Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a https://muosz.hu címen.
Televízió | Rádió | Sajtó | Új média | muosz.hu || 2021. december 5.


hirdetés
hirdetés

PARTNEREINK
Médiajogfigyelő

Metazin
125 éves az MTI - korabeli jegyzőkönyv
2006. január 6. péntek, 15:09
Az alábbiakban közöljük annak a jegyzőkönyvnek az eredeti, akkori helyesírás szerinti szövegét, amely az MTI megalapítását lehetővé tevő kormányülésről készült 1880. december 28-án.
– Jegyzőkönyve az 1880 évi deczember.hó.28.án Budapesten tartott Ministeri Értekezletnek.

Tisza Kálmán magyar királyi ministerelnök úr előlülése alatt jelen voltak:

Trefort Ágoston, vallási és közoktatási minister, Dr Temler Tivadar, igazságügyi minister, Gróf Szapáry Gyula, pénzügyminister, Báró Kemény Gábor, földmívelés ipar és keresk.ügyi minister, Ordódy Pál, közmunka és közlekedési minister.

Jegyző: Tarkovich József ministeri tanácsos

A ministerelnök úr bemutatta Maszák Hugó és Egyessy Géza kérvényét, melyben az általuk felállítani tervezett magyar távirati iroda számára a magyar korona országain belül a kérvényben előadott korlátozásokkal táviratozási díjmentességet kérnek.

Minthogy országos érdek kívánja, hogy a vidéki közönség a közügyekre vonatkozólag történtekről a valóságnak megfelelő, lehetőleg objectíven szerkesztett tudósításokból értesüljön, a ministertanács a szóban lévő vállalatot azon feltétel mellett, hogy a fentebb jelzett kívánalomnak megfelel, pártolandónak s számára a kért táviratozási díjmentességet egyelőre egy évre megadhatónak találta a következő korlátozásokkal:

A kérvényben kijelölt irányokban a távirati iroda által küldött és számára érkező táviratok díjmentesen továbbíttatnak, csakis a távirdai önköltségek fejében tartozik a távirati iroda minden önálló táviratért tekintet nélkül a szavak számára 4 krt megtéríteni, ha ugyanazon tartalmú távirat több irányban küldetik a többszörösítésekért darabonkint 3 kr fizetendő.

Budapestről a vidékre összesen véve naponkint átlagosan 800 szó táviratozható, a vidékről pedig Budapestre 200 szó, azonban a Budapestről vidékre táviratozott szavak száma a 3000-et egy napon meg nem haladhatja.

A helyek, ahonnét a távirati irodának díjmentesen táviratok küldhetők, a következők: Pozsony, Pécs, Kassa, Debreczen, Szeged, Kolozsvár, Pancsova, Zágráb.

Kelt mint fent

Tisza Kálmán

Ezen jegyzőkönyv tartalmát tudomásul vettem.

Kelt Bécsben, 1881. évi Január hó 26.án

Ferencz József
forrás: MTI
vélemények  hozzászólok
masa.mondo
Magyar Újságírók Országos Szövetsége © 2005 | impresszum | médiaajánlat | tipp a szerkesztőnek