyik hírügynökségük. Én viszont attól tartok, hogy még hat-hét férfi között sem akad egy felsővezető. Még akkor sem, ha nem a bankigazgatót, a főosztályvezetőt vagy a főmérnököt tartjuk felsővezetőnek, hanem a csoportvezetőt. Különben tudniillik túl sok beosztott jutna egy felsővezetőre. Akár Nagy-Britanniában, akár nálunk. Gyanítom, a szerző azt akarta írni, hogy hat-hét felsővezető közül átlagosan legfeljebb egy a nő. De akkor miért nem ezt írta?
15:11Kelet-Ázsia
Egy hírügynökségünk beszámolója szerint Horváth József dandártábornok azt közölte az Országgyűlés egyik albizottságában, hogy a NATO Pápán bazírozó Boeing C 17-esei főként Afrikába és Kelet-Ázsiába szállítanak majd katonai felszerelést. Három lehetőség van: 1. A hírügynökség pontatlanul adta vissza a tábornok szavait. 2. A tábornok azt hiszi, hogy Irak és Afganisztán Kelet-Ázsiában van. 3. A NATO valahol Japánban vagy Kínában készül hadműveletet indítani.
10:08Őseinket felhozád a Jeges-tenger partjára
Eddig nem tudtam, hogy őseink rénszarvastenyésztéssel vagy -vadászattal foglalkoztak. Tudniillik a kelet-szibériai Léna folyó torkolatánál, a Jeges-tenger partvidékén másból nem lehet megélni. Márpedig egy hírportálunk azt ajánlja, hogy keressük fel azt a vidéket, „őseink földjét”.
A portál szolgál egyéb meglepetésekkel is. Példának okáért az orosz pravoszláv egyház központjának nevezi Zagorszkot. Az még a kisebbik baj, hogy 1991-ben a Moszkva közelében fekvő város visszakapta korábbi nevét (Szergijev Poszad), a nagyobbik, hogy bár valóban ott található a nevezetes Trojice-Szergijeva Lavra kolostoregyüttes (amelyet feltétlenül érdemes felkeresnünk, ha arra járunk), ám az semmiképpen sem az orosz ortodox egyház központja. Az utóbbi, az egyházfő (akinek teljes hivatalos címe: Moszkva és egész Oroszország pátriárkája) rezidenciája, a Szent Szinódus székhelye ugyanis – ki hinné? – Moszkvában van.
 
december 7.
21:33Szerencse fel!
Naponta átlagosan 13 vájár hal meg a kínai bányaszerencsétlenségekben – hallottam egyik televíziónk esti híradójában. A minap, amikor a donyecki Zaszjagyko bányában bekövetkezett szerencsétlenségről volt szó, ugyancsak kizárólag a mélyben veszett v á j á r o k tragikus haláláról számolt be a hazai média. Szerencsésebb és pontosabb lett volna b á n y á s z o k r ó l írni, beszélni, hiszen a föld alatt dolgozik a vájáron kívül például a csillés, a robbantómester, a bányamentő is. Tehát minden vájár bányász, de nem minden bányász vájár.
21:14Leningrád 2008
Azt hallottam egyik televíziónk esti híradójában, hogy egy székesfehérvári kft jövőre 50 buszt szállít a l e n i n g r á d i térségbe. Talán még hozzá kellett volna tenni, hogy Székesfehérvár ugyanabban a megyében van, amelyben Sztálinváros is.
 
december 5.
15:40Demokratikus diktatúra?
Hugo Chávez népszavazási veresége azt mutatja, hogy nem nőnek a fák az égig, még diktatúrákban sem. Szó szerint ezt állítja egyik napilapunk publicistája. Nem igen hiszem, hogy diktatúrákban népszavazásokat tartanának, vagy ha mégis, azokat a diktátorok – így vagy úgy – 98-99 százalékos eredménnyel nyerik meg. Készségesen elhiszem, hogy Chávez diktatúrára törekszik, de hogy Venezuelában egyelőre nincs diktatúra, azt éppen veresége bizonyítja.
15:24Azonban
Eltűnt az alsóörsi postásnő, akit – mint egyik hírügynökségünk elmeséli – „megbízható, kedves közvetlen embernek ismernek. Azonban nem zárható ki, hogy a munkáját megfelelően ellátó kézbesítőnő bűncselekmény áldozata lett”. Azonban? Vagyis aki kedves, közvetlen ember, az nem szokott bűncselekmény áldozatává válni?
15:10Likvidálják mint osztályt
A VPOP lebuktatott egy szélvédőmosó folyadékból szeszesitalt készítő társaságot. Az erről tudósító hírügynökség jelentéséből az is kitűnik, hogy az elkövetők a koncentrátumot „egy felszámolás alatt lévő gazdálkodó adatait felhasználva szereztek be”. Nofene! Kísért a múlt? Merthogy gazdálkodókat (kulákokat) mifelénk utoljára Rákosi idején számoltak fel. De – legalább is elvben – akkor sem személyükben, csak mint osztályt.
15:04Transzatlanti vacsora
Mint egyik hírügynökségünk beszámol róla, a NATO-külügyminiszterek kétnapos brüsszeli megbeszélésén először a NATO- és az EU-tagországok tárgyalnak informális transzatlanti vacsora keretében. Vajon milyen lehet egy transzatlanti vacsora? Tallinnban kezdik és Vancouverben fejezik be? Avagy Brüsszelben van a vacsoraasztal egyik vége és Washingtonban a másik?
 
december 4.
15:19Medvének született, boccsá fejlődött
„A tavaly december 5-én világra jött berlini jegesmedve, Knut egyéves korára derék medveboccsá kamaszodott - jelenti Berlinből egyik napilapunk tudósítója. De vajon mi volt Knut azelőtt, mielőtt medveboccsá kamaszodott? Világos: jegesmedve.
 
december 3.
19:23A mackó, akit Mohamednek hívtak
Szudánban megkegyelmeztek annak az angol tanárnőnek, aki engedte, hogy osztrályában a gyerekek Mohamed prófétától nevezzenek el egy plüssmacit – lepi meg a jó hírrel nézőit egyik kereskedelmi televíziónk híradójának műsorvezetője. Csakhogy ezt a szentségtörést még a muzulmán ország hatóságai sem rótták fel a tanárnőnek. A macinak ugyanis egyszerűen nevet kellett adni. Az osztályban nyüzsögtek a kis Alik, Abdullahok, Mohamedek, Husszeinek; bármelyikük nevét kaphatta a mackó, végül történetesen a Mohamednél maradtak. Tehát nem a prófétáról nevezték el a mackót. Az előbbi szakállára esküszöm, hogy így volt.
15:33Még egy szakértő
Egyik napilapunk publicistája azt állítja, hogy Putyin a KGB-főiskolán szerzett jogi diplomát, továbbá, hogy megszüntette a pártok választási listáit, „csak direkt mandátumok vannak”. Hát nem ártott volna előbb tájékozódni. Vlagyimir Putyin ugyanis az 1819-ben alapított Leningrádi Állami (korábban: Szentpétervári Cári) Egyetem jogi karán szerzett diplomát, és pont fordítva, mint ahogyan a szerző írja: az egyéni választókerületeket szüntette meg, és a mostani parlamenti választáson csak a pártok állíthattak listát. A többi néma csönd.
 
december 1.
19:04Túl jól értesült televízió
Egyik kereskedelmi televíziónk esti híradójában befejezett tényként közölte az imént a műsorvezető, hogy a december 2-i oroszországi elnökválasztáson Vlagyimir Putyin az Egységes Oroszország Párt miniszterelnök-jelöltje. Erről sürgősen értesíteni kellene Moszkvát! Ott ugyanis még nem tudnak erről. Annál kevésbé sem tudnak, minthogy Oroszországban – prezidenciális rendszer lévén – nem a pártok (akár a hatalom pártja) jelölnek miniszterelnököt, hanem azt az elnök nevezi ki az állami duma jóváhagyásával.
 
november 30.
15:12Mozgástér bábák között
A sok bába közt nem sok mozgásterük maradt az izraeli és palesztin vezetőknek – írja egyik hetilapunk az annapolisi konferencia kapcsán. Eddig azt hittem, hogy sok bába között nem annyira a mozgásteret, mint inkább a gyereket szokták keresni, ha ugyan...Merthogy az elvész. Pedig nem ártana, ha valaki mozgásteret teremtene a bábás otthon szülés és a kórházi szülés hívei között...
12:09Túl az állatorvosi lovon
Ne követeljünk túl sokat a bulvárlapoktól! De azért annyi sületlenséget, szamárságot, tényhibát, elírást, amennyit egy ilyen – tisztesség ne szólván – újság elkövetett „Én öltem meg az igazi James Bondot” című cikkében, még talán sohasem láttam. Ez a cikk még az újságírás állatorvosi lovánál is több nyavalyával dicsekedhet.
Eszerint egy Eduard Kolcsov nevű szovjet kém levágta Lionel Crabb, a legendás MI6-os ügynök, „a britek valaha élt legnépszerűbb ügynöke” („akiről Ian Fleming James Bondot megmintázta”) fejét, miközben az Portsmouth kikötőjében fel akarta deríteni annak az Ordzsonikidze nevű szovjet naszádnak a fenekét („tisztán kivehető volt, hogy a tat magasságában ügyködik”), amelyen „a pártfőtitkári kinevezés előtt álló Szergej Hruscsov” érkezett 1956-ban Angliába.
Lássuk sorjában! 1. Eduárd családi neve nem Kolcsov, hanem Kolcov. 2. Soha életében nem volt kém, hanem búvár. 3. Akárcsak Lionel Crabb, aki ugyan valóban a brit hírszerzés feladatát hajtotta végre, de aki 4. hivatásos búvár volt, nem pedig a britek valaha élt legnépszerűbb ügynöke, 5. és akiről (egy búvárról?!) Fleming nem mintázhatta James Bondot. 6. Az Ordzsonikidze nem naszád volt, hanem cirkáló (nagy különbség!). 7. Hruscsovnak, aki e hadihajón érkezett Angliába, nem Szergej, hanem Nyikita volt a keresztneve, továbbá 8. nem állhatott 1956-ban a pártfőitkári kinevezés előtt, mert 9. nem fő- hanem első titkár volt, 10. az első (fő)titkárt nem kinevezik, hanem választják, de legfőképpen: 11. mert ezt már három évvel angliai útja előtt, 1953-ban megtették vele. 12. Egy hajó tatja a hátsó része, a fara, ergo, aki a vízben (pláne a víz alatt) tartózkodik, az nem ügyködhet a tat m a g a s s á g á b an . A többi azonban stimmel.
10:53Ösztöndíjon
Egy magyar tévészemélyiségről az olvasható egy budapesti ingyenes lapban, hogy Ausztráliában ő volt „az első szocialista országból érkező diák a Rotary Klub ösztöndíján 1993-ban”. Három szerény megjegyzés: 1. Az első szocialista ország nem Magyarorsztág, hanem a Szovjetunió volt. 2. Ha az „első” szó után a szerző kitette volna a vesszőt, amit elmulasztott, ez akkor sem lenne igaz, mivel l993-ban, Antall József miniszterelnöksége idején Magyarország már nem volt szocialista ország. 3. Hősünk aligha érkezett Ausztráliába a Rotary Klub ösztöndíján (feltehetően inkább repülőgépen), legfeljebb a klub ösztöndíjá v a l .
 
november 29.
09:54Dzerzsinszkij, a rendőr
Egyik hetilapunk az első szovjet államrendőrség megalapítójának nevezi Feliksz Dzerzsinszkijt. Csakhogy a „Vas Feliksz” sohasem volt zsaru: ő a nem csekély eufemizmussal (ha úgy tetszik: cinizmussal) Állami Politikai Hivatalnak (GPU) elkeresztelt titkosszolgálat (politikai rendészet, hírszerzés, kémelhárítás) atyja volt. Az államrendőrséget a titkosszolgálattal összetéveszteni olyan, mint pl. – angol viszonylatban – a Scotland Yardot a Secret Intelligence Service-szel. A szerzőt alighanem a szervek nevében szereplő „állam” tévesztette meg. (Államrendőrség – állambiztonság).
 
november 28.
09:34Katonai halászat
Katonai tárgyalások a két Korea között – ez a címe egy hírnek egyik napilapunkban. Gondoltam: a KNDK és a Koreai Köztársaság hadseregei közös hadgyakorlatot tartanak, vagy megállapodtak a kölcsönös csapatcsökkentésben, vagy valami más hasonlóban. De nem. A hírből magából kitűnik, hogy „a formálisan még mindig hadban álló Észak- és Dél-Korea egy közös halászati övezet létrehozásáról tanácskozik”. Aztán tessék már megmondani:a halászat az egy új fegyvernem?
 
november 26.
08:19Patthelyzet
Patthelyzettben a Kenedi-bizottság címmel számol be egyik napilapunk arról, hogy az egykori pártállami iratok kezelésének mikéntjét kutató bizottsággal, úgymond, készségesen együttműködnek a katonai titkosszolgálatok, a polgári hírszerzés, de a Nemzetbiztonági Szakszolgálat alig. A cikk alcímében a munkát akadályozókat elhárítóknak nevezi. Ahhoz már hozzászokhattunk, hogy az emberek rendre összekeverik a hírszerzőket az elhárítókkal (a betyárokat a pandúrokkal!), de azért aki cikket ír e tárgyban, attól talán elvárható lenne annak a tudása, hogy nem a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat foglalkozik (kém- és terror)elhárítással, hanem a Nemzetbiztonsági Hivatal. Az előbbi valóban szakszolgálat, amely a titkosszolgálatok, de akár a rendőrség munkájához is csupán technikai segítséget nyújt.
 
november 25.
08:30Ki képviseli Erdélyt?
Erdélyben jártak egyik hetilapunk munkatársai. Riportjuk elején az ottani úthálózat rémisztő állapotára panaszkodnak és előadják, hogy „az utak mentén nagy számban bukkannak föl kivilágítatlan lovasszekerek”. Igazán nem tudom, mi bajuk ezzel. A rossz állapotban lévő utakat persze én sem szeretem, mint ahogyan azt sem, ha az úton váratlan akadályok bukkannak fel. De hogy mi van az utak m e n t é n, engem speciel teljesen hidegen hagy.
A kollégák arról is beszámolnak, hogy az Európai Parlamentbe való bejutásért folyó RMDSZ-Tőkés küzdelemnek – mint ők neveik: csiki-csukinak – szomorú következménye lehet, nevezetesen: „Erdély uniós képviselet nélkül marad”. Ez azonban lehetetlen. Ha ugyanis jól számolom: legalább egy tucat képviselő jut be az Európai Parlamentbe Erdélyből. Ott tudniillik – lehetséges, hogy hetilapunk munkatársai még nem értesültek róla? – románok is élnek, akik elmennek szavazni és szintén küldenek képviselőket az EP-ba.
 
november 23.
13:26Kinek a tábornoka?
A Tolna megyei Rendőr-főkapitányság dandártábornokára hivatkozik egyik kereskedelmi televíziónk műsorvezetője. Ilyen azonban nem létezik! Egy főkapitányságnak lehet pl. bűnügyi osztályvezetője, szóvivője, ügyeletese, akár portása is, de dandártábornoka csak a Magyar Köztársaságnak van.
10:00Alá?
Egyik napilapunk azt szerette volna megtudni Gaskó István szakszervezeti vezetőtől: „hogyan eshetett meg, hogy több tízezerrel alábecsülte a demonstráción részt vevők számát”? A szóban forgó, Kossuth Lajos téri demonstráción sajtójelentések szerint ötezer ember vett részt. Vagyis: aki több tízezerrel a l á becsülte a részt vevők számát, az úgy becsülte meg, hogy mínusz több tízezer ember gyűlt (gyűlik) össze a Parlament előtt?
 
november 22.
10:04Egy biztos: keverék
„Meszticnek (indián és néger keveréknek)” tartja magát Hugo Chávez – ezzel a merészen újszerű állítással lepi meg olvasóit egyik napilapunk. Amely ugyanis ezzel azt állítja, hogy a venezuelai elnök nem tudja, hogy a mesztic fehér és indián leszármazottja, míg az indián-néger keveréket zambónak nevezik.
09:59Fasizmus 1948-ig
AÍ 104 éves korában elhunyt Tabák Lajos fotóművészről búcsúzik mínuszos hírben egyik napilapunk. Ebben a rövid nekrológban a többi között arról olvashatunk, hogy a mestert „munkaszolgálatra küldték, ahonnan 1948-ban tért haza”. Nahát, hogy mik vannak! 1948-ig tartott a munkaszolgálat és addig kínozták áldozatukat a keretlegények? Nem lehet, hogy Tabák hadifogságba került és onnan tért haza 1948-ban?
09:54Nyugdíjas kurva
Egy „nyugdíjba vonult prostituáltról” olvashatunk egyik napilapunkban, aki megbízást adott egy bérgyilkosnak négy ember megölésére Németországban. Ezt nevezem! Németországban tehát nyugdíjban részesülnek a prostik. És tessék mondani, minek az alapján állapítják meg a nyugdíjukat?
 
november 21.
15:04Csak szlovákul
Szlovákiában vita folyik arról, hogy a tankönyvekben lehessen-e csak magyarul feltüntetni szlovákiai városok nevét, vagy kötelező legyen zárójelben a szlovák elnevezést is feltüntetni. Netán fordítva. Egyik hírügynökségünk most egy harmadik variánssal élt: egy villamos és egy barna medve karamboljáról szóló híre szerint a ritka baleset Stary Smokovecben történt. A magyar hírügynökségi jelentésben még zárójelben sem szerepel a helység magyar neve: Ótátrafüred.
 
november 20.
08:45Kóros memória- és logikahiány
Amit Jurij Ljubimovról ír egyik napilapunk, abból kiderül, hogy a szerzőnek és a szerkesztőnek nemcsak az emlékezőtehetsége, hanem a logikája is fölöttébb hiányos. Azt írja ugyanis, hogy az orosz rendező, miután a 80-es évek közepén egy londoni nyilatkozata miatt megfosztották szovjet állampolgárságától, Magyarországon telepedett le. Ljubimov, miután hazájában nem kívánatos személynek nyilvánították, Nyugat-Európában élt, időnként rendezett az Egyesült Államokban és ha jól emlékszem, Izraelben. Az úgynevezett szocialista táborba a rendszerváltásig nem tehette be a lábát. Akinek valamelyes fogalma is van a korabeli állapotokról, annak a józan esze világosan megsúgná, hogy egy szovjet disszidensnek Magyarország (még ha különbözött is kulturális politikája a szovjettől) nem adhatott módot és jogot a letelepedésre. A szovjet nagykövetség még amiatt is tiltakozott, hogy Ljubimov magyar állampolgárságú, magyar útlevéllel rendelkező felesége abban az időben egyszer-kétszer rövid időre hazalátogathatott.
 
november 16.
21:24Maori arisztokrata
Azt olvasom egyik napilapunkban, hogy Budapestre látogat Kiri Te Kanawa, és hogy „az új-zélandi, maori származású énekesnő felmenőiról keveset tudunk elmondani, mivel örökbe fogadta őt az ír anya és a maori apa”. Aki azonban ugyanebben az újságban mindössze egyetlen egy oldalnyit visszalapoz (amit a cikk szerzője – a jelek szerint – elmulasztott megtenni), az elolvashatja ott, hogy a művésznő „festői megjelenésű új-zélandi maori arisztokrata”. Eszerint úgy látszik, mégiscsak lehet tudni valamit a felmenőiről. Feltéve persze, ha egyáltalán léteznek maori arisztokraták...
 
november 15.
17:01Nem mind arany...
A Jobboldali Erők Szövetsége nevű orosz ellenzéki párt kezdeményezéséről beszámoló tudósításának címében egyik hírügynökségünk „egy orosz jobboldali pártról” ír. A párt nevét természetesen maga a párt határozza meg, de Oroszországban más a jobb és a bal, mint Európában. E párt jellegét (nagy kezdőbetű nélkül, jelző híján) magyarul semmiképpen sem lehet ugyanígy jellemezni. Ez tudnillik liberális párt, és valójában ugyanúgy nem jobboldali, ahogyan Hitler pártja sem volt szocialista, vagy hogy egy közelebbi példát említsünk: Vlagyimir Zsirinovszkij hírhedten populista Liberális-Demokrata Pártját sem lehet sem liberálisnak, sem demokratának nevezni.
16:53Egy fontos tudósítói kérdés
Drámai történet egyik hírügynökségünk előadásában. A Szabadság-hídnál kábelfektetést végző négy munkás egy megbillent csónakból a hideg, novemberi Dunába esett. Társaiknak, illetve a vízirendészet munkatársainak szerencsére sikerült kimenteniük őket. A hírügynökség tudtul adja továbbá, hogy senki sem sérült meg a balesetben majd ezt írja: „Arra a kérdésre, hogy mi lesz az elsüllyedt csónakkal, egyelőre nem tudott választ adni az ügyeletes.” Hogy az ismert vicc poénját idézzem: irigylem a hírügynökség gondjait.
14:35Mi volt látható a rádióhallgatók képernyőin?
Egyik napilapunk úgy tájékoztatja olvasóit, hogy dr. K. R. R. „a Magyar Rádió riportereként a Föld hat kontinensén, a világ 150 országában forgatott útifilmeket”. Én csaknem fél évszázadon át voltam az akkor még nem emeregy, hanem egyszerűen csak a Kossuth (Magyar) Rádió munkatársa, de meg kell vallanom: egyetlen olyan esetre sem emlékszem, amikor útifilmeket forgattunk volna a Magyar Rádió riportereiként. Akkoriban ugyanis a Rádió sajnálatos módon még nem volt képes útifilmeket közvetíteni. Sőt, másféléket sem.
 
november 14.
15:02Alacsony part
A repülőgépek vajmi ritkán landolnak alacsony partokon, akkor már inkább hegyeken. (Lásd: Ferihegy.) Egyik napilapunk mégis low coastnak (alacsony partúnak) titulálja a nálunk fapadosnak becézett légi társaságokat. A szerzők ugyan nyilván low costra, vagyis alacsony költségűre gondoltak, mindamellett angolul többnyire discount (diszkont) társaság a nevük.
 
november 13.
15:59Nyugati, de nem pu
El kellene már egyszer dönteni, hogy ki, illetve mi számít nyugatinak. Amikor még az úgynevezett keleti blokk tagjai voltunk, nemcsak Izrael, de még Japán is Nyugatnak minősült nálunk. Most viszont, hogy már mi is Nyugat (EU-tag) vagyunk, a nyugat (így, kis kezdőbetűvel) szerintem már csak egy földrajzi irányt jelöl. Tehát, amikor arról számol be egyik hírügynökségünk, hogy az Európa Parlamentben leszavazták Hegyi Gyula javaslatait a nyugati képviselők, én úgy értelmezem, hogy például a franciák, az írek, az angolok szavaztak nemmel, de semmiképpen sem a déli spanypolok, portugálok vagy görögök, az északi finnekről és svédekről nem is szólva. Vajon a hírügynökség is ezt akarta mondani?
12:24Impex
Azt hallom egyik kereskedelmi rádiónkban, hogy Kína beszüntette a mérgezést okozó játékgyöngyök importját. Először hírolvasói bakinak véltem, de ugyanabban a hírben másodszor is ugyanígy hangzott el. Marad tehát a következő két lehetőség: 1. a rádiónál azt hiszik, hogy a kifogásolható játékokat, mondjuk, az Egyesült Államokban gyártják, és onnan hozza be őket Kína. 2. A szóban forgó rádiónál azt hiszik, hogy import = kivitel.
 
november 12.
17:43Volt egy Anschluss
1943. októberében 25 belga hadifogoly lépte át Sopronnál az osztrák-magyar határt – emlékeztet a történtekre egy francia nyelvű magyar újság cikke nyomán egyik napilapunk. Ebből csak az átlépés stimmel. A magyar határ túlsó oldalán ugyanis akkor, öt évvel az Anschluss után már régen nem Ausztria, hanem a Német Birodalom terült el.
08:37Szentpétervár keze
„Moszkva részt vett az 1849-es magyar szabadságharc leverésében” – olvasom egyik hetilapunkban. Ez azonban csak akkor stimmelne, ha az 1956-osról volna szó. 1849-ben ugyanis az a k k o r i orosz fővárosban, Szentpéterváron hozták meg a döntést az intervencióról.
 
november 7.
11:28És!!!
Megint földrajz. Azt olvasom egyik hetilapunkban, hogy „Nagy-Britanniában mostantól Anglia után Skóciában és Észak-Írországban is büntetik azokat, akik autóval járják az utcákat, és így szednek fel prostituáltakat.” Ebből két dolog következik: 1. a jelzett országrészekben nem tanácsos autóval vadászni az örömlányokra. 2. Észak-Írország is Nagy-Britanniában van. Az utóbbi azonban nem stimmel. Különben nem volna az az ország hivatalos neve, hogy Nagy-Britannia é s Észak-Írország Egyesült Királyság.
 
november 6.
08:08Tiráni átok
Az ember mindig tanul valami újat. Én például eddig úgy tudtam, hogy az 1967-es izraeli-arab (a hatnapos) háború azzal kezdődött, hogy az izraeli légierő meglepetésszerű támadással a földön megsemmisítette az egyiptomi légierőt. Ezzel szemben egy folyóiratunkból most arról értesülök, hogy a háború azzal kezdődött, hogy az egyiptomiak bombázták Izraelt. Hiába, a jó pap holtig tanul.
A háború előzménye ugyane folyóirat szerint az volt, hogy az egyiptomiak lezárták a Turáni-szorost. Turáninak én eddig többnyire csak az átkot hallottam emlegetni, míg az Akabai-öböl bejáratát inkább Tirán-szoros néven ismeri a középiskolai földrajzkönyv. Az utóbbit ajánlom a szerző és a szerkesztő figyelmébe.
 
november 1.
08:58Apró hiányérzet
Apró hiányérzetem támadt, amikor elolvastam egyik hetilapunk kétoldalas cikkét Andrej Csikatyilóról, a „rosztovi rémről”, aki az 1980-as években 53 gyilkosságot követett el. A szerző a többi között elmondja, hogy a sorozatgyilkosságok ügyében nyomozó rendőrök elfogtak egy férfit, akit a bűncselekmények elkövetésével gyanúsítottak, ám kis idő után kénytelenek voltak elengedni, mert a gyilkosságsorozat folytatódott, vagyis értelemszerűen nem ő volt a tettes. Ami a cikkből hiányzik, pedig csaknem akkora szenzáció, mint maga a sorozatgyilkosság-rekord, az az, hogy közben a bűntettek elkövetésével gyanúsítva egy másik férfit is elfogtak a rendőrök, az ügyészség vádat emelt ellene, a bíróság halálra ítélte, majd kivégezték. Azokért a gyilkosságokért, amelyeket – mint később bebizonyosodott – nem ő, hanem Csikatyilo követett el.
 
október 31.
20:17Rasszista cím, avagy szerva itt, csere ott?
A napilapban megjelent írás címe ez: „Döglött afrikai szervál Zalában”. Bár felteszem, hogy az olvasók nem értették félre, de azért szögezzük le: ennek a mondatnak pontosan két értelme van.
 
október 27.
12:15Pil
Második napja hallok egyik rádiónkban arról, hogy a tűzoltók lehozták a tüntetőket a hídpillérről, illetve, hogy kötelesek-e a pillérekről való lehozásért a tüntetők fizetni a tűzoltóknak. Az én műszaki ismereteim – enyhén szólva – fölöttébb hiányosak, mégis megkockáztatom: a pillérek a hídszerkezet alatt vannak (azok tartják az utóbbit), és ahova a tüntetők és az öngyilkosok fel szoktak mászni (a Szabadság hídon például, már amikor amikor éppen üzemel: a turulra) az a pilon. Csak a „ pil” stimmel.
 
október 25.
09:42Szerelemgyerek
„I. Károly nem volt szerelemgyerek” – osztja meg olvasóival a csaknem négy évszázados tényt egyik hetilapunk. Oké, de minek ezt hangsúlyozni? Ki állítja, hogy az volt? Bármely kézikönyvben elolvasható, hogy I. Károly VI. Jakabnak, Anglia és Skócia királyának törvényes leszármazottja volt. De olvassuk tovább, talán abból kiderül! „A satnya koraszülöttről senki sem gondolta, hogy életben marad.” Nem lettem okosabb. Lehetséges, hogy a szerző azt hiszi: szerelemgyereknek nem a szerelemben fogant, törvénytelen gyereket, hanem a satnya koraszülöttet nevezik?
 
október 24.
14:59Micsoda különbség!
Egyik hírügynökségünk beszámolója szerint Jeruzsálemben felgyujtottak egy keresztény templomot, amelyen több felekezet is osztozik, köztük baptisták és „messiásváró zsidók”. Csakhogy ezt nem lenne érdemes így kiemelni, mivel minden (vallásos) zsidó várja a Messiást, továbbá kevéssé feltételezhető, hogy akár neológ zsidók is osztozzanak egy templomon (zsinagógán) keresztény felekezetekkel. A hírben szereplő hívők (angolul: Messianic Jews) helyes meghatározása: Jézusban hívő zsidók.
10:13Berta, az iraki külügyminiszter
A török külügyminiszter iraki kollégáját említi egyik napilapunk tudósítója. Ez a kolléga t ü r k n e m z e t i s é g ű . A türk azonban nem nemzetiség, hanem egy régen kihalt nyelv, illetve régebben így emlegették a török népeket. Vagyis ez a legjobb esetben is olyan, mintha egy magyar politikust finn-ugor nemzetiségűnek neveznének. A szóban forgó miniszter talán türkmén. Én egyetlen emberről tudok, aki magát Türknek (de ő sem türknek) nevezte: a 40-es évek népszerű budapesti dizőze, Türk Berta.
 
október 23.
15:20Ki kúrt el és mit?
Egyik rádiónk hölgyriportere finom volt és nőies. A Parlament előtti október 23-i zászlófelvonásról közvetítve, azt mondta, hogy az Alkotmány utcában összegyűlt tüntetők közben „az öszödi beszéd sokat idézett mondatát kiabálták egyes szám e l s ő személyben”. Dekódolva: e l k ú r t a m . Tartok tőle, hogy aki elkúrta a mondókáját, az a kolléganőnk.
 
október 21.
09:13Áltudományos műsor
Egyik kereskedelmi tévénk állítólag tudományos-ismeretterjesztő műsorának műsorvezetője azzal próbálta félrevezetni fiatal hallgatóit, hogy a 70-es években, ha egy külföldről hazatérő magyar turistánál egy második farmert találtak, azt elkobozták, illetve ezért még börtönbe is lehetett kerülni. Vajon valóban ennyire tájékozatlan az „ismereteket terjesztő” tévés kolléga vagy hülyének nézi a nézőket?
 
október 19.
16:19Csecsen hadúr posztumusz előléptetése
Én is csaknem meghatódtam, amikor egyik hírügynökségünknek a Putyin elnök tv-jelenését ismertető anyagában arról olvastam , hoigy „az államfő egészen meghatódott, amikor a dagesztáni Botlih falut kapcsolták a képernyőre: akkor járt ott, amikor 1999-ben Samil Bászájev volt csecsen elnökkel az élen 1200 vahabita fegyveres lépte át a határt”. Még szerencse, hogy Putyin jobban ismeri a történelmet, mint a magyar hírügynökség és ezért ő – a tudósítótól eltérően – nem nevezte Bászájevet volt elnöknek. Tudnillik Bászájev soha nem volt az.
16:15Laza keletnémetek
Egy világjáró házaspár szájába adja egyik budapesti kerületi újság munkatársa azt a megállapítást, hogy az „ossiek” természetesek, lazák. Ha a házaspár Németorszégról beszélne, még csak érteném, bár akkor is csodálkoznék rajta, hogy éppen az ossik (a volt NDK lakói) lazák és nem inkább a wessik (a nyugatnémetek), de hát ezen lehet vitatkozni. A házaspár azonban éppen Ausztráliával kapcsolatban jutott a fenti megállapíztásra. Nyilván tehát az aussie-kra gondoltak. Micsoda különbség!
 
október 17.
08:46Édes
É d e s anya – így emlegette egyik televíziónk híradójának műsorvezetője Takács Dominik anyját, akinek gyermekét az ő gondatlansága miatt a kutyák széttépték, és aki ezután az erdőben részt vett a holttest elkaparásában, majd dajkamesével etette a rendőrséget a kisfiú eltűnése kapcsán. Ez é d e s anya? Gusztus dolga!
08:11Szexista megközelítés
Lukács Manuéla találmányait ismertetve egyik napilapunk azt is elárulja, hogy „a csinos lány...tizenöt éves korában belépett a Magyar Feltalálók Egyesületébe...” Miután a riport mellett látható a riportalany fényképe is, tanúsíthatom, hogy a hölgy valóban csinos. De vajon ha történetesen Lukács Emánuelnek hívnák a fiatal feltalálót, megemlítené-e a riporter, hogy hőse jóképű?
 
október 15.
10:20Felbontás előtt elégetendő!
„Megdöbbentő képek következnek, jobb, ha nem nézik” – ijesztgette a nézőket egyik közszolgálati televíziónk híradójának műsorvezetője. Hát ha jobb nem nézni, akkor minek mutatják őket?
 
október 12.
08:02Ki irányítja az elnök ügyeit?
A címben felett kérdésre logikus a válasz: maga az elnök. De nem! Egyik hírügynökségünk szerint Oroszországban egy bizonyos Vlagyimir Kozsin az, aki „hivatalos címe szerint az elnöki ügyek irányítója”. Holott csak le kellene tudni fordítani Kozsin úr funkcióját, amely kb. „az elnöki hivatal gazdasági részlegének főnöke”. De hát mit várjon el az ember egy olyan hírügynökségtől, amelynek egy másik anyagában ugyanazon a napon egy Nyizsegorod nevű orosz nagyváros szerepel (ilyen nem létezik; alighanem Nyizsnyij Novgorodról van szó), vagy amely szerint – egy ugyancsak aznap kiadott harmadik anyagban – a raszkol (az egyházszakadás) Nagy Péter cár idején, az ő reformjai nyomán következett be?! Valójában Nagy Péter még a világon sem volt, amikor 1653-ban, Alekszej Mihajlovics cár idején, Nyikon pátriárka reformjai nyomán a régi dogmákhoz ragaszkodó óhitűek szembefordultak a hivatalos ortdodox egyházzal.
 
október 11.
09:13Moderálja magát a szerző!
„A pályáját sportriporterként kezdő, s futballközvetítéseket most is moderáló Kernerről” ír egyik napilapunk tudósítója. Moderálni azonban legfeljebb magát tudja az ember, illetve lehet moderálni egy kerekasztal-beszélgetést is. Vagy netán: két, esetleg több sportriporter meccsközvetítését, bár ez utóbbbi elég valószínűtlen.
09:08Törődjünk bele!
Felteszem a kezem és megígérem: soha többet nem fogom szóvá tenni, hogy Tom Lantos képviselőt szenátorként emlegetik! (Most egyik napilapunkban olvasom ezt.) Ahogy Selmeczi Gabriella sajátmagát, a magyar sajtó Lantost nevezte ki szenátorrá. Kénytelen-kelletlen beletörődöm, hogy ez tévesen (de kitörölhetetlenül) már így vésődött bele a hazai köztudatba.
09:04Arányok
Mi a hír és melyiknek mennyi a hírértéke mostanában? Egyik napilapunk mínuszos hírei között egymás után számol be arról, hogy egy asszony megölte gyermekét és hogy egy férfi agyonverte kutyáját. A második hír terjedelme több, mint a kétszerese az elsőének.
09:02Örökös teljhatalom
Elnézést, hosszú idézettel kell kezdenem egyik napilapunkból: „Chávez örökös teljhatalomra tör, hiszen a reformmal az elnök korlátlanul újraválasztható lesz. (Ez Latin-Amerikában nem jellemző, Kubát kivévre, elfogadott viszont egy sor európai országban, így lehetett Kohl kancellár 14, Chirac elnök pedig 12 évig a hatalom csúcsán.)” A szerző nagyszerűen (össze)keveri a tényeket. 1. Kohl nem (állam)elnök, hanem kormányfő volt, akit – ha jól tudom – bármely parlamentáris demokráciában korlátlan számú alkalommal lehet újraválasztani, csak legyen meg a parlamenti többsége. 2. Chirac nem volt korlátlanul újraválasztható. Egyszer választották újra. A többi stimmel.
 
október 8.
09:37Együnk dizit!
A teheráni Váli Ászr a maga közel húsz kilométerével a világ leghosszabb utcája– állítja egyik napilapunk Iránban járt munkatársa. Azt hiszem, jó néhány ennél hosszabb utca is van a világon, de amiben biztos vagyok: a Manhattant hosszában átlósan ketté szelő Broadway hossza meghaladja a 20 km-t. Szerzőnk egyébként az olvasó lelkére köti, hogy „ha pedig még nem ettünk dizit, akkor gyorsabn pótoljuk be lemaradásunkat”. Örömmel tennék eleget a felszólításnak, de előbb azért szeretném tudni, hogy mi is az a dizi. Olyasmi, mint a zizi, vagy netán mint a rizibizi? Vagy valami más? Mert én például sem a halétkeket, sem a baklava-édességfokú cukrászati termékeket nem szeretem, és hátha a dizi éppen ilyesmi. De ez sajnos nem derül ki a lap teheráni „étvágygerjesztőjéből”.
09:25Nyolcvan százalékunk?
Nyolcvan százalékunk fél a repükőgépen – állítja kategorikusan, anélkül, hogy bármiféle felmérésre hivakozna, egyik napilapunk. Honnan veszi ezt a szerző? Én sem végeztem ilyen jellegű felmérést, viszont meglehetősen sokat utaztam repülőgépen és határozottan állítom: sokkal, de sokkal kisebb azoknak az aránya, akik félnek a repülőgépen.
 
október 7.
13:32Csak feljebb, csak feljebb!
Példátlan diplomáciai mutatványról számol be egyik hetilapunk, amely azt prognosztizálja, hogy a magyar kormány rövidesen magasabb szintre emeli a diplomáciai kapcsolatokat Fehéroroszországgal. Ez azért páratlan mutatvány, mivel Magyarország már hosszú évek óta nagyköveti szintű diplomáciai kapcsolatokat tart fenn Belarusszal és ezt a szintet – a diplomáciai jog szerint – nem lehet überolni. Még akkor sem, ha jelenleg nincs is rezidens magyar nagykövet Minszkben, ám a jövőben a tervek szerint lesz.
A cikkíró egyébként említi még a Vilnában műkdő emigráns fehérorosz egyetemet. Ha ránéz a térképre vagy belekukkant egy lexikonba, vagy egyszerűen egy általános iskolai földrajzkönyvbe, akkor viszont látnia kell, hogy a litván fővárost idestova hét évtizede Vilniusnak hívják, azelőtt pedig Wilno volt.
 
október 6.
11:33Robbantgatunk, robbantgatunk?
Nem minden meglepetés nélkül értesültem egyik kereskedelmi televíziónk esti híradójából arról, hogy a Rózsadombon egy második világháborús aknavetőt találtak, és azt a tűzszerészek felrobbantották. Tudnillik az ilyesmit a múzeumba vagy még inkább: az ócskavastelepre kell vinni. Egy elrozsdásodott aknavető ugyanis a kutyát sem veszélyezteti. Legfeljebb egy olyan döglött a k n a g r á n á t , amilyent a képen is láthattunk.
 
október 5.
10:32Partra vetett cirkáló
„A Téli Palotát ágyuzó Auróra ma is büszkén pózol a Néva partján” – számol be egy hetilapunkban a Szentpéterváron járt újságírónő. Az hagyján, hogy az Auróra még a hivatalos szovjet legendárium szerint sem ágyuzta a Téli Palotát, hanem csak egy vaktölténnyel leadott lövéssel adott jelt az ostromára, de hogyan kerül a csizma az asztalra, a hadihajó a partra? Az Auróra természetesen ma is a vízen látható és látogatható.
A cikk szerzője egyébként egész nyilvánvalóan ahhoz a korosztályhoz tartozik, amely már nem tanult oroszul, mert olyan nyeltrani abszurdumot, amilyent ő leír, még az sem követne el, aki annak idején büszkén mulasztotta az oroszórákat. Ő ugyanis így idézi a metró hangosbemondójának közlését: „Vhoda Balticsszkaja vokzal”. 1. Baltyijszkij; 2. A hímnemű főnév jelzője nála nőnemben áll; 3. „Vhoda” nem egyszerűen nem létezik, hanem még csak kispekulálni sem tudom, hogy mit torzíthat így a kolléganő. Mondhatják persze: szegény, nem tud oroszul. De aki Párizsról ír, attól akkor is elvárják, hogy helyesen írja le pl. a Saint-Germain-l’Auxerrois temlpomot vagy a Musée d’Orsay-t, ha nem tud franciául.
10:16Minden szabálytalankodó?
A jövőben minden szabálytalankodó autós fizetni fog – jelenti ki könnyedén egyik napilapunk munkatársa. Minden? Ugyan már! Az is, aki átsuhan a kezdődő piroson, aki a dugót megelőzendő a villamossínen halad, aki megfordul a záróvonalon? Ezt kollégánk sem gondolja komolyan! A legjobb esetben is csak az fog fizetni, akit lefényképez a traffipax vagy akit megállít a rendőr.
 
október 4.
17:41A parton
Az ITDH idei amerikai programját egy üzleti fórum zárja a nyugati parton, Tucsonban - jelenti Washingtonból egyik hírügynökségünk. Tucsont azonban jócskán odébb kellene taszítani, hogy a nyugati partra kerüljön, mivel az arizonai város kb. annyira van a Csendes-óceántól, mint München Budapesttől. A tudósító egyben államtitkárrá lépteti elő Várkonyi Lászlót, a Külügyminisztérium szakállamtitkárát és két bekezdésben nem kevesebb, mint öt vesszővel marad adós az olvasónak (vagy ha úgy tetszik: a központozásnak).
15:38Vagy - vagy
Tavasztól hatalmas felfordulás kezdődik a ferihegyi repülőtér egész területén – tudhatjuk meg egyik gazdasági napilapunkból. A cikkben a továbbiakban arról olvashatunk, hogy az első ütemben, mintegy másfél év alatt főleg az utasok komfortérzetén akarnak javítani. Felfordulással?
09:55Csurig
A gáztározók c s u r i g teltek – jelenti egyik napilapunk. Vagyis ha még egyetlen csöpp gázt is töltenek beléjük, akkor a gáz kicsurran a tározóból..
09:54Dél-Kelet-Észak-Korea
Olyan országban járt egyik napilapunk munkatársa, ahol a madár sem jár: Észak-Koreában, vagy amint ő nevezi: a „kommunizmus szigetén”. Nagy szerencse azonban, hogy nem ő navigálta a repülőgépet, amely a Koreai Barátság Egyesülete szervezte látogatócsoportot vitte, mert akkor valahol Mianmarban köthettek volna ki, hiszen a szerző szerint Észak-Korea délkelet-ázsiai ország. Szerzőnk azonban nemcsak a térben, hanem az időben is hajlamos eltévedni. Észak-Koreában ugyanis – szerinte – „az 1974 óta hivatalosan „kimdozsongilizmus”-nak nevezett eszme állami szintű megvalósítása” folyik. Vagyis Kim Ir Szen halála előtt már két évtizeddel az esetleg már akkor is Kedves, de minden bizonnyal még nem Vezetőről elnevezett eszmét valósították meg.
 
október 2.
08:54Eunuch-kvóta
Ha a parlament megszavazza a női kvótát – írja egyik napilapunk – akkor „a miniszterek és államtitkárok között legalább egyharmad-egyharmad arányban kellene nőket, illetve férfiakat kinevezni a jövőben”. És a harmadik harmad? Ha agyonütnek, sem tudom ezt másképpen értelmezni, mint hogy akkor a miniszterek és az államtitkárok egyharmada nem lesz sem nő, sem férfi. Tehát? Eunuch?
08:50Gyertek, lányok, öltözzetek vörösbe!
Egyik napilapunk Kínában járt munkatársa azzal az értesüléssel örvendezteti meg az olvasókat, hogy a pekingi rádió magyar nyelvű adása annak idején a „Vöröslik az égbolt, keleten felkel a nap...” kezdetű, közismert kínai népdallal indult. A közismertséggel nincs is baj, de – amennyire tudom – a dal így folytatódik: „...Kínában megszületett Mao Ce-tung”. Márpedig ez legfeljebb csak úgy népdal, mint az a Hét évszázad magyar versei első kiadásában népdalnak feltüntetett csasztuska, hogy „Gyertek, lányok, öltözzetek fehérbe / Szórjatok rózsát Rákosi Mátyás elébe...”
 
október 1.
14:47Egy illető
Mint egyik hírügynökségünk beszámol róla: „Hétszáz méter zuhanás után csapódott szántóföldbe egy olasz ejtőernyős Horvátországban, de megúszta karcolás nélkül. Az 53 éves illetőnek nem nyílt ki sem a rendes ernyője, sem a vészernyője” stb. Most már csak az a kérdés, hogy az illető férfi vagy nő.
08:31Még mindig a kiejtés, avagy mondják meg annak a spinének
Eggyiptom – hallom egyik rádiónk műsorvezetőjétől, így, két gy-vel. De rendszeresen kettőzik az elektronikus média hivatásos megszólalói a grippent is, az asszinkronról nem is szólva. Nekem ilyenkor mindig az a jó néhány évtizeddel ezelőtti eset jut eszembe, amikor egy nagyon vékonyka hangú kommentátorunk (amúgy három gyermek atyja) jegyzetének elhangzása idején egy hallgató betelefonált a stúdióba a következő indulatos felszólítással: „Mondják meg annak a spinének, hogy ha még egyszer azt mondja, hogy jappán, én p...án rúgom!” Maradjunk ennyiben.
 
szeptember 28.
19:21Kiejtés
Egyetlen tv-híradóban három – két idegen és egy magyar – nevet ejtett rosszul a műsorvezető. Chavez venezuelai elnök nevét csavez helyett saveznek, a grúz államfő Szaakasvili nevét szákásvilinek ejtette, (mind a két rövid á-t ki kell mondani), a budapesti kórház neve pedig nála Schöpf-Mérei lett Merei helyett. (Ez az é-s ejtésmód egyébként az utóbbi időben járványként terjed az egész magyar elektronikus médiában.) És mert nem mindig 3, hanem néha 3+1 a magyar igazság, ugyaneben a híradóban a riporter bőing-nek ejtette a Boeingot (helyesen: bóing). Egyébként ez az utóbbi, helytelen ejtésmód is visszaköszönő hiba a magyar rádiókban és televíziókban.
10:49Boldog szülinapot!
Megdörzsölöm a szememet, aztán újra elolvasom a mondatot egyik napilapunkban: „Kossuth ehhez képest ott van leszarva, ahol van, a maga 250. születésnapjával!” Azt, hogy Kossuth Lajos – ehhez vagy máshoz képest – le van-e szarva, és ha igen, hogyan, azt döntse el a szerző és a szerkesztő. De hogy jön ide az 1802-ben született K. L. 250. születésnapja?
 
szeptember 27.
10:08Szégyenletes állapot
Egyik napilapunk cikkírója szerint az orosz nép jobban járna, ha az olajjövedelmeket kormánya nem fegyverkezésre, hanem „a szégyenletes állapotban lévő Moszkva-Petrográd autópálya építésére fordítaná”. A szerző elkésett javaslatával. Azt ugyanis nem Putyin, hanem II. Miklós cár, illetve Vlagyimir Lenin rendszerének kellett volna megtennie. Az 1703-ban alapított Szankt-Petyerburgot (Szentpétervárt) ugyanis 1914 és 1924 között nevezték csak Petrográdnak, aztán 1991-ig Leningrádnak és azóta újra Szankt-Petyerburg a neve.
 
szeptember 26.
14:39Nem maradt munka nélkül
„Lemondott védelmi miniszteri tisztségéről az új kormányfő veje, Anatolij Szergyukov... ”- írja egyik napilapunk szerzője és hozzáteszi:„A 45 éves Szergyukov nem sokáig marad munka nélkül.” Hát tényleg nem maradt munka nélkül. Tudniillik változatlanul ő Oroszország védelmi minisztere. Lemondását ugyanis Putyin elnök nem fogadta el. Ez két nappal a magyar cikk megjelenése előtt történt.
08:42A Közgyűlés ideje
„A New York-i ENSZ-közgyűlés ideje alatt ülnek le először egymással szemben pénteken a szerb és az albán tárgyalók...” – olvasom a visszaköszönő hibát egyik napilapunkban. Az ENSZ Közgyűlésének ugyanis nincs ideje, mert az nem egy esemény, hanem egy testület. (A szerző nyilván a Közgyűlés ülésszakára gondolt.) A Közgyűlés olyan, mint az iskola, amely mindig létezik, ellentétben a tanítással, amelynek időkerete van.
 
szeptember 25.
10:50Nemcsak a suhancok nem tudják...
Vajon tudják-e a Kossuth téren „Fegyverbe! Fegyverbe!” jelszót kiabáló suhancok, hogy „a felhangzott felszólítás nem máskor, mint 1919-ben, a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének toborzásakor született?” – teszi fel a kérdést egyik napilapunk cikkírója. A szóban forgó suhancok valószínűleg nem ismerik a Magyar Tanácsköztársaság történetét és Berény Róbert ilyen szövegű, 1919-ben született, valóban a Vörös Hadseregbe tobozó plakátját. Ettől függetlenül azonban a „felszólítás” nem akkor született, mert az egy katonai vezényszó, amely a hadseregben azelőtt is, azóta is „rendszeresítve” volt. Éppen ezt a közismert vezényszót használtak fel toborzásra, illetve az e célt szolgáló plakáton 1919-ben.
 
szeptember 24.
17:18Dorogi illetőségű motor
„A baleset során a 43 éves dorogi lakosú motorkerékpár vezetője nyolc napon túl gyógyuló súlyos, maradandó sérülést szenvedett” – számol be egy balesetről egy hírügynökségünk. Az rendben van, hogy a 43 éves motor dorogi lakos, de hova való a vezetője?
09:20Manhattan és 40 km sugarú körzete
„Manhattanbe kapott vízumot Ahmadinezsád” – állítja cikke címében egyik napilapunk. Aztán a tudósításból kiderül, hogy az iráni elnök amerikai vízuma „a Manhattan középpontjának tekintett Columbus Circle negyven kilométeres körzetére vonatkozik”. Ez a 40 kilométeres körzet pedig Manhattanen kívül New York négy másik kerületét – Bronxot, Brooklynt, Queenst és Staten Islandet – is magába foglalja, mi több, még New Jersey állam számos települését is.
09:11Robinson focistái
Robinson Péntekje után a Hétfő, pontosabban a Hétfők is megjelentek. Legalábbis egyik napilapunk szerint, amely a győri ETO múltjáról szóló cikkében megállapítja, hogy „a Rába gyár kimutatásai szerint a sikereknek köszönhetően hétfőként a dolgozók is jobban teljesítettek a vállalatnál”. Tehát hétfők voltak a dolgozók, hétfői minőségükben teljesítettek. Ha az olvasó úgy véli, hogy egy véletlen sajtóhibába kötök bele (helyesen ugyanis értelmszerűen: „hétfőnként” lenne), az olvassa tovább a cikket, és néhány bekezdéssel később már azzal találkozhat, miszerint Horváth Ede „azt hangoztatta: hétfőként mindig jobb volt a teljesítmény”.
Dehát mit akarjon az ember attól az újságtól, amelynek ugyanebben a számában azt is olvashatja, hogy „csak néhány lobbista veszi magának a fáradtságot...”?! Szegény lobbisták: veszik maguknak és bizonyára eladják másoknak a fáradtságot. Korrigálják egyáltalán ezt a lapot?
09:03Nemigen
Kolumnás cikk egyik budapesti városrész lapjában Gross Arnoldról. „Munkáival a magyar nagyközönség egészen a kilecvenes évekig nemigen találkozhatott” – adja meg az alaphangot a szerző. Hát kérem, hogy csak az ebben a cikkben említett tényekre szorítkozzunk: Gross „már a főiskola elvégzésétől kezdve (1953) népszerű művésznek számított”. (Hogyan lehetett népszerű, ha a nagyközönség nem ismerte?) „Nemcsak itthon, de a nemzetközi szinten is sikert aratott”. (Tehát itthon is.) Még a 90-es évek előtt két Munkácsy-díjjal is jutalmazták. „Munkái népszerűségét csak fokozzák megjelent albumai. 1973-ban naptára készült. 1979-ben jelent meg Adamis Annával közös kötete, a Versek és képek. 1985-ben...önálló albumával aratott nagy sikert.” Ezek után döntsük el: a nagyközönség nemigen találkozhatott műveivel? Nem vagy igen?
 
szeptember 22.
13:20Elbulcsúzás
A kormánynegyed építésének terveit vázolva egyik napilapunk beszámol arról, hogy „a Bulcsú utca vonalában aluljáró kötné össze Terézvárost Újlipótvárossal”. Itt több dolog sem stimmel. Tudniillik a Bulcsú utca nem Újlipótvárosban, hanem Angyalföldön található, a vonalában pedig az aluljáró nem kötné, hanem a jelenben is köti össze Terézvárost – mint láttuk – Angyalfölddel. Méghozzá elég régen. Legalábbis jómagam már 60 évvel ezelőtt ezen az aluljárón közlekedtem iskolába menet minden áldott nap.
 
szeptember 21.
10:55A rokon nyelv nem nyelvrokon
Egyik napilapunk idéz egy tudóst (meggyőződésem szerint pontatlanul), és azt mondatja vele, hogy „nyelvrokonaink egy részét a kipusztulás fenyegeti”. A továbbiakból aztán kiderül, hogy ebben az évszázadban kihal az enyec, a nganaszan, az izsór és a vepsze nyelv. Természetesen a vepszék asszimilációját sem üdvözölhetjük, de azért mégis csak más, ha a nyelvüket fenyegeti a kihalás veszélye, mintha ők maguk pusztulnának ki fizikai valójukban.
10:49Egy kis zavarkáért nem megyünk a szomszédba
„Ha Oroszországban „zavarkával” kínálnak, ezentúl nem jövök zavarba, hanem örömmel elfogadom az emlegetett fekete teát” – világosítaná fel a nyájas olvasót a zavarka mibenlétéről egyik napilapunk munkatársa. Csakhogy zavarkával senkit sem kínálnak az oroszok, mivel az – lévén sűrű eszencia – magában ihatatlan. Felöntik „kipjatokkal” (forró vízzel), amivel a mienkkel lényegében egyező, csak másképpen elkészített teafőzetet kapnak, és úgy isszák.
10:43A seholsincs sziget
Marcos, a bukott fülöp-szigeteki elnök – egyik napilapunk szerint – Haiti szigetére távozott. Nos, szeretném én azt az atlaszt látni, amelyben szerepel ilyen nevű sziget! Pontosabban: egészen biztos, hogy ilyen atlasz nem létezik. Haiti állam ugyanis Hispaniola szigetén terül el, amely szigeten osztozik a Dominikai Köztársasággal.
10:39Az ikszek
Egy, a hatodik x-et jövőre betöltő énekes-fuvolásról értekezik egyik napilapunk tv-melléklete. A szerző igazán nem elsőként (és – tartok tőle – nem is utolsóként) követi el ezt a hibát, de az akkor is hiba. Tudnillik a tizeket jelző x-ek a római számokra utalnak. Az egy x értelemszerűen tíz, a két x = húsz, a három x = harminc, de aztán nincs tovább, ugyanis a negyven római számban való megjelenítése XL, az ötvené L, a hatvané LX, a hetvené LXX, a nyolcvané LXXX, a kilencvené, ha nem csalódom, XC; a kilencedik x-en túl pedig vajmi ritkán élnek az emberek. Egyszóval, legfeljebb a harmadik x-en lehet túl valaki, aztán az ikszek már fuccsba mennek.
 
szeptember 19.
14:08Fenséges születés
„Állítólag a vízszintes szülés a Napkirály idejében vált szokássá, a fenség így kísérhette figyelemmel, kényelmesen kedvese szülését” – állítja egy szüléstörténeti szakértő egyik napilapunk hasábjain. Félő azonban, hogy a fenség nem a szülés nézője, legfeljebb az alanya lehetett. A Napkirály (akárcsak bármely más király) címe, illetve megszólítása ugyanis „felség” volt, és a családtagjiait illette meg a „fenség” cím.
 
szeptember 18.
10:33Hírügynökségi tájkép
Londonból Syndneybe autóbuszjárat indul, amely útba ejti a többi között Malájziát és Tájföldet (sic) is – jelentette egyik hírügynökségünk. Arról azonban már elfelejtett beszámolni, hogy a busz utasai Tájföldön részt vesznek egy tájfutásban és megtekintik egy tájszínház előadását is.
 
szeptember 17.
09:48Etnikai kérdés
Egy iráni újságírónőre hivatkozva arra figyelmeztet egy női magazinunk, hogy ne becsüljük le a tetszeni vágyás olyan apró jeleit, melyeket egyre több a r a b nő alkalmaz Teheránban. És vajon milyen apró jeleket alkalmaznak a p e r z s a nők Kairóban?
09:43A jóságos kenyéradó gazda
Az amerikai érdekeltségű Sykes Közép-Európai Kft. egymaga kétezer telefonos ügyintézőt tart el – szó szerint ez olvasható egyik napilapunkban. Eszerint ez a call-centereket üzemeltető kft. nem is kapitalista vállalat, hanem jótékonysági szervezet. Nem lehetséges mégis, hogy éppen fordítva áll a dolog, hogy tudniillik az ügyintézők tartják el a kft.-t?
09:39Új tárgyas ige?
„Mindkét rakpartot lehet közlekedni” – hallottam egyik kereskedelmi rádiónkban. Többször is, tehát nem baki. Ezek után már csak azt kérdezem: lehet-e Fekete Pákó színvonalán magyart beszélni rádióban?
 
szeptember 16.
16:58Meg kell-e állnia a menetnek?
„A férfi fütyi nyílt színi lobogtatása se kötelező” – véli egyik napilapunk szerzője az újság hétvégi mellékletében. Engedtessék meg nekem, hogy a jelzőt mindaddig szükségtelen szószaporításnak minősítsem, amíg nem mutat nekem valaki egy női fütyit. Amikor viszont ez utóbbi megtörténik, akkor valóban lesz értelme annak a felkiáltásnak, hogy „álljon meg a menet, f...a van a menyasszonynak!”
 
szeptember 13.
11:03Egykori?
Mihail Fradkov e g y k o r i kormányfő lemondása nem volt meglepetés – olvashatjuk egyik napilapunk moszkvai jelentésében. Fradkov azonban nem egykori, hanem a k t í v kormányfő volt. Különben nem mondhatott volna le.
10:59Törvénytelen rendőrség
Egyik napilapunkból arról értesülhetünk, hogy „a rendőrség őrizetbe vette a jármű vezetőjét, mert nem az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel hajtott”. Ha ez igaz volna, a rendőrség naponta tucatjával vehetne őrizetbe gépjárművezetőket, de természetesen törvénytelenül. Egyszerűen sebesség túllépésért (pláne relatív túllépésért) ugyanis senkit sem lehet őrizetbe venni. Még azt az őrült autóst sem vette őrizetbe a magyar rendőrség (helyesen), aki 256 km-es sebességgel hajtott egy autópályán. Őrizetbe annak a bűncselekménynek az alaposan gyanúsítható elkövetőjét kell és lehet venni, akinek szökésétől vagy bűnismétlésétől tartanak, illetve ahol feltételezhető az összebeszélés, a bizonyítékok eltüntetése.
 
szeptember 12.
14:46Minek ne nevezzelek?
A Rosszijszkaja Gazeta magyar melléklettel jelent meg. Ezt – mint egyik hírügynökségünk beszámol róla - Moszkvában, Szentpéterváron, Kazanyban, Jekatyerinburgban és Szverdlovszkban terjesztik. Ezért a pénzért azt is írhatták volna, hogy Szentpéterváron és Leningrádban. Tudniillik Jekatyerinburgot nevezték 1991-ig Szverdlovszknak, ugyanúgy, ahogyan Szentpétervárt Leningrádnak.
14:04Rágalom-műfajok
A l a p t a l a n rágalomról rendszeresen olvashatunk a médiában. Most egyik hírügynökségünk képviselőket ért i g a z t a l a n rágalmakról tudósíit. Eszerint tehát nemcsak megalapozott, hanem igaz rágalmak is léteznek.
 
szeptember 10.
14:58Csak az ő számára furcsa
„Már az is furcsa volt számomra - írja egyik napilapunk publicistája - amikor az alkoholt körömszakadtáig tiltó Gorbacsovról vodkát neveztek el az oroszok.” A cikk szerzője számára azonban ez csak azért lehetett furcsa, mert nem tudta, hogy a Wodka Gorbatschowot nem az oroszok, hanem a németek kezdték gyártani, mégpedig 1921-ben, tehát pontosan tíz esztendővel Mihail Szergejevics Gorbacsov születése előtt.
 
szeptember 8.
09:04Le is út, fel is út!
Egyik napilapunk szerzője szerint Szerbia polgárainak többsége ugyan már nem hiszi, hogy Koszovó Szerbia része marad, de a tévékamerák előtt „szinte senki sem meri kiejteni a száján, hogy Koszovó előtt le is út, fel is út”. Persze, hogy nem, az ugyanis azt jelentené, hogy a szerbek nemcsak hogy beletörődtek Koszovó kényszerű elvesztésébe, hanem maguk akarják kivetni országukból a tartományt. „Fel is út, le is út” – ezt annak mondják, akit el akarnak űzni, akit látni sem akarnak. Legalábbis magyarul. Hogy szerbül vagy albánul hogy van ez, azt nem tudom.
 
szeptember 7.
11:00Marinetti és Majakovszkij vasútállomása
A Eurostar vasút londoni pályaudvarát „futurista Waterloo állomásnak” nevezi egyik napilapunk. A futurizmus annak idején jelentkezett az irodalomban, a képzőművészetben, de hogy építészeti alkotásokat is terveztek volna ebben a stílusban, az őszintén meglepne. A viktoriánus stílusban épült Waterloo pályaudvarnak a gyorsvasút szerelvényeit fogadó új részlegét az 1990-es évek első felében adták át. Lehetséges, hogy tervezőjét háromnegyed századdal a futurizmus virágzása után ihlette meg Marinetti és Majakovszkij szelleme? Vagy esetleg a cikk szerzője nem tudja, mi az a futurista.
 
szeptember 2.
16:10Hol ürítettek?
„Kiürítették tegnap az ENSZ New York-i székházát, mert az épületben egy mérges gázzal teli ampullát találtak” – írja egyik napilapunk a CNN-re hivatkozva. Csakhogy a CNN honlapján nem ez szerepel. Először is, nem egy, hanem több ampullát találtak. Másodszor – és ez a lényeg – nem az ENSZ East River parti székházában találták, hanem onnan néhány háztömbnyire (”several blocks away from the U. N. Secretariat building along the East River”). Ennél fogva a székházat (a titkárság épületét) természetesen nem kellett kiüríteni.
 
augusztus 31.
10:13Kötelező ajánlások avagy kizárhatják Magyarországot az ENSZ-ből
Egyik hírügynökségünk nyilatkozatot közöl a a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség képviselőjétől. A hölgy elmondja, hogy az ENSZ nőjogi bizottsága húsz konkrét ajánlást fogalmazott meg a nők diszkriminációjának felszámolása érdekében a magyar kormány számára. A nyilatkozó a továbbiakban tudtul adja, hogy „az ajánlások nem irányelvek, hanem Magyarország számára kötelező érvényűek”. De vajon mi lesz akkor – ezt már én kérdezem – ha a magyar kormány nem teljesíti ezeket a kötelező irányelveket? Hadat üzen nekünk az ENSZ, és kéksisakosok szállnak partra a Lágymányosi öbölben?? Vagy legalábbis kizárják Magyarországot a világszervezetből? Elhiszem, hogy a hírügynökség munkatársa pontosan jegyezte le és továbbította a nyilatkozó szavait, de arra azért már a szerkesztőségben felfigyelhettek volna, hogy 1. ha valami ajánlás csupán, az nem lehet kötelező erejű (lásd még „fából vaskarika” címen); 2. az ENSZ-nek csupán egyetlen szerve hozhat kötelező erejű határozatokat, az pedig nem a nőjogi bizottság, hanem a Biztonsági Tanács.
 
augusztus 30.
14:57Kinek van kitettsége?
Az OTP Banknak az egyesült államokbeli jelzálogpiaci válsággal kapcsolatban nincs k i t e t t s é g e - idézi egyik hírügynökségünk a pénzintézet egyik vezetőjét. Hurrá! Új szavunk született. Lehetséges, hogy a vezérigazgató-helyettes azt akarta mondani, hogy az OTP Bank nincs kitéve az egyesült államokbeli jelzálogpiaci válság hatásának (régebbi hazai zsargon szerint: a jelzálogpiaci válság nem gyűrűzik be hozzánk), de lehet, hogy egyáltalán nem erről van szó. Hasznos lett volna, ha a hírügynökség lefordította volna magyarra a közlést.
 
augusztus 28.
12:40Fátyolfelhő borult az értelmezésre
Egy nyugati zenekar iráni fellépéséről tudósítva egyik rádiónk beszámolt arról a részletről, hogy a zenekar nőtagjainak kötelező volt fátylat viselniük. Megpróbálom elképzelni, amint a fúvós hangszereken játszó hölgyek a fátyollal az arcuk előtt játszanak, de sehogyan sem sikerül. Két lehetőség van: 1. A zenekar fúvós hangszerein nem játszottak nők. 2. Kilyukasztották a fátylat és a lyukon keresztül emelték ajkukhoz a hangszert. Ezen kívül már csak egy lehetőséget látok: a hölgyeknek nem f á t y l a t , hanem f e j k e n d ő t kellett viselniük. A kettő között csak annyi az apró különbség, hogy az egyik az arcot, a másik a hajat takarja.
12:33És IV.
Papokat é s lelkészeket emlegetett egyik rádiónk műsorvezetője a Magyar Gárda zászlajának megáldása kapcsán. A pap és a lelkész azonban (aki egyaránt lehet katolikus, protestáns vagy más felekezet embere) tökéletesen egy és ugyanaz. Aki nem hiszi, nézze meg az értelmező szótárban. (A rádió műsorvezetője sajnos elmulasztotta ezt.)
 
augusztus 27.
16:09Kinek a feje?
Az ortodox keresztények fejének nevezi egyik hírügynökségünk I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárkát. Az ortodox egyházak azonban – a katolikustól eltérően – nincsenek egy központnak alárendelve, hanem autokefálok (önállóak). Így aztán a konstantinápolyi pátriárka nem feje például az orosz, a szerb, a román, a bolgár stb. ortodoxoknak, de még a görögöknek sem, csak a törökországiaknak. Igaz viszont, hogy az ortodox egyházfők közöttt hagyományosan, de nem ténylegesen, ő a primus inter pares, azaz az első az egyenlők klözött.
08:41Gőze sincs a fizikáról
Egyik napilapunk Izlandon járt munkatársa figyelmeztet: „a huszonhat kráterben fortyogó vízhez nyúlni nem tanácsos, hőfokuk forráspont feletti”. Én is úgy gondolom, hogy nem tanácsos, mert a g ő z megégeti az óvatlan turistát. Tudniillik ami a forráspont fölött van (függetlenül attól, hogy az adott helyen vagy fizikai körülmények között hány fok a forráspont) az nem víz, hanem gőz.
 
augusztus 26.
15:39Idő előtt ejtegetnek
Újabb vádemelés előtt áll Zalatnay Sarolta. Az énekesnő és ügyvédje nyugodt, abban bíznak, hogy az ügyészség ejti a vádat – írja egyik bulvárlapunk. Ezt nevezem! Még a vádemelés előtt ejtik azt a vádat, amit eddig még senki sem emelt. V.ö.: felbontás előtt elégetendő!
15:30Gépkocsival érnek földet
A Guantánamórói érkező kubaiak - írja egyik bulvárlapunk -„különböző időpontokban landolnak nálunk, repülővel, autóval és hajóval”. Már látom is lelki szemeimmel, amint a menekültek gépkocsija földet ér Ferihegyen, vagy amint a Karib-térségből érkező hajójuk kiköt a Dunán a Lánchíd és az Erzsébet hid között.
 
augusztus 24.
11:06Szektás vezetők
Carl Levin amerikai szenátort idézve egyik napilapunk washingtoni tudósítója arról számol be, hogy a Maliki-kormány nem működik, a miniszterelnökkel együtt túlságosan is a szektás vezetők befolyása alá került. A „szektás” szónak ez a használata kezd általánossá, elfogadottá válni a magyar médiában, pedig helytelen, mert nem más, mint egy angol szó(használat) szolgai fordítása. Szektásnak a magyar nyelvben elsősorban a vallási szekták tagjait nevezik. (Más kérdés, hogy a történelmi egyházak, illetve a köznyelv gyakran sok százezer vagy éppen több millió tagot számláló felekezetek tagjait nevezi így lekicsinylően). A „szektás” (vagy „szektáns”) másik értelme a magyar nyelvben: a bolsevik vallás egyik főbűnének számító elhajlásban vétkes személy. Amit az idézett példában az angol politikai sajtónyelv szektásnak (sectarian) nevez, az az iszlám fő áramlatainak számító síita és szunnita csoportok tagjainak egymással szembeni – gyakran nem is pusztán vallási, hanem fegyveres – küzdelmét jellemző magatartás. Márpedig 1. a síiták és a szunniták nem apró, zárt közösségeket alkotnak (tehát semmiképpen sem szekták), hanem sok millió hívőt felsorakoztató áramlatok; 2. a szó divatos értelme nem egyszerűen ezekhez az áramlatokhoz (irányzatokhoz) való tartozásra vonatkozik, hanem azoknak a jellemzője, akik – mint említettem – készek akár gyilkolni is a másik „szekta” tagjait.
 
augusztus 23.
17:24Amikor a hírügynökség konfabulál
Oroszországban lezuhant egy Szu-24 mintájú hadszíntéri (vadász)bombázó. Egyik hírügynökségünk azonban kinevezi hadászati bombázónak. Az utóbbiak óceánok fölött repülnek sok-sok ezer kilométereket, míg a Szu-24 hatósugara mindössze 2500 km. Ez utóbbit ugyan a hírügynökségi anyagot gyártó munkatárs nem köteles fejből tudni, de ez az adat – sajna – a saját anyagában szerepel, alig néhány sorral lejjebb. Ép ésszel fel nem érem, hogy honnan vette a ”hadászati”-t? Az eredeti (orosz vagy angol) hírügynökségi anyagban ugyanis ez biztosan nem szerepelt. Mondjuk tehát így: konfabulált a kolléga.
14:37Újraegyesültek?
„Elhúznak a csehszlovákok” – ez a címe egyik napilapunk mai vezércikkének. Kérdésem: mit szól ehhez a Szovjetunió és Csehszlovákia, az NDK-ról nem is szólva?
10:45Bálnahalászok?
Dél-Koreában „a természetvédelmi szervezetek úgy vélik, hogy a helyi halászok közreműködésével sokkal több bálna pusztul el...” – olvasom egyik napilapunkban. Én viszont úgy vélem, hogy a bálnákat vajmi ritkán csalják hálóba: akik pusztítják őket, azok nem halászok, hanem szigonnyal, illetve ma már rendszerint szigonyágyúval dolgozó bálnav a d á s z o k.
10:41Álruhás művész
„Élő alkotóként bekerülni a New York-i Modern Művészetek Múzeumába, a párizsi Louvre-ba vagy a londoni British Múzeumba szinte lehetetlen” – jelenti ki egyik napilapunk cikkírója. Némileg módosítanám ezt az állítását: a British Múzeumba élő alkotóként bekerülni nemcsak s z i n t e, hanem t e l j e s e n lehetetlen, annál az egyszerű oknál fogva, hogy ennek a múzeumnak nincs modern művészeti részlege.
Ugyanebben a cikkben olvashatunk arról is, hogy egy Robert Banks (Banksy) nevű művész egy ízben á l r u h á b a n sétált be a New York-i Modern Művészetek Múzeumába (amelynek neve egyébként a magyarországi közhiedelemmel ellentétben a Modern Művészet Múzeuma – Museum of Modern Art – egyes szám!). Vajon minek álcázhatta magát a művész? Mandarinnak, dervisnek, jóginak, kanadai lovas csendőrnek? Vagy esetleg egy múzeumi látogató álruháját öltötte magára?
 
augusztus 22.
15:06Robbanó kártyák
”Az elfogadókedv (milyen szép szó! K. I.) élénkülésében nagy szerepet játszott a hitelkártyák robbanásszerű növekedése...” – írja egyik gazdasági napilapunk. Hát az én hitelkártyám nem növekedett, sem lassan, sem robbanásszerűen, de mástól sem hallottam még arról, hogy a hitelkártyája úgy megnőtt, hogy már nem fér el a tárcájában vagy pláne, hogy kilóg a zsebéből.
08:30Nem tudnak tízzel osztani
A minap egyik hírügynökségünk jóvoltából arról értesülhettünk, hogy Guantánamón az amerikaiak kubai disszidenseket ő r i z n e k ; közülük fogad be Magyarország néhányat. Most egyik napilapunk új verzióval állt elő: „Akiket az amerikai parti őrség a tengeren szed össze, azokat visszatoloncolják. Mostanság évente mintegy kétezer kubai kalandja ér így véget. Közülük kerültek ki azok, akiknek befogadását a magyar diplomécia most felajánlotta.” Világos beszéd: Magyarország tehát nem Guantánamón tartózkodó kubai disszidenseknek ajánlotta fel a befogadást, hanem olyanoknak, akiket az amerikai parti őrség már visszatoloncolt Kubába.
A napilapnak ugyanebből a cikkéből megtudhatjuk még, hogy „napjainkban másfél millió kubai él az Egyesült Államokban”, továbbá, hogy „Florida államban a lakosság kétharmada kubai-amerikai”. A baj csak az, hogy még ha valamennyi (másfél millió) kubai-amerikai Flordiában él is, akkor sem a lakosság kétharmadát, hanem kevesebb mint az egytizedét teszik ki csupán, mivel Florida lakossága 16 millió fő.
 
augusztus 21.
16:34Megdöbbentő lengés
Egy hírügynökségünk jelentéséből: „Szent István intelmei lengték be a Bács-Kiskun megyei megemlékezést. A Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke, Bányai Gábor megdöbbentő megemlékező beszédében...” No comment.
14:36Nyelvértő riporter
„Litvánia és Lettország nyelve nagyon hasonlít egymásra, az észteké pedig talán a miénkre” – fedezi fel egyik napilapunknak a balti köztársaságokban járt munkatársa. Nos, a lett és a litván nyelv ugyan valóban egy tőről ered, de n a g y o n (mint például a szerb és a horvát vagy a cseh és a szlovák) semmiképpen sem hasonlít egymásra. Miként az észt nyelv sem hasonlít nagyon a magyarra, még talán sem, annak ellenére, hogy szintén egy nyelvcsaládhoz tartoznak. Szeretném én látni azt az embert, aki magyarul megérteti magát Észtországban!
A Baltikumban járt kolléganő szerint egyébként a lettek „valamit nagyon jól csináltak a Szovjetunióból való kiválás óta”. Ezt két dologgal támasztja alá: 1. „a lat 380 forintot ér”, 2. „fővárosuk belvárosa lényegében teljesen fel lett újítva”. Ez tévesen lett megírva, mivel egy valuta nominális értékének jóformán semmi köze az ország gazdasági szintjéhez. Ha ez így lenne, Lettország éppen kétszeresen múlná felül az Egyesült Államokat.
09:11Szlovák=szlovákiai?
A Tatabánya új edzője a s z l o v á k Borbély László – olvasom egyik napilapunk sportrovatában? Pedig milyen szép magyar neve van! Nem lehet, hogy a tréner magyar, csak éppen szlovák i a i ? Vagy az mindegy?
 
augusztus 20.
18:06Őrzik a menekülteket.
A guantánamói amerikai bázison ő r z ö t t kubai menekültek egy csoportját menekültként befogadja Magyarország – közölte egyik hírügynökségünk. A „tartózkodó” helyett az „őrzött” itt egészen megható fordulat, hiszen nyilvánvaló ugyebár, hogyha nem őriznék őket az amerikaiak, visszaszöknének Kubába, ahol jó néhány évi börtön várna rájuk a disszidálásért.
16:39Az Egy Kína-elv a gyakorlatban
Egyik hírügynökségünk a jelek szerint jó pontot akar szerezni Pekingben. A China Airlines gépének szerencsétlen leszállásáról tudósítva ugyanis k í n a i repülőgépről ír. Mint tudjuk: Kína csak egy van, és annak egyedüli jogos képviselője a Kínai Népköztársaság. Mindamellett tény, hogy a China Airlines székhelye Tajpejben, azaz a Kínai Köztársaság (Tajvan) fővárosában található. Gépeinek személyzete természetesen kínaiul beszél. De vajon a kigyulladt Boeing 737-esük is etnikai kínai gép?
16:32Fedőszerv
Úgy látszik, kémek vaqy terroroisták kerítették hatalmukba a Magyar Olimpiai Bizottságot. A közönség úgy tudja: a bizottság a magyar sportolók olimpiai felkészítését, szereplését szervezi, de nem! Ez valójában csak a látszat, mondhatnánk, kamu. A MOB ugyanis – mint egyik kereskedelmi rádiónk sportriporterétől hallhattuk – f e d ő s z e r v. Vagy lehetséges, hogy kollégánk egyesítő, központi, ernyőszervre vagy valami hasonlóra gondolt? Akkor miért nem azt mondta?
10:16Guam
Vajon mi történne, ha orosz katonai repülőgépek megpróbálnának átrepülni az Egyesült Államok egyik legnagyobb haditengerészeti bázisa fölött? Az amerikaiak – a következményekre való tekintet nélkül – minden bizonnyal lelőnék őket. (Az izraeliek annak idején saját szövetségesük, legfőbb segélyezőjük, az Egyesült Államok egyik gépét lőtték le, amikor az átepült egy különösen kényes objektumuk fölött.) És mi történt most, amikor egyik hetilapunk szerint átrepültek a guami bázis fölött? Semmi. A magyarázat néhány sorral lejjebb olvasható: az orosz gépek még csak annyira sem közelítették meg a bázist, hogy amerikai vadászgépek szálljanak fel és kíséreljék meg „elterelni” őket, mielőtt túlságosan közel érnek a tiltott légtérethez. Vagyis az oroszok nem a támaszpont fölött repültek el, hanem csak több száz kilométernyire közelítették meg azt. Apropó, milyen rendeltetésű gépek voltak ezek? Mint a hetilapban olvasható: Tu-95 mintájú vadászgépek. A Tu-95 természetesen nem vadászgép, hanem hadászati bombázó. Aki nem hiszi el nekem, olvassa el a cikk leadjét. Ott ugyanis a szerző még maga is bombázókról ír.
 
augusztus 16.
08:50Szobáztatók
Ki hinné, hogy honfitársaink a prostitúció melegágyai, pontosabban: prostituáltaknak adnak ki meleg ágyakat az Adrián? Egyik közszolgálati televíziónk riportere ugyanis következetesen illegális szobáztatásnak nevezte azt a tevékenységet, amikor egy magyar apartman-tulajdonos kiadja dalmáciai tulajdonát nyaralóknak, és ez után nem fizet adót. Ez azonban legfeljebb szabálysértés, míg a szobáztatás (ami valójában nem más, mint szoba kiadása fél-egy órára az ipart űző rosszlányoknak) bűncselekmény. Legalábbis Magyarországon. De gondolom, Horvátországban sincs másképp.
08:46Még egy néni
A minap tettem szóvá, hogy divatba jött a médiában nem is túl idős embereket nénizni, bácsizni. (Ami egyébként szerintem akkor sem nagyon indokolt, ha a szóban forgó személy akár 100 éves.) Ime, a legújabb példa. Egyik hetilapunkban immár egy 51 éves asszony lett néni. Kíváncsiságból utánanéztem a szerző életkorának. 32 éves. Igaz, hogy riportalanya egy leépült nő, de kérdezem: mennyire kell leépülnie valakinek ahhoz, hogy nénivé vagy bácsivá kiáltsák ki? Amúgy pedig (ha megérném) 19 esztendő elmúltával szívesen megkérdezném a riportert: mit szólna ahhoz, ha néninek neveznék egy újság hasábjain?
 
augusztus 13.
15:07Sajnos
Tallinn, az észt főváros többsége orosz – állítja egyik napilapunk ott járt munkatársa. Észtországban valóban sok az etnikai orosz, de hogy a fővárosban ők tennék ki a többséget, abban kételkedem. Nem kételkedem viszont abban, hogy ha a villamoson ott rálép valaki utitársa lábára, nem mondja azt – mint a szerző állítja – hogy „kszozsalenyiju”. Az ugyanis (egyébként két szóban írják: k szozsalenyiju) azt jelenti, hogy „sajnos”. És akinek a pesti Combinón a lábára lépnek, az sem ezt mondja, hanem azt, hogy „bocsánat” vagy „pardon”, esetleg „elnézést”. Szerzőnk – k szozsalenyiju – téved.
14:44A bombázók már a spájzban vannak
„Az oroszok már Guamnál is röpködnek a bombázóikkal” – riogatja olvasóit egyik napilapunk cikkének címében.” Az első mondat: „Nem jártak orosz bombázók a guami amerikai támaszpont ötszáz kilométeres körzetében.” Könyörgök, döntsük el: jártak, röpködtek ott vagy sem? De bolonddá ne tegyék az olvasót!
09:13Kellemetlen!
L. Z.-t „a FIDESZ prügelknabéjának” nevezi egyik napilapunk szerzője, és hogy a németben kevéssé járatos olvasó is megértse, zárójelben lefordítja a szót, eképp: „kellemetlen gyermek”. Félő azonban, hogy nem az olvasó, hanem a cikk szerzője járatlan a német nyelvben, a szó jelentése ugyanis „bűnbak”. Az összetétel (verés+fiú) arra utal, hogy a középkorban, ha egy főúri család gyermeke rossz fát tett a tűzre, nem hagyták megtorlatlanul, de nem őt, hanem egy hasonló korú jobbágygyermeket vagy szolgát büntettek meg helyette.
 
augusztus 9.
14:36Egy 75 éves blogger füstölgései
Régen visszatérő problémám, hogy hány éves korától kell (ha ugyan egyáltalán kell) bácsizni, nénizni valakit a médiában. Ha a riporter, mondjuk, 20 éves, neki már az 50 éves hölgy (pláne, ha nagymama) már javában néni. És ha 60 éves a riporter? Vagy – horribile dictu – 70? Na mindegy, lássunk két példát. Egyik hírügynökségünk arról számol be, hogy „ötvenméternyi zuhanást élt túl egy 71 esztendős néni az Egyesült Államokban”. Ugyanennek a hírügynökségnek egy tíz perccel később kiadott híranyaga viszont arról tudósít, hogy „Luciano Pavarottit szerda este beszállították a modenai kórházba. Az északolasz városban élő 71 éves operaénekest megfigyelés alatt tartják.” Hogy van ez? Ha következetes lenne a hírügynökség, akkor Luciano Pavarotti bácsiról szólna a híre. Vagy aki énekel, az nem bácsi?
 
augusztus 8.
14:36Georgia
A georgiai kormányzat szerint orosz rakéta csapódott be az ország területén - adja hírül egyik napilapunk. De ne tessék megijedni, nem tör ki a világháború! Az orosz rakéta ugyanis nem az Egyesült Államok Georgia nevű déli államában ért földet, hanem abban a kaukázusi országban, amelyet nálunk valaha valóban Georgiának neveztek, ám amelyet az elmúlt bő fél évszázad alatt Grúziának ismert meg és nevezett a magyar közönség. (Saját népe nyelvén egyébként: Szokartvelo.) Igaz, a Grúzia az ország orosz neve, tehát esetleg vitatható, hogyan nevezzük.(Lapzártakor a magyar atlaszokban, a Magyar Nagylexikonban és a magyar külügyminisztérium honlapján még Grúzia szerepel.) Ami viszont nem vitatható, az az, hogy a grúzok (georgiaiak) nem latin betükkel írnak, tehát neveiket, elnevezéseiket át kell írnunk magyarra, de természetesen nem az angol transzkripcióval, hanem fonetikusan. (Ahogyan például nem Rostropovichot, hanem Rosztropovicsot, nem Shimon Perest, hanem Simon Pereszt íruk, vagy – hogy egy még idevágóbb példát említsek – nem Shota Rustavelinek írjuk a Tigrisbőrös lovag szerzőjének nevét, hanem Sota Rusztavelinek.) Akkor viszont a napilap cikkében említett Tsitelubani falu helyesen Citelubani, az állítólag SU-típusú orosz vadászgép valójában SZU-típusú (a rövidítés Szuhoj tervező nevéből származik), a grúz (georgiai) belügyminisztérium szóvivője nem Shota Ustaishvili, hanem Sota Usztiasvili, a grúz (georgiai) külügyminiszter családi neve pedig nem Rezhuashvili, hanem Rezsuasvili.
 
augusztus 7.
15:06Kanadáé az Északi-sark
Napok óta cikkezik arról a világsajtó, hogy egy tengerszint alatti geológiai sajátosságra hivatkozva Oroszország a maga gazdasági övezetének szeretné látni az Északi-sark környéki tengeri térséget. Folyik a vita arról: tehetik-e? De most egyik hírügynökségünk megmondta a frankót: az Északi-sark kanadai területen található és ott az Egyesült Államok és Kanada már az 50-es években radarállomásokat épített. Csakhogy: 1. Az Északi-sark sohasem tartozott Kanadához (ahogyan más ország felségterületéhez, illetve felségvizeihez sem). 2. Az Északi-sarkon nem lehet(ett) radarállomást építeni, mert a Földnek ezen a képzeletbeli pontján tenger, még pontosabban jég található, s azon, mint ismeretes, nem lehet radarállomásokat építeni. 3. A hírügynökség anyagából aztán a továbbiakban kiderül, hogy a radarállomások a 70. szélességi kör mentén épültek. Az Északi-sark viszont maga a 90. fok. A többi stimmel.
14:23Németüldözés a Horthy-rendszerben
Egy olyan emberről ír egyik napilapunk, akit „a német édesapa miatt a frontra vittek” . ????? Akinek az apja magyar volt, azt nem vitték a frontra?
09:24Haditengerészeti szakértő
Öthasábos cikkben számol be egyik napilapunk a Fekete-tengeri orosz hadiflotta terjeszkedési szándékairól. Szerzője a többi között az orosz csatahajók kikötési lehetőségeiről ír. Nem szívesen ábrándítom ki a haditengerészeti szakértőt, de tény: Oroszországnak ma nincsenek csatahajói. Sőt, más államoknak sem nagyon. A c s a t a hajó ugyanis nem azonos a h a d i hajóval, hanem csak annak egy „műfaja”, ugyanúgy, ahogyan hadihajó például a fregatt vagy a vadász-tengeralattjáró, azzal a különbséggel, hogy a csatahajó (korábbi nevén: sorhajó) már elavult, helyét, funkcióit a korszerű flottákban a rakétacirálók, repülőgép-hordozók vették át.
Kissé bizarrnak tűnő kifejezés ugyanebben a cikkben az, miszerint Irán és Szíria feszült viszonyt á p o l az Egyesült Államokkal. Ápolni jó kapcsolatokat szokás, feszült viszonyt legfeljebb fenntartanak.
 
augusztus 6.
16:33Az áramlat színe
Egy (magyar) hírügynökség anyagában szerepelt az az orosz terv, amely szerint a Gazprom a Kék Áramlat nevű alternativ vezetéken kívánja eljuttatni a Kaszpi-tenger térségéből a földgázt Európába. Alig fél órával később a hírügynökség javítást adott ki előző anyagához és ebben felhívja előfizetői figyelmét arra, hogy a tervezett orosz vezeték neve helyesen: Dél Áramlat. De vajon nem kell-e majd a javítást is javítani? A legilletékesebb, a „névgazda” Gazprom ugyanis nem tud Dél Áramlatról. Az ő honlapján változatlanul Blue Stream szerepel. Vagy a „blue” újabban „dél”-t jelent? Most légy okos, Domokos!
 
augusztus 5.
14:38Szovjet honvédtiszt
A hosszútávúszás története példaadó személyiségként tartja számon Fajzulin Iszkander honvédőrnagyot, aki a második világháború befejeződése feletti örömében Dunaalmástól Budapestig úszott – írja egyik napilapunk. Az említett sporteredmény valóban tiszteletre méltó, de azért halkan jegyezzük meg: Fajzulin Iszkander sporttárs nem a Magyar Honvédség, hanem a szovjet Vörös Hadsereg őrnagya volt.
08:12A nagykövetség férje
Minden elismerésem az új francia elnöké, aki valóban nem mindennapi ügyességgel és politikai rutinnal biciklizte be magát az Elisée palotába. De hogy Sarkozy a szó szoros értelmében is űzi a kerékpározást, méghozzá versenyszinten, arról csak egyik hetilapunkból értesültem. Ott ugyanis arról írnak, hogy „az elnöknek volt érkezése arra, hogy részt vegyen a Tour de France kerékpáros verseny egyik alpesi szakaszán”. A magyar lapok eddig elhallgatták, hogy Sarkozy ott tekert a bolyban, és csak arról adtak hírt, hogy megtekintette a verseny egyik szakaszát.
No de ez semmi ahhoz képest, hogy a francia elnök felesége egy nagykövetség! Ugyanennek a hetilapnak ugyanebben a cikkében ugyanis arról is szó esik, hogy Cécilia asszonynak immár saját irodája és saját sajtóattaséja is van. Egy First Ladynek persze lehet szóvivője, sajtóreferense, sajtótitkára, de sajtó a t t a s é v a l csak diplomáciai képviseletek rendelkeznek.
 
augusztus 3.
20:56Következetlen szerző
Egyik hetilapunk szerzője írásában visszaemlékszik arra, hogy tíz évvel ezelőtt lemaradt a Beijing-Moszkva járatról. Mifelénk azonban jobbára Pekingként emlegetik a kínai fővárost. Lehet persze Beijingnek is nevezni, ám akkor azt is elvárja az olvasó a szerzőtől, hogy Moszkva helyett Moscow-t írjon.
20:15Repedt sarkú hölgyek
Igaz, nem maga a média (műsorvezető, riporter), hanem a médiában (egy tv-híradóban) mondták, mégis ide kívánkozik. A Forma-1 mogyoródi előkészületeiről szólva egy rendőr ezredes előadta, hogy tiltott kéjelgés szabálysértésért „három hölgyet” állítottak elő. Én elhiszem, hogy a „repedt sarkú kurva” politically non correct, de a rendőrtiszt azért esetleg mondhatott volna „nőt” is.
09:0740 perc
40 perc alatt futottam át egyik napilapunk mai számát. Sok cikkbe éppen csak, hogy belepillantottam, még többe pedig egyáltalán nem. A röpke 40 perc alatt azonban így is sikerült a következőkbe botlanom:
1. „Az új kormányzati negyednek 2009-ben el kell készülnie. A kivitelezőt a napokban kiírandó pályázaton választják ki. (A miniszterelnökségen kívül, amely a Parlamenttel szemközti Földművelésügyi Minisztérium épületébe költözik.)” Vagyis: a miniszterelnökség nem lehet kivitelező.
2. „A moszkvai Kreml az orosz kormányzati szervek otthona.” Vajon mely szerveké? A miniszterelnökségé, a minisztériumoké? Ezek egyike sincs ugyanis a Kremlben, kizárólag az elnöki hivatal, amely egymagában aligha nevezhető szerveknek.
3. Tatár Csaba, az MSZKP munkástagozatának elnöke a többi között azért mondott le tisztségéről, mert „elfogadhatatlannak tartja, hogy az MSZP megválik a tagság téglajegyeiből épített székházától”. Nos, a Köztársaság téri épületet nem az MSZP, nem az MSZMP, nem az Magyar Dolgozók Pártja, de még csak nem is a Magyar Kommunista Párt tagjainak téglajegyeiből építették. Arra nem esküszöm, hogy nem a Volksbund tagjainak a gyüjtéséből építették-e, de arra igen, hogy a második világháború végéig (a felszabadulásig, megszabadulásig, szovjet megszállásig – nem kívánt törlendő) az épület a Volksbundnak (a náci érzelmű magyarországi svábok szervezetének) volt a székháza.
4. „Politikai vihart kavart Prágában Jirí Sedivynek, az észak-amerikai katonai szövetség főtitkára leendő helyettesének...” Jé, hát már nemcsak észak-atlanti, hanem észak-amerikai katonai szövetség is van? És egyáltalán: hogy kerül oda egy cseh?
5.Cím: „Határeset az Inda Galériában”. A hír teljes szövege: „Az Inda Galériában finn, lengyel, svéd, magyar képzőművészek munkái láthatók mától a hónap végéig. A kiállítást Jari Vilén, Finnország magyarorszégi nagykövete nyitja meg.” Oké, de hol itt a határeset?
6. Ezekhez képest csak apró figyelmetlenség a következő: „A férfi autójának hátsó kerekeit szétlőtték, ám ő ellenére sem adta meg magát.” Minek az ellenére?
Megáll az ész!
 
augusztus 2.
14:51Békehadtest – katonákból
John F. Kennedy elnöksége idején szervezte meg az Egyesült Államok a Peace Corps-t, magyarul Békehadtestet. Annak keretében amerikai fiatalok utaztak a világ különféle országaiba, hogy ott önkéntesként szociális munkát végezzenek, tanítsnak stb. A Békehadtest tehát nem általában egy hadtest, hanem kifejezetten ennek a szervezetnek (kezdeményezésnek) a neve. Ezért furcsa kissé, amikor egyik napilapunk „ENSZ-békehadtest Darfúrban” címmel számol be arról, hogy a világszervezet katonákat küld Szudánba békefenntartó feladattal. A csapatok létszáma egyébként mintegy 20 000 fő lesz. Ez még a szó katonai értelmében sem tesz ki egy hadtestet.
14:27Kiemelkedő árok
Oroszország igényt formál a sarkvidék jelentős részére azon a címen, hogy a Jeges-tenger fenekén húzódó Lomonoszov-árok közvetlenül a szárazföldhöz kapcsolja – írja egyik napilapunk. Majdnem. Azzal az apró különbséggel, hogy nem árok, hanem ellenkezőleg: egy 3700 méterrel a tengerfenékből kiemelkedő, vízszint alatti hegygerinc húzódik a szóban forgó térségben. Arról állítják az oroszok, hogy a kontinentális talapzat folytatása.
07:30Belügyek
Jeles tudósunk, egyben publicistánk az egyik napilap hasábjain a budakeszi árpádsávos zászlós história kapcsán azt követeli, hogy a belügyminisztérium tartassa be a saját rendeleteit és az ország törvényeit. A szerző a jelek szerint megfeledkezett arról az apróságról, hogy a Magyar Köztársaságnak jelenleg nincs belügyminisztériuma. Ha a blogíró hozzáfűzheti saját véleményét: sajnos.
 
augusztus 1.
17:03Négyet egy csapásra
Részlet egy hírügynökségi tudósításból: „A személy és a vele együtt utazó két fiatalkorú személy...a határellenőrzéskor hamisított brit nemzetközösséghez tartozó útleveleket adtak át az útlevélkezelő részére.” Amiből négy dolog következik: 1. hamisították a Brit Nemzetközösséget, 2. egyáltalán létezik még Brit Nemzetközösség, 3. az útlevelek a nemzetközösséghez tartoztak, 4. és azokat nem az útlevélkezelőnek, hanem az útlevélkezelő részére adták át.
16:38Szenvedélyes szerelők
„Szerda hajnalban érkezett a bejelentés, miszerint Környe és Vértessomló közötti útszakaszon telefonkábeleket próbálnak ellopni” – olvasható egyik hírügynökségünk jelentésében, amely így folytatódik: „A kábelek védelmére kiépített riasztórendszert felügyelő biztonságtechnikai cég munkatársai megzavarták az elkövetőket nagy munkájuk(sic!) közben, így a közel 33 méternyi kábelt nem tudták magukkal vinni. Az éjszakai kábelszerelőket keresi a rendőrség.” Hát nem tolvajok, hanem szerelők próbáltak lopni?
15:08Szószaporítás
Egyik hírügynökségünk közli a Magyar Rádió kuratóriumi elnökének nyilatkozatát, amelyet az r á d i ótelefonon adott a hírügynökségnek. Vajon milyen pluszt hordoz az az információ, hogy a nyilatkozatot a hírügynökség nem vonalas, hanem rádiótelefonon (nyilván mobilon) kapta?
08:57Leszerelés
„Leszerel a brit hadsereg Észak-Írországban” – hírdeti elsőoldalas főcímében egyik napilapunk. Holott szó sincs a hadsereg leszereléséről, csupán arról, hogy – néhány ezer katona kivételével – kivonják Észak-Írországból. Magából a tudósításból kiderül, hogy „Észak-Írországban tegnap éjféltől az északír rendőrség gyakorolja a katonai funkciókat”. Ami értelemszerűen azt jelenti, hogy ha Észak-Írországot, ha ott holnap partra száll az ellenség, nem a katonaság, hanem a rendőrség fogja megvédeni. Még szerencse, hogy senki sem akar partra szállni Észak-Írországban, különben szegény rendőröknek bizonyára gumibottal és könnyfakasztó gázzal kellene felvenniük a harcot a harckocsikkal és a nehéztüzérséggel szemben.
 
július 31.
14:48Közpolitika
A Külügyminisztérium k ö z p o l i t i k a i államtikárának nevezi egyik napilapunk Horváthné dr. Fekszi Mártát A nagy büdös helyzet azonban az, hogy ilyen tisztség nem létezik. Létezik „sima” államtitkár (ilyen a nevezett hölgy is) és létezik szakállamtitkár. Azelőtt egy minisztériumban volt politikai és közigazgatási államtitkár, de közpolitikait akkor sem ismertek.
14:30Jogi ismeretek
A gyulai b í r ó s á g vádat emelt egy adatkezelési visszaélés ügyében – hallottam egyik rádiónkban. Nagyszerű! Az ügyben bizonyára az ügyészség fog ítélkezni.
14:28Hírügynökségek
„Ha a BBC és a CNN értesülései jók, elvégre két ilyen hírügynökség ritkán téved...” – olvasom egyik napilapunkban. Nos, én tudnék mesélni arról, hogy mennyit tévedhet egy hírügynökség, most azonban csak azt kérdezem: mióta hírügynökség a BBC és a CNN? Az első közszolgálati rádió-televízió, a második kereskedelmi hírtelevízió.
 
július 30.
14:38Amíg ön durmol, dolgozik a Darmol
A mai fiatalok már nem is tudják, hogy a Darmol hashajtó volt – véli egy idős publicista egyik napilapunk hasábjain. A mai fiatalok közül azok nem tudják (igaz, ők a többség), akiknek nincs székrekedésük. Akik ugyanis attól szenvednek, azok bemennek a legközelebbi patikába, Darmolt kérnek és kapnak. Tudniillik ezt a hashajtó-márkát ma is árusítják.
 
július 28.
09:44Aránytévesztés
Háromhasábos, már-már szabályos nekrológban búcsúztatja egyik napilapunk Johnnyt, a budapesti állatkert rétisasát, „aki” a napokban kimúlt. Nem lévén ornitológus, nem tudom megállapítani, hogy Johnny halálával mekkora veszteség érte a magyar madárbarát társadalmat, de azt mindenesetre kissé furcsának tartom, hogy egy Weiner Leó-díjas magyar zeneszerző haláláról egyharmad akkora terjedelemben, mínuszos hírben számol be ugyanez az újság. És hogy még szembetűnőbb legyen: ugyanazon az oldalán.
 
július 26.
17:461 alma=1 körte
Pakisztán sikeres kísérletet hajtott végre egy atomtöltet hordozására is alkalmas rakétával – közli egyik hírügynökségük, amely azonban a továbbiakban robotrepülőgépnek nevezi a szóban forgó tárgyat. Nem ártana eldönteni, hogy melyikről van szó. Anélkül ugyanis, hogy irányítási, ballisztikai, és hajtómű-problémákba most belemennék, tisztelettel közlöm: a rakétában, illetve a robotrepülőgépben csak annyi a közös, hogy mindkettő fegyver, vagy legfeljebb annyi, amennyi a tejszínben és a kocsiszínben.
15:36Csodagyerekek
Csodagyerekekről számol be egyik hírügynökségünk egy zalaegerszegi kongresszuson elhangzottak alapján. Nem a kongresszus vagy a hírügynökség minősíti így a zseniális lurkókat, hanem én. De remélem joggal, hiszen olyan gyermekekről van szó, akik 1 éves korukban már beszélnek, méghozzá eszperantóul. Saluto!
 
július 24.
14:59Koronád legszebb gyémántja Wales
Egyik napilapunk napi sajtószemléjében olvasom, hogy bebörtönözték (méghozzá másodszor) a Walesi Nyelv Társasága nevű radikális érdekcsoport egy tagját. „Az ifjú hölgy bűne az volt, hogy a DEDDF IATH NEWYDD szavakat (Új nyelvtörvényt!) mázolta egy csak egynyelvű – angol – felirattal ellátott bolt kirtakatüvegére.” Nem ártana tisztázni, hogy Nagy-Britannia nem Románia (ld. kolozsvári egyetem magyar nyelvű feliratai), és hogy a hölgy bűne nem az volt, hogy walesi nyelvű követelést mázolt a kirakatüvegre, hanem az, hogy mázolt a kirakatüvegre.
08:42Ki képviseli teljes joggal az ENSZ-t?
Először azt hittem, hogy csak a műsorvezető bakizott. De nem: a szóban forgó rádió honlapján is a következő olvasható: „Az ENSZ elutasította Tajvan kérelmét, hogy a világszervezet tagja legyen. A Világszervezet (itt már nagy kezdőbetűvel K. I.) illetékes hivatala megerősítette azt a korábbi állásfoglalását, hogy a Kínai Népköztársaságot ismeri el, mint a világszervezet teljes jogú képviselőjét.” Ezt nevezem! Tehát nem az ENSZ Közgyűlés, csak egy ENSZ-hivatal (egy adminisztrativ szerv) foglalt úgy állást, hogy nem Tajpejt, hanem Pekinget ismeri el. És minek ismeri el a Kínai Népköztársaságot? Nem Kína, hanem maga a világszervezet (tehát saját maga) teljes jogú képviselőjének. Aki tehát akar valamit az ENSZ-től, az a jövőben fordulhat teljes jogú képviselőjéhez, a Kínai Népköztársasághoz is.

Ugyanaznap délután. Ismételten bebizonyosodott az a régi tétel, hogy csak egyszer kell leírni valami hülyeséget, aztán mindenki átsiklik felette. A rádió ugyanis egyik hírügynökségünk jelentését adta le szó szerint. A hírügynökségnél azonban legalább hat órával később észrevették a hibát és javították. A rádió honlapján azóta sem.
 
július 23.
08:50Száraz lábbal
Ezután már száraz lábbal juthatnak át a folyón a dunavecseiek és a kisapostagiak is – lelkesedik egyik napilapunk a Pentele-híd birtokba vételéről szóló tudósításában. Nahát! Én meg azt hittem, hogy eddig kompon keltek át egymáshoz, most pedig kiderül, hogy úszva („vizes lábbal”) tették meg az utat a folyam két partja között.
 
július 20.
08:44Illetlen színhely
A finn-ugor csúcstalálkozó színhelyeként Scsaranszkot konferálta fel egyik rádiónk műsorvezetője. Nyilván a szovjet másként gondolkodóból izraeli miniszterré lett Scsaranszkij járt az eszében. Mordvinföld fővárosának azonban sokkal csúnyábban hangzó neve van. Nem Scsar-, hanem – bocsánat! – Szar-anszk.
 
július 19.
17:13Utazzon hajtóműben!
„A világűr milliomos szerelmeseinek mélyebben kell a zsebükbe nyúlni (helyesen egyébként: „nyúlniuk” – K. I.), ha rakétába akarnak szállni” – állítja egyik hírügynökségünk. Attól tartok, nem nyúlhatnak olyan mélyre a zsebükbe, hogy a tervezők helyet csináljanak nekik egy rakétában. A rakéta ugyanis nem jármű, hanem olyan szerkezet, amely az orrára szerelt járművet – az űrhajót – a világűrbe juttatja, eközben egyébként leválik róla és visszahull a Földre. Ezt pedig nemhogy a szerelmes milliomosoknak, de még a milliárdosoknak sem árt tudniuk. A hírügynökségekről nem is szólva...
 
július 18.
16:32Szép tó, tiszta tó...
Hatalmas tó föld alatti nyomaira bukkantak a vízhiány miatt polgárháború dúlta Szudán Dárfúr nevű régiójában – jelentette egyik hírügynökségünk. Fölöttébb rejtélyes. Merthogy a föld alatt csak a nyomaira bukkantak. De akkor hol van maga a tó?. Nem arról van szó, hogy egy föld alatti tó nyomaira bukkantak? Akkor viszont miért nem ezt írják?
08:38Paranoia
Skizofrén gondolatokkal eltelve olvasom egyik (nem bulvár) napilapunk írását, amelynek szenzációs címe: „Paranoiás lett a kiszabadult BBC-tudósító”. A londoni tudósításból ugyanis éppen az ellenkezője derül ki: a brit rádiós mentálisan is jól van, abszolút logikus válaszokat ad, nincs semmiféle téveseszméje. Elmondja: fogsága idején (palesztin terroristák elrabolták, több hónapig fogva tartották és kivégzéssel fenyegették) egy nap kinyílt előtte egy ajtó, mire annyira megijedt, hogy összerázkódott. „Azt hiszem – mondja – egy kicsit paranoiás lettem.” Hát aki ezt a fordulatot szó szerint értelmezi és címbe kidobja, az vagy nem érti, miről van szó, vagy szenzációhajhász. Esetleg mind a kettő.
 
július 17.
15:26Diplomáciai vihar egy pohár vízben
„Lapunk megpróbált utánajárni, hogy mi okozta a diplomáciai vihart kavaró téves információt...” – írja egyik napilapunk annak kapcsán, hogy a Külügyminisztérium szóvivője előbb arról adott ki közleményt, hogy Göncz Kingát merénylet fenyegette Afganisztánban, majd maga cáfolta meg a hírt. Az információs kavarodás valóban szembetűnő. De hol itt a diplomáciai vihar? Talán tiltakozó jegyzéket intéztünk az ügyben az afgán kormányhoz, vagy netán Kabul képviselője tette szóvá a magyar szóvivői bakit az ENSZ közgyűlésben?
05:18Bumm!
Baby boomnak nevezi a bulvárirodalom, amikor egyszerre több közismert sztárnak babája születik – vélekedik egy (nem bulvár) hetilapunk. Lehetséges, hogy a bulvárirodalom annak nevezi, az angol nyelv ismerői azonban azt nevezik baby boomnak, amikor egy országban valamilyen oknál fogva általában megnövekszik a szülési kedv, a születések száma, függetlenül attól, hogy hogyan vesznek ebben részt a sztárok. Ismert példa a második világháborút követő fél évtized az Egyesült Államokban, amikor a hazatérő katonák aktivitása, az emelkedő életszínvonal, a szuperhatalom lakosságának optimizmusa, és ki tudja, még milyen tényezők hatására ugrásszerűen megnőtt a születések száma; az akkor születetett amerikaiak nemzedékét baby boom-generációnak nevezik. Persze nem zárom ki, hogy a szülési hajlandóság akkoriban Hollywoodban is megugrott...
 
július 16.
15:16Kommunikációóó!
„Az igazgatóság a sajtó felé történő kommunikációban tudatta...” – hallom elborzadva egyik kereskedelmi rádió riportérétől. Én pedig a felé történő kommunikációban azt tanácsolnám neki, hogy tanuljion meg magyarul.
 
július 15.
16:37Kiadó jog
Ha kell, a Fidesz kiadja Lengyel mentelmi jogát – értesíti olvasóit egyik napilapunk. Ám legfeljebb a képviselőt lehet kiadni (az igazságszolgáltatásnak), vagy még inkább: fel lehet függeszteni a mentelmi jogát. Ki csak azt az újságot adják, amelyik ezt közölte. Sőt, az ember valakinek a járandóságát, a saját pénzét, a lenyelt ételt is kiadhatja, rendeletet, hangot, jelszót is lehet kiadni. De egyiket sem az ügyészségnek.
16:15Újvidékiek előnyben
A Szülőföld Alapból idén elosztható 2,2 milliárd forintból az újvidéki magyarok 22, a kárpátaljaiak pedig 19 százalékot kapnak. A külhoni kisebbségek ugyanis hozzájárultak ahhoz, hogy a kevésbé fejlett területek magyarságának szervezetei felülreprezentáltak legyenek – olvasom egyik napilapunkban. Az erdélyiek és a felvidékiek önzetlensége tiszteletre méltó, és nyilván a kivételezett újvidékiek is örülnek, de vajon mivel magyarázható, hogy például a szabadkai, a magyarkanizsai vagy a zombori magyarok egy ganyi krajcárt sem kapnak a Szülőföld Alapból? Vagy netán a szerző azt hiszi, hogy a Vajdaságban csak Újvidéken élnek magyarok?
08:32Dámák és szőrök
A Vanessa Redgrave-t egy magyar napilap számára interjúvoló újságíró elfogódottan kérdezi: „Hogyan szólítsam? Dame Redgrave?” A színésznő udvarias volt és nem oktatta ki a magyar riportert arról, hogy a „dame” cím, akárcsak ennek a férfi-megfelelője, a „sir” nem illeszthető a vezeték-, hanem csak a keresztnévhez, illetve illeszthető még a kereszt+vezetéknévhez is. (Pl. „Sir Winston” vagy „Sir Winston Churchill”.) Tehát ha már kolléganőnk mindenáron a kb. a magyar „kiváló művész”-nek megfelelő „lovagdámai” címén óhajtotta szólítani a színésznőt, akkor „Dame Vanessá”-t kellett volna mondania.
08:20November 11.
Azt olvasom egy hírekre szakosodott portálon, hogy Jasszer Arafat tavaly november 11-én halt meg. Kissé elképedtem. Ennyire nem friss a palesztin vezető halálhíre. A november 11. ugyan stimmel, az év azonban nem. Aradat nem 2006, hanem 2004 november 11-én hunyt el.
 
július 14.
22:42Fából vaskarika II.
„Robotrepülőket az amerikaiak immár rutinszerűen alkalmaznak, ám ezeket többnyire emberek irányítják a távolból” – véli egyik hetilapunk. A robotrepülőgépben azonban éppen az a pláne, hogy be van programozva, és nem kell, de nem is lehet (ha már egyszer elindították) a távolból irányítani. Vannak persze repülőgépek, amelyeket a távolból irányítanak, ezeket azonban – ki hinné? – úgy hívják, hogy távirányítású repülőgépek.
22:371 fő/1 egyház
A Román Ortodox Egyház f e j e i t említi egyik hetilapunk. Egy egyháznak azonban csak egy feje lehet. Aminek több van, az a kétfejű borjú.
22:35Szemüveget a szerkesztőnek!
A Reuters hírszolgálat fotóriportere két nagy löveget látott egy ház tetején. Az egyik löveg légelhárító fegyvernek tűnt, a másik könnyű géppuskának – olvasható egyik napilapunkban. Nos, ha egy ágyút géppuskának, pláne könnyű géppuskának néz egy fotóriporter, akkor legjobban teszi, ha erősen rövidlátó lévén, sürgősen szemüveget kér magának. De rövidlátással, attól tartok, nem a fotóriportert verte meg az isten, hanem az újságírót, aki azt hiszi, hogy ami lő, az mind löveg. El kell szomorítanom: a löveg az nem más mint ágyú (és még csak nem is lövedék, aminek meg más alkalommal hiszik gyakran.) Nem kevesebb és nem több. Tehát: szemüveget a szerkesztőnek!
22:26Megint: egyházfi
„Felelős minden – zömében katolikus – egyházfi...” – írja egyik napilapunk. A mondat második fele az ügy szempontjából közömbös. Ami nem közömbös, az az, hogy az egyházfi sem zömmel, sem zöm nélkül nem lehet katolikus. Ha az lenne, sekrestyés volna a neve. Tudniillik a protestáns templomgondnokot nevezik egyházfinak. Szerzőnk azonban nem erre gondolt, hanem papra. Az azonban – áldjon meg benneteket a Jóisten, drága kollégám, jegyezzétek már meg egyszer! – nem egyházfi, hanem lelkész, pap és – ha történetesen zömében katolikus – akkor még tisztelendő is.
22:17Új bálnafaj
Egyik napilapunk azt írja, hogy a Közraktárak helyére tervezett kulturális épület „az előzetes látványtervek alapján leginkább üvegbálnára hasonlít” majd. Kérdés: milyen bálnafajhoz tartoznak az üvegbálnák?
 
július 6.
08:38Ki kinek a férje?
Tévedések elkerülése végett sietek előrebocsátani, hogy a következőkben nem a melegeket akarom „cikizni”, hanem azt a napilapot, amelyben ezt olvastam: „Dániában a királynő az egészségügyi tárcáért felelős minisztert azonos nemű férjével együtt hívta meg egy protokolleseményre.” Ebből csak az nem derül ki, hogy férfi volt az egészségügyi miniszter vagy nő?
 
július 5.
20:34Se füle, se farka, avagy hogyan (nem) szerkesztenek a hírügynökségnél
A tudósítás címe: „Újabb rasszista indítékú ellenes támadások Szlovákiában.”
Az első mondat „Ismét két rasszista indítékú bűncselekmény történt Szlovákiába.” Aztán megtudjuk, hogy a bűncselekmények elkövetői „áldozatuktól semmit vettek el”. És végül: „Az emberek a rasszizmus elleni irodájában száznál több ilyen támadásról érkezik panasz.” Nem kellene a szolgálatba lépéskor megszondáztatni a turnusvezetőt, akin mindez átmegy?
15:02Korea szigete
Egyik napilapunk beszámol annak az EP-delegációnak az észak-koreai útjáról, amelynek tagja volt Szent-Iványi István. A lap tudósítója a szigetországban tett látogatásról ír. Hát persze! A KNDK Korea szigetének az északi részén terül el. Ellentétben például Japánnal, amely félsziget, nem is szólva a Fülöp-félszigetekről.
 
július 4.
14:49A sosem volt mauzóleum
Albániában járt egyik napilapunk munkatársa és a többi között abban az épületben is megfordult, amely szerinte korábban Enver Hodzsa mauzóleuma volt. Kissé elírta: az albán vezérnek ugyanis múzeuma volt. Mauzóleum-tulajdonosnak csupán Lenin, Sztálin, Dimitrov, Ho Si Minh és Csojbalszan mondhatta (volna) magát, Enver Hodzsa azonban – bár halála után Tirana fő terén kapott egy bazi nagy szobrot – különbejáratú mauzóleummal nem rendelkezett.
14:44Sztálin-remake
Ezt a címet adta írásának egyik napilapunk munkatársa, valójában ő teremti újjá, helyesebben: teremt egy új Sztálint. Szerinte ugyanis Sztálin kedvelt szokása volt, hogy politikai ellenfeleit őrültnek nyilvánította, így az érveket felsorakoztató vitát megtakarította. Annak idején volt szerencsém (? ) az eredeti Sztálin műveit és munkásságát behatóan tanulmányozni, de egyetlen esetre sem emlékszem - s ilyen esetre azóta sem derült fény - amikor ellenfelét őrültnek nyilvánította volna. Voltak neki ennél sokkal alkalasabb eszközei arra, hogy megspórolja ellenfeleivel a vitát. Hacsak például Mercader jégcsákányát nem tartja a szerző vitának. Aki ellenfeleit őrültnek nyilváníttatta, azt a urat Nyikita Hruscsovnak, de még inkább Leonyid Brezsnyevnek hívták. Az ő ellenfelei közül valóban sokan kerültek elmegyógyintézetbe, de akkor sem kifejezetten a politikai vitát elkerülendő. (Akit egyébként érdekel ez a téma, annak figyelmébe ajánlom ugyanennek a napilapnak ugyanebben a számában, az említett írástól alig két oldalnyira megjelent cikket, amely tökéletesen alátámasztja azt, amiről fentebb írtam.)
13:04Be vannak oltva helyes nyelvhasználat ellen
„Oltás vérnyomásra” – repíti világgá címében a szenzációs felfedezést az egyik bulvárlap. Kétlem, hogy létezik, illetve egyáltalán létezhet-e oltás vérnyomásra, de ha igen, akkor az nyilvánvalóan halálos, hiszen (magas vagy alacsony) vérnyomás nélkül az ember nem életképes. Amivel pedig netán szabályozni lehet a vérnyomást, az aligha a vérnyomással szembeni immunitás bejuttatása a szervezetbe (ezt jelenti ugyanis az „oltás” szó), legfeljebb injekció. Az oltást ugyan többnyire (bár nem feltétlenül) injekcióval juttatják be a szervezetbe, az injekciók nagy része azonban más célt szolgál.
08:06Kinek a micsodáján?
„A Ciprusi Köztársaság amerikai nagykövetségén” dolgozó katonai attasénak nevezi egyik napilapunk a rejtélyes körlmények között meghalt Thomas Mooneyt. Az igazság ennek éppen az ellenkezője. Az attasé az Egyesült államok ciprusi nagykövetségén dolgozott.
 
július 2.
19:35Hej, tulipán, tulipán!
Egy hetilapunk szerzője szerint Putyin kénytelen volt tudomásul venni Grúzia Nyugatbarát politikáját és a tulipános forradalom győzelmét Türkmenisztánban. Akárhogy is erőltetem a memóriámat, sehogyan sem tudok forradalmat felidézni Türkmenisztánban, ahol a szovjet uralom utolsó éveitől kezdve mindvégig Saparmurat Niyazov volt az első ember, tavalyi halála óta pedig hű tanítványa, Gurganguly Berdymuhammedov a köztársaság elnöke. Igaz viszont, hogy a Türkmenisztántól sok száz kilométeres távolságban elterülő Kirgizisztánban valóban volt egy tulipános forradalomnak elnevezett hatalomváltás, mint ahogyan az is igaz, hogy mind a két türk nyelvű ország neve „isztán”-ra végződik. Ugyanebben a cikkben azt is állítja szerzője, hogy „az Egyesült Államokban szinte biztosra vehető, hogy demokrata elnök váltja a jelenlegit”. Nos, szerintem is ez a jövő évi amerikai elnökválasztás valószínűbb kimenetele, dehogy biztosra vehető!? A jóslás és a külpolitikai újságírás két különböző szakma.
08:40ppp
Következetesen Grippenekről ír egyik rádiónk honlapja. Úgylátszik, ez ott haladó hagyomány. Én ugyanis nagyon jól emlékszem arra, amikor ugyanebben a rádióban az egyik kommentátor legalább ilyen következetesen Jappán-t mondott.
08:31Hang
A Voice of America értesüléseire hivatkozik egyik napilapunk. Nos, kétségtelen, hogy az amerikai kormánynak van egy ilyen nevű rádiója, ám az is kétségtelen, hogy az elmúlt jó fél évszázad alatt azt nálunk k i z á r ó l a g Amerika Hangjaként emlegették, úgy, ahogyan maga a rádióállomás is nevezte magát magyar nyelvű adásában, (amíg létezett ilyen).
08:27Egy pont alatt 15 Magyarország
Az oroszok már a talpazaton vannak című cikkében egyik napilapunk beszámol arról, hogy Moszkva igényt tart egy Magyarországnál csaknem tizenötször nagyobb területre, amely az Északi-sark alatt húzódik. Először is, az nem talpazat, hanem (kontinentális) talapzat, másodszor pedig az Északi-sark, mint (úgylátszik nem mindenki előtt) ismeretes, csupán egy pont (annak is csak képzeletbeli), amely alatt egymillió négyzetkilométernél nagyobb területek aligha húzódnak. Amire a szerző gondol, az az Arktisz, magyarosabban: az Északi-sark v i d é k.
08:21Az autó berohant az ajtón
Kissé bizarrnak érzem egyik napilapunk londoni tudósítójának szóhasználatát. Szerinte a glasgow-i repülőtéren egy lángoló gépkocsi b e r o h a n t a főterminál egyik bejárati ajtaján. Biztosan nagyon szedte a lábát.
 
július 1.
20:29Idézni csak pontosan, szépen...
1937-ben nyitotta meg Mussolini a Cinecittát az akkori Szovjetuniótól kölcsönzött „A filmgyártás a legerősebb fegyver” jelszóval – állítja egyik napilapunk római tudósítója. Lehet, hogy a Duce valóban kiadta ezt a jelszót – ezt a római tudósító nyilván jobban tudja, mint én. Azt viszont én tudom jobban, hogy ezt a jelszót nem a Szovjetuniótól kölcsönözte, mert ott egyszerűen nem volt ilyen jelszó. Hacsak nem arra gondol a cikk szerzője, amit Lenin jelentett ki 1922-ben, hogy tudniillik „számunkra valamennyi művészet közül a film a legfontosabb”.
20:26Lassan a testtel!
„Brit muzulmán összeesküvőkről” ír egyik napilapunk londoni tudósítója. Ilyen alapon az északír (katolikus) terroristákat „egyesült királyságbeli keresztény terroristákként” kellene emlegetnie. Ugye felháborodnánk rajta?
20:22Hármashatár
Brestet, a lengyel-fehérorosz-ukrán határon található várost említi egyik napilapunk. Szomorú szívvel jelenthetem: Brest Franciaországban van. Breszt pedig, amire a szerző nyilván gondolt, jókora távolságra van Ukrajnától. Viszont a többi stimmel.
16:49Iszlám Dzsihád király
Egyik hírügynökségünk arról számol be, hogy egy izraeli légitámadásban életét vesztette az Iszlám Dzsihád ”legfőbb katonai vezetője és két helytartója”. Igen ám, de a helytartó „uralkodót vagy államfőt távollétében vagy távoli tartományban helyettesítő személy” (Magyar Értelmező Kéziszótár). Kérdésem: az Iszlám Dzsihád király vagy köztársasági elnök?
16:22Korea kettő van!
Egyik hírügynökségünk tudósítása szerint Kádár János sírjára halálának 18. évfordulóján virágot helyeztek el a kubai, a kínai, a vietnami és a koreai követségek képviselői. Azt most nem is teszem szóvá, hogy az említett országoknak Magyarországon nem követségei, hanem nagykövetségei vannak, de könyörgök: melyik Koreáról van szó? Bizonyára arról a Dél-Koreáról, amellyel Kádár uralma idején Magyarországnak még diplomáciai kapcsolata sem volt, nem igaz?
15:05Kérje vissza az iskolapénzét!
„Dőljék el” – hallom egy televízióban közvetített szerencsejáték műsorvezetőjétől, ám mielőtt magamhoz térnék, már arra szólítja fel az egyik játékost, hogy „örvendezzék vala”. Ilyesmikért nem is a gimnáziumban, hanem már az általános iskolában buktatnak a magyartanárok. Vagy ha nem, hát az nagy baj, mert lám, az ilyen nyelvtangyilkosok szerencsésen leérettségiznek és még a televízóstúdiókba is eljutnak.
15:00Elment a dajerba
Inekciót emlegetett egyik televíziónk tudósítója. Ilyenkor szokták arra a kérdésre, hogy hova lett a „j”, azt felelni, hogy elment a dajerba,
 
június 28.
08:30Félsziget
Azt hallom egyik rádiónkban, hogy áramkimaradás volt Manhattan félszigeten. Érdekes! Amikor én negyedszázaddal ezelőtt ott dolgoztam, még egészen sziget volt, amelyet a Hudson, a Harlem River és az East River vett körül. Úgylátszik azóta összekötötték a szárazfölddel.
08:23Kasavubu lumumbája
Egyik napilapunk tudósítója arról ír, hogy a CIA meg akarta mérgez/tet/ni Patrice Lumumba kongói elnököt. Igen ám, de akkor ki volt Joseph Kasavubu? Elárulom: ő volt Kongó elnöke, míg Lumumba miniszterelnök volt. A korabeli vicc szerint akkor lesz béke a háborúskodó Kongóban, amikor csombét kötnek a Kasavubu lumumbájára.
 
június 27.
16:51Politikus királynő
Egy őrlőfog-darabkának köszönhetően a régészeknek sikerült azonosítaniuk Hatsepszut óegyiptomi királynő múmiáját. Ez természetesen örvendetes esemény, és a magát nő létére fáraónak nevező hölgy emlékét is tisztelem, mégsem tudom szó nélkül hagyni, hogy egyik rádiónk műsorvezetője Hatsepszutot a történelem legrégebbi női politikusának nevezte. Merthogy a politikus szerintem az, aki választott tisztséget tölt be vagy legalábbis arra törekszik. Például Golda Meir, Margaret Thatcher vagy Indira Gandhi, netán Dávid Ibolya. De Nagy Katalin cárnőt, Mária Terézia császár- és királynőt vagy Viktoria királynőt - minden nagyságuk ellernére - sem merném politikusoknak nevezni. A fáraóhölgyet sem.
14:54Külügyminiszterelnök
Egy, a Duna TV-ben bemutatott holland dokumentumfilmről számol be egyik napilapunk. A tárgy: a Litvinyenko-gyilkosság. Az egyik szereplő – a cikk szerzője szerint – Ahmed Zakajev, az emigrációban élő csecsen miniszterelnök. Nem tudhatom persze, hogy a filmben miként mutatták be, de felteszem, hogy nem ott tévedtek. Mindenesetre, ami biztos: Zakajev csecsen k ü l ü g y m i n i s z t e r n e k nevezi magát.
09:33Honatyai székekben
Újságírók szenderedtek el a honatyai székekben – számol be az egyik bulvárlap a szokatlan eseményről, amely, hála istennek, nem a budapesti, hanem a bukaresti parlamentben történt. Ahol is – a jelek szerint – nincs sajtópáholy, nincs külön helye az újságíróknak, akik ezért kénytelenek a képviselők helyéről követni az eseményeket.
09:29Mit nyitottatok meg?
Jókora fénykép egyik napilapunkban (de amit szóvá akarok tenni, természetesen nem a szerkesztőség vétke): új plázát ábrázol, rajta egy tábla ezzel a felirattal: „Megnyitottunk”. Az utóbbi években gyakran találkozhatunk ezzel a büszke bejelentéssel, ám én minden alkalommal szeretném megkérdezni: Mit nyitottatok meg? Tudnillik a „megnyitni” tárgyas vonzatú ige, használata csak akkor elfogadható, ha azt is közlik, hogy mit nyitottak meg. Magyarul ez úgy volna helyesen, hogy „Megnyíltunk”, vagy (ha már az új módihoz hasonlót akarunk írni): „Megnyittattunk”.
 
június 26.
13:18Az okot nemigen kell nyomozni
Létezett valaha oknyomozó történelemtudomány. Aztán egyszer valaki elkezdte ezzel a jelzővel összekapcsolni a mélyre ásó újságírást is. Amelyet pedig sokkal helyesebb lenne t é n y f e l t á r ó újságírásnak nevezni, miután valóban az utóbbival foglalkozik. Gondoljuk csak el! Vajon Kármán Irén (hogy egy friss példát említsek) az olajszőkítés o k á t kívánta feltárni? Aligha, mert az a hülyegyereknek is világos: (tisztességtelen) haszonra akartak vele szert tenni. Hanem a disznóság mögött meghúzódó t é n y e k feltárása valóban a média feladata (is) lenne.
12:58EBEÉ
Emlékszünk még az EBESZ régebbi – de már akkor is egy intézményesített tömörülés – nevére? EBEÉ, vagyis Európai Biztoinsági és Együttműködési Értekezlet. Amelynek voltak csúcstalálkozói, tematikus tanácskozásai stb. De európai biztonsági és együttműködési értekezletet tartani – mint ezt egy hetilapunkban olvasom – ugyanúgy nem lehetett, ahogyan manapság nem lehet, mondjuk, Fővárosi Közgyűlést tartani.
12:54Kutyakötelességük készültségben lenni, nem?
Azt hallom egyik rádiónkban, hogy a nagy hőség miatt Romániában készültségbe helyezték a mentősöket. Gondolom, Romániában sincs másképpen, mint nálunk: a mentőszolgálatnak mindig (hidegben, melegben, télen, nyáron) készültségben kell lennie, különben megette a fene. Tehát? Felteszem, fokozott vagy rendkívüli készültséget rendeltek el náluk.
08:33Hiába, nincs korrektor...
Lehet, hogy fixa ideámmá vált, hogy ennél a napilapnál nem tartanak korrektorokat, de a tények sajnos ezt ismételten ezt igazolják.
Azt már megszokhattuk, hogy az újonnan előkerülő orosz neveket rosszul írják át magyarra, de mit mondjon az ember, amikor Szuhorov hadvezérről és Sztyepan Rjazinról olvas ebben az újságban? Szuvorovot és Razint már 100 évvel ezelőtt is ismerték Magyarországon.
Vagy: a napilap mai számában azt olvasom, hogy „Törökország EU-tagságáról Köhler annyit mondott: a több mint 70 millió muzulmán ország egy másik kultúrkörbe tartozik”. 70 millió muzulmán ország? Én legfeljebb csak két tucatról tudok. Vagy 70 millióst akart a lap írni? Akkor miért nem azt írta?
 
június 25.
11:52Madár – madár, avagy főnök – főnök
Interjúalanyához intézett kérdésében mintegy tényszerűen abból indul ki egyik napilapunk tudósítója, hogy a jelenlegi azerbajdzsáni elnök atyja, Heydar Aliyev a Szovjetunió KGB-főnöke volt. Erre csak annyit lehet mondani: nem volt az. Az Azerbajdzsáni Szovjet Köztársaságnak volt a KGB-főnöke. Ami azért igen nagy különbség! Vagy – mint Odesszában mondják – két nagy különbség.
 
június 15.
02:36Kis mise, nagy mise, végül is semmi se
Egyik napilapunk hírül adja, hogy Washingtonban a kommunizmus áldozatai emlékművének felavatása alkalmából Tőkés László Királyhágó-melléki püspök hálaadó misét mondott. Ez azonban kizárólag akkor lehetne igaz, ha valahol Erdély és az Egyesült Államok között Tőkés Lászlót katolikus pappá szentelték volna. Református lelkészek ugyanis nem mondanak misét.
 
június 14.
15:08Hét, Demszky, melyik út vezet itt Budára?
Egyik hírügynökségünk a főpolgármester szájába ad egy nyilatkozatot, amely szerint hétvégenkélnt biciklisávot alakítanak ki a Margit híd Budára vezető oldalán. Én viszont attól tartok, hogy akár hétköznapon, akár hétvégén, a Margit híd m i n d k é t oldala (Pestről) Budára vezet.
14:10Előzetes – utólagosan
A Fővárosi Ügyészség szóvivője – egyik hírügynökségünk állítása szerint – azt mondta: az ügyészség péntek előtt semmiképpen sem indítványozza a Múzeum-körúti erőszakkkal meggyanúsított rendőrök előzetes letartóztatásátl. Én ugyan nem ismerem személyesen Morvai Attilát, mégis vakon hiszek abban, hogy ő – a tudósítás szerzőjétől és szerkesztőjétől eltérően – pontosan tudja, hogy az öt rendőr május 22. óta előzetes letartóztatásban van, és hogy az ügyészség csak annak esetleges m e g h o s s z a b b í t á s á r a tehet indítványt.
13:57Nők szakszervezete
Nagyon sokminden létezett az átkosban, amiről a mai fiataloknak már fogalmuk sincs, de a szakszervezetek akkor sem nemek, hanem szakmák szerint szerveződtek. Ezért tűnik némileg, sőt, nemileg kissé furcsának az, amiről egy hetilapunkban olvashatunk, hogy t.i. 60 évvel ezelőtt éppen Szentgotthárdon tartózkodott a Magyar Nők Demokratikus Szakszervezetének az országjáró egészségügyi autója. Valójában nyilván a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége volt a gazdája ennek az autónak, amelyet a cikk a továbbiakban úgy említ, hogy „ők”. Ők, vagyis az autó mindenesetre telefonáltak Pestre, hogy küldjenek repülőgéppel Pasteur-szérumot, egy veszett kutya által megharapott kislány életét megmentendő.
09:03Flottatiszt a szárazföldön
A magyar történelem ismer neves flottatiszteket. Hogy ne menjünk messzire a példáért, itt van mindjárt Horthy Miklós, aki annyira ragaszkodott tengernagyi mivoltához, hogy még az osztrák-magyar flotta megszűnte után jó két évtizeddel is ünnepi alkalmakkor haditengerész egyrenruháját öltötte magára (ami, igaz, lóháton kissé furán hatott). De vajon hogyan lett egyik napilapunkban „egykori 1848-as flottatiszt” Czecz Jánosból, noha a magyar szabadságharcnak semmiféle flottája sem volt? Czecz az erdélyi hadsereg vezérkari főnöke, később ideiglenes parancsnoka volt. az emigrációban szervezett (szárazföldi) légiót, alapított földmérő irodát, vezetett térképészeti intézetet és katonai akadémiát, de tengerre csak mint hajóutas szállt. A napilapnak ez az állítása körülbelül ugyanannyira pontos, mint az az alig néhány sorral feljebb olvasható közlése, miszerint Remellay Gusztáv Kossuth Lajosnak 1948-as hadbírója volt.
08:48Szekták
Az értelmező szótár szerint „a szekta valamely egyháztól, felekezettől elszakadt (kisebb) közösség”. Ezzel szemben a síiták és a szunniták nem szakadtak el az iszlámtól, hanem azon belüli irányzatok, s mivel sok millió hívőt számlálnak, kicsiknek sem igen nevezhetők. Ha viszont így van, akkor vajon miért ír egyik napilapunk washingtoni tudósítója a szekták közötti ellentétekről Iránban?
08:42A megtalált cirkáló
Putyin elnök bejelentette: különdíjat adományoz az Iszkander-M típusú cirkáló rakéta kifejlesztőinek – örvendezteti meg helyesírásával előfizetőit egyik hírügynökségünk. Merthogy két szóban írták a fegyver nevét, amely helyesen természetesen cirkálórakéta lenne. De csak helyesírásilag, tartalmilag nem, lévén, hogy nem cirkál és nem rakéta. Ezt a haditechnikai szakemberek már régen és számos alkalommal megmondták, de sok kollégánk valamiért nem hisz nekik és vonakodik használni a – kétségtelenül hosszadalmas, ám feltétlenül helyes és helytálló – szakkifejezést: manőverező robotrepülőgép.
 
június 13.
09:50Irán kontra Nabucco-terv?
„Amerika nyomul az energiaforrás-gazdag régióban, katonai támaszpontokkal, Nabucco-tervvel, segélyekkel. Két országnak elemi érdekei fűződnek hozzá, hogy ezt a folyamatot fékezzék: Iránnak és Oroszországnak” – állítja egyik napilapunk. Talán mégsem egészen. Teherán érdeke lenne a Nabucco-terv fékezése? De hiszen éppen Irán szeretne ezen a vezetéken földgázt szállítani Európába. (Aki nem hiszi, olvassa el ugyanennek a napilapnak ugyanazon az oldalán az iráni külügyminisztérium főigazgatójával készült interjút.)
09:38Közel a kormányhoz
„A kormányhoz közeli körökből származó információkra” hivatkozva számol be egyik napilapunk arról, hogy Göncz Kinga lecserélése nincs napirenden. A külügyminiszter leváltásának hírét azonban maga Gyurcsány Ferenc cáfolta meg. Eszerint a miniszterelnök nem áll a kormány élén, nem tagja annak, csak közel van hozzá?
09:37Örökbe fogadott merénylet
Egy katonai hetilapban olvasom, hogy Afganisztánban az öngyilkos merényleteket Dádullah molla adoptálta a tálib harci arzenálba. Magyarra fordítva: örökbe fogadta őket. A szerző alighanem azt akarta mondani, hogy a merényleteket a molla adaptálta, de akkor ezt is kellett volna mondania. Vagy – ha nem ragaszkodik az idegen szóhoz, amelynek értelmezésébe, lám, beletört a bicskája – azt is írhatta volna, hogy az öngyilkos merényleteket Dádullaha a l k a l m a z ta vagy v e z e t t e be a harci arzenálba.
 
június 12.
14:33Lekörözve
„Ukrán a leggazdagabb kelet-európai ember. Rinat Ahmetov vagyona egyre nő, a milliárdos lassan lekörözi Abramovicsot” – állítja egyik napilapunk. A második mondat ellentmond az elsőnek. A józan paraszti logika szerint ugyanis vagy Ahmetov nem lassan lekörözi, hanem már le is körözte Abramovicsot, vagy az orosz Roman Abramovics nem kelet-európai. Több lehetőség nincs.
 
június 11.
10:14Sajátos évforduló
Egyik rádiónk honlapján olvasható egy cikk Kis magyar évforduló címmel abból az alkalomból, hogy „27 évvel ezelőtt Farkas Bertalan elhagyta a Földet”. A honlapon a június 5-én elhangzott anyag június 11-én jelent meg. Farkas Bertalan 1980. május 27-én indult útnak a kozmoszba a Szojuz 36 űrhajó fedélzetén. „Nem éppen kerek évforduló” – mentegeti magát az anyag szerzője. Hát valóban nem kerek. Sőt, nem is évforduló.
 
június 10.
14:25Rosszmályú újság
Sajnos mind inkább bebizonyítottnak látom, hogy van egy napilap, amelyet nem korrigálnak. Most például azt olvasom benne, hogy egy rendőr véletlenül a társára lőtt és a golyó átfúrta annak a mályát. A kutyafályát! Sőt – azután, hogy a lap a minap vak lármát és nagy tiszteletűt írt – azt is mondhatom, hogy a kutya fályát!
 
június 8.
14:5351 csillag
Az USA ötvenegy tagállamáról olvasok egyik hetilapunkban. Miután lapzártakor az államok – és ennek megfelelően az amerikai lobogón a csillagok – száma még csak 50 volt, jónak tartanám, ha a szerző kijelölné a zászlón az 51. csillag helyét.i
08:56A portugál
Kolumbusz Kristófról biztosan tudjuk, hogy Genovában született és spanyol szolgálatban állt. Származásáról vannak különféle, meg nem erősített feltevések. Egyik napilapunk tv-melléklete azonban magától értetődő természetességgel nevezi „portugál felfedezőnek”. Én nem tenném.
 
június 6.
11:09Hány éves a Nagy Vezér?
Egyik hetilapunk szerint „ismét híre ment: rosszabbodott az északi vezér, a 66 éves Kim Ir Szen állapota”. Kim Ir Szen azonban, ha élne, 95 éves lenne. De mert már régen meghalt, nem is betegeskedhet. Aki azt teszi, az a fia: Kim Dzsong Il.
10:50A pszichiáter garantáltan hülye?
Szellemdús vicc egyik hetilapunkban: „A pszichiáter kirándulni megy a barátaival. Ő a felelős, hogy minden adott legyen a jó hangulathoz. Előszedi a hagymát, a szalonnát és a kenyeret, száraz gallyakat gyűjt, de a tűz csak nem akar meggyulladni. A pszichiáter szemlesütve megszólal: – Nem értem. A gyufa pedig biztos jó...Otthon mindegyik szálat kipróbáltam.” Csak azt tessék megmagyarázni, hogy miért éppen a pszichiáter hülye? Miért nem, teszem én azt, a vasutas, a nyelvtanár, a kőműves, esetleg a sebész, vagy – kivált, hogy rendőrségi hetilapról van szó – a rendőr?
10:38Egy újság, amelyet nem korrigálnak és nem szerkesztenek
Még mindig a „vak lármát” és a „nagy tiszteletűt” író napilap korrektorairól és szerkesztőiről lesz szó. Csupán a mai lapszámban tallózok.
1. oldal. „Salgótarjánba vitték a betegeket, ahol megállapították, hogy nem rendelkeznek azzal a speciális eszközökkel, amellyel...” Gondolom ez nem szorul kommentárra.
Ugyanazon az oldalon. „A két férfit oda küldték, ahova régebben ilyen helyzetekben szokták: Miskolcra. Ott félnapos késedelemmel megoperálták őket. Remélhetőleg meggyógyulnak. A tárca szerint azonban ennek szolgálatában Miskolc csak a kötelességét teljesítette.” Minek a szolgálatában?
8. oldal. Így kezdődik a tudósítás: „A csehországi villámlátogatáson tartózkodó amerikai elnök előzőleg a Hradzsinban tárgyalt Václav Klaus államfővel és Mirek Topolánek miniszterelnökkel.” Előzőleg? Mi előtt? A csehországi látogatását megelőzően tárgyalt a Hradzsinban?
10. oldal. „Ő adta ki a fedésben dolgozó, azaz titkos feladatot ellátó CIA-ügynököt.” A CIA ügynökei csaknem mindig titkos feladatot látnak el. A „fedésben dolgozás” viszont azt jelenti, hogy az ügynök – kóbor apácák megtévesztésére – például diplomataként, vagy tudósként, vagy újságíróként szerepel.
11. oldal. „Forgács Péter már készíti New Yorkban az államokba bevándorló magyarok sorsát feldolgozó dokumentumfilmjét.” Milyen államokról van szó. Véletlenül nem az Államokként is emlegetett USA-ról?
Még mindig 11. oldal. „A zongora mögé odaképzeli a csodagyerekként klampírozó Perényi Miklóst, a kajla kis írógép mögé pedig Kodályt, amint levelet fogalmaz. Az Opera igazgatójának például, aki Budapest ostroma alatt a zeneszínház ruhatárában mutatta be a békéért imádkozó miséjét, a Missa brevist.” Ez mellbevágóan új felfedezés. Én ugyanis eddig úgy tudtam, hogy a Missa brevist Kodály szerezte, nem pedig az Operaház igazgatója. Vagy lehetséges, hogy Kodály volt az igazgató?
A 17. oldalon Mexico Cityről olvashatunk. Csakhogy ez magyar újság és nem angol nyelvű. Tehát ha már nem normális magyar nevén említjük (ahogyan a magyar lexikonokban és térképeken is szerepel), hogy t. i. „Mexikóváros”, akkor legalább emlegessük eredeti nevén: „Ciudad de México”.
 
június 5.
15:24Ejtegető bírók
Két guantánamói fogollyal szemben a bírók elejtették a vádat – hallottam egyik rádiónk műsorvezetőjétől. Az ügyész pedig nyilván ezért nem ítélkezhetett fölöttük.
15:24Hova álljanak a belgák?
Francia vallonok települtek Magyarországra a 13. században – hallottuk egyik rádiónkban annak kapcsán, ki él abban a faluban, ahonnan a harangszót közvetítették. Örültem a részletekbe menő fogalmazásnak. Különben ugyanis abban a tévhitben ringathattam volna magam, hogy francia flamandok voltak.
09:19Szörnyhíd
„Száz méter hosszú hídelemszörny csorog felfelé a Dunán” – olvasom egyik napilapunkban egy bővített képaláírás címében. Az elem az M0-s híd első eleme, amelyet Csepelről szállítanak a Dunán felfelé a helyére. Nem tudom, hogy valami attól, hogy nagy, okvetlenül szörny-e, ugyanis más szörnyűséget a hídelemen nem voltam képes felfedezni. Azt viszont tudom, hogy csorogni (a szónak ebben, a hajós-evezős értelmében) csak sodródva lehet, vagyis a folyón lefelé. De lássuk tovább! „Ha elkészül, a hídon kétszer két sávban közlekedhetnek majd az autók, a gyalogosok és a kerékpárosok.” Kívánom a szerzőnek, hogy ő majd az autók kétszer két sávjában közlekedjen gyalogosan. Én mindenesetre a járdán fogok.
09:11Kiszúrták a lárma szemét
Csak a címben olvasható kázus eshetett meg a lármával, különben nem írná egyik napilapunk, hogy vak lárma. (Így, két szóban.) Azt hihetnők, véletlen hiba. De sajnos nap nap után találkozhatunk hasonló csúnya helyesírási hibákkal e lap hasábjain. Tegnap például azt olvastam ott egy lelkészről – megint csak két szóba írva – hogy nagy tiszteletű. Ennyire ne ismernék a helyesírást az újság szerkesztői és korrektorai? Jó leszek hozzájuk: bizonyára csak ennyire figyelmetlenek.
 
június 4.
08:25A közös menyasszony mint interjú
Egyik kereskedelmi televíziónk egészoldalas hirdetése egy napilapban: „Ma este: Várkonyi Andrea és Korda György eltitkolt menyasszonya az interjú”. Lehetséges, hogy hiányos a felfogó képességem, de én ezt csak úgy tudom értelmezni, hogy adva van egy interjú, amely nem más, mint Várkonyi Andrea és Korda György közös eltitkolt menyasszonya.
 
június 1.
21:00Az ártatlanság vélelme
A „megrontott lánynak” nevezi egyik hetilapunk E. Zsanettet. A megrontás, legalábbis ha hihetünk az értelmező szótárnak, annyit tesz, mint – többnyire kiskorúnak – a szüzességtől való megfosztása. És bár az ártatlanság vélelme jogrendünk egyik alaptétele, úgy gondolom, ez csak a vádlottra (gyanúsítottra) vonatkozik és az adott esetben nem feltétlenül helytálló az a vélelem, hogy a 21 éves sértett leány á r t a t l a n volt.
 
május 30.
19:34Orosz lakosságú területek
Moszkva – állítja egyik napilapunk – szabadabb kezet akar kapni a moldovai és grúziai orosz lakosságú területek kezelésében. A moldovai (az úgynevezett Dnyesztermelléki Köztársaság) még csak-csak elmegy orosz lakosságúnak, bár ott is inkább ukrának élnek, ami azonban Dél-Oszétiát, de különösen Abháziát illeti, azokra ez kevéssé jellemző. Moszkva nem azért akarja ezeket de jure is elszakítani Grúziától (de facto már megtette), mert ott oroszok alkotják a lakosság többségét, hanem különböző politikai okokból, hogy azt ne mondjam: birodalmi késztetésből.
 
május 29.
16:18Felkészült rádióriporter
A kereskedelmi rádió riportere terveiről kérdezi a lelépő budapesti rendőr főkapitányt és az iránt érdeklődik: igaz-e, hogy közös vállalkozást t e r v e z létrehozni Pintér Sándor volt belügyminiszterrel. Gergényi elmondja – amiről már ezerszer írtak újságban, beszéltek rádióban és televízióban – hogy már jó ideje részt vesz egy közös vállalkozásban Pintérrel. Hja kérem, ilyen az, amikor a riporter felkészül az interjúra...
11:42Elárulok egy titkot
Egyik hírügynökségünk az izraeli Munkapárt lehetséges leendő elnökei között említi a „Belbiztonsági Szolgálat (Sin Bét)” és a „titkos szolgálat (Moszad)” volt vezetőit. Aztán tessék már mondani: ha a Belbiztonségi Szolgálat nem titkos szolgálat, akkor mi a túró?
Elárulok egy titkot: egyaránt titkos szolgálat a hírszerzés (az adott esetben a Moszad), valamint a kém- és terrorelhárítás (az adott esetbebn a Sin Bét). Ide számíthatók még a fentieket kiszolgáló vagy azokkal együttműködő technikai szolgálatok. És ami még terminológiai zavart okozhat, az a Secret Service az Egyesült Államokban. Bár ennek a neve magyar fordításban „titkos szolgálat”-ot jelent, ez nem a szó klasszikus értelmében vett titkos szolgálat, hanem elnöki testőrség. Továbbá ennek az ügynökségnek a hatáskörébe tartozik a pénzhamisítás elleni harc, ami más országokban aztán végképp tisztán rendőri feladat.
 
május 27.
10:10Gulágok
Egyik rádiónk műsorvezetője felvezet egy tudósítást, amelyben arról esik szó, hogy „mi zajlott a gulágokban”. A „gulágok”-at így, többes számban (pláne azzal a raggal, hogy a „gulágokon”) már nagyon sokadszor hallom, de attól még nem lesz kevésbé értelmetlen. A gulag ugyanis nem egy kényszermunkatábor volt, hanem azok összessége, tehát többes száma sincs. Hogy világos legyen: a „Gulag” a „Glavnoje upravlenyije lagerej” vagyis a KGB táborügyi főigazgatósága hivatalos elnevezésének bevett rövidítése volt. Alekszandr Szolzsenyicin, az író, abból kiindulva, hogy ezek a lágerek behálózzák az egész Szovjetuniót, amely tulajdonképpen maga egy óriási börtön, használta elsőként a „Gulag-szigetvilág” (Arhipelag Gulag) kifejezést nevezetes könyvének címében. Innen vált külföldön is ismertté, mi több, képletessé a „Gulag” betűrövidítés. A könyv első magyar, kalózkiadásának a címe – helytelenül – „Gulag-szigetcsoport” volt, jóllehet a görögből átvett orosz „arhipelag” szó félreérthetetlenül „szigetvilág”-ot és nem „szigetcsoport”-ot jelent. Tehát helyesen nem lehet többes számban gulagokról beszélni (mert csak egy volt) és azt sem lehet helyesen írni, mondani, akár egyes számban is – mint oly gyakran olvassuk, halljuk – hogy a „gulágra küldték”, mert a „szigetvilágra” nem lehetett küldeni valakit, legfeljebb a „szigetvilágba”.
 
május 26.
10:18Parttól partig
Van egy amerikai kifejezés: from coast to coast (parttól partig). Arra mondják ezt, ami az egész országra kiterjed, vagyis az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig. Nyilván valami ilyesmi járhatott (de rosszul járt) az egyik napilapunk hétvégi mellékletében megjelent riport szerzőjének a fejében is, amikor arról írt, hogy Káldy Attila, a „pedálgép” ötezer kilométeren át „tekert” (azaz kerékpározott) a Csendes-óceántól az észak-amerikai kontinens n y u g a t i partjáig. Holott – ezt már én jegyzem meg – az említett távolságot 0 km végigbiciklizésével is le lehet küzdeni, lévén a kontinens nyugati partja történetesen a Csendes-óceán partja.
10:08Ki egyesül miben?
A férjétől mostanában váló hannoveri lutheránus püspöknő „a lutheránusokat egyesítő Egyházak Világtanácsának a vezetésébe is beküzdötte magát” – tudhatja meg az olvasó egyik napilapunk berlini tudósítójától. Ezek után hasznos lenne tisztázni, hogy valójában hova küzdötte be magát a főtiszteletű asszony. Van tudniillik egy Lutheránus Világszövetség, amelynek a világ lutheránus egyházai a tagjai és van egy Egyházak Világtanácsa nevű ökumenikus tömörülés, amelynek protestáns (köztük kálvinista, lutheránus, baptista, anglikán stb.) egyházak a tagjai, és amelynek tevékenységében korábban még több ortodox egyház is aktívan részt vett.
10:01Burkában született
Koppenhágában b u r k á b a öltöztették a Kis hableányt – erről tudósít egyik napilapunk. Aztán megtudjuk, hogy a rendőrök gyorsan eltávolították a szoborról a f á t y l a t, amelyet egyébként egy bizonyos Abdol-Hamid is büszkén visel: ő az első hölgy, aki a dán tévében f e j k e n d ő b e n vezetett műsort. Ehhez csak annyit, hogy a burka az egész testet és a fejet takarja, a fátyol csak az arcot, míg a fejlendő csupán a hajat. Úgyhogy a három között van némi különbség.
 
május 25.
08:55A spanyol Christopher
Egy spanyol tévécsatorna 3 ezer embert kérdezett meg arról, hogy kit tart minden idők legnagyszerűbb spanyoljának – tudatja egyik hírügynökségünk. Az első helyre János Károly király került, a másodikra Miguel Cervantes, míg a „bronzérem” Christopher Columbusnak jutott. Ez szöget ütött e fejembe. Vajon miért nevezik a spanyolok angol néven nagy honfitársukat, illetve miért teszi ezt a magyar hírügynökség? A spanyol megkérdezettek természetesen Cristóbal Colónt említették. A magyar hírügynökség persze bátran nevezhette volna őt Kolumbusz Kristófnak is. De Cristopher Columbusnak?! Legközelebb majd II. János Pált fogják John Paulként emlegetni? Mert angolul úgy hivják.
08:48Előléptetett tábornok
„A jelenleg legmagasabb rangú rendőrtisztként” aposztrofálja egyik hírügynökségünk Szabadfi Árpádot. Az országos rendőr főkapitány helyetteseként az új országos főkapitány kinevezéséig valóban ő a legmagasabb beosztású személy a rendőrségen. De a legmagasabb rangú (rendfokozatú) csak akkor lehetne, ha rendőr vezérezredessé léptetnék elő. Ő ugyanis „csak” dandártábornok, miközben rangban fölötte áll két altábornagy (Bene László és Orbán Péter) és vagy egy tucatnyi vezérőrnagy.
08:37Gyurcsány – lefokozva
„Gyurcsány Ferenc miniszter csütörtökön...” stb. – olvasom egyik hírügynökségünk anyagában. Ez természetesen még csak nem is félrevezető, hiszen ha Gy. F.-et miniszterré fokoznák le, azt másképpen közölnék. De mégis! A „legátkosabban” a hírügynökség turnusvezetőjét ilyesmiért minimum kirúgták volna, de járhatott volna még rosszabbul is. Hála istennek, hogy ma már fegyelmivel sem kell számolnia az ilyen figyelmetlenséget elkövetőnek. De azért legalább fenéken billentették?
08:32Nem szpíker az, gyermek!
S z p í k e r n e k nevezi interjúalanyát, Somogyi Diát a napilap hétvégi tv-mellékletének munkatársa. Holott a hölgy nem b e m o n d ó (mert az inkább régebben használatos szó azt jelenti), hanem az MTV r i p o r t e r e. Elmagyarázzam, hogy mi a különbség a kettő között?
 
május 24.
14:41Harcászati harcászat
Hogy a címben foglaltak több, mint ismétlés, egyszerűen marhaság? Természetesen az. Mégis: egyik kereskedelmi rádiónk híradásában arról hallhattunk, hogy Simonyi Ottó alezredes, mesterlövő világbajnok taktikai harcászatot tanít a rendőröknek. A harcászat azonban nem más, mint a taktika magyar fordítása. Tehát az alezredes harcászati harcászatot tanít? A tantárgy neve (pontosabban az, ahogyan a rádió azt tálalta) bizonyosan nerm állná ki az ellenőrzés kontrollját.
Későbbi bejegyzés: Pardon! Kiderült, hogy az „ősbűn” egyik hírügynökségünké, amelytől a hírt a rádió átvette. Ez azonban mit sem váltoaztat a lényegen.
 
május 23.
14:14Elítélt gyanúsítottak
A Zoran Djindjics elleni merénylet ügyében a belgrádi törvényszék a két első számú g y a n ú s í t o t t a t 40 évi börtönre ítélte – hallom egyik rádiónk híradásában. Nem táplálok illúziókat a szerb igazságszolgáltgatás iránt, azt azonban mégsem hiszem, hogy az ottani bíróságok anélkül ítélnének el embereket, hogy az ügyészség v á d a t e m e l t volna ellenük.
09:15Tudnak valamit...
Szabadfi Árpád országos főkapitány keddi sajtótájékoztatójáról számol be egyik hírügynökségünk. Míg a többi hírforrás még javában találgatja, hogy ki lesz Bene László utódja, a hírügynökség, lám, már tudja.
 
május 21.
09:58Liaison
Liaisonnak nevezték egyik kereskedelmi televíziónk hétvégi műsorában azt, ami a rebiszesek és az általuk állítólag megerőszakolt 21 éves Zsanett között történt. Ez vajon pusztán cinizmus, tudatlanság vagy kifejezetten idiotizmus? Legközelebb majd könnyed flörtnek fogják nevezni a nemi erőszakot?
 
május 20.
11:50Sivatag Szibériában
Az ember nem hisz a szemének, amikor a napilap tv-mellékletében ezt olvassa: „A Kara-tenger partján, a Szibériai (nagy kezdőbetűvel az eredetiben!) sivatag hideg sztyeppéin mindössze néhány közösség maradt fenn: köztük a rénszarvastenyésztő nyenyecek.” Hogy hol van Szibériában siavatag? Ugyanott, ahol sztyeppe. A nyenyecek sarkkörön túli lakhelyétől több ezer kilométerre.
De olvassuk tovább a Tengerpartok különleges népei című írást, mert találunk benne még néhány gyöngyszemet. Például: „Az Andamán-szigetvilágon keresztül, Burma, Thaiföld és Malajzia között terül el a nomád mokenek lakhelye.” Hogy hogyan terül el egy lakhely valamin k e r e s z t ül , azt csak a szerző és a szerkesztő tudja, mint ahogyan azt is, mely ország található a három említett ország k ö z ö t t . (A válasz: semelyik.) A mokenek alighanem a három ország határvidékén élnek.
A cikkből még azt is megtudhatjuk, hogy „a Kanada északi részén élő őslakosok, az inuitok...Szibériából vándoroltak át Kanadába, ahol húsz év politikai üldöztetés után végül megalapították saját „országukat”, Nunavut.” Vagyis kb. tízezer (egyes újabb kutatások szerint negyvenezer) esztendővel ezelőtt átkeltek Szibériából az akkor földnyelvet képező, mai Bering-szoroson át, a kanadaiaik akkor húsz évig elnyomták őket, aztán feltámadt bennük a lelkiismeret, abbahagyták szegény inuitok elnyomását (avagy az inuitok fegyveres küzdelemben felszabadították magukat) és azóta van Nunavu ország.
 
május 18.
11:51Nem mind oroszok
Már régen kiderült: utópia volt a különleges „szovjet ember” kinevelése. Mindamellett „szovjet állampolgár” helyett mégsem mondhatunk egyszerűen „orosz”-t. Azt olvasom egyik hetilapunkban, hogy a háborúban az oroszok 27 milliós veszteséget szenvedtek. Akárhogy vesszük is, a s z o v j e t hadsereg és lakosság szenvedett el ilyen veszteséget. A hősi halottak és a polgári áldozatok között ugyanis az oroszok mellett millió számra voltak ukránok és fehéroroszok, százezer számra kazahok, üzbégek azeriek stb.
08:14Nem ugyanaz
A 19. századi orosz festők élethűen festették le a T ü r k m e n i s z t á n b a n folytatott orosz hódítás borzalmait – állítja egyik hírügynökségünk. A hódítással és a borzalmakkal rendben is van, de a Türkmenisztánnal nem. A helyzet ugyanis az, hogy Türkmenisztán (oroszul: Türkménia) mint államalakulat, sőt egyszerűen, mint földrajzi-politikai fogalom is, csak a 20. században, már az októberi forradalom után keletkezett. Ahol a vidéket akkor meghódító cárizmus kegyetlenkedett, az T u r k e s z t á n , amely ugyan a mai Türkmenisztánt is magába foglalta, de azonkívül a jelenlegi Üzbegisztánt, Kirgzisztánt és Kazahsztánt is.
08:02Jövő hét – most csütörtökön
„A biztonsági szervek a maguk módján készülnek a jövő héten Szamarában tartandó Oroszország-Európai Unió csúcsra” – hallhattuk csütörtök délután egyik rádiónkban. Alighanem a szerző is a maga módján készült a csúcsra, mert az az anyag elhangzása idején már folyt. Hja kérem, a jövő már megkezdődött.
 
május 15.
13:50Mennyi az annyi?
Meghökkentő állítást hallottam egyik rádiónk műsorvezetőjének szájából. Azt mondta, hogy „az I. negyedévben 3 százalék volt a GDP”. De vajon minek a 3 százaléka, vagy mihez képest? Netán 3 százalékkal több, mint a tavalyi első negyedévben, vagy 3 százalékkal kevesebb? Azóta is kétségek között gyötrődöm.
13:47Egyeduralkodó
Borzasztóan szeretjük a harsány kifejezéseket. Egyik napilapunk címében azt állítja, hogy Kanada a hoki egyeduralkodója. Mert – derül ki a cikkből – az elmúlt öt évben harmadszor nyerte meg a jégkorong világbajnokságot. Ötből három – ez kétségtelenül szép eredmény, és félreérthetetlenül azt bizonyítja, hogy a kanadai válogatott az egyik legjobb a világon. De az e g y e d u r a l o m t ó l azért ez még messze van.
11:55Potter asszony
„Potter asszony esdekel: őrizzük meg a titkot” – olvasható egyik rádiónk portálján egy anyag címében. Potter asszony természetesen nem más, mint J. K. Rowling, a Harry Potter-könyvek szerzője. Ilyen alapon viszont például Lev Tolsztojt Karenyin úrként, Jaroslav Haseket Svejk úrként vagy Molnár Ferencet Nemecsek úrként lehetne emlegetni.
11:46Marx után szabadon
Az oroszországi Orszkban felgyujtottak egy mulatót, amely porig égett, tíz ember meghalt. Az esetről beszámoló egyik közszolgálati televíziónk szerint az ügy mögött a „piacokért folyó harc” húzódik meg. A fogalom nem új, már Marxnál is találkozhatunk vele. Ám félő, hogy itt egészen másról van szó. A gyujtogatás leszámolás volt két rivális banda között, amely azért harcolt egymással, hogy melyik szedje a védelmi pénzt a város piacain működő kereskedőktől. Dehát persze végső soron ez is harc a piacokért.
11:39Vudu
A miniszterelnök és a legnagyobb ellenzéki párt vudu-gazdaságpolitikával vádolta meg egymást. Egyik napilapunk készséggel ,megmagyarázta olvasóinak a kifejezés eredetét: a szóban forgó gazdasági módszert George Bush v o l t amerikai elnök nevezte így. Majdnem stimmel, egy apró eltéréssel. Reagan elnök gazdaságpolitikáját a vele szemben a republikánus párt 1984. évi elnökjelöltségének megszerzésével akkor hiába próbálkozó George Bush l e e n d ő elnök vádolta meg szemfényvesztéssel.
11:35Megint a MÁV
Egy hírügynökségi jelentés alapján a hétfő reggeli lapok beszámoltak arról, hogy július 1-től megállnak a MÁV elővárosi szerelvényei a Ferihegy I. terminálnál. Ám még meg sem száradt a nyomdafesték az újságoldalakon, amikor a hírügynökség már arról számolt be, hogy csak augusztus 1-től épül meg a vasútállomás, illetve állnak meg a vonatok Ferihegyen. Nyilvánvaló, hogy a hírügynökség mindkét esetben csak a MÁV közleményét továbbította, de én azért a helyükben megkérdeztem volna a vasúttársaság szóvivőjét: (és a választ is közöltem volna): mégis, mi történt, miért gondolták meg magukat kevesebb, mint 24 óra alatt? Enélkül ugyanis a hírügynökség hagyja, hogy a MÁV bohócot csináljon belőle.
 
május 14.
17:28Mindenesetre...
Miskolc és Nyékládháza között nem működik a vasúti jelző- és biztosítóberendezés – továbbította a MÁV közleményét egyik hírügynökségünk. A közlemény végén a vasúttársaság tudatta, miszerint „egyelőre nem ismert, hogy mi okozta a vasúti jelzőberendezés meghibásodását, a szakemberek mindenesetre megkezdték a 13 óra 15 perckor keletkezett hiba kijavítását”. Ez igen! Akárcsak némely autószerelő. Még nem tudja, mi romlott el, de már buzgón javítja.
14:08Kit hajtanak?
Hajtóvadászat három amerikai katona után – olvasom egyik napilapunk címében. Az iraki terroristák indítottak utánuk hajtóvadászatot? Avagy saját katonai hatóságaik, mert a három GI valami bűncselekményt követett el, netán dezertált? Szó se róla! A három amerikait elrabolták. A hajtóvadászat nem utánuk, hanem éppenséggel az ő elrablóik után folyik. A három katonát nem vadásszák, hanem keresik.
 
május 12.
09:55Kölcsönös tájékoztatás
Egy amerikai diplomata és a magyar külügyminisztérium illetékesei k ö l c s ö n ö s e n tájékoztatták egymást Washington, illetve Budapest Kuba-politikájáról – olvasom egyik napilapunkban, és már nem is csodálkozom, mivel a „kölcsönösen tájékoztatták egymást” immár sztereotip kifejezés a magyar médiában. Pedig a „kölcsönösen” teljesen fölösleges, ha egyszer „egymást”. Ha ugyanis nem lenne kölcsönös a tájékoztatás, akkor nem egymással tennék, hanem csak egyik fél tájékoztatná a másikat.
 
május 11.
16:08Kalaplengetés a tévécsatornákon
Azt olvasom egyik katonai hetilapunkban, hogy a honvédelmi minisztert Afganisztánba elkísérő újságírók, médiaszemélyiségek nem fukarkodtak az elismerő szavakkal az ott szolgálatot teljesítő magyar katonák teljesítményéről: „jó volt látni és hallgatni m e g s ü v e g e l é s ü k e t a különböző tévécsatornákon, illetve más híradásokban”. Magam is láttam a helyszíni tv-tudósításokat, amelyeknek egyébként nem annyira a magyar katonák vagy Szekeres voltak a központi figuráik, mint inkább Palik és Bochkor, de hogy említett két kollégánk a kalapját is lengette volna, azt valahogy nem láttuk a tévében.
16:07Kikapós tudósítás
Képes beszámolót közöl egyik bulvárlapunk a Nemzeti Színház Szigliget című bohózatáról, amelyben Udvaros Dorottya egy kikapós írónőt alakít. Az írásból megismerhetjük a színmű tartalmát, a színielőadás szereplőit, csak az hiányzik belőle, hogy ki írta a darabot. Talán maga Udvaros Dorottya, a kikapós írónő...
16:04Sajtóhubák
Egy sajtóhuba (lásd még „sajtóliba” címszó alatt is) nem a világ, de egy anyagban kettő, méghozzá nevetséges melléütés, talán egy kicsit sok. Egyik hírügynökségünk jelentésében olvashatunk a „hatásőrségről”, majd néhány bekezdéssel lejjebb a „Köztársasági űrezred”-ről. Az orosz fegyveres erők kötelékében valóban léteznek úgynevezett kozmikus csapatok, ám hogy az ezredbontásban is működik-e, azt nem tudom. De most már lám, nálunk is van űrezred, amely majd meghódítja a kozmoszt.
15:59Hol fenyegette a szovjet politbüró Dubceket?
1968 nyarán, a Varsói Szerződés csehszlovákiai katonai beavatkozását megelőzően a szovjetek megpróbálták lebeszélni a csehszlovák vezetést az „emberarcú szocializmusról”. Ennek érdekében nem is egy politikust vagy akár egy delegációt küldtek Prágába, hanem az egész szovjet vezetés megjelent a Csappal szembeni szovjet-csehszlovák határállomáson, a szlovákiai Ágcsernyőn és több napig tartó tárgyalásokon igyekezett ott nyomást gyakorolni az ugyancsak teljes létszámban odarendelt csehszlovák vezetésre. Erről a különös diplomáciai színjátékról akkor a magyar média is folyamatosan beszámolt. Ez persze történelem: ma már kevesen emlékeznek az ágcsernyői (Cierna nad Tisou-i) tárgyalásokra. Például egyik napilapunk pozsonyi tudósítója sem emlékszik rá, különben nem nevezné ezt a határállomást úgy, hogy Tiszacsernő.
15:49Repülőgép-hordozót a Dunára!
Azt olvasom egyik napilapunk tv-mellékletében, hogy az Eisenhower repülőgép-hordozó 2,5 millió dollárba került. Attól tartok, hogy a rajta bazírozó vadászgép-kötelék egy-egy darabja is többen került. Két és fél millió dollárért (nem egészen félmilliárd forintért) még mi is vehetnénk magunknak egy repülőgép-hordozót a Dunára, olcsóbb lenne azzal kiszúrni a NATO szemét, semmint a Gripenekkel. A baj csak az, hogy egy efajta hadihajó két és fél m i l l i á r d dollárba kerül, azaz a szerző mindössze három nagyságrenddel tévedett.
 
május 10.
13:16Jóhiszeműség egy nullával
Egyik napilapunk munkatársa, úgy látszik, feltételezni sem tudta az orosz kormányról, hogy a Győzelem évfordulóján mindössze 1260 forinttal szúrja ki a háborús veteránok szemét. Tudniillik fejenként 180 rubelt kaptak kormányuktól a fasizmus fölött aratott diadal 62. évfordulóján – ezt „váltottra át” kollégánk egy nullával megtoldva 12 600 forintra. Pedig 1 rubel 7 forintot ér, tehát a „győzelmi prémium” bizony csak 1260 forintnak felel meg.
08:57Tanuljunk könnyen, gyorsan afgánul!
Egyik napilapunk helyszíni riportjában olvashatunk Daudról, az Afganisztánban szolgálatot teljesítő magyar katonák fiatal és mosolygós tolmácsáról, aki afgánról angolra fordít. Legközelebb bizonyára majd a Nemzetközi (Svájci) Vöröskeresztnél munkálkodó svájci, vagy a belgiumi magyar kirendeltségeknél dolgozó és belga nyelvre fordító tolmácsokról olvashatunk. Afganisztánban ugyanis pastu, dari, hazara nyelven, üzbégül, tádzsikul és talán még más nyelveken is beszélnek a helyi lakosok. Tudniillik afgán állampolgárok vannak, sőt, afgán agarak is, de afgán nyelv ugyanúgy nem létezik, ahogyan például svájci vagy belga sem.
 
május 8.
14:36Fránya franciák
Egy világ omlott össze bennem egyik rádiónk déli híreit hallgatva. Az hangzott el ugyanis, hogy Franciaországban a rendőrök könnyfakasztó gázzal oszlatták fel a Sarkozy-ellenes t ü n t e t é s t . Ennyit ér tehát a híres-nevezetes francia demokrácia? Rendben felvonuló, elnökellenes jelszavakat tartalmazó feliratokat vivő, de békésen tüntető állampolgárokra támadtak a zsaruk? Vagy netán arról van szó, hogy a rohamrendőrök őket utcakövekkel dobáló, autókat gyujtogató, kirakatokat bezúzó h u l i g á n o k k a l szemben vetettek be könnyfakasztó gázt? Én óvnék attól, hogy összemossuk a kettőt.
 
május 7.
20:27Őr
És ismét a túszügy. Miután a HM kivizsgálta és hivatalosan tudatta, hogy Cseh István, a Széna téri túszejtő nem volt sem szerződéses, sem hivatásos, csupán sorkatona, egyetlen csillagot viselő őrvezető, egyik kereskedelmi televíziónk a minisztérium közleményét úgy adta elő, hogy Cseh törzsőrmester volt. A riporternek még az sem tűnt fel, hogy az egyéves sorkatonai szolgálat alatt az újoncnak (amikor még egyáltalán létezett) kissé bajos volt a törzsőrmesterségig vinni. Kollégánk nyilván úgy gondolta, hogy a „vezető” és a „mester” között vajmi csekély a különbség, a lényeg az ő r. Ezért a pénzért akár őrnagyot is csinálhatott volna belőle. Az újságíró természetesen nem köteles katonai szakértőnek lenni, de ahhoz, hogy valaki tudja az őrvezető és a törzsőrmester közti különbséget, nem szükségeltetik katonai akadémiai végzettség. Sőt, az is elég, ha torzítás nélkül továbbítja a híreket.
20:11Az egyetlen rokon, akiből több van
Egyik rádiónk beszélgetést sugárzott Nicolas Sarkozy unokanagynénjével, akit a műsorvezető úgy mutatott be, mint a megválasztott elnök e g y e t l e n magyarországi rokonát. Az idős hölgy elmondta, hogy fiával együtt lesték a francia elnökválasztás eredményéről szóló híreket. Kivel? A fiával? És az már nem rokon?
Egyik közszolgálati televíziónk műsorvezetője viszont, aki hazánk távolba szakadt fiának fiára legalább ennyire büszke volt, azt találta mondani, hogy Sarkozy arisztokrata származású. Tehát nemcsak francia köztársasági elnök, hanem magyar főnemes is? Báró? Gróf? Netán herceg? Az eddigi értesülések azonban azonban csak a nagybocsai Sárközy köznemesi családról szóltak.
17:19Zavargás nem volt
Vajon mi számít egyik hírügynökségünk szerint zavargásnak? Azért kérdem, mert tudósítása címében azt állítja, hogy Sarkozy győzelmének bejelentését követően nem voltak zavargások Franciaországban. Ugyanebből az anyagból viszont kiderül, hogy 367 gépkocsit felgyujtott a csőcselék, szélsőbaloldali és anarchista csoportok összecsaptak a rendőrökkel, 28 rendőr és csendőr megsérült. Tehát? Vagy a zavargás Franciaországban ott kezdődik, hogy lerombolják a Bastille-t?
14:24Források
Több napilapunk is beszámol arról, hogy a Széna térri túszejtő korábban hivatásos katona volt. Az egyik lap itt „egyes információkra”, egy másik Zsombok Györgyre, a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatóhelyettesére, egy harmadik „lapértesülésekre” hivatkozva közli ezt. Ezek után a Honvédelmi Minisztérium hivatalosan közli, hogy Cs. (ha úgy tetszik: Cseh) István sohasem volt hivatásos katona. Ehhez az álhírhez kár volt három különböző forrásra hivatkozni!
09:03Szülőfalu
Úgy véli valaki egyik napilapunk hasábjain, hogy bár gyakorlatilag mindenki elítéli, amit Kádár János és felesége maradványaival műveltek, Kádárt „szülőfalujába (sic) vagy felesége szülőhelyen kellett volna végső nyugalomra helyezni”. Ehhez csak két megjegyzés: 1. Kádár szülő f a l u j a egy Pécsnél is népesebb város, a mai Rijeka (Fiume), amely azonban 2. külföldön található, ezért feltehetőleg körülményes lett volna a – pláne még akkor – jugoszláv hatóságokkal megegyezni a „nemzetközi” temetésről.
 
május 6.
14:08Orosz zuhany
Azt olvasom egyik napilapunk publicistájának cikkében, hogy a budapesti orosz nagykövet tanúságot tett a „ruszkij dus” mibenlétéről. Ebben én nem kételkedem, mivel egy diplomata általában szokott tisztálkodni, tehát beáll a „ruszkij dus” (magyarul: orosz zuhany) alá. Csak abban kételkedem, hogy a szerző ezt akarta mondani. Az „orosz lélek” ugyanis, amire ő bizonyára gondolt, az oroszul „ruszkaja dusa”. Hja kérem, aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul!
 
május 5.
19:43Váltság
A Széna téri bankrabló 5 millió forintos váltságdíjat követelt – állítja egyik kereskedelmi televíziónk. Vajon kinek-minek a kiváltásáért?
19:42Most légy okos, Domokos!
Este fél hétkor azt hallom egyik kereskedelmi televíziónk híradójában, hogy lezuhant egy Kenyából Kamerunba tartó kenyai repülőgép.Hétkor egy másik tv-híradó arról számol be nézőinek, hogy a gép Kamerunból volt útban Kenyába. A két állítás kizárja egymást. Hát most kinek higyjen az az önsorsrontó magyar tv-néző, aki egymás után két híradót is megnéz? (A BBC és a CNN televízió szerencsére egyformán adta elő a történteket, hát higyjünk nekik: a gép Kamerunból tartott Kenyába.)
19:37Az állam közelében
New Jersey közelében zuhant le 1937-ben a Hindenburg léghajó – hallom egyik kereskedelmi televíziónkban. De hiszen New Jersey nem egy helység, egy település, egy földrajzi pont, amelynek a közelében valami történhet, hanem egy 20 000 négyzetkilométer területű szövetségi állam! Ez olyan, mintha egy Pest megye közelében bekövetkezett eseményről beszélnénk, miközben az esemény még csak nem is, mondjuk, a Pest megyéhez közeli Szolnokon ment végbe, hanem a Pest megyei Cegléden. (Helyesen: a neves Zeppelint az egyesült államokbeli New Jersey állam Ocean megyéjében található Lakehurst légikikötőben érte a katasztrófa.)
11:36Címkórság
Herczog László, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára bemutatta a sajtó képviselőinek azt a könyvet, amelyet a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége közreműködésével adtak ki a magyarországi munkaügyi közvetítésről és döntőbíráskodásról. Egyik hírügynökségünk erről beszámolva ismerteti a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat vezetőjének, továbbá az idézett szakállamtitkárnak, valamint a kötet szerkesztőjének a bemutatón elhangzott felszólalásait. Méghozzá meglehetős részletességgel. A 38 soros tudósításból csupán egy dolgot felejtett ki a hírügynökség: a könyv címét. Most aztán a tömegek itt állnak tudatlanul télvíz idején, és ha meg akarják ostromolni a kötetért a könyvesboltokat, azt sem tudják, hogy mit követeljenek az eladóktól.
11:28Megint csak: felé
Egyik hírügynökségünk beszámolója szerint (a hírügynökség mentségére szolgáljon, hogy csak egy hivatalos közleményt idéz) az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójának és a Fidesznek az elnöke üdvözli „a két testület közti szoros együttműködés néhány konkrét példáját: „többek között...a Fidesz-elnökség határozott támogatását Nicolas Sarkozy, az UMP francia köztársasági elnökjelöltje felé”. Tessék már elárulni: hogyan lehet valaki f e l é támogatni?
Egy másik hírügynökség viszont nem mást idézve, hanem saját honlapján a „Magunkról” című oldalon azt közli, hogy „híreinket a nyomtatott és az elektronikus média felé továbbítjuk”. Kérdésem: nem lenne célszerűbb, ha híreiket a médiá n a k továbbítanák? Merthogy félő, hogy ha csak a média f e l é továbbítják a híreket, azok útközben elakadnak valahol és nem érkeznek meg a címzetthez.
11:14Szexéhség
Hírügynökségi jelentés alapján arról számol be egyik napilapunk, hogy Kaposváron letartóztattak egy „szexre éhes tolvajt”. Mit csinált a fickó? Lopott több üzletből (például egy MP3-as lejátszót), köztük egy szexboltból. Az utóbbiból szexuális segédeszközöket vitt el. Azt hiszem, hogy a tolvaj nem a szexre, hanem a zsákmányra volt éhes. Különben másfajta bűncselekményeket követett volna el. Például nemi erőszakot.
11:02Meglepetéssel olvasta...
Érdekes fordulattal kezdi egyik napilapunk munkatársa Breuer Marcellről szóló cikkét: a magyar születésű építész, akit hazájában nem becsültek meg, alighanem meglepetéssel olvasta 1970-ben amerikai otthonában a Budapesti Műszaki Egyetem táviratát, amelyben a tanintézet közölte vele, hogy díszdoktorává avatná és kérte, hogy erre az alkalomra látogasson haza. A cikkben azután nagy részletességgel olvashatunk Breuer egész életútjáról, arról, hogy amikor 1934-ben hazatért Németországból, nem vették fel a Mérnöki Kamarába stb. Csupán egy dologról nem értesülhet az olvasó, nevezetesen, hogy 1970-ben az építőművész eleget tett-e a hazai meghívásnak.
 
május 4.
20:12Az biztos!
Egy olyan hirtelen jött, zavaros információhiányos helyzetben, amilyen a Széna téri bankrablás perceiben kialakult, természetes, hogy a rádiós-tévés műsorvezetők nem lehetnek mindjárt mindennel tisztában. Ilyenkor – bizonyos határokon belül – megilleti őket a tévedés joga. Kivált, ha a nem 100 százalékosan ellenőrzött információt azzal vezetik be, hogy „úgy tudjuk” vagy „eddigi értesüléseink szerint” stb. Egyik kereskedelmi rádiónk műsorvezetőjétől viszont ezt hallottam: „az biztos, hogy a túszejtő egy Kalasnyikov géppisztollyal lépett be a bankba”. Pedig már akkor gyanúsnak kellett volna lennie, mert ugyan hová rejthette volna az „akció” előtt a meglehetősen nagy alakú fegyvert, hiszen nyilvánvalóan feltűnő, ha egy civil ilyesmivel a vállán, netán a hóna alatt sétálgat csúcsidőben a Széna téren. Később aztán ki is derült, hogy a szóban forgó fegyver egy parabellum, vagyis maroklőfegyver (magyarán: pisztoly) volt. Azt pedig, hogy a Kalasnyikov nem géppisztoly, hanem gépkarabély, már a bankrablás időpontjában is ismeretes volt. Sőt, már jó fél évszázada az.
14:58Új főváros?
„A kantoni főváros, Kuangcsu...” – hangzott el egyik kereskedelmi(?) televíziónkban. Enyhe földrajzi meg(félre)vezetés. Tudniillik Kanton, Canton, Guangzhou, Kuangcsou és Kuangcsu egy és ugyanaz a kínai város, csak éppen más és más átírásban. Arról nem szólva, hogy maga is város lévén, nincs saját, külön bejáratú fővárosa.
14:09Hogyan pörgött Szekeres Imre?
A honvédelmi miniszter ellátogatott az Afganisztánban szolgálatot teljesítő magyar katonákhoz. Egy őt elkísérő, ismert magyar rádiós egyik bulvárlapunknak azt nyilatkozta, hogy ”biztonsági okok miatt majdnem 7000 méter magasról kellett orsóban letennie a hatalmas gépet a pilótának”. Szekeres egy An 24-essel repült, amelyet enyhe túlzás hatalmas gépnek minősíteni, mivel csupán polgári utasszállító gépből legalább másfél, de inkább két tucat nagyobb létezik. Igaz, kétségtelenül hatalmas egy olyan sportgéphez képest, amelynek pilótája valóban képes az orsó nevű műrepülő figura végrehajtására, vagyis arra, hogy a gép hossztengelye körül pörögjön. Az AN-24 azonban természetesn egyetlen, hossztengelye körüli fordulásra sem képes. Szekeres Imre és az őt kísérő újságírók szerencséjére.
13:52Miért jobb elkerülni este a Nyugati pályaudvart?
Tudniillik egyik bulvárlapunk cikke címében ezt ajánlja. De hogy miért jobb este elkerülni, az magából az írásból nem derül ki. Ellenkezőleg. A cikkben arról olvashatunk, hogy az állomás alapvetően tiszta, legfeljebb csikkek hevernek a földön, az aluljáróban található toalett „meglepően tiszta, felszereltégse ugyancsak kiváló”, továbbá a pályaudvaron ”éjjel hat vasútőr biztosítja a rendet, az épületet 60 térfigyelő kamera vizslatja, képüket a pályaudvar rendőrőrsén figyelik”. Hát akkor?
13:41Szent föld
Nem hívő, istenfélő ember firkálta fel a Fiumei úti sírkert munkásmozgalmi panteonjának falára a „Gyilkos és áruló szent földben nem nyughat” szavakat, mert a „szent” szó elválik a mondat többi részétől – idézi egyik bulvárlapunk egy grafológus véleményét. Azt hiszem, nem egy grafológust kellett volna a lapnak megkérdeznie, hanem olyasvalakit, aki tudja, hogy ennek semmi köze a hithez, legfeljebb a magyar helyesíráshoz és aki hallott már arról, hogy a „Szentföld”, ha egybe írják, Palesztinát jelenti.
13:31Macho vélemény
Mitől jó egy szóvivő? – kérdezi egyik bulvárlapunk és azt feleli, hogy a szóvivő, ha férfi, legyen ápolt, ha nő, akkor csinos. Ez a szexizmus klasszikus megnyilvánulása! Az ápoltság természetesen követelmény – ha férfi, ha nő – de a csinibabaságot szerintem elegendő számon kérni azoktól a hiányos öltözetű hölgyikéktől, akiknek képét ez az újság a címlapján szokta közölni.
12:39A hídmászó
Lezárták a Szabadság hidat, mert egy ember felmászott a hídra – hallom egyik kereskedelmi rádiónkban. Attól tartok, hogy naponta több száz, ha ugyan nem több ezer ember „mászik fel” a Szabadság hídra, de azért még nem zárják le. A szóban forgó pasas nyilván a turulra mászott fel, illetve próbált meg felmászni.
12:29Ám
Sarkozy papával kampányolt Rogán – közli címében egy bulvárlap. Rogánt sokan ismerik, kedvelik is a budapesti Belvárosban, sőt, Magyarországon másutt is, de hogy Franciaországban nyomna valamit latban az, hogy kit támogat az elnökválasztáson, nos, ez meglehetősen kétséges. Csakhogy – derül ki a továbbiakból – Rogánnak esze ágában sem volt kampányolni Nicolas mellett, egyszerűen arról van szó, hogy egy „élvezetes” nagygyűlésen Pal Sarkozyvel, az elnökjelölt atyjával együtt vett részt, aki – most tessék figyelni! – „már felnőtt korában hagyta el Magyarországot, á m magyarul ma is jól beszél”. Vagyis annak ellenére. Ezt nevezem!
 
május 2.
09:12Kikérem magamnak!
Kétoldalas hirdetésben közli egyik napilapunk hasábjain a Media Markt, hogy 10 éves, és hozzáteszi, hogy „hülye, aki nem ünnepel”. Tisztelettel jelentem: én nem ünnepelem az egyébként is ordenáré reklámokat közzétévő bolthálózatot. Tehát én hülye vagyok? Nem lehet, hogy inkább a cég píárosai azok?
09:08Ábránd?
Szomorú baleset történt kedden Budapesten. Mint az újságok beszámolnak róla, a szél felkapott egy ugrálóvárat (egy másik napilap – ugyancsak helyesen – levegővel felfújt várnak nevezi) és egy kisfú életveszélyesen, többen kevésbé súlyosan megsérültek. Egyik televíziónk viszont, majd egyik hírügynökségünk is l é g v á r n a k nevezte az elszabadult alkotmányt. Namármost a légvár: hiú ábránd, az, ami valójában nem létezik. Ez a játékhely azonban sajnos nagyon is létezett. Ha valamit levegővel töltenek meg, attól még nem légvár. Avagy: maradt, mi volt, a puszta lég?
 
április 27.
20:28Minek ne nevezzelek?
Azt hallom egyik kereskedelmi televíziónk kvíz-műsorvezetőjétől, hogy a „Tánya” nemcsak egy orosz keresztnév, hanem azt is jelenti oroszul, hogy „bálkirálynő”. (A „kvízmester” mentségére szolgáljon, hogy ezt nem ő ötlötte ki, hanem így jelent meg az elektronikus „puskáján”.) Hát én elég jól tudok oroszul, de ezt a bálkirálynőt még a büdös életben nem hallottam. Na jó, mindent én sem tudhatok. Felütöttem hát a kétkötetes Hadrovics-Gáldi nagyszótárt, a 19. századi, négykötetes Dal-féle és a 20. századi, ugyancsak négykötetes Usakov-féle orosz értelmező szótárt, sőt (hátha valami új, szleng-értelmezéssel állunk szemben) két friss kiadású orosz szlengszótárt is. Természetesen egyikben sem szerepelt a Tánya. Én itt két lehetőséget látok. Vagy 1. valaki nagyon félreértett valamit, vagy 2. az ujjából szopta.
11:47Nobody is perfect
Azt olvasom egyik hetilapunkban a „100 rubel” után zárójelben, hogy „kb. 7000 forint”. Ez nem stimmel. De ez még csak a kisebbik baj. A nagyobbik az, hogy nemcsak olvasom, hanem én is írtam le ezt. Merő figyelmetlenségből elírtam egy nullát. Hiszen pontosan tudom, hogy 1000 rubel felel meg kb. 7000 forintnak. Mentségem csak az, ami a Van, aki forrón szereti című film végén hangzik el: Nobody is perfect. (Senki sem tökéletes.) Még akkor sem, ha folyton másokat piszkál a pontatlanságaikért.
10:54Újabb napirend-rekord
Csak tegnap tettem szóvá, hogy egyik kereskedelmi televíziónk szerint 6 napirendet tárgyaltak egy egyeztető fórumon, mára már ez a rekord is megdőlt. Egyik napilapunk arról számol be, hogy a fővárosi közgyűlés szocialista frakciója 15 napirendet akart megtárgyaltatni. Én fenntartom: egy ülésen egynél több napirend ritkán akad.
 
április 26.
17:07Főnökök
„Putyin elnök, aki pedig nem akárki, a KGB főnöke volt korábban” – olvasható egyik napilapunk publicisztikájában, amely egyébként így kezdődik: „Vlagyimir Putyin a minap kirúgta a moszkvai rohamrendőrség főnökét és több magas rangú vezetőjét.” Az első állításból annyi igaz, hogy Putyin valóban KGB-s volt, de semmiképpen sem volt a szovjet titkosszolgálat főnöke. A második állításból viszont egy büdös szó sem igaz. Legalábbis egyetlen orosz forrás sem adott hírt effajta leváltásról. Nyugati sem. Lehetséges persze, hogy régi jó szovjet szokás szerint az oroszok titkosan kezelik a dolgot, akkor viszont gratulálunk kollégánknak ahhoz, hogy a világon elsőnek ő szagolta ki és kürtölte világgá ezt a szenzációt.
09:37Kit védünk?
„Szolgálunk és védünk” – ez a rendőrség jelmondata. De vajon kit szolgálnak és védenek? Az ember azt hinné, hogy az állampolgárokat. Ha azonban a rendőrségi hetilapot olvassuk, az a tévhitünk alakulhat ki, hogy a rendőrök a bűnözőket védik. Legalább harmadszor, de lehet, hogy még többedszer teszem most szóvá, hogy a körözött személyek teljes nevét a lap diszkréten elhallgatja, nyilván azért, hogy nehezebb legyen őket megtalálni. A „védenc” ez úttal egy bizonyos A. Orsolya, aki több millió forintos csalást követett el. Szerintem még következetesebb lenne a lap, ha egyszerűen csak a körözött bűnöző keresztnevét közölné, vagy még azt sem, hanem egyszerűen „egy illető” bűncselekményeiről tájékoztatná olvasóit.
09:29...benne kémet kémlel
„Kémtörténet” a címe egyik napilapunk publicisztikájának, amelyben az Egymásért, Egy–Másért Alapítvány kétes ügyeiről esik szó. Egyre valószínűbb ugyan, hogy az alapítvány egyes vezetői csempésztek, de k é m k e d é s s e l – legalábbis eddig – senki sem vádolta őket. Ha viszont a szerző arra próbál célozni, hogy az alapítvány kurátorai között volt a Nemzetbiztonsági Hivatal több munkatársa is, megint csak nem talál a céltáblába. Az NBH-nak ugyanis a legkevésbé sem feladata a kémkedés (hírszerzés). Éppen ellenkezőleg. A hivatal egyik fő feladata a kém e l h á r í t á s.
09:24Megdöbbentő állítás
Jelcin gyászszertartásáról beszámolva egyik rádiónk azt közölte, hogy a gyászbeszédet egy „pravoszláv metropolita főpap” tartotta. Ne tessék mondani! Ez a metropolita valóban főpap volt? Én meg eddig azt hittem, hogy metropoliták néha segédlelkészi beosztásban is szoktak szolgálni.
A szertartást egyébként a moszkvai Megváltó Krisztus Székesegyházban tartották, amelynek elődjét 1937-ben felrobbantották – ezt egy napilapban olvastam. Nem igazán nagy különbség, de a történelmi hűség kedvéért szögezzük le: 1931-ben robbantották fel.
Folytatva a szertartást-temetést: egyik kereskedelmi televíziónk szerint a Jelcin koporsóját vivő ágyútalpat egy harckocsi vontatta. Mindenképpen nehezen lenne hihető, de az adott esetben mindenki láthatta is, hogy az ágyútalpat nem tank, hanem egy páncélozott harcjármű vontatta. Amely ugyan kétségtelenül harci is, meg kocsi is, de akkor sem harckocsi, mert az a tank magyar neve.
És még mindig a temetés, ezúttal az előtörténet.. „Az egykori Szovjetunió vezetőit a Kreml falában helyezték végső nyugalomra” – állítja egyik hírügynökségünk. Ezt tisztelettel cáfolom. A Kreml falában a – mondjuk így – NB1/b osztályú jeles személyiségek hamvait tartalmazó urnákat helyezték csak el. Az első osztályú fejeseket (Sztálin, Brezsnyev, Andropov stb.) a Vörös téren kialakított sírkertben temették el. Nem is szólva Leninről, aki ugyancsak „az egykori Szovjetunió vezetője” volt, ám akinek bebalzsamozott tetemét, mint az több, mint ismeretes, egy mauzóleumban állították ki közszemlére.
09:09Napirenden a napirendek
A kormány és az önkormányzatok egyeztető fórumán hat napirendet tárgyaltak – jelentette egy kereskedelmi rádiónk tudósítója. Nem lesz az egy kicsit sok? Egy ülésen ugyanis rendszerint csak egy napirendet fogadnak el. Igaz, annak számos p o n t j a lehet.
 
április 24.
11:09Bukás
A most elhunyt Borisz Jelcin életútját vázolva egyik napilapunk azt állítja, hogy 1987-ben a politikus „minden párttisztségétől megfosztva „felfelé bukott”, építésügyi miniszterré”. Ebben a rövid állításban mindössze három hiba van. 1. Jelcint nem fosztották meg minden párttisztségétől, mert az SZKP Központi Bizottságának tagja maradt. 2. Nem építésügyi miniszter lett, hanem az Építésügyi Állami Bizottság helyettes vezetője. 3. „Felfelé buktatni” azt jelenti, hogy valaki névleg magasabb beosztást kap, valójában azonban kevésbé befolyásos posztra állítják. Jelcint azonban, aki a párt Központi Bizottságának titkára volt (vagyis a nómenklatúra szerint több, mint miniszter) ténylegesen (lefelé!) buktatták, amikor miniszterhelyettest csináltak belőle.
11:01Tejszín a kocsiszínnel
Szergyukov orosz védelmi miniszterről közli egyik hírügynökségünk, hogy szorgalmazta az új orosz-amerikai egyezmény kidolgozását a hadászati támadófegyverek ko r l á t o z á s á r ól 2009 végén lejáró START-2 szerződés helyett. Nem hiszem. Mert bármennyire is új fiú Szergyukov ezen a poszton, ő azért minden bizonnyal tudja azt, amit a hírügynökség – a jelek szerint – nem tud. Hogy tudniillik a nukleáris töltetek és a hordozóeszközök korlátozásán (SALT-egyezmények) szerencsére már jócskán túl van a világ. Arról az amerikaiak és a szovjetek még a 70-es években állapodtak meg. Az úgynevezett START-tárgyalások és megállapodások (Strategic Arms R e d u c t i o n Talks) az említett fegyverrendszerek számának c s ö k k e n t é s é r ő l szólnak.
 
április 19.
08:29És III.
Elmeorvos é s pszichiáter is megvizsgálta W. Róbertet – hallottam egyik kereskedelmi televíziónk híradójának műsorvezetőjétől. Ha megmondja, mi a különbség a kettő között, veszek neki egy zacskó pattogatott kukoricát vagy popcornt.
 
április 18.
09:296 éves zebravadász
Egyik bulvárlapunk közlése szerint Széchenyi Zsigmond, a híres vadász dédunokája egy zebrát ejtett el Tanzániában 1964-ben. Csakhogy a jeles vadász és író 1898-ban született. Ha húsz éves korában született gyermeke, és az is húsz éves volt, amikor utódot nemzett/hozott a világra, majd ez az unoka is húsz éves korában lett apa/anya, 1964-ben a dédunoka még akkor is csak 6 éves volt. Szép teljesítmény ilyen zsenge korban zebrát lőni. Vagy inkább kacsát?
 
április 17.
10:29Legenda és valóság
A multkorjában már szóvá tettem egy (városi?) legendát majdnem tényként beállító cikket. Ime a következő példa. Egyik hetilapunk szerint „egy kis zempléni patakot, a Ronyvát mint hajózhatóvá tehető folyót kezeli a trianoni békeszerződés”. A Ronyva valóban egy kis patak. Nyáron, ha ügyesen ugrál az ember a köveken, akár száraz lábbal is átkelhet rajta. Ezt magam is megtapasztaltam. A trianoni békeszerződésben azonban célzás sincs a hajózhatóvá tételére. Ezt egyszer valaki kitalálta és azóta cikkről-cikkre vándorol. A trianoni békeszerződés attól nem már lesz „sárosabb”, hogy ezt rákenjük.
Ugyanebben a hetilapban olvastam viszont egy szovjet katonai egységről, „amely a szovjet történészek szerint 1945. május elsején elfoglalta a berlini Reichstagot”. Csak a szovjet történészek szerint? A szerkesztőség für alle fälle elhárítja magáról a felelősséget az állítás valóságát illetően. De miért? Állította valaki is, hogy a Reichstagot nem egy szovjet katonai egység foglalta el, hanem, mondjuk, amerikai ejtőernyősök vagy kínai népi önkéntesek?
08:30Csodagyerek
Javul a Kecelen mérgezést szenvedett testvérek állapota. A nagyobbik fiút levették a lélegeztetőgépről és már olvas is – újságolta egyik kereskedelmi televíziónk híradója. A hír természetesen örvendetes, sőt, szenzációs is. A nagyobik testvér ugyanis, aki eszerint olvas, mindössze két és fél éves.
 
április 16.
21:07Feltámadás
A korabeli vicc szerint a katolikus abban különbözik a kommunistától, hogy az előbbi a feltámadásban, az utóbbi a rehabilitációban hisz. Egy internetes hírportál (nem akarok ujjal mutogatni rá) azonban, úgy látszik, a kommunisták feltámadásában hisz. Egy tévétörténeti program előzetesében ugyanis a résztvevők sorában Takács Marika leánya, Horvát János, Horváth Szilárd ex-időjós és mások mellett Aczél G y ö r g y ö t említi (nyilván E n d r e helyett). Vagy csak a szellemét kívánják megidézni? Ajjaj!
Pótlólagos bejegyzés április 19-én: Végre tudom, hogy legalább egy ember olvassa a blogomat, ha nem is túl sűrűn. A szóban forgó hírportálon mára kijavították a „György”-öt „Endré”-re.
20:57Körülvéve
Gyurcsány családostól moziba ment, és – lelkendezik az egyik bulvárlap – mindössze egy testőr volt k ö r ü l ö t t e . Kérdésem: körülölelte a miniszterelnököt vagy körbetáncolta?
20:46Beszél ön askenáziul?
Egyik napilapunk publicistája szerint helyénvaló lett volna, hogy a holokauszt emléknapján a magyar parlamentben „elhangozhassék a kaddis ima akár askenzázi nyelven is”. Ehhez persze az is kellett volna, hogy létezzen ilyen nyelv. De nem létezik! Askenázinak a kelet-európai zsidókat nevezik, ők azonban (főként a múltban) vagy jiddisül vagy a befogadó ország nyelvén beszéltek. A kaddis azonban még csak jiddis nyelven sem képzelhető el, kizárólag héberül, amely nyelv szerkezete, nyelvtana, de alapvetően szókincse is egyébként körülbelül ugyanolyan távol van a jiddistől, mint a magyartól.
 
április 14.
10:16A református lutheránus
A címben olvasható „református lutheránus” természetesen fából vaskarika. Ez azonban a jelek szerint kevéssé zavarta egyik hetilapunk munkatársát, aki azt írja, hogy Angela Merkel református lelkészcsaládba született, de néhány bekezdéssel később már a kancellár „lutheránus” merevségét emlegeti.
Szerzőnktől egyébként arról is értesülhetünk, hogy „Merkel fizikusi vénájának köszönhetően kiváló elemző- és taktikai képességekkel rendelkezik”. A kérdés csak az, hogy miért kell egy fizikusnak kiváló taktikai képességekkel rendelkeznie?
Merkel – állítja még a szerző – protestáns létére lett egy katolikus párt (a CDU) elnöke. El kell szomorítanom a szerzőt: a CDU egyszerűen k e r e s z t é n y párt, amelyet mind katolikusok, mind protestánsok támogatnak.
Végül: „a német vaslady, akiről még homoszexuális pletykák is keringtek férfiak viselkedése miatt, valójában meglehetősen konzervatív”. Hol itt az ellentét? Avagy a nemi orientáció egyben szükségszerűen politikai orientációt is jelent? Minden meleg férfi és leszbikus nő a priori szoclib, netán még trockista is?
09:54Rosszul akasztanak tengelyt
Egyik hetilapunk szerint Bush elnök a gonosz tengelyének nevezte Szíriát. Nem tartozom ugyan a George W. Bush szellemi képességeit különösebben nagyra tartók közé, mindamellett meggyőződésem, hogy még ő is tudja: egy tengely minimálisan két pontot (kereket) köt össze. Ezt csak az nem tudja, aki róla ezt írta. Szíria a legjobb (vagy inkább: a legrosszabb) esetben is csak r é s z e , egy összetevője lehet a „gonosz tengelyének”.
09:50Nem mind papsajt...
A Die Presse című n é m e t lapra hivatkozik egyik magyar napilap. A Die Presse ugyan valóban német nyelvű újság, csak éppen o s z t r á k. Nem minden papsajt, ami büdös!
 
április 12.
10:02AkiK még a rendőröknél is butábbak
Az ember esendő, ezért szeret nevetni azokon, akik valamiben elmaradnak tőle, mondjuk, ostobábbak, mint ő. Vagy legalábbis akiket ő annak nyilvánít. Ez a lélektani alapja például a rendőrvicceknek. De mit tegyen szegény rendőr? Ő is keresi azt, aki nála ostobább. A rendőrségi hetilap nemrégiben olyan viccet közölt, amelyben a hülye gyerek a polgárőr volt. Az eheti számban a bunkó „az izomagyú biztinsági őr”. Legközelebb majd bizonyára a szőke közterület-felügyelőnőn fognak élcelődni.
 
április 11.
09:11Világűrömet egy lóért!
„Működő demokráciákban – fejti ki egyik napilapunk publicistája – legkevesebb egy lovas szobrot kapna Simonyi Károly, a nemzet Földön túli hírnöke”. Én speciel tudok még egy Földön túli hírnökről, aki a tetejében – hívei szerint – lovon utazott a Földön túlra, de legjobb tudomásom szerint még neki sem állítottak lovas szobrot. Az illetőt Mohamednek hívták. Igaz, azok az országok, ahol a lakosság többségét az ő hívei alkotják, nemigen nevezhetők működő demokráciának.
09:07Életében leváltották
„A még életében leváltott Hruscsovot” említi egyik hírügynökségünk. Halála után ugyan már sok embert piszkoltak le, de hogy le is váltottak volna – ilyesmiről még nem hallottam.
09:04Állítólag
Kisfaludy Stróbl Zsigmond 1942-ben állítólag a repülőgép balesetben elhunyt Horthy István kormányzóhelyettes emlékművéhez kezdte készíteni a (Szabadság)szobrot – olvasom egyik napilapunkban. Valaha minden tankönyvben az állt, hogy Petőfi Sándor a Nemzeti Múzeum lépcsőjéről szavalta el a Nemzeti Dalt, mégsem lenne képem ezt ma akárcsak az „állítólag” szócskát közbeiktatva is leírni, annyira egyértelmű, hogy nem igaz. A Szabadságszobor „horthysta” eredetét annyiszor és olyan meggyőzően cáfolták (köztük Bowden Ilona, a kormányzóhelyettes özvegye is), hogy ezt már az „állítólag” sem menti.
 
április 10.
09:21Ki – mire?
(Szokatlanul hosszú) cím egyik hírügynökségünk hírfolyamában: „Franciaországban megkezdődött a hivatalos elnökválasztási kampány, a többség Sarkozyre tenne.” Szerintem a kisebbség is. Tudniillik a szocialisták is tesznek rá. Ívben és a magasból.
09:18Bilincsbe verve
Koltai Róbert egy étteremben találkozott az újságírókkal – tudósít az egyik bulvárlap. Eközben tilosban hagyta parkolni autóját, amelyet kis híján el is szállítottak, de a főpincér még időben figyelmeztette a veszélyre, és a színész már „a kerékbilincselők megérkezése előtt át tudott állni egy szabályos parkolóhelyre”. Vagyis az autó csaknem úgy járt, mint a tetten ért bűnözők, akiket a rendőrök megbilincselnek, azután elszállítanak (előállítanak). Az autó azonban nem bűnöző és ezért v a g y megbilincselik v a g y elszállítják.
 
április 8.
09:09Öngyilkossággal játszó bírák
„Az orosz rulett folytatódik” – így vezeti be egyik hetilapunk azt a cikkét, ameyből kiderül, hogy a nemzetközi törvényszék összetétele (meghosszabbítják egy tucat bíró, köztük Baka András mandátumát avagy újakat választanak?) attól függ, hogy az orosz parlament ratifikálja-e „az európai alkotménybíróságként is emlegetett nemzetközi törvényszék áramvonalasítását elrendelő nemzetközi jogi dokumentumot”. Kissé nyakatekert, de egye fene! Viszont hol van itt az orosz rulett? Lehetséges, hogy a taláros urak hatlövetű revolvert szorítanak a halántékukhoz és merő mázli kérdése, hogy a ravasz elhúzásakor csak üresen kattan a fegyver vagy holtan esnek össze a lövéstől? Természetesen minden lehetséges, de erről a cikkben már nem esik szó.
 
április 6.
12:33Lepsénynél még megvolt
Egyik napilapunk elküldte Pozsonyba Csáky Pálhoz, a szlovákiai MKP új elnökéhez – mint a leadben olvasható – két munkatársát. Az egész kolumnás interjú alatt azonban csak egy aláírás olvasható. Hová lett a másik interjúkészítő? Lehetséges, hogy idegenvezetni próbált Pozsonyban és ottfogták?
12:30Keresztneve: Lakatos
Egyik fővárosi kerületi újság beszámol a kerületben elkövetett bűncselekményekről, és mivel elkövetőik ügyében még nem született jogerős bírói ítélet – nagyon helyesen – csak vezetéknevük kezdőbetűjét és keresztnevét adja meg: M. Esztella, E. Zoltán stb. Ezzel szemben a Szent János kórház szarkája így szerepel a közleményben: K. Lakatos Roland. A szerkesztő bizonyára úgy vélte, hogy a tolvajnak a Lakatos a keresztneve.
 
április 4.
10:14Csapások – ellen
Szerbia elveszíti Koszovót, „amelyet gyakorlatilag a Szlobodan Milosevics volt szerb elnök elleni NATO-légicsapások után már el is veszített” – jósolja egyik napilapunk. Hát kérem: 1. Légicsapást többnyire nem valaki ellen, hanem valakire mérnek. 2. A szóban forgó légicsapásokat, jóllehet valóban Milosevics megbuktatása érdekében mérték, de nem rá, hanem Szerbiára, szerbiai objektumokra és lakosokra. 3. És egyáltalán: mi a fenének mértek volna csapásokat egy v o l t elnökre? A légicsapások idején Milosevics még javában elnök volt.
 
március 31.
11:25A KSH, az APEH és a kurvák
P. Howardtól tudjuk, hogy nem lehet minden pofon mellé rendőrt állítani. Ugyanígy nyilván nem lehet minden örömlány mellé APEH-ellenőrt sem kihelyezni. Ennél fogva – mint ismeretes – a prostik, eléggé el nem ítélhető módon, nem adnak számlát és nem fizetnek adót. (Bár lehet, hogy szolgáltatásaik után inkább a pasikkal kellene fényűzési adót fizettetni...) Ha viszont ez igaz, hogyan hihetünk egyik napilapunk ama közlésének, hogy a bruttó hazai össztermék (GDP) alakulását összegző s t a t i s z t i k á k szerint a magyar férfiak 2005-ben csaknem 125 milliárd forintot hagytak a prostituáltaknál? Erősen tartok ugyanis attól, hogy ez nem statisztikai adat, hanem b e c s l é s. És a kettő – enyhén szólva – nem teljesen fedi egymást.
 
március 29.
09:14Ki mit termel?
Azt írja egyik napilapunk, hogy Portugáliában felavatták a világ legnagyobb, napenergiát termelő erőművét. Gyanítom, hogy a napenergiát maga a Nap „termeli”, az erőmű dolga az, hogy azt elektromos árammá alakítsa.
 
március 28.
21:00Következetesség II.
Christian dán herceg, Frigyes koronaherceg fia, Margit királynő unokája megkezdte első napját a bölcsődében – ezzel a szívet melengető hírrel lepte meg egyik hírügynökségünk a magyar közvéleményt. De ha a papa Frigyes és a nagyi Margit, akkor a kis herceg miért nem Keresztély vagy legalábbis Krisztián? Elvégre például Erzsébet királynő fia is a Károly, unokája pedig a Vilmos névre hallgat mifelénk, (míg – hogy az uralkodói példákat folytassam – a spanyol királynak János Károly, hitvesének Zsófia, a fiúknak pedig Fülöp a becsületes „magyar” neve, hogy Őszentségére, XVI. Benedekre ne is hivatkozzam.)
20:53Speer miniszter
Régóta ismert, hogy „Albert Speer, Hitler építésze tudott a holokausztról, sőt, mint hadügyminiszter, a második világháború második felében ő maga is segítette Himmler SS birodalmi vezetőt a halálgépezet működtetésében. Ha ez előbb kiderül, Nürnbergben halálra ítélték volna, de csak 20 évet kapott” – olvasható egyik hírügynökségünk anyagában. Ezzel szemben Albert Speer fegyverkezési és hadianyag-gyártási miniszterként szolgálta Hitlert. Hogy megérdemelte-e volna a kötelet vagy sem, annak eldöntését a hírügynökségre bízom, ezen lehet vitatkozni. Ám azon, hogy nem volt a Harmadik Birodalom hadügyminisztere, azon nem érdemes. Nem volt az.
20:44Tádzsik névadás
Nagyon meglepődtem egyik hírügynökségünknek azon a közlésén, miszerint Enomali Rahmon tádzsik elnök bejelentette, hogy az ő példáját követve (aki nemrégiben elhagyta vezetékneve végéről az oroszos „ov” toldalékot) ezentúl az újszülötteket csakis perzsa vezetéknévvel szabad anyakönyvezni. A nacionalizmust más posztszovjet közép-ázsiai vezetőkkel együtt felfedező dusanbei vezérről ugyanis nehezen tudtam volna elképzelni, hogy p e r z s a nevek adását javasolja polgártársainak. Még akkor is, ha a tádzsik nyelv a farszi (vagyis a perzsa) közeli rokona, sőt, egyesek szerint csak nyelvjárása. Dehát, mint tudjuk, Avicenna (arabul Abu al Husszein ibn Szina) is tádzsik volt. Hát még a most születő tádzsik állampolgárok! Megnéztem hát Rahmon saját különbejáratú honlapját, amelyen természetesen feketén-fehéren az áll, hogy az újszülötteknek szüleik adjanak t á d z s i k neveket.
09:10A Cz-tábor
„Ferencz Jóska táborában...” – így idézi a hajdani katonadalt egyik rádiónk honlapja. Én azonban csak két Ferencz Józsefről tudok, de közülük egyiknek sem volt tábora, legfeljebb híveik voltak, lévén, hogy mindkét úr unitárius püspökként szolgálta egyházát. Az első a 19., a második (az unokája) a 20. században. A hatályos helyesírási szabályok értelmében a régi magyar családi nevekben előforduló „cz” ugyan valóban nem változik „c”-vé, csakhogy a szóban forgó „táborbirtokos” uralkodó családi neve, amennyire emlékszem, Habsburg volt és a Ferencet csak számos keresztneve egyikeként használta. Arra pedig a fenti szabály nem vonatkozik. (V.ö. Rákóczi – cz”-vel, de Ferenc – szimpla „c”-vel.)
08:59Világfőváros
Dagadj, honfikebel! Mint egyik rádiónk beszámolt róla, „Magyarország lesz a világ agrárfővárosa”. Merthogy Budapestre költözik a FAO-nak, az ENSZ élelmezéssel és mezőgazdasággal foglalkozó szakosított szervezetének a központja. Valójában a FAO központja továbbra is Rómában marad. Hozzánk csak a kelet-európai és ázsiai részlege költözik. Ami természetesen szintén szép dolog, de a világfővárosságtól azért még messze vagyunk.
 
március 27.
09:04Szlogenek – örökbe fogadva
„A hazai médiában immár a mai viszonyokra adoptálva ismét elő-előkerülnek a Kádár-rendszerből ismert lejárató szlogenek” – olvasom egyik napilapunkban. Vagyis: a mai média ö r ö k b e f o g a d j a az átkosból visszamaradt szlogeneket. Nem inkább: a l k a l m a z z á k őket a mai viszonyokra? Akkor viszont nem adoptálják, hanem adaptálják őket. A kettő egy icicpicit különbözik egymástól. Legalább egy betűnyit.
 
március 26.
08:40Túl az Északi-sarkon
„Orosz főszponzoruknál, az Északi-sarkon túl jártak a Schalke 04 vezetői” – újságolja egyik hírügynökségünk. És hogy világos legyen, hogyan kerültek az Északi-sarkon túlra, a tudósítás szerzője azt is megmagyarázza: a német labdarúgó klub főszponzorának, a Gazpromnak a székhelye Szibériában van. Szomorú szívvel tudatom, hogy a Gazprom székhelye (központja) Moszkvában van, és Szibéria sincs az Északi-sarkon, legfeljebb a sarkkörön túl , de ott is Szibériának csak egy aránylag kis szelete található. Ami az Északi-sarkot illeti, azon persze túl lehet jutni (repülőgéppel, nagyon ritkán jégtörővel), de akkor már a Déli-sark felé repül, illetve hajózik az ember.
08:27Szándékosan
Azt hallom egyik rádiónk londoni tudósítójától, hogy az irániak s z á n d é k o s a n fogták el az állítólag a területi vizeikre behatolt brit tengerészeket. Naná, véletlenül!
 
március 24.
17:35Mibe való a magazin?
A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Egyik minapi blogomban azt tanácsoltam az illetékes szerkesztőnek, hogy jobban nézzék át Afganisztánba küldött munkatársnőjük – egyébként érdekes, tartalmas, jól megírt – tudósításait, mert a katonai ismeretek a jelek szerint nem tartoznak a hölgy erős oldalai közé. Nos, úgy látszik, nem kellett volna ezt tanácsolnom. A napilap mai számában megjelent afganisztáni tudósításban ugyanis egy kivételesen durva félreértés van, ám az – megesküszöm rá – nem a szerző, hanem az anyagába belenyúló szerkesztő lelkét terheli. Arról van szó, hogy afgán kormánykatonák tálibokat keresve egy faluban házkutatásokat tartanak. „Az egyik házban egy öreg AK-47-es Kalasnyikov gépkarabélyt, egy Kalasnyikovokról szóló magazint és két detonátor nélküli gránátot találnak.” Vajon milyen magazin (képes hetilap) lehet az, amely Kalasnyikovokról szól és amely egy gépkarabély és két gránát mellett fekszik? Egészen nyilvánvaló, hogy az eredeti kéziratban „egy Kalasnyikovok b a v a l ó magazinról” volt szó. Amely természetesen semmiről sem szól, viszont – tölténytár lévén – a gépkarabélyhoz tartozik és töltényeket tartalmaz.
A szerkesztő, sajnos, megfogadta a tanácsomat és belenyúlt a kéziratba. Mea culpa!
11:11Nincs mese, meghalt Andersen?
Tulajdonképpen nem újságszöveg, csak egyik napilapunkban megjelent hirdetés szövege, mégsem tudom megállni, hogy kihagyjam. Ebben ugyanis a következő olvasható: „A király meztelen!” – a szállóige eredete Ránki György Pomádé király új ruhája című operája.” Nem szeretem azt a fordulatot, hogy „mint közismert”, de ha valami közismert, akkor az feltétlenül az, hogy ennek a szállóigének az eredete Andersen meséjéből való.
 
március 23.
20:40Piros-fehér-zöld, Trieszt magyar föld!
Azt olvashatjuk egyik hetilapunkban Anton Zoller rabbiról, hogy „első állomáshelye 1920-ban az éppen Magyarországtól Olaszországhoz csatolt Trieszt volt”. Másnak is fáj Trianon, nemcsak a cikk szerzőjének, de speciel Trieszt Olaszországhoz csatolását ne mi rójuk fel az Antantnak! Ez a város ugyanis sohasem tartozott Magyarországhoz. Lehet, hogy a szerző Fiumére gondol? A cikkben egyébként szerepel Zoller egy kollégája is: „Köves Slomo z s i d ó rabbi”. Ki hitte volna? Vagy netán a jelző azért volt szükséges, nehogy a tájékozatlan olvasó katolikus, protestáns, esetleg muzulmán rabbinak vélje K. S.-t?
11:15Méhészet
Egyik hírügynökségünk tudósítása azzal kezdődik, hogy a rendőrök tolvajok. Legalábbis a magyar nyelvtan szerint csak így értelmezhető a következő mondat: „Kemencetolvajokat fogtak el a rendőrök Makón, akik egy helyi, felújítás alatt lévő pékség kemencéjét szállították el, majd értékesítették”. Hogy még az értékesítés előtt történt vagy utána, az nem derül ki, de „a közterületen őrizetlenül tárolt 22 mázsa súlyú szerkezet feltűnt egy helyi férfinek, aki úgy ítélte meg, arról kisebb alkatrészeket leszerelve a méhtelepen pénzhez juthat”. Azt még csak érteném, ha az illető a MÉH átvevő helyen akart volna az alkatrészekért pénzhez jutni, a méhtelep azonban – szerény értelmezésem szerint – nem más, mint a méhkaptár és a méntelep elegye.
11:03Ember
„Halálra gázolt egy 70 éves embert csütörtök délben a Pest megyei Monorierdőn egy 30 éves férfi, majd segítségnyújtás nélkül elmenekült; a férfi ittas volt.” Így kezdődik egy hírügynökségünk bűnügyi tudósítása. Amelyből kiderül, hogy a tettes férfi volt. És az áldozata? Róla csak azt tudjuk, hogy 70 éves ember volt. Lehet, hogy a tudósító úgy gondolta, hogy az „ember” egyértelműen „férfit” jelent. Én nem gondolom úgy. A tudomány mai állása szerint a nő is ember.
A tudósításból még az is kiderül, hogy „a 30 éves gázoló ellen segítségnyújtás elmulasztása miatt megindították az eljárást”. A segítségnyújtás elmulasztása ugyan ül, de úgy vélem, hogy az eljárás mindenekelőtt a segítségnyújtás elmulasztásánál is súlyosabb bűncselekmény, nevezetesen halálos gázolás, továbbá ittas vezetés címén is indult.
10:55Űzekedő nekrofil–szodomista
„Döglött őzzel űzekedett egy 20 éves féfi az Egyesült Államokban” – továbbítja a gusztusosnak nem igazán mondható hírt egyik hírügyökségünk. A sztorinak azonban ezzel még nincs vége. Az őzekedőnek is nevezhető férfiről azt is megtudjuk, hogy visszaeső: „két éve egy lovat ölt meg, hogy közösüljön vele”. Kérem szépen, halottal nem lehet közösülni! Nemhogy döglött állattal, de még halott emberrel sem. Az még a legjobb (helyesebben: a legrosszabb) esetben is csak hullagyalázás lehet.
10:50Falusi útlevelek
„Sátáninak vélt vonalkód miatt nem hajlandó átvenni új útleveleit egy egész falu Oroszországban” – jelentette egyik hírügynökségünk. Az olvasó meg eltöprenghet azon, miért igényelt egyszerre egy egész falú útlevelet Oroszországban? A rejtély nyitja: a hírügynökségi fordító nem tudja, hogy a „paszport” szó oroszul nem „útlevelet”, hanem „személyazonossági igazolványt” jelent.
10:46Egy egész vadásztársaságot mozgósítottak
Fonyódon egy gépkocsi három szarvassal ütközött. Erről beszámolva egyik napilapunk idézi Tavasz Józsefet, „a balesetet követően a helyszínre hívott Csehi-imrédi Vadásztársaság elnökét”. Az rendben van, hogy szükség van szakértőre, de miért kell ehhez egy egész vadásztársaságot a helyszínre hívni?
10:42A golyóálló nem állja a golyót
A golyó átütötte a golyóálló üveget – hallom egyik televíziónk híradójának műsorvezetőjétől, aki az M1-esen történt rablótámadási kísérletről beszél. Ez fából vaskarika. Az az üveg, amelyet kézi lőfegyver golyója átüt, nem golyóálló!
 
március 22.
11:37Pikáns közlemény
Egyik hírügynökségünk beszámol arról, hogy egy pornográf felvétel miatt botrány robbant ki egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen. A p i k á n s felvételen – olvasható az anyagban – állítólag a falu általános iskolájának igazgatója látható. Most magyarázzam el, hogy mi a különbség a pornográf és a pikáns között?
 
március 21.
08:59Schengen is van a világon!
Egyik napilapunk figyelmezteti a magyar autósokat: ha nyugat-európai utakon, kivált Luxemburgban, Norvégiában és Spanyolországban, ahol különösen magas a bírságok összege, megbírságolják őket, hazaérve okvetlenül fizessék be a büntetést, különben „ha évek múlva vonattal, repülővel utazik az országba, az adós, akit útlevele alapján szűrnek ki a határőrök, akik akár a beutazást is megtagadhatják”. A két „akit” egy mondatban csak stiláris hiba, a többi azonban tényhiba. Ezennel értesítem a cikk szerzőjét: ez évek múlva nem fordulhat elő. 2008 január 1-jétől a vasúton és 2008 tavaszától ugyanis a repülőgépen érkező magyar már egyáltalán nem fog határőrökkel találkozni az említett országok határán, illetve repülőterein.
08:50Századparancsnok a szakasz élén
Egyik napilapunk Afganisztánba küldött tudósítója számol be egy Ghiaz nevű századparancsnokról, aki „az afgán hadsereg (ANA) ama szakaszának a vezetője...” Lefokozták?
 
március 20.
10:04Babette háborúba megy
Egyik napilapunk munkatársnője a helyszínről számol be az afganisztáni harcokról. Őszintén tisztelem, hogy elmerészkedett egy ilyen, valóban veszélyes körzetbe. Mindamellett nem ártott volna, hogy ha már haditudósításra adja a fejét, előbb minimális katonai ismeretekkel is felvértezte volna magát, illetve ha írását átnézte volna egy ilyen ismeretekkel rendelkező szerkesztő.
Különben nem írta volna például, hogy leszállás előtt a helikopteren mindenki kibiztosította fegyverét, hátha a leszállásnál szüksége lesz rá. Egy kézi lőfegyver kibiztosításához ugyanis – ha már rögtön a leszállás után valóban szükségessé válik – 2 másodperc is elegendő, viszont ha a pilóta egy kicsit is odacsapja a gépet, a kibiztosított fegyver elsülhet. Az utasok – hacsak nem a tudósító szintjén sajátították el ők is a katonai ismereteket – nyilván csak kézbe vették, a kezük ügyébe helyezték a fegyvereiket.
Továbbá: a tudósító egy helyen harckocsikat é s tankokat látott. És? A harckocsi a tank magyar neve.
Továbbá: „Az előretolt őrhelyen már az afgán harcterek csapataival együtt őrködnek a katonák.” Tessék mondani: mi az „az afgán harcterek csapatai”?
Továbbá: „a csapatot karrierkatonák vezetik”. Vajon kik lehetnek ezek? Karriert csinált katonák, tehát tábornokok? Vagy – mint a karrierdiplomaták (mert hiszen a szerző nyilván e szó analógiájaként alkotta ezt a szót) – hivatásos és nem politikai kinevezett katonák? Vagy mi a szösz?
09:50Eredeti állapot
A Margit hidat – olvashatjuk egyik napilapunkban – eredeti, 1876-os állapotában kívánják helyreállítani. Csakhogy, én még emlékszem rá, az 1930-as évek végén a hidat kiszélesítették. Eredeti állapotában, amelyben Arany János is megénekelte, nagyon szűk volt, a villamossínek mellett csak egy-egy forgalmi sáv húzódott rajta. Vajon ismét ilyenné akarják tenni?
09:46Körözött
Itt van ismét visszaköszönő témám: a szökött rab, akit fölöttébb diszkréten köröznek. Egy hírügynökségünk beszámolója szerint ez a férfi (175 cm magas, vékony testalkatú, göndör hajú) a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetből szökött meg. A tudósításban név szerint szerepel a az országos parancsnokság parancsnokhelyettese, Biczó László, továbbá Horváth Nóra, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense, csak azt nem tudjuk meg, hogy hívják a szökött és körözött rabot. Az ok nyilvánvaló: hogy nehezebb legyen felismerni és kézre keríteni.
 
március 14.
09:58A cár a forradalomban
Az orosz ortodox egyháznak felajánlották, hogy vegye vissza a bari Szent Miklós templomot, amelyet „az október forradalom éveiben II. Miklós cár építtetett a szent szülővárosában” – tájékoztatja egyik napilapunk tudósítója az olvasókat. Csakhogy: az október forradalomnak nem voltak évei, csak egy éve: 1917. Ugyanannak az évnek a legelején azonban volt már Oroszországban egy polgári forradalom is, amely letaszította trónjáról II. Miklóst. Beküldendő: mikor épült tehát a bari ortodox templom?
09:01Brüszt
Ellopták Szécsi Margit költőnő mellszobrát Pestszentlőrinc egyik parkjából – tájékoztat egyik napilapunk és azt is hozzáteszi, hogy a b r ü s z t ö t lefeszítették a talapzatról. Megvallom, én eddig még csak büsztről hallottam. De talán nem kellene brüsztölnöm minden marhaság miatt.
 
március 12.
08:48Rossz közhely
Több mint ezeréves, k e r e k e n egymillió lakosú városnak nevezi egyik napilapunk ott járt munkatársa Kopppenhágát. Azt természetesen ő sem hiszi, hogy a dán fővárosban 1 000 000 ember lakik és véletlenül sem eggyel több vagy kevesebb. Akkor viszont miért mondja? Mert úgy szebben hangzik?
08:45Csipkefehérke avagy Hórózsika
A Mindentudás Egyetemén elhangzott előadás hangfelvételét adja le egyik kereskedelmi rádiónk. Itt hallom a jeles tudóstól: ettől a beavatkozástól kelnek életre – akárcsak a Sleeping Beauty, vagyis Hófehérke – a sejtek. Akit azonban a herceg életrekeltési célzattal megcsókolt (igaz, előadónk nem e tárgykörben Tudor), az nem a törpékkel övezett Hófehérke, hanem Csipkerózsika (angolul: Sleeping Beauty) volt. De sebaj, van még Piroska és Hamupipőke is.
 
március 8.
09:27Milosevics bőröndjei
Egyik kereskedelmi rádiónkban hallottam, hogy Milosevicsék bőröndökben csempésztek ki 10 milliárd dollárt Ciprusra. Számoljunk egy kicsit! Figyelembe véve, hogy a 100 dolláros a legmagasabb címletű dollár-bankjegy, ez 100 millió darab bankót jelent. Ha a százdollárosokat keresztszalag alatt kötegelik, ez egymillió köteg. Egy bőröndbe, mondjuk, száz köteg fér. Vagyis a 10 milliárd dollár kicsempészéséhez nem kevesebb, mint 10 000 bőrönd szükségeltetett. Belgrádban persze össze lehetett volna szedni erre a célra 10 ezer koffert, de nem lett volna ez a csempészés egy kicsit feltűnő?
 
március 5.
08:16Kelet-Oroszország
Egy hírügynökség és nyomában a napilapok beszámolnak arról, hogy egy olajvezeték szivárgása a Volga mentén fekvő kelet-oroszországi városok ivóvíz-ellátását veszélyezteti. Olyan földrajzi fogalom azonban, hogy „Kelet-Oroszország” nem használatos. Ám ha volna is ilyen fogalom, értelemszerűen Vlagyivosztok környékét, a Csendes-óceán orosz partvidékét jelentené. A Volga melléke viszont talán még közelebb is van az Atlanti-óceánhoz, mint a Csendeshez.
08:11Kuna
Azt olvasom egyik napilapunkban, hogy tavaly óta a horvát kuna árfolyama 20 százalékkal erősödött a forinthoz képest. Egyszerűen el sem tudom képzelni, honnan vette azt a szerző. A kuna középárfolyama ugyanis tavaly és az idén (és már jó néhány esztendeje változatlanul) – jelentéktelen eltéréssel – 34 és 35 forint között mozog.
08:07Szeplős fogantatás
Az év legszebb sajtóhibája: egyik napilapunk szerint a besúgó múlttal megvádolt A. A. lemezlovasról a bíróság kimondta, hogy k ö z s z e p l ő. Azt kell hinnem, hogy az ezt leíró ujjait maga Freud vezette a számítógép billentyűin.
 
március 3.
10:39Megalapozatlan rágalom
Már-már állandó közhely lett a magyar köznyelvben „a durva és megalapozatlan rágalom”. Most éppen egyik napilapunkban olvasom, hogy ilyesmivel illetett egy magyar diplomatát egy román újság. Hát kérem: van megalapozott rágalom is?
 
március 2.
10:19Kaka
Visszaemlékezés az átkosra egy havi folyóiratunkban. Eszerint egy koncertről hazatérőben hősünk mozgalmi dalokat énekelt a Hősök terén, táncra perdült és bemutatta, „milyen az igazi kakalin”. Hát ez bizony sajnos a Kalinka (amely egyébként n e m egy tánc neve, hanem egy dal) és a kankalin szagos keveréke.
10:15Elfogják-e a fogvatartottat?
Valószínűleg a címben szereplő kérdés izgatja manapság a rendőrség és a büntetés-végrehajtás munkatársait. Mint ugyanis egyik hírügynökségünk (nyilván a rendőrség tájékoztatása alapján és annak terminológiáját átvéve) beszámol róla, egy fogvatartott megszökött a bíróságról és az illetékesek intézkedést tettek az elfogására. A kérdés tehát az: elfogják-e a fogvatartottat? Bizarr!
 
március 1.
08:42Ősvideó
60 év előtti házivideó került nyilvánosságra Marylin Monroe-ról – újságolta egyik kereskedelmi televíziónk műsorvezetője. Videó 1947-ben? Legközelebb bizonyára majd arról értesülünk, hogy a videót már a régi rómaiak is ismerték.
 
február 28.
08:21Serpa – öltönyben
Egy városi rendőrkapitány meséli egyik hetilapunk hasábjain: „A járőrök egyenruhában, a nyomozók civilben, jómagam öltönyben cipekedtünk, mint a serpák”. Látom lelki szemeimmel, amint az egyenruhás és az öltönyös serpák kapaszkodnak felfelé a Mount Everestre.
 
február 27.
10:51Devecseri jr.
A Karinthy Ferenc halálának 15. évfordulója alkalmából közzé tett hírügynökségi anyagban az olvasható, hogy „a Nyugat legnagyobb alakjainak közelében nőtt fel, mindennapos vendég volt náluk Kosztolányi Dezsőtől Devecseri Gáborig, Somlyó Zoltántól Móricz Zsigmondig szinte mindenki”. A felsorolásban a kakukktojás a házat legfeljebb a Cini gyerek barátjaként látogató Devecseri Gábor, aki ugyan már tizenéves korában is ígéretes tehetség volt, de a jelzett időben Kosztolányival vagy Móriczcal természetesen nem volt egy sorba állítható. Viszont a szülei valóban gyakran voltak Karinthy Frigyesék vendégei.
Amúgy Karinthy Ferencről még az is olvasható a hírügynökségi anyagban, hogy 1944-ben „katonának nem vonult be, hamis papírokkal bujkált”. Ez ugyan színigaz, de a teljes igazság kedvéért tegyük hozzá: nem volt katonaszökevény, mert még ha akart volna, származása miatt akkor sem vonulhatott volna be katonának.
10:40Városi legenda
„A szovjet filozófiatörténet sokat idézett, komikus tétele szerint Kant német filozófus 1724-ben született Kalinyingrádban” – élcelődik egyik napilapunk szerzője. Lehet, hogy (nálunk) sokan idézték ezt a tételt, de az akkor is csak városi legenda marad. A szovjet történészek ugyan valóban nem mentek a szomszédba egy kis hamisításért, de hülyék nem voltak! A Nagy Szovjet Enciklopédia 1953-ban megjelent (tehát még a Sztálin életében szerkesztett) kötete így adja meg Kant születési helyét: „Königsberg (jelenleg: Kalinyingrád)”. Ugyanez az Encyclopaedia Britannicában: „Königsberg, East Prussia, modern Kaliningrad, Russian S. F. S. R.”
 
február 26.
08:46Erődágyuk a levegőben
Nehéztüzérséggel lőtte az amerikai légierő az iraki főváros déli részét – közölte a hírt egyik rádiónk. Ez hamisítatlan katonai szenzáció. Már tudniillik az, hogy repülőgépről nehéztüzérségi eszközzel lőnek. Valójában, mint a rádiós hír alapjául szolgáló hírügynökségi tudósításból kiderül: 1. a légierő támadott egy objektumot Bagdadban, 2. és azt lőtte a földről a nehéztüzérség is. (Megjegyzem, még ebben is erősen kételkedem. Alighanem harckocsi-lövegek lehettek, bár erre persze nem esküszöm.)
08:39Kengyelfutó gyalogkakukk
„Orkán erejű szél rongálta meg a grúz főváros nemzetközi repülőterének tetőzetét” – jelentette egyik hírügynökségünk február 25-én 15.05 őrakor. Az még a kisebik baj, hogy nincsenek fedett repülőterek, tehát tetőzetük sem lehet (legfeljebb a repülőtér-épületnek), a nagyobbik az, hogy én az erről szóló tudósítást csaknem 24 órával előbb, 24-én 18 órakor láttam egy tv-híradóban. Lehet, hogy a szóban forgó hírügynökség nem műholdas összeköttetést, hanem postagalmbokat, netán kengyelfutókat használ a hírek továbbítására?
 
február 24.
16:13Vesd össze: „Hány hadosztálya van a pápának?” (I. V. Sztálin)
Rövid tanulmány egyik napilapunkban a magyar külpolitikáról. Szerzője szerint „a magyar (értsd: nemzeti) diplomácia mögül ugyanakkor hiányzik a katonai erő, ami érződik is a regionális és határon túli magyar politika teljes sikertelenségében”. Vajon hány hadosztályra lenne szüksége a Magyar Honvédségnek ahhoz, hogy Szlovákiában elfogják és elítéljék Malina Hedvig támadóit, Romániában pedig a parlament jóváhagyja a kisebbségi törvényt?
16:08Túl hosszú menetelés
Egyik napilapunkban egy unokaöccs emlékezik Kínában hittérítőként tevékenykedett nagybátyjára: „A második világháború után azonban a kommunista Kína elüldözte a „fehérarcú” misszionáriusokat. Az atya a hosszú menetelés áldozataként ott halt meg.” Jó volna eldönteni, hogy az atya a hosszú menetelés áldopzataként avagy a második világháború után halt meg? Tudniillik a hosszú menetelés már 1936-ban véget ért, a második világháború azonban csak 1939-ben kezdődött és 1945-ig tartott.
11:02Orvosi szenzáció
Britney Spears botrányaival szívesen foglalkoznak a bulvárlapok. Egyikükben ezt olvasom: „A paparazzók lencsevégre kapták, amint a bébiszitter orvoshoz viszi kisebbik fit, az öthónapos Jayden James-t, míg másik fiát, a lassan egyéves Sean Prestont valószínűleg szállodájában tartja bezárva.” Eszerint a két édestetvér között még hét hónap különbség sincsen. Úgy gondolom, hogy ezzel a biológiai szenzációval nem is annyira a bulvárlapoknak, mint inkább az orvosi szaklapoknak kellene foglalkozniuk.
 
február 22.
08:42Élő filmszalag
Az Egyesült Államokban közkinccsé tettek egy 8 mm-es amatőr filmfelvételt John F. Kennedy 1963-as dallasi útjáról, s ez a dokumentum új színben tüntetheti fel az ellene akkor elkövetett merényletet. Az erről szóló tudósítást egyik közszolgálati televíziónk híradós műsorvezetője így konferálta fel: „Gyilkosság élőben”. Éppen egy televízióban ne tudnák, hogy mi a különbség a filmfelvétel és az élő adás között?
 
február 21.
10:00Expressz DNS
Amerikai bírói hibákról értekezve egyik napilapunk beszámol egy ártatlanul börtönbe került férfiről, aki azért járt pórul, mert „a helyszínelő rosszul elemezte a DNS-mintákat”. Lehetséges, sőt, bizonyos, hogy az amerikai jogszolgáltatás súlyos hibákat is szokott elkövetni, de a DNS-mintákat azért ott sem a helyszínelő elemzi (a helyszínen), ő csak összegyűjti, hogy azután az igazságügyi szakértő elemezze azokat a laboratóriumban.
09:54A néma fogoly
Egyik napilapunk beszámol a bürokrácia áldozatáról: arról a magyar fiatalemberről, akit svájci elfogadtó parancs alapján őrizetbe vettek Szlovákiában, mert egy – az ő elvesztett irataival – szélhámoskodó ember bűncselekmények sorozatát követte el Svájcban. A lap beszámolója szerint a letartóztatott férfi annál kevésbé sem lehet a hunyó, minthogy „semmilyen nyelven sem beszél”. Vagyis néma. Így tényleg nem lehet szélhámoskodni.
09:50Szamuely a lovon
Némileg megkésett reagálás. Egyik hírügynökségünk számolt be egy magyar politikai párt vezetőjének arról a közléséről, miszerint kezdeményezik Károlyi Mihály és Szamuely Tibor a Parlament mellett lévő szobrainak eltávolítását. A hírügynökség nyilván csak hűen adta vissza a bejelentést, tehát ez a szösszenet nem róla szól. Viszont: Károlyin kívül még Rákóczinak és Kossuthnak van szoibra a Parlament közelében. Lehet, hogy a párt vezetője Szamuelyt vélte látni a Nagyságos Fejedelem ágaskodó lován? Merthogy Szamuelynek nincs ott szobra. Sőt: még a rendszerváltás előtt sem volt.
09:38Házunk táján
Megalakult az Ország-Világ újjáteremtését célul tűző kör – adja hírül az Emasa, és részletekkel is szolgál: a kör elnöke Erdei Grünwald Mihály, aki a 168 óra és a Figyelő első kiadója, az MTI tel-avivi tudósítója volt. Az utóbbi nem stimmel. Erdei Grünwald nem az MTI-t, hanem a Magyar Rádiót és nem Tel-Avivból, hanem Jeruzsálemből tudósította.
 
február 20.
10:43A Mount Everest Ausztráliában
„Hatalmas vihar repítette a Mount Everest fölé az ejtőernyősnőket” – olvasható egyik napilapunk cikkének háromhasábos alcímében. Az írásból kiderül, hogy egy német sportolónőt 9,15 km magasba emelt a szél, ami valóban a Mount Everestnél is magasabban van. De semmiképpen sem fölötte. A szokatlan ejtőernyős ugrás színhelye ugyanis az ausztráliai Új-Dél-Wales állam volt. Alig néhány ezer kilométernyire a Himalájától.
10:35Bűnöző smasszerek
A postásgyilkosság, illetve a móri vérfürdőben való részvétel gyanújával letartóztatott egyik férfi börtönőr volt, a másik büntetlen előéletű – hallottam egyik közszolgálati televíziónk híradójának műsorvezetőjétől. Vagyis: egy börtönőr eleve büntetett előéletű?
 
február 19.
09:17Kárpátalja?
A kárpátaljai Kamenyec-Podolszkijba 1941 nyarán Magyarországról deportált zsidókról ír egyik hetilapunk. Ha a nevezett város valóban Kárpátalján lenne, oda nem deportálhattak volna Magyarországról, lévén, hogy Kárpátalja akkoriban Magyarországhoz tartozott. Ellenkezőleg, 1941 nyarán éppen Kárpátaljáról deportálták a magyar állampolgárságukat igazoni nem tudó zsidókat a Kárpátoktól észak-keletre elterülő, akkor németek megszállta ukrajnai városba (ahol aztán meggyilkolták őket).
09:12Ez csúcs!
Az Ehud Olmert izraeli miniszterelnök, Mahmud Abbasz palesztin elnök és Condoleezza Rice amerikai külügyminiszter csúcstalálkozójáról szóló tudósítást vezeti fel egyik rádiónk műsorvezetője. Csakhogy c s ú c stalálkozón c s ú c s politikusok szoktak részt venni, azaz állam- és kormányfők. Az amerikai külügyminiszter asszony azonban, bár lehetséges, hogy egyébként el szokott jutni a csúcsra, a Fehér Háznak nem gazdája.
 
február 18.
11:07Makacs dolgok
Az eszperantó nyelvről, illetve mozgalomról szóló cikkében egyik hetilapunk azt írja, hogy „noha Lenin az eszperantót állítólag a proletariátus latinjának nevezte...” Még szerencse, hogy a szerző legalább az „állítólag” szót használja. A legenda ugyanis (tudniillik, hogy maga Vlagyimir Iljics értékelte íly magasra az eszperantót) az 50-70-es években nemcsak élt és virágzott a magyar lapok hasábjain, hanem döntő, lehengerlő érvként is próbált szolgálni az eszperantó kötelező iskolai bevezetését ellenzőkkel folytatott vitákban. A kijelentés azonban nem Lenintől, hanem August Bebeltől származik. Amivel nem az eszperantó fontosságát akarom leszólni, csupán az igazságot heyreállítani, merthogy „a tények makacs dolgok”. (Annak idején egyébként, amikor oly nagy divat volt őt idézni, ezt a mondást is szerették Leninnek tulajdonítani, holott szintén nem tőle származik.)
 
február 17.
11:47Spiritiszta négerek
Egy magyar-angol nyelvű folyóirat szerint „Rio lakossága nagyon vallásos. Keresztény, katolikus, protestáns és afro-amerikai spiritiszta vallások uralkodnak.” Ebből legalább két dolog következik: 1. A szerkesztő azt hiszi, hogy a katolikus és a protestáns nem keresztény. 2. A szerkesztő nem tudja, mi a különbség a s p i r i t i s z t a és a s p i r i t u á l i s között.
Ugyanitt olvastam arról is, hogy Miamiban még olasz reneszánsz építésű palotát is lehet látni. Vagyis alighanem még Kolumbusz építtette őket az inkáknak a 15. század végén. Nyilván, mert hiszen az első európai (angolszász) telepesek csak a 17. század derekán tették be a lábukat Észak-Amerikába, ahol még egy úgynevezett antebellum stílusú, tehát az amerikai polgárháború (1861-65) előtt épült ház is igen nagy becsben áll. Illetve van még egy megoldás: a szerző olasz reneszánsz s t í l u s ú palotára gondolt.
11:15Főbelövés a sebesség túllépéséért
Egy repülőutasoknak szerkesztett magyar folyóirat azt a jó tanácsot adja olvasóinak, hogy Floridában autózva okvetlenül tartsák be a sebességkorlátozást, mert „szigorúan büntetnek a rendőrök, még be is vihetnek az őrszobára, sőt, r ö g t ö n í t é l ő bíróság elé is állítanak ilyen kihágásért”. Amely rögtönítélő (statáriális) bíróság nyilván könyörtelenül kimondja a halálos ítéletet és azt két órán belül végre is hajtják. A szerző bizonyára r e n d ő r bíróságra gondolt, amely valóban nem gatyázik és az előállítás után azonnal kiszabja a sebesség túllépéséért a pénzbüntetést.
11:04400 tökéletes házasság
Egy repülőgépen olvasható magyar folyóiratban olvastam interjút egy házasságközvetítővel, aki azt állítja: 20 év alatt közel 400 házasságot közvetített, és „a megkötött házasságok mindegyike jól működik, nem volt válás”. Erre mondják azt, hogy a papír mindent kibír. Ha a szerkesztő bizonyítani tudja, hogy interjúalanya igazat mondott, jelenlétében és az interjút készítő riporter jelenlétében ünnepélyesen megeszem a kalapomat.
10:58Átírás II.
Nem tudok szabadulni ettől a vesszőparipámtól: az, hogy angol vagy német szövegből veszünk át egy orosz nevet vagy elnevezést, még nem ok arra, hogy angolos vagy németes transzkripcióban írjuk le. Egyik napilapunkban olvasható előzetes egy kijevi orosz egyházi kórus magyarországi fellépéséseiről. Az énekkart eszerint a „Troitse-Sergijevoj Főkolostor” falai között hozták létre. Ezt helyesen Trojice-Szergijeva Lavrának (főkolostornak) kell magyarul leírni, nem is szólva Rahmanyinov orosz zeneszerzőről (aki nem hiszi: nézze meg a Magyar Nagylexikonban!) – az ő neve mint „Rachmaninov” szerepel a cikkben.
De nemcsak az orosz nevekkel van baj. Ugyanebben a napilapban a moszkvai tudósító ír arról, hogy Szaparmurat Nyijazov türkmén elnök halála után egy bizonyos Berdimukhammedovot választottajk utódjává. Ezt aztán az igazi öszvér! Az elhúnyt neve ugyanis orosz, míg az utód neve angol átírásban (az erős „h” – „kh”) szerepel itt a magyar szövegben. Amíg a türkmének a cirill ábécét használták, jogos volt a fonetikus (vagy azt megközelítő) magyar átírás. Csakhogy a türkmének még a 90-es években áttértek a latin betűs írásra, amit nem „magyarosíthatunk” meg (különben például a Churchillt is Csörcsilnek kellene írnunk), márpedig a két név a latin betűs türkmén írás szerint: Saparmurat Niyazov, illetve Berdimuhammedov.
És még egy pontatlanság az iménti cikkből. A szerző szerint az elhúnyt diktátor címe, a Türkménbasi magyarul annyit tesz, minzt a „türkök atyja”. Hát nem egészen. Az talán még neki is sok lett volna. Helyesen: a t ü r k m é n e k v e z é r e
 
február 7.
19:02Egyirányú közlekedés
Az Almásfüzitő közelében bekövetkezett vasúti baleset fejleményeit boncolgatja egyik kereskedelmi televíziónk riportere a helyszínen. „Mára sikerült helyreállítani az egyik vágányt, holnaptól pedig már m i n d k é t i r á n y b a n megindul a forgalom” – ismerteti a pillanatnyi helyzetet. Vagyis egy napig csak Budapest felől Bécs irányában közlekednek a szerelvények?
09:40A tékozló Kim fiú
Tékozló fiúnak nevezi egyik napilapunk Kim Dzsong Il észak-koreai vezető legidősebb fiát. Kim Dzsong Nam azelőtt Tokióban csapongott kifelé, most pedig Makaón hódol a dolce vitának (és ha minden jól megy – de ezt már én teszem hozzá – Gorcsev Ivánhoz hasonlóan Makaón vagy makaón elnyeri a Nobel-díjat.) És bár kétségtelenül tékozolja a vagyont (nem annyira atyjáét, mint inkább a koreai népét) mégsem nevezném tékozló fiúnak. A bibliai tékozló fiú fő jellemzője ugyanis nem az, hogy eltékozolja apai örökségét, hanem az, hogy megbánja ezt és vastag önkritika közepette megtér atyjához, aki megbocsát neki. Az ifjú Kimnél a katarzis – a jelek szerint – egyelőre még várat magára.
 
február 6.
09:27A hitközség és a pátriárkátus
Ukrán pravoszláv hívek összekülönbözéséről ad hírt egyik távirati irodánk. Itt olvasom, hogy „a moszkvai pátriárkátushoz tartozó hitközség felháborodott hívei pópájuk vezetésével felutaztak Kijevbe”. Hát itt nagyon megkevertek valamit! Merthogy h i t k ö z s é g ü k jobbára csak a zsidóknak van, nekik viszont helyben nincs pópájuk, még kevésbé Moszkvában pátriárkátusuk, ott legfeljebb egy Adolf Sajevics nevű főrabbit találnak. Helyi vallási közösségüket (gyülekezetüket) egyébként még a baptisták nevezik hitközségnek, de II. Alekszijt, Moszkva és egész Oroszország pátriárkáját ők sem ismerik el egyházi elöljárójuknak.
 
február 5.
08:08És II.
Egy készülő törvényjavaslat szerint a lengyelországi szükségállapot 1981-es bevezetésében részt vett katonatiszteket – tudatja egyik hírügynökségünk – lefokozzák közkatonává é s megfosztják minden katonai rendfokozatuktól. Esetleg még éjfélkor a vár fokán fel is lehet pofozni őket (copyright Péhovard).
 
február 3.
10:11Tanuljunk könnyen, gyorsan albánul!
Az új, nem egészen szuverén koszovói állam neve „albánul Kosova Köztársaság” – olvasom egyik napilapunkban. Eddig úgy tudtam, hogy az európai nyelvek túlnyomó többségében (angol, német, spanyol, francia, orosz stb.), ha ugyan nem valamennyiben, a latin „respublica” szó valamely változatát használják erre a fogalomra, és a mi magyar „köztársaság” szavunk üdítő kivétel. Nekünk még erre is van saját szavunk, akárcsak az „admirális”-ra a „tengernagy”. (Bezzeg a „szoftver”, a „hardver” és a „wellnessz”!) De nem, eszerint az albánok sem a latin szót használják, mi több, éppen tőlünk vették át a „köztársaság”-ot. Hurrá!
 
február 2.
09:47Keresztyének
Egy rádiónk honlapján ismerteti a washingtoni tudósító jelentését, amely szerint „Szili Katalin házelnök egy amerikai magyar iskola felállításának lehetőségéről is tárgyalt az Egyesült Államokban élő magyar közösség keresztyén vezetőivel...A római katolikus Mustos István atya mellett Vásárhelyi József püspök-helyettes és Kocsis Attila, az amerikai magyar református egyház képviselője vett részt a találkozón.” Úgy gondolom: a római katolikus atya kevéssé örül annak, hogy k e r e s z t y é n n e k nevezik, vagyis hogy a rádió a protestánsok használta (egyébként, ha jól tudom, csak a magyar nyelvben létező) elnevezést használta rá.
 
február 1.
11:24Johann Sebastian csomópontja
Igazán nem mondhatja senki sem, hogy nem becsülik meg Budapesten a zeneszerzőket. A Liszt Ferenc tér, a tucatnyi Erkel utca és tér, a Bartók Béla út, a Kodály körönd, a Weiner Leó utca után a XII. kerületben immár a második külföldi zeneszerzőről neveztek el közterületet. Az első a Beethoven utca, a második – legalábbis egy képes hetilapunk szerint – a Bach-csomópont. (Hacsak természetesen nem a magyarországi osztrák helytartó, Alexander Bach tiszteletére nevezték el.) Gratulálok!
08:10Akik előre látták a személyi kultuszt
Jevgenyij Halgyejről, a neves szovjet fotoriporterről közli egyik lapunk, hogy 1917-ben „Sztalinóban (ma Donyeck) látta meg a napvilágot”. Vagyis az ukrán település „városatyái” már az 1917-es forradalmak idején megsejtették, hoigy a bolsevikok egyik (nem is legfőbbek közül való) vezetője, Dzsugasvili olyan nagy ember lesz, hogy stande pityere el kell róla nevezni a várost. Egyébként: a települést 1924 előtt Juzovkának nevezték, 1924 és 1961 között volt Sztálino, azóta Donyeck. Halgyej viszont tagadhatatlanul ott született. És valóban 1917-ben.
 
január 31.
10:21Kollégák
„Megkérdezzük a meteorológus k o l l é g á t ...” – hallom egyik rádóink riporterétől. Nahát! És én még azt hittem, higy a rádiókban újságírók dolgoznak, nem pedig meteorológusok.
10:13Katonai vadászgépek
Cseh katonai vadászrepülőgépek kísértek Lengyelországba egy magyar polgári kisrepülőgépet – értesíti előfizetőit és azok olvasóit egyik hírügynökségeink. Tévedés, félreértés kizárva! K a t o n a i v a d á s z repülőgépek. A megkülönböztetés bizonyára azért szükséges, mert a nagyérdemű különben azt hiheti, hogy míg a polgári vadászgépeken vadászok ülnek, a katonai vadászgépeken határ- és hegyivadászok utaznak.
 
január 30.
08:26Pénz a széfben
Egy napilapunkban közölt városi legendában (szerzője viccnek nevezi) egy hölgy beállít a bankba azzal, hogy rengeteg pénzt szeretne elhelyezni a széfben. Ilyesmi azonban még egy viccben is csak agyalágyult személlyel történhet meg, aki ahelyett, hogy kamatoztatná a bankban a pénzét, még fizet is azért, hogy arra a páncélteremben vigyázzanak, ott, ahol pl. drága ékszereket, értékpapírokat őriznek.
08:21Doyenek
A magyar beatzene e g y i k doyenje – írja Illés Lajosnak szentelt nekrológjában egik napilapunk. Nagy örege a beatzenének lehet több is, de doyenje (rangidős tagja) egy testületnek, közösségnek – akárcsak anya – csak egy van. Éppen ettől doyen.
 
január 26.
17:03Nem minden elnök egyforma
Martti Ahtisaarit volt finn miniszterelnökként emlegeti egyik hírügynökségünk. Nos, Ahtisaari sokminden volt már életében, a többi között az ENSZ főtitkár-helyettese és finn külügyi államtitkár. Miniszterelnök azonban történetesen nem volt. Viszont 1994 és 2000 között ő volt Finnország köztársasági elnöke.
08:05Kedves Szabó úr
Természetesen a kötelező hittanoktatást megszüntető rendszer iskolája vétkének is lehet tulajdonítani a lakosság számottevő részének a felekezetekkel és a vallásokkal kapcsolatos tudatlanságát (amiből én legfőképpen azt hiányolom, hogy az európai kultúra egyik alappillérét, a Bibliát sem igen ismerik fiatalabb kortársaink), de ha valaki hivatásos tollforgató vagy a mikrofon mögé ül, vegye magának a fáradságot, és tanuljon meg néhány alapvető dolgot. Például azt, hogy egy plébánost lehet főtisztelendő úrnak szólítani, lehet plébános úrnak, vagy esetleg János atyának is. Egyik kereskedelmi rádiónk riporterétől viszont, aki műsorában egy plébánost kérdezett, azt hallottam, hogy riportalanyát „Kedves Szabó úr”-ak szólítja meg. Hát sokmindent lehet, de ezt nem!
Egyik hírügynökségünk minapi jelentésében pedig arról volt szó, hogy az Egyesült Államokban egy metodista lelkész odaadta a veséjét egy rabbinak, és most „mind a két egyházfi” jól van. A rabbi azonban nem egy egyház, hanem egy felekezet papja (bár ez utóbbi sem egészen pontos kifejezés), ám akit a szerző megnevezett, t.i. azt a személyt, aki a protestáns egyházközségekben működő egyházfi (azaz épületgondnok) megfelelője a zsinagógában, azt samesznek hívják. A lelkész és az egyházfi között pedig akkora a különbség, – hogy kollégáink számára világosabb legyen – mint mondjuk, a szerkesztő és a szerkesztőségi adminisztrátor között.
 
január 25.
08:32Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem...
Rendőrségi tudósítás egyik távirati irodánk „hírfolyamában”. Nyíregyházán a rendőrök egy felüljáró alatt in flagranti értek egy 40 éves férfit egy 38 éves, hét hónapos terhes prostituálttal. „A szerelmeskedő párt előállították.” Kapásból tudnék egy tucat hasonértelmű szót mondani arra, hogy mivel foglalkozott a pár, de a „szerelmeskedés” garantáltan nincs köztük.
 
január 24.
13:26Láttad már a kémet?
Kémsztoriként emlegeti egyik hetilapunk Alekszandr Litvinyenko meggyilkolását. Holott egy gyilkosság – bár kétségtelenül csúnya dolog – semmiképpen sem azonos idegen titkok kifürkészésével, tehát kémkedés kizárva. Elkövetője sem éppen az a kimondott gentleman, az utóbbiak ugyanis vajmi ritkán adják a fejüket bérgyilkolásra. Ám még így sem mutat semmi sem arra, hogy az illető kém lenne. Ami pedig az áldozatot illeti, ő az orosz belbiztonségi szolgálat szervezett bűnözés elleni részlegének tisztje volt, ami aztán végképp nem kém-munkakör. Viszont azt, hogy sztori, készséggel elismerem.
08:45Űrügyek
Manapság több tucat kém- é s felderítő műhold kering az űrben Föld körüli pályán – közli a világgal egyik hírügynökségünk. Ugyan tessék már elárulni: mi a különbség a kém- és a felderítő műhold között?
Ugyanez a hírügynökség egy másik anyagában arról az orosz-indiai mű b o l y g ó r ó l számol be, amely a tervek szerint 10 évig marad Föld körüli pályán. Félő azonban, hogy ha 100 évig várnak rá, akkor sem fog Föld körüli pályán keringeni. Lapunk zártakor ugyanis a tudomány még azt vallotta, hogy egy (mű)bolygó sohasem egy másik bolygó (adott esetben a Föld), hanem mindig egy nap körül kering. Ami a bolygó körül kering, azt (mű)holdnak nevezik.
08:37Így szerkesztünk mi
Olvasom egyik hírügynökségünk jelentésében, hogy a Fővárosi Bíróság egy magyar állampolgárt „10 évi fiatalkorúak börtönbüntetésére...ítélte”. Vajon milyen börtönbüntetése van a 10 évi fiatalkorúaknak? Ugyanennek a mondatnak a végén már arról értesülhetünk, hogy egy másik vádlottat felbujtóként, jelentős értékre, csoportosan elkövetett rablás bűntett miatt 7 évi f o g h á z büntetésre” ítélt a bíróság. Az általános iskolában ugyan nem tanítják, hogy mi a különbség a fogház (ahova rendszerint nem szándékosan okozott bűncselekmény miatt küldenek valakit) és a fegyház (a legszigorúbb fokozat) között, de aki bírósági tudósításra adja a fejét, annak nem árt tudnia.
Az anyagból ezen kívül hiányzik még egy névelő és egy rag is. De ez már végképp a szerkesztő lelkén szárad.
 
január 21.
09:43Madár – madár
Azt hallom az egyik kereskedelmi rádiónkban, hogy a környezetvédelmi miniszter felvilágosítást vár a berlini nagykövettől a szemétügyben. Elképzelhető persze, de furcsa. Mert igaz, a magyar kormány utasíthatja berlini nagykövetünket, hogy a helyszínen nézzen utána a dolognak, de az ilyesmit – mint belső, szolgálati utasítást – nem szokták nyilvánosságra hozni. Aztán kiderül, hogy Persányi valójában a budapesti német nagykövettől kér felvilágosítást. A különbség persze csekély. Az egyik személy a magyar kormány szolgálatában Berlinben székel, a másik a német kormány szolgálatában Budapesten. Viszont – és ebben a rádiónak vitathatatlanul igaza van – mind a kettő nagykövet.
 
január 20.
10:28Hát már mindent lehet csinálni az igekötőkkel?
Kóka b e t á m a d t a az áramiparban dolgozók kedvezményes tarifáját – írja egyik napilapunk publicistája. Szerintem ezt a szerkesztő csak azért engedhette át, mert éppen be volt b...va.
 
január 19.
10:19Tengerész a szívem, tengerész...
A nagy viharban léket kapott egy Antwerpenből Porugália felé haladó brit teherszállító hajó és oldalára dőlt. Erről a rossz hírről számol be egyik hírügynökségünk. De ne tessék elkeseredni, most jön a jó hír: a parti őrség helikopterrel kimentette a mentőcsónakkal menekülő 28 matrózt. Eszerint a kapitány, az első tiszt, a hajógépész, a fedélzetmester vagy vízbe fulladt vagy kiúszott? Ők ugyanis nem m a t r ó z o k , hanem – mint például a matrózok is – tengerészek.
10:15A szivattyúzó malom
A rendkívüli viharra készülve Hollandiában felfűtötték a világ legnagyobb gőzmalmát, hogy „adott esetben segítsen kiszivattyúzni a vizet az alacsonyan fekvő földekről” – jelenti egyik hírügynökségünk. Attól tartok, hogy egy malom (hajtsa bár gőzgép, szél vagy villanymotor) legfeljebb őrölni, darálni, hántani képes. Azt pedig vízzel vajmi ritkán teszik.
10:09Orvosi csoda
„Színes” (valójában nagyon is szomorú) hír egyik hírügynökségünk kiadásában. Egy brit iskolásfiú véletlenül lenyelt egy tollkupakot, az elzárta a légcsövét és a gyerek két nap múlva a kórházban meghalt. Vagyis két napig még lélegzés nélkül élt?
10:05Választás '36
Merőben új tényre derített fényt egyik kereskedelmi televíziónk, amelynek egyik népszerű műsorából megtudhattuk, hogy II. Erzsébet atyját, VI. Györgyöt 1936-ban v á l a s z t o t t á k királlyá. A műsorvezető azonban adós maradt annak közlésével, hogy ki választotta meg az uralkodót? Esetleg a lakosság népszavazás útján, vagy netán a parlament alsóháza? Ámbár persze a történelemben arra is volt már példa, hogy valaki valóban választás eredményeképpen foglalja el a trónt. Csakhogy a nemes lordok nem vonultak a Temze jegére királyválasztási célzattal.
09:56Közleg
Egyik bulvárlapunkban olvastam, hogy „félelmetes erejű trópusi vihar közleg hazánk felé”. Alapvetően persze nem a „közleg”-gel van bajom, hiszen axióma, hogy nincsen újság sajtóhiba nélkül. Az viszont meglepett, hogy – nyilván a globális felmelegedés hatására – már a Brit-szigetek is a trópusokra csúsztak fel. A szóban forgó vihar (Kirill) ugyanis ott keletkezett.
09:50A gróf előnevei
Az elmúlt napokban már többször értekeztem a nemesi előnevek helyesírása tárgyában. Mégis, úgy érzem, most vissza kell térnem erre a témára, mert egy olyan napilap cikkéről van szó, amely okvetlenül szükségesnek érezte, hogy Wass Albertet összes címeivel együtt emlegesse, így: „gróf Czegei és Szentegyedi Albert”. Hát kérem, ha már valaki annyira tiszteli a gróf predikátumait, tanulja meg, hogy a nemesi előnevet mindig kis kezdőbetűvel írják!
09:39Hol van Európa?
A címben feltett kérdésre eddig úgy feleltem volna, hogy Eurázsiában, annak nyugati fertályán. Amióta azonban egyik gazdasági napilapunkban arról olvastam, hogy egy új magyar légitársaság európai é s eurázsiai célpontok felé akar járatoknak indítani, elbizonytalanodtam.
 
január 18.
10:28Vegyelemzés kémikus módra
A Magyar Honvédség kész egy k é m i a i vegyelemző labort küldeni a pekingi olimpiára – vezette elő egyik közszolgálati televíziónk híradójának műsorvezetője. Köszönjük szépen a magyarázó jelzőt! Anélkül még azt hihettük volna, hogy a magyar hadsereg például egy filológiai vagy netán egy jogfilozófiai vegyelemző laborral akarja meglepni a 2008-as olimpia rendezőit.
10:20Apuska
Lukasenkóról, a fehérorosz diktátorról írja egyik napilapunk publicistája, hogy „bátyká”-nak emlegetik, és zárójelben közli az orosz szó magyar értelmét: „gazda”. Erre mondják azt, hogy aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul. Az orosz szó magyar jelentése ugyanis „papa”, „apuska”, esetleg „tata”. Volt ugyan egy diktátor, akit „Gazdá”–nak (oroszul: hozjain) emlegettek, de azt speciel nem Alekszandr Lukasenkónak, hanem Joszif Sztálinnak hívták.
10:13A majdnem-halál oka
Az ismert színész házaspár válásáról beszámolva egyik bulvárlapunk azt írja a férjről, hogy „még az évvégi ünnepek előtt csak annyit mondott: az ő hibájából felborult házasságukba egy kicsit mind a ketten belehaltak”. Hát ha ez igaz, akkor ezt a házasságot már régen fel kellett volna bontani, hogy nagyon ne haljanak bele. Nem inkább a házasság f e l b o r u l á s a az, amibe egy kicsit belehaltak?
10:07Ó, én nem így képzeltem el a rendet
Az elmúlt években több százezer pap hagyta ott a r e n d e t – magyarázza egyik kereskedelmi rádiónk munkatársa, hogy miért fontolgatja a Vatikán a papi nőtlenség eltörlését. Aki egyházi ügyekben megnyilatkozik, annak nem árt tudnia, hogy miféle szerzetek is a világi papok (tudniillik ha eltörlik is a cölibátust, csak az ő számukra), és hogy aki nem szerzetes, mint ők, azok nem is tagjai valamely rendnek, tehát nem is hagyhatják ott.
10:01Pont fordítva
Udmurtföldön járt egyik napilapunk munkatársa. Egyébként érdekes riportjában az „udmurt” után zárójelben megjegyzi: „a szovjet terminológiában votják”. Éppen ellenkezőleg: a szovjet időkben kezdték hivatalosan használni az udmurtokra azt a szót, amellyel maguk azonosítják magukat. Ajánlom a szerző figyelmébe a Nagy Szovjet Enciklopédiát, amelyben ez olvasható: „Votjákok – az udmurtok elnevezése a forradalom előtt”.
 
január 17.
09:43Csekély értelmű megemlékezések
Részletes megemlékezést továbbított egyik hírügynökségünk Alexander Milne-ről, a csekély értelmű medvebocsról, Micimackóról szóló gyermekkönyv szerzőjéről születésének 125. évfordulóján 2006. január 15-én. Ám úgy látszik, a szerkesztőségben úgy vélték, hogy ez nem elég, mert másnap, január 16-án kiadtak ugyanebből az alkalomból egy még hosszabb méltatást a jeles angol íróról.
Hogy miért kellett két évfordulós anyag is Milne-ről, aki a tetejében nem január 15-én és nem is 16-án, hanem 18-án született?
Hogy mondta Micimackó? „Sohase lehessen tudni ezeknél a méheknél!”
09:31Nem nyomoz, jósol
A fenti címmel olvastam interjút egy képes hetilapunkban egy jósnővel, aki kártyát vetett és abból nemcsak azt mondta meg, hogy az eltűnt és addig hiába keresett személyt megölték, hanem azt is, hogy a gyilkosságot anyagi érdekből követték el, a holttestet tóba dobták, tehát a rendőrségnek ott kell keresnie.
Ezek szerint a rendőrségnek eleve fölösleges olyan keserves és néha eredménytelen dologgal foglalkoznia, mint a nyomozás, hiszen a hölgy öt lapot húz a kártyából és a rejtély máris meg van oldva. Mellékesen szólva, a hulla hollétét „tudó” személyt legfeljebb l á t n o k n a k lehetne nevezni. A j ó s ugyanis azt mondja meg, hogy kit és hol f o g n a k megölni.
 
január 15.
11:12A dicső baleset
Elhalasztják a hejcei szlovák repülőbalestnek emléket állító emlékmű felavatását – adta hírül egyik kereskedelmi rádiónk. Nem a baleset á l d o z a t a i n a k emelnek emlékművet?
11:10Fából csaknem vaskarika
Várható-e megközelítő konszenzus ebben? – teszi fel a kérdést a tőzsdei árak mai emelkedését prognosztizáló elemzőnek egyik kereskedelmi rádiónk munkatársa? Én úgy gondolom, hogy a konszenzus nem lehet sem többségi, sem megközelítő, sem elsöprő, csak egyszerűen: konszenzus. Vagyis 100 százalékos egyetértés. Különben nem beszélhetünk konszenzusról.
11:06Síeljünk napokat!
Egyik hírügynökségünk beszámolója szerint a 2005-2006-os idényben hazánkban 95 volt a s í e l h e t ő napok száma. Napokat lehet enni (bár az is jobbára csak a múltban volt divatban), de hogy síelni is lehet őket, az számomra novum. Olyan hosszadalmas és nehéz lenne kiírni, hogy „síelésre alkalmas napok”?
11:02Gróf Sarko, az arisztokrata
„Apja, Nagy-Bocsai Sárközy Pál magyar arisztokrata” – olvasom egyik napilapunkban a francia jobboldal immár hivatalos elnökjelöltjéről. Csakhogy: 1. Arisztokrata a főnemes, vagyis a báró, a gróf stb., ezzel szemben Nicolas Sarkozy apja nem volt az, hanem közönséges nemes. 2. Ennek a dzsentri apának (és fiának) a nemesi előneve a nagy-bocsai, és a nemesi előnevet kis kezdőbetűvel kell írni. Ugyanúgy, mint például – az utóbbi időben sokat emlegetett – néhai kisbarnaki Farkas Ferencnek is. Ma egyik napilapunk publicisztikájában végre így, kis kezdőbetűvel írja a szerző, aki viszont a jelek szerint nem tudja, hogy nem lehet valakit pusztán a nemesi előnevén emlegetni. Ez olyan, mintha például csupán udvardiként emlegetnénk Kossuth Lajost vagy nagybányaiként Horthy Miklóst.
 
január 12.
16:34Pápa mínusz 2
XIV. Benedekről ír egyik hetilapunk. Ám én úgy emlékszem, hogy miután a konklávé pápává választotta, Joseph Ratzinger a XVI. Benedek nevet vette fel. Lehet, hogy azóta lefokozták? Netán visszaminősítették?
08:52Ki ül a bársony(árnyék)székben?
Egyik hírügynökségünk, majd egyik napilapunk ismételten a konzervatív árnyékkormány védelmiminiszter-jelöltjeként emlegeti Liam Foxot, aki elégedetlen Magyarország katonai kiadásaival. Nemigen hiszem, hogy az úgynevezett árnyékkormánynak egyáltalán lennének miniszter-jelöltjei, ám ha vannak is, Fox képviselő nem az, hanem az árnyékkormány védelmi minisztere. Ez a jogi értelemben nem létező brit testület ugyanis nem más, mint a mindenkori ellenzék kvázi kabinetje, amelynek az egyes tárcák ügyeivel foglalkozó, azoknak jelenlegi vezetőit és tevékenységét opponáló tagjai, akik, ha pártjuk majdan kormányra kerül, beülhetnek a megfelelő bársonyszékbe. És csak ilyen értelemben miniszterjelöltek.
 
január 11.
08:33Nevenincs bűnözők
Vannak az újságírásnak elemi szabályai. Például, hogy megnevezzük azt, akiről egy írás szól. (Kivéve természetesen, ha ezt a törvény vagy az etikailag kötelező diszkréció tiltja, például, ha az illető egy bűnügy kiskorú elkövetője, vagy áldozata, vagy olyan személy, akinek ügyében még nem született jogerős ítélet.) Ezzel szemben egyik hírügynökségünk tegnap két különböző anyagában olyan, súlyos bűncselekményekért sokévi börtönre ítélt személyről is nevük említése nélkül számolt be, akiknek ügyében már jogerős ítélet született. Azt bezzeg nem felejtette el jelenteni a hírügynökség (méghozzá ugyanaznap), hogy nem Bács-Kiskun megyében, hanem Fort Campbellben (USA, Kentucky állam), nem nyolc évi fegyházra, hanem kilenc havi börtönre ítélték a 21 éves Juston R. Graber „specialistát” és közlegénnyé fokozták le. Nyilván nevelési célzattal, a hazai közönség okulására számolt be erről a magyar hírügynökség.
08:18Rusztem maga volt ő II.
Gémesi György gödöllői polgármester tiltakozott Demszky Gábor budapesti főpolgármesternél a HÉV-bérletek árának jelentős emelése ellen. Az utóbbinak más az elképzelése a dologról. „Ezt m a g a a főpolgármester közölte Gémesi György gödöllői polgármesterrel levélben...” – olvasható egyik hírügynökségünk anyagában. Vagyis: Gémesi verje a fenekét a padlóhoz, mert abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a megszólított nem egy beosztott tisztviselőt bízott meg azzal, hogy válaszoljon a neki címzett felvetésre, hanem m a g a válaszolt neki. Levélben.
08:07Szjarhej, a fehérorosz
Forrástól és fordítótól függően, meglehetős következetlenséggel nevezi egyik hírügynökségünk (de a lapok többsége is) hol Szjarhejnek, hol Szergejnek Szidorszkij belorusz (belarusz, fehérorosz) miniszterelnök nevét, mint ahogyan az államfő is hol Aljakszandr Lukasenka, hol Alekszandr Lukasenko. El kellene döntenünk, hogy melyik átírást használjuk. Elvben kétségtelenül a Szjarhej, illetve az Aljakszandr, illetve a Lukasenka volna a helyes, mert fehérorosz nyelven ezt így írják, illetve ejtik ki, és nem latin betűs írásról lévén szó, a fonetikus transzkripció a helyénvaló. Viszont van két ellenérv: 1. Már megszoktuk az Alekszandr Lukasenko féle átírást. 2. Maga az említett, fehérorosz államfő létére nemigen beszéli az államnyelvet, a fehéroroszt, és a nemzeti televízióban, de mindenütt másutt is következetesen oroszul beszél. Akkor pedig miért ne írjuk át nevét úgy, mintha orosz lenne?
Elismerem, hogy vitatható a dolog. Szerintem csak az nem vitatható, hogy mindig egyformán kellene írnunk a nevét.
Egyébként pedig azt is el kellene döntenünk, hogy az állam neve magyarul Belarusz, Belorusszia vagy Fehéroroszország és lakója (meg nyelve) belarusz, belorusz vagy fehérorosz?
07:55Tényváltozó legenda
Átváltozó legenda címmel ír egyik napilapunk egy bizonyos Vera von Lehndorffról, aki 1939-ben született és akinek, amikor ő hároméves volt, atyját kivégezték a Hitler-ellenes Stauffenberg-összeesküvésben való részvételéért. 1939+3=1942. Olyan éber azonban még a Gestapo sem volt, hogy már 1942-ben leleplezzen és kivégeztessen egy összeesküvőt azért, ami (a Stauffenberg-féle Hitler elleni merénylet) csak 1944 július 20-án fog megtörténni.
 
január 10.
08:22Brutális cím
„Brutális ámokfutás RTL Klub módra” – olvasom egy hírportálon egy cikk címét. Aztán átfutom magát a cikket is, amelyból kiderül, hogy az RTL Klub nézettsége az elmúlt héten jócskán maga mögött hagyta a TV2-ét. A cím alapján azt hittem, hogy száguldása közepette az előbbi kereskedelmi csatorna brutális eszközökkel gyilkolta az útjába kerülőket, ám kiderül, hogy szó se róla! Egyszerűen arról van szó, hogy ez a csatorna jobb, vagy legalábbis nagyobb érdeklődést kiváltó műsorokat sugárzott, mint a másik. Már ez is ámok?
08:14Célkeresztben
Meglepő szófordulat egyik napilapunkban: „A királyi pár legkisebb gyermekét nem először állítják a célkeresztbe, hogy helyes úton jár-e.” Kérem szépen, akit célkeresztbe állítanak, attól semmit sem kérdeznek, azt lelövik.
08:03Ki hinné? A plébános katolikus!
„Lemondott egy krakkói katolikus plébános is” – közli címében egyik napilapunk. Ez az igazi lelkiismeretes tájékoztatás! Ha ugyanis nem tüntetnék fel külön az ügynökmúltja miatt önként távozó egyházi férfiú felekezeti hovatartozását, az olvasó még azt hihetné, hogy Krakkóban egy protestáns, netán egy muzulmán plébános mondott le.
 
január 9.
11:57Navigare necesse est
Lebukott egy ukrán teherszállító gép legénysége Norvégiában, mert ittasan akartak felszállni. „A hajózó tiszt és a rádiós tiszt is az őrizetbe vettek között van” – olvasható egyik hírügynökségünk jelentésében. A baj itt az „és”-sel van. Tudniillik a rádiós is hajózó tiszt, akárcsak például az első tiszt. A hajózó állománynak ugyanis tagjai mindazok, akik repülőgép-fedélzeten teljesítenek szolgálatot és közülük mindazok tisztek, akik a pilótafülkében dolgoznak. A „navigátor”-t (mert nyilván róla van szó) nem szabad szó szerint lefordítani, mert lám, ilyen félreértéshez vezet.
11:50Óvakodjunk az emberiességtől!
Óvakodjunk bizony, mert az emberiesség bűn, aminek elkövetéséért bíróság elé állíthatnak bennünket. Legalább is ez következik egyik hírügynökségünk jelentéséből, amely arról számol be, hogy Szaddám Husszeint „emberiességi bűnök” miatt ítélték kötél általi halálra. A bűn, amelynek elkövetését a nemzetközi jog is büntetni rendeli, természetesen nem maga az emberiesség, hanem az, amit az e l l e n követnek el. Különben már valamennyi szeretetszolgálat ellen per folyna. (Egyébként szerintem jobb fordítás lenne az e m b e r i s é g elleni bűncselekmény.)
11:40Ne essünk túlzásokba!
Az olajcsap elzárása apropóján egyik napilapunk arról értesíti olvasóit, hogy eddig napi 135 ezer tonna kőolaj érkezett a Barátság olajvezetéken Magyarországra. Tessék ezt összeszorozni 365-el és akkor kiderül, hogy Százhalombattán évente 50 millió tonna kőolajat finomítanak, ami a tényleges mennyiségnek – ha jól számolom – a jó hatszorosa. Lehet, hogy a szerkesztőségben a hordót (159 liter) tévesztették össze a tonnával?
 
január 8.
10:20Sziget csak egy van!
Rövid idő leforgása alatt már másodszor hallottam (ezúttal egyik közszolgálati televíziónk híradójában) a Szahalin-sziget e k -et emlegetni. Holott ez egyetlen, méghozzá jókora sziget: csaknem 1000 km hosszú, területe Magyarország területének a háromnegyede. Maradjunk ennyiben!
08:53Rövid ideig elnökjelölt
Wesley Clark nyugállományú tábornok „2004-ben egy rövid ideig demokrata párti elnökjelölt is volt” – röppenti világgá a szenzációt egyik hírügynökségünk. Ez azért szenzáció, mert eddig a világ úgy tudta, hogy a Demokrata Pártnak 2004-ben csak egyetlen elnökjelöltje volt: John Kerry, akit pártja július 29-én, bostoni kongresszusán választott meg elnökjelöltjének. Rajta kívül 2004-ben sem rövidebb, sem hosszabb ideig senki más nem volt a demokraták elnökjelöltje, mint ahogyan az Egyesült Államokban a két nagy pártnak máskor sincsenek rövidebb ideig elnökjelöltjei, hanem mindig csak egy van: pártkongresszusi jelöltté választásától az elnökválasztás napjáig. Az igaz, hogy 2004-ben Wesley Clark neve is felmerült, mint lehetséges demokrata elnökjelölté, meg is próbálkozott azzal, hogy pártja őt jelölje, de nem sikerült neki.
08:39Állítólag
Dmitro Firtas, az egyik leggazdagabb ukrán üzletember irányítja állítólag a háttérből az Emfesz nevű magyarországi vállalatot – írja egyik napilapunk. Ugyanez a Firtas – megint csak állítólag – közel áll Ukrajna új elnökéhez, Viktor Janukovicshoz. Ezzel szemben Ukrajna elnöke nem új: több, mint két éve választották meg. És igaz ugyan, hogy Viktor, de nem Janukovics, hanem Juscsenko. Viszont nem állítólag, hanem bizonyíthatóan.
 
január 5.
16:25Megdöntött cárizmus
Egyik napilapunk hétvégi mellékletében így kezdődik egy cikk: „Ha 1917-ben Lenin nem dönti meg a cárizmust...” Álljon meg a menet! Amikor a februári (polgári-demokratikus) forradalom megdöntötte a cárizmust, Lenin Svájcban szívta a jó hegyi levegőt. Ő is csinált ugyan egy forradalmat, de egy háromnegyed évvel később (októberben, sőt az új időszámítás szerint novemberben), amikor a cárizmusnak már nyoma sem volt. Vigasztalja viszont a szerzőt, hogy a cárizmust így vagy úgy, de vitathatatlanul megdöntötték. Ezt senki sem vonja kétségbe.
 
január 4.
07:27Melyek
Egy hírügynökségi jelentésből: „Hat súlyos sérültje van a balesetnek, melyek közül két személyt mentőhelikopterrel szállítottak Budapestre.” Hát akkor döntsük el: kik sérültek meg a balesetben? Ha ugyanis „személyek”, akkor feltehetőleg emberek, ha viszont ”melyek”, akkor bizonyára – nem.
07:23Hova vezet a tárgyeset hiánya?
Egy ismert történész írja egyik napilapunkban: „Egy bonyolult történelmi helyzetben a modern korban istentelen emberek igen gyakran irtottak ki embereket tömegesen (örmények, ukrán parasztok, vajdasági és kárpátaljai magyarok, tuszik stb.)”. Természetesen a vajdasági és a kárpátaljai magyarok sem angyalok, természetesen az örmények és az ukrán parasztok között is vannak istentelen emberek, de hogy ők tömegesen irtottak ki embereket, méghozzá igen gyakran, arról eddig nem tudott a történelemtudomány.
07:18Nabucco
Hosszabb vitaműsor egyik kereskedelmi rádiónkban a Gazprom magyarországi hatásáról, politikai lehetőségeiről. A műsorvezető a többi között részletesen beszél a Nabucco nevű, az orosz földgázt majdan a Balkánon át szállító vezeték tervéről, szóvá teszi, kár érhet-e bennünket amiatt, hogy a vezetékrendszer elosztója nem Magyarországon, hanem Szerbiában lesz. Az állítólagos tények sorolásába csak egy egészen apró hiba csúszott: a Nabucco nem orosz, hanem közép-ázsiai földgázt fog szállítani, Oroszorság megkerülésével, Oroszország ellenére, a Gazprom konkurenciájaként. Szeretem a jól felkészült műsorvezetőket.
 
január 3.
09:20Kis tévedés
Zsidó vallási szokásokat ismertet egy fényképalbum apropóján egyik napilapunk munkatársa. A többi között arról számol be, hogy szombat esténként a zsidó család egybegyűlik az ünnepi asztalnál. A tévedés mindössze 24 óra, mindenesetre kisebb, mintha valaki azt írná, hogy a karácsonyfa-gyertyákat december 26-án este gyújtják meg. A vallásos zsidó család ugyanis p é n t e k e n este, az ünnep kezdetekor ül a terített asztalhoz, nem pedig szombaton este, amikor az ünnep „kimegy”.
09:13Rossz bemondás
Egy új rádió főszerkesztője a Vasárnapi Újság egykori bemondója lesz – értesülhet az olvasó egyik napilapunk publicisztikájából. Hát nem egészen! Az új főszerkesztő a Vasárnapi Újságnál is főszerkesztő volt, „annak ellenére”, hogy az rádióműsor, amelyben olykor „bemondanak”. Az állítás ugyan nem sértő, hiszen a bemondó sem akárki: a közrádió már jó ideje felsőfokú végzettséget és idegennyelv-tudást követel meg bemondóitól, mindamellett egy rádióműsor főszerkesztőjét bemondónak minősíteni kb. olyan, mint egy nyomtatott napilap főszerkesztőjét kiadóhivatali menedzsernek titulálni.
07:59Kockázatos játék
A németországi játékfejlesztőkről adott ki terjedelmes anyagot egyik hírügynökségünk január 2-án. A sztori kétségtelenül érdekes, ám van egy apró baja: csaknem pontosan ugyanezt (előfordul benne, hogy három egymást követő mondat szó szerint megegyezik) már olvashattuk egyik – és nem is éppen kis példányszámú – napilapunk tavaly december 21-i számában.
07:55Aki a jövőbe lát
A mentők számára ez volt az év legnehezebb éjszakája – hallottam egyik kereskedelmi rádiónkban január 2-án. Amiből az következik, hogy kollégánk már most tudja: 2007-ben egyetlen éjszaka sem lesz nehezebb ennél. Bravó!
 
december 31.
09:34Éves összesítés
A most véget érő évben a következő orosz tulajdonneveket írták el legtöbbször a magyar sajtóban makacs következetességgel:
Alexander, Alekszander. Helyesen: Alekszandr.
Anasztaz. Helyesen: Anasztasz.
Dimitrij. Helyesen: Dmitrij.
Ljubljanka, Ljubjanka. Helyesen: Lubjanka.
Ludmilla. Helyesen: Ljudmila.
Osztyapenko. Helyesen: Osztapenko.

És hogy legyen egy spanyol szó is:
commandante. Helyesen: comandante.


 
december 28.
08:28Szokás szerint leköszönt
Meglepő közlés egyik napilapunkban a most elhúnyt Gerald Ford elnökről: „Az amerikai szokások szerint, amikor leköszönt az elnökségből, maga szabályozta temetésének részleteit.” A bibi ott kezdődik, hogy az amerikai szokások szerint az elnök nem köszön le, hanem kitölti mandátumát. A bírósági eljárással fenyegett Richard Nixon esete kivételnek számított e szokás alól. Ő ugyanis még időben leköszönt, hogy el ne ítéljék. Éppen ennek köszönhetően lépett helyére alelnöke, Gerald Ford, aki 895 napig regnált a Fehér Házban, majd miután 1976-ban elveszítette az elnökválasztást Jimmy Carterrel szemben, 1977. január 20-án, a kötelező hatalomátadás időpontjában, egyetlen nappal sem előbb vagy később, annak rendje és módja szerint távozott a Fehér Házból. Tehát természetesen nem köszönt, vagyis nem mondott le. És ez a második, a fő bibi.
 
december 27.
10:114/3
Bizonyára kiváló újságíró, de matematikából –a szerkesztővel és a korrektorral együtt – alighanem megbukna egyik napilapunk tokiói tudósítója, akinek az alábbi tény(?)közlését olvashatjuk a lapban: „A lakosság kétharmada vallja buddhistának, míg másik kétharmada sintó vallásúnak magát.” Hja kérem, nagy ország, sokan laknak benne.
 
december 22.
10:23Akinek a kokain és a speed volt az élete
Barátnőjének és tulajdon gyermekének gyilkosa egyik bulvárlapunk szerint emígy nyilatkozott: „Nagyon sok alkoholt ittam, kokaint és speedet is bevettem. Ők voltak az életem, nagyon szerettem őket.” Hát igen, ilyen az igazi drogos: a kokain és a speed az élete, nagyon szereti őket.
10:19Kim Il Sung
A fentnevezett észak-koreai személyiségről olvashatunk egyik hírportálunkon. Szilárd meggyőződésem, hogy száz olvasóból jó esetben is legfeljebb ketten-hárman tudják, hogy a nálunk Kim Ir Szen néven ismert vezér neve angol átírásban Kim Il Sung. Bizonyos vagyok benne, hogy az anyag szerzője (fordítója) nem tartozik az említett kettő-három közé, és fogalma sem volt róla, hogy kiről van szó. Különben nem így írta volna le.
10:14Szociálárulók Moszkvában
Joszip Broz (a későbbi Tito marsall) a 20-as években Moszkvában élt és a Szocialista Internacionáléban dolgozott. Ezt a megdöbbentő leleplezést egyik hírügynökségünk röpítette világgá. A Szovjetunióban ugyanis a 20-as években nemes egyszerűséggel „szociál-árulónak” bélyegeztéka szociáldemokratákat és nemzetközi tömörülésüket, a Szocialista Internacionálét. Hogyan kerülhetett hát volna a szovjet fővárosba a szervezet és hogyan dolgozhatott volna ott a jugoszláv kommunista? Itt csak egy magyarázat lehetséges: Tito a moszkvai székhelyű K o m m u n i s t a Internacionáléban dolgozott. Ami – ismerjük el – nem egészen ugyanaz.
10:06Tárgyilagos tudósítás
„A Tanácsköztársaság bukását követően a szociáldemokraták közutálatnak örvendtek.” A k ö z -t mindenképpen túlzásnak tartom, de ha egy történész – hiteles korabeli dokumentumok alapján – erre a következtetésre jut, talán elgondolkozom rajta. Ám amikor egy hírügynökség egy évfordulós anyagban bizonyításra nem szoruló, magától értetendő tényként jelenti ezt ki, akkor bizony a forrás pártatlanságán gondolkozom el.
10:00Eisenhower
Egyik rádiónkban azt hallottam, hogy a Pentagon erődemonstrációja keretáben a Perzsa-öbölbe irányította „az Eisenhowerről elnevezett cirkálót”. Egy cirkáló azonban bizonyosan kevés az erő demonstrálásához. A rejtély nyitja: az Eisenhower hadihajó nem cirkáló, hanem repülőgép-hordozó. A kettő között alig kisebb a különbség, mint egy pisztoly és egy ágyú között.
09:53A borostyánszoba titka
Kalinyingrádban (a volt Königsbergben) a régészek egy földalatti folyosóra bukkantak. Egyesek feltételezik, hogy ott, az állítólag egy kastélyba vezető folyosóban rejtőzhet a német csapatok által elhurcolt orosz borostyánszoba, amelynek a második világháború végén nyoma veszett és amelyet azóta is keresnek. Pontosabban – mint egyik hírügynökségünktől megtudhatjuk – lehetséges, hogy „a hatvan esztendeje fél Európa tucatnyi színhelyén keresett königsbergi borostyánszoba a kastély szakaszokra tagolt folyosóiban található elrejtve”. Igen ám, csakhogy mitől königsbergi a borostyánszobáról nevezetes Katalin-kastély, amelyet az orosz cárok – talán kifogásolható módon, de – nem Kelet-Poroszországban, hanem a Szentpétervár melletti Carszkoje Szelóban építtettek fel?
09:34Kézjegy
Magyar-román megállapodást írtak alá Bukarestben a határátlépés új rendjéről – tudósít egyik hírügynökségünk. A tudósítás következő mondata szerint a dokumentumot a román belügyminiszter és a bukaresti magyar nagykövet l á t t a e l k é z j e g y é v e l. Kérdésem: melyik állítás az igaz? Tudniillik az aláírt megállapodás hatályos (bizonyos szint fölött még ratifikálják), ám ha a felek képviselői csak kézjegyükkel látják azt el (vagyis nem aláírásukkal, csak a szignójukkal), az csupán azt jelenti, hogy a dokumentumot parafálták, vagyis hogy a továbbiakban hivatalos aláírásra váró szöveget lezártnak, véglegesnek ismerték el.
09:26Fegyvernem? Még mindig nem!
Éppen a napokban tettem szóvá, hogy egy kollégánk összetévesztette a katonai szolgálatokat a haderőnemekkel. Nos, most egy másik, az egyik hírügynökségénél dolgozó kollégánk akadt, akinek ezzel a terminológiával gyűlt meg a baja. Ő fegyvernemnek nevezi az amerikai légierőt, holott az sokkal több annál: h a d e r ő nem.
09:23A nevenincs főigazgató
Leváltották a hévízi gyógyfürdő és reumakórház főigazgatóját, Vancsura Miklóst. A nevét azonban csak egyik napilapunk tudósítójának írásából tudhatjuk meg. A leváltásról – egyébként meglehetős részletességgel – beszámoló hírügynökség ugyanis elfelejti megemlíteni a nevét, csupán a beosztását (pontosabban: a volt beosztását) nevezi meg. Namármost, azt talán még az újságíró iskolákon sem kell külön tanítani, hogy akiről írok, azt megnevezem, kivéve, ha neve elhallgatására különleges ok van: rendőrségi vagy bírósági eljárás folyik vele szemben, de még nincs jogerős ítélet, kiskorú, valamely ügyben sértett az illető stb. Az adott esetben azonban sem ez, sem az nem áll fenn, azt leszámítva, hogy a leváltott főigazgató vaószínűleg sértve érzi magát, de a szó jogi értelmében bizonyosan nem sértett. Tisztelem a személyiségi jogokat, de ilyen alapon egyetlen riportalanynak a nevét sem lehetne megemlíteni.
08:56Ki volt nagybányai?
Nem a művésztelepen élt festőkre gondolok, hanem Horthy Miklósra, teljes nevén vitéz nagybányai Horthy Miklósra. Akinek a „nagybányai” nemesi előneve volt, amelyet kis kezdőbetűvel kell írni és amelyen (per „nagybányai”) természetesen senki sem emlegeti. Mindez egy másik vitéz, nevezetesen kisbarnaki Farkas Ferenc apropóján jutott eszembe. Őt ugyanis a legfrissebb botrány, a nyilasokat kiszolgáló tábornok vezérezredesi rendfokozatának helyreállítása kapcsán az újságok, a rádiók eleinte következetesen „Kisbarnaki”-ként emlegették, mintha ez lett volna a vezetékneve. Aztán végre valaki figyelmeztethette az üggyel visszatérően foglalkozó hetilap szerkesztőit, hogy ez nem stimmel. A lap azonban csak annyit értett meg ebből, hogy az előnevet kis kezdőbetűvel kell írni, mert az újság legfrissebb számában már így írja, de változatlanul nem „Farkas”-nak, hanem „kisbarnaki”-nak nevezi. Mintegy családi névként tehát, de – íme a változás – kis kezdőbetűvel. Kis magyar abszurdum.
 
december 20.
10:41Protestáns plébános
Plébánosnak nevezi egyik napilapunk levélírója Ted Haggardot, aki azonban a legkevésbé sem egy katolikus egyházközség élén álló lelkész, hanem az Amerikai Evangéliumi Keresztyének Szövetségének elnöki tisztét töltötte be, amikor erkölcsbotránya miatt lemondani kényszerült. Vitatható persze, hogy a szerkesztő belejavíthat-e egy olvasói levélébe, hiszen a vélemény szent. De a tények is azok.
07:26Szolgálatok
Az amerikai katonai szolgálatok vezérkari főnökeit említi jelentésében egyik hírügynökségünk. Ezeket a „szolgálatokat” (szárazföldi hadsereg, légierő, haditengerészet, tengerészgyalogság) úgy hívják magyarul, hogy h a d e r ő n e m e k .
 
december 19.
09:24Klasszikus példa
A Kalasnyikov-múzeumról szóló riportjában „automata gépfegyvernek” nevezi a szerző az AK-47-et. Ezen a példán lehetne tanítani, hogy mi az a tautológia. A gépfegyvert nevezik ugyanis idegen szóval automata fegyvernek.
09:22Magyarosan!
Angolosan távozott az ismert tévés műsorvezető egy tévéműsorból, ahol zsűrielnökként szerepelt és ahol kifigurázták – tudatja egy bulvárlapunk. A továbbiakban megtudjuk, hogy hősünk „csapot-papot maga mögött hagyva kivonult”. Aki azonban angolosan távozik, az éppenséggel csöndben, köszönés, de botrány nélkül hagyja el a terepet. Attól tartok, hogy H. H. távozása nagyonis magyar módi volt.
 
december 18.
07:53Élet a halál földjén
Elnézést, ha néhai Betlen Oszkár könyvének címét orozom el e szösszenet címeként. De mire gondoljon az ember, amikor az egyik bulvárlapban a „Még drágább a pestiek élete” cím alatt ezt az alcímet olvassa: „A temetésért is többet kell fizetniük”? Vagyis az élőket temetik el?
07:48Ők már akkor tudták...
Száz esztendeje született Leonyid Iljics Brezsnyev, mégpedig – mint egyik hírügynökségünk anyagából megtudhatjuk – az ukrajnai Dnyeprodzerzsinszkben. Ezt nevezem! Az ukrajnai városatyák tehát már 1906-ben tudták, hogy 11 évvel később győz egy forradalom, amelynek egyik vezetője Feliksz Dzerzsinszkij lesz, és ennek megfelelően keresztelták át településüket. (A város neve egyébként egészen 1936-ig Kamenszkoje volt.)
 
december 17.
10:59Lengyel technikai csoda?
Lech Kaczynski lengyel elnök egy, nem a nyilvánosságnak szánt kijelentését a mikrofon tudtán kívül rögzítette – értesülhet az olvasó egyik napilapunkból. Én, mint öreg rádiós, már sokféle mikrofonnal dolgoztam, de olyannal, amely hangrögzítésre is alkalmas, még nem találkoztam. A mikrofon ugyanis arra való, hogy a hangrezgéseket elektromos rezgésekké alakítsa át a hang nagy távolságra való továbbítása vagy erősítése céljából. A hangot viszont magnetofon vagy másfajta hangrögzítő rögzíti. Hacsak a lengyelek nem találtak fel valami minőségileg újat...
 
december 14.
08:56Rágalom
Nem akarom a napilap nyakába varrni, mert nem saját agyszüleménye: a h a z u g r á g a l m a t az Egészségügyi Minisztérium közleményéből idézi. Eszerint tehát a minisztériumot kevésbé bántotta volna, ha tevékenységét i g a z rágalommal illetik?
 
december 12.
08:40Átívelés
Negyven éven átívelő XIX-XXI. századi családregény, amely az első világháború idején fejeződik be – így jellemez egy magyar regényt egyik napilapunk szerzője. Én eddig úgy tudtam, hogy az első világháború már a XX. század elején befejeződött. Arról nem is szólva, hogy a XIX. századból a XXI.-be való átíveléshez nem negyven, hanem minimum 101 év szükségeltetik.
08:36Mérgezés
Azt hallom egyik kereskedelmi rádiónk műsorvezetőjétől, hogy a rendőrség felkérte a Földművelési Minisztériumot: a nyomozás érdekében ne adjon több információt az é t e l m é r g e z é s r ő l . Tehát a M.E.G.A. már nemcsak átcimkézi a lejárt szavatosságú termékeket, hanem – bizonyára elirigyelve Litvinyenko környezetének tagjait – meg is mérgezi a forgalomba kerülő ételt? Segítség!
 
december 10.
20:32Egyszer volt, sosem volt
„A múlt század nagy háborújában – állítja egyik napilapunk szerzője – a német katonai hírszerzés, az Abwerh tiszti hullát vetett a partra, hamis haditervekkel.”
Először is, nem Abwerh, hanem Abwehr, másodszor, nem a katonai hírszerzés vetette partra a tiszti hullát, hanem a tenger, harmadszor és legfőképpen: nem az Abwehr, hanem a brit katonai titkosszolgálat híres akciója volt ez, amint az Ewen Montagu A sosem volt ember című könyvében (Táncsics, Bp. 1969) is olvasható.
V. ö.: Moszkvában Volga autókat osztogatnak. Nem egészen, mert nem Moszkvában, hanem Leningrádban, nem Volgákat, hanem Zaporozseceket és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak.
 
december 9.
10:54Öntevékeny szomszédok
Bűncselekményről számol be egy hírügynökségi jelentés alapján egyik napilapunk. „Az esetről a rendőröket a szomszédok értesítették, akik forró nyomon megkezdték az adatgyűjtést és a tanúkutatást.” Nem értem, hogy egyáltalán mi szükség volt a rendőrség értesítésére, ha – mint a hírből kitűnik – maguk a szomszédok indultak el forró nyomon és kezdték meg az adatgyűjtést és a tanúkutatást?
10:49Sanda gyanú
Azt állítja egyik napilapunk tudósítója, hogy a moszkvai magyar kereskedelmi kirendeltség épülete 8-12 milliárd dollárt ér. Bár soha sem foglalkoztam ingatlanbecsléssel és lakóházakat meg szállodákat kizárólag a Capitaly (Monopoly) nevű játékban vettem és adtam el, mégis az a sanda gyanúm, hogy itt nem milliárdokról, hanem csak milliókról van szó. Ami alig ezerszeres nagyságrendbeli különbség.
Egyébként éppen ma olvastam a neten egy hírt arról, hogy New Yorkban az 5. (Fifth) Avenue és az 53. utca sarkán 1,8 milliárd dollárért cserélt gazdát egy 41 emeletes felhőkarcoló. Közismert persze, hogy Moszkva ma a világ egyik legdrágább városa. De ennyivel?
 
december 8.
19:46Csodaegyetemisták
Doktori disszertációjukon dolgozó egetemi hallgatókról mesélt egyik kereskedelmi televíziónk riportere az esti híradóban. Olyasmi már fordult elő, hogy egy csodagyerek 18, vagy akár 16 éves korára is elvégezze az egyetemet, és már 20-22 éves doktorról is hallott a világ. De diplomája már annak is volt. A riporter nyilván PhD-hallgatóra (régebbi nevén: aspiránsra) gondolt. De akkor miért nem azt mondta?
19:40Baktérium a vérben
Négy csecsemő vérében találtak baktériumokat a Szent János Kórház koraszülött osztályán – riogatta nézőit egyik kereskedelmi televíziónk esti híradója. Szeretném látni azt a csecsemőt, vagy felnőttet, netán tv-riportert, akinek vérében nem nyüzsögnek a baktériumok.
09:23Temető
Alekszandr Litvinyenko utolsó útjáról beszámolva egyik napilapunkból arról értesülhet az olvasó, hogy az ex-biztonsági tisztet a Highgate-temetőben helyezték örök nyugalomra. „Itt van eltemetve egyébként Marx Károly is” – teszi hozzá a londoni tudósító. Csak volt. Hamvait ugyanis hosszú évtizedekkel ezelőtt átszállították az NDK-ba és ott temették újra.
09:18Talpak
Hat ló vontatta ágyútalp a k o n viszik Puskás Ferenc koporsóját – hangzott el egyik rádiónk hírműsorában. Baj van a számokkal! A ló ugyan valóban hat, de e g y koporsót csak e g y ágyútalpon lehet vinni.
 
december 7.
08:13A lónak négy lába van, az ötödikkel botlik
A 168 óra c. hetilap Levélhullás rovatában jelent meg az alábbi levél. Mivel nincs szkennerem, ide másolom:
„Kulcsár István cikkében a következő mondatot olvasom: „És persze Hillary Clinton elsöprő győzelme New Yorkban nyilvánvalóan növeli a szenátor asszony esélyét arra, hogy másfél év múlva sikeresen szálljon harcba pártja elnökjelöltségéért, esetleg éppen a szenátus most megválasztott afrikai-amerikai tagjával, az illinoisi Barack Obamával szemben.” Nos, az egyébként kitünő cikkben Kulcsár István tévedett: Barack Obama illinoisi szenátor nem most nyert, hanem két évvel ezelőtt, amikor elnökválasztás is volt. Emlékszem is, ahogy ünnepelték, ugyanakkor Kerry hívei pedig búslakodtak. Illinois államban ugyanis az idén nem volt szenátusi választás. Mindez ellenőrizhető az alábbi linken: tpp:/www.cnn.com/ELECTION/2006/pages/results/Senate. Kiss Bálint, Szeged.”
Ellenőriztem. A levélírónak igaza van.
 
december 6.
09:04Bankrablás után igyon viszkit!
Azt mondja egyik közszolgálati televíziónk riportere, hogy Ambrus Attila (nem a blogoló!) onnan kapta a Viszkis nevet, hogy sikeres akciói után, azokat megünneplendő mindig felhajtott egy pohárka viszkit. Nos, kolléganőnket (és a szerkesztőt) megcsalta a memóriája. Mint még vagy néhány százezren emlékszünk rá, Ambrus a bankrablások e l ő t t , mintegy erő- vagy bátorsággyüjtésként itta a nemes nedűt. De kétségtelenül mindig viszkit.
09:00Száguldó madár
A jövő év decemberétől szabad madárként száguldhatunk egészen Sevilláig – lelkendezik egyik rádiónk hírmagyarázója a schengeni övezet bővítéséről szóló hír kapcsán. Nem ellenőriztem a Brehmben, de attól tartok, hogy a száguldó madár abba a kategóriába tartozik, amelyről azt mondja a költő, hogy „az oly madár igen ritka”. Ámbár kivétel talán akad azért. Például a strucc. Az azonban vajmi ritkán száguldozik Európában.
 
december 5.
13:17Némileg elavult adatok
A „kiszáradóban lévő” – ezt a jelző használja egyik napilapunk a Kaszpi-tengerre. Ennek pontosan az ellenkezője igaz. A Kaszpi-tenger vízszintje ugyan ingadozik, és három-négy évtizeddel ezelőtt valóban voltak olyanok, akik a kiszáradását jósolták, de 1977 óta éppen az ellenkező jelenség mutatkozik. Azóta a Kaszpi-tenger szintje 3 méterrel emelkedett, aminek következtében számos település és üzem került víz alá. Szakállas volt a forrás (vagy a szerző memóriája).
08:20Gyorsposta
November 30-án a BRFK felderítő osztályának munkatársai megállítottak egy gépkocsit, amelynek kesztyűtartójában több ezer extasy tablettát találtak – adta hírül egyik t á v i r a t i irodánk december 4-én délután. Mit mondjak, elég lassú távirat! Bár az is lehetséges, hogy négy napig tartott, amíg a rendőrök megszámolták a tablettákat.
 
december 4.
09:33Bugyiügyek
Britney Spears bugyija, pontosabban éppen, hogy a fehérnemű hiánya sehogyan sem hagyja nyugodni egyik bulvárlapunkat, töbször is visszatér rá. De úgy látszik, nemcsak a lapot izgatja a téma, hanem a színésznő válófélben lévő férjét is, aki a hölgy extravagáns magatartására hivatkozva próbálja megkapni a felügyeletet közös gyermekeik felett. Britney Spears a hét végén számíthat rá, hogy a gyámhivatal emberei meglátogatják, úgyhogy nem árt – véli a bulvárnalp – ha kimossa a bugyiját. Nem értem az összefüggést. Lehet, hogy a gyámhivatal emberei szexelni jönnek a művésznőhöz?
09:27Jé!
Som Lajos nem tudja végigkoncentrálni a próbákat – olvasom az egyik bulvárlapban. Jé, hát a „koncentrálni” újabban tárgyas ige lett?
09:25A hajtó
Egyik bulvárlapunk tudatja, hogy Roger Moore megérkezett Budapestre és a repülőtérről a Hilton szállodába h a j t o t t. Hajtani azonban csak a kocsis, a sofőr és legfeljebb a Darmol szokott. Ha már ezzel a régies kifejezéssel élünk, akkor: h a j t a t o t t.
09:22Szigetek
Egyik napilapunk beszámolója szerint egy parlamenti képviselőnek azért nem jó a miniszterelnök által küldött meghívóban szereplő dátum, mert abban az időben hivatalos úton az Azovi-szigeteken lesz. Igen ám, de az Azovi-tengerben nincsenek szigetek. He leszámítjuk a raccsolást, mint hibalehetőséget, akkor nem marad más hátra: a képviselő az Azori-szigetekre utazik.
 
december 3.
19:54Coitus non olet?
Azt kérdezi nézőitől a kereskedelmi televízió, hogy helyeselnék-e a dugóadó bevezetését. Úristen! Nem elég az ingatlanadó, még ez is? Vespasianus római császár az utcai illemhelyeket adóztatta meg, mondván: a pénznek nincs szaga, de hogy a dugást is az APEH ellenőrizze!...
 
december 2.
10:43Szlogen
Egyik kereskedelmi rádiónk óránként vagy még gyakrabban kiáltja világgá a magát kaseroló szlogenjét: „Objektív és tárgyilagos”. Aztán tessék már megmondani, mi a különbség az objektív és a tárgyilagos között?!
10:40A tilosban kakálnak?
Alcím egy kerületi újságunk első oldalán: „Sokan illegálisan vagy szabálytalanul ürítenek”. No comment.
 
december 1.
21:09Szovjet vád
„Nem lehet fenntartás nélül nevetségesnek tartani azt a szovjet vádat, hogy Litvinyenkót valamelyik nyugati titkosszolgálat gyilkolta meg” – állítja egyik hetilapunk szerzője. Azt hiszem, még a tudományos előrelátás legvakbuzgóbb marxista-leninista hívei sem merték azt állítani, hogy egy vádat másfél évtizeddel magának a bűncselekménynek az elkövetése előtt előre lehet látni. A Szovjetunió pedig néhány hét híján éppen 15 esztendeje szűnt meg létezni. És azóta senki sem fogalmazhat meg s z o v j e t vádat.
21:01Menetelés
Mao Ce-tung és a magyar kormányküldöttség 1959. évi találkozóját idézi fel egyik hetilapunk.
„Beijinget akkor még Pekingnek mondtuk” – emlékezik a szerző. Megnyugtathatom: még ma is Pekingnek mondjuk.
A magyar delegáció útjára egyébként – a szerző szerint – „tíz évvel a Nagy Menetelés után” került sor. Lehetséges, sőt, egészen bizonyos, hogy nagy volt az a menetelés, a történelem azonban mégiscsak H o s s z ú menetelésként tartja számon. És nem tíz, hanem huszonnégy évvel előzte meg az 1959. évi látogatást. A Hosszú menetelés 1935-ben ért véget.
20:51Neve: A Szökött Rab
A Katonai Ügyészségről szökött rab históriájával kezdte híradóját egyik kereskedelmi televíziónk. Két riport is foglalkozott a szökés részleteivel, a szökevény felkutatását célzó akcióval, a budapesti közlekedés emiatti megbénulásával. Nyilatkozott fegyintézeti illetékes, gépkocsivezető, a helyszínről jelentkezett riporter. „Hősünket” azonban a televízió kizárólag „a szökött rab”-ként emlegette. Azaz, bocsánat, kétszer az is elhangzott, hogy „a férfi”. Ha nem néztem volna utána nevének a neten, máig is azt hihetném, hogy A Szökött Rab a neve.
Pótlólagos, dec. 2.-iki bejegyzés: Olyan ez a Tamás Imre Zoltán, mint a totemállat, amelynek nem szabad kimondani a nevét. Egyik kereskedelmi rádiónk híradásában elhangzott, hogy még mindig nem találták meg, de keresik. Kit? Hát természetesen név nélkül: „a szökött rabot”. Igaz, a változatosság kedvéért itt a „38 éves elítéltként ” és ”a fogolyként” is emlegették.
10:12Világhír az utca közepén
„San Franciscóban a világhírű villamos az utca közepén áll meg” – véli egyik hetilapunk cikkírója. A Csendes-óceán parti nagyvárosban valóban jár villamos, de 1. a lehető legközönségesebb villamos és nem világhírű, 2. nem az utca közepén áll meg. A világhírű villamos (a Vágy villamosa) egy másik amerikai városban, New Orleansban jár. Ami pedig San Franciscóban valóban világhírű és valóban az utca közepén áll meg, az nem villamos, hanem cable car. Eltérően az előzőtől, amelyet saját villamos motorja hajt meg és amely áramszedőről kapja az áramot, a cable cart a kövezet alatt elhelyezett drótkötél húzza, ennél fogva nincs is saját motorja és áramszedője..
08:50Polihisztor
„Korunk modern polihisztora” – mondja Lindsay Lohanról egyik napilapunk képes mellékletének szerzője. A hölgy volt már modell, színész, énekes és dalszöveget is írt. Mindez nagyon dícséretes és valóban a művésznő sokoldalúságát tanúsítja. De polihisztornak, még korunkban és még modernnek is mégis csak az nevezhető, aki a t u d o m á n y o k (pl. a biológia, a fizika, a csillagászat, a matematika) számos ágának művelője.
 
november 30.
20:07Furcsa hiánycikk
Egyik közszolgálati televíziónk híradójának műsorvezetője egy riport felvezetésében felháborító tényként adta elő, hogy Magyarországon e pillanatban nincs tetanusz, az alatta futó felirat pedig ugyancsak azt közölte, hogy tetanuszhiány van. Hála Istennek, ha így van! Ezt már én teszem hozzá. A tetanusz ugyanis súlyos betegség, és hiányának normális ember csak örülhet. Ha a műsorvezető netán a tetanusz o l t ó a n y a g hiányára gondolt, akkor azt kellett volna mondania. A kettő között csak annyi a különbség, mint például a gyermekbénulás és a Sabin-csepp (vagy – gyengébbek kedvéért – az influenza és az influenzaoltás) között.
19:59Egy biztos: szövetségi
A KGB feldarabolása után megalakult a Szövetségi Biztonsági Szolgálat és a Szövetségi Kémelhárító Szolgálat – magyarázza el olvasóinak egyik napilapunk. A baj csak az, hogy Szövetségi Kémelhárító Szolgálat nevű szervezet sohasem létezett, ma sem létezik Oroszországban. A kémelhárítással egyébként a Szövetségi Biztonsági Szolgálat foglalkozik.
10:20Érték
„A legnagyobb érték az ember – idézte saját mottóját Markovics Béla”, olvasom egyik napilapunkban. Lehet, hogy M. B. összetéveszti magát J. V. Sztálinnal? A rengetegszer idézett (és a gyakorlatban a saját maga által milliószor semmibe vevő) szállóige ugyanis a néhai generalisszumusztól származik. Persze, legyünk igazságosak: azért másnak is az eszébe juthatott. Nagy szellemek, ha találkoznak...
 
november 29.
13:48Diszkrét hírügynökség
A Szegedi Ítélőtábla emberölés büntettének kísérlete miatt jogerősen elítélt egy férfit. Egyik hírügynökségünk erről szóló, szokatlanul hosszú, 9 (!) bekezdésből álló tudósításában egész részletesen szerepel minden apróság. Még a táblabíróság sajtótitkárának a nevét is megtudjuk belőle. Csak azt nem, hogy kit ítéltek el. Az ő nevét a jogerős ítélet ellenére a hírügynökség diszkréten elhallgatta.
Dehát nincs ezen mit csodálkoznunk, hiszen amikor ugyanaznap ugyanez a hírügynökség arról számolt be, hogy betörtek az APEH elnökének budapesti, II. kerülti lakásába, akkor az elnök nevét is elhallgatta. Nyilván a személyiségi jogaira való tekintettel...
13:41Hát maga megbolondult, hogy mindent kétszer mond?
„Egyéges hálózatba szerveződött és a Juventus Rádióval működik együtt a dél-aföldi térség hét rádiója” – jelentette egyik hírügynökségünk Békéscsabáról hétfőn. „Újabb nyolc helyi adót kapcsolt be hálózatába a Juventus Rádió” – jelentette ugyanez a hírügynökség budapesti forrás alapján kedden, 25 órával az első közlemény után. A második anyagot kiadó turnusvezető nyilván abból indult ki, hogy ismétlés a tudás anyja.
08:20Három a magyar igazság?
Még csodálkozunk azon, hogy nálunk egyetlen kérdésben sem lehet konszenzusra jutni? Tegnap tettem szóvá a blogomban, hogy egyik napilapunk az Egészségügyi Minisztérium politikai államtitkárának nevezi Horváth Ágnest, egy rádiónk pedig közigazgatásinak. Legújabban viszont egyik hírügynökségünk a tárca szakállamtitkárának nevezi őt. Holott a jelenlegi felállásban sem politikai, sem közigazgatási államtitkári poszt nem létezik. Szakállamtitkári ugyan létezik, de Horváth Ágnes nem az, hanem egyszerűen á l l a m t i t k á r. Várom a negyedik variánst.
 
november 28.
10:33Székhely
Budapestre teszi át székhelyét a FAO – tudatja cikke címében egyik napilapunk. Természetesen szép lenne, de sajnos nem igaz. A FAO (az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete) továbbra is Rómában marad. Ami Pestre jön, az a szervezet európai és közép-ázsiai egyik regionális központja, amely ugyanolyan, mint például a dél-kelet-ázsiai Bangkokban vagy a dél-amerikai Santiago de Chilében. Mindez egyébként magából a cikkből is kiderül.
10:27A levegőt szállítják?
Aranyos sajtóhiba: Nemzetközi Légszállítási Szövetségnek nevezi az IATÁ-t egyik hírügynökségünk. Vagyis tagjai a levegőt szállítják. De nem is tenném szóvá, ha négy bekezdéssel lejjebb az IATA Nemzetközi Légiszállítási Szövetségként szerepelne az anyagban. De nem, addigra a neve már Nemzetközi Légifuvarozók Szövetségére változik.
10:22Milyen államtitkárok vannak?
Egyik napilapunk politikai államtitkárnak nevezi Horváth Ágnest. (Megjegyzem, alig néhány napja egyik rádiónkban meg közigazgatási államtitkárként hallottam emlegetni.) Ugyanebben a napilapban olvastam előző nap arról, hogy a kormányzat most mérlegeli: felülbírálva a nemrégiben kialakított, jelenleg érvényes helyzetet, amelyben egy-egy minisztériumban – a szakállamtitkárokat leszámítva – csak egy („az”) államtitkár van, visszaállítja a politikai és a közigazgatási államtitkári posztot. Talán hasznos lenne visszatérni ahhoz a valaha kötelezőnek tartott és betartott szabályhoz, amely szerint az újságíró azzal kezdte a napot, hogy figyelmesen elolvasta a saját újságját. (Azután – de ezt már a fiatal kollégák végképp nem fogják elhinni nekem – a többit is legalább átfutotta.) Akkor legalább az ilyesmi kiküszöbölhető lenne. Hát még ha nemcsak a riporterek, hanem a szerkesztők is olvasnák saját lapjukat...
10:08Dr. Ugyanaz
Az izraeli hadsereg operációs és hadműveleti részlegéről ír egyik hetilapunk. Nem kell katonai szakértőnek lennünk, hogy tudjuk: a kettő ugyanaz. Pontosabban, a Katonai lexikon szerint: „operáció – a hadművelet köznyelvben (helytelenül) használt megnevezése”.
09:53Ügyes!
Egyik napilapunk egy könyvsorozatot hirdet. A szöveg – becsületszavamra! – a következő: „Akciós ár a teljes sorozatra: 14 kötet 16 könyv áráért!” Hogyan mondta a viccben Kohn bácsi? Ügyes!
És ha már a hirdetéseknél tartunk. Ugyanaz a napilap közli egy utazási iroda ajánlatait, de olyan takarékosan, mondhatnám, smucig módon kiporciózva a hirdetései felületet (erről természetesen nem a szerkesztőség tehet), olyan kicsiben, hogy a betűk még szemüveggel is csak nagyon bajosan olvashatók. Két lehetőség közül választhatunk: vagy nagyítóval olvassa az ember, vagy egy másik utazási iroda ajánlataival él.
 
november 27.
08:32Középső és fertőzés
Egyik napilapunk londoni tudósítója beszámol arról, hogy egy angol bulvárlap azt állítja: tudja a merénylő (Litvinyenko gyilkosa) nevét, de jogi okokból középső neve alapján, csak Igorként emlegeti. Szomorú, de Igor nem lehet valakinek a középső neve, mert az keresztnév. Angolszászoknál, de inkább csak az ameriakaiknál szokás, hogy a szülők egy második keresztnevet (középső nevet – middle name) is adnak gyermekeiknek, amelyet azok rövidített formában használnak. Például Franklin D. (Delano) Roosevelt, vagy: John F. (Fitzgerald) Kennedy. Az oroszoknál kategorikusan nem létezik második keresztnév. Van viszont apai név (angolul: patronym), például – hogy perverz példákat használjak – Iljics vagy Visszarionovics. Ezt hívhajták, ha akarják, a maguk módján középső névnek (middle name) az angolszászok, ám az Igor akkor is csak keresztnév lehet.
A tudósítás egyébként Alekszandr Litvinyenko sugárf e r t ő z é s é v e l kezdődik. A fertőzést tudvalévőleg kórokozók terjesztik, viszik át egyik emberről a másikra. Ha morbid akarok lenni, azt mondhatom: Litvinyenkót bizonyára polónium baktériumokkal fertőzték meg. A disszidens volt állambiztonsági tiszt, ha egyáltalán igaz, sugárb e t e g s é g b e n halt meg.
 
november 26.
08:0715 millió
Azt mondja egyik vidéki tv-stúdió vezetője egyik közszolgálati televíziónkban, hogy a Kárpát-medencében 15 millió ember él. Ez sajnos nagyon nem stimmel. Hiszen a szlovákokkal, a románokkal, az ukránokkal (ruszinokkal), szerbekkel stb. együtt vagyunk vagy 25 millióan is. Vagy lehetséges, hogy kollégánk csak a Kárpát-medencében élő magyarokra gondolt? Akkor viszont még 13 millió is csak bajosan jön ki. Még lélekben is.
 
november 24.
08:59Hol az eleje?
Ercsi közelében egy gépkocsi „jobb első elejével elütött” egy asszonyt – jelenti egyik hírügynökségünk. Eszerint a szóban forgó gépkocsinak jobb h á t só e l e j e is volt, hiszen különben nem lett volna szükség a pontosításra.
08:57Idegen nyelvek
Egyik hírügynökségünk pályázatot hirdet moszkvai tudósítói állásra. Mint az erről az újságokban megjelent felhívásból kitűnik, a feltételek között szerepel két idegen nyelv tudása, amelyek közül az egyiknek világnyelvnek kell lennie. Tehát az is jelentkezhet, aki akár például spanyolul és norvégul (vagy: franciául és törökül) beszél. Sok éves tapasztalatom alapján állíthatom: Moszkvában az sem árt, ha a tudósító oroszul is tud.
 
november 22.
10:27Ki van(nak) zárva
Meglepő állítás egyik hírügynökségünk anyagában: „1945 januárjában Sopronban és Szombathelyen még zsidó fiatalokat zártak ki a középiskolából származásuk miatt.” Meglepő azért, mert a zsidó fiatalokat közvetlenül a német megszállás kezdete után, tehát 1944 tavaszán zárták ki Magyarország-szerte a középiskolákból. Arról nem szólva, hogy a szóban forgó zsidó fiatalok – ha egyáltalán még éltek – 1945 januárjában jobbára Auschwitzban tartózkodtak, nem pedig a nyilas uralom alatti Sopronban és Szombathelyen.
10:21Még egy rendőri mulasztás?
Talán rosszallóan, talán helyeslően, talán csak a tényt közölve írja egyik napilapunk, hogy a Kertész Imre könyvét illegálisan nyomtató és terjesztő személyek ügyében „a rendőrség nem emelt vádat”. Elég különös lett volna, ha megteszi. Vádat ugyanis csak az ügyészség emelhet.
 
november 21.
11:50Elvándorlási hivatal
A malmői e l v á n d o r l á s ü g y i hivatalban bizonyára negatív döntés születik a magyar romák svédországi jövőjét illetően – jelenti a helyszínről egyik napilapunk kiküldött tudósítója. Bár én nem jártam Malmőben, mégis megkockáztatom, hogy az ottani b e v á n d o r l á s ü g y i hivatal mutat ajtót a menedékjogot kérelmezőknek. Elvándorlási hivatalt legfeljebb Pécsett vagy Mohácson lehetne felállítani.
11:46Elkésett főhajtás
„Károly herceg fejet hajtott \'56 emléke előtt” címmel közöl öt hasábos londoni tudósítást egyik napilapunk arról a megemlékezésről, amelyen többek között Károly herceg és Camilla hercegnő, Margaret Thatcher, Solti György özvegye stb. is részt vett, és amelyen Sebestyén Márta énekelt, Vásáry Tamás zongorázott stb. A tudósítás részletes, szakmai szempontból kifogástalan, csupán egyetlen baja van: erről az eseményről h a t nappal korábban már ugyanilyen részletességgel hírt adott egy másik napilapunk, továbbá az MTI, és az utóbbi anyagát átvéve a többi magyar lap is. Ezt a tudósítást – és ez az internet, a távbeszélő korában elég meglepő – nyilván kengyelfutó hozta a a távoli szigetről. Vagy esetleg galambposta, de akkor a galambot útközben eltérítették.
11:34Pont az ellenkezője, kérem tisztelettel!
Az FSZB-t (a Szövetségi Biztonsági Szolgálatot) az „orosz h í r s z e r z é s n e k” nevezi egyik napilapunk. Sokadszorra teszem szóvá: a hírszerzést az elhárítással összetéveszteni nem kisebb tévedés, mint a betyárt összetéveszteni a pandúrral.
11:31Nyakig a vagdalt húsban
India minden szomszédjával f as í r t b a n van – olvasom nem minden csodálkozás nélkül egyik napilapunk publicisztikájában. Ennek a szónak az ilyetén való (f a s é b a n van helyett) használatával az idegen szavak helytelen használatát szokták kigúnyolni. (V. ö. „nem akarom e x k u z á l n i magam” helyett: „nem akarom e x h u m á l n i magam”.) Miután azonban ilyesmire célzás sincs a cikkben, amely különben sem humoros írás, hanem – mint említettem – külpolitikai publicisztika, kényteken vagyok azt hinni: szerzője valóban arra utalt, hogy a dél-ázsai ország szomszédaival együtt nyakig ül a vagdalt húsban.
11:22Történelmi hitelesség
Szergej Hruscsov és David Eisenhower találkozójáról beszámolva egyik napilapunk tudósítója az előbbiről azt írja, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártja egykori főtitkárának fia. Valóban a fia, csakhogy a kedves papa – ellentétben azzal, ahogyan a magyar sajtó manapság rendszeresen „előlépteti” – nem fő-, hanem első titkára volt, és nem a Szovjetunió Kommunista Pártjának, hanem a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának. Ez nem szőrszálhasogatás, hanem számottevő különbség. Egy pártfőtitkárt ugyanis (amilyen pl. Ceausescu vagy később Kádár is volt), a pártkongresszus választ meg és válthat csak le, míg a központi bizottság titkárát a központi bizottság választja és – mint történt például Hruscsov esetében – ez a testület válthatja is le.
Ugyanennek a tudósítának a szerzője említi „a szovjet államfő szerepét betöltő Bulganyint”. E helyről üzenem: Bulganyin nemcsak, hogy nem töltötte be az államfő szerepét, de nem is volt az. Szovjet m i n i s z t e r e l n ö k volt.
 
november 20.
13:32Jogfosztott papok
„Rómában pap csak eskethet” – olvasom egyik napilapunk tudósításának címében. A szövegben aztán szó esik cölibátusról, egy megnősült püspökről, egy akupunkturista (figyelem, új magyar szó!) asszonyról, bizánci ritusú katolikus ukrán lelkészekről és még sokminden másról, de amit a cím ígér, arról nem. Mindamellett a címből egyértelműen az következik, hogy az olasz fővárosban egy pap nem misézhet, nem gyóntathat, nem temethet, csak eskethet.
13:23Nem ott hullik
Egyik hetilapunk szerzője idézi a – szerinte – hruscsovi mondást: „Ahol faragnak, hullik a forgács”. Majdnem. Az orosz közmondás ugyanis úgy szól, hogy „ahol irtják az erdőt, röpködnek a forgácsok”. Akinek pedig a kedvenc mondása volt, az nem Hruscsov, hanem közismerten Sztálin. A többi stimmel.
13:20Reflektoros aknamező
Egyik hetilapunk szerzője szerint Barlay István, a későbbi író 1956 végén egy reflektoros aknamezőn átbotorkálva jutott el Ausztriába. Hát hogy ki volt-e világítva akkoriban fényszórókkal a határ, azt nem tudom biztosan (bár kétlem), de hogy a tiltott határátlépést megakadályozni hivatott aknazárat 1956 nyarán felszedték, azt igen. Akit bővebben érdekel a téma, annak figyelmébe ajánlom Zalka Miklós Aknamező című művét.
13:16Félelmetes Mercedes
Hadászati célokra kialakított Mercedes látható egy kiállításon – egyik hetilapunk szerint. Hadászati célokat elérni, azaz például egy egész hadművelet sorsát eldönteni, egész hadosztályokat, hadtesteket megsemmisíteni azonban – ha ehhez egyetlen eszköz áll csak rendelkezésre – jó esetben is csak egy hidrogénfegyverrel lehet, nem pedig egy személyautóval. A szóban forgó Mercedest nyilván k a t o n a i célokra alakították át. Ami távolról sem mindegy.
09:41A nagykövet asszony úr
Egy katonai hetilapunk fényképes tudósításban számolt be arról, hogy Tokovicz József ezredes, az USCENTCOM első magyar összekötő tisztje kitüntetést vett át a budapesti amerikai nagykövetségen April H. Foley úrtól. Az April ugyan lehetne akár férfinév is, de az Egyesült Államok új magyarországi nagykövetéről, April H. Foley asszonyról éppen eleget írtak az utóbbi időben a magyar újságok. Aki pedig még azokat sem olvasta, annak is elegendő lett volna a közölt fényképre pillantania, és számára is csalhatatlanul kiderült volna, hogy a kitüntetést átnyujtó személy – hölgy.
09:34Távollétében bebörtönözték
„Támadják Horthy tisztjét” címmel számolt be egyik napilapunk a kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes rendfokozatának visszaállítása körüli ügyekről. Mindenekelőtt: Farkas Ferencnek a „kisbarnaki” a nemesi előneve volt, tehát kis kezdőbetűvel írandó. Nem egészen értem, miért nevezi az újság Horthy tisztjének, mert bár a tábornok eredetileg valóban Horthy Miklósra esküdött fel, de aztán Szálasi Ferenc nemzetvezetése idején léptették elő a vezérezredesi rendfokozatba, akkor (1944. október 23-án) nevezték ki elhelyezési (kitelepítési) kormánybiztossá, majd 1944-ben Szálasi honvédelmi minisztere, Beregfy Károly nevezte ki a Németországba kivont honvédség parancsnokává, vagyis vitathatatlanul a Horthy uralmát megdöntő nyilas uralom idején ért karrierje csúcsára. Az sem stimmel a rövidke írásban, hogy Farkasnak a HM RB (rehabilitációs bizottság) adta vissza vezérezredesi rendfokozatát. Erre a nevezett testületnek joga sem lett volna, ezt a köztársasági elnök tette a honvédelmi miniszter előterjesztése alapján. És végül: nem egészen felel meg a valóságnak az azt állítás, hogy a tábornok „később a kommunista rezsim üldözöttje, foglya volt”. A kommunista rezsim ugyanis Magyarországon ülte torát, kisbarnaki Farkas Ferenc viszont 1945 elejétől folyamatosan, megszakítás nélkül Nyugat-Németországban élt. És bár in contumatiam el lehet ítélni valakit, távollétében fogságban tartani meglehetősen körülményes dolog.
09:15A leghülyébb kérdés
Én már sok ostoba kérést hallottam pályatársaimtól, de mind között rekord lehet az, amelyet egyik közszolgálati televíziónk riportere tett fel a minap. Telefonon utolért egy, a jobb élet reményében, a munkanélküliség és a nyomor elől menekülve, néhány napja Svédországba érkezett középkorú magyar roma férfit és – némi rejtett kárörömmel – a következő kérdést szegezte neki: „Beszéli a nyelvet?”
09:11Erőszakmentes rabló
Egyik napilapunk címében egy olyan férfiről ír, aki „nappal bújt, éjszaka rabolt”. Izgalommal vártam a véres erőszakról szóló leírásokat (rabolni ugyanis annyit tesz, mint erőszakkal, fenyegetéssel elvenni valakitől értéktárgyait), ám kiderült, hogy az illető csak éppen gazda nélkül álló vikendházakat fosztogatott. Ami persze ugyancsak nem szép dolog, de azért nem rablás. A kettő között meglehetősen nagy a különbség. A büntetési tételekben is.
 
november 17.
08:09Örökös szenátor
Egyik napilapunk hírt ad egy konferenciáról, amelyen jelen volt Tom Lantos s z e n á t o r. A hiba visszaköszön, de nagyon! Gazdag ember volnék, ha annyi ezresem lenne (lehetőleg persze USA-dollárban), ahányszor azt láttam, hogy Lantos képviselőt szenátornak titulálja valamelyik magyar újság. Ez valamiért így került be a köztudatba, és onnan kiirthatatlan, vagyis nálunk Lantos örökös szenátor. Persze mit akarunk egy olyan országban, ahol némely képviselő is szenátornak írja alá magát?!
 
november 16.
12:32Nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal...
Egyik közszolgálati televíziónk műsorvezetője az esti híradóban elmondja, hogy magyar családok utaztak Svédországba és politikai menedékjogot, valamint munkavállalási engedélyt akarnak ott kérni. A felvezetett anyagban aztán a svédországi tudósító világosan elmagyarázza, hogy bár politikai menedékjogot e családok valószínűleg nem kapnak, munkavállalási engedélyre magyar állampolgárnak eleve nincs szüksége Scédországban. A híradó végén a műsorvezető megismétli a főbb híreket és ismét elmondja, hogy a családok munkavállalási engedélyt akarnak kérni.
12:13Szinonimák és eufemizmusok
Mázlim van ezekkel a szóismétlést elkerülendő használt szinonimákkal. Harmadik, egymást követő napon bukkantam megint egy szép példányra. Egyik hírügynökségünk arról számol be, hogy a rendkívül enyhe időjárás miatt nem tudnak téli álomba merülni a medvék Szibériában, noha normális körülmények között a t e n y e r e s - t a l p a s o k ilyenkor már aludni szoktak. Tenyeres-talpasnak viszont embert, többnyire nőt szokás nevezni, a medve legfeljebb t á n y é r t a l p ú lehet. És az sem annyira egy hírügynökségi anyagban, mint inkább Sebők Zsigmond gyerekkönyveiben.
Az időjárás azonban nemcsak a medvékkel, hanem a nyulakkal is k i b á n t – olvasható ugyanebben a hírügynökségi anyagban. Namármost elbánni lehet valakivel, de kibánni – nem. Hacsak nem úgy érti a szerző, hogy kib...ak vele. Mert akkor esetleg elmegy viszonylag szellemes eufemizmusnak, olyannak, mint például a „kibabrál” vagy a „menj a pitvarba”. De megint csak nem egy hírügynökségi anyagban.
 
november 15.
09:49Besült közlések
Egyik napilapunkban arról olvasok, hogy a várpalotai lőtéren besültek az aknavetők, hogy két aknavető gránát meghibásodott. Azután arról olvasok, hogy egy vállról indítható páncéltörő rakéta tűnt el. A kettő természetesen nem ugyanaz, az újság azonban, amelyben ezt is, azt is olvastam (méghozzá két, egymás alatti cikkben) – ugyanaz.
09:45Hol a Mall?
Egyik napilapunk tudósítója beszámol róla, hogy Martin Luther King emlékművet kap „a Capitolium és a Fehér Ház előtt elterülő nemzeti emlékparban, a washingtoni Mallon”. Néha már magam is attól tartok, hogy a kákán is csomót keresek, de akkor sem tudom megállni, hogy ne jegyezzem meg: a Mall nem a Fehér Ház e l ő t t , hanem a h á t a m ö g ö t t terül el.
09:41Képes hadsereg
Egyik napilapunk képaláírásából megtudhatjuk, hogy „több pénz kellene az expedíciós képes hadseregre”. Én már hallottam képes újságról, képes beszédről, sőt, még emberek képes feléről is, de vajon milyen lehet egy képes hadsereg? Remélhetőleg nem egy mindenre képes hadseregre gondolt a szerkesztőség...
09:3817 nap a vitorlán
Egy megszállott magyar kis vitorlásával világkörüli útra indult. Ennek során – mint egyik hírügynökségünk beszámol róla – kikötött az Ibériai félsziget „egyik legdélibb csücskén”. Ám mielőtt azt kérdezném a szerkesztőtől, hogy a félszigetnek hány legdélibb csücske van, hadd kérdezzem meg tőle illő tisztelettel: hogyan értsük azt, hogy hősünk 17 napot töltött a vitorlán? Mert azután már ezt is tartalmazza a tudósítás.
09:34Nem mese ez, gyermek!
Éppen tegnap tettem szóvá a hibás vagy éppenséggel ostoba szinonimahasználatot, és lám, most egy még szebb példányra bukkantam. Egyik hírügynökségünk a tasmániai rókairtásról beszámolva – a szóismétlést elkerülendő – a következő mondatban már „ravaszdiaknak” nevezik a rókákat. Ami persze helyén lenne egy mesében, vagy mondjuk, Móra Ferenc Csilacsala Csalavári Csalavérében, de nem egy hírügynökségi jelentésben.
 
november 14.
09:59Régies helyesírás
Ferencz Józsefet (cz-vel!) emlegeti egyik napilapunk. Élt ugyan egy ilyen nevű unitárius püspök, de az újságban félreérthetetlenül nem róla, hanem az utolsó előtti magyar királyról van szó. A 20. századi helyesírási reform óta a c-t c-nek kell írni, kivéve családi nevek (pl. Rákóczi) esetében. A szóban forgó úrnak azonban nem Ferenc volt a vezetékneve, hanem Habsburg.
09:52Embertelen szabású fogalmazás
A makákókról esik szó egyik hírügynökségünk tudósításában. A következő mondatban már mint „emberszabásúak” szerepelnek. Pedig, mint tudjuk jól: emberszabású majom a csimpánz, a gorilla és az orangután. Felteszem, hogy a hírügynökség hibája nem a zoológiai ismeretek hiányának következménye, hanem egyszerűen annak a szakmánkban rohamosan terjedő általános mániának, hogy jaj, csak ne legyen a szövegben szóismétlés, inkább bármilyen ostoba, vagy oda nem passzoló szinonimát használjon az ember. Például „majmok” helyett: „emberszabásúak”. (V.ö. „lánglovag” – „tűzoltó”, „hálóőr” – ”kapus”, a „diplomácia irányítója” – „külügyminiszter” helyett stb., stb.)
09:46Fórum
„A Gergényi Péter vezette fórum” – így emlegeti egyik napilapunk a budapesti rendőr-főkapitányságot. Pedig az mindenképpen csak főkapitányság és nem médium vagy értekezlet.
09:39Ki dönt?
Január végén dönt az ENSZ koszovói megbízottja a tartomány jövőjéről – hallottam egyik kereskedelmi rádiónkban. Jól nézne ki a világ, ha egy ember – még oly köztiszteletben álló is, mint Ahtisaari volt finn elnök – döntene a tartomány jövőjéről. Arról van szó, hogy – jó esetben – január végén terjeszti majd elő javaslatát Koszovó jövőjéről. (Más kérdés, hogy – véleményem szerint – ebben a kérdésben nem lehet jól dönteni.)
 
november 13.
12:49Feltámadás nagyszombaton
Az egri bazilikában felavatott festmény – tudjuk meg egyik hírügynökségünk jelentéséből – „azt a pillanatot ábrázolja, amikor a Krisztus keresztre feszítését követő hajnalon az asszonyok, akik a testet szeretnék bebalzsamozni, üresen találják a sírt”. Igen ám, de az Evangélium szerint Krisztust (nagy)pénteken feszítették keresztre, vagyis a keresztre feszítést követő hajnal az a szombat hajnal. A Hiszekegy-ben viszont katolikusok, protestánsok, ortodoxok egyaránt azt imádkozzák, hogy (Krisztus) „h a r m a d n a p halottaiból feltámadt”, de Máté és Márk is egybehangzóan úgy írja le, hogy feltámadás a hét első napján, vagyis vasárnap (húsvétvasárnap) történt.
24 órával a hírügynökségi hír világra röppentése után egyik rádiónkban már kifejezetten azt hallom, hogy nagyszombati eseményt örökít meg a festmény. Tehát ismételten: nagyszombaton volt a feltámadás. Ami egyébként a tudósító „gyorsaságát” illeti, azon nem csodálkozom, mivel ugyanebben a rádióban hallottam a vasárnap esti híradásban tudósítást a veszprémi drogmaffia elítéléséről. Tekintve, hogy nálunk sem szombaton, sem vasárnap nem hirdet ítéletet a bíróság, ez a tudósítás legalább 48 órát késett. Persze, mint a korabeli Lúdas Matyi mottója is hirdette: egy csecsemőnek minden vicc új.
 
november 10.
11:06Mint aki halkan belelépett...
Egyik napilapunkban olvashatunk egy gyermekrablós történetet, amelynek főhőse korábban „szerelemre lépett” egy asszonnyal. Namármost, lépni házasságra lehet, vagy ellenkezőleg: félre. Szerelembe esni szoktak, de szerelemre lépni – legalábbis magyarul – nemigen lehet.
10:00Szegény Petőfi!
„Szegény Petőfi, ha tizenkét pontja megfogalmazásakor tudta volna, hogy nem az a lényeges...” – sóhajt fel egyik napilapunk szerzője. Szegény Petőfi, ha tudta volna, hogy 157 évvel halála után neki tulajdonítják majd a 12 pont szerzőségét!
09:58Nagykövetek garmadában
„Borúlátók az afganisztáni magyar nagykövetek” – írja címében egyik napilapunk. Ami Afganisztánt illeti, őszintén szólva, magam is borúlátó vagyok. De hol vannak azok a magyar nagykövetek? A lap cikkében ugyanis csak egy tanácsadó és egy ideiglenes ügyvivő nyilatkozik. Ám hogy kétség ne legyen, két hasábbal odébb a lap munkatársa egy külön interjúban éppen az utóbbitól kérdezi: „Mikorra várható, hogy hazánk nagykövetet akkreditál Kabulba?”
09:53Még egy pártfőtitkár
Egyik napilapunk egy politikussal készült interjú kopfjában „a veszprémi hóhérként is emlegetett Pap János pártfőtitkárról” ír. Én csak egy magyar pártfőtitkárról tudok, de azt Kádár Jánosnak hívták.
09:51Maffia
Az Elmü vezetékeit lopó kábel m a f f i á r ól ír egyik napilapunk. Nem túl nagy nekik ez a megtiszteltetés? A maffia ugyanis szervezett bűnözői hálózat, véd- és dacszövetség, amely megöli ellenfeleit és saját árulóit, behatol a bűnüldöző szervekbe, kormányzatokba. Ezek viszont, bár kétségtelenül nagyon káros, de mégiscsak pitiáner szinesfém-tolvajok.
 
november 8.
09:57Szoros eredmény
Három s z a v a z a t hiányzik még ahhoz, hogy a szenátusban is a demokraták szerezzék meg a többséget – hallottam reggel egyik kereskedelmi televíziónk amerikai tudósítójától. Szerintem már a három m a n d á t u mnyi különbség is meglehetősen szoros eredmény lenne, de a három s z a v a z a t n á l még ama elnökválasztásnál is több volt a különbség Floridában.
09:39Állam, állam, édes állam...
A Brazil Államszövetségtől kaptak engedélyt magyar tengeri régészek elsüllyedt hajók felkutatására – olvasom egyik napilapunkban. Igen ám, de nem járnánk sikerrel, ha ilyen nevű államot keresnénk a térképen vagy a lexikonban. A magyar búvárok valójában a Brazil Szövetségi Köztársaságba (República Federativa do Brasil) készülnek. Vagy az is lehet, hogy Frankfurtban, a Német Államszövetség nagyvárosában váltanak repülőgépet?
09:31Diszkrécióóóó!
Irigylésre méltó diszkrécióról tesz tanúbizonyságot egyik hetilapunk, amikor arról számol be, hogy apja, Taczmann Elek meggyilkolásával gyanúsítják ifjabb T. Eleket. A baj csak az, hogy amióta erről olvastam, egyre furdalja az oldalamat a kíváncsiság: vajon mi lehet a családi neve ifjabb T. Eleknek?
09:28Határidő előtt
Csehimindszentet „a szent szülőfalujának” nevezte egyik rádiónk. Kissé idő előtt. Mindszenty Józsefnek még a boldoggá avatási eljárása is csak éppen, hogy elkezdődött.
 
november 7.
10:31Leváltás
Egyik napilapunk szerint az amerikai episzkopális (anglikán) egyház több konzervatív gyülekezete megtagadta, hogy elismerje egyházuk új vezetőjét, mert az nő, és a canterbury érsekhez fordult, hogy váltsa le tisztségéből Schori asszonyt. A hírt fogalmazó kollégánk nyilvánvalóan félreértett, félrefordított valamit. Tudniillik a nemzetközi anglikán közösség legalább olyan laza szerkezetű, mint például a Nemzetközösség. A női elnök ellen tiltakozó konzervatív gyülekezetek kiválóan tudják, hogy bár a nemzetközi közösség legtekintélyesebb személyisége, névleges feje az angol anglikán egyházfő, a canterbury érsek, a nemzeti egyházak teljesen függetlenek, és ezért a canterbury érsek ugyanúgy nem válthatja le vezetőiket, mint például (lásd: Nemzetközösség) a királynő a kanadai vagy a jamaicai miniszterelnököt.
 
november 6.
08:49Mikor szeretné?
„Robert Fico szlovák miniszterelnök a hét végén megerősítette, hogy kormánya 2009. január 1-től szeretné, ha Szlovákia az euróövezet tagja lenne” – jelenti egyik hírügynökségünk. Én viszont akármiben lefogadom, hogy Fico nemcsak 2009. január 1. után, hanem már most is szeretné, hogy országa 2009-ben bekerüljön az euróövezetbe.
Ugyanebben a hírügynökségi anyagban olvashatunk arról is, miről beszélt a szlovák rádió h é t v é g i Szombati párbeszéd című műsorában. Külön örültem a jelzőnek. Addig ugyanis azt hittem, hogy a Szombati párbeszédet a hét elején sugározzák.
08:42Ítélkezik az EU?
Az EU új törvénykezés kidolgozásán munkálkodik a károsanyag-kibocsátás tárgykörében – értesülhetünk egyik hírügynökségünk jelentéséből. Az unió feltehetően új jogszabályokat akar kidolgozni a szóban forgó ügyben, amelyeknek alapján majd a megfelelő bíróságok, hatóságok törvénykezhetnek. A t ö r v é n y k e z é s ugyanis nem törvényhozás, hanem bírói jog gyakorlása, törvényes eljárás lefolytatása.
08:37Annektál a gólkirály
„Ronaldo, a 2002-es világbajnokság gólkirálya 2005 májusában Izraelben – palesztin területen – volt tevékeny képviselője az ENSZ fejlesztési programjának” – olvasható egyik hírügynökségünk jelentésében. El kellene dönteni, hogy hol? Izraelben v a g y a palesztin területen? Mert „Izraelben, palesztin területen” csak akkor volna lehetséges, ha Izrael bekebelezné ezt a területet.
08:33Ismeretlen sír
Egyik kereskedelmi rádiónk a november 4-i megemlékezésekről beszámolva (mellékesen: 48 órával később, 6-án) hírül adja, hogy a Hősök terén megkoszorúzták az ismeretlen katona sírját. Ilyen sír azonban van Párizsban, Washingtonban, Moszkvában, bizonyára másutt is, de Budapesten nincs. A Hősök terén, a szóban forgó emlékmű alatt, amely a hősök emlékét őrzi, senkinek a hamvai sem nyugszanak.
 
november 4.
11:56És!
„Észak-Írország Nagy-Britannia része” – állítja egyik napilapunk hasábjain egy kiváló tudósunk (gyorsan hozzáteszem: nem földrajztudós), és állítását még a következő mondattal is igyekszik alátámasztani: „Tagjai Anglia, Skócia, Wales, Észak-Írország”. Sajnálom, de nem így van! Ha Észak-Írország Nagy-Britannia része volna, nem neveznék az államot úgy, hogy Nagy-Britannia é s Észak-Írország Egyesült Királyság.
 
november 3.
08:57Elspórolt vessző
Losonczy Gézáról, a Kádár-rendszer börtönében tisztázatlan körülmények között meghalt politikusról ír egyik bulvárlapunk, majd látszólag témát változtat: „Révai József a népművelési miniszter államtitkáraként dolgozott, ám a Rajk-perben őt is elítélték.” Az olvasó joggal hökken meg, hiszen Révai nem a népművelési miniszter (helyesen: minisztér i u m) államtitkára volt, hanem maga a miniszter és nem ítélték el a Rajk-perben. Ha a mondatból nem spóroltak volna ki egy vesszőt, akkor azt jelentené (amit a szerző nyilvánvalóan akart is mondani), hogy Losonczy Révai József, a népművelési miniszter államtitkára volt stb. Még helyesebben: „Révai József n e k, a népművelési miniszter n e k stb.
08:48Hajóval a kontinens közepére
A kínaiak már a Déli-sarkon vannak című anyagában egyik internetes hírportálunk arról számol be, hogy 2007 februárjában megérkezik a Déli-sarkra az első 24 fős kínai turistacsoport: a Drake átjárón keresztül hajón teszi meg az utat. Bizonyára kétéltű hajóval, – vélhetjük – amely a hóval, jéggel borított szárazföldön is képes haladni. A Déli-sark ugyanis sokszáz kilométernyire van a tengertől az Antarktisz kellős közepén. A kínai turisták természetesen az Antarktiszra érkeznek, vagyis a Déli-sark v i d é k r e és nem a sarkra! Mint Odesszában mondják: ez két nagy különbség.
 
november 2.
10:17Alku?
Politikai alku részeként kaptunk vissza a centenáriumra a 48-as zászlókat az oroszoktól – értesülhetnek egy publicisztikai írásból egyik hetilapunk olvasói. Szögezzük le elöljáróban: a zászlókat kétszer kaptuk vissza (mert egyszer az oroszok ismét elvitték őket). Először valóban politikai alkuként: cserében Rákosi Mátyás és Vas Zoltán szabadon bocsátásáért. Ez azonban 1940-ben, azaz nyolc évvel az 1848-as forradalom és szabadságharc centenáriuma előtt történt. Másodszor valóban 1948-ban, a centenárium alkalmából, de akkor ez pusztán gesztus volt és nem politikai alku eredeménye.
 
október 31.
16:29Október 23-a novemberben
Egyik hírügynökségünk külön nyomtatott újsággal ünnepelte l956. október 23. ötvenedik évfordulóját. Vagy nem október 23-áét? Merthogy egy képaláírásban az 1956. n o v e m b e r 23-án ledöntött Sztálin-szoborról ír.
16:14Tótágas
Szabó G. László s z l o v á k újságírót említi egyik bulvárlapunk. Olyat én már hallottam (nem is ritkán), hogy szlovák embernek magyar vezetékneve legyen (és fordítva), de akkor egy szlovák Szabónak alkalmasint nem László, hanem Ladislav a keresztneve és a családi neve előtt viseli. Nem lehetséges, hogy egy szlovák i a i m a g y a r újságíróról van szó? Mert az nem egészen mindegy.
16:09Hamis teveszakértő
A szerbiai alkotmányról tartott népszavazáson a részvétel alig haladta meg az érvényességhez szükséges 50 százalékot. Egyik rádiónk on-line kiadása szerint „a két napon át tartó népszavazás után is csak a tű fokán ment át az új köztársasági alkotmány”. Az on-line szerkesztőjének természetesen magánügye, hogy hívő vagy nem hívő, de ha már egyszer a Bíbliát parafrazeálja, akkor elvárható tőle, hogy ismerje is a Szentírást. Jézus ugyanis a gazdag ifjúval történt találkozása után nem azt elemezte tanítványai előtt, hogy hol sikerül átmennie a tevének, hanem azt szögezte le, hogy „könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni”. (Máté 19, 24).
 
október 30.
09:07Lezuhant a társaság
„A hatóságok bejelentése szerint a Sokotóból Abujába tartó ADC Légitársaság eddig ismeretken okból a Nigériai főváros, Abuja közelében lezuhant.” Szó szerint ez (és ilyen helyesírási hibákkal) olvasható egyik hírügynökségünk jelentésében. Hát igen, a légitársaságok jobban tennék, ha nem röpködnének.
 
október 29.
09:37SZER-elés
Egyik hetilapunkban neves zenész emlékezik arra, hogy a 70-es években, amikor rendszerellenes (vagy annak vélt) magatartásáért bíróság elé állították, a hat napos tárgyalást a Szabad Európa Rádió is közvetítette. Egész pontosan emlékszem, hogy a Szabad Európa tudósítóját első ízben 1995-ben az EBEÉ Kulturális Fórumára engedték be Magyarországra. A cikk nyomán pedig úgy képzelheti el a mai olvasó, hogy a 70-es években (amikor a SZER-nek még a hallgatásáért sem dícsérték meg az állampolgárt), a budapesti bírósági tárgyaláson bíró, vádlott, ügyész és ügyvéd előtt ott állnak a mikrofonok az RFE-s (Radio Free Europe) emblémával.
 
október 27.
10:27Ír, de nem olvas
Brit sörnek nevezi egyik hírügynökségünk a Guinnesst. Azt hiszem, Dublinban ezért nagyon megsértődnének. A Guinness ugyanis közismerten ír sör. Aki ezt leírta, elolvashatta volna bármely kézikönyvben, hogy nemcsak az Ír Köztársaság, de még Észak-Írország sem része Nagy-Britanniának.
10:23Ikszek
Egyik napilapunk beszámol arról, hogyan ünnepelte egy neves hegedüművész azt, hogy betöltötte a hetedik ikszet. Nos, először is, egy bizonyos ikszet inkább csak átlépni, meghaladni lehet, nem betölteni. Másodszor: akkor sem a hetediket. A kifejezés ugyanis a római számokra utal, ahol a tizeket ikszek jelzik. De csak a harmadikig, vagyis a harmincig. A negyven ugyanis XL és még a hetedik is csak LXX, vagyis ott is maximálisan csak két iksz található. Maradjunk annyiban – az általánosan elterjedt, de akkor is helytelen gyakorlattal ellentétben – hogy a harmadik ikszet még át lehet lépni, de aztán slussz.
10:17Tejszínt a kocsiszínnel
Egyik televíziónk híradója szerint Eörsi Mátyás az Európai Bizottság elé idézi Orbán Viktort strasbourgi beszédéért. Lehet, hogy ha módja volna rá, megtenné, de nincs. Ezt esetleg (de azt is csak nagyon esetleg!) José Manuel Barroso, e bizottság elnöke tehetné csak meg. Egyik napilapunk szerint viszont Eörsi Mátyás, a magyar parlament külügyi bizottságának elnöke ez elé a bizottság elé idézné Orbánt. Csakhogy ennek a bizottságnak az elnöke nem ő, hanem Németh Zsolt, aki aligha fogja tetemre hívni saját pártelnökét. Ami az igazság: Eörsi a parlament európai ügyek bizottságának elnöke, és oda szeretné megidézni Orbánt.
10:09A hallgatag kisebbség
Kisebbségnek nevezte Moldávia román lakosait egyik kereskedelmi rádiónk műsorvezetője. Nos, a hivatalos adatok szerint a moldovánok (románok) az ország lakosságának 64,5 százalékéát alkotják. Ez ugyan talán nem elsöprő, de mindenesetre meggyőző többség.
 
október 25.
09:28Miért bámult a koma?
Egy, az 1956. novemberi harcokban fegyveresen részt vett szerzetes visszaemlékezéseit közli egyik napilapunk. „Volt főhadiszállásom előtt szovjet katona állt őrt. Mutattam a barna ruhámat, mondtam neki: pópa, pópa, bámult is a koma.” Nem csodálom, hogy bámult. A „pópa” ugyanis oroszul nem „pópá”-t (ortodox papot) jelent, hanem „popsi”-t.
 
október 24.
09:23A hóhért akasztom
Azt hallottam egy rádiójegyzetben, hogy Bill Clinton 2000-ben távozott a Fehér Házból. Holott – mondhatnám: ez közismert – az elnökök mindig a választást követő év január 20-án mondanak búcsút a Fehér Háznak, és ez Clinton esetében sem volt másképpen, vagyis ő nem 2000-ben, hanem 2001 januárjában távozott tisztségéből. Aki ezt a jegyzetet írta és felolvasta, az én voltam. Aki elhangzásakor észrevette: az is én. Hogy a Van, aki forrón szereti c film zárómondatát idézzem: Nobody is perfect.
09:18Reklám télen-nyáron
Egyik napilapunk könyves mellékletében Somogyváry Gyula könyveit reklámozza „Gyula vitéz újra a piacon” felcímmel. Igaz ugyan, hogy az írót első világháborús hősiességért a Vitézi Szék tagjává ütötték, ám ő „Gyula diák” néven szeretett szerepelni és a közönség így is ismerte. Az a Gyula, aki vitéz, az filmhős volt, méghozzá télen-nyáron.
09:14A herceg
Az okt. 23-i Kossuth Lajos téri zászlófelvonásról beszámolva egyik hírügynökségünk azt írja, hogy „Sólyom László díszszemlét tartott”. Egy díszszemlén katonai alakulatok, harckocsik, rakéták vonulnak fel. Elnökünk azonban se nem tank, se nem rakéta. A díszszemlét természetesen lehet fogadni vagy megszemlélni is. Sólyom azonban még ezt sem tehette, mivel a Kossuth Lajos téren semmiféle díszszemle sem volt!
A rendezvényen egyébként – világlik ki ugyanebből a tudósításból – 47 ország képviselői voltak jelen (apropó, hova lett kilenc?; az előző napon még 56 országból érkező résztvevőket harangozott be a hírügynökség), „köztük a norvég király, a luxemburgi nagyherceg, a belga herceg...” Lehetséges, hogy a Belga Királyságban mindössze csak egy herceg van?
09:05Fehérek és feketék
Egyik napilapunk tudósítója a magyar autóversenyzőket Szlovákiában ért atrocitás kapcsán azt írja, hogy a rendőrök „elővezették az agresszív szlovákiai személyeket”. Tessék figyelni az idézet elejére és végére is! Elővezetni ugyanis csak azt lehet, akit előzőleg letartóztattak, vagy legalábbis előállítottak. Itt azonban szó sincs erről. A szerző „előállítás” helyett írt „elővezetést”. És miért nem szlovák, hanem szlovákiai személyeket? Azért, mert szerinte öt roma férfiről van szó. Egyik hírügynökségünk ennél kevesebbről számolt be. Ott így nevezik meg a tetteseket: „négy szlovákul beszélő roma férfi és egy fehér társuk”. Értsd: Szlovákia lakossága romákból és fehérekből áll. Ezt érdemes hosszú időre megjegyeznünk, annál is inkább, minthogy – mint ismeretes – fehérember nem felejt!
08:56Aki nem tud latinusul...
Az elmúlt fél évszázadban már nem számítható műveletlennek az, aki nem konyít a latinhoz. De ha már latin mondást idéz (parafrazeál) valaki, akkor tegye jól! Egyik napilapunkban azt olvasom egy képviselő cikkében (más szájába adva), hogy „Ceterum censeo: MSZP delenda est MSZP”. Ennek se füle, se farka. A Karthágó elpusztítására felhívó cató-i mondás úgy szólt, hogy „Ceterum censeo Carhaginem esse delendam”.
 
október 20.
10:51Ki jegyez mit?
Egyik napilapunk közli Szili Katalin cikkét. A lábjegyzetben ez olvasható: „A szerző az Országgyűlés elnöke. (Az írást a Le Monde jegyzi.).” Szerintem az írást Szili Katali jegyzi.
10:48Megemlékezés a leánynevelő intézetben
Egyik hírügynökségünk beszámol arról, hogy az okt. 23-i évfordulóra emlékezve Szentpéterváron tudományos konferenciát rendeznek a Szmolnij Intézetben. Annyiban a dolog stimmel, hogy Szentpéterváron valóban volt egy Szmolnij Intézet nevű nemesi leánynevelő intézet, ám 1917-ben a bolsevikok kisajátították az épületét, hogy ott saját főhadiszállásukat állítsák fel, és azzal az intézet megszűnt létezni. Az épület persze azóta is megvan, a 90-es évek elejéig az SZKP leningrádi megyei és városi pártbizottsága működött benne, azóta a Leningrád megyei (mert csak a város nevét változtatták vissza, a megyéé megmaradt) kormányzó hivatala működik itt. Az épületben. De nem a 89 éve megszűnt intézetben.
 
október 19.
09:30Re: duma
Egyik hírügynökségünk jelentése alapján eddig arról értesülhetett a magyar közönség, hogy az okt. 23-i ünnepségekre Oroszországból Szergej Mironov, a parlament elnöke érkezik Budapestre. Ma már viszont azt hallottam egyik rádiónkban, hogy Mironov a duma elnöke. Melyik állítás az igaz? Egyik sem. Az orosz parlamentnek, mint olyannak, ugyanis nincs elnöke, csak a két kamarájának van, külön-külön. A duma (az alsó-, vagy képviselőház) elnöke azonban nem Mironov. Ő a felsőháznak, a szövetségi gyűlésnek az elnöke.
 
október 18.
12:22Magyar hungaricum
Magyar hungaricumok exportjáról hallottam egyik közszolgálati televíziónk híradójában. Ez megnyugtatott. Képzeljük csak el, mit szólna a világ, ha például magyar germanicumokat vagy magyar russicumokat szállítanánk külföldre?
 
október 17.
11:27Túlélte saját halálát
Egy olyan férfiúról számol be egyik napilapunk tudósítója, akit 1956-ban egy rendőr „agyon csapott” a brüsszeli szovjet nagykövetség előtt. Az illető később külügyminiszter lett. Nem a túlvilágon. Belgiumban.
11:23Ütőt nekik!
Jelentős földrajzi felfedezés. Egyik hírügynökségünk szerint „az amerikaiak több mint a fele part menti területeken él, így a Golf-partja mentén...” Beküldendő: az amatőr vagy a profi golf partja mentén? Netán a Gulf of Mexico (a Mexikói-öböl) partja mentén?
11:17Edison Sleeping Tamás
Hetvenöt éve halt meg Thomas Alva Edison. Életúját ismertetve egyik hírügynökségünk rámutat, hogy a feltaláló „nevére (Alva) rácáfolva szinte nem is aludt, ennek is tulajdonítható rengeteg találmánya”. Előbb-utóbb talán még az is kiderül, hogy magyar származású szülei kifejezetten azért adták neki az Alva nevet, hogy cáfoljon rá.
11:12Három kicsi afgán
Három afgán fiatalenberrel beszélgetett egyik napilapunk tudósítója, aki, ha hazajön és elolvassa cikkét a lapjában, bizonyára velem együtt bosszankodik azon, amit szerkesztője, illetve a korrektor elnézett. De lássuk is, ki az a három? A lap szövege szerint „vezetőjük, Rahullah pastun nemzetiségű, Dzsamin Hazara és Madzsid Rahullah tádzsik”. Vagyis egy pastun, a két utóbbi pedig tádzsik. Valójában nem, csak a harmadik tádzsik. A másodiknak ugyanis nem a neve, hanem a nemzetisége hazara.
11:05Királyi ügyek
„Harry herceg brit trónörökösről”, pontosabban az ő barátnőjéről ír egyik hírügynökségünk. Ami egészen bizonyos (legalábbis e sorok írásakor feltétlenül): az Egyesült Királyság trónörökösét Károlynak (Charles-nak) hívják. Sőt: ha ez az úr egyszer megörökli a trónt és aztán netán lemond róla, vagy távozik az árnyékvilágból, a trónt akkor sem ifjabb fia, Harry, hanem az idősebb: Vilmos (William) herceg örökli.
Egyik napilapunkban arról olvashatunk, hogy az okt.23-i ünnepségekre három uralkodó, tizennyolc államfő stb. érkezik Budapestre. Hogyan? Az uralkodó talán nem államfő? Akkor ki az államfő például Spanyolországban, Norvégiában vagy Belgiumban?
 
október 16.
08:53Történelmi lecke fiúknak és lányoknak
Egyik hírügynökségünk anyagában arról olvashatunk, hogy 1783-ban a Krímet v i s s z a csatolták Oroszországhoz. Igen ám, de a félsziget soha korábban nem tartozott Oroszországhoz, úgyhogy 1783-ban éppenséggel o d a csatolták.
08:49Beeee!
Besízőtúrákról, besízőprogramokról értesíti olvasóit egyik napilapunk. Bepasizásról már hallottam, de besízésről még nem, hát beszólok érte a szerkesztőnek.
 
október 14.
12:08Tárjuk fel a tényeket!
Örömmel olvastam egyik napilapunkban, hogy a Göbölyös Soma Alapítvány egymillió forintos díjat tűzött ki az év legjobb tényfeltáró újságírójának. Nemcsak azért örülök ennek, mert ezzel az alapítvány hozzájárul e műfaj művelőinek megbecsüléséhez, hanem azért is, mert végre valaki helyesen nevezte meg a műfajt, amelyet mind gyakrabban, sőt az utóbbi időben csaknem kizárólagosan oknyomozó újságírásnak neveznek. És szerintem helytelenül. Létezik oknyomozó történelem, amely a múlt történéseinek mélyebb okait, hátterét kutatja, nyomozza. A „leleplező” újságíró viszont (Bob Woodwardtól Rádi Antóniáig) nem az okokat nyomozza, hanem a nagyközönség számára addig ismeretlen tényeket hozza napvilágra, tárja fel, vagyis tényfeltáró zsurnalisztikát űz.
És ha már a nyelvnél tartunk. Egyik napilapunk szerzője azt írja valakiről, hogy „vej”. Márpedig ilyen szó nincs a magyar nyelvben. Nem véletlen, hogy az értelmező szótárak sem ismerik. Létezik viszont „vő”, aki apósának és anyósának a v e j e.
11:55Csak másfél évtizede?
Előrebocsátom: most következő bejegyzésem semmiképpen sem akar politikai állásfoglalás vagy kommentár lenni, pusztán a történelmi hűséget kéri számon.
Egyik hetilapunk szerint „másfél évtizede nem ütött meg olyan éles hangot egy államfő a hivatalban lévő miniszterelnökével szemben, mint Sólyom László Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban...” Csak másfél évtizede? Szerintem sohasem. Legalábbbis én nem emlékszem rá, hogy nyilvánosan hasonló hangnemben szólt volna Fock Jenőről Losonczi Pál, Kádár Jánosról vagy Rákosi Mátyásról Dobi István, gróf Teleki Pálról vagy gróf Bethlen Istvánról Horthy Miklós, gróf Tisza Istvánról vagy gróf Andrássy Gyuláról Ferenc József.
 
október 13.
10:37Melyek
Egy hírügynökségnek illik pártatlannak lennie, és semmiképpen sem helyeselhető, ha politikusokat állatokként aposztrofál. Kedvenc hírügynökségünk viszont ezt tette, amikor azt írta, hogy egyik városunkban „három alpolgármestert választott a közgyűlés, m e l y e k közül kettő főállásban, egy pedig társadalmi megbízatásban látja el feladatát”. Én az általános iskolában még úgy tanultam, hogy az ember – „aki”, míg az állat – „mely” vagy „amely”. (Kivétel csak fordítva lehet: lovasember „aki”-nek emlegeti a lovát.)
10:30Joszip
Megértem, ha egyik hírügynökségünk nem igazán kedveli Sztálint. Ha kis kezdőbetűvel írnák le a nevét (copyright by Molnár Ferenc), talán meg is érteném. De hogy egy ennyire közismert nevet ne tudjanak helyesen leírni, az némileg meglepett. Náluk ugyanis Joszif helyett Joszip szerepel. Volt ugyan egy diktátor, akinek valóban ez volt a keresztneve, de az Tito volt. Avagy: madár – madár?
10:24Pre-kéjes gondolat
A tudomány már jó ideje kimutatta, hogy a magzat nevelését az anyaméhben kell megkezdeni: simogatni, zenélni neki stb. Egyik napilapunkban viszont már egy olyan párról olvashatunk, akik „immár 18 éve nevelik együtt nagy szeretetben közös kislányukat, a 14 éves Selinát”. Vagyis igazán nem lazsáltak, hanem már több, mint három évvel a fogamzás előtt megkeztdék jövendő gyermekük nevelését. Ezt nevezem!
10:19Egy kis földrajz
A Barents-tenger m e l l e t t i gázmezőt említi jelentésében egyik napilapunk tudósítója. Nyilván úgy gondolja, hogy egy mezőnek a parton a helye. Csakhogy a Stokman gázmező a tenger fenekén, még pontosabban a kontinentális talapzatban található. És hol? Stimmnel, hogy a Barents-tengerben. Nem stimmel viszont egyik gazdasági napilapunk állítása, miszerint a Stokman – szibériai gázmező. A Barents-tenger ugyanis Európában van.
Egy másik tudósító viszont az égtájakat tévesztette össze egyik napilapunkban, amikor azt írta, hogy a kisrepülőgép a Hudson folyó felett repülve, Manhattan keleti partja közelében csapódott egy felhőkarcolóba. Manhattan keleti partját ugyanis nem a Hudson, hanem – ugye meglepő? – az E a s t River hullámai mossák.
10:09Kirúgta főnökét
„Szigeti László alezredes indoklás nélkül mentette fel a megyei rendőrfőkapitányt” – olvastam nem kis csodálattal egyik bulvárlapunkban. A megyei főkapitányt ugyanis csak az országos rendőrfőkapitány mentheti fel (indokolással vagy nélkül), ezzel szemben Szigeti alezredes Siófok rendőrkapitánya (volt), vagyis nemcsak, hogy nem a megyei főkapitány elöljárója, hanem egyértelműen az alárendeltje. Lásd:nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Valójában ugyanis Szigetit mentette fel a megyei főkapitány és helyezte őt alacsonyabb beosztásba.
09:43De militarizált
ENSZ Biztonsági Tanácsa, figyelem! A két koreai országrészt elválasztó fegyvermentes övezetben dél-koreai katonák tartózkodnak golyószóróikkal. Vagyis megsértették a fegyverszüneti megállapodást. Legalábbis ez olvasható ki egyik napilapunk képaláírásából. A képen a két említett golyószórós látható, akik – az aláírás szerint – „éberen figyelnek a két ország közötti demilitarizált zónában”. Azt, hogy Észak- és Dél-Korea nem országok, legfeljebb országrészek, azt esetleg most felejtsük is el, de azt azért megérdezném: nem inkább a fegyvermentes övezet déli peremén, tehát a zónán kívül éberkednek azok a katonák?
 
október 11.
10:00Sokáig fog élni
Azt mondják: akinek tévesen halálhírét költik, az sokáig fog élni. Valószínűleg az áll arra az azóta leszerelt rendőr főhadnagyra is, aki részt vett a Magyar Televízió székháza előtti randalírozásban és akit ezért első fokon 3 év 6 hónap letöltendő szabadságvesztéssel sújtott a bíróság. Legalábbis, ha hiszünk annak a képes hetilapunknak, amely a megtévedt zsarut n é h a i ügyeletes tisztnek nevezi.
09:55Robotok
Egyik rádiónk híreiben arról számolt be, hogy a tavaly lezuhant ciprusi repülőgép, miután a pilóták elveszítették eszméletüket, két órán át a robotpilót á k irányításával repült. Beküldendő: hány robotpilóta van egy repülőgépen?
09:52Az ENSZ fejezetei
„A négyek felszólították az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy hozzon szigorú intézkedéseket az ENSZ VII. fejezete alapján...” – áll egyik hírügynökségünk jelentésében. Akármibe lefogadom: a négyek tudják azt, amit a hírügynökség a jelek szerint nem tud, hogy t. i. az ENSZ nem könyv, nem kiadvány és ilyképpen fejezetei sincsenek. Ezért a négyek nyilvánvalóan az ENSZ A l a p o k m á n y á n a k VII. fejezetére hivatkoztak.
09:34Cenzúra
Megpróbáltam a MH online-on hozzászólni Máté T. Gyula kollégánk egyébként kiváló cikkéhez Politkovszkaja meggyilkolása ügyében. Az automata cenzor azonban nem továbbította hozzászólásomat, azzal, hogy moderálási szabályainak nem felel meg. Kíváncsi volnék, hogy melyik szó nem tetszett az automata moderátornak? A „farok”, amely csóválja a kutyát, a „bandita”, vagy a „Baszajev” szó? Gyanítom, hogy az utóbbi. Javaslom: utasítsa az automata cenzor a csecseneket, hogy válasszanak maguknak magyarul szebben hangzó nevet.
 
október 10.
11:02A helyi tudósító
Borbándi Gyuláról azt állítja egyik napilapunk, hogy annak idején a Szabad Európa müncheni tudósítója volt. A SZER-nek voltak tudósítói szerte Európában és Amerikában, de saját székhelyén, Münchenben természetesen nem voltak. Ez olyan, mintha a Kossuth Rádió budapesti tudósítóját emlegetné valaki.
10:58Phenjan úr
„Phenjan atomszünetet tart” – közölte négyhasábos címében egyik napilapunk. Hát sajnos ez nem következett be, ellenkezőleg... Arról a napilap természetesen nem tehet, hogy Kim Dzsong Il nem hagyta lebeszélni magát a robbantásról. Arról viszont igen, hogy a „kedves vezető” igazán jól ismert nevét rosszul írta: a név második és harmadik tagja közé kötőjelet tett (Kim Dzsong-Il), ami koreai nevek magyar átírásában kizárt. A cikkből egyébként még arról is értesülhet az olvasó, hogy „a zavart háttérbe szorította Phenjan, a k i beígért atomkísérletével egész héten át lázban tartotta a világot”. Ha a politikában tájékozatlan, de a magyar nyelv alapjait az általános iskolában elsajátító olvasó azt hiszi, hogy Phenjan a Koreai Népi-Demokratikus Köztársaság vezére, akkor a szerkesztőség magára vessen!
 
október 9.
12:59Dagályos fogalmazás
Zátonyra futott egy holland hajó a Dunán. Éjszaka megemelkedett a vízállás és így a hajó saját erejéből leúszott a zátonyról. Egyik hétvégi lapunk úgy fellelkesedett e vízállás-változás hallatán, hogy ezzel a címmel bocsátotta szárnyára a hírt: „A dagály szabadította ki a zátonyra futott hajót”. Hm, D a g á l y egy folyón, sokszáz kilométernyire a torkolattól? Ez valami új! A lap szerkesztősége tud valami olyat, amit mi nem tudunk.
12:55Duma
Az orosz állami duma alsóházát említette a minap egyik rádiónk műsorvezetője. Csakhogy a duma az orosz parlament alsóháza, és az alsóháznak nincs külön alsóháza. Úgyhogy ez is csak (felületes) duma.
12:51Apró
A p r ó dél-kaukázusi államnak nevezi egyik hírügynökségünk Grúziát. Természetesen minden relatív, és csupán nézőpont kérdése. Oroszország számára például Grúzia valószínűleg valóban aprónak tűnhet. (Úgy is viselkedik vele szemben.) De azért nem árt tudni, hogy Grúzia területe Magyarország területének a kétharmada, és kétszer olyan nagy, mint például Belgiumé, lakossága pedig jóval több, mint, mondjuk, Norvégiáé. Azokra pedig senki sem mondja, hogy aprók.
 
október 3.
10:14Egy hír (utó)élete
Egyik napilapunkban olvastam a következő, nem egészen érthető hírt: „Teljesen elsötétült éjjel Izland, még a közvilágítást is kikapcsolták a fővárosban, és arra kérték a lakosságot, hogy kapcsolják le lámpáikat, ücsörögjenek a sötétben és hallgassák a rádiót. Egy csillagász élő műsorban kommentálta a történteket.” A történteket? Dehát mi történt a hír szerint? Megkérték a lakosságot, hogy kapcsolja le a lámpákat és hallgassa a rádiót. Mi van ezen kommentálni való?
Utánanéztem a hírügynökségi „nyersanyaganak”. Abból kiderül, hogy a csillagász nem a „történteket”, hanem az „éji égboltot” kommentálta. Így már inkább van értelme.
Csakhogy: az anyagot a hírügynökség csütörtökön délelőtt adta ki, de abban mindez jövő időben szerepel. Az újság szerkesztőségében azonban könnyedén túltették ezen magukat és a „történteket” a múltba transzponálták. A pénteki lapot már régen nyomták, amikor a hírben szereplő eseményeknek meg kellett történniük. Pedig, mint tudjuk, a csillár mindig leszakadhat. Példának okáért megtörténhetett volna (vagy talán meg is történt), hogy Reykjavik fölött felhős lesz az égbolt és a rádiós kommentálással egybekötött lámpaoltást el kell halasztani.
Ezt leszámítva a lap szerkesztősége nem tette igazán rosszul, hogy belenyúlt a hírügynökségi anyagba, ahol nemcsak az izlandi főváros nevét írták le helytelenül (Reykjavik helyett Rejkjaviknak), hanem még ezt a gyöngyszemet is benne hagyták, miszerint „teljesen elsötétül csütörtök éjjel Izland éjszakai égszomjoltás végett”.
09:58Sorozatlövő kéz
G é p p u s k a k e z ű fotósnak nevezi saját fotóriporterét egyik bulvárlapunk. Én persze nem kételkedem abban, hogy nevezett kollégánk villámgyorsan exponál (amiben a modern fotótechnika is nagyban segíti), ám a géppuskásnál akkor sem képes többet „lőni” percenként, pedig annak sem a keze, hanem a géppuskája a géppuska.
09:54A trónkövetelő
Egyik napilapunkból arról értesülhetünk, hogy Erzsébet királynő unokája, Sarah a tizenegyedik a t r ó n k ö v e t e l ő k sorában. A középkorban a trónkövetelők gyakran a vérpadon találták magukat. Korunkban nem igen dívik ez a foglalatosság, ám ha Sarah hercegnő mégis a trón megszerzésére törne, abból alighanem iszonyú botrány támadna. De szerencsére szó sincs erről, csupán arról, hogy ha, mondjuk, pestis pusztítana a Windsor-ház tagjai között és az magával ragadná előbb a a királynőt, aztán elsőszülött fiát, Károly herceget, majd annak a fiait, Vilmost, utána Harryt stb. stb., akkor Sarah lenne a tizenegyedik a trón ö r ö k l é s sorrendjében. Ami azért, valljuk be, nem egészen mindegy.
 
október 1.
08:21Delegáció
Egy hajdani amerikai diplomata budapesti előadását ismertetve egyik napilapunk azt állítja, hogy az illető 1953 és 1957 között az Egyesült Államok budapesti delegációján dolgozott. Vajon miféle küldöttség lehetett ez? – töprenghet el az olvasó, amíg rá nem jön, hogy az előadő nyilván m i s s i o n -t említett, ami viszont semmiképpen sem delegáció, hanem misszió, magyarul: k ö v e t s é g .
 
szeptember 29.
09:18Új magyar szó?
Japán győzelem született a bostoni homárrúdfalófaló világbajnokságon – jelenti egyik hírügynökségünk. Megengedem, hogy a „falófaló” csak elírás és nem egy kétszeres (netán trójai jellegű) falóról van szó. Hanem ami engem megdöbbentett, az a „homárrúd”. Isten látja lelkem, nem tudom, mi az?!
09:09Hiányérzet
Egyik napilapunk híréből arról értesülhetünk, hogy Daniel Ellsberg egykori katonai elemző megosztott alternatív Nobel-díjat kapott a Pentagon-iratok 1971. évi kiszivárogtatásért. Oké, de kivel megosztva?
Egy rádiónk viszont arról számolt be egy magyar hírügynökségi jelentés alapján, hogy Münchenben felszállás közben megrongálódott a Malév egyik repülőgépe, amelynek egy Airbus ütközött. Némileg hiányoltam a hírből, hogy 1. milyen típusú gép volt a Malévé, 2. milyen típusú az a gép, amely nekiütközött (t. i. az Airbus csak a gyártót jelöli, a géptípust nem) és főként, hogy 3. melyik légitársaságé volt az Airbus? Ami pedig azt illeti, hogy az ütközés f e l s z á l l ás k ö z b e n történt, arról jobb nem beszélni. Azt ugyanis aligha úszták volna meg sértetlenül az utasok. A baleset szerencsére a földön történt.
 
szeptember 26.
09:05Mary
A III. Sándor cár dán származású feleségének újratemetéséről beszámolva egyik hírügynökségünk tudósításában szerepelt többek között II. Miklós, III. Sándor, Frigyes dán trónörökös és M a r y hercegnő. Vagyis valamennyi uralkodót és családtagot a tudósítás magyarra fordított nevén említette, ahogyan ilyen esetben kell is (v. ö. Stuart Mária, Erzsébet királynő, János Károly király, Zsófia királyné, Fülöp trónörökös, Benedek pápa stb.) csak éppen a dán trónörökös neje maradt meg Marynek. Pedig a hírügynökség oly annyira tisztában van az említett követelménnyel, hogy az anyaghoz később külön kiadott javításban korrigálja: nem IX. Krisztán, hanem Keresztély. Mária hercegnő azonban még akkor is Mary maradt.
 
szeptember 23.
10:50Atyavilág!
A kecskeméti v á r o s a t y a valószínűleg nem tudja megőrizni hivatalát – jövendöli egyik hetilapunk. Szécsi Gáborról van szó, aki 1988 óta polgármestere a hírös városnak. Hát hogy megőrzi a hivatalát vagy elveszíti, azt én innen, Budapestről nem tudom megítélni. Ám hogy a „városatya” nem azt jelenti, hogy „polgármester”, hanem azt, hogy „önkormányzati képviselő”, az Budapesten is egyértelmű. Sőt, Kecskeméten is.
 
szeptember 22.
17:23Tartózkodás
Ez a bejegyzés csak részben szól egy magyar hírügynökségről. „Tartózkodnak a szlovákiai politikusok attól, hogy elmondják véleményüket a magyarországi fejleményekről” – idézi a pozsonyi SME-t a hírügynökség. Utána ismerteti a SME emígy kezdődő összeállítását, amelyben Bugár Béla, továbbá Monika Benova Flasíkova, a Smer alelnöke és Milan Hort, Dzurinda pártjának alelnöke kommentálja a magyarországi fejleményeket, ugyancsak odamondogatva. Kérdezem én: a nevezettek nem szlovákiaiak vagy nem politikusok?
17:15Magánember
Aya Admon Mayzels festményeinek kiállításairól számol be egyik budapesti kerületi újságunk. A festőnőről a lap a következőket közli: „Az izraeli művésznő magánemberként David Admon, Izrael magyarországi nagykövetének felesége.” És hivatalos minőségében? Nem a felesége?
 
szeptember 20.
10:04Anettka ugrál
Lehetséges, hogy a hírügynökség tudósítója híven jegyezte le és írta meg, amit Fehér Anettka mondott neki, de azért a leírtak valóságtartalmáról akkor sem ártott volna meggyőződnie. Anettka ugyanis egy MiG repülőgép fedélzetén űrugrást készül végrehajtani – „tudta meg” a hírügynökség munkatársa. Ez azonban lehetetlen. Űrugrásnak ugyanis azt a szuborbitális repülést nevezik, amelyet rakétahajtóműves űrhajón lehet végezni. Ilyen volt például az amerikai Shepard és Grissom űrugrása 1961-ben a Mercury űrhajóval. Egy parabolapályán szabadon repülő MiG vadászgépen legfeljebb a súlytalanság állapotát lehet előidézni egészen rövid időre, de nem a világűrben és nem „ugorva”.
 
szeptember 18.
08:45Csökkenés emeléssel
Négyhasábos cím egyik napilapunkban: „Csökkent a svájci valuta alapkamata”. A cikk legelső mondatában viszont arról olvashatunk, hogy „a svájci frank irányadó kamatát 0,25 százalékponttal, 1,75 százalékra emelte az alpesi ország jegybankjának monetáris tanácsa”. El kellene valahogyan dönteni, hogy most csökkent vagy emelkedett-e az alapkamat?
08:40Ébresztő!
„Megkezdődött a népszavazás a Moldovától elszakadni akaró Dnyesztermenti Köztársaságban” – hallom hétfőn reggel egyik kereskedelmi rádiónkban. Végeredményben igazat mond, hiszen valóban megkezdődött: vasárnap reggel. És vasárnap este – magyar idő szerint késő délután – be is fejeződött. Amikor hétfőn reggel a magyar rádió hírül adja a kezdetet, már a népszavazás csaknem végleges eredménye is ismeretes.
 
szeptember 16.
15:07Történelmi lecke fiúknak
Egyik országos napilapunk cikkéből arról értesülhet az olvasó, hogy Imrédy Bélát tekintették a nácik megbízható emberüknek, és így az ország német megszállása után őt nevezték ki a bábkormány élére. Valóban, nekem is dereng valami ilyesmi. Viszont, ha jól emlékszem, Sztójay Döme álnéven állt a bábkormány élén...
12:01A pacák
A „lélekelemzésben használatos Rorschach-féle tintapacákat” emlegeti egyik napilapunk vasárnapi mellékletének szerzője. Csakhogy a lélekelemzés (pszichoanalízis) alighanem egyetlen tárgyi eszköze az a dívány, amelyen a páciens fekszik. A Rorschach-teszt a klinikai pszichológia személyiségmeghatározó eszköze, amely – a MNL szerint – „a vizsgált szeméky intellektusát, érzelmi-indulati válaszkészségét, élménytípusait, alkalmazkodóképességét tárja fel”.
10:36Györgyök
György P é t e r t nevezte az EU magyarországi képviselete vezetőjének egyik hírügynökségünk. Egy anyagon belül háromszor is. Gy. P. jó nevű esztéta, de ez a képviseletvezetés nyilván olyan messze van tőle, mint Makó Jeruzsálemtől. A rejtély kulcsa: a képviseletet György G á b o r volt rádiós menedzser, tömegkommunikációs szakember vezeti. Csak nehogy legközelebb Szilvásy G y ö r g y ö t tévesszék össze velük!
 
szeptember 15.
22:47Trilliomosok
Egyik hetilapunkban arról olvashatunk, hogy az európai áru- és személyszállítás éves bevétele az uniós GDP 10 százaléka, majdnem 1 trillió euró. Vagyis az egész uniós GDP a 10 trillió euróhoz közelít. Miközben – ez bármely kézikönyvben megtalálható – az USA GDP-je 2004-ben csak 11,7 billió dollár volt, azaz kevesebb – durván számolom – mint az EU GDP-jének az ezred része. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a cikk szerzője (vagy forrása, akitől az európai GDP-re vonatkozó adatot gondolkodás nélkül átvette) nem tudja azt, hogy amit angolul billion-nak neveznek (1 000 000 000) az magyarul nem billió, hanem milliárd, és hogy az, amit angolul trillion-nak neveznek, az magyarul nem trillió, hanem billió, vagyis ezer milliárd. Az EU GDP-je tehát nem 10 trillió, hanem 10 billió euró körül van. Egy kis nagyságrendi tévedésért nem megyünk a szomszédba, igaz?
13:14Amelyek
„A tűzoltók, a m e l y e k részt vettek az oltásban...– hallom egyik kereskedelmi rádió műsorvezetőjének szájából. Szerintem az a műsorvezető, amely ennyire nincs tisztában anyanyelve alapvető szabályaival, bátran visszakérheti az iskolapénzét.
13:10Protestáns a pápa testvére?
Egyik hírügynökségünk jelentését átvéve egyik napilapunk hírül adja, hogy a Bajorországba látogató XVI. Benedek felkereste bátyját, Georg Ratzinger t i s z t e l e t e s t. Eszerint a pápa testvére református, netán baptista. A protestáns lelkipásztorokat nevezik ugyanis magyarul tiszteletesnek, míg a katolikus lelkész t i s z t e l e n d ő. Angolul ugyan mindkettő „reverend”, de hát ez egy magyar újságban jelent meg.
13:05Feltehetőleg
Egy szörnyű bűncselekményről ad hírt a rendőrségi szóvivő beszámolója alapján az egyik internetes portál. A bűncselekmény elkövetője aztán öngyilkosságot követett el és meghalt. A büntető eljárást „az elkövető halála miatt feltehetőleg megszüntetik” – olvasható a továbbiakban. Feltehetőleg? Vagyis esetleg mégsem? A halott ellen lefolytatják az eljárást, majd a rendőrség vádelemési javaslattal átadja az ügyet az üygyészségnek, amely vádat emel, a bíróság pedig posztumusz elítéli a halottat?
 
szeptember 13.
08:54Agy – kontroll nélkül
Egy magyar politikusnak egy washingtoni jobboldali a g y k ö z p o n t b a n kellett volna előadást tartania – olvasom egyik napilapunkban. Középagyról és jobb oldali agyféltekéről tud az orvostudomány, agytrösztről (think tank) a politológia, de a jobboldali agyközpont léte alighanem új felfedezés.
 
szeptember 11.
14:33Mit nem mondott Deák Ferenc?
Egyik napilapunk publicistája Deák Ferencet idézi, aki szerinte azt mondta Ferenc Józsefnek, hogy „a liberális magyar alkotmányt, amelyet Felséged édesapja aláírt, az ô elmozdítása után Felséged eltörölte”. Nos, egészen biztos, hogy Deák ezt nem mondta Ferenc Józsefnek, ô ugyanis tudta, amit a szerzô rosszul tud, hogy t. i. Ferdinánd, aki a liberális magyar alkotmányt aláírta, nem volt Ferenc József apja. Nem is lehetett, hiszen Ferdinándnak nem volt gyermeke: az udvar nem engedte, hogy legyen, nehogy az ô gyengeelméjüségét örökölje.
 
szeptember 9.
10:53Túlkombinátor
„Nagy kombinátornak” kiáltja ki egyik napilapunk publicistája Schmitt Pált, mert „ügyesen keverte a kártyákat”. Csakhogy a kombinátor nem a kártyakeverésről nevezetes, hanem egyszerűen szélhámost jelent. Legalábbis Ilf és Petrov regényeiben biztosan, ahonnan a Nagy Kombinátor „cím” bevonult a köztudatba. Schmitt Pálról barátai és ellenségei sokmindent el tudnak mondani (ki tagadná például, hogy kiváló vívó volt?), de szélhámossággal eddig nem vádolták.
 
szeptember 6.
10:44Ej uhnyem!
„A tolvajok emlékezetében valószínűleg megmaradt az iskolában tanultakból Rjepin Hajóvontatók című festménye, illetve az ehhez kapcsolódó dal, mert hárman is megpróbálták, hogyan lehet, akár szárazon is elvontatni öt egymáshoz kötött ladikot” – olvasható egyik hetilapunkban. A cikk fölött látható fénykép aláírása: „Nem sikerült elvontatni a ligeti tó ladikjait”. A szerző és a szerkesztőség élénk fantáziájáról a következő tények tanúskodnak: 1. Repin festményén nem a szárazföldön, hanem a vízen vontatnak egy uszályt. Ez elég nagy különbség. 2. A szóban forgó dal (ha az Ej uhnyem-ről van szó) nem kapcsolódik Repin festményéhez, nem az ihlette meg, mert annál sokkal régebbi. 3. A képen látható öt ladik nincs összekötve, 4. nem a szárazon, hanem a vízen ring, de 5. nem a ligeti tavon, hanem a Tisza-tavon. A többi stimmel.
10:10Sem boldog őse...
Willy Brandt kancellár elődei között említi egyik hetilapunk cikkírója Erhardot és Biedenkopfot. Erhard valóban volt az NSZK kancellárja, de Biedenkopf sajna nem. Ennyi.
09:29A hóhért akasztják
Addig prédikáltam, hogy az ember ne bízzék a memóriájában és mindent ellenőrizzen, amíg egyszer magam is ebbe a bűnbe estem. Augusztus 31-i blog-bejegyzésem „tárgya” (mert nem alanya) figyelmeztetett, hogy nincs igazam: az „academician” szó az amerikai-angolban is „akadémiai tagot” jelent, nem pedig „egyetemi, tudományos kutatót”, mint én állítottam. Utánanéztem több szótárban is. A megjegyzést tevőnek igaza van. Akit további részletek érdekelnek, az augusztus 31-i bloghoz fűzött önkritikus kiegészítésemben megtalálja.
 
szeptember 1.
09:47A helyzet fokozódik
Így kezdődik egyik hírügynökségünk tudósítójának rimaszombati riportja: „Hamu alatt továbbra is izzik a parázs, és azt most valaki vagy valakik hevítik. Csak nehogy fát dobjanak rá, és az lábra kapjon – így polemizált a szlovák-magyar helyzet kiéleződéséről egy rimaszombati kocsmában egy Gyula néven bemutatkozó férfi.” A szerző, úgy látszik, abból indult ki, hogy helyzet van. Ez ugyan igaz, sőt, ki is éleződhet, de az mégsem a magyar-szlovák h e l y z e t , hanem a magyar-szlovák v i s z o n y . Polemizálni (vitatkozni) pedig meglehetősen nehéz egyedül. Nagyritkán persze elképzelhető, hogy valaki mégis magával vitatkozik, vagyis ellentmond egy korábbi állításának. Gyula azonban a riportban még ezt sem tette. Csak kijelentett. Vagy ha mindenképpen idegen szót akarunk használni: m o n o l o g i z á l t.
09:35Betért egy zsinagógába
Egyik hírügynökségünk – és anyagát átvéve egyik napilapunk is – arról tudósít, hogy budapesti kampánykörútja során „Tarlós István...csütörökön Erzsébetvárosba látogatva betért egy Károly körúti zsinagógába”. Félő, hogy ha a polgármester-jelölt holnap a Belvárosba látogatva felkeresi a Bazilikát, a hírügynökség munkatársa úgy adja majd ezt tudtul, hogy „Tarlós betért egy Andrássy úti bazilikába”. A Károly körúton ugyanis ugyanúgy nincsenek zsinagógák, ahogyan az Andrássy úton sincsenek bazilikák.
09:28Lót sorsa
„Ne jussunk Lót sorsára!” címmel közöl interjút Dusan Caplovic szlovák miniszterelnök-helyettessel egyik napilapunk. Az interjúban a szlovák politikus arra figyelmeztet, hogy „nehogy úgy járjunk, mint Lót, aki ugyebár visszatekintett és sóbálvánnyá változott”. Szekuláris államokban élünk, nem kötelező ismernünka Bibliát. Ám ha mégis arra hivatkozunk, nem árt tudnunk, hogy Lót, aki elmenekült Szodomából, mi több, aki azt az istentelenséget is elkövette, hogy gyermeket nemzett tulajdon lányainak, nem vált sóbálvánnyá. A felesége járt úgy.
 
augusztus 31.
10:27A jó pap holtig pap
Azt olvasom egyik napilapunk kolozsvári tudósításában, hogy Andrei Andriescu gyulafehérvási ortodox érseket még pap korában szervezte be a Secu. Eszerint az érsek nem pap?
09:30Haderő
Montenegróban „a hivatásos haderő három fegyvernemből – szárazföldi hadseregből, légierőből és haditengerészetből – áll” – adja egyik hírügynökségünk Filip Vujanovics montenegrói elnök szájába. Ám ha a szárazföldi hadsereg fegyvernem, akkor mi például a tüzérség vagy a páncélos erők? A helyes válasz: az utóbbiak a f e g y v e r n e m e k . A szárazföldi hadsereg, a légierő és a haditengerészet pedig h a d e r ő n e m e k .
09:25Ku Mesu akadémikus
A Katalin Egri Ku Mesu akadémikussal szemben Skóciában elkövetett igazságtalanságról cikkezik egyik napilapunk. Nem kételkedem benne, hogy a kisdoktori disszertációját Debrecenben megvédő hölgy kiváló afrikanista, de aligha akadémikus. Viszont kétségtelenül academician, ám az az angol-amerikai nyelvhasználatban egyszerűen kutatót, tudományos dolgozót jelent.
Pótlólagos bejegyzés szeptember 6-án: E-mailt kaptam dr. Katalin Egri Ku Mesutól, amelyben szóvá teszi, hogy 1. ő soha sem nevezte magát akadémikusnak, nem tehet róla, hogy más így nevezte, 2. az academician az amerikai angolban sem jelent mást, mint akadémiai tagot.
Egy pillanatig sem hittem vagy állítottam, hogy dr. Katalin Egri Ku Mesu maga nevezte volna magát akadémikusnak, ellenkezőleg: a napilap őt így nevező munkatársának félreértését pécéztem ki. A hölgynek egyébként igaza van: az „academic” jelent „egyetemi embert, tanárt, kutatót” és én tévedtem, mert az „academician” az amerikai angolban is „akadémikus”, „akadémia tagja”. Pedig meg mertem volna esküdni rá, hogy jól tudom, és nekem jó a memóriám. Csakhogy jóformán mindenki jónak tartja a saját memóriáját. Ebből adódnak aztán a hibák. Tanulság: az égvilágon mindent ellenőrizni kell! Ezt én már régen prédikálom, de most megbuktam, mert íme, magam sem tartottam be. Mea culpa!
 
augusztus 30.
12:08Felvidéki rasszisták
„A szlovák rendőrség szerint nem bizonyított (helyesen: nincs bizonyítva, K. I.), hogy a diószegi magyar fiatalemberre fajgyűlölebtől támadtak rá” – tudatta a nézőkkel egyik közszolgálati televíziónk esti híradójában. Nos, én bizonyos vagyok benne, hogy f a j g y űl ö l ő, r a s s z i s t a indítékot itt egyáltalán nem lehet kimutatni. Lehetséges ugyanis, hogy a szlovák huligánok valóban szélsőséges nacionalizmustól, sovinizmustól vezérelve verték meg a magyar nemzetiségű fiatalembert, de fajgyűlölők nem lehettek. Legalábbis addig biztosan nem, amíg a magyarok és a szlovákok egy rasszhoz tartoznak.
11:58Hova utazott Gyurcsány?
Egyik közszolgálazti televíziónk esti híradójában előbb azt hallottam, hogy Gyurcsány Ferenc szerdán Luxemburgba utazik, majd két perccel később már ugyanott a miniszterelnök szerdai brüsszeli útjáról volt szó. Brüsszel – legalábbis a híradó elhangzása idején – még nem Luxemburgban volt.
11:55Főkonzulttól a nagykövetig
A törökországi terrormerényletek kapcsán egyik rádiónk több híradásában is hivatkozott Blaumann Ferenc isztambuli főkonzulra? Most már csak az a kérdés, mit szólt „előléptetéséhez” B. F., a főkonzulátus munkatársa, továbbá Székelyné Németh Mária főkonzul? Egy internetes hírportál viszont egyenesen az isztambuli magyar nagykövetségre hivatkozott, holott nagykövetségek kizárólag fővárosokban működnek, Törökország fővárosa pedig Ankara.
11:50Pártfogolt?
„Carsten Hensel, Lékó menedzsere...bejelentette, hogy pártfogoltja....visszatér a magyar válogatottba” – állítja egyik hírügynökségünk. P á r t f o g o l t j a ? Ellenkezőleg: kenyéradó gazdája.
 
augusztus 28.
09:29Tito Szentendrén
„Tito tudott élni – szalad ki a mondat Solymosi Bálint száján. És ez most nem nosztalgia, hanem elismerés. A hét végén első ízben megszervezett Szentendre éjjel-nappal elnevezésű fesztivál vendégeit ugyanis rezesbanda várja a parton” – olvasom egyik napilapunk riportjában, méghozzá meglehetősen értetlenséggel. Bár készséggel elhiszem, hogy Tito (mármint ha Joszip Brozra vonatkozik az állítás és nem például Tito Gobbira) tudott élni – ez kiderül például a külön bejáratú Brioni szigetéről szóló beszámolókból is. De hogy milyen apropóból jelentette ezt ki Solymosi, azt még találgatni sem nagyon tudom. Talán arról van szó, hogy Tito mindig rezesbandát igényelt magának, amikor a partra lépett Szentendrén? Vagy csupán arról, hogy a magyarázatot a szerkesztő kihúzta a cikkből?
09:11Tizenhettő
A hét végén ismét t i z e n k e t t ő, illegális bevándorlókkal teli lélekvesztő bárka érkezett a Kanári-szigetek partjaihoz – írja egyik napilapunk. A szerkesztőség, úgy látszik, hangos felolvasásra szánta az anyagot és azért írt tizenkettőt, nehogy a hallgató véletlenül tizenhétnek értse.
Néhány sorral lejjebb egy gyönyörű sajtóhibát is talál az olvasó. Eszerint a bárkák utasai e s ő s e g é l y r e szorultak. Hacsak persze nem arról van szó, hogy ivóvízük sem volt.
 
augusztus 26.
12:28BM
Ha csak egyszer hallottam volna a héten egyik közszolgálati televíziónk híradós műsorvezetőjének szájából, hogy „a belügyminisztérium” (nem a múltról volt szó), véletlen bakira gondoltam volna és nem is tenném szóvá. De két nappal később ugyanebben a híradóban megint csak a belügyminisztériumot emlegették. Olyan nehéz megjegyezni, hogy már nincs ilyen és funkcióit két másik minisztérium között osztották meg?
 
augusztus 25.
12:31Nem egészen ugyanaz!
Egyik napilapunk írásának címében a n i g é r i a i sivatagban garázdálkodó banditákról van szó. A szövegből megtudjuk, hogy a Csád tónál, N i g e r szaharai területén olasz turistákat ejtettek foglyul. Ugye meg leszünk sértve, ha legközelebb a nigériai (vagy a nigeri) lapok arról a magyarországi tüzijátékról és következményeiről írnak majd, amelyeknek színhelye az ország fővárosa, B u k a r e s t volt ?
11:54Kazánkovács és ékszerész
Elnézést, most az egyszer nem kollégáink bakijáról lesz szó. Hírügynökségeink és lapjaink hírt adnak a Magyar Honvédség Tűzszerész és Hadihajós Ezrede kutyás századának bemutatójáról. Tudom, hogy valóban ez a neve, és még azt is elhiszem, hogy ezeket a szakágakat helyes volt egy egységben tömöríteni. De ez akkor is olyan, mint a kazánkovács és ékszerész (avagy: Wendriner Piroska sakál és balerina).
11:51A csillagjósok és a Plutó
Egyik kereskedelmi televíziónk híradós műsorvezetőjének szájából hallottam, hoigy a Nemzetközi Asztrológiai Egyesület kisbolygóvá minősítette át a Plutót. A Nemzetközi Csillagászati Unió természetesen nem egyesület és – még természetesebben – nem foglalkozik csillagjóslással. Nem árt tudni a különbséget az asztronómia és az asztrológia között!
11:47Tapasztalt diplomata?
Tapasztalt diplomatának nevezi George W. Bush elnököt egy jeles írónk egy hetilap hasábjain. Ami a tapasztalatot illeti, arról persze hosszan lehetne vitatkozni. Ami viszont a diplomataságot, arra vonatkozóan álljon itt a Magyar Nyelv Értelmező Szótárának megfelelő szócikke: „1. Valamely kormány megbízásából külpolitikai ügyeket intéző, más állam ilyen megbízottaival diplomáciai tárgyalásokat folytató személy. 2. Olyan személy, aki az emberekel való érintkezésben tapintatosan, olykor szinte a ravaszságig ügyesen, finom érzékkel tud elintézni nehéz, kényes ügyeket, elsimítani ellenéteket.” Gondolom, nyilvánvaló, hogy az elnök, aki az Egyesült Államokban egyben kormányfő is, nem lehet a saját maga megbízottja. Igaz, George W. Bush tapintata, ügyessége, a kényes ügyek finom érzékkel való elintézésére vonatkozó képessége viszont közismert. Lásd például: iraki háború.
 
augusztus 23.
09:18Átkeresztelt piac
Egyik hírügynökségümnk újabb részleteket közölt a moszkvai C s e r n y i k ov s z k i j -piacon elkövetett robbantásról. Előző nap ugyanez a hírügynökség még a C s e r k i z o v o piacon elkövetett robbantásról írt. Úgy látszik, időközben átkeresztelték...
 
augusztus 22.
10:06Murray
Egy jeles műgyűjtőről szóló riportban azt olvashatjuk egyik napilapunkban, hogy a háború idején az illető „a rettegett Murray-századdal került Ukrajnába”. Murray, ha jól emlékszem, egy bányásztelepülés Kanadában. Az állítólagos század névadója – a háború után háborús bűnösként halálra ítélt – Muray Lipót alezredes volt, ő azonban nem egy század parancsnoka volt, hanem annak a nagykátai hadkiegészítő parancsnokságnak a feje, amely nem egy, hanem jó néhány, zsidókból, szociáldemokratákból, nemzetiségiekből álló büntetőszázadot küldött Ukrajnába meghalni. A keretet úgy igazította el, hogy „akkor jöhettek haza, amikor a századból már egyetlen zsidó vagy kommunista sem maradt életben”.
09:38Felé a négyzeten
Egyre gyakrabban élnek vissza mifelénk a „felé” szócskával, de ahogyan egyik kereskedelmi rádiónk tudósítója tette, az még ebből a mezőnyből is kimagaslik: „A miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozói f e l é .”
09:35Megemlékezés
Egyik hírügynökségünk és nyomában több újság is beszámolt arról, hogy a páneurópai piknik 17. évfordulójáról megemlékeztek Sopronban. Nem tudom, hogy érdemes-e egy évfordulóról megemlékezni, ám ha igen, akkor is csak később lehet tenni ezt, esetleg valamilyen apropóból, például a szóban forgó évforduló valamely évfordulóján. Most azonban Sopronban magáról a páneurópai piknikről emlékeztek meg annak 17. évfordulóján.
09:28Kinek a háborúja?
Az Izrael és Libanon között kirobbant háborús konfliktusról ír egyik napilapunk. Eddig nem értesültem róla, hogy a két ország haderői között harcérintkezésre került volna sor. A háború az izraeli hadsereg és a Hezbollah között folyt, igaz, részben Libanon területén.
09:28Himnusz
Egy nemzetközi kézilabda-tornán a szovjet himnuszt vélte hallani egyik napilapunk mukatársa. Pedig amit hallott, az az Oroszországi Föderáció himnusza volt. Amelynek dallama valóban a régi szovjet himnuszé, de szövege vadonatúj. Akárcsak a Német Szövetrségi Köztársaság himnusza, amelynek dallama a régi Deutschland, Deutschland über alles-é, de szövege egészen más. (Az már csak külön pikantéria, hogy a Lenint-Sztálint dicsőítő régi és a Szent Oroszország hagyományait felemlegető mai orosz himnusz szövegét ugyanaz a személy írta: Szergej Mihalkov.)
 
augusztus 21.
10:44Elvi fenntartások
Egyik napilapunk megbízta munkatársát, hogy írjon riportot a Szent István napi Budapestről. Kollégánk – mint írásából kitűnik – végigjárta a pesti Dunapartot, a Lánchidat, majd felment a Várba, hogy a Mesterségek Ünnepéről is beszámoljon, de ott megtorpant és visszafordult. „Ezúttal sajnos nem tudok további részletekkel szolgálni a jeles programról, ugyanis elvi fenntartásaim vannak az olyan utcabálokkal szemben, ahol kapuk vannak, hadosztálynyi őr, és pláne: 800 forintos belépő” – olvasható ezek után.
Drága kollégám! A 800 forintos belépőről persze lehet vitatkozni, de az olvasó a magasból kakál a te elvi fenntartásaidra. Őt az érdekelné, amivel a szerkesztőd is megbízott, hogy tudniillik meséld el: mit láttál a Mesterségek Ünnepén, amely – mellékesen szólva – nem is utcabál.
10:34Hát maga megbolondult?
Részlet egyik napilapunk tudósításából: „A szertartás után a magyar bíboros átnyújtotta a pásztorbotot Krakkó érsekének, megkérve őt: vezesse az idei Szent Jobb-körmenetet. Az eseményen részt vett Sólyom László jelenlegi és Mádl Ferenc volt köztársasági elnök, jelen volt a politikai élet, a diplomáciai testület és az egyházak számos képviselője. A szertartás után a magyar bíboros átnyújtotta a pásztorbotot Stanislaw Dzivisz krakkói érseknek, megkérve őt: vezesse az idei Szent Jobb-körmenetet.”
Kérdezem Karinthyvel: Hát maga megbolondult, hát maga megbolondult, hogy mindent kétszer mond, kétszer mond?
És kérdezem még: olyan nehéz megjegyezni (szerkesztőknek, korrektoroknak), hogy a lengyel helyesírás nem ismer „v”, csak „w” betűt, tehát a krakkói érsek neve is helyesen: Dziwisz?
 
augusztus 20.
09:31Létére
Egyik napilapunk cikkében egy olyan személyről olvashatunk, aki a 40-es évek elején kassai létére tudott arról, hogy a Tiso-féle Szlovákiából zsidókat deportálnak. Kassai l é t é r e ? Tehát annak ellenére, hogy nem például Zalaegerszegen élt, hanem a szlovák határ tőszomszédságában fekvő Kassán? Netán a szerző arra gondolt, hogy kassai l é v é n ? Akkor miért nem ezt írta?
 
augusztus 17.
10:28Állatorvosi ló
Régen láttam egyetlen hírügynökségi anyagban annyi szamárságot, mint abban, amely a velencei fesztiválon bemutatott Az orosz mozi titkos története című sorozatról szól. Hogy az ostobaságokból és hibákból mennyi terheli a magyar hírügynökség lelkét és mennyi az ő forrásaiét (köztük például a Corriere della Seráét), azt nem tudom pontosan megítélni.
Kezdődik azzal, hogy Sztálin nagyon kedvelte a Volga Volga című filmet, amely a volgai hajósokról szól. Lehet, hogy Sztálin szerette ezt a filmet, az azonban nem a volgai hajósokról, hanem egy hajó utasairól szól.
Grigorij Alekszandrov rendezőnek – tudjuk meg a továbbiakban – volt mit takargatnia, de „villája homlokzatán volt egy tábla, s rajta egy olyan felirat, amely kitünően illusztrálta kompromisszum-készségét: „A dal segít bennünket az építésben és abban, hogy jobban tudjunk élni”. Nem tudom, hogy jön ide a kompromisszum. A szóban forgó felirat Alekszandrov Vidám fickó című filmjének – hajdan nálunk is – visszaköszönő slágerdalából való, amely magyar fordításban úgy hangzott, hogy „Dalolva könnyebb az élet, az alkotás”.
A továbbiakban szó esik az anyagban Ivan Pirjev két filmjéről: „A traktoros” és „A kubányi kozákok” címűekről. Az első címe nálunk „Traktorosok”, a másodiké „Vidám vásár” volt.
Megtudjuk még, hogy Gerbert Rappaport „írta a Cserjomuski-dalokat arról az azonos nevű modern moszkvai városnegyedről, amelyet Sztálin építtetett. A generalisszimusz korábban Dmitrij Sosztakovicsot kérte fel ennek dicsőítésére, de a Leningrádi Szimfónia szerzőjének nem volt ihlete erre.” Ezzel szemben: 1. G. Rappaport filmrendező volt és nem írt dalokat. 2. Cserjomuski (hogy mennyire modern – arra jobb nem kitérni) építése évekkel Sztálin halála után keződött meg, ergo 3. Sztálin nem kérhette fel annak dicsőítésére Sosztakovicsot, aki ergo 4. nem is utasíthatta ezt el. 5. Már csak azért sem, mert neki éppenséggel volt rá ihlete. Ő ugyanis a szerzője a Moszkva-Cserjomuski című operettnek, amelynek akkoriban – külföldön is – sokat játszott betétdalai éppenséggel ezt a moszkvai negyedet „dicsőítik”.
10:02Fél beteg
A világon jelenleg mintegy 39 HIV-fertőzött ember él, akiknek a fele nő – közli olvasóival az egyik bulvárlap. A 39-et is keveslem némileg, azt meg kivált nem értem, mennyi lehet a 39 ember fele? 19,5? Vagy a nő, kivált ha HIV-fertőzött, csak félig ember?
09:59Bujkálók
Egyik hírügynökségünk beszámol arról, hogy Izraelből gyerekcsapat érkezett magyarországi üdülésre. Tagjai „36 napon át óvóhelyen bujkáltak”. Attól tartok, hogy az egy másik háború és egy másik ország volt, amikor és ahol a zsidó gyerekek b u j k á l t a k.
09:56Slotát a kormányba!
Egyik kereskedelmi televíziónk híradója Jan Slotát a szlovák kormány tagjaként említette. Noha a politikus pártja valóban tagja a pozsonyi kormánynak, ő maga nem az. Fico miniszterelnök és Kubis külügyminiszter pontosan arra hivatkozva szokta elutasítani a Slota magyarellenes kijelentései miatti bocsánatkérésekre irányuló követeléseket, hogy Slota nem tagja a kormánynak.
 
augusztus 16.
09:36Robotosok
„Robotrepülőgépeket használnak a szendrői tűzoltók” – olvasható egyik hírügynökségünk anyagában. A robotrepülőgépet (egyébként valóban létezik olyan) azonban saját programja vezérli, a szendrői tűzoltók felderítésre használt repülőgép-modelljeit viszont ők maguk vezérlik távirányítással.
09:32A béka feneke alatt
A volt szocialista országokban a fizetések vásárlóértéke mindenütt több, mint nálunk – állítja egyik napilapunk szerzője. Tehát például Albániában, Moldáviában vagy Ukrajnában több a fizetések vásárlóértéke, mint nálunk? Ugye, ezt nem tetszik komolyan gondolni?
09:30Kis lak áll a nagy Néva mentében
L a k nak nevezi egyik hetilapunk a mai Ermitázsnak helyet adó szentpétervári Téli Palotát. Az értelmező szótár szerint a „lak” „különálló lakóház, családi ház”. Bár kétségtelen, hogy ez az épület a cári család otthona volt, Európa egyik legnagyobb múzeumi épületét azért mégsem nevezném laknak.
09:26Művészek
Képaláírásában egyik napilapunk művészeknek nevezi Mérai (helyesen: Méray) Tibort, Fejtő Ferencet és Nagy Pált. Nyilvánvaló, hogy mindhárman publicisták, irodalmárok, kiemelkedő értelmiségeiek, de művészek?...
 
augusztus 15.
09:00Egy kis történelem
Egyik napilapunkban a hortobágyi utcaelnevezés kapcsán arról olvashatunk, hogy Kun Béláról a Rákosi-érában neveztek el utcát az alföldi községben. Valójában Rákosi regnálása idején Magyarországon még negatív formában sem volt szabad kiejteni, leírni Kun Béla nevét. Az 1938-ban a „sztálini személyi kultusz áldozatává” lett magyar kommunista vezető az 50-es években Magyarországon – az orwelli kifejezéssel élve non-person volt. Hasonlóképpen nem stimmel az sem, miszerint azzal biztatták az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság vezetőit, hogy a Kommünt megmentheti a Varsó elfoglalására indult szovjet Vörös Hadsereg. Az utóbbi – egyébként sikertelen – próbálkozás ugyanis egy évvel később, 1920-ban történt.
08:48Peches sziget
Nagyon rájár a rúd a magyar sajtóban a távol-keleti orosz szigetre, Szahalinra. Rövid idő leforgása alatt kétszer is szóvá tettem, hogy félszigetnek vélik. Most viszont egyik hírügynökségünk (talán a Kurillokra gondolt?) Szahalin-sziget e kr ől ír. Pedig Szahalin, akárcsak anya, csak egy van.
08:45Furcsa kommüniké
Cím egyik napilapunkban: „Számon kérik a pápán az ö k u m e n i k é t”. Ez merőben újfajta összevonás. Eddig ugyanis csak ökumené és kommüniké létezett. Tejszínt a kocsiszínnel...
 
augusztus 14.
10:09Lefokozott Hitler
Egyik napilapunk lapszemléje szerint az első világháború ideján Hitler őrvezető volt. Felteszem, hogy a szerző célja ezzel az állítással nem az volt, hogy visszamenőleges hatállyal lefokozza, de a történelmi hűség kedvéért idézzük fel, hogy Adolf Hitler a császár hadseregében a káplári, azaz a tizedesi rendfokozatig vitte.
10:06Steril hír
Feloldotta az ÁNTSZ Tihanyban az ívóvíz-korlátozást, amelyre azért volt szükség, mert „baktérium került a rendszerbe” – jelentette egyik kereskedelmi rádiónk. Vagyis: addig az ivóvíz baktériummmentes, azaz steril volt.
10:04Milyen hangot ad egy ufó?
Manchester városközpontjában egy 171 méter magas torony szeles időben ufóleszállásra emlékeztető hangot kiadva fuvolázik – értesülhetünk egyik hírügynökségünk jelentéséből. Hogy milyen hangot ad egy repülőgép leszálláskor, azt tudjuk, de az ufó-leszállás hangjáról eddig még nem olvastam hiteles leírást. Ez engem arra az útikönyvre emlékeztet, amelyben azt olvastam (nem vicc!), hogy a szentpétervári Sándor-oszlop tetején egy angyal é l e t nagyságú szobra látható.
09:59Középkor
A középkori orosz cárnők és nagyhercegnők múzeuma nyílik meg jövőre a Kremlben – adja tudtul egyik hírügynökségünk. Hát kérem: 1. mint a továbbiakból kiderül, a szerző a first ladyket nevezi cárnőknek. A magyar nyelv azonban – például az angoltól vagy az orosztól eltérően – megkülönbözteti a női uralkodót az uralkodó feleségétől.(Pl. Mária Terézia király n ő , Sissi király n é volt.) 2. Középkori cárnők vagy akár cárnék már csak azért sem léteztek, mert Oroszország első cárja, Rettegett Iván 1547-ben, azaz már javában az Amerika felfedezésével (1492) kezdődött újkorban lépett trónra.
 
augusztus 11.
10:40Jelkép
„A Hezbollah arab és vegyes lakosságú telepeket is lő, például az ország harmadik legnagyobb városát, az ipari központnak számító Haifát, ami zsidók és arabok békés együttélésének jelképe” – olvasható egyik hetilapunkban. A szerző bizonyára nem azt akarta mondani, hogy az arab és a vegyes lakosságú telepek bombázása a zsidók és az arabok békés együttélésének jelképe, de a vonatkozó névmás helytelen használata miatt mondata sajnos pontosan ezt jelenti.
10:35Vastag túlzás
A londoni repülőtéri zűrzavarhoz kapcsolódó eseményekről beszámolva egyik televíziónk műsorvezetője azt mondta, hogy „Európa valamennyi repülőterén jóformán leállt az élet”. Tehát például a keflaviki, a valettai és a szaratovi repülőtéren is? Vagy akár Ferihegyen is jóformán leállt az élet? Ahol aznap a londoni járatok egy részén kívül valamennyi más járatot elindították és fogadták?
10:22Hol a haza?
Londonban leleplezték a légi terroristák összeesküvését. Magyarországi következményéről beszámolva egyik hírügynökségünk ezt írja: „Ferihegyről egyelőre nem indulhatott el a Malév 611-es járata, amelynek 12.45-kor kellett volna Londonba érkeznie. Azok a magyar utasok, akik erre a járatra váltottak jegyet, így egyelőre nem tudnak hazautazni.” Hogy van ez? A m a g y a r utasok nem tudnak h a z a utazni L o n d o n b a ?
 
augusztus 10.
10:32Ty
Azt hittem, manapság már nem emlegetik, ezért eddig nem írtam róla, de lám – mint egy hetilapunkban láttam – továbbra is szóba kerül a parlamenter Osztapenko, akinek nevét helytelenül Osztyapenkónak (ty-vel a közepén) írják és ejtik. Ez ugyanúgy makacsul beivódott a köztudatba, akárcsak az, hogy a kivégzett román diktátor Ceausescu nevét csaucseszkunak ejtik csauseszku helyett.
 
augusztus 9.
11:40Földrajzi katyvasz
„Bulgáriában idén ősszel kezdődik annak a 19 kilométeres autópályának az építése, amely a bolgár fővárost megkerülve a román és a szerb haráron át Görögországba tart” – közli egyik hírügynökségünk. Ezt egyszerűen nem lehet értelmezni. Bulgáriából ugyanis csak közvetlenül (a bolgár-görög határon át) lehet eljutni Görögországba, a román és a szerb határon át semmiképpen sem, mivel az utóbbi két állam nem határos Görögországgal. És egyáltalán honnan indul az a 19 km-es autópálya, amely Görögországba tart?
11:31Nem ült össze
Nyilvános ülést tart ma az ENSZ Biztonsági Tanácsa a Libanonban dúló harcok megfékezéséről szóló határozati javaslatokról – hallottam tegnap reggel egyik rádiónkban. A közléssel három baj van: 1. A BT ülései kötelezően nyilvánosak, tehát ezt fölösleges külön feltüntetni. (V. ö. a parlament ma nyilvános ülést tart.) A nagykövetek esetenként ugyan konzultálnak zárt ajtók mögött, de az nem számít ülésnek. 2. Alapszabály: sohasem szabad időpont megjelölésével előre bejelenteni a BT üléseit, mert az eseteknek legalább az egynegyedében, de inkább még többször, az ülést elhalasztják, esetleg több nappal is, mert valamelyik fél ezt kéri, vagy mert még dolgoznak egy mindenki számára elfogadható határozat tervezetén stb. Ez történt most is. A BT talán ma, de esetleg csak holnap, tehát a rádió által bejelentetett időpontnál két-három nappal később ül csak össze. Vagy még később...3. A magyar nyelv szabályai szerint legfeljebb valaminek az ügyében lehet ülést tartani, de valami r ő l nem.
 
augusztus 8.
08:12Szerkesztgetünk, szerkesztgetünk?
S z e g f ű Gyulának a Népszavában 1943 decemberében megjelent egyik írását idézi egyik napilapunk szerzője, aki cikkében Versen hajdani francia külügyminisztert is említi. Csakhogy a szegfű az egy virág, jeles történészünk neve Szekfű volt k-val a közepén. Nevezetes írása nem 1943-ban jelent meg, hanem a Népszava híres 1941. karácsonyi számában. XVI. Lajos külügyminiszterének neve pedig nem Versen, hanem Vergennes volt. A többi stimmel.
 
augusztus 7.
09:25Még mindig sziget
Rövid idő alatt immár másodszor olvasok, ezúttal egyik napilapunkban Szahalin f é l szigetről. Vajon egymástól veszik kollégáink ezt a képtelenséget? Ilyen alapon előbb vagy utóbb Ciprusból vagy Máltából is félszigetet csinálnak.
09:21Ordító közhely
Cím egyik napilapunkban: „A MOB elnöke levelét megírta”. Csak egyszer, egyetlenegyszer szeretnék látni egy kollégát, aki kibírja, hogy cikkének, amelyben egy levélről esik szó, ne azt az egyszer vagy kétszer talán szellemes, de ma már csak agyoncsépeltnek nevezhető címet adja, hogy „X. Y. levelét megírta”!
 
augusztus 6.
13:21Álmos Merci
Baleset leírás egyik hírügynökségünk jelentésében: „Egy Mercedes tehergépkocsi Hantos felől tartott Sárosd irányába, amikor vélhetőleg elaludt a volánnál...” Hja kérem, benzin helyet feketekávéval kellett volna a teherautót megitatni.
13:18300+7=400
„Magyarország Koszovó tartós stabilitásában és európai fejlődésében érdekelt. Mintegy 300 békefenntartóval, hét rendőrrel...már hosszú ideje jelen vagyunk...” – olvasható egyik napilapunk helyszíni tudósításában. Öt sorral lejjebb fénykép mutatja a zöld sapkás magyar katonákat. Az aláírás: „Koszovóban 400 magyar katona és rendőr szolgál”. A háromjegyű számok összeadását, ha jól emlékszem, a második elemiben tanultuk. Vagy ha nem, a harmadikban biztosan.
 
augusztus 4.
11:25Szomorú kényszerűség
Az igények miatt a Malév a hagyományosan népszerű damaszkuszi járatainak sűrítésére k é n y s z e r ü l – közli egyik hírügynökségünk. És emiatt – ezt már én teszem hozzá – kénytelen szegény nagyobb profitot elkönyvelni.
 
augusztus 3.
09:15Háborúzunk, háborúzunk?
Táborfalván a katonák bemutatták a honvédelmi miniszternek és az újságíróknak az Afganisztánba készülő magyar kontingens lélektani hadműveleteiben felhasználandó egyik eszközt. Lélektani hadviselés, illetve lélektani hadművelet persze létezik – forró, vagy legalábbis hidegháborúban. Én viszont eddig naív módon azt hittem, hogy a magyar katonák nem háborúzni, hanem békét fenntartani, az újjáépítést segíteni mennek Afganisztánba.
08:53Bújj a gömbbe!
Kiderült, hogy Nagy-Britanniában akkreditált szaúd-arábiai diplomaták engedély nélkül fegyvert tartottak – olvasható egyik rádiónk honlapján, amely az illető rádióban elhangzott anyagok leírt változatát tartalmazza. „Ebbe a g ö m b b e amerikai, svájci és líbiai diplomaták is beleestek” – olvasható a továbbiakban. Gömbbe? Az elhangzott műsorban valójában az hangzott el, hogy „bűnbe”. Hogy honnan tudom ilyen biztosan? Onnan, hogy ez az én anyagom volt, amelyet magam olvastam fel.
 
augusztus 2.
09:38Anyám, az ámok nem hazudnak!
Ámokfutó kerékpárost keres a rendőrség – jelenti egyik hírügynökségünk. A keresett személy – mint az írásból megtudjuk – összeütközött egy másik kerékpárossal, majd azt cserben hagyva, tovakerekezett. Az ámok mennyiségi mutatói ugyan nincsenek exakt módon meghatározva, mindamellett úgy gondolom, egymás után legalább öt-hat kerékpárossal kellett volna a tudósítás „hősének” összeütköznie ahhoz, hogy á m o k f u t á s r ó l beszéljünk.
09:34Mi állt a táblán?
Egyik napilapunk képaláírásából arról értesülhet az olvasó, hogy „a New York-i ortodox zsidók is tiltakoznak az izraeli agresszió ellen”. Namármost, hogy valóban tiltakoznak-e a New York-i ortodox zsidók Izraelnek a libanoni légi és szárazföldi hadműveletei ellen, azt ugyan kétlem, de nem tudhatom biztosan. Az viszont egészen biztos, hogy a fényképen látható emberek nem az ellen tiltakoznak. A tüntetők kezében tartott táblán ugyanis feketén-fehéren saz olvasható, hogy „a Tóra tiltja a zsidó államot”. Vagyis annak az ultraortodox zsidó szektának a tagjai tüntetnek a fényképen, akik immár 58 éve törvénytelennek, egyenesen istenkáromlásnak tartják Izrael állam megalakulását, illetve létét, mivel, úgymond, Izrael állama csak a Messiás eljövetelével jöhet létre, márpedig a Messiás még nem jött el.
09:24Hírügynökségi gyalogkakukk
Tizenegy tagú német újságíró csoport látogatott el az Észak-Alföldre július 22-25. között – erről tudósított egyik hírügynökségünk július 31-én. Felteszem, hogy a tudósítás nem interneten, telefonon vagy faxon érkezett az Észak-Alföldről a budapesti szerkesztőségbe, hanem kengyelfutó vitte, de útközben az is számos alkalommal betért az útmenti kocsmákba és olyankor szüneteltette a kengyelfutást. Ámbár az is lehet, hogy ez a hírügynökség azt vallja, amit a régi Lúdas Matyi egyik mottója, hogy tudniillik egy csecsemőnek minden vicc új.
09:18Tökéletes papagáj
„Mama, mama!” – kiáltozta egy rémült hang (vagy hogy pontosan idézzem a hírügynökség drámai tudósítását: „hallatszott egy szívet tépő segélykiáltás”) Koblenzben. Utóbb kiderült, hogy nem egy gyermek kért segítséget, hanem egy „25 éves, az irodalmi németet tökéletesen beszélő papagáj” kiabált.
Itt szerintem két eset lehetséges: 1. Csak a „mama” szó hangzott fel irodalmi német nyelven. Ebben az esetben hadd emlékeztessek arra az esetre, amikor a 30-as évek elején a wales-i herceg Budapesten járt („báráck”) és egyik újság beszámolója szerint az étteremben megszólításával tüntette ki a főpincért, mondván „Hogy hívják önt, barátom?” „Vitéz Rohonczy – felelte a főpincér tökéletes angolsággal.” 2. A papagáj általában beszélte tökéletesen az irodalmi német nyelvet. Ha ez igaz, akkor lepipálta azoknak legalább a 95 százalékát, akiknek ugyan a német az anyanyelvük, de azért nem állítható róluk, hogy azt irodalmi szinten t ö k é l e t e s e n beszélik.
09:08Villamos-vezető hír
„Villamosvezetőt ütött el egy személyautó kedden reggel röviddel hét óra után a Népszínház utcában” – számol be az eseményről egyik hírügynökségünk. Soha nem olvastam még ennek az ügynökségnek az anyagai között olyan hírt, amely egy magántisztviselő, egy katonatiszt, egy főiskolai hallgató vagy mondjuk, egy vízvezetékszerelő elütéséről szólt volna.
 
augusztus 1.
08:58A szabadító
„Georgi Parvanov EU-szerte nagy tiszteletet vívott ki a Líbiában bebörtönzött bolgár orvosok diplomáciai úton történő kiszabadításával” – állítja egyik gazdasági napilapunk. Természetesen örvendetes, hogy a bolgár elnök ezt diplomáciai úton tette, nem pedig odavezényelt bolgár deszántosok szabadító akciója útján, annál szomorúbb viszont, hogy a líbiai gyermekek szándékos megfertőzésével vádolt – és a magyar újság szerint kiszabadított – bolgár egészségügyiek változatlanul líbiai börtönben ülnek.
 
július 31.
08:57Helyhez kötött bíboros
„Lisszaboni bíborosról” ír egyik napilapunk tudósítója. A szóban forgó főpap minden bizonnyal Lisszabon érseke, aki t ö r t é n e t e s e n, sőt, többé vagy kevésbé hagyományosan, ám nem törvényszerűen tagja a bíborosi kollégiumnak, ugyanúgy ahogyan például az esztergom-budapesti érsek is. De nem attól bíboros, hogy egy (fő)egyházmegye első embere, hanem attól, hogy a pápa azzá nevezte ki (kreálta).
 
július 28.
10:48Kicsoda Jet-Lag?
Cím egyik napilapunkban: „A Jet-Lag megkeserítheti a messzire repülők pihenését”. A nagy kezdőbetűből ítélve Jet-Lag egy ember vagy egy intézmény. Aki véletlen elírásra gondol, az később rájön, hogy a szó ezután még háromszor szerepel a szövegben nagy kezdőbetűvel. Nekem ez egy egykori gépírónőnket juttatja eszembe, aki minden olyan idegen szót (pl. a szputnyikot) nagy tisztelettel, tehát nagy kezdőbetűvel írt le, amelyről nem tudta, hogy mit jelent,
10:44Üdüljön a kikötőben!
Az észak-izraeli ü d ü l ő városok között említi egyik napilapunk Haifát. A városnak jelentős kikötője és vegyipara van, ott működik az ország első műszaki egyeteme, híres a Bahai vallás híveinek ottani központja, de hogy üdülni is járnának oda, az kifejezetten nóvum.
10:40Haditechnikai újítás
Az izraeli a k n atűz áldozatairól ad hírt egyik hírügynökségünk. A tuósításból kiderül, hogy erről az izraeli páncálosok tehetnek. Namármost egy tankon van ágyú, géppuska, lehet rakétavető is, de hogy aknavető is lenne rajta – ilyesmiről még nem hallottam.
 
július 27.
10:10Porhintés
Egyik hetilapunk egy új, allergiaellenes készítményről számol be, amelynek bejelentése „nagy port kavart az allergiával foglalkozó magyar szakemberek körében”. Attól tartok, hogy allergológusok körében p o r t kavarni nem a legjobb ómen.
09:57Következetesség
A hírügynökség és nyomában napilapjaink Szelivercovának írják az Úszó Eb-n résztvevő orosz versenyző, Natalja Szeliversztova nevét. Következetesen, de ettől még nem lesz jó. Aki nem hiszi, nézzen utána a Google kereső programban!
09:27Kitartás
Ne tessék félreérteni! Én annak a cégnek a kitartását szeretném itt megdícsérni, amely lankadatlan kitartással hirdeti egy napilapban, hogy b e l g a nyelven beszélő telefonos operátort keres. A hirdetőnek már többen szóltak (magam is szóvá tettem egy blogban néhány nappal ezelőtt), hogy belga nyelv, sajna, nem létezik, ám ő nem hagyja magát letéríteni a kiválasztott útról. A hirdetés az említett szöveggel immár harmadszor jelent meg.
09:23Hol székel a laptopos?
Egyik napilapunk hírül adja, hogy augusztustól munkába lép a külügyi tárca első utazó (laptopos) nagykövete. A „budapesti székhelyű diplomata” évente legalább kétszer fogja felkeresni Bolíviát, Perut, Venezuelát stb. A következő bekezdésből viszont arról értesülünk, hogy a „magyar diplomata székhelye Venezuela fővárosában,