Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a https://muosz.hu címen.
Televízió | Rádió | Sajtó | Új média | muosz.hu || 2021. december 8.
profit
sajtó-
munkás
termék karrier
lobbi trend


hirdetés
hirdetés

PARTNEREINK
Médiajogfigyelő

Metazin
Such György a Magyar Rádió elnöke
Augusztus elsején állt munkába, és négy éve van arra, hogy megvalósítsa programját. Célja a minőségi és korszerű szakmai munka, valamint a nyereséges gazdálkodás biztosítása. Ha érdekli, milyen további lépésekre készül Such György a közszolgálati rádió megújítása érdekében, jelentkezzen be, és kérdezzen tőle Ön is. Kattintson ide az interjú összefoglalójához és a képgalériához!
2006. október 09., 16:00-17:15
Üdvözöljük Olvasóinkat!
Vendégünk, Such György megérkezett. Az eddig feltett kérdésekre adott válaszai a válaszadás sorrendjében jelennek meg az oldalon. A Magyar Rádió elnöke az interjú ideje alatt is várja kérdéseiket. Jelentkezzenek be és kérdezzenek!
Elnök Úr! Elképesztőnek és szakmailag elfogadhatatlannak tartom, hogy a jegyzetet, mint újságírói műfajt az írott sajtóba valónak tartja, és száműzte a közrádióból. Miért nem lehet az aktuális kérdéseket egy-egy rádiós publicisztikában kifejteni? Kinek a véleményétől tart? Kész csoda, hogy a MÚOSZ még nem kifogásolta ezt döbbenetes lépését.
Jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a képernyő előtt ülő olvasókat.

Sajnálom fater, de ebben az ügyben nem egyezik a véleményünk. Továbbra is azt gondolom, hogy a jegyzet a nyomtatott sajtóba illő publicisztikai műfaj. Nem félek senkinek a véleményétől, csak azt gondolom, hogy a közszolgálati rádiónak sokoldalúan, tárgyilagosan és pártatlanul kell készíteni (hír)műsorait, amibe a hírmagyarázat, a háttér belefér, a jegyzet viszont nem
Tisztelt Elnök Úr!
Milyen megfontolás vezette akkor, amikor B. Csabát nevezte ki a Vasárnapi Újság c. műsor felelős szerkesztőjének?
Az említett úr már egyszer , ugyanennek a műsornak már volt felelős szerkesztője.
Meglehetősen kétes érdemekkel állt fel ebből a székből, majd elkezdte ámokfutását a Magyar Tv -ben,majd ezek után hála istennek csak rövid ideig a Duna Tv-ben.Mitől lett ismét alkalmas erre a feladatra.Gondolom nem a fiatalítás jegyében? Jelenleg 60 éves.
Köszönöm:hola
Valóban B. Csaba volt már a VU felelős szereksztője, csakúgy, mint tudomásom szerint pl. Győrffy Miklós. Ami a műsort illeti, tegnap reggel például arra ébredtem, hogy Nyakó István, majd utána Dávid Ibolya nyilatkozott a műsornak. A régebbi rendszeres hallgatók egyetérthetnek velem abban, hogy ez korábban elképzelhetetlen lett vola.
Összességében úgy látom, hogy természetesen sok még a tennivaló, de jó úton halad a régi-új felelős szerkesztő.
Elnök úr, az imént jártam a Rádió környékén. Rendőrkordont találtam a Múzeum-kert felőli sarkon, és ez van már hetek óta. Meddig lehet így dolgozni? Milyen a kollégák közérzete és önt személyesen hogyan érinti ez a „háborús” légkör?
A rendőkordon nekünk is sok kényelmetlenséget okoz, de nem a mi hatáskörünk volt a felállítás, így a felszámolás sem az.
A "háborús" légkör csak 18-19-én volt igazán aggasztó, azóta nem érzünk semmilyen fenyegetettséget. Reméljük a kordont mielőbb felszámolják -- de az a gyanúm, hogy csak okt. 23-a után fog megtörténni.
Tisztelt Elnök Úr! A Rádió előző másfél évtizedében állandó bizonytalanságban dolgoztak a vidéki stúdiók. Biztos csak a bizonytalanság volt. Szeretném tudni, hogy Ön mit gondol arról, a vidéki Magyarország milyen formában kap majd hangot a magyar közszolgálati rádióban? A kérdésem nem csak tartalmi, hanem szervezeti jellegű is. Lesznek-e vidéki stúdiók, főállású tudósítók, stb.? Miyen források alapján tudósít a vidék gondjairól a közrádió? (Nem tudom, így van-e még, de úgy rémlik, az MTI-vel már nem működik együtt az intézmény.) És ha megengedi, még egy kérdés: a Magyar Rádió külföldi tudósítói mindig is a szakma legjobbjai közé tartoztak. Milyen sors vár rájuk? Hol és milyen feltételekkel alkalmaz saját tudósítót a Magyar Rádió a következő években?
Világtendencia a lokális tartalom iránti fokozott igény. Ebből számomra az is következik, hogy a MR vidéki stúdiót meg kell tartani, és középtávon alkalmassá kell tenni őket arra, hogy érdemi műsort lészítsenek helyben, illetve érdemi beszállítói legyenek az országos adóknak is. (Az MTI-nek előfizetői vagyunk.)
A közrádió elemi kötelessége, hogy a hazánk szempontjából külpolitikailag fontos helyszíneken legyenek tudósítói. Arra azonban törekednék, hogy költséghatékonysági szempontok is közrejátszanak abban, ki, és mely helyszínekre utazzon ki innen, Magyarországról. Ha a BBC magyar adása meg tudta ezt a kérdést úgy oldani, hogy az adott fővárosban élő újságírókat kértek föl tudósítónak, akkor ezt talán mi is megpróbálhatnánk.
Elnök úr, egy mai (az interjú idején már tegnapi) afférral kapcsolatban:mit szól ahhoz, hogy Lampert Mónika szerint a beszédéből összevágott hanganyag torzítja a kormány valós szándékait, ezért tiltakozik a manipulatív eljárás ellen? Egyetért Sztankóczy András kollégájával, aki válaszként azt hangsúlyozta, hogy „normális oknyomozó újságírói eljárással” került a birtokukba a felvétel illetve egyetért-e azzal, hogy közölték? Továbbá - ha nem naivitás megkérdezni - politikai presszió érte-e már az intézményt ezzel az üggyel kapcsolatban?
A közreadott szöveg nem volt manipulatív. Ha ilyen szándékunk lett volna, nem tesszük közzé a teljes szöveget a honlapunkon.
A ma nyilvánosságra került tények birtokában nem hiszem, hogy különösebben ragoznom kellene, hogyan került a felvétel a birtokunkba. A közléssel egyetértek, az ellenkezője lett volna manipuláció.
Telefonokat kaptam, de politikai presszió nem ért.
Nem gondolom, hogy a Magyar Rádió a Fidesz érdekeit szolgálva közli szakmányban a kalózfelvételeket, sokkal inkább a szakmai bizonyításvágy fűti a kollégákat. Ez nagyon helyes, és e nélkül nem is újulhat meg a közszolgálati rádió, de felelős médiavezetőnek néha le kell mondania a csábító szenzációról is, és egy ilyen kiélezett helyzetben meggondolni azt is, hogy egy-egy közlést hogyan használhatnak fel, sajátíthatnak ki a saját szempontjaik szerint a politikusok. (Lásd: Navracsics-beszéd)
Nem a média feladata, hogy azt mérlegelje, hogy a politikusok hogyan használnak fel egy-egy hírt, közzétett információt a saját céljaikra. A mi feladatunk -- egyebek mellet -- az, hogy betöltsük a politikai osztály ellenőrzésének feladatát.
A belpolitika helyzet valóban kiélezett, de ez nem a média híradásainka köszönhető.
Tisztelt Elnök Úr! A szenzáció-hajhászás már odáig ment, hogy szinte mérlegelés nélkül minden elhangozhat. Meggyőződésem, hogy ez veszélyes. Az is, hogy a Magyar Rádió Kossuth adója hangneme még mindig nem tekinthető elfogulatlannak. És bármit állít a jobboldal, meglehetősen egyoldalúan billen jobbra a mérleg. Normálisnak nevezhető-e egy oknyomozás - ha titokban készülnek a felvételek? Érvényes-e az így kiszivárogtatott anyag? (Hogy hisztériakeltésre használható, azt látjuk.) Mellesleg, voltak már ügyek, ahol az lett a döntés, hogy hiába történt meg minden, semmi nem történt, mert nem volt taggyűlés. Itt belső - ráadásul korrekt tájékoztatás történt, amelyben "a frakciókkal való egyeztetés után" kívánnak előterjeszteni anyagaokat. Ez bűn? Ön szerint, így kell tálalni?
Az örökölt struktúrákat nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. Remélem 1-2 éven belül a Magyar Rádiónak lesz a legkiválóbb hírműsora, amely igazodási pont lesz a hazai hírpiacon.
A konkrét ügyben inkább azzal kellene foglalkozni, hogy miért mondták a szereplők azt, amit mondtak.
Tisztelt Elnök Úr!

Ha nem titok, mondja meg: mit takar az a bejelentés, hogy „oknyomozó” módon jutott a rádió az ominózus hangfelvételhez?
Egy előző kérdést megerősítve – mint vidéken élő – nagyon tisztességesnek tartom a regionális stúdiók munkáját, amit leginkább a MOJ-délutánokon érzékelek, számomra az egyik leghallgatottabb Kossuth-műsor.
Köszönöm figyelmét.
Azt jelenti, hogy nem másoktól kaptuk a felvételt, nem mikrofonoztuk be a helyszínt, hanem -- ahogy ez ma már ismertté vált -- a tudósítónk jelen volt a teremben.
...sajnálattal látom, h kezdenek megváltozni az értékrendek. Bizonyos esetekben többet számít, az, h hogyan derült ki az ami kiderült, mint maga az igazság. Nem azon háborognak az emberek, h ki mit is mondott, és azt milyen érdektől vezérelve? Sokkal inkább az, h az milyen úton jutott nyilvánosságra! A lényeg, h derüljön ki az igazság! Akár jobbról, akár balról!!!
Egyetértek!
Elnök Úr! Szeptmber 24-én a Petőfi Rádióban ezt hallottam.
"Hosszu a mi türelmünk, de
Ha egyszer kifakadunk,
Akkor aztán hosszu ám és
Rettentő a haragunk.

Tudhatják az ellenségink,
Mint viselünk háborut,
Ha pedig már elfeledték,
Jól van, majd eszökbe jut.

Úgy elütjük-verjük őket,
Ha türelmünk megszakad,
Hogy magunk is megsajnáljuk
Szegény nyomorultakat! "

Nem hiszem, hogy az ország jelenleg helyzetében az ebédhez készülődő polgárt ilyen versekkel kellene "nevelniük"!....

Elnök Úr! Komoly műfaji gondok vannak azoknál a kollégáinál, akik oknyomozó újságírásnak nevezik azt a hangulatgyilkos akciót, amivel most rontják az ország helyzetét. De alighanem az Ön vezetői módszere sem tudatosítja, hogy hol vannak a közszolgálati műsorszerekesztésésben az ésszesűség határai.
2-3 éve hagyomány, hogy a Petőfi adón délben leadunk (na mit?) egy Petőfi verset. Ennek kiválasztása hetekre-hónapkra előre történik. Nem volna szerencsés arra berendezkedni, hogy ezeket is átfésüljük adás előtt, hogy az éppen aktuális magyar belpolitikai helyzetbe mit lehet ezekbe a versekbe belemagyarázni.
Tisztelt Elnök Úr!

Mennyire tartja korrektnek, etikusnak - egyáltalán erkölcsösnek -, hogy Kondor Katalin (azután, hogy felvette 16 milliós végkielégítését) szerkesztőként dolgozhat a Rádióban?
Ugyanakkor - és ez még égbekiáltóbb - K.K. 700 ezer forint (!) havi nettóért szerkeszt... A jobboldal előszeretettel kotor a ballibek zsebében, ki miért kap pénzt, most én teszem ezt, mert nagyon kíváncsi vagyok a válaszra!

Ha pedig csak az etikáról van szó, és nem a zsebről: azt kérdezem, Kondor Katalin - és közvetve Ön - hogyan értelmezi vajon a közszolgálatiságot, tudván tudva, hogy K.K. régóta rendszeres moderátora a (szélső)jobbos, rendszeres összejöveteleknek?
Nem érzem feladatomnak, hogy az elődöm munkaszerződésének pontjait véleményezzem. A jelenlegi javadalmazása nem tartozik a nyilvánosságra. (Egyébként nem is tudom, hogy mennyi.)
Ami a moderátorkodást illeti, Kondor Katalin nyilván tisztában van az erre vonatkozó összes rádiós szabályzattal (illetve az azokban felsorolt összeférhetetlenségi passzusokal), már csak azért is, mert ezek egy része az ő elnöki periódusa alatt születettt.
Elnök úr, milyen jövőt szán az RTV Részletes című újságnak? Valahol mintha azt olvastam volna, hogy a lap szakmai és piaci súlyát növelni szeretné. A Rádió adná ki vagy vmilyen külsős szereplő? Ha lehet, tegye meg, hogy pár mondatban leírja az ezzel kapcsolatos terveket.
Szeretném, ha külső és belső modernizáción esne át, és egy értelmiségi, kulturális ajánló hetilappá változna, amely a tévé- rádióműsorokból sem azt emeli ki, hogy hol lép fel az épp aktuális magyar 1 perces sztárocska, hanem tartalmas, minőségi produkciókra hívná fel az olvasók figyelmét.
Tisztelt kérdező Olvasóink!
17 óráig még fogadjuk kérdéseiket. Az interjúról ezúttal is képes összefoglalót készítünk, látogassanak vissza az eMasára. Such György nevében is köszönjük részvételüket!
Tisztelt Elnök Úr!
1. Milyen arányú és ütemű létszámleépítést tervez?

2. Az év elején figyelmeztető sztrájk volt a Rádióban, a sztrájkolók a bér- és műsorköltségek emelését követelték. Keresték már Önt a rádiós szakszervezetek vezetői? Mit tud ígérni a Rádió dolgozóinak, mi a Magyar Rádió bér- illetve honorárium-koncepciója? Egyetért-e azzal a véleménnyel (talán Vásárhelyi Mária fogalmazta meg), hogy a közszolgálati médiának – a média többi szereplőjénél – nem magasabb jövedelmet, hanem szakmailag igényesebb munkalehetőséget és -feltételeket kell biztosítania dolgozóinak?

3. Hivatalba lépésékor székház-ügyben azt nyilatkozta, hogy sem a költözés, sem a maradás nem evidenca az Ön számára. Ma hogy látja? Költözik a Rádió és ha igen, mikor? Mikor kell dönteni erről?
1.) Erre ebben a pillanatban még nem tudok megalapozott választ adni. Térjünk rá vissza egy negyedév múlva.
2.) Igen, egyetértek -- bár abban már nem vagyok olyan biztos, hogy ezzel házon belül is mindenki egyetértene.
3.) Egyre inkább azt gondolom, hogy a jelenlegi széttagolt működés önmagában akadálya a megújulásnak, a korszerű rádiózásnak.
Elnök Úr!
Annyiszor szóba kerül egy új székházba költözés, pedig sok olyan indok van, ami éppen a maradásunk mellett szól. Néhány ezek közül:
A mostani helyszín közlekedésileg kitűnően elérhető.
Több olyan stúdióval rendelkezünk (a 6-os, a 8-as, a 22-es) amiben remek zenei felvételek készíthetők, s amik jó marketing munkával hasznot hozhatnak. A 22-es technikája bárhol megállná a helyét, a hangmérnökök hozzáértése szintén egyedülálló. Ezek újjáépítése biztosan nem férne bele a költségvetésbe egy úgy helyszínen. Van egy szép Márványtermünk, ami külsős sajtótájékoztatók helyszínéül szolgálhatna szintén jó marketing munkával. Lehet, hogy az ingatlanok cseréjéből bevételhez jutnánk, de hátha eljön az az idő, amikor nem lesz ilyen rossz anyagi helyzetben az ország, és akkor milyen jó lenne ez a jelenlegi hely.
Arról nem is beszélve, hogy ezt a hatalmas technikát és dokumentációt, archivumot elszállítani biztosan nem két fillér.
Mi szól a költözés mellett?
Mikor volt utoljára a szép Márványteremben?

A költözés mellett az szól, hogy nem 7-8 épületben kell rádiózni, hanem egyetlen helyszínen -- amelyet az igényeink szerint épít meg, alakít ki a beruházó.
Tisztelt Elnök Úr!

Az Index információi szerint egy "népi szocialista" képviselő, Sipos József segítségével jutott be és készített felvételt a rádió munkatársa az mszp zárt ülésén. Ez ön szerint normális oknyomozó újságírás?
Hogy mást ne mondjak, az Ön egyik volt munkahelye, a Magyar Hírlap ma ezt írta: A Magyar Rádió épületében már valószínűleg külön kis ablakot nyitottak, rajta fölirattal: "A politikai kiszivárogtatásokat itt tessék beadni. A jelentkezőket érkezési sorrendben fogadjuk, kérjük, ne kopogjanak!"
Nem gondolja, hogy az ilyen "normális oknyomozó újságírást" használják ki a maguk kényük-kedvére a politikai szereplők?

A politikusoknak maguk között kell elszámolniuk azzal, hogy mikor, mit csinálnak.
Számunkra az a kérdés, hogy az aktuális anyag valós-e, közérdeklődésre számot tart-e, aktuális-e, stb.
Szívesen várunk jelentkezőket, akik a többi pártra vonatkozó hasonló jellegű információikat készek hozzánk eljuttatni!
Elnök Úr,
Azt már tudjuk, hogy Ön szerint a jegyzetek nem összevethetőek a közszolgálatisággal. Elárulná, hogy mely értékek - mondjuk a sokat hivatkozott BBC mely elvei - mentén képzeli el a közszolgálati rádiózást?
Attól, hogy nem hangzik el jegyzet, azaz vélemény műfaj a rádióban, még simán lehet úgy szerkeszteni az egyszerű híreket is, hogy azok a lehető legtávolabb legyenek a közszolgálatiságtól (lásd pl hírTV), de Ön tapasztalt médiamunkás, ezt gondolom nem kell ragoznom. Egy jó jegyzet csak javíthatná a közrádió műsorát és megítélését. Nem lett volna egyszerűbb nyíltan felvállalni azt, hogy kirúgja Lovast?
Sokszor nyilatkoztam már, hogy ez két dolog volt. Mindkettőben hoztam döntést, és egyiket sem bántam meg.
Főbb elvek amelyek mentén a műsoroknak készülniük kell: nemzeti önazonosság, kulturális sokszínűség, kiegyensúlyozott és pártatlan hírszolgáltatás, hazánk reprezentációja külföldön, a nagyvilág reprezentációja hazánkban, jogállamiság
Nem a közlés ellen van kifogásom, hanem az ellen, hogy ma még változatlanul elhangozhatnak ilyen (vagy hasonló) kijelentések egy "akármilyen titkos" értekezleten. Semmiből nem tanulnak a politikai-gazdasági elit tisztelt tagjai? Éa amikor kiderül a tervezett turpisság, nagyon rossz reakció az, hogy az ő beszédeiket manipulálják (Simont pedig félreértik), mindenről az ellenzék tehet! Nem vagyok sem a Fidesz, sem az MSZP elkötelezettje, csak "felnőtt" magyar állampolgár, akinek nagyon elege van abból, hogy őt viszont folyamatosan manipulálják, hasonlítják patkányhoz, lekezelik, hülyének nézik. A csótány jelzőt , nyilván még csak azért nem kaptam meg, mert azt Nagy Feró már rég leipiapacsolta.
Tudom, hogy ez nem kérdés volt, hanem vélemény, a "beszédek" – ha ezeket az inkriminált szövegeket egyáltalán annak lehet nevezni – közlésének támogatása. Legyenek bátrak és következetesek, mint a lakosság legtágabb köréhez eljutó kommunikáció letéteményesei. Járuljanak hozzá sajátos eszközeikkel, hogy a sumákolást ne cinkos kikacsintással próbálják meg nem történtté tenni, ne lehessen "létjogosultsága" a társadalom megvezetésére irányuló szamfényvesztéseknek, bármelyik párt is próbálkozik ezzel!
Úgy látszik – most hallom épp a tévében –, hogy mára is megvan a napi betevő botrányunk, most éppen Szekeres kazettája. Halleluja!
Kösz hamita! Jól jön a támogatás!
Tisztelt Elnök úr!
Ha jól tudom, a Petőfi Rádióban 6h-tól 18h-ig csak a '70-es '80-as évek zenéje mehet, amit valaki összeállított egy szűkkörű felmérés alapján és számítógépbe beírt. Miért nem szólalhatnak meg fő műsoridőben az új magyar felvételek? Miért nem játszhatók pl. az új Omega, Charlie, vagy a ma megjelent Presser dalok a leghallgatottabb műsoridőben? Melyik ország, melyik adója fogja ezeket játszani, ha a miénk nem? Kinek az érdeke ez? Régen a Magyar Rádió a legfontosabb szerepet töltötte be a hazai felvételek bemutatásában. Miért nem akarja ezt a szerepet most is felvállalni? Miért nem támogatja a zenészeinket?
A Petőfiről sok tekintetben más az elképzelésem, mint ami most ott megy. Térjünk vissza erre egy fél év múlva -- remélem akkor már tetszeni fog!
Azt szeretném megkérdezni, hogy mivel akarják a fiatalok számára vonzóvá tenni a Magyar Rádiót? Az új Omega (mint azt egy mésik kérdező említette) ehhez kevés lesz. :)
és az Anima Sound System?
Tisztelt Such Úr!

Azt hiszem, hogy már jó néhányan feltették a kérdést Lampert Mónika kijelentésével kapcsolatban, ezért egész msá oldaltról éerdeklődöm:
Meddig alkalmazza még a Magyar Rádió az elhíresült 3/3-as ügynökség munkatársait?

A mielőbbi válasza reményében, Szívélyes üdvözlettel:vkefe
Sorolja őket, jegyzetelek!
Az ORTT-féle új médiatörvény-tervezet szerzői egyetlen, összevont köszolgálati médiumról beszélnek, mondván, hogy egy intézmény gazdaságosabban működtethető, mint több. Gondolom, ez azt jelenti hogy egy "Magyar Közszolgálati Média" lenne minden államilag fenntartott közszolgálati tartalom médiuma, tehát rádió, tévé, stb. Mi a véleménye a javaslatról? Továbbá: mi a véleménye, mikor lesz új médiatörvény és annak az Ön véleménye szerint mik volnának az alapvető pontjai? A több évre előre az állami költségvetésben garantált normatív finanszírozás javaslatával egyetért?
Ebben a pillanatban nem látom realitását az összevonásnak.
A (jövendő) törvényről nem tudom itt gyorsan összefoglalni a véleményemet, de az évekre előre kiszámítható, normatív finanszírozás mindennek az alapja.
Tisztelt Látogatóink!
Köszönjük kérdéseiket. Mára ennyi fért bele, vendégünk a vállalt időnél negyedórával így is tovább maradt, ezt pedig neki köszönjük. Az interjúról ezúttal is képes összefoglalót készítünk, látogassanak vissza az eMasára.
Magyar Újságírók Országos Szövetsége © 2005 | impresszum | médiaajánlat | tipp a szerkesztőnek